FN ER I KRIG MED ISRAEL

Den 8.oktober sidste år var der stemning og fest hos de ansatte i FN’s flygtningeorganisation UNRWA i Gaza (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees). 3000 ansatte skolelærere i UNRWA fejrede under stor munterhed massakren på 1200 jødiske israelere og opfordrede til henrettelse af de mange gidsler. Det var måske ikke lige den holdning, man ville forvente af en humanitær organisation, men UNWRA er da også noget for sig selv.  FN’s almene flygtningeindsats er organiseret i UNHCR, som hjælper flygtninge globalt, men UNRWA som blev grundlagt i 1948, arbejder udelukkende for den palæstinensiske flygtningesag. Organisationen beskæftiger 13 000 ansatte, der næsten alle er palæstinensere. UNRWA har et årligt budget på knap 8 milliarder kroner, som hovedsageligt kommer fra donationer med USA, EU og UK som hovedsponsorer, men også med deltagelse af mange andre lande, også Danmark.

Det Geneve-baserede FN- overvågningsinstitut UN Watch kunne for nyligt afsløre, at 12 UNWRA-ansatte havde taget aktivt del i drabene, voldtægterne og torturen den 7. oktober. Denne sensation blev underspillet på danske tv-nyheder, hvor en kommentator (Peter Viggo Jacobsen) sagde, at nok var det en ubehagelig sag, men det drejede sig trods alt kun om 12 ud af 13 000 ansatte. Så værre var det  altså heller ikke. Men det blev det alligevel, da Wall Street Journal kort efter oplyste, at mindst 1200 fuldtidsansatte i UNWRA udelukkende arbejder for Hamas og at 23 procent af alt UNWRA- personale spiller en aktiv en aktiv rolle i den palæstinensiske terror-bevægelse. Halvdelen af alle UNWRA-ansatte skønnes ifølge Wall Street Journal at have nære slægtninge, der er en del af Hamas.

FN reagerede som sædvanligt med at lyve, bortforklare og vildlede. UNWRA-chefen Philippe Lazzarini erklærede sig for ’ chokeret’, men forsikrede, at UNWRA jo ikke skulle fordømmes på grund af ’ nogle få rådne æbler’. Sandheden er imidlertid, at UNWRA er en integreret del af det iranske terror- imperium, der har til formål at udslette den israelske stat. De normale flygtningeorganisationer beskæftiger sig hovedsageligt med at skaffe mad, vand og tag over hovedet på de mennesker, der må flygte fra krig og forfølgelse. Det gælder ikke UNWRA, der i stedet driver det palæstinensiske hospitalsvæsen og skolesystem. Alt sammen under ledelse af Hamas. Det israelske militær (IDF) har under invasionen af Gaza påvist, at der ikke fandtes en skole, ikke en klinik, ikke et hospital, hvor man ikke fandt våbenlagre, affyringsramper, militære kommandocentraler og tunnelsystemer, hvilket viser det snævre parløb mellem UNRWA og Hamas. Da Gazas hospitaler og skoler drives af UNRWA for de demokratiske landes regning, kan Hamas bruge sine midler på terroraktioner og militær oprustning under broderlig ledelse fra den iranske revolutionsgarde. En dollar sparet er således en dollar tjent.

De UNWRA-ansatte lærerkræfter i Gazas skoler står for undervisningen, men ikke for udvikling og produktion af undervisningsmaterialet, som Hamas tager sig af.  Skolebøgerne er stærkt antisemitiske på alle klassetrin. Små og store elever hjernevaskes dagligt med budskabet om, at jøder er løgnere, svindlere og korrupte og bør fjernes fra Storpalæstina, der rækker ’From the River to the Sea’. Endvidere bliver eleverne indoktrineret med budskabet om, at martyrdøden i kampen mod Israel og jøder er Allah’s bud og en glorværdig afslutning på livet.

Hvis det skulle gå rigtigt til, ville FN’s flygtningeorganisation administrere styringen og fordelingen af den massive nødhjælp, der nu strømmer ind i Gaza. Flere hundrede lastvognstog passerer ind i Gaza hver dag, men det er Hamas og ikke FN, der leder og fordeler arbejdet. UNWRA ser passivt til, at Hamas beholder fødevarer, vand, medicin og medico-instrumenter til sig selv og kun i begrænset omfang tilgodeser civilbefolkningen. Det giver til gengæld gode tv- billeder på CNN, at se Gazakvinder føde i en trillebør på gaden. Hamas har opbygget en myte om, at UNWRA er helt uundværlig i nødhjælpsarbejdet, som FN dog ikke har meget med at gøre. Det kunne gennemføres meget mere sikkert, effektivt og retfærdigt, hvis man overlod opgaven til ubelastede organisationer som USAID, UNICEF og World Food Programme.

Freedom House, der overvåger demokratiets globale tilstand, har påvist, at kun et beskedent mindretal af FN’s medlemsstater er helt demokratiske og frie nationer. FN har således udviklet sig til en klub for slyngelstater, diktaturer og totalitære formynderstater, der modarbejder frihed og folkestyre, hvor de kan komme til det. Det går naturligvis ud over Israel, der som det eneste ægte demokrati i Mellemøsten er en smertende torn i øjet på FN’s dominerende kræfter. Således bekræfter Freedom House, at 70 procent af medlemmerne af FN’s Menneskerettighedsråd er totalitære stater, hvis styreform befinder sig milevidt fra FN-erklæringen om Menneskerettigheder. Til gengæld har Rådet en fordømmelse af Israel som fast punkt på mødeprogrammerne. Rådets antijødiske resolutioner hober sig op uden, at denne verdens virkelige skurke så som Nordkorea ,Iran eller Rusland på noget tidspunkt er blevet udsat for kritik.

Det lidende palæstinensiske folk har fortjent bedre end at blive tyranniseret af Iran og dets lakajer som Hamas og UNWRA. Når Hamas snart er væk, kommer turen forhåbentlig også til UNWRA. Det er palæstinensernes bedste håb om en fremtid i frihed og sikkerhed.

6. februar 2024

83 Thoughts to “FN ER I KRIG MED ISRAEL”

 1. Karl Martell

  Dansk – ja europæisk og amerikansk mellemøst politik er gennemgående præget af en ulidelig naivitet. For Danmarks vedkommende så trasker vi, som altid, ufortrødent i hælende på EU, og det til trods for at vi burde have stoppet alt bistand til “Palæstina”, både Vestbreden og Gaza, i forbindelse med muhammedkrisen! Her jagede Hamas og andre alt hvad der kunne ligne danskere i Gaza, for simpelthen at slå dem ihjel! Samtidig kunne vi se Hamas børnefjernsyn, hvor børnene lærte, at danskere var nogle forfærdelige nogen, og Jøder var børn af aber og svin. Vi giver bistand til “palæstina” både gennem FN og bilateralt og det burde vi have stoppet med allerede dengang.
  Der er mange mennesker på jorden, som lider nød! Men hvorfor sende bistand til dem som hader os?
  FN er ikke længere en organisation præget af og styret af sejrherrerne fra 2. Verdenskrig, men er erobret af de muslimske lande, og de kæmper hårdt for at verden skal blive mere og mere muslimsk, og desværre er det i fuld gang med at lykkes for dem. Takket værre vores naivitet.

  1. DANSKE MÆND ER TIL GRIN

   Folk kan blive klogere på mange ting, ved at følge
   med hos Aamund og Hodja mv. Ganske enig med Martell,
   bortset fra et mindre punkt. Martell er så høflig at tale om
   naivitet. Men i realiteten er der nok mere tale om massiv
   dumhed, tilsat uvidenhed, marxisme og feministisk gak-gak
   humanisme.

   Der er tale om en amoral og åndelig formørkelse som i de
   senere år har bredt sig i Europa og USA. Vi kan håbe at galskaben
   ikke ender i den vestlige civilisations kollaps eller 3. verdenskrig,
   men sikre kan vi ikke være.

   De politiserende kvinder har en stor del af ansvaret for den
   kortsynede pladderhumanisme der gennemsyrer store dele
   af EUs og de amerikanske “demokraters” politik, og som bl.a.
   giver sig udslag i den åndsforsnottede tilbedelse af barbarer,
   terrorister og multi-kulti. (svenske kvinder er bedste eksempel)

   Mere og mere magt overlades til politik-kvinder. Men den
   typiske vestlige mand fatter ikke at han skader og undergraver
   sig selv, familien, hjemmet, børnene, kulturen, økonomien og
   landet. Propaganda og følelsesporno om ligestilling, glaslofter,
   kvoter, kvindeundertrykkelse, sexisme, manglende anerkendelse
   af kvinder og hulk, hulk., hulk,….har forvandlet nordeuropæiske
   mænd til idioter og feminiserede vatnisser, der foretrækker
   at kvinder regerer, bestemmer og dikterer.

   (Why women destroy families, nations and civilizations and all
   sorts of peace og economics, fortæller nettet og black pigeon
   mere om)

   1. PS - PS

    MORAL, FORNUFT OG LOGIK ER DER INTET
    TILBAGE AF I FANATISKE FEMINISTISKE SEKTER

    At de fleste kvindesagskvinder, feminister og
    politiserende kvinder er direkte mandsfjendske,
    familiefjendske og børnefjendske, kan aflæses i
    hvad der foregår i familie- og skilsmisse-bureaukratierne,
    i DR, TV2 og MSM, i metoo-aktiviteterne, ved domstolene,
    i en del tvangsfjernelses-sager, i drabene på 900.000
    ubekvemme børn, i sager om forældremyndighed,

    i den omvende bevisbyrde i visse retssager, og i den
    konstante nedladende og hadefulde hetz mod mænd
    i radikale og røde kredse, i megen lovgivning rettet
    mod mænd og børn, i den tiltagende feminisering
    af samfundet, uddannelserne og en række styrelser
    og institutioner, i bevidstløsheden overfor totalitære
    trusler, i mange teknologiske og digitale tåbeligheder,
    i den utrolige smiden om sig med skatteydernes penge
    til skrupskøre klima- og verdensrednings projekter,

    i støtten til Hamass og andre ekstremister, i støtten til
    masseindvandringen, islamiseringen og afrikaniseringen,
    i støtten til at WEF og WHO, FN og EU, LGBTQ+ og BLM,
    i de mange løgne og halve sandheder der strømmer ud
    af DRs højtalere, i den “grønne” omstilling og i at man
    ivrigt er medløbere i politik som udhuler demokratiet
    og svækker ytringsfriheden og nationalstaten.

    Og endelig i de forrykte tankesæt der går ud på at
    kommunisme og BIG MOTHER politik er intelligent
    politik som løser alle problemer, plus at civiliserede
    hvide mænd bør udskiftes med primitive stenalder
    folkeslag fra Afrika og Arabien. (kvindesagskvinderne
    har i årtier jamret over undertrykkelse, men arbejder
    nu på at blive 100 gange mere undertrykte. Hvor er
    i alverden er logikken i det??)

    Fanatisk rød feminisme ruinerer og ødelægger ALT.

   2. PS - PS

    PS til Danske mænd er til grin.

    MORAL, FORNUFT OG LOGIK ER DER INTET
    TILBAGE AF I FANATISKE FEMINISTISKE SEKTER

    At de fleste kvindesagskvinder, feminister og
    politiserende kvinder er direkte mandsfjendske,
    familiefjendske og børnefjendske, kan aflæses i
    hvad der foregår i familie- og skilsmisse-bureaukratierne,
    i DR, TV2 og MSM, i metoo-aktiviteterne, ved domstolene,
    i en del tvangsfjernelses-sager, i drabene på 900.000
    ubekvemme børn, i sager om forældremyndighed,

    i den omvende bevisbyrde i visse retssager, og i den
    konstante nedladende og hadefulde hetz mod mænd
    i radikale og røde kredse, i megen lovgivning rettet
    mod mænd og børn, i den tiltagende feminisering
    af samfundet, uddannelserne og en række styrelser
    og institutioner, i bevidstløsheden overfor totalitære
    trusler, i mange teknologiske og digitale tåbeligheder,
    i den utrolige smiden om sig med skatteydernes penge
    til skrupskøre klima- og verdensrednings projekter,

    i støtten til Hamass og andre ekstremister, i støtten til
    masseindvandringen, islamiseringen og afrikaniseringen,
    i støtten til at WEF og WHO, FN og EU, LGBTQ+ og BLM,
    i de mange løgne og halve sandheder der strømmer ud
    af DRs højtalere, i den “grønne” omstilling og i at man
    ivrigt er medløbere i politik som udhuler demokratiet
    og svækker ytringsfriheden og nationalstaten.

    Og endelig i de forrykte tankesæt der går ud på at
    kommunisme og BIG MOTHER politik er intelligent
    politik som løser alle problemer, plus at civiliserede
    hvide mænd bør udskiftes med primitive stenalder
    folkeslag fra Afrika og Arabien. (kvindesagskvinderne
    har i årtier jamret over undertrykkelse, men arbejder
    nu på at blive 100 gange mere undertrykte. Hvor er
    i alverden er logikken i det??)

    Fanatisk rød feminisme ruinerer og ødelægger ALT.

   3. PS

    PS til Danske mænd er til grin.

    MORAL, FORNUFT OG LOGIK ER DER INTET
    TILBAGE AF I FANATISKE FEMINISTISKE SEKTER

    At de fleste kvindesagskvinder, feminister og
    politiserende kvinder er direkte mandsfjendske,
    familiefjendske og børnefjendske, kan aflæses i
    hvad der foregår i familie- og skilsmisse-bureaukratierne,
    i DR, TV2 og MSM, i metoo-aktiviteterne, ved domstolene,
    i en del tvangsfjernelses-sager, i drabene på 900.000
    ubekvemme børn, i sager om forældremyndighed,

    i den omvende bevisbyrde i visse retssager, og i den
    konstante nedladende og hadefulde hetz mod mænd
    i radikale og røde kredse, i megen lovgivning rettet
    mod mænd og børn, i den tiltagende feminisering
    af samfundet, uddannelserne og en række styrelser
    og institutioner, i bevidstløsheden overfor totalitære
    trusler, i mange teknologiske og digitale tåbeligheder,
    i den utrolige smiden om sig med skatteydernes penge
    til skrupskøre klima- og verdensrednings projekter,

    i støtten til Hamass og andre ekstremister, i støtten til
    masseindvandringen, islamiseringen og afrikaniseringen,
    i støtten til at WEF og WHO, FN og EU, LGBTQ+ og BLM,
    i de mange løgne og halve sandheder der strømmer ud
    af DRs højtalere, i den “grønne” omstilling og i at man
    ivrigt er medløbere i politik som udhuler demokratiet
    og svækker ytringsfriheden og nationalstaten.

    Og endelig i de forrykte tankesæt der går ud på at
    kommunisme og BIG MOTHER politik er intelligent
    politik som løser alle problemer, plus at civiliserede
    hvide mænd bør udskiftes med primitive stenalder
    folkeslag fra Afrika og Arabien. (kvindesagskvinderne
    har i årtier jamret over undertrykkelse, men arbejder
    nu på at blive 100 gange mere undertrykte. Hvor er
    i alverden er logikken i det??)

    Fanatisk rød feminisme ruinerer og ødelægger ALT.

    1. Blot en bemærkning

     FN og islamisterne er i krig mod hele verden,
     mod Europa, USA og Skandinavien mv. Det
     samme er globalisterne og de radikale marxister.
     Både i Danmark, Norge, Sverige, Frankrig og
     Tyskland osv. går de målrettet og voldeligt
     til værks.

     Deres politik sigter imod at undertrykke og
     udrydde os. Talrige kulturpersonligheder,
     tænkere og forfattere advarer os rundt om
     på nettet og i bøger om at vi har kurs mod
     tilstande værre end i Nordkorea og Centralafrika.

     Men europæerne sover videre, undtagen de
     demonstrerende landmænd som forstår hvor
     farlige, vanvittige og dødbringende totalitære
     bevægelser og idéer er.

   4. Jane von Rathsach

    Enig. Pladderhumanisme og løgn efter løgn har med naive og direkte dumme og uvidende politikere formørket både politik og Danmark som helhed.
    Aamund har RET i hvert eneste ord og holdninger til et EU og Danmark i perversitetens klamme målestok.

 2. Morten Dreyer

  Som sædv særdeles vel gennemtænkt og skrevet

  1. Finn Jensen

   Morten Dreyer
   Enig.

 3. Jc Holland

  Usle vestlige magtpolitikere i kor: “Vi skal følge de internationale regler …. også selvom flertallet i FN er slyngel- & diktatur-stater”

  #Lars Løkke boltrer sig som fisk i vandet mellem Marrakesh, Præstestyret i Iran, Panda-Kina og Fake News (FN).

  Det repræsentative demokrati er døende.
  DIREKTE DEMOKRATI = FOLKESTYRE

  1. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

   ALT FORÆRES VÆK TIL FREMMEDE, EU
   OG FN, INDTIL INTET ER TILBAGE TIL DANSKERNE

   Politikerne forærer danskernes land, byer,
   boliger, penge, kvinder, skoler, institutioner,
   rettigheder, arbejdspladser, sygehuse, skadestuer,
   traditioner, kultur og fremtidsmuligheder væk til
   migranter fra Afrika og Mellemøsten.

   Og de forærer vores
   demokrati, velfærd, sundhed og sikkerhed
   væk til EU, WEF, WHO og FN. Og de udsletter den
   frihed, selvbestemmelse, tryghed og suverænitet der kun
   findes i et fædreland, en nationalstat med landegrænser
   og ægte folkestyre.

   Christiansborgs politik går ud på at afskaffe folkehjemmet
   og på at udplyndre og udskifte befolkningen.

   Men det bekymrer ikke ret mange danskere.
   Det store flertal er så lalleglade, uvidende og indoktrinerede,
   at de med fornøjelse bliver ved med at støtte de politikere,
   partier og medier som har snydt og narret dem utallige
   gange, og som nu planlægger deres ødelæggelse og undergang.

   Sverige er ved at gå til bunds pga. propaganda, dumhed,
   feminisme og forræderi. Det er det samme med Danmark.

   Selv de danskere som forstår hvad der er på vej, forstår ikke
   at holde sammen for at iværksætte en ærlig folkeoplysning
   der når ud til flertallet. Og derfor får vi heller aldrig det ægte
   og direkte demokrati efter schweitzisk mønster som der er
   brug for, hvis Danmark skal overleve.

   Danskerne er et håbløst fortabt folkefærd.

   1. Jane von Rathsach

    ENIG.
    Plattenslageren Mette mink er inhabil i sin formørkede EU Stalinisme i forklædning.

 4. Henrik Wegmann

  En stor tak til Asger Aamund for at bringe fakta frem i lyset. Ingen andre gør det. Ingen andre tør det.

  De fleste af os, der regelmæssigt læser Aamunds artikler og i øvrigt følger med på internationale fora, vidste det jo nok godt. De 95-98% andre danskere, som kun får deres nyheder gennem de landsdækkende medier, ved intet om, hvad der foregår bag det omhyggeligt koreograferede mediebillede, som de præsenteres for. Og ønsker måske heller ikke at vide det.

  Det er jo trods alt tryggest at mene det samme som de andre i flokken. Så er man da inde i varmen. og risikerer ikke, at familie, omgangskreds og kolleger peger fingre. Eller det der er værre.

  .

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Slaveri er frihed
   Krig er fred
   Sult er mæthed
   Tyranni er lykke
   Statsterror er velfærd

   (bogen 1984 om den totalitære stat og dens løgne)

   ……..

   Svar til Wegmann

   Til gengæld er de uvidende og ignorante ret sikre
   på at alt vil blive taget fra dem hen ad vejen, at de
   vil få en ussel og elendig fremtid, fordi samfundet
   vil blive forvandlet til en jungle hvor de nårsomhelst
   kan blive ramt af forbrydelse og kriminalitet, af poli
   tiske svinestreger, af økonomiske kølleslag eller et
   statsligt overgreb eller svigt som ødelægger deres
   tryghed, erhverv, helbred, familieliv og livskvalitet.

   Sagen er den at danskerne er et naivt, vildledt,
   hjernevasket og historieløst folk som er på vej mod
   nationens opløsning og undergang. Men da næsten
   ingen forstår det og næsten slet ingen foretager sig
   noget konstruktivt for at redde landet, er det 99%
   sikkert at Danmark er fortid om 25 eller 35 år.
   Ophørsudsalget er jo i fuld gang. Pr. ca. 2054 vil
   vores land være et EU protektorat som er totalt
   fjernstyret og islamiseret. Danskerne vil da være
   retsløse eller etnisk udrenset. (det ER begyndt)

   Merkel, Ylva, Ursula og deres blinde tilhængere vil
   triumfere, og næsten alle europæere vil komme til
   at gå planken ud. (læs bøger: Begår Frankrig
   selvmord? Sverige er i frit fald. Demokratier kan
   forvandle sig til terror-stater)

 5. Flaben Fræk

  Efter mere end 50 år i byggebranchen, herunder etablering- og drift af byggepladsen og disses forsyningskæder, infrastrukturer, m.v., er jeg uforstående overfor hvordan det, tilsyneladende i al ubemærkethed, er lykkedes for Hamas at etablerer det omfattende, til tænderne armerede tunnelsystem; alt som nu afsløres af Israel.

  Ovennævnte byggeprojekt(er) kan naturligvis kun lade sig gøre med det palæstinensiske folks- og de forenede FN-slyngelstaters diskrete medvirken! – Således gældende omfattende specialiseret entreprenørmateriel (som ikke forhandles i den nærmeste bolsjebutik) – men må indkøbes/kontraheres i højt specialiserede industrisamfund (Kina, Europa og USA) – Herunder komplicerede forsyningskæder omfattende materialeleverancer, forplejning, undervisningsfaciliteter, sikkerhedsprocedurer, osv. osv.

  Hvordan kan Mossad, CIA, MI6, (Baron Olfert von Græsted) etc. – have undgået at gribe ind? – Kun, mine damer og herrer, fordi et omfattende netværk af slyngelregimer, ved nøje planlægning, har kunnet tilsløre leverancer af materialer, materiel, udstyr og veluddannet mandskab, m.v. – Er der nogen som har et bedre bud?

  1. Jane von Rathsach

   Sådan vendes lykken fra gangstervælde til mønsterstat.
   Et underjordisk kampsystem opbygget med henblik på smutveje og evigt råt terror i beton 500 km.
   Føj for en uvilje til fred og mere liv.

 6. Privatdetektiven

  Ser man på landkort, vil man opdage at
  araberne har ca. 900 gange så meget plads
  at boltre sig på som israelerne. Derfor kan
  man vist godt kalde det småligt, krakilsk
  og kværulantisk at ville myrde, terrorisere
  og føre krig for at kunne gøre det arabiske
  og muslimske område en promille større.
  Desuden kunne Gaza have haft fred og
  meget store fordele plus en to-stats løsning
  hvis man havde samarbejdet med Israelerne.
  Det ser ud til at fanatisme har udraderet al
  sund fornuft.

 7. Demografi og demokrati

  Tak for info. Jeg hører, læser og ser ikke meget de statbetalte papiraviser og det statsfinansierede DR og det statsejedeTv2.
  For at følge med ser jeg dog ofre Tv2 Nyheder kl 19.
  Jeg mener ikke statens medier er objektive i deres nyhedsformidling om Israel-Gaza krigen, ligesom de heller ikke er objektive om demografi og den illegale masseindvandring, der er ved at forandre mange vestlige lande og storbyer til multi-religiøse samfund.
  Jeg ved ikke, om de delvis statbetalte papiraviser og det statsfinansierede DR og det statsejedeTv2 bevidst støtter islamiseringen, men det er det, de i praksis gør (betalt af de danske skatteydere 🙁 )

 8. Jørgen Nielsen

  Fra Weekend-Avisen:

  “Og så var der Koreakrigen fra 1950 til 1953. Dengang nedsatte FN også en enhed til at tage sig af de koreanske flygtninge.

  »Dem var der to millioner af, tre gange så mange som de palæstinensiske,« siger Wilf. »Til rådighed havde de en tredjedel af UNRWAs budget. Det klarede de på tre-fire år, og så lukkede enheden ned. Se på Sydkorea i dag, et velhavende og produktivt land. Sådan kunne palæstinenserne også have haft det.«

  For ulig koreanerne og alle andre flygtninge i verden nægter palæstinenserne at komme videre, forklarer hun.

  »Hvorfor? Fordi de så må acceptere, at den jødiske stat er kommet for at blive. Derfor kidnappede de i egentligste forstand UNRWA og sikrede sig, at det aldrig lukkede. På den måde kan palæstinenserne kanalisere vestlige midler med henblik på at sikre kampen mod den israelske stats eksistens.«”

  Stakkels palæstinensere. Er I dummere eller mere naive end koreanerne?
  Grib nu chancen når Hamas og Iran er ude af Gaza!

 9. Karl Martell

  Ca. 700.000 arabere blev fordrevet fra Israel efter krigen i 1948, og et tilsvarende antal jøder blev fordrevet fra de arabiske områder.
  Forskellen var bare, at hvor jøderne hurtigt integrede jøderne fra de arabiske lande i Israel, så placerede araberne deres fordrevne i flygtningelejre, hvor de og deres mange efterkommere så er i dag.
  Havde araberne bare integrerede deres forviste på samme vis som jøderne, så havde vi ikke haft den uløselige konflikt i dag.
  Nu regner man ikke menneskeliv for meget i de arabiske lande, så meningen var og er, at flygtningelejrene skal være et pressionsmiddel overfor verdensopinionen.
  I de muslimske lande er et land eller område, som har været under muslimsk kontrol umisteligt, derfor kæmper de så hårdt for “from the river to the sea”. I Mellemøsten er det helt almindeligt at betegne Spanien som et land midlertidigt styret af vantro. Det vil være naivt at tro, at det ikke også med tiden vil være sådan med store områder i Europa, specielt i Sverige og Frankrig, men med tiden såmænd også her i form af vores ghettoer som
  Gellerup og Voldsmose!

  1. Wiens redning skete 1683

   Så mange var der slet ikke i området der over store
   strækninger henlå som ørkenstrækninger. Og araberne,
   fordrev de ikke sig selv ved omgående at gå til angreb på
   israelerne med bomber og granater og maskingeværer?
   Hvorefter det jo var svært at tro på fredelig sameksistens.

   Hvis folk er meget stridbare, fanatiske, krigeriske,
   aggressive, blodtørstige og erobringslystne, så risikerer
   de jo modstand og nederlag. Israel er kun ca. 1 promille
   af arabernes landområder, så det er ret grotesk at de
   arabiske lande har startet fire-fem krige om det lille areal,
   plus at de har myrdet hundredvis af civile i terror-aktioner.

   1. Karl Martell

    Du har ret, jeg nævner det kun fordi vi hele tiden hører om de “fordrevne” arabere, mens medierne aldrig eller næsten aldrig omtaler, at et tilsvarende antal jøder blev fordrevet.
    Det kunne måske være b.la. derfor at der ikke er så mange som har tillid til de store medier. Nok er det ikke forkert de de siger/skriver, det er bar kun den halve sandhed.

 10. Henrik Pedersen


  “Organisationen beskæftiger 13 000 ansatte”
  “UNRWA har et årligt budget på knap 800 milliarder kroner”

  Det svarer til ca. 60 millioner kroner pr. ansat. Næppe sandsynligt!

  Ifølge Wikipedia er UNRWAs årlige budget på ca. US$ 800 millioner.

  Højt regnet svarer det til 6 milliarder kroner !

  Synd at en god og velinformerende artikel skæmmes af en talfejl.

  1. Tak, det er korrekt. Det gik lidt for stærkt i konverteringen af de 1 milliard USD, som UNRWA modtager årligt. Der skulle have stået ‘knap 8 milliarder kroner’. Er rettet nu.

 11. Der var engang et yndigt land

  Dollar-kursen er lige nu ca. 6.90 kr.
  800 millioner dollars er altså knap 5600 millioner kr. = 5.6 mia kr.
  Men man rammer let en forkert tast i farten, eller tastaturet
  kan drille ved at nogle taster ikke virker som de skal, eller man
  vil ændre en sætning, men pludselig kører pc’en sit eget løb
  med sletninger eller andet man ikke har bedt om. Man kan
  også være under tidspres, telefonen ringer eller gæster dukker
  pludselig op. Det er bl.a. derfor at nogle tekster ikke bliver helt perfekte.

  Men når det handler om LOVSJUSK er der ingen undskyldning.
  Der er god tid til at finpudse teksterne. Og der er mange til at
  opdage fejl og rette. Alligevel får vi danskere smidt den ene
  tåbelige og halvfærdige lov efter den anden smidt i hovedet.
  Det viser at politikerne er inkompetente, sjuskede og sølle.

 12. Landet er lille, men ondskaben er stor

  Mængden af falskhed og vanvid er også stor.

  Som man bl.a. kan se af de tusinder af sager hvor
  politikerne og statens bureaukrater på det groveste
  har misligholdt deres ansvar overfor børn, adopterede
  børn, skilsmissebørn, tvangsfjernede børn, psykisk
  syge børn, børn anbragt på drengehjem og pigehjem,
  hjemløse børn og unge, tusinder af faderløse og
  retsløse børn, børn og unge der er ofre for løgne
  om “vacciner”, klimaet, co2 og diverse nedlukninger
  og spareøvelser. Og så er der den røde familiefjendske
  politik overfor 900.000 ubekvemme danske børn.

 13. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  Fantastisk uhyggelige ting lægges frem af
  lægerne dr. Campbell og dr. Malone samt en
  lang række af virologer, eksperter og andre læger.
  Find dem hos Snaphanen og Youtube.

 14. Hvor er vi på vej hen?

  Vores politikere virker mere og mere forrykte.

  Pia Kjærsgaard har nu været ude at beklage sig over at
  Pernille Vermund er blevet for slap. Det er hun ganske
  rigtigt blevet, men at en Pia K som selv har været en
  slapper og vælgerbedrager der har holdt danskerne
  hen med slesk tale i årtier, skælder ud på andre som
  ikke er værre end hende selv, det er dog grotesk.

  Pia er også skuffet over at hendes parti er gået stærkt
  tilbage. Men det har hun jo selv sørget for sammen
  med den totalt uduelige Tullesen. De to svigtede alt
  og alle ved at sleske så meget for de øvrige partier, at
  de intet udrettede i fire år, trods 37 mandater. DF
  blev det største flop nogensinde i dansk politiks
  historie. Fordi de to solgte ud af alt for at indsmigre
  sig hos Lars og andre, så Pia og Tulle kunne blive et
  par ægte levebrødspolitikere. De fik det nemt, men
  løfterne blev glemt. Pia kom til tops på sine vælgeres
  bekostning. Hun forstår ikke deres skuffelse. Tulle
  forstår endnu mindre. Han forklarer DFs nedtur
  som et resultat af tilfældige humørsvingninger
  blandt vælgerne.

  Så er der Lars Ulykke som er stærkt forarget over
  Mike Fonseca. (som var dum nok til at prale med
  sin erobring overfor offentligheden) Lars ulykke
  forstår slet ikke at det han selv har bedrevet overfor
  danskerne i Marrakech i Marokko og andre steder,
  er langt mere skandaløst og mindst 1000 gange
  værre end Fonsecas forsyndelser.

  Så er der Alternativet, nok Danmarks skøreste
  parti. De er religiøse, fanatiske og frådende, når
  det drejer sig om co2 og klimadannelsen, som de
  tydeligt ikke aner noget om. De løber bare med
  på hvad den fremherskende propaganda påstår,
  om det så er 100% løgn.

  Hvad regeringen og oppositionen angår, ligner de
  folk der flyver rundt i en stor varmlufts ballon højt
  oppe i luften.

  De har ikke styr på ballonen, den hopper op
  og ned pga. urolig luft, de klamrer sig til kurven, de
  har ikke flere sandsække de kan smide, kompasset
  og varmluft maskinen virker kun sommetider, og de
  er ved at dale ned i noget der ligner en roterende
  kæmpevindmølle. De må håbe at den ikke klipper
  dem i stumper og stykker.

  ( Det vil jo være ærgerligt at få samme skæbne som fuglene)

 15. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  SINDSOPRIVENDE, CHOKERENDE !!!

  Se blodpropper 1 og 2 hos Snaphanen, hvor
  der er videoer om en HELT NY SLAGS ALDRIG FØR SETE
  BLODPROPPER. En helt ny slags sygdom der er opstået
  i kølvandet på “pandemien” og covid “vaccinerne”.

  Der meldes om helt uhyrlige udskejelser fra WHOs og
  WEFs side. Mange, mange tusinder siges at være ofre.

 16. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  DR har udviklet sig til en veritabel løgnefabrik
  vedrørende klimaet. Flere gange hver dag året
  rundt er man mikrofonholder for klimaløgnere
  og co2 svindlere som påstår at co2 vil ødelægge og
  udslette alt liv på jordkloden, hvis vi ikke lynhurtigt
  får nedkæmpet co2 truslen ved brug af store co2
  afgifter, grøn omstilling og nedlæggelse af landbrug.
  EUs og FNs verdensmål om 90 procents reduktion
  af atmosfærens indhold af co2 fremstilles som det
  allerstørste samfundsproblem. Klima-aktivister
  får lov til uimodsagt at påstå at klimaet er kollapset,
  at vi står på en brændende klima-platform, at det er
  af den yderste vigtighed at bruge så mange milliarder
  kroner og euroer som overhovedet muligt på krig
  mod co2.

  Det hele er løgn, hysteri og nonsens. Det er muligt at
  der sker lidt klima-forandringer pt., men det har intet
  med co2 at gøre. Og det ser ud til at den globale op
  varmning er aflyst indtil videre. I store dele af verden
  er det hundekoldt.

  Også krigen mod Rusland støttes hovedløst af en
  række underfrankerede politikere. En million ukrainske
  mænd kan miste livet, hvis krigen fortsætter. Prisen for
  krigen er allerede alt for høj. der bør sluttes fred hurtigst
  muligt, men så længe våbnene strømmer ind i Ukraine
  vil Zelenski ikke indlede fredsforhandlinger. Forsøger
  Vesten med alle midler at tvinge Rusland ud i et nederlag,
  kan det ende i 3. verdenskrig med atom- og brintbomber.
  Men DR kvinderne og regeringen og DF løber gerne risikoen.

  Er det sund fornuft? De områder der kæmpes om, kan
  Ukraine sagtens undvære. Landet er kæmpemæssigt
  og større end Frankrig. Men i visse krigeriske kredse
  er man ligeglad med at store dele af den mandlige
  befolkning omkommer eller gøres til invalider.

  Kynismen og foragten for menneskeliv er utrolig stor.
  Det fremgår af mange af DRs og partiernes udspil og
  programerklæringer.

  1. Tennis-spilleren

   Nu forsøger NP at kvæle og afspore debatten med
   alenlange kopier af diverse tekster fra diverse co2
   fanatiske kliker. En enkelt bemærkning om den pt.
   iskolde luft i mange lande får NP til at køre løs med
   klima-lobbyens og særinteressernes propaganda-
   skrifter. Og han påstår at børn fra folkeskolen kan
   bevise at NP har ret mht. co2. Han får også med
   at kvinder har været særlig geniale til at klarlægge
   klimadannelsen. Før alle andre var det i 1856 en
   kvinde som lagde grunden til den store klimaredning.

   Er NP en blanding af klimaaktivist, feminist, fantast,
   lobbyist, radikal bytosse, islamist-konvertit, stalinist,
   net-trold og nyttig idiot?

   Enhver der følger med hos Hodja og på nettet, véd
   at det med klimaet ikke er så enkelt som NP tror.
   Og véd også at partier og MSM er løgnefabrikker.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    I resten af denne tråd vil Niels Poulsen
    forsøge at belære læserne om klimaet og
    co2 m.m. NP har ikke forstået nogetsomhelst
    når det drejer sig om fotosyntesen, plante
    væksten, co2 og klimadannelsen. Men NP er
    et offer for tidens propaganda, så han TROR
    at han forstår det hele. Det kan dog ikke
    helt udelukkes at han mest er med fordi
    han har en eller anden syg fornøjelse ud
    af at være på tværs. Eller får han linjebetaling
    for at være “grøn”?

  2. Tennis-spilleren

   NP forsøger at kvæle og afspore debatten med
   alenlange kopier af diverse tekster fra diverse co2
   fanatiske kliker. En enkelt bemærkning om den pt.
   iskolde luft i mange lande får NP til at køre løs med
   klima-lobbyens og særinteressernes propaganda-
   skrifter. Og han påstår at børn fra folkeskolen kan
   bevise at NP har ret mht. co2. Han får også med
   at kvinder har været særlig geniale til at klarlægge
   klimadannelsen. Før alle andre var det i 1856 en
   kvinde som lagde grunden til den store klimaredning.

   Er NP en blanding af klimaaktivist, feminist, fantast,
   lobbyist, radikal bytosse, islamist-konvertit, stalinist,
   net-trold og nyttig idiot?

   Enhver der følger med hos Hodja og på nettet, véd
   at det med klimaet ikke er så enkelt som NP tror.
   Og véd også at partier og MSM er løgnefabrikker.

   Og alle de hysteriske klima-aktivister man hører i
   DRs P1 er løgnere eller hjernevaskede tåber.

   1. Niels Poulsen

    “I 1856 gennemførte den amerikanske videnskabskvinde Eunice Newton Foote et eksperiment med en luftpumpe, to glasflasker og fire termometre.

    Eksperimentet viste, at glasflasken, der indeholdt kuldioxid og var placeret i solen, fangede mere varme og forblev varmere længere end en glasflaske fyldt med normal luft.

    Forskerne har igen og igen gentaget eksperimentet – både i laboratoriet og i atmosfæren – og demonstreret, at CO2 er en drivhusgas.”

    Citat fra en artikel på videnskab.dk, som i øvrigt tilbagebeviser klimabenægternes grundløse angreb på naturvidenskaben. At den udledte CO2 fra fossile brændstoffer skaber global opvarmning, er en af de mest gennemtestede teorier i naturvidenskabens historie.

    https://videnskab.dk/naturvidenskab/forsker-afliver-5-myter-om-klimaforandringerne/

    1. Niels Poulsen

     Opfordring til alle vidende mennesker:

     Bekæmp med det frie ord den yderste højrefløjs misinformation om de menneskeskabte klimaforandringer, Ruslands annektering af Ukraine, covid19-vacciner, Trumps forsøg på valgsvindel og statskup, og falske tal om indvandringen. De er indre fjender af demokratiet, retsstaten og vores videnskabelige institutioner og læreranstalter.

     Tak for ordet.

     1. ino

      CO2 er en drivhusgas. Det er der vist kun få der benægter. Men nu er der altså forskel på drivhusgasser, nogle er mere virksomme end andre, og nogle forekommer i større mængde end andre.
      CO2 er en dværg blandt drivhusgasser. Ingen grund til bekymring over CO2.

     2. Niels Poulsen

      Drivhusgasserne metan og lattergas har isoleret set en større effekt på opvarmningen af Jordens atmosfære end CO2. Men det er MÆNGDEN af CO2, som er afgørende.

      https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimaforandringerne-raser-forstaa-hvorfor-eksperterne-altid-taler-om-co2

 17. Niels Poulsen

  Den psykisk syge vaccinemodstander, russiske påvirkningsagent og klimabenægter med de 1000 falske profiler skriver:

  “Og det ser ud til at den globale opvarmning er aflyst indtil videre. I store dele af verden
  er det hundekoldt.”

  Januar 2014 er den varmeste januar, der nogen sinde er målt!

  “Januar havde en gennemsnitlig overfladelufttemperatur på 13,14 grader, hvilket er 0,12 grader højere end den hidtil varmeste januar, der blev målt i 2020.

  Måneden havde også en højere gennemsnitlig vandtemperatur end tidligere.

  Det er samtidig ottende måned i træk, der bliver målt den hidtil varmeste temperatur for den givne måned.

  Sammenlagt var 2023 det varmeste år nogensinde målt.”

  https://www.dr.dk/nyheder/seneste/januar-2024-blev-den-varmeste-januar-nogensinde

  Stop den yderste højrefløjs misinformation.

  1. Niels Poulsen

   “Januar 2024 er den varmeste januar, der nogen sinde er målt!”

   Skulle der naturligvis have stået.

   1. Klima handler ikke om klima, men om magt og penge

    Niels Poulsen er religiøst overbevist
    om at alt hvad DR fortæller er den rene skære sandhed.
    Han får en åbenbaring om co2 hver gang han tænder for tv’et.
    Forleden fortalte pressen om at DRs “I løvens hule” havde
    snydt seerne med falske oplysninger, men det har NP vel ikke
    observeret. DRs mange manipulerende “sandheder” om
    smeltende is i polaregne, om uledsagede flygtningebørn på
    25-40 år, om evigt faldende kriminalitet, om den store, store
    “berigelse”, om danskernes racisme og fascisme, om det
    rige, velfungerende og superdemokratiske samfund, om
    Trump og Biden osv., har NP nok heller registreret. Og mon
    han har opdaget at medierne er gået over til at dramatisere
    næsten alle vejrmeldinger?

    Mediernes FORTIELSER omkring den nye epidemi af
    aldrig før sete arter af blodpropper, omkring totalitære
    tendenser i EUs politik, omkring uhyggelige planer for
    danskernes fremtid, omkring utallige overfald, knivstik
    og tyverier/indbrud/røverier, er sikkert aldrig blevet
    bemærket af NP.

    NP er en naiv stakkel eller en hårdkogt klima-lobbyist.

   2. Niels O

    Passer mig fint. Ingen smertende revner på hænder og fødder og ingen sprukne læber. Jeg kan ikke længere huske, hvornår jeg sidst oplevede det.

    1. Niels Poulsen

     Hvad med de millioner af kroner, som kommunerne må bruge på at sikre kysterne, øge kloakkernes dimensioner, bygge skybrudsanlæg og etablere søer til opsamling af regnvand uden for de større byer, for at gader og boliger ikke skal blive oversvømmet?

     Hvad med grundvandsniveauet som stiger foruroligende, husejernes ejendomme som oversvømmes, boliger som er usælgelige og ikke længere kan forsikres?

     De menneskeskabte klimaforandringer betyder en kæmperegning til de danske skatteydere, men det er klimabenægterne tilsyneladende ligeglade med.

     1. Blot en bemærkning

      Det har stadig intet med co2 at gøre.
      Fordi det er solen, havene og skyerne og
      den kosmiske stråling mv. som styrer klimaet.

     2. Niels Poulsen

      Læs denne nye artikel med en historisk gennemgang af naturvidenskabens gamle viden om CO2’s påvirkning af Jordens klima – og bliv klogere. Et barn i folkeskolen kan lave et simpelt eksperiment, som viser, at CO2 får temperaturen til at stige. Det viser sig, at det var en kvinde, endda en kvindesagsforkæmper, Eunice Newton Foote (1819-1889) som fandt på det simple eksperiment, som jeg har omtalt mange gange.

      Den fortæller også, at allerede Margaret Thatcher advarede om udledningen af fossile brændstoffer og deres påvirkning af Jordens klima.

      https://www.information.dk/moti/2024/02/genialt-eksperiment-afsloerede-eunice-newton-foote-co2s-saerlige-egenskaber-aeren-gik-mand?lst_frnt

     3. Niels Poulsen

      Man kan læse nærmere om Eunice Newton Footes eksperiment her:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Eunice_Newton_Foote

      “Foote noted that CO2 reached a temperature of 125 °F (52 °C) and that the amount of moisture in the air contributed to temperature variances. In connection with the history of the Earth, Foote theorized that “An atmosphere of that gas would give to our earth a high temperature; and if, as some suppose, at one period of its history, the air had mixed with it a larger proportion than at present, an increased temperature from its own action, as well as from increased weight, must have necessarily resulted.” Her theory was a clear statement of climatic warming caused by increased levels of CO2 in the atmosphere.

     4. Niels O

      Jeg fortæller bare, at min krop har det dejligt.

      Men ellers gælder det jo om at tilpasse sig naturens og universets luner. Så gør vi det.

      Mens flagellanter til alle tider straffer sig selv (og især andre). Når Gud ikke gør det.

     5. Niels Poulsen

      Her er en kortfilm på YouTube om Eunice Newton Foote, som ved at udføre et simpelt eksperiment i 1856 var den første til at opdage drivhuseffekten, og at CO2 medfører global opvarmning. Men den handler også om hendes kamp for at vinde anerkendelse i en mandsdomineret miljø i samtidens universiteter.

      https://www.youtube.com/watch?v=WxgAOKzOcBU&t=6s

  2. Jonas Hansen

   Ja og januar var vel også den vådeste i mands minde. Hvad skyldes det? Der er tilmed kommet sne i februar 😱. Vi stoler vel kun på den statistik Vi selv har forfalsket

 18. Niels Poulsen

  Det er Copernicus, som konstaterer, at januar 2024 er den varmeste januar nogensinde.

  “Copernicus er EU’s jordobservationsprogram, der holder øje med vores planet og dens miljø til stor gavn for alle europæiske borgere. Det tilbyder informationstjenester baseret på jordobservationsdata (satellitdata) og in situ-data (ikkerumbaserede data).

  Programmet koordineres og forvaltes af Europa-Kommissionen. Det gennemføres i samarbejde med medlemslandene, Den Europæiske Rumorganisation (ESA), Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT), Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser (ECMWF), EU-agenturer og Mercator Océan.

  Enorme mængder globale data fra satellitter og fra jord-, luft- og søbaserede målesystemer anvendes til at levere informationer, der kan hjælpe tjenesteudbydere, offentlige myndigheder og andre internationale organisationer med at forbedre livskvaliteten for Europas borgere. Disse informationstjenester stilles gratis til rådighed og er frit tilgængelige for brugerne.”

  Jeg tillader mig at citere hele artiklen:

  “Surface air temperature for January 2024

  January 2024 was the warmest January on record globally, with an average ERA5 surface air temperature of 13.14°C, 0.70°C above the 1991-2020 average for January and 0.12°C above the temperature of the previous warmest January, in 2020. The global temperature anomaly for January 2024 was lower than those of the last six months of 2023, but higher than any before July 2023. The month was 1.66°C warmer than an estimate of the January average for 1850-1900, the designated pre-industrial reference period. The global mean temperature for the past twelve months (Feb 2023 – Jan 2024) is the highest on record, at 0.64°C above the 1991-2020 average and 1.52°C above the 1850-1900 pre-industrial average. European temperatures varied in January 2024 from much below the 1991-2020 average over the Nordic countries to much above average over the south of the continent.

  Outside Europe, temperatures were well above average over eastern Canada, north-western Africa, the Middle East and central Asia, and below average over western Canada, the central USA and most of eastern Siberia. The El Niño began to weaken in the equatorial Pacific, but marine air temperatures in general remained at an unusually high level.

  The average global sea surface temperature (SST) for January over 60°S–60°N reached 20.97°C, a record for January, 0.26°C warmer than the previous warmest January, in 2016, and second highest value for any month in the ERA5 dataset, within 0.01°C of the record from August 2023 (20.98°C). Since 31 January, the daily SST for 60°S–60°N has reached new absolute records, surpassing the previous highest values from 23–24 August 2023.”

  https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-january-2024

  1. Niels Poulsen

   Det var så ikke engang hele artiklen. Den fortsætter alenlangt med diagrammer og landkort.

   https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-january-2024

   1. Blot en bemærkning

    NP kører konstant i samme rille på
    sin slidte grammofonplade.

    Det er solen, havene, skyerne og den kosmiske
    stråling m.m. som styrer klimaet.

    Co2 har intet med lufttemperaturerne at gøre.

 19. Sandhed er bedre end løgn

  DR er et træls foretagende.

  Siden årsskiftet er mængden af plidder-pladder
  vokset betydeligt. I week-end’erne er der snart ikke
  andet. Kvindesnak i timevis. Og samtlige udsendelser
  i ugens løb, fra “Skønlitteratur” til “4. division”, “Klog på
  sprog”, “Bibelen Leth fortalt”, “Genstart”, “Hemmeligheder”,
  “Verden iflg. Gram”, “Orientering”, “Brinkmanns briks” og
  “Supertanker” er fyldt med manipulerende snak.

  Allerede fredagens udsendelser er fyldt med klima-tosser,
  krigsliderlige typer, krænkede feminister, lystløgnere og
  betonhoveder fra de radikale, enhedslisten, SF, alternativet
  og moderaterne osv.

  Forsøger DR at overgå Goebbels og Nordkorea mht. propa-
  ganda og hjernevask?

  Snaphanen og Hodja samt youtube og “X” påstår at der
  er beviser for at en stor del af de covid-vaccinerede har
  fået en alvorlig hjertesvækkelse.

  1. Tennis-spilleren

   NP forsøger at kvæle og afspore debatten med
   alenlange kopier af diverse tekster fra diverse co2
   fanatiske kliker. En enkelt bemærkning om den pt.
   iskolde luft i mange lande får NP til at køre løs med
   klima-lobbyens og særinteressernes propaganda-
   skrifter. Og han påstår at børn fra folkeskolen kan
   bevise at NP har ret mht. co2. Han får også med
   at kvinder har været særlig geniale til at klarlægge
   klimadannelsen. Før alle andre var det i 1856 en
   kvinde som lagde grunden til den store klimaredning.

   Er NP en blanding af klimaaktivist, feminist, fantast,
   lobbyist, radikal bytosse, islamist-konvertit, stalinist,
   net-trold og nyttig idiot?

   Enhver der følger med hos Hodja og på nettet, véd
   at det med klimaet ikke er så enkelt som NP tror.
   Og véd også at partier og MSM er løgnefabrikker.

   Og alle de hysteriske klima-aktivister man hører i
   DRs P1 er løgnere eller hjernevaskede tåber.

   (Selv partier som LA og DF opfører sig som idioter.
   Van Opslagh går ind for brug af Cocain og co2 afgifter, og
   DFs Messerschmidt er mod bedre vidende medløber på
   co2 indgreb mod landbruget)

   —-
   —-

   Nogle indlæg havner andre steder end dér hvor
   hvor de logisk burde.

   1. Blot en bemærkning

    NP kører konstant i samme rille på
    sin slidte grammofonplade.

    Det er solen, havene, skyerne og den kosmiske
    stråling m.m. som styrer klimaet.

    Co2 har intet med lufttemperaturerne at gøre.

    1. Blot en bemærkning..

     Debatten startede med at handle om FN.
     Nu har NP fået debatten til at handle om
     sine kæpheste og vrangforestillinger. Det er
     hans sædvanlige taktik, at afspore debatten.
     NP har også fået os væk fra at se på de meget
     farlige totalitære tendenser i Europa og DK.
     Han spilder vores tid med nonsens og
     efterplapring af massemediernes propaganda.

    2. Blot en bemærkning

     Debatten startede med at handle om FN.
     Nu har NP fået debatten til at handle om
     sine kæpheste og vrangforestillinger. Det er
     hans sædvanlige taktik, at afspore debatten.
     NP har også fået os væk fra at se på de meget
     farlige totalitære tendenser i Europa og DK.
     Han spilder vores tid med nonsens og dum
     efterplapring af massemediernes propaganda.

     1. Niels Poulsen

      Fej for egen dør. Det er dig, og kun dig, som afsporer debatten på Aamunds blog, med dine ofte identiske indlæg under tusindvis af falske navne. Du er debatsabotøren.

     2. Blot en bemærkning

      Svar til NPs skriv 23.28

      Nej, jeg bringer ærlige og saglige
      oplysninger, hvor NP boltrer sig i snesevis
      af forrykte og marxistiske forestillinger om
      klimaet, Trump/Biden, indvandringen og
      mange andre emner. Men da NP fnysende
      afviser at se hvad Hodja, nettet og bøger
      forklarer om emnerne, bliver han aldrig
      klogere og vil fremture med sit vrøvl til
      han falder om af udmattelse.

     3. PS

      Når NP prøver at oversvømme debatten
      med klima-nonsens osv., må vi andre jo
      forsøge at bygge diger, ved at påvise hvor
      meget han vrøvler. Det kræver en del
      indlæg, da NP er vedholdende påståelig.

     4. Træt

      “dine ofte identiske indlæg under tusindvis af falske navne. ”

      Falske navne. LOL

      Hvilken af de tusindvis af Niels Poulsen i Danmark er du, agenten fra den vestreekstremistiske “tænketank”?

      Da du jo har 110% politisk korrekte “holdninger” burde selv-doxxing være fuldstændig ufarlig – the establishment has your back covered.

      Der er ikke sket noget for nogen fra jeres side siden bombemanden døde under en arbejdsulykke i Søllerødgade.

 20. PS

  PS: “VILDE PROTESTER” I MANGE EU-LANDE MOD
  EUs PLANER OM AT ANGRIBE/ RUINERE LANDBRUGET

  EBs netavis har en stor billedserie om det !!

  Ballade i skole i Køge-området. Elever der
  systematisk mobber og overfalder andre elever.
  Et ret nyt fænomen i Danmark. Vist ukendt før 1980.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Ovenfor i denne tråd vil Niels Poulsen
   forsøge at belære læserne om klimaet og
   co2 m.m. NP har ikke forstået nogetsomhelst
   når det drejer sig om fotosyntesen, plante
   væksten, co2 og klimadannelsen. Men NP er
   et offer for tidens propaganda, så han TROR
   at han forstår det hele. Det kan dog ikke
   helt udelukkes at han mest er med fordi
   han har en eller anden syg fornøjelse ud
   af at være på tværs. Eller får han linjebetaling
   for at være en “grøn” fanatiker?

   En enkelt linje om at der i år har været meget
   koldt i store dele af verden, fik NP til at gå
   amok. Han brugte straks hundredvis af ord
   på at påstå at det forholder sig lige modsat.
   Men følger man med på nettet, er der masser
   af videoer som fortæller om isnende kulde,
   snestorme og forfrosne mennesker, i mange
   lande næsten overalt på kloden. Selv i Mellem-
   østen har det været koldt.

 21. Niels Poulsen

  Konklusion. Talemåden er korrekt. Man kan ikke lære en gammel hund nye tricks. En naturvidenskabelig sandhed, som man har kendt siden 1856. Et simpelt forsøg, som en elev i folkeskolen kan udføre. Med en sværhedsgrad som at 2 plus 2 er 4. CO2 er en drivhusgas, som opvarmer atmosfæren. Klimaforandringerne er menneskeskabte. Benægt, benægt, benægt. De sidste tilbageværende klimabenægte vil gå i graven med deres falske overbevisning om, at fossile brændstoffer ingen påvirkning har på Jordens klima, ja at de ligefrem er gavnlige (!)

  Men der er håb. Intelligenskvotienten er stigende. De nye generationer er bedre uddannet end de tidligere. For dem er den grønne omstilling til vedvarende energikilder som sol og vind en indlysende sandhed.

  Se bare på Frederik den 10. Klimakongen som går forrest for den grønne omstilling på nationens vegne.

  Mon klimabenægterne også er antiroyalister? Jeg tror det. Den yderste højrefløj med ble og rollator er den nye venstrefløj.

  1. Træt

   En svag præstation, selv for dig “Niels Poulsen”. Du prøver jo ikke engang at fremstå som andet end komiske Ali.

   1. Wiens redning skete 1683

    SLUTSVAR fra Wien til klima-trolden

    Niels Poulsen går meget op i
    et ikke-eksisterende problem.
    For co2 er ikke et problem. NP spilder både
    sin egen tid og vores tid med sit ævl om at
    co2 er en klima-gas og at klimaet er menneske
    skabt. Klimaet er naturskabt, ligesom solen og
    jordkloden. At visse særinteresser ser en fidus
    og fordel i at bilde uvidende borgere ind at der
    er brug for co2 afgifter og milliarder af kroner
    til klima-projekter, forvandler ikke NP fra nar
    til vismand.

    Han påstår at dem som er uenige med ham,
    er psykisk syge og russiske agenter. Han påstår
    at børn i folkeskolen med en lille glaskrukke kan
    efterligne klimadannelsen og bevise at NP har ret.
    Han har også truet de uenige med politiet og FET.
    Han mener man er tosset hvis man tror på det
    med fotosyntesen og plantevæksten.

    Det er vist snart unødvendigt at svare på NPs
    skøre postulater og beskyldninger. Han har
    afsløret sig selv ret så grundigt som en klovn
    der er fuld af ordskvalder og kvarte sandheder,
    at der ikke længere er grund til at svare ham. Slut herfra.

    1. Niels Poulsen

     Det lyder som en god ide, at du giver dig selv mundkurv på og fremover undlader at bygge “diger” om mine kommentarer. Men lur mig, om du kan overholde dine egne løfter. Du er ikke herre i eget hus. Kong Sygdom hersker over dig.

     Skal vi lave en test. Kan du modstå fristelsen og undlade at svare på denne kommentar 🙂

 22. Niels Poulsen

  Jeg kan blot konstatere, at det er den psykisk syge person med de 1000 falske navne, som den 9/2 kl. 14.51 under det falske navn “DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda” afsporer debatten om UNRWA med løgne om de menneskabte klimaforandringer.

  Jeg tillader mig blot at svare igen på løgnene fra den psykisk syge person. Det udlægges som, at det er mig, som ikke har debatdisciplin. Gakkelak på den yderste højrefløj.

  1. Niels Poulsen

   Debatsabotøren skriver i øvrigt under det falske navn PS i en kommentar 10/2 kl. 01.10 at det er hans strategi at bygge “diger” omkring mine kommentarer for at imødegå dem (!) Endnu et bevis på, at der er tale om en psykisk syg person.

   1. Tennisspilleren

    Det er nok ret håbløst at “inddæmme” NP,
    men det ville være rart hvis han snart indså
    at her er han kun til grin, og at han lige så
    godt kan indstille skydningen.

    NP vil nok få større succés hvis han
    bliver medlem af Alternativet, Goebbels
    venner, Klimarådet eller Gretha Thunbergs
    kampagnestab. De kan bruge ham til at
    skrive og redigere deres brochurer.

    1. Niels Poulsen

     Du kunne altså ikke holde dit eget løfte, men fortsætter med at bygge “diger” om mine kommentarer.

     Du fortsætter ud ad plovfuren med din debatsabotage mod Aamunds tema UNWRA.

     Dine næste kommentarer vil handle om “massedrabene” med covid19-vaccinerne, at den tidligere sovjetiske KGB-officer Putin har ret og Nato og EU har uret om krigen i Ukraine, at de folkevalgte på Christiansborg er vampyrer som afskaffer velfærden, at der er 1 million muslimer i Danmark, som du selv har optalt i dit lokale supermarked og at Toyota har opfundet en bil som kører på vand etc.

     1. Tennisspilleren

      Den forskruede kugleskøre NP
      alias PS og HP, er åbenbart så forvirret
      at han heller ikke har styr på hvem han
      diskuterer med eller hvilken forskel der
      er på op og ned, sort og hvidt, fantasi
      og virkelighed. Toyota har rent faktisk
      konstrueret en motor med et aggregat
      som udvinder brint fra vand, mens bilen
      kører afsted. At der er omkring en million
      arabere og afrikanere i Danmark, er at
      se i gaderne, butikkerne og skolerne i
      næsten alle byer. At der er noget galt
      med “pandemien” og “vaccinerne” iflg.
      hundredvis af virologer, læger, eksperter,
      laboratorie chefer, statistikere, nobél-
      prismodtagere, biologer, pårørende og
      andre, fremgår indiskutabelt af nettet.
      NP er en faktaresistent ignorant.

     2. Træt

      Hvis der vitterligt kun er 300.000 muslimer i Danmark, eller hvad I venstreekstremister nu plejer at foregøgle, så er deres negative indflydelse på samfundet pro capita endnu værre.
      Indrømmet, der er nok nogle hundrede muslimer, excl. deres afkom, som gør en afgørende positiv forskel ved at være her og ikke andetsteds.

     3. Niels Poulsen

      “Kun” 300.000? Det svarer til indbyggerantallet i Danmarks næststørste by Aarhus. Udvis dem og den private sektor i Danmark vil skrumpe yderligere, grønthandlere, fastfood- og kioskejere som de er.

     4. Træt

      Hvor meget moms og skat betaler de muslimejede kiosker, fastfoodsnaske etc. i alt?

      Der er ikke brug for et skodpizzeria på hvert gadehjørne og i den mindste flække.
      Der er kun brug for en tredjedel af det nuværende antal taxier, og når muslimerne er væk, vil danskerne kunne fylde sæderne, muligvis med lidt flere chauffører pr bil til at fylde alle vagter.
      De msulimer, der efter en jurauddannelse på badebillet, arbejder i retsvæsenet og udlændingeimporten, vil ikke være nødvendige, når deres trosfæller er borte.

 23. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  HÅRREJSENDE NYT FRA
  LIVSFORSIKRINGSSELSKABER OG
  ANDRE NEUTRALE IAGTTAGERE
  ER AT FINDE HOS SNAPHANEN,
  HODJA OG “X”.

  Hvad med “Instagram”?? kender nogen
  her noget til debatterne dér?

 24. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  Det samme er set og sket i andre lande.

  Kerneydelserne i det danske velfærdssamfund,
  såsom sundhedsvæsnet, uddannelserne, lov og
  orden osv., er kørt fuldstændig i sænk om få år,
  af muslimerne/ islamisterne og deres klankultur.
  Med velvillig hjælp af partierne og medierne.

  Danskerne har ikke andet at se frem til end
  grufulde, vanvittige, barbariske og katastrofale
  tilstande. Forandringens vind blæser hen over
  Danmark. Rædslerne ER begyndt, en snigende
  udvikling ER i gang, og fremtiden bliver ondere
  end ond.

  Gå til verdenshistorien, til Sverige, til Malmø,
  til Hamborg, til Paris, til Libanon, til Uganda,
  til PragerU, Snaphanen og Hodja.

 25. Karl Martell

  Man gør offeret skyldigt. Hvordan kan man bebrejde Israel, at de forsvare sig mod et klokkeklart fuldstændigt uprovokeret terrorangreb. En terrororganisation som bevist bruger menneskelige skjolde, som bevist gemmer sig på og under hospitaler og skoler. En terrororganisation som i årevis har skudt raketter ind i Israel.
  Hvorfor bliver verden så forarget, når Israel forsvare sig, men accepterede fuldt ud at USA reagerede på 9-11. Et terrorangreb så modbydeligt med næsten 3000 døde, men det ud af en befolkning på 350 millioner. Hamas terrorangrebet mod Israel havde 1200 ofre og ca. 250 gidsler, som nok også mister livet. Men det ud af en befolkning på bare 9 millioner. Det vil svare til er terrorangreb på Danmark med 800 døde og 166 gidsler. Mon ikke vi ville føle os tvunget til at reagerer.
  Og mærk dig mine ord, det er der vi er på vej hen, diverse mullaher lykkes ofte med at begå uhyrligheder og så at fremstå som ofre, vi bliver som Sverige og Frankrig et land med selvvalgt apartheid. Hvor befolkningsgrupperne lever adskildt og opbygger fjendebilleder af hinanden. Det udløser terror på et eller andet tidspunkt. I morgen? Om 10 år?

  1. Her går det godt, fru kammerherreinde

   Der er flere slags terror.
   Der er statsterror, islamistisk terror, almindelig
   kriminel terror og bureaukratisk terror.

   Danmark er allerede noget af en terror-stat. Og har været
   det længe. Men ligesom i Nordkorea er det officielle billede
   af samfundet et glansbillede, Indadtil hedder det sig altid
   overfor befolkningen, danskerne, at de lever i en sød og
   venlig velfærdsstat, et stenrigt land, et velfungerende sam
   fund, et superfint demokrati, et overflødighedshorn, et
   paradisagtigt samfund der er et storslået forbillede for hele verden.

   Men er det nu så enkelt? Er det hele sandheden? Eller er der
   orm i det smukke røde æble? Er der rovdyr eller parasitter i
   den yndige have?

   Meget tyder på det sidste. For Borgens politik er ved at
   ødelægge alt, og er på vej til at iføre alle danskere en stram
   spændetrøje eller en ligskjorte. Under den pæne overflade,
   bag de renskurede facader, foregår der masser af grimme
   ting der ikke har det mindste med velfærd at gøre. Og selv
   fremme hvor det er synligt, blomstrer megen ondskab.

   Man er ved at smadre sundhedsvæsnet. Siden 2010, 15 og 18
   har man ladet som om man var på vej med forbedringer og
   store løft. Men intet positivt er sket. Tværtimod er sundheds-
   væsnet blevet sygere og sygere. Patienter med meget alvorlige
   sygdomme kan vente i månedsvis uden at få behandling. Børn
   på 6, 8 og 10 kan få trukket tænder ud, fordi der ingen behand
   ling var at få dengang det hele kunne have været klaret med
   en lille, nem og hurtig plombering. I ventetiden er hullerne
   blevet fem-ti gange større, og der er opstået rodbetændelse.
   Folk kan få arme og ben amputeret, fordi der ikke var hjælp
   at hente dengang der kun var et lille sår. Men det fik så lov
   til at brede sig med koldbrand til følge. Og der er kræftpati
   enter på 20, 30 og 40 år som må lægge sig til at dø, fordi
   politikerne har svigtet og forsømt deres ansvar. og mange
   andre patientgrupper er blevet svigtet.

   Der er stadig ingen reel vilje i partierne til at gøre noget
   effektivt. De snakkes og loves, men nedturen fortsætter.
   Der er kaos, kollaps, nedskæringer, spareøvelser og
   personale mangel på samtlige hospitaler og skadestuer.

   Man kan være HELT SIKKER på at sundhedsvæsnet ikke
   bliver genoprettet de første ti år. Borgen trækker tiden
   ud med udvalg, kommissioner og syltekrukker, men det
   er kun for at dække over hvor lidt vilje der er til at få
   tingene til at fungere ordenligt. Der mangler også penge
   fordi Borgen har travlt med at oprette livskvaliteten og
   velfærden i 35-45 andre lande.

   Sundhedsvæsnet er blot eet eksempel ud af mange
   på at Danmark er ved at være en velfærdsstat i hastig
   opløsning.

   Fortsættes senere….

 26. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

  Nu vil Mette og Lars have en ny ordning hvor det
  er obligatorisk, altså tvungent, at blive registreret som
  klar til at lade dele af sit legeme skære ud, så delene
  kan fordeles ud til andre. Det sker imod Etisk Råds
  henstilling om at respektere individets ret til selv at
  bestemme over egen krop. “Pigen der ikke ville dø”
  har Mette og Lars glemt alt om, eller de er ligeglade.

  Mette giver ikke meget
  for Etisk Råd. Da de sidst sagde noget som
  ikke passede Mette, nedsatte hun bare et nyt Etisk
  Råd. Så nu er der Etisk Råd 1 og 2, og Mette kan
  selv vælge hvem hun gider lytte til. Mettes eget
  råd 2 har fået en forkvinde hvis meninger flugter
  med Mettes. Ret smart af Mette der således har
  sikret sig en vis opbakning, både til aktiv dødshjælp
  og til den “kinesiske” model for organtransplantation.

 27. Karl Martell

  Lad mig lige vende tilbage til antallet af flygtninge, 700.000 arabere i flygtningelejre og 700.000 jøder for længst integreret i Israel.
  Hvis en organisation vil leve og blive ved med at leve, så må den sørge for en evig tilstrømning af nye flygtninge, og det er præcist hvad UNRWA gør.
  Som det eneste sted i verden arver palæstinensiske børn og børnebørn flygtningestatus, så i dag er der 5,9 millioner palæstinensiske flygtninge i følge FN’s gøgeunge, mange lever andre steder og har aldrig sat deres ben i MellemØsten. Det er en enorm pressionsgruppe på et land med kun 9 millioner indbyggere.
  Der er kun en brugbar løsning en tostatsløsning, begge parter vil hade det, og lige nu har det lange udsigter. Men nye folk vil komme til og de vil også se at kun en tostatsløsning er muligt. Det vil ikke skabe fred, men måske vis stabilitet. Der vil være folk på begge sider, som optændt af had vil gøre hvad de kan for at ødelægge et hvert forsøg.
  Man kan ikke lade være med at tænke, hvem har fordel af alt det her – Rusland! Verdens opmærksomhed er drejet væk fra Ukraine. Hvem er Ruslands allierede – Iran! Og hvem støtter Hamas og Hizbollah Iran såmænd.

 28. Blot en bemærkning

  Et par dage efter at en artikel er
  kommet på, holder folk så op med at læse kommentarerne?

 29. PS

  Blot nogle ekstra bemærkninger

  Hvis kommentarerne efter 2-3 dage ikke
  bliver læst af mere end 3-5 personer,
  nærmer det sig jo tidsspilde at skrive ind.
  Kan vi få et lille praj om hvor mange der
  læser med? Nogle blogs har en tæller
  eller et point-system, f.eks. Snaphanen.
  Dér svares der på de fleste indlæg, men
  her meget sjældent, bortset fra NPs
  modsigelser.

  Her spørgsmål som alle kan svare på,
  og forhåbentlig svarer nogle:

  Er det ikke træls at politikerne har fået
  lukket næsten alle bagerbutikker?

  Er det ikke træls når Meny og lignende
  butikker tager overpriser på op mod
  300%.

  Er det ikke træls at Den danske Banks
  kunde-service er blevet utroligt ringe?

  Brunkager, fedtkager og berlinere med
  svedsker smager året rundt godt til kaffe,
  men er ikke til at opdrive efter 5. januar.
  Er det ikke træls?

  Priserne hos resterne af postvæsnet har
  fået et kæmpehop fra 1. januar. Mange
  andre priser er steget 20-40 procent. Ret
  træls, ikke?

  Regeringen planlægger at overdænge os
  med masser af skandaler, overgreb, svigt,
  tosserier, ubehageligheder, nye afgifter
  og livsfarlige eksperimenter. I form af nye
  sygdomme, kinesisk tvang, aktiv dødshjælp
  m.m. Ret alvorligt, ikke sandt?

 30. PS

  Blot nogle ekstra bemærkninger

  Hvis kommentarerne efter 2-3 dage ikke
  bliver læst af mere end 3-5 personer,
  nærmer det sig jo tidsspilde at skrive ind.
  Kan vi få et lille praj om hvor mange der
  læser med? Nogle blogs har en tæller
  eller et point-system, f.eks. Snaphanen.
  Dér svares der på de fleste indlæg, men
  her meget sjældent, bortset fra NPs
  modsigelser.

  Her spørgsmål som alle kan svare på,
  og forhåbentlig svarer nogle:

  Er det ikke træls at politikerne har fået
  lukket næsten alle bagerbutikker?

  Er det ikke træls når Meny og lignende
  butikker tager overpriser på op mod
  300%.

  Er det ikke træls at Den danske Banks
  kunde-service er blevet utroligt ringe?

  Brunkager, fedtkager og berlinere med
  svedsker smager året rundt godt til kaffe,
  men er ikke til at opdrive efter 5. januar.
  Er det ikke træls?

  Priserne hos resterne af postvæsnet har
  fået et kæmpehop fra 1. januar. Mange
  andre priser er steget 20-40 procent. Ret
  træls, ikke?

  Regeringen planlægger at overdænge os
  med masser af skandaler, overgreb, svigt,
  tosserier, ubehageligheder, nye afgifter
  og livsfarlige eksperimenter. I form af nye
  sygdomme, kinesisk tvang, aktiv dødshjælp
  m.m. Ret alvorligt, ikke sandt?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *