USA – EN SYG NATION GÅR TIL VALG

Da Donald Trump helt uventet blev valgt som USA’s præsident i 2016, udløste det chok og vantro i landets Obama-begejstrede elite, som dog hurtigt samlede sig i et konsolideret samfundsoprør ledet af det Demokratiske parti, medierne, universiteterne, Hollywood, retsvæsenet og embedsværket. I de  efterfølgende år blev Trump til trods for mange effektive reformer af økonomi og beskæftigelse, infrastruktur, forsvar og indvandring frakendt ethvert resultat og fremskridt. I stedet samlede de dominerende antiborgerlige kræfter sig om en omfattende og vedvarende smædekampagne med det formål at fjerne ham gennem en rigsretsproces eller i hvert fald at forhindre et genvalg i 2020. Det lykkede ikke at afsætte den siddende præsident selv efter et tæt samarbejde mellem Demokraterne, efterretningstjenesterne og medierne, da det hurtigt blev klart, at alle anklager mod Trump om landsforræderi, bestikkelse og afpresning var produceret til formålet og uden hold i virkeligheden. Derimod lykkedes det fint at karaktermyrde Trump i en udstrækning, så tilstrækkeligt mange amerikanere fravalgte ham ved præsidentvalget i 2020.

Den anti-borgerlige revolution kunne dog først realiseres, da Joe Biden og Demokraterne rykkede ind i Det Hvide Hus i 2021. På kun tre år er det lykkedes at forvandle verdens mest velfungerende multietniske demokrati til en centraliseret formynderstat i nådesløs heksejagt på borgerlige mennesker og værdier. Biden-administrationen har på kun tre år systematisk nedbrudt USA’s demokrati, frihed, kultur og internationale omdømme, så landet i dag minder mere om Sovjetunionen end om den demokratiske retsstat, der engang var forbillede for den frie verden.

Biden har fra dag ét bag skrivebordet i Det Ovale Værelse sat USA’s immigrationslove ud af kraft og har tilladt omkring 10 millioner illegale migranter at krydse grænsen. Lovligt tilrejsende amerikanere og udlændinge bliver udsat for grundig og langvarig kontrol af pas, visa og bagage i USA’s lufthavne i modsætning til de illegale migranter, der frit kan passere grænsen til Mexico uden nogen form for kontrol. Det sydvestlige USA er derfor plaget af mexicanske narkokarteller, der uhindret har oversvømmet regionen med ulovlige euforiserende stoffer, hvad der koster omkring 100 000 amerikanske dødsfald om året.

Den siddende regering har forvandlet USA til en apartheid-stat, der hensynsløst diskriminerer hvide mennesker simpelthen, fordi de er hvide og dermed stemplet som ’overherrer’. Hvide mennesker har begrænset adgang til universiteterne, som også diskriminerer jøder og asiater, fordi de er for dygtige og flittige. Til gengæld lempes adgangen for sorte og brune studerende, som også kan glæde sig over at komme let og smertefrit gennem studierne uden særlige krav om faglige eller videnskabelige kompetencer.

Under Biden har kriminaliteten fået frit spil især i de Demokratiske delstater og bysamfund som Californien, Chicago og New York.  Den voldelige serieforbryder George Floyd blev efter sin død ophøjet til helgenstatus til trods for, at han blandt sine utallige forbrydelser også var dømt for et brutalt, væbnet røveri mod en højgravid kvinde. Drabet på Floyd udløste en bølge af vold, plyndring og brandstiftelse i mange delstater uden følger for gerningsmændene, der beskyttes af den Demokratiske retsopfattelse, at kriminalitet er et resultat af social undertrykkelse. Varetægtsfængsling af berigelsesforbrydere er stort set ophævet i de Demokratiske delstater selv af tyve og røvere, der gribes på fersk gerning.

Den anti-borgerlige revolution er ved at tage livet af kvinders elitesport, da flere og flere sportsforbund presses til at lade mænd, der er transiteret som kvinder deltage på lige fod med biologiske kvinder i konkurrencesvømning, cykelløb, atletikstævner og gud hjælpe os også boksekampe. I Danmark som i USA er det kun 0,05 procent af befolkningen, der identificerer sig som transseksuelle. I USA er det dog nu den officielle anskuelse, at det er helt normalt at være trans. Uanset, hvor meget mænd fører sig frem som kvinder vil de have stærkere knoglebygning, mere muskelmasse og større lungekapacitet end kvinder og hører naturligvis ikke hjemme i kvindesporten, hvor Demokraterne har anbragt dem alligevel.

Biden har ført USA ud i en økonomisk sump, der bliver svær at dræne. Den nationale gæld andrager nu mere end 34 tusind milliarder USD. Renten var omkring nul, da Trump måtte aflevere præsidentposten. Nu nærmer renten sig 5,5 procent, som også rammer rentebetalingen på USA’s enorme statsgæld, hvilket ifølge økonomer kan koste op til 20 procent af nationens årsbudget. Præsident Biden har sendt regningen videre til sin kommende efterfølger og har alene i år øget USA’s gældsætning med to tusind milliarder USD.

Biden viser sig ikke ofte i Det Hvide Hus, men foretrækker at regere landet fra en solvarm strand med en vaffelis i hånden. Alligevel er det lykkedes ham at trække USA ud i en forsvars- og udenrigspolitisk krise. Han lod militæret flygte ud af Afghanistan med halen mellem benene og forærede Taliban materiel og udstyr for mere end 80 milliarder USD. Umiddelbart inden Ruslands invasion af Ukraine erklærede Biden for rullende kameraer, at han ikke ville modsætte sig et mindre russisk indgreb (a minor incursion) i Ukraine.

 Den siddende præsident nægter pure at forbinde Iran med militserne Hizbollah, Hamas og Houthi. Obama førte en politik, han kaldte for kreativ spænding (creative tension), som havde til hensigt at støtte Iran og modarbejde Saudi-Arabien og Israel. Obama-Biden strategien skulle dermed skabe balance og harmoni mellem de politiske grupperinger i området. Biden er tro mod denne strategi. Han er nødt til at hykle støtte til Israel, men hjertet er som tidligere hos præstestyret i Teheran, der dog ufortrødent fordømmer og forbander den ’Den Store Satan’, USA

Joe Biden vil gerne genvælges. Han har intet at sælge til vælgerkorpset andet end sit had til Donald Trump. Og det gør han så. Den senildemente  Biden, der taler sort og knap nok ved, hvor han befinder sig, behøver dog ikke at føre valgkamp. Det har han folk til. Ligesom sidst. Så det går nok alt sammen. Amerikanerne kan således glæde sig til fire år til med mere af det samme.

13. januar 2024

83 Thoughts to “USA – EN SYG NATION GÅR TIL VALG”

 1. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC

  Vestens og danskernes
  fremtid ligner et fascistisk mareridt

  Den virkelige præsident i USA er nok igen Obama Hussein.
  Biden blev nok opstillet fordi den demokratiske inderkreds
  vidste at ham kunne de nemt styre. Med valgmaskiner og
  hemmelig optælling af vælgernes stemmer kan de regerende
  politikere selv bestemme ethvert valgs resultat. Demokratiet
  er herefter stendødt, og der er åbnet en bred motorvej til
  tyranni, vanvid, statsterror, islamisering, hverdagsterror, gangstervælde, nordkoreanske tilstande, slaveri og massedød.

  Det der ses i USA er en total katastrofe i hastig udvikling.
  Den samme udvikling ses også i Sverige, Frankrig, Belgien
  og Tyskland. Også Danmark har kurs mod en social og
  kulturel statsbankerot.

  Men det hjælper nok ikke at advare om det. 80-90% af
  danskerne foretrækker propaganda og underholdning
  fremfor viden.


  Hænger fast i filtret ??

  1. Ida Magnussen

   Enig.

 2. Jc Holland

  Sovjetunionen & Jerntæppet kollapsede pludselig fra den ene dag til den anden.
  Det kan Bidens Democrats Kampuchea også pluselig gøre.
  Hvis det lykkelige skulle ske følger
  Stormen Mod Bastillen,
  mod Den Dybe Stat,
  mod Pravda News,
  mod den store hær af landsforrædere.

  Bærret er fyldt. Livstids-domme, 20 års fængsel for at troppe op til 6. Januar-demonstration i karnevalskostume, med vandflasker og mobiltelefoner var dråben.
  KNUS TYRANNERNE.!

 3. Der var engang et yndigt land

  Har de gamle partier og medier
  andet at sælge til danskerne end deres had til
  sandheden og fornuften, andet end deres foragt
  for demokratiet, familierne og menigmand, andet
  end deres forrykte planer om at islamisere, afrika-
  nisere og ruinere Danmark, andet end at udskifte
  danskerne med fremmede fra over 50 lande, andet
  end at sætte skattetrykket i vejret og føre samfundet
  i retning af svenske og nordkoreanske tilstande?

 4. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  DANMARK ER OGSÅ EN SYG NATION

  Nutidens Danmark blevet styret af
  de røde, de radikale og de såkaldt borgerlige
  partier gennem årtier. Hvad er der sket siden
  1968-70 og 1983? Hvad er resultatet:

  En familie- og skilsmisse-politik så rådden at det
  nærmer sig det ubeskrivelige. Familie-politikken
  domineres af woke og rabiate feminister, som
  udøver et et blodrødt bureaukratisk terror-regime
  overfor familierne, overfor mænd, børn, forældre
  og bedsteforældre.

  En forsvarspolitik hvor kasernerne er fulde af
  snavs, mug, skimmelsvamp, rotter og mus. Hvor
  krigsskibe sejler rundt med kanoner der kun er til
  pynt fordi ikke kan skyde, hvor nye jetjagere kun
  kan bruges til paradeflyvning, fordi de mangler
  diverse udstyr, hvor hæren mangler alt, og hvor
  civilforsvaret er sparet væk. Ingen brugbar beskyt-
  telse er tilbage. Der er ingen udsigt til at der vil
  ske forbedringer.

  En indvandrings-politik som har kostet tusindvis af
  milliarder af kroner siden 1980, som har flerdoblet
  kriminaliteten, som har medført en syndflod af ned-
  skæringer, besparelser, lukninger og forringelser
  samt et væld af nye afgifter, gebyrer og bøder.
  Skoler, hospitaler, skadestuer, velfærds-ordninger
  og pensioner er blevet ramt af forringelserne. Alle
  problemer bagatelliseres, forties eller bortforklares
  af MSM.

  Et offentligt bureaukrati med hundredtusindvis af
  skrankepaver, kolde hænder og nævenyttige sags-
  behandlere der skal administrere millioner af regler,
  cirkulærer, påbud, forbud, direktiver og retningslinjer.
  Alene reglerne for job-formidlingen fylder titusindvis af
  A4 ark. Reglerne for andeæg fylder 1200 sider. Hertil
  kommer reglerne for hønseæg 5000 sider. EUs regler
  fylder over en million sider. Ingen politikere, jurister,
  djøffer eller almindelige borgere kan længere overskue
  hvad det hele egentlig går ud på, hvad man må og hvad
  man ikke må. Det nyeste eksempel er at pæredanske
  danskere af Familie-retshuset påføres enormt besvær,
  lange rejser, store udgifter og risiko for at blive stats-
  løse, udelukkende pga. bureaukratisk idioti.

  Postvæsnet er nu kun en skygge af sig selv. For
  3-400 år siden kom breve ofte hurtigere frem til
  modtageren end i dag. Stribevis af posthuse og
  tusindvis af postkasser er sparet væk. Mange
  former for god service er forsvundet.

  Hele sundhedsvæsnet er i krise. Der mangler nu
  tusindvis af læger og sygeplejersker. De er flygtet
  fra urimelige og ulidelige vilkår, skabt af politikerne.
  Tilbage er store grupper af patienter som må nøjes
  med måneds- og årelange ventelister. Mange får
  ingen behandling eller en så dårlig behandling, at
  de invalideres eller omkommer. Socialdemokraterne
  lovede allerede i 2018 og -19 et stort løft til S-V, men
  siden er intet sket.

  Store dele af infrastrukturen er afskaffet eller
  forringet. 600 skoler er nedlagt, hospitaler og skade-
  stuer er lukket, DSB fungerer dårligt, busruter ned-
  lægges, biblioteker på landet forsvinder osv.

  Der er nu planer om at lade WEF og WHO fjernstyre
  vores sundhedsvæsen. Det vil kunne udvikle sig til
  katastrofale og rædselsfulde tilstande, iflg. Hodja,
  Snaphanen, Youtube og “X” osv. Og EU er på vej
  med vilde og ublu krav til 800.000 boligejere og
  -lejere, og Chrborg vil vende det blinde øje til og
  lade som ingenting.

  Fængselsvæsnet og retsstaten er også kriseramt.
  Det betyder et større spillerum til bander, vane
  forbrydere, indbrudstyve, knivstikkere og
  voldelige bøller. Voldsofre hånes og svigtes,
  mens banditter ofte behandles så skånsomt
  at man må tage sig til hovedet.

  Den sociale velfærd er ramt af den helt store
  nedtur. Se hvordan arbejdsløse og hjemløse
  behandles. De diskrimineres på det groveste
  i forhold til indvandrere. Også kronisk syge
  diskrimineres.

  Selve demokratiet er også ude at svømme på
  dybt vand. Det er udhulet og noget af en parodi
  og illusion. Næsten al politik foregår nu hen over
  hovedet på danskerne. Og mange love og påbud
  er nu stik imod befolkningens interesser.

  Tag f.eks. den “grønne” omstilling. Her vil man
  pålægge danskerne at betale co2-afgifter og endnu
  højere skatter, for at skaffe penge til meningsløs
  bekæmpelse af co2. (Se hvad PragerU oplyser)

  Og der er “pandemien”, “vaccinerne”, restriktionerne,
  mundbindene og de mange indgreb mod butikker og
  virksomheder, minkfarme og landbrug. Alt foregik på
  vilkårlige og usaglige måder. Mange konkurser og
  fallitter skyldes dårligt gennemtænkte beslutninger
  og forbud.

  Trods yderst dårlige erfaringer med mange
  store IT-projekter hvor milliarder af kr. gik tabt, og
  digitaliseringen aldrig kom til at virke, fortsætter
  politikerne med tvangsdigitalisering og vanvittigt
  kostbare “reformer” af systemer som fungerede
  udmærket. Sidst har vi set hvordan de nye ejen
  domsvurderinger er endt i kaos og gak-gak.

  Psykiatrien er så forsømt og nedsparet, at den er
  blevet et mareridt for tusinder af patienter og
  pårørende. Skandaløs behandling af de syge og
  deres familier er det normale i visse psykiatrier.

  De gammelkendte massemedier får nu så store
  statstilskud, at de er blevet til købte og betalte
  medier som roligt kan se bort fra om seerne,
  lytterne og læserne stoler på dem. Og hver dag
  fortæller de at økonomien er bomstærk, at DK
  er et stenrigt land som har råd til velfærd, luksus
  og kolossale pengepakker til 75 fremmede lande
  som ikke har det godt nok.

  Men hvordan stemmer det med at spareøvelser
  og forringelser hagler ned over danskerne? Og
  hvordan stemmer det med de jammerlige forhold
  i børnehaver, plejehjem og bosteder, hvor under-
  bemanding og skrabede er det almindeligste. Og
  hvad med de milliardbesparelser kommunerne
  er blevet pålagt. Hvad med de regioner som nu
  fyrer sundhedspersonal pga. pengemangel.

  Nu er også fremstilling af frimærker, mønter og
  sedler blevet sendt ud af landet. Om lidt vil man
  også afskaffe kontanter, papirbreve, privatliv og
  personlig frihed og tryghed.

  Folkeudskiftningen fortsætter naturligvis.

  Man kunne blive ved.

  1. Rettelse

   … hvor skrabede budgetter er det almindeligste.

   1. Alle de gamle partier er utroværdige

    UMENNESKELIG BEHANDLING AF SYG
    24-ÅRIG DANSKER. GEMT AF VEJEN PÅ PLEJEHJEM
    BLANDT 90 OG 100 ÅRIGE. AF BESPARELSESHENSYN.
    EBS netavis i dag søndag den 14-1.

    1. Ministeriet for pjat, vås og valgflæsk

     På regeringens vegne lader vi hermed meddele:

     Danskerne skal fra nu af betale 100% mere
     for at sende tynde og lette breve. Og alle de
     postfriske frimærker borgerne ligger inde med,
     har vi besluttet skal være ugyldige. At det påfører
     borgere og firmaer tab på op til 200.000 kr. rager
     os en fjer.

     I regeringen og i vort ministerium har vi været så
     dygtige, at vi nu, efter kun 10 års overvejelser og
     betænkningstid, er nået frem til at det måske ikke
     er nødvendigt med minut-idioti og minut-tyranni
     overfor de gamle. Derfor vil de allerede om 1½-2 år
     fra nu af, få lov til at bestemme om de helst vil have
     støvsuget, vasket op eller have noget hentet i Netto,
     Brugsen eller Rema.

     Det kalder vi i S, V og M for en revolution, et para-
     digme skift og et fantastisk storslået velfærds
     fremskridt. Og ikke mindst et bevis på at S, V og
     M er alle vælgeres allerbedste og allerkærligste
     venner.

     Vi kæmper dag og nat benhårdt, bæredygtigt
     og ambitiøst for at de gamle skal have det så
     super godt, at de kan leve i sus og dus. Og i 2029
     eller 2099 vil vi sætte deres pensioner op til at
     svare til en ministerløn. Og de vil allesammen få
     en el-drevet limoussine med privatchauffør
     stillet til rådighed. Helt gratis!!! Husk det nu !!!

     Med kærlig hilsen, kys og kram til alle vælgere
     fra vores ministerium samt Mette, Troels og Lars.

     i

     1. Ida Magnussen

      😂 Enig!

 5. ino

  Det var nu ikke helt uventet at Trump vandt valget i 2016. Det mest troværdige analyseinstitut i USA, Rasmussen Reports, havde ikke udelukket at Trump ville vinde.
  Til gengæld var det helt usandsynligt at Biden vandt i 2020. Han klarede sig på alle måder dårligere end Hillary Clinton i 2016 – lige bortset fra at han fik (tilført?) flere stemmer.

  1. P. Skov

   Stort set alle meningsmålinger pegede i 2020 på, at Biden ville vinde over Trump. https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2020_United_States_presidential_election

   1. Tennis-spilleren

    P. Skov er en net-trold og nyttig idiot
    som lyver og vrøvler om enhver sag der
    er til debat. Han udvælger tekster fra
    rødradikale propaganda-sendere og
    løgnefabrikker, som han så triumferende
    smider ind i tråden, i den tro at han kan
    overbevise læserne om at Aamund er dum
    og P. Skov klog. Men Skov er en overnaiv,
    uvidende klovn eller indskrænket nar som
    spilder både vores tid og sin egen tid.

    1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

     De fratager og franarrer danskerne ALT.

     De gør dig til en 3. eller 5. klasses borger
     i dit eget land. De stjæler din tid, dine
     penge, dine børn og din frihed. De giver
     danskernes land, byer, boliger, kvinder,
     skoler, butikker, kultur, arbejdspladser,
     hospitaler, skadestuer og infrastruktur
     til fremmede fra Afrika og Mellemøsten.

     Om lidt vil de overlade din sikkerhed,
     dit helbred, din velfærd, dine menneske
     rettigheder samt børnenes og dine
     fremtidsudsigter til de indstrømmende kulturfremmedes forgodtbefindende.

     Det er hvad radikale og røde tosser
     forstår ved ansvarlig, bæredygtig og
     humanistisk politik.

    2. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

     De fratager og franarrer danskerne ALT.

     De gør dig til en 3. eller 5. klasses borger
     i dit eget land. De stjæler din tid, dine
     penge, dine børn og din frihed. De giver
     danskernes land, byer, boliger, kvinder,
     skoler, butikker, kultur, arbejdspladser,
     hospitaler, skadestuer og infrastruktur
     til fremmede fra Afrika og Mellemøsten.

     Om lidt vil de overlade din sikkerhed,
     dit helbred, din velfærd, dine menneske
     rettigheder samt børnenes og dine
     fremtidsudsigter til indstrømmende
     kulturfremmedes forgodtbefindende.

     Det er hvad radikale og røde tosser
     forstår ved ansvarlig, bæredygtig og
     humanistisk politik.

 6. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

  I den foregående tråd blev det spurgt
  om politikerne ønsker at udrydde os?

  Det gør de næppe. Men de er så inkompetente,
  overfladiske, forvirrede, kortsynede, korrupte,
  ideologiske og stupide, at resultatet af deres
  politik nemt og snart kan blive folkeudskiftning,
  kulturel kollaps, kaos og hverdags-terror, grufulde
  og katastrofale tilstande.

  En spøgelsesbilist, en spiritusbilist, en vanvidsbilist
  på stoffer, ønsker vel sjældent at dræbe nogen, men
  det kan nemt ende blodigt når halvt bevidstløse
  bilister kører derudaf i højeste gear.

  Partierne har alle ret mange politiske spøgelses-
  bilister, fartdjævle, fulde bilister og vanvidskørere
  med om bord. I politisk forstand er er vi alle ude
  at køre med de skøre.

  Mange danskere er allerede kørt over og i smadder.

  1. Prins Valiant fra Thule

   ER DET SVÆRT AT FORSTÅ?

   I over 70 lande har kommunisme, islamisme,
   fascisme og feminisme været frygtelige fiaskoer.
   Er det så overraskende at disse ideologier stadig
   fører til tyranni, galskab, terror, fattigdom og død?

   I over 100 lande er masseindvandring
   endt i rædsler og blodige konflikter. Er det så
   overraskende at fremmede invasioner stadig
   ender i konflikter, guerillakrig eller borgerkrig?

   Hvad er det globalisterne og de radikale pladder-
   humanister ikke kan forstå?

   Hvorfor lukker de øjnene fast i for så mange
   landes dyrekøbte erfaringer? Hvorfor synes de
   at Sverige, Norge, Frankrig og Danmark skal
   fyldes med kulturfremmede?

   Dumhed eller ondskab, eller begge dele?

 7. Hvor er vi nu på vej hen?

  Hej, Asger Aamund.

  Dine artikler er i topklasse og kan ikke overgås. Men
  ville det ikke kunne være godt med nogle gæsteskribenter
  ind i mellem, så der ikke var op til 7-8 dage mellem debat-
  emnerne? Der er jo flere dygtige folk rundt om, som nok
  gerne vil bidrage. Håber at du vil overveje det. På forhånd tak.

 8. P. Skov

  Aamund, det er forbløffende så forvrænget et virkelighedsbillede du har. Jeg orker ikke at argumentere mod alle dine misforståelser. Er der nogen, der betaler dig for at skrive alt det sludder? Eller tror du virkelig selv på det?

  Men svar blot på en ting: Er du tryg ved at genvælge en person, som i fulde alvor mener, at en præsident har immunitet for eventuelle forbrydelser, han begår i sin embedsperiode, når blot han kan afværge, at kongressen afsætter ham? Politisk vold er en kendsgerning i USA i dag. Allerede i Trumps forrige periode var der republikanere i senatet, som ikke turde stemme for impeachment, fordi de frygtede for deres familiers sikkerhed. (Men en del republikanere havde faktisk fået nok og stemte for).

  Med den fortolkning af USA’s constitution, hvordan skal befolkningen nogensinde kunne afsætte en skruppelløs og voldelig præsident (uanset navn), hvis de ikke er tilfredse med hans præstationer? Vil det være OK, hvis Biden får Trump myrdet, hvis bare han kan få kongressen med på idéen?

  1. Wiens redning skete 1683

   Folkeskolen, folkekirken, universiteterne samt
   partier, medier, bureaukratier, styrelser og råd
   er i den grad infiltreret af radikale galninge og
   røde betonhoveder, at vores samfund nærmer
   sig et frit fald ned i en bundløs afgrund.

   Og den systematiske fordummelse af 90% af
   danskerne har været en gigantisk succés. Som
   P. Skov er et godt eksempel på.

  2. Piotr

   TROLL ALERT!!!!!!

   Så er der endnu mere løgn & fri fantasi fra PS.
   Nu beskyldes Aamund for ikke at forstå PS´s fri fantasier.
   PS, skriver: “Jeg orker ikke at argumentere mod alle dine misforståelser.”

   ÅH var det så vel, at denne TROLL opgav sit svigagtige, konspiration & desinformerende skriv på Aamubds blog, ville mange være godt hjulpet. Jeg kommer ikke til at savne PS. RIP!

   P.

  3. Nicolai E

   P.Skovl…. den største TDS skadede spade i landet… tsk tsk

  4. Træt

   Nu må I jo huske på at det er P. Skovls job at sidde og spamme på dette fora, det er en del af hans job i en venstreekstremistisk “tænketank”

 9. Jc Holland

  Mange tv-kommentatorer taler ofte om den store forskel mellem USA og europæiske lande. Og forskel er der. I USA har de ihverttilfælde mindst en kanal, Fox News, hvor al information ikke først skal gennem socialistisk filter.
  Anderledes med europæiske lande hvor Pravda har vundet over alt og alle.

  Tag nu bare TV2 News seneste program fra det amerikanske valg. 2 republikanske kandidater tilbage udover Trump …Haley og De Santis. Vi får lov til at høre 10 sekunders tale fra hver… dernæst skal vi høre 10 lange-lange MINUTTER fra Lotte Mejlhede. Demagogisk tale om Trump og De Santis,…hvorimod kvindekønnet Haley…lige går an…
  NÅR LOTTE SE-MIG-HØR-MIG…
  SKAL VÆLGE
  OG “INFORMERE” SEERNE.

  Ynkelige tvangsfinansierede journalister uden rygrad og kompas. SEND DEM TIL GULAG.!!

 10. Ole Madsen

  OT. Det berømte citat fra Dronningens nytårstale om “dumsmarte bemærkninger” kunne have været: “Så kommer I som vores gæster og betragter os som vantro; det kan I ikke være bekendt”. Men det ville ikke være faldet i god jord hos godhedsindustriens islamofile.

 11. P. Skov

  Apropos national gæld: Den ene side har vist ikke noget at lade den anden høre: https://www.statista.com/chart/1505/americas-debt-ceiling-dilemma/ … men forbløffende er det da, at verdens rigeste nation ikke kan lade være med at bruge mere, end de tjener – uanset hvilken side der har magten.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Under Trump fik millioner af borgere en
   bedre økonomi. Under Biden og Obama Hussein
   blev USAs økonomi forværret, og gælden er nu så
   stor, at der er udsigt til fattigdom blandt millioner
   af amerikanere. I mange byer er der opstået slum
   kvarterer hvor hjemløse i titusindvis bor i telte,
   papkasser, plastic-hytter og faldefærdige kryds
   finér “huse”. Eller i biler og små campingvogne.
   Også kriminaliteten og antallet af mord er steget
   meget betydeligt pga. Bidens slappe retspolitik
   og afskaffelse af Mexico-grænsekontrollen samt
   Soros’ betalinger af kaution, så tyve, røvere og
   voldsforbrydere løslades med det samme. Se
   videoer fra Californien mv.

  2. Piotr

   TROLL ALERT!!!!!

   ” Den ene side har vist ikke noget at lade den anden høre”
   Det er da “vist” et super argument. Flot PS!

   “men forbløffende er det da, at verdens rigeste nation ikke kan lade være med at bruge mere, end de tjener”

   Helt normalt for socialister/DNC, de har altid brugt mere end der er i kassen. For derefter at sætte skatterne op. Præcis som croocked Joe gør med sin “Bidenomics”

   Du er virkelig underinformeret PS. ja, nærmest blank!

   P.

 12. Flaben Fræk

  Jeg mener, på trods af fire spildte år, at det skal vise sig at være til fordel for Trump/Republikanerne /GOP, at Biden-slænget (lovligt/ulovligt) kaprede The Office i 2020 – Nu, i de forgangne år, har Biden selv ageret kronvidne/ført beviset for sin uduelighed.

  Ved valget i 2020 kunne svage sjæle være i tvivl om Biden- og hans politiks uduelighed; det er de tilsyneladende ikke længere – Det indebærer selvfølgelig, at Trump får betydeligt nemmere ved at overbevise tvivlerne om, at tiden nu er inde til at afslutte arbejdet med dræning af sumpen.

  Det bliver sgu ikke morsomt for Den dybe stat/The Establishment; de kan se frem til, med fynd og klem, at ryge ud af regeringskontorene – For min del, har jeg bestil plads i scenemesterens private loge, alt for at nyde forestillingen…

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   De fratager og franarrer danskerne ALT.

   De gør dig til en 3. eller 5. klasses borger
   i dit eget land. De stjæler din tid, dine
   penge, dine børn og din frihed. De giver
   danskernes land, byer, boliger, kvinder,
   skoler, butikker, kultur, arbejdspladser,
   hospitaler, skadestuer og infrastruktur
   til fremmede fra Afrika og Mellemøsten.

   Om lidt vil de overlade din sikkerhed,
   dit helbred, din velfærd, dine menneske
   rettigheder samt børnenes og dine
   fremtidsudsigter til indstrømmende
   kulturfremmedes forgodtbefindende.

   Det er hvad radikale og røde tosser
   forstår ved ansvarlig, bæredygtig og
   humanistisk politik.

   (underligt som teknikken smider rundt
   med indlæg)

 13. Klima handler ikke om klima, men om magt og penge

  Lige nu er tusindvis af el-biler og el-biler
  gået i stå, i USA, Sverige, Norge, Finland, Canada
  og flere andre lande, hvor det pt. er hundekoldt.
  Minus 10 til minus 40 grader er der mange steder.
  Den globale opvarmning har svigtet os!! Måske vi
  er på vej ind i en ny istid? Hvem véd? Co2 tosserne
  véd det ihvertfald ikke. Læs om komikken hos
  Snaphanen eller Hodja.

 14. Blot en bemærkning

  JAPAN: BIVIRKNINGER UDEN FORTILFÆLDE.

  OVERDØDELIGHED/ TUSINDER OG ATTER TUSINDER AF
  MYSTISKE OG PLUDSELIGE DØDSFALD I LANDENE HVOR
  PFIZER STIK BLEV UDDELT FOR AT “BESKYTTE” FOLK MOD
  DEN FALSKE COVID-PANDEMI. SE SNAPHANEN, HODJA OG
  YOUTUBE MV.
  ´
  ´

  (er der stadig nogen der læser med her?)

 15. Det hjernedøde Vesten kan have påbegyndt sin sidste svanesang

  Mette Makrelmad, Lars Fadøl og Troels vil nu
  skrotte tilsynet med plejehjem mv. Der snakkes
  om at det er for at afskaffe bureaukrati og give
  mere frihed, men mon ikke det er besparelser
  det drejer sig om.

  Troels er tilhænger af co2 afgifter. Han véd
  åbenbart meget lidt om co2, klimaet og solen.
  At S, V og M regeringen er upopulær er til at
  forstå, men at den stadig har tilhængere blandt
  vælgerne er ulogisk og ubegribeligt.

  S, V og M agter at fortsætte med at bruge masser
  af milliarder på at redde klimaet og hele verden,
  samtidig med at danskernes velfærd skal reduceres
  og forringes for 117. gang. Og folkeudskiftningen
  fortsætter.

 16. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

  Mette Makrelmad, Lars Fadøl og Troels vil nu
  skrotte tilsynet med plejehjem mv. Der snakkes
  om at det er for at afskaffe bureaukrati og give
  mere frihed, men mon ikke det er besparelser
  det drejer sig om.

  Troels er tilhænger af co2 afgifter. Han véd
  åbenbart meget lidt om co2, klimaet og solen.
  At S, V og M regeringen er upopulær er til at
  forstå, men at den stadig har tilhængere blandt
  vælgerne er ulogisk og ubegribeligt.

  S, V og M agter at fortsætte med at bruge masser
  af milliarder på at redde klimaet og hele verden,
  samtidig med at danskernes velfærd skal reduceres
  og forringes for 117. gang. Og folkeudskiftningen
  fortsætter.

 17. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

  Under en overskrift om råddenskab
  viser EBs netavis nu et stort foto af Mette.

  I teksten om en skandale skrives bl.a. at
  Mette forsøger at redde resterne af sit ansigt.

  Og: En ram stank af politisk misbrug af
  stats-apparatet dunster over hele sagen.

  EBs mening: Et forrykt politisk teater.

  1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

   Karl Martell er normalt en fornuftig mand,
   men tilsyneladende har han ladet sig vildlede af
   DRs og MSMs daglige hetz mod Trumf. Der var
   ingen storm mod kongressen fra Trumps eller
   republikanernes side. Derimod var der et fup
   nummer og skuespil iværksat af demokraterne,
   hvad fremgår af mange net-videoer.

   P.Skov er ganske enkelt en TROLD som kun er
   ude på at modsige og forvirre. Han efterplaprer
   konstant korrupte og venstresnoede medier.
   Hans viden er meget overfladisk, bl.a. fordi han
   nægter at bruge de endnu frie netaviser. Han
   nøjes med DR, TV, Politiken og radikale ekstre-
   misters røde nonsens.

   Som dansker bør man studere Aamunds, Hodjas
   og Snaphanens artikler. Også Youtube, Gravitas,
   Redacted, Tucker Carlson, Jesse Watters, Den
   korte avis, 4nyt.dk, Punditokraterne, EB og andre
   leverer mange oplysninger.

 18. Karl Martell

  Det er nye toner fra Aamund, der tidligere har beskrevet Saudi Arabien, som Nordkorea bare med olie. Nu er det tilsyneladende et land på linje med Israel, et land man bør samarbejde med mod fjenden Iran.
  I stedet burde det hedde, at i Mellemøsten findes kun skurke. Selv det demokratiske Israel, er ikke helt fint i kanten.
  Sandheden er nok snarere at amerikanerne igen isolerer sig. Skifferolien gør dem uafhængige af Mellemøsten i modsætning til os. Vi må vælge hvilken skurk vi vil samarbejde med.
  En anden sandhed er nok, at begge amerikanske kandidater er ubrugelige. Nok er Trump god for økonomien, men med stormen på kongressen viser han sid som udemokratisk. Et valg mellen pest og kolera!

  1. P. Skov

   Fakta er, at på nuværende tidspunkt er arbejdsløsheden lavere, der er skabt flere jobs, væksten er større og udvindingen af olie har aldrig været større. Tjek selv tallene. Børsen har det fint … selv Trump kan se det, men bortforklarer det med, at det nok er forventningen om, at han bliver valgt, der forårsager den økonomiske medvind. Det er et nærmest komisk udsagn.

  2. Træt

   Stormen på kongressen? Storm i et glas vand.
   Er organiseret valgsvindel demokratisk?
   Deres brevstemmer er en farce

   1. P. Skov

    Fakta er, Træt, at der VAR en storm på kongressen. Den er dokumenteret med timevis af videomateriale, bekræftet af republikanske kongresmedlemmer i dagene umiddelbart efter, og slået endegyldigt fast af adskillige domstole. Mange politimænd blev såret – nogle invalideret. Du må være “willfully blind”, hvis du stadig kun fokuserer på en enkelt eller få videoer af oprørsvenlige politimænd på Capitol (der er brådne kar overalt).

    Fakta er også, at det ikke har været muligt at finde beviser på valgsvindel i et omfang af betydning – heller ikke selv om højrefløjen har søgt og søgt og søgt efter at finde den … og har tabt mere end 60 retssager. Påstande er der nok af, men der mangler beviser.

    Tag nu og forhold dig til virkeligheden. Dine venner går ind for løgn og bedrag, politisk vold og chikanering af folk, der bare gør deres arbejde. De er i lommen på en gal mand.

    1. Tennis-spilleren

     P. Skov har været til grin mange
     gange, pga. sit vrøvl og sin påståelighed.
     Men det generer ham ikke at blamere
     sig. Hvad enten det skyldes psykopatiske
     træk, eller års hjernevask, fremturer han
     blot, selvom han igen og igen gribes i løgn,
     løs snak og falske påstande.

     1. P. Skov

      Næ, I har faktisk ikke grebet mig i løgne, løs snak eller påstande – I har blot ikke villet forholde jer til, om jeg faktisk kunne have ret. Hvis I var interesserede i at kende virkeligheden, ville I jo bede om dokumentation eller præsentere mig for noget, der modbeviste, hvad jeg skriver. Men det kan I ikke – så derfor kaster i med mudder i stedet. Spørgsmålet er, hvem af os der er mest hjernevaskede?

    2. Træt

     Der er ikke tabt retssager, de er blevet afvist med begrundelsen at sagsøgerne ikke var påtaleberettigede.
     Det frigivne videomateriale viser en fredelig flok turister

     1. P. Skov

      Retssagerne er blevet afvist, fordi der ikke var substans i sagerne – ikke skyggen af et bevis, kun påstande. Flere sagførere er blevet sanktioneret for misbrug af domstolene. Og ja, nogle få videoer viser fredelige demonstranter, men det ændrer jo ikke på, at der findes andre – og mange – videoer, der viser voldelige handlinger. Eller du tror måske, at mere end 100 betjente påførte sig selv eller hinanden invaliderende skader?

     2. Sandhed er bedre end løgn

      P. Skov alias NP alias HP er som
      en g.snitlig vælger naiv, uvidende,
      historieløs og ignorant. Ingen selv
      stændige tanker. I Tyskland 1939
      til 45 ville han formodentlig have
      forsvaret nazisterne mod enhver
      kritik. Bl.a. ville han have ment at
      Polen overfaldt Tyskland, og at de
      tyske angrebskrige mod Frankrig,
      Holland, Belgien, Norge, Danmark,
      Tjekkoslovakiet, Grækenland, Rus
      land og England var rendyrket selvforsvar.

    3. Nicolai E

     … den her gnides så godt og grundigt ind i P. Skovls åbne betændte TDS sår…

     https://www.document.dk/2024/01/16/jordskredssejr-til-trump-i-iowa/

     1. Wiens redning skete 1683

      Hvad står TDS for? Mangler der ikke
      et bogstav eller to`?

     2. Nicolai E

      Trump Derangement Syndrome (tangerende meget svær hjerneskade, nærmest hjenedød)

  3. Mit syn på Saudi-Arabien har ikke ændret sig. Jeg skildrer blot den realitet, at der gennem de seneste 15 år er udviklet et gensidigt behov for samarbejde mellem Israel og Saudi-Arabien/ De Forenede Arabiske Emirater. Både Israel og de sunni-muslimske samfund har brug for en alliance til bekæmpelse af Irans militære og ideologiske ekspansion i området. Og de arabiske stater har hårdt brug for assistance til en omlægning af deres økonomi fra olie og gas, der jo ikke varer evigt. Israel er verdens førende højteknologiske land og har flere selskaber på NASDAQ-børsen i New York end Frankrig og Storbritannien har tilsammen. Det er således ikke sympati, men nødvendighed, der driver Israel og Saudi-Arabien hen mod et teknologisk og militært samarbejde.

   1. Karl Martell

    Børssammenligninger holder ikke helt vand, nok er Israel teknologisk førende, men både Paris og London har selv store velfungerende børser, hvor diverse firmaer kan hente kapital.
    Helt det samme kan man ikke sige om Israel. Specielt London børsen har adskillige firmaer fra andre lande og verdensdele noteret, og naturligvis vil Britiske firmaer søge mod London børsen snarere end New York.

    1. Blot en bemærkning

     Borgens politikere påstår hver dag at
     Danmark er bedre end alle andre lande.
     Men Israel, Taiwan, Sydkorea, Finland,
     Schweitz, USA, Slovakiet, Tjekkiet og
     Frankrig er på en del punkter langt
     foran Danmark. Som påvist af 24nyts
     André Rossmann m.fl. Danmark er
     i tilbagegang på mange områder.

 19. Ministeriet for pjat, vås og valgflæsk

  På regeringens vegne lader vi hermed meddele:

  Danskerne skal fra nu af betale 100% mere
  for at sende tynde og lette breve. Og alle de
  postfriske frimærker borgerne ligger inde med,
  har vi besluttet skal være ugyldige. At det påfører
  borgere og firmaer tab på op til 200.000 kr. rager
  os en fjer.

  I regeringen og i vort ministerium har vi været så
  dygtige, at vi nu, efter kun 10 års overvejelser og
  betænkningstid, er nået frem til at det måske ikke
  er nødvendigt med minut-idioti og minut-tyranni
  overfor de gamle. Derfor vil de allerede om 1½-2 år
  fra nu af, få lov til at bestemme om de helst vil have
  støvsuget, vasket op eller have noget hentet i Netto,
  Brugsen eller Rema.

  Det kalder vi i S, V og M for en revolution, et para-
  digme skift og et fantastisk storslået velfærds
  fremskridt. Og ikke mindst et bevis på at S, V og
  M er alle vælgeres allerbedste og allerkærligste
  venner.

  Vi kæmper dag og nat benhårdt, bæredygtigt
  og ambitiøst for at de gamle skal have det så
  super godt, at de kan leve i sus og dus. Og i 2029
  eller 2099 vil vi sætte deres pensioner op til at
  svare til en ministerløn. Og de vil allesammen få
  en el-drevet limoussine med privatchauffør
  stillet til rådighed. Helt gratis!!! Husk det nu !!!

  Med kærlig hilsen, kys og kram til alle vælgere
  fra vores ministerium samt Mette, Troels og Lars.

  i

 20. Flaben Fræk

  Som flere har erfaret hjemsøges denne blog af op til flere vedholdende trolls – Kommentarmønstret som anvendes, består som oftest af brudstykker af ubestridelig faktuel standardviden; det er denne teknik der skal få kommentaren til at virke overbevisende. Når tillid er opnået slår den pågældende troll til og påkobler betragtninger som er grebet ud af den blå luft.

  Trolling er en form for gaslighting eller stalking, blottet for intellektuelle vitaminer, og har kun det ene formål, at skade personer som har en anden politisk opfattelse end den pågældende troll – Besvar aldrig indlæg fremført af en troll – Don’t feed the troll!

  1. Gud bevare Danmark

   De ord sluttede Margrethe II som bekendt
   sine nytårstaler med. Og når nu danskerne
   ikke gider, kan vel kun Vor Herre forhindre undergangen?

   En konge er nok bedre end en politiker
   der er gjort til præsident. Lars Lusk eller
   Sofie Carsten Nielsen som præsident ville
   jo ikke være til at holde ud.

   Men er kong Frederik Buddist? Det antyder EB.
   Og hvad er det for et valgsprog? Er det skrevet
   af en plat reklamemand eller fundet på af en
   ateistisk/ nihilistisk rød spin-doktor?

   “Noget der er større end os selv”? Er det EU der
   tænkes på? Eller WEF og WHO? Eller Budda?

   Og hvorfor stå og snave på sin kone i fuld
   offentlighed? Er det igen pressen eller DR
   eller et parti der har ment at det er hvad
   de moderne tider kræver af et kongehus?

   Det er fint nok med en konge, men han
   bør holde sig og sin familie langt væk fra
   WEF, co2 hysteriet og alt hvad politiske
   og propagandister har af kæpheste. Og
   han bør passe på ikke at blive alt for
   folkelig, moderne og “progressiv”.

   1. Rettelse

    Rettelse: alt hvad politiske aktivister
    og propagandister har af kæpheste.

 21. Flaben Fræk

  Trolling har mange ansigter – Se vedhæftede link, her ser vi en ældre mand som taler sort, samme teknik som anvendes af de fleste trolls – Se hvad er sker når sortsnakkeren møder Dirch Passer; her den rigtige medicin til enhver som forsøger sig som troll…

  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dirch+Passer+taler+sort+youtube#fpstate=ive&vld=cid:37e9754e,vid:4FYUsPRCZ1A,st:0

  1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

   Herunder vrøvler P. Skov videre. Er P. Skov
   en umoden 17-årig med mange diagnoser,
   eller er han bare en gammel nar præget
   af hash-misbrug gennem mange år?

   Een tosse kan spørge om mere end ti viise
   kan svare på, siger ordsproget. Det passer
   godt på PS.

 22. P. Skov

  Aamund, du har ikke svaret på mit spørgsmål – er det fordi, du ikke har et godt svar?

  Er du tryg ved at genvælge en person, som i fulde alvor mener, at en præsident har immunitet for eventuelle forbrydelser, han begår i sin embedsperiode, når blot han kan afværge, at kongressen afsætter ham? Det er det synspunkt, Trump har fremsat i retten og medierne.

  Politisk vold er en kendsgerning i USA i dag. Allerede i Trumps forrige periode var der republikanere i senatet, som ikke turde stemme for impeachment, fordi de frygtede for deres familiers sikkerhed. (Men en del republikanere havde faktisk fået nok og stemte for).

  Med den fortolkning af USA’s forfatning, hvordan skal befolkningen nogensinde kunne afsætte en skruppelløs og voldelig præsident (uanset navn), hvis de ikke er tilfredse med hans præstationer?

  Vil det være OK, at Biden får Trump myrdet, hvis bare han kan få godt 1/3 af senatet med på idéen? For det er jo den logiske konsekvens af Trumps synspunkt.

  1. Blot en bemærkning

   Det er “pudsigt” at det kun er danske mænd
   og kvinder som er hjemløse og må lide under
   regn, eller frost og kulde, mens politikerne har
   sørget for at alle indvandrere har tag over hovedet
   og radiatorer at varme sig ved.

   Der er dog en enkelt politiker, Lars Ulykke,
   som ønsker at nedrive boligblokke og
   rækkehuse mv., så indvandrere bliver nødt
   til at flytte. Men de er som regel kun hjemløse
   en halv dag.

   Danskere derimod, kan være hjemløse i årevis,
   uden at det generer de gamle partier.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Hvorfor tusinder af DANSKE hjemløse ?!!

    Angående hjemløshed glemmer mange vist
    at den kan have mange årsager.

    Den kan skyldes storm, oversvømmelse, brand,
    jordskred, synkende fundament, byggesjusk,
    skimmelsvamp, mus og rotter, eller den kan
    være forårsaget af covid-restriktioner, skør
    politik, sygdom, firmakrak, skilsmisse, bankkrak,
    at folk er blevet snydt af et forsikringsselskab,
    en bank, en kommune, staten, et byggefirma
    eller de er ramt af vilde energi-priser, vanvittige
    ejendomsvurderinger, alt for høje skatter og
    afgifter eller de e ofre for kriminalitet, trafik
    uheld eller juridisk hokus pokus og krumspring.

    Eller de blev syge af covid-“vaccinerne”. Pyro
    maner er også skyld i en del brande i huse og
    butikker m.m.

    Der er også dem “som selv er skyld i deres ulykke,
    som man siger, men måske blev de svigtet og mis-
    handlet da de var børn. Af forældre eller staten.
    Og der er dem som er blevet kronisk syge pga.
    alt for lange ventelister eller grov fejlbehandling.

    Det er let at se ned på de hjemløse, men det er
    stadig en skandale at de diskrimineres så stygt
    som tilfældet er, i forhold til indvandrere.

    Politikerne burde skamme sig.

  2. Jeg tror ikke, at P. Skov skal regne med, at Trump dømmes for kriminelle forhold i perioden frem til præsidentvalget. Der er ingen tvivl om, at samtlige verserende sager imod den tidligere præsident udelukkende er politisk chikane med det formål at holde ham bundet på diverse anklagebænke i stedet for på valgkampagne. Førende forfatningsjurister i USA er enige om, at det ikke er delstaterne, der har kompetence til at afgøre, hvem der kan stille op til et føderalt præsidentvalg. Man må derfor regne med, at USA’s højesteret følger forfatningens bestemmelser og afviser de sager, der rejst mod Trump i flere delstater. Hvis Trump ikke var stillet op til valg, havde der jo ikke været rejst disse anklager. Det strider også mod enhver opfattelse af demokrati og retsstat, at den siddende præsident bruger retssystemet til at forhindrer sin politiske rival i at stille op til valg. Det amerikanske demokrati hænger under Biden så langt ude i tovene, at det ikke vil kun bære et sådant justitsmord.

   1. P. Skov

    @Aamund: Du svarer ikke på, hvad jeg spørger om: Mener du, at en præsident har immunitet for kriminelle handlinger, begået i sin periode, hvis blot han sørger for, at huset ENTEN ikke impeacher ham ELLER, at godt 1/3 af senatet ikke dømmer ham?

    Det er nemlig det, Trump via sine advokater i ramme alvor argumenterer for i retten. Og ifølge den logik har Biden carte blanche til at myrde Trump eller andre, hvis han bare kan få kongressen med på den.

    Hvor er logikken i øvrigt i, at Trumps medarbejdere, sagførere og tilhængere dømmes i den ene retssag efter den anden, mens Trump selv skulle gå fri? Skandalen er, at han ikke er blevet anklaget for længst.

    Desuden: Det er hverken Biden eller andre politikere, der rejser tiltaler … det er grand jurys, sammensat af borgere. Endda mange grand jurys ved forskellige domstole. Systemet med grand jurys (som vi ikke engang har herhjemme) beskytter mod politiske retsforfølgelser.

    1. Træt

     💩💩💩💩💩💩

 23. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  Anders Stjernholm kalder sig forperson
  for Ateistisk Selskab. Han vil ikke kaldes
  formand. (er han en transperson?)

  AS siger at det vil være fint med ham, hvis
  kong Frederik skifter til at være tilhænger
  af islam og muslimsk kultur.

  AS mener at menneskerettighederne skal
  overholdes meget strengt, mens det er ligegyldigt
  om Grundloven overholdes.

  AS mener også at den kristne kulturarv bør
  fravælges til fordel for en rød og nihilistisk kultur
  eller en regnbuekultur.

  AS får selvfølgeligt masser af taletid i DR og gerne
  det sidste ord.

  En Jan Hyllebjerg fra Greenpower, DK, er en kras
  co2 lobbyist der er vild med 500 meter høje vind
  møller og testcentre. Og ligger boliger i vejen, skal
  de bare ryddes væk.

  Marlene Wind fra en EU klike, kan ikke få nok af
  rød politik. Marie Bjerre fra Moderaterne kan ikke
  få nok af “ligestilling2. Og vil have kvinder presset
  ind i mandefag, selvom de ikke har kræfter til det.
  Kvinfo og LGBTQ+ får også lov til at tale nedladende
  om mænd der ikke forstår at kvinder er bedst til
  alt, fra smedearbejde til byggeri og tungt vejarbejde.

  DR har meget travlt med at være mikrofonholder
  for venstrefløjserne.

  1. De tre musketerer

   “Ligestilling” handler ikke om ligestilling,
   men om negativ særbehandling af mænd.

   Ligesom klima ikke handler om klima, men
   om magt og særinteresser.

   Ligesom WHO og “pandemien” og covid- “vacciner”
   ikke drejer sig om at beskytte folks helbred og
   sundhed, men om det modsatte.

   Fantastiske afsløringer er at finde mange steder
   på nettet.

   1. Privatdetektiven

    Er socialkammeraterne ved at dele
    valgflæsk ud til de ældre? Fordærvet valgflæsk?
    Det har EB net en artikel om under “EB mener”.

    En sønderlemmende kritik af Mette, kan man
    vist godt kalde artiklen. EBs tro på Mette synes
    at være tæt på nul.

    Pensionisterne har også grund til stor skepsis.
    S, M, V, SF, R og EL mv. har ikke leveret andet
    end varm luft i meget lang tid.

    Og NB er klappet helt sammen, efter at den
    yderst lunefulde Pernille Vermund stak en
    kniv i ryggen på sit eget parti.

 24. Demografi og demokrati

  Demografi er skæbne. Det lærer alle landene i vesten efterhånden. En stor del af verdens nu mere en 8 mia mennesker ønsker at udvandre til et andet land. Mange af dem ønsker at vandre til vesten. Mange har allerede gjort det illegalt, som tallene viser.
  Den illegale indvandring til de vestlige lande har vist sig umulig at stoppe.
  Det er langsomt ved at gå op for befolkningerne i vesten, at deres samfund ændrer sig til at blive (mere) multikulturelle og multireligiøse. Det synes de ikke om og det har i stigende grad styrket de partier, der vil stopper denne indvandring.
  Det ses bl.a i Tyskland, hvor Afd får flere og flere stemmer ved lokalvalg og f.eks i USA ved det netop afholdte primærvalg i Iowa:

  “Donald Trump blev den store sejrherre ved Republikanernes primærvalg i den amerikanske delstat Iowa. Med næsten alle stemmer talt op havde han sikret sig et absolut flertal med 51 procent af de afgivne stemmer (..) Mange amerikanere ser med stigende uro og forbitrelse på de kaotiske forhold, de oplever omkring landets grænser. Det bliver sværere og sværere for dem at holde modet oppe, og støtten til Demokraterne og til Biden smuldrer” (Klip fra Den Korte Avis den 17. januar 2024)

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   Det er godhedsindustrien og hykleriske politikere
   som påstår at indvandringen er umulig at stoppe.
   Den kunne være stoppet forlængst, men EU ønsker
   at millioner af afrikanere og arabere flyttes til Europa,
   så nationerne opløses, og Berlin og Bruxelles kan op-
   rette et Neuropa styret af en lillebitte “elite”. Det var
   ikke uden bagtanker at man nedlagde grænserne.
   EU har endda haft store færger til at sejle migranter
   til Europa, iflg. nettet 5000 pr. sejltur.

   Ylva Johansson, Pernille Weis, Martin Lidegaard, Lars
   Buksetrold, Pia Olsen Dyhr og mange andre politikere
   adlyder og tilbeder alle den politiske religion der går
   ud på at forandre Europa til ukendelighed.

 25. Niels O

  “According to new data published last month, the Biden Department of Homeland Security (DHS) has removed a higher percentage of arrested border crossers in its first two years than the Trump DHS did over its last two years. Moreover, migrants were more likely to be released after a border arrest under President Trump than under President Biden.

  In absolute terms, the Biden DHS is removing 3.5 times as many people per month as the Trump DHS did. These figures are important for understanding how each administration has carried out border enforcement.”

  cato.org/blog/new-data-show-migrants-were-more-likely-be-released-trump-biden

  “Overall, we rate the Cato Institute Right-Center Biased. While Cato’s economic and environmental positions are strongly right, they also hold liberal positions on immigration and social liberty issues. On the whole, this places them Right-Center as we weigh economic theory more heavily in the overall score. We also rate them High for factual reporting due to proper sourcing of information and recognizing the consensus of science.”

  mediabiasfactcheck.com/cato-institute/

  1. Wiens redning skete 1683

   En temmelig stor del af de danske vælgere
   og borgere har mistet evnen til at tænke. Men
   da der er så mange af de tankeløse, kan det
   ikke undgås at nogle af dem forvilder sig ind
   på denne blog. Trods deres åndelige formør
   kelse er de dog stadig i stand til at efterplapre
   eller kopiere fradiverse obskure medier, hvad
   Niels Nul og PS flittigt demonstrerer.

  2. Træt

   💩💩💩💩💩💩

   1. Træt

    Det var til Niels Nul

  3. Henrik Pedersen

   Den er god med dig Niels O. Du burde forholde dig til de statistiske kendsgerninger:

   THE BIDEN BORDER CRISIS: NEW DATA AND TESTIMONY SHOW HOW THE BIDEN ADMINISTRATION OPENED THE SOUTHWEST BORDER AND ABANDONED INTERIOR ENFORCEMENT

   U.S. House of Representatives, October 9, 2023

   Total antal grænseoverløbere (fra appendix 3 i rapporten):

   2017: 415.199 (Trump)
   2018: 519.944 (Trump)
   2019: 977.215 (Trump)
   2020: 458.063 (Trump)
   2021: 1.734.683 (Biden)
   2022: 2.378.944 (Biden)
   2023: 1.973.092 (Biden) (kun 10 måneder)

   Det er tydeligt, at antallet af grænseoverløbere er steget drastisk under Biden. US borgerne en med god grund bekymrede over Bidens løsagtige ordenshåndhævelse ved den sydvestlige grænse.

   1. P. Skov

    Det pudsige er, at republikanerne i Huset blokerer enhver anmodning fra Biden om finansiering til øget grænsekontrol. De vil åbenbart hellere se Biden fejle end gøre det muligt for ham at løse problemet.

    1. Sandhed er bedre end løgn

     Biden og Obama Hussein har
     selv skabt problemet, og de er ikke
     interesseret i at løse det. P. Skov
     har ikke forstået at at demokraterne
     af taktiske grunde fremlægger klumper
     af lovforslag, hvor de forlanger at man
     stemme ja eller nej til hele pakken.
     PS leverer ikke andet end løgn samt
     halve og kvarte sandheder.

    2. Piotr

     TROLL ALERT!

     Her endnu en løgn fra TROLLen PS.
     Evidens? nejnej selvfølgelig ikke.
     HVor er du klam PS!
     Kan du ikke fatte, at når de venstreliberale ej længere kan bruge dig som nyttig IDIOT, bliver du ofret.

     Brand en bog & stem på DJT! P.

   2. Niels O

    “Removed”

   3. Niels O

    Det giver ikke 10 mio for Biden, som står oppe i artiklen. Mellem 5 og 6.

    Ligeledes er dine tal for Trump selv bestemt ikke imponerende, da han blev valgt på netop dette punkt af landets hillbillies og rednecks.

    Biden blev ikke valgt på dette perifere politiske punkt.

    I øvrigt må du ikke tro, at jeg er Biden fan.

 26. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  LØGN, FORTIELSER, BLUFF OG
  TOMME LØFTER

  Vi er blevet fyldt med løgn om co2/ klimaet,
  om “pandemien”og “vaccinerne”, om “berigelsen”,
  om den bomstærke økonomi, om EU og mange
  andre ting.

  Nu fyldes vi også med løgn om at landbruget
  ødelægger havet og havbunden med nitrat/kvælstof.
  Som udgør en meget stor del af atmosfæren. (ca. 78%)
  Politikerne og MSM benytter sig af at flertallet af dan
  skerne ikke véd ret meget om klima-dannelsen, om
  atmosfæren, om moderne landbrug, om vacciner,
  om EU-politik osv.

 27. Blot en bemærkning

  Bliver kommentarerne læst
  af mere end 25 personer, eller drukner
  enhver kommentar i mængden? Det kunne
  være interessant at få belyst. Nu er vi oppe
  på 70 indlæg, men bliver flere end de øverste
  3 eller 5 overhovedet læst af mere end et
  lillebitte antal særligt interesserede læsere?

 28. Privatdetektiven

  Har Pernille Vermund nogensinde
  været en ægte forkæmper for danskernes
  værdier og interesser? Elle har hun kun været
  interesseret i at forbedre sin egen økonomi?

  Hun har skiftet holdninger som vi andre skifter
  skjorter. Og nu har hun skiftet alle sine borger
  lige holdninger ud med radikale holdninger.
  Det blev krævet af hende, da hun i går meldte
  sig ind i Liberal Alliance. Hvis politik ikke ligger
  langt fra de radikales politik.

  Er hun glat som en ål, er hun en vendekåbe
  eller er hun bare lunefuld og forvirret?

  1. Piotr

   @ Privatdetektiven. 18/01/2024 at 08:11

   “Oh yes, another blonde with big bubbies!”
   Hvilken skuffelse, endnu en simpel levebrødspolitiker, med sloganet: mig mig mig mig!
   Håber naivt på at NB´s bagland or Lars Boje overrasker, men men men……

   At Majoriteten af “die dumme dänen” acceptere dette regime der kontrollere & holder magten pt i fædrelandet, er uforståeligt.

   HALLLO derude, det er jeres frihed det gælder…

   P.

 29. Demografi og demokrati

  Også enig med “Fra velfærdsstat til samfundshelvede 17/01/2024 at 13:54. Det er godhedsindustrien og hykleriske politikere som påstår at indvandringen er umulig at stoppe”.
  Enig, det er POLITISK.

  Derfor denne præcisering->Demografi er skæbne. Det lærer alle landene i vesten efterhånden. En stor del af verdens nu mere en 8 mia mennesker ønsker at udvandre til et andet land. Mange af dem ønsker at vandre til vesten. Mange har allerede gjort det illegalt, som tallene viser.
  Den illegale indvandring til de vestlige lande har vist sig at være POLITISK umulig at stoppe” 🙁

 30. Demografi og demokrati

  PS. Til ovenstående “Den illegale indvandring til de vestlige lande har vist sig at være POLITISK umulig at stoppe…”

  “Med sin nye tænketank udviser Karen Jespersen igen nøjagtig samme forkærlighed for den Danske Forenings foretrukne helte, nemlig ved udpegningen af professor P.C. Matthiessen, som – af alle steder – er den hyppigst citerede på den Danske Forenings hjemmeside, og som Børsens Nyhedsmagasin af gode grunde kalder »en høg i indvandrerdiskussionen« (15. maj 00). Den Danske Forenings medlemsblad konstaterer da også med stor begejstring, at professoren allerede i 1990 udtrykte foreningens egen kongstanke, nemlig myten om at danskerne er blevet stigmatiseret som »racister« (underforstået: Af det såkaldt humanistiske meningstyranni), hvilket således næsten skulle have umuliggjort en »seriøs behandling« af indvandrerpolitikken (jf. Danskeren nr. 1. /1990) Nye ubehagelige baner. Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt P.C. Matthiessens ønsker om »drastiske forholdsregler« imod indvandringen implicerer et Fort Europa med »pigtråd og krigsskibene ude for at stoppe flygtninge i gummibåde« svarer professoren i et interview: »Jeg synes, man skal gå i gang med at tænke i disse nye, meget ubehagelige, baner fremfor at bruge så ufattelig megen tid og så mange penge på at diskutere et asylsystem, der på et eller andet tidspunkt alligevel ikke kan holde.« (Ekstra Bladet, 25. marts 1995). Ja, lad os endelig tænke i »disse nye, meget ubehagelige, baner« ! En spændende type, Karen Jespersen har håndplukket til sin tænketank (..) Faktisk er Karen Jespersens tænketank næppe langt fra P.C. Matthiessens egne forestillinger, idet han selv foreslog noget lignende i 1999, men dengang blev afvist af ledende socialdemokrater (jf. Jyllands-Posten, 3. september 00).
  (Rune Engelbreth Larsen, Minoritetspartiet, i Information DEBAT 8. november 2000)
  Ak ja. Demografi er skæbne – og netop defor er demografi politisk nærmest blevet stemplet som “en konspirationsteori” – men tag ikke fejl; demografiens love gælder stadig ! 🙂

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *