STATEN I STATEN LEVER, VOKSER OG HAR DET GODT

I Danmark ser vi det som samfundets ansvar at integrere indvandrere, ligesom vi gør folkeskolen ansvarlig for, at vores børn lærer at læse og skrive. Vi har derfor etableret et vældigt migrantindustrielt kompleks med tusindvis af konsulenter, tolke, arbejdsformidlere, sproglærere og sociale sagsarbejdere. Men facit efter  næsten 60 års integrationsarbejde er en total fiasko uden udsigt til forbedring. Især når det drejer sig om migranter med arabisk kulturbaggrund.

I en nylig rapport fra Justitsministeriet om ytringsfriheden i Danmark konstateres det, at 76 procent af indvandrere fra islamiske lande vil forbyde kritik af islam. I en meningsmåling, som Wilke i 2015 foretog for Jyllands-Posten, mente 77 procent af de adspurgte indvandrere med islamisk kulturbaggrund, at koranens bud skulle følges fuldt ud, hvilket ville betyde, at det danske folkestyre og retsstaten skulle udskiftes med en islamisk formynderstat. Det her kan ikke blive værre. Vi har gravet os ned i et hul og graver ufortrødent videre. Politikere og erhvervsliv råber på mere udenlandsk arbejdskraft, men har intet bud på, hvordan vi slipper de fagligt kompetente ind og holder klienterne ude. Den kaotiske udlændingepolitik dalrer fortsat derudaf som et skib uden ror.

I årtier har medier og politikere ført en ørkesløs dialog, om indvandring burde føre til integration eller til fuld assimilation. Det er tom snak uden mål og midler ført af mennesker, der ikke gider se på erfaringer fra andre samfund. USA er verdens største multietniske indvandrersamfund. Størstedelen af befolkningen består af efterkommere af hvide indvandrere fra Europa, men der er store minoritetsgrupper af afro-amerikanere, asiater og latinoer. Her kan man ikke tale om assimilation. For hvilken etnisk gruppe skal en indvandrer assimilere sig med? Historikeren Palle Lauring sagde engang, at ” danskerne er ikke et folk, men en stamme”. Hvis man således kræver assimilation for indvandrere, betyder det, at de skal blive ligesom os, hvilket medfører at migranten skal skifte sin medfødte kulturelle identitet ud med en ny og dansk. Det kan vi ikke forlange af tilvandrende medborgere. Og det er heller ikke sådan, integrationen foregår i USA, hvor langt de fleste amerikanere har en dobbelt kulturel identitet og er stolte af det. På den ene side er de glade for at være en del af en stor, fri og stærk nation, og på den anden side er de meget bevidste om deres kulturelle rødder. De ved præcist, hvornår deres tip-tip- oldefar udvandrede fra Napoli, Hamburg, Lemvig eller Warszawa og dyrker intenst deres slægtshistorie. Hvis de har råd til det, foretager amerikanerne gerne en pilgrimsrejse til deres oprindelsessted og besøger fjerne slægtninge for at høre mere om familiens rødder.

Hvert år afholder New York en migrantfestival med et stort optog på Broadway. Her kan man se en uendelig parade af blokvogne med tableauer fra de gamle hjemlande. Der er en blokvogn med en papmaché-model af Vesuv ledsaget af mandolinspillende italienere i folkedragter. Bagefter kommer en vogn med Akropolis opført i sølvpapir. Så en vogn med et tysk truthornsorkester i Lederhosen, der spiller alpepolkaer foran et kæmpestort ølkrus fra Löwenbräu. Vi får også en vogn med den irske harpe og en flok kanonfulde gutter fra den grønne ø iført grønne bowlerhatte. Amerikaneren er stolt af at være en del af en fri nation, hvor man kan få succes ved talent og hårdt arbejde. Og de er stolte af at komme et sted fra, at have en kulturel identitet og familierødder i den gamle verden.

Når vi danske slår os ned i fjerne lande søger vi også sammen med nogen, der ligner os mest muligt. Vi vil gerne have danske venner, men ellers er nordmænd, finner, briter, amerikanere og australiere også i høj social kurs. Men også svenskere, baltere, polakker og tyskere kan gå an på den socialkulturelle børs. Der er dog ikke megen efterspørgsel efter franskmænd, italienere og spaniere og heller ikke efter indere, asiater og afro-afrikanere (hedder det vist). Denne prioritering har ikke noget at gøre med diskrimination eller racisme, men er udelukkende en funktion af vores kulturelle arv og identitet. Der er intet galt i at være tro mod den, som man er.

På samme måde skal vi ikke forlange af vores indvandrere fra Tyrkiet, Syrien og Nordafrika, at de skal opgive deres egen kultur og levevis. De skal have lov til at leve i kulturelle fællesskaber, der gør dem trygge ved tilværelsen i deres nye land. Men det danske samfund har totalt svigtet sin opgave med at stille de afgørende krav til integrationen, som er selvforsørgelse, beherskelse af dansk i skrift og tale og en fuld accept af det danske folkestyre og retsstaten. Det dansk samfund må aldrig acceptere en fremmed socialstruktur, der hviler på oldgamle arabiske stammetraditioner. Vi har lagt os fladt ned og ladet os køre over af islamiske aggressorer, så vi nu lider under en række parallelsamfund, stater i staten, hvor der gælder andre regler end i det danske retssamfund.

Det kræver mod og beslutsomhed hvis vi skal redde stumperne af et harmonisk, samvirkende Danmark: Et femårigt moratorium fra de gældende flygtningekonventioner, stop for indvandring af klienter, ingen positiv særbehandling af migranter fra islamiske kultursamfund. Stop for modersmålsundervisning, nedlæggelse af de islamiske friskoler. Ingen kontanthjælp efter første arbejdsvægring. Fast arbejde som forudsætning for opholdstilladelse. Fængselsstraf betyder udvisning. Mindre kan ikke gøre det, men mindre er lige det, vi får. Der er ikke udsigt til en konsekvent integrationsindsats baseret på krav og ikke på kapitulation. Men det er da også svært at se skriften på væggen, når man har ryggen mod muren.

22. maj 2023

74 Thoughts to “STATEN I STATEN LEVER, VOKSER OG HAR DET GODT”

 1. CHRISTIANSBORGS POLITIK ER VED AT VÆRE EN ALMINDELIG DØDSÅRSAG

  Aamunds forslag er for så vidt
  udmærkede: Men chancen for at dem inde i vanvidsborgen vil lytte,
  er desværre lig nul. For politikerne er fædrelandet blot et EU-areal, og
  folket blot en grå ansigtsløs masse, en ligegyldig størrelse. Om dan-
  skerne har det godt eller ondt, om de lever eller udryddes, det er
  for partierne hip som hap. Meget viser at flertallet af politikerne
  betragter os danskere som stemmekvæg og malkekvæg. Og de sidste
  fire år har vist at de ser så hovent ned på os, at de gerne ser det danske
  folk udskiftet og udleveret til undergang.

  En massedød er allerede begyndt. Den foregår på fem måder:

  1: Sundhedsvæsnet/hospitalerne har man nedbrudt med et utal af
  besparelser, forringelser og idiotiske “reformer”. Tusindvis af
  patienter er omkommet.

  2: Masseindvandringen har medført store stigninger i overfald,
  knivstik, skyderier, narkohandel og vanvidskørsel. Hundredvis af
  danskere har mistet livet.

  3: “Pandemien”, Pfizer “vaccinerne” mv. har skabt en overdødelighed
  på 20%. Den kan snart blive fordoblet, for man har planlagt endnu
  en kunstig pandemi. Det kan føre til tusinder af ekstra og meningsløse
  dødsfald.

  4: Psykiatrien er nu mange steder så ringe, at hvis man er psykisk syg
  og ikke har pårørende som vil kæmpe til sidste blodsdråbe for en,
  kan det meget nemt være ensbetydende med en dødsdom. Forholde-
  ne er nogle steder så groteske at man tror det er løgn. Værre end i
  filmen “Gøgereden”.

  5: Foreløbig er ca. 1 million danske børn blevet aflivet inden de nåede
  at se dagens lys. Nu vil EL, Rosa Lund og Hvelplund have endnu flere
  slået ihjel. Ethvert ubekvemt barn der evt. kan blive til besvær, skal
  slås ihjel. Rosa bruger de woke feminister i USA som forbillede. De har
  foreslået at også nyfødte skal kunne dræbes helt lovligt.

  6: Danskere, børn, unge og ældre som er blevet hjemløse, skal nærmest
  spares ihjel. At bankerne er begyndt at udelukke dem, betyder at de ofte
  er helt retsløse og hjælpeløse, når det gælder mad, tøj, tæpper, medicin
  og transport osv. Eller de har ikke råd til at holde deres mobiltlf kørende.
  Mange bliver syge af at leve på gaden i fugt og kulde. Eller de overfaldes.
  Ikke noget med opvarmede telte til danskere.

  7: Man er ved at etablere noget med aktiv dødshjælp, noget som hurtigt
  kan misbruges af staten eller at lyssky kredse.

  8: Man svigter, chikanerer og mishandler stadig flere danskere, så de
  kommer ud i dyb mistrivsel. Familier opløses og splittes, børn gøres
  forældreløse, børn gøres til narkomaner. Arbejdsløse tyranniseres og
  forfølges helt ind på hospitalerne. (jobcentrene)

  9: Til mistrivsel bidrager også kunstige/falske kriser, inflationen og den
  grove diskrimination af danskere på bolig- og pensionsområderne.

  10: Et utal f skandaler på mange forskellige områder medvirker også
  til at mange danske har det så dårligt, at deres helbred skades alvorligt.
  Eller de sygner hen eller begår selvmord. Den “grønne” omstilling og
  co2- og covid-hysteriet vil ruinere tusinder af familier. Og EUs nye
  krav vil ruinere utallige boligejere og -brugere.

  Læs hos Hodja og Snaphanen om hvordan politikerne bombarderer
  danskerne med ulykke, elendighed og død.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Danskerne er færdige. Færdige med at se godt ud,
   Færdige med at have det godt. Færdige med et have et
   land. Færdige med frihed og tryghed. Færdige med at bestemme
   nogetsomhelst. Bevares ikke lige her og nu, men om kort tid. For
   om få år er løbet kørt, og landet er en fattig, kaotisk og mislykket
   stat, en tyrannisk diktaturstat, et afrikaniseret og arabiseret
   kalifat i stil med Sverige og England. Fremtidens almindelige
   danskere vil blive undertrykte og mishandlede slaver i et
   umenneskeligt samfund hvor de er frataget alle rettigheder.

   I denne uge tages der nye skridt til at forvandle Danmark til
   et kafkask “1984” samfund. MVS regeringen synes at det er
   en god idé at lade WEF og WHO fjernstyre det danske sund-
   hedsvæsen, hvis der kommer en ny “pandemi”. Og det gør
   der snart, den er allerede planlagt. Hvorefter WEF og WHO
   kan påbyde tvangs-“vaccinering” af alle danskere. Med
   endnu flere bivirkninger og en endnu større overdødelighed
   til følge. Se hvad Thomas Soltau, dr. Philip McMillan, dr.
   Campbell, virologerne Malone og Mike Yeadon osv,
   oplyser om Pfizer og Moderna produkterne.

   Siden 1983 har Christiansborg ikke bestilt ret meget andet
   end at forringe danskernes vilkår og fremtidsudsigter. Nu
   agter den at give danskerne endnu nogle slag og hak i tuden.
   Med endnu mere overvågning og digitalisering, med endnu
   mere emsig og nævenyttig indblanding i familielivet og
   privatlivet, med endnu flere afgifter, bøder og gebyrer, med
   endnu flere totalitære “fremskridt”, endnu mere indvandring
   og folkeudskiftning. Først når Danmark er blevet forandret
   til ukendelighed, først når landbruget, kontanterne, de små
   virksomheder og hele middelklassen er afskaffet, først når
   velfærdsstaten, sundhedsvæsnet og alle normer og traditio-
   ner er ruineret og lagt øde, først når København er ligesom
   Malmø, først når Danmark er forvandlet til en galeanstalt,
   et fallitbo og en slagmark, vil marxisterne, feministerne, de
   radikale og de falske borgerlige slappe af og indstille skydningen.

   Danskerne er færdige. For de er alt for langsomt opfattende.
   Oveni bliver de snydt og pisset på, så det driver af dem. Da
   de i 2015 langt om længe havde opdaget at masseinvasionen
   var en stor trussel, og stemte DF ind med 37 mandater, var
   der håb om bedre tider. Men Pia K og Thulesen tog røven på
   vælgerne og svigtede 100% fire år i træk. Og NB, DD og LA
   kommer heller ikke til at gøre en forskel. Om kort tid er der
   ingen forskel på Danmark og Sverige/England/Syditalien.

   Statsterror, vanvid, undertrykkelse, sygdom, splittelse,
   elendighed, idioti, korruption, forræderi, vold, mord og
   massedød, det er skriften på væggen. Men er man blind ser man den ikke.

  2. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Danskerne er færdige. Færdige med at se godt ud,
   Færdige med at have det godt. Færdige med et have et
   land. Færdige med frihed og tryghed. Færdige med at bestemme
   nogetsomhelst. Bevares ikke lige her og nu, men om kort tid. For
   om få år er løbet kørt, og landet er en fattig, kaotisk og mislykket
   stat, en tyrannisk diktaturstat, et afrikaniseret og arabiseret
   kalifat i stil med Sverige og England. Fremtidens almindelige
   danskere vil blive undertrykte og mishandlede slaver i et
   umenneskeligt samfund hvor de er frataget alle rettigheder.

   I denne uge tages der nye skridt til at forvandle Danmark til
   et kafkask “1984” samfund. MVS regeringen synes at det er
   en god idé at lade WEF og WHO fjernstyre det danske sund-
   hedsvæsen, hvis der kommer en ny “pandemi”. Og det gør
   der snart, den er allerede planlagt. Hvorefter WEF og WHO
   kan påbyde tvangs-“vaccinering” af alle danskere. Med
   endnu flere bivirkninger og en endnu større overdødelighed
   til følge. Se hvad Thomas Soltau, dr. Philip McMillan, dr.
   Campbell, virologerne Malone og Mike Yeadon osv,
   oplyser om Pfizer og Moderna produkterne.

   Siden 1983 har Christiansborg ikke bestilt ret meget andet
   end at forringe danskernes vilkår og fremtidsudsigter. Nu
   agter den at give danskerne endnu nogle slag og hak i tuden.
   Med endnu mere overvågning og digitalisering, med endnu
   mere emsig og nævenyttig indblanding i familielivet og
   privatlivet, med endnu flere afgifter, bøder og gebyrer, med
   endnu flere totalitære “fremskridt”, endnu mere indvandring
   og folkeudskiftning. Først når Danmark er blevet forandret
   til ukendelighed, først når landbruget, kontanterne, de små
   virksomheder og hele middelklassen er afskaffet, først når
   velfærdsstaten, sundhedsvæsnet og alle normer og traditio-
   ner er ruineret og lagt øde, først når København er ligesom
   Malmø, først når Danmark er forvandlet til en galeanstalt,
   et fallitbo og en slagmark, vil marxisterne, feministerne, de
   radikale og de falske borgerlige slappe af og indstille skydningen.

   Danskerne er færdige. For de er alt for langsomt opfattende.
   Oveni bliver de snydt og pisset på, så det driver af dem. Da
   de i 2015 langt om længe havde opdaget at masseinvasionen
   var en stor trussel, og stemte DF ind med 37 mandater, var
   der håb om bedre tider. Men Pia K og Thulesen tog røven på
   vælgerne og svigtede 100% fire år i træk. Og NB, DD og LA
   kommer heller ikke til at gøre en forskel. Om kort tid er der
   ingen forskel på Danmark og Sverige/England/Syditalien.

   Statsterror, vanvid, undertrykkelse, sygdom, splittelse,
   elendighed, idioti, korruption, forræderi, vold, mord og
   massedød, det er skriften på væggen. Men er man blind ser man den ikke.

   ……..
   ………….

   Et mindre “teknisk” uheld. Ekstra kopi bedes slettet, tak.

  3. Jette

   Jo – vist, Statsministeren har en Master i Afrikastudier –
   mon hun også har en i løgn og bedrag??

   1. Gud bevare Danmark

    HURRA, HURRA, HURRA. DER ER NU INDKALDT TIL JUBELFEST
    OG GLADE DAGE MED HØJT HUMØR. METTE HAR BESLUTTET
    AT FREMOVER SKAL DANSKERNE HAVE DET MEGET BEDRE.

    Der er selvfølgelig altid nogle som ikke har set lyset, som ikke
    har forstået Mettes og SVM regeringens storhed og trang til at
    gøre os alle sammen lykkelige.

    Men det skulle være ganske vist. Mette har besluttet at nu skal
    Danmark være verdens bedste land med verdens bedste sund-
    hedsvæsen og sociale velfærd. Alt skal have et mægtigt løft.
    Bl.a. skal 5 milliarder kroner foræres til hospitalerne og psykiatrien.

    For Mette er i gavehumør, og vil forgylde samfundet. Og det må da
    kunne glæde alle vælgere og danskere.

    Ganske vist gik det rigtig skidt da Mette sidst lovede et mægtigt
    løft til hospitalsvæsnet. Det var i 2018 og -19. Da blev det i stedet
    til en frygtelig nedtur. Som endte med et minus på 5-6000 læger,
    sygeplejersker og andet personale. Men pyt, det var jo dengang,
    lad os nu se fremad.

    Denne gang mener Mette nok hvad hun siger. Sygehusene skal
    have de fem milliarder og det hurtigst muligt. Denne gang vil
    man ikke holde dem for nar. Så snart man har fundet ud af
    hvor de skal komme fra, så snart syltekrukke kommissionen
    er færdig med sin betænkning om et års tid, og så snart man
    derefter har et beslutningsgrundlag så man kan få detaljerne
    forhandlet på plads, vil man begynde at udbetale nogle af de
    5 milliarder. Stol trygt på det. Mette, Lars og V-folkene véd
    vi hvor vi har. De har altid været på vores side, og det vil de
    naturligvis blive ved med at være.

    Hurra, hurra, hurra. Fra nu af kan det kun gå fremad. Vi har
    endelig fået den regering vi danskere fortjener, og Mettes
    radiotale er et bevis på at klogskab, sund fornuft og varm-
    hjertet omsorg for danskernes vé og vel har indfundet sig
    i regerings-partierne.

 2. Michael Andersen

  Tidligere var den største ”sandhed” berigelsen ved indvandring, en sandhed der nu må se sig fortrængt af ”sandheden” om klimaet, der skal reddes til en ublu pris og med uoverskuelige konsekvenser.

  Tidligere regnede med flygtningeindustrien når det handlede om indtjening og nu kan man også regne med klimaindustrien.
  Sandheden om klimaet drives af klimaindustrien, der er klimafinansieringspartnerskabet som blev oprettet i 2018 mellem kapitalforvalteren BlackRock og regeringerne i Tyskland, Frankrig og Japan og store amerikanske fonde som Hewlett Foundation. (1)

  BlackRock har andele i 17.000 virksomheder og har en kapital svarende til en tiendedel af det globale BNP og sammen med de to andre store fondsforvaltere, Vanguard og State Street, kontrollerer de “tre store” 88 procent af de førende amerikanske virksomheder. (1)

  Danske løsninger bør ikke dikteres og heller ikke indirekte af en fremmed woke cancel-kultur. Danskernes redning bør være at fornuftige borgerlige finder sammen om fortællinger og løsninger der ikke koster bondegården.

  Som det er nu lappeløser de samme politikere på deres tidligere løsninger, imens velfærdsstaten kollapser. Velfærdsstaten var undskyldningen for verdens højeste skattetryk. Nu er velfærdsstaten en saga, fortrængt af narrativer og udgifter til alt muligt andet ligegyldigt.

  Der skal bedre politikere til. Politikere som vil danskerne og det hjemlige.

  Die globale Finanzindustrie als Treiber der Klimapolitik. (1)
  jungefreiheit dot de

 3. Jc Holland

  Asger Aamund: “Men det er da også svært at se skriften på væggen, når man har ryggen mod muren.”
  Klarsynet & det geniale står som altid i kø.!!

  Desværre bliver alle vestlige lande regeret af usle mainstream-medier med levebrødspolitikere som lallende marionetdukker.

  Det kan kun ende rigtig galt….
  også for de SELVFEDE JOURNALISTER..;!!

  1. Ole Jensen

   MANGE POLITIKERE HAR INTET LÆRT AF 1. OG
   2. VERDENSKRIG, OG RISIKERER GLADELIGT EN 3. VK

   Ja, det er næsten utroligt hvad der
   findes af tåber og galninge i partierne og medierne.

   Man bliver ved med at vedtage politikker som gør alle Vestens borgere fattige
   eller udsætter dem for at blive ofre for krig eller statsterror. F.eks. bliver man
   ved med at optrappe krigen. Biden har tidligere sagt at USA ikke ville sende
   kampvogne, visse missiler, visse granater eller F-16 fly til Ukraine. Men kort tid
   efter sendte man alligevel de tanks, raketter og granater afsted, og nu har man
   givet grønt lys for F-16 fly. Begrundelsen for at man først ikke ville levere dem
   var ellers at man ikke ville risikere en tredje verdenskrig. Også Rishi Sunak
   fra England synes at krigen skal eskaleres. Han vil nu levere tunge langtrækkende
   raketter der kan bruges til at angribe Moskva. Det er nu en krig mellem Vesten
   og Rusland. Hvis raketter lander i Moskva, kan følgerne blive uoverskuelige.
   Se artikel hos Hodjanernes blog om “gode russere” og netop denne krig. Eller se video hos Redacted med Clayton Morris. Youtube og Twitter har chokerende oplysninger om Klaus Schwab og andre “berømte” aktører på verdensscenen.

   1. Henrik Pedersen

    Det er beskæmmende at læse ovenstående Putin-propaganda fra et forvirret individ, der helt åbenlyst støtter Putins krigeriske adfærd mod det fredelige ukrainske folk, som heldigvis – også for os – og modsat Ole Jensen ikke vil lade sig kue.

    Vi bør støtte Ukraine med ALLE til rådighed stående midler i deres kamp mod det Rusland, der er blevet en slyngelstat under tyrannen Putin og som har invaderet det fredelige Ukraine.

    1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

     Under “Rapport fra det røde klimafelt”,
     var der 3-4 indlæg fra HP. Der fik svar på tiltale fra
     andre bloggere. Et “modsvar” til HP som påviste at
     co2 ikke var noget klima-problem, svarede HP aldrig
     på. (den 11. maj kl. 9.26) Og Henrik Pedersen har
     heller ikke svar til artikler som forklarer at årsagerne
     til krigen i Ukraine er komplicerede. Det fortælles
     der mere om hos Gravitas, Youtube (Redacted),
     Hodjas blog og Twitter. Det ignorerer HP. Som
     også ignorer at krigen er ved at blive værre og
     værre og farligere og farligere. De titusinder af
     tabte menneskeliv ignoreres også af HP. At det
     kan udvikle sig til udslettelse af Europas byer og
     hele Vestens civilisation, tager HP heller ikke i betragtning.

     Det er tydeligt at HP ikke har læst artiklen hos
     Hodja, og at HP blot gengiver hvad radio- og
     tv-udsendelser har fortalt ham om krigen, om
     co2, om WHO, EU og USA osv. HP lader til at
     være ret naiv og godtroende. I hvert fald tror
     han på alt hvad MSM serverer, og ønsker at
     ignorere alle andre kilder.

    2. Henrik Pedersen

     Fra ovenstående svada: “Det fortælles der mere om hos Gravitas, Youtube (Redacted), Hodjas blog og Twitter. Det ignorerer HP.”

     Svar: Helt korrekt. Jeg har aldrig læst noget af ovenstående, som jeg indirekte forstår af dit skriv, må være ekstremt fordummende – og hvad værre er – totalt uden hold i virkeligheden.

     Indholdet er åbenbart “gefundenes fressen” for Putins nyttige idioter!

     1. Der var engang et yndigt land

      Det er betegnende for HP, NP og PS at de slet
      ikke kan forestille sig at der kan være interessante,
      oplysende, vigtige og skelsættende artikler at finde udenfor de gamle massemedier, DR, TV2 og papir- aviserne. De må have hørt om løgnepropaganda
      og censur i Tyskland og Sovjet, i Kina, Sverige og Nordkorea og mange andre lande, men kan ikke
      forestille sig at den slags også kan foregå i
      nutidens Europa og Danmark.

      De må også have hørt om kommunisme, woke og
      rabiat feminisme og pladderhumanisme, og om at der er store kriser i det danske sundhedsvæsen og andre steder.

      Men alt preller af på dem som vand på gæs. De er
      stivnet i gamle tankesæt som ikke tillader at nye
      tanker og oplysninger trænger ind. De tror fuldt
      og fast på alt hvad Mette F, Lars Ulykke, Rosa Lund,
      Pernille Skipper, Stine Bosse, Merkel, Biden, Uffe
      Uffe Elkjær, Pape, Jacob, F. Rosenkilde og DR-journalisterne har fortalt dem. Kort sagt, de har
      ladet sig hjernevaske til at være autoritetstro i
      et omfang så virkeligheden er blevet til tåge-
      banker for dem. Den er væk og udskiftet med
      rødradikale fantasier.

      De vil ikke vil se på nye oplysninger eller over-
      veje andres argumenter. De må derfor betragtes
      som håbløse tilfælde. Som dårer som Vimmerby
      skriver.

    3. Vimmerby

     Endnu en dåre der i ramme alvor tror Zelensky er en ny George Washington, samt at Ukraine er et mønsterdemokrati.

     1. Henrik Pedersen

      Vimmerby, anset hvad du mener om Zelenskyj og Ukraine, har aggressor staten Rusland under despoten og forbryderen Putins ledelse ingen ret til at angribe et fredeligt naboland.

      Du stempler dig selv ved at forsvare aggressoren og hans pjaltehær.

      Endnu en af Putin nyttige idioter?

     2. Vimmerby

      Nej, Henrik du stempler dig selv som historieløst uvidende hyklerisk fjols. Den nyttige idiot ? Det er DIG !

     3. Henrik Pedersen

      Det er en skændsel, at der er danskere, som på linje med kommunisten Vimmerby lovpriser Putins overfald på et sagesløst land og en befolkning, der bare ønsker at leve i fred og for sig selv.

      Der er åbenbart ingen grænser for, hvor dybt Putin sympatitøren Vimmerby kan synke, når det gælder hans inderlige ønske om et kommunistisk verdensherredømme.

     4. Michael Andersen

      @ HP

      Den fremragende britiske hærfører hertugen af Wellington, skrev at “Et stort land ikke kan have sådan noget som en lille krig”.
      Selvom amerikanske soldater ikke er direkte involveret i kampene på jorden, betyder den praktiske politik med eskalering gennem flere og bedre våben, at Biden administrationen ikke kan undgå sandheden om Wellingtons aksiom.
      Især når Ukraine og Ruslands angreb på hinanden bliver dristigere og dristigere.

      På et tidspunkt kan Moskva meget vel beslutte, at ryggen virkelig er mod muren og bruge et taktisk atomvåben til at skabe lige vilkår.

      Problemet er at få eller ingen reelt har nogen idé om, hvad Washington vil og ikke vil. Biden har ikke holdt en større tale om vigtigheden af Ukraines uafhængighed eller årsagerne og dybden af amerikansk engagement. Dette kan skyldes at Biden gerne vil holde amerikanske krigsmål tvetydige og således når problemerne kommer, kan gøre som med Afghanistan.

      Det er formentlig sådan at mange amerikanere opfatter virkeligheden, den er at man bør være varsom med at se politik i sort eller hvid.

      Med venlig hilsen

  2. Finn Jensen

   Jc Holland
   Enig

 4. Henrik Pedersen

  Aamund skrev: “Vi har derfor etableret et vældigt migrantindustrielt kompleks med tusindvis af konsulenter, tolke, arbejdsformidlere, sproglærere og sociale sagsarbejdere.”

  Du glemte at medtage advokater og andre vinkelskrivere, som tiltusker sig en solid indkomst betalt af danske skatteborgere – under idealistisk dække – mht. “migrant tjenester” reelt undergraver det danske samfund.

 5. Karsten Lund

  Tilbage i 2012 offentliggjorde jeg, den 22. august, en artikel, der stadig bærer overskriften: Stop indvandringen – fremtidige løsningsforslag”.
  Jeg opfordrede andre til at give deres bud på løsningsforslag, hvilket mange gjorde, men disse kan desværre ikke længere ses hos 180Grader.
  Det kan min artikel til gengæld, og jeg håber at den kan supplere Asger Aamunds udemærkede forslag:
  https://180grader.dk/artikel/stop-indvandringen-fremtidige-lsningsforslag

 6. Vimmerby

  Middel aldrende kvinder er glade for at have sig en lille sydlandsk ung viril alf som husven.
  Hvad balladen koster blev ikke nævnt ? En stor del af danskerne må formodes at være talblinde. Er tallet stort nok er det bare et stort tal. 500k, 5 millioner, 5 milliarder. Et nul forstår ikke betydningen af et par nuller ekstra.

 7. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Danskerne er færdige. Færdige med at se godt ud,
  Færdige med at have det godt. Færdige med et have et
  land. Færdige med frihed og tryghed. Færdige med at bestemme
  nogetsomhelst. Bevares ikke lige her og nu, men om kort tid. For
  om få år er løbet kørt, og landet er en fattig, kaotisk og mislykket
  stat, en tyrannisk diktaturstat, et afrikaniseret og arabiseret
  kalifat i stil med Sverige og England. Fremtidens almindelige
  danskere vil blive undertrykte og mishandlede slaver i et
  umenneskeligt samfund hvor de er frataget alle rettigheder.

  I denne uge tages der nye skridt til at forvandle Danmark til
  et kafkask “1984” samfund. MVS regeringen synes at det er
  en god idé at lade WEF og WHO fjernstyre det danske sund-
  hedsvæsen, hvis der kommer en ny “pandemi”. Og det gør
  der snart, den er allerede planlagt. Hvorefter WEF og WHO
  kan påbyde tvangs-“vaccinering” af alle danskere. Med
  endnu flere bivirkninger og en endnu større overdødelighed
  til følge. Se hvad Thomas Soltau, dr. Philip McMillan, dr.
  Campbell, virologerne Malone og Mike Yeadon osv,
  oplyser om Pfizer og Moderna produkterne.

  Siden 1983 har Christiansborg ikke bestilt ret meget andet
  end at forringe danskernes vilkår og fremtidsudsigter. Nu
  agter den at give danskerne endnu nogle slag og hak i tuden.
  Med endnu mere overvågning og digitalisering, med endnu
  mere emsig og nævenyttig indblanding i familielivet og
  privatlivet, med endnu flere afgifter, bøder og gebyrer, med
  endnu flere totalitære “fremskridt”, endnu mere indvandring
  og folkeudskiftning. Først når Danmark er blevet forandret
  til ukendelighed, først når landbruget, kontanterne, de små
  virksomheder og hele middelklassen er afskaffet, først når
  velfærdsstaten, sundhedsvæsnet og alle normer og traditio-
  ner er ruineret og lagt øde, først når København er ligesom
  Malmø, først når Danmark er forvandlet til en galeanstalt,
  et fallitbo og en slagmark, vil marxisterne, feministerne, de
  radikale og de falske borgerlige slappe af og indstille skydningen.

  Danskerne er færdige. For de er alt for langsomt opfattende.
  Oveni bliver de snydt og pisset på, så det driver af dem. Da
  de i 2015 langt om længe havde opdaget at masseinvasionen
  var en stor trussel, og stemte DF ind med 37 mandater, var
  der håb om bedre tider. Men Pia K og Thulesen tog røven på
  vælgerne og svigtede 100% fire år i træk. Og NB, DD og LA
  kommer heller ikke til at gøre en forskel. Om kort tid er der
  ingen forskel på Danmark og Sverige/England/Syditalien.

  Statsterror, vanvid, undertrykkelse, sygdom, splittelse,
  elendighed, idioti, korruption, forræderi, vold, mord og
  massedød, det er skriften på væggen. Men er man blind ser man den ikke.

  1. Gud bevare Danmark

   HURRA, HURRA, HURRA. DER ER NU INDKALDT TIL JUBELFEST
   OG GLADE DAGE MED HØJT HUMØR. METTE HAR BESLUTTET
   AT FREMOVER SKAL DANSKERNE HAVE DET MEGET BEDRE.

   Der er selvfølgelig altid nogle som ikke har set lyset, som ikke
   har forstået Mettes og SVM regeringens storhed og trang til at
   gøre os alle sammen lykkelige.

   Men det skulle være ganske vist. Mette har besluttet at nu skal
   Danmark være verdens bedste land med verdens bedste sund-
   hedsvæsen og sociale velfærd. Alt skal have et mægtigt løft.
   Bl.a. skal 5 milliarder kroner foræres til hospitalerne og psykiatrien.

   For Mette er i gavehumør, og vil forgylde samfundet. Og det må da
   kunne glæde alle vælgere og danskere.

   Ganske vist gik det rigtig skidt da Mette sidst lovede et mægtigt
   løft til hospitalsvæsnet. Det var i 2018 og -19. Da blev det i stedet
   til en frygtelig nedtur. Som endte med et minus på 5-6000 læger,
   sygeplejersker og andet personale. Men pyt, det var jo dengang,
   lad os nu se fremad.

   Denne gang mener Mette nok hvad hun siger. Sygehusene skal
   have de fem milliarder og det hurtigst muligt. Denne gang vil
   man ikke holde dem for nar. Så snart man har fundet ud af
   hvor de skal komme fra, så snart syltekrukke kommissionen
   er færdig med sin betænkning om et års tid, og så snart man
   derefter har et beslutningsgrundlag så man kan få detaljerne
   forhandlet på plads, vil man begynde at udbetale nogle af de
   5 milliarder. Stol trygt på det. Mette, Lars og V-folkene véd
   vi hvor vi har. De har altid været på vores side, og det vil de
   naturligvis blive ved med at være.

   Hurra, hurra, hurra. Fra nu af kan det kun gå fremad. Vi har
   endelig fået den regering vi danskere fortjener, og Mettes
   radiotale er et bevis på at klogskab, sund fornuft og varm-
   hjertet omsorg for danskernes vé og vel har indfundet sig
   i regerings-partierne.

   1. Piotr

    Regimet har høstet fede profiter på Inflation, de totalt sindssyge afgifter på al energi.
    Derfor vader Regimet rundt i mange Millarder de ikke ved hvad de skal bruge til.

    At hælde flere midler i et sygt sundhedsvæsen, uden reformer, er som at tisse i bukserne, sålænge der sidder folk som Blach-Hansen & Kühnau i Regionerne.

    Man kunne betale Mink-avlerne deres erstatning, men så taber MetteFUSK ansigt.
    Helt exceptionelt kunne man sætte momsen ned med 10%.
    (Moms på fødevarer i Spanien er 4%).

    Men, nænæ, skatter & afgifter skal op!
    Kilometer penge og nye skatter på dem der ejer deres bolig.
    Var det 40 eller 58 Mdr/årligt, de nye boligskatter skulle give?

    Jubiie hvor det går, socialister kan kun en ting. Sætte skatter&afgifter op!

    Direkte Demokrati, Stem Blankt! SIAD! P.

 8. Niels O

  “Danmark er en brugsforening”

  1. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

   SMV-REGERINGEN ER KLAR MED NYE AMMESTUE-HISTORIER,
   det er overskriften på en Hodja-artikel af Rossmann.

   Det er historier som sluges råt af hr. og fru Hakkebøf, som
   er gennemsnitlige vælgere.

 9. Michael Andersen

  Virkeligheden ifølge politikerne:

  Udlændinge- og Integrationsministeriet søger til Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme i Udlændingestyrelsen, skarpe akademiske medarbejdere med stærke sprogkompetencer, der har mod på at kaste sig ud i opgaver relateret til indhentning, analyse og dokumentation af ekstremisme i Danmark.

  Virkeligheden ifølge befolkningen:

  3436 bilister kørte over for rødt. I løbet af 21 dage.
  Det er målt med udstyr i det såkaldte ”Dødskryds” Ringvejen/Edwin Rahrs Vej i Aarhus Kommune. (Lokalavisen) Dødskrydset er ved Gellerupparken og Toveshøj, hvor 86% af befolkningen er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

  Venligst

 10. Privatdetektiven

  Véd ikke helt om det passer, men iflg. diverse netsteder har
  der været borgerkrig i Ukraine siden 2012-13, og i de russisk
  talende områder skal 14.000 ukrainere være blevet dræbt
  med artilleri-granater. Deres eneste forbrydelse var vistnok
  at de talte russisk og ville løsrive sig fra Ukraine. Da Kiev
  forbød dem at tale russisk, startede det uroligheder som
  udviklede sig til at nogle områder erklærede sig uafhængige
  af Ukraine, og de smed Kievs folk ud. Snart efter blev det
  til borgerkrig. Så der har været krig i Ukraine i snart ti år.
  Så HPs snak om det fredelige Ukraine holder ikke vand.
  Gravitas har haft en video som fortalte om forløbet fra
  ca. 2010 til 2022.

 11. Ivan Dybdal

  Lad os se virkeligheden i øjnene. Den offentlige sektor har magten i samfundet.
  Mens der i 1951 var 13 privat beskæftigede for hver offentligt ansat, er der i dag kun 2,3 privat beskæftigede pr. offentligt ansat. (DR og Ritzau 6. SEP 2011)
  Danske kvinder føder gns ½ barn for lidt. Demografien betyder, at den etnisk danske befolkning i dag er mindre end 4½ mio. Demografiens ubønhørlige love bestemmer, at de oprindelige danskere kommer i mindretal indenfor ½ hundrede år. Det kan alle regne ud på deres lommeregner. Prøv det selv ! 🙂

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Består partiernes politik af andet end bluff og hykleri?

   Alt det med co2 er humbug. Alt det med “pandemien” var humbug.
   Det med at DKs økonomi er bomstærk og superfin, er pral, iflg.
   Rossmann. (artikel i dag på Hodjas blog)

   I dag har Mette F på et pressemøde proklameret at S-V og kræft-
   behandlingen skal genoprettes/genopbygges. Ja, når noget ligger
   i ruiner, er der brug for genopbygning. Og efter at have sparet ca.
   20-30 milliarder på S-V gennem de sidste 10 år, vil Mette og Lars
   nu give 5 milliarder tilbage. Men hvornår kommer pengene og de
   store forbedringer? I realiteten er der tale om en fem- eller 10 års
   plan. Nedbrydningen af S-V i årene 2015 til 2023 kan ikke rettes
   op og gøres god igen på kort tid. Det vil tage flere år, og de første
   par år fra nu af vil nærmest intet ske, og patienter i tusindvis vil
   fortsat lide under at Mette intet foretog sig i fire år fra 2019,
   selvom hun i 2018 lovede at S-V skulle hjælpes effektivt.

   Mettes og Ulykkes store plan har INTET om at få de over 5000
   flygtede danske sygeplejersker og læger tilbage. I stedet vil
   man have tvivlsomt uddannede udlændinge hentet ind fra
   Afrika, Asien og Sydamerika. Sprogproblemerne ser man nok
   bort fra. Hvemsomhelst er god nok til at passe danskere som
   er syge eller gamle.

   Man har siden 1991 sparet over 1000 milliarder på forsvaret. De
   penge kunne man have overført til S-V og velfærden. Men det
   undlod man. Og man vil stadig hellere bruge hundredvis af
   milliarder af kroner på co2, næste “pandemi” og pjat og papir
   end man vil give S-V hvad det har brug for.

   Den nuværende katastrofale situation i mange hospitaler
   og i psykiatrien skyldes mange års forsømmelser.

   Borgen er et åndeligt og moralsk fallitbo.

 12. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Det er de mest fantastiske former for vanvid,
  løgn og dumhed der kommer frem i disse tider.

  WEF og Klaus Schwab er nu på banen med forslag til en helt ny
  politik og en helt ny verden. A New World Order, en ny verdensorden.

  Schwab påstår at det vil være godt at mindske landenes befolkninger,
  med de metoder der er brug for. Det lyder måske fornuftigt for nogle,
  men i realiteten handler det om diskret aflivning af især hvide mennesker.

  Eller for at sige det rent ud: Det handler om massedød/massemord som
  skal gennemføres på diskrete måder. Nazierne ville også mindske be-
  folkninger. Og det havde de som bekendt et vist held med. Men da
  sandheden kom frem efter 2. verdenskrig viste det sig at de af Hitler og
  Himmler udtænkte diskrete metoder var et orgie af brutalitet, ondskab
  og grusomheder. Et bestialsk barbari så forfærdeligt at det var som
  udtænkt og orkestreret af sadister, djævle og sataner. Noget af det
  samme foregik også i Kina og Sovjetunionen.

  Herudover er Schwab ude med et program om at ejendomsretten skal
  ophæves og afskaffes.. Du må intet eje, men du vil blive lykkelig. Og du
  skal ind under en verdensregering der annullererer nationalstaterne,
  men du vil blive happy/lykkelig. Alle demokratier og al stemmeret skal
  afskaffes, men du vil blive styret af eksperter og højtuddannede kloge
  mennesker, og det vil gøre dig lykkelig. Og du skal leve af tang, plante-
  bøffer, insekter og syntetiske retter, men det vil gøre dig sund og glad.
  Og du skal overvåges døgnet rundt af staten, og du vil miste al frihed
  og alle rettigheder, men til gengæld vil staten sørge for din sikkerhed
  og dit velbefindende. Og staten vil også redde dig fra co2 og dårligt
  vejr. Osv.

  Dette afsindige og vanvittige program er der milliardærer og politikere
  der slutter op om. Se interviews med Klaus Schwab hos Youtube og
  Redacted etc. Vores egen regering SVM er også meldt ind i WEF. Og
  går ind for både WEF og WHO. Læs om den sidste hos Hodja, Youtube,
  Twitter, Snaphanen, Hodja, Document og Gravitas osv.

  We live in a crazy, crazy, crazy World, mente et engelsk blad engang.
  Men er vi så skøre at vi hopper op i den åbne og vilde galskabsvogn
  som WEF og WHO og regeringen vil have os ombord i?

 13. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Ligesom godheds- og invasions-industrien er også DR
  en stat i staten. Og da næsten alle politikere bakker op om
  disse “stater” er de urørlige, og sikre på at modtage masser
  af penge hvert år. Tilsammen får de snesevis af milliarder
  stillet til rådighed. Noget som DF-Tullesen og Pia har været
  med til at sikre, da de lå på maven for Lars Ulykke og andre
  indvandringsbegejstrede.

  Selvom de to “stater” året rundt undergraver demokratiet
  og danskernes sikkerhed, er der ingen smalle steder når
  det drejer sig om at give dem penge og resourcer.

  Vi danskere FRATAGES nu vores borger- og menneskerettigheder
  i samme tempo som samme rettigheder TILDELES asylanter,
  kulturfremmede, migranter og evighedsturister. Der jongleres
  med M-R. De kastes i grams til migranter fra over 100 lande,
  fordi de røde vil skaffe sig flere vælgere. I længden vil det
  gøre Danmark til et kalifat, en islamisk stat, et diktatur,
  en kopi af Sverige.

  Allerede nu er vi 3. klasses borgere i vores eget land. Og om
  ganske kort tid starter SVM regeringen på at WEF og WHO
  skal fjernstyre vigtige dele af samfundet. Slå op under
  Youtubes videoer om Klaus Schwab og Fauci.

  Allerede den nære fremtid kan blive et mareridt.

 14. Michael Andersen

  Det er på tide at forholde sig til gruppetænkning og beslutninger om indvandring, klima og pseudoarbejde i det offentlige bureaukrati.

  Professor Irving L. Janis er med “Crucial Decisions” kendt for gruppetænkning, der er et mønster af kollektiv adfærd, hvor en gruppe mennesker kommer til at dele en bestemt opfattelse i modstrid med beviser.

  For almindelige danskere er der klare beviser for problemerne der er fulgt med flygtninge og indvandrerpolitikken, der mangler uddannet arbejdskraft og der er en ikke-accept af dansk kultur og danske normer.

  Problemet med gruppetænkning er fjendtligheden over for enhver, der stiller spørgsmål til flertallets overbevisninger om fx indvandring, klima og bureaukrati. Overbevisninger der følger af politiske ledere som tidligt går ind for bestemte valg og derved styrker kræfterne der fører til gruppetænkning.

  En tydelig åben debatkultur modvirker gruppetænkning, når det er fuldt acceptabelt at fremsætte holdninger eller idéer, som ikke matcher flertallets. Det modvirker gruppetænkning når der er fokus på antallet af alternativer og forskellige angrebsvinkler til problemløsning – hvor mange er bedre end få.

  Der er pudsigt at der blandt mange løsninger netop vælges dem der ikke gavner almindelige danskere. Gruppetænkning er et bud på, hvorfor det så ofte er de ringeste beslutninger der opnås enighed om.

  Staten i staten er kendetegnet ved gruppetænkning.

 15. tavsen

  UNDSKYLD, men vi har mistet en fuldblodskvinde. Tina Turner har forladt scenen.

  Så en fantastisk koncert med hende og Ike i 70’erne i Falconer Centret. Hold da op, hvor det kørte for dem. Salen kogte af begejstring, og de fortsatte og fortsatte langt over tiden.

  Arrangøren kom på scenen. Beklagede, der står 2.000 mennesker udenfor og venter på at komme ind. Hvorefter han trak stikket.

  Vi måtte slukørede udvandre, og lige siden har jeg spekuleret på, om bandet nåede samme højder i andet sæt?

  Hvor var det skønt at se, hvordan gode grupper i England fik skrevet gode sange i 80’erne og fik hende på benene igen efter skilsmissen.

  What’s love got to do with it. River Deep Mountain High (Live HD) https://www.youtube.com/watch?v=de5Xauv99QM

  1. tavsen

   https://www.foxnews.com/entertainment/tina-turner-dead-83

   Oprah Winfrey and Bryan Adams were on hand to witness the “Proud Mary” singer walk down the aisle wearing a green taffeta and black silk tulle Giorgio Armani dress, which was adorned with Swarovski crystals.

   “It’s that happiness that people talk about,” Turner told the press at the time, “when you wish for nothing, when you can finally take a deep breath and say, ‘Everything is good.’”

   NØJAGTIG, den filosofi har jeg levet efter siden barn i 50’erne. Blev træt af den skuffelse, der kom, når løftet skulle indfries, så havde tingene ændret sig. Når man INTET forventer bliver man aldrig skuffet.

   Tina satte nye standarder for, hvad kvinder måtte og kunne på scenen.

   Se bare her
   Alannah Myles – Still Got This Thing For You https://www.youtube.com/watch?v=sxXLJUWAzjg

 16. Niels Poulsen

  Palle Lauring har sagt: “Danmark er en brugsforening”. Det har jeg altid forstået som en kærlig beskrivelse af den danske nationalkarakter. Danskerne indgår gerne i fællesskaber, især hvis der er penge i det.

  Lauring har derimod næppe sagt, at danskerne er en stamme. Ophavsmanden til forestillingen er snarere en engelsk ambassadør i Danmark, James Mellon, som har skrevet om Danmark og danskerne i bogen “Og gamle Danmark” fra 1992.

  https://jyllands-posten.dk/indland/ECE3274510/Den-danske-stamme/

  Det er jo ikke pænt ment og er nok heller ikke sandt. Der er mange grundlæggende modsætninger i Danmark, arbejdsgiver-lønmodtager, by-land …

  Det er svært at få øje på de islamiske aggressioner, Aamund skriver om. Det er, som om både corona-epidemien, Ukraine-krigen og klimakrisen har fået befolkningen til at rykke sammen. Vi er i samme båd, epidemier, Rusland og de menneskeskabte klimaforandringer er vores fælles fjender. Det er derfor blevet sværere for imamerne på den ene side og islamkritikerne på den anden side at sætte lus i skindpelsen på danskerne. Det ses med tydelighed

  Jeg smiler godmodigt i mit indre, når jeg hører indvandrere og deres efterkommere tale dansk med henholdsvis jysk, fynsk eller sjællandsk dialekt. Islamiske aggressioner? Den kulturelle påvirkning, den bløde danske magt, går vist entydigt den modsatte vej.

  1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

   Som sædvanlig en omgang sludder og vrøvl fra NP.
   Det er såre let at se hvordan mængden af vold, overfald og knivstik
   osv. er vokset i Danmark , Sverige, Frankrig, England og Tyskland efter
   at EU fik ophævet landegrænserne og fik sat fart i masseindvandringen
   fra Afrika og Arabien. Man behøver blot følge med på nettet i hvad der
   sker i de nævnte lande.

   De “menneskeskabte” klimaforandringer som NP fabler om, er skabt af
   solens varierende udstråling. Corona epidemien var et stort bluff-nummer,
   for pandemien var et WHO falskneri, og “vaccinerne” var udspekuleret
   kvaksalveri og WEF politik. Afsløret af over 500 videoer på nettet. Der
   er ingen mangel på beviser for det svineri der har utallige ofre.

   Alle NPs kommentarer er manipulerende og skrevet for at forvirre og
   afspore debatten. NP smiler ikke godmodigt, men fjoget når dialekter
   får ham til at tro at den “bløde danske magt går vist entydigt den
   modsatte vej”. Sikke noget nonsens. Danskernes magt over deres
   eget land og liv og fremtid svinder mere og mere ind.

   NP har det sikkert ligesom HP og PS: De ignorerer alle oplysninger
   der går imod deres røde fantasier eller imod hvad TV fortæller. De
   er ignoranter med store skyklapper og de går gennem livet som
   søvngængere og historieløse gennemsnits vælgere.

   1. Niels Poulsen

    Hvorfor holder du ikke en forelæsning på de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter om dit alternative syn på de menneskeskabte klimaændringer og covid19-pandamien. Din argumentation med, at du har set 500 videoer på nettet, skal nok vække jubel hos fagfolkene på Niels Bohr- og Panum Instituttet.

    I øvrigt når vi nu taler om fælles værdier for danskere og indvandrere: Jeg kan ikke forestille mig nogen mere dårligt integreret og udansk end dig med dine forrykte konspirationsteorier globale sammensværgelser og uforskammede kommentarer til debattører, som tillader sig at være uenig med dig.

    1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

     Gætter på at NP nok forkaster de 500 videoer uden at have
     set en eneste af dem. Selvom det er læger, virologer, ofre,
     pårørende, nobélpris modtagere, verdensberømtheder,
     professorer, laboratoriechefer, mikrobiologer og specia-
     lister der fremlægger deres viden og beviser. NP igno-
     rerer jo også oplysningerne i Aamunds artikler.

     Meget af det som NP påstår, kan modbevises, som hans
     påstand om at det er svært at få øje på islamistiske
     aggressioner. Medmindre man er blind er de da meget
     nemme at se, at få oplysning om. Og det er ingen teori
     at co2 er en nyttig, nødvendig og uskadelig luftart, det
     er et faktum. Og man kan aldrig fjerne co2 fra luften
     over Danmark. Det er idioti og spild af penge at forsøge.
     Grøn omstilling handler ikke om andet end bluff og
     grim og grådig politik.

     NPs største problem er at han ikke evner at gennem-
     skue mediernes propaganda. Måske fordi han er
     historieløs og uvidende om mange ting. Måske
     fordi han er hjernevasket. Måske fordi han betales
     for være en Rasmus modsat, eller fordi han vil
     indynde sig hos EL, Consito, klimarådet, SF, R,
     Moderaterne eller en klima-hystade? Hvem véd?
     Det eneste vi véd med sikkerhed er at Chrborgs
     politik er hyklerisk, tåbelig, folkefjendsk og i
     længden altødelæggende. En urettens, løgnens,
     fattigdommens og dødens politik.

    2. Niels Poulsen

     Det er ikke mig, du skal overbevise, men resten af den danske befolkning. DR har en podcast-serie om konspirationsteorier på nettet. Den hedder “Op af kaninhullet”. En udsendelse handler om, at der findes nogle konspirationsteoretikere, som mener, at Australien ikke findes. Det er mindre forrykt end dine konspirationsteorier, så du er sikkert velkommen til at lette dit hjerte over for værterne.

     https://www.dr.dk/lyd/special-radio/op-af-kaninhullet

     1. Nicolai E

      Troll

    3. Nicolai E

     Troll

  2. Nicolai E

   Troll

 17. Niels Poulsen

  Der skulle have stået:

  Det ses med tydelighed ved det seneste folketingsvalg.

  1. Nicolai E

   Troll

 18. Michael Andersen

  ”Vi er i samme båd, epidemier, Rusland og de menneskeskabte klimaforandringer er vores fælles fjender”

  Vores tid er for alvor kendetegnet ved lobbyvirksomhed og princippet om 10 % til »The Big Guy«. Spørger man dem der følger med, er tilliden til både myndigheder og pressen på et lavpunkt. Mistilliden stammer fra en uskøn blanding af politik, institutioner og virksomheder der samarbejder om at presse skatteyderne til sidste krone, dollar og euro.

  Selvfølgelig kan man ikke forvente at alle følger lige godt med eller at de mange er interesserede i at være informeret i bredden og dybden. Nogle fællesskaber ligger under for gruppetænkning hvor der ageres som de tre aber og hvor selvransagelse ikke er den stærkeste dyd.

  Hvad nytter viden om ingenting når der heller ikke er ræsonnement?

 19. Ivan Dybdal

  Som sagt, danske kvinder føder gns ½ barn for lidt. Demografien betyder, at den etnisk danske befolkning i dag er mindre end 4½ mio. Demografiens ubønhørlige love bestemmer, at de oprindelige danskere kommer i mindretal indenfor ½ hundrede år. Snip, snap, snude… 🙂

  1. Niels Poulsen

   Gid det var sandt, for det ville måske betyde en renæssance for de danske dialekter, som ellers er truet, da mange etniske danskere er begyndt at tale det kønsløse rigsdanske. Det viser sig nemlig, at eksempelvis nydanske unge i indvandrerkvartererne i det vestlige Aarhus er bedst til at tale ærkeaarhusiansk.

   Lektor på læreruddannelsen i Silkeborg Mette Vedsgaard Christensen: “Vi har sædvanligvis opfattet indvandrere som en gruppe, der forandrer sproget, men mine undersøgelser viser, at de faktisk er konservative og bevarer sprog og dialekt.”

   https://www.dr.dk/nyheder/indland/nydanske-unge-er-bedst-til-tale-aarhusiansk

   Koranen på en af de markante danske dialekter ville være en fantastisk sammensat kulturskat. Tænk at læse og høre Allah og Muhammed udspy deres forbandelser mod anderledes troende på vendelbomål.

   De mange forskellige danske dialekter er i øvrigt et dementi af, at danskerne nogensinde har udgjort en stamme, eller at nationen har været homogen.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Når man har påvist at NP er et vrøvlehoved,
    er det pludselig ikke ham men hele befolkningen
    man skal diskutere med. Eller han skifter emne
    og begynder at tale om dialekter. NP er ikke
    andet end tidsspilde.

   2. Nicolai E

    Troll

 20. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Svar til Ivan Dybdal

  Det medvirker også til de triste fremtids-udsigter, at
  familielovgivningen er familie-fjendsk, at de røde har fået
  aflivet en million danske børn siden 1970, og at man har
  sørget for at der er opstået dårlige forhold for danskerne
  på en lang række områder.

  Hundredtusinder af børn og voksne
  lider under splittelse, stress, ensomhed, anstrengt
  økonomi, dårlig trivsel, utryghed, ufrihed og nævenyttig
  indblanding og emsigt formynderi. Samt bureaukrati og
  et utal af forringelser, lukninger og statslige “reformer”,
  krav, påbud og forbud.

  Oveni er der den omsiggribende inflation,
  kriminalitet, digitalisering, manglen på boliger i
  byerne og mediernes pågående og massive røde propaganda.

  1. Niels Poulsen

   “de røde har fået aflivet en million danske børn siden 1970”

   Jeg har aldrig hørt om den massakre, men der tænkes sikkert på kvindernes ret til fri abort.

   Breivik skrev i sit manifest om lejre, hvor ariske norske mænd og kvinder forplantede sig for at sikre hvidt overherredømme i fremtidens Norge. Inden han dræbte 69 unge nordmænd, som åbenbart ikke var norske nok.

   Den yderste højrefløj har besynderlige forestillinger om “Blut und Boden”, “racerenhed” og den hvide mand, som trods sin overlegenhed i forhold til andre etniske grupper ikke formår at reproducere sig, men vil gå til grunde og blive erstattet af indvandrere.

   Det er en forfaldsfortælling om storhedsvanvid og mindreværdskomplekser.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Nej, det er en fortælling om kommunisme,
    løgnepropaganda, korruption, hjernevask, feminisme,
    dumhed, vælgerbedrag, falskhed og forræderi, plus
    en masse nyttige og historieløse idioter. Du er nok
    selv en af dem.

    1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

     VIGTIGT NYT HOS SNAPHANEN
     OM NYT LIVSFARLIGT UDSPIL FRA MVS REGERINGEN.

     Et udspil der kan få ENORME KONSEKVENSER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   2. Nicolai E

    Troll

 21. Henrik Wegmann

  Midt i alle de mange problemer og småskænderier, der dukker op her på Asger Aamunds fine blog, glem så ikke, at aspargessæsonen netop nu er på sit højeste – og slutter allerede til Sankt Hans.

  1. Niels Poulsen

   Uden udenlandsk arbejdskraft, ingen danske asparges. De bliver høstet af østeuropæiske sæsonarbejdere.

   1. Nicolai E

    Troll

 22. Hvor er vi på vej hen?

  Youtube videoer, værd at se:

  TOM MOSER, Heartland Institute: The truth about
  clima change. Ditto: PragerU.

  Klaus Schwab fortæller om at vi skal være
  fattige, ejendomsretten skal fjernes, vi skal spise tang
  og insekter og tvangs-vaccineres, men vi vil blive happy
  og lykkelige. (bzzzzz)

  WHO anklages for at være skyld i massedød. Over 100 læger
  har rejst sag mod WHO og Fauci.

  Covid-19 vaccine injury compilition. Om lammelser m.m. efter
  Pfizer-stik.

  Se også: dr. Campbell og dr. Philip McMillan, Vejon Health.

  Alt er på Youtube. Også: Why women destroy families,
  nations and civilizations. Black Pigeon.

  1. Niels Poulsen

   Hvad værre er: Australien findes ikke:

   https://www.youtube.com/watch?v=4DvaPU-IJvM

   Kænguruer er robotter. Turister, som tror, at de har været i Australien, er i virkeligheden blevet fløjet til New Zealand, hvor de er blevet bedøvet med narkotika. Personer, som påstår, at de er australiere, lider af hallucinationer og kan ikke tænke logisk.

   1. Nicolai E

    Troll

 23. Michael Andersen

  Synderen er udpeget?

  Nutidens unge spilder deres barndom foran en skærm. Skærmtid kædes sammen med mistrivsel og aldrig har de unge været dårligere til at læse. Naturligvis skydes skylden på sociale medier, der stjæler opmærksomhed og koncentrationsevne.

  Ellers skulle man tale om den usynlige elefant i skolerummet og 30 – 40 års udbredelse af grænseløs multikultur. Det duer bare ikke at der rokkes ved narrativerne imens elefanterne i rummet aldrig har været større og mere usynlige.

  Det er til dels LA’s skyld, for hvor vover nogen at komme her og gå til valg på at ”Du kan godt”, når samfundet lever af klienter fra vugge til grav. Der er mange oprigtige grunde til et opgør med 80ernes forstenede institutionstænkning.

  Hvad med de reelle årsager frem for udpegningen af en syndebuk?

 24. Træt

  Hvad har Labil Arrogance at byde på, udover lukkede kasser (for danskere) og åbne grænser (for uintegrerbare muslimer og/eller negre)?

 25. Michael Andersen

  Henrik Dahl er forrest med forståelsen af wokeness.

  ”Det værste ved wokeisme er, at den bekræfter en ofte foretaget observation: Man bliver selv idiot af at høre på tåbelige mennesker”.

  Det er mærkeligt at kunne konstatere, at med SVM-regeringen har Danmark fået sin suverænt mest woke regering nogensinde. Men sådan er det. Kulturministeren har på sit ressortområde taget wokeness til nye højder. Og det samme må man sige om ligestillingsministeren. Problemet er formentlig partiet Venstre. For der kommer ligestillingsministeren fra. Og der tilbragte kulturministeren sine formative år som politiker.

  Af uransagelige årsager er tidens mest brændende spørgsmål: Worfor er Wenstre Woke?

  Selvfølgelig skal vi tale om wokeness. JP. 25/5

  1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

   Før i tiden, for 30-50 år siden, var der et vist antal
   tåber, men ikke ret mange hjernevaskede danskere.
   Men i de senere årtier har kommunister/socialister og radikale
   sørget for at skolerne og medierne indoktrinerer og fordummer
   befolkningen dag ud og dag ind. Derfor er antallet af historieløse,
   fordummede, uvidende og politisk forvirrede danskere vokset til
   aldrig før set højder. I dagens Danmark er nok omkring 80% af
   borgerne så hjernevaskede af tv, radio, aviser og ugeblade, at
   de gladeligt støtter partier og projekter som forbereder landets,
   folkehjemmets og danskernes undertrykkelse og ødelæggelse.
   Ca. 80% af danskerne lader MSM styre deres tænkning og meninger.
   Mange er så styrede, at de end ikke tør opsøge anden information
   end den MSM leverer.

   Resultatet er at de hopper på enhver limpind. Som f.eks. løgne-
   kampagnerne om berigelse, racisme, Trump, ligestilling, co2, covid,
   corona, “pandemien”, metoo, lgbtq+, BLM, Ungarn/Polen osv.

   Massiv året rundt propaganda kan forvandle selv ellers skikkelige
   og nogenlunde fornuftige mennesker til tumper. Som bevist af
   Tyskland 1933-45. Og som det nu bevises af Sverige og England mv.

 26. Ivan Dybdal

  Enig med ovenstående ‘Christiansborgs politik osv’ i at “skolerne og medierne indoktrinerer og fordummer befolkningen dag ud og dag ind. Derfor er antallet af historieløse, fordummede, uvidende og politisk forvirrede danskere vokset til
  aldrig før set højder”. Det er dog nok ikke noget nyt. Måske et udslag af at vi er forfaldne til “hygge” i DK. Alle har en plan, men som ‘filosoffen’ Mike Tyson skal have sagt: “Everyone Has a Plan Until They Get Punched in the Mouth” 🙂
  Spørgsmålet om perspektiverende forklaring er der til sidst->*

  I anledning af Ukraine-krigen læser jeg selv lige nu op på Korea-krigen 1950-1953 mellem Nord- og Sydkorea. Det var den første fredsskabende militære fællesaktion med FN-mandat. FN-hæren med USA i spidsen ville befri Sydkorea for den Nordkoreanske besættelse, der var foretaget af en kommunistisk, nordkoreansk hær ledet af den legendariske revolutionshelt Kim Il-sung (1912-1994).

  FN-hæren i blev i begyndelsen på det nærmeste totalt drevet ud af Sydkorea og de amerikanske generaler, der stod i spidsen for FN-hæren anbefalede (viste kilderne senere), at man skulle bruge de atomvåbnet, som USA på daværende tidspunkt var de eneste, der havde. FN-koalitionens politikere fik dette vist heldigvis stoppet?
  Blandt de allierede, der sammen USA bidrog med tropper, var bla a Storbritannien, Canada, Frankrig, Belgien, Holland, Colombia, Ethiopien, Syd Afrika, New Zealand, Tyrkiet, Grækenland, Thailand, Philippinerne og Luxembourg.

  *Hvorfor er der ikke en lignende FN-koalition, der med en hær driver Putins røde hær ud af Ukraine? (Jeg ved noget af forklaringen er at Kina, nu er fast medlem af sikkerhedsrådet, hvor Rusland også sidder som dengang). Men er den manglende FN støtte til en frihedshær indsat mod Putins Røde Hær i Ukraine ikke ensbetydende med, at FN er blevet meningsløst og overflødigt?

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   FN er slet ikke hvad det har været. FN er nu domineret af
   ikke-vestlige lande, som bl.a. gav Saudi-arabien formandsskab
   for alt med menneske-rettigheder. Vil foreslå at man sætter sig
   ind i hvordan Ukraine, USA og Rusland har ageret, fra 2012 til
   nu. Kynisme og korruption har nok været med til at starte krigen
   som har varet ca. 10 år. Hodja har noget om det i dag. Gravitas
   har haft videoer om optakten. Youtube har flere videoer med
   Douglas MacGregor, Stephen Gardner og “Redacted”. Se også
   advarslerne mod atomkrig og “Elon Musk exposed WHO”.

   1. Ivan Dybdal

    Ja, der er mange citater at vælge imellem af de involverede politikere, men i maj 2002 sagde Putin, at Ukraine var berettiget til selv at beslutte, om det ville tilslutte sig NATO, og at han ikke så en sådan beslutning som én, der ville ødelægge de russisk-ukrainske forbindelser
    (ifølge “Russia Matters” 16. juni 2022: “From Accepting NATO Aspirations to ‘Denazifying’: 20+ Years of Putin’s Changing Views on Ukraine”. Russia Matters. The Belfer Center for Science and International Affairs is the hub of Harvard Kennedy School’s research)
    https://www.belfercenter.org/russia-matters/russia-matters-overview

    Min kommentar: At Putins røde hær invaderede Ukraine var et ulovligt militært angreb på en selvstændig nation. Det er såvidt jeg ved det FN er til for at forhindre ?! 🙁

    1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

     Det var så i 2002. Men iflg. nettet har USA’s indblanding i
     Ukraines indre forhold fra ca. 2010 og Nato’s rykken
     nærmere og planer om at placeret atomraketter 5 mi-
     nutters flyvetid fra Moskva ændret situationen. Moskva
     begyndte derfor at opfatte Nato mere som en angrebs-
     alliance end som en forsvars-alliance. Der er begået
     store fejl på begge sider, ser det ud til. Siden 2020 er
     der opstået mindst tre konflikter. Om kort tid kan der
     være krig 3-4 steder i verden. Eller mange flere steder
     hvis den nuværende krig løber løbsk.

 27. Ursula Marta Ilse Overgaard

  EFFEKTIVT KRAV TIL FORÆLDRENE – Problemerne og store udfordringer med parallelsamfund og ghettoområder er åbenlyse for enhver. Mange politikere har, ligesom statsministeren, tidligere lovet et opgør med disse parallelsamfund, dog ingen har evnet opgaven. De tiltag, man har forsøgt hidtil, har ikke været succesfulde. Tingene har ikke ændret sig til det bedre – tværtimod. – Få familier står bag mange af problemerne og bag kriminaliteten, når fx ældre brødre leder deres mindre brødre ud på en kriminel skråplan.

  Udvidet og mere effektivt krav til forældrene er nødvendigt, for at børnene ikke får ødelagt deres fremtid. Boligselskaber, kommunerne, SSP-medarbejdere, det lokale politi og politikerne skal involveres. Der er behov for skarpere, målrettede redskaber i værktøjskassen.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Uha, uha. Nu antyder Ursula O. at der kan være
   problemer med indvandrede familier. Det er ellers noget DR og aviserne
   gør sig stor umage med at snakke udenom. De snakker i 9 af 10 tilfælde
   som om ingen kulturfremmede er i landet. De skjuler navne og fortier
   alt muligt.

   U.O’s forslag er fornuftige, men da regeringen og næsten alle politikerne
   er bedøvende ligeglade med danskernes livskvalitet, sundhed og fremtid,
   vil der ikke ske nogetsomhelst. Sådanne forslag var også fremme for 5,
   10, 15, 20 og 25 år siden, og de er alle blevet ignoreret.

   Danskerne er ved at blive udskiftet, og det er meningen at de skal sendes
   ud i afmagt, glemsel, kulde og mørke. Netop i denne uge er regeringen
   ved at indgå livsfarlige og uhyggelige aftaler med WHO.

   Hodja, Youtube og Snaphanen har opsigtsvækkende oplysninger om vanviddet.

 28. Ivan Dybdal

  PS. til 27/05/2023 og 27/05/2023 at 13:56->
  FN’s Sikkerhedsråd har 15 medlemmer. Af dem er 5 faste medlemmer: USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig, mens 10 vælges af FN’s generalforsamling.

 29. Ivan Dybdal

  PPS til ovenstående PS:
  “Sikkerhedsrådet blev oprettet med hensigt om, at det skulle være den vigtigste vogter af verdensfreden. Mens Generalforsamlingen kan drøfte alle problemer, tager Sikkerhedsrådet sig kun af spørgsmål om fred og sikkerhed. Alle FN’s medlemmer har forpligtet sig til at efterleve Sikkerhedsrådet beslutninger.
  Funktioner: At undersøge enhver stridighed eller situation som kan føre til en international konflikt; At opstille principper for løsning af en given international konflikt; At foreslå foranstaltninger mod enhver trussel mod international fred og sikkerhed eller aggressiv handling;(..) Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Fem af disse er faste medlemmer: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De øvrige ti ikke-faste medlemmer vælges af Generalforsamlingen for perioder på to år. Ved valget af dem tages der hensyn til kravet om en ligelig geografisk repræsentation.(..)
  Medlemmerne skiftes for en måned ad gangen til at være formand for rådet (pt er det Svejts ved præsident Alain Berset, min bem. ID). Det sker efter navnene på de pågældende lande i (engelsk) alfabetisk orden. Stemmeafgivning: Afstemningen i Sikkerhedsrådet afviger fra Generalforsamlingens afstemningsregler. Vedtagelse af en vigtig resolution i Sikkerhedsrådet kræver, at ni medlemmer stemmer “ja”, men hvis et af de fem faste medlemmer stemmer “nej”, kaldes det et veto (vetoretten) og resolutionsforslaget kan ikke vedtages.” Kilde:
  https://unric.org/da/sikkerhedsraadet/

 30. Tommy

  Tja, i det mindste behøver vi ikke bekymre os om miljø og klimaforandringer længere, det blir muslimernes problem…

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *