I DET MODERNE DANMARK FINDES DER IKKE MERE GERNINGSMÆND ELLER KRÆNKERE. KUN OFRE.

I industrien, hvor jeg kommer fra ved vi, at hvis mere end én har ansvaret, er der ingen, der har det. Det er man også klar over i den offentlige sektor, hvor man i stedet fordeler ansvaret for at være sikker på, at ikke en enkelt leder eller afdeling bliver hængt ud for de ulykker, de har skabt. Det medfører, at ansvaret i det offentlige arbejde er som en brusende flod, der som Nilens delta mister sin kraft og deler sig i et net af mindre strømme, bække og åer, der nok alle bærer en lille del af skyld, men ikke nok til netop at blive stillet til ansvar.

Den bevidste spredning af skyld og ansvar, der er det dominerende ledelsesprincip i politik og offentlig forvaltning har betydet, at ingen personer eller enkelte afdelinger har kunnet drages til ansvar for en eneste af de offentlige skandaler, der i en uophørlig strøm vælter ud over befolkningen. Det gælder således den katastrofale Sundhedsplatform, der hensatte hospitalerne i kaos og, som i høj grad er skyld i den akutte mangel på fagpersonale i sundhedssektoren. Det gælder politikernes hysteriske og brutale nedlukning af det danske samfund under covid-epidemien, skattemyndighedernes kollaps, den ulovlige likvidering af minkerhvervet og afvæbningen af det danske forsvar. Og mange flere. Ingen blev draget til ansvar, som er noget, vi deler. Noget vi er fælles om. Fællesskab er lunt og trygt. Meget bedre end et koldt soloridt.

Vi ser den offentlige ansvars-fordelingsnøgle i fineste form i den verserende jordskredsskandale i Randers. Når ministre eller offentlige ledere kommer i vanskeligheder, kvitterer de med at se sig om efter nogen, de kan smøre ansvaret af på. Borgmesteren i Randers er socialdemokrat og mobiliserer  derfor to tunge ministre og partifæller, der får til opgave at udnævne hovedaktionæren i Nordic Waste til skurk og syndebuk, som ’gemmer sig bag sine milliarder og dyre biler.’ Så bestiller kommunen en advokatundersøgelse, der naturligvis frikender kommunen for ethvert ansvar i skandalen. Det er jo også det, man har betalt advokaterne for. Kommunen har dog groft tilsidesat sin tilsynspligt, hvilket nu fortaber sig i det udlagte tågeslør mellem Nordic Waste, kommunen, regeringen, miljøtilsynet og miljøstyrelsen. Alle løber fra ansvaret, men dog ikke fra regningen, der som sædvanlig havner hos skatteborgerne.

Nu har vi så fået Borup-skandalen, hvor mindreårige børn gennem flere år er blevet udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb uden, at skoleledelsen har villet gribe ind i sagen. Rystede forældre kan fremvise lægeerklæringer på mindst ét tilfælde af anal voldtægt af en seks-årig dreng og gentagne vaginale voldtægter af en ni-årig pige. En dreng har mistet et fingerled efter et overfald. Utallige henvendelse fra fortvivlede forældre til skoleledelsen er forblevet ubesvaret, men TV2 har afdækket, at skolebestyrelsen har anbefalet at de kvindelige elever er tildækket, når de bader, og at skolen har opfordret til, at de små går på toilettet med en ’tissemakker’, der holder opsyn. Borup skole har intet foretaget sig over for krænkerne, men har fejet problemerne ind under gulvtæppet.

 Efter at TV2 omtalte de skandaløse forhold på skolen, reagerede skolelederen Jakob Dalgas, som man kan forvente af en toppolitiker eller offentlige leder, der kommer i vanskeligheder. Han sygemeldte sig omgående og er dermed ude af sagen, men nåede dog lige at smøre skandalen af på Køge Kommune. Man kan undre sig over, at ingen af lærerkræfterne ønsker at påtage sig et ansvar for skolens mafianske ’Omerta’ holdning: Tavshed er guld. Tale er død. Krænkerne udgør angiveligt en klike på 7-10 drenge ud af i alt 800 elever. Det forekommer uforståeligt, at nogle af de ældre elever ikke kunne danne en tryghedsring, der beskytter udsatte børn mod de små voldsmænd. Solidaritet har der ikke været meget af på Borup skole.

Køge Kommune vil ikke stå alene med den tunge abe på skulderen og forsøger nu at fordele ansvaret ved også at inddrage Børne- og Undervisningsministeriet, som nu ser sig om efter andre, man kan dele ansvaret med. Der er varslet haste-forespørgselsdebat i Folketinget, hvilket betyder, at regeringen bredt bliver part i sagen. Herefter er der så mange aktører i Borup-skandalen, at ingen kan drages til ansvar. Køge kommune i tæt parløb med politiet nægter blankt at afsløre krænkernes identitet og vil ligesom skolen ikke foretage sig noget, der krænker krænkerne.  De små voldsforbrydere ses således som ofre på lige fod med de misbrugte elever og deres ulykkelige og vrede forældre, der nu i deres afmagt har skrevet et fælles brev til undervisningsminister Tesfaye.  Forældrene har lært at udtrykke sig på moderne omsorgsdansk og appellerer til, at krænkerne får hjælp og støtte, så de kan erhverve de sociale færdigheder, der faciliterer en normal skolegang.  Køge kommune mener, at sagen kan klares ved at indsætte en inklusionskonsulent på Borup skole.

Hele denne offentlige rodebutik kunne være undgået, hvis skoleledelsen i tide havde indkaldt krænkerne og deres forældre til en kammeratlig samtale, hvor det gøres klart at skolen ikke vil acceptere elever, der er så socialt afstumpede, at de kun kan reagere gennem vold og sexmisbrug. Ved næste krænkelse eller trussel er det ud af vagten og forflyttelse til en anden skole. Hermed ville ansvaret være placeret og ikke fordelt. Men det kommer ikke til at ske, nu da skolelederen med en sygemelding er stukket af fra sagen, og den samlede lærerstab har gemt sig under deres borde. Så eleverne og deres forældre må nok tage til takke med inklusionskonsulenten.

16. februar 2024

82 Thoughts to “I DET MODERNE DANMARK FINDES DER IKKE MERE GERNINGSMÆND ELLER KRÆNKERE. KUN OFRE.”

 1. Piotr

  For socialdemokrater gælder 3 ting:
  Tag magten!
  Behold magten!
  Indrøm intet. Tag ikke ansvar for noget som helst!

  Men, men, men, “die dumme dänen” ligger squ som de har redt, idet man til hver en valgkamp labber i sig, hvad de selvfede levebrødspolitikere spyr ud af “løg & latin”.

  At folket ikke kan se falskheden i MetteFUSK, fatter jeg simpelt ikke.
  (et eks. FUSKens stort anlagte reform(show) af Ældreplejen, med fjæset i de rette folder!).

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan ! Støt TR! Brand en Bog! P.

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Meget enig med Piotr. Men herinde
   og hos Hodja og Snaphanen skriver alle i afmagt. Massemedierne er
   købt og betalt til at dække over politikernes fejltagelser, dumheder
   og svinestreger, og det bliver måske ikke anderledes før Danmark
   er udslettet som danskernes land og livsgrundlag. De små frie
   netaviser læses nok af mindre end en promille af befolkningen og
   den politiske indflydelse er antagelig tæt på nul.

   Men hvad skal man tro om de syriske børn der overfalder og vold-
   tager andre børn? DR havde en lang overgang en fortælling om
   uledsagede flygtningebørn. Det viste sig at de oftest var mellem 17
   og 35 år, og mange af dem havde langt sort skæg. Men DR omtalte
   dem konsekvent som børn.

   I denne sag lyder det som om skolelederen har det meste af ansvaret,
   men forældrene burde have reageret for længe siden, og det samme
   med kommunen og de sociale myndigheder. Hvorfor er de voldelige
   “børn” ikke blevet anbragt på et børnehjem eller lignende? Når danske
   børn ikke opfører sig ordentligt, er der ikke langt til håndfast indgriben.
   Og danske børn tvangsfjernes eller tvangsflyttes ikke sjældent på et
   yderst tyndt grundlag. Eller et opdigtet grundlag.

   Da stalinismen i Sovjet var på sit højeste, var staten venlig og
   overbærende og brugte fløjlshandsker overfor de kriminelle, mens
   jernnæven var i brug overfor fredelige og harmløse folk på landet
   og i byerne. Børn og voksne der var komplet uskyldige, blev udsat
   for statsterror af den mest bestialske slags. Læs selv bøger om
   Lenin, Stalin og deres djævelske håndlangere og bødler. Under
   Hitler, Mao og Pol Pot mfl. foregik det samme.

   I Sverige blev en tandlæge straffet og politisk forfulgt, fordi han
   afslørede at migrant-børn ofte var 3-5 år ældre end den officielle alder.

   1. Henrik Pedersen

    Tandlægen hedder Bernt Herlitz og var distrikstandlæge på Gotland, hvor han opdagede, at flere af de “uledsagede flygtningebørn” havde fuldt udviklede visdomstænder, hvilket indikerede, at der var tale om fuldvoksne mænd. Noget, han pligtskyldigst indberettede til Migrationverket. Det kom til at koste ham dyrt: fyret og med en retssag med krav om enorme bøder og omkostninger på flere hundredtusinder af kroner. Heldigvis startede behjertede mennesker en indsamling, som jeg også støttede, fordi det simpelthen var så grotesk og uretfærdigt. Hvad der siden er sket ham, ved jeg ikke, men jeg håber det bedste for ham.

  2. Finn Jensen

   Piotr
   Helt enig

   1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

    Hvad angår Danmarks familiepolitik
    er den nok den mest perverse, hæslige, svinske og pilrådne familiepolitik
    i hele Europa, og måske i hele verden. Den er styret af rabiate kvindesags-
    kvinder, kommunister, ligestillings-fanatikere og hårdkogte feminister.
    De har udryddet over 900.000 danske børn, de har gjort endnu flere
    faderløse, de har udnyttet, opløst og splittet hundredtusindvis af familier,
    og de har sjoflet, tyranniseret og diskrimineret utallige mænd. Deres
    regime er et betonbureaukratisk terror-regime som MSM har dækket
    over i flere årtier.

    Målt på familie-politikken er Danmark en terror-stat.
    Ser man på den øvrige politik, er det også tydeligt at
    det går den helt forkerte vej. Velfærdsstaten er ved
    at blive lagt i ruiner. Se hvad Hodja har af nyheder.

 2. Ole Madsen

  Der er på alle skoler en lille klike, der mopper enkelte eller flere af de andre elever. Det er sjældent, det kommer til lærerstabens kendskab. Men når det sker, må man kunne opløse kliken ved at fordele krænkerne på forskellige skoler.

 3. Jc Holland

  I DET MODERNE DANMARK FINDES DER IKKE MERE GERNINGSMÆND ELLER KRÆNKERE. KUN OFRE.!
  …altså så lang tid det er det jævne folk det drejer sig om.
  Men hvis en HVID DANSK MAND berører en kvindes lårbasser på en kendt TV-STATION er helvedet løs. MANDEN med navns nævnelse bliver kastet på bålet, gennemstegt i uger og måneder. Her er ingen TAVSHEDSPLIGT.

  Men hvis fremmede er involveret aktiveres TAVSHEDSPLIGTEN promte.
  De rødes svigt overfor Danmark og danskerne skulle nødigt blive for tydeligt.

  TAVSHEDSPLIGT er noget fanden har skabt.
  For eksempel ved fyring i offentlige instanser:
  Den fyrede melder sig syg i 6 måneder. Samfundet betaler for 2, men kun 1 job bliver varetaget. Syge får den samme løn som arbejdende. Vanvid.

  Med TAVSHEDSPLIGT forsætter skandalerne i Borup og hele Danmark.

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Når det er for sent vågner danskerne

   På alle samfundsområder i vores
   land vokser mængden af islamisering, tåbelighed, kaos og skandaløse
   tilstande. Det er det logiske og naturlige resultat af feminiseringen
   af samfundet. Mændene har været dumme nok til at overlade magten
   og ansvaret til kvinderne, og resultatet er pladderhumanisme, woke
   idioti, marxisme, mands- og familiefjendsk politik, svækket retssikker
   hed, forringet økonomi…. samt kaos, kollaps og konkurs overalt, i
   sundhedsvæsnet, i skolerne, i kommunerne, i forsvaret, i erhvervs
   livet, i boligpolitikken, i partierne og i regeringen.

   Feminisering og for mange politik-kvinder er den sikre vej til
   umenneskelige og rablende vanvittige tilstande. Som beskrevet af
   Black Pigeon: Why women destroy families, nations and civilizations

   1. E- Frederiksen

    Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

    Helt enig

    1. Tennis-spilleren

     Hvor mange skøre kugler er der i Danmark?
     Nok flere en man umiddelbart skulle tro.

     Nu vil COOP ansætte røde Pernille Skipper
     pga. hendes store analytiske evner, som en
     direktør fra COOP udtaler.

     Det er Pernille der sidste år blev kendt for at
     have analyseret sig frem til at mænd og kvinder
     er helt ens og at mænd kan føde børn. Hun har
     også analyseret sig til at kommunisme er den
     rene klogskab og godhed, og at LGBTQ+ er en
     bevægelse hun kan gå 100% ind for.

     Er man skør nok, kan man altid få et topjob i COOP

 4. Karl Martell

  “Stå aldrig til søs, lad de andre stå, og du vi havne med stribevis af kors og bånd og stjerner på!”
  Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg kom til at nynne Admiralens vise.

  Kommunen og diverse bureaukrater har ikke fattet det helt fundamentale! Nemlig at ofret aldrig må møde sin krænker, og da slet ikke på skolen! Offeret er den svage og må ikke skulle forholde tig til sin krænker i hverdagen. Det må og skal være krækeren, som må flytte, aldrig ofret.
  For i modsat fald vil krænkeren opleve det som en sejr, og ofret vil opleve endnu et overgreb og virkelig opleve et svigt. “ De voksne vil ikke beskytte mig”. Det vil med andre ord være et overgreb og endnu en krænkelse, hvis ofret til daglig må omgåes med sin krænker, og formodentligt må flytte for at slippe af med sin plageånd!
  Denne gang er krænkeren bare kommunen! Hvad tænker de på, har de ingen empati? Det gælder om at få krænkeren væk, så hurtigt som muligt!

  1. Hvor er vi på vej hen?

   GROTESKE, SKØRE OG OG UHYGGELIGE TILSTANDE
   BREDER SIG MERE OG MERE I DEN LILLE YNDIGE BANANSTAT

   Se de barske kommentarer om
   hvor vi kan flygte hen når vores land er blevet smadret af de
   røde, de woke og de rabiate. Måske vil kun Sibirien, Nordkorea,
   Kina og Indien være steder som ikke er overtaget af afrikanere,
   arabere og islamiske klaner. Se Snaphanen.

   DR er gået i fuldstændig selvsving ang. co2. Klima-vrøvlet om
   at co2 er en kæmpetrussel vælter ud af højttalerne i stride
   strømme. Propagandaen er hysterisk og løgnagtig.

   Der er også noget om S, V, Ms aktive dødshjælp som ser ud til
   at kunne blive udbredt til mange steder i samfundet, og både
   til personer, virksomheder, landbrug, skoler, familier, økonomier,
   traditioner, ytringsfriheden, privatlivet og kommunerne mv.
   Også R, EL og SF bakker op om dødshjælpen, og måske også K,
   LA og Alternativet.

   Inflationen er vel over de 20% og nye afgifter begynder om lidt.
   Men iflg. DR er det fantastisk fint at lønmodtagerne nu får 8.8% mere.

   1. Wiens redning skete 1683

    Forstår Mette, Troels og Lars Q
    hvad de har med at gøre? De pumper kanoner, granater, tanks
    og milliarder af kroner ind i Ukraine, men til hvilken nytte? Alt
    tyder på at de medvirker til at gøre krigen mere blodig, uden
    at det i sidste ende bliver til gavn for ukrainerne. Trekløveret
    burde nok se filmen hos Defence TV om Ruslands enorme
    raketstyrker der kan forvandle Europa og USA til askeørkener.
    Og som umuliggør at Ukraine kan vinde krigen. Den er tabt på
    forhånd. William Spaniel oplyser at der har været tre forslag
    fra Rusland om at stoppe krigen eller indgå en våbenhvile, men
    USA har afvist at forhandle om det. Douglas McGregor hævder
    at krigen bør standses hurtigst muligt, da de menneskelige tab
    er alt for store. Youtube og Gravitas har mere om krigen.

    At fortsætte krigen forstærker risikoen for 3. verdenskrig. Hvis
    Ukraine afstår de russisktalende områder, er det ingen katastrofe
    for landet, men så er krigen slut. En fredsslutning vil være langt
    bedre for ukrainerne og europæerne end fortsat krig. Det er ren
    tåbelighed at fremture med fanatiske krav om sejr for enhver pris.
    Det burde regeringen, Mette, Ursula og Biden forstå.

 5. Niels Poulsen

  Man behøver blot at nævne Herlufsholm for at modbevise Aamunds tese om, at ledelsesprincipperne i den private sektor er bedre end i den offentlige sektor. Herlufsholm, en skole drevet som en privat virksomhed med privat bestyrelse og en skoleleder, som fungerer som en administrerende direktør over for bestyrelsen som i det private erhvervsliv. Til trods for det var der på skolen grov mobning, vold og voldtægt i årevis, uden at nogen greb ind eller blev stillet til ansvar.

  Men ellers skal jeg være den sidste til at forsvare forholdene på Borup Skole. Jeg var ved at få cafe latten i den gale hals, da jeg læste ordet “tissemakkere”. Hvem har dog fundet på den forrykte ordning? Det er ikke et ansvar, man kan give til små børn, som endnu ikke har lært at skelne mellem godt og ondt.

  Tak for ordet.

  1. Træt

   Ha. Så er kommissæren fra den venstreekstremistiske “tænketank” straks på banen for at relativisere de overgreb, der er begået af hans og hans ligesindede kælemuslimer fra Syrien

   1. Niels Poulsen

    Mobning er en ond cirkel. Mobbeofre bliver selv til mobbere. Det er du tydeligvis et eksempel på.

    På Herlufsholm var mobningen sat i system med overleverede perverse ritualer. Der var ingen udsatte sociale grupper. Ingen af anden etnicitet end dansk. Det var elitens børn, som mobbede elitens børn, og ledelsen lod stod til.

    Modsat kommuneskolerne, som skal kunne rumme alle slags børn, fra alle samfundslag, af alle etniciteter, hvilket de prøver på af bedste vilje. Det går så galt i enkelte tilfælde som på Borup Skole. De onde ler. De gode græder.

    Men det er smukt, at du allerede har konkluderet, at det er muslimer, som står bag overgrebene på Borup Skole.

    Det tyder på, at flere af forældrenes beskyldninger måske er opdigtede eller overdrevne, og at det er et mindretal af forældrene til børn i indskolingen, som er kritiske over for skolen.

    Jeg synes, at man i stedet for at lytte til sladder og rygter, skal afvente en undersøgelse af, hvad der er foregået, inden man konkluderer noget.

    1. Træt

     Jeg er ikke i tvivl om at du “Niels Poulsen” har været blandt de værste mobbere i folkeskolen og de “arbejdspladser” du har været på.

     Psykopater når langt

     1. Piotr

      @ Træt. 17/02/2024 at 08:28

      TROLL ALERT!

      Den ramte du lige på hovedet!
      OG, det var præcis hvad jeg tænkte om TROLLEN NP!
      Her sitet får TROLLEN desværre lov til at mobbe alt & alle, med hans imbecile konspirationer mod alt hvad han ikke vil & syntes om.

      TROLLEN NP er blot endnu en nyttig idiot, en kuli, der lader bruge af det woke-feministiske-venstre-liberale segment.
      TROLLEN fatter ikke, at han bliver elimineret af sine egne den dag de har slidt ham ned. gal!

      Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Støt TR! Brand en BOG!
      P.

     2. Niels Poulsen

      Jeg ville nødig være sammen med jer to på et toilet på Borup Skole.

     3. Træt

      Nej, der ville du nok foretrække at bolle den 9-årige pige i fred, Niller, uden díne tre syriske bandefæller.
      Hvad skal de stakkels syriske kommende hjernekirurger i øvrigt gøre, når der ikke er nogen geder at tage trykket i?

 6. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

  Når man er bedøvet og hypnotiseret af tre-fem timers
  daglig kikken ind i en tv- eller computer-skærm kan det
  også være at man ALDRIG vågner.

  1. Piotr

   TROLL ALERT !!!!

   Nu beretter TROLLEN NP at han også er pædofil, samt nyder at gå på skoletoiletterne og blotte sig for fremmede! FØJ hvor Klamt!
   Sjovt nok, så mange pædofile i venstreliberale kredse, TROLLENs opland.

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Støt TR! Brand en BOG! P.

   1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    Noget tyder på at NP dels er konvertit,
    dels er nyttig idiot, dels er stofmisbruger. Noget som kan
    give hjerneskader og belemre misbrugeren med kroniske
    vrangforestillinger.

    Meget tyder på at der er mange af NPs slags ansat i DR
    og i diverse tænketanke og godhedsindustrier. Disse
    typer er alle meget velmenende humanister, men desværre
    er de også uden fornuft og uden jordforbindelse. Så deres
    smukke hensigter omsættes til perverse utopiske fantasier
    og destruktiv, altødelæggende politik.

    Disse typer har været skyld i rædselsfulde tilstande i alle
    de lande hvor de fik magten.

   2. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    Noget tyder på at NP dels er konvertit,
    dels er nyttig idiot, dels er stofmisbruger. Noget som kan
    give hjerneskader og belemre misbrugeren med kroniske
    vrangforestillinger.

    Meget tyder på at der er mange af NPs slags ansat i DR
    og i diverse tænketanke og godhedsindustrier. Disse
    typer er alle meget velmenende humanister, men desværre
    er de også uden fornuft og uden jordforbindelse. Så deres
    smukke hensigter omsættes til perverse utopiske fantasier
    og destruktiv, altødelæggende politik.

    Disse typer har været skyld i rædselsfulde tilstande i alle
    de lande hvor de fik magten.

    1. Niels Poulsen

     Pladen er snart fuld.

     Jeg er ifølge den yderste højrefløj i debattråden “kommissær for en venstreekstremistisk tænketank”, “mobber”, “psykopat”, “troll”, “nyttig idiot”, “kuli”, “pædofil”, “blotter”, “konvertit”, “nyttig idiot” igen og “stofmisbruger”.

     Hvorfor? Fordi jeg støtter de kommunale myndigheder og foreslår at afvente en undersøgelse af, hvad der er egentlig er foregået på Borup Skole, i stedet for at give sig hen i følelsernes vold.

     Men som en af debattørerne skriver: Den yderste højrefløjs fremtid er i Rusland og Nordkorea. Emigrer blot. Ingen vil savne jer. I hører ikke hjemme i demokratiet og retsstaten, som Danmark og resten af det frie Vesten repræsenterer.

     Jeg kan ikke fordømme jer stærkt nok.

     1. Træt

      Som en ægte apparatnik går “Niels Poulsen” ind for at sagen skal tilbage i syltekrukken, efter at BT, (D)DR og resten af løgnepressen har bildt de fleste af fårene ind at det var en storm i et glas vand og at den dreng, der havde gjort mest, bare havde haft et kærestelignende forhold til pigen, og i øvrigt er dansk.
      Når (D)DR nægter at oplyse etniciteten på de andre, så KAN de simpelthen ikke være syrere.
      “I har ingen beviser, og hvis I har alligevel, så bliver i dømt hårdt, som dem der beviste at pigerne i Marokko havde fået hovedet skilt fra kroppen”

 7. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

  Lige for tiden har regeringen gang i
  mindst ti forskellige initiativer og projekter som
  udelukkende er til skade for danskerne. Men de
  uvidende, naive og godtroende tror stadig fuldt
  og fast på at regeringen er social og velmenende.
  Stemmekvæget stoler blindt på det gode i de
  menneskelignende politikere der altid taler sødt
  til vælgerne op til valgene.

 8. der Adler

  Fra Borup skoles såkaldte værdigrundlag:

  ORDENTLIGHED
  På Borup Skole tillægges begrebet ordentlighed stor værdi. Ordentlighed som en generel fællesnævner og med særlig betydning i forhold til samvær, kommunikation og daglig drift. Ordentligheden gælder, når man taler/skriver med hinanden, til hinanden og når man taler/skriver om hinanden. Ordentlighed er også en betegnelse for en overskuelig og sikker daglig drift, hvor faglighed, læring og trivsel udfoldes i et trygt miljø med gode relationer og en god og positiv stemning.

  Papir er taknemligt og rødmer ikke.

 9. Flaben Fræk

  Lad os et kort øjeblik dvæle ved jordskandalen i Randers kommune; her ser vi et fuldfjeret eksempel på socialdemokratisk hykleri – Honk! – Kommunens tekniske forvaltning har selvfølgelig, som den er forpligtet til, ført tilsyn med forholdene hos Nordic Waste – Vistnok mindst et dusin gange (inklusive op til flere gange for Prins Knud)

  Enhver idiot, som har beskæftiget sig med kommunal forvaltningsskik, ved, at sådanne tilsyn indebærer et referat, en tilsynsrapport eller i det mindste et notat, som indsættes/noteres i den pågældende sags sagsmappe – Nu viser det sig katte´me, at alle tilsynsrapporterne, er, ikke eksisterende – Tableau!

  Vi må, bulletproof, konstatere, at der må være op til flere af forvaltningens ansatte som er involveret i skandalen. Man fjerner ikke bare, med et fingerknips, flere års bevismateriale fra kommunens arkiver!? – Et ordentligt og redeligt forvaltningssystem har procedurer som indebærer, at man kan se hvem der har lukket sig ind/besøgt den pågældende sag.

  Hvis man barberer en Makak-abe (cut and shave) vil den, i modsætning til den socialdemokratiske lobby, – virke så klog at den omgående vil forstå, at her er noget rivravruskende galt – Måske skulle den advokat som var bestilt til at skønmale kommunens ageren vende tilbage til sagen? – Nå nej! – Men så en anden advokat, som, på borgernes vegne, med tættekam, dykker ned i hvad der virkelig er foregået blandt medarbejderne i kommunens tekniske forvaltning – Mit bud vil være, at der herefter kommer til at rulle mange hoveder – Pøj pøj!

 10. Ursula Marta Ilse Overgaard

  Et hvert menneske rummer i sig både dyrets og åndens egenskaber og muligheder. Hvilke af disse dominerer og bliver synlige i hans liv, det afgør han selv og det er hans ansvar.

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   Totalitære løgne, holdninger
   og tankesæt samt enorme mængder af propaganda
   har fordrevet både ånd og moral fra store områder
   i samfundet og “systemet”. Og så er der de giftige
   narkotiske stoffer som kan ødelægge folks mentale
   helbred på kort tid.
   .
   .
   .
   .

   Noget tyder på at NP dels er konvertit,
   dels er nyttig idiot, dels er stofmisbruger. Noget som kan
   give hjerneskader og belemre misbrugeren med kroniske
   vrangforestillinger.

   Meget tyder på at der er mange af NPs slags ansat i DR
   og i diverse tænketanke og godhedsindustrier. Disse
   typer er alle meget velmenende humanister, men desværre
   er de også uden fornuft og uden jordforbindelse. Så deres
   smukke hensigter omsættes til perverse utopiske fantasier
   og destruktiv, altødelæggende politik.

   Disse typer har været skyld i rædselsfulde tilstande i alle
   de lande hvor de fik magten.

 11. Henrik Pedersen - på Heden

  Mht. Nordic Waste bør bemærkes, at den udskældte hovedaktionær ført fik aktiemajorietet 15 måneder før katastrofen – i oktober 2022.

  I min optik er han blevet bedraget af den tidligere ejer.

  Randers Kommunes Miljøtilsyns rapporter er først blevet udskrevet ultimo januar 2024. F.eks er tilsyn fra 2019 beskrevet som udført i en weekend, hvor der påviseligt ikke var nogen af de anførte kontaktpersoner fra Nordic Waste til stede. Og så fremdeles.

  En del af rapporterne er rent digt og er åbenlyst løgnagtige. De er udskrevet i 2024 og har aldrig været forelagt virksomheden, som er en forudsætning for, at den kunne reagere på eventuelle indsigelser.

  Det nærmer sig grænseløs svindel, at man i Randers Kommune kan udskrive rapporter i 2024 – 5 år efter et påstået tilsyn – og i øvrigt uden at referere til troværdige bilag.

 12. Henrik Pedersen - på Heden

  “Det gælder således den katastrofale Sundhedsplatform, der hensatte hospitalerne i kaos og, som i høj grad er skyld i den akutte mangel på fagpersonale i sundhedssektoren.”

  Sundhedsplatformen blev heldigvis kun implementeret i region Hovedstaden og region Sjælland.

  I Jylland – både i region syd, midt og nord har vi valgt en anden løsning, og efter mine erfaringer region syd- og midt Jylland har vore løsninger stort fungeret uden problemer.

  Sundhedsplatformens fallit er et københavnsk problem, som vi er gået fri af i Jylland.

 13. Henrik Pedersen - på Heden

  For end god ordens skyld: Den konfliktsky kryster, skoleleder på Borup Skole hedder ikke Jakob Borup som anført ved en tyrkfejl. Han rigtige navn er Jakob Dalgas Rasmussen. Snobben bryster sig åbenlyst ikke af familienavnet Rasmussen!

  Borup Skole, som har ca. 600 elever, må endelig ikke forveksles med Borup Privatskole, som har ca. 200 elever. Elevtallet er stærkt stigende på privatskolen i modsætning til den kommunale skole.

  I følge den seneste opgørelse var der 6,9% udlændinge på Borup Skole, mens der var 0% (nul) udlændinge på Borup Privatskole.

  I følge CEPOS’ beregninger af danske skolers undervisningsformåen til at løfte eleverne fagligt, lå Borup Privatskole i toppen med rang 28, men Borup Kommuneskole lå milevidt bagefter med rang 629.

  Konklusioner er, at elever i Borup Privatskole får et markant bedre løft i faglig formåen i forhold til eleverne i Borup Kommuneskole.

  Hvis de sex- og voldskrænkende elever havde gået på privatskolen, ville de øjeblikkeligt være blevet smidt ud – i modsætning til Borup Kommunale Skole, hvor skoleleder Jakob Rasmussen forsøgte at dække over voldsmændene ved et indføre begrebet “tissemakkere”, noget som kun kan opstå i hovedet på et sygt og forkvaklet menneske.

  PS. Da der er en anden, som kalder sig Henrik Pedersen, har jeg for at skelne, tilføjet et “på heden”.

 14. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Noget tyder på at man i politik
  kun kommer til tops hvis man er skruppelløs, dygtig til at hykle, dygtig
  til at være en vendekåbe og vejrhane, dygtig til at speedsnakke og aflire
  lange rækker af floskler, selvfølgeligheder, banaliteter og tomme løfter.
  Derudover er det ingen hindring at være stupid, korrupt, utroværdig,
  lystløgner, magtmisbruger, afstumpet, blodtørstig, kynisk, psykopatisk,
  lunefuld, selvoptaget, arrogant, grådig, drikfældig og forræderisk.

  Studér selv Bismarck, Lenin, Stalin, Hitler, Mao osv. Eller studér de
  svenske og norske feministiske ministre.

  1. PS

   PS: Glemte krigsgal, pervers, sadist,
   lumsk, navlepillende, sindssyg, mandsfjendsk, fanatisk, hadefuld
   asocial, stofmisbruger, sinkeagtig, ondskabsfuld og fantast.

  2. Niels O

   Studér Trump.

 15. Hvor er vi på vej hen?

  Er muslimernes krig mod armenerne allerede
  glemt, selvom det kun er få måneder siden den
  fandt sted. En krig hvor Tyrkiet hjalp til med droner,
  så armenerne hurtigt tabte krigen. Nu står Armenien
  måske overfor igen at blive bombet.

  Vi kan komme i samme situation som armenerne på et
  tidspunkt. Men der er intet forsvar tilbage i vores land.
  Man kan læse mere om det under Aamunds “Hvad skal
  vi med ytringsfriheden?

  Snaphanen og Hodja spørger: Hvor skal europæerne
  flygte hen? Kan Trump vinde valget?

 16. Tennisspilleren

  I visse kredse eksperimenterer man med kokain
  og metamfetamin. Begge stoffer kan gøre folk
  komplet sindssyge og påføre dem årelange lidelser.
  Alligevel har de vundet udbredelse blandt alle
  slags mennesker, deriblandt politikere, læger,
  sygeplejersker, pædagoger, psykologer, finansfolk,
  militærfolk, chauffører og piloter. Stoffet kan
  bl.a. fremkalde vrangforestillinger, raserianfald,
  blodpropper og kroniske smerter. Og det har ført
  til grov mishandling af småbørn eller overfald på
  helt tilfældige personer.

  Stoffet der slipper djævelen løs, kaldes stoffet i
  en artikel i Readers Digest. I nogle miljøer har brug
  af stoffet opnået ret stor udbredelse, og det siger
  sig selv at det er en trussel mod alle borgers liv
  og sikkerhed.

  Van Opslagh fra LA har udtalt at han mener at kokain
  bør legaliseres. Det er vist en meget dårlig idé.

 17. PS

  PS: Lige de første gange man tager stoffet,
  giver de en følelse af energi, overskud og velvære.
  Men lynhurtigt bliver man afhængig, og føler sig
  tvunget til at fortsætte, og så er det at de hæslige
  virkninger begynder, måske allerede efter 2-3 ganges
  brug. Får man en smule for meget, kan man dø
  allerede 1. gang man prøver stoffet. Det er mindst
  lige så farligt som ekstacy og lignende. (i hash kan
  der være giftige tilsætningsstoffer)

  Hjerneskader kan opstå meget hurtigt.

 18. PS

  PS: Ca. 150.000 i USA døde i 2023 af Methamfetamin
  og det nye stof Opi-oider. Bidens og Obummers åbne
  grænse mod Mexico har ført til indstrømning af
  narko-bander og tonsvis af narkotika.

  1. Niels O

   Byggede Trump ikke en mur? Var det ikke derfor han blev valgt?

   1. Blot en bemærkning

    Har du ikke opdaget at Biden & co. rev den ned igen?

    1. Niels O

     Mr. Biden. Tear down this Wall!

    2. Træt

     Biden solgte allerede fremstillede stålelementer til muren for “cents on the Dollar”, så demokraternes fremtidige vælgere fik fri adgang.

 19. Hvor er vi på vej hen?

  HVOR SKAL VI FLYGTE HEN
  NÅR VORES LANDE ER ØDELAGTE?

  Det spørger man nu om hos Snaphanen og Hodja.

  At Europas økonomi, velfærd og kultur er ved at blive
  destrueret, med indvandring af millioner af migranter
  fra Afrika og Arabien…. plus af diverse lyssky politiske
  salami-metoder på mange andre samfundsområder,
  er der ingen tvivl om, iflg. nettet. En indvandring som EU støtter.

 20. Niels Poulsen

  De, som sætter de private skoler højere end de kommunale, må glædes over de mange muslimske friskoler i Danmark. Der foregår intet usædeligt på toiletterne, for Allahs øje i det høje følger eleven 24-7, og undervisningen om Palæstina er garanteret i topklasse. Tsk tsk.

  1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

   Eensidig, smalsporet radio
   uden modsigelser, uden overraskelser og uden nytænkning.

   Clemens Kjærsgaards radioprogrammer
   er blevet udsendelser med rapkæftede mænd
   og rapkæftede kvinder. Clemens kan ikke stille
   et spørgsmål uden først at holde et langt foredrag.
   Der snakkes og der snakkes i højt tempo, men det
   som siges er altsammen politisk korrekt. Man kloger
   sig på Rusland, Kina, USA og Afrika, på krig, Nato og
   FN osv., og det er professionel snak det hele. Men
   det er vist ikke kun sandheder vi får serveret. Meget
   af det lyder mere som manipulerende, overfladiske
   betragtninger. Det man byder på er ekkoer af hvad
   de gamle partier er enige om at mene.

   Man bliver ikke klogere og man spilder sin tid, hvis man
   hører på ordkaskaderne i DRs week-end udsendelser
   i mere end få minutter.

  2. Træt

   Jeg glæder mig over de muslimske privatskoler, så ingen nok så naive danske skolebørn, kommer til at savne deres muslimske skolekammerater, når de rejser hjem.
   Det er også lettere med nogle få opsamlingspunkter, når det skal iværksættes.
   (D)DR-Byen bliver dog første stop, fulgt af løgnepressens redaktioner

 21. Hvor er vi på vej hen?

  Se de barske kommentarer om
  hvor vi kan flygte hen når vores lande er blevet smadret af de
  røde, de woke og de rabiate. Måske vil kun Sibirien, Nordkorea,
  Kina og Indien være steder som ikke er overtaget af afrikanere,
  arabere og islamiske klaner. Se Snaphanen.

  Der er også noget om S, V, Ms aktive dødshjælp som ser ud til
  at kunne blive udbredt til mange steder i samfundet, og både
  til personer, virksomheder, landbrug, skoler, familier, økonomier,
  traditioner, ytringsfriheden, privatlivet og kommunerne mv.
  Også R, EL og SF bakker op om dødshjælpen, og måske også K,
  LA og Alternativet.

  1. Karl Martell

   Overdrivelse fremmer forståelsen, men du har ret så langt hen, at der sker en relativ hurtig udskiftning af os. Lige dele manglende fertilitet hos os, en stort set uhæmmet indvandring, samt at de – indvandrene – får usædvanlig mange børn.
   Det sære er at det i den bestemmende klasse ses som en konspirationsteori, at sige at således er det! Enhver ædruelig person, som går en tur i byen, kan ved selvsyn, se at der er flere – langt flere – fra MENAPT landene og fra Afrika syd for Sahara, end der var for 40 år siden. Det kræver naturligvis at man er så gammel, at man kan huske tiden fra før 1983. Længe hævdede den bestemmende og definerende klasse at der var bare 300.000, men pludselig en dag, da enhver kunne se, at det var for tyk en løgn, så indrømmede man, at der var nok 500.000 eller var det 600.000? Men enhver kan jo stadig se, at der er langt flere! Ja, men de er jo pludseligt blevet etniske danskere, for bare 1 forældre har dansk indfødsret, ved fødsel eller erhvervet, vedkommende behøver ikke kunne et ord dansk, bare besidde et rødbedefarvet pas. Den anden forældre kan sagtens komme fra et eller betændt sted i MellemØsten, så vil deres barn figurerer som etnisk dansker på linje med os, som har været her siden Christian 4. På den måde snydes vi med statistikkerne.
   Lidt på samme måde som Sanjay Shan konsekvent kaldes englænder, selvom enhver kan se at han er fra MENAPT, og at vi pludselig hører om svenskere, der begår uhyrligheder – vi skal bare huske, at det bare er noget den bestemmende klasser syntes. Vi er aldrig blevet spurgt!

   1. Træt

    Danmarks Statistiks definition af “af dansk herkomst” må være opfundet klokken et om natten efter en animeret julefrokost med godt med “me too”.

    Jeg slår lige et slag for min definition, der stadig tager for mange med, men sier de fleste MENAPT fra:

    Af dansk herkomst regnes udelukkende personer, der blev registreret som dette ved CPR’s oprettelse 2. april 1968 samt deres efterkommere, inklusive adoptivbørn.

    ALLE, der har fået tildelt indfødsret efterfølgende, skal fratages denne, og tildeles forskellige grader af opholdstilladelse, der automatisk degraderes og ultimativt fratages ved forskellige grader af kriminalitet og læggen samfundet økonomisk til last.
    En speciel overdomstol skal tilse at lavere instanser ikke skeler til muligheden for tab af opholdstilladelse ved strafudmålingen.
    Advarsel om udvisning fjernes som begreb og erstattes med degradering af opholdstilladelsen.

    1. Niels Poulsen

     Ja, udvis hele kongefamilien. som består af tyske, svenske, franske og australske indvandrere, og som lægger de “ægte” danskere til last med deres million store apanage. Ud med dem, så vi kan få en “etnisk ren” nationalstat.

     Jeg føler mig hensat til nazisternes racelære. Heldigvis bliver den yderste højrefløj våde drøm aldrig til noget.

     Det siger jeg kækt, men jeg ved snart ikke med udsigten til en verden regeret af Putin og Trump og grøde på den yderste højrefløj i Europa.

     Gad vide, om tyverne bliver de nye trediver?

     1. Træt

      Fortæl mig at du ikke er dansker, uden at fortælle, at du ikke er dansker, Niels Nul.

      Det er ikke det at du er ikke ser dansk ud, der gør at dine omgivelser hader dig, Niels Nul, det er din ubehagelige opførsel.

      Selv om jeg hjertensgerne gjorde en undtagelse med dig, så hører du som adopteret med ind under min definition, eller er du i virkeligheden barn af kinesiske eller vietnamesiske indvandrere, der bare bruger et dansk dæknavn?
      Din ultraegoisme passer fint med kinesisk herkomst.

      I øvrigt er kong Frederik X efterkommer af Margrethe II, der naturligvis blev registreret som dansk da CPR blev oprettet.

     2. Niels Poulsen

      Tsk tsk, nu er jeg også kineser. Hvor ved du meget om mig, som jeg selv ikke ved.

      Frederik X er søn af en fransk indvandrer.

     3. Træt

      Du er Nulrer Pølsen, det er den anden Niels, der er Niels Nul. Niels Nul har på hedengangne 180Grader.dk, hvor han hærgede før i tiden, selv udtalt at han har asiatiske rødder.

      Kong Frederik er søn af Margrethe II, der selvfølgelig blev registreret som dansker da CPR blev oprettet, så derfor er han dansker.

      Det er en tyrker, hvis far blev født i Danmark af tyrkere, og hvis hele øvrige familie er tyrkisk, selvfølgelig ikke.

     4. Niels Poulsen

      Så det er altså moderens danske statsborgerskab ved indførelsen af CPR-registreringen, som er afgørende. Ikke faderens. Man kan altså godt have en arabisk eller afrikansk far og en dansk mor, og dermed være dansk, så vidt jeg forstår dig. Det gør mange mennesker med brun og sort hud til danske statsborgere ifølge din definition.

      Caroline Wozniacki består derimod ikke testen. Både hendes mor og far er polakker. De kom til Danmark i 1985. Ergo skal Caroline fratages sit danske statsborgerskab.

      Hun lever ellers med sit naturlige blonde hår op til nazisternes ideal om den ariske race.

     5. Træt

      Det havde ikke gjort nogen forskel hvis Kong Frederik havde haft en dansk far og en fransk mor.

      Selvfølgelig skal KarolinA WozniackA have frataget sit danske statsborgerskab.

      Begge forældre er polakker, og hun er opvokset i et hjem, hvor polsk sprog og kultur ikke alene var dominerende, men enerådende.

      Hun er blevet hjemmeundervist i størstedelen af tiden, og mens hun taler et fladt og monotont dansk, så taler hun et velmoduleret og blomstrende polsk.
      Nu bor hun her jo ikke længere, men såfremt hun holdt sig fra kriminalitet, så ville hendes opholdstilladelse ikke være i fare.
      Næste spørgsmål?

   2. Niels O

    Hvor mange gange er det, at jeg har bedt dig om dokumentation for dine vilde påstande?

    Kan du det, vil jeg lægge mig fladt ned.

   3. Niels Poulsen

    Der er flere faktuelle fejl i “Karl Martell”s kommentar.

    “Lige dele manglende fertilitet hos os, en stort set uhæmmet indvandring, samt at de – indvandrene – får usædvanlig mange børn.”

    Nej, ikke-vestlige indvandrerkvinder har samme fertilitet som kvinder med dansk oprindelse.

    https://cepos.dk/abcepos-artikler/0291-ikke-vestlige-indvandrerkvinders-fertilitet-er-faldet-til-danske-kvinders-niveau/

    “Det sære er at det i den bestemmende klasse ses som en konspirationsteori, at sige at således er det! Enhver ædruelig person, som går en tur i byen, kan ved selvsyn, se at der er flere – langt flere – fra MENAPT landene og fra Afrika syd for Sahara, end der var for 40 år siden.”

    Der er ingen, som benægter indvandringen. Men at påstå, at det sker som en befolkningsudskiftning af den oprindelige danske befolkning, er en konspirationsteori, som det yderste højre har opdigtet.

    “Lidt på samme måde som Sanjay Shan konsekvent kaldes englænder, selvom enhver kan se at han er fra MENAPT”

    Sanjay Shay – og ikke Shan – er født i London af indiske indvandrere. Indien er ikke et MENAPT-land.

    Det samme er tilfældet med den engelske premierminister, Rishi Sunak, også søn af indiske indvandrere, et produkt af den engelske universitetsverden og finansielle sektor. Er han heller ikke engelsk? Er det melanin, der afgør, hvilken nationalitet man har?

    1. Træt

     Du er imbecil, Niels Nul
     Om installerede ministre og borgmestre er muslimske pakistanere eller indere med anden religion, der tilfældigvis er blevet født i Storbritannien, gør ingen forskel, englændere er de ikke.

     Og da Danmarks Statistik tryller fuldblods MENAPT’ere om til danskere, tæller indvandrenes børn på den gale side af balancen.
     Ydermere får indvandrerpigerne deres mange børn markant tidligere end danske kvinder, hvis sidstnævnte da overhovedet får børn.

     Du er bare en benægter af værste skuffe.

     Et Danmark med en markant andel af muslimer bliver et helvede at leve i – alle muslimske lande er shitholes.

     1. Niels Poulsen

      Der er ikke noget “tilfældigt” ved den store indiske indvandring til England. Indien er en tidligere engelsk koloni, dybt præget af engelsk kultur. Indvandringen begyndte allerede tidligt. Nogle af de mest markante engelske forfattere har indisk baggrund. Den mest berømte er vel Salman Rushdie med sit forfinede engelsk, sprænglærd ironiker og et forbillede for religionskritik og ytringsfrihed. Er han heller ikke engelsk?

     2. Træt

      Salman Rushdie er pakistaner/inder opvokset i England.
      Uanset hans fine uddannelse og fatwaen imod ham gør det ham ikke til englænder, men det er jo heller ingen hædersbetegnelse.
      Firoozeh Bazrafkan, Jaleh Tavakoli og andre herboende iranere, som Niels’ og Niels’ hold gerne straffer på ayatollaernes vegne for “blasfemi” mod pædofeten, bliver heller aldrig danskere.

     3. Niels Poulsen

      Den nu afdøde Elizabeth II må antages at være uenig med dig, siden hun slog Salman Rushdie til ridder i 2007.

     4. Træt

      Jeg er sgu da fløjtende ligeglad med hvad den gamle kælling gjorde ved ham. En kat bliver ikke en hest af at være født i en hestestald.

    2. Niels O

     Ja, selv den hardcore Morten Uhrskov er gået væk fra “befolkningsudskiftningen”. Men når pøbelen først har lært sådan et dejligt udtryk, så slipper man det bare ikke igen.

     1. Træt

      Når danskerne udskiftes med indvandrere, der aldrig bliver som os, så er det helt reelt.
      Niels Nul ikke-dansker

    3. Karl Martell

     Jeg beklager at Sanjay shah (sådan staves det) var blevet gjort til Pakistaner. Født i London ja, men er det burde han da ikke være blevet englænder af, han burde være inder.
     Se f.eks. alle de palæstinensere på gaderne i Danmark, deres sammenhørighed er ikke med Danmark, men med “Palæstina”. Det er muligt at nogen har givet dem et rødbedefarvet pas, men danskere? På papiret ja, men ikke i hjertet. Efter min mening bliver de aldrig danskere, og rigtig mange af dem ønsker såmænd heller ikke at blive betegnet som dansker. Passet – Det er bare en let måde at få danskernes penge på.
     Men din (Cepos) opgørelse af indvandrenes fertilitet viser tydeligt at de tidligere fik langt flere børn end i dag, hvor deres fertilitet ligner danske kvinders. Disse børn vil i mange tilfælde være at regne som etniske danske og således indgå i fertilitetsstatistikkerne over danskere. I øvrigt er indvandring ikke nul, selvom den er mindre nu end 2015-16. Altså udskiftningen går bare lidt langsommere nu end tidligere. Men procentdelen af indvandere vokser, det er et faktum, som venstrefløjen ikke bryder sig om.
     I øvrigt siger flere og flere, at lige nu er stilheden før stormen!

 22. Sandhed er bedre end løgn

  Hvis man besøger små og store byer
  rundt omkring i landet, kan man let få det indtryk at
  der er op mod 1,5 millioner migranter i landet. Tit er
  de halvdelen eller flertallet i gågader,butikker, skoler,
  på busstationer, i cafeer, i banegårde og i hospitaler.
  Det er en kendsgerning at der er blevet snydt og fiflet
  med det officielle antal. Man har også løjet angående
  udgifterne og den ekstra kriminalitet. I det hele taget
  har medierne skabt en løgneverden omkring os, en
  skummel verden fyldt med propaganda, halve sandheder,
  fortielser, falske tal, vås, hetz, løse rygter og giftig sladder.

  Danskerne og europæerne ser ud til at have dømt sig
  til at miste deres lande, deres byer, deres penge, deres
  kvinder, deres frihed, deres liv og fremtid.

  1. PS

   PS: Hvad angår Danmarks familiepolitik
   er den nok den mest perverse, hæslige, svinske og pilrådne familiepolitik
   i hele Europa, og måske i hele verden. Den er styret af rabiate kvindesags-
   kvinder, kommunister, ligestillings-fanatikere og hårdkogte feminister.
   De har udryddet over 900.000 danske børn, de har gjort endnu flere
   faderløse, de har udnyttet, opløst og splittet hundredtusindvis af familier,
   og de har sjoflet, tyranniseret og diskrimineret utallige mænd. Deres
   regime er et betonbureaukratisk terror-regime som MSM har dækket
   over i flere årtier.

   Målt på familie-politikken er Danmark en terror-stat.

  2. Træt

   Der er nok ikke 1½ million, men det er fordi i hundredetusindvis af gamle aldrig kommer udenfor en dør, og derfor ikke ses i gadebilledet.
   Når boomerne begynder at uddø vil procentdelen af fremmede springe voldsomt i vejret.

  3. Niels O

   Nar man bevæger sig rundt på Aamunds blog, kan man let få det indtryk, at der er op mod 6 millioner jordhulenationalister i netundertrøje herinde.

   Det er der dog ikke. Måske 5-10 stykker under mange forskellige navne. Meget let genkendelige på sprog og grammatik. Og fiktive tal.

   1. Træt

    Men du er the one and only Niels Nul, der synes at det er fint at danskerne betaler for det reb de skal hænges i.

    Jeg håber inderligt at du må opleve kulturberigelse på nærmeste hold, det kan kun gå for langsomt.

 23. Tennis-spilleren

  Hvor mange skøre kugler er der i Danmark?
  Nok flere en man umiddelbart skulle tro.

  Nu vil COOP ansætte røde Pernille Skipper
  pga. hendes store analytiske evner, som en
  direktør fra COOP udtaler.

  Det er Pernille der sidste år blev kendt for at
  have analyseret sig frem til at mænd og kvinder
  er helt ens og at mænd kan føde børn. Hun har
  også analyseret sig til at kommunisme er den
  rene klogskab og godhed, og at LGBTQ+ er en
  bevægelse hun kan gå 100% ind for.

  Er man skør nok, kan man altid få et topjob i COOP

 24. Wiens redning skete 1683

  Forstår Mette, Troels og Lars Q
  hvad de har med at gøre? De pumper kanoner, granater, tanks
  og milliarder af kroner ind i Ukraine, men til hvilken nytte? Alt
  tyder på at de medvirker til at gøre krigen mere blodig, uden
  at det i sidste ende bliver til gavn for ukrainerne. Trekløveret
  burde nok se filmen hos Defence TV om Ruslands enorme
  raketstyrker der kan forvandle Europa og USA til askeørkener.
  Og som umuliggør at Ukraine kan vinde krigen. Den er tabt på
  forhånd. William Spaniel oplyser at der har været tre forslag
  fra Rusland om at stoppe krigen eller indgå en våbenhvile, men
  USA har afvist at forhandle om det. Douglas McGregor hævder
  at krigen bør standses hurtigst muligt, da de menneskelige tab
  er alt for store. Youtube og Gravitas har mere om krigen.

  At fortsætte krigen forstærker risikoen for 3. verdenskrig. Hvis
  Ukraine afstår de russisktalende områder, er det ingen katastrofe
  for landet, men så er krigen slut. En fredsslutning vil være langt
  bedre for ukrainerne og europæerne end fortsat krig. Det er ren
  tåbelighed at fremture med fanatiske krav om sejr for enhver pris.
  Det burde regeringen, Mette, Ursula og Biden forstå.

  1. E. Frederiksen

   Wiens redning skete 1683

   Helt enig.
   Det koster vildt vanvittigt unge mennesker m.fl.
   METTE FREDERIKSEN virker krigsl…..

 25. Immigranten

  Til overskriften ‘I DET MODERNE DANMARK FINDES DER IKKE MERE GERNINGSMÆND ELLER KRÆNKERE. KUN OFRE’ er der en simpel forklaring: Når gerningsmændene har ikke-vestlig, muslimsk baggrund, udviser politikere og de hel- og halvrøde landsdækkende og statsfinansierede medier en total berøringsangst. Hvem mon der i bund og grund er de egentlige skurke? Altså dem, der giver ordrer om ikke at videregive sandheden.

  1. Piotr

   @ Immigranten. 19/02/2024 at 05:15

   “Hvem mon der i bund og grund er de egentlige skurke?
   Altså dem, der giver ordrer om ikke at videregive sandheden.”

   BARBARA!

   P.

 26. Vimmerby

  Fin gennemgang, men mangler dansk evne til at sukkerere og lade problemer være uomtalte ikke ? PISA, eleverne bliver dummere år for år – intet sker. Mellemøstlige på arbejdsmarkedet – en sensation.

 27. Demografi og demokrati

  Ja, enig “DET MODERNE DANMARK FINDES DER IKKE MERE”.
  Vi har fået multi-kulti light og derfor må vi lovgive derefter.
  Vi må ikke diskriminere de nye danskere ved at nævne vores kristendom og derfor måtte vores nye kong Frederik heller ikke nævne vores kristne religion i sit valgsprog “Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark” (det første motto, der ikke nævner Gud siden Frederik VII). Kongens mor, dronning Margrethe, havde valgsproget: “Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke”.
  Demografi er skæbne. Vores 🙂

 28. Niels O

  Samtidig et andet sted i Danmark med andre ofre:

  reddit.com/r/Denmark/comments/1auoh7x/alvorlig_voldssag_tre_m%C3%A6nd_efterlyses_af_politiet/

  1. Træt

   Du er sgu da tungnem, Niels Nul. Danmark er danskernes land, og der findes kriminelle og bestialske danskere, som vi desværre må dele land med, og sætte i fængsel når de bliver pågrebet.

   Vi har i det store hele ingen nettogavn af de muslimerne og negrene, og hvis de ikke var i Danmark, så kunne de heller ikke begå kriminalitet her.

   Men det er selvfølgelig svært at forstå for en internationalistisk relativist, der aldrig har fundet sig til rette i Danmark

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *