ER SVERIGE ET ÆGTE DEMOKRATI? ER DANMARK?

Efter mit indlæg om Tyrkiet i NATO rejste debattører her på siden spørgsmålet, om Sverige som falleret demokrati hører hjemme i NATO nu da Tyrkiet, som er ved at omdanne sig til et islamisk kalifat, ikke opfylder kriteriet for medlemskab af NATO, der er skabt som en alliance af frie, demokratiske retsstater. Dette rejser igen spørgsmålet, om dagens Danmark fuldt ud opfylder kriteriet for et ægte og velfungerende folkestyre, som er karakteriseret ved frie valg, en retsstat, hvor alle er lige for loven, en høj grad af tillid mellem borger og samfund og en fri og åben debat blandt medier, politikere og befolkning. Efter hårde og blodige arbejdskampe i 1930rnes Sverige indgik erhvervslivet og politikerne en fredsaftale, hvor erhvervslivet afstod fra at blande sig i politik mod, at politikerne til gengæld sørgede for en samfundsudvikling, der sikrede gunstige forhold for virksomhedernes vækst og indtjening. Når Sverige efter anden verdenskrig kunne oparbejde en betydelig eksport af våben og kampfly til en lang række lande uden for Warszawa-pagten, men også store entreprenørkontrakter i de kommunistiske Østlande, var det netop fordi svenske regeringer aktivt optrådte som eksportfunktion for svensk industri og kunne flette kommercielle aftaler ind i større kulturelle, politiske og økonomiske aftaler med de socialistiske statshandelssamfund i Østeuropa. Til gengæld blev en livlig samfundsdebat gradvist afløst af en søvnig konsensus i presse og parlament, da alle tilsyneladende var glade for det harmoniske svenske ’Folkhemmet’, hvor få havde for meget og færre for lidt. Svenskerne glemte den folkelige debat og den konstruktive uenighed, og da den massive indvandring af migranter begyndte at give problemer, var det svenske samfund uforberedt på en åben og fordomsfri diskussion. Det var den statsautoriserede selvforståelse, at migranterne hurtigst muligt ville tilegne sig svensk kultur og værdier, selv om de mange muslimske indvandrere konsekvent fastholdt deres forankring i islam, der som bekendt består af en fanatisk personkult og et komplet totalitært samfundssystem pakket ind i en tro. Resultatet blev en tabuisering af integrationsdebatten, hvor enhver kritik af indvandring blev fordømt af medier og politikere som fascistisk, racistisk og islamofobisk. Sverige er derfor ikke et velfungerende demokrati, fordi en moderne samfundsudvikling stivner i fraværet af en fri meningsdannelse.

I Danmark er vi på vej ind i den samme fælde. Hvis ikke vi havde haft Dansk Folkeparti som modvægt mod Politiken/DR- kulturstyringen var vi endt i samme situation som Sverige. Men der er stadig meget i det danske samfund, der modarbejder et frit og åbent folkestyre. Den grundlovssikrede ytringsfrihed forsvandt ud af det danske samfund i 2006 i kølvandet på Muhammedtegningerne. Siden da har medier og politikere pure nægtet at forholde sig til den islamiske politiske bevægelse og internationale terrorisme. Islam er fredens og kærlighedens religion og de omkring 2000 islamiske attentater, der årligt begås på globalt plan, skyldes ’ensomme ulve’, psykisk syge personer og ’mørkets kræfter’. Aldrig et ord om islam til trods for at disse mange terrorhandlinger med kampråbet, Allahu-Akbar netop er viet til islam. Ingen i Danmark vover at debattere det rimelige i, at vi har importeret klienter, som koster samfundet 90 milliarder kroner om året på grund af de mange tusinde indvandrere, der ikke vil eller kan begå sig på arbejdsmarkedet.

Aalborg Universitet og Statens Seruminstitut publicerede i 2019 en stor undersøgelse med titlen ’Sex i Danmark’, hvor kun 1 procent af næsten 63 000 adspurgte mænd ville betegne sig som homoseksuelle. Og kun 0,05 procent ønskede ikke at identificere sig med deres biologiske køn. Seksuelle minoriteter udgør således en meget smal niche i det danske seksuelle landskab, og alligevel bliver vi forpestet af mediernes skamløse markedsføring af regnbuebevægelsen og normstormerne, der vil overbevise os om, at inden i enhver normal mand eller kvinde, lurer der en homoseksuel, der kæmper for at komme ud i friheden. Ingen politiker, ingen større avis eller tv- station tør tage til genmæle mod denne voldtægt af den sunde fornuft. Ligesom med Me Too og apartheid-bevægelsen Black Lives Matter er der enten støtte eller tavshed fra medier og politikere, der hurtigt har tilpasset sig den internationale meningsmode. Den danske tabu-paraply omfatter også klimadebatten, hvor anerkendte videnskabsmænd som professorerne Henrik Svensmark og Johannes Krüger er adgangsforment i både de trykte og elektroniske medier, fordi deres forskning viser afvigende resultater fra de hysteriske klimascenarier fra FN’s klimapanel. Ensretningen af meningsdannelsen i den offentlige debat omfatter også en fordømmelse af borgerlige synspunkter i det amerikanske samfund og et totalt fravær af kritik af det demokratiske underskud i EU, hvor vi er underlagt et parlament uden ret til at fremsætte lovforslag og en EU-kommission, der er udpeget og ikke folkevalgt.

Retsstaten Danmark har fået grimme skrammer i form af skueprocessen mod FE-chef Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, Minkskandalen og retsvæsenets årelange forfølgelse af Steen Raaschou, der havde delt en video af et islamisk ritualmord på to nordiske kvinder. Hvis vi hertil lægger en politisk debat kemisk renset for borgerlige værdier, må vi konkludere, at den frie meningsudveksling er under voldsomt pres i dette land. Langsomt men sikkert er vi i drift hen imod konsensussamfundet, hvor det forventes, at vi alle mener det samme. Hen over midten.

14.august 2022

43 Thoughts to “ER SVERIGE ET ÆGTE DEMOKRATI? ER DANMARK?”

 1. ino

  Vel skrevet og godt ramt, men vi er desværre kun på overfladen af problemerne. Fx kender svenskerne så godt som intet til Montesquieus tredeling af magten. Valgdeltagelse i Sverige er stadig en offentlig handling. Alle kan se hvilken stemmeseddel man vandrer ind i stemmeboksen med – man kan dog tage to eller flere stemmesedler med ind for at kamuflere sit valg, men de færreste gør det, for hvorfor skabe tvivl om at man er en god socialdemokrat eller moderat? Hvert parti har stadig sin egen let genkendelige stemmeseddel!
  I Danmark har vi stort set kun statsstøttede medier. De større aviser ejes af udenlandske koncerner, og de burde kunne klare sig selv – eller lukke. DR og TV2 ejes 100% af staten, men begge synes at mene stort set det samme som alle de andre, udenlandsk ejede medier. Hvorfor? Burde DR og TV2 ikke bringe de uforfalskede, neutrale nyheder og analyser? Jo, men de gør det ikke. Jeg kan umiddelbart se to grunde:
  1) Regeringen/staten bestemmer indholdet (det må gerne være lidt kritisk for et syns skyld, men uden at det gør rigtigt ondt), og
  2) “Journalisterne” vil gerne bevare deres arbejdsmarked, så de mener det samme som “journalisterne” på de “private”, men alligevel statsstøttede medier.
  De lyver måske ikke så meget, men de fortier så meget mere – om klimaet, om indvandringen, om Trump, om Covid-19, om “vaccinerne”, om de mediciner der virker, om Ukraine, om miljøet, om EU og ikke mindst om Israel-Palæstina-konflikten.
  Og så har Danmark for en sikkerheds skyld indført en forhåndscensur 1. marts af visse russiske medier. Det sket via en EU-forordning, der satte grundlovens paragraf 77 ud af kraft.
  Der var engang nogle demokratier…

  1. Allan Frederiksen

   I Danmark kender man med al tydelighed heller ikke til Montesquieus tredeling af magten, jeg har hørt en juraprofessor, masser af politikere, mediefolk og samfundsforskere hævde at vi har en tredeling af magten i Danmark. Desværre for dem afslører de deres uvidenhed da en tredeling fordrer at ingen minister (udøvende magt) kan være medlem af folketinget (lovgivende magt).

   Dommerne udpeges i øvrigt også af den udøvende magt og ikke af et uafhængigt udvalg/nævn. Dertil har mange dommere lukrative bijobs for staten, kommuner og regioner.

   1. Peter Krogsten

    “Vi” demonterer jo også aktivt tredelingen. Når man finder en minister udenfor Folketinget, er det første man gør, at skaffe dem opstilling i en sikker kreds, tit på tværs af de lokale vælgerforeningers ønske. Så vidt jeg ved er Nye Borgerlige det eneste parti, der lader lokalforeningerne bestemme, hvem der skal være spidskandidat, og som konsekvent benytter sidestillet opstilling. Resten gør hvad de kan, for at minimere vælgernes indflydelse.
    Grundloven giver i øvrigt mulighed for opstilling i enkeltmandskredse, som i England.

    1. Allan Frederiksen

     NB kører med partiliste til kommunalvalg i nogle kommuner. De lader det vist være op til kredsene selv at bestemme, om de kører med partiliste eller sideordnet opstilling. Denne valgfrihed benytter de fleste partier, ud over Enhedslisten.

     Ved sidste folketingsvalg var det kun Enhedslisten og Klaus Riskær Pedersen som benyttede partiliste, resten benyttede “Prioriteret, fuldstændig sideordnet opstilling” i følge wiki.
     https://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalget_2019#Opstillingsformer

     “Prioriteret” betyder blot at kredsen selv kan vælge rækkefølgen på stemmesedlen og “fuldstændig” at alle kandidater er opstillet i hele storkredsen. For de partier der som NB også har valgt “valg på personlige stemmer” betyder det at partistemmer ikke indgår i udregningen af hvem der kommer ind. Hvis man ikke har valgt dette går partistemmerne til øverst prioriterede kandidat i storkredsen og derved er Slette Mette f.eks. sikret valg i Ålborg.

     Der er noget mere forklaring om opstillingsformerne på disse sider:
     https://valg.im.dk/valg/folketingsvalg/opstillingsformer-til-folketingsvalg
     https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-06-05-nye-regler-gor-op-med-tvunget-alfabetisk-opstilling-pa-stemmesedlen

 2. Henrik Wegmann

  Alle partier i Folketinget fører i al væsentlighed den samme socialistiske politik – med NB som en mulig undtagelse.
  Alle medier er statskontrollerede.
  Politi og retsvæsen er stærkt politiseret.
  Grundloven og megen anden lovgivning tilsidesættes rutinemæssigt af myndighederne.
  Politikere lyver uden at skamme sig, da det ikke har nogen konsekvenser.
  Stort set al lovgivning har i årtier drejet sig om indskrænkninger i borgernes frihed og stadige forhøjelser af et allerede absurd højt skattetryk.
  Den lovgivende og dømmende magt er henlagt til et organ uden demokratisk kontrol i et fremmed land – i lodret strid med Grundlovens paragraf 20.

  Der kan føjes meget mere til listen. Danmark er blevet et skindemokrati.

  1. FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

   Videoen blev meget udbredt
   på islamistiske mørke sider på nettet. Men ikke på oplysende
   europæiske sider. Videoen kunne ellers have været en KLAR
   ADVARSEL til alle Europas kvinder om at det er en dårlig idé
   at islamisere og afrikanisere Europa. De to totalt meningsløse
   mord viser tydeligt at islamister er kvindemishandlere, kvinde-
   undertrykkere, kvindehadere og grusomme mordere. Pigerne
   var jo sagesløse og helt harmløse.

   De danske kvinder burde alle lære af denne sag, selvom videoen
   er censureret væk. Sagen viser at de “ædle vilde” kan være så
   irrationelle, brutale og morderiske, at de ikke bør importeres.
   De bør blive i deres egne lande.

   Også sagerne med en dansk pige og skønhedsdronning som blev
   tortureret og myrdet af en pakistaner hun havde giftet sig med, og
   sagerne med ihjelkørte danske kvinder i fodgængerfelter og på
   fortove og cykelstier, viser at de kulturfremmede arabere og negre
   ikke hører hjemme i vores land.

 3. Michael Andersen

  Very well done!

  Christmas Møller
  London

  1. Michael Andersen

   Christmas Møller fortalte om en vending der i England blev brugt, når gæsterne på en restaurant blev utålmodige eller kunderne i en forretning gjorde vrøvl over det ene eller det andet; den lyder helt enkelt:

   You see, there is a war on.

   Hvis det virker som en besættelse og det føles som en besættelse, så er man besat. På ny er Danmark besat og på ny er grænserne overskredet. Der føres krig mod dansk kultur og dansk selvbestemmelse. De der ikke tror at friheden er indskrænket, kan forsøge at finde en ærlig kritisk avis eller en reel kritisk TV udsendelse. Eller forsøge at finde vedvarende kritik på kendte sociale medier.

   Dengang som nu er krigen ikke en kamp om interesser, men om ideer. Der er ingen neutralitet. Det er afgørelsen af, om et nyt herrefolk igen skal herske over alle. Dengang som nu er målet at udslette kulturen for uden kultur er danskerne slaver af fremmede ideer.

   Dengang som nu er det socialismen der vil gøre ondt, med løgne og uret. Det er ikke nok at vi beundrer det britiske folk og dets nylige løsrivelse fra det onde socialistiske imperium, der kræves aktiv gerning. Der skal et opgør til og alle der har været med er under anklage.

   De der påskønner socialisme tvinger folket til på ny at leve under socialismen. Det var forkert dengang og det er forkert nu. Har man friheden kær, er den en selvfølge.

   You see, there is a war on.

 4. Klavs heldorf

  Ja, det er enormt ærgerligt! vores demokrati er i forfald.
  Det er særligt ærgerligt, fordi jeg tror vi sagtens kunne have håndteret den nuanceret debat. Leget med den, hygget os med den og respekteret vores forskellige tilgange og hvorfor vi ligger vores tyngde i dette og hint.
  Kejserens nye klæder er del af forklaringen, altså det er almen menneskeligt, det vi ser. Men vi har også et ansvar, særligt de førende medier og såkaldte eksperter. Enig i de nævnte emner, som er beskrevet, men vil fremhæve Trump som det tydeligste emne, hvor medierne er fulde af løgn og demagogi.
  Man behøver ikke at synes om ham for at kunne se, der muligvis er noget galt. Bare muligvis.
  Fox og Cnn og andre er tydeligvis bios, men deres modsætninger tvinger dem til at forklare sig.
  Herhjemme har vi kun Cnn, det er et problem.

 5. Bjørn

  Jeg minder om, at et flertal af danskere stemte for, at vi med vore tre forbehold, der i dag er blevet til to, meldte os ind i EU og derved solgte Grundloven til stanglakrids.

  Det er der stadig mange danskere, der ikke har fattet, for de har ikke forstået, at EU siden til enhver tid har kunnet underkende al national lovgivning, vi måtte have eller få.

  Det var et flertal af folket, der solgte sig selv og har fået det godt betalt. Jeg stemte nej og ved ikke, hvad man kalder den styreform, vi siden har praktiseret.

  Det forekommer mig, at Steen Raaschous sag falder udenfor emnet. Dels har han vist selv fået den udsat pga. dårligt helbred, og dels hører den efter min bedste overbevisning ikke til de sager, hvor en borger straffes for at bruge ytringsfriheden. Ingen af de øvrige straffede i lignende sager har begrebet, at de med deres link til eksekveringen af mordene på de to skandinaviske piger på det grusomste overskred alle normer for almindelig hensyntagen til ofrene, som jo også er den nærmeste familie.

  Den sag handler om meget mere end ytringsfrihed, og enhver kan jo forsøg at foretage det tankeeksperiment, at de var i pigernes forældres sted. Disse forældre oplevede det mest rædselsfulde, forældre kan opleve, og så sidder nogle følelsesafstumpede bloggere og linker til deres børns aflivning og himler op om, at de har ytringsfrihed og ret til at gøre det.

  Havde myndighederne ikke grebet ind, tror jeg at mange forældre i en sådan situation selv havde retsforfulgt bloggerne pga. deres onde handling. Jeg ville have gjort det, hvis det var min datter, og Asger Aamund kan jo spørge sig selv, om han som forælder blot havde trukket på skulderen og fundet det i orden, at bloggerne misbrugte et af hans børn på den måde? Alle ved jo, at den slags makabre ting foregår, vi behøver ikke at se flere halshugningsvideoer.

  Udover denne sag har Raaschou en del andet på samvittigheden pga. sin dårlige dømmeskraft, og han deltog mig bekendt også i hyldesten af Steve Bannon under dennes ellers mislykkede Europa-tour. Alt i alt undrer det mig ikke, at myndighederne var interesseret i at se, hvad der lå på Raaschous pc.

  1. Michael Andersen

   Kære Bjørn,

   Tak for omtanken.
   Juryer får sandheden og hele sandheden. Folket er også jury, over politikernes beslutninger og politikkens virkninger.

   Der er kun sandheden til at hjælpe folket til fornuftige beslutninger, hvor fortvivlet sandheden end måtte være.

   Glidebanen er at virkningerne af ideer og resultaterne af videnskab og forskning afgrænses eller redigeres.

   Rent principielt: Hvordan leder et redigeret glansbillede til en bedre fremtid end de sandheder folket ser, mærker og føler hver dag, som de forbydes at dele eller offentliggøre?

   Med venlig respekt

  2. Jeg tager ikke stilling til Raaschous sag, men udelukkende til proceduren og processen, som har været unødig langvarig og brutal.

 6. DE SYV SMÅ DVÆRGE

  En aldeles fremragende artikel
  af Aamund, hvor han i koncentreret form påviser hvor sløjt det
  står til med vores såkaldte demokrati, som i realiteten er et
  fjernstyret demokratur, styret af noget der set fra DK ligner en
  blanding af fremmedherredømme, ny-marxisme, pampervælde,
  beton-bureaukrati, tysk dominans-trang og utopisk fantasteri.

  Siden 1968 og 1980 har Danmark været gennem et helt fantastisk
  nedtur. Måske især fordi kommunister, feminister, radikale og
  venstrefløjsere uden modstand infiltrerede folkeskolen, folkekirken
  og medierne. Og dernæst partierne, universiteterne og talrige råd
  og styrelser. Hele samfundet er i dag gennemsyret af kortsynet
  marxisme, pladderhumanisme, kvindekamp, kønsekstremisme,
  løgnepropaganda og totalitær tænkning. Og partierne er blevet
  legepladser for politikerbørn, snakkehoveder, skolepiger, tomme
  tønder, erasmus montanus’er, lystløgnere, kendisser og
  hårdkogte taburetklæbere osv. Og tåber der ikke har mere
  forstand end papegøjer, føres af medierne frem som eksperter.
  Og de gamle partier forherliges, men er intet værd.

  Overfladisk set kan det hele lyde nogenlunde tilforladeligt, men
  sandheden er at Danmark er et misregeret land, og danskerne
  et udnyttet, underkuet og mishandlet folk. Utallige ulykker, skan-
  daler, uretfærdigheder, forbrydelser, overgreb og tragedier
  beviser tilsammen at nutidens Danmark er gjort til et sygt
  og korrupt/perverst samfund.

  Danmark er blevet som et syv-mastet sejlskib på vej ind i en brand-
  storm ved Kap Horn. Kaptajnen, styrmanden og alle matroserne er
  forlængst gået i land, og nu skal et tilfældigt sammenrend af land-
  krabber se om de kan finde ud af det med søkort, sejl og styring i
  de op til 30 meter høje bølger. Passagererne ombord er begyndt
  at blive søsyge, og de som har tænkt over situationen, spekulerer
  på om de nogensinde kommer i land igen.

  …………………..

  Klokken er få minutter i tolv. Aldrig før har danskernes fremtid hængt i så tynd en tråd.

  1. E. Frederiksen

   De syv små dværge.
   100% enig i, at det er en aldeles fremragende artikel
   af Aamund, også jeres kommentarer hertil og
   mange andre gange er så sande.
   Det hele går fortvivlende dårligt, bl.a. fordi
   partierne er blevet
   legepladser for politikerbørn, der ofte bare kommer lige fra en tilfældig uddannelse og slet ikke kender til
   livets alvor. Ingen livs- eller erhvervserfaring.
   Vi mangler folk i regeringen med “hår på brystet”.

 7. DE SYV SMÅ DVÆRGE

  Må tilstå at vi er noget uenige med Bjørn.

  I sin tid blev EF/EU solgt som noget der kun angik indkøb
  til den daglige husholdning. Den løgn burde danskerne have
  gennemskuet, og det gjorde 47% da også.

  Sagen mod Raaschou er politisk forfølgelse. Ihvertfald har
  det juridiske i sagen og politiets behandling af Raaschou
  en noget tvivlsom karakter.

  Ingen tvinger de pårørende til at gå på nettet, i sagen med islamisters
  mord på to unge skandinaviske kvinder. Og videoen kunne have været
  et wake-up call til hele Europa, hvis den ikke var blevet censureret og
  undertrykt. Men Bjørn har selvfølgelig ret i at den er frygtelig og kan
  virke forrående. Men omvendt kunne de pårørende jo også sige,
  vore pigers død skal ikke være forgæves, og denne video kan være
  en advarsel til verden om en djævelsk og fanatisk ondskab. Videoen
  kunne måske redde tusinder af liv hvis den var givet fri, fordi den
  viser hvordan ideologi kan gøre mange eller visse folk forrykte og
  mordlystne. (Men ok, Bjørn har ret i at videoen er skrækkelig. Det
  er utroligt, sørgeligt og forfærdeligt at sådanne mord kan ske, så
  vi forstår sådan set godt Bjørns synspunkt)

  Det korte af det lange er at de indvandrings-begejstrede systematisk
  søger at holde landenes befolkninger i uvidenhed om de enorme,
  frygtelige og blodige konsekvenser som masseindvandringen 100%
  sikkert vil få på sigt.

  1. Peter Krogsten

   Desværre kan man ikke hæfte billeder på, men jeg har en del plakater fra dengang. Det handlede om husholdningspenge: Hvad koster et par sko ved nej og ja, et pund kaffe, en banan, et bildæk. Metoden har været brugt flere gange siden. Jeg var i London, da Theresa May for tredje gang ville have afstemning om Brexit. EU-metoden, vi bliver ved, til de stemmer rigtigt. BBC London kørte næsten uafbrudt indlæg om hvad kartofler, tomater og agurker ville koste udenfor EU og Indenfor. Lige nu viser at det er lige meget, jeg sagde i går nej tak til 400 gram Kærgården til 45 kr, en liter yoghurt til 29 kr og blommer til 6 kr stykket.

 8. Bjørn

  Faktum er, at Steen Raaschou ikke gav de myrdede pigers forældre noget valg, og personligt kan jeg ikke forstille mig, at de ville have valgt, som han gjorde. Alene af den grund, at vi ved, at der er et muslimsk marked for den slags videoer. Det fik vi kendskab til under retssagen mod boghandleren fra Brønshøj, der solgte dem.

  ”Der var intet at smile ad, da flyet 4. januar 2019 skar sig gennem mørket til Marokko. Eller da den gråhårede Said Mansour kort før midnat blev overdraget til marokkanske myndigheder.
  Til gengæld smilte daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

  »Han har brugt sin tid i Danmark til at forråde os, og han har forsøgt at undergrave og destabilisere Danmark, og derfor hører han ikke til her,« understregede Inger Støjberg til Ritzau og kaldte sig »utrolig tilfreds« med det punktum, som flyrejsen satte.”

  https://www.berlingske.dk/samfund/terrordoemt-udvist-og-doemt-til-doeden-nu-kan-boghandleren-fra-broenshoej

  1. Personligt kan jeg godt forestille mig at de myrdede pigers forældre ville have valgt, som Steen Raaschou gjorde – i hvert fald givet tiden til at sørge og reflektere.
   Måske har jeg en bedre fantasi end dig, og måske tager jeg fejl, men dette er ikke det væsentlige. Forældrenes hypotetiske valg er ikke det væsentlige.

   Det væsentlige er hvad vi må forvente som konsekvens af at dele videoer af pigernes halshugning, og her gør du ret i at anvende ordet “marked”.
   Boghandleren fra Brønshøj markedsførte videoerne i en kundekreds af potentielle halshuggere, hvorimod Steen Raaschou udbredte videoerne blandt et publikum, der vil den slags halshugninge til livs.

   Skal pigernes død give en eller anden form for mening, kunne det være at fungere som advarsel: “Lad ikke dette ske igen!”

   Heldigvis er Steen Raaschou ikke så fascistoid og følelsesafstumpet som du Bjørn.

   1. Niels Poulsen

    Sebastian fra den højreradikale hjemmeside Hodjanernes blog skriver:

    “Personligt kan jeg godt forestille mig at de myrdede pigers forældre ville have valgt, som Steen Raaschou gjorde – i hvert fald givet tiden til at sørge og reflektere.”

    Det er ingenlunde tilfældet: Det er forældrene, som har anmeldt Steen Raaschou og andre lovbryderne, som for de flestes tilfælde allerede er blevet dømt af den danske retsstat:

    “De efterladte har ikke selv ønsket at tale med medierne, men har gennem deres bistandsadvokat Carsten Hove givet udtryk for deres holdning.

    – Louisas forældre er naturligvis i dyb sorg over den tragedie, der har ramt dem ved Louisas død, skriver Carsten Hove til TV 2 i en skriftlig udtalelse.

    – Det har oven i den store sorg været stærkt belastende og krænkende at vide, at filmen, der viser drabene på Louisa og Maren, er blevet delt på de sociale medier.

    – Forældrene er derfor glade for, at politiet har efterforsket disse delinger af filmen, og at der nu er blevet rejst sigtelser. Det får forhåbentligt også den konsekvens, at filmen ikke fremover bliver delt, gengiver bistandsadvokaten.”

    https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-03-07-familie-haaber-at-sigtelser-vil-stoppe-flere-delinger-af-drabsvideo-fra-marokko

    1. Michael Andersen

     Kære Hr. Niels Poulsen,

     Tak for omtanken.
     Midt og venstrepartierne lovgiver ofte ud fra følelser og enkeltsager. Højrefløjen lovgiver ofte ud fra sund fornuft og principper.

     Spørgsmålet er hvad der gavner befolkningen?

     Med venlig respekt

     1. E. Frederiksen

      Jeg tror på Steen Raaschou gjorde, som han gjorde, fordi han ville have den sløve del af befolkningen til at fatte, hvad det var for en ondskab, vi var oppe imod. Ikke af ondskab eller andet modbydeligt, tværtimod.
      Alle fatter det ikke, men højrefløjen lovgiver ofte ud fra sund fornuft og principper.
      Det har end ikke hjulpet til at vække en stor del af befolkningen, se bare udviklingen.

    2. Jeg må vel hellere gentage mig selv:

     “Forældrenes hypotetiske valg er ikke det væsentlige.”

     Det er det i hvert fald ikke det væsentlige for de næste piger der risikerer at blive halshugget, potentielle ofre både for en pervers mellemøstlig overtro og for vestlige mediers perverterede følelsesporno.

     Alle – og herunder Louisas forældre – der sidestiller Steen Raaschou med boghandleren fra Brønshøj har selv potentielt ‘blod på hænderne’.

    3. Piotr

     @ Niels Poulsen:
     “Det er ingenlunde tilfældet: Det er forældrene, som har anmeldt Steen Raaschou og andre lovbryderne, som for de flestes tilfælde allerede er blevet dømt af den danske retsstat”.

     Er det muligt at du har et link, udover det du bringer fra TV2, på din påstand ?

     Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU! P.

     1. Niels Poulsen

      Læs f.eks. denne artikel fra Berlingske:

      “Jaleh Tavakoli er blevet anmeldt af Louisa Vesterager Jespersens forældre for at have delt en video med drabet på den danske kvinde.”

      https://www.berlingske.dk/samfund/forfatter-sigtet-for-at-dele-marokko-drabsvideo

      Tavakoli er for nylig blevet dømt 3 måneders betinget fængsel for at dele terroristernes video.

      Man kan argumentere for, at de danske bloggere gik terroristernes ærinde ved at dele eller linke til videoen. Terrorhandlingen var iscenesat af IS (Islamist Stat) for at ramme det moderate muslimske land Marokkos turistindustri.

 9. Arne Lago von Kappelgaard

  Det er store og væsentlige spørgsmål som Asger Aamund her tager op, men det har utrolig mange aspekter.
  Jeg kan bare sige, at det samfund man (jeg) kendte for år tilbage, er ved at gå i forrådnelse og opløsning. Det ses på opløsning i normløshed, uansvarlighed, dårlige og selvdestruktive vaner, kortsynethed, moralsk deroute, grimhed, uvidenhed, overfladiskhed og dumhed. Tidsånden er det hurtige, det nemme, det ligegyldige, det platte. Det startede ikke på samfundets bund. Forrådnelsen begyndte i toppen – hos ”eliten” – hvorfra den har inficeret resten af samfundspyramiden som en kræftcelle, villigt sekunderet af medie terroisterne. En stor del af vores politiske karklude, udviser en så destruktiv adfærd overfor egen kulturkreds, at man må mistænke dem for at have siddet og snittet sig selv med barberblade i puberteten!

  En skam man har afskaffet Dårekisten.
  Der er absolut dåre kandidater nok i egne hjemlige tåber.
  Man kan ikke fordømme fortidens gerninger – de var børn af deres tid – baseret ud fra nutidens lune senge og behagelighed.
  Men tom retorik og hurtige løgne, slår i dag hurtigt rødder. Tidens hærgende horder af studentiokose drengerøve og hysteriske pigebørn, fortjener at blive talt midt imod.
  Godt nok er vi hvide gamle mænd ved at være en minoritet, men vi står fandeme for de fleste af de opfindelser der har gjort dagligdagen mere behagelig for alle. Fysik, kemi, matematik og lægevidenskab er stort set udviklet af den forhadte og udskammede hvide mand.
  Tidsånden er det hurtige, det nemme, det ligegyldige, det platte. Det startede ikke på samfundets bund. Forrådnelsen begyndte i toppen – hos ”eliten” – hvorfra den har inficeret resten af samfundspyramiden som en kræftcelle, villigt sekunderet af en stor del af medieterroisterne.
  Man kan nu engang ikke ændre historien, men bør vi ikke snarere lære af den, og blive klogere!
  Mindst 13% af den danske befolkning bekender sig i dag til en kultur, som er helt uforeneligt med det danske livs-og værdisyn, for ikke at tale om den ligestillingskultur, som indfødte danske kvinder har erhvervet sig de sidste 100 år.
  Mod de stadige beskyldninger om racisme, kan man ty til trøst hos den store norske digter Arnulf Øverland, der har skrevet om nødvendigheden af, at der findes rå og simple mennesker, som rent ud siger det, de mener skal siges i sandhedens interesse. Jeg håber jeg er et sådant råt og simpelt menneske. Focus efter 40 års forfejlet indvandring, er fortsat: -Vi blev aldrig spurt. Befolkningen er af sine politikere og dens eftersnakkere, blevet fyldt med løgn og halve sandheder, fortielse, manipulation, svindel og propaganda.

  I et samfund som det danske, hvor den etniske befolkning arbejder for at opretholde livet og samtidig betale for muslimske fødemaskiner, der klækker morgendagens soldater for en menneskeforagtende ideologi, der selv kalder sig for barmhjertighedens, tilgivelsens og tolerancens religion, men som rettelig må betegnes som djævlens svendestykke, er helt grotesk.

  Det der er sket på flygtningeområdet de sidste 30-40 år – på en generation -, har jeg ikke part i. Da jeg ingen part har i det, hvorfor så være solidarisk med dem, der har sat det i gang, og som ikke vil tage ansvar for det skete?
  Vi har åbnet grænserne på vid gab for en forsørgelseskrævende byrde, så revl og krat der måtte have lyst til det, kan tage for sig af verdens bedste ”tag-selv bord,” under devisen, mig ha-du betale. De har selv skabt de problemer de flygter fra, og skaber nye, hvor de kommer hen!
  De fleste kommer ikke med nogen form for kompetancer, som man kan bruge i et moderne industrialiseret vidensamfund, selvom gutmenschen og venligboerne vil pådutte os at de har ”ALI-uddannelserne” (advokat, læge, ingeniør).
  Danmark/Vest-Europa har udviklet sig til et flydende ansigtsløst samfund, hvis magtkorrumperede establishment er helt ude af trit med landets etniske borgere. Man er mere interesseret i at behage og servicere de udefra kommende, end i landets egen befolkning, hvor en mindre og mindre del, skal forsørge resten der er på diverse overførelsesindkomster.
  Ikke alene får ”gæsterne” førstepladsen, vi efterkommer selv de vildeste ønsker for at behage, og ender som fremmede i eget hus. Her kan man virkelig tale om, at det er ”gæsterne” der skal til at diktere værten, hvor bordet skal stå. Sagen er nemlig den, at de socialdemokratiske- og partier af anden observens i lande vi ynder at sammenligne os med, i uskøn forening har udøvet massevoldtægt mod egne etniske befolkninger, ved at være dem, der holdt offeret nede, medens voldtægten foregik. Europa har bevæget sig derhen, hvor det er at sammenligne med en gammel luder, uden på nogen måde at ville genere udøverne af sidstnævnte profession.

  Vores sociale og offentlige ydelser, er jo stort set det eneste disse religiøs fanatiske og voldsparate invasive tosser ønsker fra vores samfund hvilket de jo også i stor udstrækning benytter sig af. Ellers er det hede våde drømme om et kalifat og sharia lovgivning, i de etablerede ghettoer og parallel samfund, hvor alm dansk lovgivning og regler er sat helt ud af kræft. Ja, vores folkevalgte har virkelig sovet, ikke i timen, men i mange år.
  Utroligt at ansvarlige politikere, som er ansat og lønnet til at varetage vores lands lovgivning og interesser, nu i 40+ år totalt har sviget deres ansvar, og stadig kan overraskes over hvor skidt det efterhånden står til i vores Danmark alene pga berøringsangst overfor denne ideologi og håbløse middelalder kultur, hvis udøvere er en samling fortidslevninger, der er helt umulige at integrere i et normalt civiliseret vestligt samfund.
  Stil krav og betingelser…..og ud med alt det lort, der ikke vil tilpasse sig vores Danmark…..
  Det er de mange der har udviklet sig til modborgere, der ødelægger det for de få der gerne vil vores samfund og kultur.

  Hellere høre ”almindelige” menneskers mening end såkaldte ekspertudsagn om, at der ikke er problemer fra en eller anden klovn eller klovninde, der har taget en bachelor i at være humanist og korrekt, og ”forsker” i race/etnicitet og hvidhed.

  Babysalmesang, dukke-dåb-, frugtbarheds/fertilitets-, mande-, rock- og spaghetti-halmballegudstjenester, ja sågar gejstelig velsignelse af bæveren i Klosterhede Plantage og tømmermænds-gudtjenester, for ikke at tale om pilgrimsvandringer og retræter. Og i Roskilde eksperimenterer man med ”det bæredygtige alterbord.”
  Der er efterhånden ved at gå hat og briller i mange præsters udøvelse af evangeliet, og de reducerer sig selv til en flok gøjlere, der lefler for tidsånden, så de passer fint ind i klovnefabrikken på Christiansborg.

  1. FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

   KAPPELGAARDS indlæg er også
   fremragende. Det giver en god og klog beskrivelse af hvad
   der er sket i Danmark i de senere årtier. Udviklingen har
   været ubegavet, hovedløs, korrupt, landsskadelig og folke-
   fjendsk. Af moral og fornuft i de gamle politiske partier er
   næsten intet tilbage. De leverer kun hykleri, skuespil, valg-
   flæsk, dumhed og ondskab 90% af tiden. Og de betaler
   endda DR og aviserne for at fylde os med løgnepropaganda.

   Udviklingen har været katastrofal, og har forpestet og øde-
   lagt tilværelsen for tusinder og atter tusinder af danskere.
   Den røde og feministiske familiepolitik er ond og ækel, og
   har opløst og splittet talløse familier, og både børn og forældre
   er blevet udnyttet og tyranniseret, med massevis af dybe
   tragedier til følge. Sundhedspolitikken er en forbrydelse mod
   patienter og pårørende. Både radikale, borgerlige og marx-
   ister har været med til at smadre dele af hospitalsvæsnet.

   Kommunistisk og radikal politik er altødelæggende. Og de
   borgerlige partier har svigtet næsten 100%. F.eks. var Lars
   Fadøl fra V førende i at nedlægge skoler, hospitaler og
   skadestuer. Samt i at nedrive boliger. Noget som S har
   fulgt op på. Og i tre år, siden 2019, har S, R, EL og SF ikke
   foretaget sig noget for at rette op på sundhedsvæsnet,
   som nu mangler 5000 sygeplejersker og 1000 læger.
   Det koster liv hver dag.

   Se evt. også min kommentar nr. fire fra oven.

  2. Finn Jensen

   Kappelgaard
   Vel skrevet, landet stander i våde.

  3. E. Frederiksen

   Kappelgaard
   Fantastisk indlæg.
   Stor ros for din skarpe indsigt i, hvad der foregår og
   evne til at udtrykke dig.

 10. FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

  PS: Hvis man ser nøjere på
  hvad Chrborg, WEF, R, EL, V, K, godhedsindustrien
  og LGBTQSP+ osv. står for, kan man vel dårligt være
  i tvivl om at der er tale om kræfter som arbejder på
  at ødelægge vores kultur, økonomi og fremtid. Se
  f.eks. på WEFs uhyggelige planer om at udrydde
  millioner af borgere. I samarbejde med WHO og
  Pfizer. Først skal vi dog fordummes og tvinges
  til at spise insekter og melorme. Fordummelsen
  er man kommet langt med ved brug af digitalisering,
  computerspil, tåbelige tv-serier og skrækpropaganda
  om co2, vind og vejr. Og når det bliver fulgt op med
  tørrede græshopper og fede biller og tusindben,
  og sidenhen endnu flere “vaccinationer”, skal alt
  nok blive godt. WEFs Klaus Schwab lover jo at vi
  allesammen vil blive lykkelige.

  Hodja, Snaphanen, PragerU og Gravitas og
  Youtube fortæller mere om de FOLKEMORD der kan være på vej.

 11. Jc Holland

  Asger Aamund er meget klogere end de 179 Folketingspolitikere tilsammen.!
  Asger Aamund er også klogere end alle landets journalister og kunstnere tilsammen.!
  Asger Aamund burde inviteres til at fylde æteren fra morgen til aften.!!

 12. tavsen

  VÅGN OP, muslimer er kommet til landet, så der vil florere mange afskyelige drabsvideoer fremover

  “Mand i retten om drab på kvinde: Jeg gjorde det og er stolt af det”
  7. aug. 2022 — 30-årig mand tilstår at have dræbt 60-årig kvinde i Frederikssund, siger han i grundlovsforhør i Helsingør.”

  Normal dansk adfærd?

  ekstrabladet.dk/krimi/drabstiltalt-slog-alarm-min-kammerat-har-slaaet-en-ihjel/8875382
  – Min kammerat har slået en ihjel. Han har sendt et billede, siger anmelderen i røret, som derefter identificerer sig som den 23-årige mand, der i dag sidder i retten som den ene tiltalte.”

  “Retten i Horsens har dømt 25-årige Barzan Bahjat Khalil for drab på 28-årig søster i … »Vi er over den normale strafferamme på 12 år, som er den typiske .”

  Det er da ganske normalt at slagte sin søster. Hvem husker ikke nedskydningen af Ghazala Khan?

  Der blev uddelt strenge straffe, især til den velintegrerede farmand.
  OG ALLE DE POLITISK KORREKTE VAR TAVSE.

  Ikke noget med at råbe op om, at et retssamfund sandelig ikke kunne have kollektive straffe

 13. HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

  Selv om nogle få danskere er blevet arresteret eller dømt,
  vil islamisternes videoer af mordene på de to piger fortsat
  florere på nettet. Dem vil fanatikerne være flittige til at
  sætte på. Men det er vel kun danskere som dømmes?
  Under alle omstændigheder vil de danske links være en
  dråbe i havet.

 14. HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

  HVORFOR har alle de gamle partier så
  umådelig travlt med at importere så mange hundredtusinder
  af islamister og kulturfremmede til lille Danmark? De radikale
  og enhedslisten kan slet ikke få nok af indvandring, og det er
  nærmest det samme med K, V, S og SF. Det er fedt for godheds-
  industrien og lignende, men for alle almindelige danskere er
  det en tung byrde og en stor trussel mod liv og velfærd m.m.
  Fortsætter det på denne måde, udslettes det danske folkehjem
  og danskerne bliver et statsløst og hjemløst folk.

  Det kan også slutte med terror, blodbade og folkedrab. Som
  set mange steder i verden.

 15. FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

  MILITÆR-LÆGE: KATASTROFALE BIVIRKNINGER…

  Det ligner mere og mere en sammensværgelse, en forretningsmodel
  styret af iskold kynisme, en forbrydelse mod menneskeheden…

  Snaphanen lægger beviser frem for at Pfizers kemikalier er livsfarlige.

 16. Michael Andersen

  Pave Benedikt XVI citerede en byzantinsk kejser fra det 14. århundrede for at have sagt:

  Vis mig, hvad nyt Muhammed bragte, og du vil kun finde onde og inhumane ting, såsom hans befaling om at sprede den tro, han prædikede, med sværdet.

  Efter talen var der muslimer der blev vrede og skød Consolata søster Leonella Sgorbati og hendes livvagt. Hun døde i Mogadishu, den 17. september 2006 skudt ned, da hun krydsede vejen mellem hospitalet, hvor hun var færdig med sine lektioner og S.O.S. Village, hvor klosteret var placeret. Hendes sidste ord blev: “Jeg tilgiver, jeg tilgiver, jeg tilgiver…”

  Twitter har suspenderet en pakistansk politikers konto, efter at han lovede et beløb på 20 millioner dollars til den, der myrder det hollandske frihedspartis parlamentsmedlem Geert Wilders.

  I Afrika bliver befolkningen 2 milliarder i 2050. Flere end hver anden vil udvandre.

  Salman Rushdie er i respirator og kan miste et øje efter angrebet.

  Der er 3 mio. muslimer i DK i 2060.

  Stop forfølgelsen af islamkritikere!

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   Den med 3 x tilgiver, er vel mediernes version.
   Måske sagde hun: jeg tilgiver ikke. Men det
   kan selvfølgelig være at hun var pladder-humanist.
   Eller en af dem som hellere vil hjælpe fremmede
   og fjerntboende, end deres egne nødlidende i
   deres egen by eller nabolag.

   Hvis en milliard negre vil til Europa, vil det enten
   føre til krig, eller til europæernes udryddelse. Det
   sidste er ret sandsynligt, hvis vi bliver faldet i
   ryggen af “humanisterne”, de røde og migranterne.

   3 mill. i 2060? Hvorfor ikke allerede om 5-10 år? EU
   er ved at sætte turbo på invasionen, og muslimer
   anlægger store børneflokke.

   1. Michael Andersen

    Tak for kommentaren:-)

    Der er formentlig en der ikke tilgiver foreløbig og det er Liz Cheney.

    “You can hate your enemies, but if you do, they win”

    Sagt af Nixon, den sidste dag i det hvide hus.

    Derfor vinder fornuften.

    God dag

 17. Arne Lago von Kappelgaard

  Hvem er da danskerne, og hvem er danske?
  Det er såre simpelt. Dansker er man f.eks., når ens forfædre så langt øjet rækker er født, har levet deres liv, og bidraget gennem deres arbejde til Danmarks bedste. Det er man, når man kan finde sine bedste-olde-tip-og tiptipoldeforældre o.s.v. i danske kirkebøger, folketællingslister, skifter og andre arkivalier.
  Vi, deres efterkommere er danskere. Derfor er Danmark vores fædreland, det er derfra vi har vores rod, til forskel fra kværulanterne der kommer udefra, og kun vil modtage uden at yde. Som de gamle sagde: ”Man må yde, før man kan nyde”, ”gør din pligt og kræv din ret” og i den rækkefølge. Så simpelt er det. Man skal ikke gøre det sværere end det er. At vore skrighalse til politikere så de sidste mange år har præmieret dem, der kun ville kræve uden at yde, og det på andres bekostning, kan man kun laste politikerne for. De har heller ikke der været deres opgave voksen. Man kan kun håbe på, at ”folket” vågner op, og stiller beslutningstagerne overfor et retsopgør over den førte politik. Efter krigen lavede man love med tilbagevirkende kraft, det kan man så gøre igen, og åbne de gamle henrettelsespladser.

  Vor historieløshed bliver hjulpet gevaldigt på vej af diverse mediefolk, globalisterne og de kulturradikale, hele slænget af argument resistente og nosseløse beslutningstagere, der alle har den ejendommelighed, at de har et inderligt ønske om at ville ødelægge ikke alene deres egen historie, men også min og andres.
  Efter 40 års indvandring af muslimer, kan man se et klart mønster af negative direkte konsekvenser af en nærmest selvmorderisk og nihilistisk indvandringspolitik. Muslimer topper på alle negative statistikker. Både mennesker og dyr lærer af erfaringer og mønstre, og man er da på herrens mark, hvis man bliver ved at sætte hænderne på en varm kogeplade efter at have brændt sig i 40 år!

  Danmarkshistorien er tilsyneladende noget, man kun kan ringeagte og smide på lossepladsen.
  Hver enkelt dansker er et led i en lang kæde, der rækker årtusinder bagud, og omfatter tusind af slægter. Vi (de nulevende) er et bindeled mellem forfædrene og efterkommerne, mellem fortid og fremtid. Dette siger os med tydelige ord, at vores levetid her på jorden er så kort, og døden er så lang. Det betyder så også, at vi bør benytte den tid vi får afmålt bedst muligt.
  Det til gavn for os selv, men ikke mindst for andre, for husk ” –enhver generation er i tjeneste for den næste.”
  Derfor skal vi forvalte det, vi har fået overbragt fra tidligere generationer med omtanke og respekt. Alt skal nødvendigvis ikke bevares, men vi skal ikke bare kassere det overleverede, for at kaste os hovedkulds ud i en globaliseret verden, og prise alt hvad der er fremmed. At tænke sig om og bruge forstanden, er aldrig kommet nogen til skade.

 18. Ursula Marta Ilse Overgaard

  VI ER VERDENSMESTRE! – Nogle politikere lever måske stadigvæk i ”Peter Plys-Universet” med en guldrandet forestilling om, hvordan man skaber paradis på jorden.

  De moderne danske evigt konsensussøgende politiske vatnissers feelgood-stemning hænger – som et stort fællesknus – over Bruxelles – imens Danmarks skatteborgerne betaler for magtelitens dumheder og uansvarligheder.

 19. Den Nervøse

  Sverige har alle dage været for viderekommende, de har talt dunner og været alles samvittighed, samtidig med at de har solgt krudt og kugler til alle som gad købe!
  Nok er Tyrkiet ved at omdannes til et islamisk kalifat, men mon ikke det samme kan siges om Sverige og alt for kort tid?

 20. Jane

  Jeg undre mig bare over at ingen,- altså ingen, med muslimsk baggrund er tiltalt for at dele og linke til videoen med de to kvinder i Marokko.
  Familiernes facebook blev jo oversvømmet af videoen, også fra danmark.

Skriv et svar til FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT Annuller svar

Bekræft at du ikke er en robot *