TIL OLIE- OG GASFESTIVAL I ØRKENEN

Sultan Ahmed Al-Jaber er en glad og stolt mand. Det er lykkedes ham at mobilisere denne klodes 70 000 førende klimariddere om det grønne bord. Denne udsøgte skare er i hundredvis af private og offentlige fly hastet til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater til den årlige COP- konference i FN-regi for at drøfte veje til det fælles mål: den globale afkøling, der skal opnås gennem en dramatisk omlægning af verdens energiforbrug. Fra olie, kul og gas til vindmøller og solpaneler kombineret med fangst og deponering af CO2, der officielt er udpeget som den bestemmende faktor for klimaets udvikling her på Jorden.

Sultanen ved godt, at dette ikke kommer til at ske. Heller ikke denne gang. Konferencen hedder COP 28, fordi det er 28. gang, man mødes for at nedbringe CO2-udledningen og derved dæmpe den forventede globale opvarmning. Det er også 28. gang, at det bliver ved snakken og de svulstige skåltaler. Ahmed Al-Jaber er udnævnt til formand for konferencen, som vel egentlig burde være afholdt i den grønne revolutions tempel hos World Economic Forum i Schweiz med Greta Thunberg for bordenden. Men hun har for en stund taget orlov fra klimakampen for at jage jøder. Og skiløjperne i Davos er i slutningen af november endnu ikke prepareret til sjov i sneen for de mange betydningsfulde beslutningstagere fra alle FN’s medlemsstater.  Så sultanen løb med konferencen og har efter eget udsagn hermed en enestående mulighed for at gøre store forretninger, nu da han har samlet 70 000 ministre, statschefer, konger og prinser på ét sted. Sultanen er nemlig koncernchef for en af verdens største producenter af fossil energi, Abu Dhabi Oil Company, som agter at øge produktionen af olie og gas i de kommende årtier, da sultanen belært af erfaring udmærket ved, at når COP-konferencens svulstigheder, tomme løfter og hule forsikringer er klinget af, stiller deltagerne pænt op i kø for at tegne olie- og gaskontrakter.

Virkeligheden viser da også, at der er en gabende kløft mellem de klimamål, man på de mange COP-møder er blevet enige om og de faktiske resultater. Igen, igen har nationerne i enighed fastlagt en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, men en nylig FN-rapport fra klimapanelet IPCC konkluderer, at vi er på vej mod en temperaturstigning på 2,9 grader. FN’s generalsekretær Antonio Guterres, der altid er klar til en udtalelse om ting, han ikke har forstand på, slår til igen: ”Det er de politiske lederes skyld. En afgrund beklædt med knuste løfter, knuste liv og knuste rekorder. Verden koger!”

CO2-udledningen skulle efter alle aftaler være på vej ned, men IPCC-rapporten viser tværtimod, at produktionen af kul, olie og gas er på vej op og vil fortsætte med at stige gennem det meste af dette århundrede. Alle rapporter viser, at efterspørgslen efter energi tordner i vejret især i Afrika og Asien, og selv om FN og alverdens grønne klimariddere maser på for at plastre Afrika til med vindmøller og solpaneler, vil afrikanerne hellere have kul, olie og gas, fordi de ved udmærket, at man ikke kan skabe en vækstøkonomi på svigefulde og upålidelige energikilder som sol og vind.

Kineserne har rapporteret til IPCC, at man begynder at udfase kulproduktionen omkring år 2050, hvad ingen mennesker dog tror på. Der bygges i øjeblikket over 600 nye kulkraftværker globalt. Flertallet er i Kina, men også Indien, Japan og Vietnam er godt med. Olie- og gasproduktionen vil bestemt ikke blive reduceret efter 2050, hvis der er efterspørgsel, og det vil der være, da den ’grønne omstilling’ til vind og sol halter langt bagefter de aftalte mål.

Vi kan konkludere, at hverken målene om 1,5 eller 2 graders stigning kan nås. Det var også en forudsætning, at vi inden 2050 kunne opsamle og deponere 5 milliarder tons CO2. Der er bare ingen, derved hvordan man teknisk kan realisere denne luftige antagelse, og der er heller ikke noget, der tyder på, at vi udvikler teknologien i den nærmeste fremtid.

Det går i øvrigt rigtigt skidt med den grønne omstilling mange steder. Ifølge Bloomberg forventes halvdelen af de planlagte vindmølleprojekter i USA at blive nedlagt, fordi de er urentable. Det er allerede gået ud over danske Ørsted og tyske Siemens- Gamesa. Salget af e-biler er stagneret i USA, og producenterne fyrer folk og nedbringer produktionen. Ford Motor Company meddeler, at de kommer til at tabe 4,5 milliarder USD på e-biler i år. Også Honda og General Motors har skrottet deres produktionsplaner. Herz vil ikke udleje e-biler mere på grund af de høje reparationsomkostninger. Autoforhandlerne må sælge lagrene af e-biler ud med enorme tab.

Investorerne i USA flygter fra den grønne omstilling med katastrofale kurstab til følge for den grønne industri: Ørsted er faldet med 67 %, Power Inc. (solpaneler) 71%, Charge Point Holdings Inc (ladestandere) 70 %, og Nikla Corp (e-lastbiler) er i dag helt uden værdi. Man kan således ikke tvinge hverken forbrugere eller regeringer til at foretage sig handlinger, der strider mod sund økonomi og sund fornuft. Den grønne revolution fungerer simpelthen ikke, fordi almindelige, fornuftige mennesker køber ikke rædselsfortællingerne fra IPCC og fra næsten samtlige medier om Jordens snarlige undergang, hvis ikke vi stopper udledningerne af CO2.

Det norske Statistics Norway, som er statens statistiske bureau svarende til Danmarks Statistik, har netop publiceret en rapport, der konkluderer ”at effekten af menneskeskabte CO-2 udledninger synes ikke at have forårsaget systematiske fluktuationer i klodens temperaturer gennem de seneste 200 år”.  Sultan Ahmed Al-Jaber smiler bag rattet i sin Rolls Royce Silver Ghost.

Den 30. november 2023

89 Thoughts to “TIL OLIE- OG GASFESTIVAL I ØRKENEN”

 1. ino

  Hvor velgørende en sammenfatning af klimakirkens tilstand. Af hjertet tak.

 2. Henrik Wegmann

  Den “Grønne Omstilling” har skabt så store pengestrømme, at ingen og intet for nuværende kan stoppe den. Da den med turbo på propagandaen samtidig har antaget en karakter af religion, vil en indgriben skabe voldsom vrede blandt de “troende”. Og de udgør utvivlsomt et flertal i hele den dekadente vestlige verden.

  Så der er lang vej hjem, før Co2-religionen mister sit fodfæste, da folk jo er stærkere i troen end i ønsket om viden. Et godt eksempel herpå er, at folk i næsten to tusinde år troede på, at Jesus gik på vandet og lavede sten om til brød.

  1. Tennis-spilleren

   Et dårligt eksempel med mindre
   man foragter den kristne kulturarv. Bedre eksempler
   er den nazistiske, marxistiske og islamistiske religion
   som via hjernevask forvandler tilhængere til fanatiske
   og overtroiske galninge. Der villigt lader sig udnytte
   af ideologiske “eliter”. Hamass er det nyeste eksempel.

 3. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Verdensreddernes krig mod co2 er
  en krig der bygger på falsk videnskab, forfalskede
  statistikker, forfalskede måleresultater og et utal
  af kvarte sandheder om klimadannelsen. Man ser
  bort fra solens betydning, man ignorerer fotosyntesen,
  man fortier at alle træer og planter vil visne uden co2.
  Co2 propagandaen drives frem af særinteresser som
  vindmølle-industrien, solcelle-producenterne, sælgerne
  af atomkraft-værker og el-biler samt røde partier som
  regner med at mange vælgere vil stemme på dem, hvis
  de lover at redde dem fra at blive kogt og stegt af klimaet.

  Læs bøger om solen og co2 fra før år 2000, se leksika om
  foto-syntesen, se hvad PragerU oplyser om el-biler osv.

  De røde og radikale partier regner med at kunne hente
  mange milliarder kroner hjem via co2 afgifter. Penge som
  de vil bruge på “grøn” omstilling, som i realiteten er en
  omstilling til kommunistisk diktatur. Som vil blive et “1984”
  helvede for de fleste danskere, selvom de røde lover at
  det vil blive et jordisk paradis.

  Læs hos Hodja og Snaphanen om Chrborgs
  forrykte, uhyggelige og dødbringende planer
  for danskernes liv og fremtid.

  Nogle af planerne bliver sat i gang inden jul.
  (WEF, WHO, FN og Pfizer projekterne mv.)

  1. Der var engang et yndigt land

   Europas top-politikere er i fuld gang med
   at forpeste og ødelægge livet for millioner af europæere,
   danskere og svenskere osv. Og siden 1968-70 har kommu-
   nister, radikale og feminister ført en slags skyggekrig mod
   mændene, familierne og børnene. Her er nogle citater fra
   Readers Digest1994: “Europas unge går forbrydervejen”.
   (Det Bedste 94)

   “Den fremmede trak den 20-årige ind i Jorcks pssage, hvor han slog ham ned og sparkede og trampede på ham. Da han holdt op, havde
   hans offer fået sprængt tolvfingertarmen og fået ødelagt bugspyt-
   kirtlen”.

   “Den kraftige stigning i antallet af forbrydelser begået af unge på
   under 16 år gør politi og andre myndigheder urolige for samfundets fremtid. Unge optræder som forhærdede forbrydere i en stadig tid-
   ligere alder, siger en dommer. Vi kommer nu ud for børn på 12 og
   13 år som ingen overhovedet har styr på”.

   Tre børn på 12 0g 13 år brød ind i en lejlighed og bankede en 10-årig
   dreng sønder og sammen, før de stak af med en videomaskine.

   Tre drenge 14-16 år snusede rundt ved en bank i Kbhvn., indtil de
   fik øje på et passende offer. De så en 82-årig dame hæve penge og
   fulgte efter hende. I hendes opgang overfaldt de hende så voldsomt
   at hun slog hovedet mod cementen og døde senere.

   Et andet foruroligende træk er at flere og flere bruger skydevåben.

   Antallet af væbnede røverier stiger år for år. Og må tælles i tusinder.
   Mængden af uprovokeret vold, altså overfald på sagesløse, indgår i
   stadig flere forbrydelser.

   Eksperter ser nedbrydningen af familierne ogf forældrenes autoritet
   som en hovedårsag.

   Stadig flere børn vokser op uden en far. Både skilsmisser og enlige
   mødre som aldrig gifter sig, er årsag til faderløse børn. Og børn
   uden en far er særlig tilbøjelige til at reagere med stress, vrede og
   vold. Ensociolog ser en ond cirkel de omfatter “familier” uden en far,
   manglende forbilleder og dårlige resultater i skolen. Et barn som
   vokser op hos en enlig mor i et kvarter med mange enlige mødre,
   dømmer efter det som han eller hun ser. Og så kan man godt få
   lærere og psykologer mv. til at forklare en dreng at han skal være en god far for sine børn når han bliver voksen – men han aner ikke hvad
   det vil sige, medmindre han har set det selv.

   Ann Britt G. fra et fængsel nær Stockholm har lavet en undersøgelse over de mest forhærdede kriminelle blandt fangerne: “Af de fanger
   kan jeg ikke komme i tanker om en eneste, som havde en stabil
   kontakt med en voksen mand i løbet af sin barndom og ungdom.

   Artiklen fsatslår også at retssystemet er helt ude af stand til at holde
   trit med nutidens bølge af kriminalitet. Og den fortæller om det vok-
   sende forbrug af narko, alkohol og angstdæmpende medicin mv.

   Den stadig grovere vold i film og fjersyn og computer-spil omtales i
   forbindelse med at “voldskulturen har aldrig været mere udbredt”.
   I adskellige tv-serier forherliges vold som en brugbar løsning på
   tilværelsens problemer.

   En børnepsykiater der havde undersøgt 20 unge morderes baggrund,
   fortalte at en fjerdedel af drabene havde voldelige film været en
   medvirkende årsag.

   Antallet af voldelige røverier mod butikker er også steget. Et ægtepar
   som havde brugt syv år på at opbygge en juvelerforretning, blev op-
   søgt af en bande som slog dem med baseballkøller og hakkeskafter
   og truede dem med et oversavet jagtgevær. En ung kvinde fortæller
   om at hendes far blev skudt ned i sin tobaksforretning. Det var det
   sidste af mange væbnede røverier i butikken i løbet af 8 år. Morderen
   var en 17-årig.

   Artiklen oplyser også om at der i flere lande er sket en ret effektiv
   bekæmpelse af indbrud og overfald. (Men Danmark synes ikke at
   have lært af dem)

   Og det fortælles at ofrene for kriminaliteten ofte glemmes. De er
   ikke nær så “interessante” som forbryderne, set gennem radikale
   og liberale briller. Ligesom stort set ingen partier og medier har
   ønsket at se nærmere på de tusindtallige tragedier som følge af
   rød og feministisk familiepolitik. Som har ført til verdensrekord
   i skilsmisser og faderløse børn. Og til en næsten utrolig hetz, ned-
   vurdering og diskrimination af mænd. Både de og børnene er udsat
   for nedladenhed, retsløshed og iskold kynisme i det bureaukratiske
   og kommunistiske familiesystem.

   1. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

    DET STØRSTE TYVERI I DANSK HISTORIE.
    VORES PENGE BLIVER VÆRDILØSE. EN
    1000 KR. SEDDEL KAN VÆRE 0 KR. VÆRD
    OM ET ÅRS TID.

    Det mest forstemmende og deprimerende
    er at den typiske dansker/vælger foretrækker at
    hente sin “viden” om samfundet fra de købte og
    betalte statsmedier, hvor den står på manipulation
    80-90% af tiden. Derfor vil Danmark sandsynligvis
    ende som en fejlslagen stat, som et shit-hole i stil
    med Somalia, Congo, Sverige, Colombia og Libanon.

    Følger man med hos Hodjas blog og Snaphanen,
    modtager man ofte helt andre oplysninger end via
    DR, TV2 og papiraviserne. Oplysninger om hvordan
    magtmisbrug, svigt, skandaler, vold, knivstik, mord,
    indbrud og svindel nu dagligt foregår overalt i vores
    tidligere så fredelige land. Oplysninger om en WEF
    og WHO politik m.m. som vurderes til at ville sende
    død ind i hundredtusindvis af danske hjem. Mens
    andre former for politik vil gøre os fattige og ufrie.

    SE EBs netavis “Det er tyveri”. En lille blå firkant,
    klik på den og læs om hvordan regeringen nu vil
    til at gøre vores pengesedler ulovlige og værdiløse.

    Læs om en bevægelse der protesterer mod
    afskaffelsen af kontanter. Og se Nigel Farages
    indtrængende advarsel mod et samfund hvor
    alle betalinger skal foregå med digitale kort.

    1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

     Som artiklen 1994. og mange andre artikler
     i snesevis af andre blade, aviser og tidsskrifter
     viser, har der ikke været mangel på advarsler
     om at det gik den forkerte vej med indvan-
     dringen, kriminaliteten og familiernes og de
     unges trivsel. Men Borgen har ignoreret alle
     advarsler. Man blæser også på Sveriges og
     andre landes blodige erfaringer. Og ikke nok
     med det, man beskærer systematisk velfærds-
     statens ydelser. Skattetrykket stiger hele tiden,
     samtidig med at de privates økonomi nedbry-
     des og sundhedsvæsnet, retsstaten, forsvaret,
     busruterne, pensionerne, og meget, meget
     mere udhules, forringes eller bringes tæt på kollaps.

     Kort sagt, Borgens platugler er ligeglade med
     alle og enhver danskers liv og fremtid. De vil plyndre os, nedgøre os, tyrannisere os, udskifte
     os og etnisk udrense os.

     Se selv de alarmerende oplysninger som findes
     over 100 steder på nettet.

     1. Sandhed er bedre end løgn

      Politik består efterhånden ikke
      af meget andet end bluff, svindel,
      løgn og humbug.

      Det siges igen og igen at Danmark er
      et rigt land med en bomstærk økonomi.
      Men hvorfor hagler sparekrav så ned
      over kommuner, regioner og hospitaler?
      De skal tilsammen spare tusindvis af
      millioner af kroner. I forvejen har de
      gennem over 15 år været pålagt den
      ene spareøvelse efter den anden.

      Alligevel synes Mette og Lars at vi betaler
      for lidt i skat. Og Mette siger at hvis vi ikke
      arbejder mere og til vi bliver 74 eller 78
      år, er der ikke råd til velfærd og sundhed.
      Og Lars vil have alt centraliseret.

      Men når landets økonomi diskuteres,
      vil ingen politikere tale om at der bru-
      ges HUNDREDVIS AF MILLIARDER på
      indvandring, på co2-projekter, på
      pengepakker til Afrika, Ukraine og
      EU, på tunellen til Tyskland, på alle
      mulige gyldne håndtryk, kunstværker,
      prestigeprojekter, politikerluksus, den
      såkaldte grønne omstilling, på mere
      beton-bureaukrati, på dødssyge refor-
      mer og alle mulige pjattede påfund.

      Hvis man ikke fråsede 600 milliarder
      kr. om året væk på disse udskejelser,
      ville der rigeligt være råd til skatte-
      lettelser og bedre sundhed osv.

 4. Niels O

  People in Dubai don’t like the Flintstones. But people in Abu Dhabi do!

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Vi befinder os midt i
   VERDENSHISTORIENS STØRSTE MASSEMORD
   fortæller eksperter hos Snaphanen.

   Se de nyeste videoer om “Overdødeligheden
   som politikerne og medierne ikke taler om”.

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    Klima-fanatikerne mener nu at Vestens
    lande hvert år bør betale 3000 MILLIARDER kroner
    til sydlandene som erstatning for co2 skader som
    Vesten angiveligt har påført Afrika og Asien. Mette
    og Lars har foreløbig besluttet at sende 175 milli-
    oner kr. sydpå. Oveni i flere milliarder kr. som er
    sendt ud af Danmark i år. Det bliver nok snart
    nødvendigt at danskerne arbejder til de er 80
    eller 85, hvis de skal kunne klare at betale for
    både indvandringen, verdens-frelseriet og de
    100 andre ting som gammel-partierne har
    storslåede planer om.

    ……….
    ……….
    ……….

    Aldrig før i vi danskes 3000 år lange historie
    har det set så mørkt og dystert ud. De fleste
    politikere synes fast besluttet på at ødelægge
    middelklassen, landbruget, de små virksomheder
    og boligejernes økonomi, osv., osv. Vi kommer
    nærmere og nærmere på at samfundet bliver
    fascistisk, voldeligt, utrygt, fattigt og vanvittigt.

    Et kaotisk sammenbrud af lov og orden, af
    økonomi og tryghed… i stil med hvad der er
    sket i Grækenland, Italien, Frankrig og Sverige…,
    er antagelig ikke særlig langt væk.

    1. Alle de gamle partier er utroværdige

     BOLIGEJERNE ANGRIBES
     OG DRIVES FRA HUS OG HJEM

     Regeringen vil ikke hjælpe

     Huslejestigning på 10.000 kr. fra den ene
     dag til den næste. Se EBs netavis.

     Snart følger EU op med yderligere et
     økonomisk overfald på boligejere og -lejere.
     Komplet usagligt direktiv på vej.

     xxxxxxxxxx

     Snaphanen: “Tallene viser at de
     begår massemord”.

 5. Karl Martell

  Det er aldrig helt godt hvis en Sultan er glad, for det betyder som regel, at det går os ilde! Det er også lidt underligt at sidde her i Danmark i bidende kulde og hører politikere og journalistiske medløbere helt uden kritisk sans, fra dejlige lune Dubai, udtale sig om den globale opvarmning. Som Dan Jørgensen sagde vi diskuterer ikke længere om, der er klimaforandringer, men hvordan vi stopper dem. Nuvel der er klimaforandringer, og det har der såmænd altid været, mennesker lever bare for kort til for alvor at opleve dem. Det vi skal diskuterer er i hvor høj grad menneskelig aktivitet har indflydelse, og konsulterer man videnskaben er det eneste man får ud af det, at det ved vi ikke noget om. Selv hvis vi bruger det videnskabelige artikler som IPCC selv lægger til grund for deres påstande, så er konklusionen, at vi ikke kan sige noget som helst om det. Det der er galt er at diverse undersøgelser bliver læst og fortolket af uvidende og ind imellem uhæderlige journalister, som så i deres leden efter sensationen ofte når frem til præcis det modsatte af hvad artiklerne konkluderer.
  Et eksempel, i forbindelse med IPCC’s første undersøgelse, benyttede man 12.000 videnskabelige indersøgelser, lige over halvdelen af undersøgelserne konkludere, at man ikke kunne sige noget om menneskets indflydelse på klimaet, ca. 3% konkluderede at forandringerne udelukkende skyldtes mennesket, og ligeledes 3% konkluderede at mennesket overhovedet intet havde med sagen at gøre.
  Resten af forfatterne konkluderede, at mennesket under en eller anden form havde indflydelse, nogen mente meget, andre mente lidt, men da journalister havde tygget det igennem, var den halvdel, som mente, at man intet kunne sige, simpelthen fjernet, og den store pulje som vurderede at menneskelig aktivitet havde nogen indflydelse, blev alle taget til indtægt for, at mene et mennesket var skyld i klimaforandringerne. Det kom til at hedde at 97% af forskere mener mennesket er skyld i klimaforandringer.
  Nu er det heller ikke ligegyldigt hvem forskerne er, f.eks bør en forsker i fysik eller kemi vægte højere end en filosof og en psykolog.
  Blandt forskerne var der også flere farverige personer, så som Albus Dombeldore, Anders And og Snurre Snup. Det eneste man kan få ud af det er, at måske har søgekriterierne ikke været helt finmasket, og det er så det videnskabelige makværk,der fortsat lægges til grund for vel nok verdens hidtidige dyreste omstilling, som med sikkerhed gør os fattigere, uden overhovedet at løse noget som helst.

  1. Tennis-spilleren

   Enig. Det er rigtigt at journalisternes flertal
   fordrejer tingene og fortier alt der forstyrrer deres
   postulater om klimaet, om krigen, om EU, om FN, om
   indvandringen osv. Den med at alle videnskabsmænd
   i verden eller mindst 10.000, var enige om at co2 truer
   os med udryddelse, er en propaganda-løgn. Og at de
   færreste filosoffer, psykologer og politikere mv. har
   kendskab til klimadannelsen, kan man nok roligt gå
   ud fra.

 6. Ole Madsen

  For ikke så længe siden var der udbredt konsensus om, at en ny istid var på vej. Hvordan kunne videnskaben fejle så eklatant?

  1. Karl Martell

   En ny istid er på vej, men ikke lige med det samme – Heldigvis!
   Sidste mellemistid Em tiden varede ca. 11.000 og var i øvrigt varmere end den mellemistid vi lever i nu. Denne mellemistid Holocæn har nu varet 11700 år.
   Det er i øvrigt manipulation, når journalister skriver, at det ikke har været varmere de sidste 100.000 år. Ikke fordi det er forkert, for fra for 11700 år siden havde 90.000 års istid. Men det er unødigt alarmistisk og en gratis omgang. I øvrigt var det varmere i maglemosetiden og formodentligt også i den minoiske, den romerske og den middelalderlige varmeperiode.

   1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

    Gik det ikke lidt for hurtigt med kommentaren?

    Som vintrene 1940-42 viste kan det pludselig blive
    meget koldt flere år i træk. Og solens udstråling
    varierer bl. a. efter hvor stor solplet-aktiviteten er.
    Som bogen Dansk vejr i 100 år viser, er der vejr-
    rekorder ca. hvert år, 104 på 100 år, og de er
    umulige at forudsige. Undersøgelser langt tilbage
    via iskerner og årsringe i træer mv. viser at co2 er
    uden indflydelse på temperaturen. Og det er
    bevist ud over al tvivl, at uden co2 vil alle planter
    visne og der vil opstå hungersnød. Co2 hysteriet
    bygger på ensretning og skræk-propaganda.
    Der var orkanagtige storme, meget varme
    somre og iskolde vintre igen og igen. Se bogens
    fotos vedr. 1929, 1942, 1947, 1952, 1956, 1962,
    1963, 1965, 1973, 1979, 1980, 1983, 1986 og 1989.
    Om vi nu har kurs mod en mindre istid eller en
    varmeperiode véd ingen, for det afhænger først
    og fremmest af solens udstråling, og den kan
    ikke beregnes bare 1 år frem.

  2. Blot en bemærkning

   Ole Madsen: Det giver Hodja svar på i mindst 10 videoer i år.

  3. Ole Madsen

   Når videnskaben kunne fejle så eklatant med hensyn til den truende istid, kan den måske også fejle lige så eklatant med hensyn til den truende globale opvarmning.

   1. Ole Madsen

    En ny istid er måske en realitet. Den globale opvarmning er under alle omstændigheder en realitet, når solen begynder at expandere.

 7. Flaben Fræk

  Frøken Thunberg & Konsorter satser tilsyneladende ikke længere alle pengene på CO2 spøgelset. Pigebarnets spindoktorer, er, for nu at bruge en banal magement frase, vist i gang med at diversificere forretningen – Lige nu er jødehadet i høj kurs – Hvad bliver det næste stunt? – Hvalerne, Plastikøen, Great Barrier Reef? – Sorry; All Taken!

  Må jeg i stedet foreslå, at frøken Thunberg begynder på en regulær uddannelse; måske skulle Greta lade det blødende hjerte komme de syge- og gamle tilgode? Hvad med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, dem er der mangel på – Pøj pøj Greta…

  NB: Som det fremgår af Asgers fine beskrivelse, er vi med COP 28, vidner til klimahysteriets endelige kollaps – Man kan mene om Sultan Ahmed Al-Jaber hvad man vil, men hans sans for sarkasme, spot- og latterliggørelse kan vi ikke tage fra ham – Go ahead Ahmed Al-Jaber (make my day!)

 8. Jc Holland

  Røde og lyserøde i kor:
  “Vi….og ikke solen….
  BESTEMMER KLIMAET”

  Der høres klapsalver og støvle-tramp som i Nürnberg 1936…

 9. Piotr

  Hvilket cirkus!
  Hele mafiaen af globalister, WEF og ikke mindst de håbløst uduelig fra EU er samlet i Dubai.
  MetteFUSK er også draget afsted i privatjetten, stærkt flankeret af tumpen Helikopter-Dan og LarsLORT. Mon de kan flyve sammen i samme fly?
  MetteFUSK skal udbrede sin teori om “hockey-stavs” metoden, der skal redde hele verdenen, og om hvordan hun tror den skal virke i praksis.

  Disse fantastiske projekter som Power to X, grøn strøm der bliver til brændstof, indfangning af Co2, der skal pumpes ned i undergrunden ude i Vesterhavet og ikke mindst god landbrugsjord der skal overplastres med solceller.
  Danske skattebetalere er allerede hængt op på regningen for disse milliardprojekter, som fremstår et eventyr, præcis som Klima/energi-ørene og eventyret om elektriske biler.

  Når FUSKen er løbet tom for ord, da hun ikke aner hvad hun taler om, skal helikopter-Dan tage over og sikre, at de mange landes repræsentanter køber deres kommende klima teknologi i Danmark.
  For at få nogle kunder i butikken har helikopter-Dan allerede formøblet DKK 350 Millioner til en klimafond, der skal støtte “fattige” korrupte lande, der påstår de lider under det klima, der er forårsaget af den industrielle verden.

  Det kunne være interessant at følge disse penge, krone for krone, for at se i hvilke lommer de havner. (Det gælder for alle de milliarder LarsLORT sender til Ukraine).
  Disse penge var bedre givet ud i Region NordJylland, så de ikke behøvede at fyrer 223 sygeplejersker!

  LarsLORT er vel bare med for at vise sin lavstammede statur frem på de internationalt bonede gulve. En kommissærpost ved EU eller FN ville ikke være af vejen, efter det næste valg til hoPPeBorgen, der kommer i nær fremtid.
  Grunden til at drage til COP28, er at de alle 3 er ude med jobansøgninger til nogle fede internationale jobs, med skattefri løn + diæter (Lidt ala Vestager.)
  Fordi, ingen af dem besidder den mindste viden om vort klima.

  Timingen for at drage til dette ligegyldige møde må siges at være “perfekt”!
  Der da er rigeligt med presserende møgsager i DK der kalder på FUSKENs opmærk-somhed; FE-sagen, Co2 på landbruget, Hamas sympatisører, Koran-Loven, lønforhandlinger med FOA, EU, osv osv….

  Men hvad fanden! det er jo bare socialisterne arbejds-soldater, de skal bare holde kæft og arbejde noget mere, betale noget mere i skat til socialisterne velfærdssamfund, så skal MetteFUSK nok sørge, at få pengene brugt, på det hun mener arbejds-soldaterne har brug for.

  Meget interessant hvad K. Martel skriver om IPCC´s første klimaundersøgelse.
  Rent bedrageri!
  En af IPCC´s canadiske klima-videnskabsmænd blev for år tilbage dømt for bedrageri, da han fuskede med nogle målinger, der ikke levede op til det han havde forventet.
  Men, selvfølgelig blev det kvalt af MSM.

  Lidt som da Stefen Krebs, DDR´s udsendte i USA, denne lystløgner, rapporterede fra statskuppet i USA, om begivenheden d. 6. Januar (bl.m.a.).
  Jeg forventer at Stefen på samme måde fordrejer sandheden flere 100X, så den stemmer overens med hvad Gutteres siger, at, “jorden koger”. (hvorfor er Lilian ikke med? så kunne de trække dobbelte diæter).

  Vi er rige, så lad os være dumme! (LH)

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

  1. Amish folket døde 90 gange mindre end resten af USA

   Piotr giver et godt billede af den politiske galskab
   i de tre partier S, M, V. En galskab som støttes af
   SF, R, K, EL og “Alternativet”. Målet er at Danmark
   skal blive som Somalia, Congo, Cuba, Sverige og Nordkorea.

   Læs om overdødeligheden med pludselige, uventede
   og mystiske dødsfald der udbredes i EU-landene og
   USA/ Canada. (Snaphanen i dag)

 10. Niels Poulsen

  “Det norske Statistics Norway, som er statens statistiske bureau svarende til Danmarks Statistik, har netop publiceret en rapport, der konkluderer ”at effekten af menneskeskabte CO-2 udledninger synes ikke at have forårsaget systematiske fluktuationer i klodens temperaturer gennem de seneste 200 år”.”

  Det lyder spændende, at statsbetalte statistikere modsiger den etablerede videnskab. Kan man få et link til rapporten?

  1. Niels O

   Til orientering har jeg googlet mig frem til

   ssb.no/en/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/to-what-extent-are-temperature-levels-changing-due-to-greenhouse-gas-emissions/_/attachment/inline/5a3f4a9b-3bc3-4988-9579-9fea82944264:f63064594b9225f9d7dc458b0b70a646baec3339/DP1007.pdf

   “The Discussion Papers series presents results from ongoing research projects and other research and
   analysis by SSB staff. The views and conclusions in this document are those of the authors”

   Jeg har ikke selv nærlæst rapporten (endnu).

   1. Blot en bemærkning

    Niels O: Hvis du slår op på Hodja,
    Snaphanen, Tucker Carlson og den
    korte avis, kan du spare en masse
    googleri, og endda blive bedre orienteret.

    1. Niels O

     Nationalpopulisme-siderne er nok de sidste steder, jeg nogensinde ville søge om fakta om noget som helst.

   2. Niels Poulsen

    “Gamle og forkastede klima­teorier i SSB-notat”

    “John K. Dagsviks notat inneholder feilaktige påstander om alternative teorier som har blitt testet og forkastet av eksperimentell og empirisk forsking.”

    https://www.forskersonen.no/debattinnlegg-global-oppvarming-klima/gamle-og-forkastede-klimateorier-i-ssb-notat/2267533

    1. Niels Poulsen

     “Notatet siterer videre astrofysikeren Henrik Svensmarks teori om at kosmisk stråling gjennom prosesser i den øvre atmosfæren påvirker klimaet på jorden. Teorien ble testet i klimaforskningens dyreste eksperiment, på CERN for vel 10 år siden. Eksperimentet viste at mekanismen beskrevet av Svensmark var for svak til å påvirke temperaturen på jordoverflaten. Det er overraskende at SSB-notatet siterer gamle teorier som har blitt testet og forkastet.”

     Notatet er i øvrigt skrevet af en ØKONOM, som vil belære klimaforskerne om, at de tager grundlæggende fejl.

     “Videre impliserer Dagsvik og Moen at atmosfærefysikere ikke forstår at været er kaotisk. Men dette er såpass grunnleggende kunnskap at det undervises om i fagfeltets innføringsemne.

     Mener økonomen at han har bedre greie på fluidmekanikk enn atmosfærefysikere?”

     Det må få alvorlige konsekvenser for SSB, at skatteydernes penge bruges på politisk motiveret klimabenægtelse.

     1. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

      Her har vi så en debat mellem
      to dagdrømmere som er uden viden
      om solen, co2 og foto-syntesen. Af den
      årsag er de hårdnakkede benægtere af
      at solens varierende udstråling varierer
      klimaet. Lige nu er det hundekoldt i ca.
      140 lande, men alligevel tror de på den
      globale opvarmning som globalisterne
      præker om gennem tv-apparaterne osv.

      Og de er så store kujoner at de ikke tør
      se på de store mængder af oplysninger
      som en lang række ikke-røde netaviser
      lægger frem

      om co2, WEF, WHO og FN,

      om krig, terror, EU og indvandringen,

      om undergravningen af
      Vestens demokratier og familier og
      almindelige menneskers økonomi, fri-
      hed og tryghed,

      om fascistiske og dødbringende
      angreb på folkesundheden.

      Niels Poulsen og Niels O vil ikke risikere
      at komme ud af deres uvidenhed, for de
      er fint tilfredse med de røde “sandheder”
      som de er blevet hjernevasket med
      i årevis.

      Derfor vil de ikke se på hvad PragerU
      og Hodja osv. leverer af beviser for at
      Vesten er på vej ind i selvødelæggelse,
      statsterror og folkeudskiftning/folkemord.

  2. Niels Poulsen

   Det viser sig at være politisk motiverede klimabenægtere, som står bag “notatet”.

   “Climate denial published by Statistics Norway”

   https://blog.indecol.no/climate-sceptic-talking-point-published-by-statistics-norway/

   1. Niels O

    Det var ment som en service fra min side. Så selv tak.

    Selve religionskrigen mellem det ene hold troende og det andet hold troende, lader jeg jer andre om.

    1. Niels Poulsen

     Du får det til at lyde, som om holdene er lige store. Antallet af klimabenægtere svarer til antallet af tilhængere af flad jord teorien.

     1. Niels O

      Har du noget dokumenterende statistik på det?

      ;o)

     2. Niels Poulsen

      Måske skulle man undersøge det? Flat Earth Society havde efter sigende cirka 3.000 medlemmer i sin storhedstid. Til sammenligning afholder pendanten til Flat Earth Society inden for klimabenægtelse, Klimarealisterne, deres generalforsamling på et kommunebibliotek, en lille samling gråhårede excentrikere som det er.

      Men der er en vigtig forskel. Der står store økonomiske interesser bag den fortsatte produktion af olie, gas og kul. Klimabenægterne støttes af olie-, gas- og kulindustrien. (Der er ingen økonomiske interesser i flad jord teorien).

      Det er her relevant at minde om forskellen på en psykopat og en sociopat. En psykopat ved ikke, at han overtræder samfundets normer og moral. En sociopat ved godt, at han overtræder samfundets normer og moral.

      En del af klimabenægterne er sociopater. De taler imod bedre viden. De ved godt, at den etablerede naturvidenskab har ret, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at udledningen af CO2 skaber det vilde vejr, som koster samfundet milliarder i kystsikring, skybrudsanlæg og kloakering. Men hvad skal olie-, gas- og kulproducenterne leve af, hvis den grønne omstilling får succes og fremtidens energikilder bliver sol og vind? Levebrødet bliver taget fra dem. Og derfor spreder de falske teorier og misinformation for at bevare deres magt og indtjening lidt endnu.

     3. Niels O

      Niels Poulsen
      02/12/2023 at 18:00

      Nå, det havde du ikke. Ligesom alle krigerne på begge sider af klimakrigen ikke har det.

      Kun ord, ord, ord…..

     4. Niels O

      +
      Din argumentation er bygget på, at et flertal i en religionskrig ikke kun vinder, men dermed også har faktuelt ret.

      Den har jeg aldrig købt.

     5. Niels Poulsen

      Fred være med din neutralitet i “religionskrigen” mellem den etablerede naturvidenskab og klimabenægterne.

      Ifølge din logik betyder det trods alt, at olie-, gas- og kulindustrien også må anses for religiøse. Det giver ny mening til begrebet “den sidste olie”.

     6. Niels O

      Så længe jeg ikke kan få et 100% vandtæt bevis fra nogen af siderne, om at de har ret, så tillader jeg mig at forholde mig neutral.

      Det synes jeg er en fornuftig tilgang til alle livets spørgsmål.

      Således bliver alle proxyargumenter om et flertal, der mener dette og hint, samt angreb på modparten, om hvilke type mennesker, de kan beskrives som, m.m.m. til ofte pinlig irrelevant ordlarm.

      Jeg stiller gerne djævlens-advokat-spørgsmål til faglige argumenter, men det er yderst sjældent, at jeg hører nogen.

     7. Niels Poulsen

      Den naturvidenskabelige metode vil aldrig give dig 100 procents vished. En naturvidenskabelig sandhed består kun, indtil den er blevet modbevist ved nye teorier, empiri og eksperimenter. Newtons verdensbillede viste sig at have et begrænset gyldighedsområde og blev udvidet af den specielle og almene relativitetsteori og kvantefysikken. Men det gør jo ikke Newtons mekanik til tro eller overtro. At udledning af CO2 opvarmer atmosfæren, blev allerede bevist i slutningen af det 19. århundrede, endda med numeriske modeller som angiver temperaturstigningen. En barn i folkeskolen kan udføre et simpelt eksperiment, som viser sammenhængen mellem udledt CO2 og temperaturstigning i atmosfæren. Det står fast. For altid. Ingen vil nogen sinde kunne modbevise det.

      Så er der andre teorier, såsom Svenmarks teori om sol, solpletter og skydannelse. Den har ved eksperimenter vist sig at være rigtig, men effekten er minimal, den kan ikke forklare stigningen i den globale temperatur. Den kan på nuværende tidspunkt kun forklares ved menneskets udledning af CO2. Det er der naturvidenskabelig konsenssus om.

      Det mener selv klimarealisterne, ved kemiingeniør Søren Hansen. Det er fatalister. Søren Hansens bud på en strategi er følgende. Vi skal fortsætte med produktionen af olie, gas og kul, endda udvide. Vi skal rive vindmøller og solcelleparker ned af æstetiske grunde. Vi skal bygge diger pga. den højere vandstand og stormene og investere i aircondition pga. de højere temperaturer.

      Den selvmordsagtige strategi skal ses i modsætning til at nedsætte udledningen af CO2 og investeringer i vedvarende energi, som det udfoldes ved COP28.

 11. Demografi og demokrati

  “I løbet af den sidste halve milliard år har jordens klima og temperatur ændret sig drastisk mange gange. Lige nu er det ca. 10.000 år siden, at vi kom ud af den sidste istid. Vi befinder os således i en mellemistid. Her har temperaturen heller ikke været konstant, den har svinget meget, hvilket der er mange vidnesbyrd om. I historisk tid har vi haft Den Middelalderlige Varmeperiode og Den Lille Istid.” (klip fra Klimarealisme.dk. Virkelighedens komplekse klima. Søren Hansen 22. august 2020, DEBATINDLÆG, REKONSTRUEREDE TEMPERATURER.Fortidens temperaturer)

  Grunden til at det hedder Grønland er, at det var det navn vikingerne gav det, da de bosatte sig i Sydgrønland i 986. Henved 3000 vikinger og deres efterkommere boede der i næsten 400 år.
  De vidste det ikke, men de var draget afsted på grund af Den Middelalderlige Varmeperiode fra det 10. århundrede til 14. århundrede, og de rejste hjem til Island og Norge igen pga Den Lille Istid fra starten af 1300-tallet til 1850-erne. Ruinerne af bopladserne og gårdene er der endu. Klimaændringerne i dag er derfor ikke efter min mening menneskeskabte.
  (CO2 er såvidt jeg ved ikke giftigt, selvom man skulle tro det når man ser nyheder i Tv2 og DR 🙂 )
  Hvis klimaændringerne ikke er menneskeskabte, er det måske et meget større problem?

  1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

   En smule højere oppe gør NP sig klog
   på naturvidenskaben. Gætter på at han
   har skrevet af efter en eller anden klumme
   i Pølletiken eller Misinformation, for ikke meget
   tyder på selvstændig tænkning hos NP. Men det
   må indrømmes at han er dygtig til at efterplapre
   klima-aktivisternes skingre nonsens. Eller er
   han måske selv klima-aktivist?

   Alt preller af på NP. Under foregående blog,
   Holland på opvågnings-stuen er han helt til grin,
   men han fremturer blot. Når det påvises at der
   er selvmodsigelser i hans skriverier, lader han
   som ingenting. Den røde hjernevask af NP har
   været 100% effektiv.

 12. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  eller 179 skuespillere..

  Der er nu hård kritik af Lars Buksetrold
  i Ekstrabladets netavis.

  Hos Snaphanen er der mere om massemord
  forklædt som sundhed og velfærd.

  Også Redacted, Hodja, 4nyt og “X” har nyt om
  organiseret ondskab og vanvid.

  _________

  Hvor mange læser mon kommentarerne til artiklerne?
  Er det mere end 15-25 personer?

  Det med M. Jalving bliver nok ikke til noget, men hvad
  med at invitere Rossmann eller lignende skribenter
  ind som gæster? Aamunds artikler er super-super,
  men det er synd at der kan være en uge imellem dem.

 13. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  eller 179 skuespillere..

  Der er nu hård kritik af Lars Buksetrold
  i Ekstrabladets netavis.

  Hos Snaphanen er der mere om massemord
  forklædt som sundhed og velfærd.

  Også Redacted, Hodja, 4nyt og “X” har nyt om
  organiseret ondskab og vanvid m.m.

  _________

  Hvor mange læser mon kommentarerne til artiklerne?
  Er det mere end 15-25 personer?

  Det med M. Jalving bliver nok ikke til noget, men hvad
  med at invitere Rossmann eller lignende skribenter
  ind som gæster? Aamunds artikler er super-super,
  men det er synd at der kan være en uge imellem dem.

 14. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  Ovenover har Niels Poulsen
  og Niels O en livlig debat om klimaet. NP mener at der
  er mange klimabenægtere. Men 98 % af danskerne
  tror da fuldt og fast på klimaet. At vind og vejr, sne og
  regn, sol og blæst udgør klimaet, vil ingen ved sine
  fulde fem vel benægte.

  Havde vi skrevet 1423 istedet for 2023, så lur mig om
  ikke NP ville have haft en fanatisk tro på at jorden var
  flad. For det var jo hvad magthaverne og flertallet påstod.

  Nu om dage tror NP vel på alt hvad globalisterne, femi-
  nisterne, BLM, LGBTQ+, statsradioen og metoo påstår.
  Den med de 853 forskellige køn har han vel også slugt råt.

 15. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  ÆGTE OG ÆRLIGE EKSPERTER FINDES:

  Dr. Vernon Coleman, dr. Malone, Mike Yeadon,
  dr. McCullough, Kim Warming og over 1000 andre
  læger, eksperter, laboratoriechefer, nobélpris-
  modtagere, forskere, assurandører, bedemænd,
  sygeplejersker, mikrobiologer, virologer og andre
  fra mange lande, advarer om at pandemien var falsk,
  og at covid-“vaccinerne” var og er farlige og skadelige.

  I egen interesse, se hvad Snaphanen og Hodja har
  om giftvirkninger og utallige pludselige, overraskende
  dødsfald i alle aldersklasser, herunder børn og unge.

 16. Eyvind Dekaa

  Mon ikke de trækker en streg i sandet?

 17. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  De 18-22 kommentarer som Niels Poulsen
  og Niels O har forsynet denne stribe med,
  er vel for at forstyrre og forvirre, og for at
  forsøge at aflede opmærksomheden fra
  den katastrofale og dødbringende politik
  som partierne praktiserer, iflg. Youtube,
  Tucker Carlson, TwitterX, Den korte avis,
  Gravitas, Snaphanen, Redacted og mange andre.

 18. Karl Martell

  Jeg ved godt det umiddelbart ikke har noget med emnet at gøre, men hvorfor skal man lægge øre til sådan noget sludder, som at indsatsen mod parallelsamfund er ved at virke, når nu listen er vokset fra 10 til 12.
  Jo må man forstå – områder er ikke helt så længe på listen. Det kunne måske være fordi problemerne holder flyttedag, de bliver ikke løst!
  Man skal vist bo langt inde på Nørrebro for at tro på sådan nogle luftkasteller.

  1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

   Politikerne løser ingen indvandrings problemer,
   men de flytter rundt på dem. Elle de camouflerer
   dem med vildledende snak og tomme løfter.
   Lars Løkke fik for nogle år siden den geniale idé,
   syntes han selv, at ghetto-problemerne kunne
   løses ved at sprede de kulturfremmede ud til
   hver en krog af Danmark. Ved at rive tusindvis
   af lejligheder ned, tvang man så “berigerne” til
   at flytte.

   På sundhedsområdet ville Lars hellere centralisere.
   Det fik han klaret ved at lukke mange hospitaler og
   skadestuer, så afstanden til hjælp ved ulykke eller
   sygdom gik fra 1-5 km til 50-90 km.

   Politikere kan man kende på at de leverer det
   modsatte af hvad de lover. De lover mere tryghed
   og trivsel, men det man får er utryghed og elendighed.
   De er nu ved at lukke hospitals-afdelinger i Silkeborg
   og andre byer, og for et par uger siden lukkede de
   psykiatrien i Esbjerg. Om lidt angriber de borgernes
   liv, helbred, økonomi, tryghed, familieliv, vé og vel med
   endnu flere løftebrud og udspekulerede kyniske metoder.

   Borgen er danskernes værste fjende og tungeste byrde.

 19. Vimmer Vakse Dompap

  Toner Dan J. frem på skærmen er der gang i Cirkusrevyen. Som tiden går blive co2 fanatikerne mere og mere anstrengende at lægge øre til. Dog gruer man for, hvad tossernes næste fanatiske vanvidsprojekt bliver.

 20. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Nu skal der være bevilget 6.3 MILLIARDER
  kroner til at et kraftværk på Sjælland skal oprette
  noget fidus-maskineri der kan suge co2 ud af den
  varme luft som stiger op gennem skorstenene.
  Det bliver sikkert noget med 10 milliarder inden
  man er færdig. Det er 100% pengespild men det
  generer ikke de politiske genier som har vedtaget
  planen. Og som om lidt vil til at bruge 200 eller
  300 mia. på andre luftige projekter.

  At der mangler penge til at sundhedsvæsnet kan
  fungere ordentligt, er ligegyldigt. At byggeriet af
  supersygehusene næsten er gået i stå, at der
  skæres ned på afdelinger og sengepladser m.m.,
  at der mangler personale, at uddannelsen af
  læger nedprioriteres, pyt da med det. At super-
  sygehusene aldrig bliver til andet end 2. klasses
  byggerier, det kan vi politikere da ikke tage os af.

  At alle landets kommuner
  plages af besparelser, er ligegyldigt.
  At utallige danskere lider under skrabede budgetter,
  kaos på hospitalerne, lukninger af skoler, lukninger
  af busruter, nedskæringer og forringelser, nye af-
  gifter og ny besværligheder, er også ligegyldigt.
  At Danmark har kurs mod at blive en bananstat,
  et shithole, en fejlslagen stat, er selvfølgelig komplet
  ligegyldigt. Set fra Christiansborg.

  1. Piotr

   OT. Apropos: “DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat”

   JA, mon ikke. Dette er kun en Bananstat værdigt.

   Idag er der så “breaking News” fordi den skamløst inkompetente Vamse, ja, ham der skal passe på fædrelandets, vores allesammens penge(undskyld socialisternes penge), har i dag brudt den fine gamle tradition om, at regeringen ikke blander sig i de offentligt ansattes lønforhandlinger, men at det traditionen tro forbliver forhandlinger mellem arbejdsmarkedet parter.

   Vamse strør med rund hånd 6.8 Mdr (af vores alle-sammens penge) ud på lønstigningerne til pædagoger, SOSU’er, sygeplejersker, jordemødre og fængselsbetjente. Fordi MetteFUSK & Vamse syntes de har fortjent det!
   Som FUSKen udatler: at der er tale om personale, som er “vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej”. Jamen, findes der noget mere FALSK en FUSKen? Om FUSK-matronen så bare havde sagt: “vort socialistiske velfærdssamfund”, for det jo det hun mener.
   Det er et simpelt køb af stemmer for skattebetalernes penge, for at sikre sig taburetten ved næste valg!

   OG, hvordan i hel…. FOA samt Fagbevægelsen Hovedorganisation kan accepterer, at IKKE alle de faggrupper de repræsenter i den offentlige sektor, ikke skal have del i de 6.8 Mdr Dkk, er totalt ufatteligt!
   Fagforeningerne acceptere altså, at nogle medlemmer er mere værd en andre!! WTF!
   Jo-vist, fordi pamperne har fået deres(jeg brækker mig)!
   Er de blevet bestukket, på samme måde som DJØFerne blev i MinkSagen?

   Jeg opfordre skolelærer, politibetjente, læger og socialrådgivere til at lægge sig med stress de næste 6 måneder!

   Jeg har absolut ingen respekt for dette cirkus, og jeg fatter ikke hvordan “die dumme Dänen” kan accepterer dette tyveri af vores penge.

   Tænk om Vamse havde proklameret at regeringen ville sætte momsen ned til 15% og fyrer 100000 DJØFer, så havde hele befolkningen fået en lille del af kagen.

   MEN, nej, danskerne er arbejdssoldater i socialisterne velfærdssamfund, de påstår at “arbeit macht frei”, stemmer sikkert, der er blot lige det “aber dabei” at du er kreperet inden du bliver fri! (hvor faannn er det jeg har set det før?).

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

 21. ino

  Niels Poulsen ovenfor påstår at et folkeskolebarn “… kan udføre et simpelt eksperiment, som viser sammenhængen mellem udledt CO2 og temperaturstigning i atmosfæren. …”
  Det magter dog hverken en folkeskoleelev eller en forsker. Hvad der sker i en glasflaske, siger ikke ret meget om hvad der sker i atmosfæren.

  1. ino

   Meget apropos, så erfarer jeg nu at Sultan Al Jaber fra Qatar i går, 3/12 2023, erklærede at der ikke findes nogen videnskab som siger at fossile brændsler skal fases ud for at opnå 1,5-gradersmålet.
   Videre sagde han:
   – At fjerne de fossile brændsler vil tvinge menneskene tilbage til grottestadiet!
   Er det ellers ikke ham der er vært for COP28?

  2. Niels Poulsen

   Jeg frygter den yderste højrefløj, ligesom min bedsteforældre frygtede nazisterne. Jeg frygter, at I ud fra jeres ekstreme politiske ståsted vil censurere den naturvidenskabelige søgen efter objektiv sandhed. Ligesom den djævelske pavemagt forsøgte at at henrette Galilei for universelle sandheder, om det så er planeternes bevægelser om Solen, eller den menneskeskabte udledning af CO2 med tragiske konsekvenser for for Jordens klima.

   Du er måske undskyldt , det er Aamund ikke. Han har ledet en medicinalvirksomhed baseret på respekt for fagkundskab inden for naturvidenskab. Men hans otium har han brugt på at bekæmpe selvsamme fagkundskab inden for naturvidenskab med fake news og misinformation.

   Jorden er flad hyler I, selvom en gammel græker længe inden Jesu fødsel beregnede Jordens omkreds ved simpel trigonometri.

   Jeg beder til Gud, at I satanister på den yderste højrefløj aldrig nogensinde må indflydelse på den politiske magt i Danmark og den uafhængige naturvidenskabelige forskning og formidling på vores undervisningsinstitutioner.

   1. ino

    Jeg tror desværre ikke, Niels Poulsen, at du ved hvad videnskab går ud på. Du synes at stå på pavens side i striden med Galileo Galilei.

    1. Niels Poulsen

     Og du og Aamund mener det samme om klimavidenskaben som en latterlig sultan (og ekstrem muslim) fra tusind og et nats eventyr.

     Hvem er de fremmede for den vestlige kultur her? Det er dig og Aamund. Fred være med det, så længe I ikke har politisk magt.

     1. Niels O

      Og således ser vi en repræsentant fra hver side af klimareligionskrigen “argumentere” ad hominem.
      Som jeg også har skrevet andet steds på siden her.

     2. Niels Poulsen

      Er du også neutral mellem Darwins arvelighedslære og intelligent design?

      Det danske samfund har enorme udgifter til kystsikring, skybrudsanlæg og kloakering af større dimensioner i de kommende år.

      Pengene fosser ud af statskassen. Skatteyderne betaler en ekstra kæmperegning for de menneskeskabte klimaændringer på grund af CO2-udledningen.

      Men Niels O er neutral, ligesom komikeren Niels Hausgaard var det i sin tid.

      Spar mig i øvrigt for din patetiske klynken over debatniveauet, skallesmækken mimose som du er.

      Kom nu, kom med dit klynk.

     3. Niels Poulsen

      Jacob Haugaard. Jeg kan stadigvæk høre ham sige med sin Fedtmule-stemme sige “jeg er neutral”.

      Vil vi have Fedtmule-Ino, -Aamund og -Niels O til at bestemme fremtiden?

      Eller vi vil have Georg Gearløs? Og hele den naturvidenskabelige tradition i Vesten?

      Det er en kamp mellem viden og uvidenhed, en kamp mellem vedvarende energi og fossile brændstoffe , mellem det frie Vesten og totalitære regimer i Rusland, Kina og Arabiske oliestater.

      Med fred være med jer, så længe I trojanske heste ikke har politisk magt i Danmark og resten af den civiliserede verden.

     4. Henrik Pedersen

      Niels spurgte Niels:

      “Er du også neutral mellem Darwins arvelighedslære og intelligent design?”

      Mig bekendt stammer arvelighedslæren fra abbeden Gregor Johann Mendel, mens agnostikeren Charles Darwin fremsatte evolutionsteorien (agnosticisme: umuligt at opnå sikker viden om den reelle virkelighed).

   2. Niels Poulsen

    Jeg mente evolutionsteorien, som ikke længere er en teori, men et videnskabeligt faktum, da den kan aflæses i menneskets og dyrenes gener. Alligevel er der religiøse grupper i USA, som vil have blandet fortidens religiøse forestillinger ind i undervisningen, ikke i religionstimerne, hvor de hører hjemme, men i biologitimerne! Religion har sin sfære. Naturvidenskab har en anden.

    Men min mening forstår du nok. Jeg kunne lige så godt have skrevet:

    “Forholder du dig også neutralt til antivaccine-modstanderne i forhold til sundhedsmyndighederne, lægevidenskaben og medicinalvirksomhederne, som fremstiller vacciner?”

    Det mest latterlige i denne diskussion er, at klimabenægterne har fundet en allieret i form af en rettroende muslim, en sultan et eller andet fra en oliestat.

    Klimabenægterne må lægge bedetæppet i retning af de arabiske oliestater og bede til, at Allah og hans profet Muhammed tilintetgør den vestlige naturvidenskab.

    1. Tennis-spilleren

     Fantasien og ideologien styrer Niels
     Poulsens tænkning. Han er helt løsrevet fra
     virkeligheden. Men det er jo det som kendetegner
     kommunister, rødfascister og utopiske fantaster.
     Hvis man gad, kunne man pille hans vrøvl helt
     fra hinanden, men han er uden for pædagogisk
     rækkevidde. Hver gang man påviser at han vrøvler,
     skifter han bare emne. Eller vrøvler videre i samme
     spor.

 22. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  To hospitaler i Nordjylland er blevet pålagt
  at spare 304 millioner kr. Det betyder at personale
  fyres. I alt 230 stillinger nedlægges. Men det vil
  ikke gå ud over patienterne, påstås det. Vil det sige
  at alle 230 ansatte var overflødige? Se EBs netavis
  under titlen: Nu er det bekræftet

  Efter kritik fra sygeplejersker indrømmes det dog
  at nogle patienter vil “opleve lidt ventetid”.

  Mange andre sygehuse skal også spare. Tilsammen
  flere milliarder kr.

  Flertallet af statens IT-systemer er alt for nemme
  at hacke. Det kan blive til skade for mange danskere.

  DR lader i lange programmer miljø-aktivister skælde
  ud over at det går for langsomt med at redde kloden
  fra “klima-forandringerne”. Men hvis forandringerne
  skyldes solen, er det jo spild af penge at bruge milliarder
  af kroner på at bekæmpe co2. Men i mange timers klima-
  debatter nævnes solen ikke en eneste gang.

 23. Klima handler ikke om klima, men om magt og penge

  DRs radio-serie “Guld og grønne skove” er
  ikke andet end fanatisk propaganda og hjernevask.
  Co2 tosser kaster sig med frådende galskab over de
  stakkels små co2 molekyler og giver dem skylden for
  at være potentielle massemordere. Som kun kan
  uskadeliggøres med masser af nye afgifter og forbud
  og et langt højere skattetryk. Og så skal landbruget
  slagtes og køerne udryddes, og vi skal alle til at spise
  pulveriserede insekter og syntetiske bøffer. Og bolig-
  ejerne og bilisterne skal betale det dobbelte eller
  tredobbelte for at have en bolig og en bil.

  Det grænseløse vanvid er nået til Danmark. Det er
  fandme uhyggeligt.

 24. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  OBS – OBS: Geert Wilders er nu statsminister
  i Holland, efter sit partis store valgsejr.

  Han går til stålet fra 1. dag. Læs om hans
  politik de lægger op til en hollandsk revolution.
  Ud med EU, slut med islamiseringen, ud med WHO og WEF.

  Læs videre hos Youtube, evt. via Hodja.

 25. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  Dem som er vilde med at ødelægge
  Danmarks landskaber, ved at plastre dem til med
  kæmpevindmøller og solcelle-parker, ignorerer to
  oplagte muligheder: 1: Man kan hente masser af
  varmt vand op af undergrunden, blot ved at bore
  nogle hundrede meter ned. 2: Man kan anbringe
  store mængder af solceller på tagene af de tusinder
  af offentligt ejede bygninger samt boligejendomme
  i byerne. Det er slet ikke nødvendigt at skæmme
  Danmark med vindmøller og firkantede kasser. Det
  er kun de co2 religiøse som tror det. Og så dem som
  ikke er co2 troende, men som lader som om, fordi
  de har en særinteresse i at skaffe sig magt eller i
  at få snablen ned i statskassen.

  Energi-krisen er kunstigt skabt, ligesom flere andre
  “kriser”. Den grønne” omstilling er et marxistisk
  fup-nummer, et værktøj til at vende op og ned
  på samfundet. En omvæltning som kan føre til
  diktatur og skrækkelige tilstande overalt i DK.

 26. Hvor er vi på vej hen?

  ET DØDSSTØD TIL POSTVÆSNET.

  Nu slagtes også postvæsnet. Det er i forvejen
  gjort ringere end brev- og pakketransporten
  som den var i 1650, hvor et brev kunne nå
  til Ålborg fra København på 4-5 dage. Nu kan
  det tage 14 dag at nå fra Amager til Østerbro
  eller Hellerup. Og portoen stiger 100%. Og
  1000 postkasser pilles ned. Og de sidste post-
  huse lukkes eller nedrives, hvis det ikke
  allerede er sket. Og gyldige frimærker gøres
  ugyldige fra 1. januar. Se EBs netavis i dag.

  Det korte varsel er frækt og uforskammet.
  Men vel godkendt af politikerne?

 27. PS

  Under den nuværende regering S, M og V
  er der flere andre stramninger og ubehageligheder
  på vej. Der lægges moms på frimærkerne. Og så
  er der nye regler for afbetaling og for kontant-
  betaling. Og bus- og DSB priserne stiger. Og der
  kan komme drastiske huslejeforhøjelser. Og
  de lovede lønforhøjelser som regeringen nu
  bryster sig af, sker først fra 2026. Oveni vil der
  om få dage eller uger blive gennemført en lang
  række besparelser, fyringer, nedskæringer og lukninger.
  Oppositionen med SF, EL og R i spidsen godkender
  stort set det hele, eller falder til føje.

 28. Kirsten Erlendsson

  Men i Danmark kan vi ikke putte penge nok i vindmøller og plastre landskab og hav til med rædslerne uden at fortælle borgerne, hvad det også koster at reparere og vedligeholde møllerne – og hvor #miljørigtigt” de brugte vindmøllevinger bliver destrueret. Hver dag bliver der bygget et kulkraftværk i Kina, og når vinden ikke blæser, så får vi hjælp fra Tyskland og deres kulfyrede el-værker. Det er til at græde over.

 29. De grønne og de woke er blodrøde

  VANVID, VANVID OG ATTER VANVID

  Nu mener mange politikere at det skal være
  et mål at reducere co2 udledning med 95 eller 100%.
  Det kommer til at koste hundredvis af MILLIARDER
  af kroner. Og det er helt uden fornuft.

  Skriv i søgefeltet: co2 reduction, så får du en side
  med 10-12 muligheder. Ca. nederst kan du klikke
  på Hodjas blogs artikel om co2. Du kan også se
  under PragerU ang. co2, el-biler og vindmøller mv.

 30. Karl Martell

  Målet skal nåes, uanset hvor uopnåeligt det er, og uanset hvor ondt det kommer til at gøre, og midlet er det samme primitive men effektive våben, som er det eneste danske politikere kender – Afgifter!
  En klækkelig afgiftstigning på benzin of diesel, på fyringsolie, og vulgære stigninger af vægtafgifterne, som man behændigt har omdøbt til grønne afgifter, afgifter på oksekød og almindelig selvpineri, kort sagt de vil gøre danskerne fattigere og de dumme danskere æder det råt!
  Der er kun et parti som er imod – Nye Borgerlige – og de får næppe over 50% af stemmerne ved næste valg!
  Det må være første gang i verdenshistorien, at et folk vælger at blive fattigere, uden at det overhovedet gør nogen forskel! Vi vælger at piske os selv med cykelkæder, bare for at få en bedre fornemmelse i maven, fordi vi er blevet fortalt, at hvis vi ikke pisker os selv, så går verden under, magen til videnskabelig uredelighed.
  Dommedagsprofeternes og flagelandernes genkomst!

  1. Ole Madsen

   Karl, jeg er fuldstændig enig med dig, men ligesom der skal to l’er i Martell, skal der også to l’er i flagellant.

  2. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

   Enig med Martell. Vi har IKKE en klima-krise.
   Det hele er et stort bluff-nummer. Som man
   kan se hos Hodja, pr. 19. september 23. Og
   som det forklares af PragerU. Og som det
   fremgår af bøger om solen, fotosyntesen
   og co2. Uden co2 ville alle planter visne, og
   vi ville sulte ihjel. Løgnekampagnen har kun
   succés fordi 90% af danskerne ikke gider
   tænke sig om, ikke gider undersøge tingene
   selv. En holdning som kan ende som en
   frygtelig ulykke for næsten alle danskere.

  3. Finn Jensen

   Karl Martell
   Helt enig.

 31. Niels O

  Så er det i morgen 7. december, at vi skal se politikere skære lunser af vores ytringsfrihed i selvgodhedens navn.

  Tænk, at jeg skal opleve denne sørgelighed i mit liv og i dette land.

  1. Jette

   Ja, her vil jeg give dig ret – Niels O.
   Det er uendeligt trist🤐

   1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

    Det allermest sørgelige er vel at
    det er hele vejen igennem at danskerne svigtes,
    snydes og forrådes af partierne og medierne. Knæfaldet
    for islamisterne er én kniv i ryggen på danskerne, men
    der er allerede stukket mange knive ind i ryggen på det
    danske folk, og flere er på vej. Alt tyder på at “systemet”
    vil fremture til den bitre ende hvor danskerne er frataget
    alt, deres land, byer, boliger, kvinder, skoler, butikker,
    kultur, privatliv osv., og enhver værdi, al ret, al frihed,
    velfærd og tryghed.

    Fremtiden ligner et fascistisk mareridt.

    Se hos Snaphanen, Youtube og Hodja
    hvad WEF, WHO, EU og FN har af lyssky planer.

 32. Alle de gamle partier er utroværdige

  Dansker med lille virksomhed mister 200.000 kr.
  på Post Nords sjofelt korte varsel om at hans
  frimærker bliver ugyldige fra 1. januar. Hvordan
  kan det overhovedet være lovligt at annullere
  værdier på den måde? Se EBs netavis om hvordan
  “systemet” uden videre smadrer folks økonomi.

  (Hans Engell siger at oppositionen har afskaffet
  sig selv, efter at også SF har lagt sig ned ved
  Mettes og Larses fødder. Både V, K, M, SF, R
  og EL er nu Mettes marionetdukker og
  dikkende lammehaler. Ministerbilerne lokker)

  Man er også begyndt på tiltag som på få dage
  kan smadre folks sundhed og helbred. Se Hodja,
  Snaphanen, den korte avis og Tucker Carlson.

 33. Wiens redning skete 1683

  EN RETSSTATS ENDELIGT

  er overskriften til videoer hos Den korte Avis.
  Overskriften handler om England, men kunne
  lige så godt handle om Sverige. Det engelske
  politi kritiseres bl.a. for misbrug af peberspray
  mod fredelige borgere.

  De er også en artikel om frau Merkels pladder-
  humanistiske politik , der har udviklet sig til en
  stor katastrofe for Tyskland og Europa.

 34. Karl Martell

  Hvis ikke FN vil fordømme de bestialske massevoldtægter, afskæring af bryster og mord på jødiske kvinder, så bør Danmark seriøst overveje, at melde sig ud af FN, for så er FN ikke et værdigt sted at være medlem.
  Danmark vil så forfærdeligt gerne være et foregangsland, i alle tilfælde når det ikke gør ondt på Danmark. Det vil være et meget stærkt signal! Danmark er et FN kerneland og vi vil kunne give en mavepuster til alverdens oliediktatorer og Jihadister!

  1. Der var engang et yndigt land

   Danmark bør i alle tilfælde melde sig ud af FN
   som i dag slet, slet ikke er hvad FN var før i tiden.
   I dag dominerer muslimske stater, og S-arabien
   og Iran styrer FNs menneskerettigheder. Vi bør også
   lægge afstand til WHO og WEF samt andre fremmede
   magter som søger at udhule, opløse og fjernstyre
   vores land.

   Men regeringen S, M og V er jo helt forfærdelig. Og
   den agter ikke at beskytte danskerne mod undergang.
   Se hvor travlt den har med at holde hemmeligt, hvad
   der egentlig er sket i mink-sagen, i FE sagen, i håndteringen
   af hospitals-skandalerne og sundheds-krisen, af Pfizer og
   klima-“krisen” osv.

   Og se hvordan benzin- og diesel priserne nu stiger, hvordan
   brevportoen fordobles, hvordan provinsen behandles, hvor-
   dan man fortsætter med at spare og skære ned, hvordan
   man fortsætter med at nedlægge skoler, hospitaler og skade-
   stuer, hvordan indvandringen/folkeudskiftningen fortsætter,
   se hvordan boligejere, -lejere og bilister rammes af nye
   skrappe regler og økonomiske ulykker. Afskaffelse af penge,
   sedler og mønter samt roadpricing samt tvangs-vaccinering
   og insektmad er også på vej. Folkepensionen er stadig ikke
   pristalsreguleret. Og den bliver udsat til folk er tæt på 80 år.

   Man går nu videre med totalitære tiltag der på kort tid kan
   omdanne Danmark til et diktatur, et kafkask samfund hvor
   alle danskere kommer til at leve i en løgneverden præget
   af magtmisbrug og overgreb og frygt for hvad morgendagen
   vil bringe.

   Fra SF, R, EL og K er der heller ingen hjælp at hente.

  2. Piotr

   @ Karl Martell. 07/12/2023 at 11:42

   Ja-ja Karl. Nu skal du jo lige tænke på, at hele det der FN-circus er et fedt retræte sted for afdankede levebrødspolitikere, som LarsLORT & MetteFUSK.
   OG, disse fede retræteposter er jo langt vigtigere end dig & det danske folk!

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P

 35. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  VILDE AFSLØRINGER

  Hos Snaphanen er der sensationelle videoer om
  at “pandemien” var ren svindel, og om at “vaccinerne”
  fra Pfizer og Moderna mv. er livsfarlige. Se hvad top-
  eksperten, dr. M. Yeadon fortæller om uhyggelige
  og livsforkortende bivirkninger.

  1. Karl Martell

   Hallooo! Jeg arbejder på en arbejdsplads med rundt regnet 1000 ansatte i alle aldre, ingen – overhovedet ingen – har haft andet en lette problemer med vaccinerne. 1000 mennesker er vel statistisk signifikant, eller hvad?
   Jeg kender adskillige læger og ingen af dem nævner, at de har haft patienter med alvorlige bivirkninger. Kun i starten af pandemien var der nogen, som havde problemer med Astras vaccine, men den bruges ikke længere. Jeg er i øvrigt selv vaccineret flere gange og har kun haft lette symptomer en dags tid efter vaccinationen.

   1. Træt

    Så har du vel omvendt heller ikke mødt nogen som har lidt særligt af corona?

    1. Karl Martell

     Jo det har jeg! Jeg var bekendt med en som døde af det !

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *