KLIMADEBATTENS SATANISKE VERS

For mere end 20 år siden udstedte FN’s Klimapanel (IPCC) en fatwa mod forskere, medier og politikere, der var skeptiske over for klimapanelets klimascenarier. IPCC udmalede klodens snarlige undergang, hvis ikke vi omgående reducerede udslippet af CO2, der af FN var udpeget som skurken og årsagen til stigende globale temperaturer. Den vestlige verden lagde sig fladt ned og accepterede begejstret katastrofe-evangeliet, der prædikede polarisens afsmeltning og flodbølger over Stillehavsøer og flade lande som Holland og Danmark. IPCC’s dommedagsprofetier blev forstærket af medier og politikere, der nu havde fundet en fælles sag at kæmpe for. Velanskrevne forskere, der krævede videnskabelige data i klimadebatten blev forvist fra både trykte og elektroniske medier. IPCC nægtede at deltage i åbne debatter med klimaforskere, der betvivlede CO2-udledningen som årsag til det varmere klima. Klimahysteriets ukronede dronning, den svenske Greta Thunberg blev ikon for børn i alle lande, der nu i rædsel så deres ungdom og hele liv forsvinde i det kommende menneskeskabte varmehelvede.

Der begynder dog nu at vise sig sprækker i IPCC’s skinnende rustning. Der bliver ganske vist udledt mere CO2 end før, men varmestigningen, der begyndte, da den ’lille istid’ sluttede i midten af 1800-tallet, er nu fladet ud. Den globale temperatur er ikke steget siden 1998. I USA er gennemsnitstemperaturen ikke øget de sidste 90 år.  Professor Ian Plimer: ”Det 20. århundrede gav en global temperaturstigning på 0,7 procent. I samme periode var der en markant stigning i det globale pirateri. Er det så sørøverne, der er skyld i den globale opvarmning?” De klimahysteriske medier begynder så småt at forberede et elastisk tilbagetog fra deres undergangsjournalistik. Politikerne taler varmt og længe om den grønne omstilling, men trækker i langdrag, når det gælder den praktiske udfasning af fossile brændstoffer og pruttende kvæg. Selv på Christiansborg er nyheden om den manglende temperaturstigning og den udeblevne oversvømmelse af København og omegn trængt gennem de tykke mure.

To prominente forskere, fysikeren, professor William Happer og klimaforskeren professor Richard Lindzen har netop publiceret en redegørelse, der konkluderer, at der ikke er nogen klimakrise, og at der ikke er nogen klima-relaterede risici forbundet med fossile brændstoffer eller CO2. Tilmed ville en nedbringelse af de fossile brændstoffer og CO2-udledningerne reducere klodens grønne arealer og formindske mængden af fødevarer til de fattige og folk i hele verden. Samtidig giver de to professorer IPCC et par på frakken for FN-panelets politisering af videnskab og forskning: ” Sammendragene for IPCC’s beslutningstagere skal forhandles linje for linje med alle de medvirkende landes repræsentanter, og først når der er enighed, kan dokumentet udsendes. Forinden er der skrevet en hovedrapport, der nu bliver rettet til, så den stemmer overens med sammendraget. Derved er IPCC’s rapporter ikke videnskabelige, men politiske dokumenter.”

Helt tilbage i 2007 modtog USA’s Senat en videnskabelig redegørelse fra mere end 400 prominente forskere fra hele Verden, der alle afviste påstanden om, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Medier og politisk korrekte politikere fik hurtigt rapporten fejet ind under gulvtæppet og belyst med mørkelygten og bekræftede dermed udsagnet fra atmosfæreforskeren, professor Nathan Paldor om, at forskere der afviser klimamyten ikke kan få deres synspunkter publiceret i medier og videnskabelige tidsskrifter. Her er et par udpluk fra den dødsdømte rapport, der udgør klimadebattens sataniske vers: professor Paldor: De nuværende ændringer i temperaturen er normale udsving i Jordens klimahistorie.  Dr. Ian Plimer: Solens position og den kosmiske stråling bestemmer jordens klima. Professor Howard Hayder: temperaturen bestemmer CO2 udledningen. Ikke omvendt. Chefmeteorolog James Spann, ABC-TV:  Jeg kender ikke en eneste meteorolog, som tror på hysteriet om menneskeskabt opvarmning. (Så skulle Spann nok tage en tur til Danmark, hvor hans kolleger alle har rettet deres bedetæpper mod IPCC). Dr. H.  Abdossamatov, Polkova Observatoriet i Rusland: Global opvarmning smelter ispolerne på Mars helt uden bistand fra CO2 eller marsmænd. Solstrålingen er årsag til opvarmningen. En forskergruppe fra New Zealand: Siden 1998 er den globale temperatur ikke steget. Klimaet styres af solaktiviteten. Tusinder af milliarder USD spildt på den grønne omstilling skulle hellere anvendes på fremskaffelse af rent vand, bekæmpelse af luft- og havforurening og behandling af farlige sygdomme.

20 forskere har netop i Journal of Climatology påvist, at denne sommers og tidligere perioders tørkekatastrofer ikke skyldes menneskeskabt global opvarmning. Rapporten er blevet fyldigt omtalt i Weekendavisen, der åbenbart har vejret forandringens vinde i klimadebatten. Gennem larmen fra IPCC’s udrykningshorn og luftværnssirener trænger enkelte stemmer nu igennem med sandheden og kendsgerningerne. Lad os håbe, at dette er begyndelsen på enden til dette vanvittige, mediebårne klimamareridt, der i højeste grad er menneskeskabt.

29.august 2022.

98 Thoughts to “KLIMADEBATTENS SATANISKE VERS”

 1. tavsen

  Hvis den er menneskeskabt, er det på tide at få stoppet befolkningstilvæksten.

  Og i Danmark mangler der jordemødre. Hørte for mange år siden en veltalende muslima. Jeg var målløs. Men så var der tavshed om rollemodellen. Hun dukkede op i Kabul, hvorfra hun blev evakueret. Og derefter igen tavshed.

  https://www.worldometers.info/

  7,970,797,008
  Current World Population

  92,377,246
  Births this year

  1. De syv små dværge

   Der er ingen klima-krise, derimod er der en medie-krise,
   for massemedierne bombarderer os med røde og sorte
   løgne, med perfide hetzkampagner og med fordummelse,
   landsskadelig og folkefjendsk journalistik.

   DR, TV2 og papiraviserne sender åndelig forgiftning ind
   i de danske hjem. Gift og giftigheder der påfører medier-
   nes publikum store ulykker. Ikke lige i det moment når
   de hører, ser eller læser journalisternes påhit, men hen
   ad vejen. Underlødig journalistik kan køre et helt land
   i sænk, fordi løgne og halve sandheder let ender i politik
   som nedbryder og ødelægger samfundet.

   Aamund har igen ret. Co2 er en uskadelig, harmløs og
   nyttig luftart. Den udgør kun 0.03 % af luften, altså
   næsten ingenting, men alligevel er den meget vigtig
   for planterne. Uden co2 visner de. Klima-hysteriet er
   en pinlig sag for politikerne, bladsmørerne og aktivi-
   sterne, for hysteriet afslører hvor uvidende, dumme
   og dovne de er. Eller hvor frække, latterlige eller
   korrumperede de er.

   Men at sandheden kommer frem her og enkelte andre
   steder, er ikke nok. Den må bringes videre til Face-book
   og alle mulige andre steder. Så vidt muligt i en form så
   den ikke bortcensureres pr. automatik.

   Og skulle det lykkes at få klima-løgnen tilbagevist, er vi
   stadig ikke reddet. For globalisterne, kommunisterne,
   rødfascisterne, islamisterne, europaterne og de woke
   feminister har meget andet at byde på, der kan smadre
   vores økonomi, frihed, sundhed og velfærd……eller
   som kan gøre kål på familieværdierne, demokratiet,
   retsstaten og borgerrettighederne.

   Ja, vores land og folkehjem…. og vores fred,
   sikkerhed og fremtid vil blive udslettet hvis den
   nuværende udvikling fortsætter i samme spor.
   Truslerne mod danskerne har aldrig været
   større end nu, og det næste kan blive en
   eksplosion af vold, mord og terror, som Kappel-
   gaard og andre fremsynede tænkere har skitseret.
   Og terroren kan endda komme fra flere sider på
   samme tid, for staten og styreformen er ikke
   hvad den har været.

   Det har Snaphanen, Hodja mfl. mere om.

   1. E. Frederiksen

    Asger og De syv små dværge.
    Ja, lad os håbe, at dette er begyndelsen på enden til dette vanvittige, mediebårne klimamareridt, der i højeste grad er menneskeskabt.
    Er så enig med jer.
    Fortvivlende vanvid, og der er garanteret store formuer og magt på spil, så sandheden er svær at få frem.
    Det ender galt. Tak for jeres indlæg.

  2. Niels O

   “Overall, we rate Worldometer Least Biased based on strictly providing data and statistics. We also rate them High for factual reporting due to the use of official sources and clearly disclaiming that the information provided is estimates. (D. Van Zandt 3/19/2020) Updated (08/01/2022)

   Source: https://www.worldometers.info/

   Last Updated on August 1, 2022 by Media Bias Fact Check”

   https://mediabiasfactcheck.com/worldometer/

   TIllykke, tavsen ;o)

  3. Susanne Mikkelsen

   Jeg har altid undret mig over klima-alarmisternes dommedagsprofetier om stigende vandstand/smeltede gletschere🤔🤔

   Der smelter en masse ferskvand, som løber ud i noget saltvand..

   Og hvad sker så🤔🤔

   Indrømmet, det var vanvittigt retorisk, men saltvandet bliver mindre salt..

   Retorisk, igen, hvad sker der så?

   Nå, ja, det mindre salte vand fryser hurtigere end det mere salte vand..

   Der er nu en rytmisk bevægelse, som glimrende kan være forårsaget af stjernen i vores solsystem..

 2. Henrik Wegmann

  Et ekstremt vigtigt emne at tage fat i. Et kæmpe svindelnummer som ingen tør stille kritiske (afslørende) spørgsmål til – og da slet ikke kendte personer. Derfor en stor tak til Asger Aamund for at have modet til at bryde et tabu, som er blevet nærmest helliggjort.

  Desværre er pengestrømmene i dette svindelnummer vokset til så gigantiske proportioner, at det næppe er til at stoppe. Vi må nok vente til, at det brænder ud af sig selv.

 3. Henrik Wegmann

  Stod alle konger frem på rad
  i deres magt og vælde
  de magtede ej det mindste blad
  at sætte på en nælde
  (Brorson)

  Måske skulle vore dages konger (politikere) starte med at sætte et blad på en nælde, inden de påstår, at de kan stoppe fem milliarder års evige klimaforandringer.

 4. Wiens redning skete 1683

  PragerU, Lomborg og Svensmark, og bøger om
  solens og dens herredømme over vind og vejr,
  regn og sne, påviser at el-biler, vindmøller og
  solceller alt i alt ikke er nogen gevinst for klimaet
  eller miljøet. Og at specielt den danske co2
  er uden betydning for verdens klima.

  Co2 bruges som påskud til at presse mange
  milliarder kroner ud af skatteborgerne og de
  erhvervsdrivende, men hver en krone brugt på
  co2 er en spildt krone, i hvert fald en krone
  som kunne have været brugt bedre andre steder.

 5. Skjoldungen

  1.400 forskere verden over har just udgivet en “World Climate Declaration”, hvori sågar 9 danske forskere figurerer. Den vil ikke blive omtalt i nogen dansk avis endsige DR/TV2.

 6. Michael Andersen

  Problemet er at vi har prøvet at styre efter kaffegrums, tarokkort og hvaltænder.

  Der er politikere der tvinger os tilbage i tiden, tilbage til dengang hvor man dyrkede hvad-som-helst. En stat der henter sine værdier hos meteorologer og klimaforskere er ligeså dygtig som for 3500 år siden, hvor man dyrkede hvad-som-helst.

  Det er bagud i tiden, fordi der ikke er forskningsmæssigt belæg for en grøn overtro eller hvis problemer der reelt bliver løst. Det er også tilbagestående fordi beregninger, økonomi og ressourcer ikke hænger sammen.

  I den nygamle grønne overtro er det kun templets præster og de særligt indviede der har privilegier.
  Kritikere af den nygamle grønne dyrkelse bliver udskammet og som optakt er mange nu på grøn skrump og tvungen grøn solidaritet.

  Heldigvis er der stadig nogle der har fornuften i behold og dygtigheden til at føre folket frem i tiden.

  Fordi flertallet er trætte af overdrevene trosdyrkelser, vælges der anderledes overalt.

 7. JC. Holland

  Hvis folkene bag DRs Deadline 22.30 ikke er sat i verden for at lyve og bedrage burde Asger Aamund blive inviteret i studiet 5 dage i træk sammen med frie klimaforskere.!!

  Alt tyder på at klima-hystaderne er de samme slags tåber som i 35 år fortalte at berigelsen ved indvandring var en tjunami af lykke og indtjening..

  1. E. Frederiksen

   Enig JC Holland

 8. Ivan Dybdal

  Dommedagsprofetier er det, der er starten på de fleste religioner, herunder den seneste tilkomne verdensreligion, marxismen.
  Religiøse klimareligiøse er udenfor pædagogisk rækkevidde 🙂
  “The ice is melting at the poles!” se den ikoniske video med Villy Søvndal->
  https://www.youtube.com/watch?v=NWUBksFWyPg

  1. Politiken bringer i dag den 30. august en artikel, der forudsiger havstigninger på op til 74 cm. Professor emer. dr. scient. Johannes Krüger: ” Den nuværende havstigning andrager max 1,5 mm pr. år. Koraløerne i Stillehavet klarer sig fint og forsvinder kun gennem bevægelser i jordskorpen”.

 9. Ivan Dybdal

  Spøg til side 🙂
  Er der klimaændringer og er de menneskeskabte?
  Klimaet har altid ændret sig. “I løbet af den sidste halve milliard år har jordens klima og temperatur ændret sig drastisk mange gange. Lige nu er det ca. 10.000 år siden, at vi kom ud af den sidste istid. Vi befinder os således i en mellemistid. Her har temperaturen heller ikke været konstant, den har svinget meget, hvilket der er mange vidnesbyrd om. I historisk tid har vi haft Den Middelalderlige Varmeperiode og Den Lille Istid.”
  https://klimarealisme.dk/2020/08/22/fortidens-temperaturer/

 10. Ole Madsen

  Tony Heller har flere sjove videoer på YouTube, hvor han henviser til gamle avisartikler, med dramatiske dommedagsprofetier, der heldigvis aldrig blev til virkelighed.

 11. Den Nervøse

  Siden sidste istid, har temperaturen bølget op og ned, men mest ned.
  Vi havde varmeperioder i maglemosetiden, i den minoriske tid, under romerriget, og middelalderens varmeperiode (vikingetiden) og så endeligt nutidens varmeperiode. I de mellemliggende perioder havde vi så kuldeperioder, som kuldeperioden under folkevandringstiden og senest den lille istid. Hver gang har varmeperioden været en smule mindre varmt end den foregående og varmeperiode har omvendt være er kuldeperioderne blevet koldere og koldere. Det er ikke lige den historie vi hører!

 12. Nielsen

  Vejt eller klima. Alle snakker om det, men ingen gør noget ved det.
  Ingen snakker om muhammedanerne, men de fleste undskylder dem.
  Kan du se komikken? Eller skal jeg gentage gentage

  1. Den Nervøse

   Vi er nogen, der har fattet budskabet. Vi er bare ikke nok og måske siger vi det bare ikke offentligt, fordi vi ikke gider at blive udskammet! Lidt som klimaet, venstrefløjen har udstedt en fatwa mod alle, som taler imod det multietniske og navnlig mod det multikulturelle samfund. Selv når de personligt eller deres nærmeste bliver overfaldet, så finder de undskyldninger for banditterne! Oikofobien hersker!

 13. Niels O

  Jeg har altid været lidt småskeptisk over for klimapanikken, men hvad ved jeg. Jeg er ikke fagmand.

  Til gengæld betyder det så, at jeg heller ikke kan vide, om fagfolk, der siger noget modsat, har (mere) ret.

  For mig at se, er det en ren religionskrig, hvor man som lægmand bare kan vælge side ud fra det, man selv “føler”.

  Jeg afventer, at den ene part i krigen en dag 100% kan dokumentere, at de har ret, og at den anden part giver sig.

  1. Michael Andersen

   Tjekkiets præsident Zeman: Grønt vanvid ansvarlig for energikrise.

   Miloš Zeman, Tjekkiets præsident, har kraftigt kritiseret den grønne politik i Europa. Zeman fremhævede planer i nabolandet Tyskland om at lukke sine tre resterende atomkraftværker. Han talte om “grøn galskab” og kritiserede afskaffelsen af biler med forbrændingsmotorer.

   Klimavandaler klæber sig til verdensberømt maleri i Dresden.

   Politiaktion i statens kunstsamling i Dresden! To medlemmer af “Sidste generation” har limet sig til et af de mest berømte malerier i verden.

   Stop de grønne talibanere inden Europa får en komplet Buddha behandling.

  2. Henrik Wegmann

   Sund fornuft rækker langt, Niels O. Især hvis man har gjort sit hjemmearbejde. Så har fornuften noget faktuelt at arbejde med. At være lægmand betyder jo ikke nødvendigvis, at man er komplet uvidende og ude af stand til at tænke selv.

   De eksperter, som medierne gør brug af nu om dage, har forlængst mistet al troværdighed.

   Sagt i al venlighed.

   1. Niels O

    Tak for at bekræfte mine ord.

  3. Jonas Hansen

   Netop! Det er totalt følepolitik. Ingen aner noget, og Ingen tør sige fra. Det er sgu svært når MSM bestemmer alt

 14. Morten Dreyer

  Hvert årti har sit Rædselscenarium.
  Så enkelt er det.

  Det er som om moderne mennesker har et behov for frygt og skræk i hverdagen.

  Tilbage i 1960’erne var det eksperterne, som fastslog at olie og gas ville slippe op indenfor 10 år.

  I 1970’erne fastslog eksperterne, at indenfor 10 år ville Jordens nordlige halvdel blive dækket af en fast indlands is.

  I 1980’erne var det Syreregnen, som ville dræbe al liv på jord indenfor 10 år.

  I 1990’erne var det Ozon laget, som indenfor 10 år ville dræbe de fleste mennesker pga livsfarlige stråler fra Universet.

  I 2000’erne var det, at isen på polerne ville være væk på 5 år.

  Ved hver nyt tiår kommer der en ny dommedags spådom, som vil ødelægge Jorden.

  Gad vide om hvilke trussel der vil afløse frygten for afsmeltning af is ?

  Morten Dreyer DF

  1. Jonas Hansen

   Fred i Mellemøsten 😂

  2. Ivan Dybdal

   Morten Dreyer 30/08/2022 at 14:18. Du spørger: “Gad vide om hvilke trussel der vil afløse frygten for afsmeltning af is ?”
   Jeg tror det bliver ‘højrefløjen’ (som ofte bliver benævnt med en række politiske skældsord, der får folk til at associere til de tyske kz-lejre)
   Alle der ikke abonnérer på den marxistisk baserede religion bliver i stigende grad bekæmpet med censur, tilsvining i medierne, vold og andre totalitære midler.
   Det seneste eksempel er den amerikanske præsident Joe Bidens ‘tale til nationen’ forleden; hans tale til “Nationens sjæl” 1. september 2022 i Independence National Historical Park Philadelphia, Pennsylvania. Her plankede han med håndtegn og vendinger fra der Führer i en kulisse med mørk rød og blå belysning og uniformerede soldater med rifler i baggrunden. Han opfordrede til kamp mod republikanerne og mod sin forgænger Donald Trump ved at kalde dem ‘halv-fascister” og advare om, at Trumps tilhængere forsøger at underminere det amerikanske demokrati.
   Det lød som opfordrinen til en ny amerikansk borgerkrig!? 🙁

 15. Keld Rasmussen

  Ved opslag på IPCCs hjemmeside forekommer det yderst tankevækkende, at den intet oplyser om panelets medlemsantal endsige navnene på dets medlemmer, hvorfor heller intet angives om deres forudsætninger for for at udgive en syndflod af rapporter ud fra ukendte præmisser. Retningslinjerne og ledelsen af panelets frembringelser angives heller ikke.

  I øvrigt:

  Ud fra, at systematiske optegnelser omkring vejrliget kun har fundet sted igennem kun knap to århundreder – hvordan kan nogen så overhovedet udpege en eneste tidsperiode uden klimaforandringer? Altså en eller flere perioder, der har opvist uforanderligt og gunstigt vejrlig. Hvad det så end måtte være …

  Hvem har definitionsretten? Hvorfor har de det i givet fald? Og hvordan kan nogen fastslå, hvordan vejrliget skal arte sig når dette påstås ikke at være tilfældet?

  Det kunne også være nyttigt at få en begrundelse for, at den allervigtigste drivhusgas (vanddamp) ikke indgår i de apokalyptiske regnestykker.

  Ellers:

  Antageligvis er det en vældig forstandig forholdsregel at tilstræbe størst mulig uafhængighed af fossile brændstoffer, fortrinsvis kul og olie.

  Begrundelsen vil i givet fald omfatte en mulig miljømæssig, økonomisk og politisk fordel:

  Miljømæssigt p. g. a. nedbragte mængder forbrændigsrøg i atmosfæreluften trods udbredt brug af f. eks. katalysatorer og røggasfiltre. Økonomisk p. g. a. store udgifter til udvinding, transport samt forarbejdning. Og endelig politisk p. g. a. frihed fra utilregnelige leverandører især i mellemøstlige stater, hvor islamisk kultur foreskriver dens medlemmer at skære halsen over på leverandørernes vestlige, betalende kunder.

 16. Bjørn

  Jeg hører til de besindige, der af og til påpeger, når der går religiøst hysteri i debatten. Sidste gang var det upopulært her på bloggen, hvor man ellers tit støtter Nye Borgerlige, der taber på hysteriet. I stedet sender det vælgerne i favnen på Inger Støjberg, der står for indbegrebet af det fast forankrede jordnære. Jeg tænker på især Lars Hedegaards strøm af rædselsberetninger, der efter min mening ligger et godt stykke uden for normalområdet og psykisk set er i familie med den orkan, der rejste sig omkring den svenske barneprolfet.

  GretaThunberg har været et uhyggeligt bekendtskab. Dels fordi hun fremstår så bundneurotisk hadefuldt selvretfærdigt og samtidigt som et sygt og meget sent udviklet barn. Bevares, hun er intelligent og skråsikker i rampelyset, hvor forældrene er ferme til at få hende placeret. Men den små Greta er også et eksempel på, hvordan Internettet i løbet af ingen tid kan få en kæmpestor folkemængde til at gå grassat og hærge som en præriebrand. Jeg tør godt spå, at stakkels Greta aldrig får et normalt liv, og at der skal et mirakel til, hvis ikke hun allerede har passeret dets højdepunkter af opmærksomhed. Man får hurtigt nok af Greta.

  Sommetider siger Lomborg noget fornuftigt, men til andre tider kan han sættes til vægs. Om optøningen af de store ismasser på polerne skyldes det ene eller andet, skal jeg ikke gøre mig klog på, men at det får konsekvenser, kan vi jo allerede konstatere. Briterne og nordmændene har besluttet at tage ekstra for sig af Nordsøens gas og olie, svenskerne overvejer at genoplive Barsebäck, og Danmark er kastet ud i et vejrmøllebyggeri, der efter min mening allerede har ødelagt udsynet mange steder i landet. Men jeg har stor sympati for, at vi går mere ind for solceller, jordvarme, genbrug og neddroslet forbrug. Der er meget at spare ved at tænke sig om. Og abonnere på Tænk. På den anden side, hvad nytter det, hvis Afrika og Asien er komplet ligeglad?

 17. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Når et politisk system betjener sig af store, fede, sorte og
  kæmpestore løgne igen og igen og hele tiden, så er der fare
  på færde. For løgnagtigheden er tegn på at systemet er magt-
  misbrugende, udueligt, korrupt og il-loyalt overfor befolkningen.
  For ellers ville der ikke være dette store behov for at lyve uafbrudt.

  Tag løgnekampagnen om co2. Tag løgnen om “berigelse”. Tag
  løgnen om mangel på arbejdskraft. Tag løgnen om faldende
  kriminalitet. Tag løgnen om at staten er god til at passe børn.
  Tag de mange løgne om “pandemien” og “vaccinerne” osv.
  Tag løgnene om global opvarmning, smeltende is og enorme
  havvands-stigninger. Tag løgnene om el-biler, vindmøller, solceller
  og “grøn omstilling”. Tag WEFs og WHOs løgne. Tag løgnen om
  at de røde er vældig sociale. Tag løgnene om at Danmark er en
  dejlig og næsten perfekt velfærdsstat. Og man kunne blive ved.

  Mængden af de løgne og halve sandheder som uafbrudt udsendes
  af partierne og medierne, er så stor at de truer med at smadre
  vores demokrati og hele fremtid. For det er svært at få noget til
  at fungere ordentligt i et samfund der er gennemsyret af falskhed,
  løgn og hykleri.

  Politikere og journalister som lyver hæmningsløst og får medierne
  til at køre løs med løgn og vælgerbedrag fra tidlig morgen til sen
  aften, ender med at ruinere og ødelægge lande og samfund. Det
  er set mange gange.

  Foreløbig har det ført til at Danmark er kommet under en ny
  besættelse, værre end den 1940-45. Og det har ført til at
  store dele af sundhedsvæsnet og den sociale velfærd er
  skygger af sig selv. Og det har bevirket at tusinder og atter
  tusinder af danskere har fået deres liv forpestet og ødelagt.

  Det er på tide at kassere de gamle partier og medier til fordel
  for de net-aviser der bringer ærlige og nyttige oplysninger
  om ting der ellers skjules eller fordrejes. Oplysninger som
  danskerne kan bruge til at undgå ulykke, sygdom, fallit og
  tidlig død. Og som kan hjælpe dem til at beholde deres
  land, frihed og kulturværdier m.m.

  Læs Snaphanen og Hodja om WEFs uhyrlige planer, og se
  PragerU om co2 mv.

 18. Udmærket artikle, men desværre er det ikke helt så enkelt, men forklaringen på det vi ser er måske ikke helt i tråd med IPCC’s konklusioner.

  Som du skriver Asger “Velanskrevne forskere, der krævede videnskabelige data i klimadebatten blev forvist fra både trykte og elektroniske medier”. Nedenstående model får jeg heller ikke lov til at præsentere i dagspresse eller på netet, der er hermetisk lukket mht. udsagn, der kan bringe tvivl om den skadelige virkning af stigende CO2-koncentration i atmosfæren.

  Esensen er, at der er et tvingende behov for analyse af klimavirkningen af den grønne teknologi, for ingen ved reelt, hvilke konsekvenser de nuværende 700 GW vindkraftkapacitet har i forhold til klimaet og end ikke i forhold til havmiljøet.

  Verden over ses den gennemsnitlige vindhastighed at være aftaget typisk med 20 til 27 % over de sidste fire årtier. For Danmark er den gennemsnitlge vindhastighed opgjort af DMI faldet fra 5,8 m/s jf. klimanormalen 1961-1990 til nu 4,3 m/s for 2021, dvs. et fald på 25,9 % svarende til at vinden i gennemsnit har mistet 59 % af sin effekt (styrke).

  Klimakonsekvenserne kan kort oplistes som:
  1. Den reducerde vindhastighed giver øget lagdeling i vandsøjlen i havet og i de indre farvande. Dermed opstår der et varmt overfladelag og overfladetemperaturerne ses nu forhøjede typisk med 1,5 til 2,5 °C. Dermed vil luften allerede have forhøjet temperatur før den passere kystlinjen.
  2. Med faldet på 25,9 % i vindhastigheden vil luften opholde sig 35 % længere tid over land, hvor den modtager tilsvarende mere solopvarmning.
  3. Den reducerede vindhastighed betyder mindre afkøling af overflader og reducerer fordampningen med ca. 12 % i havet, fra landjorden og fra vegetationen. Dermed bliver der mindre fugtighed til skydannelsen og antallet af solskinstimer øges. I Danmark er der konstateret en stigning fra 1495 h p.a. solskinstimer jf. klimanormalen 1961-1990 til nu typisk ca. 1.800 timer p.a. – en stigning på 20 %.
  4. Pkt. 1-3 giver forhøjet lufttemperatur, dermed kan luften indeholde mere vanddamp, der er en kraftig drivhusgas og derfor medfører det yderligere forhøjelse af temperaturen.

  Disse fire forhold vurderes alene at kunne forklare den registrerede temperaturstigning på 0,8 til 1,2 °C.

  5. Vindkraftanlæg øger jordoverfladens ruhed og vil derfor yde modstand mod vejrsystemernes bevægelse. Ved passage af især vindmølleparker bremses vinden og luftsøjlen vil derfor ekspandere i højden og dermed løftes eventuelle skyer, der derfor med større hyppighed vil afgive nedbør i det nedstrøms placerede område. Offshoreanlæg vil derfor få en del af nedbøren til at falde i havet og med højere hyppighed i det vestlige Danmark og nedbørsmængden vil aftage i de østlige egne.
  Dermed kan der opstå øget forekomst af tørkelignende tilstande og øget forekomst af naturbrande.
  6. Opbremsningen i luften sinker vejrsystemers passage. Det betyder, at eventuelle regnvejr vil nå at afgive større nedbørsmængder lokalt og situationer med ekstremnedbør vil forekomme hyppigere.
  Når vejrsystemer bremses vil det få andre vejrsystemer til at ændre bane, og vi ser at flere vejrsystemer låses fast eller søger op i Nordatlanten, og i begge situationer trækkes der mere varme op til de arktiske egne. Dermed sker der påvirkning af f.eks. havis og indlandsis.
  Når vejsystemerne sinkes i de østgående baner vil der forekomme flere systemer i Østeuropa og Rusland, der vil komme ned fra nord eller der trækkes varme op fra syd til Barenshavet.

  Miljøkonsekvenserne kan oplistes som:
  1. Øget lagdeling i havet betyder mindre ilt når ned til bundlaget og samtidig øges algeopblomstringen i overfladelaget. Når algerne dør falder de til bunden, hvor de tilfører øget mængde næringsstoffer og der opstår iltsvind. Iltsvind opstår derfor med øget hyppighed. Se f.eks. den udbredte fiskedød i floden Oder, der har været beskrevet gennem de seneste uger.
  2. Algeopblomstringen vil øge turbiditeten af overfladevandet og dermed påvirkes havets fotosyntese og evnen til at optage CO2 reduceres. Grundet den øge stratificering sker der en mætning af CO2 i de øvre vandlag og dermed sinkes transporten af CO2 til de nedre vandlag. Havet mister dermed noget af sin evne til at optage det antropogene CO2 og dermed bidrages til stigningen i CO2 koncentrationen i atmosfæren.
  Yderligere forringes vækstbetingelserne for ålegræs, der ses at få mindre udbredelse, da vækstbetingelserne på dybere vand er forværrede. Dermed reduceres overlevelsesmulighederne for fiskeyngel og fisks formering bliver trykket. Dermed reduceres fødegrundlaget for havpattedyr som sæler og marsvin, og mulighederne for fiskeriet forringes, som det er set igennem de sidste årtier.
  3. Den reducerede styrke af vinden betyder ligeledes at overfladestrømmen i havet reduceres og de hydrologiske forhold påvirkes. For Kriegers Flak betyder det f.eks. at Østersøen har mistet noget af sin evne som kompensator. Ved kraftig vestenvind vil en reduceret overfladestrøm betyde, at vandet vil stå højere i den østlige Østersø og i Øresund med risiko for oversvømmelse af f.eks. København.
  4. Mindre nedbør i de østlige egne betyder øget forekomst af tørke og dermed flere naturbrande. Et åbenlyst eksempel ses aktuelt i Spanien og Frankrig, og også Grækenland er ramt.
  5. Den svækkede vind har ligeledes betydning for udskiftning af luften i byerne, der derfor oplever flere gener af partikelforurening fra biler og brændeovne samt øget forekomst af træpollen, og derfor flere luftvejssymptomer hos befolkningen.

  Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I velkommne til at kontakte mig.

  PS! Anvendes ovenstående model på forholdene i USA skal man bemærke, at USA er kendetegnet ved, at man har Rocky Mountains mod vest og Appalachian Mountains mod øst. Vindene og nedbøren kommer derfor overvejende fra det subtropiske syd eller fra det kolde nord. Det betyder generelt ret tørre omgivelse og derfor en meget skrøbelig nedbørsballance.
  Forholdene er derfor meget beskyttet mod indvirkning fra havet, i kontrast til situationen i Danmark, hvor vi så at sige har hav på alle sider. Derfor er indflydelsen fra øget overfladetemperatur i havet mindre synlig i USA. Ligeledes er indflydelse fra 12 % reduktion i fordampningen mindre, da de tørre omgivelser i forvejen giver et mindre bidrag. Derfor ses i Midtvesten alene en temperaturforhøjelse over de sidste fire årtier på ca. 0,3 °C og i New England 0,6 °C, hvor vi i Danmark kommer op på 1,2 °C. Samtidig ses de maksimale temperaturer at stige, da øget tørke og øget antal solskinstimer giver forhøjede maximumtemperaturer.

 19. Michael Andersen

  Hvis USA og Europa mente at klimakrisen var reel, havde Kina været med i Paris aftalen. I stedet fik Kina lov at anvende økonomisk argumentation for at stå udenfor, fordi det gavner forretningen.

  Såfremt USA under Biden og EU under VdL, var sikker på klimakrisen, havde man sanktioneret Kina, i stedet sanktionerer man olie og gas fra Rusland.

  Derfor er den påståede klimakrise en grøn krig mod de hjemlige demokratier, til fordel for en grøn autoritær overtro.

  Den grønne autoritære overtro er Obama og Bidens opfindelse.

  Trump opfandt friheden og i frihed forsvinder kriser og overtro som dug for solen.

  Pudsigt?

 20. Der var et yndigt land

  Hvis eller når det forholder sig som JENS HINTZE og
  AAMUND forklarer, så afslører det også at klima- og
  co2 aktivisterne ikke aner hvad de snakker om.
  Og når Rosa Lund, Pernille Skipper, Mai Villadsen
  og Sofie Carsten osv. forlanger at landbruget skal
  skære antallet af dyreenheder ned med 50%, så
  viser de blot for 117. gang hvilke idioter og hånd-
  langere for kommunisterne de er. De har kostet
  Danmark mange milliarder ved sammen med S at
  likvidere mink-branchen. Nu vil de også sende
  mange landbrug ud i konkurs. De røde partiers
  politik vil gøre Danmark til et fattigt land.

 21. Bjørn

  https://www.youtube.com/watch?v=ClJprN5eAtI

  Er der andre steder i Vesteuropa, hvor en så stor national kærlighedserklæring kan se dagens lys i disse år?

  Det fine ved den er, at den går lige ind hos de fleste, vi har næsten alle erfaret teksten.

  Anne Linnet synger på “Georg Stage” ud for Irlands kyst. De unge mennesker er iført de ærkedanske sømandsbusseronner, som vi i min familie mindst har købt på havnen de sidste tre generationer; min mor havde efter sigende sin på, da hun datede min far første gang en iskold vinterdag,

 22. PRIVATDETEKTIVEN

  Der er nu advarsler mod WEF
  at se hos Youtube. Har ikke haft tid til at vurdere kvaliteten
  af advarslerne, men der er meget som tyder på at WEF er
  et vanvittigt og meget farligt foretagende.

  Netanyahu fra Israel siger at Biden har indgået en aftale
  med Iran som er katastrofal. Den vil hjælpe Iran til at blive
  en atommagt som kan true hele verden. Endnu et tegn på
  at Biden eller hans bagland er uden fornuft??

  Trudeau kommer for en slags kommissionsdomstol og
  bliver muligvis afsat. Mange canadiere er trætte af ham.

  DR har lige fortalt at kriminaliteten i Malmø/Sverige er
  faldet så meget, at alt nu er ved at blive fredeligt og
  godt igen. Løgn og manipulation som sædvanlig.

  Se Hodja om udviklingen i DK.

 23. Thomas Martin Nielsen

  Udmærket indlæg!
  Men to ting ærgrer mig:
  1. At IPCCs rapport omtales som “katastrofe-evangeliet”, idet evangelium faktisk betyder “det glade budskab” og udtrykket stammer fra Det nye Testamente og ikke Koranen som jo burde være referencepunktet, jf. overskriften “KLIMADEBATTENS SATANISKE VERS”.
  Det er noget rod, Asger!
  2. Det er ikke køernes prutter, der udleder de store mængder metan, men derimod deres bøvser: Metanen dannes i forbindelse med nedbrydningen af græs i køernes vom. Når først det fordøjede græs når ud i koens tarme er produktionen af metan meget lille.
  Det er vigtigt at være præcis når man diskuterer klima, da man eller kan skydes ned af “eksperterne” som uvidende “klimanægter”.
  https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/methan-fra-koboevser-kan-reduceres-via-to-fronter

 24. tavsen

  AFSLØRET

  “En som stiller seg kritisk til det store fokuset på varmerelaterte dødsfall er statsviteren Bjørn Lomborg, som mener varmerelaterte dødsfall blir rapportert av mediene fordi det passer narrativet om menneskeskapte klimaendringer. ”

  NEMLIG, det er udvælgelseskriteriet for MSM

  Ingen vil betvile at ekstrem varme er dødelig, men det er vanskelig å finne god statistikk på området. I land som Tyskland, Spania og Portugal har det blitt rapportert overdødelighet i perioden da hetebølgen var på sitt verste.

  https://resett.no/2022/08/31/klimaforsker-langt-flere-dodsfall-knyttet-til-kulde-enn-varme/

  HURRA for internettet

 25. Aamund burde være gået til Louis Nielsen

  Det er sjældent, at man støder på så meget koncentreret vrøvl som i Aamunds artikel: “Klimadebattens sataniske vers”.

  Det vil føre for vidt at deltage i en længere diskussion over det tvivlsomme indhold, så jeg vil nøjes med at påpege to åbenlyse fejl:

  1) Aamund skriver: “Den globale temperatur er ikke steget siden 1998.” Det er lodret forkert, hvilket enhver kan overbevise sig om ved at se følgende temperaturkurver fra 5 uafhængige forskningsinstitutter:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_denial#/media/File:20200324_Global_average_temperature_-_NASA-GISS_HadCrut_NOAA_Japan_BerkeleyE.svg

  2) Aamund skriver: “I USA er gennemsnitstemperaturen ikke øget de sidste 90 år”. Det er også lodret forkert. Se f.eks følgende kurve over udviklingen af gennemsnitstemperaturen i USA i perioden 1901-2021:

  https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-and-global-temperature

  U.S. EPA skriver: “Since 1901, the average surface temperature across the contiguous 48 states has risen at an average rate of 0.17°F per decade (see Figure 1). Average temperatures have risen more quickly since the late 1970s (0.32 to 0.55°F per decade since 1979).”

  Termometre lyver ikke Aamund – gør du?

  1. Den lille istid begyndte at klinge ud omkring 1850, hvorefter det gradvist blev varmere, hvad der er en normal udvikling i Jordens klimahistorie. I de seneste årtier er varmekurven fladet ud de fleste steder, idet man skal huske, at klimaet er regionalt og ikke globalt. Mine oplysninger om temperaturerne stammer fra 2007-rapporten til det amerikanske Senat, fra Happer og Lindzen redegørelsen og ikke mindst fra Professor Krügers bog: 32 myter om klimaet. I klimadebatten bliver der manipuleret voldsomt med statistikker og data, ikke mindst af IPCC og katastrofetilhængerne.

   1. Niels O

    Hvor ved vi fra, at der ikke også bliver manipuleret i dine kilder?

    Her i klimareligionskrigen med hver deres profeter og disciple.

    1. Michael Andersen

     # Niels O.

     I San Francisco er indbrud, bilindbrud, drab og overdosis-relaterede dødsfald på kriseniveau.

     De der fanatisk går ind for grøn omstilling lader San Francisco dø.

     Demokraterne styrer San Francisco.

     Pelosi bor i San Francisco.

     Hvorfor skal man stole på grønne beslutningsgrundlag, når de der vil ”redde” verden, lader deres amerikanske byer dø?

    2. Allan Frederiksen

     Der er sandsynligvis ikke manipuleret i hans kilder, men der er foretaget lidt cherry picking. Jeg bider selv mærke i påstanden om at temperaturen ikke skulle være steget siden 1998, hvilket netop er et godt eksempel på cherry picking. Jeg ved det, for jeg bruger det selv i diskussioner 😀

     Det der skulle stå er at der ikke er sket nogen “signifikant” stigning siden 1998, for der er sket en stigning som dog ligger indenfor hvad regnes som den naturlige variabilitet og måleusikkerhed og kan derfor ikke tilskrives en øgning af CO2 (udfra hvad modellerne siger). 1998 er også valgt fordi det er året med den højeste gennemsnitstemperatur i det sidste århundrede. Man skal altid være påpasselig og skeptisk, når man ser der tages udgangspunkt i bestemte årstal og undersøge hvordan argumenterne holder, hvis der tages udgangspunkt i et andet år.

     Fakta er derfor at hvis vi tager udgangspunkt i det år med højest målte temperatur i det sidste århundrede, er der ikke sket en signifikant stigning siden, hvilket vil sige i 23 år og der er slet ikke sket nogen stigning i 15 år. Indenfor klimatologi regner man altid med gennemsnit for 30 års perioder, så hvis ikke der sker en signifikant stigning i temperaturen indenfor de næste 7-15 år, vil enhver ærlig videnskabsmand være nødt til at smide hypotesen om CO2 som drivende faktor for jordens klima på møddingen.

     Da jeg gik på universitetet for 30 år siden, lærte vi at modeller ikke var videnskab. Modeller er kun et redskab til at teste vores hypoteser, ved at modellerne kan lave forudsigelser som vi kan holde op mod målte observationsdata. Afviger modellernes forudsigelser fra virkelighedens målinger, er hypotesen falsificeret. Det er selvfølgelig muligt at lave justeringer for de arbitrære konstanter der benyttes i modellen, men indtil modellen opnår en overensstemmelse med målte data på over 95% kan den ikke bruges til noget og hypotesen bør regnes som falsificeret i dens nuværende form.

     Denne form for videnskabelighed overholdes ikke indenfor klimaforskningen.

 26. ino

  @Jens Hintze
  Det er et yderst interessant indlæg, du har ovenfor. Det burde der være mange der er interesserede i at få uddybet og diskuteret, men det er åbenbart ikke. Trist.

 27. Bjørn

  tavsen.

  Jeg ved ikke, hvordan det er i øjeblikket, men da Lomborg begyndte at gøre sig gældende i medierne, blev han bakket op af JP. Jeg kan huske, at jeg skrev om det til en dansk forsker i udlandet, som skrev tilbage, at Lomborg også havde medhold hos nogle af hans kolleger. Det er mange år siden, måske tyve år, og erhvervslivet var også positivt interesseret i Lomborg, derfor JP’s opbakning.

  Det er interessant, at du nævner Resett. N.B, at den første redaktør Helge Lurås søgte om at blive medlem af Norsk Redaktørforening men i modsætning til Hans Rustad blev afvist pga. “tonen” overfor islam. Resett har mig bekendt flere læsere end Document.

 28. ALLE DE GAMLE PARTIER ER UTROVÆRDIGE

  På 20-30 år er JP gået fra at være en nogenlunde
  ærlig og ordentlig avis til at være en tarvelig tryksag
  langt ude på venstrefløjen. En kvinde-aktivist med
  kommunistisk fortid er ansat som chefredaktør, og
  bestyrelsen består også af røde ekstremister. Nærmest
  alle fra omkring 1990 er udskiftet med marxister og
  woke feminister. JP i dag er som Politiken og Ber-
  lingske, som Hodja har en artikel om her onsdag
  den 31.8.22.

  Klima-propagandaen bygger på falske statistikker
  samt overdrivelser, løgn, sludder og vrøvl. Det
  har Hodja også noget om.

  Og Snaphanen har artikler om stor overdødelighed
  i Canada pga. corona-“vaccinerne”.

 29. Michael Andersen

  Kære Jens Hintze,

  Tak for bidraget til puslespillet til det der formentlig må anses for at være århundredets største bedrag.

  ”…dermed kan luften indeholde mere vanddamp, der er en kraftig drivhusgas og derfor medfører det yderligere forhøjelse af temperaturen….”

  1. Hvor mange solceller, vindmøller og elektriske biler bliver der solgt hvis vanddamp gøres til menneskets klimafjende nr. 1?

  2. Hvor meget magt får de grønne talibanere hvis de jagter vanddamp?

  Svaret på begge spørgsmål siger noget om det logiske i at CO2 blev valgt som fjenden og ikke vanddamp.

  Der er ganske enkelt flere penge og mere grøn magt i at udskifte forbrændingsmotorer og fossile brændstoffer, samtidig med at en fremsynet elite tjener penge på fremsynede investeringer made in China. Sjældent har det været mere sandt at de kloge narrer de mindre kloge.

  Med venlig respekt

  PS. Forbyd private jets.

 30. Niels Poulsen

  Jeg kommer ikke til at savne de fossile brændstoffers epoke, som snart går på hæld.

  Når man før i tiden åbnede et vindue, samlede der sig et tyndt lag af sort støv i vindueskarmen stammende fra bilernes benzinmotorer og boligernes oliefyr. Det var almindeligt, at folk hostede hele året og var kronisk syge. De døde af lungesygdomme, uden nogensinde at have rørt en cigaret.

  Sådan er det heldigvis ikke mere, fordi bilparken er ved at blive elektrisk og oliefyrene er blevet udskiftet med fjernvarme.

  Man skal godt nok være hardcore nostalgiker for at savne tiden inden den grønne omstilling.

  1. Michael Andersen

   Når

   “Tusinder af milliarder USD spildt på den grønne omstilling skulle hellere anvendes på fremskaffelse af rent vand, bekæmpelse af luft- og havforurening og behandling af farlige sygdomme.”

   Fører til en stråmand

   “Man skal godt nok være hardcore nostalgiker for at savne tiden inden den grønne omstilling.”

   Er spørgsmålet

   Hvordan kan man misforstå at penge der er brugt forkert, er spildt?

 31. Nielsen

  Dette er ganske “off topoc” Hodja OG newspeek meddeler at der er en sikkerhedsrisiko.
  Når man tilgår websiden via TOR, fås beskeden: Your request was blocked.

 32. Morten Dreyer

  I Kbh lufthavn skal der hver fjerde time nye vejrmålinger til, da de ikke holder længere. Og så ser vi vi vejrfolk som kan forudse vejret 100 år frem….

 33. Bent A

  Niels Poulsen

  Det kom vist meget an på hvor man åbnede det vindue.
  Og det var da ikke almindeligt at ikke-rygere hostede
  hele året og var kronisk lunge-syge. Er du vokset op i et
  hus tæt på en stærkt trafikeret gade midt i København?
  Iøvrigt er den “grønne” omstilling en RØD omstilling.

 34. Michael Andersen

  En rød statsminister vil tage mere af verdens bedste landbrugsjord ud af produktion.

  Grønne fantasier brødføder bureaukratiet.

  En stor tak til landmændene og landbruget fordi de brødføder befolkningen.

  1. Jette

   Det korte af det lange er ….
   En rød Statsminister vil omfordele – så alle kan have det lige elendigt!!

  2. Michael Andersen

   Socialdemokratiet og de grønnes satsning får hidtil dårligste bedømmelse i Tyskland

   I den tyske valgtendens registrerede kansler Olaf Scholz (SPD) og finansminister Christian Lindner (FDP) deres hidtil værste resultater.

   Mere end to tredjedele af borgerne giver regeringen den dårligste bedømmelse hidtil og støtten til sanktioner mod Rusland er faldende.

   Zufriedenheit mit Ampel auf neuem Tiefstand – Kanzler und Minister stürzen ab
   Welt dot de
   Stand: 17:59 Uhr

 35. Piotr

  @ Jette! præcist formuleret.

  Beviset kunne ses på TV2 her til aften, hvordan lovgivningen er skåret, således at folk der er slidt op eller været ude for en arbejdsulykke og derfor ikke længere er i stand til at passe et job, bliver syltet af kommunerne og især Jobcenterne, sendt i jobordninger/-tilbud, de umuligt kan klare og ikke mindst til nye utalige lægeundersøgelser, sat på en eller anden lav ydelse, lavere end Førtidspensionen (fordi: så sparer regimet penge!),
  i håbet om at borgeren krasser af hurtigst muligt og dermed ikke er en belastning for kommunekassen/ statskassen.

  Mon noget MSM-medie stiller kradse spørgsmål til Astrid, Magnus, MetteFUSK, eller Peder H. om denne misrøgt af syge/ svage borgere i vor “velfærdstyranni”?

  Da loven om Førtidspension blev ændret i 2013, blev ydelsen(sygedagpenge) for borgere der ansøgte om førtidspension sat kraftigt ned, ligesom selve førtidspensionen.
  Den gang var MetteFUSK beskæftigelsesminister og Astrid skulle stå for borgernes sundhed.

  Det er dette Sosserne betegner som, at de er dem der passer på samfundets svageste!

  I et socialistisk samfund, konfiskerer socialisterne 85% af de arbejdendes indkomst, for derefter at bruge midlerne på indvandring og DJØFere, købe sig stemmer ved at udstede varmechecks og inflation checks.
  Hvis der ellers er noget til overs går det til EU og FN.
  Borgere der tilfældigvis ikke har været medlem af 3F i >60 år, men er kommet ud for en ulykke, arbejde eller ej, de kan squ bare dø, så kan de lære det! Tak for kaffe!

  Stem NB! Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

  pS: utroligt at TV2 producerer tv med så krads kritik af MetteFUSK & de klonede får, som de ellers uden at rødme deler seng med!

 36. Wiens redning skete 1683

  Det med DRs og TV2s kritik af S, er for at flytte stemmer
  fra S til EL og R. Det er bare den sædvanlige manipulation,
  for ELs og Rs politik er, om muligt, endnu værre. Forskellen
  er dog minimal, for S er forlængst holdt op med at være
  et socialt og dansksindet parti. I dag går S mest op i magt
  og marxisme, samt servicering af de kulturfremmede. Det
  er cirka det samme med SF, K og V.

  Deres samlede politik vil forringe sundhedsvæsnet, den
  sociale velfærd, familiernes trivsel og den personlige
  frihed og tryghed.

  1. Michael Andersen

   Når vi har brugt tusindvis af milliarder på at sænke den globale temperatur med 0,0006 grader, hvad så med inflationen, kriminaliteten, fødevareforsyningen, energipriserne, indvandringen, arbejdsmarkedet, skolerne, beskæftigelsen og innovationen?

   De gamle politikere har ikke løst danskernes problemer.

   Det er tid til forandring.

 37. John Frank

  Mediehysteri eller ej – tror dette forum på:

  – At menneskeheden overhovedet INGEN indflydelse har på klimaforandringerne?
  – At jordens ressourcer er uendelige?
  – Evig vækst?

  Klimasituationen (bevidst at jeg her ikke skiver -krisen i frygt for med det samme at blive sparket til side) handler ikke kun om CO2 udledning og temperaturstigninger, men i lige så høj grad om menneskehedens systematisk ødelæggelse af øko-systemer, som er en forudsætning for vores videre eksistens. Pesticider, skovfældning, insekter og bier, der forsvinder, udslip af kemikalier i grundvandet (der hvor det er billigt at producere) micro-plastisk i havene – listen er desværre uendelig lang (for ikke at nævne menneskeskabte fattigdom gennem rå vækst- og profitmaksimering).

  Det er vigtigt, at være kritisk overfor politikere og medier (især når man ser på hvem der ejer dem), men at skubbe hele ansvaret over på den anden side og dermed væk fra sig, er heller ikke løsningen. Trods alt har 26.000 forskere fra hele verdenen gennem årene påvist at klimaforandringerne er menneskeskabte.

  Og selvom de alle skulle have uret, så kan man spørge sig om man vitterlig tror, at menneskehedens omgang med jordens resourcer virkelig ingen indflydelse har på klimaet? At den globale indoktrinering af evig vækst, som den eneste gældende økonomiske model, hvad enten man er kinesisk kommunist eller amerikansk kapitalist, kan tilskrives solens position og den kosmiske stråling?

  Klimasituationen kan virke overvældende og angstfyldt for mange, og en fornægtelse af den er een måde at forholde sig til den på. En anden holdning er, at menneskeheden altid finder en teknologisk løsning på problemerne. Så kan man roligt læne sig tilbage og grine af de andre og kalde dem hysteriske og bestille endnu et ligegyldigt produkt Made in China på nettet. Og sende det tilbage til destruktion, hvis farven alligevel ikke passede den prikkede sweater købt sidste uge. Business as usual.

  1. Piotr

   @ John Frank!

   “Trods alt har 26.000 forskere fra hele verdenen gennem årene påvist at klima-forandringerne er menneskeskabte”.

   JAså! er det de forskere som FN betaler for at producere klima-rapporter, der passer til de resultater FN har bestemt på forhånd? At det hel skyldtes CO2

   Skovfældning har enorm indflydelse på klimaet, der har aldrig været så lidt skov på kloden, som vi oplever pt. Derfor burde alle plante et træ hver dag!

   Solen har ligeledes indflydelse på klimaet, den brænder os op, langsomt men sikkert, i løbet af de næste par tusinde år.

   Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU! Plant et Træ! P.

   1. Niels Poulsen

    Piotr

    Det er tilsyneladende en myte, at det er skove, som skaber ilten på jorden. Forklaringen er lidt langhåret, men går ud på, at skovene selv bruger den ilt, de skaber.

    Det er i stedet for verdenshavenes enorme mængde af mikroskopiske planter – alger og plankton – som skaber størstedelen af ilten i atmosfæren. Fotosyntesen skaber ved solens lys ilt og binder co2’en i havets mikroskopiske planter.

    Den olie, vi borer op fra undergrunden, er millioner år gamle alger og plankton. Når vi brænder den af i vores forældede forbrændingsmotorer, så slippes enorme mængder af co2 løs i atmosfæren, mere end havets plantevækster kan “opsluge” i fotosynteseproduktionen.

    Jordens atmosfære bliver opvarmet og skaber det vilde vejr, som vi hver dag er vidner til. I Danmark kommer vi til at bruge milliarder på kystsikring og udvidelse af det nuværende kloaknet, som ikke er dimensioneret til nutidens og fremtidens skybrud.

    Så den grønne omstilling er ikke andet end udtryk for den gamle konservative dyd om “rettidig omhu” (selv om pessimisterne mener, at det allerede er for sent).

    Udmærket artikel, helt uden politisk agenda, at blive klogere af:

    https://videnskab.dk/naturvidenskab/mytedrab-skovbrandene-i-amazonas-er-oedelaeggende-men-de-udtoemmer-ikke-jorden-for

    1. Michael Andersen

     # Niels Poulsen

     Når vi har brugt tusindvis af milliarder på at sænke den globale temperatur med 0,0006 grader, hvilke områder er så blevet forsømt økonomisk?

     Det er Afrikansk fattigdom, sundhed, afgrøder og fødevarer, alle sammen faktorer der påvirker immigration og folkevandringer.

     Det er forkert at bruge tusindvis af milliarder på en sænkning af den globale temperatur med 0,0006 grader.

     Fordi det koster tusindvis af milliarder at sikre at hele Afrika ikke udvandrer til Europa.

    2. Piotr

     @ Niels Poulsen:
     Nu taler du om ilt!
     Jeg taler om Co2!
     Klimatosserne skriger op om at der for meget Co2.
     OG, om at de vil lukke hele butikken ned for at begrænse Co2 udledning. Hvis der er tale om øget udledning af Co2, skyldtes det overbefolkning, specielt i SydØstAsien & Afrika!

     I en rapport fra WWF(2021) oplyses det, at der på 13 år er afskovet, 43 millioner hektar skov, målt på kun 24 locations i verden.
     Det svare cirka til 4 millioner hektar skov pr år, der ikke længere er med til at forbruge/optage Co2, derfor stiger indholdet af Co2 i atmosfæren.

     “Jordens atmosfære bliver opvarmet og skaber det vilde vejr”.
     At det skulle være hver dag er en misvisende manipulation!

     Det er derfor vi skal bevare skovene og plante mere skov.
     Fordi skovene binder Co2, giver skygge, holder på fugten og dermed temperaturen nede. + Rodnettet er med til filtrere grundvandet.
     Specielt verdenens regnskove burde bevares. Det er rettidig omhu!

     OG, det gamle kloaksystem har aldrig været dimensioneret til de enorme mængder spildevand, den kraftigt øgede bebyggelse har forårsaget.
     Ingen politikere i kongeriget har turdet gå i gang med en renovering, fordi det vil koste milliarder!
     Midlerne findes i form af ejendomsskatter, men politikerne prioriterer anderledes og så må folk finde sig i spildevand i kælderen, når der kommer en regnbyge!
     Troede du at danske politikere var til for danskerne?

     Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU! Plant et Træ! P.

  2. Niels O

   Hvad betyder “evig vækst”?

  3. Michael Andersen

   # John Frank

   Mange i det her forum tror på vejret og almindelig sund fornuft. Mange udenfor dette forum tror på vejrguder og beder det til det store klimapanel om råd og vejledning. Endnu flere tror på medvind i forretningerne.

   Det er udenfor sund fornuft at vores børn og unge traumatiseres over vejret og skræmmes til en ideologisk tilgang. FDJ, HJ og BDM var sammenslutninger der ensrettede ungdommen og ensretning har vi dårlige erfaringer med.

   Børn og unge skal lære at tænke selv, for så kan de også tænke selv som voksne.

   I mere end 50 år har jorden-går-under alarmister i det videnskabelige samfund og miljøbevægelsen ikke fået en eneste forudsigelse korrekt, men de har en perfekt rekord i at få utallige forudsigelser forkert.

   Vi bør ikke omstrukturere vores økonomi og ofre vores personlige frihed for “eksperter”, som aldrig helt har fanget rigtigt.

   Til gengæld bør vi skrue ned for ideologien.

   Vælg nogle der tænker selv og vælg nogle der bruger den sunde fornuft.

   1. Niels O

    Du bruger ordet “tror” hele tre gange i første afsnit.

    Det helt afgørende ord i klimadebatten.

 38. fleming g

  Der er mange spændende fakta i debatten
  herhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa815f
  og
  https://www.youtube.com/watch?v=pqywSUFPc8s&t=175s

 39. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Det er da rigtigt at der er nogle miljø-problemer, og
  at Afrika og de arabiske lande vel er overbefolkede i
  forhold til hvad de har af BNP og resourcer. Men at
  der er en klima-krise pga. co2 er løgn, sludder og
  vrøvl. Og den med 26.000 forskere kan sagtens være
  et propaganda tal. Hvem har optalt dem, og er de
  enige, og er deres forskning seriøs?

  Der er langt større trusler end co2. Masseindvandringen,
  den mangedoblede kriminalitet, de enorme udgifter, de
  utallige forringelser af sundhed og velfærd, det smuldrende
  demokrati, den voksende mængde af resistente bakterier,
  statslig tyrannisering og terrorisering af familier og menige
  borgere, den kommunisme der præger mange partier og
  medier, retsstatens forfald, smadringen af store dele af
  infrastrukturen osv.

  Og hvad med WEF, WHO, FN, Democrats og Biden i USA,
  hvad med Ukraine-krigen, hvad med the great reset hvor
  WEF og røde partier forsøger at ødelægge landbrug og
  diverse andre brancher? Hvad med planerne om at
  fratage folk alt hvad de ejer, hvorefter de skal tvinges
  til at spise insekter. Eller de skal tvangs-vaccineres med
  Pfizers og Modernes mystiske “vacciner”. Hvorfor er
  der nu kraftige protester i Holland, Belgien, Sverige og
  flere andre lande mod rød-fascistiske overgreb. Det
  ser ud til at ny-marxisme og ny-fascismen er den
  største trussel mod os. Co2 er bare en aflednings-manøvre.
  For co2 er en harmløs og vigtig del af luften, og den
  udgør kun 0,03%. Co2 er blot et påskud til at kræve mere
  i skat, og til at skaffe mere magt til rød blok. Og så er der
  visse industrier der kan tjene milliarder på at co2 hysteriet.
  Se PragerU og Hodja samt Snaphanen og Den korte avis.
  Ang. Ukraine-krigen har Gravitas og Youtube meget nyt.

 40. Jørgen Jørgensen

  Niels Poulsen bør nok læse noget
  om foto-syntese, inden han fortsætter med at
  påstå at skove og planter ikke er med til at ilte
  atmosfæren.

  1. Niels Poulsen

   Din opfordring til at læse noget om fotosyntese bør rettelig stiles til Scott Denning,
   professor i klimatologi, Colorado State University.

   Det er ham, som har skrevet den interessante artikel, som jeg baserer mit indlæg på, og som jeg linker til.

   I artiklen skriver han, at næsten al Jordens åndbare ilt stammer fra havene.

   1. Michael Andersen

    Kære Niels,

    Der blev talt om Co2! Men samtalen drejes over på ilt!

    Hvorfor er det nødvendigt med stråmænd og whataboutery?

    Venligst

    1. Niels Poulsen

     Træer er co2-neutrale. De binder co2’en, så længe de lever, men når de går til grunde enten ved at rådne eller blive brændt, så lukkes co2’en ud i atmosfæren igen.

     Anderledes forholder det sig med havenes alger og plankton. Den co2, de binder, slippes ikke ud i atmosfæren igen. Alger og plankton bliver spist af mikroskopiske krebsedyr, og nå de dør, synker de til bunds i havene.

     Alt ville være såre vel, hvis ikke menneskene borede olie (som er et produkt af urtidshavenes alger, plankton og krebsedyr) op fra undergrunden og slap den bundne co2 ud i atmosfæren ved forbrændingen i motorer og fyr.

     Hverken havets eller jordoverfladens planter kan binde dette overskuds-co2 fra fortiden.

     Muligvis vil plantning af træer kunne binde en lille del af overskuds-co2’en. Men det vil som sagt kun være en midlertidig løsning.

     Langt bedre er det at gribe om nældens rod og gå over til alternative energikilder, som ikke udleder co2.

 41. john M

  Der skal spares !
  så 3000.000.000.000 PLAN ÅRLIG!! har vi DANSK SAMLING klar:
  Hjemsendelser af menapt+ muslimer , de koster årligt, og vil KUN stige
  VI udskifter 500.000 muslimer med 170.000 ! ukrainere ortodokse katolikker, Som vil kunne tage samme arbejde -YES
  Det vil betyde, HALEJUJA
  15 mia skattelættelser pr ÅR !! ikke 40 mia over 8 år som bøssen pave foreslår , men HVERT ÅR
  og
  15 mia . til meget mere velfærd for de ældre ! HVERT ÅR
  ASGER lad os se på tallene
  https://www.economist.com/europe/2021/12/18/why-have-danes-turned-against-immigration
  De vil ALDRIG give overskud.
  Kun død og ødelæggelse
  Det er NU vi skal ind i debatten før valget !

  1. Wiens redning skete 1683

   John M
   Opstiller Dansk Samling som parti?
   3000 milliarder er hvad indvandringen har
   kostet siden 1980. Så hvorfor skriver du hvert år?
   Men du mener vel at 2-300 milliarder er prisen
   pr. år, nu hvor der er langt over en million kultur-
   fremmede i vores land. For det er hvad indvan-
   dringen nu koster pr. år. De officielle tal kan
   man slet ikke regne med.

   1. john m

    JA DS .
    30 mia årligt netto + titusinde af overfalfd, voldtægter, røveri , afpresninger, skattesvig og alt andet dårligdom.
    Gennem et helt liv giver INGEN fra MENAPT+ lande overskud for det danske folk.

    Det er ligesom ,at have en 4000 WATT i timen blæser , I enhver hustand kørende 24/7/365, Og så diskuteres der sexisme for 30-40 år siden, og de stakkels illigale og ja nu er simon spies også nazist.
    Det er vi jo alle efterhånden
    DE SKAL UD, de skal hjem .
    DE er en UDGIFT og en trussel der bare vorkser og vokser .
    hver 20 år bliver deres antal fordoblet.
    1%-2% -4% -8% -16% – game over

 42. Michael Andersen

  Dan Pangburn er Ingeniør og påviser at stigende vandforbrug, er årsag til stigende vand fordampning, der er årsag til klodens temperaturstigninger.

  I beregninger vises der fra 1988 og frem, hvordan mængden af vanddamp covarierer med klodens temperatur udsving. 90 % af klodens vandforbrug går til vandingssystemer.

  Vanddamp er synderen, co2 er syndebukken.

  Socialdemokratiet vil tage landbrugsjord ud af produktion. Reelt tager en rød statsminister vores mad og bruger en syndebuk.

  Det er på tide med bedre løsninger og dygtigere ledere.

  338805648_Water_vapor_vs_CO2_for_planet_warming_14
  https://www.researchgate.net/profile/Dan-Pangburn

  1. Niels Poulsen

   “Reelt tager en rød statsminister vores mad …”

   Jeg ville også gerne tro på, at Danmark var et landbrugsland a la Morten Korch. Bare det var! Men virkeligheden er, at dansk landbrug stort set ikke producerer menneskeføde. 80 procent af arealet bruges til at dyrke dyrefoder. Det passer meget godt med, hvis man tjekker oprindelseslandet på de grøntsager, man tilbydes i supermarkedet: Holland, Italien, Spanien. Polen … Selv om foråret er de første nye kartofler fra Mallorca …

   Her er fakta:

   “Vi dyrker foder til husdyr på knap 80% af det
   danske landbrugsareal

   På 79,8% af landbrugsarealet dyrkes foder i form af korn, majs, roer, raps, helsæd og græs.

   På 10,7% af arealet dyrkes menneskeføde i form af brødkorn, kartofler, sukkerroer, grøntsager, frugt og bær.

   På de sidste 9,5% er der raps til biodiesel, frøgræs, juletræer, industrikartofler, blomster eller udyrket areal.”

   Kilde: Sådan ligger landet – tal om landbruget 2017.

   https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/281/1858307.pdf

   1. Michael Andersen

    Kære Niels,

    Hvorfor er det nødvendigt med stråmænd og whataboutery, når det reelt er nødvendigt at diskutere løsninger?

    Venligst

    1. Niels Poulsen

     Michael Andersen

     I et tidligere indlæg skriver du:

     “En rød statsminister vil tage mere af verdens bedste landbrugsjord ud af produktion (…)

     En stor tak til landmændene og landbruget fordi de brødføder befolkningen.”

     Det gentager du igen i et nyt indlæg:

     “Socialdemokratiet vil tage landbrugsjord ud af produktion. Reelt tager en rød statsminister vores mad …”

     Jeg ville bare bringe dig ud af din vildfarelse om, at dansk landbrug producerer menneskeføde og brødføder befolkningen. Det gør de ikke. De producerer dyrefoder.

     1. Henrik Wegmann

      Nu skal dyrene vel have noget foder, inden de bliver til menneskeføde.

      At dygtige, danske landmænd klarer hele denne proces fra jord til bord på egen arealer, skal de da kun have ros for.

 43. Michael Andersen

  Co2 er ikke problemet og alligevel eksisterer den vildfarelse at:

  ”Husdyrbrug bidrager til drivhusgasser i form af kuldioxid, metan og lattergas, derfor er eliminering af animalske fødevarer det optimale valg for at reducere drivhusgasser og dyreafhængighed.”

  Co2 er ikke problemet, det er de radikal-grønne der har et problem, uden co2 falder deres politiske eksistensgrundlag til jorden med et brag.

  Det er pinligt at de radikal-grønne har co2 vildledt en hel befolkning og endnu mere pinligt at de ikke vil indrømme at de tog fejl.
  Det er også pinligt at co2 beviserne ikke findes for en bæredygtig velstand for den brede befolkning. Der findes kun inflation, højere priser og indgreb i den personlige frihed.

  De radikal-grønnes co2 politik er fejlagtig og pinlig. Man må håbe de skammer sig.

  1. Michael Andersen

   Meningsgrundlag

   Water Vapor vs CO2 for Planet Warming, side 16

   Effektivt omdirigeres strålingsenergien der er absorberet af CO2 til vanddamp (WV), hvor den udstråles ud i rummet.

   Konklusion. Menneskehedens bidrag til planetens opvarmning er fra øget atmosfærisk vanddamp, der for næsten alt skyldes øget kunstvanding. Den øgede CO2 har ubetydelig effekt på opvarmningen. Klimasensitiviteten, temperaturstigningen fra en fordobling af CO2, adskiller sig ikke væsentligt fra nul.

   Uddybet
   Water Vapor vs CO2 for Planet Warming, side 15 og 16.

   Figur 10: Typisk toppen af atmosfæren (TOA) strålingsemission
   Standardatmosfæretabeller viser temperatur vs højde, så blackbody-strålingskurverne er også højdekurver. Kurverne er næsten lige fordelt (bortfaldshastigheden- the lapse rate) op til tropopausen. Heraf ses f.eks., at al stråling, der udsendes i området 500-600/cm, er fra mellem højderne 2 – 6 km, og at den udadrettede stråling i dette område når hele vejen ud i rummet.

   I det væsentlige kommer al denne stråling fra vanddamp-molekyler, WV-molekyler. Resultatet er at energi absorberet af CO2-molekyler i dette højdeområde deles med omgivende molekyler via gasledning, og fraktionen der udstråles udad af WV-molekyler går hele vejen ud i rummet.

   Effektivt omdirigeres strålingsenergien der er absorberet af CO2 til vanddamp (WV), hvor den udstråles ud i rummet.

   Denne proces gælder for al stråling absorberet af CO2-molekyler op til tropopausen (Op til 20 km højde) og tegner sig for den energi, der mangler under tropopausen i bølge nr området 600-740 / cm.

   Konklusion. Menneskehedens bidrag til planetens opvarmning er fra øget atmosfærisk vanddamp, der for næsten alt skyldes øget kunstvanding. Den øgede CO2 har ubetydelig effekt på opvarmningen. Klimasensitiviteten, temperaturstigningen fra en fordobling af CO2, adskiller sig ikke væsentligt fra nul.

   Må man høfligt spørge hvilke konkrete data, radikal-grønne debattører har dannet mening efter?

 44. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Niels Poulsen tager nok fejl, når han påstår at landbruget kun
  producerer mad på 10,7% af arealet. Feks. er bliver græsarealer
  til køer senere til mælk mv. Og foder til grise og høns bliver
  til flæskesteg, pålæg og hønseæg. NP prøver vist at nedgøre
  landbruget ligesom R og EL mfl. Landbruget skaffer også
  milliardstore export-indtægter til landet. Penge som er med
  til at betale for hundredtusinder af danskeres husholdnings-
  udgifter og sociale velfærd/sundhed mv.

  Inden vi fortaber os i statistik-tal (som tit er upålidelige)
  bør vi bruge en del opmærksomhed på at Chrborgs flertal
  er i færd med at udlevere det danske folk til en fattig, hæs-
  lig og frygtelig fremtid. Læs om hvordan politikere og journali-
  ster vildleder og snigløber os. Læs Aamunds, Snaphanens
  og 24nyts artikler, og se Hodjas og PragerUs videoer.

  1. Niels Poulsen

   Dansk landbrug modtager hvert år 7 milliarder kr. i landbrugsstøtte fra EU. Uden denne overstatslige støtte kunne dansk landbrug ikke løbe rundt.

   Dansk landbrug er nok en af de største miljøsyndere i Danmarkshistorien. Vores grundvand er forurenet af sprøjtemidler (pesticider), og åer, søer og det nære havmiljø er forurenet af gødning (kvælstof og fosfor).

   Mine forældre og bedsteforældre har fortalt mig om et myldrende dyreliv langs Danmarks kyster med krabber og små fisk. I dag er det livsforladte områder med kæmpe mængder af tang og alger med en ulidelig stank.

   Heldigvis blev der relativt tidligt sat ind med lovgivning mod landbrugets ødelæggelse af den danske natur. Men det betyder også, at dansk landbrug ikke længere er i stand til at producere afgrøder af høj kvalitet. Kornet er ikke godt nok til menneskeføde. F.eks. er der kun ca. 30-40 pct. dansk mel i dansk produceret brød. Det er derfor, at dansk landbrug producerer junkafgrøder, som bliver til dyrefoder og biodisel og ikke mad til de danske borde.

   Måske skulle landmændene hellere omlægge markerne til solcelleanlæg, men er der penge i det fra EU?

   https://landbrugsavisen.dk/se-tallene-her-er-de-lande-der-modtager-mest-landbrugsst%C3%B8tte

   1. Michael Andersen

    Man vil med det ene benspænd efter det andet forhindre landmanden i at bruge gødning. Det vil utvivlsomt medføre en udfasning af den danske landbrugs- og ikke mindst husdyrproduktion.

    Danmarks Naturfredningsforenings anklager mod landmænd om at ødelægge natur er baseret på gætværk.

    Danmarks Naturfredningsforening sidder bag en computer i København og ser på luftfotos og tror, de kan afgøre, hvem der bryder loven. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har en mand på en uge indberettet 100 – 120 landmænd til kommunerne.

    Ingen gødning, juridiske benspænd og udfasning af landbruget.

    Hvorfor går man ikke ligeså målrettet efter at udfase Hizb ut-tahrir?

    Kilder: Landbrugsavisen og almindelig sund fornuft

 45. Hvor er vi på vej hen?

  Hos Snaphanen er der nu artikler om massedød fremkaldt
  af Pfizers og Modernas såkaldte vacciner. Og der er noget
  om at WEF fører krig mod demokratierne og borgerne. Og
  hos Hodja forlyder det at Mette Mink har truffet hemmelige
  aftaler med WEF.

 46. Frihed er det bedste guld

  ..som sol bestråler over muld…

  Niels Poulsen
  bliver ved med at tegne et billede af landbruget
  som et erhverv der ødelægger Danmark og naturen. Det er
  helt i tråd med hvad kommunisterne i EL og R påstår. Og de
  ønsker landbruget nedlagt, men vil dog i begyndelsen nøjes
  med at stille så krasse krav, at mindst halvdelen af landmæn-
  dene vil gå fallit. NP er sandsynligvis kommunist eller fra R-
  partiet der hader alle frie erhverv og alle former for frihed.
  De ønsker jo at staten skal styre alle borgerne døgnet rundt
  og ned i de mindste detaljer. Og de ønsker at samarbejde
  med WEF som i endnu frie medier beskrives som en marx-
  istisk klike der går ind for konfiskation af al privat ejendom,
  for insektmad, plante-steg og tvungne “vaccinationer” og
  totalitær politik.

  Niels Poulsen lyder som et ekko af MSM og visse miljø-
  og klima-aktivister. Hvis han ser PragerU’s videoer og
  læser Lomborg og Svensmark samt bøger af lektor
  Steen Steensen og diverse landmænd fra 1800 til 1960,
  vil NP måske få et nyt syn på mange ting.

  1. Niels Poulsen

   Jeg svarer ikke på useriøse personangreb.

  1. Niels O

   “Overall, we rate the Corbett Report a Tin Foil Hat conspiracy and Moderate pseudoscience website, based on the promotion of 9/11 conspiracies, False Flags, Chemtrails, and Deep State conspiracies.”

   https://mediabiasfactcheck.com/the-corbett-report/

   1. Allan Frederiksen

    Hvorfor bliver du ved med at bruge det sites vurderinger, selvom du flere gange er blevet gjort opmærksom på at det blot er et meningssite og det derfor er totalt usagligt at henvise til det?

    Forstår du ikke at du selv fremstår som usaglig, ved at fortsætte med at bruge det?

    1. Niels O

     Hvorfor læser du ikke, hvad jeg svarer?

     1. Allan Frederiksen

      Du mener dit ikke svar, hvor du ikke forholder dig til oplysningerne om at sitet ikke er troværdigt: “Du afgør selv, om du vil bruge MBFC. Ligesom alle andre. ” ?

      Eller er det dit citat du mener? For det har jeg også læst. Jeg har ikke selv besøgt det omtalte site, så derfor forholder jeg mig ikke til det, jeg forholder mig blot til at du bruger et utroværdigt site til at kalde et andet site for utroværdig.

      NB. kik højrer oppe i tråden, hvor jeg har givet dig et andet svar.

     2. Niels O

      “Du afgør selv, om du vil bruge MBFC. Ligesom alle andre. ”

 47. Michael Andersen

  Radikal-grønne er kørt fast i vildfarelsen om at opgøret med landbruget skal tages, hvis vi vil løse klimakrisen og jo længere vi venter, jo mere dramatisk bliver konfrontationen.

  Med co2 ude af billedet har der aldrig været en klimakrise.

  Kun kriser hos dem der fortæller fantasifulde historier og anekdoter, og kriser hos dem der på metoo-agtige måder sværter landbruget.

  Sandheden er at niveauet for bevisførelse er langt højere end metoo.

  Hvornår ser vi beviser for påstande om forurening og ødelæggelse, altså rigtige beviser. Dem med kemi, fysisk og mekanik i troværdige sammenhænge?

  Vis at der er styr på troværdigheden og kundskaberne.

  Forurening og ødelæggelser på et fantasifuldt højt niveau, Hr. Niels Poulsen?

 48. :)

  Mundlort fra Aamund som sædvanlig. Ikke ét eneste stykke fakta som opbakning bag disse latterlige påstande.

 49. Søren BÆKGAARD

  Jeg har meget svært ved at tage Asger Aamunds udtalelser om klimaet alvorlige. Ikke at jeg selv kan gennemskue, hvad der er sandt og falsk i sagen, men det er jeg temmelig sikker på også gælder for Asger Aamund; han er ikke fagmand, når det kommer til den slags.

  Jeg kan godt have respekt for dem, der ikke mener vi skal bekymre os så meget om klimaet, men hellere leve livet her og nu. Det er en halt fair sag, at man har forskellige prioriteringer, og det respekterer jeg, også selv om jeg måske ikke er enig.

  Men jeg har meget lidt respekt for tendensen herinde (det gælder både Asger Aamunds indlæg og flere af kommentarerne), hvor sandhed gøres til løgn. Det er undergravende for debatten og er ikke værd at bruge tid på.

 50. […] at jorden er på vej mod en ny istid i en naturlig cyklus (på meget langt sigt). Se også her, her og […]

 51. […] sin blog offentliggjorde Asger Aamund i slutningen af august en kraftig svada, med titlen ”Klimadebattens Sataniske Vers”, mod hele klimaforskningen og det ledsagende […]

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *