PRÆSIDENT EVERGREEN

Op til det tyrkiske præsidentvalg i søndags har man i vestlige medier kunnet høre den samme fromme hymne, at det ville være det bedste for Tyrkiet, hvis præsident Tayyip Erdogan tabte valget til oppositionens kandidat Kemal Kilicdaroglu, som ofte bliver kaldt ’Tyrkiets Joe Biden’, hvilket i sig selv burde være en garanti for, at den mand aldrig bliver præsident for Tyrkiet. Vores medier og politikere går ud fra, at præsidentvalget vil være en demokratisk proces, hvor bedste mand vinder. Man har valgt at ignorere de seneste 20 års udvikling i Tyrkiet, hvor alle demokratiske processer og institutioner gradvist er blevet afviklet og erstattet af et islamisk totalitært styre, der er iklædt et demokratisk figenblad i form af et præsidentvalg.

Erdogan har alle dage været antidemokrat og tilhænger af et islamisk kalifat, men han lærte på den hårde måde, at forstille sig og spille rollen som en mønsterdemokrat bagt i EU’s bageovn med alle de rigtige værdier. Da han som borgmester i Istanbul tilhørte det islam-konservative Velfærdsparti, reciterede han offentligt det berygtede digt, hvor ” moskéerne er vores kaserner, kuplerne vores stålhjelme og minareterne vores bajonetter!”. Det kostede ham fire måneders fængsel, hvor han i lighed med en vis anden fører i fængsel fandt ud af, at ” jeg vinder magten på deres måde og kører derefter butikken på min måde”. Sådan fødtes den genopstandne demokratiske Erdogan, der nu i spidsen for Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP) prædikede frihed, fred og folkestyre. AKP kom til magten i 2003, og Erdogan blev premierminister. Det kunne han som straffet person egentlig ikke, men den regel fik han med gode forbindelsers hjælp omstødt.

Da Erdogan blev valgt til præsident i 2014, kastede han sin demokratiske maske og begyndte åbent at skubbe det moderne Tyrkiet tilbage til fortidens Osmanniske Imperium. Det tyrkiske militær ser sig selv som forvalterne af Kemal Mustafa Atatürks politiske arv, nemlig at forsvare et konservativt, demokratisk Tyrkiet mod kupforsøg fra reaktionære islamiske kræfter eller fra socialistiske revolutionære grupperinger. I 2016 havde en fløj i forsvaret fået nok af Erdogans tiltagende islamisering og forberedte en magtovertagelse, der skulle fjerne præsidenten og bringe landet tilbage på det rette demokratiske spor. Store dele af forsvaret  ville dog ikke deltage, og kupforsøget blev slået ned næsten inden, det var begyndt. Enhver politiker ved, at man ikke skal lade en god krise gå til spilde. Erdogan udtalte da også offentligt, at ” det kupforsøg var en gave fra Allah!”. Så fulgte den store udrensning, der likviderede resterne af det demokratiske Tyrkiet.

60 000 embedsmænd blev fjernet fra deres poster. Også 21 000 lærere og 15 000 ansatte i uddannelsessektoren blev fyret sammen med 9000 politifolk og 3000 dommere. Hele 170 medier blev lukket. Tusindvis af borgere blev arresteret og langtidsfængslet uden lov og dom. Stadig sidder mere end 100 journalister i tyrkiske fængsler for uspecificerede anklager om ’terror mod staten’. Kristne og jøder bliver forfulgt og undertrykt. Kristne missionærer får deres bibler konfiskeret, fængsles og udvises af landet. Et ærligt og retfærdigt præsidentvalg kan efter dette systemskifte fra demokrati til kalifat ikke mere finde sted. Erdogan behersker i dag den fulde diktatoriske kontrol med det politiske apparat, medierne, politiet, dommerstanden, undervisningssektoren og forsvaret.

Ikke desto mindre diskuteres det i den vestlige presse, om det nu ikke bliver dommens dag over præsidentens lange synderegister. Han har ført Tyrkiet ud i et økonomisk morads med en inflation, der i oktober 2022 toppede med 200 procent. Det nylige jordskælv kostede 50 000 menneskeliv, fordi 80 procent af landets bygninger ifølge en parlamentsrapport fra 2021 er opført i modstrid med byggeregulativet, som omgås af korrupte politikere, der bestikkes for at tillade byggesjusk. Ifølge Oktan Ikinci fra Ankaras arkitektforbund ved man udmærket, hvordan man jordskælvssikrer: ” Det er bare ikke sådan, at vi bygger”, siger han. Alt dette er sket på Erdogans vagt, men han har fralagt sig ethvert ansvar og har forbudt de underkuede medier at kritisere regeringens håndtering af katastrofen. Alle Erdogans gyldne løfter om  forplejning, økonomisk støtte og genhusning til ofrene er løbet ud i sandet. Tusinder af husvilde må stadig sove i det fri og må leve af sparsomme almisser fra det offentlige uden adgang til rent vand og elforsyningen.

Der er ingen tvivl om, at store dele af befolkningen i storbyer som Istanbul, Ankara og Izmir har fået nok af Erdogan og vil have ham skiftet ud med næsten hvem som helst. De er bare ikke mange nok. Langt de fleste af Tyrkiets 85 millioner store befolkning bor i landdistrikterne, hvor der hersker et helt andet værdigrundlag end i bysamfundene. Hvis man tager sin bil og kører østpå fra Izmir, skal man kun 10 kilometer ind i landet for at være 200 år tilbage i tiden. I landsbyerne går mændene på jagt efter fugle og vildsvin. De går til brydekonkurrencer og kamelkampe. Konerne skal bare gøre det, de er bedst til: at holde sig i baggrunden og lave mad samt føde børn. Her hersker de oldgamle osmanniske familie- og klanværdier, som Erdogan støtter og holder i hævd. Her er man ligeglad med inflation og jordskælv. Erdogan er landsbyernes fyrste. Han er garanten for de islamiske familieværdier. Ham svigter vi ikke.

Hvis ikke det lykkes systemet Erdogan at skrabe de sidste stemmer sammen, så han kan nå de krævede 50 procent af stemmerne for at forblive i præsidentpaladset, finder man nok de nødvendige stemmer i omvalget. Og hvis ikke, kan vi vente, at Erdogan som tidligere dekreterer omvalg på grund af ’uregelmæssigheder’. Og hvis det også kikser, er der jo altid Højesteret, hvis medlemmer Erdogan selv har udpeget og som nu kan udvise et passende mål af taknemmelighed.  Der er således håb forude. Ikke for Tyrkiet, men for præsidenten.

66 Thoughts to “PRÆSIDENT EVERGREEN”

 1. Skjoldungen

  Det hævdes af mange, at man ikke kan have demokrati i et islamisk land. Det kommer dog nok an på, hvad man forstår ved ‘demokrati’. Da det ‘arabiske forår’ fandt sted i Egypten, fik folket lov at vælge. Det valgte omgående islamisk diktatur. På samme vis blev Hitler valgt. Helt demokratisk. Og i USA, hvor man også har ‘demokrati’, har man nu Joe Biden og hans bananrepublik. Vi er ikke bedre selv: det altovervejende flertal i befolkningen stemmer gang på gang på partier, der vil afskaffe demokratiet til fordel for EU, FN og hvad har vi. Man kan derfor konstatere, at ‘demokratiet’ afskaffer demokratiet. På demokratisk vis, naturligvis.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Danskerne går et skridt videre. De afskaffer
   både demokratiet og sig selv. Danskerne er nemlig en samling
   feminiserede ekstremister og rødbedefarvede sovetryner. Det
   er de blevet efter årtiers hjernevask. Den typiske dansker ser
   fjernsyn et par timer om dagen, eller hører radio. Både flimmer-
   kassen og radio-apparatet er højeffektive konstruktioner, når
   en befolkning skal fordummes, ensrettes og gøres parat til
   diktaturet og “1984” samfundet.

   Siden 1980 har medierne arbejdet på at forvandle danskerne
   til søvngængere og selvmorderiske tåber. Og arbejdet har båret
   frugt. Ja, det har været en enorm succés. I dag har 90-95 % af
   borgerne slået hjernen fra, når det drejer sig om politik. De
   lader journalisterne tænke for sig. De indoktrinerede vælgere
   mener nøjagtig det som Chrborg ønsker de skal mene. De
   zig-zagger lidt frem og tilbage mellem S, SF, K, V, R og EL
   mv., men hovedkursen frem mod nationens og det danske
   folks undergang har været aldeles stabil siden 1983. Ved
   fælles hjælp har partierne, medierne og skolerne sørget for
   at skåne danskerne for et utal af nyheder og oplysninger der
   kunne gøre dem urolige, bekymrede eller kritisk indstillede
   overfor strømmen af politiske udspil. Der snigløber, udhuler
   og angriber deres sikkerhed, sundhed, frihed, økonomi, liv
   og fremtid. Og i disse dage tager man yderligere skridt frem
   mod demokratiets, folkehjemmets og folkets afskaffelse.

   Men fordi den hersende klasse er så hensynsfuld at den
   ikke belemrer danskerne med nærmere oplysninger om at
   Titanic-Danmark er ved at kæntre, véd kun 3% af danskerne
   at store, dramatiske og katastrofale omvæltninger er i anmarch.

   Overdødeligheden har de færreste hørt om, og at den nu snart
   kan stige fra 20 % til 40-50 % véd de heller ikke. For MSM har
   fortalt danskerne at konspirations-teoretikere skal man holde
   sig fra. Så næsten ingen tør gå ind for at se hvad Youtube,
   Twitter, Hodjas blog, Snaphanen, Gravitas, PragerU og lignende
   steder har at byde på.

   I forvejen er de fleste historieløse, så de kan slet
   ikke forstå at enhver nation, også den danske, kan blive
   ramt af altødelæggende slag. Og de kan slet ikke forestille sig
   at staten, partierne og medierne kan finde på at lyve for dem,
   for at fremme lyssky og folkefjendsk politik.

   Pga. al denne uvidenhed, søvnighed og godtroenhed er
   danskerne nu på vej mod udskiftning og afskaffelse.
   Sammen med deres kultur, sprog, rettigheder og værdier
   vil de blive smidt ud medbadevandet og lande på
   historiens losseplads. Hvor de kommer til at ligge
   sammen med svenskerne.

   1. Der var engang et yndigt land

    Nu vil SVM regeringen indføre endnu en afgift. Denne gang
    skal transport-erhvervet og samtlige forbrugere chikaneres.
    Man vil have en vejafgift for at skaffe 1,5 milliarder kr. mere
    til statskassen. Den er skruet så fjollet sammen, at den vil
    koste 250 millioner kr. at administrere. Man kunne få det
    samme beløb 1,5 mia., ind ved at forhøje afgiften på diesel
    og bezin. Så sparede man den kvarte mia. Men da SMV
    ønsker at presse vognmændene til at købe el-lastbiler, er
    den enkle løsning ikke god nok. Humlen er bare den, at
    der ikke findes el-lastbiler der dur til noget. Og at el-biler
    ikke gavner hverken klimaet eller miljøet. Plus at de har
    givet tusinder af el-bil ejere store ærgrelser pga. trælse
    ekstra-udgifter, besværligheder, opladningsproblemer,
    bilbrande og andet. Se PragerU mv.

    Vognmænd over hele landet protesterer og demonstrerer.
    Sikkert fornuftigt, for de 1,30 kr. pr. kilometer kan snart
    blive til meget mere. Momsen startede f.eks. med 5%.

    Så var der en Bente Møller fra styrelsen for Patient-sikkerhed
    i radioen. Da hun og regionen i 2018 fik en alvorlig indberetning
    om en jordemoders gentagne svigt i behandlingen af kunderne,
    lod man sagen ligge i en sylte-krukke i et helt år, uden at foretage
    sig noget. Det har resulteret i at et barn og dets forældre har fået
    deres liv ødelagt, for barnet er nu multi-handicappet. Der kan
    endda være flere børn der har taget skade. Men ifølge Bente
    Møller var et års sløv passivitet blot en mindre forsinkelse, og
    hun ville heller tale om at generelt var jordemødre ikke dårlige,
    og i visse lande var de ikke nær så dygtige som her i landet,
    hvor Bente Møller & co. altid foretog korrekte, rettidige og
    grundige vurderinger af enhver sag, bortset fra denne lille
    svipser. At styrelsen for “Patient-sikkerhed” har syltet mange
    sager i 5-8 år glemte hun at nævne.

    Det private “Selskab for Patient-sikkerhed” var absolut ikke
    tilfreds med Bente Møllers latterlige udenomssnak, men det
    gjorde vist ikke indtryk på Bente Møller som igen og igen
    gentog at man arbejdede seriøst med alle bekymrings-henvendelser.
    En Inger Christensen fra tilsynet med hospitaler påstod at vi har et
    rigtig godt og velfungerende sygehusvæsen.

    Ja, der dør jo kun hundredvis af patienter pga. personalemangel,
    for få sengepladser, nedslidt udstyr, dårlig rengøring, talrige
    besparelser og nedskæringer samt kynisk/kaotisk politik.

    SVM regeringen har heller ikke styr på boligsituationen,
    kommunernes reducerede økonomi eller indvandringen.
    Den har sat endnu en ny og kedelig rekord her i foråret.
    Dog har man styr på at genere danskerne med alle mulige
    tossede tiltag, såsom fjernelsen af fridage, forringelse af
    pensioner og borgerrettigheder osv. Man har også med-
    virket til at optrappe krigen i Ukraine, så Danmark nu
    er helt værgeløst, både hvad angår luftforsvar, landforsvar
    og civilforsvar. Og først om ti år kan vi igen have noget
    der ligner en slags beskyttelse af landet og byerne.

    1. Christiansborgs politik er ved a være en almindelig dødsårsag

     Hvis danskerne vil undgå at Danmark
     bliver afrikaniseret og islamiseret,
     hvis de vil overleve, vil det være klogt
     af dem at læse om hvad WHO, WEF
     og platuglernes borg går og brygger
     på i denne tid. For ifølge nettet er
     der nu millioner af mennesker som
     er omkommet som følge af den
     kunstige og falske pandemi og de
     falske kvaksalver-midler man har
     brugt imod den. Midler der blev
     påstået at være være effektive
     og uskadelige. Andre millioner
     personer har fået deres immun-
     forsvar skadet eller ødelagt.
     Læs hos Hodja, Youtube og
     Snaphanen, dr. McMillan, dr.
     Cambell, virologen Malone,
     Thomas Soltau og Twitter om
     vaccine- katastrofen. Nu har
     WHO og WEF planer om en
     endnu større overdødelighed.

    2. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

     Hvis danskerne vil undgå at Danmark
     bliver afrikaniseret og islamiseret,
     hvis de vil overleve, vil det være klogt
     af dem at læse om hvad WHO, WEF
     og platuglernes borg går og brygger
     på i denne tid. For ifølge nettet er
     der nu millioner af mennesker som
     er omkommet som følge af den
     kunstige og falske pandemi og de
     falske kvaksalver-midler man har
     brugt imod den. Midler der blev
     påstået at være være effektive
     og uskadelige. Andre millioner
     personer har fået deres immun-
     forsvar skadet eller ødelagt.
     Læs hos Hodja, Youtube og
     Snaphanen, dr. McMillan, dr.
     Cambell, virologen Malone,
     Thomas Soltau og Twitter om
     vaccine- katastrofen. Nu har
     WHO og WEF planer om en
     endnu større overdødelighed.

     1. De syv små dværge

      Nu har MVS regeringen fundet ud af at
      DANSKERNE BETALER ALT FOR LIDT I SKAT!!!

      Danskerne slider jo på fortovene, vejene, husene,
      byerne, markerne, skovene, kommunerne, staten
      og klimaet. De er også til besvær for kommunerne
      og staten samt skolerne, postvæsnet, hospitalerne
      og de mange bureaukratier, råd og styrelser. Og
      de betaler kun 85% i skat. Derfor er det på tide
      med nogle flere afgifter, synes Mette, Lars og V-
      manden.

      Consito, EL, R, den grønne bevægelse og klima-
      rådet er helt enige. Skattetrykket er alt for lavt.
      Det vil være uforsvarligt at lade vognmændene,
      forbrugerne, landmændene og lønmodtagerne
      slippe for nye afgifter. For Danmark skal jo redde
      verden fra de frygtelige co2 molekyler som er
      på vej til at smadre klimaet. Det har co2 ikke
      gjort i millioner af år, men man kan jo aldrig
      vide hvad co2 finder på engang i fremtiden.
      Så for en sikkerheds skyld må vi hellere bruge
      op mod 1000 milliarder kr. på energi-øer osv.
      Og det kræver altså at der sættes turbo på
      borgernes skatteindbetalinger.

      Desuden er EL nu på vej med et krav om at
      der skal gives undervisning på 50-70 forskellige
      sprog i skolerne. Det bliver enormt dyrt, men
      understreger statens behov for at presse flere
      penge ud af de nærige borgere, som fejlagtigt
      tror at pengene ligger bedst i deres egne
      lommer fremfor statens lommer.

      Den nye “pandemi” der er planer om, skal
      jo også finansieres.

   2. E. Frederiksen

    Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?
    Desværre 100% enig med jer.
    Uhyggeligt, vi er så få %, der ser faren i øjnene.
    Hvorfor vil så mange ikke se, den?
    Tør de ikke?
    Tror de virkelig, det hele går væk ved at lukke øjne og ører?????

  2. Finn A. Skov

   Så sandt!

 2. Michael Andersen

  Det forlyder fra onde tunger at valget måske tipper til fordel for Erdogan, fordi de tyske grønne udtrykte deres position i begyndelsen af maj:

  “Efter mange års autoritært lederskab under præsident Erdogan giver parlaments- og præsidentvalget en reel chance for at vende tilbage til demokrati og retsstatsprincippet”.

  Positionen som De Grønne gjorde tydeligere med meldingen:

  “Vi beder alle mennesker, der bor i Tyskland og er berettiget til at stemme i Tyrkiet, om at deltage i valget den 14. maj og arbejde for den demokratiske forandringsproces”.

  Måske har De Grønne forskrækket tyrkerne, for hvem ønsker at miste bilen og huset, fryse i kulden på grund af et meningsløst forbud mod afbrænding af træ eller at tyrkiske børn i skolen bliver til piger som er drenge.

  Måske er rygter om De Grønnes ekspropriation, forarmelse, opdragelse, undertrykkelse og irritation af befolkningen, nået ud til selv de fjerneste landsbyer i Anatolien.

  Måske er den kemalistiske modstander med rette mistænkt af de gode tyrkere for kammerateri med De Grønne og deres stræben efter en verdensregering?

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   HÆRGES FOLKETINGET AF EN KOLLEKTIV ÅNDSFORMØRKELSE?

   SVM regeringen har fremlagt et lovforslag som er komplet vanvittigt.
   Man vil øge skattetrykket på transportbranchen for at presse vognmænd
   til at købe el-lastbiler. For det første er der 1½-2 års leveringstid på dem,
   for det andet dur de kun til korte ture, og for det tredje er de tre gange
   så dyre som almindelige lastbiler, og for det fjerde kommer hver kørt
   transport-kilometer til at koste 2,60 kr. og ikke 1.30 kr. for lastbilen
   skal jo også køre tilbage. Og snart kan afgiften stige, ligesom momsen
   der blev fem-doblet. Og alt vil forstærke varepriserne og inflationen.
   For det femte svækkes danske vognmænds konkurrence-evne i for-
   hold til tyske, franske, hollandske og andre landes vognmænd. For
   det sjette er klima-målene rendyrket politisk humbug. Som nu
   bruges for at ruinere endnu et erhverv og for at skabe et blodrødt
   totalitært samfund. Se hvad nettet fortæller om rasende protester
   i Holland og Frankrig. Et folk der finder sig i alt, dømmer sig selv
   til at miste alt.
   _ _ _

   I en debat i dag optrådte Ole Birk Olesen som debat-bølle. Han
   afbrød igen og igen en debat-deltager som mente at det var nød-
   vendigt at demonstrere, hvis det er den eneste måde man kan
   blive hørt på. Det er jo ikke altid man kan vente 5 eller 25 år
   på at politikerne opdager et problem.

   1. Michael Andersen

    BT: ”Liberal Alliance har foreslået, at man giver bøder til de ansvarlige bag de ulovlige blokader, der svarer til den økonomiske skade, det har kostet samfundet”.

    Ideen risikerer at skabe en bekostelig præcedens for politiske beslutningstagere.

    Medierne skriver om effekt og virkning og har problemer med årsager. Politik drives af effekt og virkning og kommer i problemer over årsager.

    Danskerne rammes af Murphys lov og det er der årsager til.

    Venligst

   2. Finn A. Skov

    Nej, det er derfor politikeres fornemste opgave, er at reparere selvskabte problemer.
    Derfor bliver de aldrig arbejdsløse!

    1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

     Liberal Alliance er et højrøvet parti der slet ikke
     har sympati for den brede befolkning. Når en regering
     som man må formode ikke består af fuldstændig
     tåbelige mennesker, fremsætter fuldstændig tåbelige
     lovforslag, og når de er så arrogante at de end ikke
     gider tale med de borgere lovforslaget går ud over,
     så har borgerne jo næsten ingen anden udvej end at
     demonstrere. At LA vil straffe borgerne fordi de bruger
     deres grundlovssikrede ret til at demonstrere, viser
     hvor borgerfjendske de er. Ligesom medierne der
     oftest ikke gider fortælle om hvad der piner eller
     forulemper almindelige mennesker, medmindre de
     demonstrerer i flok. Men nu véd vi da hvor vi har
     partiet.

 3. P. Skov

  Tak, Aamund. Jeg er for en gangs skyld enig i din analyse. Hvordan kan det være, at du ikke kan gennemskue, at Trump og hans slæng netop forsøger at gøre Erdogan (og andre autokrater) kunsten efter, hvad angår afskaffelse af demokratiet?

  1. Christian Sørensen

   Nok fordi du tager 100% fejl i den antagelse, Hr P.Skov

   Det er Biden og Co. der udgør den trussel, bare se på hvad der er sket i de 3 år han har siddet på posten som præsident, Usa er ikke til at genkende, og det er på den dårlige måde..

   1. E. Frederiksen

    Christian Sørensen
    Enig

  2. Michael Andersen

   @ Hr. P. Skov

   Hvordan afskaffede Trump demokratiet i de 4 år han var præsident?

   Menes der ved at overgive magten frivilligt til Biden, efter snydevalget?

   Venligst

  3. Vimmerby

   Demokrati forudsætter oplyste borgere og er ikke per definition muligt, når flertallet af vælgere er dummere end aberne fra den lokale zoo. Husk, at læse det med småt !

   1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

    P. Skov vil nok få større succés som klovn i et
    omrejsende cirkus, end her hvor han mere opfattes
    som en trist type. Han er ufrivilligt så komisk at han
    kan blive en stor og morsom klaphat for alle de
    danskere som holder af cirkusklovne og dummepetere.
    Som jo ligesom PS også fjoller rundt foran publikum.

    Alternativt kan han gå ind i politik hvor han sikkert
    hurtigt kan blive minister for et af de tudetossede partier.

  4. Niels O

   Jeg ser også navnet Trump i stedet for Erdogan. Samt Hillbillyland (duelling banjoes).

   1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

    EL bliver et mere og mere ekstremt parti. Ikke alene
    ønsker partiet meget mere indvandring af tyrkere,
    pakistanere, somaliere osv. De vil også have endnu
    flere milliarder sat af til co2-bekæmpelse. De støtter
    selvfølgelig MSV regeringens forslag til nye afgifter
    og dens WHO og folkemordspolitik.

    Og nu er den gammelkendte røde blodtørst kommet
    op i marxisterne igen. Rosa Lund og Peder Hvelplund
    er enige om at flere ubekvemme børn bør dræbes,
    inden de når at blive til besvær. De ledsager deres
    lovforslag med den gamle løgn om at kvinden skal
    bestemme over sin egen krop, selvom det er barnets
    krop man vil skære i stykker eller aflive med gift.

 4. Niels O

  Jeg skal lige minde om, at det nu er muligt at få tallene for 2019 for indvandrernes påvirkning af de offentlige finanser i Danmark på Finansministeriets hjemmeside.

  1. Træt

   Nå, Niels Nul.

   Kan du så oplyse hvad NETTOudgifterne til f.eks. sundhedsvæsnet er, når skatte- og afgiftsindbetalingerne fra alle de ansatte er trukket fra i det BRUTTObeløb, der optræder i finansloven?

   Ellers kan man jo ikke sammenligne udgifterne til indvandrerplagen med de andre udgifter.

   1. Vimmerby

    Niels Nul bruger lommeregner til “no AI” testen”. Betjene en lommeregner kræver en iq på 66+.

    1. Træt

     Hvis man regner skatteindbetalingerne fra de mange ansatte i rets- og hospitalsvæsnet, der ikke ville være nødvendige, hvis indvandrerbyrden rejste hjem, samt fra alle byggearbejderne, der bygger boliger til de mennesker, der ikke kan bo i ghettoerne, fordi de er normale danskere, så er der næsten ingen udgifter ved indvandrerbyrden.

     1. Ivan Dybdal

      Du har fat i noget vigtigt. Jeg er ikke nationaløkonom og kan ikke gennemskue det.
      Det må være nogle indtægts- og udgiftsposter, der falder bort, hvis indvandringen havde været 0 (nul) 🙂 f.eks
      1) løn til de ekstra offentligt ansatte, som indvandringen medfører?
      2)manglende skat fra de manglende ekstra offentligt ansatte, hvis der ikke var nogen indvandring?
      3) offentlig støtte til de offentligt ansatte, der mister, deres job, hvis indvandringen ophører?

      Man må kunne betragte indvandringen som en slags ‘offentlig virksomhed’ med indtægter og udgifter’ ? ala->

      “Statens selskaber
      Staten ejer helt eller delvist pr. 27. januar 2021 30 selskaber – 17 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 3 interessentskaber. I nogle af selskaberne er staten eneejer, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

      Selskaberne udfører en række samfundsmæssigt vigtige opgaver, samtidig med at selskabernes virksomhed i hovedsagen udøves under de samme vilkår som i den private sektor.

      Staten anvender i mange tilfælde selskabsformen som organisatorisk ramme for aktiviteter, der har karakter af forretningsmæssig virksomhed, fordi der vurderes at kunne opnås betydelige fordele ved at markedsorientere samt konkurrenceudsætte aktiviteter, der hidtil er blevet varetaget inden for den statslige forvaltning. Større vægt på forretningsmæssige hensyn ved beslutninger om drift og investeringer har således oftest ført til større effektivitet, lavere priser og bedre kvalitet i overensstemmelse med brugernes efterspørgsel”

      https://fm.dk/arbejdsomraader/statens-selskaber/

 5. Mel Ormen

  Den beskrivelse passer også glimrende på hvordan venstreorienteret afskum tænker og agerer i vesten. Politisk observans synes for mange primære kvalifikationsparameter, når cirkuschefer udnævnes i det offentlige . RUC titel med PHD speciale med variationer i danseriet hos cirkus artister er ofte officielle kvalifikation.

  1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

   Mange partier og medier i Danmark går ind for
   at Danmark via indvandring skal gøres til et kalifat
   magen til det tyrkiske under Erdogan. Efter de mange
   erfaringer verden har med kalifater, kan man godt undre
   sig over disse partier og medier. Hvad er det egentlig
   ved islamistiske kalifater de finder er så positivt? Hvad
   er det som begejstrer S, R, EL, SF, V og K osv.? Har de
   aldrig hørt om hvad der skete i ISIS områderne?

   Se også de sidste nederste 3-4 kommentarer under rapport
   fra det røde klimafelt.

 6. Michael Andersen

  Som værn mod nedsmeltning har islamiske lande koranen som reference, med regler og rammer, der skaber mening i kulturer der er anderledes end danskernes.

  Der var en gang hvor Danmark var langt fremme i retningen mod selvstændighed, selvstyre og frihed. Det var da danskerne havde biblen som reference, der med regler og rammer formede dansk kultur og førte til demokratiet.

  Kristen kultur og demokrati passer sammen.

  Skjoldungen skriver: ”Man kan derfor konstatere, at ‘demokratiet’ afskaffer demokratiet. På demokratisk vis, naturligvis”.

  Ja, fordi socialismen får lov at udbrede sig.
  Ja, fordi socialisme og demokrati ikke passer sammen.
  Ja, fordi skiftende statsministre og udenrigsministre svigter danskerne.

  Danskerne er om nogen forankret i en kristen tillidskultur og når man er valgt til folketinget har man en moralsk forpligtelse til ikke at misbruge danskernes tillid. Man har en forpligtelse til at føre politik for Danmark og for det danske folk.

  Danskerne fortjener bedre politikere og danskerne fortjener selvstændighed.

  Venligst

  Venligst

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   I denne tid hånes og latterliggøres den kristne kulturarv
   systematisk af DR i et program hvor en Kristian Leth
   på udspekuleret vis forvandler bibelen til en bog fyldt
   med nonsens, løgn og idioti. Kristian Leth mener nok
   at den blodrøde religion er meget bedre. Selvom den
   i mange lande har været en total fiasko, på den måde
   at de blodrøde myrdede løs på deres egne befolkninger.
   Men for kommunist og feminist-radioen er det uden
   betydning at kommunisme altid ender i massedød.
   For marxismen er politisk korrekt og åh så klog og videnskabelig.
   Alligevel ender den altid i fattigdom, sygdom, tyranni og terror.

 7. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Det er måske værd at bemærke den politiske
  forfølgelse der foregår i Tyrkiet, efter at det gik
  fra demokrati til diktatur. 170 lukkede medier,
  skueretssager og mange fængslet for nærmest
  ingenting. Og 50.000 døde pga. korruption og
  byggesjusk. Hvis Europas lande også mister
  deres demokratier, kan uretfærdighed, ufrihed,
  tyranni og alle mulige former for elendighed
  også komme til at hærge vores lande. I Danmark
  går det klart den forkerte vej. Der prales af at
  økonomien er sund og stærk, men hele samfundet
  er udsat for en haglstorm af besparelser, nedskæ-
  ringer, lukninger, forringelser, nye afgifter og
  rigide regler, krav, påbud og forbud. Og MVS
  regeringen spiller ud med den ene lov efter den
  anden som gør livet surt for danskerne. De
  pålægges stribevis af byrder og besværligheder.
  Og bureaukratiet er vokset vildt meget under
  Mette F, mens sundhedsvæsnet er skrumpet.
  Lars Fadøl vil direkte afskaffe Danmarks
  selvstændighed. Og han mener at folke-
  udskiftningen går alt for langsomt. Og han
  var glad for at en fridag blev udryddet.

  Det nyeste udspil om endnu mere skat på al
  varetransport puster til inflationen, og er fra
  flere sider kaldt et dumt og tåbeligt lovforslag.

 8. tavsen

  En anden evergreen personage fra det muslimske overdrev. Ikke noget at sige til de muslimske lande er failed states. Intet samfund kan leve med den ekstreme egoisme

  “Sanjay Shah har tabt den civile retssag, som de danske myndigheder havde anlagt mod ham i Dubai”

  https://ekstrabladet.dk/krimi/domstol-afgoer-skal-betale-den-danske-stat-125-milliarder-dollars/9770037

  1. Niels Poulsen

   Der er intet, der tyder på, at Sanjay Shah er muslim. Han er britisk statsborger, født i London. Forældrene er indere, som er emigreret fra Kenya til Storbritannien. Hverken hans mor eller hustru er tildækket på fotos, men bærer traditionelt indisk klædedragt. I en video fra en af de ekstravagante fester, han har afholdt i Dubai, står han med en stor fadøl i hånden. 1:56 inde i videoen.

   https://nyheder.tv2.dk/business/2015-11-27-se-video-svindelmistaenkt-fester-igennem-med-beundrere-i-dubai

   Kriminaliteten er for øvrigt ikke stor blandt muslimerne i arabiske olie- og gasstater som Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, da man efter islamisk ret i berigelsesforbrydelser – efter min viden – får amputeret hænder og lignende af vestlige korrumperede kirurger.

   Hvis man vil modarbejde de arabiske oliestaters islamiske diktaturer, vil jeg i øvrigt opfordre til, at man støtter den grønne omstilling, som på sigt gerne skulle gøre det frie Vesten uafhængig af import af fortidens fossile brændstoffer.

   De er hunderædde for den grønne omstilling i de arabiske oliestaters islamiske diktaturer. Som en olieminister i Saudi-Arabien engang sagde: “Stenalderen sluttede ikke på grund af mangel på sten.”

   Forklaring for kognitivt udfordrede på Aamunds blog: Stenalderen er de fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Bronzealderen er de vedvarende energikilder som sol og vind.

   1. Michael Andersen

    Hr. NP,

    FN’s klimapanel (IPCC) anerkender at skyers påvirkning skaber den største usikkerhed i fremskrivningerne fra klimamodeller, men der er ikke sket fremskridt på området. Eksisterende klimamodeller undervurderer groft reaktionen fra skyer, der giver en meget kraftig, dominerende termostatisk styring af Jordens temperatur.

    Den amerikanske fysiker John Clauser, som i 2022 blev tildelt Nobel¬prisen i fysik er i færd med at udvikle en klimamodel, der tager større hensyn til skyernes rolle i klimasystemet. Processen involverer det synlige lys, der reflekteres af kumulusskyer, der i gennemsnit dækker halvdelen af Jorden.

    Jf. Clauser er der ingen klimakrise og heraf følger at begrundelsen for grøn omstilling er tvivlsom.

    Må man høfligt foreslå mindre Onkel reje og mere nysgerrig på nye indsigter?

    På johnclauser dot com bemærker man med respekt, dybden i publikationer og omfanget af indsigt.

    Venligst

    1. Niels Poulsen

     De menneskeskabte klimaforandringer bygger på elementær viden om fysik og kemi, som jeg efterhånden har forklaret i mange indlæg, som selv personer med beskeden uddannelse burde kunne forstå. John Clauser er ikke klimaforsker, men må antages at være enig, medmindre han er dement eller betalt af olie- og gasindustrien eller fremmed magter, som vil det frie, demokratiske Vesten ondt. Han har en korrektion vedrørende skyer til de avancerede computermodeller, som muligvis er korrekt eller ikke korrekt, men det ændrer ikke på de grundlæggende fysiske og kemiske mekanismer i de menneskeskabte klimaforandringer.

     Jeg appellerede i mit indlæg til, at den yderste højrefløj overvejede støtten til de fossile brændstoffer og dets producenter: diktaturstaterne, kommunistiske og muslimske, Rusland, Kina, Iran og de arabiske stater – sikke et selskab – det frie, demokratiske Vesten fjender. Michael Andersen har imidlertid valgt side mod fædrelandet, og jeg kan ikke stærkt nok udtrykke min foragt for den landsforræderiske adfærd.

     1. Michael Andersen

      I Europa-Parlamentet trues man med censur og bøder, hvis man fortæller sandheden om islam

      Er det overhovedet rimeligt, at folkevalgte risikerer bøder på op til 70.000 kr. og udelukkelse fra det parlamentariske arbejde blot for at sige sandheden om islam og masseindvandring? (JP 17/5)

     2. Niels Poulsen

      Jeg er efterhånden ved at være godt og gammeldags træt af de højreradikale fjender, i blandt den midtsøgende majoritet af danskerne, de højreradikale danskere, som er i alliance med Rusland, Kina, Iran og Nord Korea, eller er aktionærer i den arabiske olie- og gasindustri eller blot er uvidende og ensomme eller ramt af alderdommens mentale svækkelse og bekæmper med et uforståeligt had de vestlige demokratier, den grønne omstilling og misbruger den hårdt tilkæmpede ytringsfrihed til at sprede misinformation og skabe splid blandt dem, som vil det gode for menneskeheden. Under besættelsen blev der gjort kort proces mod jer fra de allieredes og frihedskæmpernes side. Så er det sagt!

     3. Frihed er det bedste guld

      Niels Poulsen er træt af alle mulige slags
      danskere, fremgår det af hans skriv kl. 13.41
      den 18-5. (i dag) Han mener at folk som er
      uenige med ham og EL, er en slags nazister
      og forrædere som bør bekæmpes på samme
      måde som forrædere i 1943-45. Det viser at
      NP er en syg og sindsforvirret person som
      blander fantasi, ideologi og virkelighed
      sammen i een pærevælling. Han bør tale
      med en psykolog eller bare en fornuftig
      person om sine vrangforestillinger. Der er
      vist ingen her som ønsker at gøre denne
      forvirrede stakkel ondt. Vi ønsker blot at
      NP tager på et langt ferieophold på en lille
      charmerende stillehavs-ø med palmesus
      og hvide strande, så han kan slippe af med
      det stress det udsætter ham for, at nogen
      mener at Enhedslistens ideologi og politik
      er noget forældet, skadelig og utopisk dagdrømmeri.

 9. Politikerbyrden er Danmarks tungeste byrde

  DR er gået over til at rapportere om snart
  ethvert regnvejr, blæsevejr og tordenvejr
  der foregår overalt i verden. Den nye klimareligion har gjort
  DR-kvinderne helt hysteriske. Vi holdes nu løbende underrettet
  om vejret i 50 forskellige lande, og der overdrives så meget
  som muligt. Danskerne skal gøres så klima-angste og forskræk-
  kede som muligt, så de gribes af panik blot ved tanken om
  co2-molekylerne. De skal jo snart til at betale massevis af
  milliarder af kroner til redningen af verdens klima, og så er det
  bedst at de halvdøde af skræk og ikke protesterer mod at blive
  udplyndret endnu grundigere.

  For co2-fanatikerne spiller det ingen rolle at co2 er en nyttig,
  nødvendig og harmløs del af luften.

  Og de virkelige og katastrofale trusler mod danskerne skal der
  slet ikke tales om. Pyt med en rekord-indstrømning af evigheds-
  turister sat indenfor de sidste tre måneder, og pyt med den
  rekordhøje overdødelighed der har kostet hundreder af danskere
  livet, mens andre hundreder har fået deres helbred forkrøblet.
  Og pyt med at endnu mere død er på vej. Den slags skjuler DR
  og MSM. Se Hodjas blog og Youtube.

 10. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Videoer hos “redacted” og “Gravitas” viser at
  sandheden om Ukraine krigen ikke er så sort/hvid som
  DR og MSM påstår. Og andre viser at øgle-partiernes
  politik har forladt næsten alt med moral og fornuft.
  Hykleri, lovsjusk, iskold kynisme og fantastiske former
  for uduelighed er blevet noget rutine-mæssigt. Lige i
  disse dage er regeringen i gang med at ruinere en
  række kraft-varmeværker og forbrændings-anlæg.
  Kommunernes Landsforening advarer, men regeringen
  er så arrogant at den til nu ikke har gidet tale med de
  berørte parter om at ændre planerne. Det kan komme
  til at koste danskerne milliard-tab. Planerne er helt
  virkelighedsfjerne og vil kun gøre skade, siges det fra
  flere sider. Men M, V og S påstår at det vil hjælpe
  klimaet. Det vil det 100% sikkert ikke.

  Med korte mellemrum demonstrerer førende politikere
  at de vil blæse almindelige menneskers økonomi og
  helbred en lang march. Se Rossmann og andre hos Hodja.

 11. Ivan Dybdal

  Tv2 Nyhederne 15. maj 2023: I Tyrkiet skal præsident Erdogan og oppositionens præsidentkandidat ud i en anden valgrunde.
  Min kommentar: Rygter om valgsvindel til fordel for Erdogan. Valgsvindel er åbenbart det nye sort. Det kan ødelægge demokratiske valg. Hvor svært kan det være? Ingen kender omfanget.
  Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu vil stoppe indvandringen til Tyrkiet og sende de mange flygtninge (4 mio?) hjem.
  Erdogan er upopulær – i hvert fald i de danske medier – men hvis oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu vinder i anden valgrunde – bliver det måske et politisk problem i DK og EU, hvis han vil sende deres egne flygtninge ud af Tyrkiet? Vistnok mange af dem tilbage til Syrien? Det kan ende med at blive et ekstra ‘fordelingsproblem’ for EU og DK, oven i det der allerede synes uløseligt i EU?

  1. Michael Andersen

   Ivan, tak
   Vesten støtter oppositionskandidaten der vil sende syriske flygtninge hjem.
   Hvorfor sender DK ikke 34k syriske flygtninge hjem?
   Venligst

 12. Træt

  Niels Poulsen ønsker sine politiske modstandere likvideret:

  Citat fra NP:
  “Niels Poulsen
  18/05/2023 at 13:41
  Jeg er efterhånden ved at være godt og gammeldags træt af de højreradikale fjender, i blandt den midtsøgende majoritet af danskerne, de højreradikale danskere, som er i alliance med Rusland, Kina, Iran og Nord Korea, eller er aktionærer i den arabiske olie- og gasindustri eller blot er uvidende og ensomme eller ramt af alderdommens mentale svækkelse og bekæmper med et uforståeligt had de vestlige demokratier, den grønne omstilling og misbruger den hårdt tilkæmpede ytringsfrihed til at sprede misinformation og skabe splid blandt dem, som vil det gode for menneskeheden. Under besættelsen blev der gjort kort proces mod jer fra de allieredes og frihedskæmpernes side. Så er det sagt!”

  1. Michael Andersen

   Jeg anbefaler varmt et gensyn med Hr. Aamunds ”DEMOKRATIET ER GÅET AF MODE” af 26/02/2023.

   Samt et supplement af Hr. Henrik Dahls indlæg på JP fra i dag:

   Regeringen er tavs om den rigtige bæredygtighed
   Den førte politik burde sikre, at samfundet ikke ændrer sig i uønskede retninger. Men jeg tvivler på, at den gør det. Henrik Dahl sociolog, MF (LA) (JP 18/05).

   Venligst

 13. Overfor politiske budskaber er mistro det klogeste

  De er sjove i Enhedslisten, de forenede dødsboer.
  Rosa Lund som altid påstår at ville forsvare de svage
  går ind for at slå flere børn ihjel, så de aldrig når at
  blive ubekvemme eller til besvær. Peder Hvelplund
  er meget indigneret over at minkbranchen finder det
  rimeligt at få erstatning for alle de tab Mette Fupsen
  har påført den med sine ulovligheder og grundlovs-
  krænkelser. Det kalder PH for misbrug af skatteborger-
  nes penge, hvis de får erstatning for alle tab. Men han
  synes ikke at det er misbrug af penge at bruge flere
  hundrede milliarder kr. på krig mod co2. Selvom det
  er en gak-gak krig.

 14. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  De er sjove i Enhedslisten, de forenede dødsboer.
  Rosa Lund som altid påstår at ville forsvare de svage
  går ind for at slå flere børn ihjel, så de aldrig når at
  blive ubekvemme eller til besvær. Peder Hvelplund
  er meget indigneret over at minkbranchen finder det
  rimeligt at få erstatning for alle de tab Mette Fupsen
  har påført den med sine ulovligheder og grundlovs-
  krænkelser. Det kalder PH for misbrug af skatteborger-
  nes penge, hvis de får erstatning for alle tab. Men han
  synes ikke at det er misbrug af penge at bruge flere
  hundrede milliarder kr. på krig mod co2. Selvom det
  er en gak-gak krig.

  Hovsa – den ekstra tekst bedes slettet, tak.

 15. Ivan Dybdal

  Politico Friday, May 19, 2023 (min oversættelse af klip og fortsættelse af min replik 18/05/2023 at 10:25)
  “Jeg vil smide alle flygtninge ud af Tyrkiet, lover Erdoğan-konkurrenten
  Forud for det tyrkiske valg i anden runde skruer udfordreren Kemal Kılıçdaroğlu op for modstanden mod indvandrere.
  Kemal Kılıçdaroğlu hævder, at Erdoğan, “bevidst har tilladt ti millioner flygtninge at komme ind i Tyrkiet”. Lederen af Tyrkiets opposition lover at hjemsende millioner af flygtninge til deres hjemlande. Han skærper dermed sin retorik yderligere forud for det tætte omvalg i næste uge.
  I en tale torsdag hævdede Kemal Kılıçdaroğlu, at hans rival, den mangeårige præsident Recep Tayyip Erdoğan, “bevidst har tilladt ti millioner flygtninge at komme ind i Tyrkiet,” og sagde, at den etablerede magt har sat “tyrkisk statsborgerskab til salg for at importere stemmer.”
  “Jeg bekendtgør her: Jeg vil sende alle flygtninge hjem, når jeg er valgt som præsident, punktum,” erklærede han ifølge tyrkiske medier.

 16. Michael Andersen

  EU’s pagt med Tyrkiet fra 2016 indbringer 6 mia. euro og opdateres i 2021 med yderlige 3 mia. euro, til flygtningehjælp, migrationspolitik og grænsekontrol.

  Omkring 60 millioner i Tyrkiet er stemmeberettigede. 100.000 syrere er stemmeberettigede på grund af tyrkisk statsborgerskab og valgretsalder. 3,6 millioner syrere søgte tilflugt i Tyrkiet efter borgerkrigens udbrud i Syrien i 2011.

  1. Hjemsendelse af 10 millioner er næppe muligt uden opbakning og støtte fra EU
  2. Hjemsendelse af 3,6 millioner til Syrien er næppe muligt uden aftale med Assad

  Præmissen må være at Tyrkiet har gjort som Danmark og såfremt flygtninge hjemsendes, mister flygtningeindustrien indtægter.

  Hjemsendelse lyder som et løfte der bliver svært at indfri?

  Venligst

  1. Bumletogs-sovevognskonduktør og kuffertslæber assistenten

   Et lidt underligt skriv fra MA. Ren spekulation?
   For det første bliver Kemal K. ikke valgt. For det andet
   ville EU ikke kunne bestemme over ham hvis han mod
   alle odds alligevel blev præsident. For det tredje har
   Tyrkiet ikke gjort ligesom Danmark. Procentvis er der
   langt færre indvandrere i Tyrkiet. For det fjerde kan
   man ved at holde op med at forsyne indvandrere med
   gratis boliger, gratis mad og gratis alting, få de fleste
   til frivilligt at rejse ud af landet og hjem. Det skal dog
   nok passe at 70 milliarder euro kan spille en vis rolle.
   Det kan også være at Kemal K.s løfte om at hjemsende
   indvandrerne bare er valgflæsk?

   1. Rettelse

    Rettelse: 9 milliarder euro/70 milliarder kroner

  2. Michael Andersen

   Faktum er at EU betaler Tyrkiet for at holde flygtninge og migranter ude af EU og efter både de danske regler og efter EU-reglerne, skal man leve op til betingelserne i FN’s Flygtningekonvention for at få asyl eller beskyttelsesstatus.
   Associeringsaftalen fra 1963 har stor betydning for forbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Den er grundlaget for et tæt forhold og oprindelsen til en uddybning af økonomiske, politiske og institutionelle forbindelser. Den daværende kommissionsformand Walter Hallstein udtrykte sig meget klart, da han underskrev i Ankara, nemlig at Tyrkiet er en del af Europa.
   Man bør snarere spekulere over årsagen til at Tyrkiet sidenhen ikke har fået ørerne i sanktionsmaskineriet på grund af Cypern, som det invaderede og besatte en del af i 1974.

 17. Rettelse

  Rettelse: 9 milliarder euro – ca. 70 milliarder kroner

 18. Niels Poulsen

  “Træt” skriver: “Niels Poulsen ønsker sine politiske modstandere likvideret.”

  Nej, det gør jeg ikke. Jeg refererer til legitime krigshandlinger under Besættelsen.

  Danmark kan igen blive besat. Hvis Trump bliver præsident 2024, vil han måske acceptere, at russerne besætter Danmark, mod at han til gengæld får Grønland. Det tager en lille time. Når Putin ankommer for at tage de nye besiddelser (Jylland, Fyn og Sjælland) og gamle besiddelser (Bornholm) i øjesyn, vil Michael Andersen holde følgende velkomsttale, som jeg har måtte forkorte:

  Kære hr. Putin

  Velkommen til den danske region i de russiske føderation. Jeg er en stor beundrer af Deres specialoperation i Ukraine, især drabene på kvinder og børn. USA, EU og NATO begyndte krigen. Kommunisterne i Vesten forregnede sig. Deres marionetdukke nazisten Zelenskyj er død og den demokratiske og nationalkonservative regering i Kreml har befriet Danmark. I den forbindelse har jeg en række anbefalinger angående fremtidens Danmark, som jeg ydmygt beder Deres Excellence overveje.

  1. Send de folkevalgte politikere på Christiansborg til Sibirien. Udskriv frie valg, som De har gjort det i det østlige Ukraine, så diktatoren Mette Frederiksen og samlingsregeringen bliver erstattet af nationalkonservative, som følger folkets vilje og demokratiet i Danmark bliver genindført.

  2. Send muslimerne tilbage til deres jordhuler i MENAPT. Danmark er for danskere (og russere). Hvidt overherredømme indføres. Det er sund fornuft.

  3. Den grønne omstilling standses og erstattes med russisk gas. Russisk gas er en helt uundværlig del af atmosfæren og indgår i fotosyntesen. De danske bøgeskove vil grønnes. Luk universiteterne og send de klimareligiøse rød-grønne, dvs. de blå eller gule til Sibirien.

  4. Luk MSM og send journalisterne til Sibirien. De statskontrollerede medier i Danmark bør i stedet for erstattes af frie og uafhængige medier som i Rusland med borgerlige udsendelser, som er logik og deduktion modsat de venstreorienterede journalister i Danmark.

  5. Afskaf kvindernes valgret. Kvinder må ikke arbejde, men skal passe hus og børn. Mænd er logiske og rationelle – specielt jeg selv. Logik er rationalitet, dvs. borgerligt og russisk. Kvinder er ulogiske og heraf deduceres venstreorienterede og udemokratiske. De kan ikke bestride lederjobs og er ulogiske, i modsætning til mig selv.

  6. Forbyd LGBT+. Familien bør bestå af en borgerlig mand og kvinde (hjemmegående uden valgret). Venstreorienterede er homoseksuelle, hvilket er forbudt og ulogisk. Heraf udledes deportation til Sibirien, og at jeg er logisk. Og rationel, som er borgerligt og patriotisk.

  7. Forbyd islam. Islam er irrationel. Kristendom er rationel og borgerlig ligesom Gud (og jeg selv). Forbyd kvindelige præster. De er ulogiske (kvinder er irrationelle, ligesom venstreorienterede, muslimer og homoseksuelle, som er feminister og klimareligiøse og irrationelle).

  8. Skatteyderen, som er hvid og overlegen og sunde fornuft, skal fritages for skat. Erhvervslivet er hvidt og borgerligt og sund fornuft. Heraf udledes, at sorte skal holde sig væk fra Danmark, og at grænserne skal forstærkes.

  9. Danmark skal meldes ud af EU og NATO, som er kommunistiske og aggressive modsat Rusland, som er rationel. De begyndte krigen i Ukraine. Som region i den russiske føderation bør Danmark samarbejde med Ruslands allierede, Kommunist-Kina, præstestyret i Iran og Nord Korea, som heraf ved deduktion udledes at være borgerlige, kristne og med hvidt overherredømme og lave skatter, hvilket er sund fornuft, som er patriotisk.

  117. Vaccinemodstandere er hvide og overlegne, i modsætning til kvinder (venstreorienterede og underlegne) og venstreorienterede (kvindelige og ulogiske). Den danske sundhedsstyrelse er kommunistisk og homofil. Heraf udledes, at Bill Gates skabte covid19 sammen med Klaus Schwab, og at WHO og WEF lukkes og sendes til Sibirien, som er ulogisk i modsætning til mig selv, som er borgerlig, dvs. hvid og overlegen i modsætning til udlændige og universitetsuddannede og Fauci, som vil have os til at spise insekter med mikrochips. Heraf deduceres logisk og rationelt, at insekter er venstreorienterede og muligvis muslimske eller feministiske og skal sendes til Sibirien, hvor efterhånden de fleste danskere (som er venstreorienterede og ulogiske) vil befinde sig. Tilbage i Danmark vil folket (omkring 2-3 stykker inklusive mig selv) være, folket som er patriotisk og borgerligt og logisk og deducerende modsat kvinder og venstreorienterede.

  Kontakt mig endelig, hvis De har brug for hjælp. Jeg anbefaler mig som minister for logik og deduktion, som er borgerligt og hvidt og overlegent i modsætning til venstreorienterede og indvandrere, som er ulogisk, hvilket er sund fornuft for skatteyderne.

  Ærbødigst

  1. Michael Andersen

   måtte?

   1. Niels Poulsen

    Tak, Michael.

    En måtte er en grænseforordning, som der står “uvelkommen” på. Heraf udledes ved logisk tænkning, at hvide danskere (undtagen kvinder, som er røde, og venstreorienterede, som er muslimske og klimareligiøse) hører til i den russiske føderation med støtte fra Trump.

    Skatten er lav i præstestyrets Iran. Bør den danske grundlov ikke efterses for fake covid19-vaccine og naturvidenskabelig religiøsitet?

    Venligst

  2. Nicolai E

   Hold da op hvor er det dog sjovt… det er kraftedme så skægt at man slår sig på lårene af grin og ruller rundt på gulvet i orgastisk krampelatter… altså lige pånær at det ikke er af den grund som det perfide dumme svin Nuller Pølsen havde håbet på var sjov humor, næh tværtimod lige modsat… ha !

   Man kommer en lille tekst ihu:
   En yndet form for polemik
   Består i det probate trick
   At dutte folk en mening på
   Hvis vanvid alle kan forstå

   What a boomerang…!!

 19. Piotr

  Churchill sagde engang: “Fascists of the future will call themselves Anti-Fascists”
  Passer fint på dagens regime og specielt kommunisterne & den Oikofobe sekt, de radigale.
  Tidens venstre-radikale fløj, må være stolte af sine “trolle”.
  I en psykologisk diagnose kaldes denne ageren/optræden for “Idioti”.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  1. Niels Poulsen

   Churchill har aldrig hverken sagt eller skrevet de ord:

   “Timothy Riley of the National Churchill Museum told us that these words do not appear in any of the articles, speeches, or books penned by Churchill: “Winston Churchill authored over 15 million words — in articles, speeches, books and other writings. There is no evidence that the statesman wrote the words in question.”

   https://www.snopes.com/fact-check/fascists-called-anti-fascists-quote/

   Det falske citat har sin oprindelse i et meme, spredte blandt republikanere i USA. Dermed blev det sandhed blandt det yderste højre, som deler misinformation på nettet.

   Folk med en bare lille smule historisk viden vil vide, at Churchill selv må rubriceres som anti-fascist, da han med næb og kløer bekæmpede fascisterne Hitler og Mussolini. Det gjorde han sammen med sin allierede Stalin, og så sent som i sin jerntæppe-tale takker han Stalin for Sovjetunionens indsats med at vinde 2. Verdenskrig. Herefter vender perspektivet, og kommunisterne bliver det frie Vestens nye fjende. Det er måske det, som forvirrer de uskolede på den yderste højrefløj.

   Vor tids fascister er klimabenægterne, valgbenægterne, vaccinemodstanderne og Putin-papegøjerne.

  2. Niels Poulsen

   Hvorfor er vor tids fascister klimabenægterne, valgbenægterne, vaccinemodstanderne og Putin-papegøjerne?

   Fordi I ikke respekterer naturvidenskaben, fordi I ikke respekterer de frie demokratiske valg, men forsøger at påvirke dem og omstøde dem ved at angribe parlamentet, fordi I fremstiller epidemien som uskadelig og menneskeskabt og hævder, at vaccinen hat kostet flere dødsfald end sygdommen, fordi i har valgt side imod de frie demokratiske stater i Vesten og støtter despoten Putins ulovlige krig mod Ukraine.

   1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

    Niels Poulsens skriverier bliver mere og mere latterlige.
    Han påstår at Churchill aldrig har sagt, at “i fremtiden
    vil fascisterne kalde sig anti-fascister”. Men hvordan
    kan NP vide hvad Churchill har sagt i samtaler med andre?
    Det véd NP intet om. Meget tyder på at NP er en fanatisk
    modstander af alle der afslører hykleri, løgn og brug af
    vildledende propaganda. Han påstår at folk er klimabenægtere,
    selvom de anerkender at der findes et klima, men blot er
    skeptiske overfor propagandaen om at co2 er en farlig luftart.
    Ligesom de er skeptiske overfor “pandemien”, “vaccinerne”,
    Pfizer, WEF/Klaus Schwab og WHO/Fauci, optællingen af
    stemmesedler i diverse lande og massemediernes og
    partiernes “sandheder”.

    NP fatter ikke at folk har masser af gode og saglige grunde til
    at være skeptiske. Iøvrigt har han skrevet et indlæg hvor han
    ønsker at skeptikere “uskadeliggøres”. Se Træts svar 15.32 den
    18-5 ovenfor. NP er nok et overophedet rødkålshoved ramt
    af solstik.

    De gode og saglige grunde kan man læse en masse om hos
    Youtube, Twitter, Snaphanen og Hodja.

    1. Privatdetektiven

     Ja, NP burde købe sig en stor og bredskygget hvid hat.

     Vil forresten godt vædde på at han kalder sig selv anti-fascist!

    2. Niels Poulsen

     Jeg refererer til, hvad direktøren, Timothy Riley, for National Churchill Museum på Westminster College oplyser om det falske citat.

     Personen, som skabte det falske meme har i øvrigt trukket det tilbage, da han blev gjort opmærksom på sin fejl. Læs artiklen, linket henviser til.

     Det gør næppe indtryk på dig, for den yderste højrefløj, som du tilhører, har et had mod eksperter og institutioner i vores demokrati. I er ikke særlig mange, men alligevel vurderer PET i deres seneste vurdering af trusler mod den danske stat, at antimyndighedsekstremister som dig med udgangspunkt i konspirationsteorier om vacciner nu udgør en større trussel end grupper på den yderste venstrefløj. Det skræmmende er, at jeres vaccinemodstand er endt i støtte til Putin og hans ulovlige krig med drab på kvinder og børn. Hvor ussel kan man blive? Jeg er glad for, at der bliver holdt øje med jer, så den danske befolkning, som vil demokratiet og retsstaten, kan sove roligt om natten.

     1. Privatdetektiven

      Her er vigtig oplysning til alle som tror på
      den “grønne” omstilling, som MSM påstår vil
      blive til gavn for alle. Sandheden er at den
      vil blive en plage for næsten alle.

      Youtube: Ubekvemme sandheder om el-biler:
      Electric cars, inconvenient facts, part 1 & 2.
      (Stossel TV)

      PragerU har noget om vindmøller, el-biler,
      solcelle-landskaber, klima-fup, feminisme
      og kommunisme. Hodja har videoer om
      “pandemien”, Pfizer, WEF og WHO. Og om
      bivirkninger med tragiske og frygtelige
      følger i millioner af tilfælde.

      Også Twitter, Snaphanen, Document osv.
      bringer mange afsløringer. Gravitas for-
      tæller om Ukraine-krigens årsager som
      startede i 2012-13.

      Oplysninger som påviser at NPs skriverier
      mest er røde digte og fantasier.

    3. Niels Poulsen

     Til Massemedierne fordrejer aka Privatdetektiven og 1001 andre falske navne

     Ja, jeg har den hvide hat på, og du har den sorte hat på, som skurkene i de amerikanske westerns fra det forrige århundrede havde. I den sidste scene dør skurken med den sorte hat. Det gode har sejret over det onde. Byen kan ånde lette op. En ny fredfyldt og grønnere fremtid kan begynde.

     1. Michael Andersen

      Weekendavisen skriver at Donald Trump hele tiden har talt sandt. Han var offer for et komplot med FBIs medvirken under valgkampen i 2016. At så mange amerikanere nægter at erkende det, er landets største problem.
      Forud for næste års præsidentvalg er amerikanernes tillid til både myndigheder og pressen på et lavpunkt. I denne uge blev vi lidt klogere på, hvor mistilliden stammer fra. Citat slut.

      Manden med den hvide hat er “all hat and no cattle”

 20. Ursula Marta Ilse Overgaard

  ”DET STYREDE DEMOKRATI” – Tyrkiets præsident Erdogan stræber – som tilhænger af Det Muslimske Broderskabs shariabevægelse – efter at indføre den islamiske totalitære stat overalt på kloden. Præsident Erdogan lægger ikke skjul på sin kærlighed til kalifat-diktaturet: ” Demokrati? Det er ligesom at køre i sporvogn. – Når man har nået til endestationen, står man af!” siger han. Erdogans ”styrede demokrati” har fuld kontrol med statsapparatet.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *