VI VARMER OP TIL DEN 1.JUNI

Her kan man finde en henvisning til en video-samtale, hvor jeg med Morten Messerschmidt drøfter, hvorfor det er vigtigt, at vi den 1. juni stemmer nej til at ophæve forsvarsforbeholdet. Ikke bare er EU et centraliseret bureaukrati med et stort demokratisk underskud, men EU-kommissærerne er nogle organisatoriske virrehoveder, der i deres afmagt ikke kunne beskytte EU’s ydre grænser i 2015 eller senere, hvad de ellers har ansvaret for.

Nu ønsker EU at skabe ’strategisk uafhængighed’, hvad der på jævnt dansk betyder etableringen af et EU-forsvar, der kan stå på egne ben uden at skulle støtte sig til NATO. Danmark skal i stedet støtte op om NATO og hurtigst muligt opbygge et moderne og effektivt forsvar, så vi kan løse fremtidens militære opgaver og skabe fred og sikkerhed for den danske befolkning.

25 Thoughts to “VI VARMER OP TIL DEN 1.JUNI”

 1. Jette

  Jeg er ikke i tvivl, det bliver nej herfra.
  Er man i tvivl, bør man rette sig efter Benjamin Franklin:
  When in doubt, don’t.
  I øvrigt, bliver det et nej, – får vi “chancen” igen senere……

  1. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at hvis man klikker på ordet ‘henvisning’ i artiklens første linje, kommer man direkte en i video-samtalen. Desværre er linket kun svagt markeret, men det fungerer.

  2. En ny mulighed gives kun ved at stemme nej.
   I gen ting er kommet til valg, når der først er sagt ja
   Så et nej tak her fra

 2. Henrik Wegmann

  EU er et totalt udemokratisk misfoster, som intet positivt har gjort for noget europæisk land. I praksis fungerer det – med vore politikeres velvilje – som en invaderende magt, der ikke stopper sin aggression, før al national selvstændighed i medlemsstaterne er blevet bragt til ophør. Den fulde kontrol over alle alle medlemsstater er endemålet.

  At støtte dette foretagende, der opererer uden for al lov og ret, giver ingen mening. Når så mange alligevel gør det, må det være et udtryk for en afgrundsdyb mangel på viden om, hvad EU er og vil. Og at propaganda virker.

  Nå, afstemning eller ej. På sigt skal EU nok får det, som de vil have det alligevel. Og fårene vil stå på marken og glo på ulven, som var det deres ven.

 3. Michael Andersen

  Socialisternes regeringsføring er præget af fejlskøn og forfejlet politik

  Militær indflydelse mangler og akademiseringen af krigshåndværket breder sig. Socialisterne hældte krigens konstanter ud med badevandet, da de indførte det nye Forsvarsakademi. 1000 soldater har ryddet lagrene og tømt hylderne på landets kaserner. Hæren er blevet til en udrykningsstyrke. Danmarks jord til luft forsvar, har socialisterne også sparet væk.

  I det politiske system bliver fake news til kendsgerninger. Sandheden kender vi fra debatten om indvandring og covid. Ønsket om at ophæve forbeholdet, kommer samtidig med Ruslands krig i Ukraine. Danskerne bliver påvirket, når de er hårdest ramt på følelserne. Det er fake news af værste skuffe. I 1992 blev det til et nej. Det er manglende respekt for folkestyrets beslutninger, når der søges et ja til ophævelsen af forsvarsforbeholdet.

  EU startede med et økonomisk samarbejde og er endt i et socialistisk jerngreb. Det på trods af at unionen var stendød. Danmark og resten af EU skal ikke samarbejde om forsvar. Fordi ingen politiker tør love og ingen politiker kan gøres ansvarlig for retningen i samarbejdet. Selvfølgelig vil et spillevende forsvarssamarbejde, ende totalitært. Fordi EU anvender salamimetoden og fordi EU har udviklet sig totalitært.

  Fremtidens frihandels samarbejde er i EU. Fremtidens Europæiske militære samarbejde er i NATO. Kommer Danmark med i et økonomisk og militært samarbejde ender det i et socialistisk EUSSR.

  Stem nej til en rendyrket socialistisk fremtid, stem nej og atter nej.

 4. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Hvis danskerne ønsker at
  gavne sig selv, stemmer de NEJ!!
  Hvis de vil skade sig selv, stemmer de ja.
  Men hvis der ikke kommer uafhængige
  valgobservatører på, er det måske ligemeget
  hvad vi stemmer. Hvordan sikrer vi at
  optællingen af stemmer foregår ærligt og
  korrekt?

  Danskerne er i den grad på spanden.
  Indtil nu har de ikke formået at skabe nogen
  effektiv modstand mod den totalitære og
  kortsynede politik der er ved at knuse alle
  deres værdier, rettigheder og
  fremtidsmuligheder.

  Hvad rød og woke politik fører til, kan pt.
  iagttages særlig tydeligt i Sverige, Venezuela,
  Canada, USA, Frankrig og England.

  Sverige hærges af guerillakrig, terror og
  kommunale konkurser. I Venezuela sulter
  befolkningen, gangsterbander hærger og
  bunker af lig flyder i gaderne. Canadas
  Trudeau og hans socialister er ved at
  oprette et diktatur hvor ytrigsfriheden
  kvæles med juristeri og politi. USA er
  i hastigt forfald. I Frankrig brændes en
  eller to kirker ned pr. dag. I England har
  bander af sadister og psykopater frit
  spil overfor engelske piger og kvinder.

  På nettet er der uhyggelige videoer om
  hvad der foregår i Caracas og Malmø osv.

  Her i Danmark er velfærds- og retsstaten
  ved at krakellere og smuldre væk. Det er
  det samme med infrastrukturen og andet.
  Tusinder af familier tyranniseres, medierne
  svigter, og de gamle partier gider ikke
  beskytte danskerne mod de voksende
  trusler. Tværtimod er de i gang med en
  folkeudskiftning. Og de vil afskaffe vores
  demokrati. Danskerne er allerede
  3. rangs borgere i deres eget land. Også
  økonomien er nødlidende, selvom der
  prales med at den aldrig har været bedre.

  Flere og flere danske børn og unge
  fratages deres borger- og menneskerettigheder.
  Der er ingen fremtid til dem, fordi de gamle
  partier forærer landet, byerne, boligerne,
  kvinderne, pengene, butikkerne, skolerne,
  arbejdspladserne, hospitalerne, kulturen
  og meget mere væk til fremmede folkeslag.

  Indenfor et overskueligt tidsrum kan vi
  være i samme situation som svenskerne
  og dem i Canada og Venezuela osv.

 5. Piotr

  Set i lyset af hvad EU har præsteret, eller ikke har evnet at præsterer, de senere 10-20 år, p.g.a manglende kompetencer, specielt i det øverste lag samt blandt kommissærene, er der absolut ikke/intet grundlag for, at give de samme personager, kontrol med en EU udryknings styrke(hær), som et overstatlig organ.

  Hvis de havde magt over en udryknings styrke idag, ville Ungarn sandsynligvis være besat.
  OG, Parlamentet i Paris ville blive besat i næste weekend, når Ursula og Joseph i Brussels fandt ud af, at LePen havde vundet præsident valget.

  Når nu det er så p…. vigtigt for ja-siden på hoPPeBorgen, at dette Forsvars- forbehold droppes, mener jeg at de bør sætte deres taburetter i spil, i fald det bliver et NEJ. Specielt Mette FUSK.

  At dette ikke bliver gjort, viser med al tydelighed misforholdet der findes mellem, vore krukkede levebrødspolitikere, og den danske befolkning.

  Nogen vil påstå, at danskerne har de politikere, vi fortjener!
  Tjae, en fortæsket sandhed og årsag til, at alting går totalt skævt, af det der har med den offentlige sektor at gøre.

  Mere magt til EU er af det onde! Stem NEJ d. 1. Juni 2022.
  Stem NB! SIAD! P.

 6. FRA RIG VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

  Der er to hovedårsager til
  at vi nu er i en situation der ligner
  ligner begyndelsen til Danmarks
  komplette ødelæggelse og danskernes
  udryddelse.

  Den ene årsag er DFs totale svigt. Et
  svigt og forræderi der ikke er set
  magen til i 300 år. DF havde 37
  mandater 2015 – 2019, partiet var
  større end Venstre, men i fire år
  udrettede Thulesen Dahl og Pia
  Kjærsgaard ingenting. Og de tillod
  endda Lars Løkke Rasmussen at
  tage til Marokko, så han kunne
  underskrive Merkels Marokko
  traktat. Lars Løkke påstod bagefter
  at traktaten ikke var bindende og
  nærmest var betydningsløs. En tyk,
  sort, fed løgn.

  DF kunne i dag have været det
  største parti, men tabte alt på gulvet.

  Den anden årsag er at mange
  danskere stadig har det godt
  eller har det nogenlunde fint.
  Derfor lever de i troen på at de
  bare kan slappe af, og at det nok
  skal gå altsammen.

  Derved begår de samme fejl som
  venezuelanerne og svenskerne begik.
  For ret kort tid siden var begge lande
  rige, fredelige, frie og trygge lande.
  Men nu er det forbi med disse
  værdier. Nu er det tyranni, fattigdom,
  guerillakrig, ufrihed, utryghed og
  frygt det handler om.

  I begge lande er overfald og mord
  i gaderne, bomber mod boligblokke,
  påsatte brande, retsløse borgere og
  fattige hjemløse i garager, udhuse,
  kælderrum og opklodsede biler, blevet
  hverdag i store områder.

  I Sverige er tusinder af pensionister,
  forældre, børn og unge fordrevet fra
  deres boliger, som er overtaget af bander.

  Vælgerne i Venezuela og Sverige
  havde tillid til socialisterne og lignende
  som lovede dem guld og grønne skove.
  Hvad de fik var det modsatte, plus en
  landsomfattende hverdags-terror.

  Se youtube videoerne om de skrækkelige
  tilstande i Caracas, Malmø og Stockholm
  og Gøteborg osv.

 7. Gunnar Johansen

  Personligt stemmer jeg NEJ, og det tror jeg også flertallet af vælgerne vil gøre. EU er ude af stand til at gøre noget som helst fornuftigt.
  Ikke engang sommertiden kan EU finde ud af at afskaffe.

  1. Træt

   Det ville blive nogle lange mørke morgener om vinteren, hvis vi beholdte den nuværende sommertid året rundt.
   For du er vel ikke en af de stueplanter, der ønsker vintertid året rundt, så vi andre spilder lyse timer på arbejdet, som vi så kommer til at mangle til vores udendørs aktiviteter?

   1. Gunnar Johansen

    Vintertid året rundt, tak. Sådan var det før EU blandede sig. Dine fritidsaktiviteter kommer ikke os andre ved.

    1. Elizabeth

     Ja tak. Enig. Lad os få normaltilstanden (vintertid) tilbage. “Sommertid” er indført af DJØF-idioter.

     1. Træt

      I stueplanter skal ikke ødelægge det for os andre. I må aftale med jeres evt arbejdsgivere at I møder senere og får senere fri, når sommertiden gælder. I er trods alt langt i mindretal.

   2. Henrik Wegmann

    Træt, hvis du ikke bryder dig om den måde, som naturen har indrettet døgnet på, så stå en time tidlige op. Og lad os andre leve et naturligt liv med en naturlig døgnrytme.

    1. Træt

     Det handler ikke om at stå tidligere op, men om ikke at spilde de lyse timer på arbejdet.
     Vi andre er blevet enige om det, og stueplanterne er i mindretal

   3. Ligeledes “træt” af mærkværdige indlæg, som intet har med sagen at gøre

    Fjols, “vintertid” er rent faktisk NORMALTID, og det lyder til at være dit ønske!
    Så hvad handler dit indlæg egentlig om?

 8. Ursula Overgaard

  EU-eliten ønsker at skabe ’strategisk uafhængighed’. – ’Strategisk uafhængighed’ af hvem(?) – af NATO? For at EU-eliten efterhånden selv at kunne råde over de Europæiske Natomedlemmers bidrag på 2% af BNP? –

  Hvis Danmark deltager i et militært-økonomisk meget kostbart samarbejde til et EU-forsvar, så risikerer Danmark efterhånden at ende i et diktatur, der ligner et socialistisk EUSSR, hvor demokratiet, vetoret og ytrigsfriheden kvæles. Desuden: Et EU-forsvar/hær bliver – uden tvivl(!) – en modpol til Nato. – Ønsker Danmarks borgere at betale de ekstra BNP-promiller, der fremover skulle betales til EU-eliten? – Mere magt til EU-eliten er af det onde! – STEM NEJ DEN 1. JUNI 2022.

 9. Fra rig velfærdsstat til terrorstat

  Vi danskere er ved at
  blive omringet og opslugt af

  FALSKHED, DUMHED og PERVERS GALSKAB

  .Vi har nu et folketing uden folkelighed
  og et demokrati fjernstyret af ikke-valgte bureaukrater.

  Vi har et konservativt parti der ikke er konservativt

  Vi har et dansk folkeparti uden danskhed

  Vi har et Venstre hvor formanden er en blegrød radikaler

  Vi har et S og SF der hverken er socialt, demokratisk eller folkeligt

  Vi har et DR som er uden public service, for det er løgn,
  propaganda, manipulation og wokeness næsten altsammen.
  Se Elon Musk der definerer wokeness som ren ondskab.

  DR-rødstrømperne kræver mere censur og flere indgreb
  overfor deltagerne i de debatter der foregår på nettet. Og
  DR er også fortaler for mere indvandring og en udvidelse
  af krigen mellem Rusland og Ukraine.

  Vi har intet forsvar og intet civilforsvar tilbage, alligevel har
  Mette F skrottet 70 års tilbageholdenhed fra den ene dag til
  den anden, så Rusland nu opfatter Danmark som en fjendtlig stat.
  Hvis krigen udvider sig, kan det få enorme konsekvenser.

  Vi har en co2 propaganda som er pivfalsk. Se PragerU.

  Vi er belemret med en ligestillingspropaganda
  som bygger på løgne om at danske kvinder er undertrykte,
  selvom hele samfundet er ved at være indrettet på at
  imødekomme og promovere kvindernes idéer, ønsker og krav.

  Vi er også belemret med en endeløs løgnekampagne om at
  masseindvandring, multi-kulti og afrikanisering/islamisering
  er lig med berigelse og harmoni.

  Vi får fortalt at EU er et demokratisk og fremragende godt
  projekt, som er til umådelig gavn for vi danskere. Vi fik
  fortalt at nedlagte grænser ville blive vejen til tryghed og rigdom.
  Men læs så om hvordan transporten og handelen med narko, kvinder, våben, migranter og tyvegods er eksploderet.

  Vi blev fortalt at vacciner, mundbind, restriktioner og
  mink-aflivning var vejen frem. Og brugen af effektiv medicin
  blev undertrykt. Nu er det kommet frem at den medicinske
  behandling var fantastisk god og effektiv, mens alt det andet
  var helt i skoven. Se Thomas Soltaus videoer hos Hodja. Se
  artiklen “Folket misinformeres” i N.jyske S.tidende.

  Radikale fortæller uafbrudt at de er humanister. Men de går
  ind for en politik som er dybt pervers overfor børn. Og de har
  dummet sig igen og igen, som da de feks. anbefalede et
  JATAK til at afskaffe kronen og indføre euroen.

  Familiehuset, skilsmisse-systemet og “børneværnet” taler
  om barnets tarv op ad stolper og ned ad vægge. Men i praksis
  sjofler de tusinder af børn, gør dem retsløse og faderløse og udsætter dem for åndelig grusomhed i årevis. Se den lange
  række af skandaler hvor børn er blevet mishandlet i børnehjem
  drevet af “børneværnet”

  Staten mener at børnene bør opdrages af staten, hvorfor
  forældre mistænkeliggøres, overvåges, udspioneres og
  kontrolleres som var vi i DDR eller Kina.

  Kvindesagskvinderne kræver retfærdighed, kvoter og fuld
  ligestilling. Men hvor de har magten, er de yderst fjendtlige
  overfor mænd. Til dem er der nul ligestilling, kun foragt,
  retsløshed og nedladende behandling. Og de samme feminister
  angriber også deres medsøstre, ved at arbejde for indvandring
  og islamisering.

  De woke feminister angriber også familierne, hjemmets fred
  og børnenes barndom og fremtid.

  Hver dag fortæller DR og TV2 os at Danmark er et af verdens
  rigeste, frieste og tryggeste lande. Alligevel udsættes
  sundhedsvæsnet, velfærden, forsvaret og meget mere
  for den ene besparelse og nedskæring efter den anden.
  Mange patienter er omkommet på grund af manglende
  sengepladser, forældet udstyr og personalemangel,
  oplyser overlæger. Til danske hjemløse er der ingen
  opvarmede telte. Forsvaret er skåret ned til sokkeholderne.
  Minkbranchen har stadig ikke modtaget de lovede beløb.

  Og mængden af kriminalitet, overfald, brand og mord,
  sygdom, ufrihed og uretfærdighed er flerdoblet siden
  1980. Så hvad er det for en tryghed DR fabler om?

  Seruminstitutet, Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen,
  vaccinefabrikken, “Patientsikkerhed” og “Patientklager”
  fungerer stort set ad Pommern til eller som syltekrukker.

  Skattetrykket, skilsmisse-tallet og pensionsalderen er oppe
  i rekordhøjder. Og indvandringen, kriminaliteten og mængden
  af konkurser og fogedsager er ved at løbe løbsk.

  Boligpolitikken er decideret asocial overfor de boligsøgende
  danskere. Retssager er blevet så kostbare og langtrukne at
  retfærdighed kun gives til de få. Og er det kulturfremmede
  som har svindlet, overfaldet, lemlæstet eller dræbt danskere,
  får de ofte en fantastisk stor strafferabat.

  De gamle partier er eet stort fallit-bo. De har svigtet hele
  vejen igennem siden 1968 og 1983. Vores samfunds-system
  er nu næsten lige så sygt og hyklerisk som det svenske.

  Hvad mon fremtiden bringer af yderligere ulykker, med det
  Christiansborg vi er udstyret med?

  Se video om situationen i Caracas.

 10. De tre musketerer

  Læser man alle Aamunds artikler, får man et
  godt indblik i hvad der er ved at ske med Danmark.

  THE NEW WORLD ORDER IS UPON US

  Thierry Boudet fortæller hos Hodja om hvordan
  FN, WEF og WHO sammen med klima-bedragerne
  og indvandringsindustrierne prøver at skabe en
  globalisering som vil blive et levende mareridt for
  alle mennesker på kloden, undtagen 1 promille.
  Han advarer om at hvis denne marxisme, version
  2 ikke stoppes, vil ethvert land blive forvandlet
  til et samfunds-helvede.

 11. Gud bevare Danmark

  Aamunds artikel fra 21/1 “NATO har intet at gøre
  i Ukraine”, er værd at genlæse. For i stedet for at
  trække følehornene til sig, har Vesten nu travlt
  med at hælde brændstof på konflikten. Det er
  ikke et udtryk for klogskab eller visdom, men et
  tegn på at man finder at risiko-adfærd er den
  rigtige politik. Man har modtaget kraftige
  advarsler fra Rusland, men man tager dem
  ikke alvorligt.

  NATO og USA er stærke militært set, men hvis
  konflikten løber løbsk, har de ikke skygge af
  chance for at stoppe alle de atomraketter der kan
  affyres af verdens største land. Og bare 1% eller
  2% af dem når frem, er der intet tilbage af Vesten.

  Iøvrigt ser det ud til at EU vil tillade Iran at opruste
  med atomvåben, og Biden har besluttet at nogle
  yderst farlige terror-bevægelser skal have flere
  våben og flere udfoldelses-muligheder.

  Selv om vi ser bort fra Ruslands atomvåben, er det
  allerede lykkedes at gøre krigen 100 eller 1000 gange
  så blodig som den ellers ville have været. Hvorfor
  er det så vigtigt at holde Zelenskijj ved magten, at
  man vil risikere en storkrig?

  USA har mange gange startet krige for at frembringe
  regimeskifter i bl.a. Afghanistan, Irak, Serbien og
  Vietnam.

  Det er ikke fornuft, visdom og etik der præger tidens
  politikere og journalister.

 12. Michael Andersen

  I Unionstraktaten er brug af EU’s budget til militære formål ikke tilladt.

  Hvis Danmark siger ja til samarbejde, er det et ja til økonomisk støtte til våbenhjælp, militærbaser, militærtræning og en EU hær. I EU’s aftalegrundlag er der ingen ramme der forhindrer fremtidige tillæg og udvidelser. Danmark skal sige nej til en aftale uden begrænsninger.

  Nationbuilding, våbenhjælp, militærbaser og militær træning ender i fiasko. Det så vi med Afghanistan, hvor demokraterne forærede 20 års indsats til Taliban. I EU’s aftalegrundlag til samarbejde fremgår det ingen steder hvordan EU skulle være bedre eller dygtigere. Tværtimod virker aftalegrundlaget sporadisk og der er ikke formuleret en strategi. Danmark skal sige nej tak til en aftale uden en strategi.

  Forestil dig, at du som person vil låne til en mobiltelefon, en bil eller et hus. Så siger du nej tak til en uopsigelig aftale hvor långiver frit kan sætte afdraget op, opskrive løbetiden eller opskrive renten. En uopsigelig aftale, der uden begrænsninger medfører uoverskuelige forpligtelser, siger man nej tak til.

  Det kan kun blive et nej tak til et samarbejde uden begrænsninger og uden strategi. Vi ved med sikkerhed hvad vi har og vi ved med sikkerhed ikke hvad vi får.

  Hvordan kan det blive andet end et nej tak?

 13. Ole B Jensen

  M. A. har 100% ret.
  Og at de gamle partier og Mette F
  presser på for at få os til at sige ja
  til en EU-aftale med uoverskuelige
  og risikable konsekvenser, viser
  hvor ubegavede og uansvarlige
  flertallet af politikerne er.

  De er en samling arrogante dilettanter
  som konsekvent fører sig frem med
  landsskadelig og folkefjendsk politik.
  En politik som med tiden kan slå alle
  danskere ihjel, eller tvinge dem til at
  flygte ud af landet. Men hvor kan de
  flygte hen?

  Vælgerne vil gøre det meget nemmere
  for sig selv, hvis de kasserer de
  gammelkendte håbløse politikere der
  er i gang med at ruinere Danmark fuldstændig.

 14. Thomas Poulsen

  Det ville ikke undre mig hvis det bliver et ja til at afskaffe forbeholdet.

  De fleste mennesker i dag er styret af følelser, ikke så underligt at man oftere og oftere hører vendingen “jeg føler” når folk taler sammen.

  Her kan krigen i Ukraine virkelig bruges til noget, de store følelser kommer frem og hvis man virkelig føler noget så tar man ja-hatten på, for hvem vil siger nej til at samarbejde?

  Selv har jeg ingen specielle følelser for EU, jeg er mere til en analyse af hvad EU har gjort for mig og vort land i de sidste 20-25 år.

  Har det hele da været så skidt, ja det synes jeg faktisk det har. Ja, ja siger I, EU afskaffede roaming afgifterne, nu kan vi alle se porno på mobilen uden at skulle betale ekstra når vi er op farten og opkaldet hjem til kontoret koster heller ikke ekstra.

  Det skal så tilføjes, at EU drøftede roaming i 20 år inden der skete noget, hvem sagde at lobbyisme og penge under bordet ikke virker.

  Sommertiden skal såmænd nok også blive afskaffet om 25-30 år, urmagere og parkeringsfirmaerne har vel også deres lobbyister og vi har vel alle set en lille liderlig p-vagt være mere end normalt om sig præcis de dage på året hvor tiden skifter.

  For mig blir det et klart NEJ den 1. juni, jeg vil ikke give mere magt til en mafiaorganisation, som ser det som sin største opgave at nedbryde almindelig vestlig levevis. Husk på hvad EU (Mogherini) proklamerede for ikke så længe siden: ” Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and — what matters most — in Europe’s present and future…I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture”.

  Stil dig selv spørgsmålet om du vil afgive mere suverænitet til en organisation med sådanne holdninger.

  Lad stoicismen vinde, parker følelserne den 1. juni og stem nej.

  God Påske.

 15. De syv små dværge

  Vi er enige med Thomas Poulsen.

  Der kun godt en måned til EU-valget, og vi danskere
  som ikke ønsker at få en møllesten hængt om halsen,
  burde omgående gå i gang med at uddele pjecer,
  flyveblade og brochurer om at stemme NEJ. Og vi
  burde stille krav om at folkebevægelsen mod EU
  samt NB, G.I. og DF får lov til at iagttage
  stemmeoptællingen.

  Stemmer vi ja, bliver det endnu en tung møllesten om
  halsen, og snart vil vi så også få blylodder om benene.
  Kun en tåbe frygter ikke EU-havet, for det er dybt som
  Merianergraven, og det vrimler med hajer, blæksprutter,
  muræner, ål, krabber og havslanger.

 16. Ole Madsen

  Argumentet for, at vi skal stemme ‘Ja’ til at afskaffe forsvarsforbeholdet, har ofte været at Danmark skal “sidde med ved bordet”. Og det er måske sagen i en nøddeskal. Politikerne er helt vilde med at sidde med ved bordet ved de fine middage på de bonede gulve.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *