EN TUR MED SPØGELSESTOGET GENNEM 2024

Der bliver næppe meget at glæde sig over i det nye år. Trusler og farer lurer overalt, og de gode nyheder holder sig i baggrunden. Det værste, der kan ske, er en eskalering af krigen mellem Hamas/Iran og Israel. Irans lydige militser i Syrien, Irak, Libanon og Yemen er ved at varme op til en militær konfrontation med Israels væbnede styrker, IDF. Hvis Iran som forventet producerer atomvåben i løbet af året, har Israel intet andet valg end at angribe Irans nukleare produktionsanlæg. Selv om Israel menes at råde over 150-300  atom-sprænghoveder, skal man huske på, at den jødiske stat ikke er større end Jylland og kan ødelægges totalt med ganske få atombomber.

Vi kan forvente, at Israel kæmper til den bitre ende for at udslette Hamas en gang for alle. Også selv om medier og politikere verden over er ved at vende sig mod Israels invasion af Gaza på grund af de omfattende civile tab. Hamas må dog tage det fulde ansvar for den humanitære katastrofe. Med overfaldet på civile israelere den 7. oktober vidste Hamas udmærket, at 1200 mishandlede og dræbte jøder ville udløse en total krig, hvor kamphandlingerne ville udspille sig i Gazas tætbefolkede bymiljøer. Hamas ligger som de har redt og har bevidst skubbet Gazas civilbefolkning foran sig ind i kamphandlingerne i håbet om international medfølelse og intervention. Israel forlod frivilligt sin besættelse af Gaza i 2005 og har ingen ambitioner om at overtage ansvaret for de to millioner arabere i området. Vi kan derfor forvente, at en koalition af sunni-arabiske stater i en periode kommer til at administrere området.

I Europa har vores fremsynede politikere truffet det usædvanlige valg både at finansiere Ruslands invasion af Ukraine og også at betale regningen for Ukraines forsvar mod de russiske angreb. Vi køber store mængder kul, olie og gas fra Rusland og sender omfattende forsyninger af våben, ammunition og kampfly til Ukraine samtidig med, at vi modtager og finansierer et stort antal ukrainske flygtninge. Imidlertid har det hele tiden været holdningen i EU-toppen og i USA, at Ukraine skal have våbenhjælp til sit forsvar, men ikke langtrækkende avancerede våbensystemer, der kunne drive de russiske aggressorer helt ud af Ukraine og  tilbage på russisk jord. Derfor er krigen sandet til i stivnede positioner som i første verdenskrig. Vi kan således forvente, at krigshandlingerne ophører, når Ukraine har indset, at landet må afgive hele Donbas-regionen til Rusland, sådan som EU, Tyskland, Frankrig og USA har ønsket det lige fra starten på krigen i 2022.

Den ringeste og mest upopulære præsident i USA’s historie hedder Joe Biden, som sandsynligvis stiller op igen til årets præsidentvalg i november. Han ved godt, at han er uduelig til sit embede, og han påtager sig kun hvervet for at beskytte sin søn, Hunter Biden, som præsidenten har magt til at benåde, når familiens sorte får senere bliver dømt for sine mange kriminelle aktiviteter. Biden kommer til at besejre Donald Trump på samme måde som sidste gang. Som den respekterede journalist Mollie Hemingway skrev i sin bog om præsidentvalget i 2020: ” Valget blev ikke stjålet. Det blev købt”. Her tænker Hemingway særligt på en ren tilståelsessag, idet milliardæren Mark Zuckerberg frejdigt har indrømmet, at han investerede 450 millioner USD i at ansætte og træne private valgtilforordnede, som udelukkende blev indsat i de såkaldte ’gynge-delstater’, hvor valgresultatet altid ligger lige på vippen mellem den Demokratiske og Republikanske kandidat. Dette gav som bekendt pote og vil gøre det igen.

I 2023 så vi passivt til, da 350 000 illegale migranter strømmede ind i EU’s medlemsstater. Der er næsten udelukkende tale om socialmigranter og ikke krigsflygtninge. Marrakesh-aftalen, som Danmark tilsluttede sig, skelner ikke mellem de to kategorier. Alle er således velkomne i EU, som også næste år vil afholde en del ministerrådsmøder om, hvordan man dog kan begrænse den ulovlige migration.  Der kommer ingen begrænsninger i lighed med de foregående 27 år, siden EU ved Amsterdam-traktaten i 1997 fik overdraget ansvaret for bevogtningen af Unionens ydre grænser.

Der er ved at være flertal i Folketinget for, at Danmark skal acceptere bortfald af veto-retten i EU i sikkerheds- og udenrigssager. Denne veto-ret har ellers været vores eneste beskyttelse mod et udemokratisk EU, hvor Parlamentet ikke har ret til at stille lovforslag, og hvor Kommissionen -altså EU’s regering – ikke er folkevalgt, men udpeget af de enkelte medlemsstater. Denne yderligere udvanding af Unions-demokratiet vil blive gennemført i det nye år.

Ved årets udgang vil vi opleve, at der atter er sket en stigning i antallet af offentligt ansatte til ledelse og administration, og at der stadig er akut mangel på varme hænder, læger, sygeplejersker og omsorgspersonale på plejehjemmene. Vi vil fortsat skulle udrede mere end 90 milliarder kroner om året i overførselsindkomst til migranter og efterkommere fra islamiske kultursamfund, hvor tanken om at være en del af arbejdsmarkedet ikke rigtigt er slået igennem. Også i 2024 vil vi rundhåndet dele danske statsborgerskaber ud til migranter, der ikke taler sproget og hader den demokratiske retsstat. Koranloven vil føre til voksende politisk accept af islamiske parallel-samfund og stigende antisemitisme. Forsvaret vil fortsat ligge i ruiner, når 2025 ringes ind.

Der bliver ikke meget at se frem til i 2024. Det bedste ville være en folkelig revolution i Iran, der fjernede præstestyret, men det er nok ikke sandsynligt, selv om hadet til mullaherne ulmer i befolkningen. På plussiden kan vi sikkert forvente nye, skelsættende lægemidler til behandling af kræft, infektionssygdomme og demens ligesom kunstig intelligens (AI) vil slå igennem på danske arbejdspladser og afhjælpe manglen på kompetent arbejdskraft.

Hvis vi ellers skal have noget at glæde os over, må vi håbe på, at den globale opvarmning garanterer en hed sommer, at Holger Rune og Jonas Vingegaard triumferer, og at Kasper Hjulmands Valium-drenge endelig vågner af deres kollektive koma og bringer guldet hjem til Danmark. Og så huske på, hvad Victor Cornelius sang i radioen i 1947: ” Solskin kan man altid finde, bare der er en, man holder af! ” Glædeligt Nytår!

31. december 2023

110 Thoughts to “EN TUR MED SPØGELSESTOGET GENNEM 2024”

 1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Når det er for sent, vågner danskerne.
  Når det er for sent indsér de situationens alvor.
  Når vanvid, ondskab, magtmisbrug, elendighed
  og død er trængt ind i de fleste danske hjem, vil
  nogle begynde at forstå at partierne og medierne
  har svigtet og narret dem.

  Når alt er for sent for evigt, vil det begynde at dæmre
  for danskerne, at de levede i illusionernes verden, i
  løgnens land, i ondskabens rige, i tårernes dal, i krigens
  hus, i undergangens ventesal.

  Hver eneste dag sende medierne en syndflod af halve
  sandheder, af snedige løgnekampagner, af fortielser,
  af fordummende underholdning, af giftige og tåbelige
  politiske budskaber ind i hjemmene. Aviser og blade,
  radio- og tv-apparater udgør tilsammen et maskineri
  der ensretter tænkningen og meningerne.

  Den politiske højborg har indledt en kold krig, en ideolo-
  gisk krig, en hellig krig, en kemisk krig, en bureaukratisk
  krig, en økonomisk krig og en stedfortræderkrig mod det
  danske folk. En politisk krig magen til den der foregår i
  Sverige. En krig der er forklædt som velfærd, godhed og
  næstekærlighed.

  Når krigene er forbi, vil de to lande være forvandlet til
  ukendelighed. Og af kultur og civilisation vil der kun
  være nogle ynkelige og symbolske rester.

  Studér selv hvad Nettet lægger frem af oplysninger.
  For både hos Snaphanen, Den korte avis, 24nyt, “X”,
  Youtube, Gravitas, Document og Hodja påvises det
  at Europa og USA har kurs mod total katastrofe. Vi
  lever ligesom Sverige og Israel tæt på en afgrund
  af bundløs galskab og ondskab. Læs specielt om
  WEF, WHO, FN og afrikaniseringen af EU.

  Og hidtil har svaret på truslerne ikke været andet
  end sløv laden stå til. 97-98 % af danskerne er
  faldet i dyb søvn foran tv-alteret.

  1. DANSKE MÆND ER TIL GRIN

   …men det er de danske kvinder også.
   For vi er alle til grin for vores egne penge
   og for islamiseringen/afrikaniseringen af Danmark.

   Vi ønsker hinanden godt nytår, men for
   langt de fleste danskere vil det IKKE blive et
   specielt godt nytår. Nogle kan måske opretholde
   den hidtidige tilstand, status quo, men alle vil
   komme til at leve i et ringere og farligere samfund.

   Flere og flere vil blive ramt af indbrud, overfald,
   knivstik og hjemmerøverier osv., eller de vil blive
   ofre for hospitals-skandaler, skilsmisse-propaganda,
   skilsmisse-rekorderne, feministisk diskrimination,
   økonomisk modgang, asocial boligpolitik, kyniske ned-
   skæringer og lukninger, eller for helbredsødelæggende
   WHO og WEF politik. Og de gammelkendte politikere
   og partier vil fremture med klima-humbug og andre
   vidtløftige projekter, så halvdelen af hvad vi betaler
   i skat går til skrupskøre og landsskadelige formål.

   Politikerne forærer alt hvad vi danskere ejer, holder af
   og har brug for, til fremmede besættere. Danskernes
   land, byer, boliger, kvinder, penge, rettigheder, skoler,
   sygehuse, pensioner, butikker, skove og strande gives væk.
   Man forvandler systematisk det yndige land til en snollet
   bananstat, hvor alt er ejet af udlændinge.

   Den oprindelige befolkning oplever at stress, mismod,
   uretfærdighed, mistrivsel og svenske og nordkoreanske
   tilstande breder sig mere og mere.

   Flertallet af politikerne og journalisterne er så
   historieløse, uvidende og overnaive, at de tror at
   kommunisme, islamisme og afrikanisering vil give
   et godt og rart samfund. Eller også er de så købte
   og betalte at de har valgt løgn og hykleri som levevej.
   Nogle er bare så forstyrrede at de begejstres for alt
   hvad woke-bevægelsen byder på af LGBTQ+ vanvid,
   metoo hysteri, køns-“forskning”, transvestit- og
   bøsseparader osv.

   Fremtiden ligner et perverst og fascistisk mareridt og
   noget med tiltagende dekadence, opløsning, fattigdom,
   undertrykkelse, sygdom, krig, vold og mord. Det samme som
   førte til Romerrigets undergang.

   Lige i disse dage er et blodbad på kristne i gang i Afrika
   og dele af mellem- og fjernøsten. Det forties af MSM.

   1. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

    Politikernes flertal har nu
    planer så uhyggelige, grusomme og vanvittige
    at man tror det er løgn. Men det er desværre
    den skinbarlige sandhed. Se hvad Nigel Farage
    fortæller om KUNSTIGT FREMBRAGT MASSEDØD
    i England. (også kaldet overdødelighed)

    Og se videoen om EUs og Borgens køreplan
    for hvordan demokratiet og friheden kan blive
    udskiftet med kinesiske tilstande og diktatur.
    Hvor samtlige borgere er spærret inde i et gigantisk
    digitalt folkefængsel hvor privatlivet og al personlig
    frihed og økonomi, tryghed og sikkerhed er afskaffet.

    Begge videoer er hos Snaphanen.

  2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Overdødelighed = massedød

   IS THIS WHY YOUNG PEOPLE ARE COLLAPSING

   (er dette årsagen til at børn og unge falder om?)

   Videoen viser stribevis af unge sportsfolk og tv-værter
   som pludselig falder døde om, kort tid efter stik med
   Pfizer eller Moderna covid-“vacciner”.

   1249 unge blev ramt af uventede hjerte-problemer.
   Af dem døde 847.

   Der meldes om 1700% stigning i hjertesygdom blandt
   unge og yngre. Og der tales om at millioner af mennesker
   kan være blevet alvorligt skadet.

   Hos Rumble, Hodja og Snaphanen vises nu
   hårrejsende videoer om den største medicinske
   skandale nogensinde.

  3. Peter Wibe Larsen

   Sørgeligt, men sandt!

 2. Demografi og demokrati

  Tak og godt nytår 🙂
  Tidligere var det venstrefløjen, der var de ‘progressive’. Nu er det højrefløjen.
  (Det er måske de samme, der med alderen er blevet klogere?
  Donald Trump er efter min mening en typisk 68’er-hippie, der er kommet til fornuft. Som tidligere Fremskridtsfolk og gamle og nyere DF’ere og mange andre herhjemme. “Stuerene bliver I aldrig”- segmentet vokser heldigvis støt og roligt trods den massive offentlige udskamning)
  “Inden 2050 vil der være 1.000.000.000 flere mennesker i Afrika, og en meningsmåling foretaget af Ichikowitz Family Foundation for nylig viste, at over 50 pct. af afrikanerne i alderen 18-24 år ønsker at emigrere fra deres kontinent. Derfor vil udviklingen med uhæmmet migration kun tage til og skubbe flere borgere i favnen på højreorienterede partier, der reelt agter at løse problemerne – ikke blot fortie dem. Højrefløjens (nye) vælgere føler sig også svigtet af det eklatante tab af selvbestemmelse, demokrati og kontrol, som globalismen – i Europas tilfælde navnlig EU – har medført. Retten til selvbestemmelse og demokratisk indflydelse er helt essentielt for almindelige borgere, og når denne i stigende grad fratages befolkningen og deponeres i hænderne på en international elite af ikke-valgte bureaukrater og dommere, er det helt naturligt, at det almindelige, demokratisk anlagte folk stemmer for politikere, som vil genvinde kontrollen og demokratiet(..)”
  (Anders Vistisen, MEP for Dansk Folkeparti 27/12/2023)

  1. Der var engang et yndigt land

   Hvordan det skal kunne ende godt,
   er det nok kun folk med en livlig fantasi der
   kan forestille sig. Vi har allerede oplevet at blive
   snydt af DFs Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl,
   og Morten Messer har reduceret sig selv til en
   levebrødspolitiker ved at blive medlem af co2
   løgnernes klub. De øvrige partier er lige så
   håbløse eller endnu værre.

   Og selve demokratiet er også sunket til bunds i
   en dyb sump af hykleri, spin, lappeløsninger,
   valgflæsk, kynisme, løgn, skumle planer og
   ideologisk vanvid.

   Men Mette F har holdt en tale om at “Vores frie
   og åbne, stenrige, venlige, vidunderlige og perfekte
   velfærdsstat bygger på et solidt fundament af TILLID.
   Tillid til politikerne, medierne, EU og hele “systemet”.
   (Ufrivillig komik eller privillegie-blindhed?)

   Talrige steder i bøger og på nettet påvises det
   at der IKKE er grund til at have tillid til ret meget i
   nutidens Danmark. Der er hærget af utallige store
   skandaler, forbrydelser, statslige og kommunale
   overgreb samt asociale “reformer”.

   Læs f.eks. André Rossmanns afslørende artikler.
   Eller se videoerne hos PragerU og Redacted.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Overdødelighed = massedød

    IS THIS WHY YOUNG PEOPLE ARE COLLAPSING

    (er dette årsagen til at børn og unge falder om?)

    Videoen viser stribevis af unge sportsfolk og tv-værter
    som pludselig falder døde om, kort tid efter stik med
    covid-“vacciner”.

    1249 unge blev ramt af uventede hjerte-problemer.
    Af dem døde 847.

    Der meldes om 1700% stigning i hjertesygdom blandt
    unge og yngre. Og der tales om at millioner af mennesker
    kan være blevet alvorligt skadet.

    Hos Rumble, Hodja og Snaphanen vises nu
    hårrejsende videoer om den største medicinske
    skandale nogensinde.

 3. Henrik Wegmann

  Den vestlige kultur er under hastig nedsmeltning. Stort set alle vore politikere fremstår som middelmådigt begavede, holdningsløse, handlingslammede og bange for deres egen skygge. De ganske få ministre og folketingsmedlemmer, som vi overhovedet har hørt om, er ikke nået frem til deres poster på grund viden, indsigt og hårdt arbejde, men på grund af lige dele held, bondesnuhed og et afslappet forhold både sandhed og moral samt ikke mindst, hvad der mest af alt ligner en regulær bestikkelse af alle massemedier. Nå ja, og så deres evner som skuespillere.

  Og skuespillere det er, hvad de er. De foregiver at være folkevalgte politikere, som styrer landet. Og intet kunne være fjernere fra virkeligheden. Landets ledelse er for længst overdraget til EU og diverse andre mere eller mindre dubiøse, internationale organisationer. Og da politikerne derfor ikke har noget fornuftigt tage sig til, så styrer de befolkningen i stedet for landet – hvor alt efterhånden fremstår dysfunktionelt. Og det på trods af en uhørt brandbeskatning af alle danskere.

  1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

   Meget enig med Wegmann.
   Det Christianborgske regime er den rene katastrofe.
   Det eneste borgen leverer, er forringelser, nedskæringer,
   stramninger, skandaler, sygdomme, ulykker og katastrofer.

   Masseindvandringen, sundhedspolitikken, co2hysteriet,
   familiepolitikken, boligvurderingerne, skattereglerne,
   EU-direktiverne, den kommende WEF og WHO fjernstyring,
   de planlagte angreb på erhvervslivet, landbruget og diverse
   brancher, de mange nye afgifter, de nye totalitære indgreb
   overfor hvad borgerne må spise eller ikke spise, hvad de må
   køre i, hvad de må betale med, hvad de må bo i, hvad de
   må have af privatliv og personlig frihed….. er eksempler på
   at politikerne fører en folkefjendsk, skadelig og farlig politik.
   Det hele kan føre til et samfund der er som forgården til helvede.

 4. der Adler

  Ja, det er med bange anelser, man går det nye år i møde. Det er forstemmende, at man under corona uden lovgrundlag kunne lukke et helt erhverv ned, hvoraf mange stadig ikke har fået deres erstatning. Efterfølgende ingen konsekvenser, heller ikke med de slettede mail.
  Så er der den amatøragtige håndtering af PET-sagen, som heller ikke får nogen konsekvenser. Er det virkelig et retssamfund værdigt! Jeg mener det er en skandale uden sidestykke i nyere dansk historie, at man kan skalte og valte som man vil.

  At der ikke har været nogen konsekvens i samfundet i mange år, det er de fleste vel klar over. Man kan snyde, bedrage, slå ihjel, voldtage, ydmyge, skubbe personer ud foran tog, side på et udrejse center, og alligevel besidde i hundredetusinder af kroner, og handle narko uden større risiko.
  Det er virkeligheden i dagens Danmark 2024. Samtidig kan man læse, at man i Aarhus har brugt 64.000.000 på en utilpasset familie på 10-12 personer, det er grotesk, når man tænker på hvor mange etniske danskere der efter et langt liv på arbejdsmarkedet, lever under kummerlige vilkår.
  Men bevares de hedder heller ikke Hussain, Muhammed eller Bilal.

  Historien har jo vist, at islam ikke lader sig integrere. Er det ikke 24 såkaldte integrationspakker vi er nået op på, og stadig står vi med et uløseligt problem. Hvis Danmark ikke skal kollapse, så må al muslimsk indvandring/familiesammenføring stoppes, om nødvendigt ”mit robusten Mitteln.”
  Islam er en hindring for fremskridt og truer samfundets sammenhængs kraft. Så spørgsmålet er, hvad vil vi! Vil vi bare lade stå til, og sætte alt over styr, det er spørgsmålet. For en ting må vi gøre os helt klart, at jo flere muslimer vi lukker ind, jo mere er denne vej en konfrontationsvej. Fyrre års søvngængeragtig politik, kan sagtens munde ud i en intern fysisk krig mellem dem og os. Der er allerede nu mellem 800.000 og 1.000.000 fremmede i Danmark, og vi bliver ved at tage imod!

  Ansvaret for denne uholdbare situation, ligger fuldt og helt hos den manipulerende, herskende, politiske klasse. Her kan man så bare konstatere, at perioden 1983-2023 må kaldes tåbelighedernes march, idet man med åbne øjne gik sin undergang i møde, idet næsten ingen MF i Folketinget ønskede at sætte en grænse.
  Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kom til magten i 2019, ved at love stramninger på det såkaldte flygtninge område. Til det er der kun at sige. I 2020 kom der 13.481 ikkevestlige personer til Danmark, det er flere end noget år mellem 1983-1994!
  Hvis det fortsætter på denne hovedløse måde, så kan vi snart stå i den situation, at vi må sige som spanierne: Su casa es mi casa – Mit hus er (også) dit hus.

  Tilmed forlanger nogle af vore skvatmikler til politikere i uskøn symbiose med vores hjemlige korandisciple, at vi skal undskylde og beklage vores tilstedeværelse, og helst dukke nakken, når der er muslimer til stede. Man tigger ikke om sin ret, for sin ret kæmper man. Hvis man stadig agter at fortsætte denne praksis med at indforskrive revl og krat, så graver vi vores egen grav. Hvad sagde den gamle krigsminister Tscherning ikke i 1863: “Der er ingen ære i at gøre det ukloge.”

  Med fare for at blive kaldt racist, kan man bare konstatere, at muslimer er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og på uddannelse, men de er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.
  Men at man lod det fortsætte årti efter årti uden at skride ind, det er et svigt uden lige. Politikere lader som bekendt ikke virkeligheden stå i vejen for deres feel good holdninger, selvom de røde advarselslamper var ved at brænde sammen.
  Her kunne man godt have ønsket, at Socialdemokratiet havde sat hælene i, i og med, at det primært var dem, der har stået fadder til vores velfærdssamfund. Men de red på bølgen, at en fremmed er en ven du endnu ikke har mødt. Ingen konsekvens, passivitet, man kalder ikke tingene ved deres rette navn, åbenbart af frygt for at blive opfattet som racist eller det der er værre. Dem der tillader sig at gøre opmærksom på et problem, bliver stigmatiseret og udskammet, det så man jo tydeligt med vestegnens socialdemokratiske borgmestre (Per Madsen i Ishøj + Kjeld Rasmussen i Brøndby) og amtsborgmester Birgitte Storm Rasmussen.

  Jeg er bange for vores system pludselig kollapser, for vores homogenitet, for at der givetvis vil komme et sammenstød mellem ”dem og os,” for det at importere mennesker fra en anden kulturkreds, har ikke fungeret nogle steder.

  1. Niels O

   “Der er allerede nu mellem 800.000 og 1.000.000 fremmede i Danmark, og vi bliver ved at tage imod!”

   Hvilke fremmede mener du?

   Har du i øvrigt taget navn efter et nazistisk propagandablad?

   1. Tennis-spilleren

    Niels Nul kan heller ikke forstå at
    nogen mener at 2 og 2 er fire. Findes
    der beviser eller dokumentation for det,
    spørger han. Selv har Niels Nul taget
    efternavn efter det åndelige og moralske
    nul, der længe stod i spidsen for en
    samling hovedløse høns i en radikal
    hønsegård i Fjollerup.

  2. Niels O

   Helt som forventet, fik jeg ikke svar på det.

   Jeg kan kun generelt opfordre til at have styr på tal. Demografiske som økonomiske. Ellers kommer man bare til at fremstå fladpandet og uvidende.

   1. Træt

    Ingen kan få de rigtige svar, for Danmarks Statistik tryller feks tredjelgenerations indvandrere, der ikke har danske forfædre, om til at være af dansk oprindelse.
    Pakistanske indvandrere, indvandret fra feks Storbritannien, kaldes briter, som storsvindleren Sanjay Shah.

 5. Jc Holland

  2024.
  Det må klart for alle i hele verden at MULTIKULTUR ER DUMPET MED ET BRAG.!

  Ukraine, Israel, Sydafrika, USA, Sverige, Sudan…listen er alenlang. Had, konflikt, borgerkrige mellem folk af forskellige racer og kulturer.

  Stop skaden, stop blødningen, stop invasionen.
  GODT NYTÅR

 6. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

  Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Det er pænt af Aamund at forsøge at
  opmuntre os med at nye skelsættende
  lægemidler nok kan hjælpe os mod kræft
  og infektion-sygdomme mv. Men det vil
  antagelig blive opvejet af endnu mere kaos
  i hospitals-verdenen, plus fremvæksten af
  endnu flere multi-resistente bakterier, plus
  endnu større problemer med medicin-MANGEL
  på apotekerne, samt WHOs planer om at gen-
  bruge “pandemien” og kvaksalver-“vaccinerne”.
  (der har skabt overdødelighed/massedød i en
  række lande)

 7. Ole Madsen

  Hvis vi undlod at tænde for fjernsynet og undlod at læse Asgers blog, ville min kone og jeg leve i vort eget lille paradis på Jord i lykkelig uvidenhed om alle verdens ulykker. Selvom det er ønsketænkning, ønsker vi alle et godt Nytår.

  1. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

   Den grønne bevægelse er rød

   Ja, mange danskere synes at Danmark er et
   fint land hvor man trygt kan overlade alt til
   politikerne og systemet. Det synes de så lige
   til de bliver indhentet og indfanget af samfundets
   rådne og psykopatiske sider, i form af løssluppen
   kriminalitet, hospitals-kollaps, kynisk boligpolitik,
   et EU direktiv, økonomisk udplyndring, eller andre
   arter af politiske svigt, overgreb og tåbeligheder.

   Når de så ligger på gaden efter et overfald, eller
   ligger på hospitalet og lider med ubehandlet kræft,
   eller har fået benene amputeret pga. alt for lang
   en venteliste, eller de må gå fra hus og hjem fordi
   politikerne smadrede deres virksomhed, eller de
   løber ind i at deres nærmeste eller de selv bliver
   ofre for bureaukrati, lovsjusk og nye regler, så
   kan de pludselig godt forstå at der foregår skøre,
   onde og uretfærdige ting i samfundet. De havde
   bare aldrig troet at det ville ramme dem selv.

   I Preussen var man også godt tilfreds med nazisternes
   politik, indtil den dag Preussen blev erobret, besat og
   udslettet af russerne, som hævn for tyskernes blodige
   og grusomme ugerninger i Rusland.

   Hvor mange danskere har mon fået deres liv ødelagt
   af kommunistisk og asocial politik? Det er bevisligt at
   tallet overstiger en halv eller hel million. Og små fem
   millioner ser ind i en fremtid der ligner et rødnazistisk mareridt.

 8. Peter Krogsten

  Langt største parten af befolkningen i Donbass taler russisk og føler mere tilknytning til Rusland end til Ukraine. Det kan blandt andet ses ved at under borgerkrigen 2010 – 2014 dræbte ukrainske militser 20.000 civile og 800.000 flygtede. De flygtede ikke ind i Ukraine, men ind i Rusland, tallene er FN’s.
  Krigen kunne være undgået. Dels ved at undlade den militære opmarch tæt på Ruslands grænser, dels, og ikke mindst, ved at Ukraine havde overholdt den aftale om Donbass Zelenskij indgik med Putin i november 2019, kendt som Steinmeyer-metoden. Den indebærer at Ukraine, der ikke er en nationalstat som Danmark var engang, skulle være en føderal stat, så Donetsk og Lugansk blev republikker i forbundsstaten Ukraine med samme status som Ohio i forbundsstaten USA eller Hessen i forbundsstaten Tyskland.
  Det vi ser nu, er resultatet af massiv etnisk udrensning af alt russisk i Ukraine – inklusive russisk sprog – i et land hvor 14% af befolkningen taler russisk, og op mod 90% i de Donbass og på Krim. Zelenskij, der har russisk som modersmål og taler dårligt ukrainsk, fik forbudt mange film og tv-serier fordi de var på russisk. Nu forbyder han dem selv.

  1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

   Nogle mener at Bidens bjergsomhed i Ukraine
   i årene 2008 til 2022 er hovedårsag til krigen.
   Og nogle mener at Zelenskij er en amerikansk
   marionet-dukke. (Gravitas, Redacted mfl.)

   Hjælper man et land ved at hjælpe det med at
   fortsætte en krig til alle byer er ruindynger, og alle
   familier har mistet mænd, brødre og søstre. Hundred-
   tusinder af våbenføre mænd er allerede dræbt eller
   gjort til krøblinge. Havde det ikke været meget bedre
   at undlade at blande sig, for så havde der forlængst
   været sluttet en fred som havde været til gavn for
   både ukrainerne og russerne.

   Krigen har været meningsløs fra starten. Og den
   risikerer at brede sig. Den er allerede optrappet
   flere gange. Vi risikerer at politiske dumheder
   får krigen til at løbe løbsk.

   1. Blot en bemærkning

    Nogle glemmer at krigen har været i gang i ti år.
    Og på nettet påstås det at der under Zelenskij
    er blevet dræbt tusindvis af civile i de områder
    som foretrækker at tilhøre Rusland.

 9. Sandhed er bedre end løgn

  Kardinal, filosof, minister og best-seller
  forfatter advarer: Indvandring bruges bevidst af
  globalisterne, til at undergrave og ødelægge nationer.
  Og “vacciner” bruges til at udplyndre og dræbe. Se
  de rystende afsløringer hos Youtube, Hodja, “X” og
  Snaphanen.

 10. Det hjernedøde Vesten kan have påbegyndt sin sidste svanesang

  Forbedret overskrift

  1. Henrik Wegmann

   Blot til orientering –
   “Svanesang” betyder afslutning på noget. Så dit brugernavn kan blive lidt kortere og dermed lidt bedre.

 11. Niels O

  Det ville ellers passe Putin rigtig godt at få Trump tilbage. Nationalistiske førere elsker jo og respekterer hinanden verden over.

  1. Træt

   Niels Nul er præmieeksemplet på hvorfor det er en dårlig ide at adoptere børn med et markant afvigende udseende fra majoritetsbefolkningen.

 12. Flaben Fræk

  “Der bliver ikke meget at se frem til i 2024” – Foreløbig kan vi vel se frem til, at regeringen under ledelse af Baron Olfert von Græsted, udnytter postyret omkring tronskiftet til at afklapse danskerne med nye politiske uforskammetheder – Spændende at se hvilke idiotier der toner sig frem af tågerne når virakken har lagt sig.

  Trofaste læsere vil bemærke at jeg har tilføjet Olfert i udenrigsministerens titel; der hentydes til den Olfert som Venstres hovedbestyrelse tilføjede den afgående formand på mødet i Brejning (30. august 2019) – Jeg skammer mig over at denne bajads repræsenterer mit fædreland…

 13. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  …eller er borgen en klovnebus?

  S, SF, EL og R er alle vældig sociale og
  optræder altid med at de er de svages og
  de vanskeligt stillede danskeres bedste venner.

  Samtidig går de fire partier ind for masse-
  indvandring, afrikanisering og islamisering
  samt pengepakker til snesevis af fjerne lande.

  Og de vil bruge masser af milliarder på co2.

  I realiteten er de alle almindelige og udsatte
  danskeres fjender. For når de er færdige med
  at redde verden, er der kun smuler og småbeløb
  tilbage til danskerne. Op mod 5-600 milliarder kr.
  bruges hvert år på formål som ikke er til gavn
  eller glæde for danskerne, dem som betaler gildet.

  Pia Olsen Dyhr fra SF er vildt begejstret for
  masseindstrømningen af afrikanere og arabere. Det
  viste hun da der sidst blev kastet statsborgerskaber
  i grams til tusinder af nye “danskere”.

 14. Svend Skvat

  I Berlin er det blevet fast tradition at sandaber brænder biler af og begår lidt hygge voldtægter nytårsaften. Kulturberigelse i fuldt flor. 2024 vil ligesom 2023 give lidt flere overskrifter end året før, som for årtier kun forefandtes i bananstater. Min til dels subjektive vurdering er dog at tempoet, hvormed vesten langsomt transformerer til bannanstater, synes at at være accelererende. Sandaber der voldtager plejehjemsbeboere og lidt hygge knivstikkeri m.m. er naturligvis, hvad jeg tænker på. Vi skal dog nok også i år blive “overraskede ” over, hvad de også kan finde på af uhyrligheder.

 15. Vagn Vandvogn

  Egyptiske kvinder skider 2 millioner nye egyptere ud hvert år. Så lad dem få dem. I mellemtiden proppes vandtilførslen til nangsomt til år for år. Arabisk hygge er, hvad vejrudsigten står på der 🙂

  1. Blot en bemærkning

   Vagn Vandvogn, der er ingen grund
   til at være vulgær og plat.

 16. De tre musketerer

  Herhjemme fra i denne uge:

  Håndgranat kastet ind i kiosk. Mand
  hårdt såret. Dynamit-bombe søgt placeret
  i opgang. Politiet hindrede at den sprang.
  Men hvad med næste bombe?

  Mængden af knivstik og skud i gaderne stiger.
  Hver dag stikkes folk ned, overalt i landet er
  der blodige overfald. Hver dag 15-25 nye
  tilfælde med grov vold.

  Afghaner forsøgte at myrde ung dansk kvinde
  ved at skubbe hende ned på skinnerne foran
  frembrusende tog. Andre er blevet skubbet
  ud foran busser og lastbiler. Se Den korte avis
  og EB.

  Youtube og “X”:

  Det nye rum-teleskop har optagelser
  som tyder på at Big-Bang teorien må opgives.

  Tucker Carlson og Col. D. Macgregor advarer om at USA
  kan ruinere og ødelægge sig selv, hvis “demokraternes”
  og Bidens-Obamas politik fortsætter.

  Ukraine har haft kæmpetab, 500.000 soldater er
  omkommet eller såret. Krigen startede med små
  konflikter, blev så til en borgerkrig, og er nu en krig
  mellem Rusland og Nato/USA/EU. Krigens hoved-
  årsag er kynisk og kortsynet politik fra begge sider,
  iflg. Gravitas og nettet.

  Dødstallene i lande med hvor Pfizer, Moderna og WHO
  har bekæmpet “pandemien” med kvaksalver-“vacciner”,
  er rekordhøje. Der tales om den største overdødelighed
  i næsten 100 år. Tallene er helt unormale, iflg. Snaphanen.

  PragerU og Hodja har interessante videoer om el-biler,
  vindmøller og co2-afgifter.

 17. Demografi og demokrati

  “Der bliver næppe meget at glæde sig over i det nye år. Trusler og farer lurer overalt, og de gode nyheder holder sig i baggrunden. Det værste, der kan ske, er en eskalering af krigen”, står der først i bloggen. Ja, enig. Jeg frygter, der kommer mere dårligt af den slags i det nye år? Hvad kan vi gøre? Jeg tror vi ligger, som vi har redt 🙁

  “Ekstremismen bobler i danskmuslimsk chatgruppe. Her hylder de drab på civile israelere, drømmer om et kalifat og håber, at Allah må »knække ryggen« på Mette Frederiksen (..) Radikaliseringen bobler i det hidtil ukendte chatmiljø »RISE O MUSLIM« på beskedtjenesten Telegram, der har samlet over 1.000 medlemmer siden Hamas’ terrorangreb på Israel 7. oktober (..) Her florerer voldsomme billeder og jubel over drab på jøder (..) Berlingske kan nu give et indblik i indholdet, som får førende eksperter i radikalisering og justitsministeren til at slå øjnene op. Aktiviteten i chatten opstod, efter den årelange Israel-Palæstina-konflikt blev genantændt 7. oktober, hvor terrororganisationen Hamas som bekendt angreb Israel. For eksempel er der delt en video af en mand, der løber langs et fortov, men tilsyneladende bliver skudt i baghovedet og derefter ligger og forbløder. »BESÆTTER PRØVER AT STIKKE AF, MEN VORES BRØDRE SØRGER FOR AT HAN IKKE SLIPPER AF STED MED DET?,« skriver en nu slettet profil.” (klip fra Berlingske Fredag d. 22. december 2023)

 18. Niels Poulsen

  Her er et eksempel på, at kommentarerne på Aamunds blog i teorien kan medføre ubetinget fængselsstraf. Den tiltaltes udsagn er f.eks. næsten identiske med udsagn fra personen, som spammer Aamunds blog under et utal af falske navne. Den eneste forskel, jeg kan få øje på, er, at den tiltaltes udsagn er sendt som mails til en gruppe borgere, mens udsagnene på Aamunds blog er offentligt tilgængelige. Hvis nogen melder kommentarerne til politiet, har Aamund pligt til at udlevere oplysninger fra sin blog, så at personen kan identificeres og retsforfølgelses.

  https://ekstrabladet.dk/krimi/racismetiltalt-ekspolitiker-undskyld-er-det-forbudt-at-sige/10080269

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Niels Poulsen (alias HP alias PS mv.) som vel
   efterhånden kun kan betragtes som en nyttig idiot for
   EL eller R, forsøger sig nu med trusler, fordi han ingen
   argumenter har. Andre gange er det løgne og falske
   beskyldninger han fører sig frem med. NP er i det
   hele taget en perfid og udansk person. Kommunisme,
   islamisering, censur og landsskadelig politik er hvad
   NP er fortaler for.

   Aamund har ret i at hvis krigen mellem Israel og Gaza
   (eller krigen mellem Rusland og Ukraine/USA) optrappes
   yderligere, kan det ende med atomkrig. Mener NP at
   det er en konstatering som bør forbydes? Han vil i alle
   tilfælde gerne have Aamunds debatter censureret, mens
   han aldrig har talt om at “Rise Oh Muslim” på Telegram
   bør lukkes ned.

   NPs omsorg for demokratiet, retsstaten og fædrelandet
   er hykleri fra først til sidst. Eller han er blevet så effektivt
   hjernevasket at han tror på sine egne løgne, fantasier og
   røde vrangforestillinger.

   Snaphanen, Tucker Carlson, Youtube, “X”, Hodja og 24nyt
   bringer den ene afsløring efter den anden, men sandhed
   og virkelighed interesserer ikke NP. Han foretrækker til
   enhver tid mølædte dogmer fra Karl Marx- og Stalin-tiden.

 19. Flaben Fræk

  Turen med spøgelseståget 2024, er dårligt kommet i gang før det går helt galt: i dag 3. januar kl. 18.20 er der målt 50 mm nedbør I Bjørup på Falster; det slår den absolutte dagsnedbørsrekord for januar, målt på Fyn helt tilbage i 1886 – Gosh!

  Carl Benz tog patent på sin motorvogn i 1886, vognen var udstyret med en mindre forbrændingsmotor (1 cylinder) – Ellehammer flyver en distance på 42 meter på øen Lindholm ved Lolland så sent som i 1906 – Med lidt forsigtighed- og passende ydmyghed, kan vi vel konstatere, at det ikke var bilerne eller flyvemaskinerne som forårsagede den målte rekordnedbør i 1886?

  Måske sidder der en klima-ayatollah derude som kan forklare os hvad der så forårsagede den ekstreme nedbør i 1886? – Og hvis Jesper Theilgaard læser med her: Dølg ikke din viden for os, vær ikke nærig og påholdende med din visdom, lad også vi andre få lov at sole os i din forstands blændende lys…

  1. Niels Poulsen

   Der er håb for dig og andre klimabenægtere. Det er ingen skam at indrømme, at man tog fejl. Som der står i Bibelen: “Den, som vinder over sig selv, er større end den, som indtager en stad” og “Der er større glæde i himlen over en omvendt synder end over nioghalvfems retfærdige”.

   For nylig indrømmede en tidligere klimabenægter over for millioner af danskere, at hun tog fejl. Den ældre svagelige kvinde, som snar går på pension, sagde:

   “Vejret synes at løbe løbsk i forskellige retninger. Det virker uoverskueligt, og det skræmmer.

   Rundt om i verden bliver mennesker ramt på forskellig vis. De fleste husker nok, at juli herhjemme var kølig og regnfuld. 2023 blev det vådeste år i dansk vejrhistorie. Men for hele jorden blev juli og august de to varmeste måneder nogensinde.

   I sidste måned udsendte FN en ny klimarapport. Alvoren er tydelig. Klodens klima forandrer sig hurtigere, end man troede.

   Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme.

   Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, SELVOM DET HAR VÆRET VANSKELIGT FOR NOGLE AF OS HELT AT INDSE DET.

   Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget.

   Tidligere i denne måned var der klimatopmøde i Dubai. Her deltog Kronprinsen sammen med danske ministre.

   Danmark er et rigt land med en vigtig international stemme. Det forpligter.

   Vi har også flere af de tekniske løsninger, der skal til. Det gør mig stolt, at danske forskere og virksomheder er med til at skabe en fremtid, hvor vi passer på vores klode og natur.”

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    Der er ingen klima-benægtere her. For
    naturligvis er der et klima. Det vi siger er at
    co2 ikke har noget at gøre med det skiftende
    vejr. Og at vejret stadig ligner sig selv. Læs
    bogen “Dansk vejr i 100 år” og opdag at vi
    har været udsat for ekstremt vejr og vejr-
    rekorder igen, igen og igen i de 100 år. NP
    er en fanatisk klima-tosse der intet véd eller
    intet VIL vide om co2, fotosyntesen og solen.

    1. Niels Poulsen

     “NP er en fanatisk klima-tosse der intet véd eller intet VIL vide om co2, fotosyntesen og solen.”

     Det må i så fald også gælde dronning Margrethe. For det er hendes nytårstale, jeg citerer.

     1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

      Endnu en løgn fra NP.
      Dronningen udtalte sig ikke
      om co2, fotosyntesen og solen,
      men kun om at vejret havde
      været usædvanligt og skræmmende.
      Men vejret har været usædvanligt
      og skræmmende tusinder af gange
      i løbet af de sidste 100-200 år. For
      enhver storm og tordensky kan
      virke skræmmende, men det har
      intet med co2 at gøre. Vejr-rekorder
      har der været med korte mellemrum
      de sidste 1000 år. De 500 MILLIARDER
      kroner og euroer man vil bruge på krig mod co2, er ikke andet end korruption,
      magtmisbrug og ideologisk idioti.

 20. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

  Uden co2 visner alle planter: træer,
  buske, blomster, kornmarker osv. Det er
  særinteresser som ønsker co2 afgifter og
  co2 kvoter osv. Læs PragerU om el-biler,
  vindmøller, solceller, atomkraftværker og
  manipulation af vælgere.

  Ja, er det ikke GRINAGTIGT? Når journalisterne
  himler op om at man skal 100, 200 eller 300 år
  tilbage i tiden for at finde vejr lige så slemt eller
  endnu værre, så tror disse hjernedøde journalister
  at det beviser at co2 gør vores vejr værre og værre.
  Fotosyntesen véd de heller ikke noget om, eller
  de er lystløgnere.

  DR og TV gør alt for at dramatisere vejrudsigterne,
  for at vi skal tro på at co2 er en dommedagstrussel.
  Og klima-aktivisterne har slugt løgnepropagandaen råt.

  Bøger om dansk vejr i over 100 år viser at vejret i den
  tid har budt på ekstreme vejr-rekorder næsten hvert eneste år.

 21. Karl Martell

  Danmark præges af de sidste 40 års uhæmmede indvandring, vold, voldtægter, og i det hele taget en voldsom stigning i den personfarlige kriminalitet. Ikke så meget den vold der opstår mellem drikkebrødre, men den vold, som rammer helt tilfældigt. Ikke de voldtægter som foregår mellem bekendte og under indtagelse af alkohol, men de voldtægter som piger frygter mest, voldtægter hvor voldtægtsmanden pludselig springer frem og begår sin udåd. Den tilfældige vold og den tilfældige voldtægt.
  Præcist der begår tendentiøse journalister deres synd, de kommer med faldende kriminalitetsstatestikker, men nok falder cykeltyverier og “almindelig” vold nok, men røverier, knivstikkerier, skyderier, gruppevoldtægter og overfaldsvoldtægter stiger. Det skriver de ikke, de gemmer og fordrejer sandheden. For er man af anden etnisk oprindelse end dansk, så undskyldes meget, for egentligt kan de jo ikke gøre for det!

  1. Niels Poulsen

   Ifølge Dansk Statistik har ca. 75 procent af de personer, som er dømt for at overtræde straffeloven, dansk oprindelse. Resten er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, hvoraf en stor del kommer fra Danmarks nærområde, f.eks. Østeuropa.

   Mænd fra MENAPT-landene er overrepræsenterede i de kriminelle statistikker, og det er et alvorligt problem.

   Men det giver også anledning til følgende iagttagelse, som sætter de sidste desperate debattører på den yderste højrefløj i et komisk skær. Det hævdes jo igen og igen i kommentarsporene på Aamunds blog, at antallet af indvandrere fra MENAPT-landene og deres efterkommere (“muslimer” som de betegnes) er en million eller derover. Det er i sig selv forrykt. For det svarer til, at alle indbyggere i Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle og Roskilde er brune og sorte og muslimer!

   Men her kommer først komikken. Når antallet af muslimer overdrives, så medfører det, at overrepræsentationen i de kriminelle statistikker falder, ja måske er muslimerne mindre kriminelle end danskerne med dansk oprindelse!

   Tak for ordet.

   1. Træt

    “Af dansk oprindelse” LOL Det betyder Muhammed, der udelukkende har muslimske forfædre, men hvis mor eller far er født her, og ved en beklagelig fejltagelse har fået tildelt et rødbedefarvet pas.

  2. Sandhed er bedre end løgn

   Herunder prøver NP igen at bortforklare,
   bagatellisere og fordreje. For gaderne i snart alle
   danske byer er præget af arabere og afrikanere, i
   en grad så de mange steder udgør halvdelen af
   de personer man ser i gadebilledet og butikkerne.
   I skolerne er nogle steder 80 til 100% af eleverne
   muslimer fra meget fjerne muslimske lande. Etnisk
   og kulturelt set har de intet med danskere at gøre.

   Men NP er en forskruet pseudo-intellektuel der
   ligesom godhedsindustrien og pladderhumanisterne
   mener at masseindvandring er den rene berigelse.
   Og han ignorerer hvad der er sket og sker i Sverige
   og andre lande hvor udgifterne og kriminaliteten
   er eksploderet.

 22. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Sveriges og Danmarks undergang..

  EL-BILERNE SKAL MÅSKE SNART SKROTTES
  ELLER PÅ MUSEUM

  EL-bilerne er måske forældede om
  et par år. Toyota har konstrueret en bil med
  en motor hvor der blot skal hældes vand i
  brændstof-tanken. For motoren fungerer
  på vand. Både benzin-, diesel-, el-biler og
  biler med en gas- eller brint-tank, kan være
  udkonkurreret om ret kort tid, og endnu en
  gang vil de politikere som tror de er klogere
  end bilindustriens teknikere, forskere, opfindere
  og geniale konstruktører, blive grundigt til grin.

  Eller vil det lykkes politiske tyranner at forbyde
  motorer der er forureningsfri, fordi de fungerer
  med vand-energi? Se selv videoen hos youtube.

  Lars fadøl og co2-kvinderne vil have millioner af
  el-biler ud på vejene. Meget tyder på at de har
  kvajet sig og blameret sig endnu en gang.

  1. Niels Poulsen

   Toyota Mirai er et elektrisk køretøj med brint brændselsceller, som kører på brint, som tankes på en brintstation.

   Brint fremstilles ved elektrolyse, hvor brint og ilt adskilles fra vand. Danske forskere er førende inden for teknologien, hvor strøm fra vindmøller lagres som brint i keramiske plader. Det er kun glædeligt for den grønne omstilling og udfasningen af de fossile brændstoffer. Her er en video, hvor en professor ved DTU fortæller om teknologien.

   https://www.youtube.com/watch?v=Wr7waDPxER8

   Den store succes med elbiler (hvor elektricitet lagres i et batteri i bilen) har imidlertid medført, at alle brintstationer er lukket i Danmark. Så der bliver næppe solgt mange Toyota Mirai for tiden.

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    Så vrøvler Niels Poulsen igen. Det smarte
    ved den nye motor er at den producerer
    brinten mens bilen kører afsted. Der skal
    altså IKKE tankes brint på en tank eller
    brintstation, og brinten skal heller ikke
    være anbragt i en trykbeholder i bagage-
    rummet. NP er sygeligt optaget af at mod-
    sige og betvivle alt hvad ikke-marxister frem-
    lægger af oplysninger og argumenter. Han
    er en ægte net-trold. Og indvandring, isla-
    misering og co2 afgifter kan han slet ikke
    få nok af.

    1. Niels Poulsen

     Interesserede kan læse om Toyota Mirai her:

     https://www.toyota.dk/biltyper/brintbil

     1. Blot en bemærkning

      T. Mirai bruger ikke samme
      motor- teknik som den nye type
      motor, så NP blander tingene
      sammen. Antagelig for at forvirre.

     2. Niels Poulsen

      “Det smarte ved den nye motor er at den producerer brinten mens bilen kører afsted.”

      Har du ikke et link til din fantasibil?

     3. Sandhed er bedre end løgn

      Når folk skriver om en ny
      slags motor som er under hastig
      udvikling, forvrænger NP det til
      at dreje sig om en fantasi-bil.
      Hvis man igen og igen påviser
      at NP vrøvler, skifter han bare
      emne. Han er glat som en slim-
      ål eller en vandmand.

 23. der Adler

  @ Niels Poulsen, 09.15
  Meningsmaskinen Niels Poulsen (NP) drejer endeløst og meningsløst om sig selv som en gennemridset singleplade, der er gået i hak. Det er meget irriterende at høre på en plade der er gået i hak, især når manden bag tilsyneladende udviklingsmæssigt gik i stå fra i midten af 80-erne.
  Gang på gang efterlades man med indtrykket af, at NP selv mener at repræsentere lødighed, kvalitet, begavelse, indsigt og niveau, og ikke langt fra visdom. Men hans udtalelser er gang på gang præget af uvederhæftighed og direkte usandheder, synd man har afskaffet dårekisten.

  Til orientering for NP kan jeg oplyse, at en stor del af de dømte muslimer er født i DK eller har en forældre med dansk statsborgerskab, herefter regnes de som danskere. Kommer der muslimer fra f.eks.Tyskland, Frankrig eller Holland, så bliver de noteret som borgere fra de pågældende lande.

  Dette faktum skævvrider hele Danmarks fortvivlede situation, vi får aldrig det rigtige antal, fordi vi også var danske myndigheders side fyldes med halve sandheder og hele løgne.
  I den igangværende krig Hamas/Israel, fik man at vide at mange “danskere” var strandet i uroområdet. De er danskere på papiret, men er muslimer med en modvilje mod alt vestligt, bortset fra de fyldige overførelsesindkomster- f.eks. 64.000.000 kroner brugt på 10-12 kriminelle i Aarhus fra samme familie.

  Godhedsindustriens medløbere – de altid brugbare naivister – prøver med alle midler at give begreberne en ny betydning. Tolerance skal nu betyde vilje til at acceptere det snæversyn og dets konstante, hadefulde og puritanske indstilling til Vesteuropa, der præger den fundamentalistiske religion, som i de seneste årtier er vandret i en lind strøm til Danmark og har skabt sekteriske miljøer og parallelsamfund uden solidaritet med det omgivne danske samfund.
  Der, hvor muslimerne rykker ind, der rykker den etniske dansker ud. Hvorfor egentlig nu det, kunne man spørge. Det er så såre simpelt. Den dansker, der passer sit arbejde, betaler sin skat, ja svarer enhver sit, vil ikke finde sig i muslimernes bøllemanerer. I deres kølvand følger utryghed, kriminalitet, hærværk, alt omkringliggende skal bare ødelægges og vandaliseres til ukendelighed , og vi danskere bliver lagt for had, samtidig med at vi skal betale.

  Vi kan bare koldt konstatere, at muslimerne kommer ikke for at blive integreret, men på sigt for at dominere, og så i øvrigt suge på systemet, uden at bidrage. I min optik er den handlemåde muslimen agerer når han kommer til et vestligt land, meget lig Gøgens optræden i naturen. De hjemmefødte bliver kastet over bord. Islam må betegnes som et opløsningsmiddel, der kan undergrave ethvert vestligt samfundssystem indefra. Jeg snakker ud fra snart 50 års erfaring med denne volds-og dominans kultur.

  1. Niels Poulsen

   Der var noget nyt i min kommentar, idet jeg visualiserede, hvor mange en million muslimer er. Det svarer til, at alle indbyggerne i de 9 største provinsbyer i Danmark er muslimer. Det må selv den mest forhærdede debattør på den yderste højrefløj kunne se ikke stemmer med virkeligheden.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Hvis man leder efter et svar til Niels
    Poulsens sludder om at der ikke er ret
    mange indvandrere her i landet, er
    det lidt højere oppe i striben.

   2. Træt

    Hvis man fraregner folk over 70, der ikke fylder meget i gadebilledet, så er mere end 1/6 ikke-danske.
    I modsætning til Hr “Niels Poulsen”, så kommer jeg jævnligt rundt i HELE Danmark, Fra Bornholm til Skagen, og selv i den mindste flække i Vestjylland støder jeg på muslimer, og på Nørrebro og i Nordvest er folk med dansk udseende i mindretal. Ligegyldig hvilken Bilka jeg kommer i, er der uhyggeligt mange muslimer.
    Ved den venstreekstremistiske “tænketank” hvor Niels Poulsen arbejder med at udbrede misinformation, er der næppe mange muslimer ansat, bortset fra dem der gør rent.

    1. Niels Poulsen

     Man ser det for sig. Hr. Træt som kører rundt og tæller muslimer i danske supermarkeder og når til en million. Det lyder meget videnskabeligt. Måske er Danmarks Statistik interesseret i hr. Træts folketælling?

     Jeg så engang en muslim i en øde skov. Der stod hun som en anden heks i en brun burka. Det var meget uhyggeligt. Hvad lavede hun i den øde skov? Var hun i færd med en terroraktion? Da jeg kom tættere på, opdagede jeg, at det var en gammel træstamme. Den muslimske kvindes onde øjne tilhørte en spætte, som var i færd med at hakke i stammen.

     Hvis man tæller udgåede træer med, når man sikkert op på en million muslimer i Danmark.

     1. Tennis-spilleren

      Den eneste muslim NP nogensinde
      har fået øje på, viste sig at være at
      være en gmmel træstamme. Det
      BEVISER klart at der ingen muslimer
      er i Danmark. INGEN. Antallet er NUL
      muslimer. Alle dem som mener at der
      er mindst een muslim, evt. to eller tre
      eller flere, er racister, nazister og skim-
      lede kældermennesker.

      Godt at vi har den alvidende NP til at
      sætte de tal-blinde på højrefløjen på
      plads. Uden NP ville de jo drukne i
      deres egne misforståelser.

  2. Niels Poulsen

   Min kommentar baserede sig i øvrigt på denne side fra Danmarks Statistik:

   https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/sociale-forhold/kriminalitet/doemte-personer

   1. Niels O

    Shit mand, der er ca.10.000 fra vestlige lande. Smid dem ud af Danmark!

    1. Træt

     Selvfølgelig skal de 10.000 vestlige kriminelle smides ud.
     Muslimer skal udvises for at stjæle en pakke tyggegumme eller puffe til danskere på gaden, vestlige hvis de stjæler en pakke cigaretter eller stikker en blodtud (undtagen til en muslim eller neger)

    2. Wiens redning skete 1683

     Niels Nul synes at vi nu
     skal stoppe den snak om de
     cirka en million fremmede fra
     Marokko, Algeriet, Libyen, Congo,
     Somalia, Sudan, Pakistan, Syrien,
     Tyrkiet og Afghanistan osv. For de
     er jo intet problem, men ren berigelse.
     Derimod er 10.000 (??) hvide fra Europa
     og USA en tung, tung belastning af den
     danske økonomi, så der dårligt er råd
     til at forsyne Niels 0 med de kontanter
     han har brug for. Så fremover bør vi
     glemme muslimerne, og kun snakke
     om hvide snyltere og kriminelle som
     ikke vil arbejde, men kun vil have penge,
     gratis boligerog gratis mad m.m. Det er
     de hvide kristne der truer danskerne,
     ikke de brune og sorte islamister.

   2. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

    Politikernes flertal har nu
    planer så uhyggelige, grusomme og vanvittige
    at man tror det er løgn. Men det er desværre
    den skinbarlige sandhed. Se hvad Nigel Farage
    fortæller om KUNSTIGT FREMBRAGT MASSEDØD
    i England. (også kaldet overdødelighed)

    Og se videoen om EUs og Borgens køreplan
    for hvordan demokratiet og friheden kan blive
    udskiftet med kinesiske tilstande og diktatur.
    Hvor samtlige borgere er spærret inde i et gigantisk
    digitalt folkefængsel hvor privatlivet og al personlig
    frihed og økonomi, tryghed og sikkerhed er afskaffet.

    Begge videoer er hos Snaphanen.

   3. Niels O

    Shit mand, der er ca.125.000 fra Danmark. Smid dem ud af Danmark!

    1. Træt

     Vi vil gerne gøre en undtagelse, og smide en adoptivdansker som dig ud, Niels Nul. Produktet af en amerikansk negersoldat og en sydøstasiatisk luder, som et stakkels barnløst dansk ægtepar var så uheldig at adoptere.

  3. Grim Shr. Reaper

   Har selvmedicinerer i flæng med en flaske rødvin. Det kunne være ganske rart, hvis han i stedet belemrede Information med sine udgydelser.

 24. Privatdetektiven

  Niels Poulsen spilder vores tid, og sin egen.
  For hvad opnår han med sin tåbelige snak om
  at indvandringen er berigende, om at co2
  er et stort klimaproblem, om at Danmarks
  statistik leverer pålidelige tal, om at Biden er
  dygtigere end Trump osv. Her på bloggen
  opnår han næppe nogetsomhelst, for her er
  han gennemskuet som værende en trold og
  et tågehorn.

  1. P. Skov

   Der er en kæmpe forskel på højrefløjens udsagn om USA nuværende økonomi og de faktiske forhold. I stedet for at tro på tågehornene, så undersøg det selv. Arbejdsløsheden har været under 4% de sidste 22 måneder, inflationen nedbragt, benzinpriserne nede, GDP oppe … økonomien blomstrer faktisk. Jeg ved godt, at fakta forstyrrer jeres verdensbillede, men det er godt nok svært at tie stille … Når Trump siger “drill, drill …” så skulle man måske også nævne, at der drilles mere end nogensinde, og at olieproduktionen er højere end nogensinde før. Det eneste Trump var god til, var at prale af, at han var i stand til at fortsætte de gode takter fra sin forgænger. Og han overdrev … faktisk gik takten for jobdannelse ned inden coronaen. Biden overtog et fallitbo og bragte det på ret kurs. Og inden I nu falder over mig, så fortæl mig, hvilke af de nævnte tal, der er forkerte.

   1. P. Skov

    Jeg glemte medicinpriserne, som nu er forhandlet ned. I alt hundredvis af bipartisan love vedtaget, blandt andet en stor infrastrukturreform og etablering af national produktion af chips. Reformer, som republikanerne praler af i deres distrikter, selv om de faktisk stemte imod.

    Hvad var det nu lige, Trump gennemførte (ud over en kriminalreform)? Det aktuelle (republikanske og Trump-styrede) hus har bundrekord i gennemførte lovforslag. Trump havde visioner om infrastrukturuger, reformering af Obamacare og meget andet … men han var ikke i stand til at gennemføre noget som helst, ud over skattelettelser til sine venner og indsættelse af dommere. Manden er jo komplet uduelig som præsident! (foruden alt det andet, man kan sige om ham)

    1. Træt

     Åh nej, nu kommer det tredje af uhyrets hoveder frem. Det venstreekstremistiske misinformationskontor har startet det nye år med friske bevillinger til de betalte misinformanter.

 25. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

  Martin Lidegaard fra de radikale har
  nu foreslået at efterlønnen og Arnepensionen
  og diverse tillæg skal afskaffes. For Lidegaard
  vil have at staten skal støtte børnefamilierne
  noget mere, men det har den kun råd til hvis flere
  af de ældre arbejder mere. Og det kan man så
  tvinge dem til ved at forringe deres pensioner mv.
  At man kunne skaffe pengene til det, ved at spare på
  udgifterne til indvandring, co2 humbug, bureaukrati
  og politisk luksus, sagde Lidegaard ikke eet ord om.

  Statsradioen har i dag haft en lang udsendelse
  om at danske skoleelever er blevet meget dårligere
  til matematik m.m. Igen og igen blev det gentaget
  at DANSKE skoleelever havde besvær med at tilegne
  sig elementære færdigheder i regning, skrivning og
  læsning. Ikke eet ord om at det i virkeligheden især
  er indvandrernes børn som døjer med at få udbytte
  af undervisningen.

  To gange udenomssnak og manipulation. To gange
  ud af utallige ganges vildledning.

 26. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  ET “VACCINE”-OFFER VÅGNER – GRUFULD HISTORIE
  OM ET PFIZER STIK MED VOLDSOMME OG LANGVARIGE
  VIRKNINGER.

  Video der kan ses hos Hodja.

 27. Henrik Pedersen

  Tak til Aamund for hans forudsigelser for 2024.

  Nu ved vi ifølge Aamund, at Iran vil have udviklet brugbare atombomber i 2024 og at det vil medføre israelsk bombning af produktionsanlæg i Iran. Derefter mellemøsten m.m.m. i brand!

  Ligeledes mener Aamund på linje med QAnon og “Proud Boys” i USA, at valget blev stjålet fra Trump. Aamund forudsiger, at demente Biden vil vinde valget i US i 2024.

  Jeg tror derimod desværre at spradebassen og storskryderen Trump vil vinde valget – mest pga. demokraternes misbrug af retsvæsenet til at stemple og til at udelukke Trump fra deltagelse. Alt i alt en sørgelig udvikling i USA.

  Helst havde jeg set, at valget vil stå mellem Nikki Haley (alternativt DeSantis) og yngre kandidater fra demokraterne.

  Jeg kan ikke følge Aamund i hans nedgørelse af det danske velfærdssystem. Sygehusvæsenet er i min optik fremragende. Mine egne erfaringer er positive, og i en vurdering må man se på andelen af fiaskoer i forhold til andelen af succesfulde behandlinger.

  Et enkelt kritikpunkt fra min side vil være LLR’s centralisering af sygehusvæsenet. Herude fra heden havde jeg tidligere 15 km til nærmeste sygehus; nu har jeg 65 km.

  Det er klart, at særligt ressourcekrævende og kostbare sygdomsbehandlinger må centraliseres. Derimod er der en masse “mindre sygdomme”, der bør behandles lokalt, men som nu er flyttet.

  Er der slet ingen sundhedsøkonomer, der har evalueret på antallet af komplicerede sygdomme i forhold til antallet af “enkle” sygdomme?

  Min oldgamle farmor mente, at verden ville gå af lave – selvfølgelig først efter hendes død – det skete aldrig.

  Jeg fornemmer samme prognose om verdens tilstand fra Aamunds side!

  1. P. Skov

   @Henrik, jeg er enig med dig i meget – dog ikke i, at demokraterne misbruger retsvæsenet. Tværtimod er det retsvæsenet, som har været vanvittigt langsommeligt til at komme i omdrejninger efter J6. Der sidder stadig mange i kongressen, som var voldsomt medskyldige i et voldeligt forsøg på at forhindre den fredelige magtovertagelse, som er en hjørnesten i demokratiet. I Brasilien viste de, hvor hurtigt det kan gøres.

   1. Ole Jensen

    Iran har “beriget” uran langt ud over hvad
    der er brug for til civile formål. Det beviser at
    de arbejder på at bruge uran og plutonium
    til bomber.

    På nettet har der været massevis af afsløringer
    af at der er blevet svindlet ved valget i USA.

    Betydelige dele af sundhedsvæsnet er kollapset.
    Hundredvis af patienter i både fysiske og psykiske
    hospitaler er blevet svigtet og mishandlet så groft
    at de er omkommet eller er blevet invalideret.
    Mette lovede i 2019 et stort løft, men socialisterne
    har i stedet overdænget sygehusene med spare-
    øvelser, nedskæringer, forringelser, lukninger,
    personaleflugt og kaotiske tilstande.

    Alt det er gået hen over hovedet på H. P. Men
    hvis han kun er 1 meter høj, kan han selvfølgelig
    ikke gøre for det.

    P. Skov er så komplet ignorant, at han ikke har
    observeret at der slet ikke var noget kupforsøg
    fra republikanernes side den 6. januar. Derimod
    var der noget iscenesat teater som skulle bruges
    til falske anklager mod Trump. Videoer viser hvor-
    dan nysgerrige fredeligt gik rundt i “Folkets hus”
    ledsaget af personale som foreviste lokalerne.
    Men hvis PS er blind, kan han jo heller ikke gøre
    for at han er så uvidende.

    Hvis han kan se, men er hjernevasket af DR og
    TV2, er han også en smule undskyldt.

 28. Niels O

  Mollie Hemingway er senior editor på The Federalist.

  Dette sted omtales som

  “Overall, we rate The Federalist Questionable and far-Right Biased based on story selection and editorial positions that always favor the right and promotion of propaganda, conspiracy theories, and numerous failed fact checks.”

  mediabiasfactcheck.com/the-federalist/

  Så hvem hun er respekteret af, kan man så kun gætte på.

  Jeg vil derfor bare råde læsere til lige at få hendes skriverier bekræftet andre steder.

  1. P. Skov

   Hvis en journalist skriver det, som Aamund gerne vil tro … så er det en respekteret journalist. Mere indviklet er det ikke.

   1. P. Skov

    Men Mollie er åbenbart ikke respekteret af alle – her bliver hun grebet i 6 usandheder på mindre end et minut: https://www.meidastouch.com/news/fox-contributor-lies-at-least-6-times-in-less-than-a-minute.

 29. Niels Poulsen

  Jeg takker for, at der trods alt blandt humanister er modsigelse på Aamunds blog. Det, jeg finder mest skræmmende, er, at der blandt danskerne findes støtte til krigsforbryderen Putin og hans illegitime angreb på Ukraine og drab på mødre og deres børn. At kalde dem for psykisk syge er en dårlig undskyldning. Ondskaben findes.

  1. Wiens redning skete 1683

   Ha ha. Den tredobbelte trilling, NP, HP og PS
   optræder på slap line med deres fladpandede
   klovnerier. NP som er Phd. i hykleri, skriver om
   ondskab på en så selvafslørende måde, at man
   forstår at han véd hvad han taler om. Han
   kender den fra sig selv.

   Mon ikke de alle tre er fra en lokal ølstue eller
   bodega, hvor de dagen lang hygger sig med
   øl, snaps, billiard, tv-kikkeri og Maos lille røde bog.

   Eller bor de på et høloft nede ved en lille andedam
   sammen med Maren, Mette og diverse vagabonder
   og hashmisbrugere?

   1. Niels Poulsen

    Muligvis er jeg naiv, men før Aamunds blog var jeg slet ikke klar over, at der eksisterede mennesker som dig blandt den danske befolkning. Man kan undre sig over dit mål, som tilsyneladende er at omstyrte vores demokrati og retsstat.

    Længere oppe i tråden linker jeg til en verserende sag ved vores domstole. Den anklagede har allerede afsonet 6 måneders fængsel og står til yderligere ubetinget fængselsstraf. Han ankommer til retssalen med et billede af krigsforbryderen Putin, som han er hans helt, og han mener, at lederne i Vesten begår folkedrab mod den hvide befolkning med covid19-vacciner og ikke-vestlig indvandring. Han afbryder hele tiden anklageren og har ingen respekt for autoriteter.

    Han og du deler et fuldkommen identisk verdensbillede. Forskellen er, at du endnu er på fri fod, og at Aamund på sin blog af uforståelige grunde giver dig ubegrænset mulighed for at dele dine strafbare ytringer.

    Du bliver mere og mere radikal. Du virker som en sprængfarlig bombe, som kan detonere når som helst. Man kan alvorligt befrygte, at du går i Anders Behring Breiviks fodspor.

    1. Wiens redning skete 1683

     Niels Poulsen har da vist en
     tilbøjelighed til at lade sig rive med
     af sine galopperende rødbrune fantasier.
     Det virker lidt uforståeligt at Aamund giver
     ham ubegrænset plads til at true og vrøvle,
     men det er vel for at undgå at NP udvikler
     sig til en terrorist ligesom ham i super-
     markedet Fields i København. Hvis NP
     bliver alt for frustreret, véd man jo ikke
     hvad han kan finde på. Så er det nok bedre
     at lade ham rase ud verbalt. Men han burde
     nok bestille tid hos en psykolog eller lignende.

   2. Træt

    Niels Nul gør det helt gratis, fordi han er drevet af et had mod de danskere, han er så uheldig at bo i land med.
    PS,NP og HP er ansatte i et venstreekstremistisk disinformationskontor, der drives for midler stjålet fra de danskere, der ikke har kunnet holde ferie og få deres feriepenge udbetalt.

 30. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  BARSKE OG FRYGTINDGYDENDE NYHEDER
  OMKRING COVID-“VACCINERNE”.

  Kræftforskere og kræft-specialister slår alarm.
  De kan fortælle om turbokræft som følge af “vacciner”
  af skandaløst dårlig kvalitet. Andre læger fortæller om
  hjertebetændelser og hjertestop blandt børn og unge.
  På nettet er der talrige videoer som afslører hvad der
  foregår af horrible ting i forbindelse med “pandemien”
  og covid-skandalerne. Hodja, Snaphanen, “X” og youtube
  har mere om det. Se hvad dr. Campbell afslører, og hvad
  en onkolog fortæller i en samtale med Nigel Farage.

 31. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Overdødelighed = massedød

  IS THIS WHY YOUNG PEOPLE ARE COLLAPSING

  (er dette årsagen til at børn og unge falder om?)

  Videoen viser stribevis af unge sportsfolk og tv-værter
  som pludselig falder døde om, kort tid efter stik med
  covid-“vacciner”.

  1249 unge blev ramt af uventede hjerte-problemer.
  Af dem døde 847.

  Der meldes om 1700% stigning i hjertesygdom blandt
  unge og yngre. Og der tales om at millioner af mennesker
  kan være blevet alvorligt skadet.

  Hos Rumble, Hodja og Snaphanen vises nu
  hårrejsende videoer om den største medicinske
  skandale nogensinde.

 32. Alle de gamle partier er utroværdige

  Snart vil EU stille enorme økonomiske krav
  til 800.000 danske boligejere. Også lejere kan
  blive ramt.

  Og vi risikerer at EU idømmer Danmark bøder i
  milliardklassen, fordi sprængningen af gasrør ved
  Bornholm påvirker vores “klima-regnskab”.

  Regeringen/de 179 politikere, siger naturligvis jatak til
  begge dele.

 33. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

  Ikke et sekund før

 34. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

  Men vælgerne satser på at Chrborg redder dem

 35. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

  TYVERI OG TOMMETYKT HYKLERI

  skriver EB om regeringens nyeste udspil
  i denne uge. Et tyveri/udspil der går ud over
  folkepensionisterne. Som S og Mette ellers
  i sin sidste nye reklame-kampagne, også i
  denne uge, lovede bedre vilkår og milde gaver.

  1. Blot en bemærkning

   Der er enkelte virkelig gode artikler
   i EBs netavis, men det meste er noget med
   pjat, overdrivelser, vulgær spekulation og
   oppustede “sensationer”. Og mis-information
   forekommer også.

   1. Blot en bemærkning

    Hos Hodja er der et par afslørende
    artikler om el-biler, co2 og den påståede
    globale opvarmning. Der er også noget
    om massedød i kølvandet efter den falske
    pandemi og de falske og giftige “vacciner”.

 36. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

  MASSEDØD/ OVERDØDELIGHED
  I ENGLAND. NU 1000 OM UGEN.

  El-bilers rækkevidde stærkt nedsat
  pga. vinterkulden.

  Stort skib med 1000 el-biler ombord,
  sank da en eller to el-biler selvantændte,
  hvorefter ilden bredte sig til de andre el-biler.

  Den påståede globale opvarmning
  er afløst af isnende kulde i store dele
  af Europa, Asien, Nordafrika, Arabien,
  Skandinavien, USA, Canada og Sydamerika.

  I 2023 blev der sat rekorder i kriminalitet,
  skilsmisser, velfærds-forringelser, konkurser,
  hospitals-skandaler og prisstigninger. Og i
  diskrimination af danskerne i forhold til
  asylanter.

  Læs selv om det hos Hodja, Snaphanen, Den
  korte avis, twitterX, Tucker Carlson, Youtube,
  Jesse Watters, dr. Malone og PragerU.

  Forhåbentlig er ny artikel af Aamund på vej.
  For over 80 kommentarer er der nok ikke
  mange der orker at læse.

  1. Niels Poulsen

   Blot et enkelt nedslag: Branden på biltransporten skyldtes ikke en elbil.

   https://www.soefart.dk/article/view/1044505/brand_pa_bilskibet_freemantle_highway_skyldes_naeppe_elbil

   1. Niels Poulsen

    Benzin- og dieselbiler bryder oftere i brand end elbiler. Artikel fra FDM:

    https://fdm.dk/nyheder/bilist/2023-09-nye-tal-afliver-myte-elbiler-er-ikke-brandbomber

    Aamund lader ondsindede kræfter dele misinformation.

    1. Niels Poulsen

     Påstanden om elbiler og vinterkulde er også misinformation fra ondsindede kræfter:

     https://www.tjekdet.dk/faktatjek/elbiler-kan-godt-holde-varmen-i-en-tre-timer-lang-koe-i-snestorm

     1. Træt

      Det hjælper jo fedt, når folk sidder fast i 10 timer. En elbil er altid ved at løbe tør.
      Sygetransporten, med det gamle ægtepar, hvor kvindens kropstemperatur var 35 grader, da de endelig blev evakueret, havde planlagt at lade ved destinationen.
      Et oliefyr med bare en 5 liter tank havde været redningen

 37. Blot en bemærkning

  SKIMMELSVAMP PÅ RIGSHOSPITALET

  Bygningerne er nedslidte, og trænger til renovering.
  Også andre hospitaler er ramt af svamp og mug m.m.
  Det kan føre til livsfarlige infektioner.
  Se EBs netavis.

 38. Flaben Fræk

  Hvis Jesper Theilgaard har problemer med at svare på hvad der forårsagede rekordnedbøren målt på Fyn helt tilbage i 1886 (jf. mit spørgsmål 03/01/2024 at 20:45) – så kan han måske svare på hvad der forårsagede, den storm, der i 1825 som åbnede Limfjorden op til Nordsøen?

  Vi ved, med nogenlunde sikkerhed, at det ikke var biler og flyvemaskiner som forårsagede katastrofen (argumenter man ellers ynder at bruge som bulletproof årsag til de verserende klimaforandringer) – Tilbage er vel bare at skyde skylden på prutterne fra “Det Jyske Kvæg” som var udbredt i Jylland i det 17.-, 18. og 19. århundrede.

  Og hvis Theilgaard ellers er i hopla (det må jo være ren juleaften for en meteorolog) så vil vi også gerne have en forklaring på hvad der forårsagede den store stormflod, som hærgede hele vestkysten den 11. oktober 1634, som kaldes for den anden store manddrukning – Kom nu Theilgaard, dølg ikke din viden, osv.osv…

  1. Tennis-spilleren

   NP mener at sommeren 2023 var den vådeste
   nogensinde i dansk vejrhistorie, men glemmer
   sommeren 1886. Stormene og oversvømmelserne
   i 1634 og adskellige gange senere, har han heller
   ikke med i sit “klima-regnskab”. Han ser også
   bort fra solens, havenes og skyernes betydning,
   fordi han tror at co2 styrer klimaet.

 39. Klima handler ikke om klima, men om magt og penge

  Lige nu er det koldt i Danmark,
  Sverige, Norge, Finland, Europa, Rusland, Kina,
  USA, Canada, Arabien, Australien og New Zealand
  mv. Klima-aktivisternes og co2-tossernes debile
  forklaring er at kulden skyldes den globale opvarmning.

  1. Niels Poulsen

   Du er forhåbentlig klar over, at det for øjeblikket er sommer på den sydlige halvkugle? Dagstemperaturen i Australien og New Zealand ligger på 20-25 grader Celsius.

   Din uvidende kommentar er en hån imod de husejere, hvis ejendom er blevet ødelagt to gange af oversvømmelser på grund af storm inden for kort tid. 2023 var det vådeste år i den danske vejrhistorie.

   Hvad er formålet med din misinformation?

   1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

    Vil foreslå at du ser på hvad Hodjas blog
    og PragerU fortæller om co2, klima og den
    nuværende afkøling i store dele af verden.

 40. PAPIRAVISERNE LYVER SÅ MEGET, AT DE BURDE SÆLGES TIL HALV PRIS... HOVEDINDHOLDET ER HALVE SANDHEDER PLUS FORTIELSER OG LØGNE...KVART PRIS NOK DET MEST RIMELIGE.

  Islamisters og muslimers massemord
  på kristne i Nigeria og en række andre
  lande forties og skjules af DR, TV2 og aviserne,
  fortælles det på Hodjas blog.

 41. Piotr

  Findes der noget værre en socialdemokrater? (nåja det skulle lige være NP!)

  Disse korrupte sataner, er så selvgode i deres egen verden, at MetteFUSK sender Barbara ud til DFI, med krav om, at hendes afdankede påhæng af en pressefotograf, skal tildeles DKK 5 Mill. af danskernes skattepenge, så han kan producerer en “feelgood” tv-serie om Anker J.

  Dette bæst af en socialist, der formåede at køre vores fædreland 98% bankerot.
  Anker kørte DK så meget i sænk, p.g.a sin egen uduelighed, inkompetence, at han frivilligt overlod fallitboet til Schlüter i 1982.

  Nu skal Anker Hyldes! På det statsejede socialdemokratiske, propagandakanal TV2.
  MetteFUSK vil hylde denne katastrofe i vores historie, fordi hun selv ligner Anker på en prik og håber derfor, at færre danskere kan se lighederne mellem disse 2 socialister.

  En starut på TV2 der kalder sig “RedaktionChef, Søren S. Jepersen:
  “Vi ville gerne prikke til de fordomme og opfattelser, folk har af Anker”.
  Jeg brækker mig! Ren indoktrinering, bestilt af MetteFUSK!

  Der er åbenbart lavvande hjemme hos Lars Ranthe, når han påtager sig dette job, at formidle så meget desinformation.

  Ja-ja, 5 millioner er bare peanuts. Ja-vist, men det er princippet!
  Hvis socialdemokraterne vil producere en tv-serie der hylder dem selv, kan de vel selv betale for det!
  Det skal ikke pålægges TV2, at producere samt DFI at støtte finansielt med offentlige midler, fordi det på forhånd er en dødsejler.

  På HoppeBorgen er det åbenbart kun Messerschmithen, der finder dette svineri med danske skattemidler 100% urimeligt.
  Resten af kolbøtterne derinde er totalt ligeglade med fædrelandet & danskerne, de vil ikke have deres politiske karrier forstyrret!

  “Die dumme Dänen” befinder sig fint som skaffe dyr, mens regimet tager røven på dem gang på gang.

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Støt TR! SIAD! Brand en Bog! P.

  1. Tennis-spilleren

   NP mener at sommeren 2023 var den vådeste
   nogensinde i dansk vejrhistorie, men glemmer
   sommeren 1886. Stormene og oversvømmelserne
   i 1634 og adskellige gange senere, har han heller
   ikke med i sit “klima-regnskab”. Han ser også
   bort fra solens, havenes og skyernes betydning,
   fordi han tror at co2 styrer klimaet.

   1. Niels Poulsen

    Det er ikke noget, jeg “mener”. 2023 ER det vådeste år i dansk vejrhistorie:

    https://vejr.tv2.dk/2023-12-14-2023-er-nu-det-vaadeste-aar-nogensinde-i-dansk-vejrhistorie

    1. Tennis-spilleren

     Du mener altså at TV2 er en
     sandhedskilde der overtrumfer alle
     andre kilder. Har du nogensinde en
     mening du ikke har hentet fra de
     officielle propaganda-stationer?
     Tænker du aldrig en selvstændig
     tanke? Tilsyneladende efterplaprer
     du alt hvad massemedierne påstår.

    2. Piotr

     TROLL ALERT!
     At NP henviser til TV2 som kilde, evidens, må han betegnes som IDIOT!
     Dette socialdemokratiske propaganda apparat!

     Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Støt TR! SIAD! Brand en Bog! P.

 42. Blot en bemærkning

  Der er nu en ny artikel af Aamund.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *