ARBEJDSKRAFT FRA AFRIKA? NEJ TAK

Verdensbanken udgav sidste år en rapport om befolkningsudviklingen i Europa, som satte brand i den løbende diskussion om indvandring. Rapporten konkluderer, at i 2050 vil 18 ud af de 27 EU-lande have oplevet tilbagegang i befolkningstallet. EU’s samlede befolkning vil være gået fra 452 millioner mennesker til omkring 422 millioner. 30 millioner færre europæere. Årsagen er, at der fødes for få børn i Europa. I Danmark viser de seneste tal fra Danmarks Statistik en fertilitet på under 1,6 og tallet har gennem flere år været faldende. Alligevel vurderer Verdensbanken, at Danmark som et af de få EU-lande vil opleve en fremgang i befolkningstallet, fordi indvandringen til Danmark er typisk større end udvandringen. Prognoserne siger derfor, at de 5,9 millioner indbyggere i 2022 vil i 2050 være 6,4 millioner. Tilsammen omkring en halv million flere på kun knap 30 år. Heraf vurderes mere en 300 000 at være indvandrere eller deres efterkommere.

Rygmarvsreaktionen fra politikere, medier og kommentatorer bakket op af en juhu-gruppe af erhvervsorganisationer har været det sædvanlige opråb om mere indvandring, gerne fra Afrika, der oplever en eksplosion i befolkningstilvæksten, som i de seneste årtier har presset enorme mængder af illegale migranter ind over Europa. Ofte henvises til, at USA er blevet verdens førende økonomiske og politiske magt netop, fordi USA også er verdens førende indvandringsland. Ergo: indvandring er godt for os alle sammen. Her glemmer begejstrede migrant-influencere dog nogle vigtige forudsætninger. Amerika var i 1600-tallet befolket af indianerstammer, der ernærede sig som jægere og samlere som vi i Danmark for 10 000 år siden. Indvandrerne fra Europa bragte derimod den sidste nye teknologi til det nye kontinent: rideheste, landbrug, skibsbygning, produktion af skydevåben, kemi samt ikke mindst alfabetet og ingeniørkunsten, som senere førte til anlæg af jernbaner og telegrafstationer over hele landet.

Danmark er et avanceret og moderne højteknologisk samfund, der ikke vil få noget som helst ud af at lukke grænsen op for afrikanere, der ganske vist ikke er jægere og samlere, men i høj grad daglejere og gadesælgere uden uddannelse, uden fagkundskaber. Danske skatteydere må i dag hvert år hoste op med et milliardbeløb svarende til fire gange forsvarsbudgettet for at holde liv i migranter og deres efterkommere fra islamiske lande, som lever i isolerede muslimske kulturfællesskaber milevidt fra det danske arbejdsmarked. Dette en dårlig forretning for det danske samfund, og yderlige import af samme skuffe vil kun gøre det endnu værre.

Det er dog en kendsgerning, at vi mangler arbejdskraft overalt i samfundet. Det gælder både erhvervslivet og den offentlige sektor.  Løsningen er imidlertid ikke flere ufaglærte hænder, men derimod ny teknologi. Konsulentfirmaet Mckinsey beretter i en aktuel rapport, at automatisering og kunstig intelligens (AI) vil transformere de moderne samfund til en ny struktur. Den accelererende robotisering, digitalisering og AI vil fjerne traditionelle jobs i detailhandelen, sundhedssektoren, transporterhvervet og i industrien og servicefagene. Der kommer selvkørende biler, automatiserede kassefunktioner, og AI vil overtage store dele af sygehusenes diagnoseprocesser og kirurgiske indgreb. AI vil effektivisere klimamodellerne, så vi forhåbentlig slipper for FN’s hysteriske klimaprognoser, der er helt i hegnet. Denne udvikling betyder ikke, at millioner af arbejdspladser bare forsvinder op i den blå luft, men at vi skal vænne os til, at vores arbejdsplads udover os selv integreres med robotter og AI-funktioner. McKinsey vurderer, at allerede inden 2030 vil mellem 15 og 30 procent af globale arbejdspladser blive automatiseret svarende til mellem 400 og 800 millioner beskæftigede. Rapporten fremhæver, at hvis avancerede samfund som USA, Japan, Frankrig og Danmark er omstillingsparate, kan automatisering og AI erstatte 20 procent af arbejdsstyrken i 2030. Hvis vi derimod hænger i bremsen og ikke udnytter teknologien, mister vi arbejdspladserne, og automatiseringsgevinsten går til Indien og andre opstigende samfund.

 AI betyder nok tab af gamle arbejdspladser, men også skabelsen af nye. Introduktionen af den personlige computer i 1970’erne genererede millioner af nye jobs såsom produktion af halvledere og udvikling af alle salgs software og apps. Ifølge McKinsey vil automatisering og AI skabe lige så mange nye arbejdspladser som teknologien nedlægger.  Der er således ingen grund til at importere ufaglærte migranter fra Afrika, når vi i stedet bør omstille samfundet til den nye teknologi, der netop vil frigøre titusindvis af mennesker, der kan finde ny beskæftigelse netop der, hvor behovet er størst.

Dette kræver dog også, at politikerne åbner op for en fri konkurrence i omsorgs- og sundhedssektoren, så kompetente servicevirksomheder som ISS kan drive plejehjem, børnehaver og lægeklinikker.  Fri konkurrence giver bedre løn-og arbejdsforhold, så vi vil se, at det akutte behov for 4000 sygeplejersker hurtigt bliver dækket, så snart personalet atter kan tilbydes tiltrækkende aflønning og arbejdsmiljø.

Historien viser tydeligt, at det ikke er massen, men måden, der gør det. Historikere vurderer, at Keops-pyramiden blev bygget på 20 år af 20 000 arbejdere. Med moderne entreprenørmateriel og informationsteknologi kunne vi i dag knalde pyramiden op på 24 måneder med 200 arbejdere. Tyskland stod i 1945 og manglede syv millioner faldne soldater, der lå på verdenskrigens slagmarker. Tyskerne importerede dog ikke syv millioner afrikanere til at fylde hullerne på arbejdsmarkedet, men fik ny teknologi fra USA. De overlevende smøgede ærmerne op, gav den en skalle og få år efter strømmede de første folkevogne ud fra samlebåndet. Wirtschaftswunder i praksis.

Vores politikere og medier hverken lærer af historien eller formår at komme fremtiden i møde. Vi vil derfor opleve, at samfundets ledere fortsat vil skrige efter uspecificeret import af arbejdskraft uanset, at en fremtid i national velstand kræver moderne løsninger og ikke mere af det samme.

Fremtidens velfærd behøver ikke som nu at bestå af skattefinansierede almisser uddelt af socialdemokratiet. Vi kan selv, hvis vi vil.

21.februar 2024

v

v

103 Thoughts to “ARBEJDSKRAFT FRA AFRIKA? NEJ TAK”

 1. Tim Pallis

  Tak Asger Aamund for en realistisk og positiv fremtidsudsigt. Du er sgu den bedste og skulle have været statsminister.

  1. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

   KVINDESAGSKVINDERNE, ligestillingsfanatikerne
   og de røde feminister lykkedes med at aflive 900.000 danske børn i tiden
   1970 til 2022. Børnene blev anset for at være ubekvemme, og så var det
   selvfølgelig den rigtige løsning at slå dem ihjel. Set fra et kommunistisk,
   kynisk og iskoldt synspunkt var det politisk korrekt og det eneste rigtige.
   Den lille million af “fraværende” danskere er måske grunden til at man
   kan hævde at der mangler arbejdskraft.

   En anden årsag kan være den røde familie-politik og propaganda, som
   i fire årtier er gået ud på at mistænkeliggøre familien, hjemmet, mændene
   og forældrene. Helst ser man familien opløst og splittet, for det er da bedst
   med enlige mødre. Til det formål diskrimineres fædre med nedladende
   negativ særbehandling, mens mødre får positiv særbehandling hvis de
   lader sig skille. Manden er kun på tålt ophold i hjemmet.

   En tredje grund til den manglende arbejdskraft kan også være at Chrborg
   har sørget for at der nu er 1,3 millioner kulturfremmede fra Afrika og Arabien
   i vores land. De skal jo serviceres, forsørges, betjenes, hjælpes, indkvarteres,
   uddannes, transporteres, pensioneres, behandles og sendes på ferier til
   de lande de er flygtet fra, m.m.m., og det beslaglægger efterhånden en
   stor del af danskernes arbejdskraft, tid og penge.

   En fjerde grund kan være at de gamle partier har skabt et bureaukrati så
   kolossalt at det suger enorme resourcer til sig. Tusinder og atter tusinder
   af danskere bruger deres liv på skrivebordsarbejde, som er skabt af mange
   millioner regler, cirkulærer, forordninger, xcel-ark, direktiver, paragraffer,
   e-mails, forbud, påbud, digitale og ideologiske tosserier osv.

   En femte grund kan være at der bruges millioner af timer og milliarder af
   kroner på arbejdsindsatser som ikke gavner befolkningen det mindste.
   Og de mange timer og energier som går til spilde fordi de bruges på idioti,
   betyder at mange nyttige opgaver forsømmes.

   Hvis politikerne brugte deres forstand, og hvis de var loyale overfor deres
   eget folk og land, ville der OVERHOVEDET IKKE MANGLE ARBEJDSKRAFT!!

   Men desværre synes Chrborg at have droppet alt med moral og fremsynet
   tænkning, man nøjes med ideologiske fantasier, tankesæt og slagord.
   De er vist også begyndt at betragte danskerne som ubekvemme og
   unødvendige, som white trash, hvidt affald, det er vel derfor de er ved
   at udskifte os. I 1965 definerede FN at den slags var FOLKEMORD!! Men
   2024 domineres FN af muslimske lande, og så er det fint og udmærket
   at udskifte befolkninger.

   Iøvrigt bør alle sætte sig ind i den terror og blodtørst der
   præger alle totalitære, marxistiske, nazistiske, fascistiske og
   islamistiske grupperinger og bevægelser. Jo mere man véd
   om verden fra 1900 til nu, jo bedre vil man forstå hvor farlig
   og ødelæggende rød, brun og sort politik og propaganda er.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret landd

    Danskerne er et truet folkefærd,
    dets fremtid hænger i en tynd tråd. Alt tyder på at
    vi er færdige om kort tid. Helt færdige. Samfundet
    er ved at gå i opløsning og situationen virker håbløs.
    Folk reagerer jo først når det er for sent at reagere.
    Ganske vist falder tilslutningen til S, M og V, men så
    stemmer man jo bare på SF, R, EL, K, og LA i stedet,
    og så er vi lige vidt. (det kan også være at valgresul-
    tatet bestemmes bag lukkede døre)

    Indirekte demokrati er en dødssyg konstruktion.
    Det eneste som dur til noget, er DIREKTE demokrati.

   2. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Danskerne er et truet folkefærd,
    dets fremtid hænger i en tynd tråd. Alt tyder på at
    vi er færdige om kort tid. Helt færdige. Samfundet
    er ved at gå i opløsning og situationen virker håbløs.
    Folk reagerer jo først når det er for sent at reagere.
    Ganske vist falder tilslutningen til S, M og V, men så
    stemmer man jo bare på SF, R, EL, K, og LA i stedet,
    og så er vi lige vidt. (det kan også være at valgresul-
    tatet bestemmes bag lukkede døre)

    Indirekte demokrati er en dødssyg konstruktion.
    Det eneste som dur til noget, er DIREKTE demokrati.
    Vi burde tage ved lære af Schweitz.

    1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

     Socialdemokraterne, Venstre og
     de såkaldt Moderate, er i disse dage travlt optaget
     af at gøre det dyrere at være dansker. Og landbruget
     skal have noget benspænd og et spark i ryggen. De
     tre partier kan ikke skjule deres begejstring for den
     store co2-løgn og klima-løgn. Inflationen vil få flere
     nøk opefter, ved brug af en vifte af nye afgifter.

     Man vil nok også sende endnu flere milliarder af
     kroner ud af landet, til Ukraine og Afrika. Derfor er
     der ikke råd til at opretholde sundhedsvæsnet og
     den sociale velfærd. Men ved brug af WEF, WHO
     og EU politik kan man vel skaffe sig af med så
     mange danskere, at velfærdsstaten til sidst kan
     nedlægges helt.

     Med skræk-propaganda trækkes danskerne effektivt
     rundt ved næsen, så Chrborg vil blive ved med at
     svømme ovenpå.

     1. Der var engang et yndigt land

      Det berettes nu at folkeskolen plages
      af vold, uro, trusler, overfald, voldtægter, knivstik
      og livlig handel med stoffer som amfetamin, hash,
      cocain og ipoloid-piller. Men det har selvfølgelig
      slet ikke noget med de kulturfremmede at gøre.
      Men det er nyt at danske elever i de helt små klasser
      er så voldelige. Men det skyldes vel computer-
      spillene med krig, vold og mord.

      Snaphanen og Hodja har mere om hvor godt det
      går med det hele, takket være Mette, Lars og Troels.

    2. Alle de gamle partier er utroværdige

     ER DANMARK EN KORRUPT BANANSTAT?

     Diverse argumenter taler for det. De fremføres
     hos Hodja og 24nyt.dk af André Rossmann og
     mange andre. Se efter de gule bananer.

     Regeringen er muligvis ude på at smadre, destruere
     og dræbe alt omkring sig, fra landbruget, folkestyret,
     nationen, folkehjemmet, sundhedsvæsnet, økonomien
     og velfærden til den enkelte dansker eller hele den
     danske del af befolkningen. Alt hvad regeringen har
     vedtaget eller spiller ud med, chikanerer, belaster,
     fattiggør, skader eller truer danskerne. Om lidt vil man
     angribe privatlivet, den private økonomi, huslejerne
     og madpriserne m.m.

     Overdødeligheden hærger også i Danmark. Noget
     med 12.000 danskere er døde alt for tidligt, mener
     Snaphanen, der fortæller opsigtsvækkende ting om
     WHO, WEF, EU og kynisk “sundheds”-politik.

     I morgen torsdag er der pressemøde hos Mette
     der vistnok har flere dårlige nyheder til os.

     Kun en tåbe frygter ikke havet…. og kun tåber
     frygter ikke hvad Chrborg finder på.

     1. ino

      Seks (6) indlæg på stribe skrevet af én og samme person, kendt som Bent A.
      Det er bare for meget.

     2. Hvor er vi på vej hen?

      Utrolig smålig kommentar af Ino, som aldrig har
      kritiseret når røde Niels Poulsen og hans siamesiske
      tvillinger fører sig frem med op til 30 eller 40 indlæg
      med “nyttig idiot” postulater. Og hvorfra véd Ino at
      det er BentA der skriver, han har jo været fraværende
      i flere år nu. Og Ino’s kritik er ret dum, det afgørende
      er ikke HVEM der skriver hvad, men HVAD der skrives.
      Hvis indlæg er saglige, oplysende og fortæller om
      masser af forskellige emner, kan det vel være ret
      ligegyldigt hvem der har skrevet hvad. Og desuden,
      hvis Ino synes at nogen fylder for meget, kan det jo
      være at han selv fylder for lidt. Eller skal de flittige
      klandres for at andre kun orker at skrive en linje
      eller to pr. uge eller måned. Iøvrigt lyder Ino som
      lidt af et pernittengryn, for han synes at det er et
      stort problem at nogen skriver flere indlæg, mens
      han ikke bruger mange ord på at Danmark er på
      vej ned i samme afgrund som Frankrig, Sverige,
      England og Tyskland.

      Der er udkommet bøger og skrifter om at Frankrig
      og Sverige etc. er ved at begå selvmord, altså er
      ved at ruinere og udslette sig selv. Men Ino finder
      det mere alvorligt at nogen skriver borgerlige tek-
      ster som modsiger røde tekster.

      Hvis der er mange af Ino’s slags, er det forståeligt
      at nationen har kurs mod et kulturelt og økonomisk
      statsbankerot.

      Hvis man kun evner at levere sure opstød samt
      sladder og domme over andre debat-deltagere,
      skulle man måske hellere holde bøtte.

      Dem som har meget på hjerte, bør ikke holde
      sig tilbage, for Danmark og Sverige ender som
      Gazastriber, diktaturer, dårekister og fejlslagne
      stater hvis folkeoplysning ikke bevirker at der
      snart kommer andre boller på suppen.

      Alle dansksinde danskere burde tage aktivt del
      i den demokratiske debat, ved at bruge deres
      ytringsfrihed. For får vi ikke genoplivet og gen
      opbygget folkestyret, er det en grusom fremtid
      der venter os.

   3. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

    Vi kan selv hvis vi vil, skriver Aamund. Og det
    er jo i teorien rigtigt. Og har været rigtigt mange gange i historiens løb.
    Men danskerne vil jo ingenting. De er nu så indoktrinerede og ensrettede
    at de som halvt bevidstløse zombier marcherer taktfast afsted mod deres
    egen udskiftning og undergang. Pt. er det Mette der svinger taktstokken.
    Hun er sammen med Lars og Troels fast besluttet på at vende bunden i
    vejret på samfundet, så det kan blive et marxistisk paradis i første omgang
    og sidenhen et EU-amt og et islamisk helvede. Ind i mellem ordner Mette
    så lige Rusland og redder Ukraine ved brug af 2-300 milliarder kr suget op
    af danskernes lommer. Da der intet forsvar er tilbage til at beskytte de
    civile danskere, må vi håbe at krigen ikke breder sig, selv om den optrappes
    med jævne mellemrum. Hvad de syge danskere angår, bliver der ikke råd
    til at forbedre det jammerligt fungerende sundhedsvæsen, da de mange
    granat-sendinger, de mange indvandrere, de mange bureaukratier og de
    mange “grønne” projekter koster en hulens bunke penge. Men de syge har
    da lov til at håbe på mirakler hvis de rammes af kræft, hjerteanfald, vold
    eller trafikulykker osv.

  2. Finn Jensen

   Tim Pallis
   Enig

   1. Kirsten Rasmussen

    Tim Pallis og Finn Jensen: Enig!

    1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

     DET KAN NÆSTEN IKKE BLIVE MERE SYGT OG SKRUPSKØRT

     Christiansborg har vedtaget nye regler for gældsindrivelse. Regler der er
     så aggressive at staten kan trække 100% af folks løn, når både skattevæsnet
     og gældsstyrelsen kaster sig over en lønmodtager. EBs netavis fortæller
     om en sag hvor man trak 96%, og hvor gældsstyrelsen i tre måneder
     ignorerede daglige henvendelser fra lønmodtageren, der ikke længere
     kunne betale sin husleje, mad til familien, transport eller medicin mv.
     Vi kan konstatere at staten er blevet så grådig at der er tale om grove
     overtrædelser af menneskerettighederne. Men de er vel også afskaffet
     for danskernes vedkommende.

 2. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

  KVINDESAGSKVINDERNE, ligestillingsfanatikerne
  og de røde feminister lykkedes med at aflive 900.000 danske børn i tiden
  1970 til 2022. Børnene blev anset for at være ubekvemme, og så var det
  selvfølgelig den rigtige løsning at slå dem ihjel. Set fra et kommunistisk,
  kynisk og iskoldt synspunkt var det politisk korrekt og det eneste rigtige.
  Den lille million af “fraværende” danskere er måske grunden til at man
  kan hævde at der mangler arbejdskraft.

  En anden årsag kan være den røde familie-politik og propaganda, som
  i fire årtier er gået ud på at mistænkeliggøre familien, hjemmet, mændene
  og forældrene. Helst ser man familien opløst og splittet, for det er da bedst
  med enlige mødre. Til det formål diskrimineres fædre med nedladende
  negativ særbehandling, mens mødre får positiv særbehandling hvis de
  lader sig skille. Manden er kun på tålt ophold i hjemmet.

  En tredje grund til den manglende arbejdskraft kan også være at Chrborg
  har sørget for at der nu er 1,3 millioner kulturfremmede fra Afrika og Arabien
  i vores land. De skal jo serviceres, forsørges, betjenes, hjælpes, indkvarteres,
  uddannes, transporteres, pensioneres, behandles og sendes på ferier til
  de lande der er flygtet fra, m.m.m., og det beslaglægger efterhånden en
  stor del af danskernes arbejdskraft, tid og penge.

  En fjerde grund kan være at de gamle partier har skabt et bureaukrati så
  kolossalt at det suger enorme resourcer til sig. Tusinder og atter tusinder
  af danskere bruger deres liv på skrivebordsarbejde, som er skabt af mange
  millioner regler, cirkulærer, forordninger, xcel-ark, direktiver, paragraffer,
  e-mails, forbud, påbud, digitale og ideologiske tosserier osv.

  En femte grund kan være at der bruges millioner af timer og milliarder af
  kroner på på arbejdsindsatser som ikke gavner befolkningen det mindste.
  Og de mange timer og energier som går til spilde fordi de bruges på idioti,
  betyder at mange nyttige opgaver forsømmes.

  Hvis politikerne brugte deres forstand, og hvis de var loyale overfor deres
  eget folk og land, ville der OVERHOVEDET IKKE MANGLE ARBEJDSKRAFT!!

  Men desværre synes Chrborg at have droppet alt med moral og fremsynet
  tænkning, man nøjes med ideologiske fantasier, tankesæt og slagord.
  De er vist også begyndt at betragte danskerne som ubekvemme og
  unødvendige, som white trash, hvidt affald, det er vel derfor de er ved
  at udskifte os. I 1965 definerede FN at den slags var FOLKEMORD!! Men
  2024 domineres FN af muslimske lande, og så er det fint og udmærket
  at udskifte befolkninger.

  Iøvrigt bør alle sætte sig ind i den terror og blodtørst der
  præger alle totalitære, marxistiske, nazistiske, fascistiske og
  islamistiske grupperinger og bevægelser.

 3. Henrik Wegmann

  Mindst 75% af vesteuropæerne må jo være både blinde, døve og stærkt kognitivt udfordrede. Efter 40 års indvandring fra muslimske lande i Afrika og Mellemøsten har de nemlig stadig ikke fattet, at de ved næste valg nok skulle stemme på nogle andre end netop de, der har bragt os alle disse voldelige analfabeter på halsen. Nogle gange i bogstaveligste forstand.

  Og hvis den danske Stat undlod at udstyre stort set alle danskere med en universitetsgrad og efterfølgende højtlønnet ansættelse i den offentlige sektor, så havde vi selvfølgelig ikke manglet arbejdskraft.

  Hvordan kan dette være svært at forstå?

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Ja, det er en lidt af en gåde hvorfor
   vesteuropæerne og skandinaverne er blevet så tossede, sløve og
   selvmorderiske, at de stemmer sig frem til deres egen ødelæggelse og undergang.
   På den anden side har det vist sig at man med propaganda, løgne og fortielser kan
   forvandle 80-90% af enhver befolkning til tåber med en fuldstændig ensrettet tan
   kegang. Det lykkedes i Tyskland 1933-39 og i Kina og Japan. Og dengang havde
   de kun radio, men ikke fjernsyn. I dag kan statens købte og betalte medier styre
   de flestes meninger og tankesæt.

   Men det er stadig ret utroligt og underligt at de fleste politik-kvinder er så dumme
   og indskrænkede at de kan gå ind for ligestilling og mest mulig magt til kvinderne,
   samtidig med at de går ind for islamisering og afrikanisering. Det er jo totalt skørt,
   ulogisk og selvmodsigende. De smider ligestillingen og civilisationen ud og får i
   stedet undertrykkelse, barbari, tæsk, pisk, stening og nedværdigelse. Og de
   frarøver de danske børn og unge deres land, liv og fremtid.

 4. Henrik Wegmann

  En fin blog, men Asger Aamund kunne måske overveje at nedlægge svar-funktionen. Den bliver alligevel så godt som aldrig brugt til at besvare andres kommentarer, men blot til at at springe køen over og rykke op i feltet.

  Det ødelægger kronologien, som ellers kan få sit eget liv og sin egen værdi.

 5. Henrik Wegmann

  Rettelse: .. aldrig brugt til andet end at besvare…

  selvfølgelig.

 6. Karl Martell

  Den mest ubegavede reklame vi længe har set, er en reklame, som skulle få os til at stemme på SF. En ældre dame ligger i sin seng, mens en robotstøvsuger arbejder og hun spørger forskrækket: Er her nogen?
  Altså vi vil have en Sosu til at støvsuge. For robotten kommer og tager vores arbejde! Det er et stykke tid siden vi har set reklamen, så man må håbe, at selv SF’ere kan se det tåbelige! Selvom man kan have sin tvivl.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Noget endnu mere ubegavet, ja, utrolig dumt,
   er artiklen “Landbruget kræver altid betaling for ikke at ødelægge verden”.
   En leder i EB skrevet af Mads Kastrup om altså ikke er klogere end Greta
   Tunfisk og hendes åndsfæller. Mads K tror altså på co2-vrøvlet, eller han
   foregiver at tro på det afsindige sludder. Som man kan læse om hos
   PragerU, der også fortæller om el-biler, feminisme, fugledræbende
   vindmøller og andre vanvittige ting.

   Der er tit noget fjolleri i EBs netavis, men det med at landbruget
   ødelægger verden med co2, er både nonsens og løgn. Mads
   Kastrups troværdighed ligner nu en vragrest fra fortiden.

 7. Træt

  Nu kommer Niels Dupont og Niels Dupond springende om lidt og kalder os racister, hvis ikke vi vil have ti negre herop for hver dansker.

  1. Blot en bemærkning

   Det vil nok være bedst at vi så vidt muligt
   ignorerer deres skriverier. Det er tidsspilde både at læse dem
   og at diskutere med dem.

 8. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  LÆGEHUSE UDEN LÆGER

  Det er nu afsløret at 40 lægeklinikker er stråmands-foretagender
  drevet af en koncern: “Alles lægehus”. Men der er aldrig læger til
  stede. Altså falsk varebetegnelse.

  Sundhedsvæsnet ligner mere og mere et felthospital. Det er logisk
  nok og helt forventeligt, for de sidste ti år er det gået ned ad bakke,
  nedad med kvaliteten, nedad mod bunden. Folk der før i tiden
  blev helbredt, mister nu arme og ben, eller de må lægge sig til at
  dø pga. af alenlange ventelister. Omfattende nedskæringer,
  besparelser og forsømmelser samt covid-kaos er begyndt at give
  store “resultater”, i form af amputerede lemmer og dødsfald mv.
  De 6000 flygtede sygeplejersker og læger gør man intet for at
  få tilbage. For der skal jo spares, spares og spares. Selvom
  økonomien iflg. Lars, Mette, Wammen og Troels og statsradioen
  er BOMSTÆRK.

 9. Flaben Fræk

  Er det langtidseftervirkningerne fra Coronaviruspandemien som får danske erhvervsorganisationer til at rette blikket mod Afrika som arbejdskraftreserve? – Er det ikke blot et par formiddage siden, at der i Sydeuropa var op mod 50% af en ungdomsårgang som gik uden arbejde? – Og er den store, solide, arbejdskraftreserve fra Østeuropa, som vi hidtil har lukreret på, udtømt? – Aldeles ikke!

  Jeg har bemærket, at der råbes: lægemangel! – Men mon ikke der skulle være et par stykker tilover, sådan at djøf’erne fra: Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, osv., – kunne blive helbredt for den slemme omgang – Pain in the Ass – som tilsyneladende er fremherskende i disse organisationer – Hvad med, at få regnegenierne til at stikke et par fingre i egen halsen – Alt, naturligvis med henblik på, at de, til en begyndelse, nøjes med at brække sig indendørs!? – Og se så, at få ideen om Afrikas arbejdskraftreserve spyttet ud! (ligesom lektor Blomme, da han havde spist det forgiftede maltbolsje) – Det kan kun gå for langsomt! – Pøj pøj drenge!

 10. De grønne og de woke er blodrøde

  KRIGSERKLÆRING MOD LANDBRUGET
  OG MOD DE DANSKE HUSHOLDNINGER

  Det er hvad Danmarksdemokraterne og andre kalder Chrborgs nyeste
  udspil mod landbruget. Et udspil der bygger på nonsens.

  Der er tale om et sådant angreb på landbruget, at mange landmænd vil gå
  fallit, og tusinder af arbejdspladser vil gå tabt. Mange underleverandører
  vil også blive ruineret. I forvejen var der tusindvis af konkurser i 2022 og 23.

  Regeringen er tilsyneladende yderst erhvervs- og landbrugsfjendsk. Og i
  hvert fald er deres medløbende partier, Alternativet, SF, EL og R med på at
  landbruget skal have så hårde hug, at de fleste familie-landbrug og mindre
  gårde vil blive lukket ned.

  Regeringen vil også have prisen på mælk, brød, pålæg, salat, kartofler og
  flæskesteg osv. have skruet op. Man kalder co2 en klimagas og en stor
  trussel mod klimaet, og Franciska Rosenkilde, Maria Reumert Gerding,
  Gretha Tunfisk og lignende er enige om at man ikke kan gå hårdt nok til
  værks for bekæmpe landmændene og de madspisende forbrugere. Og
  de vil gerne bruge hundredvis af milliarder på at suge co2 ud af luften.
  Men deres hysteri bygger på løgn, vås og falsk videnskab. Deres hysteri
  er endt i galskab.

  Chrborg er blevet et sammenrend af uvidende tumper, kortsynede
  kynikere og fanatiske fantaster. Chrborg er en katastrofe, og dens
  politik er en 1000 gange større trussel mod danskerne end co2.

  Truslen er alt andet end teoretisk. Hver dag året rundt lider titusindvis
  af danskere under partiernes fejltagelser og overgreb. Deres økonomi,
  livskvalitet, tryghed og meget mere er stærkt reduceret pga.
  politikernes arrogance, uvidenhed og kynisme.

 11. Wiens redning skete 1683

  PS: Regeringen er i det hele taget ret krigerisk.
  Den sender den ene milliard afsted til Ukraine efter den anden.
  Mette, Lars og Troels fører nærmest deres egen krig mod Rusland.
  Nu er en ny ladning granater og bomber ved at blive sendt afsted
  til de kanoner, fly og tanks vi allerede har foræret væk.

  Pengene tager de fra sundhedsvæsnet, velfærden, erhvervslivet,
  lønmodtagerne, bilisterne, husejerne, skatteyderne, de gamle,
  børnene og de unge.

  Forsvaret og civilforsvaret her i DK er nu stort set lig nul.

 12. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

  Vi kan selv hvis vi vil, skriver Aamund. Og det
  er jo i teorien rigtigt. Og har været rigtigt mange gange i historiens løb.
  Men danskerne vil jo ingenting. De er nu så indoktrinerede og ensrettede
  at de som halvt bevidstløse zombier marcherer taktfast afsted mod deres
  egen udskiftning og undergang. Pt. er det Mette der svinger taktstokken.
  Hun er sammen med Lars og Troels fast besluttet på at vende bunden i
  vejret på samfundet, så det kan blive et marxistisk paradis i første omgang
  og sidenhen et EU-amt og et islamisk helvede. Ind i mellem ordner Mette
  så lige Rusland og redder Ukraine ved brug af 2-300 milliarder kr suget op
  af danskernes lommer. Da der intet forsvar er tilbage til at beskytte de
  civile danskere, må vi håbe at krigen ikke breder sig, selv om den optrappes
  med jævne mellemrum. Hvad de syge danskere angår, bliver der ikke råd
  til at forbedre det jammerligt fungerende sundhedsvæsen, da de mange
  granat-sendinger, de mange indvandrere, de mange bureaukratier og de
  mange “grønne” projekter koster en hulens bunke penge. Men de syge har
  da lov til at håbe på mirakler hvis de rammes af kræft, hjerteanfald, vold
  eller trafikulykker osv.

 13. Demografi og demokrati

  Enig i blogindlægget. Den ukontrollable masseindvandring har været en fiasko. De kom langvejs fra gennem adskillige lande fra Stormellemøsten* og Afrika**. De fleste af dem havde en fjendtlig religion, islam. De fik (fup)asyl, kontanthjælp og familie sammenføring.

  De gjorde, at DK blev mindre dansk.
  Den oprindelige danskeres befolkningstal gik tilbage fra 1996, hvor det toppede med 4½ mio etniske danskere.
  Det er stadig i tilbagegang, fordi danske kvinder ikke føder børn nok.
  Den demografiske kendsgerning indses efterhånden af alle. Ifølge demografiske befolkningsfremskrivninger vil den oprindelige danske befolkning komme i mindretal indenfor 30-40 år. (Det kan enhver i dag regne ud på sin lommeregner! 🙂 )

  Skal vi så importere mere arbejdskraft (“slaver”?) fra fremmede lande. Nej, de tider er uigenkaldeligt forbi og ude af historien. Vi kan klare os uden, som der står i blogteksten : “Der er således ingen grund til at importere ufaglærte migranter fra Afrika, når vi i stedet bør omstille samfundet til den nye teknologi, der netop vil frigøre titusindvis af mennesker, der kan finde ny beskæftigelse netop der, hvor behovet er størst”.

  Konsekvenserne af befolkningseksplosionen i Afrika må afrikanerne selv klare. Kolonisering er passé, men virksomheder i vesten kan investere i produktion dernede, hvis de synes, det er økonomisk rentabelt.

  Såvidt jeg ved er flere på top-10-listen over verdens rigeste positivt indstillet overfor sådan ‘praktisk hjælp til Afrika’ f.eks Bill Gates og sikkert også verdens pt rigeste, Elon Musk, som vistnok selv er fra Sydafrika?

  **”Prognose for den samlede befolkning i Afrika 2020-2050
  Udgivet af Statista Research Department, 28. april 2023
  Ifølge prognosen vil Afrikas samlede befolkning nå op på næsten 2,5 milliarder i 2050. I 2020 havde kontinentet omkring 1,34 milliarder indbyggere, med Nigeria, Etiopien og Egypten som de mest folkerige lande. I de kommende år vil Afrika opleve en betydelig befolkningstilvækst og vil næsten nå den asiatiske befolkning i 2100.
  Hurtig befolkningstilvækst
  Afrikas befolkning har været stigende årligt i de senere år og vokset fra omkring 811 millioner til godt 1,37 milliarder mellem henholdsvis 2000 og 2021. I samme periode er den årlige vækstrate i befolkningen konstant blevet sat til omkring 2,5 procent, med et toppunkt på 2,62 procent i 2012 og 2013. Årsagerne bag denne hurtige vækst er forskellige. En faktor er den høje fertilitetsrate, der er registreret i afrikanske lande. I 2019 fik en kvinde i Niger i gennemsnit over seks børn i sine reproduktive år, det højeste antal på kontinentet. Høj fertilitet resulterede i en stor ung befolkning og kompenserede delvist for den høje dødelighed i Afrika, hvilket førte til en hurtig befolkningstilvækst.
  Høje fattigdomsniveauer
  Afrikas befolkning er bekymret over udbredt fattigdom. I 2021 er over 489 millioner mennesker på kontinentet ekstremt fattige og lever med mindre end 1,90 amerikanske dollars om dagen. På verdensplan er Afrika det kontinent, der er vært for den højeste fattigdomsrate. I 2021 tegner landene Nigeria og Den Demokratiske Republik Congo sig for 22 procent af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom. Ikke desto mindre forventes fattigdommen i Afrika at falde i de kommende år
  (Min oversættelse af klip fra Forecast of the total population of Africa from 2020 to 2050. Statista.com)”

  *her defineret som MENAPT landegruppen, hvor der indgår Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman samt Afghanistan, Pakistan samt Tyrkiet.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   I mindretal om 30-40 år? Så lang tid
   behøver der ikke at gå. Og inden der er gået 5 eller 10 år
   kan Danmark være et katastrofe-område. Ja, en humanitær katastrofe
   ER allerede i gang. Beregninger, prognoser, statistik-tal og politiske
   spådomme kan man ikke stole på, de har gang på gang været skrupforkerte.
   Kan man tro nettets pessimistiske oplysninger, kan indvandring, “vacciner”,
   nye sygdomme med resistente bakterier, brug af narko samt terror og krig
   have reduceret de hvide europæernes antal med 80% eller mere inden 5 år.

  2. Niels Poulsen

   “Ifølge demografiske befolkningsfremskrivninger vil den oprindelige danske befolkning komme i mindretal indenfor 30-40 år. (Det kan enhver i dag regne ud på sin lommeregner! 🙂 )”

   Vil du ikke gerne opstille regnestykket her? Hvad er det for nogle tal fra Danmarks Statistik, du taster ind på din lommeregner? Hvad er det for nogen matematiske operationer, du anvender på dem?

 14. Ole Madsen

  Asger Aamunds artikler sætter altid nogle tanker i gang. Jeg tænker, at målet må være at skabe verdens bedste uddannelsessystem og højeste gennemsnitlige uddannelseniveau. Det er forudsætningen for at skabe og udnytte moderne teknologi.

  1. Dansk politik er hykleri, humbug og skuespil

   I årtier har politikerne snakket om at de
   ville skabe verdens bedste velfærdsstat, verdens bedste sundhedsvæsen,
   verden bedste folkeskole og universitetssystem, verdens bedste ældrepleje,
   verdens bedste byplanlægning og boligmarked, verdens bedste skattesystem
   og verdens bedste, tryggeste og rigeste samfund. Altid skulle Danmark være
   verdensmester og et forbillede for hele verden.

   I de samme år er velfærden, sundheden, folkeskolen osv. blevet ringere og
   ringere. Nu er det blevet så grelt at folkeskolen er præget af uro, ballade,
   trusler, overfald, mishandling, voldtægter, knivstik og handel med dødsens
   farlige stoffer som kokain, amfetamin og opioider. Og hospitalsvæsnet er
   i frit fald. Det nye ejendoms-skattesystem er smækfyldt med fejl, og den nye
   store plan og reform der skulle sikre god trivsel på ældreområdet, kommer
   aldrig til at virke. Og den bureaukratiske terror mod familierne fortsætter.
   Og inflationen fortsætter og forstærkes.

   Pral, storhedsvanvid, bluff og valgflæsk, det er hovedindholdet i nutidens politik.

 15. Karl Martell

  Naturligvis skal vi ikke importerer arbejdskraft fra Afrika og for den sags skyld fra de andre MENAPT lande, vi får ikke arbejdskraft, men bare en betydelig forsørgerbyrde og en voldsom kriminalitet!

 16. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  DET KAN NÆSTEN IKKE BLIVE MERE SYGT OG SKRUPSKØRT

  Christiansborg har vedtaget nye regler for gældsindrivelse. Regler der er
  så aggressive at staten kan trække 100% af folks løn, når både skattevæsnet
  og gældsstyrelsen kaster sig over en lønmodtager. EBs netavis fortæller
  om en sag hvor man trak 96%, og hvor gældsstyrelsen i tre måneder
  ignorerede daglige henvendelser fra lønmodtageren, der ikke længere
  kunne betale sin husleje, mad til familien, transport eller medicin mv.
  Vi kan konstatere at staten er blevet så grådig at der er tale om grove
  overtrædelser af menneskerettighederne. Men de er vel også afskaffet
  for danskernes vedkommende.

  1. Karl Martell

   Ingen medfølelse her, det folk ikke betaler, skal andre jo betale.
   Men jeg vil give mig så langt, at er man kommet i uføre, så forhindre den vulgært høje skat i Danmark, at man kan arbejde sig ud af problemerne!
   De fleste som bliver forgældet, bliver det fordi de ikke sætter tæring efter næring, kort sagt de bruger flere penge end de tjener. Det klogeste er, at bruge lidt mindre end man tjener, og så evt. købe nogle solide aktier fir resten.

   1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

    Du har vist ikke læst historien på EB net. For så ville du
    opdage at manden var uden skyld i galskaben, og at han var
    i fuld gang med at afdrage på gælden. Desuden er det jo
    helt vildt at beslaglægge så meget af folks løn, at de ryger
    på gaden, ikke kan få noget at spise, ikke kan betale deres
    regninger så de ryger i Riebers, får incasso-sager på nakken
    og skal betale sagsomkostninger i dyre domme. Man kan
    jo ødelægge og slå folk ihjel med så barbariske og rovgridske
    trækprocenter. At leve på gaden om vinteren er livsfarligt,
    hvis man er komplet pengeløs og ikke har råd til varm mad.

    DK kaldes en rig velfærdsstat, men den bliver mere og mere
    asocial og umenneskelig efterhånden som politikerne
    “reformerer” samfundet.

    1. Karl Martell

     Korrekt – Jeg læser aldrig EB! Et halvpornografisk klamt blad! Det var ikke en kommentar til den aktuelle sag, men en generel kommentar til danskernes bevistløse gældsoptagelse. Hvis ikke man har penge til det man vil, så låner man da bare. Jeg er i mit forretningsvirke stødt på mange – rigtig mange – som løber fra regningen og så et halvt år senere får de gældssanering, af slatne domstole.

     1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

      Du har ret i at EB er et klamt blad med
      mange underlødige indslag. Men ind i
      mellem kan man godt fiske interessante
      oplysninger op af sumpen. Det er trods
      alt ikke løgn alt sammen.

     2. Blot en bemærkning

      EB er en løjerlig og sjofel avis,
      men lige så tarvelig og rådden som BT
      har den vist aldrig været.

 17. Niels Poulsen

  Det handler ikke om ufaglærte migranter fra Afrika.

  Det er regeringens plan at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra Indien og Filippinerne for at afhjælpe personalemanglen inden for sundhedsvæsnet og ældreplejen.

  Det er ren science fiction at tro, at den aktuelle mangel på arbejdskraft inden for disse område kan erstattes med robotter.

  Læs og bliv klogere:

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13768869/regeringen-er-parat-til-at-indga-partnerskaber-med-indien-og-filippinerne-om-rekruttering-af-sundhedspersoner?publisherId=2869389&lang=da

  1. De tre musketerer

   Ja, danskerne skal jo udskiftes med kulturfremmede,
   så naturligvis har det ingen interesse at få de 6000 flygtede læger og
   sygeplejersker til at vende til bage. Regeringen vil meget hellere bruge
   3, 4 eller flere år på rekruttering, rejser, indkvartering, sprogundervisning,
   uddannelse og hvad der ellers skal til, før patienter og gamle kan blive
   passet af udlændinge.

   Det som Mette fra S, Lars fra M og Troels fra V går mest op i, er at gøre
   sig lækre for EU, Nato og WEF. Danskerne må klare sig selv og sejle
   deres egen sø.

 18. Demografi og demokrati

  Vores danske erfaring: Den ukontrollable masseindvandring har været en fiasko. De kom langvejs fra gennem adskillige lande fra Stormellemøsten* og Afrika**. De fleste af dem havde en fjendtlig religion, islam. De fik (fup)asyl, kontanthjælp og familie sammenføring. Indvandringen gjorde, at de oprindelige danskeres andel af DK blev mindre og den udvikling fortsætter.
  Hvorfor har regeringerne og flertallene i folketinget ikke draget konsekvenserne af denne erfaring? Det er en politisk beslutning vi må leve med indtil videre.

 19. Karl Martell

  Lad os være helt ærlige. Integration endsige assimilation af indvandere fra 3. Verden specielt MENAPT landene har været og er en dundrende fiasko! Jeg forstå udmærket det aktuelle problem med mangel på arbejdskraft, men man løser altså ikke arbejdskraftmanglen ved at importerer en yderlige forsørgerbyrde, og det er jo præcist hvad vi har fået ud af importen fra MENAPT landene! Det koster os Brutto omkring 100 milliarder kroner og netto 33 – 36 milliarder kroner om året! (Alle offentlige udgifter opgøres som brutto udgifter, undtagen udgifterne til indvandring, der opgives i mere beskedne nettoudgifter) I disse udgifter er ikke alle udgifter medregnet, f.eks er de øgede udgifter til kriminalforsorgen ikke med, og de er usædvanlige høje for andelen af indvandere fra MENAPT landene og deres efterkommere udgør omtrent halvdelen af de indsatte. Heller ikke de øgede udgifter til politiet er medregnet, og bandekonflikterne trækker mange ressourcer.
  Medregnet er naturligvis heller ikke de ting, som kun vanskeligt kan gøres op i penge, nemlig ofrene, deres angst og ødelagte liv efter vold og voldtægter! Med vores skattesystem får vi svært ved at tiltrække brugbart arbejdskraft så vi kommer ikke uden om intensivt brug af robotter og kunstig intelligens også i plejesektoren!

  1. Niels O

   Hvad med udgifterne til vestlige indvandrere og etniske danskere, hvordan opgør du dem? Brutto eller netto?

 20. Niels Poulsen

  Gad vide, hvordan en dement plejehjemsbeboer reagerer, når en robot vil skifte ble på hende?

  Robotplæneklippere repræsenterer fronten inden for teknologien, som ifølge den yderste højrefløj skal erstatte indvandringen. Det er fantastisk at se en robotplæneklipper krybe hen over græsplænen i irrationelle diagonaler. Der er ikke forskel på græssets højde før og efter, når den er kørt forbi. Når den når hen til et hjørne af plænen opstår der en stor krise. Bum, så kører den ind i muren eller stakittet, Bum. Bum. Bum.

  Det hele går i slowmotion, så man får den kætterske tanke, at det må selv en afrikaner må kunne gøre det mere effektivt.

  Alligevel kommer mange pindsvin til skade ved mødet med robotten. Så hvordan skal det gå, når sundheds- og plejerobotten skal skifte ble på den demente plejehjemsbeboer?

  Men jeg forstår godt den yderste højrefløjs synspunkt i denne sag: Robotter er som regel hvide, helt hvide, og har ingen tro. Så derfor er de en bedre løsning på Danmarks udfordringer end sundhedsuddannede indvandrere fra Indien og Filippinerne.

  1. Thomas

   Rockwool Fonden undersøgte danskernes holdning til indvandring i en længere årrække.
   De viste konsekvent et absolut flertal mod indvandring!
   Ikke desto mindre har skiftende folketing fortsat med at lempe indvandringspolitiken, senest med Lars Løkkes bestræbelser på at få indiske sygeplejersker til landet.

   Rockwool Fonden udgiver stadig analyser om indvandring se f.ex denne fra 2016:
   “Ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som voksne, er også en udgift for det offentlige”

   Hvis landet i en periode har behov for at importere udenlandsk arbejdskraft, må betingelsen være en tidsbegrænset opholdsstilladelse.

 21. Demografi og demokrati

  Demografi (ps. til ovenstående)
  Før masseindvandringen var antallet af oprindelige danskere næsten det samme som befolkningstallet->
  “I løbet af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet voksede befolkningstallet eksplosivt. I 1881 nåede tallet 2 millioner danskere, i 1918 3 millioner, i 1944 4 millioner og i 1972 5 millioner danskere. Selvom befolkningsstigningen aftog kraftigt efter 1970 og endda var negativ i nogle år i 1980’erne” (klip fra wikipedia)
  De oprindelige danskeres befolkningstal gik tilbage fra 1996, hvor det toppede med 4½ mio etniske danskere.
  Efter masseindvandringen->
  Stigningen siden i befolkningstallet skyldes indvandring. Befolkningstallet i Danmark steg til 5.961.249 i januar 2024.
  Nogen mener det er godt 🙂 andre mener det er skidt 🙁
  De folketing, som vælgerne har valgt i de sidst halvt hundrede år, har ønsket denne udvikling.
  Et mindretal af de partier, som vælgerne har valgt, har – forgæves – ønsket denne udvikling stoppet med Fremskridtspartiet/ Danske Folkeparti, som den førende opposition til indvandrings politikken.
  Sådan ligger landet 🙂

  1. Karl Martell

   Man må desværre komme til den konklusion, at nok er de fleste et flertal, men det betyder ikke, at de fleste er de klogeste!
   Jeg kan ikke komme med et bedre alternativ end demokrati, men en perfekt styreform er det ikke! Det har simpelthen en selvdestruktiv kraft i sig.
   Demokrati er den værst tænkelige styreform, når man ser bort fra alle de andre. Citat Winston Churchill.
   Man kan hævde at det vi har i Danmark er de facto et meritokrati, og det burde nok erstattes med et ægte demokrati, med udbredt brug af folkeafstemninger, så er jeg temmelig sikker på at det havde set anderledes ud.

   1. Niels Poulsen

    Det er useriøst. Hvad tror du udfaldet af en folkeafstemning om lavere skat vil blive? Eller en folkeafstemning om mere ferie? Eller en folkestemning om genindførelse af dødsstraf for alvorlige forbrydelser såsom sadistiske kvindemord og seksuelle overgreb på børn?

    Vi har nok populisme i forvejen.

    1. Karl Martell

     Det fungerer ellers fint i Schweiz. En velfærd som fungerer bedre en i Danmark. Et hospitals-system i betydeligt bedre stand end det danske, et land som ikke er oversvømmet af folk fra MENAPT landene – og tænk sig et land hvor janteloven er afskaffet!

     1. Niels Poulsen

      Det var først i 1971, at de schweiziske mændene stemte ja til at give kvinderne valgret. Schweiz er ikke en velfærdsstat i nordisk forstand. Velfærden og sundhedssektoren er finansieret af den enkelte borger via forsikringsordninger. Der er ca. 5,4 millioner muslimer i Schweiz. I sidste kvartal af 2023 arbejdede der 1,825 millioner personer af fremmed nationalitet i Schweiz. Det er et multikulturelt land med tre officielle sprog.

      Men landskabet er smukt, for dem som ikke lider af bjergkuller.

     2. Privatdetektiven

      Er der 5,4 millioner muslimer i Schweitz
      som Niels Poulsen skriver?? Det lyder meget
      mystisk. Hvor har NP tallet fra?

     3. Niels Poulsen

      Jeg mente naturligvis, at 5,4 PROCENT af den schweiziske befolkning er muslimer. Tallet fremgår af en tabel på denne hjemmeside:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Switzerland

 22. Demografi og demokrati

  Selvom befolkningsstigningen aftog kraftigt efter 1970 og endda var negativ i nogle år i 1980’erne” (klip fra wikipedia)
  De oprindelige danskeres befolkningstal gik tilbage fra 1996, hvor det toppede med ca. 5 mio etniske danskere.

  1. Privatdetektiven

   Der bor ca. 8, 7 millioner mennesker i Schweitz.
   Niels Poulsen påstår at heraf er de 5,4 millioner muslimer.
   (kl. 23.05 den 25-2 ovenfor) Det lyder til at været et fantasi-tal som NP
   selv har fundet på. Tæt på tre fjerdele af befolkningen skulle være
   muslimer, selvom landet står udenfor EU. Den skal NP vist længere
   ud pålandet med.

  2. Privatdetektiven

   FEBER-FANTASI TAL ELLER BEVIDST LØGN ??

   Der bor ca. 8, 7 millioner mennesker i Schweitz.
   Niels Poulsen påstår at heraf er de 5,4 millioner muslimer.
   (kl. 23.05 den 25-2 ovenfor) Det lyder til at været et fantasi-tal som NP
   selv har fundet på. Tæt på tre fjerdele af befolkningen skulle være
   muslimer, selvom landet står udenfor EU. Den skal NP vist længere
   ud pålandet med.

 23. der Adler

  Hvis I vil øge jeres viden angående den etniske danske befolknings udvikling fra f.eks. 1500-tallet og op til dato, kan jeg varmt anbefale bogen “”Den danske stamme-En befolkningshistorie” (2007) af nu afdøde Hans Kornø Rasmussen.

  Flere indsigtsfulde danskere har talt for døve øren gennem snart 50 år. Hvis man ikke vil høre, så må man føle.

  ” Ud fra en menneskelig betragtning, forstår jeg da godt familiesammenføringerne. Men det kan på den anden side tilføre et antal, som man ikke kan overse. Vi kan nemt skabe en situation, hvor vi i løbet af nogle år kan komme til at stå med et meget stort antal udlændinge, der måske ikke har så forfærdelig meget at gøre med det, der oprindelig var meningen med at give for eksempel en flygtningestatus.”
  (Erik Ninn-Hansen, justitsminister (C) i Det Fri Aktuelt 26.09.1987 ”Minister-nej til flygtninge.”)

  ” Vi skal passe på, hvis vi med vores lille befolkning på fem mio. ønsker at være en nationalstat i fremtiden. Vi kan ikke se bort fra risikoen for alvorlig raceuro. Hidtil er vi blevet fritaget for problemer af mærkbar art. Men vi ved jo, at kan man sætte etiketter på en frustration, er tilbøjeligheden der hos de fleste mennesker.”
  (Erik Ninn-Hansen, justitsminister (C) i Jyllandsposten 10.04.1987 ”Justitsministeren: Flere udlændinge kan give raceuro” se Bent Jensen: ”De fremmede i dansk avisdebat, p.444.

  ” Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt P.C. Matthiessens ønsker om ”drastiske forholdsregler” imod indvandringen implicerer et Fort Europa med »pigtråd og krigsskibene ude for at stoppe flygtninge i gummibåde”, svarer professoren i et interview: ”Jeg synes, man skal gå i gang med at tænke i disse nye, meget ubehagelige, baner fremfor at bruge så ufattelig megen tid og så mange penge på at diskutere et asylsystem, der på et eller andet tidspunkt alligevel ikke kan holde.”
  (Poul Christian Matthiessen, professor i demografi, dr.phil., Ekstra Bladet, 25. marts 1995).

  “Jeg mener ikke, at danskerne har fået sandheden at vide. Den nuværende indvandring er uden historisk sidestykke. Den får nogle konsekvenser, som ingen rigtigt vil diskutere, men som rammer midt ned i den danske befolknings kultur, religion og levevis. Det, man i realiteten har ladet ske, er en omfattende ændring af den danske nation. Den helt afgørende faktor bliver den muslimske befolkning. Vil den blive verdsliggjort, eller vil den holde fast i traditioner og måske udvikle sig i mere fundamentalistisk retning. Muslimerne vil givetvis kræve respekt for deres religion, traditioner og skikke, jo større antal de bliver, og det kan støde sammen med dansk kultur.”
  Poul Christian Matthiessen, professor i demografi, dr.phil., formand for Carlsbergfondet 1993-2002, Jyllands-Posten, 29.8.1999).

  ”Men gennem de seneste årtier har problemet med udlændingepolitikken jo netop været, at der især fra Mellemøsten og Afrika er kommet en indvandring, hvoraf rigtig mange hverken har uddannelse eller andre kvalifikationer til at gå ind i den danske arbejdsstyrke. Så det er ikke seriøst, som DI nu så markant gør det, at pege på en løsning, hvor alle udlændinge bare skal ind i landet, uanset realiteterne i vores hidtidige udlændingepolitik. For det andet bør ønsket om yderligere at åbne dørene for indvandring til Danmark afvejes over for det forhold, at det store flertal af de ikke-vestlige indvandrere kommer fra muslimske lande.”
  Poul Christian Matthiessen, Professor emer. i demografi, dr.polit. og Gunnar Viby Mogensen, Fhv. Chef for Rockwool Fondens Forskningsenhed, dr.phil. .
  Berlingske Tidende ”Debat” 1.sektion s.25, 15. oktober 2014.

  ”Andelen af indvandrere i Danmark er stigende, det er indiskutabelt… Så den udskiftning, der er tale om, ja, den er der jo, hvis vi måler det på historikken.”
  Lektor emer., cand.mag. Henrik Toft Jensen i Deadline 24.06.2019.

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   De hjernedøde danskere og svenskere er bestemt
   til at blive udryddet. Og udryddelsen er begyndt.
   Alle advarsler er prellet af på dem i årtier. De nægter
   at se virkeligheden i øjnene, de vil ikke tage ved lære af
   verdens blodige erfaringer med kommunisme, nazisme
   og indvandring/ islamisering. De er holdt op med at læse
   bøger, og stirrer i stedet i timevis på skærme. De vil dog
   ikke følge med hos Youtube, Snaphanen og Hodja af
   frygt for “konspirations-teorier”. De nuværende dan-
   skere er den mest hjernevaskede og fordummede
   generation nogensinde. Danskerne er dødsens, de er
   i næsten samme situation som jøderne i 1930 eller 1933,
   hvor der ikke var lang tid til nazisterne begyndte på at
   myrde løs på jøder, polakker, englændere, franskmænd,
   ukrainere, russere, hollændere og belgiere. Selv tusinder
   af tyskere blev terroriseret og myrdet etc. I andre lande
   havde kommunister, japanere, islamister og burmesere
   travlt med at slagte millioner af fredelige civile.

   Når en befolkning er så indoktrineret og fordummet at
   den sluger enhver propaganda-løgn fra “eliten”, er den
   forsvarsløs mod selv de værste former for ondskab og
   galskab.

   3000 års Danmarks historie er ved at være slut. Folkehjemmet
   vil snart skifte ejer, og den oprindelige befolkning, danskerne,
   vil være nedkæmpet og udskiftet inden 30-50 år, eller måske langt,
   langt, langt, langt hurtigere. Skrækkelige ting går i gang indenfor
   få uger. Men da det ikke interesserer de apatiske danskere,
   nytter det ikke at skrive om det. Også disse linjer har sikkert
   været spild af tid.

 24. Niels Poulsen

  Det kommer nok bag på den højtuddannede ekspertise inden for demografi her på bloggen, men der findes faktisk noget, der hedder UDVANDRING. Hvert år udvandrer et stort antal mennesker fra Danmark, både borgere med dansk og udenlandsk statsborgerskab. I 2023 indvandrede der 79.561 udenlandske statsborgere til Danmark. Men i samme periode UDVANDREDE der 50.540 udenlandske statsborgere fra Danmark. De fandt tilsyneladende et bedre sted.

  Folk på bloggen lever i øvrigt i fortiden. Der er sket betydelige stramninger inden for udlændingepolitikken siden 1983. I de seneste år er hovedparten af indvandrerne kommet fra vestlige lande. I 2023 kom hovedparten af indvandrerne efter størrelse fra Ukraine, Rumænien, Tyskland, Polen, USA og Italien. Først på syvendepladsen optræder et ikke-vestligt land, Indien. Der er nok tale om computer- og IT-eksperter, som skal hjælpe danske virksomheder med at løse opgaver og skabe økonomisk vækst.

  Det kan man alt sammen erfare i denne artikel fra Danmarks Statistik:

  https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/flytninger/ind-og-udvandring

  Der er i øvrigt en finte i statistikkerne over ikke-vestlig indvandring. Flygtningene fra Putins ulovlige krig i Ukraine, de ukrainske mødre og børn, regnes som ikke-vestlige indvandrere, fordi Ukraine regnes som et ikke-vestligt land.

  1. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

   Der er nu videoer og artikler på nettet som
   afslører svindel med klima-tal, løgne om en række politiske projekter
   samt løgne om covid-19, pandemien og “vaccinerne” osv. Vil man
   vide mere, kan Hodja og PragerU anbefales.

  2. Jones

   Der er vist mange “finter” Du er dansker efter første generation

 25. Demografi og demokrati

  Enig med der Adler 25/02/2024 at 14:11. “Flere indsigtsfulde danskere har talt for døve øren gennem snart 50 år. Hvis man ikke vil høre, så må man føle.”
  Som nævnt af overtegnede toppede de oprindelige danskeres befolknings tal toppede i 1996 med ca. 5 mio. De (vi?) er stadig i tilbagegang.
  Som jeg ser det, er der ikke sket en befolknings udskiftning, men en reduktion i andelen af oprindelige danskere. Den er demokratisk besluttet i folketinget.
  Stigningen i befolkningstallet skyldes udelukkende indvandring. Trods den oprindelige danske befolknings tilbagegang (pga de lave fødselstal), steg det samlede befolkningstal i Danmark til 5.961.249 i januar 2024. Det skyldes netto indvandring.
  Nogen mener det er godt, andre mener det er skidt, men de folketing, som vælgerne har valgt i de sidst halvt hundrede år, har ønsket denne udvikling. Sådan er demokrati. Lev med det 🙂

  1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

   Herunder skriver Niels Poulsen at Danmark
   har en af e strammeste udlændingelove i Europa. Det er nok muligt at vi
   på papiret og i teorien har en stram lovgivning, men i praksis er den stort
   set uden betydning, da den i vidt omfang ignoreres. Og resultatet er at
   der i praksis er fri indvandring.

   Kriminelle migranter bliver nogle gange udvist pr.
   dom, men de fleste udvises alligevel ikke! Indvandrere har en nærmest
   hellig ret til en gratis bolig plus familie-sammenføring. Danske mænd
   derimod er uden rettigheder. Både deres borger- og menneskerettigheder
   trædes under fode. Danmark er ved at være en banan- og apartheid stat,
   hvor landets egen befolkning bedrages, snydes, undertrykkes, sjofles og
   tyranniseres på utallige måder. Men mange er så naive og godtroende at
   de ikke har opdaget at en dødsensfarlig udvikling er i gang og at samfundet
   er ved at falde fra hinanden.

 26. Niels Poulsen

  Danmark har en af de strammeste udlændingelove i Europa. Den forkætrede udlændingelov af 1983 er blevet ændret ikke mindre end 63 gange.

  Hvordan kan man ignorere “systemskiftet” i 2001, de to præstebrødre, Støjbergs lagkagefejring af udlændingestramninger og at Socialdemokratiet har overtaget Dansk Folkepartis stramme udlændingepolitik?

  Enten er det historieløshed eller også er det historieforfalskning.

  1. Niels O

   “… at Socialdemokratiet har overtaget Dansk Folkepartis stramme udlændingepolitik?”

   Poul Nyrup taler sit eget parti: “Stuerene bliver I aldrig!”

   Mette F: “Jeg er da ligeglad, jeg scorede regeringsmagten”

  2. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Ja, og under Stalin havde man en grundlov der var spækket
   med menneskerettigheder, og man havde et folketing, et
   parlament der lignede et rigtig fint og folkeligt demokrati.
   Det forhindrede dog ikke at millioner af uskyldige borgere
   blev arresteret vilkårligt, og derefter dømt til indespærring
   og slaveri i umenneskelige KZ- og arbejdslejre.

   På papiret var demokratiet i den fineste orden, i praksis var
   der tale om diktatur og et brutalt og blodtørstigt gangstervælde.

  3. Træt

   Så mangler vi bare at loven rent faktisk bliver fulgt og at udvisninger eksekveres, uanset hvad den aktivistiske europæiske “menneske”rettighedsdomstol måtte mene om det.

   Retten til familieliv skal respekteres, så send rotteynglen med ud sammen med deres kriminelle forældre og søskende.
   Da alle vore nabolande er sikre, kan Danmark aldrig være første asylland, og alle ansøgere skal sendes retur – Dublinaftalen, I ved?

  4. Niels Poulsen

   De to præster var fætre, og ikke brødre som jeg skrev.

 27. Tennisspilleren

  Folkeskolen har spillet fallit, er overskriften på
  en atikel hos Hodja. Det er jo nu kommet frem at danske børn i mange
  folkeskole udsættes for daglige trusler og et væld af overfald og grove
  former for mishandling. Herunder knivstik, ydmygelser hvor de tvinges
  til at drikke urin, og der kan også være voldtægter, spark og tæsk m.m.
  Medierne påstår at det er 9-11 årige der overfalder, men det er nok
  bare endnu en medieløgn. De er vel noget ældre.

  1. Privatdetektiven

   FEBER-FANTASI TAL ELLER BEVIDST LØGN ??

   Der bor ca. 8, 7 millioner mennesker i Schweitz.
   Niels Poulsen påstår at heraf er de 5,4 millioner muslimer.
   (kl. 23.05 den 25-2 ovenfor) Det lyder til at været et fantasi-tal som NP
   selv har fundet på. Tæt på tre fjerdele af befolkningen skulle være
   muslimer, selvom landet står udenfor EU. Den skal NP vist længere
   ud pålandet med.

   .
   .

   Nogle gange ryger ens skriv andre steder hen end forventet)

 28. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  Det er ved at være en lidele at høre
  på hvad DR bringer i P1. Det er en langstrakt strøm af propaganda,
  metoo klager, klima-løgne, feministisk hysteri, politisk hykleri, løgne
  om indvandringen, løgne om Trump, løgne om alt det gode som
  regeringen vil gøre for os, løgne om at økonomien er bomstærk,
  løgne om at danske mænd undertrykker kvinderne, fortielser og
  løgne om EU, WHO, FN og WEF, osv., osv.

 29. Henrik Pedersen

  Niels Poulsen, FYI:

  Af de 470.000 (5,4%) muslimer i Schweiz er mindre end 50.000 schweiziske statsborgere. Der bor ca. 2,8 millioner udlændinge i Schweiz. Kun schweiziske statsborgere kan stemme ved nationale (føderale) valg.

  Islam er ikke en statsanerkendt religion i Schweiz. Et markant flertal i befolkningen er imod, at det sker.

  I 2009 indførte Schweiz et føderalt forbud mod opførelse af minareter.

  I 2016 indførte kantonen Ticino som den første et burkaforbud. Det har siden bredt sig.

  I 2023 indførte Schweiz et føderalt burkaforbud. Overtrædelse udløser en bøde på op til 1000 Sfr (7.800 kr).

  På FNs Human Development Index (HDI, Menneskelige udviklingsindeks) lå Schweiz i 2021 på 1.pladsen med et indeks på 0,962, mens Danmark lå på 6.pladsen med et indeks på 0,948

  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index

  1. Niels Poulsen

   Min kommentar var et svar på den tvivlsomme påstand om, at Schweiz skulle være et “paradis” uden muslimsk indvandring. Jeg får det til, at procentdelen af muslimske indvandrere er højere i Schweiz end i Danmark. Dine supplerende oplysninger underbygger kun min påstand. Schweiz er også “udfordret” af den muslimske indvandring, selvom de kun udgør en lille minoritet.

   Schweiz har en fuldkommen anderledes samfundsmodel end den danske. I Danmark finansieres velfærden over skatten. Der sker en omfordelingen af værdierne.

   I Danmark er de fleste ting “gratis”. I Schweiz skal man betale for sin egen velfærd gennem forsikringsordninger. Alt koster penge: børnepasning, skole, universitetsuddannelse, læge, hospital etc.

   Når de velstillede og mindre velstillede kun betaler for deres egen velfærd, at der ikke sker en omfordeling af værdierne, betyder det naturligvis, at der er en højere økonomisk ulighed end i et land som Danmark med den universelle velfærdsmodel. Det aflæses i Gini-kvotienten som for Danmark er 27,5 (2020) og for Schweiz 33,1 (2018).

   https://genderdata.worldbank.org/indicators/si-pov-gini/

   Den yderste højrefløjs lovprisning af Schweiz er også komisk, fordi Schweiz er et enormt åbent og globaliseret samfund, hvor masser af fremmed nationalitet arbejder og gør Schweiz rigere.

   Endelig er Schweiz modsat Danmark et multikulturelt samfund, med tysk, fransk og italiensk kultur, med store regionale forskelle, med stærke delstater og en svag føderal regering, hvor statsministerposten går på omgang.

   Et lignende land, Belgien, er ved falde fra hinanden på grund af kulturelle stridigheder. Hvorfor Schweiz ikke gør det, skal jeg ikke gøre mig klog på.

   I den sammenhæng er det monokulturelle Danmark en duks.

   1. Tennis-spilleren

    Alt hvad Niels Poulsen skriver, er direkte løgn
    eller et udslag vrangforestillinger. Og han ser det som
    sin opgave at betvivle, modsige og forvrænge alt hvad
    ikke-kommunister lægger frem af oplysninger og fakta.

 30. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Nu synes Mette F at det vil være en god idé
  at levere langtrækkende raketter til Ukraine, så man kan
  bombardere byer langt inde i Rusland, herunder Moskva.
  En krigsførelse der kan optrappe krigen til tæt på 3. verdenskrig.
  Det mener Mette vil være fornuftigt.

  I radioen var en anden klog kvinde, en Bente Halkier, der er
  adfærds-ekspert plus at hun har hørt noget om co2 gennem
  EL, R og Klimarådet. Hun gik ind for at der skulle lægges store
  klima-afgifter på både landbruget og på varerne i køledisken.
  Og hun havde regnet ud at hvis afgifterne blev store nok,
  kunne de ændre såvel landmændenes som forbrugernes
  adfærd. Mette, Lars og Troels vil jo gerne bestemme hvad vi
  skal spise, og det skal helst være kogt plantesteg og grillede
  insekter.

  Hysteriet omkring co2 bygger på løgn og nonsens, men det
  spiller ingen rolle. Når en løgn er stor nok og gentages tit
  nok, bliver den til sandhed. Som Hitler fastslog i sin bog
  “Mein Kampf” ca. 1930.

 31. Karl Martell

  Lars Løkke er i chok over at Sultan Al Jaber, som han betegner som sin gode ven, viser sig som en homofobisk og kvindeundertrykkende sharia fundamentalist! Jamen du godeste hvor en Lars Løkke dog naiv!
  Manden er landets udenrigsminister og så er han ganske uvidende om islam! Han tror man kan tale fornuft med dem. Han tror at bare man giver efter, så lader de os være i fred. Han tror at man kan lave fornuftige aftaler med dem, og han tror man kan integrerer dem i Danmark!
  Tænk at vi har en udenrigsminister, som er afgrundsdyb uvidende om Islam, så forstår man bedre, hvorfor han egenhændigt rejste til Marrakesh og underskrev appeasement papiret, hvor han solgte Danmarks sjæl!

  1. Tennis-spilleren

   Lars Ulykkes overraskelse over Sultan Al Jaber er
   nok rent skuespil, komplet hykleri. Lars véd da
   godt at islamisternes mål er at udnytte eller udrydde
   alle “vantro”, kønsforvirrede, kristne, hvide, kvinder
   feminister, kommunister, radikale og alle andre
   som ikke underkaster sig 100% og ligger på gulvet
   fem gange om dagen med bagdelen op i luften.
   Kvinderne får dog lov til at overleve så længe
   de er lydige slavinder. De henrettes med vold
   eller stening hvis de kan mistænkes for noget.

   Det véd Lars udmærket. Men han er kynisk og
   ligeglad. “Efter mig syndfloden” er hans motto
   eller mantra.

  2. Finn Jensen

   Karl Martell
   Helt enig.

 32. Grim Shr. Reaper

  Danske kvinder føder ingen børn af betydning. Vi er stadig kun 5 millioner og så vores gæster, som oftest opvartes i hoved og røv.

  1. Prins Valiant fra Thule

   Den kommunistiske familiepolitik har bragt folketallet ned, og
   det bruges nu som påskud til at fylde landet med afrikanere og arabere.
   Det påstås at der er en ekstrem mangel på arbejdskraft, en mangel som
   kun kan afhjælpes ved brug af kulturfremmede.

   Kommunisme er en dødsspiral hvor alt går nedefter, og problemer
   “løses” ved at skabe endnu flere problemer, indtil alt er kaos og de
   røde kan gribe magten, som de hver gang bruger til at skabe diktatur,
   undertrykkelse, udplyndring, statsterror og organiseret ondskab.

   På nettet forklares det hvad WEFs, WHOs og EUs politik går ud på.
   Det nemmeste er at slå op på Hodja, Snaphanen, Den korte avis,
   PragerU og youtube.

 33. Demografi og demokrati

  Skal vi så importere mere arbejdskraft (“negerslaver”?) fra Afrika?
  Nej, de tider er uigenkaldeligt forbi og ude af historien. Vi kan klare os uden.
  Negerslaverne i Amerika blev købt på slavemarkeder i Afrika, der havde fungeret dér i århundreder, hvor sorte og arabere købte negerslaver. Negerslaverne i Amerika blev importeret af de indvandrede europæiske godsejere (men nogle indianere købte også slaver) til brug for bomuldsplukning i de enorme bomuldsplantager i sydstaterne. Det var før mekaniseringen af landbruget*. Indtil da foregik alt med håndkraft, okser og heste.

  *Forløberen for traktoren er selvkørende dampmaskiner, som blev benyttet i USA i anden halvdel af 1800-t., primært til pløjning. Især i Storbritannien anvendtes på samme tid transportable dampmaskiner, der trak plove vha. spil og wirer (..) Den første praktisk anvendelige traktor med forbrændingsmotor blev konstrueret i 1892 af John Froelich (1849-1933) i USA. Den første traktor i Danmark var en trehjulet britisk Ivel-traktor, som blev udstillet og demonstreret i København i 1905 som en motorplov, hvor ploven var fastmonteret til chassiset.
  (Klip bl.a fra Søndergaard, Jens Aage: traktor i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. februar 2024 fra https://denstoredanske.lex.dk/traktor )

  1. Niels Poulsen

   Her er to afrikanske “slaver”, som passer malkekvæg i Danmark:

   https://www.dr.dk/nyheder/indland/krig-sender-danske-landmaend-paa-praktikantjagt-i-asien-og-afrika

   1. Træt

    Landmændene er kede af at sognerådene er afskaffet, da der blev holdt hollandsk auktion over hvor lidt en bonde skulle have for at tage et barn i pleje.
    Selvfølgelig vil de have billigere arbejdskraft, helst med over 100% løntilskud.

    Slaver, med andre ord.

 34. Karl Martell

  Sig mig er LGBT ubegavede, eller har de “bare” en stærk dødsdrift?
  Deres naive støtte til et “frit” Palæstina, er en støtte til deres bødler, hvis den ene eller anden part i et “frit” Palæstina får magten, vil de som noget af det første smide LGBT medlemmer ud fra høje bygninger eller de vil grave dem ned og stene dem til døde!

  1. Prins Valiant fra Thule

   Martell:

   Mange af de politiserende personer er splittergale,
   kønsforvirrede, korrupte, historieløse, hjernevaskede eller faktaresistente.
   Det er derfor Chrborg er blevet til en galeanstalt der ikke leverer andet end
   skandaler, ulykker, forringelser og truende fremtidsudsigter til danskerne.
   Det danske valgsystem er forældet, politikere sælges og vælges via reklamer
   der lyder som var der tale om sæbepulver, margarine eller flæskesteg i en
   discount butik. Er der penge nok til en stor kampagne, bliver politikeren
   sandsynligvis valgt, selvom han eller hun er komplet tåbelig og uduelig.
   Ofte er reklamebureauets annoncer det eneste vælgerne kan vurdere på.
   Evt. plus lidt udenadlærte floskler i radio eller tv.

 35. Blot en bemærkning

  I en artikel af Aamund er det for længst påvist
  at propagandaen om mangel på arbejdskraft er fordrejet og løgnagtig.

 36. Blot en bemærkning

  I en artikel af Aamund er det for længst påvist
  at MSM propagandaen om mangel på arbejdskraft er fordrejet og løgnagtig.

 37. Trolde og pulverhekse fordærver alt

  New Zealands kvindelige statsminister er blevet
  afsat og er flygtet til Australien, efter at det er kommet frem at hun
  er medskyldig i tusinder af “vaccine”-dødsfald. Nettet har mere om
  det.

 38. Ursula Marta Ilse Overgaard

  Danmark har – som bekendt – en af de største offentlige sektorer i verden. Danmark er det land i Europa, der opkræver flest penge i skat og de danske offentlige udgifter er tredjestørst i OECD. Der tales meget om, at der hvert år skæres i de offentlige budgetter. Men virkeligheden er, at den offentlige sektor befinder sig i ukontrollabel vækst, skønt der bliver færre varme hænder, imens importen af klienter til Danmark fra især islamiske kultursamfund og især fra Afrika fortsat stiger.
  Når den offentlige sektor er en af verdens største og dyreste, så skyldes det bl.a. en forholdsvis stor del af velfærdssektoren består af offentlige monopoler med uhensigtsmæssig bureaukrati, ineffektiv kontrol, konsekvens mangler pga. en udbredt nepotisme, dårlig organisering, skæve incitamenter og fravær af konkurrence. – Overadministrationen ligger nok i omegnen af 100-150.000 personer, og erhvervslivet mangler dem!
  Også offentlige institutioner misbruges Offentlig og privat monopol-virksomhed medfører overpriser. Hvor der ikke er fri konkurrence efter fx offentlig privatisering, bliver skatteyderne snydt.
  SPILD – For de penge, der går til spilde – og efterfølgende til oprydning – i den offentlige sektor, kunne man øge hjælpen til ældre, så de kan få en menneskeværdig og respektabel alderdom, og til børnene, til skolerne og til sundhedsvæsenet osv. – Nej, den danske befolkning får intet gratis, men betaler for alle ting hele livet igennem skatten – verdens næst højeste skat.

 39. Demografi og demokrati

  PS. Demografi er skæbne. Vores 🙁 ->
  “Sidste år blev der født over fire tusinde børn med rødder i muslimske lande – og lidt under halvdelen af dem blev født med dansk statsborgerskab.
  Det er ikke kun Folketinget, der uddeler danske statsborgerskaber.
  Danske kvinder fødte i alt 44.868 børn.
  Vestlige kvinder fødte i alt 4.231 børn
  Ikke-Vestlige kvinder fødte i alt 8.370 børn
  Blandt de vestlige kvinder blev 360 børn født med dansk statsborgerskab, medens antallet hos de ikke-vestlige var næsten ti gange så højt. Her blev ikke færre end 3.646 børn født med dansk statsborgerskab. Det skyldes, at hvis blot en af forældrene har dansk statsborgerskab, vil barnet automatiske blive født som dansk statsborger.
  ( Klip fra artikel af POUL ERIK ANDERSEN i Den Korte Avis den 6. marts 2024)

  1. Niels Poulsen

   Der er en grund til, at Den Korte Avis ikke er tilmeldt Pressenævnet.

 40. Demografi og demokrati

  Kilden er Poul Erik Andersen. Den Korte Avis den 6. marts 2024. Han er statistisk topkvalificeret og har formidlet mange statistiske oplysninger ud fra tal fra Danmarks Statistik. Altid dokumenteret med korrekte kildehenvisninger. (Det er temmelig vigtig info)
  “En femtedel født af udlændinge. Totalt blev der i 2023 født i alt 57.469 børn i Danmark. Af dem blev lidt under en femtedel eller i alt 12.601 børn født af forældre med udenlandsk baggrund.
  Fødslerne fordeler sig således:
  Danske kvinder fødte i alt 44.868 børn.
  Vestlige kvinder fødte i alt 4.231 børn
  Ikke-Vestlige kvinder fødte i alt 8.370 børn
  Blandt de vestlige kvinder blev 360 børn født med dansk statsborgerskab, medens der hos de ikke-vestlige blev født 3.646 børn født med dansk statsborgerskab”

 41. Niels Poulsen

  “Han er statistisk topkvalificeret og har formidlet mange statistiske oplysninger ud fra tal fra Danmarks Statistik.”

  Han påstår, at han er uddannet som journalist. Det er desværre ikke muligt at indbringe hans artikler for Pressenævnet.

  Hvor er det i øvrigt ubehjælpsomt skrevet. Han skelner mellem “danske kvinder” og “vestlige kvinder”. Men danske kvinder er naturligvis også vestlige. Han må mene kvindelige indvandrere fra vestlige lande.

  Han ignorerer også det faktum, at fertiliteten for kvinder af ikke-vestlig indvandring er faldet til cirka det samme som for kvinder af dansk oprindelse. Så med mindre der kommer en kæmpe indvandring fra ikke-vestlige lande – og det gør der ikke, fordi der i Danmark er konsensus om den stramme udlændingepolitik – så vil procentdelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere ud af den samlede befolkning ikke komme til at adskille sig fra nu.

 42. Demografi og demokrati

  At han ‘skelner mellem “danske kvinder” og “vestlige kvinder” , beror jo på de nævnte kategorier, det drejer sig om. Det fremgår uden videre, at de nævnte “vestlige kvinder” er tæller med i den samlede DK-befolkning og er ikke-danske statsborgere, der bor i DK. Det er helt normalt og som beskrevet. Det forstås umiddelbart, hvis man (fordomsfrit) sætter sig ind i det.

 43. Demografi og demokrati

  Det fremgår uden videre, at de nævnte “vestlige kvinder” er talt med i den samlede DK-befolkning og er ikke-danske statsborgere, der bor i DK.

 44. Niels Poulsen

  Poul Erik Andersen er medlem af DF. Han må have nogle hyggelige redaktionsmøder med ægteparret, som er tidligere kommunister af den allermest fanatiske slags – den ene endda også tidligere socialdemokratisk minister.

  Trods navnet er Den Korte Avis ikke nogen rigtig avis. Den består ikke af neutrale artikler, men holdningsbårne politiske indlæg.

  Poul Erik Andersen stillede op for DF til Kommunevalget i Odense Kommune i 2013:

  https://journalisten.dk/her-er-journalist-kandidaterne-til-kommunalvalget/

  1. Demografi og demokrati

   Jeg vidste ikke, at ‘Poul Erik Andersen er medlem af DF’, men i givet fald, gør det ham så pr definition uvederhæftig? (a la Poul Nyrup Rasmussens “Stuerene, det bliver I aldrig” 🙂 )

   1. Niels Poulsen

    Nej, men nu er det jo dig selv, der mener, at journalisters politiske ståsted bør deklareres i forbindelse med deres artikler. Så betragt det som en service fra min side.

    DF’eren Poul Erik Andersens misinformerende artikel er sandsynligvis inspireret af renegaten og partihopperen Mikkel Bjørn, for nuværende medlem af Dansk Folkeparti.

    Forhandling i folketingssalen 22.02.2024 om befolkningstilvæksten i perioden fra 1980 til 2020:

    https://www.ft.dk/samling/20231/forespoergsel/F19/BEH1-59/forhandling.htm#launchPlayer

    Jeg så begyndelsen af debatten. Jeg synes, at udlændinge- og integrationsministeren giver folketingets nye Spørgejørgen respektfuld svar på tiltale.

    En seriøs journalist ville aldrig selv sidde og mingelere med programmerne fra Danmarks Statistik. De ville have spurgt nogle eksperter, som f.eks. Berlingske har gjort, og eksperterne tilbageviser Mikkel Bjørns bekymringer om den demografiske udvikling i Danmark.

    1. Demografi og demokrati

     Du er langt udenfor emnet. Tallene er fakta.
     De er fakta registreret af Danmarks Statistik og ikke befolknings fremskrivninger. Vigtig info om hvordan landet DK’s demografi har det pt.

    2. Demografi og demokrati

     Jeg har skrevet, at de skatteyderbetalte journalister (som jeg er tvunget til at betale) frivilligt burde oplyse deres parti. Hvad man stemmer er altid hemmeligt i et demokrati og bør selvfølgelig altid være det. Det var ikke ment som et krav (og de kunne jo også vælge at lyve 🙂 ).
     Men det ville berige deres deltagelse og det ville sikkert vise, at de var venstreorienterede. Det er jo deres ret. Men det burde efter min mening ikke være finansieret af skatteyderne, som jo for det meste også er vælgere. At skatteyderne skal betale for rød propaganda er ikke i halvdelens interesse. Hvorfor skal de så betale det? Det har jeg ikke hørt nogen give en god forklaring på.
     Som vistnok nævnt et sted, tror jeg det er en fare for demokratiet, at medierne ejes af og derfor i en vis grad dirigeres af staten. I øvrigt er det noget, der blev indført i forrige århundrede, hvor det var, som det var i flere lande i Europa, især bag jerntæppet, som nu er væk. Det er en (national) socialistisk idé, som hører hjemme i forrige århundrede. Sporene skræmmer…

 45. Niels Poulsen

  Folk klager til Pressenævnet over artiklerne i Den Korte Avis. Men Den Korte Avis er ikke tilmeldt Pressenævnet, så Pressenævnet kan ikke behandle klagerne og få Den Korte Avis til at beklage fejlene i deres artikler. Det er selvfølgelig et bevidst valg fra de tidligere kommunister.

  Eksempler på klager til Pressenævnet over artikler i Den Korte Avis:

  https://www.pressenaevnet.dk/pressnet_media/den-korte-avis/

  1. Demografi og demokrati

   Det handler jo ikke om Pressenævnet og klager til samme. Pressenævnet skal jo ikke godkende statistik. Så så det sort ud.
   Det drejer sig om beregninger af almindeligt tilgængelige tal fra Danmarks Statistik. De har ikke noget med Pressenævnet at gøre. Pressenævnet er ikke et orakel for anvendelse af demografi, som er fakta alle kan anvende og den givne anvendelse kan alle efterkontrollere.
   PS. Jeg tror heller ikke, at Danmarks Statistiks opgørelse af det aktuelle befolkningstal (+dets fordeling på bl.a. alder, kommune, indvandrere og efterkommere) er tilmeldt Pressenævnet? 🙂

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *