COP27: EN NARRESUT TIL UDVIKLINGSLANDENE

” Lad os flyve til en stjerne, til en klode i det fjerne”, sang Nina og Frederik i gamle dage. Direktøren for Green Power Denmark, Kristian Jensen har fulgt henstillingen og anbragt sig på en fjern planet, hvor han slipper for at følge med i klimakampens dagligdag her på Jorden. Efter afslutningen på COP 27, som blev en ny opvisning i små hop på stedet, erklærede Jensen, at beslutningen om at danne en katastrofefond, der kompenserer udviklingslandene for de klimaskader, de store udlederlande af CO2 påfører dem, vil lægge et stort pres på store klimasyndere som Kina, Indien og de arabiske oliestater. Hvis Kristian Jensen nu havde valgt at blive hernede på Jorden sammen med os andre, ville han have vidst, at så sent som i sidste uge erklærede repræsentanten for de arabiske oliestater på COP 27- mødet, at olie- og gasproduktionen vil blive opretholdt med uformindsket styrke. Samtidig understregede Kina og Indien, at den grønne omstilling kan vi snakke om sådan cirka år 2070. I mellemtiden prioriterer begge lande at kunne forsyne deres milliardstore befolkninger med billig og rigelig energi fra olie, gas og ikke mindst kul. 600 kulkraftværker er for tiden under opførelse frem for alt i Asien. Det er således kun gået op for Kristian Jensen, men ikke rigtigt  for Kina, Indien og oliesheikerne, at de er under pres.

EU’s ambassadør ved COP27 var hollænderen Frans Timmermans, som i sine afsluttende bemærkninger konkluderede, at der stort set intet var kommet ud af klimakonferencen, der jo ikke havde bragt fremgang i forhold til de mål, der var opstillet ved sidste års COP26 i Glasgow. I 1989 erklærede FN’s klimapanel (IPCC), at hvis ikke vi i inden år 2000 havde bragt CO2 udledningerne under kontrol, ville vi stå over for en irreversibel klimakatastrofe. Det mener IPCC stadigvæk, men virkeligheden har jo spillet FN et puds, så nu taler vi om de næste ti år. Frans Timmermans tror som IPCC, at vi mennesker kan regulere klimaet som var det en Danfoss termostat, hvor vi kan skrue op og ned for varmen gennem regulering af CO2 i atmosfæren. Også Timmermans understregede, at det er de næste ti år, der bliver afgørende for vores klimaskæbne. Lader vi fortsat stå til som atter på COP 27, er vi fortabt. Flertallet af konferencens deltagere var imidlertid særdeles tilfredse med slutdokumentet, der varsler dannelsen af en katastrofefond finansieret af de rige lande, der nu skal kompensere de fattige for de oversvømmelser, tørke og orkaner, som ses som resultat af stigende indhold af atmosfærisk CO2. De mange udviklingslande skal dog ikke glæde sig for tidligt, da den aftalte katastrofefond allerede befinder sig i en syltekrukke, hvor den er glad for at være.

Indtil videre er katastrofefonden kun en hensigtserklæring, som i løbet af det kommende år skal omdannes til en konkret plan og organisation. Det skal vist være en ’koalition af de villige’, men ingen har meldt sig endnu, og der bliver bestemt ikke kø for at bidrage til kassen. Det vil sige, præsident Biden erklærede for kun en uge siden, at USA ville firdoble sit finansielle bidrag til klimaopretning, men det er en gratis omgang, da Demokraterne nu har mistet flertallet i Repræsentanternes Hus til Republikanerne, der ikke har til hensigt at øge USA’s almisser til denne verdens u-lande. Der foreligger ingen bud på, hvordan fonden skal organiseres. Er det kun donorlandene, der skal bestemme, eller får modtagerlandene også noget at skulle have sagt? Hvem skal betale regningen, og hvem skal have pengene? Det har længe været et krav fra udviklingslandene, at  de vil have 100 milliarder USD om året som kompensation for de rige landes klimasynder. De afrikanske lande vil ikke påtage sig forpligtelser til grøn omstilling, men bare have pengene udbetalt. Nu ligger det klart, at de tidligere hensigtserklæringer om de 100 milliarder er taget af bordet og er erstattet af den indtil videre tomme katastrofefond. Det er imidlertid klart, at donorlandene vil lægge bevisbyrden på modtagerlandene som forudsætning for udbetaling. Der bliver ikke noget med, at Pakistan kan rekvirere et milliardbeløb som erstatning for oversvømmelser. Pakistanerne kommer til at dokumentere, at vandskaderne kommer fra et stigende atmosfærisk indhold af CO2. Det bliver svært, da vi allerede ved, at forekomster af tørke og oversvømmelse, hverken er blevet hyppigere end tidligere eller skyldes klimaændringer, men som altid er forårsaget af regionale vejrfænomener.

De mange håbefulde udviklingslande og grønne NGO’er skal således ikke regne med, at potentielle donorlande vil anerkende en fond, hvor begrebet ’kompensation’ indgår. Det er nemlig forsikringsretligt ansvarspådragende og kan styrte den industrialiserede verden ud i gigantiske erstatningssager, hvis retsinstanserne lægger FN’s vidtløftige klimascenarier til grund for deres afgørelser. I stedet skal vi nok indstille os på, at vi også om ti år drøfter oprettelsen af den katastrofefond, der helst vil blive i syltekrukken. Og det er i grunden ikke så galt.

20. november 2022

34 Thoughts to “COP27: EN NARRESUT TIL UDVIKLINGSLANDENE”

 1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

  FNs g.sekretær påstår at planeten brænder,
  men foreløbig fryser folk i New York, London,
  Oslo, Stockholm, Helsingfors, København,
  Kolding, Kiev, Moskva, Chicago og 500 andre
  byer pga. den helt normale vinterkulde.

  Klima-tosserne og co2 hystaderne fremstår
  mere og mere som galninge eller skrupforvirrede
  tåber. Deres skingre retorik skjuler nok ikke ret
  meget længere, at det hele er humbug, bluff
  og kynisk vildledning. Mon ikke den oppustede
  ballon punkterer på et tidspunkt.

  Se PragerU om co2, el-biler, vindmøller osv.
  Eller læs om kommunisme, sadistisk familiepolitik
  og “vaccine”død, statsterror, massemord og visse
  uhyrlige planer hos Hodja, Snaphanen, dr. Malone,
  Tucker Carlson, Jesse Watters, Gravitas og
  Document mv.

 2. Lisbeth Haugaard

  Vi er helt til grin. De vil ikke stoppe befolkningseksplosionen og starte børnebegrænsning og hvor VORES SKATTEKRONER havner er uvist og i hvilke lommer de havner i. Der kommer ikke til at blive reel kontrol over formålet så det er en ren pengemaskine, som handler om mere U-landsbidrag.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   ET SAMFUND PÅ VEJ TIL AT BRASE SAMMEN

   Ja, vi er totalt til grin.
   Sjældent i verdenshistorien har en
   befolkning været så grundigt til grin som danskerne
   eller dumskerne.

   De danske skatteydere er til grin. De betaler verdens
   højeste skatter. Hvoraf 500 milliarder pr. år går til
   indvandring, islamisering, co2 hysteri, pengepakker
   til Afrika, Kina, Pakistan, blodrød omstilling og diverse
   åndssvage og over-ambitiøse projekter som ikke er
   til fordel for den danske befolkning.

   De danske mænd er til grin. De hetzes og nedgøres
   dagligt af DR-kvindernes klovne- og løgneradio. Og
   de er kun på tålt ophold i deres egne hjem og familier,
   fordi familiepolitikken er kommunistisk/rabiat feministisk.

   Danskerne i bred almindelighed er til grin, fordi de
   er gjort til 3. rangs borgere i deres eget land. Migranter
   favoriseres og serviceres først, danskerne må om bag
   i køen når det gælder bolig, velfærd, sundhed, pension
   og ekstra ydelser mv. Diskrimination som i Sydafrika
   i 1965.

   Infrastrukturen er halvvejs smadret med utallige
   nedskæringer og besparelser. 600 skoler og 35
   hospitaler og skadestuer m.m.m. er lukket.

   Vores sociale velfærd er halvvejs brudt sammen.

   Sundheds-systemet er halvvejs brudt sammen.
   Det ligner en patient der går med krykker.

   Vores demokrati er ved at være et skin-
   og papnæse-demokrati.

   Forsvaret ligner et fugleskræmsel eller
   en dårlig vittighed. Civilbeskyttelsen er helt væk.

   Retsstaten ligger mere eller mindre i ruiner.

   Folkeoplysningen er nødlidende. Medierne
   manipulerer mere end de oplyser. Vi fyldes
   med løgn, hetz og kvarte sandheder

   Stadig flere danskere oplever fattigdom. Og da
   landets økonomi er ramt af inflation, energi-
   krise og statsligt fråseri , er der ikke råd til
   at hjælpe dem, om de så fryser, sulter eller
   er ved at ryge på gaden.

   Flere og flere danskere rammes af overfald og
   anden kriminalitet. Tusinder af danskere er ofre
   for importerede kriminelle, men importen fortsætter.

   Kort sagt, Danmark er en bananstat der er ved at
   gå rabundus ligesom Venezuela, Libanon, Sverige
   og England.

   Christiansborgs flertal foretrækker arabere og
   afrikanere fremfor danskere, og islamisk kultur
   fremfor dansk kultur. Det er derfor de er i gang
   med en folkeudskiftning. De er ligeglade med os.

   Men det bekymrer ikke flertallet af danskere nævneværdigt.

 3. Michael Andersen

  Som tidligere vil COP27 sandsynligvis ramme ved siden af.

  Særligt begrænsningerne og udfordringerne ved energilagring på kontinentniveau nedtones. De såkaldte ansvarlige forsømmer at informere os om, at de ikke kan imødekomme behovet for udjævning af sæsonmæssige udsving af energiproduktion.

  Dette bringer os til spørgsmålet om energitætheden ved lagring: Hvor meget energi indeholder et kilo lithiumbatteri sammenlignet med et kilo olie, naturgas eller kul?

  Med den nuværende teknologi er det 20-40 gange mindre.

  Omkostningerne ved at bygge et batteri opbevaringsnetværk for at imødekomme sæsonudsving vil simpelthen udtømme alle vores lithiumbeholdninger, eller ethvert andet batterimateriale.

  Der er med nutidens viden, kun fremstilling af brint til oplagring og brug i brændselsceller, som løsninger for fremtiden, hvis man absolut skal fri af fossile brændstoffer.

  Det virker som om at danskerne bliver afskåret fra fremtidssikrede løsninger.

  Hvem er det der ikke er dygtig nok?

 4. Ole Madsen

  I fuldt alvor taler man om at kompensere det fattige Pakistan for de seneste voldsomme oversvømmelser, der skyldes vores (altså Danmarks med fleres) uansvarlig udledning af kuldioxid. Samtidig fortsætter det fattige Pakistan med at producere atombomber.

 5. Ole Madsen

  Vi i Vesten skal åbenbart gå rundt med en konstant skyldfølelse over de overgreb, vi har begået overfor resten af verden i de forgangne 3000 år; i hvert fald ifølge FIFA præsidenten. Jeg fandt hans udtalelser infantile (undskyld).

  1. Hvor er vi på vej hen?

   I en kommentar i dag hos Hodja påvises det at afrikanerne og
   araberne har været langt de værste hvad slaveri angår. De
   hvide er næsten dydsmønstre i sammenligning. Se under
   dannebrogsflaget eller deromkring.

 6. Politikere aner intet om videnskab, men de kan bruge sådan noget vrøvl politisk. I Sverige har de faktisk fået valgt en ind i Riksdagen, som ved noget om klima. Hun knuser alle politikernes amatøragtige forestillinger, hør hende
  https://swebbtv.se/w/eb2TExvRFs4fqDGp16pJnM

  1. Flaben Fræk

   Tak til Steen for linket med Elsa Widding – Nyd især brølet fra svovlprædikanten Al Gore (begynder 25.06 inde i indslaget) – Var det ikke Al Gore som spåede Nordpolen isfrit i 2007 og fik Nobels fredspris for vrøvlet?

 7. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Hele situationen er meget værre
  end bluff-numrene med klimahalløj og co2 hysteri indikerer.
  Både på verdensplan/globalt og i de enkelte nationalstater
  er lange rækker af alvorlige kriser i hastig udvikling. Man
  kan også tale om at menneskeheden er ude i en eksistens-
  krise. En krise der består i at ondskaben og dumheden er
  ved at komme helt ud af kontrol. Magtgalskab og diverse
  former for idioti er begyndt at leve deres eget liv, så at sige.
  Det politiske segment, den snakkende klasse, den såkaldte
  “elite”, massemedierne, de politiske partier og diverse sær-
  interesser har mistet alle hæmninger og kastet al moral og
  etik fra sig…. indenfor nationalstaten. Udenfor agerer så
  globalisterne som stræber efter total magt og allerhelst
  verdensherredømmet. Almindelige mennesker betragter
  de som i princippet værdiløse.

  Vi ser hvordan disse arrogante magtmennesker som er
  grebet af storhedsvanvid, fører sig frem i USA, Canada,
  England, Venezuela, Sverige, Holland og diverse diktatur-
  stater. Det de magtsyge har til fælles, er som regel dels
  kynisme og stupiditet, dels totalitære tankesæt eller ideologier.

  Det generer dem ikke at sætte Europas og verdens sikkerhed
  på spil, via krige der kan løbe løbsk, eller ved at støtte og
  tillade Iran at udvikle atomvåben og langtrækkende raketter.
  Det generer dem heller ikke at gå ind for masseindvandring
  og folkeudskiftning/folkemord. De nedbryder frejdigt hvad
  samfund ejer af velfærd, sundhed, økonomi, infrastruktur,
  frihed, demokrati, kultur, tryghed og sikkerhed. Og de viger
  ikke tilbage for at tyrannisere og ødelægge familier og børn,
  eller for at fratage befolkninger deres lande, byer, boliger,
  penge, indfødsret og menneskerettigheder. Og de tager
  gerne alle mulige former for løgn, hykleri og svindel i brug
  for at gennemføre deres forrykte og gale idéer.

  Lige nu er der højspænding og risiko for krigsudbrud
  adskellige steder i verden. Og der er flere steder med
  terror og massakrer end nogensinde før. Og Vestens
  demokratier er alle udhulede og vakkelvorne.

  Også i Danmark går det den forkerte vej. Et terror-regime
  er hvad der meget nemt kan blive fremtiden for danskerne,
  ihvertfald hvis de ikke formår at handle mere fremsynet
  end englænderne og svenskerne som pt. er ved at gå
  planken ud. Sverige er blevet et skræk-eksempel for
  hele Europa. Og England ligner også en nation der er
  ved at rådne op indefra.

  Der er dog enkelte opmuntrende udviklinger. Måske
  bliver regimet i Iran væltet. I USA er det lykkedes at
  for republikanerne at få så meget magt tilbage, at de
  sandsynligvis kan forhindre “demokraterne” i at ødelægge
  USA endnu mere. I Holland har marxister og co2-tosser
  mødt hård modstand, i Canada er Trudeau løbet ind i
  besværligheder, og WEF, Schwab, Pfizer, WHO, FN og
  FBI mv. bliver udsat for undersøgelser som ser ud til
  at kunne sætte en stopper for diverse uhyggelige og
  vanvittige projekter.

  Læs selv hos Snaphanen, Document, 24nyt, Hodja,
  Tucker Carlson, Jesse Watters, Gravitas og PragerU
  om de vanvittige kliker som udfører eller planlægger
  udskejelser som kan ruinere, lemlæste, torturere
  eller dræbe millioner af sagesløse børn og voksne.
  Tusinder af menneskeskæbner er allerede blevet
  knust med snedige, “smarte” og lyssky metoder
  iflg. netaviserne og dr. Malone mfl.

  Lige nu har Hodjas blog flere videoer m.m.
  om sadistisk og psykopatisk politik, og
  Snaphanen har artikler om utrolige forbrydelser

 8. Karsten Lund

  Hvorfor er det, at hver gang jeg ser navnet COP 27, så tænker jeg straks på et globalt galehus?

  1. Finn A. Skov

   Det er nok fordi du er udstyret med så tilpas megen sund fornuft, at du kan gennemskue blufnummeret.
   Som Gøbbels sagde, hvis du fortæller en stor løgn ofte nok, bliver den til sandhed.
   Selv om “Klumpfoden” var nazist, var han sgu ikke helt dum, han indså virkningen af massiv propaganda.

 9. Jc Holland

  Uden frie (Læs: borgerlige) medier er den vestlige verden fortabte som sovjetrussere med Pravda.

  Søges: Kapitalstærke mastodonter som investerer deres penge i
  DET VIGTIGSTE AF DET VIGTIGSTE.!!

  1. Privatdetektiven

   Ja, hvis der ikke etableres en
   ærlig og mere effektiv folkeoplysning, er Danmark og
   Europa dømt til undergang.

 10. Niels Poulsen

  Aamund skriver:

  “da Demokraterne nu har mistet flertallet i Senatet til Republikanerne”

  Jeg vil blot gøre opmærksom på, at Demokraterne stadigvæk har flertal i Senatet, da den røde bølge udeblev ved midtvejsvalget på grund af Trump og hans valgbenægtende kandidater.

  Lad jer endelig ikke forstyrre af denne “lille bagatelagtige korrektion” angående virkelighedens verden. Aamunds blog er et herligt medium for de få tilbageværende tilhængere af middelalderlige fossile brændstoffer og deres hadtale mod den grønne omstilling og brune og sorte mennesker i ulandene.

  1. Det var en dum fejl, som for længst er rettet i manuskriptet og nu også på blog’en. Der skal naturligvis stå Repræsentanternes Hus og ikke Senatet.

  2. Nicolai E

   Nuller Pølsen er sjov. Nuller Pølsen er ikke bare sjov, Nuller Pølsen er også skæg.

 11. […] også Asger Aamund:  COP 27, en narresut til udviklingslandene  (tænk, engang hed det “de underudviklede lande.” Det var før vi fik så tynd hud […]

 12. Michael Sørensen

  Hej Asger. Fremragende indlæg.
  “I 1989 erklærede FN’s klimapanel (IPCC), at hvis ikke vi i inden år 2000 havde bragt CO2 udledningerne under kontrol, ville vi stå over for en irreversibel klimakatastrofe”.
  Har du et link til kilden?

 13. Ivan Dybdal

  Myten om de menneskeskabte klimaændringer er et propaganda trick eller måske tror de virkleig på som gentagelse af det sædvanlige religøse vækkelsesvanvid? I flere tusinde år har mennesket forsøgt at forudsige tidspunktet for jordens undergang, men endnu har ingen af profetierne holdt stik.
  Klimaændringer, der ikke er menneskeskabte, er almindelige i jordens historie. Et morsomt eksempel på naturlig global opvarmning synes jeg f.eks. er dengang vikingerne bosatte sig i Sydgrønland. Der var temmelig grønt dér og derfor kaldte de det Grønland og navnet blev sjovt nok hængende!🙂.
  Overalt – i Europa i hvert fald – var der stor vækst af afgrøder og færre syge. Der var også optimisme og virkelyst pga af varmen og vikingerne besøgte derfor Amerika ca. år 1000 og oprettedes også vikinge bopladser dér, som i Grønland.
  Befolkningstilvæksten
  Vi har svært ved at klare konsekvenserne ved befolkningstilvæksten på jorden. Det er virkeligt et stort problem, der ikke gøres meget ved – udover at Kina har med succés har bremset befolkningstilvæksten, så der år 2100 kun vil være halvt så mange kinesere.

  I dag er der 8 mia mennesker på jorden. Der var 7 mia i 2010, 6 mia i 1998, 5 mia i 1987, 4 mia i 1974, 3 mia i 1960, 2 mia i 1930 og 1 mia i 1804.
  Lægevidenskaben har – især ved omfattende vaccinations programmer – fjernet det meste af dødeligheden i verden. Specielt børnedødeligheden er næsten forsvundet. Det har medført den enorme vækst i verdens befolkning.
  Kapitalismen har – dens onde gerninger ufortalt 🙂 heldigvis globalt medført, at der trods den enorme stigning i befolknings tallene aldrig har været så få, der sultede i verden. Det er nærmest et mirakel i sig selv. Problemet nu er, at der ikke er beskæftigelse til befolkningstilvæksten i u-landene. Deres befolkninger er fastlåst i forældede religioner og tankgange. Derfor kan de ikke forsørge sig selv, men mange søger til vesten, hvor befolkningstallene ikke stiger eller i mange lande ligefrem går tilbage.
  Men migration til vesten løser ikke problemet, fordi de medbringer deres forældede religioner og tankegange. Det var dem, der gjorde, at deres hjemlande ikke kan udvikles til at skabe nye produktion, så de kunne forsørge dem. Deres forældede religioner og tankegange gør også, at de ikke kan forsørge sig selv, når de indvandrer i vesten.

 14. […] også Asger Aamund:  COP 27, en narresut til udviklingslandene  (tænk, engang hed det “de underudviklede lande.” Det var før vi fik så tynd hud på […]

 15. Dr. Strangelove

  ” Frans Timmermans tror som IPCC, at vi mennesker kan regulere klimaet som var det en Danfoss termostat, hvor vi kan skrue op og ned for varmen gennem regulering af CO2 i atmosfæren ” 🙂

  Tak for dette guldkorn… Jeg tror jeg vil slukke for varmen i mit hus her i vinter.. Og så købe en “CO2 termostat” og holde huset DEJLIGT varmt her i fyringsæsonen…. 🙂

 16. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Nu har en kvindelig EU-kommissær
  foreslået at indstrømningen af negre til Europa skal
  mangedobles. Det vil EL, de Radikale, S og SF samt
  V og K nok synes er et godt forslag. Men det er en
  vanvittig plan. Den vil kunne sende fattigdom, uro,
  vold og mord ind i millioner af europæeres liv. Se
  “Dum, dummere, EU-kommissær” hos Hodjas blog,
  og bemærk kommentarerne.

 17. Massemedierne skjuler og fortier alt muligt

  Niels Poulsen lader til at være kommunist eller radikal.
  Han er så indsyltet i rød ideologi, at han svæver rundt
  i fantasibobler om hvordan verden er indrettet. Den
  “grønne” omstilling er f.eks. ikke grøn, men blodrød,
  og masseindvandring er ikke berigende, men vejen
  til katastrofale tilstande. NP bør nok købe sig nogle
  ekstra brikker at flytte med.

  1. Finn A. Skov

   Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves!

 18. Der var engang et yndigt land

  ALARMERENDE OG FRYGTINDGYDENDE PLANER
  OM AT ETABLERE DET TOTALE DIKTATUR VED BRUG
  AF DIGITAL OVERVÅGNING, BIG TECH OG BIG PHARM

  Det lader til at en grim blanding af globalister,
  kommunister, skøre feminister og WEF og WHO
  nihilister arbejder på at lægge verdens befolkninger
  ind under uhyggelige, totalitære og kafkaske systemer
  hvor hver eneste borger udspioneres døgnet rundt,
  og straffes for den mindste afvigelse i forhold til
  hvad politikere eller “systemet” betragter som politisk korrekt.

  I Åbenrå fik en arbejdsløs eller kronisk syg kvinde en
  bøde på 37.500 kr. for at have købt billig mad 350 meter
  over landegrænsen mod syd. Hun blev afsløret af over-
  vågning af hendes digitale indkøbskort/bankkort. At
  hun nu knap har råd til varme, mad, jul, transport
  eller husleje de næste fem måneder synes kommunen
  er ligegyldigt.

  Men i fremtiden kan millioner af borgere blive straffet
  hvis de ikke er begejstrede for syntetiske bøffer eller
  tang, larver og insekter i maden. Eller hvis de kommer
  til at overtræde een af millioner af nye udemokratiske
  “1984” regler.

  Se Tucker Carlson hos Snaphanen, Hodja eller Youtube.

 19. Der var engang et yndigt land

  PS: Hvis et sådant diktatur bliver virkelighed, kan det
  føre til at alle borgere, børn og voksne, får pligt til at
  modtage stik med Pfizers heksebryg hver tredje måned.
  Det kan ende med at befolkningen bliver bedøvet eller
  svækket. Det kan også ende med massemord. Det er
  hvad visse ekstremister håber på.

  1. Piotr

   @ Der var engang et yndigt land!
   “Det kan også ende med massemord. Det er hvad visse ekstremister håber på”.

   Det kommer vel an på hvem “massemordet” går ud over.
   Hvem er disse ekstremister der håber på massemord?

   SIAD! Plant et træ! P.

   1. Der var engang et yndigt land

    Svaret på dit spørgsmål finder du ved at slå op på
    hvad Snaphanen, dr. Malone, Yeadon og Tucker
    Carlson fortæller om WEF, Schwab, Pfizer,
    WHO, FN og andre. Og så er der dem som måske
    ikke direkte håber på massemord, men hvis politik
    uundgåeligt vil føre til masseudryddelse. Se også
    den korte avis, Document, Gravitas, Hodja og 24nyt.

 20. FRA VELFÆRDSSTAT TIL TERRORSTAT

  Der er marxister, nihilister og globalister
  som mener at det vil være en god ting at
  få europæerne og danskerne overvåget
  på samme måde som borgerne i Kina
  og Nordkorea bliver overvåget. Med
  digitalisering, kameraer, robotter,
  lytteapparater, nye regler, computer-
  systemer, censur og tankepoliti vil
  man kunne kontrollere og undertrykke
  alle individer 24 timer i døgnet og ned
  i alle detaljer.

  Er det sådan en kafkask “1984” stat vi
  danskere ønsker? Et samfund hvor
  alle almindelige borgere udspioneres
  og tyranniseres døgnet rundt?

  Det kan blive et samfundshelvede
  meget værre end man umiddelbart
  forestiller sig. Et samfund hvor folk
  straffes for de mindste ting. Eller de
  pines og plages konstant af et system
  der er åndssvagt, sindssygt og
  psykopatisk på samme tid.

  Alt med frihed, privatliv og MR vil
  være afskaffet.

 21. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Danmarks Radio, DR, er ved at være
  et forfærdeligt foretagende. Selv udsendelser som
  “Supertanker”, “Brinkmanns briks”, “Lægens bord”,
  “Verden ifølge Gram” og “Orientering” bruges til
  manipulation og propaganda. “Lægens bord”
  brugte i morges en hel time på at mistænkeliggøre
  mænd. Geisler fik velvillig hjælp fra to kvinder,
  en psykolog og en anonym kvinde som følte at hun
  var blevet dårligt behandlet af en mand hun havde
  været forelsket i. Det var stort set ikke andet end
  en times floskler, banaliteter og postulater. DR som
  domineres af woke kvinder, har snart hver dag ind-
  slag hvor de lufter deres nedladende syn på mænd.
  Eller deres had? For hver 200 udsendelser om hvor
  dårlige, psykopatiske, overflødige og værdiløse
  mænd er, har de en kvart udsendelse om at der
  i sjældne tilfælde evt. også kan forekomme
  kvinder der ikke er helt fejlfri.

  Hertil kommer så at DR støtter ekstreme bevægelser
  som LGBTQ+, Kvinfo, BLM, “Grøn ungdom”, WEF,
  de klima-religiøse, co2-fanatikerne, godhedsindustrien
  og diverse woke feministiske grupper. DR-kvinderne
  favoriserer også EL og R ved enhver lejlighed.

 22. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Hvis det er rigtigt hvad der fortælles flere steder
  på nettet, er de kemikalier der af Pfizer og lignende
  tvivlsomme foretagender udbydes som “vacciner”
  nærmest dødeligt giftige. Der er måske forskel på
  hvad de forskellige kemikalie-serier indeholder,
  men det påstås at de alle er mere eller mindre giftige.
  Der er nogle meget alarmerende artikler flere steder,
  med kraftige advarsler, der bakkes op af virologer og
  mange andre, og påstande om horrible forbrydelser
  mod menneskeheden lægges frem. Men hvor seriøse
  disse påstande er, må enhver afgøre med sig selv.
  Men man vil nok gøre klogt i at bruge en time eller
  to på at sætte sig ind i HVEM der advarer, og HVAD
  deres advarsler bygger på. Under alle omstændig-
  heder ser det ud til at Pfizer er et foretagende
  som ikke har rent mel i posen.

  Vores egen Søren Brostrøm har muligvis også
  begået en række ansvarspådragende fejl.

  Snaphanen og Hodja har udtalelser
  fra specialister som mener at Pfizers
  produkter kan være skyld i en kæmpemæssig
  overdødelighed i USA mv. Noget med hundred-
  tusindvis af dødsfald eller flere, blandt unge
  og ellers helt raske mennesker.

 23. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  THERE IS A PURE EVIL IN THIS WORLD

  DER FINDES EN RENDYRKET ONDSKAB I DENNE VERDEN

  Se filmen hos Snaphanen om et helt fantastisk antal af
  pludselige og mystiske hjertesvigt m.m. hos børn og
  unge mennesker mfl. (der er måske tekniske problemer
  med at se filmen lige nu, men regner med at det bliver
  ordnet inden onsdag middag. (?)

  (En meget uhyggelig film som ikke er for børn eller
  folk med svage nerver)

 24. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Det går dæleme godt. Nu har svenske Ylva Johansson og
  hendes veninder i EU-kommissionen fundet på at det vil
  være godt at give yderligere 30 millioner østeuropæere
  fri indrejse til Tyskland, Holland, Danmark osv. Man vil
  give alle fra Bulgarien, Kroatien og Rumænien ret til at
  rejse rundt som de vil, og til at slå sig ned hvor de vil.
  Mette F er helt med på idéen. Der uundgåeligt vil føre
  til endnu mere kriminalitet og endnu flere udgifter.
  Det er dog muligt at der bliver nedlagt veto fra et eller
  to lande, men sikkert er det ikke. Og kommisærerne
  vil blive ved med at presse på.

  I forvejen er Mette F tilhænger af WEF og Klaus
  Schwab. Så hun er virkelig den rettet til at skaffe
  tryghed til danskerne gennem usikre tider, som
  hun skrev i sine annoncer op til valget, NOT 🙁

  Snaphanen og Hodja mfl. skriver nu om et
  folkemord i slowmotion.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *