EU ER IKKE EN SUVERÆN STAT OG SKAL DERFOR IKKE HAVE EGET FORSVAR

I denne verden er det kun enhedsstater og forbundsstater, der råder over et militært forsvar, der skal forsvare og sikre den nationale suverænitet. Nationerne Frankrig og Polen f. eks har et nationalt forsvar ligesom forbundsstaterne USA og Tyskland. I USA ligger den nationale identitet hos præsidenten og den føderale regering og ikke andre steder. Florida er således en delstat med udstrakt autoritet over sine indre anliggender, men er underkastet forbundsstaten nationalt, udenrigspolitisk og militært. Hvis EU ser sig selv som en forbundsstat, er Danmark reduceret til en delstat, da man ikke kan have dobbelt suverænitet i en forbundsstat. Der er ingen tvivl om, at EU betragter sig i en fødselsproces hen imod en forbundsstat. Men da der i Unionen ikke er politisk enighed om hverken målet eller vejen dertil, har EU udstyret sig med en række aktioner, der skal få omverdenen til at acceptere EU som en næsten suveræn forbundsstat med 27 delstater. På nærmere aftalte og ekspanderende områder står EU-lov nu over den nationale lovgivning, hvilket er en klar forbundsstatslig sejr for EU. For at se ud som en forbundsstat har EU udstyret sig med et parlament, som ikke har ret til at lovgive. Men har et senat, som er et nationalt valgt ministerråd og en føderal regering, som er kommissionen, der dog er udpeget og ikke folkevalgt. Vores pas er blevet føderalt. Øverst står der: Den Europæiske Union. Det er paraplyen, portalen, og nedenunder står der Danmark. Der kunne lige så godt have stået delstaten Danmark for symbolikken er brutal og ydmygende for vores nationale suverænitet.

I virkeligheden er EU ikke en forbundsstat, men et statsforbund, som er en frivillig sammenslutning af suveræne nationalstater, der ønsker at løse visse opgaver i fællesskab inden for rammerne af deres respektive forfatninger. I perioden 1815-66 bestod Det Tyske Forbund af 38 tysktalende lande hertugdømmer og kongeriger, indtil Bismarck samlede de mange områder i det tyske kejserrige, der bestod indtil 1918. Også Den Forenede Arabiske republik fra 1968-71 var et kortlivet statsforbund af ganske få arabiske stater. EU arbejder målrettet på at skaffe sig så mange føderale magtområder som muligt for derved at lette overgangen til realiseringen af den fulde forbundsstat. Man ønsker magt over unionens finanspolitik altså retten til at opkræve skatter og afholde offentlige udgifter. Man vil have det suveræne ansvar for unionens udenrigspolitik og asylpolitik, og nu vil både et flertal i parlamentet samt kommissionen og ikke mindst Frankrigs præsident have ’ militærstrategisk uafhængighed’, hvilket med Macrons egne ord er opbygningen af et fuldt forsvar, der til vands, til lands og i luften kan forsvare EU’s suverænitet og beskytte unionens  450 millioner borgere.

Det er uforståeligt, at vore politikere og medier i deres hysteriske Putin-panik fuldstændig har tabt hovedet og nu er klar til at smøre vores frihed og sikkerhed af på et EU, der hverken demokratisk, folkeretligt eller fagligt burde være i nærheden af at have et selvstændigt forsvar. Det danske folketing er hårdt presset af de mange forordninger og direktiver fra EU, der hober sig op foran det danske folkestyre. Det som L.Togeby i sin rapport om den danske Magtudredning kaldte:’ Suverænitetens glidebane’ og at ’ EU samarbejdet presser den nationale suverænitet’. Vi skal ikke give statsforbundet EU en magt, det ikke kan forvalte, når vi samtidig står over for en gigantisk opgave med at genopbygge vores totalskadede forsvar. Det er her, vi skal lægge vores vilje og vores kræfter. Den 1. juni vender vi kajakken.

26 Thoughts to “EU ER IKKE EN SUVERÆN STAT OG SKAL DERFOR IKKE HAVE EGET FORSVAR”

 1. Jc Holland

  Tænk sig en paradis-verden hvor Asger Aamund-intellekt-typer var statsminister og chef for de største mediehuse.!!
  Desværre nærmer vi os helvede med de dummeste af de dummeste på de forreste pladser.!!
  Danskerne stemte nej til EU og ja til forbeholdene.
  Vi burde altså med ordentlige polikere 1.juni vælge mellem at stemme JA til at bevare forbeholdene…og NEJ til at afskaffe…
  JA er stærkere og mere positivt end NEJ .!!

  De dummeste er også de ondeste og mest manipulerende. DERFOR.!!

  1. Gunnar Johansen

   Helt enig. Asger Aamund er den bedste statsminister vi aldrig fik.

   1. Eli Sandlykke

    Statsminister — Han kunne jo bare stille op … nej så er det lettere og stå udenfor og brøle, Problemet er at alle dem der står ude på sidelinjen skal jo ind og kæmpe i stedet. Men nej – ingen gider ind i politik – så kort og godt vi har de politikere vi fortjener – både i den ene og anden side i salen – så længe leve demokratiet – det bedste af alle onder

  2. E. -Frederiksen

   Jc Holland
   Godt formuleret: “Tænk sig en paradis-verden hvor Asger Aamund-intellekt-typer var statsminister og chef for de største mediehuse.!!”

 2. Henrik Wegmann

  Folketinget har ikke, og har aldrig haft bemyndigelse til at lade Danmark blive en del af EU.

  Grundlovens §20, siger udtrykkeligt, at “Beføjelser, som efter denne Grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder….”. Hermed er der to konkrete grund til, at Danmark ikke kan være medlem.

  For det første er EU er ikke en mellemfolkelig myndighed, da den i vidt, og stadig større omfang har overstatslige beføjelser. For det andet er både de beføjelser, som er af afgivet til EU på ingen måde “i et nærmere bestemt omfang”. Tvært imod aner ingen, hvad EU måtte finde på at bestemme på vores vegne i morgen. Her skal blot nævnes vilkårlige og for os bindende beslutninger truffet af EU Domstolen.

  Hverken af Regering eller Folketing kan fravige Grundloven blot ved at afholde en Folkeafstemning. Grundloven skal simpelthen ændres, for at Danmark kan være et lovmedholdeligt medlem af EU.

  1. Finn A. Skov

   Meget rigtigt, men har du lagt mærke til hvor mange gange regeringen tilsidesætter Grundloven?
   Det startede med et handelssamarbejde, så blev det til EF og nu hedder det EU.
   En glidebane der har forvandlet medlems landenes demokrati, til et EU autokrati, hvor suveræne landes parlamenter er blevet ekspeditionskontorer for EU despoterne.

 3. Henrik Wegmann

  Beklager den manglende redigering. Håber det forstås alligevel.

 4. Bent A

  LYT TIL AAMUND, EN MAND
  DER VÉD HVAD HAN TALER OM.

  Danmark, Europa, Vesten og
  hele verden balancerer på en knivsæg. Menneskehedens lykke,
  fred, sikkerhed og hele fremtid hænger i en tynd tråd. I USA er vanvittige kommet til magten, og langt hen ad vejen er det
  samme tilfældet i Europa. Se på hvad der foregår i Sverige,
  Norge, England og Frankrig. Se på hvordan Merkel, Ursula,
  Ylva, Macron og pladderhumanister importerer millioner
  af arabere og afrikanere. Se hvordan kommunisme forklædes
  som verdensredning og klimaredning. Se hvordan et væld af
  europæiske politikere arbejder på at udskifte civilisation
  med barbari.

  Også i Danmark har partier travlt med at islamisere og
  afrikanisere samfundet. Også i det yndige land har man
  travlt med at splitte familier og udnytte enkeltpersoner.
  Og i det lille land er mange politikere og journalister grebet
  af skøre idéer om at Danmark skal finansiere, vejlede,
  belære og opdrage hele verden. Vi skal være forbillede
  for 200 lande, vi skal føre en intelligent, bæredygtig og
  superambitiøs politik på alle områder, siger politikerne
  ved enhver lejlighed, mens de famler sig frem som var
  de blinde, døve og alvorligt handicappede. Det hele kan
  ikke blive ambitiøst nok, og hundredvis af milliarder af
  kroner sendes ud i alle retninger. Ikke til gavn for danskerne,
  men til gengæld redder vi klimaet og hele verden, får
  vi fortalt af DR, TV2 og papiraviserne.

  Hvad EU angår, udvikler foretagendet sig i retning af en
  totalitær “1984” stat. En sovjet-union flyttet 1000 km mod
  vest. EU står for centralisering, planøkonomi, fjernstyring,
  millioner af regler, påbud og forbud, nidkær overvågning,
  WEF tendenser, woke feminisme, masseindvandring af
  kulturfremmede, monopoler, propaganda-ensretning,
  kæmpebureaukratier, mere kriminalitet, mindre frihed,
  mange former for retsløshed, islamisering, mangel på
  demokrati, indskrænket ytringsfrihed, kafkaske forhold
  som i Bidens USA, nedskæringer, besparelser og et
  utal af forringelser, lukninger af hospitaler, skadestuer,
  skoler og anden infrastruktur. Højere huslejer,
  undertrykkelse af mænd, børn, familier og alle
  folkelige og nationale normer, værdier og traditioner
  osv.

  Hvis man ikke har sat sig ind i hvad der
  er foregået i kommunistiske lande, forstår man ikke
  hvilke rædsler der kan følge af at afskaffe demokratier
  og nationalstater.

  Hvis valgsvindel undgås, er det afgørende vigtigt at
  stemme NEJ til mere EU. EU har allerede al for megen
  magt over Danmark.

  DR og andre har forsøgt at bilde os ind at der er tale
  om en meget kompliceret sag, hvor vi gør bedst i at
  følge de råd og anbefalinger som de gamle partier giver
  os. Men sagen er såre enkel: Et ja er uklogt og kortsynet,
  et NEJ vil være med til at beskytte danskerne mod mange
  ulykker og tragedier.

 5. Bent A

  Vi danskere er i den grad
  færdige, hvis Titanic-Danmark ikke kommer ind
  på en ny kurs. For både EU og Chr.borg og andre
  kræfter arbejder på at tage Danmark fra danskerne.
  Man må virkelig håbe at vælgerne kender deres
  besøgelsestid denne gang. For chancen kommer
  aldrig igen. Hvis der stemmes ja, vil vi alle komme
  ud på et skråplan og en glidebane hvor det er
  umuligt at stå fast. Danmarks økonomi, frihed,
  sikkerhed og fremtid risikerer at ryge ned i samme
  gabende afgrund som Sverige allerede er
  halvvejs nede i.

  Vi har allerede fundet os i alt for meget, og
  resultatet er at politikerne og “systemet” har
  mistet respekten for os danskere. Derfor
  ignoreres vores borger- og menneskerettigheder
  i enormt omfang, og skandalerne myldrer frem.

  Husk at også hos Snaphanen og Hodjas blog er
  der mange nyttige og aktuelle oplysninger.

  1. E. Frederiksen

   Bent A
   Begge dine indlæg er fantastisk gode.
   De beskriver den frygtelige udvikling, der har været i adskillige år,
   hvor alt bliver vendt på hovedet og viden og fakta bliver fornægtet for
   vanvidsprojekter.
   Frygter for de kommende danske generationer og er helt og aldeles
   enig med dig.

 6. Skjoldungen

  …opbygningen af et fuldt forsvar, der til vands, til lands og i luften kan forsvare EU’s suverænitet og beskytte unionens 450 millioner borgere.

  Mon dog? – Den tidligere forsvarsminister, Søren Gade, der nu er parkeret i Brüssel, har trods alt et vist indblik i den materie og hævder at EU’s samlede militær “ikke kan slå en bule i en blød hat.” Og at forestille sig den lille napoleonshat på makronbund skulle organisere en hær, fremkalder fluks billedet af 100.000 djøffere i spidsen for en trup can-can-dansende bøsser…

  Næh, den foreslåede EU-styrke på 5.000 mand – øh, personer – er skam til indvortes brug. Det er praktisk, når EU vil skaffe sig af med obsternasige regeringer. For eksempel den ungarnske, hvor Viktor Orban er uvillig til at lade sit land islamisere. Her kan man så indsætte franske, italienske, tyske eller danske soldater dersom den ungarnske hær viser sig at være loyale.

  Omvendt kan en sådan styrke indsættes ifald et folk gør oprør mod regeringen, og landets egne soldater ikke er villige til at skyde på landsmænd. En hæmning som næppe vil gælde en division af belgiere, spanioler, franskmænd o.s.v. over for – skal vi sige danskerne?

  Endelig er det selvfølgelig EU-hierarkiet magtpåliggende af have en privat garde til rådighed i prekære situationer. En slags Schuts-Staffel efter historisk forbillede. Man kan jo aldrig vide hvad misnøje hos pøbelen kan føre til…

 7. Der var et yndigt land

  SKANDALERNES LAND

  Leverer de gamle mosgroede,
  arrogante og dekadente partier andet end skandaler?

  Smadringen af forsvaret, folkeskolen, postvæsnet,
  skattevæsnets kontrol af aktie-udlændinge, det var
  allerede fire skandaler.

  Så er der 5-8 mink-skandaler og håndteringen af corona-
  influenzaen, Brostrøm, “vaccinerne”, smittetallene,
  restriktionerne, test-systemet, bøderne og plejehjems-
  beboerne. 12-15 skandaler mere.

  Der er de kroniske og utallige skandaler hospitals-
  væsnet, hvor der nu er patienter på gangene og i
  skyllerum mv., og lange, lange ventetider selv om
  patienten med kræft eller hjerteproblemer har brug for
  hastebehandling. Andre mister et ben eller en arm
  fordi plads, personale og udstyr er sparet væk.
  Fødende kvinder sjofles (af politikerne) og må
  nærmest klare sig selv. Et hav af hospitaler, klinikker,
  skadestuer, sygeplejersker og lægevagter m.m. er sparet væk.

  Familie-, børneværns-, skilsmisse-, kvindesags- og lige-
  stillings politikken er fem skandaler mere. Både
  forældre og børn i tusindvis rammes af brutale
  overgreb. Og se barbariet overfor Godhavns-
  drengene og grønlandske piger. Og stadig
  flere danske piger og kvinder bliver ofre for
  indvandringens og folkeudskiftningens skyggesider.

  DR er en skandale. Styringen af medierne med store
  tilskud er endt i tamme, tandløse medier. Eller de er
  blevet mikrofonholdere for R og EL osv.

  Salget af vaccine-fabrikken og serum-institutet til
  S-arabien var tre skandaler i een. Styrelsen for
  Patientsikkerhed er en syltekrukke, klager gemmes
  væk i årevis. Beredskabsstyrelsen havde intet
  beredskab. Retsvæsnet er blevet blødt som smør
  i et varmeskab, overfor migranters forbrydelser.

  Man kunne blive ved. Mere end 500 skandaler
  og flere til kunne opregnes.

  Chr.borg er en skandale i sig selv. De gamle
  partiers politik er et ophørsudsalg der ender
  i vanvid, terror og folkeudskiftning. Magen
  til hvad vi ser i USA, Venezuela, Libanon og Sverige.

 8. Morten C Arendrup

  Fin artikel der på udmærket vis illustrerer forskellen på en nationalstat (fx DK), en forbundsstat (fx USA eller Tyskland) og EU. I EU har en ikke-folkevalgt kommission monopol på at fremsætte lovforslag, der efterfølgende skal implementeres i medlemsstaternes nationale lovgivning. Lidt simplificeret vil det svare til, at departementerne ( = Babara Bertelsen og de andre departementschefer) i DK fik monopol på, hvilke love Kongeriget Danmark skal have. Det er nok tvivlsomt, hvorvidt folkestyret og danskerne ville acceptere en sådan ordning. HVis EU skal demokratiseres, kunne man starte med at bytte om på kommissionen og EU parlamentets beføjelser. Det ville hjælpe på det demokratiske underskud, EU ofte og med rette kritiseres for.

 9. Danmarks fremtid er i et forenet Europa!

  Jeg fatter ikke at kapitalisten Asger Aamund varmt støtter op om kommunisternes og enhedslistens opslutning mod et forenet Europa!

  Her på bloggen er Aamund støttet af det man kan kalde totaltåber. Se blot de seneste 10 indlæg. Det er de samme båtnakker som ikke har begrebet en dyt i det evindelige ekkokammer. Det er lige før, at de mener, at EU er skyld i fodsvamp, nyregrus og dårligt vejr !!!

  Aamund havde tidligere en blog i danske medier, som nu er blevet fjernet? Det er i min optik ikke rimeligt, men når jeg her læser en “rasmus modsat”- sommetider i al sund fornuft, forstår jeg hvorfor, selv om jeg mener, at at Aamunds indspark (til tider aparte) også og selvfølgelig bør høres. De er jo ikke ueffne.

  Aamunds argumenter mod et EU forsvar fortaber sig i tovene.

  Jeg går i modsætning til Aamund ind for et føderalt Europa, et globalt Europas forenede stater, som med egen stemme kan ytre sig mod/med verdens supermagter som mod/med USA eller Kina.

  Som lilleputnation er Danmark intet – i alliance med ligesindede kan vi håbe på at blive hørt.

  Aamund: du har tidligere i danske dagblade haft læseværdige indlæg – med friske og forfriskende synspunkter. Da jeg ikke forstod årsagen til din tavshed, søgte jeg og fandt din blog.

  Jeg har nu fulgt den i et par uger. Jeg fatter ikke, at du lader dine indlæg besudle af hvad jeg vil betegne som totaltåber. Alt andet lige bringer de det samme vrøvl til torvs igen og igen.

  Du opfordres hermed til en oprydning – du kan f.eks. starte med at fjerne de mange anonyme indlæg.

  Jeg stemmer ja til afskaffelsen af forbeholdet (som vil udelukke os for samtlige EU-lande).

  I modsætning til dig Aamund, vil jeg ikke være slavebundet til Putins Sovjet – og jeg håber på, at frihedselskende vil tage afstand fra det totalitære og fuldt ud tilslutte sig EU i frihedens navn.

  Og ps. hvorfor er det det et sammenrend af kommunister, gamle nazister og det yderste højre, som er arge EU modstandere?

  Jeg kan ikke følge dem selv om – indrømmet – EU er ikke perfekt og har sine svagheder.
  Men det kan vi jo rette op på. EU er demokratisk og ikke det diktatur, som ovennævnte sammenrend hylder.

  Tak for kaffe.

  1. Michael Andersen

   Frugtsaftbekendtgørelsen og Frugtsaftdirektivet regulerer ud fra indholdet af naturlig frugt, om et produkt må kaldes rigtig juice.

   Af Henrik Pedersens label fremgår: nul frugtindhold, kraftige aromastoffer og masser af kunstige sødestoffer, der for resten giver diarré.

   Henrik Pedersens indlæg er tyndt….

  2. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden.

   Henrik Pedersen lyder efter
   min mening som en af disse gennemsnitsvælgere som
   har ladet sig hjernevaske af MSM. Noget der bevirker at
   man mister evnen til at tænke selvstændigt. Henrik Ps
   kommentar er ikke andet end en samling floskler
   hentet fra europaternes valgflæsk depoter.
   F.eks. tager HP ikke stilling til at EU er gået i gang
   med at afrikanisere Europa. Og han ignorerer at
   hvis vetoretten afskaffes, hvad Ursula og Ylva lige
   har foreslået, kan Tyskland og Frankrig tryne
   de små lande efter forgodtbefindende.

  3. Vimmerby

   Det eneste spor af intelligens man kan registrere i din lange svada er erkendelsen af mennesket er fejlbarligt. Netop derfor små adrætte enheder at foretrække. Risikoen for stor, når en stor gruppe begynder at gejle hinanden op. Uanset hvad, valget om forbehold burde have været tidligst om et år. Valg foretaget under en oppisket stemning, har intet med demokrati at gøre. Det er det rene pøbelvælde.

  4. Peder

   Åh ja, lad os da censurere bloggen – for kun “de rigtige” holdninger skal da høres og ses.
   Henrik Pedersens holdninger til politisk debat hører ikke hjemme i et demokrati med ytringsfrihed – men rettere i #EUSSR #ProjektLebensraumVersion2 giver det sikkert god mening !
   …så kig i spejlet, for at se den totalitære, undertrykkende tankegang…

  5. Finn A. Skov

   Næh, men godt vi herinde har nogle der har patent på sandheden, ud fra egen betragtning forstås.
   Først betegner du Asger som “Kapitalist” et underforstået skældsord begrundet i misundelse, derefter betegner du menings modstandere som tåber.
   Alle har endnu, endnu, ret til at give deres meninger til kende, også du, men dine intentioner er altså at menings modstandere skal have mundkurv på!
   Du ville føle dig mere hjemme i hedengangne Sovjet Unionen, Nordkorea eller Kina.

 10. Jørgen Jørgensen

  Henrik Pedersen er selv anonym, og ønsker næppe at
  rykke ud med nærmere oplysninger. Det han ser1verer er
  ikke argumenter, men postulater. Og man skal være naiv
  og uvidende, for at antage at EU er et demokratisk fore-
  tagende. HP burde starte med på saglig vis at gendrive
  kritikken af EU, men det kan han nok ikke finde ud af.

 11. Frihed er det bedste guld

  Der er mange misforståelser
  og vrangforestillinger i Henrik Pedersens kommentar.
  Nok ca. 30 på 30 linjer. F.eks. skriver han om totaltåber.
  Men forklarer ikke hvori deres tåbelighed består. Det
  giver en mistanke om at blot man er uenig med HP,
  udnævnes man til totaltåbe. De fleste af HPs påstande
  er hasarderede og bygger på overoptimistiske,
  historieløse og barnligt naive forestillinger om
  EU. Og HP tror at det at “sidde med ved bordet”
  vil være evigt saliggørende. Mens han mener at
  det er betydningsløst at vi til gengæld skal give
  afkald på enhver ret til selvbestemmelse.

  HPs linje er radikal, så han kan være fra ethvert af
  de gamle partier. Og debatten er måske til ingen
  nytte, med de håbløse partier der dominerer 90-95
  % af det såkaldte folketing.

  Men stadigvæk er det klogest at stemme NEJ den 1. juni.

 12. Bent A

  Dansk politik er
  bizar og tragi-komisk.

  Her har vi en totaltåbe som beskylder alle andre
  for at være totaltåber.

  Og vi har decideret landsskadelige politikere som
  vil have en kollega dømt for at have været landsskadelig.

  Vi har også partier som synes at det fineste i verden
  er det internationale. Samtidig med at de afskyr og
  foragter alt det nationale. Det fjerne er for dem
  smukt, fornemt og ophøjet, mens de betragter det
  lokale og hjemlige som de selv stammer fra, med
  væmmelse og nedladenhed.

  Disse partier er nu kommet så langt ud, at de er
  blevet til rabiate radikale partier som vil fordrive
  og udskifte deres egen befolkning. Og deres eget
  land vil de nedlægge til fordel for et
  overnationalt kæmpebureaukrati.

  Og for at bevare en Zelensky ved magten, er man
  parat til at kæmpe til sidste ukrainer og til at
  risikere en atomkrig.

  Er det bizarre og tragi-komiske blevet
  til organiseret politisk paranoid skizofreni?

 13. Michael Andersen

  På grundlag af kritikernes uklare argumenter og usaglige personkategoriseringer, er her nogle gode grunde til at stemme nej den 1. Juni.

  1. Kritikere som Henrik Pedersen, P. Skov og Emmertsen angriber eller har angrebet personers egenskaber og tilhørsforhold. Ofte udskammes der på baggrund af selvopfundne kriterier og kategoriseringer. Fordi usaglig kritik er forkert, er det rigtigt at stemme nej.

  2. Højesteret har afgjort at en ændring af afstemningsreglerne i EU, ikke i selv er suverænitetsafgivelse. Dermed har Højesteret også afgjort at en ophævelse af vetoretten i sig selv, heller ikke behøver at medføre suverænitetsafgivelse. Det betyder dog at danskerne kan blive tvunget til noget de ikke bryder sig om. Derfor stem nej.

  3. EU’s forfatningsudvikling er dynamisk. EU har bestemt at definitioner og grænser er dynamiske. Stem NEJ til et forsvarssamarbejde der udvikler sig dynamisk. Stem NEJ til at grænser i fremtiden kan overskrides.

  4. I 1944 strejkede danskerne og sejrede over samarbejdspolitikerne. Tyskerne opfattede folkestrejken som terrorisme og danskerne opfattede folkestrejken som en demokratisk frihedskamp.
  EU ønsker specialoperationer hvor der gribes ind overfor terrorister. Terrorisme definitionen er uklar og det er uklart hvem der i fremtiden bliver stemplet som terrorister. Stem NEJ fordi demokratiske medborgere i fremtiden kan blive angrebet af EU.

  5. EU’s sanktions konfiskeringer er enten legale eller også er det moderne pirateri. Hvis et EU land går enegang, risikerer landet at blive udsat for en uklar lovgivning og et EU der tillader sanktions konfiskeringer. Stem nej til en uklar sikkerhedspolitisk lovgivning.

  Det er tydeligt at det er i Danmarks interesse at se tiden an. Lovgivningen og forholdene er ikke til danskernes fordel.

  Derfor stem nej.

 14. Wiens redning skete 1683

  Ved ikke mere at være
  med i vælgerforeningerne, ved at stole på MSM,
  ved at lade sig narre og besnakke af folk der er
  fulde af ord og smart snak, men er uden moral
  og uden ærlige holdninger, har 97-98 ´% af
  danskerne svigtet sig selv og demokratiet. Den
  folkelige deltagelse i politik er så svag i forhold
  til for 60-80 år siden, at folket/danskerne i
  realiteten ikke er ret meget andet end statister,
  klakører og undersåtter i forhold til staten og
  politikerne. Vi er reduceret til 3. og 5. klasses
  borgere i vores eget land, til stemmekvæg og
  malkekvæg. Vi er kun på tålt ophold og kun
  indtil videre. Vi skal lægge ryg og krop til
  utallige overgreb, svigt og forbrydelser, og
  en helt utrolig diskrimination i forhold til
  indvandrerne. Og vores land m.m. er ved at
  blive foræret væk eller solgt til stanglakrids.

  Alt sammen fordi vores demokrati ikke længere
  er et ægte demokrati, men et fjernstyret skin-
  demokrati. Pga. af valgflæsk og falske løfter,
  pga. mediernes evindelige løgne mv.

  At stole på EU, FN, WEF, WHO, DR, medierne
  og de gamle partier, er i dag et tegn på
  uvidenhed og stor naivitet. Derimod er det
  et tegn på sund fornuft at stemme NEJ til mere EU.

 15. Thomas Poulsen

  En af de bedste artikler fra Asger overhovedet. Jeg har desværre kraftigt på fornemmelsen, at det bliver et ja. Danskerne har for manges vedkommende følelserne hængende udenpå trøjen. Derfor vi vi se en intensivering af uhyggelige tv-klip fra Ukraine i takt med at vi når frem mod 1. juni. MSM er regeringens tro væbner, købt og betalt og det gælder om at skræmme og føle.

  Lige en lille korrektion: EU-ret står altid over national ret medmindre det er på et område hvor en medlemsstat har en undtagelse. Dette betyder tillige, at hovedreglen er at enhver EU retsregel kan påberåbes direkte ved medlemsstaternes domstole også selvom reglen ikke er implementeret i national lovgivning.

 16. […] EU ER IKKE EN SUVERÆN STAT OG SKAL DERFOR IKKE HAVE EGET FORSVAR […]

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *