HUSKELISTE TIL FOLKETINGSVALGET

Hele 14 partier stiller op til tirsdagens folketingsvalg, og det kan være svært for mange vælgere at hitte rede i denne politiske labyrint, fordi nok er partierne marginalt uenige om mange ting, men lavinen af gyldne løfter ned over vælgerne er de helt enige om. Som service over for denne sides læsere er der i det følgende opstillet en huskeliste, som kan være behjælpelig med at finde det rette parti at stemme på. Eller måske er nogle efter endt læsning, så nedslåede, at de vælger slet ikke at stemme. Det er der ikke noget i vejen med. I folketingssalen har medlemmerne jo også mulighed for ikke at afgive deres stemme. Hvad der er en demokratisk ret for folketingsmedlemmer, må også være det for de vælgere, der ønsker at afstå.

DANMARKS FORSVAR

Den forrige NATO-rapport om forsvaret betegnede det som ’ukampdygtigt’. Nu er der netop afleveret en dugfrisk NATO-karakterbog til regeringen. Denne rapport er så belastende for politikerne, at regeringen  afviser at offentliggøre NATO’s bedømmelse, der efter sigende skulle være noget nær en ligsynsrapport over det danske forsvar. De danske forsvarsforlig har i mange år ikke kun bestået af Socialdemokratiet, de Radikale og SF, men sandelig også af de Konservative og Venstre, der systematisk gennem de sidste årtier har fjernet kampkraft og alle vitale ressourcer fra forsvaret, som nu efter NATO’s vurdering er rullet om på siden og har opgivet ånden. Lovgiverne ser nemlig forsvarsudgifterne som en konkurrent til ventelisterne på hospitalerne. Denne prioritering har dog ført til at forsvaret er nedbrudt og ventelisterne blev længere. Altså den særlige danske kunstart at sætte til på gyngerne, hvad man har tabt på karrusellerne. Værd at huske den 1. november.

ENERGIKRISEN

Det er ikke Vladimir Putin, der er skyld i den katastrofale energikrise, der hærger den vestlige verden. Den er selvskabt, fordi præsident Biden har likvideret den amerikanske selvforsyning af olie og gas, hvilket vi også har gjort i Europa. Vi kar nedlagt atomkraftværker, bremset produktion af kul, olie og gas og satset hele butikken på et politisk modelune, der hedder ’grøn omstilling’, der med vind og sol skal overtage energiforsyningen også i Danmark lige om lidt. Alle de gamle politiske partier er hoppet på det grønne spøgelsestog uden kritik og omtanke med det resultat, at almindelige danske familier nu er bragt til tiggerstaven udelukkende på grund af et hensynsløst og kynisk klimahysteri. Der er mere end 600 kulkraftværker under opførelse i verden. Nye kullejer, gasfelter og oliekilder afdækkes og sættes i produktion. Levestandarden stiger med raketfart i Asiens milliardstore befolkninger. Og med den energibehovet, der også om 50 år vil blive overvejende dækket af fossile brændstoffer. Om så hele det europæiske kontinent blev dækket af vindmøller og solcelleanlæg, vil det ikke kunne dække energibehovet i de kommende år. Stort set alle danske politiske partier har deltaget i drabet på vores energiforsyning . Tænk på det, når du må slukke for varmen og lyset.

INDVANDRING OG INTEGRATION

Socialdemokratiet lovede i 2018, at lægge et loft over indvandringen. Det er ikke sket. Forinden lovede de blå partier en ’stram indvandringspolitik’. Det blev ved snakken. Migranterne siver ind i en lind strøm hjulpet af embedsværket, rådgivere, konsulenter og NGO’er uden at de toneangivende partier kan eller vil gøre noget ved det. Ifølge Danmarks Statistik er der nu omkring 535 000 ikke vestlige indvandrere og efterkommere her i landet. En stor del af dem er klienter, der ikke kan eller vil være en del af arbejdsmarkedet. Politikerne har opgivet at fjerne overførselsindkomsterne fra klienter fra islamiske kultursamfund, som nu i stedet oppebærer en slags uformel borgerløn. Finansieret af smeden, sygeplejersken og arbejdsmanden. Løsningen er en foreløbig udtrædelse af  flygtningekonventionerne, et såkaldt moratorium, hvor vi i en periode etablerer et flygtningestop, mens vi finder på en bedre løsning. Ingen af de såkaldt regeringsbærende partier har dog ønsket at tage emnet op i valgkampen. Vi skal huske på, at det kommer de heller ikke til bagefter.

VÆRDIPOLITIKKEN

Som altid er også denne valgkamp endt med en velfærds-buffet til borgerne. Der er noget til alle. Det er uværdigt for folkestyret, der bør rumme vigtige værdier for vores holdninger og moral. Det får vi ikke ved dette valg. Vi savner modige og handlekraftige politikere, der tør engagere sig i den brutale forfølgelse og undertrykkelse af 300 millioner kristne i særligt islamiske samfund. Danmark er et kristent land, men ingen rører en finger. Hvor er det politiske opgør med den fascistoide, apartheid-bevægelse, Black Lives Matter og med MeToo hysteriet og regnbuebevægelsens vanvittige evangelium om, at vi alle er forsynet med flydende kønsidentiteter. Hvor er ansvarlige politikeres modstand mod et FN på vej til at blive varmestue for omkring 150 diktaturer, slyngelstater og bananrepublikker. Højt regnet er der kun 40 demokratiske retsstater i FN, som snart er afdemokratiseret. Politikerne er ligeglade. Anstændighed og retfærdighed må andre tage sig af.

Alle de fejltagelser, politiske katastrofer og parlamentariske inkompetencer, der har ramt os i de seneste årtier er opstået som ’ brede forlig hen over midten’. På tirsdag anbefales det at stemme på et parti, der ikke slæber på denne tunge byrde af politisk skyld. Kun en tåbe frygter ikke midten af dansk politik.

30. oktober 2022

61 Thoughts to “HUSKELISTE TIL FOLKETINGSVALGET”

 1. Jette

  Ja, for mig at se – er der kun et at gøre…
  Stem på et borgerligt parti – helst Nye Borgerlige!!

  1. Der var engang et yndigt land

   Som sædvanlig en fremragende og oplysende
   artikel af Asger Aamund.

   Artiklen kan ikke forbedres, men man kan jo altid
   tilføje et og andet. Her vil jeg citere en annonce
   om danske arbejdspladser. Den advarer om at en
   co2 afgift kan tvinge produktion og arbejdspladser
   ud af landet. Dansk fødevareproduktion, økonomi
   og eksport vil blive forringet. Og maden i supermar-
   keder og butikker vil blive dyrere.

   Så er der en anden annonce, hvor Mette Fupsen
   lover at bringe os trygt gennem usikre tider. Men
   det kan hun slet ikke love, for hun plejer ikke at
   have styr på ret meget. F.eks. lovede hun i 2018
   at ville sørge for at sundhedsvæsnet fik et stort
   løft med mange kvalitetsforbedringer. Siden er
   intet sket. Og landets økonomi er blevet meget
   dårligere siden 2019. Resultatet er omfattende
   nedskæringer og forringelser i alle landets kommuner.
   Alligevel er Mette og S klar til at bruge masser af
   milliarder på den meningsløse kamp mod co2.
   Mette har også ansat 32.000 flere kolde hænder i
   det offentlige. Dyrt for skatteyderne og til skade
   for erhvervslivet og sundhedsvæsnet. Minksagen
   kostede samfundet 20-30 milliarder, og Lars Findsen
   skandalen har skadet danskernes tryghed, fordi
   bekæmpelsen af terror fremover vil være svækket.
   Corona-håndteringen var fyldt med fejl og det med
   “vaccinerne” har kostet menneskeliv på stribe,
   iflg. nettet. Og over 100 milliarder blev smidt ud
   ad vinduet. Og der mangler nu 5000 sygeplejer-
   sker og læger i sygdomsvæsnet.

   Energi-krisen er der ingen styr på, og inflationen
   heller ikke. Det er det samme med indvandringen
   og kriminaliteten der vokser og vokser.

   Og så er der den pinlige sag med WEF og Klaus Schwab.

   Det ser heller ikke godt ud med de øvrige partier. R og
   EL fører en politik der er katastrofal, SF lige sådan. V
   og K er nærmest et par radikale partier, og det er det
   samme med Moderaterne og Alternativet. Og LAs
   van Opslagh var ligesom Jacob fra V med til at stemme
   ja til politisk forfølgelse af Inger Støjberg.

   Politikeren med det længste synderegister er måske
   Lars Ulykke. Han fik lukket hospitaler, rådhuse, skade-
   stuer, politistationer, servicecentre m.m., han har fået
   nedrevet hundreder af udmærkede boligblokke og
   lejligheder, og han rejste helt til Marokko for at skrive
   under på Danmarks dødsattest.

   1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

    Mange vælgere forstår det ikke,
    fordi de får al deres viden om politik fra
    DR, TV2 og papiraviserne. Det de ikke
    forstår, er at de gammelkendte politikere
    fører en politik som samlet set vil føre til
    at Danmark ruineres og ødelægges, og
    til at danskerne bliver udskiftet og etnisk
    udrenset.

    At vi har kurs mod denne katastrofe er
    indlysende, når man tænker over hvordan
    invasionen, indvandringen, besættelsen
    og den fremmede overtagelse af landet
    skrider fremad. De såkaldte “stramninger”
    er bluff, og for hver dag øges risikoen for
    Danmark ender i den samme sørgelige og
    uhyggelige situation som landet få km fra
    København. Landet der nu hærges af vold
    og mord, overfald, vanvidskørsel og påsatte
    brande m.m. i et aldrig før set omfang.
    Bare at gå på indkøb er livsfarligt i mange
    byer. Skyderier og knivstik i gaderne er
    blevet noget almindeligt.

    Ni af ti af de nuværende politikere har ingen
    vilje til at forsvare det danske folks værdier
    og interesser. Det er derfor det vrimler
    frem med skandaler, forringelser, kaos i
    sundhedsvæsnet, økonomiske ulykker,
    mishandling af mennesker i jobcentrene
    og familie-bureaukratierne osv. Og hertil
    klima-tosserier, trafikdrab, svindelsager
    og gadebander osv.

    Derfor er det meget vigtigt at møde op og
    stemme nye folk og NB, DD og DF ind,
    for de øvrige partier og politikere har bevist
    at de gerne lader Danmark gå rabundus.
    De vil overlade det hele til EU, FN, WEF,
    konventionerne og de indvandrende
    folkemasser fra Afrika og omegn.

    At stemme blankt eller blive væk, gavner
    ikke nogetsomhelst. Det er helt meningsløst.

    1. Kaj Jensen

     Godt skrevet, vi er helt enige.

  2. Finn Jensen

   Jette
   Helt enig.

  1. Jette

   Jeg er i bund og grund konservativ. Men det er nu en del år siden, jeg holdt op med at stemme Konservativi.
   Ikke på grund af personer – men på grund af politik.
   De Konservative er blevet, lige lovlig ligeglade – med konservative værdier:0)

   1. Niels O

    Der er flere måder at være konservativ på.
    Klassisk konservativ (eller “liberal-konservativ”, frygtelig betegnelse, men en anden diskussion) = mig :o)
    Socialkonservativ
    Nationalkonservativ (ikke nationalist, som du vist er)

    1. Jette

     Nå, nå – du er klassisk og jeg er bare nationalist….??
     Det er vist lommepsykologi…
     Du får det til at lyde som om det at være nationalist – er noget værre noget…

     1. Niels O

      “Du får det til at lyde som om det at være nationalist – er noget værre noget…”

      Det var også meningen. Samtidig med at sige, at det ikke er det samme som at være konservativ.

      Så det er da fint, at du ikke længere stemmer på C, da det åbenbart har været en fejl.

     2. Jette

      Javel, så…
      Omvendt kan man sige, at det er forståeligt, med de Konservatives tilbagegang – hvis det er de samme “konservative typer” som dig, der stemmer på dem.

    2. Peter Jensen

     “Kære” Niels =.:
     Den der bruger name-calling overfor andre, flasher blot sin indre svinehund – blotter det fascistiske islæt som (desværre) alle mennesker rummer: “Jeg anerkender ikke din frie ret til en mening, der afviger fra min egen – derfor nedgør og nedvurderer jeg dine holdninger med alle midler”.

     Der er åbenbart ingen grænser for, hvor dybt man kan synke i forsvaret for – ikke sine medborgere – men for hele resten af Verden, som gerne vil herind i DK i stedet…

     Iøvrigt er de største demokrater at finde i samfund, som hylder nær-demokrati og direkte-demokrati. De schweitziske kanton’er, som jo er at sammenligne med “nationer i nationen” er et glimrende eksempel på, hvor godt det kan fungere.
     Så ønsket om bevarelse af nationalstaten skal ikke slås i hartkorn med nationalisme (som jo er UDad-reagerende) – endsige med nogen af de andre skadelige, enøjede ismer (der findes iøvrigt kun den type).

   2. Niels O

    Må jeg anbefale, at du fremover undlader at svare på mine kommentarer, da du altid ender med at gå ad hominem i debatten. Og ingen kan være tjent med at skulle læse barnligheder.

    Tak for nu.

    1. Jette

     Tyv tror – hver mand stjæler…
     Hvis nogen går ad hominem, er det vist dig.
     Er dette ikke et forum hvor der debatteres?
     Skal dine kommentarer bare blive stående som stråmandsargumenter?
     Selv årsag.

     1. Træt

      Niels Nul fik stort set på egen hånd de facto lukket 180grader.dk og satser på at gentage succesen her

     2. Niels O

      Ikke læst og bliver det ikke fremover, ligesom flere andre ikke bliver det. Gider ikke infame personangreb.

     3. Jette

      Så synes jeg i grunden – at du skulle lade være med at starte dem!

  2. Michael Andersen

   Tak for linket.

   Som i artiklen henviser til “The Road to Serfdom” (Vejen til umyndiggørelsen):

   “Demokrati søger lighed i frihed – socialisme søger lighed i fastholdelse og trældom”.

   Side 25: F.A.Hayek, The Road to Serfdom.

 2. Niels O

  “Øget beskæftigelse for ikke-vestlige indvandrere

  Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2021

  Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande har været stigende siden 2015. Stigningen var især markant fra 2020 til 2021. I 2015 var beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande på 52,0 pct., hvorefter den gradvist steg til 60,7 pct. i 2020 og yderligere til 65,2 pct. i 2021. Det svarer til en stigning på 13,2 procentpoint fra 2015 til 2021 og 4,5 pct. fra 2020 til 2021. I perioden 2015 til 2021 steg beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra vestlige lande med 3,9 procentpoint, mens personer af dansk oprindelse havde en stigning i beskæftigelsesfrekvensen på 1,6 procentpoint fra 2015 til 2021. Beskæftigelsesfrekvensen viser andelen af beskæftigede i forhold til befolkningen og er her opgjort for de 30-59-årige.”

  https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=44269

  1. Jette

   Det kommer helt an på, hvordan man læser statistikken..
   Kristian Skriver, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i Børsen i en kommentar til nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at flere ikkevestlige er kommet i arbejde.

   ”Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er stor forskel på beskæftigelsesfrekvensen, afhængigt af hvilket ikkevestligt land man kommer fra.

   Mens indvandrere fra Thailand og Indien ligger på en beskæftigelsesprocent på henholdsvis 80,8 og 75 procent, er de tilsvarende tal for libanesere og irakere på 45,3 og 50,3 procent.

   Kigger man udelukkende på personer af dansk oprindelse, er beskæftigelsesprocenten 85,2 procent”.
   https://24nyt.dk/endnu-et-skoenmaleri-af-den-fejlslagne-integration-2/

   1. Niels O

    Det er alt sammen anført i linket til Danmarks Statistik. Der er stigninger i alle anførte lande.

    Kilder og metode samt statistikdokumentation er anført andetsteds i samme link.

 3. Bjarne Birk Fonnesbech

  Skarp som altid.
  Og tror da pokker, at man har lyst til at stemme blankt.
  Politikerne lover guld og grønne skove op til valget – dagen efter er alt glemt.
  #politikerlede

 4. Michael Andersen

  Mindre hjælp til danske ældre og danske iværksættere.

  1. Bonus til chefer der ansætter indvandrere

  2. Belønning til kommuner hvor indvandrere får højere karakterer

  3. Højere løntilskud og mindre bureaukrati skal gøre det attraktivt for private virksomheder at ansætte flere nydanskere

  4. LO og DA vil integrere indvandrere på arbejdsmarkedet

  5. Flere højtuddannede nydanskere bør have offentlige job

  6. Mentor ordning giver indvandrere job

  Hr. Niels O, statistikken er vist ikke fri for hjælp og støtte. Hvor mange danskere blev forbigået og er det årsagen til den lavere beskæftigelsesfrekvens for danskere?

 5. Morten Dreyer

  Man bør huske på, at Lars Løkke fik stor applaus da han i Marokko underskrev at vi skulle tillade total indvandring.

  1. Niels Poulsen

   Nej, det fik Løkke faktisk ikke, hvilket fremgår af en overskrift i Politiken:

   https://www.berlingske.dk/politik/da-loekke-forlod-talerstolen-i-marrakech-klappede-stort-set-ingen

   Det skyldtes, at hans tale var forbeholden.

   I øvrigt er Marrakesh-erklæringen ikke juridisk bindende og overtrumfes af dansk lov.

   1. Michael Andersen

    Støjberg om Marrakesh-afbud: Jeg er mere håndværkertypen.

    ”Jeg er håndværker, og Merkels deltagelse understreger, at det var over mit niveau. Sådan forklarede Støjberg i et åbent samråd sit afbud til Marrakesh for at underskrive FN-erklæring”.

    Hun gik på samrådet særligt i rette med den del af erklæringen, som handler om ytringsfriheden.

    “Hvis jeg skulle have skrevet erklæringen, ville jeg meget klart have skrevet, at de grundlæggende frihedsrettigheder er gældende, religionsfriheden, ytringsfriheden, ligestilling. Dér er erklæringen meget floromvunden,” sagde Støjberg blandt andet.

    Der er brug for flere håndværkertyper.

    Altinget. December. 2018.

   2. Privatdetektiven

    NPs sidste sætning i kommentaren 20.05
    kan han næppe dokumentere eller underbygge.
    Det er vist en i luften frit svævende påstand.
    Hvis erklæringen er uden kraft, hvorfor rejste
    Lars Fadøl så 4000 km frem og tilbage til
    Marokko for at skrive under? Var det blot
    fedteri for Merkel og EU?

   3. Niels Poulsen

    Både juridiske eksperter og den daværende udlændingeminister, Inger Støjberg, har fastslået, at Marrakesh-erklæringen ikke er juridisk bindende og, og at dansk lov overtrumfer aftalen.

    Inger Støjberg skriver således:

    “Jeg er ikke enig i den ungarske påstand om, at Marrakesh-erklæringen vil kunne føre til en ny migrationsbølge. Det er vigtigt at forstå, at Marrakesh-erklæringen er en politisk, ikke-juridisk bindende erklæring. Og vores tilslutning til erklæringen betyder ikke, at Danmark forpligter sig til at modtage personer fra et eller flere afrikanske lande. Hvem, der kan indvandre til Danmark, afhænger af udlændingeloven, og den beslutter vi selv som hidtil.”

    Erklæringen lægger først og fremmest op til et samarbejde mellem europæiske og afrikanske lande om at begrænse den illegale migration over Middelhavet. Det er både i de europæiske og afrikanske landes interesse. Derfor skrev alle EU-landene under på Marrakesh-erklæringen på nær Ungarn.

    Man kan fordybe sig i dokumentationen i følgende artikel:

    https://www.altinget.dk/artikel/faktatjek-nej-en-ny-aftale-mellem-eu-og-afrikanske-lande-legaliserer-ikke-masseindvandring

 6. Anders

  Islam er den største trussel siden besættelsen. Jeg er bekymret.

 7. Alle de gamle partier er utroværdige

  Det er slapt og kortsynet ikke at stemme, selvom det kan
  være fristende at vende ryggen til det politiske cirkus.

  Men der er hårdt brug for stemmer til NB, DD og DF. For
  de er de eneste partier der bringer lidt fornyelse med sig,
  og som ser ud til at være på danskernes side. Alle de
  andre partier går ind for afrikanisering, islamisering og
  folkeudskiftning, og det er vejen til økonomisk
  sammenbrud, velfærds- og sundhedskollaps,
  kultursammenstød samt hverdags-terror = Sveriges skæbne.

  Det er vigtigt at de partier der har snydt danskerne
  gennem mange år, ikke belønnes, men får en lærestreg.

  Danmarks situation er meget alvorlig. Hundredtusind-
  vis af danskere kan blive ramt af store ulykker og svær
  modgang i løbet af de næste par år. Især hvis de gamle
  håbløse politikere får lov til at fremture.

  Læs hos Hodja, Snaphanen, Document, 24nyt og den
  korte avis om de enorme problemer og trusler vi
  danskere står overfor.

  Vores økonomi, kultur, fred
  og sikkerhed er truet, og hundredvis af privatpersoner
  og familier er på vej til at miste borger- og menneske-
  rettigheder. Mange vil inden næste sommer have mistet
  deres bolig, familie, job eller helbred.

  Fordi vi er kommet ind i en totalitær
  udvikling hvor tryghed, frihed og alt med
  lov og orden og demokrati konstant undergraves.

 8. Så godt som ingen vil udtræde af flygtningekonventionerne, heller ikke Inger Støjberg. Kun Morten Messerschmidt vil det, måske også Pernille Vermund.

 9. Niels Poulsen

  Aamund er ikke for fastholdere. Han skriver:

  “Eller måske er nogle efter endt læsning, så nedslåede, at de vælger slet ikke at stemme. Det er der ikke noget i vejen med.”

  Men hov, det samme mener Hizb ut-Tahrir, og de fik ellers på hattepulden af selvsamme Aamund i et blogindlæg for nylig.

  Aamund beklager sig også over, at diktaturstaterne dominerer i FN, fremfor demokratierne. Men så gælder det netop om at bakke op om vores demokrati ved at stemme ved folketingsvalget. En lav stemmedeltagelse med mange blanke stemmer vil blive tolket som, at vores demokrati er i krise. Det vil give diktaturerne lejlighed til at gnide sig i hænderne og le. Russerne bruge enhver lejlighed til at håne demokratierne i den vestlige verden og er f.eks. kommet med spydige bemærkninger om de kaotiske tilstande i Storbritannien. Det synes jeg godt, at man kan tænke lidt over, inden man vælger at blive på sofaen eller stemme blankt.

  Hvilket parti skal man da stemme på? Man skal stemme på det parti, man er mindst uenig med. Sværere er det ikke.

  1. Det var dog nogle betændte konklusioner. Mit indlæg rummer jo ikke nogen opfordring til at sofastemme, men er en nøgtern konstatering af, at demokratiske rettigheder gælder for både parlamentarikere og borgere. Folketingsmedlemmer kan bruge deres demokratiske ret til ikke at stemme ( hvad der ofte sker), og vælgerne kan bruge deres demokratiske ret til ikke at stemme ved valg og folkeafstemninger. Mere er der ikke i det.

   1. Niels Poulsen

    Jeg kan ikke følge dig. Jeg synes, at det er uklogt at opfordre ubefæstede sjæle til at stemme blankt i en tid, hvor demokratierne er ude i en eksistenskamp mod diktaturerne. Hvis ikke andet kan man stemme for de ukrainere, som for tiden ofrer deres liv for vores frihed. S, V, K er et sikkert valg for, at Vestens idealer om demokrati og retsstat varer lidt endnu.

    1. Michael Andersen

     Oligarkernes kamp er ikke demokratisk funderet, for så havde der været frie og hemmelige valg på begge sider.

     S, V og K er ikke garanter for idealerne om demokrati og retsstat, for så havde der været fri konkurrence på mediemarkedet og frie medier, i stedet er der statsstøtte, overvågning og udskamning.

     Tillykke, Hr. Niels Poulsen med pokalen som mester i sort snak om præmissen for demokratiet.

    2. Niels Poulsen

     “Oligarkernes kamp er ikke demokratisk funderet, for så havde der været frie og hemmelige valg på begge sider.”

     Hvad betyder det, apropos sort snak?

 10. Michael Andersen

  Der er to ting, der er forudsætningen for alt andet og det ene er energi og det andet er vand.

  Elselskaber i Danmark opkøbes af spekulanter, strøm handles som en vare der skal tjenes på, derfor er strøm dyrt.

  Vandforsyningen bliver næste mål for EU’s liberalisering og i Tyskland er man godt på vej, fordi vand er en vare der kan tjenes penge på.

  ”Eksemplet med Englands vandforsyning viser, at mere konkurrence på vandforsyningen kan have negative konsekvenser. Alt for høje priser med lav kvalitet og dårlig stand af faciliteterne på grund af minimale investeringer har negative virkninger for miljøet og forbrugerne.

  Ifølge konkurrence myndighederne gik næsten hele indtægtsvæksten til aktionærerne som udbytte. Til dato har kun et ud af fem huse i England en vandmåler. 80 procent af kunderne modtager faste fakturaer.

  Rørnettet er så forfaldent, at 40 procent af vandet siver væk og reparationer udføres kun i nødstilfælde”. Citat slut.

  De der vælger med omtanke, bør vælge med pengepungen. Konsekvensen af EU’s liberalisering er fordyrelse.

  Cdu-pfinztal dot de
  Liberalisierung-und-privatisierung-der-kommunalen-wasserversorgung.

 11. Ole Madsen

  Hvis man skal vælge mellem 14 rådne æbler, er der nogen, der mener, at man ikke bør undslå sig, men bare vælge det mindst rådne.

 12. ino

  Asger har ret. Partierne har gennem årene afmonteret det danske demokrati. Vi er ikke længere herre i eget hus. Vi bestemmer ikke over hvem vi vil lukke ind. Det er overladt til konventionerne. Vi bestemmer heller ikke hvem vi vil smide ud. Og skulle nogen få den tanke at vi kunne forsvare os mod fremmede udefra, så kan de godt glemme det. Forsvaret fungerer ikke.
  Så hvad skal vi stemme om?
  Jo, vi kan da flytte lidt rundt på nogle håndøre til de ældre og de stakkels fattige børn, som sjovt nok bliver ved med at dukke op i debatten – fordi vi har en relativ definition på fattigdom der sikrer at der altid vil være relativt fattige uanset hvor rige de og vi er.
  Skolerne kunne måske også få lidt småpenge. Til ingen verdens nytte naturligvis. Politikerne har sikret at skolebørnene bliver dummere og dummere, både på grund af indvandringen og på grund af organiseringen af skolevæsnet.
  Man kunne også stemme for lidt flere bevillinger til politi og retsvæsen. Hvis ellers de gjorde job ordentligt.
  Om de gør det, vides ikke. For medierne har travlt med at fortie tingenes reelle tilstand. Lügenpresse og fake news kaldes de i udlandet. De lever op til navnet også i Danmark.
  Sundhedsvæsnet da? Nå, nej; de har for travlt med at “vaccinere” mod en mild influenza der kan kureres med billig medicin som medierne kører smædekampagner mod.
  Så er der bare den “grønne omstilling” tilbage – og afskaffelsen af sommertiden. Det sidste havde jeg nær glemt. Sommertiden kan end ikke Europas samlede kor af politikere finde ud af at afskaffe. Så hvorfor stemme på dem?
  Demokratiet er forbi. Det har udspillet sin rolle. Set herfra.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Danmark er på vej til det frie fald ned i en bundløs afgrund.
   For millioner af danskere kan det blive deres livs grimmeste
   nedtur og mareridt.

   Går man hen og stemmer på regeringspartierne S, SF, EL og
   R, eller på V, K, Lars Ulykkes parti eller “Alternativet” får
   man mere af det samme, altså at vi rykker endnu nærmere
   på det helt store sammenbrud. Vi har allerede set mange
   samfunds-funktioner kollapse helt eller delvis, men det kan
   sagtens blive meget værre om kort tid.

   Vi står på randen af katastrofale tilstande, og det vil være
   klogt at stemme på DF og Messersmidt, NB eller DD. De
   er langtfra at være perfekte partier, men er i det mindste
   ikke helt så ligeglade med Danmark som de øvrige partier.

 13. Wiens redning skete 1683

  Michael Andersen har ret i at hvis el, vand og
  varme overlades til monopoler og kapitalfonde,
  kan det blive meget ubehageligt for almindelige
  mennesker.

  Ole Madsen har også ret, i at man gør bedst i at
  sortere æblerne. De pt. tre mindst rådne æbler
  er nok NB, DD og DF.

  Fravælges alle æblerne ved at være sofa-vælger,
  svækkes demokratiet endnu mere, og det har vi
  ikke råd til. Vores fremtid hænger allerede i
  en tynd tråd.

 14. tavsen

  Mærkeligt at denne oplysning ikke har bundfældet sig. Ingen borgerlige politikere, der kunne stille spørgsmål ???

  HVORFOR mangler der stadig plejepersonale, når Mette har ansat ikke færre end 32.736 nyansatte i offentlige fuldtidsstillinger i perioden 1. juni 2019 – 1. juni 2022

  https://denkorteavis.dk/2022/under-mette-frederiksen-den-offentlig-sektor-er-foroeget-med-over-30-000-fuldtidsansatte-men-ikke-til-sundhedssektoren/

  Medens danske virksomheder skriger på arbejdskraft og er bekymret for eksporten, har statsminister Mette Frederiksen (S) holdt ansættelsesfest i den offentlige sektor.”

  1. Massemedierne skjuler og fortier alt muligt

   MÆNGDEN AF HYKLERI, LØGN OG POLITISK
   GALSKAB ER EN BOMBE UNDER VELFÆRDSSTATEN

   Ja, næsten 33.000 kolde hænder
   ansat i diverse bureaukratier. Og et minus
   på yderligere 2800 sygeplejersker og læger.
   Flere overlæger siger at sundhedsvæsnet
   er ramt af kaos, og de advarer mod både
   Mette Fupsens og Lars Ulykkes politik.
   Mette kræver at andre skal vise VILJE til
   at hjælpe sygdomsvæsnet og psykiatrien,
   selv har hun ladet det hele sejle i små fire år.

   Ifølge nettet foregår der massemord forklædt
   som sundhed og omsorg til børn, voksne og
   ældre. Og der er planer om at smadre land-
   bruget, små virksomheder og hele middelklassen.
   (Snaphanen, Document, Hodja, Youtube, 24nyt
   og “Klimadebattens sataniske vers” mv.)

   Vi kan ikke stole på hverken systemet, partierne,
   taburetklæberne, DR, TV2 eller pressen. Og woke
   kliker og andre perverse grupper fylder mere og
   mere. Og pladderhumanister og rabiate femi-
   nister undergraver alt.

   Der er ikke andet at gøre end at få nye folk og
   partier på banen. Måske hjælper det ikke, for
   verden er ligesom ramt af en moralsk og mental
   nedsmeltning, men det er vores eneste chance
   for at undgå det totale kaos og barbari.

  2. Piotr

   @ Tavsen. 31/10/2022 at 10:29

   Som en kolbøtte af en slimet levebrødspolitiker ville have svaret:
   “jamen ØH, det er et rigtig godt spørgsmål”

   Stem NB! P.

 15. Finn Elholm

  Kan – som sædvanligt – kke siges bedre end Asger Aamund gør det.
  Personligt svinger jeg mellem at blive hjemme og møde op og stemme blankt. Uanset hvad jeg gør, kommer det ikke til at gøre nogen forskel.
  De nye små partier er ikke bedre end de gamle. De har bare ikke så mange lig i lasten. Nye borgerlige bukkede eksempelvis under for pres og gav opbakning til en lov, der tillod mere elektronisk overvågning af befolkningen og Liberal Alliance tillod alle Mette Frederiksens autoritære indgreb i begyndelsen af “pandemien”. (Vandopslag har selv efterfølgende erkendt, at det var en fejl, men det kan man jo ikke bruge til noget og det rejser tvivl, om den unge mand nu også er tilstrækkeligt funderet.)
  Asger Aamund er manden !

  1. Piotr

   @ Finn Elholm!

   Hvis du stemmer blankt , er det en stemme på mere af MetteFUSK!

   HVis vores fædreland skal ud af dette socialistiske tyranni, må vi sige fra!

   Stem NB!

 16. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

  HVAD ER DET FOR ET PRES NB
  bukkede under for, og hvad er det for
  en elektronisk overvågning? Er det den
  med kameraer til at registrere og filme
  overfald og vanvidskørsel? Van Opslagh
  har dummet sig et par gange, mest mht.
  forfølgelsen af Inger Støjberg. Hvad Mettes
  diktatoriske indgreb angår, var ALLE partierne
  og ALLE journalisterne mundlamme og stod
  som måbende får der havde slået hjernen fra.
  (véd dog ikke om NB, DD og DF var inviteret
  med til det famøse pressemøde hvor mink-
  branchen blev dødsdømt?)

  Når klima-tosser som dem fra Alternativet
  påstår at verden brænder, og at co2 snart
  vil udslette alt liv på planeten, er journali-
  sterne stadig tavse og opfører sig som
  får og nyttige idioter.

  Og mængden af fjolleri og plidder-pladder i
  mange af DRs udsendelser er nu så stor, at
  det er indlysende at DR tilstræber en
  fordummelse af befolkningen. Og hver dag
  omtales mænd på nedladende og hadefuld vis.

  Der meldes nu om at stadig flere danskere
  ryger på gaden. De må forlade hus og hjem
  pga. vilde prisstigninger. Regeringen har
  intet gjort for at skaffe effektiv hjælp.

  Der er også kaos i nem-idé og mit-idé. Mindst 25.000
  eller mange flere danskere vil blive ramt af denne
  tvangs-digitalisering.

  På hospitalerne og i psykiatrien fortsætter det sædvanlige kaos,
  og stadig flere patienter lider eller dør unødvendigt. Og i
  psykiatrien fortsætter man med at ignorere de pårørende,
  selvom det tit kun er dem som véd hvad der egentlig foregår.

  De små partier mv., NB, DD og DF er sandsynligvis bedre
  end de gamle partier, for så længe partier er små eller nye,
  er de sjældent så kyniske, selvtilfredse og arrogante som
  de gamle partier. Hvor pionererne og idealisterne for længst
  er væk og afløst af pampere og levebrødspolitikere.

  1. Niels Poulsen

   “Der er også kaos i nem-idé og mit-idé.”

   For ikke at nævne Bog & idé.

   Is this for real?

   1. Træt

    Er det alt du har, Jenny Psaki?

 17. tavsen

  14 partier er tilsyneladende mere end demokratiet kan kapere.

  Dengang, der var 16 partier opstillet på stemmesedlen, hørte vi ikke al den virak. Skyldtes måske, de nye partier dengang tilhørte rød fløj, og alt, hvad der fremmer socialismens sag, er godt. Og skal ikke miskrediteres

 18. tavsen

  DR’s ensidige fortællinger om SF har båret frugt. Formanden/k er valgt som den mest troværdige partiformand/k

  At hun er boligspekulant går upåagtet hen.

  https://www.bjoerknaes.dk/pia-olsen-dyhr-opkoeber-ejendomme-for-tosifret-millionbeloeb-og-kraever-opgoer-med-andres-boligspekulation/
  Samtidig med at Pia Olsen Dyhr igen og igen har tordnet mod boligspekulanter, har hun ikke kun selv tjent millioner på netop ejendomshandler – men også geninvesteret dem i meget eksklusive ejendomme.”

  ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/efter-milliongevinst-koeber-lejlighed-for-otte-millioner/8525057
  Af tingbogen fremgår det, at den 49-årige SF-formand og hendes 56-årige mand overtog nøglerne til hjemmet 1. februar i år. Det betalte de 7.995.000 kroner for.”

 19. Hvor er vi på vej hen?

  Vi lever i en farlig tid. Uduelige politikere og snakkehoveder
  er ved at omdanne samfundet til en jungle fuld af trusler
  og rovdyr. Det må tilrådes at følge med her, hos Hodja,
  Snaphanen og Document etc.

 20. Michael Andersen

  Valget står mellem mere usikkerhed og omtanke.

  Foran os står EU’s opgør med Kina og begrundelserne skal man ikke lade sig narre af.
  Det handler formentlig om at trække produktionen hjem til lobbyisternes energipriser og lobbyisternes arbejdsvilkår. Forbrugerne bliver tabere.

  Den hjemmelavede vindmøllestrøm har danskerne ingen glæde af, fordi strømmen først skal runde markedsspekulanterne, der gør strømmen mindst ligeså dyr som strøm fra kul eller gas.

  Et opgør med de ældgamle og utidssvarende konventioner blev det heller ikke til, på trods af, at alle kan se problemerne ude i fremtiden.

  Danmark og danskerne står i problemer til halsen, både hjemme og ude. Man plejer at sige der skal være ro og orden hjemme, før man kan løse problemer ude.

  Danmark har brug for en pause fra EU og fra konventionerne. Danskerne fortjener at blive herre i eget hus med en associeringsaftale, tidssvarende konventioner og en energipolitik der gavner.

  Mere af det samme, betyder at man gambler med friværdierne, pensionsopsparingerne og velfærden.

 21. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Mette og S har påført danskerne en social katastrofe.

  Er S et asocialt parti? Er det det eneste folkefjendske
  og landsskadelige parti? Eller er der flere af slagsen?

 22. Frihed er det bedste guld

  …som sol bestråler over muld,
  lad den dit smykke være! Ja, dersom
  du dig selv har kær, da hold den mer
  end osv.

  Først forekom det mig at det var
  umuligt at beslutte sig når der var
  14 partier. Men så steg en stor og
  strålende stjerne op på en natsort
  himmel. Og pludselig så jeg klart
  hvilket parti der var det rigtige.
  Nemlig det eneste der er både
  klogt og fornuftigt. Nemlig partiet
  som i ramme alvor har foreslået
  at omdanne motorvejene til cykelstier.
  Endelig et parti der vil løse Danmarks
  trafikproblemer og gøre noget for os
  der er cyklister. Hurra, hurra… 🙂

 23. Frihed er det bedste guld

  I får lige et vers mere fra den gamle
  højskolesangbog 1969, nr. 288:

  Der truer os i tiden
  en ond, usynlig magt:
  vor egen sikre viden,
  som sprængte med foragt
  den skænkede natur
  og nedskrev Adams billed
  til skyggen på en mur

  Der er seks vers mere

 24. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  De fleste politikere stjæler dit land,
  dine byer, vores boliger, vores kvinder, vores
  penge, vores børn, vores skoler, hospitaler og
  meget mere, og de stjæler dine rettigheder,
  din tid, dine børn, din frihed og dine fremtids-
  muligheder, dit privatliv, din fred, sikkerhed
  og meget af din fritid og hjemmets grundlovs-
  beskyttelse…….. blot for at forære det hele væk
  til fremmede fra Afrika og Mellemøsten.

  Tænk over det inden du stemmer.
  Og se “ensidig grøn tysk politik ramt af virkeligheden”
  hos Hodjas blog. Og se under dannebrogsflaget.

  Stem DF, NB eller DD.

  1. Manden de kaldte Æsel

   Det er majoriteten af danskerne ligeglade med, de skal bare ligge i en sofa og proppe sig.

 25. Gud bevare Danmark

  DF er det eneste parti der vil give direkte og effektiv
  hjælp til de danskere der er så hårdt ramt af vilde
  og ekstreme prisstigninger på energi og varme, at
  de kan miste hus og hjem.

 26. Michael Andersen

  Erhvervslivet og driftige danskerne får ikke den regering de har fortjent.

  Magtfordelingen bliver grumset og utilfredse vælgere skubbes ud på yderfløjene.

  Vinderen af valget er mediestøtten og taberen er den danske model.

  Djøfferne glæder sig og resten af Danmark går usikre tider i møde.

 27. Partiers og mediers mangel på ærlighed er en bombe under velfærdsstaten, dens fred, økonomi og kultur

  Valget er tæt på at være en katastrofe,
  som vil bane vejen for mange flere
  katastrofer og en endeløs række af
  ulykker og skandaler. En medvirkende
  årsag er at alt for få læser de frie og
  oplysende net-aviser, Aamunds blog,
  Snaphanen, Hodja og 24nyt osv. Og
  ingen har sendt pjecer eller bøger
  ud til de danske hjem om hvor tæt
  vi er på afgrunden. Hvorimod MSM
  har fyldt borgerne med vås, ævl og
  løgn fra morgen til aften. Om få år
  er det slut med Danmark, medmindre
  der sker nogle mirakler.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *