RAPPORT FRA DET RØDE KLIMAFELT

Yndlingsbeskæftigelsen hos FN’s Klimapanel (IPCC), politikere og medier er at udvikle og præsentere skrækscenarier for klodens klimatiske udvikling, der vil gøre planeten ubeboelig, hvis ikke vi får standset den globale opvarmning, der udelukkende skyldes den stigende udledning af menneskeskabte klimagasser, først og fremmest af CO2. Hvis man skal skabe en klimastatistik, der sætter en skræk i livet på folk, gælder det om at vælge et udgangspunkt for målingerne, hvor det var usædvanligt koldt og slutte med en periode, hvor det var usædvanligt varmt. Det er derfor, at de fleste måleperioder strækker sig fra typisk 1850 til 2022.Det var rigtigt koldt i Danmark i midten af 1800-tallet. Vi var på vej ud af den periode, klimaforskerne kalder for den Lille Istid, som ligger mellem år 1350 og 1900. Det var ikke en sammenhængende periode med en permanent nedkøling, men bestod af et antal forholdsvis korte perioder, der er sammenfaldende med nedsat solaktivitet afbrudt af noget lunere tidsafsnit.

St.St Blichers frysende vinterdigt:” Det er hvidt herude. Kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård ” er fra 1838. I fortællingen om julen i Nøddebo Præstegård (1862) kører pastoren sin familie til julegudstjeneste i kane, og i ’Peters Jul’ fra 1866 møder vi lille Peter, der glæder sig i denne tid: ” Nu falder julesneen hvid”. Den hvide jul dengang var ikke digt og fantasi, men reel, fordi Danmark var snedækket og bundfrosset i vintermånederne. Vores skrækscenarie har således med 1850 som basisår et fint udgangspunkt for at udløse et klimachok hos almuen. Hvis vi så bruger 2022, som ifølge Berkeley Earth var det femtevarmeste år siden 1850, som slutmåling har vi en eksplosiv global varmekurve. Da industrialiseringen tager fart netop efter 1850, kan vi nu også påvise et sammenfald mellem stigende temperaturer og udledningen af CO2. IPCC, pressen og politikerne forstærker budskabet, så der ikke længere tales om et sammenfald, men om en sammenhæng, som nu er blevet den oplevede og etablerede sandhed. Også selv om der ikke foreligger et eneste videnskabeligt studie, der entydigt påviser sammenhængen mellem menneskeskabt CO2 og temperaturstigningerne. Vi ved dog, at udledningerne af CO2 er meget beskedne sammenlignet med de enorme mængder, der er i omløb fra klodens overflade, have, planter og atmosfære.

Når klimaspøgelset dyrkes intensivt af en manipulerende akse af IPCC, medier og politikere, er det fordi, der er gevinster at hente for alle tre parter. IPCC kan hale milliardstore bevillinger ud af de demokratiske nationer. Medierne scorer profit på udbasuneringen af dårlige nyheder, der giver flere klik, læsere og seere end gode nyheder. Og for politikerne er borgernes klimaskræk den ideelle gearkasse i omstillingen fra markedsøkonomi over kompensationssamfundet til formynderstaten. Denne omstilling har tre faser: første fase er en ændring af borgernes adfærd. Folk skal bringes til at frygte den globale opvarmning og udvise taknemmelighed over for fremsynede, ansvarlige politikere, der vil bringe temperaturen under kontrol gennem den grønne omstilling. Dette er lykkedes komplet. Op til folketingsvalget i 2019 erklærede et flertal af de adspurgte vælgere, at klimakampen var det vigtigste tema. Ved valget i 2022 viste alle meningsmålinger, at klimaet var det emne, der optog de unge vælgere mest.

Omstillingens anden fase er en begrænsning af udbuddet af fossile brændstoffer. Produktionen af gas og olie fra Nordsøen reduceres. Ingen nye boringer, nedlæggelse af atomkraftværker og kulkraftværker. Stigende afgifter på fossil energi. Knapheden fører til prisstigninger og inflation, der først rammer forbrugernes energiregninger, derefter fødevarer, transport og alt andet. Krisen er skabt af politikerne, som unddrager sig kritik, fordi vælgerne nu er opdraget til at acceptere deres ulykke som et beredvilligt offer på den grønne omstillings alter.

Tredje fase på vej mod kompensationssamfundet er ansættelsen af tusindvis af offentlige medarbejdere, der skal omfordele skatteindtægterne til de mange ’svage grupper’, der nu kan få kompensation til delvis genopretning af deres smadrede privatøkonomi ved at modtage nogle af deres egne og andres konfiskerede penge. Vælgerne har dermed accepteret, at deres penge ligger bedst statens lommer. Sådan skaber politikere og medier kompensationssamfundet til applaus fra ulykkelige, men taknemmelige borgere, der nu er opdraget til at ofre alt i den totale krig mod den globale opvarmning.

Den grønne omstillings virkelige tragedie ligger imidlertid i Kinas og Indiens fornægtelse af IPCC’s dommedagsprædiken. De kinesiske og indiske ledere tror simpelthen ikke på myten om klodens CO2-undergang. Fossile brændstoffer leverer 80 procent af klodens energiforbrug, som ventes at stige med 50 procent gennem dette århundrede. For at nå målene i Paris-aftalen skal de fossile brændstoffer afvikles helt  inden for de næste 50 år.

  Der er ifølge mediet Carbon Tracker mere end 600 kulkraftværker under opførelse globalt, heraf de fleste i Kina og Indien. Hvis de to nationer virkelig troede på CO2 døden, ville de jo ikke fremskynde den gennem kulkraftudledninger. Kina anlægger en række kunstige øer i det Sydkinesiske Hav uden diger eller andet værn mod IPCC’s annoncerede havstigninger. Kineserne tror ikke på stigende vandspejl eller øgede havtemperaturer, fordi de ved, at havtemperaturen har været svagt stigende de sidste 20 000 år og kun øges med 0,004 celcius for hvert årti. Klima- alarmisten over dem alle, Barack Obama har netop købt et sommerpalads i det hundedyre Martha’s Vineyard beliggende helt ude i vandkanten. Hvad med de voldsomme klimaoversvømmelser? CO2-døden er altså noget vi taler om, men ikke tror på.

De mere kloge har atter narret de mindre kloge. Men hvor længe? Berkely Earth oplyser, at satellit- målinger har beregnet, at globale temperaturstigninger andrager 0,13 grader celcius for hvert årti siden 1978. Der har vi været før i den globale klimahistorie. Det kan vi godt leve med. I stedet for at fortsætte hysteriet burde medierne interessere sig mere for at sætte sig ind i det faglige stof og forklare, hvorfor klimarapporterne altid tager fejl og rammer langt fra skiven. Den danske almue vil byde en ny oplysningstid velkommen.

9.maj 2023.

127 Thoughts to “RAPPORT FRA DET RØDE KLIMAFELT”

 1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  DET HANDLER IKKE OM KLIMA, MEN OM KONTROL, MAGT,
  HYKLERI, MARXISME OG KYNISKE SÆRINTERESSER

  IGEN EN SANDFÆRDIG, OPLYSENDE OG RELEVANT ARTIKEL AF ASGER AAMUND.

  Det vi kan konstatere, er at i de senere årtier har dansk
  politik bevæget sig fra at varetage befolkningens og
  landets interesser, værdier og kultur, til at angribe,
  undergrave og udslette samme. Og hvor der før i
  tiden var en vis mængde af ærlighed og fornuft i
  partiernes politik, er der nu ikke meget andet end
  falskhed og vanvid tilbage.

  Co2 udgør kun 0,035% af luften, men er alligevel en
  livsnødvendighed for planter, træer, buske, blomster
  og græsplæner. Og den har ingen betydning for
  klimaet. Hvad man selv kan studere i bøger om
  solen og klima-dannelsen eller hos PragerU. Den
  enorme klimakampagne bygger på humbug og for-
  falskede tal og statistikker.

  Den ene løgnekampagne ruller hen over landet
  efter den anden. Verden vil bedrages, og danskerne
  vil tilsyneladende også gerne bedrages. Intet gider
  de selv undersøge. Det er nemmere at hoppe på
  enhver limpind politikere og medier stikker frem.
  Men danskere burde jo være klogere end fugle.

  Politik som bygger på svindel og snedige løgne,
  på hysteri og marxisme, på rabiat og woke fanatisme,
  ender nærmest altid i tyranni, fattigdom, ufrihed,
  sygdom, terror og død. Men behøver blot at læse
  om Europas erfaringer siden 1900.

 2. tavsen

  I firserne fik vi også tudet ørerne fulde om den stigende vandstand, der ville sætte London under vand og slette Holland fra landkortet.

  Det virker perverst, så emsige MSM er med at sætte skræk i livet på mennesker. Hvor mange selvmord er de årsag til?

  Og medierne lukrerer på menneskers dårlige hukommelse.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Hvert årti har sin egen medie-skabte miljø- og klima-religion

   60’erne: det er slut med olie, benzin og diesel inden 10 år
   70’erne: ny istid på vej. Kloden bliver dækket af is inden 10 år.
   80’erne: Syreregn vil få alle skove til at visne, og vi vi drukne
   pga. havstigninger.
   90’erne: Ozonlaget så tyndt at vi alle vil dø af hudkræft.
   År 2000: Vi har nu højst tre år til at redde kloden fra undergang.
   2010: CO2 kan snart få os alle til at dø af hedeslag.
   2020 og fremefter: Det er nu i sidste øjeblik hvis vi skal undgå
   en gigantisk klima-katastrofe der vil dræbe millioner af
   uskyldige. Vi må straks skynde os at bruge 1000 milliarder
   kroner og euroer på rød omstilling, på afskaffelse af land-
   bruget, middelklassen og små og mellemstore virksomheder.
   Oveni skal vi alle “vaccineres”, spise insekter og aflevere vores
   privatliv, frihed, borgerrettigheder, penge, familieliv, boliger,
   helbred og meget andet til staten. Om 10-12 dage vil Sophie
   Löhde på Mettes vegne underskrive en katastrofal aftale med WHO.

   Hos Youtube, Hodja, Snaphanen, PragerU og Twitter kan
   man læse om de UTALLIGE DØDSFALD som lyssky transaktioner
   har påført Vestens befolkninger. Overdødeligheden i Danmark
   er nu på 20%. Se f.eks. dr. Campbell, dr. Philip McMillan, Vejon
   Health, Thomas Soltau, dr. Malone osv.

   Eller “Hvem skal vi slå ihjel?” i ugeskrift for læger. (er på nettet)

   1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

    Prøv lige at gennemtænke dette:

    EU har besluttet at 800.000 danske boliger skal gøres
    ulovlige at bo i, medmindre de ombygges, isoleres og
    klima-optimeres for en hel eller halv million kr. pr. bolig.
    Det vil kunne bringe titusindvis af boligejere til at måtte
    gå fra hus og hjem.

    EU mener også at det er OK at flytte det halve Afrika til
    Europa. Frau Merkel, Ylva Johansson, Ursula von Leyen
    og flere andre EU-kvinder mener at det vil berige Europa.

    SMV regeringen vil nu følge op på den store covid-“succés”.
    Det næste covid-mareridt regner man med at gentage om
    et eller to år. Sophie Löhde vil på Mettes og SMVs vegne
    give WHO hånds- og halsret over vores sundhedsvæsen
    hvergang en ny kunstig “pandemi” opstår. De fantastiske
    afsløringer af skruppelløse forretningsmetoder og politiske
    hensigter har ikke fået WHO og WEF eller Mette til at tøve
    eller ryste på hånden.

    USA er nu truet af så store økonomisk tilbageslag, at det
    nærmer sig en halv eller komplet statsbankerot med en
    stærkt svækket dollar og millioner af tabte jobs. Men iflg.
    DR går fornuftigt og normalt til derovre, bortset fra at
    Trump skaber en masse problemer.

    Det ser ud til at hospitalernes ventelister vil blive endnu
    længere mindst et år eller to frem i tiden. Det vil ramme
    mange danskere. Regeringen har tænkt sig at se tiden
    an længe endnu. Man nøjes med syltekrukker og med
    at ville “kikke på” om der kan skaffes penge til forbedringer.

    De bureaukratiske regimer der forulemper og tyranniserer
    tusinder af syge arbejdsløse og tusinder af børn og forældre
    har man ikke tænkt sig at røre ved.

    At tusinder af danskere udsættes for alvorlige forbrydelser
    pga. legal og illegal indvandring…. at inflation opstået pga.
    en kunstigt fremkaldt energi-krise er en plage for mange….
    at en mistet fridag og højere pensions-alder og snesevis
    af nye afgifter, regler og forbud vil forringe tilværelsen for
    store dele af befolkningen, ignorerer politikerne også.

    At krige tit er løbet løbsk, bekymrer hverken partierne
    eller medierne. De arbejder alle på at optrappe krigen.
    DR hævder at man hjælper Ukraine ved at sende så
    mange kanoner og granater over til dem som muligt.
    Men bliver slutresultatet ikke et smadret land og
    titusinder af dræbte ukrainske mænd? Hvilken hjælp
    er det? Og hvad hvis det ender med 3. verdenskrig?
    Hele Europa og USA vil blive til en sortsveden ørken.

    Politikerne agerer kynisk og fjendtligt overfor os danskere.

    1. Der var engang et yndigt land

     Vi kan vist godt fastslå at det danske demokrati
     er afsporet og fungerer særdeles dårligt. Det minder
     om Weimar-republikken i Tyskland 1919-1933 som
     endte med at nazisterne kom til magten, netop fordi
     det tyske demokrati var en fiasko.

     Mere og mere ligner folketinget en sekt der hele
     tiden bekræfter sig selv i at dens vanvittige idéer er
     sund fornuft. Man er grebet af storhedsvanvid og
     mener at lilleput landet skal redde og finansiere
     Afrika og hele verden ved at sende pengepakker
     ud til 75 lande, man pålægger danskerne at forsørge
     hundredtusinder af kulturfremmede evighedsturister,
     som ganske gratis kan overtage utallige boliger, skoler
     og butikker osv., og man tillader sig at kalde co2 for
     en klimagas, og man tror at ved at bruge milliarder af
     af kroner på at pumpe co2 ned i jorden, kan Danmark
     styre hele jordklodens klima. Co2’s vægt har aldrig
     været et problem, da co2 svæver rundt i nærmest
     vægtløs tilstand, men nu taler man om millioner af tons.
     Og det er en håbløs opgave at fjerne co2 fra luften over
     Danmark, da den hele tiden udskiftes.

     Partierne gør intet for at forsvare og bevare landet og-
     folkehjemmet, altså folkets livsgrundlag og fædreland

     Danskerne selv angriber de med 1: folkeudskiftning, 2: overdødelighed i betydeligt omfang pga. WHOs falske
     pandemi og andre udskejelser m.m., og ved at udhule
     og nedbryde sundhedsvæsnet, familiernes økonomi
     og trivsel, og ved at forringe den personlige velfærd
     og sikkerhed. Og snart vil man afskaffe kontanter
     og tvangsdigitalisere alt og alle.

     Partierne bruger DR til at påstå at DK er et forbillede
     for hele verden, selvom de fleste fjerne landes borgere
     knapt aner hvor Danmark ligger.

     Vores demokrati er på knæene, ligesom forsvaret,
     sundhedsvæsnet, postvæsnet, ældreplejen, retsstaten,
     skolevæsnet, familieværdierne og infrastrukturen m.m.
     Og landbruget, erhvervslivet, privatlivet, ytringsfriheden
     og den personlige frihed er truet af den røde omstilling
     som kaldes grøn. Selvom der er tale om en marxistisk
     og totalitær omvæltning der kan få Danmark til at ligne
     Sverige, Libanon eller Nordkorea.

   2. Allan Frederiksen

    “80’erne: Syreregn vil få alle skove til at visne, og vi vi drukne
    pga. havstigninger.”

    Syreregnen var helt korrekt og blev løst ved at filtrere svovlet fra kulværkernes røg.

    Hvad der er meget få som nævner i dag, så betød det også at den afkølende effekt svovlet havde i atmosfæren forsvandt og det er sandsynligvis årsagen til det ret brætte temperatur hop vi så i halvfemserne. Det passer jo meget dårligt med co2-religionen, hvis det skal medtages i klimamodellerne…

 3. Skjoldungen

  medierne interessere sig mere for at sætte sig ind i det faglige stof – Et fromt ønske, der i givet fald ville være en sensation på linie med fund af intelligent liv i universet.

 4. Michael Andersen

  “Hvor meget reduceres klodens temperatur hvis USA anvender $ 50.000 milliarder på at blive Co2 neutral?

  Senator Kennedy til David Turk, Deputy Secretary, U.S Department of Energy:

  “You don’t know do you, Mr. Secretary?”
  “If you know, why won’t you tell me?”
  “You can’t tell me, either that or you won’t”

  1. Det er kritisabelt at der anvendes skattemidler til grøn omstilling på et tvivlsomt grundlag.
  2. Det er kritisabelt når tvivlsomme påstande fører til uoverskuelige konsekvenser for borgerne.
  3. Det er problematisk når regeringens eksperter ikke er uvildige og når eksperterne ikke debatterer offentligt.

  Faktum er at de sidste par år har været hårde for eksperter.

  Hvornår løses danskernes rigtige problemer?

 5. Jc Holland

  Klimapanelet fra FN (FN står for Fake News) kan lyve i 10 år, måske 20, 30.. men aldrig til evig tid.!
  HVORNÅR VÅGNER DE UNGE .??
  Hvornår slutter LIFE OF BRYAN #2.??

  Uhyggeligt at man skal rose kommunist-svinene i Kina for at de for en enkelt gang skyld taler sandt, når de påstår at havene ikke er steget andet et mikro millimeter.!

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Jc Holland

   Du har ret i at de ikke kan lyve til evig tid.

   Men FNs, regeringernes, partiernes og mediernes løgne
   vil have gjort kål på hele Vesten og os allesammen inden
   der er gået ret mange år. De har på 2 år skabt en over-
   dødelighed på 20-30% i Vestens lande, og de er ved at
   planlægge den næste “pandemi”. Den kan komme i
   2024 eller 2025. Hver uge dør mange børn, unge og ældre
   pga. WHO-WEF mv. Se “Excess death growing each day”,
   “Heart failure Epidemic”/Vejon Health og “Zahl der
   Neben Wirkungen explodiert” (Schweitz corona vac)
   Hodjas blog har mere om emnet.

 6. ino

  “Op til folketingsvalget i 2019 erklærede et flertal af de adspurgte vælgere, at klimakampen var det vigtigste tema”.
  Hvis jeg ikke husker forkert, så snød man, dvs. medierne, på vægten i 2019, idet man parrede klimaet og miljøet i samme temaspørgsmål som man kaldte et eller andet om “Klimaet”.
  Miljø og klima har imidlertid ikke meget mere med hinanden at gøre end fx bananer og rødvin.
  – “Klima og miljø” var det mest omtale emne i medierne (23%)
  – “Flygtninge og indvandrere” var det tredjemest omtalte emne (20%)
  (se https://www.dr.dk/ligetil/indland/klimaet-var-det-mest-omtalte-emne-i-valgkampen)
  – “EU” lå på en anden plads (22%), men havde man ikke slået klima og miljø sammen, var flygtninge og indvandrere havnet på en klar andenplads, efter EU!

  1. Niels O

   Havde man ikke slået flygtninge og indvandrere sammen, hvilke pladser var de to så endt på – hver især?

 7. Michael Hansen

  Ja! Det kan undre, at der ikke er en eneste dansk politiker, der tør tage kampen op.

 8. Ivan Dybdal

  Jeg er helt enig, tak, men sandheden er ilde hørt hos dem, de mange, der tror på klimareligionen, som medierne prædiker 24syv. Selv tænker jeg på Grønland, når jeg hører klimaprædikanterne.

  Grønland var det navn vikingen Erik den Røde og hans besætninger gav det, de så, da de sejlede dertil fra Island. Erik den Rødes folk bosatte sig i Sydgrønland i 985-986. Bosættelsen var på sit højeste på henved 5.000. Det skete i begyndelsen af den middelalderlige varmeperiode fra det 10. århundrede til det 14. århundrede, hvor temperaturen var højere end både i tiden før og efter.
  Derefter slog det om til den lille istid og bosættelserne i Grønland ophørte til sidst, (men navnet “Grønland” og de forladte gårde findes stadig ! 🙂 )
  Vikingebosættelsen affolkedes efterhånden pga den lille istid, som var den køligere periode, som begyndte i 1300-tallet og sluttede i 1800-tallet, hvor befolkningstallet i Europa faldt og mange døde af pest.

 9. Vimmerby

  https://efahrer.chip.de/news/beeinflussen-windraeder-das-wetter-jetzt-sprechen-forscher-klartext_105777

  Vindmøller påvirker temperaturen lokalt er konklusionen, men ikke globalt. Der er særdeles få google træffere, så forskningsbevillingen strøg nok afsted med vinden. Termometre placeres lokalt strategisk rigtige steder af de forskere, der i stand til at gennemskue spillets regler.
  “windmühlen ändert wetter” blev der søgt på.

 10. Nicolai E

  På Klimarealisme.dk kan der læses om hvordan IPCC og deres proselytter fusker og manipulerer med virkeligheden via hockeystick forvrængede data…

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   DEN HERSKENDE KLASSES GRÆNSELØSE ONDSKAB

   DET STÅR MEGET VÆRRE TIL MED WHO, WEF OG PFIZER END
   VI TROEDE MULIGT

   To artikler hos Snaphanen om ondskab og kunstigt frembragt sygdom og død

 11. Michael Andersen

  Realiteter og kausalitet

  1. Politikerne på Christiansborg har gang i to energiøer, Bornholm og Nordsøen. Økonomien forværres, fra et forventet overskud på 16 milliarder til et voksende milliardunderskud. Det forventes at Bornholm behøver et statstilskud på 31,5 milliarder.

  2. I en klimaretssag søger portugisiske børn medhold hos den europæiske menneskerettighedsdomstol fordi Europa+ udleder store mængder drivhusgasser og derved bryder menneskerettighederne, med tørke, skovbrande og andre ulemper til følge for børn. Man søger derved at forbinde danske drivhusgasser, vejrfænomener i Portugal og menneskerettigheder.

  Hvor er vi på vej hen?

  1. Ivan Dybdal

   Ja, hvad bliver det næste?
   Da Danmark kun udleder en promille af verdens total, bliver det næsten gratis for os, hvis det kommer til de “klimaretssager”, du nævner! 🙂
   Kulkraftværker:
   Kina har 1.118 (så et sted at Kina bygger 4 nye kraftværker om ugen ! 🙂 )
   Indien har 285
   Japan har 92
   Indonesien har 87
   Rusland har 71
   Tysklan har 63
   Polen har 44
   Tyrkiet har 33
   Vietnam har 26
   Phillipinerne har 25
   Tjekkiet har 24
   Kilde: Statista. Number of operational coal power plants worldwide as of July 2022, by country/territory

   Danmark er slet ikke på listen, men ‘kul bruges på de store centrale kraftvarmeværker, hvor det forbrændes for at lave el og fjernvarme. Danmark har kun fire kulkraftværker.’ (Experimentarium 29. august 2019)

   1. Michael Andersen

    Ivan,

    Særdeles elegant, tak for inspiration

    Venligst

    1. Hvor er vi på vej hen?

     Klaus Schwab fra WEF
     og Fauci fra WHO får en hård medfart hos Youtube.

     Der er også afslørende videoer om andre “berømtheder”.

     CORONA-LØGNEN og overdødeligheden omtales hos Snaphanen.

 12. Ivan Dybdal

  Kina har 1.118 (så et sted at Kina bygger 4 nye kulkraftværker om ugen ! 🙂 )

 13. Henrik Pedersen

  Jeg er grundlæggende uenig med Aamund – selv om jeg værdsætter hans ofte provokerende indlæg. Jeg deler langt fra synspunkter med horden af medsympatisører her på bloggen.

  I min optik er Aamunds holdning desværre det rene nonsens.

  Når Aamund fabulerer over temperaturmålingerne fra ca. 1850, er forklaringen ganske enkel, at det ca. var fra den periode, hvor man havde pålidelige termometre.

  Når Åmund skriver: “Også selv om der ikke foreligger et eneste videnskabeligt studie, der entydigt påviser sammenhængen mellem menneskeskabt CO2 og temperaturstigningerne.” passer det ikke.

  Allerede i 1896 påviste Svante Arrhenius effekten af CO2 på planetens klima. (https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius#Greenhouse_effect) Dengang mente han, at den globale opvarmning ville øge produktionen af afgrøder til at brødføde klodens stigende befolkning.

  Og sådan kunne jeg blive ved og ved. Virkeligheden er, at mere end 99 % af klodens klimaforskere er overbevist om AGW, mens opponenter kan tælles i håndfulde. Konsensus har ikke altid ret, men opponenter mod AGW har til dato ikke leveret overbevisende dokumentation for det modsatte.

  Til almindelig info er hermed et par links, som beskriver konsensus:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
  https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing

  Jeg medgiver gerne, at der er en masse “klimatosser” som klimaprofessor Jens Hesselbjerg Christensen fra Klima og Geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, der udtaler sig om opvarmning af verdenshavene, som han åbenlyst ikke aner en dyt om.

  Se hans bidrag til fordummelsen her: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-forskning-havet-har-slugt-langt-mere-global-opvarmning-end-vi-hidtil-har.

  Hele grundlaget var nonsens, som selv tidsskriftet “Ingeniørens” lovpriste videnskabsredaktør Jens Ramskov udbredte sig om, selv om han ikke havde fattet et bjælde af originalartiklen i “Nature” og var for ussel til at erkende hans våse-artikel:

  https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-forskning-havet-har-slugt-langt-mere-global-opvarmning-end-vi-hidtil-har

  Det er blot et par eksempler på, af mange forskere uden indsigt glider med på bølgen om AGW, men det er ikke ensbetydende med, at AGW er et falsum, som Aamund udelukkende postulerer med ikke-fysiske argumenter.

  Jeg forventer ikke medvind her på blokken af tåbelige konspirationsteoretikere – men deres nonsens bør i det mindste ikke stå i modsagt, selv om det sikkert er forgæves og vil medføre kaskader af nonsens mod-indlæg.

  Jeg beder til en sund debat!

  1. Artikelsamlingen, som er grundlaget for den evindeligt gentagne påstand om 97 procents enighed blandt forskere om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt og vil få katastrofale konsekvenser for kloden, hviler på en groft manipuleret statistik og er et falsum. Artiklerne viser ikke andet end, at der er enighed om, at CO2 er en drivhusgas, og at mennesker påvirker klimaet, hvad ingen jo bestrider. Klimatologen John Cook, den førende pen bag ‘redigeringen’, fjernede 8000 artikler fra de udvalgte næsten 12 000 artikler, fordi disse netop IKKE fremviste en konklusion vedrørende menneskabt global opvarmning (AGW). Ud af de næsten 12 000 basis-artikler var der færre end 100 artikler, som ubetinget støttede IPCC’s påstand om AGW. John Coopers grove manipulationer af videnskabeligt materiale er blevet afsløret og publiceret af en række fagfolk uden at dette har gjort indtryk på hverken IPCC eller medier og politikere.
   I videnskabelige kredse er der bestemt enighed om konklusionen på den gamle artikel fra 1896 om, at øget CO2 øger klodens grønne areal, for det er jo lige, hvad der er sket.

   1. Henrik Pedersen

    Aamund, jeg fatter ikke at du som et intelligent og snusfornuftigt væsen forestiller dig en verdensomspændende sammensværgelse, der for at forføre folket, advarer mod kommende menneskeskabte klimakatastrofer.

    Uanset hvad du disker op med, er det en kendsgerning, at mere end 99 % af verdens klimatologer er overbevist om AGW.

    Som jeg tidligere har nævnt, er konsensus ikke ensbetydende med ret. Blot mangler der der overbevisende modargumenter fra de få tvivlere.

    Jeg medgiver gerne, at der er en del klimaforskere, der pekuniært hopper med på vognen. Jeg har selv givet et par eksempler. Desværre er referencen faldet væk.

    Her er det tidligere viste eksempel:
    https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-forskning-havet-har-slugt-langt-mere-global-opvarmning-end-vi-hidtil-har

    Hele grundlaget for artiklen har vist sig at være et falsum, hvilket DR aldrig publicerer, mens mere seriøse nyhedsmedier som BBC selvfølgelig gør:
    https://www.bbc.com/news/science-environment-46046067

    Mere grundlæggende tvivler jeg på, at alverdens lande formår at bremse CO2 udslippet (det svarer til en ny udgave af Babelstårnet).

    I stedet bør vi i erkendelse af det stadigt stigende havniveau investere i sikring af vore mange kystbyer.

    Og mht. “grøn omstilling” bør vi gøre os uafhængige af russisk gas og olie.

    1. Jeg skriver intetsteds, at klima-alarmismen er global, men udelukkende at både medier, politikere og IPCC har stærke egeninteresser i at udvikle og formidle katastrofefortællingen. Tværtimod gør jeg jo rede for, at stormagter som Kina, Indien og USA (Obama) handler i modstrid mod IPCC’s klima- scenarier, der siden 1990 har ramt totalt ved siden af skiven. Dr, scient Johannes Krüger giver i sin bog: ’32 myter om klimaet’ en udtømmende redegørelse for John Coopers grove manipulation med de udvalgte 12 000 klima-artikler, der blev tryllet om til de berygtede 97 procents konsensus om AGW, som blev slugt med hud og hår af den skræmte offentlighed. Og åbenbart også af dig. Vi har alle ret til vores egne meninger, men ikke til vores egne kendsgerninger.

     1. Privatdetektiven

      Alene det at HP er hoppet på den med
      stigende vandstand i verdenshavene,
      viser at han er en efterplaprer af MSM.

     2. Michael Andersen

      Hr. Aamund, tak for guldkorn:

      ”Vi har alle ret til vores egne meninger, men ikke til vores egne kendsgerninger”.

      Politikere har meninger der udvikler sig med stigende opmærksomhed.

      Vestens krise opstår som følge af stigende gæld og gældskrisen søges afledt af mikroskopiske stigninger i temperaturer og vandstand.

      Vestens problem er menneskeskabt gæld, der har en årsag, en oprindelse og et formål. Klimakrisen fungerer som dække for gældskrisen.

      Gældskrisen er en kendsgerning og meningen med klimakrisen er at fortsætte gældsspiralen.

      Danskerne mangler især politikere der formår at skelne mellem meninger og kendsgerninger.

    2. Yngve Steindal

     99% af verdens klimatologer osv osv.
     Dette udsagn diskvalificerer dig noget i debatten fordi det er fuldstændig forkert. Et udsagn der antyder at dit kendskab til klimaforskning er begrænset, og kan sammenlignes med nyhedsmediernes niveau.

  2. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Henrik Petersens indlæg kræver et modsvar.

   Den meget venstreorienterede eller radikale HP frakender Asger Aamund og diverse kritiske forskere enhver indsigt i klimadannelsen. Det virker allerede lidt primitivt.

   HP kan ikke bortforklare at planternes fotosyntese kræver co2. Han kan heller ikke
   bortforklare at co2 kun udgør ca. 0,035% af luften. Og han kan heller ikke bortforklare
   de fakta som PragerU, Lomborg, Svensmark og Grønlandsforskere har fremlagt. Og
   HP ignorerer også at det med de 99% er en yderst tvivlsom påstand. Endvidere
   ignorerer HP også det væld af videoer på nettet som afslører at korruption, svindel,
   særinteresser og ekstremistisk ideologi stortrives i mange internationale organisati-
   oner, grupperinger, institutter, paneler og klimaråd mv. Og HP synes at være helt
   blind for at megen propaganda om co2 og klimaet fremføres af uvidende, infantile
   og hysteriske aktivister som tydeligt ikke er andet end ekkoer af tidens journalistik
   og mediernes hæmningsløse skræk-propaganda om at co2 snart vil hærge alle vores
   lande med tornadoer, oversvømmelser, skovbrande, afsvedne marker, døde køer og
   heste, enorme mygge- og græshoppesværme, sultkatastrofer, tropiske sygdomme,
   jordskælv, vulkanudbrud og en udryddet menneskehed. I DR har der i dag været en
   udsendelse om klima-sorg og klima-angst hvor unge kvinder samles hos en præst
   for at fortælle om at de er dybt deprimerede over at der ikke bruges penge nok på
   krigen mod co2, selvom der allerede bruges milliarder og atter milliarder på den
   røde omstilling af klimaet, landbruget og hele samfundet. Det kan snart ikke blive
   mere gak-gak.

   HP kan heller ikke bortforklare at Danmark kun udgør en totusindedel af klodens
   overflade, og at det iøvrigt er idioti at rense luften over vores land for co2, eftersom
   vinden blæser ny luft ind, så luften nærmest konstant udskiftes. Det er et håbløst og
   fjollet projekt at ville redde verdens klima ved at danskerne ruinerer sig selv med
   bygning af 3-400 meter høje fugledræbende vindmøller plastret ud over smukke
   landskaber og kyststrækninger, eller placeret ovenpå enormt kostbare kunstige øer.
   Plus at de skal til at spise insekter og kunstig vegetarmad, så landbruget kan ind- skrænkes eller nedlægges.

   (læs om at WHOs og WEF også vil indskrænke, afskaffe
   og “decimere” befolkningerne. Det er uhyggelige og helt rablende vanvittige planer. Snaphanen og Redacted med Clayton Morris har mere om den massedød der forberedes)

   Da typer som HP, NP og PS nægter at se på hvad Youtube, Snaphanen, Hodjas blog,
   Document, Gravitas, Tucker Carlson og mange andre fremlægger af oplysninger, er
   det nok usandsynligt at de nogensinde opdager at de er ofre for skolers eller masse-
   mediers hjernevask.

  3. Nicolai E

   Henrik Pedersen beder til “en sund debat”… og det gør Henrik Pedersen lige efter at have udskammet andre debatører som “horden af medsympatisører”, “tåbelige konspirationsteoretikere”, “deres nonsens”, “tumper” og hvad Henrik Pedersen ellers har på menuen af lækkerier…
   Så altså;
   Hvis Henrik Pedersen er enig så har man en sund debat.
   Hvis Henrik Pedersen ikke er enig så er det nonsens.
   Det er kraftedme skægt udover at være hamrende dobbeltmoralsk. Men selvfølgelig, man kender sine lus på travet udi radikal patologisk farisærsnak fra de selverklærede godhedsapostle. Biasen er tydelig og efterhånden temmelig trættende.
   Men hey, psst, måske er “man” pivhamrende bedøvende ligeglad med hvad Henrik Pedersen er enig eller uenig i al den stund at Henrik Pedersen sandsynligvis er en temmelig ligegyldig og uinteressant person ligesom langt de fleste andre, migselv inklusive.

   Nå, men tilbage til emnet…
   At henvise til Wikipedia er ikke helt seriøst med den PK slagside der er at finde der. Og det passer ikke at der ikke findes seriøst stof at tilegne sig der gendriver manipulationen på klimaområdet på overbevisende manér, således som også Asger her redegør for.

   Jeg klipper lige Klimarealismens manifest ind her for oplysnings skyld. Jeg mener det er ansvarlig snak !

   https://klimarealisme.dk

   “Klimarealismens manifest
   Klimarealister har en forsknings- og videnbaseret tilgang til klimaudfordringen, hvilket fører os frem til følgende betragtninger:

   Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte.
   Der er stor usikkerhed om, hvor store klimaændringerne er og bliver og FN’s klimapanel, IPCC tenderer til at overvurdere menneskenes indflydelse og klimaændringernes omfang.
   Klimaændringerne har både positive og negative konsekvenser. Indtil nu har de været nettopositive for menneskenes velstand og velfærd. IPPC vurderer, at en temperaturforøgelse op til 2 grader vil påvirke det globale BNP med mellem 0,2 % og 2%. Hvilket ikke er nogen uoverkommelig udfordring for en stadigt rigere verden.
   Vi advarer derfor imod enhver form for klimapolitik, der gør energi kunstigt dyr, formindsker den økonomiske vækst og derved risikerer at blive mange gange dyrere end de mulige, påståede fremtidige konsekvenser af klimaændringer.
   Vi mener ikke, at det med dagens teknologi er muligt at erstatte fossile brændstoffer med andet end atomkraft, uden at det vil medføre en dramatisk sænkning af levestandarden til stor skade for især de fattigste mennesker i verden.
   Vi skal derfor forske mere i klimaændringer og deres naturlige og menneskelige årsager, og i at udvikle nye energikilder.”

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Co2 ER INGEN TRUSSEL OVERHOVEDET.

    Hele klima-kampagnen er fup fra A til Z.

    1:Masseindvandringen, 2: WEF og WHO politikken,
    3: Christiansborg platuglerne, 4: EU fjernstyringen,
    5: feministernes terror-regime mod familierne,
    6: massemediernes løgne, 7: nedbrydningen af
    sundhedsvæsnet og den sociale velfærd, er reelle
    og virkelige trusler mod danskernes liv, økonomi,
    livsglæde og livskvalitet.

    Endnu er ikke een dansker kommet til skade eller
    omkommet pga. co2. Men tusinder er skadet
    alvorligt, eller er omkommet pga. borgens skøre,
    arrogante, røde, svigefulde, lusede og anti-danske
    udspil og udskejelser.

    Og snart kan åndsformørket og kortsynet politik
    føre til danskernes ødelæggelse eller udryddelse.
    Det bevises af en lang række afslørende oplys-
    ninger på Twitter, Youtube og Hodja. Og Asger
    Aamunds artikler kaster jo også et klart lys hen
    over mange skumle og tåbelige transaktioner i
    det syge samfund.

    1. Fra yndigt land til samfundshelvede

     SMV regeringen har nu svækket grænsekontrollen
     til Tyskland, og den mellem Sverige og Danmark er
     helt afskaffet. Det virker ret vanvittigt. Har vi ikke
     allerede problemer nok med indvandring, bande-
     kriminalitet, terrortrusler, indsmugling af narkotika,
     giftige dyr og planter, sprængstoffer og handlede
     kvinder, samt udkørsel af stjålne cykler, biler,
     campingvogne og andre former for tyvegods?
     Ofte stammende fra indbrud i private hjem.
     Kommer der andet end negative og trælse ting
     fra SMV og Chr.borg?

 14. Henrik Pedersen

  Jeg afventer evaluering. Gør ikke-kritiske indlæg det samme?

  1. Henrik Pedersen

   Nej. de skal først gennem Aamunds censur ! Uha !

   1. Der er ingen censur, men fri debat på denne side. Kun enkelte perfide og irrelevante personangreb er blevet fjernet. Ellers er ordet frit – også for indlæg, der ligger milevidt fra artiklernes emner, som man kan se af de mange kommentarer.

    1. Henrik Pedersen

     Godt ord igen. Mit indlægt havnede åbenbart i filteret før det blev frigivet.

    2. Niels O

     “Kun enkelte perfide og irrelevante personangreb er blevet fjernet.”

     Ja, det er så ikke alle sådanne indlæg, der bliver det. Det oplever jeg da ofte herinde. Men det er også okay. Jeg er vant til primitive personangreb fra nationalisterne. De udstiller bare deres egen manglende evne til at stige op fra det nederste trin i debatpyramiden.

     Og så er der censuren af statens nettoudgifter ved indvandring…

     1. Træt

      Det er perfidt at du overhovedet får lov at kommentere her, Niels Nul

     2. Knud Madsen

      Utroligt at du får lov til at sprede din gylle her inde, Niller Nul.

 15. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Der mangler penge og personale til hospitalerne, forsvaret,
  civilbeskyttelsen, ældreplejen, den kommunale service og
  1000 andre ting, men politikernes flertal vil hellere bruge
  pengene og resourcerne på co2 og digitalisering. Det viser
  at et flertal af politikerne har knald i låget.

  De har også blod på hænderne, for deres idiotiske og
  korrupte politik koster liv hver dag.

 16. Flaben Fræk

  G l e t s j e r n e s m e l t e r, råber alarmisterne unisont ud over alle byens tage – Intelligentsiaen (Læs: et slæng skabagtige salonsocialister) i DR følger naturligvis trop! – Når det larmende ekko har lagt sig lyder mit svar: Ja, det håber jeg fandengalemig! – Gletsjerne skulle aldrig have været der; de, naturens luner, ødelagde tilværelsen for, og fordrev de oprindelige beboere fra deres hjemstavn – Period!

 17. Michael Andersen

  Hr. Nikolai E, tak

  FN’s miljøbeskyttelseschef siger at vi har 10 år til at stoppe katastrofen, det sagde han i 1974. 10 år efter var katastrofen ikke indtruffet og på trods af utallige falske alarmer siden, er jorden stadig ikke gået under.

  1. Problemet med falske alarmer er at de skræmmer børn og svage sjæle og giver politikere anledning til krise temaer i det politiske spil. Heraf følger at klimakrisen er selvskabt og at tvivlsom politik er løsningen.

  Man får ofte indtrykket af at politik hænger sammen med faktablindhed, snæversyn, korrekthed og ideologisk fortabelse.

  2. Problemet er at der ofte gives efter for politikeres mavefornemmelser og tidens venstrepopulistiske strømninger.

  Man har ret til at mene at det bør være beviser der leder os i en given retning og at flere medier bør spørge ind til fakta og se med kritiske øjne på kilderne til politiske beslutninger. Fordi det er borgerne der lever med konsekvenserne.

  Måske man høfligt må spørge Hr. Niels O, hvorfor fakta ikke synes at gøre indtryk?

  Der er en økonomisk sammenhæng mellem grænseløs indvandring, et udsultet forsvar, et utidssvarende hospitalsvæsen og presset på velfærden i øvrigt.

  Hvorfor er det at mange ministre, embedsmænd, eksperter og forskere, først kommer til fornuft, efter de er pensionerede?

  Venligst

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Når det kan lade sig gøre at føre politik
   bygget på nonsens og luftkasteller, er det
   bl.a. fordi valgloven tillader at uvidende
   og umodne 18-25 årige vælges ind i FT,
   at 75% lovgivningen fjernbestemmes af
   EU, og at medier og lobbyister skubber
   rundt med politikerne og vælgerne som
   de lyster. Vælgerne indoktrineres med
   propaganda, og deres hukommelse er
   som en si.

   Når hensynsløse, kyniske og korrupte
   grupper kan drive deres spil, uden at
   der er et ægte og direkte og ærligt
   oplyst demokrati til at modvirke de
   værste excesser, skal det jo ende galt.

   Det yndige land vil snart blive til et samfundshelvede

  2. Piotr

   @ Michael Andersen. 11/05/2023 at 12:50.
   “Hvorfor er det at mange ministre, embedsmænd, eksperter og forskere, først kommer til fornuft, efter de er pensionerede?”

   Kunne du venligst give et eks. på hvem i denne gruppering, der er kommet til fornuft for nylig?
   Ministre: Søren “denknækkede”Pind, Bertel Bims, Mimi, Mette Block, Lars Barfod eller Henrik SAS?
   Embedsmænd: Michael Lunn? resten er dybt korrupte DJØFere.
   Eksperter: Dette begreb har MSM (DDR&Tv2) fået udvandet totalt, at selv HP optræder som ekspert uden den mindste kompetence!
   Forskere: Henrik Lomborg. Han er her heldigvis endnu! N-P.V. Jacobsen(NielsPeter Viggo.) Han er her heldigvis også endnu.

   Jeg må sige at medlemmer af regimet, der er afgået, der skulle være kommet til fornuft, er svære at få øje på. Tænk på hvem der betaler deres pension!

   Nicolai E. præsterede en smuk spidning 11/5, 10:25. Read & learn!

   Dirfekte Demokrati NU! Atem Blankt! SIAD! P.

   1. Michael Andersen

    Piotr, tak

    Det er rigtigt at der er forhenværende som stadig er forankret i en misforstået loyalitet til systemet og ikke til danskernes demokrati, og det er kritisabelt.

    Det tragiske er dog at et dansk demokrati med udviklingspotentiale synes at forblive i stampe.

    Else Smith, Forhenværende direktør i Sundhedsstyrelsen udtaler at under covid-19 har vi fra regeringen set en stor villighed til brug af magt, som slet ikke står i forhold til den aktuelle sygdomsbelastning eller covid-19-infektionens alvorlighed.

    Lars R. Møller leverer i Det Danske Pearl Harbor, en uindpakket bredside mod den inkompetence og bureaukratisering, der de seneste år har forandret Forsvaret og svækket landets forsvarsevne.

    Peter Loft udtaler at skat blev kørt over i magtkampen med Finansministeriet, hvor en konflikt mellem Skatteministeriet og Finansministeriet om besparelsespotentialet i Skat eskalerede med valget af konsulentfirmaet BCG, for til sidst at gå op i en spids omkring implementeringen af besparelserne, hvor Skatteministeriet blev tvunget til at resignere.

    Claus Hjort retter skarp kritik mod regeringen: De har haft en klar interesse i at lukke munden på mig.

    Professor Uffe Østergård troede engang, at den nationale identitet ville forsvinde til fordel for en europæisk. I dag erkender han, at han tog fejl. Han fastholder dog troen på EU, som han mener nu må beskytte sine ydre grænser med både pigtråd og bevæbnede skibe for at overleve.

    Venligst

 18. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

  Regeringen kræver at kommunerne og
  regionerne foretager et hav af besparelser, nedskæringer,
  lukninger og forringelser. Alene sundhedsvæsnet er blevet
  pålagt at spare op mod 20 milliarder kr.

  Det går ud over millioner af borgere, patienter, børn og ældre.

  Samtidig praler politikerne ved enhver lejlighed af Danmarks
  bomstærke økonomi. Det er selvmodsigende. Sidste nye er at
  der mangler penge til at rette op på den kollapsede kræftbehandling.
  Og der er tilsyneladende ikke råd til at give erstatning til patienter
  som er blevet snydt for helbredende behandling.

  Iøvrigt, hvor mange børn tvangsfjernes efter at alle offentligt ansatte
  er blevet truet med fængsel, hvis de ikke anmelder enhver bagatel der
  eventuelt eller muligvis kan bruges til at kommunen vader ind i hjem-
  met og kaster strenge blikke på børnene og forældre. Der har været
  en stor stigning i antallet af fjernelser/anbringelser, men hvor stor?

  PS: Er de komplet tossede i DR? Hvorfor skal indslag i radioaviserne
  adskilles med en skinger lyd ti gange stærkere end det øvrige lydniveau?
  Vil man ødelægge folks hørelse, eller er det bare tankeløshed?

  Er de også tossede i retsvæsnet? For noget pjatteri på nettet (som
  15-årig dreng) er en nu 16-årig blevet idømt 5½ års fængsel. Han har
  dummet sig ved at skrive med en højreorienteret organisation, men
  har vel næppe kunne forstå eller overskue hvad han havde indladt sig på?
  Hans aktiviteter har ikke medført personskade eller materiel skade. Der
  er kriminelle som har fået mindre straf for at dræbe sagesløse danskere.
  Her giver man et barn, en dansk dreng, en lang og brutal straf.

 19. Niels O

  Og så fortsætter klimareligionskrigen endnu en runde herinde. Nogle er alarmister og andre skeptikere med hver deres guruer, som man hævder er anerkendte eller ikke anerkendte alt efter egen overbevisning.

  Jeg er selv græsk-katolsk, om de er anerkendte eller ej. Jeg vil bare have endelige og entydige beviser på, hvem der har ret, før JEG kan tage stilling.

  At deltage i religionskrigen er blot spild af tid, da det ikke bringer nogen eet skridt nærmere sandheden.

  Man kunne dog lade en repræsentant fra hvert hold afgøre sandheden ved en brydekamp (se Monty Python sketchen :o))

  Så vi kan komme videre….

  1. Michael Andersen

   Kære Hr. Niels O,

   Siden tidernes morgen siger man ikke falsk vidnesbyrd mod sin næste og ved vidners udsagn lægges der altid vægt på omdømme og hæderlighed. Bevisers gyldighed afhænger altså af menneskers omdømme og hæderlighed.

   Det er et faktum at beviser for klimakrisen, gavner socialisterne og deres klimapolitik. Logisk set bliver socialister og deres samarbejdspartnere, derfor nødt til at være pletfrie og hæderlige.

   Hr. Niels O, der er i utallige artikler og indlæg fremlagt beviser af hæderlige mennesker, Hvad er beviser og hvem bør der være tillid til i forhold til gyldigheden af beviser?

   Venligst

   1. Jette

    Uha, Michael..
    Du må passe på med at skrive “Hr.”
    Det er jo ikke sikkert, at Niels identificerer sig som mand…

    1. Finn Jensen

     Jette
     Du har lige reddet min dag
     Herlig kommentar i disse tider.

  2. Privatdetektiven

   NIELS O

   Du vil have endelige og eentydige beviser
   serveret på en sølvbakke. Andre skal finde
   ud af det for dig. Men hvis man ikke selv
   gider gøre en indsats, finder man aldrig
   af ret meget, men forbliver uvidende. Du
   kan starte med Hodjas blog og PragerU
   samt Lomborg og Svensmark samt bøger
   om solen og fotosyntesen mv.

  3. Henrik Pedersen

   Niels O., det kan godt være, at du er græsk-katolsk mht. jordens klima. Mht. forudsigelser bør du lytte til den etablerede videnskab og ikke til Aamund og massen af bevidstløse proselytter, der henholder sig til afdankede obstruktive “forskeres” konklusioner, der ikke har nogen gang på jord.

   Hovedparten her på bloggen er anti-vaxere, anti-sygehus, og anti alt muligt andet.

   I forhistorisk tid havde Buster Larsen en satirisk sketsk, der altid sluttede af med proklamationen:

   “LORTE LAND”.

   Jeg fatter ikke, at horden af anti Danmark fjolser ikke drager konsekvensen af deres holdninger og forlader fædrelandet til fordel for f.eks. bananstater i Sydamerika eller totalitære regimer som f.eks. Rusland.

   Som kujoner tør de ikke drage konsekvensen af egne holdninger, formentlig fordi størstedelen ikke kan klare sig selv og er på offentlig forsørgelse.

   1. Niels O

    Du er een af de ganske få, der kommenterer, som jeg generelt læser.

    Derfor er det så fandens ærgerligt, at du manipulerer, hvad jeg skriver. Jeg er selvfølgelig ikke græsk-katolsk mht. jordens klima. Så tag venligst den påstand tilbage.

    Min udtalelse gik tydeligvis på klimareligionkrigens profeter, og deres såkaldte
    anerkendelse på begge sider. “Beviser” på begge sider bliver afvist af modparten og godkendt af folk på egen side. Sådan bare.

    Så resten af verden kan ikke bruge det til noget, da alt stadig er et spørgsmål om tro.

    Derfor vil jeg heller ikke spilde mere af min tid på det spørgsmål herinde i denne omgang.

   2. Nicolai E

    Henrik Pedersen bliver ved…!! Henrik Pedersen må uden omsvøb simpelthen betegnes som en myndigheds-ekstrem næsetrukken hadspruttende patologisk farisærsnakkende fjollerik.
    Her lades i sandhed alt håb ude.

 20. Piotr

  OHAdadada HP!
  Snup en tudekiks, behold bare pakken til den dag, virkeligheden rammer dig.
  Tænk at “kujoner” er opsætsige og bliver ved med at sige dig imod.
  Jeg tror, at NordKorea ville være passende for dig.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  1. Henrik Pedersen

   Piotr, det er da dig, der har brug for en tudekiks.

   I 1985 leverede jeg produktionsudstyr fra Sverige, Tyskland og Belgien til fabrikker i Harbin provinsen i Nordkina. Især unge kineserne var særdeles positive, mens de gamle kommunist kadrer om aftenen mødtes i forsamlingshusene og fordømte det ungdommelige frisind.

   Deng’s politik led desværre skibbrud i 1989 hvad angår frihedsrettigheder, mens den økonomiske del har bragt Kina fremad med syvmileskridt.

   Så sent som i 2009 solgte jeg produktionsudstyr til Kina (jeg er nu pensionist), dels fra vor tyske fabrik og dels fra en af vore to kinesiske fabrikker.

   Hvad er det Piotr, du finder så attraktivt ved Nordkorea (som jeg afskyr forbindelse til), så du vil foreslå en rejse til Nordkorea.

   Del venligst ud af dine mange i din egen optik med positive erfaringer med Kim-regimet.

   1. Træt

    Ha. Kong gulerod.
    Hvis du da virkelig har været med til at grave vores grav ved at eksportere know-how til Kina.

    Har du links, der kan bevise din strålende karriere? Der er jo 12.000 med dit alias.

 21. Træt

  Jeg bliver næsten i tvivl om HP, NP, Skovlen og Nullet er reelle venstreekstremistiske debatsabotører, eller om de karikaturer på de virkelige venstreekstremister

  1. Henrik Pedersen

   Hallo Træt,

   du er virkelig træt, og jeg vil foreslå en vitaminindsprøjtning, så du kan genvinde hægterne, som så åbenlyst er tiltrængt.

   Som den kommunist, du optræder som, bør du erkende, at jeres tid er ved at udrinde.

   Til info bør du oplyse om din fortid i DKP og andre obskure foreninger.

   1. Træt

    Din dagsform er da helt til rotterne “Henrik Pedersen”

    1. Henrik Pedersen

     Træt, jeg beundrer din skrapsindige argumentation.

     Den er nærmest som dig selv – Træt!

     1. Ole Jensen

      HENRIK PEDERSEN

      Du skylder os et sagligt svar på modsvaret til
      dit indlæg 11/5 kl. 10.26. Modsvaret er 11/5 09.28
      (der bruges vist et forskudt 12-timers ur?)

      Er du i stand til at give et sagligt svar, eller vil du
      indrømme at dine påstande er grundigt tilbagevist?

 22. Henrik Pedersen

  Hej Ole Jensen, i ovennævnte indlæg plæderer jeg bl.a. for at Danmark gør sig uafhængig af russisk olie og gas.

  Det gør jeg fortsat – og er uforstående overfor at du åbenbart sympatiserer med Putin !?

  Sympatiserer du Ole Jensen – modsat undertegnede – i ramme alvor med Putins skændige invasion i Ukraine?

  Skam dig !

  1. Ole Jensen

   HENRIK PEDERSEN

   Nej, jeg sympatiserer ikke med invasionen af Ukraine.
   Det er meget sørgeligt hvad der sker i Ukraine. Og farligt bliver
   det for alle, hvis krigen bliver ved med at eskalere.

   Men det “modsvar” du fik igår, handler kun om co2 og klimaet,
   og det vil være interessant at høre hvad du mener om argumenterne
   for at co2 er en nyttig, nødvendig og uskadelig del af atmosfæren.
   Og har du fået kikket på de kilder der henvises til, PragerU osv.?
   (Se under “Hvad har globalisterne……..gang i?)

   1. Henrik Pedersen

    Ole Jensen, tak for din respons.

    Mht. klima henholder jeg mig til IPCC’s fremskrivninger – selv om jeg til tider finder dem en smule overdrevne.

    Jeg har tidligere i denne blog vist et eksempel på (og der er flere), hvor seriøse klimaforskere er gået i selvsving. Men i min optik er AGW en kendsgerning, og konsekvenserne kan ikke ignoreres.

    Jeg aner ikke, hvad “PragerU” er for en størrelse, og har på basis af omtale herinde forstået, at det er et forum for konspirationsteoretiker. Det samme gælder i øvrigt for det forum, der kalder sig for “Klimarealisterne”.

    Mht. AGW vil jeg anbefale dig at søge din viden i videnskabelige kredse og ikke i fora, der hovedsageligt huser konspirationsteoretikere.

 23. Michael Andersen

  Udskammer du andre som en del af din ledelse?

  Bruger du skam som et manipulerende redskab i din ledelse til at få andre til at gøre det, du har behov for og mene det, du synes, er rigtigt?

  Offentlig udskamning kender vi herhjemme, når folk, der ikke tidligere havde en offentlig stemme, finder sammen på de sociale medier og overfalder enkeltindivider, politikere og virksomheder. Weekendavisen 2015.

  Peters & Waterman’s skelsættende ledelses bog: In Search of Excellence, viste, at moderne ledelse er mest effektiv gennem konsultativ ledelse, hvor chefen rådfører sig med sine medarbejdere, inden han træffer sin beslutning. (AAa)

  Det er ikke management ved håndsoprækning eller konsensus, men sikrer at alle bliver hørt, at alle meninger kommer på bordet inden beslutningen. Næsten alle danske virksomheder drives efter disse principper i dag. (AAa)

  Der vindes mere med konsultativ ledelse.

  Venligst

  1. Wiens redning skete 1683

   Er tit enig med Michael Andersen, men hans kommentar
   i dag kl. 14.48 under “privatdetektiven” forekommer mig at
   være noget drømmende og hjemmestrikket. MA skriver at
   klimakrisen fungerer som dække for gældskrisen. Men der
   er ingen klimakrise. Og gælden er der ikke noget mystisk
   ved, eftersom den skyldes politikernes skøre, skamløse og
   enormt kostbare/meningsløse projekter, plus fråseri med
   skatteborgernes penge. Du skriver: Meningen med
   “klimakrisen” er at fortsætte gældspiralen. Her drømmer
   du vist. Meningen med klima-løgnen er at vende op og
   ned på samfundet, er at manipulere borgerne så de
   støtter de marxistisk totalitære kræfter som ønsker
   demokratierne afskaffet, og befolkningerne lagt ind
   under diktatur, ensretning og total overvågning.
   Klima-løgnen er, sammen med pandemi-løgnen,
   corona-løgnen og LGBTQ+, metoo, WEF og WHO
   politik og lignende vanvittige og woke ting, med til
   at undergrave Vesten, så civilisationen kan bryde
   sammen og udskiftes med statsterror og massedød.
   Det bliver uundgåeligt slutresultatet hvis danskerne
   ikke begynder at gennemskue propagandaen. Den
   “grønne” omstilling er rødfascistisk og led i et stats-
   kup i slow-motion. Det samme er masseindvandringen.
   Det kan ende med en humanitær katastrofe hvor alle
   almindelige danskere er tabere. Som kan få cirka
   samme skæbne som jøderne, armenerne og aztekerne.

 24. Niels Poulsen

  Det er et dybt misvisende billede, Amund tegner af Kina og Indien. Begge lande har underskrevet Parisaftalen og arbejder på at blive CO2-neutrale i midten af dette århundrede. Allerede nu er 20 procent af Indiens elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energi. For nylig var den danske regering og danske virksomheder i Indien i et eksportfremstød og indgik samarbejdsaftaler om vedvarende energi. Danmark er en af de førende nationer på dette felt. Der er, ud over at vi redder jordens klima, altså også et merkantilt perspektiv. Den grønne omstilling er en god forretning for Danmark.

  Aamund fortsætter ufortrødent med sine konspirationsteorier. Denne gang er det FN’s klimapanel, medierne og politikerne i de vestlige lande som påstås at stå bag et komplot i tre faser. Det er ren spekulation og fantasi uden et gran af dokumentation.

  Aamund bliver ved med at fremture med, at det ikke er bevist, at udledningen af CO2 medfører globale temperaturstigninger. Det til trods for, at en elev i folkeskolen kan lave et simpelt forsøg, som viser sammenhængen, at der allerede i slutningen af attenhundredetallet blev opstillet numeriske modeller, som beregner temperaturstigningen ud fra den udledte CO2, og at vores søsterplanet Venus med det høje indhold af CO2 i sin atmosfære er et eksempel på en drivhuseffekt, som er løbet løbsk – det er med andre ord tale om et alment fænomen i solsystemet, ja i hele universet.

  Klimaforandringerne er allerede over os. Åbn bare for Tv’et. Udtørrede floder i Italien. Oversvømmelser i New Zealand. Folk som flygter – ikke fra politisk forfølgelse eller fattigdom – men klimaforandringer. Når det regner eller stormer i Danmark, bliver veje og boliger oversvømmet. Det er det nye – ikke milde – men vilde klima, som har gjort sin entre. Det kommer til at koste milliarder i kloaker med større kapacitet og forøget kystsikring.

  Men jeg ved, at jeg taler for døve ører over for de sidste få klimabenægtere. Det er lige som at diskutere med dem, der mener, at jorden er flad – de findes faktisk – eller at månelandingen var et bedrag. De er ustoppelige. Når man har forklaret dem, hvorfor flaget på Månen er udspændt, til trods for der ikke er vind på Månen, så begynder de at tale om skyggerne på billederne. Konspirationsteoretikere und kein Ende.

  1. Det er jo ikke helt nemt at kommunikere med folk som Niels P., der har vanskeligheder ved at tilegne sig skriftligt stof, men læser det, han gerne vil se. For det første: Alle har skrevet under på Paris-aftalen, men ingen overholder den. Heller ikke Kina og Indien, som bygger hovedparten af de 600 kulkraftværker under opførelse. For det andet: Jeg skriver jo ikke, at IPCC og medierne har andel i omstillingen til formynderstaten, men at det er et politisk projekt. Denne omstilling forgår hver dag for øjnene af os og finder sted i Danmark, USA og den vestlige del af EU. For det tredje: Som jeg skriver i et svar her på siden, er de jo ingen, der vil bestride, at menneskeskabt indflydelse på klimaet finder sted. Det er derimod ikke videnskabeligt dokumenteret, at AGW ( at den globale opvarmning udelukkende skyldes menneskabt udledning af CO2) er en kendsgerning.

   1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

    Hverken Henrik Pedersen, Niels Poulsen eller P. Skov har
    svaret på min påvisning den 11/5 af at co2 er en nødvendig
    og nyttig luftart, selvom den kun udgør 0,035% af luften.
    Uden co2 ingen fotosyntese og ingen planter. Og Niels
    Poulsen fantaserer og vrøvler når han skriver om at vejret
    i Danmark allerede er forværret. Det er som det har været
    de sidste ca. 150 år, bortset fra at vintrene nogle steder er
    blevet mildere. Til gavn for mange. Men iskoldt vintervejr
    hærgede mange områder i USA og flere andre lande for
    få måneder siden. Og NP ignorer også et væld af oplysninger
    fra mange sider, der bekræfter at co2 er uden betydning
    for klimaet. Det er solens varierende udstråling der varierer
    klimaet. Solen er den helt afgørende faktor.

    Hvis man kender partierne, medierne, forskerverdenen,
    sundhedsvæsnet, bureaukratierne og særinteresserne
    indefra, som vi er nogle der gør, så véd man også at der
    bag facaderne foregår en masse lyssky ting. Og studerer
    man verdenshistorien, får man viden om at der har været
    epoker i alle lande, hvor det var forrykte og morderiske
    kliker der førte an. Og man kan konstatere at vås, bluff,
    løgn og atter løgn var deres vigtigste værktøj.

    Niels Poulsen udtrykker sig med en vis snedighed, men
    er en propagandist som er ligeglad med kendsgerninger.
    Og at ingen af de tre har evnet at svare på de saglige
    ting der anføres i mit modsvar til HP, viser at de slet
    ikke er interesseret i saglig debat. De forsøger at klare
    sig med beskyldninger om konspirationsteoretikere,
    men at diverse særinteresser har sluttet sig sammen
    for at svække og afskaffe nationalstaterne og befolk-
    ningernes demokratiske rettigheder, er så tydeligt at
    det ikke kan bortforklares.

    Det er ynkeligt at HP ikke svarer på henvendelser
    som er direkte til ham, og som er med mange argumenter.

    Iøvrigt behøver man blot at se på hvad der er sket i
    Venezuela, Libanon, Sverige, Colombia, Rusland,
    Kina, Cambodia og en række afrikanske lande, for
    at få viden om at visse ideologier er i stand til at
    overbevise store folkemasser om at vold og mord,
    skueprocesser og politisk forfølgelse af halvdelen
    af befolkningen, samt krig og statsterror, er vejen
    til et rigt og lykkeligt samfund. Og er folk ikke helt
    overbeviste, kan trusler fra “systemet” tit hjælpe
    dem med at blive helt sikre på at staten altid har
    ret.

    Nu truer man med storme og oversvømmelser,
    tørke og folkevandringer m.m., hvis man ikke vil
    tro på den store løgnekampagne om co2, som
    aldeles ikke er en drivhusgas.

    De store virkelige farer forties og bagatelliseres.
    Co2 er også en afledningsmanøvre, så folk ikke
    bruger opmærksomhed på de enorme trusler
    mod dem, som WEF, WHO og Christiansborg er
    ved at opbygge. Hodjas blog og Youtube har
    videoer som beviser at massemord er i gang
    og på vej.

    1. Rettelse

     Rettelse:..vejret i og omkring Danmark
     allerede er forværret. Det er som…

    2. Niels Poulsen

     Du kunne med fordel læse artiklen “Den sidste klimabenægter” skrevet af en person, som selv har været klimabenægter, men er blevet klogere:

     https://www.weekendavisen.dk/2022-39/ideer/den-sidste-klimabenaegter

     Det bliver bl.a. oplyst, at Bjørn Lomborg har skiftet side og ikke mere er en klimabenægter. At Svensmarks solpletteori sandsynligvis er korrekt, men at solaktivitetens påvirkning af temperaturen i nutiden er minimal. At der hersker konsensus blandt klimaforskerne om de menneskeskabte klimaforandringer. Tre citater:

     “Selv Bjørn Lomborg er tippet. I 1998 skrev han her i avisen: »Drivhuseffekten kommer. Måske […] Men vi ved, at teorien er baseret på meget problematiske modeller, (og) at den danske solplet-teori i alt fald forklarer en del af temperaturudsvingene.« Det er blevet til: »Global opvarmning er et reelt og menneskeskabt problem, vi skal gøre noget ved«, som han skrev i Berlingske i fjor.”

     “Klimaskepticismens storhedstid var 90erne og 00erne. Det var her, at de danske fysikere Henrik Svensmark og Eigil Friis-Christensen fremlagde deres teori om, at jo højere solaktivitet, jo varmere bliver det, populært kaldet solpletteorien. Længe var teorien skeptikernes foretrukne alternative forklaring, også efter at meteorologer kunne vise, at effekten fra solaktiviteten på opvarmningen i nutiden var minimal.”

     “Min skepsis brast under min egen research. Der var ingen steder den stilhedsspiral, jeg forsøgte at afdække. Intet tavst, skeptisk mindretal blandt geologerne eller fysikerne. Godt nok var det metodisk noget sjusk, når en undersøgelse fra 2013 hævdede, at 97 procent af klimaforskerne var enige om de antropogene klimaforandringer, men der var 14 andre lignende undersøgelser, som viste næsten det samme.”

     Der er links i artiklen f.eks. til en de 14 andre lignende undersøgelser, som viser, at der er konsensus blandt klimaforskerne.

     Jeg ser hermed frem til, at klimabenægterne ikke frem over i deres argumentation benytter Lomborg, Svensmark og at konsensus blandt klimaforskerne er et falsum. For det er der intet belæg for.

     1. Henrik Pedersen

      Helt enig, men det er op af bakke at overbevise andre deltagere i dette forum.

  2. Nicolai E

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   Konspirationsteoretiker

   und kein Ende…

 25. Niels Poulsen

  Endnu et dementi af Aamunds blogindlæg og kommentarer. Den indiske regering planlægger at stoppe for al opførsel af nye kulkraftværker, ud over de allerede planlagte. Spritny artikel fra Reuters:

  https://www.reuters.com/business/energy/india-amends-power-policy-draft-halt-new-coal-fired-capacity-sources-2023-05-04/

  Artiklen indeholder også et interessant diagram over, hvor meget andelen af sol- og vindenergi er vokset i Indien i de sidste fem år.

  Solenergi lyder i mine ører som en god ide i Indien.

  Modsat Aamunds ide om, at det vestlige energipolitik bør følge Kommunist-Kina og Obamas valg af sommerhus.

  1. Michael Andersen

   Hr. NP,

   Vækst i grøn energiteknologi (især vind-, sol- og vandkraft samt elbiler) er afgørende, hvis verden skal opfylde målene i Parisaftalen.

   Problemet er at grønne løsninger er afhængige af teknologikritiske elementer, der både i produktion og bortskaffelse er miljøskadelige.

   Det bør stå klart for ethvert ansvarligt menneske at der er vilje bagved udnyttelsen af klodens mineralrigdomme og såfremt det er ond vilje, ser vi intet til planen der sikrer miljøet.

   De moralske og bedrevidende får et problem med 1 milliard elbiler og 3 milliarder tons mineraler og miljøaffald.

   Hvad er moralen i klimabeskyttelse når det medfører nedbrydelse af miljøet?
   Hvem sikrer skatteyderne mod grønne fidusmagere?

   Venligst

   1. Niels Poulsen

    De sjældne metaller i batterierne i elbiler og anden elektronik bliver naturligvis genanvendt.

    1. Michael Andersen

     Tusindvis af mennesker i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) udsættes for farlige niveauer af giftig forurening, der forårsager fosterskader hos deres børn, fordi de udvinder kobolt, der bruges til at fremstille genopladelige batterier til smartphones, bærbare computere og elbiler, fremgår det af en ny medicinsk undersøgelse.

     Pollution causing birth defects in children of DRC cobalt miners – study
     Theguardian
     Wed 6 May 2020

     1. Sæbekassebiler kører uden co2

      NP er ubekymret over udvindingen af sjældne metaller.
      PragerU påviser at el-biler, kæmpevindmøller og store
      landskaber fyldt med sol-celle paneler hverken er en
      gevinst for klimaet eller miljøet. Og el-bilerne har givet
      mange bilister grå hår i hovedet.

 26. Henrik Pedersen

  Aamund skriver: ” Det er derimod ikke videnskabeligt dokumenteret, at AGW ( at den globale opvarmning udelukkende skyldes menneskeskabt udledning af CO2) er en kendsgerning.”

  Jo, det er dokumeteret. Det er ligeledes dokumenteret, at GW i overvejende grad skyldes AGW.

  Mht. Indien, så er her lidt materiale fra et andet og lidt forældet forum:

  Ved COP-15 mødet i København i 2009 lovede Indien at reducere deres “CO2 emission intensity” i 2020 med 20-25 % i forhold til niveauet i 2005.

  Det lyder pænt, men er i virkeligheden elastik i metermål. ”CO2 mission intensity” defineres nemlig som (CO2 emission i ton) divideret med (GPD (PPP) i 1000 $). GDP (PPP) er bruttonationalproduktet justeret mht. købekraft.

  I perioden 2005-2016 har Indien rent faktisk reduceret deres ”CO2 emission intensity” fra 0,34 til 0,31 samtidig med at emissionen af CO2 fordobledes 1.263 til 2.534 Megaton CO2.

  Forhistorien: Det Indiske Energiministerium oplyser følgende for installeret effekt i perioden 31. marts 2012 til 31.marts 2017:

  Kul_: 80.141 MW
  Vind: 15.383 MW
  Sol_: 11.348 MW

  Der blev med andre ord installeret 3 gange mere kulkraft end sol og vind tilsammen.

  I samme periode blev den årlige kul-strøm forøget med 332.364 GWh til 944.861 GWh, mens vedvarende energi-strøm (sol+vind+bio+små vandmøller) blev forøget med 30.643 GWh til 81.869 GWh.

  Forøgelsen i kul-strøm var 11 gange større end forøgelsen af grøn strøm i perioden.

  Produktionen af kul-strøm var 11,5 gange større end grøn strøm i året 2016-2017.

  Pr. 28.februar 2018 oplyser Indiens statistiske kontor følgende installerede kapaciteter:

  Kul_: 197.171 MW
  Vind: 32.958 MW
  Sol_: 19.584 MW

  Jeg beklager de lidt forældede data, som jeg har trukket fra mit indlæg i en anden og nu forældet debat.

  Det korte og det lange er, at Indien rent faktisk reducerer deres “CO2 emission intensity”, samtidig med at deres CO2 emission øges.

  Sandheden skal søges i detaljen!

 27. Ole Jensen

  Hvorfor svarer HP og hans to ligesindede
  ikke på de indvendinger mod co2 propagandaen
  som er anført i “modsvar til HP”??? Grunden er
  vist at de ikke KAN svare uden at afsløre sig
  selv som benægtere af enkle sandheder. De
  påstår at de er videnskabelige og dynger alle
  mulige ord og påstande op, men evner ikke
  at svare på de helt enkle argumenter, som at
  det er et håbløst projekt at ville redde verdens
  vejr, ved at suge co2 ud af luften over Danmark,
  fordi Danmark kun er en halv promille af jord-
  klodens overflade, og fordi vinde konstant
  udskifter luften, og fordi 0,035% af luften er
  så lidt at det betyder ingenting, i sammen-
  ligning med solens betydning for luftens
  opvarmning. Og der er de astronomiske
  beløb man vil bruge på dette luftige projekt.
  Op til 5000 mia. euro har været nævnt. Det
  er penge og resourcer som vil blive taget
  fra europæerne, og som vil reducere deres
  velfærd, sundhed, livskvalitet og -muligheder
  tilsvarende. Truslerne fra WHO og WEF osv.
  bekymrer heller ikke HP, NP og PS, hvad der
  er ejendommeligt, når man tænker på hvor
  bekymrede de er pga. de 0,035% co2 i luften.

  1. Niels Poulsen

   Indholdet af CO2 i atmosfæren er pt. 0,042 procent. Hvis det var 0,035 procent, som du hævder, ville det ifølge de fleste forskere forhindre den globale opvarmning. Vi passerede imidlertid allerede denne milepæl i begyndelsen af firserne. Stigningen af indholdet af CO2 stiger eksponentielt. Danmark lukker 17 gigatons CO2 ud i atmosfæren om året.

   Det fremgår af følgende artikel, hvor Aamunds yndlingsforsker, Sebastian Mernild, interviewes.

   https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/co2-koncentrationen-i-atmosfaeren-naar-nye-hoejder

   1. Niels Poulsen

    Der var lige nogle fejl i skyndingen: “Indholdet af CO2 i atmosfæren stiger eksponentielt. Danmark lukker 17 tons CO2 ud i atmosfæren om året.” skulle der have stået.

  2. Ole Jensen

   PS: At HP nærmest er stolt af at han ikke
   véd noget om PragerU og andre kilder,
   er ret afslørende. Han er ligefrem bange
   for at skaffe sig ny og større viden, og
   vil hellere klamre sig til hvad han har
   af “viden” fra pressen og fjernsynet.
   Han kunne forlængst have set på hvad
   der findes af videoer om klimaet, om
   politik, om sygdom, om WHO, WEF og
   mange andre emner, men er så skræmt
   af gammel-mediernes propaganda, at
   at han end ikke tør kigge efter hvad der
   findes på Youtubes og Gravitas videoer.

   Hvis der kun findes vrøvl på de talrige
   videoer, hvorfor tør HP så ikke se dem?
   Er han bange for at blive hjernevasket?
   HP er vel så skarp, at han lynhurtigt
   kan gennemskue muligt vrøvl. Så
   hvordan kan han tage skade af at se
   videoerne

   1. Niels Poulsen

    PragerU er grundlagt og finansieret af olie- og gasindustrien. Det er nok ikke det bedste sted at søge viden om vedvarende energi. Naturligvis kæmper olie- og gasindustrien for deres overlevelse ligesom tobaksindustrien i sin tid. Dengang lød det: “Der er intet videnskabeligt bevis for, at rygning er sundhedsskadeligt.” I dag lyder det: “Der er intet videnskabeligt bevis for, at udledningen af CO2 øger den globale temperatur.” Hvis jeg havde aktier i olie- og gasindustrien, ville jeg måske også sige sådan.

 28. Træt

  Støjsenderkollektivet tæppebomber kommentarsporet med de samme “fakta” som vælter ud af alle Pravdas forskellige kanaler, også kendt som MSM/løgnepressen

  1. Ivan Dybdal

   Ha, ha. Enig. Ich will mein Mauer zurück! 🙂 Alle synger med!
   “Sonne und Wind und sie geizte nie.
   Wo sie war, war das Leben.
   Was wir sind, sind wir durch sie.
   Sie hat uns niemals verlassen
   Fror auch die Welt, uns war warm.
   Uns schützt die Mutter der Massen.
   Uns trägt ihr mächtiger Arm.
   Die Partei, die Partei, die hat immer Recht!”
   https://www.youtube.com/watch?v=TRGIQAUHqhM

 29. Michael Andersen

  @ Hr. NP

  Præsident Obama kaldte Paris aftalen for et historisk omdrejningspunkt, Præsident Trump meldte USA ud og Præsident Biden meldte USA ind. Heraf følger tre ”what-If-else” betingelser:

  1. Hvis præsidenterne Obama og Biden er snehvide engle der aldrig har fusket for så meget som en bøjet 1-cent eller modtaget midler fra dubiøse med skumle hensigter?

  2. Hvis Snowden og Assange kun er karakterer i højrefløjens fantasier?

  3. Hvis præsidenterne Obama og Bidens føderale myndigheder og domstole er forbilleder for enhver retsstat?

  Så kan man tro på det gode med omsiggribende Co2 agendaer, subsidier, skatter, afgifter og gældssætning, der får momentum efter finanskrisen.

  Ellers kan man tro det mindre gode. Skatteyderne betaler, således klodens aktiviteter forøges, og der bliver råd til betaling af renter på klodens gæld, der svinger mellem 2.2 og 3.5 gange verdens samlede BNP.

  Der er en årsag til at folket siden tidernes morgen har søgt efter gode og hæderlige forbilleder med et pletfrit omdømme til at lede i stort såvel som i småt. Årsagen er den svære balancegang imellem hvad der bør være folkets, statens og de største virksomheders ret.

  I denne sag er det skævt at folket brandbeskattes på grund af varm luft og dårlig forretningsledelse.

  Venligst

  1. Niels Poulsen

   Grøn energi er en god forretning for danskerne. El fra vindmøller og solceller er billigere end el fra atomkraft- og kulkraftværker. Det siger næsten sig selv. På gode dage er Danmark næsten selvforsynende med el fra vindmøller og solceller, selv om det lyder for godt til at være sandt. Danskerne er sluppet meget lettere gennem energikrisen forårsaget af Putins ulovlige krig mod Ukraine på grund af vores vedvarende energikilder. Det uddybes i kronikken her:

   https://avisendanmark.dk/debat/kristian-jensen-groen-omstilling-er-en-god-forretning-for-danskerne

   Men alt er naturligvis ikke rosenrødt. Det er – synes jeg – et problem, at vindmølleparker og solcelleanlæg bliver placeret for tæt på borgerne. Og så har jeg mistanke om, at vindmølleparker og solcelleanlæg også påvirker klima og miljø – i hvert fald lokalt. Men det er – så vidt jeg ved – et meget underbelyst for nuværende.

   1. Michael Andersen

    Med hvor meget nedsættes vores skatteprocent?

 30. Ole Jensen

  Det svirrer med tal. Co2 hvis vægt hidtil
  har været uden betydning, påstås nu
  at være af en sådan vægt og tyngde,
  at den skal opgøres i millioner og
  milliarder af tons. Niels Poulsens
  mening om vægten svinger dog med
  korte mellerum, fra 17 tons til 17
  milliarder tons. De fleste co2-hystader
  mener dog at det drejer sig om mange
  milliarder tons, nok til at mase alle
  huse og biler i DK flade som pandekager.
  Man fantaserer om alle mulige vægte
  og virkninger, og slynger disse fantasier
  ud som videnskabelige sandheder.

  Nu er denne debat overplastret med
  så mange postulater, at nok kun få
  har tid eller lyst til at læse andet end
  udpluk af debatten. Et godt råd kan
  være at gå til Youtube, Twitter og
  Snaphanen hvor antallet af Rasmus-
  modsatter og debat-sabotører er
  en mindre plage.

  Indholdet af co2 i luften er steget
  meget dramatisk, påstår klima-
  alarmisterne. Det er fup og nonsens.

  1. Niels Poulsen

   Du kunne læse artiklen, jeg linker til. Der får du tallene fra ekspertens egen mund. Men du tror måske, at du bliver registreret af mine venner hos PET, hvis du trykker på linket 🙂

   Jeg håber, at jeg har fået sat en stopper for din misinformation om, at Bjørn Lomborg er klimaskeptiker, at solaktiviteten er skyld i den globale opvarmning (Svensmarks solpletteori) og at CO2-indholdet i atmosfæren kun er 0,035 procent.

   1. Træt

    Den er iflg KU 412 parts per million = 0,0412%

    Jeg ved ikke hvad det er i journalystløgnerenheder

    1. Niels Poulsen

     Indholdet af CO2 i atmosfæren vokser hele tiden. I denne artikel i Ingeniøren fra begyndelsen af 2023 angives det til 0,042 procent. Artiklen svarer i øvrigt på, hvordan så tilsyneladende lidt CO2 i atmosfæren kan skabe en drivhuseffekt. Det er faktisk interessant.

     https://ing.dk/artikel/spoerg-fagfolket-hvordan-kan-saa-lidt-co2-i-luften-skabe-en-drivhuseffekt

   2. Piotr

    @ NP, dit skriv fra 13:18 er fri fantasi!

    AT, “El fra vindmøller og solceller er billigere end el fra atomkraft- og kulkraftværker.” det faktuelt forkert. Evidens?

    #1 At Kristian Jensen nu skulle være klimaexpert, fordi han har skrevet noget, der er blevet trykt i det socialdemokratiske interesse-tidsskrift, AvisenDanmark, (seriøst?).
    En afdanket Venstre-levebrødspolitikere der blev buhet ud.
    Er Dan Jørgensen også klimaexpert? med alle hans klima-øer til 500 Mdr kroner, ingen vil aftage strøm fra, men danskerne skal bare betale?

    #2 “På gode dage er Danmark næsten selvforsynende med el fra vindmøller og solceller” Evidens? Selvforsynende til hvilken %? Hvor skal resten af elen komme fra?
    (Kender du udtrykket. “Ligeved & næsten slår ingen mand af hesten” det må du gøre, du som er SÅ klog & bedrevidende end alle andre).

    Jeg elsker når du skriver: “Det siger næsten sig selv” eller bare “næsten” eller “så vidt jeg ved” eller “det syntes jeg”.
    Det vidner om at du er totalt blank! Troll!

    Bjørn Lomborg er i allerhøjeste grad klimaskeptiker, det kan ingen være i tvivl om. Det er derfor han aldrig optræder i MSM. Lomborg skal bare kvæles, ties ihjel, da han ikke hylder den røde, undskyld, den “grønne” omstilling.

    Artiklen i WeekendAvisen er fra Sep. 2022, hvor journalisten Gunver L. Vestergård omtaler Lomborg som vær tippet, fremstår som mange klip taget ud af deres større sammenhæng, fra mange klimafolk. Dette sammenklip (fake-news) er blot produceret for, at mane klimaskeptikere i jorden.
    Præcis som Regimet forventer af medier de betaler mill. i mediestøtte.

    Læs JP´s interview med Lomborg fra JAN. 2023. her er det klimaskeptikeren Lomborg der udtaler sig. Lomborg tordner imod hvordan MSM blæser klima- debatten ud af proportioner.

    NP/HP du er ligesom MSM, halve sandheder & masse af “fake news”!

    Nord for Randers planlægges en solcelle park på 1450 hektar, på noget af Danmarks bedste landbrugsjord.
    En decentral reaktor fra Seaborg kan producerer den samme mængde el/KwH, også om natten.
    OG, den fylder kun 16 M2.

    Er det ikke svært for dig at holde styr på hvornår du er HP og hvornår du er NP?

    Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

    1. Niels Poulsen

     Du forveksler artiklerne. Det er Sebastian Mernild, jeg omtaler som ekspert, ikke Kristian Jensen.

     Men man må formode, at Kristian Jensen som direktør i Green Power Denmark har fagfolk til at rådgive sig.

     Jeg kan ikke hjælpe dig yderligere.

     1. Piotr

      @ NP 13/05/2023. 18:49
      Skal vi kalde dig HP eller NP?
      NEJ Np, selvfølgelig kan du ikke det!
      Fordi du har ikke evidens for dine påstande!

      Du anvender “næsten” som din elastik, samtidig med at du nok mener, at du næsten tror et eller andet, du flygtigt har set i en overskrift, du ikke har det mindste evidens på.

      Ren vildledning, misinformation, blot for at splid hos dem der taler dig imod og vitterlig er bedrevidende end dig.
      Som Flaben Fræk foreslår, gå dog i terapi.

      Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 31. Michael Andersen

  Hvad kaldes iver med kikkerten og risikoen for at noget overses? Eller en indskrænket og ensidig måde at anskue et emne på? Åbn bare for Tv’et.

  Klimatosser
  Fordummelsen
  Kaskader af nonsens
  Forskere uden indsigt
  Den sidste klimabenægter
  Tåbelige konspirationsteoretikere

  Skændes aldrig om klimaforandringer. Det bliver altid til en ophedet debat.

  Rødgrønne befinder sig i den økonomiske og intellektuelle elite, der har gode job, og bor i behagelige omgivelser og som i deres dagligdag let kan bære byrden af deres egen klimapolitik.
  Rødgrønne tror at deres syn på klimaet er bedre end andres men reelt er det udtryk for moralsk selvbedrag. De tror sig bedre, end de er.

  68ernes hærgen på universiteterne, kortere skolegang, multikultur og tilstedekarakter slår igennem i debatterne, hvor logik, rationalitet og kriterier bliver til en by langt væk.

  Venligst

  1. Niels Poulsen

   Det er en falsk modsætning, du opstiller. Danskerne bakker massivt op om den grønne omstilling. Se f.eks.:

   https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/apr/survey

   Der er også konsensus om den grønne omstilling blandt både røde og blå partier. Dog er der uenighed om tempoet. Den yderste venstrefløj og klimaaktivister ønsker at sætte tempoet i vejret. Jeg sympatiserer med centrum-højre. Danmark har fået en klog klimaminister i Lars Aagaard.

   1. Michael Andersen

    Massivt?

    Kunne du være villig til at sælge din bil og bruge kollektiv trafik eller cykel for at reducere CO2-udslippet?
    Ja, 17 %
    Nej, 63 %

    Jeg er villig til at bruge mere af min egen indkomst på at bidrage til at løseklimaudfordringerne
    Meget enig, 5 %
    Enig, 26 %
    Hverken eller, 39 %
    Uenig, 21 %
    Meget uenig, 9 %

    Jeg ser nødigt, at f.eks. vindmøller eller biogasanlæg placeres tæt på mit hjem
    Meget enig, 12 %
    Enig, 22 %
    Hverken eller, 37 %
    Uenig, 22 %
    Meget uenig, 8 %

    Fake news?

 32. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Det handler ikke om klima, men om kontrol,
  magt og særinteresser, som det siges i den allerførste
  kommentar. Den giftiggrønne omstilling (læs: røde)
  er i de rødes-, i atomkraft- og vindmølle-industriens
  interesse, men for 90-95% af danskerne er den en
  dårlig udvikling henimod det totalitære “1984” samfund.

  Lige nu er regeringen i gang med et angreb på små og
  mindre landbrug. Man har brugt flere år på at forberede
  nogle skrappe skattestigninger, men giver kun folk 14
  dage til at klage, eller til at beslutte om de vil vælge
  den ene, anden eller tredje ordning. Ja, man forlanger
  at de skal vælge i blinde, fordi det er uvist hvad forskellen
  er på de tre ordninger. Formanden for familielandbrug
  er forarget over fremgangsmåden, iflg. JP.

  Hvorfor kan man ikke bare lade disse familiebrug være
  i fred?

  Chrborg er et nævenyttigt og herskesygt foretagende.

 33. Flaben Frfæk

  Ud af de (tilknappede)-røvhuller som galper op på denne blok – I det mindste, de som befinder sig nord for det punkt Roald Amundsen nåede den 14. december 1911 – er dog den største, den sindsforvirrede Niels Poulsen – Gid den tosse, da for helvede, snarest vil gå i tiltrængt terapi! – Og hold så i øvrigt din kæft Niels Poulsen, jeg gider ikke kommenterer på dit eventuelle svar – Period!

 34. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  De røde, de blårøde, de “konservative” og de radikale
  er alle parate til at slagte landbruget, under påskud
  af at det udleder co2., og en masse nyttige idioter
  og uvidende fanatiske aktivister er begejstrede og
  jubler over at nu foretager regeringen sig endelig
  noget “effektivt”. De vil sikkert fortsætte med at
  klappe i deres små hænder, når SVM fremturer
  med at smadre danskernes økonomi, sundhed,
  velfærd og sikkerhed. Af ren og skær dumhed og
  uvidenhed, samt glemsomhed og indoktrinering,
  vil danskerne glade og fornøjede gå deres egen
  undergang i møde. At flere og flere danskere dør
  som følge af rød politik, forstår vælgerne stadig
  ikke.

  Havde NP,HP og PS været ombord på Titanic,
  ville de nok have kaldt enhver der mente at udkiggen
  burde udstyres med en kikkert, for konspirations-
  teoretiker, racist, fascist, skimlet kælder-menneske
  eller fuldblods ekstremist.

 35. Niels Poulsen

  Angående Titanic: Skibet sank i 1912. Det var en verden drevet af kulenergi. Allerede dengang slog videnskabsmænd alarm over effekten af forbrænding af kul på klimaet. I 1912 offentliggjorde tidsskriftet “Popular Mechanics” med overskriften “Remarkable Weather of 1911: The Effect of the Combustion of Coal on the Climate – What Scientists Predict for the Future.” Den kan læses her:

  https://books.google.dk/books?id=Tt4DAAAAMBAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=this+tends+to+make+the+air+a+more+effective+blanket+for+the+earth&source=bl&ots=QvdH-SgFLl&sig=WiPUNOIzM6udOSTBm2VXzRQB9K8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Teksten til et foto af et kulkraftværk lyder:

  “The furnaces of the world are now burning about 2,000,000,000 tons of coal a year,” the article reads. “When this is burned, uniting with oxygen, it adds about 7,000,000,000 tons of carbon dioxide to the atmosphere yearly. This tends to make the air a more effective blanket for the earth and to raise its temperature. The effect may be considerable in a few centuries.”

  Titanics forlis er blevet et symbol på en gammel verdens undergang. Det er altid vemodigt at sige farvel – selv om det var en amoralsk tid med store sociale skel. I dag tager vi også afsked med en gammel verden. De fossile brændstoffer vil langsomt blive udfaset, og en ny og grønnere fremtid med vedvarende energi som vindmøller og solceller begynder.

  1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

   De politiserende partisoldater og de købte journalister
   fabler om at vi er på vej ind i en bedre, lysere og grønnere
   og mere moralsk og retfærdig fremtid. Men det er en
   værre, mørkere, rødere, totalt amoralsk og terroristisk
   fremtid der venter os. Det har Niels Poulsen ikke forstået.
   Han er som et lille barn der af en børnelokker er lovet
   lakrids, en slikkepind og en stor isvaffel, og som tror at
   det er denne herlighed der venter, hvis det bare følger
   med.

   I betragtning af hvor megen falskhed, metertykt hykleri
   og tom snak partierne og medierne har fyldt os med i
   årevis, er det da rørende og henrivende at NP fra Enheds-
   listens junior afdeling eller ulveunge afdeling nærer en
   fast og urokkelig tiltro til alt hvad partierne og medierne
   disker op med.

   At videnskab kan være korrupt og vildledende, overgår
   NPs forstand. Og ligesom HP og PS har han hørt noget
   om at der er skeptiske teoretikere på spil hos Youtube og
   Hodja, og det har gjort NP, PS og især HP så forskrækkede,
   at de end ikke tør se efter om det passer.

   Alle tre er bange for sandhed og virkelighed. For de er
   propaganda-ofre som føler sig dejligt trygge i den fantasi-
   og løgneverden de lever i.

   Er der indlæg som påviser hvor forrykt co2-krigen er,
   lukker de øjnene fast i og undlader at svare, som set
   med modsvaret til HP.

 36. Nicolai E

  Hør nu lige her en gang… der er ingen af os nærværende “konspirationsteoretikere” (læs sandhedssøgende fornuftsmennesker med intelligens høj nok til at lugte ugler i mosen) der benægter at der finder klimaforandringer sted og at menneskelig aktivitet nok har en andel deri…!!
  Uglerne i mosen består i den kendsgerning at politisk aktivisme og skinger alarmisme propaganderer for en radikal samfundsomvæltning i vesten hvor det tilsigtede udkomme ikke harmonerer med virkelighedens kendsgerninger eller hvad vi ved derom.
  Det er bestemt ikke tillidsvækkende at kunne konstatere at der manipuleres med data til fordel for en politisk slagside hvor vestlige befolkninger fremstår som tabere.
  Det burde vel egentlig handle om fornuft, tillid og ansvarlighed… men som nævnt andet sted lader det til at klima ikke handler om klima men om magt og penge.
  Hvis de 3 herrer der her huserer ikke forstår dette har vi ingen samtale… vi har ingen samtale!

  Husk nu at nyde vejret idag… det er en dejlig dag.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Hej NICOLAI E

   Tillader mig at svare dig på de tre støjsenderes vegne:

   Hvis du mener at solen skinner, at det er dejligt vejr og
   at man kan nyde klimaet, så må det skyldes at du lider
   under falsk bevidsthed. Solen er forlængst skrevet ud
   af klima-regnskabet, så den skinner IKKE. Og desuden
   er tornadoer, oversvømmelser og giftige, kvælende og
   brandvarme kulstof- og co2 partikler på vej i form af
   tonstunge klumper der kan mase både dig, din familie,
   dit hus og din bil fladere end bladguld. Vi vil stærkt
   tilråde dig at blive hjemme og søge ly i kælderen,
   eller i nærmeste beskyttelsesrum. Eller du kan skynde
   dig at bestille et bygget hos et hurtigt byggefirma,
   for hvis du er meget heldig kan der gå et par dage
   endnu inden klumperne ankommer. Med venlig
   hilsen fra de tre klima-eksperter fra EL.

   1. Nicolai E

    He he go’ humor…😁

 37. Nicolai E

  Det forlyder at vesten stort set er ramt af en ny frygtelig angstfremkaldende smitsom viruspandemi… tag dem i agt for ikke at rage PSNPHP-23 til dem… bigpharma melder hus forbi med gen-profylaks…

 38. Niels Poulsen

  Jorden både roterer om sin egen akse og bevæger sig med stor hastighed gennem verdensrummet i en ellipseformet bane med Solen i det ene brændpunkt. Det ved ethvert barn i dag. Men engang var det en ny teori. En anekdote fortæller, at den første reaktion blandt kardinalerne i Pavens hof, var, at de begyndte at svaje, mens de kluklo: “Vi må hellere passe på, at vi ikke falder af.”

  Når jeg læser de seneste kommentarer i tråden, kommer jeg til at tænke på kardinalernes fjollede reaktion, som jeg vil betegne som ignoranternes arrogance.

  Angående det gode vejr: Meteorologerne varsler skybrud i næste uge. Så er det jo godt, at myndighederne har udvist rettidigt omhu og opført skybrudsprojekter for mange millioner kroner. Berlingske har en anmeldelse af skybrudsprojektet i Sydhavnen. De menneskeskabte klimaforandringer har trods alt den positive bieffekt, at der bliver skabt femstjernet arkitektur.

  https://www.berlingske.dk/arkitektur/da-jeg-stiller-cyklen-og-bevaeger-mig-ned-i-omraadet-forstaar-jeg

  1. Nicolai E

   Ignoranten her det er dig… og udover at være ignorant er du også perfid demagog !!
   Men det ignorerer ignoranten naturligvis…

  2. Michael Andersen

   Hr. NP vågnede af drømmen om skybrud…. Våd og med blå knæ, i et langsomt roterende univers med tønden som brændpunkt og træk og slip som årsag.

   Menneskeskabt er mest Hr. NPs uvejr af udbrud imod sund fornuft.

   Venligst

   1. Michael Andersen

    Videnskaben om vejrmanipulation

    ”Landmænd har længe ønsket, at de kunne kontrollere regnen, og nu kan vejrmanipulation gøre netop det. Skysåning, den mest almindelige måde at ændre vejret på, involverer at skyde sølviodid eller andre kemikalier i skyer for at tilskynde til nedbør.

    Med andre ord kan en sølvkugle få det til at regne.

    Denne teknik er ikke perfekt, og den kan ikke løse kronisk tørke, men den er relativt billig, og mange samfund rundt om i verden er desperate efter vand. Forskere bruger vejrmodifikation til at forbedre nedbør og øge vandforsyningen, sprede tåge og minimere hagl under storme.

    Private virksomheder og statsstøttede grupper har endda brugt skysåning til at kaste frisk sne på skibjerge og presse regnen ud før store begivenheder som OL i Beijing i 2008”.

    Making it Rain: The Science of Weather Manipulation
    Northropgrumman

    Som med AI er teknologien ofte længere fremme end vi orienteres om. Derfor bliver man nødt til en mere præcis opdeling af det menneskeskabte, og spørge hvad det menneskeskabte er forårsaget af?

    Er f.eks. Hr. NPs påstand om årsagen til skybrud, fri fantasi, ideologi, teknologisk manipulation eller andet og hvad er kausaliteten?

    Venligst

    1. Privatdetektiven

     Har Michael A. virkelig et behov for at lade
     sig belære af Niels Poulsen?

  3. Piotr

   @ NP PS HP eller hvem det nu er idag.
   Hurra for Tante Berlinger. Betalt af regimet. Skriver for regimet. Klaphat!
   P.

 39. Niels Poulsen

  Michael Andersen spørger, hvad årsagssammenhængen er mellem den udledte CO2 (som får temperaturen i atmosfæren til at stige) og skybrud.

  Forklaringen er relativ enkel. Jeg citerer fra en artikel på DMI med seniorforsker Ole Bøssing Christensen:

  “Når luften bliver varmere, kan den indeholde mere vanddamp. Jo mere vanddamp, luften indeholder, jo mere energi bærer den med sig. Og jo mere energi, luften indeholder, jo kraftigere energiudløsning er der også mulighed for, når vanddamp fortættes til dråber. Så fugt i luften – og mere af den – vil entydigt resultere i kraftigere og voldsommere byger og skybrud.

  Ole Bøssing Christensen understreger, at luftens evne til at optage vanddamp stiger kraftigt med temperaturen. Det vil sige, at selv en ret beskeden stigning i temperaturen bevirker en betydelig stigning i, hvor meget vanddamp luften kan indeholde. Det er også forklaringen på, at modellerne forudsiger en mangedobling i hyppighed af de mest ekstreme hændelser, mens de mere almindelige, kraftige regnvejr kun vil blive lidt hyppigere i fremtiden.”

  https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fremtidens-klima/varmere-luft-kan-optage-mere-vand/

  En rapport fra World Meteorological Organization (WMO) for 2022 indikerer op til 70 procent flere skybrud i Danmark.

  DMI varsler om lokale skybrud og torden i Jylland i de kommende 48 timer.

  Der er som sagt etableret skybrudsprojekter for mange millioner i løbet af de seneste år. CO2-udledningen og det deraf følgende vildere vejr er dyrt for skatteyderne.

  1. Michael Andersen

   Hr. NPs besvarelse er fake news og det frister at konkludere, at mere Co2 fører til færre naturkatastrofer.

   Data viser at antallet af klimarelaterede katastrofer er faldet i løbet af de sidste 20 år med omkring 10 procent. EM-DAT’s konstatering af mindre hyppige katastrofer er i overensstemmelse med langsigtede tendenser.

   1. De bedst tilgængelige data kommer fra International Disaster Database, eller EM-DAT, som indsamles og offentliggøres af Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) i Belgien.

   2. CRED oplyser at dets EM-DAT-database inkluderer naturkatastrofer siden 1900, der opfylder et af følgende kriterier:

   10 eller flere mennesker døde;
   100 eller flere berørte personer
   Erklæringen af undtagelsestilstand
   En opfordring til international assistance

   3. Der har været et fald på 92% i antallet af dødsfald som følge af naturkatastrofer, siden det toppede i 1920’erne. I det årti døde 5,4 millioner mennesker af naturkatastrofer. I 2010’erne døde 400.000.
   Opdagelsen af, at katastrofer er faldet siden 2000, blev gjort af Roger Pielke, Jr., en politolog fra University of Colorado, Boulder. Pielke sagde, at fundet er meget gode nyheder og helt i strid med konventionel visdom.

   Why Disasters Have Declined
   Forbes 01-2022.

   Venligst

   1. Nicolai E

    Tusind tak for det kære hr. MA…

 40. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  De alternativt begavede inde i den skumle vanvidsborg
  har ingen forstand på landbrug, klimadannelsen, avan-
  ceret teknologi eller hospitalsdrift. Alligevel vil de små
  åndspygmæer styre landbruget, klimaet, teknologien
  og hospitalsvæsnet. Deres arrogante, selvsikre bedreviden
  resulterer i den ene skandale og katastrofe efter den anden.

  Sidste nye eksempel: Politikerne lovede at gigantiske vindmøller
  og energi-øer ville give et kæmpeoverskud. Nu har det vist sig
  at de vil give et astronomisk UNDERSKUD på langt over 100
  milliarder kr. Og det kan blive meget værre end det.

  De lovede også berigelse via indvandring. Det er foreløbig blevet
  til et underskud på over 1000 milliarder siden 1980.

  Hvis politikere ville være mindre selvsikre, mindre aktivistiske og
  mere indstillet på at yde noget positivt til gengæld for deres høje
  løn (i forhold til deres beskedne evner), ville det være til stor
  fordel for befolkningen og fædrelandet.

 41. Niels Poulsen

  Michael Andersen afviser elementær viden inden for fysik og kemi formidlet af en forsker fra Danmarks Meteorologisk Institut som “fake news”. Han skifter derefter emne og citerer en undersøgelse, som tilsyneladende viser, at antallet af dødsfald forårsaget af klimarelaterede naturkatastrofer er faldende. Undersøgelsen er ikke lavet af en naturvidenskabsmand, men det vi i Danmark kalder for en cand.polit. Det er tvivlsomt, om det overhovedet giver mening at lave en regressionsanalyse af tallene. Der kan være mange årsager til, at tallene ikke er stigende. Det ene år rammer orkanerne beboede områder. Det næste ubeboede områder. Varslingssystemerne er blevet bedre. Det er nødhjælpen til folk udsat for sult og tørke forhåbentligt også. Menneskeheden bliver hele tiden klogere, som skybrudsprojekterne i Danmark også viser.

  Roger A. Pielke Jr., som har lavet undersøgelsen, virker – selv om han er blevet beskyldt for at være betalt af virksomheder med produktion af fossile brændstoffer – som en ok fyr. Han er ikke en klimabenægter. Den engelske udgave af Wikipedia citerer ham for følgende:

  “The IPCC has concluded that greenhouse gas emissions resulting from human activity are an important driver of changes in climate. And on this basis alone I am personally convinced that it makes sense to take action to limit greenhouse gas emissions.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_A._Pielke_Jr.

  1. Michael Andersen

   Tidens vigtigste klima analyse af Guiseppe Formetta og Luc Feyen, kvantificerer dynamikken i socioøkonomisk sårbarhed over for klimarelaterede farer.

   X. Resultatet viser en faldende tendens i både menneskelig og økonomisk sårbarhed i forhold til klima.

   Resultaterne viser en klar faldende tendens i både menneskelig og økonomisk sårbarhed målt på global gennemsnitlig dødelighed og økonomiske tab, og fald på henholdsvis faktor 6,5 og næsten faktor 5 fra 1980-1989 til 2007-2016. Resultaterne viser også en klar negativ sammenhæng mellem sårbarhed og velstand.

   Faldene er markante og et overbevisende grundlag for en påstand om, at verden oplever lavere dødelighed og lavere katastrofe tab som andel af BNP, i forhold til klimarelaterede farer.

   The Lancet begravede i deres version katastrofedata dybt i et appendiks og hovedteksten viste et vildledende tal med kun en lille delmængde af dataene. Der er et mis-match mellem den faldende menneskelige og økonomiske sårbarhed og de rødgrønnes opskræmte katastrofefortællinger.

   Why Climate Advocates Need To Stop Hyping Extreme Weather
   Forbes Dec 14, 2019

   Global Environmental Change
   Sciencedirect
   Volume 57, July 2019

   Venligst

 42. Alle de gamle partier er utroværdige

  Hvordan man end drejer eller vender det, så er partierne og medierne ved at
  ruinere og ødelægge samfundet og danskernes fremtid. Det med co2-galskaben
  er blot een af flere metoder. Om 8-10 dage vil SVM-regeringen lade Sofie Löhde
  skrive under på en katastrofal aftale med WHO. Og man er lige gået igang med
  at chikanere 15.000 mindre landbrug. Derudover vil man fortsætte at skære ned
  på den sociale velfærd, busruter, mange uddannelser og antallet af skoler m.m.
  Og man vil ikke røre en finger for at løse problemet med de 5500 manglende
  sygeplejersker og læger. De syge kan jo bare lægge sig til at dø. Færdigt arbejde.
  I Finland har man stort set løst mangelen på boliger, mens det hos os nærmere
  går den modsatte vej. Osv. Læs mere hos Hodja, Snaphanen, Redacted, Tucker,
  Twitter og Youtube om hvordan gadebander, røvere og mordere hærger i USA,
  Tyskland, Sverige og England, pga. stupid og kynisk politik.

  1. Piotr

   @ Alle de gamle partier er utroværdige! 14. Maj 21:40

   Ja, det er alvorligt uhyggelige fremtids perspektiver Regimet & MSM lægger for dagen, for vort fædreland.
   At, “die dumme dänen” fremført ved krybet, NP & HP & PS, totalt nægter, at dette er ved at ske, hvorfor de vitterlig har et dødsønske(udslettelse) for fædrelandet & det danske folk, der er kritiske til regimet, undre mig såre!

   Fædrelandets nuværende tilstand kan dog let ændres radikalt, men det bliver ikke kønt.
   Regimet( kolbøtterne på borgen + deres korrupte DJØFere), er dog yderst udspekuleret og sørger for, at “salami-metoden” anvendes kun, med yderst tynde skiver, så mærkes forandringerne ikke så meget. Vi er dog tæt på et tipping-point!

   Apropos: “Og man er lige gået igang med at chikanere 15.000 mindre landbrug.
   Derudover vil man fortsætte at skære ned på den sociale velfærd, busruter, mange
   uddannelser og antallet af skoler m.m”.

   ++ Den uanstændigt skamløse Jeppe Buus, er godt i gang at udslette det danske vognmands-erhverv. Skatterne på erhvervet skal øges med 300%!
   Når den sidste vognmand er “ausradiert”, starter Regimet et nationalt vognmands/- transport selskab, der bliver nødt til at anvende diesel, ellers kan det ikke løbe rundt.
   Men, så er Regimet da sluppet af med endnu en privat-drevet erhverv/branche, ligesom med Minkene. Ren kommunisme!
   pS: har Minkfarmerne fået deres erstatning for FUSKens GrundLovs-brud?

   ++Benmærk hvordan MSM pt. stolt beretter om, at antallet af cancer-tilfælde er faldnede.
   Jamen, det er jo fantastisk!
   Ind under gulvtæppet røg de 313 cancerpatienter i Århus, der blev sparet helt ud på dødsgangen.
   Efter ordre fra Regimet om enorme besparelser i 2021 & 2022, vel udført af socialdemokraten Anders Kühnau og DJØFern Pernille B. Hansen (også socialdemokrat!) Konsekvenser? NEJ!
   2 Djøfere blev “ofret” men fik DKK 7.5 Mln til deling sammen med fyresedlen.
   13 cancerpatienter kunne have været opereret for de 7.5 Mln! DJØF er vigtigere!

   OG, nu skal selv terrorrister uden dansk statsborgerskab, hentes til vort fædreland!
   LarsLORT er nemlig i gang med at skabe en platform for hans fremtidige internationale karrier. Så kan alle de overstatslige internationale organisationer kan se hvor human LORTen er.

   OG, bag det hele står EU & WEF, klar til at byde velkommen til: “Corporated Communisme”
   Du må ikke eje noget, og hvis du stadig ikke er lykkelig, sørger WHO for at få dig tvangs-vaccineret. Så er det nemlig kun et spørgsmål om tid!

   Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 43. Michael Andersen

  @ Hr. NP

  Elementær viden formidlet af en fysiker

  Den amerikanske fysiker John Clauser, der i 2022 blev tildelt Nobelprisen i fysik, siger, at pseudovidenskaben om klima har vildledt mennesker, medier og politikere og skabt en situation, der truer verdensøkonomien og milliarder af mennesker.

  Clauser langer voldsomt ud efter det, han nærmest opfatter som et galehus:

  “Folks opfattelse af klimaforandringer afspejler en farlig korruption af videnskaben, der truer den globale økonomi og milliarder af menneskers velfærd. Misforstået klimaforskning har bredt sig i form af en massiv og sensationalistisk journalistisk pseudovidenskab, som igen har givet anledning til en række andre onder på helt andre områder.

  Denne pseudovidenskab er blevet fremmet og udvidet af lige så vildledte marketingfolk, politikere, journalister, regeringsorganer og miljøaktivister.

  I virkeligheden er der ingen klimakrise, siger han: “I min optik er der ikke nogen reel klimakrise. Der er imidlertid et meget reelt problem med at sikre en anstændig levestandard for verdens store befolkning og dermed en tilhørende energikrise.

  Dette bliver unødigt forstærket af, hvad der efter min mening er mangelfuld klimavidenskab.”

  SÅDAN! Således bør også tvivlerne komme til fornuft.

  Venligst

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Ja, co2-hysteriet og klima-religionen bygger på pseudo-videnskab,
   på forfalsket videnskab, på løgn, humbug og snedig manipulation.
   Det fremgår soleklart af data fremlagt af fysikere og uafhængige
   videnskabsmænd som John Clauser, Tom Moser og mange andre
   som kan findes hos PragerU, Hodja, Twitter og Youtube osv.

   MSM har skabt en løgneverden som gør det nødvendigt at følge
   med på nettet, og i bøger, hvis befolkningen vil forebygge at den
   havner i en så rædselsfuld fremtid, at der ingen ende vil være
   på lidelserne, tabene og tragedierne. Samfundet kan blive
   forvandlet til et jordisk helvede, til et torturfængsel, til dødens
   venteværelse.

   For den politiske galskab og ondskab stopper jo ikke ved co2.
   Man er også i gang med at udslette nationerne, demokratiet
   og borgernes økonomi og frihed. Plus at man vil digitalisere,
   overvåge og tvangsstyre alt. Selv privatlivet og familielivet vil
   politikerne overvåge og blande sig i døgnet rundt. Man plager
   også borgerne med kunstigt frembragt inflation, pga. en
   kunstig energi-krise. Som er resultatet af uvidenhed og
   vrangforestillinger.

   Oveni igen vil man hjernevaske borgerne
   med konstant propaganda. Som om det ikke
   kunne være nok, vil man yderligere “decimere”,
   “begrænse”, “reducere” og “indskrænke” befolkningernes
   størrelse, pæne eufemismer for død, massedød-massemord.
   Læs på nettet om WEF og WHO.

   Man agerer udfra parti-interesser, korrupte interesser
   og ideologisk vanvid, og er klar til at ofre og destruere
   alle værdier, for at opnå utopiske mål. Man er endda
   villige til at balancere på kanten af atomkrig.

   Lige nu er DR mikrofonstativ for en kvinde der er hundeangst
   for co2, og for en politiker der synes at det er frygtelig
   udemokratisk at demonstrere mod politisk idioti, og mod
   en regering som ikke har gidet lytte til de erhverv som de
   chikanerer og presser på alle mulige måder.

 44. Ole Madsen

  “De mere kloge har atter narret de mindre kloge”. men heldigvis hverken Asger eller mig.
  “Den danske almue vil byde en ny oplysningstid velkommen”, tror Asger, men ikke jeg. De mindre kloge vil altid være i overtal.
  “Det handler ikke om klima, men om kontrol, magt, hykleri, marxisme og kyniske særinteresser”, siges 09/05/2023 at 16:07, men for Greta Tunberg og milliarder andre handler det om klima og frygten for ragnarok.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *