STØT NATO – IKKE MILITARISERINGEN AF EU

EU besidder ikke de kompetencer, der er forudsætningen for at opbygge et effektivt militært forsvar, der kan beskytte sine 450 millioner borgere. Hverken demokratisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt.  EU-parlamentet er ganske vist folkevalgt, men er formodentligt det eneste parlament uden for Nordkorea, der ikke har ret til at fremsætte lovforslag. Den ret har kun EU-kommissionen. Parlamentets opgaver og ansvar tildeles således af Kommissionen og Ministerrådet. I Danmark kan vi med god ret sige: ”Intet over, intet ved siden af Folketinget”. I EU kan vi med lige så god ret sige:” Alt og alle over EU-parlamentet”. Kommissionens 27 medlemmer er ikke folkevalgte, men udpeget af medlemsstaternes regeringer.

 EU-kommissionens chef er ministerrådet, der består af medlemslandenes statschefer. De er alle nationalt valgt og skal genvælges nationalt. De interesserer sig ikke meget for EU-politik, da det altid er nationale problemer og muligheder, der afgør, om de kan fortsætte på chefposten. Magten er således samlet reelt i Kommissionen, der virker som et slags departementchefstyre, som vi havde i besættelsens sidste år. Det svarer til at Folketinget ikke havde ret til at fremsætte og behandle lovforslag, som udelukkende var en opgave for embedscheferne. Ønsker vi virkelig at lægge ansvaret for Danmarks sikkerhed i hænderne på et embedsmandsvælde, der reelt er uden for demokratisk styre og kontrol?

Vi begår alle fejl, men man skal ikke begå den samme fejl to gange, hvad vi gør, hvis vi stemmer ja til at afvikle forsvarsforbeholdet den 1. juni. Ved Amsterdamtraktaten i 1997 blev EU-kommissionen efter eget ønske tildelt ansvaret for at bevogte EU’s ydre grænser, hvilket var forudsætningen for, at Danmark i 2001 kunne tiltræde Schengen-aftalen om EU’s åbne indre grænser. Vi glemte bare at forhøre os om, hvordan det gik med at bevogte de ydre grænser.  18 år efter, at EU-kommissionen havde påtaget ansvaret for at opretholde de ydre grænsers suverænitet, væltede en folkevandring på to millioner mennesker uhindret ind i EU. Det var Kommissionens opgave at udarbejde en plan for, hvordan man ville forvalte sit forsvar af EU’s ydre grænser. Denne plan skulle så være behandlet af Ministerrådet og sat i værk efter godkendelse. Der kom aldrig en sådan plan på bordet. Ministerrådet svigtede totalt ved ikke at følge sagen op. Ikke et eneste kritisk spørgsmål om sagen til Kommissionen igennem 18 år. Grænsebeskyttelsen var stendød. Også medierne svigtede. Ingen avis, ingen tv-station fulgte op på denne ellers vitale proces, der skulle sikre EU mod ulovlig indvandring. Da vi pludselig stod med to millioner illegale migranter, var der heller ikke nogen, der bebrejdede Kommissionen, at de havde udløst en katastrofe, der nu ramte medlemslandene med orkanstyrke.

Tværtimod forsøgte politikere og medier at forklare de lamslåede borgere, at migranterne var højtuddannede personer fra Syrien, typisk hjernekirurger og atomfysikere, der med gevinst kunne integreres i de europæiske samfund. Det tyske arbejdsministerium kunne dog i 2016 berette at 80 procent af migranterne var enlige, unge mænd fra islamiske lande i Afrika og Mellemøsten uden kompetencer, der kunne føre til beskæftigelse. EU-kommissionens fiasko som garant for grænsesikkerheden var et totalsvigt for hele EU-apparatet. Ministerrådet svigtede sit ansvar for at kontrollere Kommissionens arbejde. Parlamentet havde hægtet sig af processen, og medierne svigtede deres ansvar som borgernes vogter over magthaverne.

EU’s organisation og beslutningsprocesser er i dag de samme som i 2015, og det burde stå klart for ansvarsbevidste danskere, at vi ikke skal betro vores sikkerhed til en overstatslig institution, der med al ønskelig tydelighed har bevist, at den ikke magter planlægning og gennemførelse af større tværnationale opgaver. Det amerikanske forsvarsministerium har netop over for danske journalister rettet en sønderlemmende kritik af den danske regerings planer for vores fremtidige NATO-beredskab, hvor vi først i 2033 er villige til at bruge de aftalte to procent af BNP på forsvaret og kan stille med den lovede kampbrigade. Det er under al kritik. Forsvarets ledelse er klar med planer til den krævede opgradering herunder indkøb af materiel og træning af personel. Regeringen må til lommerne og sørge for den nødvendige finansiering hellere i dag end i morgen. Vi skylder NATO vores fulde støtte. NATO er garanten for vores frihed. Det er en militarisering af det inkompetente EU derimod ikke.

45 Thoughts to “STØT NATO – IKKE MILITARISERINGEN AF EU”

 1. Bent A

  Ja-partierne vil snyde os.

  Endnu en fremragende artikel fra Asger Aamund.
  En artikel så oplysende, ærlig og begavet, at den
  aldrig var blevet trykt eller offentliggjort, hvis den
  skulle have været igennem den censur som EU og
  en række lyssky og korrupte kliker ønsker etableret
  for at beskytte befolkningerne mod “fake” news og
  “ukorrekte” synspunkter.

  Får EU, Klaus Schwab, WEF, SOROS, FN og WHO
  mv. den censur og overvågning af al debat
  gennemført, som de pt. forbereder, vil
  ytringsfriheden forsvinde og med den
  demokratiet og al folkelig medbestemmelse.

  Det vil betyde farvel til al frihed, velstand,
  velfærd, tryghed og sikkerhed.

  Det eneste rigtige er at stemme NEJ den 1. juni.

  1. Finn Jensen

   Bent A
   Enig

  2. Margrethe Steensig

   Jeg an forstille mig at det diktatoriske og korrupte EU agter at bruge en hær mod ulydige og utilfredse borgere, Frankrig har også projekter hvor en sådan hær kan bruges men som Asger Åmund skriver, EU har vist sig som en katastrofe.
   Håber det bliver et stort NEJ

 2. Bent A

  Et “1984” mareridt truer os alle.

  Tilhængere af usaglig, undertrykkende og ufolkelig
  censur er naturligvis folk som enten har noget at
  skjule, eller som er indskrænkede, smalsporede
  og kortsynede eller ligefrem ondskabsfulde.
  Eller de er blevet hjernevaskede med ideologi,
  så de ønsker sig et totalitært samfund styret
  af en lille bitte flok røde, brune eller sorte fanatikere.

  Ingen af disse typer er hvad der er brug for, hvis
  man som borger ønsker sig et åbent, frit, trygt,
  retfærdigt, civiliseret og menneskevenligt samfund.
  Kun hvis man ønsker sig et diktatur eller en lille
  sær og fjern klike der har verdensherredømmet,
  kan man være tilhænger af totalitær ideologi.
  For den vil vende op og ned på ALT, virkelig ALT.

  Den vil afskaffe nationalstaterne, alle nuværende
  værdier, al personlig ejendom, alle former for
  privatliv og personlig sikkerhed, kernefamilierne
  og hjemmets fred vil blive smadret, wokeness,
  kønsforvirring, feminisme, kommunisme eller
  afrikanisering og islamisme vil gennemtrænge
  og dominere alt, og tankepolitiet vil arrestere
  enhver der ikke til punkt og prikke lever op til
  “elitens” krav.

  Allerede nu narres, svigtes, forrådes og tyranniseres
  europæerne og danskerne langt hen ad vejen.
  Fremtiden bliver een lang katastrofe og tragedie
  hvis borgerne ikke forstår at holde fast i deres
  rettigheder og medbestemmelse.

  Ideen med at nedlægge de nationale grænser
  var fra begyndelsen en tåbelig og kortsynet idé.
  Og på nuværende tidspunkt er der langt over
  to millioner migranter i Europa. Og nye strømme
  af migranter, asylanter og evighedsturister er
  på vej. Langt de fleste kommer ikke som flygtninge,
  men som erobrere og besættere. Det er Merkel og
  EU som har sat invasionen i gang, og den bliver
  vores undergang, hvis EU får lov til at bestemme.
  Det er på tide at tage ved lære af verdens historiske
  erfaringer med kommunisme og masseindvandring.

  Hver gang endte det i vanvid, tyranni og endeløse rædsler.

  1. E. Frederiksen

   Hej Bent A
   Vi er desværre – som sædvanlig – så enige.
   Det er en grusom udvikling, der der på vej.
   Hvad i alverden skulle vi gøre, hvis der ikke
   er nogle få – Asger, du, Klaus og NB’s Lars og Messerschmidt – der råber advarende op?
   Frygter, det måske er for sent.
   Det vil ende, som du beskriver, hvis intet gøres.
   Tak til jer alle.

 3. Thomas Poulsen

  At give EU fuldmagt til, at stable en eller anden form for hær på benene svarer til, at give en fuld man på en rodeotyr en skarpladt riffel.

  EU besidder ingen kompetencer i det hele taget, ingen succeser de sidste 20 år.

  Stem NEJ eller lev med det.

 4. Skjoldungen

  Regeringen må til lommerne og sørger for den nødvendige finansiering…

  Javist javist. Og her vil vi så grant skue, hvad regeringen skønner ‘nødvendigt’. Erfaring i så henseende har vi rigeligt af. Så allerførst vil man ‘implementere’ nye IT-systemer, der – vanen tro – aldrig kommer til at virke, men hælder en masse skillinger ned i IT-branchens lommer. Dernæst skal der hyres et større antal konsulentfirmaer, med det til fælles at de intet begreb har om militær. Alle disse konsulenter bruger så et par år på at skrive rapporter og analyser, der alle må kasseres p.g.a. forældelse. Men konsulentfirmaerne kan så blot begynde forfra. Herefter går man så i gang med al offentlig virksomheds mantra: omorganisering. Også her vil det gå som det plejer: kaos, misnøje hos personalet, nye chefer og kommissioner til at ‘vende hver en sten’ i skandalerne. Når vi så når frem til 2030 har alle disse tiltag fået budgettet til at skride, hvorfor der må spares: nu der der ikke råd til nyanskaffelser af materiel, ammunition eller personel. Og da slet ikke til værnepligtige. Tværtimod må der ske personalereduktioner blandt de uniformerede. Kort sagt: alt ved det gamle…

  1. Skjoldungen får nok ret ,men mine bemærkninger går ud på, at forsvarets ledelse ved nøjagtig, hvad der skal til for at skabe et troværdigt militær, der effektivt kan klikke på plads i det internationale NATO-samarbejde. Problemet er, at ingen lytter til generalerne, som løber panden mod en politisk mur, der er uimodtagelig for militær sund fornuft. Derfor vinder konsulenterne, fordi de kan leverer de produkter politikerne efterspørger: uendelig sagsbehandling og forslag til besparelser.

   1. Thomas Poulsen

    Aamund, problemet med det danske forsvar er at pengene bruges på lønninger ikke krudt og kugler. Strukturen med, at man kan fortsætte til pensionsalderen med jævnt stigende løn er kernen i problemet. Lav strukturen om med pensionering som 40 årig og ret til betalt uddannelse i et civilt erhverv, Derved frigøres enorme mængder af midler som så brugers på det de skal.

    Denne model bruges med succes i mange lande.

   2. Nicolai E

    Her er det måske lidt passende at henlede opmærksomheden til McKinsey…
    Hovedrystende og spot on af Lars Onslev…:
    https://kontrast.dk/sektioner/debat/artikel/dette-boer-du-vide-inden-du-stemmer

 5. Henrik Wegmann

  Naturligvis har EU ingen eksistensberettigelse overhovedet. Ingen borgere i medlemslandene har haft den mindste gavn af dette politiske misfoster. Men mange ulemper og udgifter.

  EU er at betragte som guldkalven, som alle nationale politikere danser omkring. Håbet om den store gevinst ligger dybt i dem alle.

 6. Bent A

  Først engang i 2033 eller 2050 vil det danske
  forsvar være genetableret, med det snegletempo
  som FT har anlagt. Det er jo til grin.

  EU-bureaukratiet er nu omdøbt til Europa, ligesom
  problemer er omdøbt til udfordringer. Og fjernstyring
  uden skygge af demokrati kaldes nu samarbejde.

  Bortset fra enkelte undtagelser, er der så andet end
  zombier, europater og kolbøtter på Borgen?
  Forsvarsministeren er nu tilhænger af en europæisk
  storkrig i fuld skala. Med begrundelsen “nok er nok”
  og at Rusland bør straffes grundigt og helst ruineres,
  vil Bødskov (og Mette?) nu gerne på hele verdens
  og menneskehedens vegne tage et stort og blodigt
  opgør med verdens største land der har 10.000
  atomraketter. Nogle af bomberne kan udvikle
  ildkugler på over 10 km i diameter. Aner Bødskov
  hvad han har med at gøre?

  Han minder om kaptajnen på Titanic der ignorerede
  syv advarsler mod isbjerge. Putin har nu advaret
  5 eller 7 gange om at der er risiko for atomkrig.
  Men ingen i Vesten tager det alvorligt. Se Gravitas
  og You tube som fortæller at konflikten slet ikke
  er så enkel og sort-hvid som Biden og Stoltenberg
  og MSM påstår.

  Forsendelserne af miner og missiler til Ukraine
  og stationeringen af krigsskibe med atomvåben
  i danske havne betyder at Rusland nu betragter
  Danmark som en fjendtlig nation. Det kan
  blive katastrofalt hvis krigen løber løbsk.

 7. Susanne Kjær Laursen

  Du har fuldstændig ret Asger.
  Det vi stemte om i 1972 var EF og ikke en EU union, som efterhånden er blevet til en diktatur union!!
  Vi skal bevare vores forsvarsforbehold!!
  Og stemme NEJ i juni 2022!!!
  EU skulle i stedet for, opløses!!! De er i bund og grund ikke bedre en Putin som nu vil have Sovjetunionen tilbage!!
  Tænk, hvad det vil ske, med et EU militær, med alle de øst lande som EU har taget til sig som europæere, det er forrykt og hil kun skabe ballade og krige!!!
  Jeg mener, vi skal støtte NATO og have en folkeafstemning nu, om det danske vil ud af EU eller blive i EU!’ Det er jo kun en pengemaskine, med diktatorer!!

 8. Privatdetektiven

  Asger har da ret i at EU
  allerede har al for megen magt. EU udvikler sig i en retning
  som er meget betænkelig. Selvfølgelig skal vi bevare forsvars-
  forbeholdet. Men når optællingen af stemmer foregår i det
  skjulte, bliver resultatet nok som Socialdemokraterne vil have det?

  Det har længe undret mig at Bent A blev censureret og smidt
  ud af Kim Møller fra UP. Har endnu ikke set en kommentar
  fra Bent A som var upassende, irrelevant eller af lav kvalitet.
  Er KM en sart eller overfølsom mimose? Eller stikker noget
  under?

 9. Piotr

  Aamund skriver: “EU besidder ikke de kompetencer, der er forudsætningen for at opbygge et effektivt militært forsvar, der kan beskytte sine 450 millioner borgere”.
  NEJ, det gør EU ikke!
  Hvilke kompetencer besidder EU overhovedet?
  Hvis nogen kan komme på et tiltag der har gavnet alle EU-borgere, hører jeg gerne om det (altså, udover phone-roomming).

  Hvorfor skulle Danmark dog deltage i et forsvars samarbejde, med Tyskland som chef?
  Tyskland der har lovet Ukraine al mulig hjælp, men alligevel står på bremsen når materiellet skal afsted, fordi tyskerne kan ikke undvære gassen fra Putin.
  Schoolz må virkelig være stolt over den situation Mutti har sat Tyskland i.
  Mutti blev advaret, men hun kendte Vladimir så godt!

  Eller: Hvorfor skulle Danmark dog deltage i et forsvars samarbejde, med Frankrig som chef?
  Frankrigs måske største våben/-teknologi kunde er Rusland, dette er netop blevet klarlagt efter efterretningsfolk har undersøgt div. våbentyper russerne har efterladt i Ukraine.

  Trods dansk forsvars forebehold i EU, har det gået fint med at deltage i 11 krige de sidste 15 år. Fornylig i Mali på foranledning af Makronen, det hed sig at det skulle styrke DK´s sikkerhed, at vi havde tropper i Sahara.
  Jaja, Go dav Do! Det var franske gas og mineral interesser det drejede sig om.

  OG, dette er et pragt eksempel på, hvordan inkompetente danske kolbøtter, blot er en flok efterløbere når det kommer til EU, specielt de store lande som Tyskland & Frankrig.
  Særlig Mette FUSK er en efterløber i EU spillet, ohhadada, vi skal skam sidde med ved et store bord, hvor Tyskland/Frankrig bestemmer og samtidig ser til, at tilgodese sig selv først! Nej Tak!
  Mette FUSK spiller Skipper Skræk når hun troner rundt på hoPPebOrgen blandt sine klonede får, men i international sammenhæng er hun føjelige, så kan vi måske sælge 2 vindmøller. Se bare, når nu ham inderen kommer på besøg!

  OG, nu vil Ylva starte masseimport af afrikanere til EU, men gammel kommunisten har sit på det tørre, det er ikke hende der hænger på regningen.
  Hvilke interesse har Danmark i det?

  Danmark gør klogt i at stemme NEJ, til at ophæve forsvars forbeholdet den 1. Juni 2022. Mere EU gavner ikke Danmark!
  Vi bør støtte op om NATO 100%, samt blive kvit af EU og FN!

  Stem NB! SIAD! P.

 10. Piotr

  @ Privatdektiven: optælling af stemmer.
  Javist, der foregår spændende ting i Frankrig, ang. optælling af stemmerne fra valget i søndags. Hvor blev de af?

  Stem NB! SIAD! P.

  Obs! nu skal man også kunne matematik, for at skrive på Aamund´s!

  1. Det lille regnestykke, der giver adgang til siden her, blev nødvendigt, da det væltede ind med robot-genereret spam-mail på russisk, engelsk og thai. Det er nu stoppet, men den lille tabel undgår I ikke.

   1. Thomas Poulsen

    Aamund, problemet med det danske forsvar er at pengene bruges på lønninger ikke krudt og kugler. Strukturen med, at man kan fortsætte til pensionsalderen med jævnt stigende løn er kernen i problemet. Lav strukturen om med pensionering som 40 årig og ret til betalt uddannelse i et civilt erhverv, Derved frigøres enorme mængder af midler som så brugers på det de skal.

    Denne model bruges med succes i mange lande.

   2. E. Frederiksen

    Helt OK
    Det vigtigste er, at vi ikke skal undvære dig.
    Du er uundværlig.
    KH

   3. Piotr

    Jeg blev sarkastisk! Fordi & netop som du skriver: “den lille tabel”
    I nutidens skole er den lille tabel blevet til matematik.
    Dengang jeg kom der, i datidens skole, havde vi “Regning” (med den lille tabel!), først senere i realskolen kom matematik til, hvis kan kunne sin regning.
    Det er synd for eleverne pt, at de ikke lære hovedregning, uden en tablet.
    Mvh. P.

 11. Michael Andersen

  Når en amerikansk præsident bestemmer hvad der er sandheden, så vil det tætte samarbejde mellem vestens ledere, betyde at retten til ytringsfrihed bliver til et krav om loyale ytringer overfor de såkaldte sandheder.

  Biden har udnævnt Nina Jankowicz til minister for sandhed. Hendes opgave er at bekæmpe misinformation. Misinformation er konspirationsteorier, f.eks. om valget i 2020, Covid vacciner og inflation.
  Jankowicz har udtalt at misinformation er en amerikansk sygelighed der skal kureres. Hun vil give flere penge til public service. Hun har gjort nar af Trumps påstande om svindel og fake news og hun har rost Europa for at være langt fremme i bekæmpelsen af misinformation.

  Politikerne plejer at sige, at hvis ikke det kan forklares, så kan det ikke forsvares. EU’s ydre grænser blev ikke forsvaret og det kan ikke bortforklares.
  Naturligvis er det ikke EU der skal støttes. Sidst vores dygtige politikere sagde ja til et militærsamarbejde, endte det helt galt. Nu vil de samme partier at vi prøver igen, med en aftale uden begrænsninger.

  Hvornår indser vores politikere at det eneste der kan forsvares, er sandhed og ærlig snak. Naturligvis er det kun NATO der skal støttes. Sandhed og ærlig snak fører til fremskridt i enhver organisation og i ethvert system.

  Sandhed og ærlig snak,er det eneste der kan forsvares.

 12. Den Nervøse

  I virkeligheden burde vi sende den besked til EU, at vi med øjeblikkelig virkning udtræder af Schengensamarbejdet, da forudsætningen, nemlig at de ydre grænser beskyttes, ikke er opfyldt! Det er ganske vist ikke helt klart hvem en sådan besked skal stiles til, men mon ikke beskeden ville give så meget genlyd i Bruxelles og Strasbourg at rette vedkommende vil kunne hører beskeden.
  Så længe EU parlamentet 12 gange årligt pendler frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg, så har jeg simpelthen ikke tiltro til at EU overhovedet foretager sig noget fornuftigt, for den pendlen er dybest set et resultat af fransk nationalisme. Men vogter skinsygt over at magten ikke forsvinder fra fransk jord. Et er at parlamentet beskæftiger sig med krumme agurker, men jeg tør da slet ikke betro bureaukraterne at beskæftige sig med vores sikkerhed. Resultatet vil med sikkerhed blive en masse generaler og ingen soldater. Man vil kun sidde skinsygt og vogte over at midlerne vil blive fordelt, så alle får en bid af kagen. Effektiviteten vil blive omtrent som bevogtningen af de ydre grænser. Her har men sat en “tidligere” svensk kommunist Ylva Johannesen til at vogte – så bliver det vel ikke meget værre! Det er som at sætte ræven til at vogte gæs!

 13. Jørgen Mikkelsen

  Sådan Asger!

 14. Ursula Overgaard

  Danmark blev allerede i 1949 medlem af NATO, og siden anden verdenskrig har NATO været garanten for Danmarks frihed og selvstændighed. – ”NATO er hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Med forsvarsforliget fra januar 2018 besvarer Danmark den sikkerhedspolitiske situation, vi står over for.”

  NATO-samarbejdet sikrer, gennem sikkerhedsgarantier og operativt samarbejde, de vestlige demokratiers territoriale suverænitet. Danmarks medlemskab har sikret os fred og frihed og forsvarsforbeholdet er Danmarks garanti mod EU-elitens skulte og uhyre kostbare intentioner.

  DER ER IKKE BEHOV FOR AT OPBYGGE ENDNU ET MEGET KOSTBART(!!!) EU-FORSVAR. OG – HVORFOR SØGE IND I KONKURRERENDE ALLIANCER TIL NATO?
  STEM ”NEJ”!!!

 15. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Den Nervøse

  Det er nemlig rigtigt. Med den røde socialist
  Ylva KAN det ikke blive værre. Bare se hvad
  hendes ligesindede medsøstre har udrettet
  hjemme i Sverige, der nu er et shithole uden
  lige, med rekorder i røverier, overfald, mord,
  voldtægter, påsatte brande og hjemløse,
  fattige svenskere.

 16. Jan Ulrik Friis

  NATO, hvilket syn har NATO på islam, NATO og Frontex er de der systematiskt lukker muhamedanerne ind i EU, NATO vil aldrig nogensinde så meget som løfte en lillefinger for at beskytte det danske folk imod islam, aldrig nogensinde, for så var det allerede sket !

  Om det danske folk kunne gå tilbage i tid gøre alt anderledes, nu kender vi sandheden, nu ser vi røgen stige op fra Sverige, islamiske klaner og deres voldsmonopol på svensk jord, massemord og massevoldtægter sat i system på det svenske folk, nu kommer ulykkerne ned over os som perler på snor, husk i alt vores dybe elendighed at NATO et absolut NO GO, NATO kommer aldrig nogensinde at løfte så meget som en lillefinger for at beskytte det danske folk imod islam, ALDRIG NOGENSINDE !!!

 17. Henrik Wegmann

  EU har aldrig haft til hensigt at etablere en kontrol med de ydre grænser. Og da EU heller ikke i fremtiden har noget som helst ønske om at forvare “sine” grænser, ja så har EU logisk nok heller ikke brug for et militært forsvar.

  Men i realiteten er det nok også snarere en angrebsstyrke, som EU ønsker sig. Så man kan slå hårdt ned på alle, der ikke ser EU som den enevældige leder af Europa. Måske indre fjender mere end ydre.

 18. Bent A

  Privatdetektiven

  Ja, det er mærkeligt hvad der er
  foregået af censur hos UP, men måske har
  jeg fundet forklaringen. Det kommer jeg
  tilbage til.

  Her vil jeg blot erindre om “NATO HAR
  INGENTING AT GØRE I UKRAINE”, en
  glimrende artikel af Asger Aamund for
  ikke så længe siden. Der er også en
  anden artikel hvor det belyses at Biden
  havde brug for at få afledet opmærk-
  somheden fra sine skandalesager i
  USA mv. Men at gå i krig og at gøre
  den til en storkrig der indebærer
  risiko for verdensfreden, for at opnå
  lidt bedre vælgertilslutning, er jo endnu
  en skandale. Selvom ordet er lidt
  svagt i den sammenhæng.

  Henrik Wegmann

  har sikkert ret i at EU aldrig har ønsket
  at forsvare de ydre grænser. Men hvad
  tænker de 28 landes statsministre dog
  på? Hvordan kan de være tilfredse med
  at deres lande risikerer at blive løbet
  over ende af millioner af migranter?

  At lade de danske soldater blive til en
  fjernstyret styrke som EU-bureaukratiet
  kan kommandere rundt med efter
  Merkels, Ursulas og Ylvas eller andres
  tilfældige luner, lyder bestemt ikke betryggende.

  Danskerne gør klogt i at stemme NEJ til at give
  EU mere magt. De vil også gøre klogt i at
  forlange en åben og folkelig kontrol med
  stemmeoptællingen.

 19. Henrik Wegmann

  Bent A, samtlige skiftende statschefer og deres regeringer op og ned igennem Vesteuropa har systematisk tilladt millioner af ulovlige immigranter fra Afrika og Mellemøsten at bosætte sig præcis hvor de havde lyst. Det gælder også for Danmark.

  Ikke en eneste statschef eller regering har på noget tidspunkt vovet at fortælle EU regimet, at nu indfører man klassisk grænsekontrol, da forudsætningen for de åbne grænser – ydre grænsekontrol – aldrig er blevet forsøgt etableret. I den civile verden ville der være tale om et groft kontraktbrud.

  Og nu kæmper den danske Regering for, at EU får mulighed for at etabler en dårlig kopi af NATO samarbejdet. At nogen overvejer at støtte det, er mig en gåde. At USA (=NATO) finder sig i det, undrer mig næsten mere. EU har for længst vist sig at være en dybt utroværdig og inkompetent organisation, som i bedste gangsterstil holder sig i live gennem bestikkelse og trusler. En parasit. Måske er det et miljø, hvor Bidens dukkeførere rigtigt føler sig hjemme.

 20. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Mediernes hele og halve løgne, og mange
  politikeres verdensfjerne måde at tænke
  på, udgør en kæmpetrussel mod Danmark
  og hele verden. Enten får vi anskaffet os
  et ægte, direkte og oplyst demokrati, eller
  vi bliver terroriseret og derefter udryddet.

  Se hvad USAs tidligere ambassadør i Rusland
  siger, om at man i årevis har ignoreret
  Putin og Rusland. Og se hvad John Mearsheimer
  mener om krigen. Der er også videoer om
  hvordan en atomkrig kan forløbe. Hos Youtube.

  Politikere udtaler sig bombastisk om denne
  krig, og om at nu skal Rusland svækkes og
  sættes på plads. Men er der for 5 øre klogskab
  og visdom bag deres udtalelser? Aner de hvad
  de taler om? Har de sat sig ind i krigens
  årsager og mulige konsekvenser? Det lyder
  ikke sådan. Det virker nærmere som om det
  er navlepilleri og kortsynet pølsesnak det hele.

  Hvordan kan vælgere have tillid til folk og
  partier som fylder dem med vrøvl, overtro,
  valgflæsk og utopier år efter år og dag efter
  dag?

  Tidens danske politik består snart ikke
  af andet end nonsens, hykleri, skuespil,
  vanvid, woke kønsforskning, falsk
  videnskab og forrykte planer.

  Forslaget om at afskaffe forsvarsforbeholdet
  er decideret tåbeligt. Og borgens planer om
  at bruge hundredvis af milliarder på co2 og
  endnu mere indvandring, er fuldstændig
  vanvittige.

 21. Henrik Wegmann

  Bent A.

  Fik måske ikke svaret konkret nok på dit spørgsmål:

  “Men hvad tænker de 28 landes statsministre dog
  på? Hvordan kan de være tilfredse med
  at deres lande risikerer at blive løbet
  over ende af millioner af migranter?”

  Svaret er, at EU er den guldkalv, som alle nationale politikere danser om. EU bygger på bestikkelse. Og det virker!

 22. Michael Andersen

  Merkel sagde at der var EU’s samhandel og kulturtilnærmelser der var grund til fred i Europa. Det er bare ikke fredeligt når de grønne i Tyskland og demokraterne i USA fører sig frem, med aggressiv feministisk WOKE aktivisme.

  Det er heller ikke fredeligt hvis en flok skrigballoner igen forvandler Europa til skrot og aske. Det bliver slet ikke fredeligt hvis man tror at atommagten Rusland har råd til at tabe Ukraine-krigen i den globale politiske situation.

  EU’s samhandel og kulturtilnærmelser er grundlaget for fred, derfor er det besynderligt at EU har råd til at opgive freden.

  Sandheden er at aktivisterne ikke forstår sig på krig og at EU skal holde sig til samhandel.

  1. Michael Andersen

   På et møde i Strasbourg, lørdag, godkendte en plenarforsamling i konferencen om Europas fremtid over 300 forslag, herunder oprettelsen af en “fælles væbnet styrke” i Den Europæiske Union.

   Samt afskaffelsen af nationale vetoer, hvilket vil fjerne meget magt fra mindre EU-medlemsstater.

   Nogle husker at Nigel Farage under Brexit blev latterliggjort for at påstå at EU ville have en hær. Den kommer.

   Forslagene bliver fulgt op af love snarest.

 23. Bent A

  Henrik Wegmann.

  Tror at du har ret. Men det er da næsten utroligt at folk som
  man må formode i forvejen har penge nok, er så modtagelige
  og så usle.

  Man kan også undre sig over at Putin valgte at gå i krig mod
  Ukraine, hvor korruption er meget udbredt. Hvorfor brugte
  han ikke 50, 100 eller 200 millioner dollars eller rubler på at få
  Zelensky eller hans ministre til frivilligt at gå af. Det havde
  været meget billigere og man havde undgået blodsudgydelse
  og risikoen for atomkrig. Var de fleste i Zelenskys omgivelser
  blevet købt, havde det næppe betydet meget om Zelensky
  selv evt. havde været genstridig eller ubestikkelig.

 24. Der var et yndigt land

  OT: SUNDHEDSVÆSNET SVIGTER FATALT

  Klima: Grøn omstlling smadrer miljøet
  og vil dræbe millioner af fugle

  S-regeringen fanget i nyt løftebrud
  — har indført 40 nye afgifter

  Se 24nyt.dk

 25. De syv små dværge

  OM FEM-TI ÅR ER DET HELE
  FOR SENT. FOR OS ALLESAMMEN. FOR ALTID. FOR EVIGT.

  For Sverige er det nu for sent. For Venezuela
  er det nu for sent. Læs om terroren i svenske
  byer. Se videoen om gangster-regimet i Caracas.

  Er det ikke klart og tydeligt at EU har ambitioner
  om at blive en ny Sovjet-union? Bare flyttet 1000
  km mod vest.

  Om 5-10 år vil Europa og Danmark være besat,
  afrikaniseret og islamiseret til ukendelighed. Al
  ytringsfrihed vil være afskaffet. og udskiftet
  med løgnepropaganda og ensretning. Enhver
  folkelig medindflydelse, enhver form for
  demokrati, enhver art af klassisk lov og orden vil
  være afskaffet. Og landegrænserne og national
  staterne vil være ophørt med at eksistere.
  Og enhver europæer og dansker vil sidde
  fast i en samfunds skruestik af tankepoliti,
  forbud, påbud, elektronisk overvågning,
  statsstøttet stikkeri, hverdagsterror, afmagt,
  fattigdom, ufrihed og mange forskellige
  former for elendighed, “1984” tilstande,
  uretfærdighed og magtmisbrug. Enhver klage
  eller protest mulighed vil være afskaffet.

  Sådan bliver det 99% sikkert. MEDMINDRE,
  medmindre europæerne og danskerne
  vågner op af deres dybe søvn. Og indsér
  at der er brug for nytænkning, nye partier,
  nye medier.

  Hvis man er meget rig, tænker man måske
  at man nok skal klare sig. Men formuer kan
  konfiskeres. En totalitær stat er uberegnelig
  og utilregnelig. Er man meget fattig, eller
  meget almindelig, tænker man måske at
  ens person vil blive overset af staten og
  systemet. Men Big Brother eller den endnu
  værre woke Big Mother overser ingenting.
  En nidkær, emsig og altomfattende kontrol
  med alt og alle vil blive iværksat, og enhver
  form for privatliv vil blive afskaffet. Med
  robotter, computere, kameraer, trusler og
  indberetningspligt vil alle og enhver blive
  overvåget døgnet rundt. Eller blive fordrevet
  og etnisk udrenset hvis Europa bliver islamiseret.

  Sovjet-unionen, Kina, Nordkorea, Cuba,
  Rumænien, Albanien, Afghanistan,
  Pakistan, Uganda, Congo, Mali, Etiopien
  og mange flere lande til, har vist os at
  hvor betontænkning trænger frem og
  demokrati forsvinder, kan rendyrket
  galskab og ondskab etablere sig og
  pine og plage, terrorisere og myrde
  løs årti efter årti.

  Det er som regel de få fremadtænkende
  som bestemmer historiens gang. De
  kortsynede kan være mange, men de
  er oftest splittede og har næsten ingen
  magt, medmindre de samler sig om
  folk som vil dem det godt, ikke bare i
  ord, men også i gerning.

  De selvtænkende og fremadtænkende
  danskere må vide at det er ved at være
  nu eller aldrig. De véd de godt. Og derfor
  er tiden inde til at iværksætte den størst
  mulige folkeoplysning. Asger Aamund,
  Hodjas blog, Snaphanen osv. har vist
  vejen, men stadig er det alt, alt, alt for
  få danskere som kender og læser de
  ærlige og oplysende blogs og net-aviser.

  Private overalt i Danmark må gøre en
  indsats for at udbrede kendskabet til
  net-aviserne, inden det er for sent.
  Forude lurer en altomfattende censur.
  Derfor er det nu eller aldrig, hvis vi
  ønsker at Danmark skal bestå og det
  danske folk skal have en fremtid.

  Enhver som tvivler på at enorme
  trusler hænger over hovedet på os,
  bør se på de oplysninger som Hodja,
  PragerU, You tube, Den korte og
  24nyt osv. lægger frem om alt fra
  co2, ISIS, ISIL, kommunisme og
  woke bevægelser til diktatur, atomkrig,
  resistente bakterier og det moralske
  forfald der præger FN, WHO, WEF,
  Pfizer, DR, Familiebureaukratiet og
  diverse andre institutioner osv.

  Uden vågne og aktive borgere bliver
  fremtiden det rene helvede.
  Læs bogen “De magtesløses magt”
  af Vaclav Havel. Og glem ikke “1984”
  og bøger om Sovjet- og nazi-regimerne.

  1. Thomas Poulsen

   Du behøver ikke at skrive “om 5-10 år” , det har været for sent i mange år. Når først kimen er lagt er blot, at vente på høsten og den modner ganske rigtigt fuldt ud om 5-10 år.

   Sverige er et godt og skræmmende eksempel på dette, høsten tegner til at blive rigtig god, men de har også plejet jorden med den bedste gødning i årtier. Præcis det samme sker i Danmark, blot med en forskydning på omkring 10 år, vil vi kende vores skæbne så er det blot at kigge mod Sverige og det hele foregår i realtid.

   I teorien kunne både Sverige og Danmark ændre høsten og redde sig selv ved, at indføre en række tiltag, men flertallet af borgere og politikere vil aldrig trætte sådanne valg

   Til eksempel kunne vi indføre øjeblikket stop for familiesammenføring, systematisk grænsekontrol af samtlige grænser, udvise ved første dom, bestikke hjemlandene til at modtage egne borgere, som udvises, behandle sager om asyl udenfor EU osv.

   Ingen af disse tiltag har deres gang på jord, ikke i Danmark og slet ikke i Sverige, det meste af Folketinget ville hyle som en skamskudt hund, og allerede derfor ville reglerne aldrig blive vedtaget, “eksperterne” fra RUC ville dække hele medielandskabet fra morgen til aften, og velvillige “journalister” ville endnu engang holde mikrofonen.

   Foolschact og Elmquist (hvis han stadig kan hænge sammen) ville føre retssager for alle verdens domstole(med fri proces betalt af os skatteborgere). Vinkegrupper, bedstemødre for asyl og Refugees Welcome ville demonstrerer og kirkens folk (som vi heller ikke kan stole på) ville prædike forståelse og næstekærlighed for den gruppe af mennesker, der om føje år selv afskaffer den danske folkekirke.

   Billeder af søde småbørn med store brune øjne, der afvises ved grænsen ville vises på nationalt TV, hvilke politikere tror I kan holde til dette?

   Nej venner, udviklingen kan ikke vendes, og høsten bliver god.

 26. Vimmerby

  Afstemningen burde have været om et år. Regeringen-folketinget består af impulsive fjolser, der tror det forholder sig omvendt. Nemlig at befolkningen består af impulsive fjolser.
  Som der er emotionelt og impulsivt er blevet reageret på ukrainekrisen bør det være klart for enhver voksen EU ikke skal have nogen fælles hær. De europæiske lande agerer lidt for meget som villige skødehunde, der logrende farer afsted efter enhver ormædt kæp som onkel Sam måtte kaste. Mht. Nato kan jeg derfor til dels godt være lidt skeptisk overfor. Om end Trump ikke ligefrem kan beskyldes for at have været krigsliderlig i traditionel forstand.
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/marie-krarup-nato-skulle-have-vaeret-nedlagt-da-muren-faldt?

 27. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  Nu er chefen for FRONTEX
  blevet fyret for at passe sit arbejde,
  han anklages for at have medvirket til
  at sende migranter tilbage til Afrika.
  Det lod DR så en Anne Ingeman Johansen,
  en “forsker” fra vistnok RUC, udtrykke sin
  glæde over. Hun håbede på at den næste
  chef vil have en slap holdning til
  tilstrømningen.

  En sær historie, for det store billede er jo
  at Frontex slet, slet ikke har levet op til
  sin officielle opgave.

  Der var også en historie med “professor”
  Eigil Kaas som lod os forstå at co2 var
  hovedfjenden, og at menneskeskabte
  klimaforandringer var skyld i dårligt
  vejr og en hedebølge i Indien.

  En kort radioavis med Christian Lang
  med kun tre punkter: Første punkt: Hurra,
  endnu en migrant der havde beriget
  Danmark og kunne udnævnes til rollemodel.
  Andet punkt og tredje punkt: snak der
  støttede regeringens og enhedslistens
  politik. Mere propaganda end nyheder.

 28. Stem for ophævelsen af forsvarforbeholdet

  Jeg er uenig med Aamund. Uden EU er vi intet. Danmark er vistnok det eneste land i EU med forbehold. Alle de øvrige lande har ikke sat vores/deres sikkerhed overstyr, selv om de ikke har noget forsvarsforbehold.

  Jeg går ind for et europas forenede stater – med plads til de lokale stater. Nato har til dato leveret Danmark den bedste beskyttelse vi kunne håbe på, til trods for at vi skammeligt har skulket mht. at bidrage til NATO-fællesskabet.

  Mht. Ruslands uhørte angribs krig mod Ukraine har EU hidtil og vil fortsat afvise Ruslands skammelige barberi.

  EU har afgjort sine svagheder, men det er naivt at tro, at Danmark har nogen stemme i verden. Vi har et pip at sige i såvel NATO som i EU, og jo større pippet bliver, jo større indflydelse kan vi håbe på.

  Det indre marked i EU har i mange årtier bragt os en velstand, som vi aldrig isoleret set kunne have opnået. Derfor går jeg ind for EU på trods af dets mange mangler. Uden for er det lille Danmark uden indflydelse på foreningen på det europæiske kontinent.

  Jeg går ind for afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, så vi på trods af svagheder får et EU, der har en væsentlig plads blandt de største nationer. Uden er vi intet eller højst et lille pip.

  1. Michael Andersen

   Stem imod ophævelsen af forsvarsforbeholdet

   Jeg er uenig med Henrik Pedersen. 60 % af lovene i Danmark er EU love. Danske politikere indskrænkes og begrænses til 40 %. Fremmed lovgivning, fremmede konventioner og fremmede domstole indskrænker og begrænser. Det er pga. EU at Danmark ingenting er.

   EU har tilladt ubegrænset indvandring af ikke-kristne og af ikke-demokrater, EU har tilladt at NATO har udvidet helt op til Ruslands grænser, EU har spildt tid og penge på grøn omstilling og EU har bakket op om eksperimentelle vacciner. Det er pga. EU at alle landes sikkerhed er på spil.

   EU har trukket videns ressourcer ud af Danmark og placeret dem i EU’s administration. EU har tilladt at medier og sociale medier censurerer og at brugerne overvåges. Det er pga. EU at der er mindre viden.

   Der bliver oprettet en EU hær. EU lovgivningen er ikke afgrænset. Der er intet til hinder for uindskrænkede beføjelser til EU’s føderale militær. Det er pga. EU at amerikanerne trækker sig fra NATO.

   EU’s ledere og NATOs politiske chefer er mislykket med diplomati og forhandlinger. Der er prioriteret egoistiske målsætninger, frem for stabilitet, forsyningssikkerhed og fred. EU og NATO er blevet misbrugt i et politisk spil modsat den oprindelige hensigt og har gjort freden usikker.

   Såfremt Danmark havde prioriteret forsvar, uddannelse, viden, forskning, produktion, innovation og forsyningssikkerhed havde Danmark været en stormagt. De der valgte velfærd og indvandring, overgav Danmark.

   Det er for dumt at afskaffe sig selv. Det er for sent, når Danmarks grænser er væk, når det danske sprog er væk og når den danske kultur er væk. Det er for sent, når demokratiet er blevet erstattet af EU’s ensretning, EU’s centralisering og EU’s planøkonomi.

   Hvorfor skal vi gå i dumhedens retning, hvorfor ikke vælge klogt? Hvorfor ikke bare erkende at EU er en fejltagelse?

 29. FRIHED ER DET BEDSTE GULD

  Man kan have de meninger Henrik Pedersen
  har, men tror at han vil kunne have godt af at
  læse de argumenter som findes på bagsiden
  af EB i går mandag. Forsiden af EB blev brugt
  på en opfordring til at stemme nej.

  Den velstand som HP snakker om, kunne vi
  også have opnået på anden måde. Og vi
  betaler MANGE milliarder kr. i kontingent
  til EU. Som desuden er en udemokratisk
  størrelse som ønsker den størst mulige
  import af muslimer og andre migranter.
  Se Douglas Murray hos Hodja.

  HP bør også se videoen THIS IS AF BAD SIGN hos youtube.
  Den findes måske lettest via Hodja eller Document.
  Krigen i Ukraine belyses af Gravitas, 24nyt og Snaphanen.

 30. Der var et yndigt land

  Vi ser ind i en meget dyster fremtid. Men hvad
  gør danskerne.? Ringer og skriver de i tusindvis
  til politikerne og journalisterne for at få dem
  til at besinde sig og begynde på en ny og bedre
  politik?

  Nej, det gør de ikke. De allerfleste foretager sig
  ingenting. Slet ingenting. Med deres sløve
  passivitet godkender de så at sige at Danmark
  og de selv bliver udraderet om kort tid.

  Hvordan kan de forvente at politikere skal have
  respekt for et folk hvor 97-99% gladeligt finder
  sig i at blive gjort til 3. klasses borgere i deres
  eget land, mens Borgen gør klar til udslettelse af
  deres kultur, fremtid og dem selv. (etnisk udrensning)

  Politikerne forærer danskernes land, byer, kvinder,
  boliger, penge, skoler, hospitaler og alt muligt
  andet væk til fremmede folkeslag, men protesterne
  er små, svage eller sjældne.

 31. Gud bevare Danmark

  Inkompetente politikere agerer kækt, dristigt
  og tankeløst på hele menneskehedens vegne,
  i forhold til Ukraine krigen. Krigen trappes
  op igen og igen, med få dages mellemrum.

  På nettet, hos Youtube, Gravitas, hos Hodja
  og Document vokser bekymringen for om
  krigen kan eskalere til atomkrig. Og der er
  en artikel af Murray: “Kan Vesten reparere
  sig selv”?

  Bibelens beskrivelse af de sidste tider og
  dommedag ligner mere og mere nutiden.
  Verdens politikere er blevet vanvittige, og
  overalt breder ondskaben sig.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *