PÅ VEJ IND I EU’S FORSVARSFÆLDE

Går vi tilbage til EU’s Dødehavsruller, nemlig Rom Traktaten fra 1958, kan man tydeligt læse, at aftalen er et politisk dokument, der forpligter medlemslandene til et stadigt mere integreret samarbejde, indtil det endelige mål er nået, som er en europæisk demokratisk forbundsstat efter amerikansk forbillede. De oprindelige underskrivere, som var Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene, var på baggrund af anden verdenskrigs rædsler klar til at påtage sig kontraktens både mål og midler for at sikre fred og velstand til kommende generationer. ” Et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa”, sagde man dengang.

De første reelle problemer opstod ved udvidelsen af Rom Traktatens medlemsskare, hvis nye kandidater absolut ikke var klar til at samarbejde om en europæisk forbundsstat.  Britiske og danske politikere nedtonede derfor EU’s politiske målsætning og fik ved hårdt arbejde understøttet af en villig presse overbevist deres tøvende vælgere om, at Rom Traktaten var fuld af politiske skåltaler og tomme fraser, som den slags jo altid er. I praksis var EU et samarbejde om handel, forskning og fælles normer og standarder. Den politiske union var som bekendt stendød. Når EU i dag er stivnet i en politisk isblok, er det fordi unionen, hverken er på vej mod en forbundsstat eller udelukkende mod et kommercielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde. EU er havnet lige midt imellem og er organiseret som et departementchefstyre garneret med et kastreret parlament og et ministerråd, der er uengageret i EU’s politiske fremtid. Medlemslandene har haft stor gavn af det kommercielle samarbejde, men EU-kommissionens ambitioner om den europæiske forbundsstat er usvækket siden 1958 og embedsværket arbejder vedholdende og målrettet på at centralisere alle væsentlige politiske og økonomiske beslutninger i Bruxelles.

Det gælder fællesskabets finanspolitik, altså retten til at opkræve skat og afholde offentlige udgifter. Det gælder udenrigspolitikken og migrantpolitikken og nu også forsvarspolitikken. Hvis EU-kommissionen havde været kompetent og effektiv, ville den have fremlagt en langtidsplan for etablering og udvikling af et EU-forsvar, således at medlemmerne kunne se det endelig mål og også vejen derhen. Men sådan arbejder EU ikke. Som alle projekter der kommer fra EU, viftes der med indbydende gulerødder, mens det er sværere at se stokken, der gemmes bag ryggen. Lokkemaden her er et korps af blå baretter, en beskeden styrke på 5000 mand, der skal sikre freden i konfliktområder. Det er meningen, at vi skal mindes de danske blå FN-baretter, der for mange år siden gjorde en glimrende indsats i Gaza og på Cypern, hvor de med en blanding af militær magt og diplomatisk styrke kunne holde de stridende parter i ro.

 I virkeligheden har EU-kommissionen helt andre og grandiose planer, der skal etablere ’strategisk uafhængighed’ af NATO og specielt af USA. EU har selv offentliggjort sin rapport om arbejdet for at realisere et ’strategisk kompas’, hvilket støttes helhjertet af præsident Macron, der nu tegner til at blive EU’s stærke mand og af Kommissionsformand Ursula von der Leyen.  Macron, der tidligere har betegnet NATO som ’hjernedød’, har aldrig lagt skjul på, at det er hans og Frankrigs faste mål at opbygge en fuld europæisk forsvarsstyrke, der selvstændigt kan beskytte og forsvare unionens 450 millioner borgere. EU-parlamentet har netop vedtaget et sæt resolutioner, der hjælper Macron og von der Leyen et godt stykke på vej mod EU-hæren, idet parlamentet ønsker at styrke ”EU’s fælles sikkerhed gennem dets fælles væbnede styrker”. Så kan det vist ikke siges tydeligere. Så når danske politikere benægter, at der er tale om en EU-hær og en afskaffelse af vetoretten, så er det lodret mod det, som parlamentet ønsker og har vedtaget.

 EU-resolutionerne er et resultat af den netop afsluttede Konference om Europas Fremtid, der også går ind for en implementering af artikel 44 i Lissabon-traktaten, som tillader EU at omgå princippet om enstemmigt samtykke under kriser. Det betyder, at en ’koalition af de villige ’EU-stater kan etablere en EU-hær og en militær samordning på basis af et simpelt flertal. Ruslands invasion af Ukraine har skabt panik blandt danske politikere, der desværre er nemme både at skræmme og at narre. Der forestår en kolossal opgave med at genskabe det danske forsvar, der ligger i ruiner. Det er tragisk, hvis vi svigter denne opgave og i stedet forsøger at smøre vores fremtidige sikkerhed og tryghed af på et EU, der hverken demokratisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt bør betros denne opgave. Ansvarsbevidste danskere, der holder af deres land, stemmer nej den 1. juni.

58 Thoughts to “PÅ VEJ IND I EU’S FORSVARSFÆLDE”

 1. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Ja, det er vigtigt den
  1. juni at stemme nej til mere EU, fordi EU er på vej
  til at blive en totalitær organisation hvor Danmark
  er et lille tandhjul eller møtrik i et stort maskineri,
  en stor tung damptromle som vil køre hen over
  småstaterne og deres demokratier, befolkninger
  og rettigheder. Tyskland vil kræve hovedrollen,
  og Frankrig vil som sædvanlig blive 2. violin.

  EU vil udvikle et enormt bureaukrati, og hvis man
  tror at den enkelte borgers, families eller gruppes
  vé og vel vil betyde noget for dette bureaukrati
  tager man grueligt fejl. Selv relativt små bureau-
  kratier og behandler-systemer som dem i Danmark
  og Sverige har præsteret at udvikle systematisk
  mishandling af sagesløse borgere. Mishandlinger
  og kyniske svigt så grove, at de har påført tusinder
  af danskere, mænd, kvinder og børn, lemlæstelse,
  årelange lidelser, tortur og død.

  Oveni kommer så en svovlregn af politiske overgreb,
  tosserier, svigt, udskejelser og svinestreger, at man
  kan tale om organiseret vanvid og ondskab. Der har
  bragt Danmark hen til kanten af den samme afgrund
  som Sverige er ved at styrte ned i.

  1. E. Frederiksen

   Fra rig velfærdsstat til terrorstat
   Hvor har du inderlig ret i det hele.
   Grusom fremtid for vore efter kommer,
   hvis der ikke snart sker alvorlige ændringer fra al
   denne galskab, der er udviklet de senere årtier.

 2. Henrik Wegmann

  “en fuld europæisk forsvarsstyrke, der selvstændigt kan beskytte og forsvare unionens 450 millioner borgere”

  Mon ikke snarere det er en styrke, som skal forsvare EU mod de 450 millioner borgere i de europæiske lande, der på deres statsborgeres vegne har valgt at være medlemmer af EU.

 3. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Hvis man forestiller sig
  at det store flertal af politikere på den åndeligt
  mørklagte borg midt i København ønsker at
  beskytte os, er man i sandhed naiv. Borgen er
  mest befolket med zombier og utopiske fantaster
  samt korrupte pampere og rasende woke furier.
  De vil ikke hjælpe eller beskytte os, for de vil
  tværtimod tage alt fra os. Og derefter vil de
  udlevere os til hverdagsterror, folkeudskiftning
  og etnisk udrensning.

  Vi danskere har kun få venner på borgen, flertallet
  der inde bruger næsten al deres tid på at falde os
  i ryggen.

  Alle tænkende danskere bør gøre deres bedste for
  at det bliver et NEJ til mere EU. Vores demokrati
  er sygt nok i forvejen.

  Sverige har allerede bevæget sig fra velfærdsstat
  til terrorstat. Ønsker vi at Danmark skal få samme
  uhyggelige skæbne?

 4. P. Skov

  Ruslands invasion af Ukraine er ikke det eneste, der har fået alvoren til at gå op for europæerne, herunder danskerne. Vi havde lullet os i søvn i den tro, at USA ville beskytte os mod farer udefra i kraft af NATO’s musketered. Men det har jo vist sig, at det ikke er nogen selvfølge, at USA fortsat vil deltage i NATO. Det afhænger af, hvem der bliver USA’s næste præsident i 2024.

  Det er rigtigt, at vi er nødt til at opgradere det danske forsvar og skulle have gjort det for længe siden. Men det er naivt at tro, at lille Danmark kan stå alene, hvis det spidser til. Et europæisk forsvarssamarbejde ser ud til at være vores bedste mulighed,

 5. Michael Andersen

  Det mest bekymrende ved den kommende afstemning om forsvarssamarbejdet er at ja-sigerne ikke ved hvad de siger ja til.

  Ja-sigerne har allerede sagt god for den EU styrede vaccinepolitik, der er en fiasko, med spildte milliarder og skjulte skader.
  Ja-sigerne sagde god for den grønne omstilling, der er en dyr katastrofe og så er EU ikke en gang selvforsynende.
  Ja-sigerne sagde god for den ubegrænsede indvandring, der har kostet dyrt i menneskeliv og ødelagt Europas kultur.
  Ja-sigerne sagde god for, at EU blev et grønt forgældet fallitbo uden energi, uden produktion og uden kultur.

  Ja-sigerne ved ikke om de siger ja til at Danmark indgår i et ubegrænset samarbejde der indbefatter alt militær, ubegrænset materiel, baser overalt, træning i og udenfor EU, våbenhjælp til vilkårlige stater og atomvåben hvor det passer EU.

  Ja-sigerne ved ikke om EU giver sig selv ret til at erklære krig mod medlemsstater eller andre der ikke indordner sig.
  Ja-sigerne ved ikke om danskerne skal bidrage til f.eks. genopbygningen af Ukraine, hvor det allerede nu kan anslås at der er brug for 7000 milliarder, samt et tillæg af et ukendt antal 1000 milliarder, når krigen engang er afsluttet.

  Stem NEJ af hensyn til børn og børnebørn. Sig NEJ til Danmarks fallit. Stem NEJ til flere katastrofer.

  Ja-sigerne ved ikke, at de siger ja til en fortvivlet fremtid. Er der nogen ja-sigere der har mod til at svare fremtidige generationer på, hvorfor de syntes vi skulle flytte ind i et fallitbo?

  Ps. Tak til Hr. Aamund for at tale til fornuften og for at tale med fornuft.

  1. E. Frederiksen

   Bravo, det er et godt skriv, følger Asger’s og nedennævntes holdning.
   “Fra rig velfærdsstat til terrorstat”

 6. P. Skov

  Kender NEJ-sigerne fremtiden? Hvor står Danmark, hvis vi ikke samarbejder med det øvrige Europa, men forlader os på NATO med et mildest talt uforudsigeligt USA i spidsen?

  1. Gunnar Johansen

   Den illegitime Joe Biden var selvfølgelig en streg i regningen.
   Men jeg har allerede stemt NEJ, fordi jeg er så heldig at være på en lille ferierejse sydpå den 1.juni.

 7. Alle de gamle partier er utroværdige

  På nettet forlyder det
  at USA nu VIL have en storkrig
  med Rusland. Det skal være Bidens, Pelosis og
  Obamas beslutning. (?) De gætter på at Rusland
  ikke tør bruge sine atomvåben. Eller er det
  CIA,, FBI og NSA der gætter?

  I 2000 og 2001 strømmede det ind med advarsler om
  at et stort terror-angreb mod store bygninger i USA
  var i anmarch. Der blev advaret om at det ville blive
  udført med fly. Advarslerne, over 100, blev ignoreret,
  og resultatet blev World Trade Centers kollaps og krigen
  i Afghanistan.

  Nu er der givet mange advarsler om at krigen i Ukraine
  kan brede sig, fordi Nato og USA ikke holder sig væk,
  men blander sig så meget, at Putin begynder at se
  det som en krig mellem Rusland og Nato-USA. Igen
  ignoreres alle advarsler, og igen vil resultatet blive
  sultkatastrofer, enorme tab af menneskeliv og i værste
  fald kan det blive en altudslettende atomkrig.

  Rigtig meget tyder på at krigen er begyndt pga. af
  misforståelser, sløvhed, arrogance, tonedøvhed,
  intriger, tåbelighed og dårlige efterretninger.
  Sådan er mange krige startet.

  Læs bogen “Militære efterretninger, fadæser
  og dækhistorier”. John Hughes-Wilson/Haase & søns forlag.
  Se også sidste nyt hos Hodja, Snaphanen og den korte.

  xxxxxxx

  P. Skov lyder som om
  han har en radikal tankegang. Han har ikke opdaget at
  EU ikke er det sammen som Europa. Og det “samarbejde”
  han fabler om, vil blive diktater fra EU. Det er bundnaivt
  at forestille sig Danmark som andet end en kælen
  hundehvalp ved fødderne af de store lande. De gamle
  partier har igen og igen vist at de er bløde som smeltet
  smør over for alt der kommer fra EU. Og en EU hær kan
  jo også blive misbrugt, og den vil kræve yderligere for-
  højelser af EU-kontingentet.

  Iøvrigt er det uhyggeligt hvad man kan høre af ukloge,
  eenøjede og kortsynede betragtninger i DR. DR-journalisterne og
  mange politikere har sat sig op på den høje hest. De fører sig
  frem med agressive udtalelser, og går ind for en kraftig optrapning
  af krigen. Det kan næsten kun udspringe af historieløshed og
  almindelig dumhed.

 8. Frihed er det bedste guld

  Det er meget tydeligt
  at P. Skov er europat, altså en fan af EU. Hvordan
  kan man som dansker være det nu om dage? Vel
  kun ved at se bort fra EUs mange ulemper? EU
  er en overbygning på EF, fællesmarkedet. Da
  man klaskede EU ovenpå EF, svarede det til hvis
  man havde klasket et moderne betonbyggeri
  ovenpå et gammelt hus bygget i klassisk stil.
  Det hus ligger nu nærmest kvast under betonen.

  EU var fra starten i absolut modsætning til det
  som vælgerne blev foregøglet af R, V, K og S.

  De danskere der læste Rom-traktaten inden de
  stemte i 1973, var nok klar over at Jens Otto
  Krag og Hilmer Baunsgaard ikke havde rent mel
  i posen. I Norge var de kloge nok til at stemme
  nej. Det var den gang. Siden har feministerne
  også fået overtaget i Norge, som de nu er ved at
  forære væk til migranter og asylanter.

 9. Lars Bielsen

  Tak for en fremragende og sober analyse. Jeg spreder den til dem, jeg kender

 10. Wiens redning skete 1683

  Man må undre sig over P. Skovs begejstring for EU.
  Det EU som importerer millioner af utaknemmelige,
  omkostningstunge, aggressive og voldelige kulturfremmede
  til Europa. Noget som har været til skade og ulykke for
  utallige europæere. Deres økonomi, velfærd, sundhed
  og sikkerhed er blevet væsentligt forringet. Det kan
  P. Skov ikke bortforklare. Derudover er EU et udemokratisk
  og bureaukratisk foretagende som dyrker planøkonomi,
  fjernstyring, nedlæggelse af grænser og nationer, brug
  af woke og globalistisk politik, brug af astronomiske beløb
  på sære og skøre projekter som ikke gavner almindelige
  borgere, men bare gør dem fattigere eller mere retsløse,
  osv. Hvordan kan P. Skov være tilhænger af den slags?

  1. P. Skov

   Jeg er absolut ikke blind for EU’s problemer og mangler. Men det er endnu mere naivt at tro, at Danmark kan stå alene. Eller for den sags skyld at forlade sig på, at USA fortsat vil stå i spidsen for NATO. I stedet for at skrive, hvad I IKKE vil, så prøv at forklare, hvordan I forestiller jer, at Danmark skal klare sig alene.

  2. Thomas Poulsen

   Ja lad os dog få mere EU for EU har jo gjort livet så meget lettere for os borgere de sidste 25 år.

   EU bager i øvrigt på, at flere og flere ting skal vedtages med et simpelt flertal også hvor og hvordan den fremtidige EU-hær skal tages i brug.

   På den måde kan Tyskland og Frankrig, sikkert sammen med et par medløbere, Italien fx. gennemtrumfe de beslutninger de måtte ønske og os fra de mindre lande får intet at skulle have sagt.

   Som de selv skriver skal EU-hæren fx. bruges til at sende ud i verden eller ved miljøkatastrofer.

   Uh hvor lyder det dejligt, men sandheden er nok snarere, at EUs overnationale korps skal kunne sættes direkte ind mod uregerlige EU borgere på tværs af landegrænser. Et slags korps for indre sikkerhed i EU.

   Sammen med det nye program kaldet “den demokratiske samtale”, som i virkeligheden intet har med demokrati eller samtale at gøre, der er derimod tale om “ministeriet for censur” , så får EU et slagkraftigt system til at knægte ytringsfrihed og vores tidligere demokratiske rettigheder til at protestere.

   Har man ikke deponeret hele sin tankekraft i Bruxelles stemmer man nej den 1. juni.

   Så mon ikke det blir et ja!

 11. Danmarks tungeste byrde er politiker byrden

  Med det indhold af asociale
  og anti-danske politikere som pt. dominerer folketinget,
  har danskerne al mulig grund til at frygte fremtiden.

  Fik igår en seddel fra NBs ungdom, hvor der bla. var
  denne tekst: Danske soldater skal ikke presses til at
  deltage i EUs militære missioner i Afrika under EU-
  flaget og gå i takt til EU-hymnen. Det er ren EU-ideologi.

  Den 1. juni er et NEJ til mere EU, det eneste rigtige.

 12. Ole B. Jensen

  P. Skov

  Når vi er med i Nato, står vi da ikke alene. Så det
  du skriver, er det rene sludder og vrøvl. Hvis Europa
  og Danmark betaler 2% til forsvaret, har både Trump
  og Biden tilkendegivet at Europa stadig vil blive støttet
  af Amerika.

  Noget andet er så at hverken USA, NATO eller EU kan
  sikre nogetsomhelst, hvis krigen udvikler sig til en
  atomkrig.

  Som Aamund skrev, burde NATO have holdt sig væk
  fra Ukraine. Deres indblanding gør krigen mange gange
  mere blodig og ødelæggende, og til fare for verdensfreden.

  For ukrainerne er krigen også en katastrofe. Og de trans-
  aktioner som Biden & co. har været indblandet i, har
  i høj grad medvirket til at starte krigen iflg. Gravitas og
  andre netaviser. De våben der pumpes ind i Ukraine
  er en tvivlsom hjælp for befolkningen.

  De gamle partier har alle hjulpet med at reducere det
  danske forsvar, så Danmark ligger forsvarsløst hen.
  Både mod ydre og indre fjender. Og noget civilforsvar
  er der heller ikke. Og borgerne må knap nok forsvare
  sig mod røvere og voldsmænd. Og mord og mordforsøg
  m.m. straffes oftest så mildt, at forbryderne griner, og
  snart efter kan udvælge sig nye ofre.

  P. Skovs tillid til EU bygger vist på drømmerier og illusioner.

  1. P. Skov

   Nej, det er ikke i overensstemmelse med Trumps “America First” strategi at gøre noget for andre lande. Trumps modvilje mod NATO er almindelig kendt (og har ikke kun noget med de 2% at gøre). Mange (inklusive republikanere som Romney og Bolton, som var tæt på begivenhedernes gang) mener, at Trump ville have trukket USA ud af NATO, hvis han var blevet genvalgt. Uanset hvem USA måtte få som præsident i fremtiden, er der stærke politiske strømninger, der går i den retning, og derfor kan vi ikke basere vores sikkerhed på NATO.

   Nu vi er ved det – læg mærke til, at når USA taler om Afghanistan, nævner de, at der omkom 2500 amerikanske soldater og et stort antal civile. De nævner ikke med et ord – heller ikke Biden – at der også omkom 1250 NATO-allierede soldater, herunder 44 danskere. I forhold til befolkningens størrelse mistede Danmark lige så mange soldater, som USA gjorde. Men det fylder ikke i amerikanernes bevidsthed, at NATO er andet end en udgift – dygtigt italesat af Trump. Derfor går mange amerikanere ind for at USA skal trække sig ud af NATO.

   Uden NATO’s indblanding i Ukraine ville Rusland have opslugt hele Ukraine og “renset” det for kritikere af Rusland. Hvilket land mon ville have været det næste? Moldova? Skulle vi bare kigge på? Hvor er grænsen? Mon ikke, det var meget godt, at nogen satte hælene i i forhold til Hitler i 2. verdenskrig?

   1. Til P. Skov. Det er en udbredt opfattelse i anti-borgerlige kredse, at Præsident Trump var modstander af NATO og pønsede på at forlade alliancen. Det er forkert. Trump var stor tilhænger af NATO, men et NATO, der opfyldte sine forpligtelser og ikke overlod til USA at betale regningen. Der er jo ikke meget grin ved at være en del af musketer-eden, hvis kun en enkelt musketer har en musket.
    Citat fra Trumps store tale i Warszawa i juli 2017: ” Americans know that a strong alliance of free, sovereign and indpendent nations is our best defense for our freedom. That is why my administration has demanded that all members of NATO finally meet their full and fair financial obligation. United States has demonstrated not merely with words but with its actions that we stand firmly behind Article 5 the mutual defense commitment. Europe must demonstrate that it believes in its future by investing money to secure that future.” Kan vi nu ikke blive fri for de frit opfundne konspirationsteorier om Trumps planer om at svigte NATO?

    1. P. Skov

     Skulle du helt tilbage til 2017 for at finde et citat, der underbygger din påstand? Måske du har overset, at der er sket en udvikling i Trumps NATO-modstand, som du kan læse om her: https://www.jstor.org/stable/45289836 (100 gratis artikler, hvis du opretter en profil).

     Men jeg taler ikke kun om Trump, men om politiske strømninger. Mange amerikanere mener, at NATO kun er en udgift, som skal sikre Europas sikkerhed, og at Europa kører på frihjul. Ja, vi skal bruge flere penge på forsvar, men vi bidrager så sandelig også. Foreløbig er der kun ën musketer, der har haft brug for hjælp, og det var USA.

     Mod slutningen af Trumps periode var han så negativ over for NATO, at mange (fx John Kelly, John Bolton og Mitt Romney) har udtalt, at de mente, at Trump ville trække USA ud af NATO, hvis han blev genvalgt. Det er ikke en “frit opfundet konspirationsteori”.

     1. Det er ikke svært at finde folk, der siger noget negativt om Trumps politik. Og slet ikke, når det kommer fra et taberhold som Kelly, Bolton og Romney. Kendsgerningerne er imidlertid, at Trump øgede USA’s NATO’s engagement under sin præsidentperiode og forstærkede NATO’s kampkraft i de lande, der betalte deres fulde NATO-bidrag, nemlig de baltiske lande og Polen. Som han sagde i Warszawa: ” Not merely with its words, but with its actions”. Da Trump i overensstemmelse med den ændrede strategiske situation efter Sovjetunionens sammenbrud flyttede sine tyske baser og depoter østpå til de nye NATO-medlemmer opstod der vrede og surhed i tyske medier og regering, som i årtier havde tjent store summer på den amerikanske tunge militære tilstedeværelse i Tyskland. Tyske medier og politikere er i høj grad arkitekterne bag den grundløse påstand om Trumps svigt af NATO, hvad de faktiske kendsgerninger klart modbeviser. Uanset, hvad Kelly mener om den sag.

     2. P. Skov

      Er det ikke sjovt, hvordan Trump udvalgte folk til de vigtigste poster i hans regering, fx McMaster, Kelly, Bolton, Barr, Esper, Pence osv.? Så længe de var 100% loyale med hans luner, var de fantastiske. Men så snart de var uenige med ham om noget, blev de for Trump tabere og fik en kniv i ryggen. Mønsteret er tydeligt. Hvordan kan det være mon være, at Trump var så dårlig til at rekruttere?

      Trump planlagde i sommeren 2020 tilbagetrækning af ca. 9500 NATO soldater, udstationeret i Tyskland. Samtidig ville han sende 1000 af disse til Polen. En klar svækkelse af ØstEuropa! Biden omgjorde som noget af det første den plan.

 13. Espen Kehler

  Jo mere militær
  Jo flere bomber
  Får vi i hovedet

  Danmark ligger som en prop mellem Østersøen og Nordatlanten, så der er ingen vej uden om at fjerne proppen i tilfælde af krig. Og jo vanskeligere vi gør det, jo mere vil vi lide.

  Det er faktisk også det vi ser i Ukraine i dag. Jo flere våben vi giver dem, jo mere lidelse.

  Det er måske naivt at tro, at Vesten ikke vidste hvad der kunne ske og at der også er kræfter hos os som billiger denne udvikling. Det bliver mere og mere klart, at der er tale om en stedfortræderkrig mellem Vesten og Rusland bl.a. ved de udtalelser, som begynder at poppe op om, at dette er muligheden for at svække Rusland totalt i al fremtid.

  Jamen skulle vi da bare acceptere at en fremmed magt kræver territorier, der ikke tilhører dem. Det ser vi jo overalt. Danmark har afgivet dele af Sønderjylland, Skåne, Halland og Blekinge, Norge og Island mmm.

  Det er uretfærdigt og urimeligt, men politiske løsninger og kompromisser er bedre end udsigtsløse krige.

  Selvfølgelig skal der være et militært samarbejde i Europa, men det skal være på nationalt plan og ikke styret af europæiske embedsmænd.

  Det bedste argument for et nej til en EU-hær giver Lars Løkke:
  Hvis der er en konflikt i Afrika, som Frankrig eller Tyskland vil deltage i, så skal vi da være med. Selvfølgelig skal vi da det!

  Nej selvfølgelig skal vi da ikke det. Historien burde have lært os, at militær indblanding ofte får et helt andet resultat end vi havde ønsket og forstillet os.

  Man kan frygte det samme kan ske med krigen i Ukraine. Hvor vil det ende, hvis vi ikke får lavet en fredsaftale – jo før jo bedre.

  1. P. Skov

   Der skal to til en tango. Hvis den ene part er en aggressor, skal den anden så pacifistisk lægge sig ned og lade sig invadere? Synes du, at den militære intervention under 2. verdenskrig var udsigtsløs, og tror du, at man kunne have forhandlet en politisk løsning / kompromis / fredsaftale med hr. Hitler? Tror du, at ukrainerne var blevet sparet for lidelse, hvis Putin havde overtaget Ukraine? De kæmper imod, fordi de har prøvet at leve under russisk dominans tidligere og absolut ikke ønsker det tilbage. Hvis ikke de syntes, det var kampen værd, så ville de jo have overgivet sig for længst.

   1. Espen Kehler

    Det er ganske rigtigt, at i visse situationer er der desværre ingen anden udvej end modstand og krig som fx med Hitler. Man forsøgte at lave aftaler med ham, men han ville ha mere.

    Det virker ikke som man har forsøgt at lave aftaler med Rusland vedr Ukraine. Og som det vil være klart for enhver med historisk indsigt, så er situationen mellem de to lande og de store lande i Europa ikke så enkel.

    Vi blev ved med at udvide Nato og EU uden at invitere Rusland med selvom de gerne ville. Ukraine lukkede for gasledningen af russisk gas til EU ved store afgifter. De lukkede for vandet til Krim og de forstod ikke at indgå aftaler om sikkerhed for de 25 % russere i Ukraine.

    Vi skulle måske have været mere imødekommende for russiske krav – det har ikke skortet på opfordringer fra russisk side.

    Og hvis krigen skal stoppe nu må Putin tilbydes en gylden bro at flygte over, så ansigtstabet ikke bliver for stort. Jeg ser ingen forslag i den retning fra Vestens side. Vi taler om at ydmyge russerne mest muligt og sende våben i et omfang, så det nu er klart, at krigen er mellem Nato og Rusland. Med ukrainerne som kanonføde.

    Det er en farlig udvikling, som tilsyneladende ikke tjener nogen noget formål. Men måske er der noget, jeg ikke ser?

    1. Vimmerby

     110% enig.

 14. Njet

  Personligt er jeg pacifistisk indstillet, men som vesten har reageret på den russiske invasion af Ukraine(fremprovokeret af USA) må situationen forventes anspændt årtier frem. Vesten fremstiller sig selv som verdenssamfundet, men realiteten er at Vesteuropa, Usa, Canada og Japan sanktionerer. Resten af verden ryster på hovedet over dobbeltmoralen. Hvad være er, er der fremdeles må forventes at være en stærk trend mod at være så uafhængig af vesten som muligt. Usa har gigantiske handelsunderskud og EU er senest kommet med i klubben .Beskedent handelsbalance underskud. Vi køber lystigt ind på kredit og forventer at modparten nikker smilende, når provenuet konfiskeres eller fastfryses. Mellem linjerne virker det dog som om enkeltere lidt skarpere politikere og kommentatorer begynder at forstå konsekvenserne af tiltagene mod Rusland – ris til egen røv.
  Et ja vil være et ja til, at majoriteten af folketinget helt acceptabelt opfatter majoriteten af befolkningen som enfoldige fjolser, der let lader sig manipulere til at have den “rigtige’ mening.

 15. Thomas Poulsen

  I dag stemmer mange med hjertet, de føler, ja i det hele taget er meget i dag ladet med følelser. Mænd græder som pisket midt i den bedste sendetid og kvinderne støtter op og beundrer denne grædende kæmpebaby. Derfor bliver det et ja den 1. juni.

  Jeg håber inderligt at jeg tager fejl.

 16. Manfred Komac

  Stem NEJ 🇩🇰 NATO er inkl ikke-EU-medlemmerne Norge I nord, Storbritannien i vest og Tyrkiet i syd. Og naturligvis USA og Canada m.fl. Stem NEJ til mere kvalmende omklamring fra Bruxelles 🇩🇰

 17. Ole B. Jensen

  P. Skov har sine teorier og gætterier, og det har han
  jo lov til, men han virker noget verdensfjern. F. eks.
  kalder han EU for “Europa”, og det bekymrer ham
  ikke at EU-parlamentet er et fup-parlament ligesom
  det i Rusland under Stalin. Det generer heller ikke
  P. Skov at EU er blevet mere og mere totalitært ,
  dominerende og emsigt overfor EU-landene. Han
  påstår at han absolut ikke er blind for EUs mangler
  og problemer, men det er netop det han er.

 18. Frihed er det bedste guld

  Hvis Nato og USA ikke havde blandet sig, havde krigen
  allerede været forbi, og Zelensky var blevet udskiftet.
  Og der var ikke blevet tale om et stalinistisk regime.
  Det havde været langt mere skånsomt for ukrainerne,
  langt mere hensynsfuldt overfor europæerne, og til
  stor gavn for mange lande, som nu vil blive ramt af
  hungersnød. Og der havde ingen risiko været for
  atomkrig om lidt. Og uden provokationer og
  intriger fra Biden & søn & Zelensky var krigen
  slet ikke startet. Både USA, NATO og EU har
  overreageret. Det er ihvertfald hvad Gravitas og
  andre netaviser lægger frem.

  Tåber og tosser synes at stå i kø for at forværre krisen.
  Biden & søn og

 19. Frihed er det bedste guld

  som sol bestråler over muld…….

  Husk at stemme nej til mere EU den 1. juni.

 20. Frihed er det bedste guld

  Rettelse, så der ikke kan ske misforståelser:
  Det som havde været langt mere skånsomt
  og hensynsfuldt overfor millioner af mennesker,
  havde været at undgå krigen. Og det kunne man
  med ret stor sandsynlighed have opnået, ved
  at undlade intriger og ved at forhandle på
  diplomatisk vis.

 21. Jørgen Jørgensen

  OT: En araber blev stoppet i tolden med tæt på en
  million kroner. Der er mistanke om at de stammer
  fra kriminalitet. Men man tilbageholdt kun en
  fjerdedel af beløbet. Hvordan hænger det sammen?

 22. Michael Andersen

  @ P. Skov

  Enhver med computer, internet adgang, browser og søgemaskine er i stand til at gå artikler, traktater, lovgivning, information og debatter om EU forbeholdet og forsvarssamarbejdet igennem. Det kan 5 klasses elever. De kan dog ikke forstå de mange svære ord og den dybere mening.

  Det samme gælder måske for P. Skov?

  ”Vi havde lullet os i søvn i den tro, at USA ville beskytte os mod farer udefra i kraft af NATO’s musketered”
  1. Hvilket NATO land er ikke blevet beskyttet? Hvem er blevet angrebet?

  ”Et europæisk forsvarssamarbejde ser ud til at være vores bedste mulighed”
  2. Hvordan kan man vide det når aftale grundlaget er uklart?

  ”Hvor står Danmark, hvis vi ikke samarbejder med det øvrige Europa, men forlader os på NATO med et mildest talt uforudsigeligt USA i spidsen?”
  3. Trump og Biden har været forudsigelige på hver deres måde. Hvordan er USA pludselig blevet uforudsigelig? Hvad er forskellen på EU og Europa?

  ”I stedet for at skrive, hvad I IKKE vil, så prøv at forklare, hvordan I forestiller jer, at Danmark skal klare sig alene”
  4. Danmark står alene, hvis det trækker sig ud af NATO. Hvorfor vil P. Skov at Danmark skal ud af NATO?

  På NATOs hjemmeside ses det hvilke samarbejder Danmark har sagt ja til. Danmark har bidraget til NATO samarbejdet i mere end 70 år.

  Det er urealistisk at Danmark har ressourcer til både at støtte NATO og til at støtte et militært EU. Opgiver Danmark forsvarsforbeholdet er det på sigt Danmarks udmelding af NATO.

  P. Skov lyder som en radikal, der ønsker Danmark ud af NATO.

  De Radikales hedeste fantasi er et diktatorisk og militært stærkt EU. De Radikale tog fejl i 30erne og de tager fejl nu. Danskerne manipuleres af EU opstemte politikere og medløbere.

  Må man høfligt foreslå, at P. Skov bruger computeren til at stille flere spørgsmål og til at søge efter bedre svar?

 23. Der var et yndigt land

  Det som kendetegner de
  radikale og dem fra enhedslisten, det er at de er
  fantaster og teoretikere. For dem betyder snak,
  teorier, slagord og ideologi alt, mens virkeligheden
  og mennesker intet betyder. De to partier er som
  tidsindstillede bomber under ethvert rart og
  civiliseret samfund. Deres politik fører til splittelse,
  undertrykkelse, bureaukrati, stats-tyranni, terror,
  uretfærdighed, fattigdom og sygdom. Hvor de har
  hele magten, går alt i opløsning, fra normer og
  traditioner til familier og kulturelle værdier. Alle
  økonomier, velfærds-, sundheds- og skole-
  systemer m.m. smuldrer væk.

  Når radikale, socialister eller falske borgerlige
  osv. camouflerer sig som humanister og som
  middelklassens og de vanskeligt stilledes
  venner og hjælpere, er det valgflæsk.

  I længden bliver
  alt kun værre. Herhjemme siger R, EL, S
  og SF f.eks. at de vil give flere penge og
  resourcer til sundhed, velfærd og sikkerhed,
  samtidig med at de lader kulturfremmede
  afrikanere og arabere strømme ind til evig
  forsørgelse. Slutresultatet bliver mindre
  velfærd, sundhed og tryghed, hvordan man
  end vender og drejer det med smart snak.
  At bruge hundredvis af milliarder på co2
  udhuler også danskernes livskvalitet.

  PS: P. Skov lyder mere og mere som Emmertsen

 24. P. Skov

  1. Jeg taler fremtid, ikke fortid.
  2. Det er mit subjektive synspunkt. Jeg burde have skrevet “det ser for mig ud som om”.
  3. I og med at Qanon kandidater o.l. ser ud til at vinde de republikanske primærvalg rundt omkring, er det ret uforudsigeligt, hvordan den politiske udvikling i USA vil være fremover. De er simpelt hen kugleskøre.
  4. Jeg ønsker ikke, at Danmark skal trække sig ud af det NATO, vi kender. Men vi er nødt til at have en plan B.

  Afstemningen om forsvarsforbeholdet er jo ikke ja eller nej til en EU-hær. Det er et samarbejde om forsvarspolitikken, fælles udvikling og storindkøb af materiel osv. Danske virksomheder kan få støtte til at deltage i udvikling af fælles våbensystemer. De enkelte stater bestemmer stadig selv, om de vil bidrage til de enkelte militære og civile operationer.

  1. Michael Andersen

   “3. I og med at Qanon kandidater o.l. ser ud til at vinde de republikanske primærvalg rundt omkring, er det ret uforudsigeligt, hvordan den politiske udvikling i USA vil være fremover. De er simpelt hen kugleskøre.”

   Hvad er det for påstande og politiske målsætninger som giver anledning til “de er simpelthen kugleskøre”? Og hvilke kandidater fremfører påstande og målsætninger?

   Må man blive oplyst om det?

 25. Der var et yndigt land

  P. Skov

  Vi bestemmer selv, påstår du. Javel, men i
  fremtiden vil EU bestemme det hele. Derefter
  bestemmer danskerne ingenting. Du uddeler
  valgflæsk på de radikales eller Vs og Ks vegne,
  tror jeg.

  Stem nej til mere EU fjernstyring og omklamring den 1. juni.

  1. P. Skov

   Hvor læser du det?

   1. Michael Andersen

    P. Skov 10/05/2022 at 14:56

    “Afstemningen om forsvarsforbeholdet er jo ikke ja eller nej til en EU-hær”

    Det er lige præcis et ja til at Danmark overlader fremtidens forsvarsbeslutninger til EU.

    EU ønsker en hær. EU får en hær. Ingen dansk politiker kan garantere at Danmark kan sige fra eller vil sige fra.

    Såfremt det store bluffnummer bliver godtaget af danskerne, kommer afstemningen om EUROen under henvisning til at EU landene bliver nødt til at stå sammen for at forsvare EU økonomisk.

    Med stigende inflation og stigende forsynings usikkerhed vil også det bluffnummer blive manipuleret igennem. Danmark skal tage del i EUs gældsætning.

    Danmark kommer til at mærke EUs katastrofale beslutninger. Derfor stem NEJ.

 26. Afskaf forbeholdet

  Henrik Pedersen

  Jeg går ind for europas forenede stater og er enig med P. Skov langt hen ad vejen.

  Mht. Trump er det min opfattelse, at han vil styrke NATO for de lande, der bidrager til det fælles forsvar. Det er fuldt forståeligt, at amerikanske unge borgere ikke gang på gang med liv og levned skal bidrage til forsvaret af et Europa, der kører på fribillet. Vi i Danmark bør derfor hurtigst muligt bidrage med de 2 % af BNP, der for tiden er normen i NATO.

  EU er det næstbedste vi har efter NATO, og selvfølgelig bør EU også have et fælles forsvar, som ikke behøver at være i modsætning til, men snarere et supplement til NATO.

  Af disse og mange andre grunde stemmer jeg for en afskaffelse af vort forbehold.

  1. Michael Andersen

   @ Henrik Pedersen

   Indtil nu har EU påført Danmark indvandring, konventioner, dynamiske domstole, bureaukrati og stigende kontingent.
   Middelklassen kommer til at betale og Danmarks fattigste mærker allerede volden og kriminaliteten. EU’s fremtid for Danmark bliver præget af endnu flere udgifter.

   Hvorfor er det at radikale og andre røde politikere tror at penge gror på et pengetræ?

   X % af BNP til EU’s fælles forsvar
   +
   X % af BNP til EU’s genopbygning af Ukraine
   +
   X % af BNP til EU’s mislykkede grønne projekter
   +
   X % af BNP til EU’s mislykkede indvandring
   +
   X % af BNP til EU’s nye og ukendte fantasier

   Der er ikke mere at hente i EU. Det bliver op ad bakke i fremtiden. Det fjerne bureaukrati skaper flere problemer end det løser. På baggrund af de samlede 45 års erfaringer med EU løsninger, bliver det et NEJ herfra.

 27. Der var et yndigt land

  Uden et nej intet håb
  om en menneskeværdig fremtid.

  At høre på de EU-begejstrede er som at høre en
  når nogen synger skærende og rivende falsk. Det
  er bare så tydeligt at deres loyalitet ikke gælder
  deres eget land. De har intet til overs for deres
  egne landsmænd eller de nationale værdier. Eller
  de er blinde og døve overfor hvad EU står for.
  F.eks. udskiftning af europæerne med asylanter
  og islamister. F.eks. beton-bureaukrati, beton-
  humanisme og beton-feminisme. F.eks. ned-
  læggelse af grænser og nationer. F.eks. fjern-
  styring og flere påbud, forbud og afgifter. EU
  i dag ligner begyndelsen til et kæmpestort
  marxistisk projekt, en ny Sovjetunion med
  utrolige mængder af globalisering, censur,
  overvågning, tankepoliti og ensretning. EU
  har pålagt Danmark et utal af direktiver og
  påbud, som har medført store forringelser
  af infrastrukturen. F.eks. er vores togfabrikker
  og mange arbejdspladser m.m. væk og borte.

  Alt dette ignorerer P. Skov og Henrik Pedersen.
  De er også ligeglade med at danskerne mister
  deres land, byer, boliger, kvinder, penge,
  rettigheder og selvbestemmelse og meget mere,
  hvis globalisterne og føderalisterne får den
  fulde magt over danskernes fremtid.

  Ude i kulissen lurer Klaus Schwab, WEF, FN og
  WHO og “1984” tilhængerne. Og de gamle
  partier er heller ikke på vores side. Det er på
  tide at vi sammen med Polen, Ungarn, Tjekkiet,
  England og store dele af befolkningerne i
  Frankrig, Tyskland, Rumænien og Italien kræver
  fjernstyringen og overhøjheden minimeret,
  så de lokale demokratier igen kan komme til
  at fungere.

  Se hvor ringe det står til i dagens Danmark
  efter 49 års medlemsskab af EU. Hvis man ikke
  hopper på den propaganda som DR og andre
  MSM udspreder, er det lysende klart at vores
  land er på vej ind i en gigantisk katastrofe.

  Danmark var et dejligt samfund engang, nu
  er det misregeret og i næsten frit fald.

 28. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Der er nu noget hos
  Document om at “Biden slipper ondskaben løs”

  Snaphanen forklarer hvordan
  løgnepropaganda har delt danskerne i to lejre.

 29. Der var et yndigt land

  Hørte nogle co2-
  og klima-aktivister i DR-radioens P1.
  De er 100% fanatisk overbevist om at alle
  budskaber fra FN og MSM er den rene og
  skære sandhed. Ikke et sekund falder det
  dem ind at de kan være ofre for propaganda
  og svindel. De er vel så historieløse at de
  aldrig har hørt om hjernevask eller om
  hvordan løgnepropaganda og ideologi
  har bragt snesevis af lande og millioner af
  mennesker ud i vanvid og endeløs elendighed.
  Undervisningen i folkeskolen og gymnasierne
  må være ufatteligt ringe. Og netaviserne har
  de vel aldrig set.

  (Selv en fra LA, Ole Birch Olesen, sang med på co2
  melodien, måske mod bedre vidende?)

  Der var også noget om hvordan en forfatter
  var blevet behandlet af politiet. Iflg. pressen
  har politiet behandlet ham så sjofelt og tarveligt,
  at det lød som en beskrivelse fra en bananstat,
  altså et sydamerikansk banditstyret shithole.
  Carsten Jensen er måske ikke specielt sympatisk,
  men i en dansk retsstat skal folk vel ikke have en
  svinsk behandling af politiet, blot for at have
  deltaget i en fredelig demonstration. Hvorfor
  skulle han f.eks. tage alt tøjet af?

  Der er barske nyheder hos Hodja, Gravitas
  og Snaphanen.

 30. Ole B Jensen

  Hej Asger.

  Stort set alle læsere
  synes at være forsvundet efter to dage. Kunne
  det så ikke være godt hvis man på anden- eller
  tredjedagen havde en åben tråd, for at fastholde
  publikum, og for at få flere læsere?

  1. Hej Ole, meningen med denne side at at åbne for kommentarer til mine indlæg, som jeg skriver en eller to gange hver uge. Mine artikler kommer rundt til flere medier og bliver bredt delt på facebook. Læserne kommenterer jo ikke bare det, jeg har skrevet, men også andre sager, der optager dem. Det står jo enhver frit for at oprette sin egen blog side.

 31. Ole B Jensen

  Tak for svar. Men skal der ikke mange links til fra starten
  og andre ting? De nemme hjemmesider kan jo nemt
  forblive uden læsere i meget lang tid. Face-book vil jeg
  ikke bruge. Gode råd modtages med tak.

 32. Michael Andersen

  Hvor mange af EU’s lobbyister varetager demokratiets og folkestyrets interesser?

  Der er i hvert fald 30.000 lobbyister der varetager virksomheder, erhverv, NGO og andre politisk korrekte interesser.
  Fordi de EU opstemte politikere i folketinget ikke vil skrive en garanti ind i loven, om at EU ikke uden videre kan overtage danske forsvarsbeslutninger, så er der ved et ja, ingen garanti for at EU ikke på sigt overtager danske forsvarsbeslutninger.

  Beslutningen om forsvarssamarbejdet og ophævelsen af forsvarsforbeholdet handler om mere end at passe på Europas grænser, træningsmissioner, stabilitetsbevarelse og fred.
  For lige præcis de 4 forhold er EU mislykket med. FRONTEX lukker migranter ind, træningsmissionen i Mali mislykkedes, stabiliteten i Østeuropa er væk og ufreden i Europa har EU ikke forhindret.

  Hvis vi bedømmer EU på merit, er det tvivlsomt hvad EU er lykkedes med. Derfor gavner det ikke Danmark at afgive suverænitet.

  I virkeligheden handler det om magtinteresser, lobbyisme og våbenhandel.

  Hvad skulle det ellers handle om?

 33. Ursula Overgaard

  ’STRATEGISK UAFHÆNGIGHED’ ??? – EU-eliten ønsker at skabe ’strategisk uafhængighed’. – ’Strategisk uafhængighed’ af hvem – af NATO? (for at EU-eliten gradvis selv kan råde over de Europæiske Natomedlemmers bidrag på 2% af BNP?)

  Desuden vil et (meget kostbart) EU-forsvar blive – uden tvivl(!) – en modpol til Nato.

  Ønsker Danmarks borgere virkelig at lægge ansvaret for Danmarks sikkerhed i hænderne på EU-eliten – et embedsmandsvælde, der reelt er uden for demokratisk styre og kontrol?

  Ansvarsbevidste danskere, der holder af deres land, stemmer NEJ den 1. juni.

  1. P. Skov

   De 2% af BNP er ikke et “bidrag” til NATO (selv om Trump gerne vil fremstille det sådan). Det er en forpligtelse for den enkelte nation til at bruge så mange penge på eget militær (og ja, det er jeg enig i, at vi skal). Selv med et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet bestemmer vi stadig selv, om vi vil stille noget af vores eget isenkram og soldater til rådighed for de enkelte militære EU-missioner. NATO og EU forsvar er to sider af samme sag. Men skulle NATO falde sammen – hvad jeg ikke ønsker – vil vi hurtigere kunne finde et alternativ i EU-regi.

   1. Michael Andersen

    @ P. Skov

    Generalerne McMaster og Kelly undlod at briefe Præsident Trump om USS John McCains sammenstød med en olietanker, der medførte at 10 søfolk savnedes og 5 blev sårede.
    Præsident Trump udtalte sig offentligt uden at være briefet om de savnede og de sårede.
    Om sammenstødet sagde Præsidenten: ”That’s too bad.” Ud af det skabte Demokraterne endnu en falsk politisk skandale, der udstillede Præsidenten.

    Generaler og andre medarbejdere der ikke gør deres arbejde, bliver selvfølgelig fyret.

    Er det tilfældigt at det er fra en EU tilhænger, at der kommer fordrejelser og halve sandheder? Eller er det logisk:- )

    1. P. Skov

     Goddag mand, økseskaft. Hvad er den kommentar svar på? Hvad er fordrejede eller en halve sandheder? Måske det, du skriver? “Too bad” kommentaren var i august 2017 (og hvor læser du, at han ikke var informeret om savnede/sårede)? McMaster var NSA indtil april 2018. John Kelly WH Chief of Staff til januar 2019. Det er svært at få øje på nogen sammenhæng mellem disse begivenheder … i så fald har Trump da været ualmindelig langsom på aftrækkeren …

     1. Michael Andersen

      P. Skov: ”Selv med et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet bestemmer vi stadig selv, om vi vil stille noget af vores eget isenkram og soldater til rådighed for de enkelte militære EU-missioner”

      Nej, det er forkert! Danmarks selvbestemmelse kunne have været sikret i loven om at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet men Statsministeren afviste at skrive garantier ind i loven. I stedet er der tilføjelser i lovens bemærkninger. Det er tvivlsomt i praksis hvilken retsvirkning lovens bemærkninger får og det er tvivlsomt hvorledes fremtidige regeringer er bundet af bemærkningerne.

      EU ønsker overstatslige flertalsafgørelser på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område og vetoretten afskaffet.
      Hvis det bliver et flertals-ja, er det op til EU at blande sig gennem kommissionen, domstolen og overstatslige flertalsafgørelser. Den manglende vetoret bliver en bekvem udvej for EU opstemte politikere.

      Det er altså fordrejelser og halve sandheder at påstå, at danskerne efter et flertals-ja selv bestemmer!

      Danskerne har heller ikke selv bestemt at stemmesedlen blev ændret. Den nuværende formulering til afstemningen den 1. juni ville have været ulovlig, derfor kom der en tillægsbekendtgørelse den 12. april. Derved blev det lovliggjort at bruge en formulering der ikke er neutral. En formulering der ikke er neutral er manipulation.

      Måske er P. Skov selvforskyldt uoplyst?

 34. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  Enig med M. A.

  Mette Fupsen prøver at kuppe et ja igennem. Der er jo
  slet ikke tid til en ordentlig valgkamp. Det er slet ikke i
  de almindelige danskeres interesse at EU får endnu
  mere magt over Danmark. Og FT er ikke en garanti for
  nogetsomhelst. Næsten alle de gammelkendte partier
  er håndlangere for pladderhumanisterne, globalisterne,
  indvandringsindustrien og EU – FN – WHO – WEF. Så
  løfterne om at et ja ikke vil blive misbrugt, er intet værd.
  I forvejen er FT så fjendtligt indstillet, at det er i færd
  med at plyndre, fordrive og udskifte os.

  Det kan anbefales at se Tucker Carlsons nye video:
  “There is something really wrong”. Om at de vanvittige
  i det hvide hus har bragt den kendte verden tæt på
  total kollaps.

 35. De syv små dværge

  P. Skov er helt pjattet med EU,
  det skinner klart igennem. Og han viger udenom
  de mange gode argumenter der er for at EU er en
  udemokratisk organisation der går ind for marxisme,
  planøkonomi, centralisering, masseindvandring,
  ekstra mange afgifter og skatter, udhuling af vores
  demokratier og nationalstater, udskiftning af
  europæere med afrikanere og arabere osv.
  P. Skov er utroværdig, set fra et dansk synspunkt.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *