KRIGEN I UKRAINE SLUTTER, NÅR TYSKERNE FRYSER.

Krigen i Ukraine har nu snart varet i seks måneder. De fleste havde nok ventet, at det frygtede russiske militær i løbet af kort tid ville løbe Ukraine over ende. Jeg havde forventet, at Rusland og Ukraine ville blive udsat for et massivt pres fra stormagterne, der ikke ville tolerere, at en regional konflikt på kanten af Centralasien kom til at forstyrre den globale orden, som jo er forstyrret nok i forvejen. Det lå i kortene, at både Rusland og Ukraine ville blive tvunget til at acceptere fredsbetingelser, ingen af dem kunne være tilfredse med, men som de måtte leve med: Donbas regionen vil blive omdannet til en autonom republik, men som en del af Rusland. Krim bliver atter russisk. Til gengæld garanterer en koalition af stormagter Ukraines fremtidige nationale og militære sikkerhed, ligesom Ukraine tildeles en plads i overhalingsbanen ind i EU og et massivt hjælpeprogram til genopbygningen af landet. Det er den løsning, Macron og Kansler Scholz ønsker, og som USA også håber bliver udgangen på konflikten.

Dette bliver antageligt også enden på krigen, men vi skal nok ind i den kommende vinter, før der kommer hul på bylden. Krigen har indtil nu demonstreret, at det russiske militær er i en sølle forfatning. Luftvåbenet kom slet ikke til at spille en afgørende rolle, fordi systemerne inden for sporing, ledelse, IT og præcisionsildkraft overhovedet ikke hang sammen. Kamphelikopterne blev skudt ned som lerduer, og de russiske kamptropper var dårligt uddannet og endnu dårligere motiveret. Omvendt var kampviljen hos den ukrainske hær i top, fordi hver eneste soldat vidste, at hvis man ikke kæmpede modigt og målrettet, var fædrelandet fortabt og ville ende som et russisk protektorat, med hvad deraf følger. I Ukraine har man ikke glemt, at sovjetstyret i trediverne myrdede 4 millioner af landets husmænd, der havde modsat sig kollektiviseringen af landbruget. Ukrainerne har kæmpet med mod, opfindsomhed og strategisk begavelse og har fået maksimal nytte af de moderne anti-tank våben og præcisionsartilleri, som med betydelig forsinkelse nu endelig kan indsættes i kampene. De vestlige leverandører har dog sørget for at begrænse leverancerne, så de moderne våben nok kommer til at gøre en forskel, men ikke nok til, at ukrainerne kan kaste russerne helt ud af landet.

Dynamikken er derfor forsvundet ud af krigen, der mere og mere kommer til at ligne første verdenskrigs statiske ubevægelighed i skyttegravene. Russerne magter ikke at foretage en offensiv vest for Donbas, og Ukraine har hverken materiel eller mandskab til at trænge de russiske styrker tilbage over landegrænsen. Vestmagterne har som bekendt valgt en dobbeltmoralsk strategi, hvor man fordømmer virksomheder, der fortsat handler med Rusland ( Ecco, Rockwool), men samtidig køber russisk energi for et milliardbeløb, der finansierer hele felttoget mod Ukraine. Tyskland har annonceret, at stuetemperaturen på arbejdspladserne til vinter skal sænkes fra 21 til 19 grader. Tilførslen af varmt vand til husholdningerne begrænses, så det daglige brusebad bliver en kold omgang. Der oprettes varmehaller, så stivfrosne tyskere kan komme ind og varme sig lidt, inden de skal hjem til kulden igen. Man skal ikke tro, at europæiske vælgere vil finde sig i dette tab i livskvalitet. Borgerne vil spørge: Hvem har anbragt os i denne situation? Hvem har nedlagt atomkraft, begrænset antal leverandører af energi og foræret Rusland et næsten monopol på import af kul, olie og gas? Hvem har lagt sig fladt ned for NGO’er som Greenpeace og andre fanatiske grupperinger og fremprovokeret en grøn omstilling, der ikke fungerer? Hvorfor skal vi lide under inflation, dyre fødevarer og vanvittige energipriser på grund af en konflikt i Langtbortistan? Skal vi være ofre for en krig, der ikke er vores, men som ødelægger vores livskvalitet og erhvervsliv. Og hvad med de sultne afrikanere? Skal de berøves brødkorn fra Ukraine og lide hungersnød uden grund?

Det fine ved demokratiet er, at de politiske ledere skal på valg. Når vinteren nærmer sig, vil de europæiske politikere lære på den hårde måde, at borgerne gerne vil hjælpe og støtte Ukraine, men de vil ikke ofre sig for sagen. Europas parlamenter vil blive udsat for et massivt folkepres fra både vælgere og medier, når kulden og rationeringerne sætter ind.  De vil blive tvunget til at følge borgernes vilje og gennemføre en forhandlingsløsning på krigen i Ukraine, hvad enten de vil eller ej. Det bliver ikke noget kønt resultat. Det bliver som nævnt ovenfor, hvor alle taber og ingen vinder, men som krigens parter nu må leve med. Putin og Zelensky må så fundere over, om titusindvis af dræbte og massive ødelæggelser nu også var det hele værd?

21.juli 2022

50 Thoughts to “KRIGEN I UKRAINE SLUTTER, NÅR TYSKERNE FRYSER.”

 1. Jette

  Fuldstændig enig i dine betragtninger..
  Samtidig må jeg ryste på hovedet over – hvordan alting forplumres af politisk korrekte og endeløse, vattede tiltag.
  Kan det skyldes, de mange kvindelige politikere??
  Det ser i hvert tilfælde ud til – at tingene blot bliver værre – når der føres “Sidde i rundkreds og smide møblerne ud af vinduet” politik.
  Håber du har ret i – at nok er nok og at folket “rejser sig”.

 2. Jan Hansen

  Det lyder som et plausibelt fremtidsscenarie. Konflikten har dog reelt varet siden Putin’s annektering af Krim tilbage i 2014, og den har potentiale til at blive en fastfrossen konflikt, der kan fortsætte årtier ud i fremtiden.
  Så længe vil europæerne ikke kunne vente på en løsning på energiforsyningskrisen og – ikke mindst – inflationskrisen, der dog allerede var under opsejling inden russernes invasion den 24. februar 2022. Der er og ingen tvivl om, at den økonomiske krise ikke er blevet mildere som en følge af Putin’s overfald på Rusland.
  En løsning uden vindere kan dog – selv om det lyder mærkeligt – også være en acceptabel løsning set fra de europæiske landes side. Både dem, der er med i NATO og/eller EU, og dem, der står uden for.
  Hovedformålet med at støtte ukrainerne i deres kamp mod Putin må være, at sikre, at Putin ikke vinder. For vinder Putin, ligger vejen åben for at realisere hans slet skjulte ambition om at genetablere en sovjetlignende union – med ham selv som leder.

 3. Andrias Hammer

  Putin er den eneste der sikrer os imod “the great reset”. Jeg vil til enhver tid hellere have 10 Putin end en eneste Klaus Schwab.

 4. De tre musketerer

  Krigen i Ukraine er en idiotisk og unødvendig krig.
  Den burde aldrig været kommet i gang. Men Biden
  mfl. har siden 2013-14 trukket i trådene inde i
  Ukraine. (hvor der har været krig siden 2014
  mellem Ukraines regering og yderområder)
  Og Nato har haft travlt med at vise at der
  stadig var brug for Nato. Man har stejlt holdt på
  at Ukraine kunne få medlemskab af Nato. Noget
  som Rusland har opfattet som en provokation,
  fordi de frygtede opstilling af atomraketter 2-3
  minutters flyvetid fra Moskva. Russerne betragter
  Nato som mere en angrebs- end en forsvarspagt.
  Bl.a. fordi Nato bombede Serbien og Libyen for
  nogle år siden.

  Man kunne fra Vestens side have søgt at blive
  venner med Rusland, efter at den kolde krig
  ophørte, efter at sovjet-kommunisterne blev
  fjernet fra magten. Hvorfor i alverden blev det
  ikke forsøgt? Stalin var et uhyre, men det kan
  den almindelige russer jo ikke gøre for.
  Putin er heller ikke sympatisk, men han er
  trods alt ikke en Stalin. Men måske er
  han psykisk ustabil, og det kan blive meget
  farligt i en krigssituation.

  Havde Nato været tilbageholdende, havde
  Biden ikke blandet sig, kunne krigen med
  stor sandsynlighed have været undgået. Nu
  har man i stedet fået en krig som går ud over
  millioner og atter millioner af uskyldige
  mennesker, en krig som kan blive udkæmpet
  til sidste ukrainer, og en krig som påfører
  hele verden risikoen for et atomragnarok.
  Man har indkredset og omringet Rusland
  med 140 millioner indbyggere og et atom-
  arsenal stort nok til at udslette hele verden.
  Er det en klog og menneskevenlig politik?
  Aamund har ret i sin artikel hvor han skrev
  at Nato og Vesten skulle holde sig væk fra
  Ukraine.

  Nu er Østersøen også blevet et område med
  højspænding, og de tre kvindelige statsministre
  har ikke holdt lav profil, men har medvirket
  til at Rusland føler sig omringet.

  Gravitas har mere om krigens årsager.

  1. Gunnar Johansen

   Du er desværre historieløs:
   “Man kunne fra Vestens side have søgt at blive
   venner med Rusland, efter at den kolde krig
   ophørte, efter at sovjet-kommunisterne blev
   fjernet fra magten.”
   Det var netop Hans Hækkerups politik som forsvarsminister – med ros fra amerikanerne.

  2. Bastardo

   Kloge ord i juli.
   Men det ville have krævet, at befolkningerne havde valgt statsmænd i stedet for levebrødspolitikere uden historisk indsigt, men med masser af (dobbelt)moral.

 5. De syv små dværge

  De købte og betalte statsmedier
  lyver om alt, fra co2 og pandemien til velfærden og Ukraine-krigen.
  Der fremstilles som en frihedskrig for Ukraine, som en vigtig kamp
  for at Ukraine kan blive en del af det gode, det frie, det demokrati-
  ske og menneskevenlige Vesten. At Ukraines boliger, infrastruktur
  og mennesker kan blive smadret, blæse være med det.

  Men hvad har Vesten i grunden som er meget bedre end forholdene
  i Ukraine? Hele Vesten er ved at blive opslugt af woke feminisme,
  ny-marxisme, radikales facisme, BLM- og LGBTQSP-aktivisme,
  året rundt løgnepropaganda og masseindvandring. Hertil kommer
  familie-fjendsk, mandsfjendsk og børnefjendsk politik, utrolige
  forringelser af sundhed, velfærd og den personlige frihed. Og
  bureaukratier der tyranniserer borgerne og gør deres liv besvær-
  ligt. Oveni igen vanvids-projekter der går ud på at øde mange,
  mange milliarder væk på krig mod co2, en fup-pandemi og
  “grøn” omstilling.

  Som Andrias Hammer skriver, er Putin næppe værre end
  Schwab fra WEF. Og hvad med Fauci fra WHO? Og hvad
  er det Mette Fupsen og co. har lavet af aftaler med WEF
  og WHO? Hvorfor er de hemmelige?

  1. E. Frederiksen

   De syv små dværge.
   Super indlæg.
   Er desværre fuldstændig enig.
   Der er virkelig noget galt i Danmark og vore løgnagtige og uvidende politikere.
   Du rammer plet sammen med Asger.

   1. De syv små dværge

    E. FREDERIKSEN

    Tak for din venlige kommentar, som er
    til stor opmuntring for sådan nogle små
    størrelser som os, der nemt kommer til
    at lide af mindreværdskomplekser, hvis
    vi kun bliver skældt ud og aldrig bliver
    rost. Nu har du styrket vores selvtillid,
    og så tør vi godt være med i debatten
    en anden gang.

    Med syvdobbelte varme hilsner fra os alle syv.

    1. E. Frederiksen

     Herligt svar, ved heldigvis i er modige.
     Bliv ved.
     KH

  2. Finn Jensen

   De syv små dværge.
   Enig desværre.

 6. Michael Andersen

  Der er altid noget med planer og beslutninger der ikke hænger sammen politisk. Det ved vi af erfaring.

  Amerikanerne har bestyrket mistanke om valgfusk ved valget i 2020, derfor er det formentlig klimaideologer der bestemmer USA’s politiske retning og ikke borgerne og fornuftige forretningsfolk.

  Når også klimaideologer har væsentlig indflydelse i størstedelen af Europas demokratier er det vanskeligt andet end at se krigen som et element i kampen mod fossile brændstoffer.

  Befolkningen valgte ikke politikkerne for at blive ført bag lyset, hverken med klimabedrag, vælgerbedrag eller selvskabte kriser.

  De nuværende politikere har besluttet sig for størst mulig usikkerhed og allermest utryghed.

  Det koster dyrt også ved valget.

  Mange tak til Hr. Aamund for et præcist og tidsrelevant indlæg.

 7. Henrik Wegmann

  Jeg er bange for, at Asger Aamund denne gang – helt undtagelsesvis – udviser et fejlskøn ved at tillægge mediernes beskrivelser af forholdene i henholdsvis Ukraine og Rusland al for stor troværdighed,

  Medierne fabulere om styrkeforhold, intetioner, graden af hæderlighed på begge sider og kalder Ruslands indgriben i en årelang borgerkrig for et “uprovokeret angreb” på et frit og demokratisk land.

  At tillægge medierne nogen sandhedsværdi i denne situation giver et fortegnet billede af situationen og umuliggør en korrekt analyse.

 8. Ivan Dybdal

  Meget enig i AA’s kommentar, men hvad med den snart berømte “elefant i rummet”? 🙂
  Som der står “krigen, der mere og mere kommer til at ligne første verdenskrigs statiske ubevægelighed i skyttegravene. Russerne magter ikke at foretage en offensiv vest for Donbas, og Ukraine har hverken materiel eller mandskab til at trænge de russiske styrker tilbage over landegrænsen.” Elefanten i rummet: Rusland har atomvåben, men Ukraine har kun Tjernobyl!

  Sammenligningen med “første verdenskrigs statiske ubevægelighed i skyttegravene” halter. Man behøver blot prøve at forestille sig 1.verdenskrig, hvis tyskerne havde haft atombomber. De brugte giftgas og de ville sikkert også have smidt et par atombomber, hvis de havde haft dem? 🙁

 9. Peter Krogsten

  Man kan ikke forstå hvad der sker i Ukraine, uden et solidt historisk kendskab, og helst koblet sammen med personlig tilknytning dertil. Ukraine er ikke en nationalstat, hvor man taler ukrainsk,Ukraine har altid været en sammenstykning af vidt forskellige områder.Det vestlige Ukraine var for eksempel polsk, og Lvov hed Lemberg, indtil Stalin i 1945 mente det skulle være en del at USSR og lagde det ind under SSR – den Socialistiske Sovjet Republik Ukraine, ganske uden at spørge befolkningen. Krim har uafbrudt været russisk siden Kathrine 1′ reelt og dokumenteret annekterede det i 1784.
  Cirka 17% af Ukraines befolkningen taler russisk, og jo længere østpå man kommer, jo større bliver procenten. I 2014 var 14.000 dræbt og flere hundrede tusinde flygtet i grænsekrigen, og ifølge FN flygtede de ikke til Ukraine, men til Rusland, hvorfra de gradvist vendte tilbage. Donbass, Republikkerne Lugansk og Donetsk, har massivt russisk befolkningsflertal, men det har ikke altid været sådan. Under Holodomor, som Asger nævner var der etnisk ukrainsk flertal og det var ikke 4 mio Stalin myrdede, det officielle tal er dobbelt så stort. Siden 2010 har der været en ret hårdhændet sprogpolitik – “ukrainisering” af Ukraine. Alt hvad der smagte lidt af Rusland, bynavne, gadenavne og personnavne blev omdøbt, hvilket gør det lidt svært at finde rundt, for der findes ikke en før/efter tabel. Stalin gennemførte også en hårdhændet sprogpolitik i Donbass, der r eelt forbød ukrainsk sprog.
  Det er jo heller krig i hele Ukraine. Krigen udkæmpes på grænsen mellem Donbass og Ukraine, resten af Ukraine, 500.000 kvadratkilometer, har enten slet ikke været berørt, eller kun kortvarigt.
  Det er ikke nemt, og det er langt fra sort/hvidt. Zelenskij er bundrådden, og i oktober 2021 skrev The Guardian, danske mediers sandhedsmæssige fyrtårn, en veldokumenteret artikel om, hvor Zelinskij havde gjort af meget store summer, der så ud til at være røget i oversøiske skattely. For et par dage siden styrtede et ukrainsk fly ned lastet med 11 tons landminer – der ellers er forbudt – på vej til Bangladesh. Sælger han de våben vi forærer dem? Det ville jo også styrke Ukraines kredit og troværsdighed, hvis man ville gennemføre bare 1 af de mange punkter man underskrev i Minsk 1 og Minsk 2.
  Den eneste gangbare løsning er en national bindende folkeafstemning i Ukraine om nationalt tilhørsforhold. Man kan ikke tvinge ukrainere til at være russere, eller russere til at være ukrainere. Vi oplevede for 100 år siden, da Schleswig-Holstein skulle afgøre om de ville være danskere eller tyskere. Grænser bestemt med våben holder ikke – se bare i Afrika. Den danske sydgrænse har nu holdt i 100 år.

  1. Sten Schou

   Det ukrainske fly der styrtede, havde en leverance fra Serbien til BanglaDesh.
   Det eneste ukrainske var selskabet der stod for flyvningen

   1. Magga

    Sten Schou.

    Tak, fordi du tog dig tid til at dementere Peter Krogstens infame insinuationer.

    1. Peter Krogsten

     De “infame insinuationer” er dokumenterbare.

  2. Michael Andersen

   # Magga

   Danas et serbisk medie, er kritiske i sagen om nedstyrtningen. Foreløbig tyder det på at den tidligere Trump-adminstrations sanktioner overfor særligt en forretningsmand og adskillige af hans medarbejdere ikke forhindrer dem i at være aktive på verdensmarkedet.

   Der er som oftest flere lag i Balkan sager og der er herhjemme ikke længere rigtig tradition for at grave dybt, derfor er svært at vide hvad der reelt foregår.

   Det vil være ønskværdigt om medierne gravede dybere, både i denne sag og i andre.

   Hvad tænker du herom?

   Venligst

   Ukrainian plane crash reveals US deals of US-sanctioned Serbian arms dealer
   armswatch dot com
   July 18, 2022

   1. Magga

    Min kommentar gik alene på, at jeg mener, at Peter Krogsten såvel som andre bør være langt mere forsigtige med at sende den slag historier i omløb.

    Men jeg er komplet atypisk og derfor uinteressant i en debat som denne. I går undrede jeg mig dybt over de tusinder af mennesker, der stod på Rådhuspladsen for at hylde Jonas Vingegaard. Hvorfor stod de der, og hvem var de, tænkte jeg, mens andre med trang til at pynte på imaget gned sig op af den lille splejs fra Thy, som har siddet på cykklen og tæsket benene op og ned. Glæden er dem vel undt, men jeg forstår den simpelthen ikke. Handler det om, at isør visse samfundsklasser søger helte, og at behovet i disse år er ekstra stort?

 10. Ivan Dybdal

  PS. “Fred for vores tid” var en erklæring afgivet af den britiske premierminister Neville Chamberlain i sine bemærkninger den 30. september 1938 i London om München-aftalen og den efterfølgende engelsk-tyske erklæring. (klip fra Wikipedia engelsk)
  Münchenforliget ligner måske mere situationen i Ukraine i dag. Og det er ligner måske også en sandsynlig udgang af konflikten? Dengang fik Tyskerne forærende Sudeterområdet i Tjekkoslovakiet med flertal af tysktalende og tyskorienterede. Det grænsede op til Tyskland ligesom Donbas området grænser op til Rusland i dag.

  Münchenaftalen (..) blev indgået 30.9.1938 mellem regeringslederne fra Frankrig (Édouard Daladier), Italien (Benito Mussolini), Storbritannien (Neville Chamberlain) og Tyskland (Adolf Hitler) og bestemte, at Tjekkoslovakiet uden selv at være inddraget i forhandlingerne skulle afstå det såkaldte Sudeterområde til Tyskland den 1/10 s.å.
  (Citat fra Lammers, Karl Christian: Münchenaftalen i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 22. juli 2022 fra
  https://denstoredanske.lex.dk/M%C3%BCnchenaftalen

 11. Arne Lago von Kappelgaard

  Der går næsten ikke en dag, uden der bliver luftet skrækscenarier om forsyningssituationen af gas til vinter, og at vi nok bliver nød til at spænde livremmen ind.
  Javel ja, men hvem er årsag til at vi og mange andre lande, har gjort os så afhængige af denne gas. Det har ridderne af den gyldne ordstrøm. Hvor dum har man egentlig lov til at være!

  Enhver med bare en smule sund fornuft i behold, ved – og det gælder uanset om det drejer sig om enkeltperson, en familie, et selskab eller en stat – at man ALDRIG skal gøre sig afhængig af en kilde. Det er faktisk børnelærdom for begyndere, som jeg fik ind med modermælken som en lille purk.
  Tyskerne besluttede at lukke alle deres atomkraftværker er tsunamien i Japan, der udløste en nedsmeltning på Fukushima-atomkraftværket, men herregud. Tyskland ville aldrig blive ramt af en tilsvarende naturkatastrofe, der ville berøre de tyske værker.

  Derfor er det mig helt ubegribeligt, at især den nu forhenværende tyske kansler Angela Merkel og andre såkaldte politikere (minus den franske) gik ind for denne hovedløse beslutning.
  Gammel børnelærdom siger også, at når man ikke vil høre, så må man føle. Men det er desværre de sagesløse europæiske befolkninger der er belemret med afdankede og uduelige politikere i EU, der kommer til at føle i det her tilfælde.

 12. E. Frederiksen

  Arne enig med dig i denne barnelærdom, at man ALDRIG skal gøre sig afhængig af en kilde.
  Også egen erfaring.
  Så håbløse, naive og uvidende politikkere har bragt os i denne situation.

  1. Finn Jensen

   E.Frederiksen
   Enig, vores land er befængt med uduelige ledere.

 13. Michael Andersen

  Arne og E. I har begge 100 % ret, man gør klogt i at sprede risikoen.

  Der er en finurlighed og det er at Tysklands gas aftale kom på plads i 1970 som en del af afspændingspolitikken. Gas leverancerne fungerede under den kolde krig og efter. Billig gas medvirkede til opsvinget og den tyske vækst. Flere amerikanske præsidenter prøvede forgæves at få tyskerne til at opgive aftalen. Først med Biden og Scholz ser det ud til at der røres ved aftalen.

  Hvilke politiske mål kan tænkes at være vigtigere end økonomisk vækst, hjulpet på vej af billig energi?

  50 Jahre Erdgas-Röhren-Vertrag: Wirtschaft und Entspannungspolitik
  neue-entspannungspolitik dot berlin
  13. Februar 2020

 14. Hvor er vi på vej hen?

  Det er efterhånden ret klart
  at det hele slet ikke er så sort hvidt som DR og øvrige MSM
  fremstiller det. Zelensky er ingen helt eller helgen som P.
  Krogsten fortæller, han er tværtimod en typisk politiker.
  Hans hårdhændede politik mod russerne i landet var
  stupid og brutal politik, og han provokerede Rusland med
  sine planer om at Nato måtte rykke ind med atomraketter.
  Alt i alt er Zelensky ret tankeløs og kortsynet, og han
  er tilsyneladende forbundet med korruption og en
  række tåbelige beslutninger, iflg. Gravitas.

  Så er der Biden, Pelosi, Kamala Harris og Obummer Hussein.
  De lader til at være kommet til magten via meget tvivlsomme
  metoder. Biden er syg og åndsfraværende, Pelosi er sær,
  Harris forstår meget lidt. Obummer er nok den som styrer
  butikken, men ønsker han noget godt for USA og Vesten?
  At have dette besynderlige firkløver i spidsen for verdens
  stærkeste atombevæbnede styrker er ikke trygt, og viser
  noget om at et “demokrati” kan bevæge sig utrolig langt
  væk fra at være et styre til gavn for folket. Der er nu nær-
  mere tale om en junta eller sammensværgelse mod
  demokratiet, folket og nationen.

  Med deres ukloge støtte til Ukraine, Nato og den store
  eskalering af krigen, er der nu risiko for at krigen bliver
  langt værre for Ukraine, Europa og USA end nødvendigt.
  At sætte hele den vestlige civilisation på spil for at
  bevare Zelenskys regime er tåbeligt og nihilistisk.

  I Danmark, Norge, Sverige og Finland er der nu fire
  woke statsministre som mener at det er smart at
  føre en konfrontorisk politik overfor Rusland. Men
  det er noget vrøvl at krigen i Ukraine viser at de
  nordiske lande nok bliver Ruslands næste mål.
  Ved at deltage i Nato omringningen, har de fire
  damer kun opnået at Østersøen er gået fra at
  være et fredens hav til at være et område hvor
  små fejltagelser kan føre til voldsomme sammen-
  stød med uberegnelige konsekvenser. Fra at op-
  fatte Skandinavien som et fredeligt og ufarligt
  område ser Rusland nu mod os som fjendtlige
  nationer som evt. skal nedkæmpes med atom-
  våben. De første raketter er blevet drejet mod
  os. Især Mette F har ikke styrket Danmarks
  sikkerhed, den er tværtimod forringet. Og
  af forsvarsmidler og civilforsvar er der intet
  tilbage. Alligevel holder Mette ikke lav profil,
  men bruger store ord, og lader Bødskov
  efterplapre.

  Imens forbløder Ukraine, for krigen optrappes
  igen og igen. Hvis Zelensky var blevet
  afsat og pensioneret, havde krigen nok
  været forbi for fire måneder siden. Så havde
  krigen ikke bredt sig fra yderområderne til
  nu det meste af landet. Putin har dummet sig,
  men det har Biden og Zelensky også, ligesom
  EU toppen og Nato-toppen. Ofrene kan blive
  os allesammen. Og fra Europa kan konsekven-
  serne brede sig til hele verden.

  I forvejen har politikerne travlt med at ødelægge
  Europa og USA med masseindvandring og
  kommunistisk familiepolitik m.m. Er der ingen
  fornuft tilbage hverken hos politikerne,
  journalisterne eller vælgerne?

  1. k pedersen

   gud fader hvor kommentar sporet i denne blog er fyldt med spader og påstande og ævl.
   Det var måske også zelensky som fik rusland til annektere krim etc i 2014 ?
   Zenlensky kom til i 2019 og har naturligvis kørt en hård kamp mod besætterne.
   Vi skal prise os lykkelige at ukraine ikke bare overgav sig og overlod den ukrainske hær til rusland , for så havde nato været på vej i krig med rusland da rusland 100% ville gå efter balticum.
   Denne krig har været 20 år undervejs og har absolut intet med nato etc ageren , men alene en Putin våd drøm om at gøre rusland great again .
   mht til minsk aftalen , den er jo ikke mere værd end en klat vådt toiletpapir , når den er underskrevet med en pistol for panden.
   Slava Ukraini og tak for zelensky og det ukrainske folk for at ville kæmpe for sit land

   1. Michael Andersen

    Fake lovgivning hviler på fake narrativer

   2. Vimmerby

    Din kommentar er rig på emotionelt bavl og fattig på fakta.

 15. Vimmerby

  I og med det er de selv samme militære eksperter, der i nærmest årtier belemrede os med at alt går efter planen i Afghanistan, nu er dem der belemrer os med deres indsigt i krigens gang i Ukraine er det ret beset meget svært at have en mening om krigens gang på et oplyst grundlag.
  Et fremstød mod Kiev for at gennemtrumfe hurtig overgivelse lykkedes ikke, og så er det tilbage til den langsomme plan, hvor det er “befrielsen” af de østlige provinser der gælder.
  Tyskland gjorde sig afhængig af russisk energi som bod på 2. verdenskrig og for at signalere total mangel på aggressivitet overfor Rusland.
  På samme måde har Tyskland demonteret deres D-mark for en eurolira som bod på 2. verdenskrig. D-mark og Chf fulgte i tidernes morgen nogenlunde hinanden. For små 25 år siden gik der 2 chf per euro. Nu er det 1:1.
  For det enkelte menneske bevæger historiens møllehjul sig langsomt, mens der i virkeligheden er ganske god dynamik.
  Bild overskrift ! “Willkommen in Frankfurts verlorenem Viertel
  Alltag brutal: Dreck, Junkies, Straßenstrich im Frankfurter Bahnhofsviertel. ”

  Forudsætningen for at vælgerne “skynder” sig er at de er oplyste om tingenes reelle tilstand, men “vi” vælger nu nok at skjule problemerne så længe vi kan. Derefter sætter vi så kloner af de fjolser der skabte problemerne til at løse selvsamme problemer.

  1. k. pedersen

   hvordan befolkningen (fårene) opfører sig er helt op til medierne at bestemme.
   Hvis de viser flotte artikler og indlæg om hvordan folk går forest og tager mindre bad og sparer på div ting så kan man få en folkelig bølge , men hvis hver artikel omhandler om jammer og afsavn etc så vil folk også begynde at jamre.
   hvis poltikerne var kloge så stoppede de gassen nu , lavede restriktionerne nu , og når tingene til vinter bliver hårde , så havde de nogle godies og overskud til at give tilbage til befolkningen.

   1. Michael Andersen

    Ægte løsninger udvikles på sund fornuft

 16. Bent A

  “Det fine ved demokratiet
  er at de politiske ledere skal på valg”. Det har Aamund jo
  teoretisk eller principielt set helt ret i. Men hvordan ser
  det ud i praksis? De politiske partier og massemedierne
  har jo årelang træning i at snyde vælgerne. Og de fleste
  vælgere har ikke megen forståelse for at det ikke er
  politikernes snak man skal bruge mest opmærksomhed
  på, men deres handlinger og deres love og lovforslag.
  Og er lederne i EU, NATO, WEF, WHO og FN demokratisk valgt?

  I USA blev demokratiet sat ud af kraft med lyssky metoder.
  Og i flere lande som Danmark, Sverige, Norge England,
  Tyskland og Frankrig importerer man nu millioner af
  vælgere som partilederne regner med vil stemme rødt.
  På den måde køres europæerne ud på et sidespor, så
  de mister magten over deres egne lande. Snart kan
  enhver europæer være en paria og 3. klasses borger
  i sit eget land. Bliver valgene fremover “ordnet” via
  digitalisering og valgmaskiner, kan demokratiet blive
  til en ren illusion, en komplet narresut.

  WEF er et marxistisk foretagende som mener at alle
  almindelige og menige borgere skal fratages alle
  rettigheder, al frihed, al ejendom, alle penge og al
  medbestemmelse. Det vil gøre dem lykkelige, påstår
  Klaus Schwab. Mette F, Heunicke, Ida Auken, Lars
  Fadøl, Brian Mikkelsen, Kristian Jensen m.fl. synes at
  støtte WEF. Og Mette og Heunicke har endda ind-
  gået hemmelige aftaler med Klaus Schwab & co.

  Alle de gamle partier er nu overbefolket med leve-
  brødspolitikere. De forandrer sig ikke. Og vågner
  vælgerne og borgerne nogensinde så meget op,
  at de forhindrer at fornuft, civilisation og velstand
  bliver udskiftet med vanvid, barbari og fattigdom?

  Hvad Rusland angår, er det begrænset hvor meget
  verdens største land kan presses uden at risikere
  en tredje verdenskrig. Putin startede udvidelsen af
  krigen i Ukraine med meget små styrker, men de
  kan forstærkes til det ti eller tyve dobbelte.

  Om krigen overhovedet gavner ukrainerne, er vist
  tvivlsomt. Da Rusland kæmpede mod tyskerne, var
  det en virkelig overlevelseskamp. For nazisterne
  havde planer om at myrde millioner af russere, og
  de overlevende skulle være trælle og slavearbejdere
  i umenneskelige fabrikker og lejre.

  Men hvis Ukraine var kommet under russisk kontrol
  nu hvor Stalin og hans forbryder-regime forlængst
  er væk, ville dagligdagen nok ikke have ændret sig
  særlig meget. Nu bliver landet i stedet delvis smadret,
  og tusinder af mænd bliver dræbt i en ret meningsløs
  krig, som endda kunne være undgået med noget moral
  og omtanke. Bidens og Pelosis intriger ser ud til at få
  tragiske konsekvenser for millioner af sagesløse mennesker.
  Læs videre hos Hodja og Gravitas.

 17. Bent A

  Vil foreslå at man husker
  at skrive HVEM ens svar er rettet til.

  1. Vimmerby

   Ryger til højre.., testet længere oppe

 18. Lars Nygaard

  Du har sikkert ret i, at Ukraine krigen kan standses ved at Ukraine afgiver Krim og Donbas, hvis de samtidig accepterer at blive afvæbnet og ikke søge optag i Nato.

  Det du ikke nævner er Ruslands øvrige krav, nemlig at Nato ikke må udstationere tropper og våben eller uden Ruslands accept holde fælles øvelser i de lande der blev medlem af Nato efter 1997. Det vil reducere de østeuropæiske Nato-landes sikkerhed, og være fuldstændigt uacceptabelt for særligt Polen og de Baltiske lande.

  Mit rationale er, at krigen i Ukraine skal ses som en indledende øvelse i en større konflikt med Vesten, der handler om at autoritære lande som Rusland og Kina skal have respekt og indflydelse på bekostning af frie, demokratiske lande.

  Da jeg var yngre i 80`erne sagde borgerlige `hellere død end rød`. Vi skal ikke være bange for Sovjet II, men bekæmpe det, som bl.a. Ronald Reegan og Margaret Thatcher gjorde. Rusland er en korrupt og ineffektiv stat, og som Sovjet vil det nuværende styre falde når befolkningen forstår, hvilken elendighed Putin og Co. fører dem ud i.

 19. Der var et yndigt land

  VIGTIG ARTIKEL:
  De politiske “eliter” er gået fra forstanden.
  “Bønder som gør oprør, kæmper for os alle”.
  Det samme gør de borgere som siger NEJ
  til woke og marxistisk politik. Globalister
  og skøre politikere er i gang med dødsensfarlige
  tiltag.

  Læs artiklen hos “Document”.

 20. Michael Andersen

  # Vimmerby Respekt, skarpe observationer
  # k pedersen Fake er svært gennemskueligt

  Et kæmpe problem i vores tid er når politiske akademikere indfører nye narrativer til erstatning for dem der virker, baseret på tusinde års erfaringer med jøde- og kristendommens moral og etik. Ægte narrativer er dybere liggende og erfaret gennem historien.

  Det er de ægte narrativer der skal omfavnes. Derved omfavner man rollemodellerne i flere tusinde års succesfulde fortællinger. Superheltene og deres gode gerninger. De ægte altså.

  Obamas politik påvirker stadig. Obamas narrativer er ude i verden. Det minder om marxisme og de rimer på socialisme. Trump blev fattigere som præsident og Obama rigere. Obama gjorde USA’s 1 % rigere.

  Hvorfor er det så svært med bullshittere og trickstere?

  1. Michael Andersen

   Donald Trump’s net worth dropped by one-third during his presidency
   Foxbusiness
   April 6, 2021

   Between the sacred and the secular
   Why, for the Frankfurt School, democracy’s survival depends on reason and religion.
   newstatesman dot com
   22 December 2020

   How Barack Obama Has Made $20 Million Since Arriving In Washington
   Forbes dot com
   Jan 20, 2017

   The Climate-Change Religion
   Earth Day provided a fresh opening for Obama to raise alarms about global warming based on beliefs, not science
   wsj dot com
   April 23, 2015

   It’s not Russia that’s pushed Ukraine to the brink of war
   Theguardian
   Wed 30 Apr 2014

   US regime-change operation in Ukraine exposed in leaked diplomatic phone call
   wsws dot org
   7 February 2014

   Obama admits 95% of income gains gone to top 1%
   CNNMoneyInvest
   September 15, 2013

   President Obama’s Marxist-Leninist Economics: Fact And Fiction
   Forbes dot com
   Jul 26, 2012

   Seven Principles of the Judeo-Christian Ethic
   sermoncentral dot com

   Teach Children about The Superheroes of the Bible
   teachsundayschool dot com

 21. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Krigen i Ukraine tjener USAs militær-industrielle
  interesser vældig godt. Og er også til fordel for
  godheds-industrierne i Europa. Og det passer
  politikerne fint at de nu kan spille handlekraftige
  og samtidig bortlede opmærksomheden fra
  landenes interne problemer og skandaler, og
  den opbygning af diktatur- og politi-stater
  som er i gang. Og propaganda-stationerne
  og løgnefabrikkerne kan nu boltre sig endnu
  mere i halve sandheder og følelsesporno.

  Læs hellere “1984” og “Kammerat Napoleon”
  inden det er for sent. Og se sidste nyt om
  Holland og Sverige hos Hodja og Snaphanen.

 22. Michael Andersen

  Når de røde har et problem går de på gaden

  I 80erne vidste man, at alle kunne tabe og ingen ville vinde. Derfor var 100 af tusinder, hvis ikke millioner af mennesker involveret i røde fredsbevægelser, gik til røde demonstrationer og lavede røde protester.

  Sanktioner er ikke gået af mode, de var der dengang. Geografien har ikke flyttet sig. Der er stadig atomvåben, et skurkeagtigt styre og oprustning.

  I dag er det umuligt at få øje på de røde farver. Det er umuligt at finde socialdemokrater, radikale, SFere og andre røde i kæmpedemonstrationer. I Tyskland er de røde farver også væk.

  Demonstrationer og massebevægelser er ikke gået af mode, det ses med klimabevægelsen.

  I dag bestemmer de røde sandheden.

  Er sandheden at de røde bliver hjemme fordi der ikke er noget at protestere over?

 23. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  De røde farver er udskiftet
  med grønne farver. Men selvom kommunisterne er
  blevet grønne udadtil, er de stadig blodrøde indadtil.
  Deres ideologi er stadig nihilistisk og altødelæggende.

 24. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Måske krigen i Ukraine slutter,
  når tyskerne begynder at fryse, men den snakkende klasses
  krig mod europæerne vil fortsætte. Og stadig flere perverse
  midler vil blive taget i brug. Politikerne i en række partier
  og organisationer har mistet alle hæmninger. Det kan
  observeres ved at læse om hvad WEF, WHO, FN, EU, Kvinfo,
  DR , LGBTQSP+ har gang i.

  Og vores egen regering, dens støttepartier og visse sær-
  interesser samt NGO-bevægelser foretager sig også
  mærkelige ting som afgjort ikke er til fordel for den
  danske befolkning. Tværtimod er det meget uhyggeligt
  og totalitært hvad WEF og WHO har af planer. Ikke desto
  mindre har Magnus Heunicke og Mette F nu underskrevet
  aftaler med WEF. Hemmelige aftaler!!!

  Og på hospitalerne foregår der mere og mere mystiske
  ting, som automatisk vil føre til flere dødsfald. Flere og
  flere patienter udsættes for overgreb og svigt. Og den
  kommunistiske familiepolitik er så stupid og afstumpet,
  at den er årsag til utallige tragedier. Oveni kommer en
  klima-, landbrugs-, erhvervs- og boligpolitik som er til
  stor skade for rigtig mange danskere. Sidst, men ikke
  mindst, er masseimporten af kulturfremmede og den
  dertil knyttede folkeudskiftning, noget nær en direkte
  krigserklæring mod danskerne.

  Hvis man vil forstå hvor langt ud i ondskab og tåbelighed
  flertallet af politikere er kommet, bliver man nødt til at
  læse både Aamund, Snaphanen, Hodja, Den korte avis,
  Document og PragerU. Evt. kan man også se Youtubes
  videoer eller studere bøger om socialismens rædsler
  Tyskland, Sovjet-unionen, Kina og Cambodia osv.

  Borgen er ved at være danskernes fjende nr. 1.

 25. Vimmerby

  USA kan sælge LNG til EU med “mindre” up tick på prisen ifht før da Rusland var leverandør. Usa griner hele vejen hen til banken.

  1. Henrik Wegmann

   Vimmerby, LNG er ikke en løsning. Det ville kræve en armada af ikke-eksisterende tankskibe, kajanlæg der ikke findes og forarbejdningsanlæg, som først skal bygges. Blot for at dække det tyske behov for gas.

 26. Fra velfærdsstat til terrorstat

  EB har nu på nettet en artikel om at
  retsstaten er brudt sammen på flere
  måder.

  En anden artikel handler om at
  huse der opvarmes med gas, skal
  betale mere i skat end huse der
  opvarmes med billig fjernvarme
  eller jordvarme.

  For få dage siden var der artikler
  i papiravisen om hvordan dødssyge
  patienter svigtes, mishandles og
  terroriseres af “systemet”.

  På nettet fortælles der om en
  “vaccine”-katastrofe af kolossale
  dimensioner, og om at Europa er
  ramt af sammenbrud på mange
  områder.

  Her synes debatten at være gået
  i stå. Men husk: den der sover
  under demokratiet, vågner op
  under diktaturet.

 27. Michael Andersen

  Selvfølgelig taler vi forbi hinanden – Men hvordan?

  Jeg genlæser ofte forummets mest heftige udvekslinger for at blive klogere. Der er særligt en kommentar der skiller sig ud. En af de skarpeste.

  ”Jeg ser det ikke som pointen med debatter, i kommentarspor som dette, at vi når til samme konklusioner, men at vi bliver klogere på hinandens præmisser”
  Sebastian

  Præmissen for dette indlæg er at det hjælper på forståelsen når der bliver sat ord på det der måske overses, det man kun selv kender til og som andre ofte må gætte sig til.

  Præmissen.

  Venligst

 28. Henning Poulsen

  Hvor mange mennesker tror i man kan dræbe for 2,000,000,000 kr. i våben, som Danmark giver til Ukraine ??????

  Massemorder må man vel kalde Statsministeren efter dette ???

 29. Svend Mellhorn

  Asger Aamund rejser spørgsmålet i sin artikel.

  Citat:
  “Borgerne vil spørge: Hvem har anbragt os i denne situation?”

  Ligetil:

  Boende på 12. år i Tyskland

  Angela Merkel og herefter Ursula von der Leyen.

  Angela Merkel som Kansler har overlevet 16 år ved at udføre die Grünens politik.

  Grüße aus Berlin

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *