RETTEN TIL AT LEVE – RETTEN TIL AT DØ

Den 81-årige Ebbe Preisler ombragte 2. juledag sin hustru Mariann Preisler med en dosis metadon, han illegalt havde købt på narkomarkedet bag Københavns Hovedbanegård. Han forsøgte herefter at tage livet af sig, men det mislykkedes, og Preisler blev anholdt, fængslet og sigtet for manddrab. Mariann og Ebbe Preisler havde i mange år levet i et uadskilleligt ægteskab og parforhold præget af deres dybe kærlighed til hinanden og af deres fælles engagement i kulturradikale mærkesager som klimaet, kampen mod uligheden, solidaritet med Christiania og støtte til palæstinenserne. For en del år siden blev Mariann ramt af først Parkinsons syge og dernæst af demens. Hun var stærkt invalideret af begge diagnoser og havde mistet talens brug og evnen til at spise. Ebbe Preisler havde i to kronikker i Jyllands-Posten og Politiken beskrevet parrets ønske om at dø sammen. De ville takke hinanden for et godt liv, tage et dødbringende medikament og stille sove ind sammen, hånd i hånd.

Parrets familie og nære venner er ikke et sekund i tvivl om oprigtigheden i det fælles dødsønske og afviser anklagemyndighedens opfattelse, at Ebbe Preisler skulle have dræbt hustruen mod hendes vilje, hvilket netop er forudsætningen for en sigtelse for      manddrab. Manden erkender naturligvis at have givet Mariann de dødbringende tabletter, men fastholder, at det var sket som konsekvens af deres beslutning, da hustruens sygdomme var så vidt fremskredne, at hun var uden nogen som helst form for livskvalitet. Marianns fremtidsudsigter var en tilværelse som grøntsag indtil døden. Anklagemyndigheden vil til gengæld hævde, at der jo ikke foreligger nogen dokumentation for hustruens beslutning om at blive hjulpet af med livet. Der var ikke noget afskedsbrev med dødsønsket eller andet bevis for denne hensigt. Hun kunne hverken tale eller skrive, så påstanden om et fælles ønske om at dø må stå for Ebbe Preislers egen regning, mener myndighederne. Én ting er et ønske om at dø. En anden er at bede om at blive dræbt.

Hvis ægteparret Preisler havde levet i Schweiz, Holland eller Belgien, hvor assisteret selvmord er tilladt for dødssyge og stærkt lidende mennesker, ville Mariann Preisler utvivlsomt være kvalificeret til denne ultimative service. I ingen af disse lande foregår det assisterede selvmord på en lemfældig måde. Selvmordskandidaten skal kunne fremlægge en sygejournal og anden dokumentation, der kan overbevise den læge, der skal assistere patienten med at dø. Endvidere er det et krav, at patienten i et afsluttende interview med lægen fremsætter en uforbeholden erklæring om at forlade livet. I Danmark er et flertal af befolkningen indstillet på, at døende og stærkt lidende patienter skal have muligheden for frivilligt at forlade livet assisteret af lægelig fagkundskab. Etisk Råd er ligesom Lægeforeningen ikke begejstret for indførslen af aktiv dødshjælp. Det er også tvivlsomt, om der kan skaffes flertal i Folketinget til trods for, at både statsministeren og den folkelige mening er positiv.

Modstanderne af aktiv dødshjælp henviser til lægeløftet og til lægers etiske pligt til at helbrede og lindre. Der udtrykkes bekymring for de lidende patienters eftergivenhed over for kyniske familiemedlemmer, der presser på for at få dødssyge far eller mor ud af verden for at slippe for omsorgsbyrden eller for at rage til sig. Lægeløftets tekst er fra 1825 og siger ikke noget om, at læger ikke må assistere forpinte og terminalt syge patienter med at komme herfra, når de nu ikke kan udholde deres lidelser længere. Det påståede pres fra familierne har ikke været et debattema i Schweiz, Holland og Belgien, der alle udfører assisteret selvmord under lægefagligt opsyn.

I Danmark er der bred folkelig, politisk og lægefaglig enighed om, at kvinder skal have ret til få foretaget fri  abort op til den 12 graviditetsuge i betryggende lægefaglige omgivelser. Det ser ud til, at der i Etisk Råd er flertal for at flytte abortgrænsen til den 18. graviditetsuge. Dette støttes varmt af de ’progressive´ kvindebevægelser og debattører, der konsekvent karakteriserer et foster som ’celleklump’ eller ’graviditetsvæv’, uanset, at et foster i 18-20. graviditetsuge er et komplet lille menneskebarn, hvor alle lemmer er fuldt udviklet. Fostret kan høre, sutte på sin finger og der er optagelser der viser et 18-20 ugers foster, der smiler og endog griner af uransagelige grunde. Et menneskefoster er ikke en del af moderens egen fysik som hendes hjerte, lever eller nyre. Fostret har sin egen DNA-sammensætning, som indeholder DNA fra mor og far, men også fra tusindvis af forfædre langt tilbage i historien. Når samfundet tillader kvinder at få foretaget en abort, er det således ikke, fordi man anerkender, at fostret er en biologisk del af moderen (hvad det jo heller ikke er), men fordi man af etiske grunde lægger vægt på moderens tarv og ikke på fostrets. Den etiske byrde svinger imidlertid over fra og med den 12. graviditetsuge, sikkert snart den 18. uge, hvor fostrets ret til livet erstatter moderens ret til at bestemme over egen krop.

Vi står derfor i Danmark i det mærkelige dilemma, at vi ikke har problemer med at tillade læger snart at fjerne et lille mini-menneske i 18 graviditetsuge, men at vi kvier os ved at tillade læger at hjælpe dødssyge, forpinte mennesker ud af deres livshelvede, selv om det er deres eget og brændende ønske. Det er ret sikkert, at et stort flertal af den danske befolkning kan se sammenhængen mellem den frie abort og retten til frit at få hjælp til at bestemme over sin egen krop, når livet på grund af smerter og sygdom bliver uudholdeligt. Det er derfor, at der er folkelig opbakning til både fri abort og aktiv, kvalificeret dødshjælp til værdigt trængende. Vi må håbe på, at den sunde fornuft sejrer i medierne, hos Etisk Råd og i Folketinget, så retten til en værdig død kan sidestilles med retten til et værdigt kvindeliv.

Og så ville det klæde anklagemyndigheden at frafalde sigtelsen for manddrab og lukke gamle Ebbe Preisler ud af fængslet. Han har naturligvis ikke myrdet sin hustru, men har -hvad alle vidner vil bekræfte – som en sidste kærlighedsgerning opfyldt hendes sidste ønske. Han har lidt nok, men kan ægteparret Preislers skæbne føre til, at vi endelig får aktiv dødshjælp i Danmark, har Ebbe Preislers lidelser ikke været forgæves.

Den 7. januar 2024

56 Thoughts to “RETTEN TIL AT LEVE – RETTEN TIL AT DØ”

 1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  På Christiansborg lægger man mest vægt på
  at hjælpe danskerne med at dø eller udrydde sig
  selv som folk. Retten til at leve og bestå som folk
  og nation betragtes med iskold ligegyldighed. Om
  der er en fremtid for danskerne og deres børn og
  børnebørn interesserer ikke partierne. Det ses
  meget tydeligt af de utrolig kyniske og arrogante
  udspil og lovforslag som med korte mellemrum
  undergraver og angriber det danske folks leve-
  vilkår, tryghed og sikkerhed. Borgens samlede
  politik handler kun om med salami-metoder at
  nedbryde og afskaffe alt med kultur, økonomi,
  velfærd, sundhed, familieværdier, demokrati og
  sikkerhed.

  Se regeringernes politik gennem de sidste 10-20
  år. Der er tale om en systematisk udhuling af vi
  danskeres velstand, tryghed, frihed og fremtids-
  muligheder. Det hele går ud på at franarre og
  fratage danskerne alt. For deres land, byer,boliger,
  penge og indfødsret osv. forærer man væk til
  udlændinge, og en folkeudskiftning er sat i gang.

  Og om få uger står den på WEF og WHO politik
  og dramatiske angreb på landmændene, bolig-
  ejerne, bilisterne og patienterne. De resterende
  hospitaler og skadestuer vil blive beskåret og
  nedsparet så voldsomt, at det vil gå hårdt ud
  over tusindvis af syge.

  Traditionelle madvarer skal snart
  udskiftes med plantebøffer og insekter, private
  breve og kontanter skal afskaffes, og børnene
  skal statsopdrages endnu mere. Og så vil Mette
  & co. indføre aktiv dødshjælp, så hospitalernes
  lange ventelister kan forkortes og folkeudskiftningen
  gå hurtigere. Der er også planer om endnu mange
  flere forringelser af pensionisters og abejdsløses
  økonomier, og af kronisk syges forhold. Og der er
  stadig ingen opvarmede telte eller hotelværelser
  til de danske hjemløse. Der skal spares overalt,
  selvom det påstås at statskassen er propfyldt med
  bomstærke milliarder.

  Alt tyder på at Danmark er på vej ind i en kulturel
  og økonomisk statsbankerot i stil med Sverige, Eng-
  land, Italien, Belgien, Tyskland og Frankrig.

  Se selv hvad nettet fortæller om vanvid, magtmisbrug
  og overdødelighed i Europa og USA mv.

  1. Der var engang et yndigt land

   Der er flere sider af statens blanden sig i alt.
   Hvad er der i grunden i vejen med passiv dødshjælp,
   dvs. at man overlader det til læger og pårørende og
   de syge selv at finde ud af tingene. Der er ikke mange
   gode erfaringer med at staten blander sig i alle borgernes
   private sager, tværtimod er der yderst uhyggelige
   eksempler på bureaukratier og stats-systemer som kørte
   helt af sporet. Er det et særligt døds-bureaukrati Mette,
   Lars og Troels nu ønsker oprettet?

   Hvad fri abort angår, kan man spørge om en vordende
   mor som ønsker at myrde sit eget barn fordi det er
   ubekvemt for hendes livsstil eller karriere, er en sympatisk
   kvinde? Og man kan spørge om den røde og “progressive”
   familiepolitik der har ført til aflivning af over en million
   danske børn og til utallige skilsmisser og faderløse og
   rodløse børn, er en god og human familiepolitik? En
   opløsning og opsplitning af en familie kan føre til over
   100 års lidelser, og til sygdom, elendighed og død. Hvor
   dan kan det forsvares at have en familiepolitik der gør
   kvinder enerådende, mens der intet hensyn tages til
   mændene og børnene, undtagen i meget sjældne tilfælde.
   Her er der pludselig ingen kvindesnak om ligestilling. Eller
   er ligestillingen hykleri, humbug og egoisme fra A til Z?
   Og hvorfor er det godt og fint at nedbryde og smadre så
   mange familier? De rødes politik er at samfundets vigtigste
   og mest grundlæggende enhed, familien, skal gøres så
   svag, splittet og skrøbelig som muligt.

   De over en million danske børn man har fået slået ihjel,
   er blevet erstattet med afrikanere og arabere. Var det
   en god handel?

   De røde “humanister” siger at de vil beskytte kvinderne
   og de svage, og at de vil hjælpe vanskeligt stillede danskere.
   Men de gør det modsatte, hele vejen igennem. Og aldrig
   før har der været så mange børn og voksne der trives
   dårligt, er så ensomme eller så ulykkelige. Oveni er der
   ofrene for vold, svindel, indbrud, røverier, overfald, kniv
   stik, skyderier, påsatte brande samt hospitals-skandaler,
   velfærds-kollaps, lukning af skoler og busruter osv.

   Der må være noget galt med de radikale og røde tankesæt.

 2. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

  Men vælgerne tror at de gamle partier vil redde dem

  1. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

   Danskerne er i årevis blevet advaret mod
   kommunisterne, feministerne og de radikale.
   Og det har siden 1980-1990 været aldeles
   indlysende, at masseindvandringen var et
   dybt åndssvagt og bundkorrupt projekt. Men
   ca. 80 procent af vælgerne og 90 procent af
   politikerne har ignoreret alle advarsler og
   historiske erfaringer. Selv efter Sveriges blodige
   nedtur mener Pia Dyhr Olsen fra SF, Pernille Weiss
   fra K, Martin Lidegaard fra R, Rosa Lund fra EL,
   Lars Ulykke fra M, Mette F fra S og Troels fra V at
   masse-import af kulturfremmede fra Afrika og
   omegn er en god idé og en berigende politik. Det
   samme mener Stine Bosse og forkvinden fra de
   såkaldt alternative. Og ingen af dem tager afstand
   fra WHO og WEF mv.

   I Sverige er et folkemord begyndt. Snaphanen
   dokumenterer det i en video i dag. Det må
   betragtes som næsten sikkert at danskerne
   vil falde ned i samme afgrund som svenskerne.

   Bortgivelsen og besættelsen af begge lande er
   i fuld gang. Det kan resultere i terror, krig og
   komplet udryddelse. I Afrika og Mellemøsten
   er der sket det ene blodbad efter det andet på
   kristne. Og islamisterne ønsker også at udrydde
   Israels 7 millioner store befolkning.

   Det kan ende med at det med Mettes aktive
   dødshjælp og det med fri abort bliver til noget
   som vil blegne og miste betydning, når globa
   listernes og islamisternes udryddelseskrig for
   alvor begynder at rulle.

   1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

    De uvidende og naive taber
    mest, lider mest og dør først.

    Der er nu planer om at REDUCERE
    privatbilismen med 80%, mængden af
    fødevarer med 40%, mængden af social
    velfærd med yderligere 20-40%, antallet
    af hospitaler, skadestuer,skoler og land
    brug med yderligere 20-40%. Der skal
    spares som aldrig før. Dog skal antallet
    af indvandrere, afgifter, forbud, påbud,
    tvungne “vaccinationer”, ruinerede virk
    somheder, plyndrede skatteydere og
    splittede familier sættes op.

    Se selv på nettet hvad WEF, WHO, FN og
    politikerne har af totalitære idéer. (Hodja,
    Youtube, Tucker Carlson, Jesse Watters,
    Snaphanen, Redacted, Den korte avis,
    dr. Malone, dr. Campbell, Mike Yeadon
    og PragerU giver af vigtige oplysninger.

    Og læs et par bøger om solen, co2 og foto-
    syntesen. Og se videoer og bøger om hvor
    omfattende statsterroren og blodbadene
    var i kommunistiske og islamiske lande fra
    1917 og helt op til 2024.

    Der er ikke længere råd til at være naiv eller
    uvidende. En uvidende befolkning beder om
    at blive udnyttet, undertrykt og slået ihjel.
    i

    1. Her går det godt, fru kammerherreinde

     De politiske genier har reddet os
     endnu en gang. Hurra, hurra, hurraaaah!!!

     S, M og V har jo flertallet i det såkaldte
     folketing, og så kan man jo lige så godt
     bestemme hvadsomhelst hen over hovedet
     på befolkningen, altså stemmekvæget og fårehovederne.

     Derfor har Mette, Lars og Troels nu bestemt
     at1000 kr. sedlerne skal afskaffes, for så
     mange penge kan danskerne da slet ikke
     administrere. Og det er jo også meget
     mistænkeligt at nogen kan have 1000
     kr. tilovers, når skattevæsnet og moms
     opkræverne osv. har været i folks lommer.

     Men hvad er en 1000 kr. seddel egentlig
     værd? Faktisk ikke ret meget. I forhold til
     1980 kun ca. 200 kr. Og i 1960 penge kun
     ca. 50 kr. Så det er altså småpenge man
     nu vil forbyde.

     Tænke sig, i 1960 havde man 100 kr. og
     500 kr. sedler. Svarende til 2000 kr. og
     10.000 kr. sedler i dag. Man gyser jo ved tanken.

     Men heldigvis har vi jo ikke sweitziske tilstande
     her i landet, for så havde politikerne jo været
     nødt til at spørge folket om hvad det mente.
     Sådan noget puha er vi da heldigvis forskånet
     for her i verdens fineste demokrati, der er
     forbillede for hele verden og resten af universet.

     Så når vi om lidt afskaffer 50’erne (kaldet 1000 kr.
     sedler), vil andre lande nok beundre vores
     politikere endnu mere for deres ambitiøse,
     bæredygtige og klimavenlige handlekraft.

     1. Blot en bemærkning

      Pernille Vermund fra NB har nu
      gjort sig selv grundigt til grin. Ingen
      kan længere tage hende alvorligt.
      Og NB fortsætter efter alt at dømme.
      Partiet bliver nok kun mere troværdigt
      når hun er væk.

   2. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

    De uvidende og naive taber
    mest, lider mest og dør først.

    Der er nu planer om at REDUCERE
    privatbilismen med 80%, mængden af
    fødevarer med 40%, mængden af social
    velfærd med yderligere 20-40%, antallet
    af hospitaler, skadestuer,skoler og land
    brug med yderligere 20-40%. Der skal
    spares som aldrig før. Dog skal antallet
    af indvandrere, afgifter, forbud, påbud,
    tvungne “vaccinationer”, ruinerede virk
    somheder, plyndrede skatteydere og
    splittede familier sættes op.

    Et godt råd:
    Se selv på nettet hvad WEF, WHO, FN og
    politikerne har af totalitære idéer. (Hodja,
    Youtube, Tucker Carlson, Jesse Watters,
    Snaphanen, Redacted, Den korte avis,
    dr. Malone, dr. Campbell, Mike Yeadon
    og PragerU giver af vigtige oplysninger.

    Og læs et par bøger om solen, co2 og foto-
    syntesen. Og se videoer og bøger om hvor
    omfattende statsterroren og blodbadene
    var i kommunistiske og islamiske lande fra
    1917 og helt op til 2024.

    Der er ikke længere råd til at være naiv eller
    uvidende. En uvidende befolkning beder om
    at blive udnyttet, undertrykt og slået ihjel.
    i

    1. Rettelse

     Beklager gentagelsen,
     teknikken driller nogle gange.

     1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

      Noget tyder på at Pernille Vermund fra
      Nye Borgerlige er en lunefuld og forvirret
      politik-kvinde, der skifter mening om alt
      muligt med korte mellemrum.

      Hun proklamerede at NB lukkede,
      men det kan hun slet ikke gøre alene, for
      der skal 2/3 dels flertal til. Hendes mange
      flagrende og selvmodsigende udmeldinger
      gør hende til en vejrhøne der drejer som
      vinden blæser. Det er PV der har kørt
      partiet i bund. Hun har været et blålys
      som konstant var på vej et nyt sted hen.

 3. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  AFRIKANSKE TILSTANDE MED VOLD OG MORD
  PRÆGER DE FØR SÅ FREDELIGE SVENSKE BYER

  Uppsala og dele af Stockholm og
  Jønkøbing ligner nu Afrika. Og Malmø
  ligner en by i Gaza eller Afghanistan. Og de
  svenske politikere der havde magten 1980
  til 2024, skyder skylden for den havarerede
  indvandrings-politik på hinanden. Men det
  er de almindelige svenskere der bærer byrderne
  og betaler prisen. Bl.a. i form af hundredvis af
  skyderier og knivstik i gaderne, i form af bombe-
  sprængninger og afbrændte biler, i form af en
  katastrofal afskaffelse af sundhed og social velfærd.
  De svenske socialkammerater frikender naturligvis
  sig selv, og de radikale “borgerlige” fralægger sig
  også ethvert ansvar.

 4. Espen Kehler

  Ubegribelig dårskab hos anklagemyndigheden

  Sørgeligt at vi har en anklagemyndighed, der hverken har mandsmod eller visdom til at træffe den rigtige afgørelse i sagen mod Ebbe Preisler.

  Kun en tåbe frygter ikke myndighedernes hykleri og moralske forfald.

  Godt at Aamund støtter den stakkels gamle mand, der blot har gjort, hvad mange af os ville gøre, hvis vi stod i samme situation og havde mulighed for det.

  Etisk råd må leve i et åndeligt tomrum. Aktiv dødshjælp foretages hver dag på vore hospitaler under parolen: vi giver smertestillende selvom det kan forkorte dit liv, hvis du ønsker det. Nogle kalder det passiv dødshjælp men det sker meget aktivt.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Nu ønsker regeringen S, M og V det sat i system,
   så det hele bliver en så aktiv og statsstyret dødshjælp
   som overhovedet muligt. Det åbner for misbrug af den
   mest diabolske og nihilistiske slags, i ubegrænset omfang.
   Som det blev set praktiseret af nazisterne overfor invalide,
   psykisk syge og endda børn. Er dog enig med Kehler i at
   anklagemyndigheden i den aktuelle sag optræder afstumpet.

   Etisk råd er af regeringen omdannet til at være en
   bugtaler-dukke. De har sat en radikal kvindelig præst
   til at være “formand”.

 5. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Politikerne tramper på danskernes
  borger- og menneskerettigheder. Børn
  og forældre gøres retsløse i tusinder af sager.

  Vores samfund ligner mere og mere et
  propaganda-land hvor medierne hver dag
  påstår at vi danskere lever i et velfungerende demokrati,
  selvom det er et skin- og papnæse “demokrati” som hele
  tiden udvikler sig i retning af en diktatur- og politi-stat. En
  naturlig og logisk udvikling i et land hvor næsten hele
  befolkningen hver dag sidder og glor på husalteret i time-
  vis, mens de tager politiske “sandheder” til sig, eller lader
  sig underholde så længe at der ikke længere er tid til at
  tænke over hvad partierne og medierne egentlig har gang i.

  Overfor ytringsfriheden har systemet allerede flere gange
  opført sig som en politi-stat. Ninn Hansen, Glistrup og andre
  har fået en lurvet, smålig og tarvelig behandling.

  Overfor mændene er ligestillings-fanatikerne og skilsmisse-
  feministerne kommet langt i retning af at bruge politistats-
  metoder mod mænd og børn. Mødre er pr.definition fejl-
  frie og perfekte, mens fædre er en slags affald og børnene
  noget retsløst inventar. Deres ønsker er uden betydning
  i 9 af 10 sager. Det resulterer i mange tragedier.

  Familie- og skilsmisse-bureaukratiet er tyrannisk og beton-bureaukratisk. Og ligestillingen er endt i sin groteske
  modsætning hvor mænd er gjort til ikke-mennesker, til
  unter-menchen, til white trash. Ligestillingen er endt i
  ren svindel.

  Under “pandemien” blev retsstaten, grundloven og ejen-
  domsretten også sat ud af kraft, når Chrborg fandt det
  opportunt. Og patienters og pårørendes rettigheder
  blev stort set sløjfet.

  Det ser også ud som om der sælges ud af retsstaten
  og demokratiet når det drejer sig om WEF, WHO, EU
  og FN.

  Og når politiet bruges som skatteopkrævere overfor
  bilister som kører en anelse for hurtigt pga. dårlig
  skiltning mv., er det også betænkeligt.

  Og hvordan kan man i en retsstat forsvare at
  nyankomne udlændinge fra dag 1 tildeles langt
  større rettigheder end landets egne borgere?

  Danskerne har grund til at være taknemmelige
  overfor politiet i bred almindelighed, for politiet
  gør en glimrende indsats på mange områder, og
  uden det ville Danmark være noget i stil med
  Somalia og Libanon. Men det er trist når politiet
  AF POLITIKERE misbruges mod børn og forældre,
  mod hjemløse, mod bilister og mod folk der
  blot bruger deres ret til at ytre sig kritisk overfor
  tidens politik. Det er sådan set ikke politiet der
  er et problem, det er mere det tyranni, besvær og
  de skøre krav og regler som politikerne påfører
  befolkningen, der er problemet.

  (Uden ytringsfrihed er der INTET demokrati)

 6. Peter Krogsten

  I abortdebatten glemmes manden, det er jo altså også hans kommende barn. Hvor er ligestillingen henne? I Japan har man lige ændret lovgivningen, så faderen også skal give samtykke til abort.

  1. Træt

   Juridisk abort for mænd er et vigtigere emne.
   “Skal en mand kunne frasige sig faderskabet, hvis en kvinde narrer ham til at få et barn mod hans vilje? Filosoffer og teologer ser forskelligt på sagen, mens befolkningen er overvejende positiv over for ideen.”
   https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/skal-maend-have-ret-til-juridisk-abort-filosoffer-og-teologer-giver-deres-bud

   Halvt i spøg går jeg også ind for sene aborter – indtil det 18. leveår

   1. Blot en bemærkning

    Etisk råd skal forestille at være et
    frit og uafhængigt råd, men synes at være
    et ekko af hvad de røde mener om moral
    og etik. Det er de røde der pt. finansierer
    rådets ansatte. Er der gået råd i rådet?
    Det ser sådan ud.

 7. Flaben Fræk

  I en ulykkelig sag som denne hvor den 81-årige Ebbe Preisler er anklaget, har justitsministeren mulighed for at give amnesti (GRL § 24) – Hummelgaard, Peter Hummelgaard (!..?) ÅH NEJ! – (her skal læseren se for sig en let fremstrakt hånd, som på et løst håndled i lav højde, vinker afværgende fra side til side) – Den minister har vist ikke flere juridiske/kontrajuridiske skud i bøssen – Gosh!

  Og til anklagemyndigheden: se så for helvede, at få Ebbe Preisler sat på fri fod – Alternativt få rejst anklage mod store dele af det plejepersonale som dagligt yder palliativ behandling til terminale patienter – Som en anden skribent, Espen Kehler, bemærker: “Aktiv dødshjælp foretages hver dag på vore hospitaler under parolen: vi giver smertestillende selvom det kan forkorte dit liv, hvis du ønsker det. Nogle kalder det passiv dødshjælp men det sker meget aktivt.” – Ret mig hvis jeg har misforstået dig Espen Kehler…

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Tyske og hollandske landmænd og byfolk har
   erklæret krig mod det grønne tyranni.

   Se Hodjas blog.
   Hvor der er en tegning hvor Klaus Schwab fra WEF
   hælder kommunisme og fascisme sammen til en
   gryderet bestående af globalisme, insekter, klima-
   humbug og grønne giftigheder

 8. Espen Kehler

  Det forargelige er, ar anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens par 237 om overlagt drab med strafferamme op til livstid, når de retteligt burde bruge par 237 om drab efter begæring med strafferamme på tre år. Efter retspraksis ville man typisk lande på seks mndr betinget fængsel.

  Enhver idiot kan jo se, at der er tale om medlidenhedsdrab ….men nu skal også denne sag trækkes i langdrag pga juridisk inkompetence.

  1. Espen Kehler

   Ups rettelse: straffelovens par. 239 om drab efter begæring…..

   1. Flaben Fræk

    Ebbe Preisler bør sættes på fri fod øjeblikkeligt; uagtet at anklageren måtte ønske at opretholde sigtelsen. Hvor skal manden løbe hen? – Hvis det ikke kan være anderledes bør § 239, som du så rigtigt gør opmærksom på, bringes i anvendelse…

 9. Henrik Wegmann

  Det er et svært emne, som Ager Aamund her tager op, og jeg er ikke sikker på, at det er en god ide at koble et andet emne, abort, på spørgsmålet om aktiv dødshjælp.

  I princippet tror jeg, at næsten alle er tilhængere af individets ret til selv at bestemme, hvornår ens død skal indtræffe. Problemet ligger i, at andre – eksempelvis familie – skal involveres heri. Det åbner for misbrug. Omvendt, hvis en nem, smertefri og æstetisk vej ud af livet ikke er til rådighed, så risikerer man, at mennesker, med et såre forståeligt ønske om at forlade denne verden, tvinges til “grimme” selvmord.

  Jeg synes, at det er et svært spørgsmål, og jeg er ikke helt afklaret. Til gengæld er jeg helt afklaret om, at de meninger, som medlemmerne af Etisk Råd måtte have om emnet, ikke har en tøddel større værdi end nogen andre menneskers. Ikke i dette emne, og ikke i noget andet emne. Etisk Råd bør nedlægges omgående.

 10. Sandhed er bedre end løgn

  “En forbrydelse mod Gud og mennesker”.
  Se vægtig video hos Snaphanen.

  I Sverige er hverdags-terror nu blevet så
  slem, at der er brug for at aflede svenskernes
  opmærksomhed fra de utallige knivstik, bomber
  og skyderier m.m. m. Så nu er man ude med en
  melding om at Rusland når som helst kan starte
  en krig mod Sverige. Måske allerede i morgen
  eller om 1 uge. Selvom det er nærmest 100%
  usandsynligt, medmindre den 3. verdenskrig
  kommer i gang i nær fremtid. (ok, helt kan
  det ikke udelukkes)

  Hvorfor tror vi på strømmen af løgne fra MSM,
  spørger man hos Hodja. (jo mere vi tror på
  dem, jo tættere kommer vi på afgrunden)

  I Tyskland er nu landsomfattende protester
  i gang mod politikernes forsøg på at ruinere
  landbruget. Samme slags politik førte i Holland
  til noget nær generalstrejke, afsættelse af den
  røde statsminister Rutte, hvorefter et protest-
  parti overtog posten. Flere og flere landes
  borgere synes at gennemskue løgnene om co2.

  Inger Støjberg var i radioen. Hun forsvarer de
  danske landmænd, men har ikke forstået, eller
  tør ikke sige, at co2 bygger på hysteri og forfalsket
  videnskab.

  Danmark mister snart sin veto-ret i EU. Men det
  kan måske være ligegyldigt, eftersom Chrborg
  er holdt op med at forsvare danskernes interesser.
  Vi lever jo under et “demokrati” der fjernstyres
  fra Bruxelles og Berlin.

 11. der Adler

  AAmund`s artikel har rørt mig dybt, især de sidste linier. Henrik Wegmann`s indlæg er fint. Hvorfor skal der sidde 17 medlemmer af Det Etiske Råd (DER), og bestemme over voksne mennesker, er vi virkelig ikke kommet længere, end hvor godsejeren skal diktere hvad hans livegne skal gøre?.
  Har i dag skrevet til DER`s formand med nogle synspunkter, der også relaterer til egen situation.
  Sidste år måtte jeg efter 50 års samliv aflevere min kone på plejehjem (Alzheimer), hvad der var det sidste hun ønskede. Fandt senere et brev fra min kone, hvor der blev opsumeret nogle ting, som vi havde diskuteret inden sygdom, og der var plejehjem helt udelukket.

  De sidste linier i hendes brev til mig lyder: ” Når jeg ender der som ovenfor beskrevet, er det i samråd med min mand, at det nu er tid til at hjælpe mig videre til det hinsides. Det har Axxx modstræbende accepteret. Jeg har sagt til ham, at det vil være hans sidste kærligheds erklæring efter næsten 50 års samliv.”

  Det sidste refererer til AA indlæg.

  1. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

   Danskerne er i årevis blevet advaret mod
   kommunisterne, feministerne og de radikale.
   Og det har siden 1980-1990 været aldeles
   indlysende, at masseindvandringen var et
   dybt åndssvagt og bundkorrupt projekt. Men
   ca. 80 procent af vælgerne og 90 procent af
   politikerne har ignoreret alle advarsler og
   historiske erfaringer. Selv efter Sveriges blodige
   nedtur mener Pia Dyhr Olsen fra SF, Pernille Weiss
   fra K, Martin Lidegaard fra R, Rosa Lund fra EL,
   Lars Ulykke fra M, Mette F fra S og Troels fra V at
   masse-import af kulturfremmede fra Afrika og
   omegn er en god idé og en berigende politik. Det
   samme mener Stine Bosse og forkvinden fra de
   såkaldt alternative. Og ingen af dem tager afstand
   fra WHO og WEF mv.

   I Sverige er et folkemord begyndt. Snaphanen
   dokumenterer det i en video i dag. Det må
   betragtes som næsten sikkert at danskerne
   vil falde ned i samme afgrund som svenskerne.

   Bortgivelsen og besættelsen af begge lande er
   i fuld gang. Det kan resultere i terror, krig og
   komplet udryddelse. I Afrika og Mellemøsten
   er der sket det ene blodbad efter det andet på
   kristne. Og islamisterne ønsker også at udrydde
   Israels 7 millioner store befolkning.

   Det kan ende med at det med Mettes aktive
   dødshjælp og det med fri abort bliver til noget
   som vil blegne og miste betydning, når globa
   listernes og islamistenes udryddelseskrig for
   alvor begynder at rulle.

   1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

    De uvidende og naive taber
    mest, lider mest og dør først.

    Der er nu planer om at REDUCERE
    privatbilismen med 80%, mængden af
    fødevarer med 40%, mængden af social
    velfærd med yderligere 20-40%, antallet
    af hospitaler, skadestuer,skoler og land
    brug med yderligere 20-40%. Der skal
    spares som aldrig før. Dog skal antallet
    af indvandrere, afgifter, forbud, påbud,
    tvungne “vaccinationer”, ruinerede virk
    somheder, plyndrede skatteydere og
    splittede familier sættes op.

    Et godt råd:
    Se selv på nettet hvad WEF, WHO, FN og
    politikerne har af totalitære idéer. (Hodja,
    Youtube, Tucker Carlson, Jesse Watters,
    Snaphanen, Redacted, Den korte avis,
    dr. Malone, dr. Campbell, Mike Yeadon
    og PragerU giver af vigtige oplysninger.

    Og læs et par bøger om solen, co2 og foto-
    syntesen. Og se videoer og bøger om hvor
    omfattende statsterroren og blodbadene
    var i kommunistiske og islamiske lande fra
    1917 og helt op til 2024.

    Der er ikke længere råd til at være naiv eller
    uvidende. En uvidende befolkning beder om
    at blive udnyttet, undertrykt og slået ihjel.
    i

 12. Wiens redning skete 1683

  Der er nu etableret en fabrik der skal
  producere tonsvis af insekter. Den ligger
  i en lille landsby tæt ved Horsens. Den
  er begyndt at levere, så vi alle snart kan
  spise os mætte i dejlige insekt-postejer,
  insekt-bøffer og flue-burgere osv. Skriv i
  søgefeltet: Masseproduktion af insekter,
  og du får mange flere oplysninger.

  God appetit.

  Hos WEF og Klaus Schwab kan du få
  mere at vide om den fagre nye verden
  som Klaus og andre globalister har udtænkt til os.

 13. Her går det godt, fru kammerherreinde

  Uhmm, det lyder godt. Og så kan
  man vel også snart få fluesuppe og
  insekt-pandekager.

 14. Kirsten Rasmussen

  Aamund: Jeg har i snart mange år respekteret dig, din viden og din person, og dit syn på spørgsmålet om fri abort og aktiv dødshjælp ændrer ikke på det.

  Det er i mine øjne paradoksalt, at Etisk Råd ser ud til at bifalde drab på 18 uger gamle “mini-mennesker”, som du kalder dem, egentlig ganske rigtigt, men ikke synes, det er ok at tilbyde terminalt syge mennesker at slippe ud af denne verden med værdigheden i behold. Den smule argumentation jeg har hørt fra Etisk Råd for, at det ikke skal være tilladt, forekommer mig tyndbenet – som du nævner noget med at nogle kan føle sig presset til at acceptere aktiv dødshjælp, fordi pårørende, f.eks., synes det vil være en god idé af forskellige årsager. Det er ævl i mine øjne, for en betingelse for at få bevilliget aktiv dødshjælp er vel, at man er terminalt syg, hvorfor det kun går én vej under alle omstændigheder. Det er kun et spørgsmål om, hvor lang tid der skal gå. Argumentet om en glidebane må man tage stilling til, hvis den situation opstår. Til en start kunne man vedtage en lov, der forudsætter, at patienten er terminalt syg.

  1. Ole Jensen

   Kirsten Rasmussen.
   Staten er en god tjener, men en ond herre. Og
   danskerne har ikke længere styr på staten, for
   vores demokrati er i realiteten en parodi og en
   illusion.

   Og hvordan kan man have tillid til lovgivere og
   politikere som systematisk har undergravet og
   nedbrudt sundhedsvæsnet og patient-sikkerheden,
   og som med diverse arter af yderst kynisk og
   åndsformørket politik har påført tusinde og atter
   tusinder af danskere elendighed eller død. Er
   det ikke meget naivt at være godtroende overfor
   nutidens politikere?

   Hodja og Snaphanen har et væld af eksempler
   på Chrborgs katastrofale politik.

   Har du læst de to første kommentarer?

   1. PS

    PS: Se også “Hvor er vi på vej hen”
    ovenfor 7-1 kl. 22.38. (om hvordan
    “ordninger” e blevet misbrugt)

   2. Kirsten Rasmussen

    Ole Jensen: Jeg er ikke i tvivl om, at der foregår mange ting bag kulisserne i dette samfund, som vi almindeligt dødelige aldrig får at vide. Men jeg aner en konspiratorisk indstilling i dit indlæg, som jeg ikke ved nok til at dele. Måske er jeg bare ikke klog nok – men det kan jo også være en fordel. De to første kommentarer har jeg ikke læst. Der bliver skrevet så meget, og jeg orker ikke læse noget, som indlægsskriverne ikke vil lægge navn til, så de indlæg springer jeg almindeligvis over.
    Mener du, at hvis politikerne vedtager en lov om aktiv dødshjælp, er det fordi de ønsker at udrydde os?

    1. Ole Jensen

     Kirsten R

     De fleste danskere og svenskere nøjes med
     de oplysninger de får fra MSM. Bliver de ved
     med det, går deres lande til grunde. Hvis det
     er din indstilling at du ikke vil lære noget af
     verdenshistorien og dens katastrofer, er du
     svær at hjælpe. Alene det at du ikke tør læse
     kommentarer der henvises til, lyder som om
     du er bange for at få oplysninger som ikke
     svarer til dine vaneforestillinger. Det havde
     været bedre for dig selv og samfundet hvis
     der var noget mere folkelig nysgerrighed og
     et større ønske om at skaffe sig viden om
     hvad der sker bag kulisserne og bag de
     blanke facader.

     I den tid vi lever i nu, er uvidenhed opskriften
     på samfundets undergang. Det vil du hurtigt komme til at forstå hvis du supplerer Aamunds fantastisk gode artikler med Hodjas blog og Snaphanen.

     1. Kirsten Rasmussen

      Ole Jensen: Du kan sagtens have ret i mange af dine synspunkter. Det vil jeg ikke bestride. Men for nu at komme tilbage til emnet: Er der nogen i dette forum, der kan fremføre nogle argumenter for ikke at indføre aktiv dødshjælp? Jeg er villig til at lade mig rykke af gode argumenter, gerne i form af eksempler – som selvfølgelig godt må være opdigtede.
      Et af de argumenter, som jeg HAR hørt, er det med glidebanen, og det kommer jeg vist selv til at tale for, når jeg skriver, at man “til en start” kunne vedtage en lov, der giver terminalt syge ret til aktiv dødshjælp. Det åbner ligesom for, at man kan udbygge loven på et senere tidspunkt – til hvem og hvad. Tja…
      Du svarer ikke på, Ole Jensen, om du mener, at politikerne, hvis de vedtager en lov om aktiv dødshjælp, er ude på at udrydde os, men hvis du mener det, og det virkelig forholder sig sådan, så er det selvfølgelig et vægtigt argument imod. Det er nok bare ikke et, der kan rykke mig. Dertil er det for konspiratorisk.

     2. Ole Jensen

      Kirsten R
      De oplysninger og argumenter du
      efterlyser, finder du i rigelige mængder
      på nettet, f.eks. hos Youtube, hos dr.
      Campbell, dr. Malone, Mike Yeadon,
      Snaphanen, Hodjas blog, 24nyt, “X”,
      Redacted og Tucker Carlson. Eller se
      på hvad der er foregået i verden siden
      1917.

  2. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

   Det er sjovt som de fleste vælgere ikke
   orker at søge sandheden, om de så får den
   serveret på en sølvbakke. Men de orker at se
   fjernsyn 2-5 timer pr. dag, eller de bruger uger
   og måneder af deres liv på at læse dameblade
   og kriminalromaner. Det er ikke uden grund
   at Vesten er i opløsning og forfald. Borgerne
   ønsker ikke at blive klogere, de vil bare underholdes.
   Hodjas og Snaphanens videoer gider de da slet
   ikke se.

 15. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  SUPER-HOSPITALERNE SÆTTER
  DANSK REKORD I SKANDALER

  Artikel i EBs netavis i dag 9-1-024

 16. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

  De radikale ønsker at give landbruget
  et slag og et spark som vil kunne ruinere tusinder
  af landmænd. Og tilsyneladende vil man bruge
  ethvert påskud til at nedlægge en stor del af
  fødevareproduktionen i Danmark. Nu taler de
  om at nedlægge landbrug i et arel på to gange
  Fyns størrelse. Det skal ske af hensyn til klimaet,
  diversiteten, naturen, havet, grundvandet, folke-
  sundheden, velfærden, langsigtet økonomi og
  hvad “videnskaben” mener. (i form af nogle
  røde skrivebords-teoretikere)

  Men de radikale har aldrig nogensinde været
  på danskernes side, de vil meget hellere redde
  hele verden. Det har været et folkefjendsk og
  landsskadeligt parti i over 100 år, og at det nu
  vil landbruget til livs med WEF politik, bør føre
  til at endnu flere vælgere lægger afstand til
  partiet. (Selvom DR igen og igen reklamerer
  for radikale politikeres tåbelige idéer)

  I Tyskland er lige nu den største protestaktion i
  gang i 75 år. Titusinder af vrede landmænd har
  blokeret veje overalt i landet. Det har nettet
  flere videoer om. Hos “X” ses billeder af den
  enorme protest som støttes af de fleste tyskere.
  For uden landbrug ingen mad.

  At EB net ikke omtaler demonstrationen, virker
  besynderligt. En taktisk radikal fortielse?

  I Holland førte lignende protester til at regeringen
  faldt, og røde Rutte blev udskiftet med Geert Wilders
  som er på hollændernes side.

  Europas kommunister ønsker at slagte alle mulige
  private erhverv, firmaer og virksomheder, så alt kan
  blive statsdrevet. Men 50 landes erfaringer viser at
  planøkonomi altid ender i bureaukrati, korruption,
  skandaler, fattigdom og undertrykkelse.

 17. røde, rabiate og woke politik-kvinder ruinerer Europas og Danmarks økonomi og civilisation

  Ylva Johansson, den svenske feminist og
  EU-komissær, mener at det er bedst at udskifte
  europæerne med arabere og afrikanere.

  Der foregår et folkemord/ massemord i Sverige.
  Se videoer hos Snaphanen.

 18. Tennis-spilleren

  Under den nuværende regering
  bliver det dyrere og dyrere at være dansker.
  Huslejerne stiger, benzin-og diesel er lige
  steget, inflationen har gjort mad og mange
  andre varepriser højere, nye afgifter, bøder
  og gebyrer er på vej. Der er skabt en kunstig
  energi-krise, og mange firmaer er blevet pålagt
  så meget bureaukratisk og administrativt bøvl,
  plus større transportomkostninger, så at de er
  nødt til at hæve priserne. Breve er pr. 1. januar
  blevet 100% dyrere at sende. Bus- og tog- billetter
  stiger også.

  EUs nye “klima”krav, de nye ejendomsvurderinger
  (fejl i 3 af 4 sager), det stigende antal kolde hænder
  og den fortsatte indvandring gør ikke sagen bedre.

  Rossmann skriver om det hos Hodja.

 19. Her går det godt, fru kammerherreinde

  De politiske genier har reddet os
  endnu en gang. Hurra, hurra, hurraaaah!!!

  S, M og V har jo flertallet i det
  såkaldte folketing, og så kan man jo lige så godt
  bestemme hvadsomhelst hen over hovedet på
  befolkningen, altså stemmekvæget og fårehovederne.

  Derfor har Mette, Lars og Troels nu bestemt at
  1000 kr. sedlerne skal afskaffes, for så mange penge
  kan danskerne da slet ikke administrere. Og det er
  jo også meget mistænkeligt at nogen kan have 1000
  kr. tilovers, når skattevæsnet og momsopkræverne
  osv. har været i folks lommer.

  Men hvad er en 1000 kr. seddel egentlig værd? Faktisk
  ikke ret meget. I forhold til 1980 kun ca. 200 kr. Og i
  1960 penge kun ca. 50 kr. Så det er altså småpenge
  man nu vil forbyde.

  Tænke sig, i 1960 havde man 100 kr. og 500 kr. sedler.
  Svarende til 2000 kr. og 10.000 kr. sedler i dag. Man
  gyser jo ved tanken.

  Men heldigvis har vi jo ikke sweitziske tilstande her i
  landet, for så havde politikerne jo været nødt til at
  spørge folket om hvad det mente. Sådan noget puha
  er vi da heldigvis forskånet for her i verdens fineste
  demokrati, der er forbillede for hele verden og resten
  af universet.

  Så når vi om lidt afskaffer 50’erne (kaldet 1000 kr.
  sedler), vil andre lande nok beundre vores politikere
  endnu mere for deres ambitiøse, bæredygtige og
  klimavenlige handlekraft.

 20. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  Noget tyder på at Pernille Vermund fra
  Nye Borgerlige er en lunefuld og forvirret
  politik-kvinde, der skifter mening om alt
  muligt med korte mellemrum.

  Hun proklamerede at NB lukkede,
  men det kan hun slet ikke gøre alene, for
  der skal 2/3 dels flertal til. Hendes mange
  flagrende og selvmodsigende udmeldinger
  gør hende til en vejrhøne der drejer som
  vinden blæser. Det er PV der har kørt
  partiet i bund. Hun har været et blålys
  som konstant var på vej et nyt sted hen.

  1. Karl Martell

   Jeg har svært ved at se Pernille Vermund under fanerne hos Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Venstre eller De Konservative simpelthen fordi de er EU venlige i varierende grader.
   De Radikale slet ikke, hun betegnede Zenia Stampe som total blank.
   Dansk Folkeparti vil være et problem, fordi partiet er næsten mere socialdemokratisk end socialdemokraterne i fordelingspolitikken, og Pernille Vermund er super liberalist på de økonomiske politik.
   Hun er ikke ligefrem fanatisk mht. den såkaldte grønne omstilling, så det udelukker De Konservative igen. Dem er hun i øvrigt skredet fra i tidernes morgen.
   Det er kun Dansk Folkeparti, der her en udlændingepolitik som er næsten lige så stram som NB. Men her sidder Mette Thiesen og de to er ikke ligefrem hjerteveninder.
   Måske hun kunne slå kludene sammen med Henrik Dahl, han har en tilstrækkelig stram udlændingepolitik, men han er på vej til det EU som Pernille har et anstrengt forhold til. .
   Kort sagt, uanset hvor hun tager hen, så vil hun have et kolossalt troværdighedsproblem; Men så på den anden side, hvornår har det holdt en dansk politiker tilbage?

   1. Alle de gamle partier er utroværdige

    Er der eet eneste seriøst parti tilbage
    på Chrborg?? Pernille Vermund er til grin,
    og på den måde passer hun til samtlige
    partier, for de er alle latterlige og halvt
    forrykte. Opslagh går ind for kokain og
    vil gerne samarbejde med de radikale,
    de radikale er skrupskøre, SF finder det
    dejligt at kaste statsborgerskaber i grams,
    EL og S er vilde med at mobbe landbruget
    og erhvervslivet, K, V og M er tilhængere
    af Klaus Schwab og WEF. Ingen af partierne
    forsvarer danskernes værdier, frihed eller
    interesser. Alle lader de sig gerne fjernstyre
    fra Bruxelles. Indtil nu har DF og NB været
    blålys, varm luft og tomme løfter.

    Fremtiden ligner et blodigt mareridt.

   2. Piotr

    AT de partier på Borgen der kalder sig “blå”, ikke kan samarbejde er en skandale. De skulle have sådan et spark i r…. .

    MEN, om de såkladte “blå” skulle finde fælles fodslag, OG, ønsker samarbejde med den Oikofobe sekt, de radiGALE, så er alt håb ude.
    SvendSvin har engang sagt noget fornuftigt om sekten: at samarbejde med sekten, er som at forsøge at sømme en pudding op på væggen!

    I Danmark har vi pt, ikke politikere der vil Fædrelandet & danskerne.
    De siger et og gør noget andet. (taburetten er vigtigere!).
    Ex.: Hvordan kan NB/PV stemme for lovforslag om skattelettelser, der simpelthen er fup & bedrageri? Kan de ikke læse?

    Om det stemmer at der skal 2/3 stemmer til at opløse NB, lader det til at PV ikke vil overlade “sit parti” til andre, ret tøseagtigt, fordi Lars Boje står i kulissen og kunne sikkert ovetales.

    PV har været et blålys. Enig. Hun har ikke mange chancer med nogle af de andre “blå” da hun er mere “blå” end dem selv.
    (de er alle skabs-socialdemokrater som Messerschmitten!).
    Som amerikanerne siger: you are never better than your last performance!

    Støt Danske Patrioter! Støt Rasmus Paludans Teater! Støt TR! Brand en Bog!
    ForfatningsDomstol & Direkte Demokrati NU!
    P.

 21. Sandhed er bedre end løgn

  Tyske og hollandske landmænd og byfolk har
  erklæret krig mod det grønne tyranni.

  Se Hodjas blog.
  Hvor der er en tegning hvor Klaus Schwab fra WEF
  hælder kommunisme og fascisme sammen til en
  gryderet bestående af globalisme, insekter, klima-
  humbug og grønne giftigheder

 22. Karl Martell

  Skulle jeg nogen sinde komme i den situation, at jeg blev en umælende grønsag, så håber jeg for min værdighed og for mine kære, at en eller anden vil give mig en overdosis, så jeg stille sov hen.
  Vi skal hele tiden huske at et liv skal være værd at leve, for at leve det.

 23. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  …eller 179 skuespillere?

  Familie-retshuset administrerer også
  danskeres statsborgerskaber. Men på en så
  betonbureaukratisk måde at selv pæredanske
  familier påføres et enormt besvær, store udgifter
  og ufatteligt lange ventetider. Og det har nu vist
  sig at man har oparbejdet en praksis som er
  både idiotisk og ulovlig. Og selv om man som
  dansker ikke har boet i udlandet, men har været
  i Danmark hele sit liv, kan man blive stillet over
  for at skulle bevise at man er dansker. Selv i en
  bank hvor man har været kunde i 30 år, kan de
  finde på at ville have bevis for at man er den
  man hele tiden har været. Nye regler er så tossede
  at folk kan ende i totalt skøre situationer.

 24. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  NY LABORATORIE-VIRUS ER 90-100% DRÆBENDE !!!

  Den smitter gennem luften. Hvis den slipper ud
  kan der blive tale om en kunstig PEST lige så slem
  eller værre end middelalderens sorte død.

  Se dr. Campbell hos Hodja.

 25. PS

  PS: Der kan evt. være tale om bluff,
  de skal få os til at stå i kø efter endnu
  flere “vaccine”-stik.

 26. PS

  PS: Der kan evt. være tale om bluff,
  der skal få os til at stå i kø efter endnu
  flere “vaccine”-stik.

 27. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Der kan være 250.000 bittesmå plastic-stykker
  i 1 liter kildevand eller sodavand der opbevares
  i en plastic-flaske. Det kan muligvis være kræft-
  fremkaldende at drikke vædsker med så mange
  nano-partikler. Også andre sygdomme kan
  tænkes fremkaldt af plastic-partikler der er så
  små at de kan bore sig gennem barrierer som
  end ikke bakterier eller virus kan trænge igennem.

  Danskere kan nu blive indkaldt til session, de kan
  have cpr-nr, været elev i folkeskolen osv., osv., og
  deres forældre og bedste forældre kan være pæredanske.

  Alligevel kan Familie-retshuset finde påstå at man måske
  slet ikke er dansker, hvorfor ens statsborgerskab skal
  annulleres.

  For danskere kan det være enormt vanskeligt og besværligt
  at bevare deres statsborgerskab, mens det for indvandrere
  kan være nemt og hurtigt at blive til “danskere”.

  Familie-retshuset har udviklet praksisser som er så skøre
  og bureaukratiske, at man mangler ord.

 28. der Adler

  Karl Martell 14:58

  Et meget forståeligt ønske, men så husk at skriv det ned medens du er frisk i hovedet, for ellers bliver vedkommende der vil imødekomme dit ønske, anklaget for mord.
  Spændende at se hvad Preisler-sagen ender med.

 29. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

  OVERLAGT MASSEMORD OG AFFOLKNINGS-DAGSORDEN

  Rystende video hos Snaphanen om noget der sker i
  Europa og USA på samme tid. Dog virker nogle af
  tallene tvivlsomme eller overdrevne. Men se den selv.

 30. Ole Madsen

  Etisk råd går ind for at hæve grænsen for legal abort fra 12. til 18. graviditetsuge. Ved 17. – 18. graviditetsuge er fosteret levedygtigt udenfor livmoderen. Etisk råds anbefaling er uforståelig.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *