SNIGMORDET I FOLKETS HUS

Den 1. maj, der hidtil har været fejret som arbejderbevægelsens kampdag, vil i fremtiden være kendt som mændenes klynkedag. Det er lykkedes at overtale nogle unge mænd, som FH’s tidligere formand Lizette Risgaard i løftet tilstand har taget på rumpetten, til at anklage hende for upassende adfærd. Den hysteriske Me Too bevægelse har udviklet sig til en altomfattende heksejagt mod mulige ’krænkere’, der bliver hængt ud i pressen, slagtet af den offentlige mening og fyret af feje arbejdsgivere. Ikke for dokumenteret seksuel afpresning, voldtægt eller beføling af intime kropsdele, men udelukkende på løse og udokumenterede anklager, der tilmed kan være årtier gamle. I Me Too bevægelsen er der ingen, der har modet til at stå frem alene med navns nævnelse og fremføre sine anklager. Man vente,r til man er mange nok, så man i fællesskab med pressen som megafon kan ramme sit offer. I denne sag er det dog ikke lykkedes for den ihærdige presse, som satte lavinen i gang at få de følsomme ynglinge til at indrømme, at de er blevet seksuelt krænket. De vil godt medgive, at de har været udsat for upassende berøringer, men heller ikke mere end det. Under forhørene med pressen har Lizette Risgaards ’ofre’ dog også tilstået, at hun har gjort sig skyldig i at danse for tæt med dem. En synd, der ifølge Ekstrabladet og Berlingske aldrig kan sones.

Socialdemokratiet har i mere end 100 år tilstræbt at skabe og fastholde en solid og tæt akse mellem parti og fagbevægelse. En akse, der strækker sig fra arbejdspladserne gennem tillidsmændene, videre gennem A-kasserne og ind i fagforbundenes ledelse og til toppen af Socialdemokratiet. Det er også lykkedes, om end i hårde kampe, at holde kommunister og socialistiske revolutionære kræfter udenfor afgørende indflydelse repræsenteret af folk som Preben Møller Hansen, Hardy Hansen og B&W-tillidsfolkene. Den socialdemokratiske dominans blev sikret af tunge fagbosser som Thomas Nielsen, Georg Poulsen og i dag Metal-chefen Claus Jensen.

Me Too sagen mod Lizette Risgaard er ikke årsagen til hendes fald, men kun anledningen. Risgaard har været en populær formand i egne rækker. Som LO-formand var hun med til at fusionere LO med FTF til det nye Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Hun var central i trepartsaftalerne under Corona og flere overenskomstforhandlinger, hvoraf den seneste blev stemt hjem af 80 procent af medlemmerne. Lizette Risgaard har dog trukket FH mere til venstre, end regeringen brød sig om. Hun kritiserede åbent dannelsen af den nye trepartsregering, hun forsøgte at kuppe sig til en sejr i St. Bededagskrigen ved at fremprovokere en folkeafstemning, som dog ikke lykkedes. Hun optrådte som den store stjerne ved SF’s seneste årsmøde og ydmygede Mette Frederiksen ved at adgangsformene hende og andre ledende socialdemokrater til fagbevægelsens 1. maj arrangementer.  Lars Findsen sagen har vist, at Statsministeriet besidder kompetencen til at skaffe sig af med uønskede, højtplacerede personer, og taleforbuddet den 1. maj har sikkert været dråben i det overfyldte bæger. Der er således al grund til at tro, at statsministeren har haft mere end en finger med i spillet i aktionen mod FH-bossen.

Det er en ældgammel tradition i fagbevægelsen, at hvad der sker i bevægelsen, forbliver i bevægelsen. Det var da heller ikke centrale kræfter i fagforbundene, der satte lavinen i gang. Det har længe været kendt, at når musikken spiller, de røde faner smælder, og der danses moderne i Folkets Hus, så drikker Lizette sig i hegnet og viser sig særdeles kærlig mod de unge mænd på dansegulvet. I 2019 indførte FH en ’whistle blower’ ordning, hvor krænkede personer i tidens ånd anonymt kunne indbringe klager over sexmonstre på arbejdspladserne. Ingen havde dog klaget over Risgaard. Attentatet mod hende var omhyggeligt tilrettelagt til at finde sted lige op til 1. maj for at opnå den største medie-effekt og samtidig den maksimale ydmygelse af Risgaard. Aktionen blev ikke sat i gang indefra i fagbevægelsen. Måske nok planlægningen, men ikke udløsningen, som blev lagt ud i byen. Henrettelsen af Lizette Risgaard blev delegeret til Berlingske og Ekstrabladet, ikke som resultat af dybdeborende journalistisk efterforskning. Tværtimod tyder alle oplysninger på, at de to medier samtidig modtog en færdig pakke oplysninger med liste over belastende begivenheder og navne på de krænkede personer. Artiklerne i Ekstrabladet og Berlingske fik den ønskede effekt. Mediestormen ramte DR og TV2 med fuld kraft og har fyldt sendefladerne lige siden. Herefter ramte panikken fagbevægelsen, som først forsøgte at holde hovedet koldt ved at iværksætte en advokatundersøgelse, der skulle klarlægge sagens egentlige substans. HK-formanden Anja C. Jensen, der bestemt ikke er slyngveninde med Lizette Risgaard, fik dog hurtig pustet til ilden og mobiliserede flere andre forbund til at udtrykke mistillid til Risgaard. Efter at pressestormen mod Lizette Risgaard havde rejst sig, var der ingen offentlig støtte at hente til til hende fra de toneangivende fagforbund. Løbet var derfor reelt kørt, og FH-formanden havde derfor ikke noget andet valg end at trække sig fra posten.

Risgaard-sagen har efterladt fagbevægelsen i kaos og indbyrdes stridigheder. Der er lagt op til magtkampe mellem de moderate forbund og de mere revolutionære. Der er opstået konfrontationer mellem de forbund, der repræsenterer de privatansatte og dem, der repræsenterer de offentligt ansatte. De to fløje er næsten lige store. Der er forbund, der søger forsoning med regeringen og tilflugt i socialdemokratiets trygge favn, og der er andre forbund, der ikke vil tilgive Mette Frederiksen for St. Bededag, trepartsregeringen og  Arne-minus pensionen, som den hånligt er blevet døbt. Forretningsudvalget i FH har besluttet, at afvente advokatundersøgelsens rapport, før man vælger ny formand. Ikke desto mindre kan fagbevægelsen belave sig på en turbulent periode med had, nag og magtkampe. Forhåbentligt har alle lært, at personaleproblemer – og særlig Me Too-sager – skal løses internt og ikke lægges ud til mediernes ubarmhjertige storinkvisition, som denne aktion har vist, er den ringeste af alle løsninger.

Den 2. maj 2023

95 Thoughts to “SNIGMORDET I FOLKETS HUS”

 1. ino

  En af de ikke-krænkede unge mænd står frem i Piopio.dk:
  https://piopio.dk/det-er-der-jeg-maerker-en-haand-der-koerer-fra-den-ene-balle-til-den-anden
  Storm i et ølglas, efter min mening.

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   I DRs P1 debat i dag, talte man om at en række
   unge mænd var stået frem. Men det viste sig at
   de allesammen var anonyme. Og ham fra Piopio
   er også anonym. Så findes de i virkeligheden,
   eller er de Berlingske tryksagens egen private
   opfindelse? Avisen lyver tit, så der er grund
   til mistro til alt hvad den disker op med. Det
   ligner lidt at det var tak for sidst, fordi Lizette
   kritiserede rovet af en fridag/helligdag. Og det
   kan også se ud som om S sammen med V og
   M er ved at bane vejen for den korporative
   “1984” stat hvor den arbejdende befolkning
   er tvangsstyret ned i alle detaljer. Første trin
   er udhuling af demokratiet og en svækkelse
   af fagbevægelsen, andet trin er afskaffelse
   af ytringsfriheden og en stribe fridage, og
   tredje trin er at den venlige velfærdsstat ud-
   skiftes med en fascistisk kaosstat, diktaturstat
   og politistat.

   1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

    Vores samfund er ved at bevæge sig henimod
    galehusagtige tilstande, fordi mængden af politisk
    uduelighed, storhedsvanvid, forfølgelsesvanvid,
    nævenyttighed og idioti er vokset og vokset siden
    1968-70. Denne her sag er jo blot en enkelt blandt
    tusinder af sager og skandaler.

    Nu er det snart som om at alt er ved at skride. Det
    næste kan blive en lavine af ondskab, magtmisbrug
    og udskejelser. For SMV, WEF og WHO mv. er ved
    at indlede et tæt samarbejde der vil sende alle
    almindelige danskere ud i kulden og mørket. Ud-
    viklingen må stoppes og vendes, eller samfundet
    bliver et rædselskabinet. Det påvises af Hodjas
    blog, Snaphanen og Ugeskrift for læger. (Hvem
    skal vi slå ihjel i dag? – artikel af Hans Holmgaard,
    Thyborøn) Samt af Youtubes Redacted, Tucker
    og dr. Campbell mv.

    Mistilliden til politikerne og SMV regeringen er
    stor. Det er i det mindste et sundhedstegn at
    vælgerne er begyndt at gennemskue dem.

    1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

     Mistilliden kan nærmest ikke blive stor nok.
     F.eks. blev Århus Universitetshospital for et
     halvt års tid siden pålagt at spare 1.2 milliarder
     på årsbudgettet. Nu er politikerne så meget
     forbavsede over at det er gået ud over patien-
     terne. Tommetykt hykleri, eller de er dummere
     end sinker. Hvis en patient blev sendt til udlan-
     det, kostede det at en sygeplejerske blev fyret.
     Ellers var der ikke penge nok på budgettet. Skør
     ordning. Det kan godt passe at ledelsen har
     svigtet, men de virkelig skyldige i skandalen er
     politikerne, som fråser masser af milliarder væk
     på tåbelige og utopiske marxistiske luftkasteller,
     som danskerne ikke har mindste gavn af. Sund-
     hedsvæsnet er de sidste 10 år blevet så nedsparet,
     og misforvaltet at det nok kommer til at mindst
     500 kræftpatienter livet, hvor de ellers kunne have
     været helbredt. På landsplan kan det være tusind-
     vis af patienter der er omkommet. Personlig kender
     jeg til adskellige unødvendige dødsfald.

     Det med de 5-6000 manglende sygeplejersker og
     læger har man ignoreret i nu over et år, og man
     vil heller ikke foretage sig noget det næste års tid.
     Man har blot nedsat en syltekrukke-kommission.

     Politikerne praler ofte af Danmarks og statens
     bomstærke økonomi. Hvorfor hærges samfundet
     så konstant af nedskæringer og nye afgifter?

    2. Jane von Rathsach

     Jamen kriterierne for en harmløs fest og dans i glæde. Mette Mink er en Stalin Lenin 9g Putin i samme person. Socialdemokrater er skabskommunister i stue med bolshevister
     De typer skal afvikles ved stemmeurnerne 🎓💀

   2. Mogens Friborg Jakobsen

    Min værste frygt og bange anelser, og mine egne forudsigelser om hele Lizette Risgård “krænkelserne”, som jeg fremsagde straks, da jeg erfarede hvad der var hændt, viser sig at holde stik!
    Bestilt arbejde fra de samme personer i statsministeriet, som stod bag den helt usmagelige behandling af Lars Findsen og dennes familie. Demokratiet er i den grad trådt under fode, og det med en socialdemokratisk statsminister ved roret, jeg græmmes i den grad, og jeg håber statsministerens politiske liv bliver kortvarigt

 2. Jette

  ….og så har vi en Statsminister, – der lyver, manipulerer, snyder og bedrager!!??

  1. Privatdetektiven

   MEGET VIGTIGT – MEGET VIGTIGT !!!!!!! Kræver blot moralsk støtte…

   Der er nu en protest på vej til Chrborg, ang. at WHO absolut IKKE
   skal gives hånds- og halsret over danskernes sundhed/helbred.

   Sig NEJ til tvangs-“vaccinering” og andre tvangsovergreb. Hvis
   blot 50.000 danskere støtter erklæringen via deres computer,
   skal politikerne tage stilling til forslaget om at bevare magten
   over sundhedsvæsnet i Danmark. WHO er nu mistænkt/under
   anklage for svindel, korruption og mord, iflg. nettet.

   For din egen og familiens skyld, beskyt dig mod magtmisbrug
   fra WHOs og WEFs side.

   Læs nærmere hos Snaphanen, artikel i dag, tirsdag 2. maj.

   1. Privatdetektiven

    PS: Man bør gøre sig klart at der
    er tale om et meget alvorligt angreb på folkesundheden.
    Altså dit og mit helbred. Der er tale om en virkelig stor sag.
    Får WHO ret til at fjernstyre vores hospitaler, læger og andet,
    er der udsigt til at det vil få skæbnesvangre og smertefulde
    konsekvenser for hundredtusindvis af danskere.

    Det her er en dødsensalvorlig sag !!!

   2. Allan Frederiksen

    Jeg er også ret spændt på hvordan regeringen vil kunne argumentere for at der afgives selvbestemmelsesret til WHO, uden en folkeafstemning.

    Jeg havde egentligt forventet at EU ville tiltræde aftalen og Danmark der i gennem ville blive underlagt en lang række af bestemmelserne.

   3. Jane

    Polistat Danmark sat i proces af Mette mink og de dødelige covid19 vacciner og påstande om pandemi. Læg de typer ujrner.8

  2. Jane von Rathsach

   JA 🎓Hun skulle i spjældet for landsforræderi

 3. Ole Madsen

  En klog leder drikker sig ikke fra sans og samling til en firmafest. Og en ædru leder benytter ikke lejligheden til at gramse på ansatte af det modsatte køn, hvadenten de er ædru eller ej. Derfor kan Lizette ikke være altfor klog.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   TUDEKIKS RISIKERER AT GÅ TIL SPILDE 🙁

   Ville have sendt nogle ruller med tudekiks
   til række af de stakkels unge mænd som iflg. pressen
   og DR er stået frem med rystende vidneudsagn om
   en dame der dansede for tæt og som havde strejfet
   en rumpét eller to med en hånd. Det er jo frygteligt,
   frygteligt og atter frygteligt at man kan blive udsat for
   så grove krænkelser i år 2023 hvor vi trods alt er på
   afstand af både stenalderen og den mørke middelalder.
   Men desværre har det vist sig at INGEN er stået frem,
   de er anonyme allesammen, så nu véd jeg ikke hvor
   tudekiksene skal sendes hen?

 4. Michael Andersen

  Det man bedes bemærke er angrebets snigeragtighed og de kliche moralske påstande som der hver gang købes ind på. Det pudsige er at de snerpede hidser sig op over en hånd på røven imens de selv får taget røven betragteligt.

  Scoren er… nogle radikale, en moderat, to fra nye borgerlige og nu formanden for FH.
  Der er i hvert fald nogen der skriger af grin over hvor nemme danskerne er, imens kompetent modstand ryddes af vejen.

  Vagthundene løber efter pinden imens skurkene sniger sig ind af bagvejen. Det vi ikke må se og som foregår i både USA og Danmark, er regeringernes stadigt tættere samarbejde med de største virksomheder, samtidig med at det demokratiske underskud bliver større.

  Hypermoral er dyrt og gæt hvem der betaler?

  1. Jane von Rathsach

   70 % af danskerne er dårligt begavede og uvidende fjols, som burde fratages stemmeret.

 5. Flaben Fræk

  Som jeg har forstået artiklerne vedrørende Lizette Risgaard, er de søsat af Thomas Foght, Lasse Egeris og Marie Nyhus, alle Ekstrabladet. Samt Jonathan Lundgren Larsen, Mia Gleerup Fallentin (m.fl.?) Berlingske – De pågældende kalder sig vist alle for graverjournalister?!

  Fra sædvanlig pålidelig kilde forlyder det, at der er tale om et bestilt karaktermord på fru Risgaard; orkestreret af fremtrædende Socialdemokrater?

  Vil de omtalte graverjournalister have ulejlighed med (Læs: bevæge sig op af lænestolene) – Og grave et par spadestik dybere, alt naturligvis med det helt rimelige formål, at få afsløret hvor muldvarpen gemmer sig – Er muldvarpen, som vi er mange som tror, en donna med et pænt stort snydeskaft (født 19. november 1977 i Aalborg) – Og inderkredsen omkring hende?

  NB: må vi ikke, blot for en gangs skyld, slippe for at høre kildebeskyttelseshymnen; den kunne i denne sag snildt komme til at lyde lidt for skinger…

  1. Jane von Rathsach

   ENIG … Rotten og 17 mill. minkmorderen uden lovhjemmel skal forsvinde og ikke blive Stoltenbergs NATO efterfølger med løgn og manipulation i mund understøttet af EU og WEF Klaus Schwab og Bilderberg med Soros og de lede globalister, som smadrer vores frihed og kultur i Norden.
   Det begyndte med transfjæset Palme og med Afrika navner Gro Harlem Brundtland og blev sat i række efter Breivik angrebet på de røde skabskommunister i Socialdemokratiet, ham Stoltenberg. Ham og hans norske kvækaccent er til at brække sig over.

 6. Nitram

  Karaktermord i verdensklasse, men ikke retfærdigt. Lizette fortjente ikke det her.

 7. Ivan Dybdal

  #MeToo er en ny djævleuddrivelse, der antagelig hænger sammen med den enorme og lynhurtige information som internettet og de elektroniske medier – især tv – har medført.
  Med Gutenberg blev informationen udbredt til de relativt få, der kunne læse og havde tid og råd til bøger og aviser.
  De elektroniske medier, radio og tv, og online medier har multipliceret det med 1 mio mindst. Det har skabt et helt nyt idépolitisk univers, hvor alle kan være med i realtid.
  Som allerede den canadiske kommunikations teoretiker, salig Marshall McLuhan, skrev i 1964: “Mediet er budskabet i den globale landsby”.
  Vi mangler endnu at se, hvad konsekvensen bliver ‘geopolitisk’. Kombineret med den demografiske udvikling, hvor vestens andel af verden voksende befolkning falder, vil det formodentlig betyde, at der opstår en helt ny ‘verdensorden’ eller anarki af mangel på samme? Den er svær at greje nu. #MeToo og lignende hetz-bevægelser er måske kun begyndelsen? 🙂

  “Me Too er et globalt internetfænomen fra 2017 og frem, hvor især kvinder har afsløret og delt seksuelle krænkelser via de sociale medier under hashtagget #MeToo (bogstaveligt også jeg eller også mig). Hashtagget spredte sig viralt fra oktober 2017. Bevægelsen har vakt en meget stor debat om køn og ligestilling.
  Hekseforfølgelserne fandt som sagt sted i hele Europa på forskudte tidspunkter. Allerede år 1264 fandt den første hekseproces sted i Frankrig, og i løbet af det næste århundrede spredtes de angstfyldte forestillinger om den sorte magi, som kom til at hærge Europa helt op til begyndelsen af det 18. århundrede” faktalink

  “Hekseforfølgelserne fandt som sagt sted i hele Europa på forskudte tidspunkter. Allerede år 1264 fandt den første hekseproces sted i Frankrig, og i løbet af det næste århundrede spredtes de angstfyldte forestillinger om den sorte magi, som kom til at hærge Europa helt op til begyndelsen af det 18. århundrede.” faktalink

  1. Niels Poulsen

   Det er citatfusk. Du fremstiller det som, at faktalink i samme artikel skriver om MeToo og hekseforfølgelserne. Det er to separate artikler, og de to begreber har ikke noget med hinanden at gøre i en saglig historisk fremstilling.

   1. Ivan Dybdal

    Det var en trykfejl, undskyld. Det sidste afsnit blev gentaget. Begge er – som du nævner – klippet fra faktalink. Meningen er den samme.

  2. Jane von Rathsach

   Politisk forfølgelse er en plan-hævn mod det opvoksende kulturelle borgerskab, som kan tænke og uddanne sig i slægter, som ikke bare render i bolshevismens tjeneste.

   Grøftekanternes opstigen ses overalt i samfundet, hvor deres yngel får flertal, som snart også i Israel.

   En farlig proces er i udvikling med proletariatets opstigen og hang til hævn og magt.
   Løkkes moderater er en sum af de slipsdyr, som møver sig videre fra Græsted til Nyhavn og Christiansborg.

   Slavementaliteten har de stadig.

   Uophørligt høres deres larm og føren sig frem overalt hvor en type kan finde vej. Deres rotten sig sammen ses også overalt både politisk i DK og EU plus Røde Kors og de nyttige idioter, som bringer befolkningseksplosionen til en dødende himmelflugt og afparerer med CO2 og klimaløgnen, anført af diagnosen Greta Thunberg sinken fra hinsidan.

 8. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

  Det er nu så småt ved at være en officiel kendsgerning,
  at der er noget helt galt med Pfizers og Modernas produkter.
  Der er kommet tal frem om hundredtusindvis af døde, og
  om millioner af bivirkninger.

  I det engelske parlament, i den
  amerikanske kongres og senatet, i Europa-parlamentet,
  i Canadas parlament og talrige steder på nettet har læger,
  virologer, eksperter, forskere, pårørende lagt vidneudsagn/
  beviser frem om den største medicinske skandale/katastrofe
  nogensinde. Selv thalidomid-skandalen hvor børn blev født
  uden arme eller uden ben, blegner i sammenligning.

  Herhjemme skjuler MSM og sundhedsmyndighederne hvad
  der foregår. Læs selv videre hos Snaphanen og Hodja samt
  Redacted mv. på Youtube og Twitter.

 9. Lissi Lind

  Tak for nogle gode artikler –
  Jeg er hel enig .

  1. Jane von Rathsach

   HEL ENIG i Asger Aamund 👑❤️

 10. Henrik Pedersen

  Af Henrik Pedersen

  Først vil jeg takke Aamund for en rammende kommentar til karaktermordet på Risgaard. Jeg er helt enig med Aamund, men er så meget politisk novice, at jeg ikke aner, om det (karaktermordet) er iværksat af Socialdemokratiet under Frederiksens ledelse.

  Helt useriøst giver jeg for mig selv deltagerne i hekseprocessen øgenavne som f.eks. “Anja Langkniv” og “Morten benspænd”, etc.

  MEN MIT ÆRINDE ER, AT JEG FØLER, AT AAMUNDS BLOG TRÆNGER TIL EN OPSTRAMNING.

  1) Deltagere, der optræder uden navns nævnelse bør udelukkes.
  2) Overskriften er pt. debattørens navn. Det bør ændres, så deltagere kan selv kan sætte overskriften (som her), men også med efterfølgende tilkendegivelse af navn.
  3) Indlæg, der ikke har relation til Aamunds aktuelle indspark bør udelukkes. Det bør selvfølgeligt være mulig at forelå ny debatemner.
  4) Debattører, er i blog efter blog fremturer med samme synspunkter, der ikke vedrører den aktuelle debat, bør udelukkes.

  Bare et suk. Jeg søgte oprindelig efter indlæg fra Aamund, fordi jeg ikke kunne forstå, hvorfor han blev udelukket fra Berlingske. Aamund har med sit intellekt fortjent bedre – også mht. de mange “tumpeindlæg” her på bloggen.

  Tæl bare mig selv med!

  1. Frihed er det bedste guld

   ..som sol bestråler over muld…

   At Henrik Pedersen ønsker censur, kan vel ikke forbavse ret mange.
   Alle de rødradikales ønskedrøm er en debat hvor kun de selv er med.
   Mon ikke han selv er anonym. Vi har ingen garanti for at han bruger
   sit rigtige navn. Og desuden er det så almindeligt, at det kan være i
   brug af mindst 10-100 andre. (som sædvanlig ingen argumenter fra
   HP men kun postulater og angreb på ytringsfriheden og andre bloggere)

   At NP herunder optræder som Rasmus Modsat for 117. gang er
   heller ikke overraskende. Han har nogle fantasier om at verden,
   virkeligheden, jordkloden og tilstandene i Nordkorea, USA, Kina,
   Sverige og Danmark kun er konspirations-teorier. Og at nogle
   er skeptiske overfor vores kære politikere, kan han slet ikke forstå.

   HP, NP og PS har det tilfælles at de hellere vil tro på Marx , Mao
   og Lenin, på Mette, Lars og Ellebællemand samt Opslagh, Rosa
   Lund og Ida Auken, end på Aamund, Rossmann og den virkelighed
   de er omgivet af.

   Hvis de slog op på Snaphanen og Hodja, ville de sikkert besvime
   hvis de tvang sig selv til at læse artiklerne. Men det vil de heller
   aldrig prøve på. For dem er sandheden og virkeligheden en alt
   for stærk tobak.

   Blev fejlplaceret, prøver igen

   1. Allan Frederiksen

    Henrik ønsker ikke censur, men moderation og jeg giver ham fuldstændig ret. Det er efterhånden sjældent jeg gider læse kommentarerne fordi alt for mange ikke gider holde sig til emnet og i stedet sender den ene spam besked afsted efter den anden.

    Når jeg læser springer jeg også oftest over dem der ikke vil skrive under et fast navn, men benytter navnefeltet som overskrift felt. Jeg er bedøvende ligeglad med om i benytter øgenavne som Tåge Åge eller Tastaturkrigeren, blot i holder fast i det, så man nemt kan se om det er en af de kommentatorer som er værd at læse indlæg fra.

 11. Ivan Dybdal

  PS til Ivan Dybdal 03/05/2023 at 05:38->
  Hvad burde 1. maj have handlet om i stedet for om, som der står, “nogle unge mænd, som FH’s tidligere formand Lizette Risgaard i løftet tilstand har taget på rumpetten”?
  Der er efter min mening andre og alvorligere problemer, som det abejdende folk snart må se i øjnene.
  I dag er spøgelset, der hjemsøger verden, ikke kommunismens, som Marx forudsagde, men demografien. Befolkningseksplosionen fra 1 mia mennesker på jorden i år 1800 til 8 mia i dag har præget verden. Og væksten i verdens befolkningstal fortsætter, men tempoet i væksten går nu ned og er stoppet i Vesten og Kina, som allerede er præget af befolkningstilbagegang. I fremtiden vil mangel på arbejdskraft derfor nok blive det politiske omdrejningspunkt.
  Et flertal af verden lever allerede i dag i lande med fertilitetsrater langt under erstatningsniveauet (2,1 fødsler pr. kvinde). I 2050 viser FN-data, at 75 procent af landene vil have fertilitetsrater under erstatningsniveauet og deres data forudsiger, at verdens befolkningtal topper med ca. 10 mia i 2086 for derefter at falde til 7 milliarder i 2100.
  Og planetens befolkning ældes hurtigt. I 1970 var gennemsnitsalderen 20,3 år. I 2020 var den steget til 29,7 år, og den forventes at være 42,3 år i 2100.
  Denne demografi er allerede ved at ændre verdensøkonomien. Som økonomen John Maynard Keynes advarede om i 1937, kan sejren over ​​den ene djævel, befolkningseksplosionen, betyde, at vi taber til en endnu værre djævel, nemlig befolknings tilbagegangens djævel.
  Næsten al fremtidig befolkningstilvækst vil være i Afrika syd for Sahara. Her skabes de sidste af Karl Marx’ reservearmeer af arbejdsløse. De vil bliver en enorm udfodring med illegal indvandring i størrelsen flere hundrede millioner.
  Den illegale indvandring til Europa vi har set hidtil – f.eks med de mere end 1,2 millioner, der illegalt indvandrede over Middelhavet i 2015 – er kun begyndelsen.

  Hvis arbejderbevægelsen ikke kan håndtere denne udvikling og i stedet fortaber sig i mediernes #Me-too pop, bliver den betydningsløs i fremtiden.

  1. Michael Andersen

   Ivan, tak

   Man skal til udlandet for at høre Catherine Deneuve sige nej til heksejagt og mene at mænd skal have frihed til at lægge an på kvinder. Hun fordømmer den puritanisme der er resultatet af års sexchikaneskandaler.

   Det er forkert at mænd straffes summarisk og tvinges ud af deres job, når alt, hvad de gjorde, var at røre ved nogens knæ eller forsøgte at stjæle et kys.

   Problemet er når nogen får kvinder til at tro at de kan blive som mændene. Det logiske er at mænd og kvinder komplementerer hinanden og det er derfor at de er forskellige.

   Heraf følger at for meget flyder fordi mænd tvinges til følelser frem for fornuft og kvinder tvinges til cost-benefit analyser og rationalitet.

   For meget flyder når vesten ikke reproducerer sig selv med indvandring til følge. Det gavner ingen at kvinder maskuliniseres og mænd feminiseres.

   Identitetspolitik nedbryder. Mænd er bedst til at være mænd og kvinder er bedre til at være kvinder. For de næste generationers skyld.

  2. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Åndsformørket politik bliver nemt Vestens undergang.
   Politikerne ødelægger og afliver deres egne befolkninger
   med pervers og blodtørstig familie- og børnepolitik, og
   med de åbne grænsers politik der får hundredvis af
   millioner af migranter til at rejse fra Afrika og de arabiske
   lande op til os. Det er en slags kollektivt selvmord Vesten
   er i gang med. Politik-“eliterne” i både Europa og USA er
   bedøvende ligeglade med alle andre end sig selv. De
   er så ligeglade at de er begyndt at gå til angreb på deres
   egne landes befolkninger. Venezuela, Libanon, Canada,
   Frankrig, Nordkorea, Sverige og Danmark er eksempler
   på lande hvor borgerne udnyttes og tyranniseres.

  3. Jones

   Det var sgu kloge ord! Tak. Gid alle vil læse dem 👍

 12. Lasse Ravnø

  Kære Asger Aamund
  Uden på nogen måde at forholde mig til det øvrige indhold, vil jeg bede dig straks rette en betydelig faktuel fejl.
  Passagen ,,Da 3F’s magtfulde formand Henning Overgaard også trak støtten til Risgaard, var løbet reelt kørt,” er faktuelt forkert, og jeg vil bede dig rette/slette det straks.
  Bedste hilsner
  Lasse Ravnø
  Pressechef, 3F

 13. Niels Poulsen

  Aamund skriver: “Der er således al grund til at tro, at statsministeren har haft mere end en finger med i spillet i aktionen mod FH-bossen.”

  Det er en indsigt i konspirationsteoretikerens værksted. Det kan med en negation af et udsagn inden for naturvidenskaben formuleres således: “Når du hører hovslag – tænk ikke heste, men zebraer – eller endnu bedre: kentaurer.” Hvis Aamunds udsagn ikke var pakket ind i uld, så var det en overtrædelse af injurielovgivningen.

  Aamund skriver: “I 2019 indførte FH en ’whistle blower’ ordning, hvor krænkede personer i tidens ånd anonymt kunne indbringe klager over sexmonstre på arbejdspladserne. Ingen havde dog klaget over Risgaard.”

  Det er ikke en korrekt fremstilling. FH’s adfærdskodeks og whistleblowerordning blev oprettet på baggrund af en konkret sag mod Lizette Risgaard, som det fremgår af følgende artikel:

  https://www.berlingske.dk/business/fhs-whistleblowerordning-blev-oprettet-paa-baggrund-af-konkret-sag-om

  En ung kvinde overværede Lizette Risgaards grænseoverskridende adfærd over for en mand og orienterede efterfølgende FH’s næstformand. Næstformanden snakkede efterfølgende med Lizette Risgaard om, hvordan man som magtfuldt menneske har et særligt ansvar for, hvordan man opfører sig over for mennesker med mindre magt end en selv. Manden følte ikke, at episoden var seksuelt krænkende, men at han frygtede for konsekvenserne ved at sige fra. Det er en vigtig pointe.

  FH’s kodeks for adfærd ligger fremme på nettet. Det er sund fornuft, at man skal kunne gå trygt på arbejde uden at blive udsat for krænkelser fra overordnede og frygte for ens ansættelse.

  1. Michael Andersen

   Må man høfligt råde Hr. Niels Poulsen til at tænke over at FH sagen er cancel-kultur på øverste niveau og ikke krænkelseskultur på laveste. Hermed også et par rettelser.

   Hr. Niels Poulsen: ”Du er med andre ord imod pluralisme. Vi skal alle sammen mene det samme som dig”.

   1. Nej, man bør udvise omtanke og interesse for det man skriver.

   Hr. Niels Poulsen: ”Der er ikke andet at sige til vores dages Schalburgkorps og Petergruppe: Go for it. Løft armen og heil for jeres fører: KGB-spionen og krigsforbryderen Putin”.

   2. I stedet for at læne sig op af nedsættende og fornærmende udtalelser, bør man begrunde sine argumenter.

   Hr. Niels Poulsen: ”Er man en del af det yderste højre, er man skeptisk over for staten, ja lige frem hadefuld”.

   3. Entusiasme for krig, forbudskultur, geopolitisk og kulturel missionsiver, affinitet for den autoritære stat og en masse skabte fjendebilleder.

   Det nye grønne højre er drevet af kapitalinteresser. Processen, der udløses af dette, kræver et nyt ideologisk grundlag for dens berettigelse. Gamle ideer er en hindring. De nye ideologer i det grønne verdensbillede er gennemblødt af identitetspolitik, eller rettere identitære værdier.

   Nutidens yderste politiske højrefløj er grøn

   Venligst

 14. Frihed er det bedste guld

  ..som sol bestråler over muld…

  At Henrik Pedersen ønsker censur, kan vel ikke forbavse ret mange.
  Alle de rødradikales ønskedrøm er en debat hvor kun de selv er med.
  Mon ikke han selv er anonym. Vi har ingen garanti for at han bruger
  sit rigtige navn. Og desuden er det så almindeligt, at det kan være i
  brug af mindst 10-100 andre. (som sædvanlig ingen argumenter fra
  HP men kun postulater og angreb på ytringsfriheden og andre bloggere)

  At NP herunder optræder som Rasmus Modsat for 117. gang er
  heller ikke overraskende. Han har nogle fantasier om at verden,
  virkeligheden, jordkloden og tilstandene i Nordkorea, USA, Kina,
  Sverige og Danmark kun er konspirations-teorier. Og at nogle
  er skeptiske overfor vores kære politikere, kan han slet ikke forstå.

  HP, NP og PS har det tilfælles at de hellere vil tro på Marx , Mao
  og Lenin, på Mette, Lars og Ellebællemand samt Opslagh, Rosa
  Lund og Ida Auken, end på Aamund, Rossmann og den virkelighed
  de er omgivet af.

  Hvis de slog op på Snaphanen og Hodja, ville de sikkert besvime
  hvis de tvang sig selv til at læse artiklerne. Men det vil de heller
  aldrig prøve på. For dem er sandheden og virkeligheden en alt
  for stærk tobak.

  1. Skjoldungen

   Bent A. – Hvorfor er du begyndt at gentage dig selv? _ Du har hidtil ikke mindre end 9 lange indlæg (ud af 21)! – ingen af dine indlæg har relevans for bloggens emne, så gentagelser fremmer næppe forståelsen.

   1. Jonas

    Bent A har altid gentaget sig selv adskillige gange.. men manden har jo ret. Kunne dog godt undvære halvdelen 😉

 15. Lasse Ravnø

  Kære Asger
  Du har tilsyneladende slettet min tidligere henvendelse. Jeg skal endnu engang bede dig om at slette eller rette de forkerte oplysninger, du frembringer om Henning Overgaard. Uanset om du sletter disse henvendelser, vil de blive overbragt som dokumentation i forbindelse med videre skridt i denne sag, hvis ikke de forkerte oplysninger om Henning Overgaard bliver fjernet.
  Venlig Hilsen
  Lasse Ravnø
  Pressechef, 3F

  1. Hej Lasse,
   Jeg har ikke slettet noget som helst, men din kommentar blev uden min indblanding
   hængende i filteret, men er nu ‘frigivet’, så alle kan læse den. Når jeg skriver, at Henning Overgaard trak støtten til Risgaard, er det med hans udtalelser til Berlingske den 1. maj som kilde: ” Tilliden til Lizette Risgaard som formand for FH er ikke længere til stede. Derfor er det rigtigt, at hun nu forlader posten”. Det er muligt, at Overgaard ikke har udtalt sig om sagen, inden Risgaard trak sig, men uden opbakning fra 3F, kan man ikke være formand for FH.
   Med Venlig hilsen,
   Asger Aamund

   1. Lasse Ravnø

    Det er både misvisende og faktuelt forkert at fremstille sagen, som du gør. Så se at få det rettet, Asger.

    1. Den kontroversielle sætning spiller ingen rolle for artiklens indhold og sigte, så det retter jeg gerne. Men ikke desto mindre udtaler Overgaard til Berlingske den 1. maj: “På grund af de handlinger, som er beskrevet, er tilliden til Lizette Risgaard som formand for FH ikke længere tilstede. Derfor er det rigtigt, at hun nu forlader posten.” Det vil altså sige, at 3F har dømt hende ude alene på grund af anonyme anklager fra de unge mænd uden at afvente resultatet fra advokatundersøgelsen. Der er ellers tradition i fagbevægelsen, at man står last og brast med sine ledere, indtil der foreligger konkrete bevisligheder om uacceptable handlinger. Her bliver tæppet trukket væk under Risgaard udelukkende på grund af kampagnen i pressen. Det kan I ikke løbe fra.

     1. Flaben Fræk

      If you give these people an inch, they’re going to take a mile!

 16. Flaben Fræk

  Stort tak til Pressechef for 3F Lasse Ravnø for at forsøge at kvalificere debatten her på Asgers Blog – Desværre vælger Lasse Ravnø, Up-front, at trække injuriakortet fremfor sagligt, at modbevise Asgers argumenter – Vi ved godt, at de socialdemokratiske Warriors har et hel balletakademi fuld af ømme tæer, men det berettiger vel ikke Lasse Ravnø til at tabe både næse og mund?

  NB: jeg ved selvfølgelig ikke om Lasse Ravnø er socialdemokrat, men han opfører sig som om han var en vaskeægte en af slagsen – Honk!

 17. Hvor er vi på vej hen?

  TUDEKIKS RISIKERER AT GÅ TIL SPILDE 🙁

  Ville have sendt nogle ruller med tudekiks
  til række af de stakkels unge mænd som iflg. pressen
  og DR er stået frem med rystende vidneudsagn om
  en dame der dansede for tæt og som havde strejfet
  en rumpét eller to med en hånd. Det er jo frygteligt,
  frygteligt og atter frygteligt at man kan blive udsat for
  så grove krænkelser i år 2023 hvor vi trods alt er på
  afstand af både stenalderen og den mørke middelalder.
  Men desværre har det vist sig at INGEN er stået frem,
  de er anonyme allesammen, så nu véd jeg ikke hvor
  tudekiksene skal sendes hen?

 18. Privatdetektiven

  EU-PARLAMENTET AFSLØRER WHOs TASKENSPILLERI OG KVAKSALVERI !!!

  Lige nu er der en video fra en stor kongres i EU-parlamentet
  angående WHOs “pandemi”. En falsk pandemi som har haft
  grufulde følger. En gigantisk medicinsk katastrofe og skandale
  med utallige ofre er resultatet. Det er artige og sensationelle
  AFSLØRINGER der er kommet frem. Se den og forstå at verden
  er blevet forrådt af WHO. Videoen kan ses hos Snaphanen,
  Hodja og Youtube osv.

  (det er WHO som Chrborg nu vil give fuldmagt til at fjernstyre
  vores sundhedsvæsen fremover)

 19. Grøn omstilling = Rød terror

  Der er vel en årsag til at Barbara Bertelsen er ledsaget at PET-vagter 24/7

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   Ja, “grøn” er her et fup-ord, for omstillingen
   er blodrød og rendyrket kommunisme = fascisme.

 20. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Der er mange “sjove” kampagner i gang i denne tid.
  De bygger næsten alle sammen på misforståelser,
  vrangforestillinger, feberfantasier eller udspekulerede
  kyniske beregninger. Den med co2 er et eksempel,
  pandemien og covid er et andet, og den med at land-
  bruget og bondegårdene bør betale meget mere i skat,
  fordi de er frygtelig farlige for klimaet, er et tredje. Den
  med at det er nødvendigt at sløjfe St. Bededag er et
  fjerde. For der betales så meget i skat og moms at
  man sagtens kunne finde pengene andre steder. Den
  med at der mangler penge til skolerne, sundhedsvæsnet
  og pensionisterne, er et femte. For man kunne roligt
  skære ned på fråseriet med hundredvis af milliarder
  til indvandring, vindmøller og energi-øer og flere kolde
  hænder i de offentlige bureaukratier osv. Der mangler
  ikke penge, de bruges bare forkert. Et sjette eksempel
  er de mange milliarder der er spildt på dødssyge IT-
  projekter der måtte skrottes, eller virker som en plage
  for dem der sættes til at bruge dem. Tossede, unød-
  vendige og dårligt gennemtænkte investeringer har
  der været mange af. “Sundhedsplat-formen” er et af
  dem. 30 år gammel indmad, læger og sygeplejersker
  der spilder enorme mængder af tid, som går fra pati-
  enterne. Digitaliseringen er gået over gevind, og poli-
  tikerne har haft alt for travlt.

  Så har der også været kampagner om at Danmark er
  et tillidssamfund hvor vi roligt kan have tillid til hinanden,
  og især til politikerne der kæmper benhårdt, ambitiøst,
  klimavenligt, bæredygtigt, ædelmodigt og uegennyttigt
  70 timer om ugen, for at vi danskere skal have det godt,
  trygt og hyggeligt.

  Sandheden er at der er næsten ingen man kan have
  tillid til, og at politikerne og journalisterne er de
  sidste der fortjener tillid. I 90 eller 95 af 100 tilfælde
  prøver de at dreje os en knap. Fup og røverhistorier
  er det normale i de to brancher. De bruger mest
  ordene til at skjule deres virkelige hensigter, eller
  til at manipulere godtroende lyttere, seere og læsere.

  Det er klogt at opsøge andre kilder end de gammel-
  kendte, hvis man vil vide hvad der sker rundt om i
  verden og lokalt. Særlig i denne tid hvor yderst
  ubehagelige og farlige forandringer af borgernes
  hverdag er lige oppe over med WHO og WEF politik m.m.
  Som beskrevet af privatdetektiven ovenfor.

 21. Michael Andersen

  Mistanken om konspirationer opstår, når der er grunde til at formode, at noget er begravet og dækket til. De store medier bidrager til konspirationer når de ikke graver dybt og når de udstiller sig selv som nyttige idioter.

  I den konkrete sag fylder taberne som beskrives med stor detaljerigdom.

  Cui Bono er princippet om at den endelige initiativtager til en handling, sandsynligvis er den, der står til at vinde ved handlingen.

  I den konkrete sag bør vinderne afdækkes med stor detaljerigdom, ellers er betydningen af graverjournalisternes arbejde, at der begraves.

  Graver eller begraver?

 22. Espen Kehler

  There is something rotten in the State of Denmark

  En fornøjelse at læse Aamunds velskrevne, morsomme og skarpe artikel om Lizette og Socialdemokratiet.

  Det mindste man kan forlange af dansk presse er, at de undersøger hvad der er op og ned i sagen. Sjældent har noget lugtet så fælt af ugler i mosen og nyttige idioter.

  Der kan være en Cavling pris i farvandet, hvis der er nogen der tør……og kan……andre end Aamund.

 23. Prins Valiant fra Thule

  Nu vil regeringen til at opføre gigantiske støvsugere
  større end højhuse, til at suge co2 ud af luften, så
  den kan blive sendt ned i dybe jordlag. Det er et
  rablende vanvid der overgår kejserens nye klæder
  med en faktor på mere end en million. Man vil
  bruge snesevis af milliarder på denne galskab.
  Alle danskere vil blive gjort fattigere, og man
  vil oveni tage penge fra velfærd, sundhed,
  ældrepleje og undervisning m.m.

  PragerU og Hodja påviser at det handler om
  organiseret humbug og rablende idioti.

 24. Niels Poulsen

  Michael Andersen spørger, hvem det gavner, at Lizette Risgaard måtte trække sig som formand for FH.

  Svaret er, at det gavner det psykiske arbejdsmiljø hos FH.

  De ansatte vil i fremtiden forhåbentlig ikke mere blive udsat for upassende adfærd fra ledere. De vil ikke mere blive bragt i en situation, hvor de frygter for deres job og karriere, hvis de sætter grænser og er afvisende.

  Journalisterne passer bare deres arbejde.

  1. Michael Andersen

   Chatbots består ikke cirkulære logiktests, gentager mønstre af svar og kommer i knibe over etiske dilemmaer.

   FH sagen har moralske og etiske dilemmaer.

   Er Hr. NP’s tastatur overtaget af en chatbot?

   Venligst

   1. Niels Poulsen

    Du er en useriøs debattør, Michael, eller hvad du hedder.

 25. Piotr

  Jaja, NP, jeg tror mange foretrækker en “useriøs debattør” der er yderst veloplyst, har formfuldendt & respektfuldt sprog, velargumenterende med respekt for andres indlæg her.

  Fremfor et kryb som dig, blottet for viden, der lapper i sig hvad regimets propaganda kanaler, spreder omkring sig af “fake news”.
  Der konstant fremfører direkte løgn & usandheder, blot for at optræde som Debat-sabotør og skabe splid, på et site hvor mange patrioter deler deres opfattelse af, hvad der foregår omkring os, i denne syge verden, samt hvad vi kan gøre ved det.

  Og, når du ikke får bid, udspyr du dine perfiditeter, over skribenter der tager dig i dine misinformationer/ løgne, eller det hele skal bare forstås som din syge form for humor.
  Hvilken klaphat! få dig et liv!

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  1. Niels Poulsen

   “Piotr”

   Hvad patriotisk er der ved at forsvare en fagforeningspamper, som Aamund gør? Det er, som om I helt har mistet det politiske kompas ude på den yderste højrefløj.

   Det er også betegnede, at Aamund retter ind når 3F, som har jurister ansat og kan hive ham i retten, beder ham slette hans falske påstand om 3F’s formand, men at han lader den langt alvorligere påstand om, at statsministeren står bag Lizette Risgaards fald, stå.

   Det er meget alvorligt, fordi Aamund med sin konspirationsteori hidser de militante konspirationsteoretikere, bl.a. dig, op imod statsministeren, som til stadighed er udsat for dødstrusler. En dag får en af jer galninge ram på hende, og Aamund kan gnægge over, at hans liv som blogger ikke var forgæves.

   1. Michael Andersen

    Kære Hr. NP,

    FH sagen handler om de principper vi i fællesskab driver det danske samfund efter.

    Debatten handler om viden, synspunkter og argumenter i relation til den konkrete sag. Sagen er problematisk fordi mange er enige om, at vi kun præsenteres for brudstykker af helhedsbilledet. De ansatte kan i fremtiden stadig regne med at blive udsat for upassende adfærd såfremt der ikke købes ind på tidens narrativer og moralske fordringer.

    Såfremt journalister generelt passede deres arbejde ville de ikke være placeret nederst på tillidsskalaen, sammen med politikere og brugtvognsforhandlere. Man kan ikke efter danske demokratiske traditioner udlede at uenighed i debatter er mere og andet end uenighed eller at uenighed leder til udemokratiske gøremål.

    Hr. NP bør gøre sig bekendt med den yderste politiske højrefløj der er grøn. Grøn kombinerer alle de nødvendige ingredienser: entusiasme for krig, forbudskultur, geopolitisk og kulturel missionæriver, en forkærlighed for den autoritære stat og mange selvskabte fjendebilleder.

    Begrebet fascisme passer ikke her, da det indeholdt løftet om et fælles folk med tilsvarende isolation udefra kombineret med vægt på racemæssig overlegenhed. Det modsatte er tilfældet med det yderste højre. Det står for kosmopolitisme der sammen med værdiers overlegenhed udgør en giftig blanding, med intern undertrykkelse og en berettigelse til ekstern ekspansion.

    Venligst

    1. Niels Poulsen

     Er du enig i Aamunds udokumenterede anklage om, at det er statsministeren, som står bag Lizette Risgaards fald? Ja eller nej?

     At du er imod den grønne omstilling (som der er bred politisk enighed om), tager den krigsforbryderanklagede Putins parti mod USA, EU og NATO og erklærer dig som fascist, kommer i grunden ikke denne debat ved.

    2. Allan Frederiksen

     Fascismen har ikke race begrebet med, det er det nationale sammenhold der er fokus. Nazismen er den eneste variation af fascismen som medtager racebegrebet.

     1. Der var engang et yndigt land

      Allan F: Hvad med den røde fascisme,
      nihilisme, satanisme eller nazisme, der ikke
      respekterer landets egen befolkning og ikke
      respekterer egne borgeres menneskerettigheder,
      men favoriserer indrejsende asylanter fra dag 1?
      Som gør den oprindelige befolkning til en jaget
      og terroriseret folkegruppe i deres eget land, sådan
      som man er i gang med i Sverige, USA og England.
      Hvad mener du om det? Måske er det ikke racisme
      i klassisk forstand, men den hvide befolkning
      behandles som overflødig, mindreværdig og
      uønsket. Det er en politik som kvinderne i EU-
      kommissionen og folketinget er enige om.
      (Merkel, Ylva Johansson, von der Leyen og Mogherini,
      Rosa Lund, Mette F, Ida Auken, Pernillerne osv.)

     2. Allan Frederiksen

      Det du taler om er ikke fascisme i traditionel forstand, det er en ny form for isme, som vi ikke har været i stand til at navngive.

      De ønsker jo netop at opløse nationalstaterne og benytter indvandringen til at fjerne homogeniteten og sammenholdet, da det jo skaber nationalfølelsen.

      Hvordan de vil få nedbrudt de sproglige grænser er der vist ikke nogen af dem der endnu har en løsning på.

   2. Jeg ‘retter ikke ind’, men viser mig venlig og forekommende, da sætningen om Henning Overgaard er ligegyldig for artiklens indhold og sigte. Enhver dommer ville omgående afvise en retlig aktion for min omtale af 3F-formanden, der jo selv over for Berlingske klart indrømmer, at det var pressekampagnen mod Risgaard, der fik ham til at miste tilliden til FH-formanden, der herefter ikke havde noget valg andet end at trække sig. Man kan ikke være formand for FH uden støtte fra 3F og Dansk Metal.

 26. SR

  Tak for den grundige analyse. Som en af fagforbundene og Mette Frederiksens største støtter er det dejligt at opleve, at selv du kan gennemskue det og tør sige dine venner imod. Af hjertet tak

 27. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  DEN STØRSTE SHITSTORM I ÅREVIS

  Det er forrykt og tåbeligt hvad visse kliker har gang i.

  De larmer og himler op over
  bittesmå “krænkelser” som at en lettere beruset dame har danset lidt
  for tæt på en mand. Det er komplet latterligt, det er da skørt at udråbe
  Lizette Risgaard som om hun var en stor forbryder. Hun har intet gjort
  for at skade de unge eller ældre mænd på dansegulvet, og hvis de er
  så sarte at de ikke tåler en dame flirter med dem på dansegulvet, burde
  de blive hjemme, pakke sig selv ind i vat og bobleplast og spise tudekiks
  dagen lang.

  De langt, langt, langt grovere krænkelser som danskerne udsættes for
  fra politikeres, bureaukratiers og kriminelles side gør medierne ikke
  ret meget ud af. Selv mordere, dobbelt mordere og firedobbelte mordere,
  selv barnemordere og kvindemordere udsættes ikke for en shitstorm
  som denne. Og de krænkelser som består i at politikerne er begyndt at
  fratage danskerne ALT, deres land, byer, boliger, kvinder, penge, skoler,
  arbejdspladser, butikker, hospitaler, indfødsret, menneskerettigheder,
  kultur, folkesundhed, demokrati, sikkerhed, frihed og fremtid, fortier
  man i udstrakt omfang.

  Og de krænkelser af langt, langt mere brutal karakter som danske mænd
  og kvinder, unge som ældre, vil blive udsat for i fremtidens Danmark, vil
  man heller ikke sætte ord på. Der er tale om total proportionsforvrængning.

  Fremtiden er iøvrigt begyndt. En lavine af ondskab og modbydeligheder er
  allerede i gang. Bl.a. rammes stadig flere børn og familier af den nye endnu
  værre børne- og familiepolitik mv., ældreplejen er en skændsel, og rammes
  man af kræft eller anden sygdom, kan man tit blive udsat for så lange vente-
  lister at man må lægge sig til at dø, selvom man ellers sagtens kunne have
  været helbredt. Og endnu mere indvandring må ventes, så danskerne kan
  blive udskiftet.

  En ny “pandemi” er planlagt til at starte om kort tid, Pfizer og Moderna
  er klar til at tjene endnu flere milliarder. Snaphanen, Hodja og Youtube
  har mere om emnet. SVM regeringen gør sig klar til at overdrage vores
  sundhedsvæsen til WHO og WEF, hvorefter det vil blive fjernstyret af
  kræfter og kliker som vi ikke har skygge af demokratisk indflydelse på.
  Meget mere tvang og elendighed kan blive følgen.

  Massemedierne gør bagateller til kæmpeskandaler, og kæmpeskandaler
  til bagateller. Og trækker på den måde de typiske naive danskere rundt
  ved næsen, rundt i manegen, indtil de er komplet rundtossede.

  MSM har forvandlet Danmark til et skørt og tosset land. Og snart vil
  det blive et meget farligt land at opholde sig i, ligesom USA, Sverige,
  Somalia og Libanon.

 28. Ivan Dybdal

  1. maj 2023. Hvad er dybden i Niels Poulsens inkvisitoriske spørgsmål 05/05/2023 at 07:38. Siger det noget typisk om årets 1. maj ? : “Er du enig i Aamunds udokumenterede anklage om, at det er statsministeren, som står bag Lizette Risgaards fald? Ja eller nej?”

  1. Niels Poulsen

   Aamunds blogindlæg “Snigmordet i FH” handler ikke om 1. maj, men om et komplot mod Lizette Risgaard begået af den danske statsminister, journalister på Berlingske Tidende og Ekstra Bladet, og en gruppe anonyme mænd. Aamund fremfører ingen dokumentation for konspirationsteorien, men som man kan se af kommentarsporet hopper folk på limpinden.

   “Cui Bono?” spørger Michael Andersen, som hermed viser, at han ud over volapyk også kan skolelatin. Ja, hvem gavner det, at Lizette Risgaard måtte trække sig? Statsministeren selvfølgelig. Statsministeren, som Risgaard har generet. Statsministeren er den skyldige. Det er hermed bevist ved folkedomsstolen i konspirationsteoretikernes parallelverden.

   Undervejs i debatten blev jeg faktisk bange. Personer som f.eks. “Piotr” bliver meget vrede. Hvad kan de finde på? Jeg har lige læst, at endnu en person er dømt for trusler mod statsministeren.

   https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/truede-mette-frederiksen-idoemt-faengselsstraf/9751557

   Konspirationsteoretikere truer en medarbejder fra DR, som har måttet sygemelde sig, og chikanerer deltagere i en høring på Christiansborg. Aamunds ord kan måske virke som imamernes og Trumps opflammende taler, inden de sender deres “soldater” af sted mod de folkevalgte og demokratiets institutioner?

   Jeg tror ikke, at der kan koges mere suppe på den pølsepind. Vi må afvente undersøgelsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert af Lizzette Risgaards påståede krænkende adfærd. Til den tid kan kommentatorerne på dette site sikkert ikke mere huske dette blogindlæg, men er i gang med nye konspirationsteorier.

   1. Ivan Dybdal

    Hvem har definitionsretten? Er det ikke Asger Aamund selv? Hans indlæg starter sådan her:
    “Den 1. maj, der hidtil har været fejret som arbejderbevægelsens kampdag, vil i fremtiden være kendt som mændenes klynkedag. Det er lykkedes at overtale nogle unge mænd, som FH’s tidligere formand Lizette Risgaard i løftet tilstand har taget på rumpetten, til at anklage hende for upassende adfærd.” Det er oploaded dagen efter 02/05/2023admin, så det er ikke “endnu en tilfældig dag på kontoret”?!

    Helt komisk, at du skriver “Vi må afvente undersøgelsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert”. Hvorfor endnu en advokatundersøgelse og så klapper vi i? Er det løsningen på alt? Hvad med ‘minksagen’, blev dens advokatundersøgelse behørigt afventet? Og gav den ‘løsningen’? Jeg tror de fleste politisk besluttede advokatundersøgelser med god ret rager de fleste en høstblomst! 🙂
    I hvertfald dem, der kan tænke selv.
    Medierne, især statens egne DR og Tv2, leverer varen og har kronede dage. De bestemmer hvem, der er inde og hvem der er ude.
    Som Niels Lillelund skriver i sin ugentlige klumme i JyllandsPosten i dag:
    “Der sad vi, de strikkende koner, og fulgte Lizette Risgaards vej til skafottet, og den slags er jo altid underholdende på sin egen morbide måde og tillige en adspredelse fra Ukraine-krigen (..) Tilbage står, at MeToo kræver nye ofre hver uge, og vi har langtfra set det sidste. Men er det virkelig anstændigheden, der er over os? Man tillader sig at tvivle.”

  2. Michael Andersen

   Hvad peger i retning af den mest magtfulde?

   Hånd eller håndtering?

   Heraf udledes at Hr. NPs spørgsmål ikke har til formål at uddybe men at afskærme ved at udskamme.

   Det i sig selv rummer også en slags mystik.

 29. Espen Kehler

  Kun en tåbe frygter ikke Socialdemokratiets valgmaskine

  Ovenstående er en velkendt sandhed i politiske cirkler. Men man må håbe Niels Poulsen har ret i, at Socialdemokratiet ikke er involveret i orkestreringen af angrebet mod Lizette Risgaard. Det ville være en sørgelig sag.

  Der skal nu ikke meget til at få bolden til at rulle. En enkel aktiv socialdemokrat kan have opfordret en af de unge ambitiøse berørte men ikke krænkede mænd til at gå videre med sagen og vupti står pressen klar til at tage bolden videre.

  Om Mette Frederiksen eller Barbara har været direkte indblandet eller blot nikket til det er naturligvis tvivlsomt. Men har de vidst, at sagen var under forberedelse er givet.

  Det er dumt af Lizette at gøre sig sårbar for mee too beskyldninger, men der kan jo gå brand også i gamle øltønder eller hvad det nu er det hedder.

  Jeg må indrømme, at jeg selv har taget en bagdelen. Det blev mit livs kærlighed. Man kan frygte for menneskehedens overlevelse, når det nu ikke længere er tilladt at flirte…….også lidt klodset og akavet.

  Det er jo ikke kun Aamund, der har en mistanke om fordækt spil. At tillægge det en opfordring til vold er useriøst. Det må være tilladt at give udtryk for sin mistanke og håbe på, at der er journalister eller andre som kan undersøge og dokumentere om der har været tale om et politisk tilrettelagt snigmord.

 30. Elisabeth

  Afskaffelsen af St. Bededag skal alene bane vejen for indførelse af muslimske mærkedage. Bare vent og se – inden længe tvangsindlægges vi til Eid.

 31. Træt

  Andre venstreekstremister end Niels Nul, P Skov og Niels Poulsen m.fl, læser Aamunds blog.

  På DDR P1 nævnte den såkaldte komiker Huxi Bach i dag Aamunds anklage mod Mette Fredriksen for at stå bag.

 32. Michael Andersen

  Træt, tak

  Grænseoverskridende adfærd er aldrig acceptabel siger toppen overalt.

  Problemet er hvad grænseoverskridende adfærd egentlig er, i hvor høj grad det opfattes forskelligt, hvem det omhandler og hvem der har definitionsretten?

  For tiden er også Onkel Reje ramt, vistnok noget med børn, en røvkanon?, mænd i dametøj, satanisme og fordærvelse. Det er ikke sikkert at det har noget på sig men for tiden er anklager rigeligt til en mistanke.

  Er det fair at antage at metoo har ført ømfindtligheden ud i det absurde?

  1. Niels Poulsen

   “Problemet er hvad grænseoverskridende adfærd egentlig er, i hvor høj grad det opfattes forskelligt, hvem det omhandler og hvem der har definitionsretten?”

   Nej, der er ikke korrekt.

   FH har udarbejdet et klart og tydeligt kodeks for adfærd, som kan læses på nettet, hvis man søger på FH og kodeks. Der står bl.a.:

   “Hvorvidt en handling opfattes som nedværdigende afhænger af modtageren, og det er derfor uden betydning, om den udøvende selv finder den givne handling undskyldelig.”

   Desuden danner Arbejdstilsynets AT-Vejledning 4.3.1 grundlag for fortolkningen
   af, hvad der forstås ved krænkende adfærd.

   https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

   Der er læsestof til flere timer.

   1. Espen Kehler

    Alle juridiske grundprincipper er ophævet i metoo-sager:

    – Domstolen er henlagt til DRs Aftenshowet
    – bevisførelse er afskaffet – en anklage er nok
    – undersøgelser foretages af klientens private advokater
    – alle forhold er blandet sammen i en pærevælling – fra et blink med øjet til gruppevoldtægt og kvælningsforsøg
    – om en handling er en krænkelse afgøres af den enkelte
    – forældelsesfrister er afskaffet
    – rygter er fuldgyldige beviser
    – politiske, økonomiske og personlige motiver til anklager er uden betydning
    – det er umuligt at sone og få tilgivelse

    På et tidspunkt vil vi se tilbage på denne tid og tænke:
    Hvad foregik der egentlig?

    Det er som om al sund fornuft er parkeret i Kafkask-univers, hvor absurditeten har frit spil. Det giver mindelser til middelalderens heksejagter. Vi er ikke kommet videre.

    Som Gandhi sa, da han blev spurgt: What do you think about the civilisation of the Western World?

    I think that is a good idea!

    Faktisk går det også ud over de, som virkelig har behov for beskyttelse mod reelle krænkelser.

 33. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  Krænkelsessager handler tit om bagateller, som ingen tog
  alvorligt før i tiden. Nu pustes de op af medierne, og bruges
  til at aflede opmærksomheden fra landets virkelige og meget
  større problemer.

  Nogle politikere og aktivister lider af personlighedsspaltning
  og vrangforestillinger. Det er jo totalt selvmodsigende når f.eks.
  kvindesagskvinderne og de rabiate feminister på samme tid
  går vildt meget op i bagateller som at en dame har danset for
  tæt, samtidig med at de går ind for afrikanisering og islamisering,
  som uvægerligt vil føre til tusinder af krænkelser som er langt
  værre, langt mere brutale, langt mere ødelæggende for ofrene.
  Det med 500 forskellige køn, LGBTQ+ og trans til små skolebørn,
  det med at børn fra 1 til 3 år nu skal til at underkastes sprogtests
  og psykologiske prøver i vuggestuer og børnehaver, og det med
  at der allerede er en ny falsk og kunstig pandemi på vej, og at
  co2 kaldes en trussel mod klodens eksistens, viser at en kollektiv
  psykose er på spil. En galskab som mange aktivister slutter op
  om. Der er ingen mangel på nyttige idioter.

  Det kan godt være det ikke er de sidste tider lige nu, men det
  ser ud som om vi er på vej mod at de enkelte nationer bliver
  ødelagt indefra og ovenfra. I USA, Canada, England, Sverige,
  Norge og Danmark mv. går det vildt til, og alt søges vendt på
  hovedet. Det kan næsten kun ende med frygtelige ulykker,
  statsterror og Vestens undergang. Det kan blive værre end
  tiden 1939 til -45.

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   KUN PÅ OVERFLADEN handler metoo om de
   små krænkelser der blæses op til dramatiske begivenheder.
   Det virkelige mål for metoo bevægelsen er at man vil fratage
   klassiske mænd deres magt, for at flytte den til kommunistiske
   kvinder og woke feminister. Det er strategien bagved metoo.

 34. Niels Poulsen

  Der er måske tale om en generationskløft? Som en politisk kommentator har været inde på, vækker Lizette Risgaards fald harme hos ældre mennesker, som støtter og sympatiserer med hende på hendes facebook-profil.

  For ældre mennesker er en arbejdsplads tilsyneladende en legeplads med mange berøringer og befølinger af intime kropsdele. For yngre mennesker er det et sted, hvor man arbejder.

  Danmark var tilbage i tiden et mere hierarkisk og autoritært samfund. Chefen bestemte. De underordnede bukkede og nejede. De var præget af falsk bevidsthed, som man ser det i gamle TV-serier fra det forrige århundrede som f.eks. Herskab og tjenestefolk (som godt nok er engelsk) og Matador, hvor der vist nok er en bankdirektør, som ikke kan holde fingrene fra en bankassistent og bringer hende i ulykke.

  Det er en tid, som er slut, og selv om det var en amoralsk og uetisk tid, vredes de ældre mennesker over, at den er slut, fordi det var deres tid, og at det fortæller, at deres eget liv snart er slut.

  1. Kaserneledelsen i dansk erhvervsliv døde ud med generationen af folk som Brünniche-Olsen, A.W.Nielsen, Knud Abildgaard og Johannes Petersen, som alle var chefer, der udstak dagsbefalinger til personalet uden at forvente indvendinger, kritik eller andre forslag. Peters & Waterman’s skelsættende ledelses bog: In Search of Excellence, viste, at moderne ledelse er mest effektiv gennem konsultativ ledelse, hvor chefen rådfører sig med sine medarbejdere, inden han træffer sin beslutning. Det er ikke management ved håndsoprækning eller konsensus, men sikrer at alle bliver hørt, at alle meninger kommer på bordet inden beslutningen. Næsten alle danske virksomheder drives efter disse principper i dag. Det er min erfaring efter mange år som topchef og bestyrelsesmedlem, at konsultativ ledelse giver bedre resultater og glade, motiverede medarbejdere. Alle arbejdssociologiske undersøgelser viser samstemmende , at 70 procent af danskerne trives godt på deres arbejdspladser. Vi er milevidt foran Matador og Herskab og Tjenestefolk.

   1. Niels Poulsen

    Det er ikke mit indtryk, at denne positive udvikling gælder fagbevægelsen. Lizette Risgaard er berygtet for at fyre sine interne kritikere. Hun har været en underlig fortidsvendt skikkelse med sin modstand af SVM-regeringens reformpolitik, afskaffelsen af store bededag og organisering af demonstrationer. Det er vist en gentagelsen af eventyret om konen i muddergrøften. Der er ingen, der vil savne hende. Men hun skal nok få et program på DK4, som er opsamlingssted for sociale krænkere, som bryder vores fælles kodeks for god opførsel, hvor hun sammen med Jon Stephensen kan græde ud over “de onde medier”.

    1. Michael Andersen

     Hr. NP

     LR er i samme båd som de fleste. I stedet for mindre SVM får danskerne mere SVM.

     Problemet er den manglende loyalitet overfor danskerne og danske værdier, der koster dyrt på kulturen, koster dyrt i kriminalitet, koster dyrt på danskernes fødselsrate og som har skudt skatten op i det røde.

     Førte skiftende socialdemokratiske-venstre regeringer politik til gavn for danskerne, havde der ingen behov været for at gå reform amok.

     Fejlen er at der mangler langtidsholdbare løsninger.

     Det er især eminent at importere arbejdskraft der ikke arbejder, satse på skolestrategier der ikke uddanner og bygge hospitaler der aldrig bliver færdige.

     Venligst

 35. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

  Niels Poulsen er noget af en giftig demagog som
  postulerer hvad som helst, blot der kan findes en
  lille skygge af logik bagved. Og han udtrykker sig
  meget firkantet og kategorisk og bruger marxistiske
  ord og vendinger. Den med falsk bevidsthed burde
  han overveje på sin egen bevidsthed som lader til
  at være en slem rodebutik af røde vrangforestillinger,
  som han vel er blevet opflasket med gennem mange
  år.

  Tiden siden 1968 eller 1998 er bestemt ikke blevet
  mere rationel, moralsk, etisk eller humanistisk. Det
  er nærmere som om mængden af falskhed, løgn,
  hykleri, ondskab og rendyrket vanvid er eksploderet.
  På nettet vælter det frem med afsløringer af politisk
  råddenskab og mediers løgnagtighed, som efterhånden
  er blevet en trussel mod civilisationens eksistens.

  En video beretter nu om at USAs økonomi er truet af
  statsbankerot. En anden video fortæller at en ny “pandemi”
  er under konstruktion af kapital-interesser, Big Pharm,
  Big Tech, WHO og WEF. Overdødeligheden i mange
  lande er nu over 20-25%, men det ser ud til at det ikke
  er nok. “Man” vil have den meget højere op. Det ligner
  begyndelsen til massedød.

  Niels Poulsen lader til at være blind og døv overfor de
  virkelig farlige former for politik, mens han går op i det
  med metoo med liv og sjæl. Det er muligt at NP ikke
  selv kan gøre for det, og måske slet er ond, men blot
  en vildledt og manipuleret stakkel. Vi må derfor endnu
  ikke dømme ham for hårdt, vi kan jo stadig håbe på
  at han omvender sig og kommer til fornuft. Har disse
  linjer mon bidraget til det??

 36. Michael Andersen

  Hr. NP,

  “Der er måske tale om en generationskløft?”

  Nej, selvom der generelt er få alvorlige digitale krænkelser, så rammes de unge også. Skoler oplever digital mobning og ulovlig billeddeling, der er så alvorlige at skoleledelsen involveres.

  Konklusionen er at, også de unges forældre trives med, at ansvar for god opførsel er uddelegeret til regering og stat.

  Men hvad er det nu lige der sker når regering og stat agerer mor og far? Så får man mere af det der subsidieres.

  Løsningen er og bliver det personlige ansvar, samt mindre stat og mindre regering.

  Venligst

  1. tavsen

   Skoler oplever at blive brændt af. Men vi har vel i det glade vanvid også fået importeret Boko Haram

   https://da.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

 37. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Det med at USA er truet af statsbankerot, kan man finde
  via Hodjas blog og Youtube. Som også har noget om den
  yderst uhyggelige og nærmest nazistiske, sataniske eller
  djævelske politik som WEF og WHO og Pfizer mv. står
  for. Der er nu over 200 videoer hvor læger og virologer
  fortæller om grufulde bivirkninger. Se Vejon Health,
  dr. Philip McMillan – TrialSite News – dr. Campbell, –
  Mike Yeadon, Thomas Soltau, dr. Malone, Kim Warming
  og mange flere.

  Andre videoer afslører hvad co2 og klima-religionen
  handler om. Eller viser hvad der sker i USA og Ukraine,
  i EU og FN. Og artikler i Snaphanen et par dage tilbage
  belyser Christiansborgs åndsformørkede og folkefjendske
  udskejelser.

 38. Flaben Fræk

  Jeg var egentlig færdig med denne tråd, men løb alligevel hurtigt nedover kommentarerne – Her udmærker Pressechef, 3F Lasse Ravnø sig, som en anden pruttepude, med at aflire den samme stereotype kommentar: Det er både misvisende og faktuelt forkert, faktuelt forkert, rette/slette det straks – Se at få det rettet, Asger – Pressechef 3F – Gosh!

 39. Ivan Dybdal

  Snigmordet den 1. maj? Var det en sejr? Ja, det lysner i øst. Trods Murens og Jerntæppets fald fejrer (gammel-) kommunisterne i Enhedslisten stadig triumfer. De fik 5,1 % af stemmer ved folketingsvalget i 2022 og 24,6% af stemmerne ved kommunevalget i København 2021.

  (Jeg bruger selv altid nazi-testen. Indsæt “Nationalsocialisterne” , hvor der står “Enhedslisten”; det giver en fornemmelse af skævheden i mediernes vinkling af den nyere politiske historie 🙂 )

  Fra 1. maj vil Enhedslistens tidligere politiske ordfører Pernille Skipper være at finde på TV 2 News. Forlod posten som politisk ordfører. Pernille Skipper var fra 2016 til 2021 politisk ordfører for Enhedslisten og dermed partiets frontfigur. Ved valget i 2019 fik Pernille Skipper 33.024 personlige stemmer. Det var tredjeflest af alle. (Tv2 27. april 2023)

  Maria Reumert Gjerding er en dansk tidligere politiker for Enhedslisten, som hun repræsenterede i Folketinget fra 2015 til 2018. Hun er nu præsident for Danmarks Naturfredningsforening (Wikipedia)

  Ny chef for Red Barnet Danmark. Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen tiltræder som ny generalsekretær for Red Barnet efter det kommende valg. (JyllandsPosten 25/04/2019)

  “Stærkt venstreorienteret i spidsen for erklærede borgerlige Jyllands-Posten Marchen Neel Gjertsen er chefredaktør på JP. Hun var opstillet for Enhedslisten i Odense ved byrådsvalget i 2005” (180 Grader)

  “EL er også efterkommere af blandt andet Danmarks Kommunistiske Parti. Det vil sige efterkommere af et parti, der fuldstændig ukritisk hyldede både Lenin og Stalin.
  Og jeg må være ganske ærlig og sige: Jeg synes, det er udtryk for en mangelfuldt udviklet, personlig moral, når man har så travlt med at pege fingre ad andre (..) uden at stille det helt elementære spørgsmål til sig selv: Hvordan kan jeg retfærdiggøre at stemme på et parti, der aldrig har taget et seriøst og oprigtigt opgør med sin egen mørke fortid?” (Henrik Dahl i Berlingske 25/04/2019) (..) Hvis Enhedslisten får sit program opfyldt, vil Danmark blive smadret som Venezuela. Man skulle tro, at et parti, der har sagligt uret i alt, først og fremmest ville appellere til de mest enfoldige dele af befolkningen. Men det er ikke tilfældet. Enhedslistens succes skyldes rød indoktrinering, skriver Henrik Dahl. Det er kun 32 år siden, at Berlinmuren faldt. Derfor undrer jeg mig over, at kommunisternes arvtagere i Enhedslisten er det største parti i København. Og sågar på Bornholm(..) Man skulle tro, at et parti, der har sagligt uret i alt, først og fremmest ville appellere til de mest enfoldige dele af befolkningen. Men det er ikke tilfældet. Enhedslistens succes skyldes rød indoktrinering, skriver Henrik Dahl (i Berlingske Onsdag den 17. november 2021)

 40. Ivan Dybdal

  Undskyld den sidste gentagelse, men det kan ikke siges for tit! 🙂

 41. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Danskerne lader deres tænkning,
  følelser og meninger styre af DR, TV og papiraviserne.
  I skolerne har de røde afskaffet historieundervisningen og
  morgensangen, og i København giver man milliontilskud
  til at LGBTQ+ kan undervise børn i de små klasser.

  Derudover fylder massemedierne danskerne med løgn
  og kvarte sandheder om alt muligt. Fra co2 og covid til
  “vacciner” plus EU-fordele, indvandrings”berigelse”,
  Ukraine og sundheds-reformer.

  Nu har EU besluttet at 800.000 danske boligejere snart skal pålægges
  så store økonomiske byrder, at mange af dem kommer til at gå fra
  hus og hjem. Bilisterne, lønmodtagerne, pensionisterne, de gamle,
  børne, de unge og de syge får også ørerne i maskinen. Og om få
  år vil Danmark være afskaffet. De godtroende danskere har støttet
  sig til marxisterne og de radikale siden 1968 og 1983, og nu må de betale prisen.

  Sådan går det når en befolkning er naiv, glemsom, historieløs og
  blindt stoler på radioen, tv-apparatet, myndighederne og systemet.

  Når borgere tror på en ideologi som har plyndret, terroriseret og
  myrdet millioner af borgere i Sovjet-unionen, i Nazi-Tyskland, i
  Mao-Kina, i Pol Pot riget og flere lande i Afrika og Amerika, lægger
  de selv op til at ende i et perverst, tyrannisk og morderisk samfund.

 42. Michael Andersen

  Ivan, tak

  Såfremt det politiske spektrum er en urskive med liberalisme i klokken 12, er yderste højre i klokken 5 tæt på yderste venstre med enhedslisten i klokken 7, der ofte betegnes som rødgrønne.

  Hr. Allan Frederiksen gør en interessant observation d. 05/05/2023 at 13:05:

  ”Det du taler om er ikke fascisme i traditionel forstand, det er en ny form for isme, som vi ikke har været i stand til at navngive. De ønsker jo netop at opløse nationalstaterne og benytter indvandringen til at fjerne homogeniteten og sammenholdet”.

  Hvad vi oplever, er en tilnærmelse mellem to ekstremer.

  Man bør derfor forholde sig til de pyntede facaders modstand overfor kristendom, næstekærlighed og den private ejendomsret.

  Venligst

 43. Massemedierne fordrejer, skjuler, forvrænger og fortier alt muligt

  HVEM SKAL VI SLÅ IHJEL?

  Artikel i Ugeskrift for læger.

  Youtube: Dr. Philip McMillan, Vejon Health,
  endvidere dr. Malone, Mike Yeadon, dr. Campbell.
  (Excess death growing each day)

  Der er også noget om Klaus Schwab, WEF og WHO.

  Schweitz: Zahl der nebenwirkungen explodiert.

  Snaphanen: medier mørklægger foruroligende udvikling

 44. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

  HVEM SKAL VI SLÅ IHJEL?

  Artikel i Ugeskrift for læger.

  Youtube: Dr. Philip McMillan, Vejon Health,
  endvidere dr. Malone, Mike Yeadon, dr. Campbell.
  (Excess death growing each day)

  Der er også noget om Klaus Schwab, WEF og WHO.

  Schweitz: Zahl der nebenwirkungen explodiert.

  Snaphanen: medier mørklægger foruroligende udvikling

 45. Ivan Dybdal

  PS til 09/05/2023 at 08:08/nazi-testen. Indsæt “Nationalsocialisterne” , hvor der står “Enhedslisten”; det giver en fornemmelse af skævheden i mediernes vinkling af den nyere politiske historie: som eksempel, redigeret, fake text->
  Fra 1. maj vil Nationalsocialisternes tidligere politiske ordfører Pernille Skipper være at finde på TV 2 News. Forlod posten som politisk ordfører. Pernille Skipper var fra 2016 til 2021 politisk ordfører for Nationalsocialisterne og dermed partiets frontfigur. Ved valget i 2019 fik Pernille Skipper 33.024 personlige stemmer. Det var tredjeflest af alle. (Tv2 27. april 2023) 🙂

 46. tavsen

  Viser tydeligt, hvorfor det offentlige breder sig hæmningsløst, ifølge Parkinsons Lov. Det eneste sted politikere kan begå sig

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/erhverv/martin-rossen-faerdig-i-danfoss/9770425

  “Martin Rossen stoppede i 2020 som stabschef i Statsministeriet for at være Senior Vice President i Danfoss. Nu er det slut”

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *