RASMUS PALUDAN – DEN SPEJLVENDTE PROVOKATØR

Vi bliver alle oprørte og vrede, hvis man forhåner eller ødelægger værdier og symboler, der betyder noget for os. Det kan være offentlig afbrænding af Dannebrog, grundloven, bibelen eller fotos af vores familie. Vi protesterer, vi klager, vi argumenterer og vi udstiller gerningsmændene på de sociale medier. Men vi myrder ikke provokatørerne, stener politi og brandvæsen eller stikker ild på biler og butikker. Vi holder os inden for rammerne af demokratiet og retsstaten. I islam gælder der andre regler. Uanset om vi er i Pakistan eller Sverige, anerkendes den sekulære forfatning ikke, hvis den kolliderer med sharia, Allahs egen lov og egne ord nedfældet i islams tre hellige skrifter, koranen, hadith og sira. Islams tre ’testamenter’ der styrer både det islamiske samfund og den enkelte muslims liv fra vugge til grav. Enhver oplevet provokation af personkulten omkring profeten Muhammed eller de hellige skrifter er blasfemi og straffes med døden.

Når Rasmus Paludan i disse dage afbrænder koraner i flere svenske byer, giver islam frit slag til hævnens stormtropper. Kan man ikke få lynchet Paludan, må man nedkæmpe dem, der beskytter ham. Ifølge koranen er der plads i himlen til jihad-kæmpere, der er mislykkedes, men som har gjort deres bedste for Allahs sag. Viljen ser Vorherre på, og i disse dage er der ikke mangel på islams viljestyrke i Sverige, hvor tv-billederne får os til at tvivle på om reportagen er fra Malmø eller Mariupol. En pan-europæisk meningsmåling foretaget for nogle år siden af amerikanske PEW påviste, at et flertal af muslimer i de største EU-lande ønskede at leve efter sharia-loven og ikke efter forfatningerne i de respektive lande. I Danmark viste en Wilke-måling for Jyllandsposten fra 2015, at hele 77 procent af danske muslimer ønskede grundloven udskiftet med sharia-loven. Der kom ingen reaktion fra hverken politikere eller medier. Herregud, det var jo bare den sædvanlige islamiske retorik. Der er vist ikke rigtig noget at komme efter.

Rasmus Paludans motiver for at drive Sveriges muslimer til vanvid med sine afbrændinger af koranen kan være mange. Selv siger han, at hans demonstrationer skal påvise, at myndighederne i Sverige har tabt kontrollen med samfundet, der nu er underlagt voldsmandens veto. Det kan han godt have ret i, når man hører politichefen i Malmø forklare, at gerningsmændene til ugens vold og ildspåsættelser tilhører ’blandede grupperinger af unge og yngre mennesker’. Ikke et ord om islam. Man kan også se Paludans provokationer som et præcist spejlbillede af de forfølgelser og ydmygelser, kristne dagligt udsættes for i hele den islamiske verden.

 Ifølge organisationen ’Open Doors’ er 300 millioner kristne i dag udsat for undertrykkelse og forfølgelse især i de islamiske samfund.  I Egypten bliver de koptiske kristne permanent forfulgt og deres kirker nedbrændt uden at myndighederne reagerer. I Saudi-Arabien er det forbudt offentligt at praktisere sin kristne tro. Bærer man et kristent kors om halsen, bliver man anholdt og dømt for ’terrorisme’. Muslimer, der bliver kristne, dødsdømmes. I Tyrkiet udvises nu alle kristne prædikanter. Missionærer, der uddeler bibler offentligt, arresteres og udvises. Talibaniseringen af Pakistan har resulteret i afbrænding af kristne skoler og kirker. Kvinder æresdræbes, hvis de fraterniserer med kristne og hinduer. Selv muslimske kvinder får kastet syre i ansigtet, hvis ikke de er passende tildækket.

Det er forståeligt, at flinke demokrater bliver voldsomt forarget over Paludans barske provokationer. Men det er topmålet af hykleri og dobbeltmoral, at medier, politikere og kirkens folk er totalt ligeglade med islams brutale undertrykkelse af kristne og andre ikke-muslimer. I de vestlige demokratier har islamiske migranter nøjagtig de samme rettigheder og privilegier som alle andre borgere, sådan som det skal være i et retssamfund. Det er på tide, at islam fejer for egen dør og sidestiller ikke-muslimer med muslimske borgere i de islamiske samfund. Retten til tro, tænke og ytre sig i frie og trygge rammer er en menneskeret. Ikke et privilegium for muslimer. Indtil islam får taget sig sammen og sætter reformer i gang, må islam finde sig i Paludans kontra-provokationer. Muslimerne ligger som de har redt.

56 Thoughts to “RASMUS PALUDAN – DEN SPEJLVENDTE PROVOKATØR”

 1. Peter Winther

  Fromt håb at Sverige nu pludseligt skulle vågne op!
  Endnu ikke sket på vores eget Christiansborg 🙁

   1. Lisbeth Haugaard

    Nu går det da helt galt ovre i Sverige. SVENSK POLITI HAR SKUDT TRE DEMONSTRANTER.

    Våldsamma upplopp i Linköping och Norrköping

    https://www.expressen.se/nyheter/nya-oroligheter-i-linkoping-och-norrkoping/?fbclid=IwAR1m47R2jdZ0eW-5b_W8K0bUo1eX1A1-XwD3CDzctw2mSVFJkLFD2ZvL-5s

 2. De tre musketerer

  Hvis muslimerne havde
  reageret klogt, havde de ignoreret Paludan.
  Så havde han ingen opmærksomhed fået,
  og havde været glemt i dag. Men ved at skabe
  sig, bruge vold og terror og brænde biler
  af, har de krænkelsesparate muhammedanere
  hjulpet med til at udbrede Paludans budskab: at
  islamisering og multi-kulti er vejen til den
  Vestlige civilisations undergang.

  For at det går mod borgerkrig eller etnisk udrensning
  af kristne, hvide og andre der ikke falder i de
  intolerante asylanters smag, kan ses af udviklingen
  i Frankrig, England, Sverige og Danmark mv.

  I den Vestlige verden hjælper EU-bureaukrater, indvandringsindustrier, radikale pladderhumanister
  og migranter fra Afrika og Arabien hinanden med
  at gøre kål på vores lande, økonomier og befolkninger.

  I Frankrig afbrændes flere kirker, huse og mange biler
  hver dag, og antallet af overfald og mord er voldsomt.
  Fremtrædende personer advaret om at en katastrofal
  udvikling er i gang, men har delvis talt for døve øren.
  Moderne europæere ser ud til at være så indoktrinerede
  at kun et mindretal ser og forstår hvilken afgrund der er
  ved at åbne sig under dem.

 3. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Danskerne og Svenskerne er i den grad færdige.
  Svenskerne er i frit fald, og vil inden længe blive
  fejet ud fra samfundets bund af det nye herrefolk,
  ligesom visne blade fejes væk med roterende
  motordrevne børster.

  Danskerne ombord på Titanic-Danmark vil blot
  sove videre, indtil slagsiden bliver så stor, at de
  trimler ud af køjerne og lander i iskoldt vand.
  Den endelige kæntring vil antagelig ske indenfor 10 år.

  Danskernes og svenskernes store flertal kan ikke finde
  ud af ret meget. I begge lande fører kvinderne krig mod
  mændene, og resultatet er at alle værdier og normer
  er brudt sammen. Mændene er holdt op med at være
  mænd, kvinderne er holdt op med at være kvinder,
  og børnene omdannes til tabere, nervøse vrag og
  digitaliserede robotter, så de kan tilpasses det
  kommende globalistiske verdenssamfund styret af
  WEF, FN, EU og Kina. Samt LGBTQ+. Det kan Klaus
  Schwab, Ida Auken, Marokko Lars og Mette Fupsen
  fortælle meget mere om.

 4. Gunnar Johansen

  Mange muslimer kan tilsyneladende ikke begå sig ordentligt i civiliserede samfund, så hvorfor give dem ophold (og penge) her?
  Svaret er ene og alene at det giver mange venligboere mulighed for at udstille deres gode hjerter. Dydsposører, kalder nordmændene disse kvinder, for det er jo primært det køn der poserer.

  1. Nicolai E

   “ så hvorfor give dem ophold (og penge) her?”

   Fordi vi blev solgt for olie af Klaus Schwabs mentale forgængere… klokkeklare gamle lorteaftaler fornægter sig ikke… et historisk bedrag uden fortilfælde er snart komplet… og der bliver bare snorket og løjet videre som om det da bare er helt normalt…

   WTF…!!

 5. Henrik Wegmann

  Palludan viser blot offentligheden med al ønskelig tydelighed, hvad det er for en massiv indsprøjtning af voldelige, arbejdssky analfabeter, som vores politikere har besluttet, at vi skal beriges med i Danmark. Og resten af Vesteuropa.

  Han gør det med en endog særdeles stor risiko for sit eget liv. Og han gør det uden udsigt til personlig vinding. Det synes jeg, at man bør have en betydelig respekt for. Hvad gør vi andre? Altså bortset fra et par linier på diverse blogs fra tid til anden.

  Når jeg ser på, hvor ringe levevilkårne er i Danmark nu sammenlignet med eksempelvis 1985, så tror jeg faktisk, at vi havde været bedre tjent med 179 chimpanser i Folketinget i stedet for de tåber, der sidder der nu.

  1. Dragen

   Henrik Wegmann.
   Jeg må give dig ret. Men tilføje at; Glemt bliver igen og igen de dansnere og svenskere som fortsat lever og bor I disse områder. Social politikken burde måske frem over , handle om hvordan man laver ADSKILTE bolig områder, for at sikre de svageste dele af de skandinaviske befolkningsgrupper , bedre muligjeder for at hjælpe sig selv og hinanden. Idag er de befolkningsgrupper reelt undermineret på et dagligdagsplan , der betyder at velfærdstaten SKABER nedbrudte mennesker.

  2. Lizette Petersen

   Ja der er jo en grund til, at borgen bliver kaldt døve blinde instituttet

  3. E. Frederiksen

   BRAVO Henrik

 6. Morten L. Pedersen

  På et eller andet plan tror jeg bare at vi skal omfavne kaste-kulturen (cancel culture). Vi skal ekskommunikere alle dem, som vil os det ondt. Vi skal holde op med at give dem vores penge, handle med dem, tilbyde dem vores venskab og vores velmente kritik. Hiv stikket helt ud. Riv plasteret af. Og her taler jeg ikke kun om de røde og muslimerne, men også om alle dem som støtter op om disse menneskehedens forrædere.
  Men vi kan også gøre mere end det: Det har i fortiden virket for alle menneskehedens forrædere at spille det uendelige offerkort, selv efter at have udklækket og støttet terrorister, som er de største svinehunde nogen kan forestille sig.
  Så nu vil jeg sådan helt officielt fratage alle menneskehedens forrædere og deres nærmeste dette evindelige offerkort. De kan få det tilbage igen når der ikke har været et muslimsk eller Marxistisk inspireret terrorangreb på ikke-muslimer og ikke-Marxister i 20 år i træk. Jeg starter uret nu.

 7. Michael Andersen

  Sandhederne passer ikke længere til public service, det der tales om i skolen, det der deles på arbejdet og blandt venner.

  Sandhederne er kommet til syne. Det er præcis historien om kejserens nye klæder hvor Rasmus Paludan udstiller det som alle ved, det som alle kender til og det som alle har hørt om.
  Paludan er den lille pige, der står med sin mor i hånden og siger at kejseren ikke har noget på. Herefter tør alle tale om det og alle tør forholde sig til det.

  Paludan udstiller fremmed kultur for det den er. En kultur der overtræder demokratiets spilleregler i så høj grad, at den lammer og skræmmer befolkningerne. Paludan udstiller venstrefløjens godhedspolitik, der lammer og skræmmer.

  Venstrefløjen har mistet befolkningernes stemmer, fordi venstrefløjen af gode grunde, har truffet de forkerte valg. Nu er der andre partier og bedre løsninger der har befolkningernes opbakning. Nok er nok.

 8. Nicolai E

  Paludan er en provocateur par excellence med tungere løg end nogen tolerant for intolerance kan diske op med… vil næsten mene han er en helt… sådan en der klart og tydeligt viser hvad de tolerante for intolerance har smadret ødelagt stjålet og fordærvet. Kønt er det ikke!!

 9. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden
 10. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Venstrefløjen har desværre
  ikke mistet mistet DK-befolkningens stemmer,
  for nu er både S, SF, R, EL, LA, V og K flyttet over
  til venstrefløjen. V og K er også langt ude på
  det rødradikale overdrev. Har man fulgt Jacob
  Ellemann, Lars Uløkke og Pape vil man vide
  at de er mere radikale end borgerlige. Stemmer
  man på et af de gamle partier, stemmer man
  på venstrefløjen.

  Allerværst er R og EL. De er så at sige løgnens
  og dødens partier. Deres politik er vanvittig
  og altødelæggende. De bakkes op af DR, TV2,
  Politiken og “Information”, men det ændrer
  ikke ved at det de arbejder for er barbari og
  folkeudskiftning/folkemord. Vil man helt
  forstå hvor forskruede de er i R og EL,
  behøver man blot at gå deres co2-, ligestillings-,
  familie-, indvandrings-, EU-, og kønspolitik
  efter i sømmene. Så finder man ud af hvor
  skingrende skøre de er. De er landsskadelige,
  mandsfjendske og livsfarlige rødfascister
  hele vejen igennem.

  De bruger nuttede talemaskiner som forgrunds
  figurer, men deres politik er dødbringende.
  _ _ _

  Læs om hvordan socialisterne har ruineret alt
  med økonomi velfærd, sundhed og sikkerhed
  i Venezuela og Sverige. (youtube og hodja videoer
  om Caracas og svenske mordrekorder)

 11. Wiens redning skete 1683

  De danske mænd er blevet så svage og dumme,
  generelt sagt, pga. mange års feminisering, at
  de ikke evner at skaffe sig nogen form for respekt
  fra hverken politikerne, medierne eller kvinderne.

  I over 40 år har mændene fundet sig i at være
  på tålt ophold i deres egne hjem og i deres eget
  land. Har fundet sig i at være retsløse i forhold
  til skilsmisse-systemet og familieretshuset. Har
  fundet sig i at blive hetzet, udskammet og gjort
  latterlige af kvindesagskvinder og kvindelige journalister.

  Og de danske mænd har fundet sig i at politiske
  partier forærer landet, kvinderne, pengene
  og alt muligt andet væk til fremmede asylanter.
  Og de har fundet sig i at politikerne ødelægger
  børnenes barndom og fremtid.

  Danske mænd er ikke hvad de har været. Og
  derfor ser det nu ud til at det vil gå dem ilde.
  Set fra Christiansborg og DR-byen er de ikke
  andet end foragtelige, overflødige og
  værdiløse fortidslevninger.

  Det er sådan det går når et folk lader sig
  styre af propaganda og feminiseret vanvid.

  Se “Why women destroy families, nations and civilizations”.
  Se videoer om hvordan socialister og islamister forvandler
  lande til slagtehuse og rædselskabinetter.

 12. Ole Larsen

  Bulgarien, Frankrig, Sverige og Østrig er de EU- lande med flest muslimer, og det er kun 9-12 procent af befolkningerne, som er muslimer. I demokratier er det jo flertallet, der laver lovene, og vælger regeringer. Ansvaret ligger hos flertallet, ikke mindretallet. Husk, at vi har de politikere, vi fortjener, vi har selv valgt dem.

 13. Wiens redning skete 1683

  Det allermest lærerige eksempel pt. er nok
  Venezuela, for få år siden en rig velfærdsstat
  og retsstat. Men så kom en socialistisk regering
  til magten. I dag sulter folk, ligene flyder i
  gaderne, samfundet er stort set brudt sammen,
  og antallet af røverier og mord er hundreddoblet.
  Se youtube video om de uhyrlige tilstande i
  Caracas, Venezuelas hovedstad.

  Løgnekræfterne vandt i Venezuela, og i USA og
  Canada samt Europa vinder de måske også?

  En video om Wiens redning er også værd at se.

 14. Ursula Overgaard

  Islamistiske værdier vinder mere og mere frem i EU-landene – også i Danmark – bl.a. ved EU-elitens migrantvenlige Ursula von der Leyen, kommissær Ylva Johansson og EU’s minister for eksterne anliggender Federica Mogherini og ved EU-domstolene.

  EU-Kommission tillod import af millioner af arabere og afrikanere under påskud af, at det var nødvendighed, humanisme, global næstekærlighed og kulturel berigelse.

  Federica Mogherini ønsker politisk islam som en del af Europas fremtid og hun siger: “Islam hører hjemme i Europa. Det har en plads i Europas  historie, i vores kultur, i vores mad – og mest vigtigt – i vores nutid og fremtid”. – Samtidig mener Mogherini, at flere muslimer i Europa ikke betyder en trussel for kontinentets fremtid. Alle de mange i de europæiske befolkninger, der har den frygt, tager fejl. De ved ikke, hvad europæisk identitet er, lyder det fra denne officielle EU-repræsentant.

  Politikernes godtroenhed, tillid, uvidenhed og  manglende realitetssans (og måske frygt???) fører til, at Europa bliver afrikaniseret og talibaniseret og gradvis bliver underkastet fremmed herredømme.

 15. Sæbekassebiler kører uden co2

  Det er værd at bemærke sig hvor idiotisk
  visse politikere opfører sig. Tag f.eks. Lars
  Løkke som fik nedrevet mange hospitaler
  og skadestuer, så der nu mangler sengepladser
  og nærhed overalt i landet. Og se hans komplet
  åndssvage plan om at nedrive tusindvis af
  gode boliger og boligblokke for at sprede
  hundredtusindvis af kulturfremmede ud over
  hele vores land.

  At stemme på hans nye parti “Moderaterne”
  vil være en støtte til endnu mere idioti. Lars
  Løkke er en pamper og egoistisk levebrøds-
  politiker og intet andet.

 16. Michael Andersen

  Jeg ved mange har et godt hjerte og brænder for at hjælpe andre. Jeg ved at Danmark er fyldt med glade og positive mennesker der støtter dem der er i nød og dem der bliver forfulgt.

  Jeg tror at vi om 20 år kommer til at forlade Danmark, efterlade vores huse og biler. Pensionen kommer vi også til at opgive. Formentlig må man pakke en kuffert med tøj, toiletsager og enkelte personlige effekter som familiealbum og breve. Det gælder for hele familien. Rejsemålet er til et nyt liv.

  Det er ulykkeligt, men sådan er det gået i de lande der er overtaget af dem man har hjulpet. Senest har et parti i Sverige meldt ud og danske er parat til at følge. Det mest ulykkelige er, at de fleste mente det godt. Desværre endte det skidt. Hvordan lever man med at ens børn og børnebørn er ulykkelige?

  I mange år har der været tegn. Helt tydeligt blev det da Rasmus Paludan gjorde brug af sin ytringsfrihed og uretfærdigt fik skylden for optøjer.

  Var optøjerne Paludans skyld?

  Kun hvis den 18 årige pige der blev voldtaget, havde skylden fordi hun gik i miniskørt. Kun hvis det homoseksuelle par der blev overfaldet, havde skylden, fordi de holdt i hånd. Kun hvis den pakistanske pige der blev slået ihjel i et æresdrab, havde skylden, fordi hun havde en dansk kæreste.

  Hvordan lever man med at ens børn og børnebørn er ulykkelige? Hvordan forklarer man børn og børnebørn, at det er mors og fars skyld?

  Fordi de ingenting gjorde.

  Forudsætninger
  Socialisme og islam er udbredt og kompatibel. I Afrika myrdes og fordrives hvide. I mellemøsten myrdes og fordrives kristne. Europa er racefikseret, der er had vendt mod hvide.

 17. Der var et yndigt land

  Hvis det står til EU, FN og WEF
  vil der ikke være steder eller lande man kan flygte til.

  Se iøvrigt den sensationelle video med Malcolm R.,
  en senator i Australien, der klæder Pfizer og andre
  “vaccine”-fabrikker af til skindet, og som samtidig
  udstiller hvor fantastisk inkompetente, ubegavede
  og samvittighedsløse/korrupte/ kriminelle mange
  politikere i Australien er. Videoen er hos Hodja.

  Oveni covid-skandalerne i Australien og mange
  andre lande, kommer så de angreb på liv, velfærd
  og tryghed, som sker via storimport af kulturfremmede,
  via forrykt og hovedløs co2 politik, via rødgrøn
  og totalitær “omstilling” m.m. Som ialt kommer til
  at koste danske skatteydere over 3000 MILLIARDER kr.
  Nogle af skatteyderne vil miste både penge og
  andet af værdi, f.eks. frihed, liv og helbred.

 18. Allan Rasmussen

  Rasmus Paludan er som kanariefuglen i kulminen , —- og han er den eneste der tør at kravle derned .

 19. Kirsten Hildebrandt

  Nu har det IRAKISKE UDENRIGSMINISTERIUM indkaldt den svenske charge d’affaires – i Bagdad til samtale.

  Irak mener nemlig, at svenske uroligheder kan have “alvorlige følger” for Sveriges forhold til den muslimske verden.

  Sveriges ufatteligt naive indvandringspolitik har gjort landet til grin specielt i de lande migranterne kommer fra!

  De har ingen respekt for Sverige, hvis åbne dør politik, de aldrig selv ville være dumme nok til at føre, og føler sig berettiget til at irettesætte landet i sager, som vedrører egne trosfæller!

  Officielt lyder der dog rosende ord overfor Sveriges førte politik, men når mikrofonerne er slukket, rystes der på hovedet!

  Sverige behandles nedladende som en uartig skoledreng, der skal skældes ud af Mellemøstens autoriteter!
  Mere her: https://www.dkvindkraft.dk/ritzau/46fc17c7-6c52-4b7d-accb-9d2c21765f68

 20. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Vores såkaldte demokrati er
  kørt helt af sporet, og ligger nu som
  en bus der er kørt i grøften og
  ligger væltet med hjulene op ad,
  mens passagererne ligger i en rodet
  bunke med døde, sårede og nogle
  relativt uskadte. Desværre er der
  gået ild i bussen, så det er stadig
  et spørgsmål om nogen slipper
  heldigt derfra.

  Det såkaldte folketing består nu mest
  af politikerbørn, skoletøser, skoledrenge,
  umodne konfirmander og teenagere,

  samt storbytosser, landsbytosser,
  teoretikere, pampere, parasitter, utopiske
  fantaster, pseudointellektuelle, rasende
  feminister, hysteriske co2-forskrækkede
  infantile Greta Thunberg-typer, rablende
  klimatosser, uvidende snakkemaskiner,
  hjernevaskede marxister, røde betonhoveder,
  levebrødspolitikere, uduelige umuliusser,
  fanatiske feltmadrasser, professionelle
  hyklere, EU-fans og bindegale
  aktivister af enhver slags.

  (Er det ikke cirka sådan det nuværende
  indhold i Christiansborg ser ud?)

  De fleste af dem er “intelligente” nok til at kunne
  fremsige lange rækker af fraser, floskler, slagord
  og udenadlærte kloge betragtninger, men de er
  ikke intelligente nok til at gennemskue eller overskue
  at virkeligheden ikke er som Karl Marx, Lenin, Stalin,
  Hitler docerede, og ikke er som Rosa Lund, Pernille
  Skipper, Ida Auken, Sofie Carsten, Eva Flyvholm,
  Merkel, Von der Lügen og Ylva Johansson påstår.

  De er alle trænede i at være ideologiske, men hvad
  hjælper det når deres ideologi består af nonsens,
  billige slagord, forfalsket videnskab og sære,
  absurde, perverse og stærkt
  forældede vrangforestillinger.

  Alle de gamle partier har svigtet, snydt, narret og
  forrådt danskerne et utal af gange. Hvorfor tror
  mange vælgere stadig på dem? Dårlig hukommelse,
  uvidenhed, MSM propagandaen eller hvad?

  Kan en nation overleve en kombination
  af godtroende hjernevaskede vælgere og
  en politisk forsamling der konstant fører
  folkefjendsk og altødelæggende politik?

  Det er vel ret tvivlsomt.

 21. Espen Kehler

  Borgerkrigen er startet

  Glistrup havde ret. Det ender med at vi får skåret halsen over eller kastet ud fra høje bygninger. Det er blot et spørgsmål om tid.

  En indvandrerstuderende sagde engang til mig: Bare vent til vi blir mange nok. Og hadet stod tydeligt frem i hans øjne.

  Som tidligere halalhippie blev jeg chokeret og overrasket over dette slumrende had. Hvor kommer det fra?

 22. Ivan Dybdal

  Så sandt som det er skrevet.
  Det burde for længst være kendt af alle inkl. de 179 medlemmer af folketinget. At det ikke medføre love, der kan beskytte os vantro danskere er en gåde?! 🙁
  Danmark og Europa er kommet “I krigens hus/ dar ul-harb “. Der er de områder af verden, der ikke er under islams herredømme og hvor muslimer har en hellig pligt til at indføre islams overherredømme (jihad).
  Kommer måske snart i dit kvarter? 🙂

 23. Vimmerby

  Ja, jeg valgte også stemme på Paludan ved seneste valg. Udslagsgivende var episoden, hvor Mimi blev givet tørt på – en kaskade af verbale kindheste. I guder, hvor var det festligt at overvære. Og partilederrunden, hvor skvattene stod i kø for at vise, at de ikke vidste hvilket ben de skulle stå på. Altså en stemme på røre i andedammen – Den drøm forblev desværre uopfyldt.
  Sikke en psyke Paludan må have! Javel – det er lidt skingert, hvad han går og laver. https://www.facebook.com/DanernesLys
  “Vi holder os inden for rammerne af demokratiet og retsstaten”, ja det gør de borgerlige – Om end vi ikke rigtigt har borgerlige mere. Kun gradbøjninger af at velfærdsstat er godt og variationer af at endnu mere velfærdsstat er endnu bedre.
  Bør vi ikke boycotte København ? 25% stemte på enhedslisten ! Personligt undgår jeg helst at købe amerikanske varer – Den nation er simpelthen for krigsliderlig.
  Og hvorfor går borgerlige ikke på biblioteket med skalpellen og fjerner diskret et par sider i højskolesangbogen ?? At Sverige ad åre ender som dysfunktionel bananstat, som vi kender dem fra Sydamerika er jeg for længst afklaret med.
  Islam er en af de yngste religioner og uden konkurrence den mest primitive. Sandkassen gik helt i stå, da vi i sin fandt ud af at sejle rundt om Afrika og de nu ikke længere kunne sidde på den flade og kræve told af forbi passerende karavaner. Og de sidder stadig på den flade.

 24. Michael Andersen

  Kære kvinde,

  Du fik stemmeret i 1915 og siden har du valgt. Hermed dit horoskop.
  Du kommer til at gå tildækket, din familie vælger din ægtemand, du skal altid stå til rådighed for sex, abort er ikke tilladt og skilsmisse er umulig. Din opgave bliver familien, din plads bliver i køkkenet og du må kun bevæge dig under opsyn. Stemmeretten opgiver du. Det er dit horoskop.

  Når din stemme giver rettigheder til fremmede og når din stemme inviterer flere fremmede, er du med til at horoskopet går i opfyldelse. Når din stemme har fået dansk kultur til at blive til fremmedkultur, er horoskopet gået i opfyldelse.

  Visionære kvinder har indset at demografi og religion er skæbne. Det er din skæbne. Vil du det anderledes, skal du stemme anderledes. Nogle horoskoper ønsker man ikke skal gå i opfyldelse. Nogle horoskoper går i opfyldelse også selvom man ikke tror på dem.

  Hvad tror du?

  1. Vimmerby

   Jeg boede på et tidspunkt i Berlin. Madammen en etage under – babuska typen, fik jævnligt besøg af tre araberknægte. De var lykkelige og hun var lykkelig !
   Jeg hører også til dem der mener, at det nok var en fejl at kvinder fik stemmeret. Alt for emotionelle og ikke tilstrækkeligt rationelle. Fukoshima, og dagen efter vil Merkel af med tysk atomkraft. Coronamink, og dagen efter vil Mette slagte alle mink i Danmark. Og Ursula, .
   https://emilkirkegaard.dk/en/2022/01/too-many-women-in-the-wrong-places-norwegian-navy-edition/
   Den norske fregat med 3 kvindelige styrmænd. Den 4. var mand, men tog sig en lur.

 25. Morten Pedersen

  En population som består alene af politisk korrekte og medgørlige individer er alt andet lige mere tilbøjelige til at blive overtaget af en mindre medgørlig og mindre politisk korrekt tyran. Det har vi jo allerede set med både Nazityskland og nogle vil mene også med Vesten af i dag.
  Alene derfor mener jeg at vi skal fejre og byde velkommen enhver ikke-medgørlig og ikke-politisk korrekt offentlig person med sine meningers mod og viljen til at sætte handling bag sine ord. Hvis vi kun har en af slagsen ender vi med stor sandsynlighed i et tyranni, men har vi en på hvert gadehjørne, så kan de både se og høre hinanden og det vil optage deres opmærksomhed så mere medgørlige mennesker ikke bliver adresseret i samme grad.
  Problemet er ikke Rasmus Paludan, men manglen på flere som ham, som ikke også samtidigt er dybt kriminelle og bevæbnet med skydevåben, som politiet er for skræmte til at tage fra dem. Og derfor er manglen på lige adgang for alle til disse skydevåben naturligvis også en del af problemet. Hvis ikke politiet kan/vil tage våbnene fra de kriminelle, så skal vi lovlydige borgere frit kunne købe de samme våben helt lovligt.
  Jeg kommer til at tænke på Joe Rogan’s historie om den gruppe muslimer som i Texas af alle steder mødte op til en “tegn Muhammed” event bevæbnet til tænderne for at skyde alle deltagerne. De nåede kun lige ud af deres bil og fik trukket deres våben før lovligt bevæbnede lovlydige borgere havde gjort det af med dem.
  Man kan altså ikke blæse og have mel i munden. Har man sagt A må man også sige B. Flertallet af befolkningen og politikerne har villet importere andre landes psykopater, idioter, pædofile, og kriminelle. Så lad nu resten af os kunne forsvare os selv, i det mindste. Det skylder I os.

  https://youtu.be/Xk04H1ZPeWQ

 26. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Vi har jo nogle virkelig kloge, skarpe og fornuftige
  kvinder med her, Ursula O., Kirsten H., Lizette P.,
  E. Frederiksen og Lisbeth H. Var alle kvinder som
  dem havde Danmark stadig været et yndigt land.

  Vi har også kloge mænd med. Dem er der jo også
  nogle stykker af, selvom alle mænd er dumme,
  overflødige og værdiløse iflg. DR.

  Problemet er at alt for mange kvinder og mænd
  er blevet gjort til idioter af børnehavernes og
  skolernes woke pædagoger og af den evigt kværnende
  propaganda i MSM. Med tv og radio i spidsen har
  medierne i årevis arbejdet på at vildlede og fordumme
  borgerne. Og det er lykkedes langt hen ad vejen. Se
  hvordan galninge fra R og EL mv. igen og igen
  promoveres af MSM.

  Papiraviserne har også ladet sig korrumpere af
  de millioner af kr. som de gamle partier forærer dem
  i en løbende strøm. Hvad de har skjult, fortiet, forvrænget
  og løjet om i tidens løb kunne man fylde tonsvis af bøger
  med. Og i går, i dag og i morgen vil de fortsætte med at
  fordreje, bagatellisere og lyve. Alle de gamle papiraviser
  pisser på danskerne hver eneste dag.

  MSM er skyld i at kvinderne kan se frem til en trist
  ubehagelig fremtid med masser af tvang, tæsk og
  undertrykkelse. Det bliver kæft, trit og retning efter
  afrikanske og barbariske retningslinjer. Se hvordan
  det gik en dansk skønhedsdronning som blev gift
  med en pakistaner. Hun blev tortureret gennem tre
  år og døde som en lam grøntsag dækket af sår.

  De fleste danske mænd går også ind til en grim
  fremtid fuld af ubehageligheder og ydmygelser.
  Det er sådan det går når man finder sig i rød
  og feministisk politik og manipulation. Flertallet
  af mændene har fundet sig i alt for meget fra
  systemets side. Resultatet er at de i dag er retsløse,
  er til grin, er 3. eller 5. rangs borgere i deres eget land.
  De er frarøvet deres borger- og menneskerettigheder.
  Selv åbenlys hån og undertrykkelse har de fundet sig
  i, som når ligestillings-feministerne skriger op og
  forlanger retfærdighed, samtidig med at de ødelægger
  alt for deres medsøstre, er nederdrægtige og
  uretfærdige overfor mændene, familierne og børnene.
  Ikke een gang i 40 år har man set mændenes flertal
  sige fra så det kunne høres og ses.

  Åbenlys politisk svindel med ligestilling, “berigelse”,
  velfærden, familieværdierne, folkesundheden, co2
  og folkehjemmets økonomi, kultur og sikkerhed,
  har kun fremkaldt svage og spage protester.

  Det er derfor Christiansborg mener at de har ret
  til at forære vores land og alt hvad der er i det, væk
  til afrikanere og arabere. Det er derfor de finder det
  helt i orden at tyrannisere os, udnytte os og udrydde
  os. De synes at det er fint at smadre familierne,
  erhvervslivet, landbruget og folkets fremtid. De
  betragter os som malkekvæg og slagtekvæg.

  I Sverige har røde politikere de sidste 25 år opført
  sig som idioter, og landet er nu en galeanstalt, jungle
  og krigens hus.

  Flertallet af danske politikere er også kortsynede
  idioter, og om få år vil vi også have tilstande som i
  Sverige, Venezuela, Libanon og lignende fejlslagne stater.
  Medmindre mange selvtænkende danskere pludselig
  tager sig gevaldigt sammen. Men det kræver nok
  et sandt mirakel.

  Se youtube angående hvad rødfascisterne har gjort
  ved Venezuela som for 10-15 år siden var en rig
  velfærdsstat. Se under Caracas, hovedstaden hvor
  terror og seriemord nu er det normale.

 27. Fra rig velfærdsstat til terrorstat
 28. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  PS: Vimmerbys ret morsomme historie om
  tre kvindelige styr”mænd” der sejlede et stort
  moderne norsk krigsskib i sænk, leder tanken
  hen på de tre kvindelige ministre som solgte
  Danmarks serum-institut og vaccinefabrik til
  Saudi-arabien. De fumlede så meget at salget
  gav et kæmpe underskud.

  Og samtidig forringede de vigtige dele
  af vores sundhedsvæsen, så det er sandsynligt at
  de har påført hundredvis eller tusindvis af danske
  patienter store lidelser eller tidlig død.

  Den sag har MSM også bagatelliseret eller fortiet.

 29. Gud bevare Danmark

  Hørte lige Isabella Arendt fra Kristendemokraterne i P 1.
  Hun lød som en blanding af Rosa Lund, Sofie Carsen og
  Pernille Weiss. Isabella kan bare ikke få indvandring nok.
  De frygtelige konsekvenser fortsat indvandring vil få for
  danskerne, rager Isabella en fjer. Hun er nok mere rød
  og faktaresistent fantast end kristen.

 30. Michael Andersen

  Danskerne kaldes racister, det forstærker fremmedgørelsen. Fremmedgørelsen blev skabt af social ingeniørkunst og centralisering.

  Mange danskere blev fjernet fra små nærsamfund og stuvet ind i pladebeton og mistede følelsen af at høre til. Mange danskere blev frataget ansvar og indflydelse på deres liv og mistede viljen til initiativ.

  Social ingeniørkunst og centralisering skabte fremmedgørelsen. Danmark blev til ghettoer og udkantsdanmark.

  Danskerne skal tilbage på sporet gennem følelsen af at høre til og viljen til initiativ. Danmark har brug for nærsamfund, selvbestemmelse og lokaladministration.

  Danmark blev afsporet af kommunalreformer, social ingeniørkunst og centralisering.

  Hvorfor blev det sådan? Hvordan bliver det anderledes?

 31. De tre musketerer

  Verden er ved at gå fra forstanden. måske bl.a.
  fordi man ikke længere læse avis, høre radio
  eller se tv, uden at blive fyldt med vrøvl og
  propaganda. Som f.eks. når JP i dag har to store
  artikler fyldt med tåbeligheder.

  Først et dobbelt-opslag med en feminist der
  angriber tidens mænd. De har 1000 privillegier
  og udnytter og undertrykker de stakkels kvinder.
  En artikel med woke feministisk ævl. Ikke andet
  end tidsspilde. (At JP har en feminist som chef-
  redaktør afspejles vel i artikelvalget)

  Lidt ligesom da Politiken brugte en forside og to
  helsider på at påstå at der er over 500 forskellige køn.

  JP fortsatte med en anden stor artikel om at det iflg.
  tre biskopper var ukristeligt og umenneskeligt at
  begrænse mængden af indvandring. I betragtning af
  at folkekirken er infiltreret og overtaget af feminister
  og woke pladderhumanister, er det jo ikke overraskende.
  Nærmest samtlige kvinder i folkekirken er blinde
  tilhængere af masseindvandring. Men er det ægte
  kristendom at støtte afrikanisering og islamisering?

  I radioen var der en stribe af kvindelige co2-fanatikere. De
  snakkede løs om hvor vigtigt det er med bæredygtighed og
  klimakvoter og klima-afgifter og bla-bla-bla. Og de vil have
  en hurtig mange dobling af antallet af vindmøller, og 100
  gange så mange sol-celler.

  Blæse være med
  hvad det kommer til at koste, blæse være med
  fugle, naboer, landbruget, udsigter og skatteydernes privatøkonomi.

  Ingen af disse co2 fanatikere har sat sig ind i hvad co2 er for
  noget, eller i hvor kompliceret klimadannelsen er. Solens
  rolle ser klimatosserne bort fra.

  DR, EL, R og Venstre propaganderer også for at Danmark og
  andre lande skal hælde så meget benzin på bålet som muligt,
  når det gælder krigen i Ukraine.

 32. Mikael Emmertsen

  Rasmus Paludan er en islamistisk terrorist. Han lader bare de vrede muslimer gøre det beskidte arbejde. Derefter siger han på hyklerisk vis “Se bare. De er kun ude på vold og ballade”. Hans aktioner er en støtte til islamismen. De bekæmper den ikke. Man bekæmper islamismen ved at sætte sig ind i og forstå dens årsager. Denne forståelse ønsker islamisterne ikke. De vil kun have modstand for dermed at kunne fremstå som martyrer. Formålet er at skabe flere åndelige krigere, der er parate til at ofre sig i kampen mod Vesten. Som sådan burde alle militante islamister hylde Rasmus Paludan. Og det gør de sandsynligvis også inderst inde. Han udfører den ægte islamistiske martyrs arbejde.

  1. Michael Andersen

   Som med Grønland, er det fortidens handlinger der former fremtidens beslutninger.

   Sverige klarer selv at blive til en version af Libanon. Det der kan undre mest er alle advarslerne. Al forskning i kultur havde forudsagt forløbet.

   En skræmmende klog mand forudsagde det:

   “Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, daß sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde.“

   Paludan har ikke noget med det at gøre. Han er et symptom, ligesom reaktionerne. Hvordan kan man tro at være klogere end alt forskning og alle de praktiske erfaringer?

   Der er kulturer der ikke passer sammen. Så enkelt er det, desværre.

   1. Mikael Emmertsen

    Mine muslimske venner passer fint ind i vores kultur. Så man skal passe på med at generalisere angående “dem” og “os”. Men de vil heller aldrig overfalde Rasmus Paludan. De vil kun le ad ham og hans tendens til at overdramatisere.

 33. Allan Gorm larsen

  I stedet for at håne Rasmus Paludan, så bør man se ham som et symptom på hvor sygt det hele udvikler sig.
  Paludan gør ikke andet end at sige, og gøre de ting, som de fleste af andre længe har haft lyst til, men ikke rigtigt tør, så derfor en cado til Paludan.

  1. Mikael Emmertsen

   Man kan godt kritisere islam uden at brænde koranen. Et fravalg af de passager, man finder misvisende, kan kombineres med et tilvalg af de passager, der er i sproglig harmoni med det substantielle i enhver trosform. Alle religioner har samme mål. Åndelig indsigt gennem kærlighed til alt liv. Opfordring til angreb på andre religioner og livsformer er en fejltolkning af den reelle tekst.

   Den analyse formår eller ønsker Rasmus Paludan ikke. Dermed repræsenterer han en ensidig fanatisme i sin kritik af islam, der kan sidestilles med islamisternes had til jøder og andre former for kultur, de ikke mener er i harmoni med deres egen.

   1. Michael Andersen

    Demokrater tager afstand uden at overtræde demokratiets spilleregler. Ægte troende reformerer ikke og hvis de prøver, er de uægte og formentlig døde.

    Nogle religioner er politiske manifester, nogle religioners gode er andres onde og nogle religioner forholder sig forskelligt til efterlivet. Religioner når aldrig i mål. Religioner handler ikke om mål. De handler om midler. Magtmidler. Fysiske og spirituelle.

    Paludan skal ikke presses til at udøve selvcensur eller presses til at underkaste sig andres meninger. Et pres er et indgreb i ytringsfriheden.

    På hvilket vidensgrundlag udtaler du dig om Paludans formåen? Hvad ved du om hvad Paludan formår?

    Ytringsfrihed kan ikke sidestilles med fanatisme. Ytringsfrihed kommer af retten til fri tale. I demokratiet er ytringsfriheden total. Det er selve fundamentet.

    Hvorfor prøver mennesker der ingenting ved, at bestemme over dem der ved noget?

    Ps. Du er tæt på at være den viseste mand i verden

    “The wisest man in the world is the one who realizes he knows nothing”

    1. Mikael Emmertsen

     Jeg taler om religionens formål. De har alle et fælles formål. Men alle religioner risikerer at misbruges i politiske magtspil Magthavere i alle kulturer anvender religion i forbindelse med metoder til formål at opnå kulturpolitisk indflydelse. Der er ingen onde religioner. Her tager du fejl. Men der findes religioner, der misbruges. Islamismen er et eksempel på dette misbrug. Jeg deler helt Rasmus Paludan’s kritik af islamismen. Men han og andre tager fejl, når de kalder islam en ond religion. Ligesom islamisterne tager fejl, når de kalder troende, der følger en anden trosretning eller bare en anden udlægning af den muslimske tro, for vantro. Et angreb på koranen er et angreb på hele islam. Man bør skille tingene ad. Islam er ikke en ond religion. Lige så lidt som jødedomme og kristendommen er det. Men de kan alle misbruges i et magtpolitisk spil. Det er forræderi mod religionen, der har til formål at øge menneskets indsigt gennem kærlighed til alt liv. Også de livsformer, hvis moral og kultur de ikke selv deler.

     Kender du noget til sufisme? Det er en gren af islam, som jeg tidligere har omtalt. Koranen er fyldt med sufistisk filosofi. Blandet med meget andet. Det skyldes, at værket har flere forfattere. De tilsyneladende forskellige tekster kan forenes, når man ikke tager de aggressive passager for pålydende, men kun ser dem som et billedsprog med hensigt at bekrige ens egne indre fjender. Ikke de ydre. Det er den esoteriske side af islam. Denne substans har den til fælles med alle andre trosformer. Når der står, at Allah er den eneste Gud og hans fjender skal besejres, kunne det same siges indenfor alle andre religioner, der kalder den samme Gud noget andet. Det er altså kun en metode til at styrke ens egen tro, der i sin substans anerkendes som værende helt på lige fod med andre trosretninger.

     Rasmus Paludan misbruger ytringsfriheden til fanatiske formål. Han vil bekæmpe hele islam og dermed substansen i al religion. Ytringsfrihed bør forenes med evnen til at forstå dem, man kritiserer. Ellers er den intet værd.

 34. Mikael Emmertsen

  Sufismen er en esoterisk – indre – retning af islam. Den er imod enhver form for lovreligion. Sufierne påstår, at Muhammed selv, der kun talte i lignelser, var den første sufi. Det kan ikke dokumenteres. Den islamistiske erobringsideologi opstod efter hans død. Dens fremstilling af Muhammed som krigsherre, der ønskede islam udbredt, kan heller ikke dokumenteres fra neutrale kilder. Koranen er som sagt fyldt med sufistisk filosofi og kan ikke forbydes. Men islamistiske magthavere i alle lande kræver den underlagt islamismen. Ellers kan det medføre dødsstraf.

  Her kan vi tydeligt se to former for islam. Den ene af ægte spirituel substans. Den anden en kulturpolitisk erobringsideologi. De fleste muslimer dyrker en mellemting. Men i respekt for sufismen burde Rasmus Paludan og andre nøjes med at kritisere islamismen. Afbrænding af hele koranen rammer også sufierne.

 35. Michael Andersen

  @ Mikael Emmertsen

  Erdogan har sagt at det ikke er muligt for muslimer at begå folkedrab i Darfur. Erdogan skældte Merkel ud for at bruge udtrykket ”islamist terror” og sagde at islam betyder fred og den kommer ikke med terror. Han siger at Hamas ikke er en terrororganisation men et politisk parti.

  Det muslimske broderskab er ikke en terrororganisation fordi den er ubevæbnet, broderskabet er en ideologisk organisation. Erdogan har også sagt at der hverken er et moderat eller et ikke-moderat islam. Der er kun et islam. Det moderate og det ikke-moderate er opfundet af vesten, for at svække islam.

  Vil du påstå at Erdogan taler usandt?

  Erdogan siger der kun er et islam. De der ikke tror på det, sætter demokratiet på spil.

  Hvorfor er det svært at forstå?

  Der er ikke noget ”dem man kritiserer”. Religion, tro og overbevisning er ikke personer.
  I Danmark er det sådan, at når biblen brændes af, så kommer public service og afbrænderen får en kontrakt med et stort forlag. I det danske demokrati er der ingen hellige køer eller bøger.

  I det danske demokrati kan der ikke opstilles betingelser for ytringsfriheden. Ytringsfriheden kan heller ikke påstås misbrugt, for den er absolut. Absolut ytringsfrihed er grundprincippet i det danske demokrati.

  Hvorfor er demokratiet så svært at forstå?

  Paludan udstiller de svenske politikere, viser hvad han kæmper for og får hjælp af de ustyrlige.

  Hvordan får man demokratiet til at indse, at der er et demokratisk problem?

  1. Mikael Emmertsen

   Erdogan har ikke ret. Han bruger religionen islam som en undskyldning for at retfærdiggøre islamisk lov. Der er islam uden islamisk lov. Så enkelt er det. Ellers ville sufier ikke være muslimer. Men de er muslimer. At påstå noget andet er at sige, at kun politisk islam er rigtig islam. Men islam er en religion. Det kulturpolitiske kommer i anden række og har i sig selv intet med religionens spirituelle side at gøre. Den kan tilføjes visse former for spiritualitet. Men politik og religion er to forskellige ting. De kan forenes, men de er ikke i sig selv det samme. Den spirituelle islam er den oprindelige islam. Det bekræftes af, at sufier kan være muslimer uden sharialov og jihad vendt mod andre trosretninger. Men den politiske islam kan ikke være islam uden anerkendelse af den sufistiske filosofi, der er en vigtig del af koranen.

  2. Mikael Emmertsen

   Og dog kan Erdogan have delvis ret. De, der kalder sig muslimer og begår folkedrab, er ikke rigtige muslimer. Men han har ikke ret i, at islamister ikke kan begå terror. Han vil dog nok ikke kalde dem islamister, da han forsvarer den eksoteriske islam. Altså den kulturpolitiske, ydre islam. Han kan også have ret i, at der kun er et islam. Men islam har to sider. Esoterisk – indre – og eksoterisk – ydre. Han forsvarer den eksoteriske islam og forsvarer en form for human islamisme. Den kan også fra et vestligt synspunkt forsvares, hvis den ikke er i konflikt med vores humanistiske værdier. Men hvis han går ind for forfølgelse af de sufier, der kritiserer den islamiske strafferet, er han en tyran. Så lader han den kulturpolitiske ensretning dominere religionens spirituelle side, da sufismen kun anerkender personlig sharia. Ikke sharia som almen lov. Han kan med andre ord godt gå ind for visse former for islamisk lovgivning, hvis han samtidig anerkender muslimers ret til selv at vælge den form for islam, de selv ønsker.

  3. Mikael Emmertsen

   Jeg er ikke imod ytringsfrihed. Men jeg er imod ytringsfrihed, der har til formål at håne og nedgøre andre personer og kulturer. Rasmus Paludan har vist, at han er imod dialog. Han går terroristernes ærinde for at fremme denne. Derefter kan han hyklerisk anklage dem for de optøjer, han selv har iscenesat. Han har startet noget, der kunne være positivt. Men han mangler at vise god vilje ved at vise, at han ønsker konstruktiv dialog med dem, han kritiserer

   Hvis nogen brænder bibelen, er der ikke mange, der reagerer. Dit eksempel med pressen er kun realistisk, hvis afbrændingen har til hensigt at afsløre inhumane tendenser i et såkaldt helligt skrift. Pressen ville også se positivt på Rasmus Paludan’s aktioner, hvis de havde til hensigt at kritisere udnyttelse af den såkaldt hellige bog, terroristerne bruger som begrundelse for at retfærdiggøre deres krig mod Vesten. Det kræver, at han anerkender den humane side af religionen islam. Ligesom en person, der brænder bibelen også sideløbende ville anerkende kristendommens humanistiske natur. Hvis ikke, ville aktionen kunne sammenlignes med satanisme. Det er der ikke mange humanistiske liberale, der går ind for.

   1. Mikael Emmertsen

    En kort opsummering. Alle religioner går i deres spirituelle substans ind for næstekærlighed og tilgivelse. De anerkender alle trosretninger, men tager altid udgangspunkt i deres egen. Vores vestlige humanistiske moral er i høj grad inspireret af religion. Den eksoteriske religion danner baggrund for alle moderne statsdannelser og deres lovgrundlag. Derfor kan islamismen anerkendes på lige fod med den kristne kultur. Men kun hvis den ligesom hos os er tro overfor de åndelige grundprincipper om ikke at hævne, tilgivelse og næstekærlighed. Derfor er ubetinget dødsstraf et problem. Man kan sige, at den angrende synder i religionens navn bør fritages for al anden straf end frihedsberøvelse. Efterfulgt af mulig resocialisering. Enhver korporlig straf bør kunne omstødes og kun tjene som et advarselssignal. Ellers er det et brud på religionens spirituelle moral. Ligesom det er et brud på den humanistiske stats grundprincipper. De lande, der bekender sig til religion eller ateistisk humanisme, er forrædere mod deres egne principper, hvis de ikke efterfølger princippet om at lade nåde gå for ret. Ligesom det naturligvis er et brud på al åndelig etik ikke at tillade andre trosformer end herskernes. Det gælder både indenfor religion og ateisme.

 36. Michael Andersen

  Venstrefløjen inviterede indenfor og regnede med at det gav stemmer.

  Venstrefløjen regnede med at gæsterne ville blive tilfredse med at bo i ghettoer og være på bistand. Venstrefløjen regnede med at de fremmede ville glemme deres kultur og blive som danskerne eller svenskerne. Præcis som venstrefløjen gjorde med grønlænderne.

  Venstrefløjen glemte at fortælle de nye, hvor vigtigt det er, at der ydes en indsats i skolen. Venstrefløjen glemte at fortælle, at det forventes man arbejder. Venstrefløjen glemte at fortælle at Danmark og Sverige er kristne, at Danmark og Sverige er demokratier og at Danmark og Sverige har ytringsfrihed.

  Venstrefløjen håber at de nye glemmer, hvem der parkerede dem i ghettoer, umyndiggjorte og klientgjorte på bistand med hatten i hånden. Venstrefløjen håber at de nye ikke opdager, hvor svigtet de blev, fordi der ikke blev stillet krav.

  Venstrefløjen glemte at fortælle, at religiøse bliver kritiseret og cancelt for deres meninger om abort, homoseksualitet og ægteskab.

  Venstrefløjens projekter handler ikke om humanisme. De handler om stemmer. Det var venstrefløjen der inviterede og det var venstrefløjen der svigtede.

  Hvorfor bliver befolkningerne ved med at stemme på venstrefløjen der svigtede?
  Hvorfor bliver troende ved med at stemme på venstrefløjen der vil afskaffe religion?

  1. Mikael Emmertsen

   Savner du fjendebilleder? Venstrefløjen synes at være et yndet billede for dig. Her minder du mig lidt om Rasmus Paludan’s fanatisme. Sagt i al venlighed. Sagen er den, at der begås fejl på begge sider. Jeg giver ikke meget for ensidig kritik. Hvor der er noget at kritisere, er der også noget at rose. Ellers giver kritikken ikke anden mening end angreb på en kultur, man ikke selv bryder sig om.

   Venstrefløjen får mange stemmer, fordi den til trods for sine fejl og mangler viser omsorg for de små i samfundet. Mere end højrefløjen. Det kan enhver se, der er neutral og ikke forudindtaget. Det er humanisme. Ikke nødvendigvis socialisme. Venstrefløjen er mere end socialisme. Ret beset hører partiet Venstre til venstrefløjen. Nogle medlemmer mere end andre. Venstrefløjen findes i alle liberale partier. Den vil ikke afskaffe religion. Men den ønsker ikke at give kristendommen fortrinsret. Det skyldes dens modstand overfor nationalismen. En klassisk nationalistisk holdning er, at Danmark er en kristen nation. Venstrefløjen er globalistisk og international. Da den er grundlæggende ateistisk, anerkender den alle religioner på lige fod. Hvis Gud eksisterer – hvem ved? – vil han være mere glad for en humanistisk ateist, der støtter de små i samfundet. Frem for en kristen nationalist, der misbruger religionen til at forsvare sine egne nationale interesser.

   1. Michael Andersen

    5 artikler på information, afdækker en flig af venstrefløjens hykleri og manglende omsorg. Hvis venstrefløjen løser problemer med mavefornemmelser, skabes der nye problemer.

    Hvorfor er det at venstrefløjens manglende viden og indsigt, står i vejen for langsigtede løsninger?

    Chefredaktør Stéphane Charbonnier havde netop færdiggjort sit manifest for ytringsfriheden, da han blev dræbt i terrorangrebet mod Charlie Hebdo. Manifestet, som nu for første gang udgives på dansk, er en flammende kritik af den selvgode venstrefløj, medierne og islamisterne, som i deres tåbelige religionsforsvar går racismens og terrorens ærinde.
    Information

    Venstrefløjen har haft travlt med at påtale krænkelser af minoriteter, men afvist at udvise tolerance over for bekymringer hos dem, de er uenige med. Dermed har de dumpet demokratitesten og har kompromitteret den europæiske liberalismes fremskridt.
    Information

    Antallet af børn, der vokser op i fattigdom, nærmer sig 10.000. Der bliver hele tiden flere hjemløse. Der mangler tilbud til udsatte misbrugere. Der er ikke meget at glæde sig over i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport. Formand Jann Sjursen efterlyser mere viden, mere handling, og at politikerne ind imellem vender tingene på hovedet.
    Information

    Sara Omars ’Dødevaskeren’ om kvindeundertrykkelse i Allahs navn udråbes som årets vigtigste bog. Den er blevet modtaget som debatbog, men den er en roman, siger forfatteren, og det er hun glad for. For romaner kan som ingen andre steder tilbyde plads til at udfolde komplekse fortællinger
    Information

    Selvom SR-regeringen “vil måles på at nedbringe fattigdommen”, er fattigdommen steget, skriver Information.

    1. Mikael Emmertsen

     Der er ingen SR regering. Kun S. Jeg interesserer mig ikke for politik. Jeg Jeg interesserer mig for den verden, der er lige foran mig. Derfor stemmer jeg liberalt. Jeg stemmer på det parti, der giver mig mest mulig frihed. Den finder jeg ikke på højrefløjen. Jeg deler ikke jeres had mod islamisterne. Det gør dem bare mere ekstreme. Jeg prøver at forstå dem og deres bevæggrunde. Den radikale forsker Mona Sheikh har skrevet flere analyser om problemet. Her er et link til en artikel i Videnskab.dk, der siger noget interessant om de sekulære samfunds ledere i de lande, der tidligere var underlagt Vesten’s imperialisme. Deres undertrykkelse af både religionen og politiske modstandere har skabt en frygt for Vesten, vi er nødt til at forholde os til.

     https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-faar-vesten-succes-i-kampen-mod-islamismen

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *