FREMAD MOD FORTIDEN

Aviser og tv ligner for tiden et spil scribble, der er ramt af lynet. En lavine af bogstavkombinationer skyller ned over vælgerne. Vil A danne regering med M og B. Eller med F og Ø? Og hvad med V, I og Å? Skal Æ holdes uden for eller ind i varmen sammen med C? Alt er muligt, men ingen ved, hvad der er sandsynligt. Under valgkampen var der ingen partier, der kunne fremlægge langsigtede, strukturelle reformløsninger på vores vigtigste problemområder, som er økonomi, energikrise, forsvar, sundhed, arbejdsformidling og indvandring. Alle partier kunne kun fremlægge akutløsninger i form af økonomiske røde kors-pakker til trængte faggrupper. Den forløbne valgperiode har da heller ikke budt på de nødvendige reformer, der kunne skabe vækst og fremgang for det danske samfund. Vi fik lappeløsninger og politiske broderier, der ikke førte nogen vegne hen. Der er ikke noget, der tyder på, at de nu 12 partier i Folketinget kan finde på noget bedre i den kommende valgperiode.

Hvis man vil forstå de enorme samarbejdsvanskeligheder, der tårner sig op i folkestyret, må man frigøre sig for en række vrangforestillinger, der plager medier og politikere. Borgerne bliver fra morgen til aften hjernevasket med hule fraser om rød og blå blok, om de borgerlige og de socialistiske partier, som kæmper om magten. Set i DR og TV2’s optik er de blå partier kun ude på at berige sig og rage til sig, sådan som Sven Auken elegant formulerede det: ” I den borgerlige verden er enhver sin egen lykkes smed. Og fanden tager de sidste!” De røde partier ses derimod som solidariske bevægelser, der tænker på andre end sig selv. Her er der folkeligt fodslaw. Her bekæmper man uligheden, og her sørger man for, at få har for meget og færre for lidt. Alt dette er imidlertid en illusion. I virkeligheden skal man dele Folketingets partier op i vækstpartier og fordelingspartier. Vækstpartierne har alle i deres partiprogrammer en passage, der opstiller økonomisk vækst som den afgørende betingelse for samfundets velstand, der igen er forudsætningen for den velfærd, som rummer livskvaliteten for den moderne dansker. Vækstpartierne i det nye Folketing er Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige, Konservative og ja, selv de Radikale.

 Fordelingspartierne derimod interesserer sig ikke for at skabe økonomisk vækst i samfundet. Det må erhvervslivet selv ligge og rode med. Målet er i stedet at fordele velstanden på en måde, så der opstår maksimal lighed i samfundet ved, at alle såkaldt svage grupper bliver tilgodeset. Det drejer sig dog hovedsageligt om de vælgerskarer, der er knyttet til fagbevægelsen. Fordelingspartierne er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet. Som Mette Frederiksen udtalte, da hun blev valgt til formand for Socialdemokratiet: ” Jeg er ikke interesseret i at diskutere reformer. Jeg ønsker at drøfte, hvordan vi fordeler det, der ligger på bordet i dag”.  I virkelighedens verden er det i mange årtier ikke lykkedes vækstpartierne at skabe et flertal for en vækstpolitik. Og også fordelingspartierne har haft svært ved at etablere politisk slagkraft for en dramatisk omfordeling af samfundets goder. I stedet har vi set, at en vækst-regering som Anders Fogh Rasmussens i 2001 måtte alliere sig med et fordelingsparti ( DF) for at opnå et parlamentarisk grundlag. Og senere måtte Helle Thorning lukke vækstpartiet, de Radikale ind i regeringen for at kunne blive siddende.

 Disse kombinationer sammenholdt med hverdagens tvangsarbejde hen over midten betyder, at reformkræfterne ophæves af fordelingsbremsen. Og den rene fordelingsstrategi udviskes af vækstkræfterne. Resultatet var, at den liberale Fogh modstræbende måtte føre socialdemokratisk socialpolitik og, at Thorning mod sin vilje måtte acceptere en radikal økonomisk politik. Når man modregner vækst og fordeling, bliver resultatet hverken robust vækst eller fuld fordeling, men en udvandet og bleg vanskabning, der hverken er fugl eller fisk. Det er lige her, vi står efter valget i tirsdags. Og det er lige her, vi har været de sidste årtier, i et politisk ingenmandsland, hvor visioner og reformer visner og dør.  Hverken vækst- eller fordelingspartierne opnåede flertal ved dette folketingsvalg. Alt er således som før. Og man skal ikke tro, at Lars Løkke med Moderaterne gør sin entré som frelsende reform-engel i en ny regering. Lars Løkke er som alle moderne politikere ikke resultatbevidst, men procesorienteret. Kompromiset, forliget er målet, ikke resultatet. Den politiker, der bringer forligene i hus, er i Danmark først blandt ligemænd. Også selv om nyttevirkningen er sølle og forandringerne udebliver. Se bare på sundhedsplatformen, skolereformen, politireformen og den grønne omstilling. Det er jo så moderne at have en flydende seksuel identitet. Har man ikke det, er en flydende politisk identitet jo heller ikke at foragte. Og den besidder Lars Løkke i fuldt mål. Han har vist, at han i dag er både liberal og socialdemokrat  alt efter, hvad situationen kræver. Eller som Groucho Marx proklamerede i en rolle som politiker: ” Dette er mine urokkelige holdninger og faste overbevisninger. Og kan De ikke lide dem, så har jeg også nogle andre!” Løkke repræsenterer den fusionerede vækst- og fordelingspolitik i skikkelse af en forligskamæleon, der er til fals for den højestbydende. Det giver forlig hen over midten, men ingen reformer.

Uanset den kommende regerings sammensætning og parlamentariske grundlag, kan vi  således ikke forvente en konstruktiv forskydning af dansk politik over mod reelle og banebrydende reformer. De store problemområder i Danmark ligger fortsat politisk brak, og de næste fire år er der ikke udsigt til forbedring. Men vi er jo vant til turen.

3. november 2022.

50 Thoughts to “FREMAD MOD FORTIDEN”

 1. Michael Andersen

  Den 30. oktober skrev Jalving i JP:

  ”Problemet for de venstreliberale borgerlige partier er ikke alene, at venstrefløjsere er bedre venstrefløjsere, og at socialdemokrater er bedre socialdemokrater, men også at Mette Frederiksen på flere måder er bedre til at være konservativ end det parti, der smykker sig med titlen”.

  “På tirsdag får Venstre og De Konservative som fortjent”.

  De to traditionelle borgerlige partier har overtaget venstrefløjens trosbekendelser, derfor fik de som fortjent. Et andet og større eksempel er adoptionen af klimaideologien.

  Hvorfor vil de borgerlige ikke være borgerlige men hellere tabe til den ægte vare?

  Derfor taber de borgerlige med et brag på tirsdag
  JP. 30/10.2022

  1. Michael Andersen

   PS. Opgjort i stemmer fik blå blok og Moderaterne tilsammen 1.797.475 stemmer og rød blok 1.731.667 stemmer, men en optællingsregel fra 1953 favoriserer store partier og stabilitet med tillægsmandater. Rød blok vandt på en teknikalitet, ikke på politisk tilslutning.

   Første opgave for et nyt folketing bør være at sikre at det er folkets stemmer der afgør valget.

   1. Frants Madsen

    Til rød blok skal du vel også lægge stemmerne fra Nordatlanten?

   2. E. Frederiksen

    Første opgave for et nyt folketing bør være at sikre at det er folkets stemmer der afgør valget.
    Helt enig Michael.

  2. Jette

   De borgerlige, taber endnu mere – hvis de indgår i Mette Frederiksens regering.
   Borgerlige stemmer – som ønsker borgerlig politik, vil rykke sig endnu længere til højre.
   Det giver så mere vind i sejlene til Æ, I og D….
   Måske er det ikke så ringe endda?

 2. Niels Knudsen

  Man undres over hvorfor Færøerne – som fortsat forsyner russerne – og Grønland fortsat skal have så stor indflydelse på dansk politik?

  1. Piotr

   @ Niels Knudsen!
   Det må siges at være et ret specielt fænomen. At 2 grønlandske mandater bliver afgørende for 5 millioner danskeres hverdag, det virker ikke spor demokratisk.

   Disse eskimoer taler om Rigsfællesskab, demokrati samt at deres parlament til enhver tid har ret til 2 pladser i FT, det står i Grundloven. Blot for at retfærdiggøre at de skal have to mandater i FT. Hvorfor det?
   Stemte Grønland til deres parlament d. 2. November eller stemte de bare om hvem de 2 pladser i FT skulle gå til?

   Man skal hvad folkeregister adresse i DK for at stemme til FT-valget.
   Har eskimoerne adresse i DK? Det har de vel via Rigsfællesskabet. OG, derfor har eskimoerne indflydelse på FT´s sammensætning. (eller?)
   MEN, hvorfor har danskerne så ikke indflydelse på sammensætningen af det grønlandske parlament?
   ER danskerne udelukket på grund af det grønlandske selvstyre?
   DK har også selvstyre, vi er faktisk en suveræn stat(lidt i nu!)

   At, der findes denne “kattelem” hvor eskimoerne kan tilbyde sit mandat, til højest bydende parti i DK har intet med demokrati at gøre!

   Som MA skriver, om denne tåbelige optællingsregel fra 1953, at det største &stabile parti skal til gode ses med tillægsmandater….WTF!
   Stabilitet? der har FUSKen diskvalificeret sig selv, ved at erkende, at hun ikke kender Rigets Grundlov.

   Hele det parlamentariske system skriger på en reformering til moderne tider.
   Hvorfor betragter politikere dette offentlige embede som deres livs lange karriere?
   2 mandat perioder Max!
   179 medlemmer? 75% af dem er ukendte. 37 medlemmer ville være tilstrækkeligt! Lad dem få en rigtig fed løn mens de 8 år.

   14 partier stiller op(rent gedemarked). Hæv spærregrænsen til til 5%.
   Hvorfor skal FT betale partimedlems-støtte(opkrævet over skatten!), så vidt jeg ved, DKK 275.000, pr måned pr medlem! Det må da være op til partierne+deres medlemmer, at støtte deres egne repræsentanter på borgen.

   Hvorfor har vi ikke Direkte demokrati som i Schweiz? Alt hvad der koster om 50 Millioner skal der stemmes om. Afstemninger kan afholdes 2-3 gang om året. Kan let gøres via internettet, vi er alligevel tvangs-digitaliserede i for vejen.

   Ingen kolBøtter på hoPPeBorgen, skal have ændre noget som helst i det parlamentarisk styre, eller i deres aflønning (frynsegoder)/pensioner og aftrædelses-godtgørelser.

   SIAD! P.

   1. Karsten Lund

    @Piotr

    Jeg er helt enig med dig i, at det hverken er demokratisk eller økonomisk fordelagtigt, at vi i Syddanmark indimellem skal opleve at blive kastet rundt i den indenrigspolitiske arena af nordatlantiske folketingsmedlemmer.

    Hvem husker ikke dengang i 1986, hvor den såkaldte konservative statsminister, Poul Schlüter, fik vedtaget påskepakken med én stemmes flertal?
    Den udslagsgivende stemme i folketingssalen tilhørte den færøske MF’er Oli Breckmann.

    Oli Breckmann var naturligvis snu nok til at sikre Færøerne og Grønland forhøjede tilskud for hans stemmeafgivelse samtidig med, at alle de afgiftsforhøjelser som syddanskerne blev påført naturligvis ikke gjaldt for Færørerne og Grønland.

    Interesserede kan læse mere om påskepakken her:
    https://fremskridtdk.wordpress.com/2008/10/21/et-opgivende-knaefald-for-tidligere-fiaskoer/

  2. E. Frederiksen

   Niels, det bør virkelig også ændres.

 3. Henrik Wegmann

  I Danmark sætter de landsdækkende, statskontrollerede medier den politiske dagsordenen. De bestemmer, hvad valgets “store” temaer er, og gennem massiv propaganda følger de næsten vælgerne ind i stemmeboksen og hjælper dem med at sætte krydset.

  Mediernes magt ligger ikke i lommen på politikerne, som mange tror, men i lommen på den højere embedsstand, som er stærkt venstresnoet efter mange år selvsupplerende ansættelsespolitik. Danske politikere bestemmer stort set intet, men er blot højt betalte statister i et pseudo-demokrati.

  Med et vælgerkorps, der således er manipuleret til på rygmarven at tænke socialistisk, har den tidligere blå blok helt opgivet at være borgerlige. De har iklædt sig socialistiske gevandter for dog at få en del af de krydser, der bliver sat på valgdagen. Men det virkede ikke. Er man socialist, kan man jo lige så godt stemme på den ægte vare, og tilhører man den lille gruppe af overbevist borgerlige vælgere, så prøver man i desperation at stemme på nye partier, der hævder at være borgerlige. Derfor er tre af de tidligere så store falskt-borgerlige partier, K, V og DF, nu stort set nedsmeltede.

  Men den nye mandatfordeling og de nye ansigter i Folketinget kommer ikke til at gøre nogen forskel overhovedet. De ledende i embedsværket kører “butikken” videre, som de hele tiden har gjort. Og imens tror de mange nærmest barnligt naive politikere, hvoraf kun få har nogen egentlig erhvervserfaring, at det er dem, der bestemmer.

  Man græmmes.

  1. Jc Holland

   🎯🎯🎯🎯🎯🎯

  2. Steen Wrensted Jensen

   Korrekt: så længe der ikke eksisterer en slagkraftig borgerlig presse, nytter det hele ikke noget; alt forbliver ved det gamle, – desværre!

 4. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  De daglige aviser, radio- og tv-udsendelser forvandler
  mange af deres “kunder” til politiske idioter. Hvad man
  tydeligt kan se af valgene. Denne gang har massevis
  af danskere stemt til skade for sig selv. De har stemt
  på Moderaterne, Alternativet, S og SF, fire partier som
  er radikale, rabiate, woke, folkefjendske og klima-forrykte
  eller i ledtog med WEF, EU og FN. Hvad V og K angår,
  er Jacob Sprællemand en radikaler forklædt som borgerlig,
  mens Pape kun er kvartvejs konservativ.

  De vælgere som stemte på Lars Ulykkes parti og Alterna-
  tivet, må man formode er uvidende, overnaive og uden
  jordforbindelse. Men at stemme på S der har begået så
  mange skandaløse fejl og svigt siden 2019, tyder på en
  ekstremt dårlig hukommelse. Eller på blindhed og fakta-
  resistens. Har man allerede glemt mink-skandalen, at
  sundhedsvæsnet har fået lov at forfalde i 3½ år, at de
  hysteriske restriktioner m.m. har smidt over 100 milliarder
  kroner i kloakken, at “vaccineringen” var en fiasko med
  mange grimme bivirkninger, fortsat indvandring til en
  pris på milliarder plus kriminalitet og utryghed, energi-
  krisen, inflationen, manglen på 5000 sygeplejersker
  og læger, et skadet efterretningsvæsen, et forsvar så
  udhulet at der kun er skyggen tilbage, en retssikkerhed
  der ligger i grus, osv., osv. MSM forvandler åbenbart
  vælgerne til hjernedøde zombier.

  Noget som viser at det er en stor fejl at man ikke har
  sørget for at udbrede kendskabet til net-aviserne, der for-
  syner danskerne med store mængder af nyttige og vigtige
  oplysninger. I modsætning til MSM som fylder folk med
  halve og kvarte sandheder plus fjollet underholdning.

  Skandalerne og tåbelighederne omkring Lars Ulykke og
  Alternativet var åbenbart også gået i glemmebogen. De
  to partier vil tilføje os alvorlige skader og ulykker i
  de kommende tre-fire år.

  (sagt i en parentes: DF enorme nedtur skyldes først og
  fremmest DF-Tulles uduelighed, plus at nogle i toppen
  og baglandet lod ham fremture)

  Valgets udfald er en katastrofe, som vil føre Danmark
  endnu længere ud i sumpen med kviksand og giftigt kryb.
  Intet tyder på at flertallet af danskerne forstår hvor tæt
  økonomien og civilisationen er på at bryde sammen.
  Det er ellers klart lagt frem i Aamunds artikler samt hos
  Snaphanen, Hodjas, Tucker Carlson, Document, 24nyt,
  Black Pigeon og den korte avis.

  Læs om globalisternes og de rødes uhyggelige planer
  for hvad de vil gøre ved danskerne til næste år.

  Titanic-Danmark er blevet en dødssejler på vej mod
  havets bund.

  1. E. Frederiksen

   Enig – Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   En stor fejl, at man ikke har
   sørget for at udbrede kendskabet til net-aviserne, der forsyner danskerne med store mængder af nyttige og vigtige oplysninger.

   I modsætning til MSM som fylder folk med
   halve og kvarte sandheder plus fjollet underholdning.
   Borgernes hukommelse må være meget kort eller manglende interesse for vigtigheden af at sætte kryds.

 5. Claus Jessen

  Asger rammer i sin analyse endnu en gang så præcist, at det gør ondt langt ind i knoglerne.
  Vi får ingen reformer – kun nye lappeløsninger på de gamle lapper, som i den hellige fordelingspolitiks navn er blottet for stringens og målrettethed.

 6. Niels Poulsen

  Den analyse holder ikke vand, da Socialdemokratiet abonnerer på konkurrencestaten (åbent under Bjarne Corydon og Helle Thorning-Schmidt, mindre åbent, men de facto under Mette Fredriksen). Det vil meget forenklet sige, at Danmark opfattes som en virksomhed på det globale marked, og at det handler at optimere danske virksomheders konkurrenceevne og dermed vækst.

  Vi er alle sammen at betragte som ansatte i konkurrencestaten. Men staten kan i modsætning til en privat virksomhed ikke fyre den middelmådige ansatte/borger. Så de svage skal aktiveres og kvalificeres. “Noget for noget”. “Gør din pligt, kræv din ret.” (Mette Frederiksens opdaterede version). Det er konkurrencestatens moralske opråb for at disciplinere de ansatte/borgerne, så nationens konkurrenceevne kan optimeres. Dvs. det har intet med omfordeling og sociale rettigheder at gøre mere.

  Men det bliver endnu mere pinligt for Aamunds utidssvarende analyse. For nylig gennemførte den daværende britiske premierminister, Liz Truss, topskattelettelser og sænkning af selskabsskatten. Enhver liberalists drøm, skulle man tro. De finansielle markeder var imidlertid modstandere af den liberalistiske politik, som ville have virket som benzin på bålet med hensyn til den stigende inflation.

  Her er en pinlig video med den arrogante Truss. Først beder hun om at få demonstranterne fjernet. (Hun blev selv et stykke tid efter på vanærende måde fjernet fra sin post). Så taler hun lige som Aamund om vækstpartier og antivækstpartier (anti-growth coalition). På et tidspunkt råber hun “Vækst, vækst og vækst.” Hun er den rene vare, som Aamund tilsyneladende ønsker for det danske samfund.

  https://www.youtube.com/watch?v=oXXvTAoi02o

  Det samarbejdende folkestyre, vi har i Danmark, og de brede forlig, som bliver indgået, er vist ikke så ringe endda.

  1. Michael Andersen

   Forudsætningerne for konkurrencedygtighed, er uddannelser i topklasse, billig energi, arbejdstageres mobilitet, en lav rente og stabil pengepolitik samt ringe inflation.

   I stedet bliver vores uddannelser dårligere, energien dyrere, arbejdstagerne bundet, rente og pengepolitikken knyttet til ECBs gældspolitik og stigende inflation. Dertil kommer rentestigninger på Danmarks samlede gæld, der er på 40 % af BNP samt fremtidige krav fra EU om deltagelse i en fælles gældspolitik og opgøret med Kina.

   Det er ikke forkert at antage at pensionsopsparingerne, friværdierne og velfærden er truet.

   Tillykke Hr. Niels Poulsen, med endnu en pokal som mester i sort snak om statens konkurrenceevne.

    1. Michael Andersen

     Konkurstallet for oktober måned slår rekord med det højeste antal konkurser for måneden i statistikkens historie.

     Kursniveauet i oktober måned ligger nu over finanskriseniveau og 268 virksomheder med beskæftigelse gik konkurs i oktober.

     Under finanskrisen var rekorden for oktober måned ”kun” 259 virksomheder. Det betyder også, at 1.442 personer – omregnet til fuldtid – har mistet jobbet.

     Konkursniveauet slår nu finanskrisen
     24nyt

    2. Piotr

     @ NP!

     TV2 ?. Seriøst NP?

     SIAD! P.

  2. Piotr

   @ NP! “Det samarbejdende folkestyre” ja-tak for kaffe! det har MetteFUSK da fuldstændigt manet i jorden, med hendes dødsdom over alle mink, FE-sagen og ikke mindst Corona-pandemien.
   “Gør din pligt, kræv din ret.” ja, også glemte du lige “og tage dit ansvar”!
   MetteFUSK og hendes alt kontrollerende styreform, har bragt danskerne og vores fædreland tættere på statsbankerot end Anker formåede.
   “Det samarbejdende folkestyre” rend mig!

   SIAD! P.

   1. Niels Poulsen

    Mig bekendt er statsministeren gået til valg på at danne en bred regering hen over midten for at kunne skabe fremtidens økonomiske reformer. Det kan ikke lade sig gøre med Enhedslisten. Derfor må hun have Moderaterne, Konservative eller Venstre med. Det bliver spændende, om Konservative og Venstre fastholder blokpolitikken.

    1. Jette

     Ja, det har du ret i – ansvarlig ,økonomisk politik og Enhedslisten, hænger ikke sammen.
     Men det handler ikke om blokpolitik, det handler om tillid…
     Danmark er en retsstat, og man kan ikke retfærdiggøre en Statsminister, der har handlet groft uagtsomt og har brudt grundloven.

   2. Michael Andersen

    Valgresultatet er endnu ikke endeligt.

    Danmarks statistik har endnu en gang udsat opgørelsen. DST kalder det ekstraordinære omstændigheder eller kvalitetskontrol.
    Formentlig er det et tillægsmandat til Socialdemokraterne der skal skabes sikkerhed omkring.

    Yderst usædvanligt.

    1. Michael Andersen

     Der bliver ikke ændret på mandatfordeling ved valget, oplyser Danmarks Statistik. Rød blok beholder flertal.

 7. Jc Holland

  USA. På tirsdag er der midtvejsvalg. På stort set alle vestlige medier er fortællingen lige nu at stemmer man på Republikanerne, stemmer man for diktatur og imod demokratiet, imod “Demokraterne”….

  DEMOKRATISK KAMBUCHEA
  HERE WE COME….!!!

  1. Ivan Dybdal

   Noget enig. Men du trækker det hårdt op Jc? OK, der skal skarp lud til skurvede hoveder! 🙂

   Jeg ved ikke hvad det er, der får “stort set alle vestlige medier” til at hade Republikanerne. MSM har efter min mening fået det hele vendt på hovedet. Det var jo Republikanerne, der i sin tid forbød negerslaveriet i USA, mens Det Demokratiske Parti i mange år kæmpede for at bevare det.

   Abraham Lincoln var den første Republikanske præsident. Han blev myrdet af tidens mest feterede skuespiller, John Wilkes Booth, som var aktivt medlem af Det Demokratiske Parti. Han hadede dem, der ville ophæve negerslaveriet i Sydstaterne. Derfor skød han Abraham Lincoln i teatret, mens han råbte han “Sic semper tyrannis! ” (således altid for tyranner!).

   Abraham Lincoln (1809-1865) blev skudt den 15. april 1865 i Ford’s Theatre i Washington D.C., USA.
   (Det var det første præsident mord i USA)

   1. Niels Poulsen

    Det er ikke korrekt, at John Wilkes Booth var medlem af Demokraterne.

    Han var medlem af partiet Know Nothing, som de færreste danskere næppe kender noget til.

    Her er et citat fra hjemmesiden for The Abraham Lincoln Historical Society:

    “During the 1850s Booth became politically active by joining the Know Nothing Party, an anti immigrant group whose purpose was to limit the influence of Irish and German Catholic immigrants.”

    Det oplyses også på den engelske version af Wikipedia.

    1. Ivan Dybdal

     John Wilkes Booth tilhørte Det Demokratiske Partis kamp mod ophævelsen af slaveriet. Han var måske – udover sin skuespil karriere – sikkert også anderswo engagiert . Han kæmpede mod ophævelsen af slaveriet ligesom Det Demokratiske Parti gjorde dengang. Det kan du ikke bortforklare. Prøv gerne igen 🙂

     Det er typisk venstreorienteret spin. Det får vi rigeligt af hele tiden. I kæmper for at forvride alle kendsgerninger til fordel for jeres hellige sag. Hvorfor gør i det?

     Muren og Jerntæppet og kommunismen faldt for 33 år siden. “Lev med det” ! 🙂

    2. Ivan Dybdal

     PS. John Wilkes Booth
     A vigorous supporter of the Southern cause, Booth was outspoken in his advocacy of slavery and his hatred of Lincoln. He was a volunteer in the Richmond militia that hanged the abolitionist John Brown in 1859. By the autumn of 1864 Booth had begun to plan a sensational abduction of President Lincoln. He recruited several coconspirators, and throughout the winter of 1864–65 the group gathered frequently in Washington, D.C., where they mapped out a number of alternative abduction plans. After several attempts had miscarried, Booth resolved to destroy the president and his officers no matter what the cost.

     On the morning of April 14, 1865, Booth learned that the president was to attend an evening performance of the comedy Our American Cousin at Ford’s Theatre in the capital. Booth hurriedly assembled his band and assigned each member his task, including the murder of Secretary of State William Seward. He himself would kill Lincoln. About 6:00 PM Booth entered the deserted theatre, where he tampered with the outer door of the presidential box so that it could be jammed shut from the inside. He returned during the play’s third act to find Lincoln and his guests essentially unguarded.

     Entering the box, Booth drew a .44-calibre derringer and shot Lincoln through the back of the head. He grappled briefly with Union officer Maj. Henry Rathbone (who, along with his fiancée, was in the box as the Lincolns’ guest), swung himself over the balustrade, and leaped off it, reportedly shouting, “Sic semper tyrannis!” (the motto of the state of Virginia, meaning “Thus always to tyrants!”) or “The South is avenged!” or both.
     (Klip fra Encyclopaedia Britannica. Jeg har selv den fra 1994)

    3. Niels Poulsen

     Ivan Dybdal skrev i sin første kommentar: “… John Wilkes Booth, som var aktivt medlem af Det Demokratiske Parti.”

     Jeg har undersøgt sagen og kan se, at Ivan Dybdals vildfarelse må stamme fra opslag på Facebook og Twitter, bl.a. et meme delt på Facebook-profilen The Rabbit Hole. Det er nok ikke det bedste sted at søge efter historisk viden.

     Her er en artikel, som afdækker forsøget på historieforfalskning af John Wilkes Booths politiske tilhørsforhold:

     https://www.factcheck.org/2022/04/posts-make-unfounded-claims-about-political-affiliation-of-john-wilkes-booth/

     “To my knowledge, there are no surviving statements in which John Wilkes Booth declares he is a Democrat, but merely saying so oversimplifies his politics,” Christian McWhirter, the Lincoln historian at the Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, told us in an email.

     “Booth’s political affiliations before the Civil War are a little murkier but he appears to have been a ‘Know-Nothing’ in the 1850s,” McWhirter continued. “This was a third party movement — known officially as the American Party — that for a time competed with the Republicans as the major second party replacing the collapsed Whig Party. The core of the Know-Nothing platform was opposition to immigration from various non-Anglo-Saxon groups, such as the Irish and Germans, along with Catholics.”

     1. Ivan Dybdal

      Jeg har aldrig set de kilder du nævner, som “Ivan Dybdals vildfarelse”.
      Det er Det Demokratiske Partis kamp dengang for at bevare negerslaveriet dengang i modsætning til det Republikanske Parti, som fik ophævet negerslaveriet.

      Jeg synes det er paradoksalt, at alle ‘politisk korrekte” nu skal hade det Republikanske Parti, der afskaffede negerslaveriet og nu skal elske Det Demokratiske Parti, som dengang kæmpede for at bevare negerslaveriet.

      Det er som jeg hører det holdningen hos de statsejede massemedier.

      Det var ikke en republikaner, der skød den førse republikanske præsident Lincoln, men det var John Wilkes Booth
      Booth kæmpede for at bevare negerslavriet og som var en fanatiker, der kæmpede for at Sydstaternes ret til at fortsætte med negerslaveriet, som Det Demokratiske Parti også kæmpede for dengang.

      Som der står i Btitannica:
      “John Wilkes Booth
      A vigorous supporter of the Southern cause, Booth was outspoken in his advocacy of slavery and his hatred of Lincoln.”

      Jeg tror på Britannica 🙂

    4. Niels Poulsen

     Tiden omkring den amerikanske borgerkrig er en kompliceret historie. Det er interessant, at Know Nothing (John Wilkes Booth) og Republikanerne (Abraham Lincoln) begge opstod ud fra det kollapsede Whig-parti, som McWhirter skriver.

     1. Ivan Dybdal

      Enig i at tiden omkring den amerikanske borgerkrig er en kompliceret historie (hvis man ikke kan se grundstrukturen i den).

      Men det VAR jo Republikanerne, der i sin tid ophævede negerslaveriet i USA, mens Det Demokratiske Parti i mange år kæmpede for at bevare det.

      Efter min mening er det et langt stykke de samme grundholdninger, der stadig præger de to partier.

      Frihed contra tvang. Liberal stat mod socialstat. Trump mod Biden.

      Midtvejsvalget i USA på tirsdag siger måske noget om, hvilken side USA vil hælde til fremover?
      Til højre eller venstre?

     2. Niels Poulsen

      Det er ikke en korrekt fremstilling. Demokraterne i Nordstaterne var splittede og delte sig i War Democrats og Copperheads. War democrats støttede Unionen og Abraham Lincoln. Derfor er det en overforsimpling at sige, at Demokraterne kæmpede imod slaveriets ophævelse.

      Angående at se grundstrukturen i tiden omkring den amerikanske borgerkrig. Den populære fremstilling er, at Abraham Lincoln ophævede slaveriet af idealistiske grunde. Det er al ære værd. Der er imidlertid en anden og mere prosaisk årsag. I de industrialiserede nordstater havde man brug for de sorte som arbejdskraft på fabrikkerne og som skatteydere. Det var ikke rentabelt for et moderne samfund at opretholde slaveriet. I de mere tilbagestående landbrugsstater i Syden var godsejerne afhængige af massevis af ulønnet arbejdskraft i plantagerne. Slaveriets ophævelse ville derfor betyde en omkalfatring af deres levebrød og levestil.

      Man kan sige, at det var et sammenstød mellem en ny verden (nord) og en gammel verden (syd), mere end det var et sammenstød mellem forskellige politiske positioner.

      Jeg vil sammenligne det med vor tids kamp om klimaet. Fortalerne for den grønne omstilling og de alternative energikilder repræsenterer den nye verden. Klimabenægterne og fortalerne for fossile brændstoffer repræsenterer den gamle verden. Det nye og det gamle er i evig eksistenskamp med hinanden. Det gamle er dømt til at gå under. Det er i grunden grumt. For man bliver jo selv gammel en dag og til en surmulende repræsentant for en verden, som ikke er mere.

      Slut herfra

     3. Ivan Dybdal

      Niels Poulsen. 05/11/2022 at 16:22.
      Det er en flot klassisk marxistisk klasseanalyse til en høj eksamenskarakter.

      Det er fra den store tabel, men det forklarer , efter min mening ,ikke hvad der skete.
      Det forklarer heller ikke hvorfor alle ifølge statens tv, skal hade republikanerne i dag.

 8. Ivan Dybdal

  Indfør ytringsfrihed i DK. Afskaf statens DR&Tv2 og al øvrig statsstøtte til andre medier. Lad folk selv betale for hvilke medier, de vil købe uden statens styring og indblanding. Så får vi et mindre rødt folketing. Hvor svært kan det være? 🙂

  1. E. Fredeeriksen

   Bravo Ivan, god ide.

 9. Thomas Poulsen

  Danmark består at lappeløsninger kig blot på vores skattelovgivning.

  Som min gamle professor i skatteret sagde, det danske skattesystem er en Fordt T eftermonteret med turbo og spoiler, men det er stadig en Ford T.

  Halve løsninger, hen over midten er en del af vores DNA.

 10. Hvor er vi på vej hen?

  Det må tilrådes at læse artiklen “Fire måneder til dommedag”
  hos 24nyt. Og så har Snaphanen nogle videoer og artikler
  som viser at EU, WEF og andre er i gang med noget som er
  lige så makabert og uhyggeligt som forfølgelsen af armenerne,
  jøderne, indianerne og de kristne i Mellemøsten og Afrika.
  Med den forskel at denne gang er det europæerne og
  skandinaverne som står for tur.

 11. Michael Andersen

  Der er flest vælgere til den blå side. Det er sidste udkald for flere partier.
  Radikale, Moderaterne og resten af blå blok giver mening med Løkke som statsminister.

  Så må man æde klima, arbejdsmarkedsreformer og ufravigelige krav til udlændinge og indvandrere.

  Det kan ende med en svensk løsning.

 12. tavsen

  FREMAD MOD FORTIDEN

  Rammende overskrift. DR jamrer i dag over nedadgående stemmeprocent. Jo flere antidemokratiske muslimer vi importerer, vil selvfølgelig give lavere stemmeprocent. Der står INTET i koranen om demokrati, kun sharia som ender med at erstatte Grundloven.

  Fint nok, danske politikere ignorer den alligevel konstant. Niels Helveg Petersen forsøgte i flere år at ændre den. Det lykkedes ikke, så ignorerede de den i stedet.

  De store ghettoområder har haft flere statsansatte demokratiinformanter. Mon ikke muslimer lytter mere til HuT?

  GOOD LUCK NYDANMARK

 13. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  NB fik et sløjt resultat. De gik kun to mandater frem.
  Noget som viser at flertallet af vælgere lader sig styre
  af MSM. Medvirkende var det nok også at NBs pjece,
  som vistnok blev sendt til alle husstande (?) , var en
  noget tynd og svag tryksag som ikke omtalte flere
  vigtige emner, og iøvrigt var holdt i et så forsigtigt,
  tamt og spagt sprog, at det virkede som om det
  hele var ret ligegyldigt, blot partiet fik nogle stemmer.
  Pjecen var ikke ordentligt gennemtænkt, og teksten
  har næppe flyttet ret mange krydser.

  Den slags hastværksarbejde eller sjusk hævner sig,
  som det deprimerende resultat viser: kun sølle to
  mandater mere. Partiet burde have været større
  nu end Moderaterne, partiet der kun har eet program-
  punkt: Fremme af Lars Ulykkes rent egoistiske
  private interesser.

  Selv medlemmer af NB der har betalt 3-500 kr i
  kontingent, har ikke hørt et eneste ord fra NB som
  tak for deres indmeldelse. Det er for dårligt. Eller
  er det postvæsnet der har svigtet?

  En del V vælgere er nok flyttet fra den radikale
  Jacob Ellevild til Lars Fadøl, måske fordi de har
  overset at de begge er radikale og tilhængere
  af co2 hysteriet og afrikaniseringen af Danmark.

 14. Den Nervøse

  Nuvel! Nu må vel selv den mest forhærdede socialist vel nødvendigvis indrømme at der må laves en kage inden den kan deles, selvom man kan komme i tvivl. Men det er ikke der skillelinjen går, den går mellem stort set samtlige partiers manglende lyst til at tale om det altdominerende problem for Danmark og Europa, indvandring fra MENAPT landene og fra Afrika syd for Sahara, og så den lille forkølede flok der vil gøre noget ved det!
  Vi står med voldsomt folkerige lande med en helt ukontrollabel befolkningseksplosion. Afrikas befolkning vil fordobles på bare et par årtier. Fra 2030 og frem vil befolkningen i Afrika vokse med et nyt USA hver andet år, eller med et nyt Danmark hver 14 dag. Ca. halvdelen af de unge mænd vil til Europa. Det er så overvældende et problem at ingen rigtigt ønsker at forholde sig til det, simpelthen fordi at hvis de forholder sig til det, så er de også nødt til at gøre noget ved det. Mette Frederiksen nævnte det i en bisætning, men har ingen intention om at gøre noget ved det. Fordi hun vil have EU med eller må bryde med konventionerne og det vil hun ikke!
  Jeg havde håbet at Nye Borgerlige ville forholde sig til det, men de kørte en usædvanlig spag valgkamp, de nævnte deres 3 ufravigelige krav, men slog ikke på tromme for dem! Temmeligt skuffende og straffen blev da også at de fik samme størrelse som Alternativet! Gys!

 15. Piotr

  @ Den Nervøse!

  Din observation re. NB er desværre sand! Så trist.
  Jeg tror, at de blev bange for, ikke at være “stuerene”.
  Det næste vi kan håbe på er totalt kaos & ragnarok. Det sker når indvandringsimporten runder de 33%. (Eller til foråret når inflationen runder 35%!).
  Så er spørgsmålet om det ikke er for sent.

  Apropos, at der må være en kage før den kan deles, har socialister aldrig erkendt og kommer aldrig til det.

  Steffan Löffven sagde for år tilbage til sin finansminister, M. Andersson; ” om indtægterne ikke dækker omkostningerne, så låner vi bare noget mere!”
  DE socialister, de svenskere!

  SIAD! P.

 16. Ivan Dybdal

  Fortsættelse af min kommentat til Jc Holland
  04/11/2022 at 09:33, der skrev: “USA. På tirsdag er der midtvejsvalg. På stort set alle vestlige medier er fortællingen lige nu at stemmer man på Republikanerne, stemmer man for diktatur og imod demokratiet”
  Ja, på tirsdag er der midtvejsvalg i USA og den 5. november 2024 er der præsidentvalg. Meget tyder på at MSM, herhjemme statens tv, fortsat vil dæmoniserer republikanerne, som de forbinder med racisme og diskrimation af afro-amerikanere.

  De nævner ikke, at det er Det Demokratiske Parti, der historisk har det meste racisme og diskrimation af afro-amerikanere på samvittigheden.

  Er det vigtigt? Ja, for på første side i spindoktorernes håndbog ses de vigtigste værktøjer, som er ‘priming’ og ‘framing’. Forenklet sagt: nyheder kan gøres røde eller blå 🙂

  Det er det MSM (herhjemme statens DR og Tv2) gør, når de favorisere nogle politiske ideologier og synspunkter, frem for nogle andre. (Røde frem for Blå)

  Priming betyder, at medierne gøder bunden og gør befolkningen opmærksom på, at der er et problem. Gennem framing kan medierne dreje og vinkle historien på en bestemt måde.

  I forbindelse med dækningen i statens DR og Tv2 af midtvejsvalget i USA på tirsdag og præsidentvalget den 5. november 2024 ses denne priming og framing af nyhederne tydeligt, hvis man kigger kritisk efter.

  “…når alle deres bestræbelser på at slavebinde sorte, holde dem som slaver, og så derefter forhindre dem i at stemme var mislykkedes, fandt demokraterne på en ny strategi: Hvis sorte mennesker virkelig skal have lov til at stemme, så kan de lige så godt stemme på Det Demokratiske Parti.

  Som man påstår præsident Lyndon Johnson sagde om Civil Rights Act fra 1964, der forbød diskrimination baseret på race: , “Jeg vil få de niggere til at stemme Det Demokratiske Parti i to hundrede år!”

  Så nu har det demokratiske parti fremgang på stemmerne fra netop de mennesker, det har brugt meget af partiets historie tilat undertrykke.
  Demokraterne hævder fejlagtigt, at det Republikanske parti er skurken, mens det i virkeligheden er Det Demokratiske Partis politik, der har holdt de sorte nede.”
  (Overtegnedes oversættelse af klip fra
  “Inconvenient Truth About The Democratic Party”
  af Carol Swain, professor of political science and law at Vanderbilt University, for Prager University)

 17. Ivan Dybdal

  Apropos? (Hvis ikke i det omtales i de landsdækkende medier, bør det omtales her, synes jeg 🙂 )

  Den konservative amerikanske radiovært, kommentator, forfatter og – ikke mindst – stifter af PragerU, Dennis Prager tildeles årets Sappho-pris
  Prisoverrækkelsen finder sted d. 5. november 2022, kl. 14:00 (!) i Landstingssalen på Christiansborg, hvor Henrik Dahl (LA) vil stå som officiel vært.

  http://www.trykkefrihed.dk/sappho-prisen-2022-gaar-til-dennis-prager.htm

 18. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

  DR sender løgnepropaganda året rundt. Selv radioaviserne
  bruges til propaganda. Nyhederne skubbes i baggrunden.
  I middagsradioavisen i dag brugtes de første ti minutter på
  klimaævl om at det var Vestens og Danmarks skyld hvis der
  var dårligt vejr i Pakistan og Afrika. Det var vores udledning
  af co2 der havde sendt menneskeskabt regnvejr til de mus-
  limske lande. Skildringen af regnvejret i Pakistan kan kun
  betegnes som pågående og agressiv propaganda, for den
  slags dårligt vejr har de haft i årtusinder i disse egne. Det
  er overhovedet ikke noget nyt. DRs frækheder og tåbeligheder
  er uden grænser. Co2 er en uskadelig luftart, og den har intet
  med klimaforandringer at gøre, og er der nogen er de skabt
  af solen og naturen og ikke af mennesket. Vejret har klaret
  sig selv i millioner af år, uden at blive hjulpet af politikere
  eller aktivister. DR er en løgnefabrik. Som tillige fortier
  det meste af hvad der foregår i Danmark. Man er mere
  optaget af fjerne og fremmede folkeslags velbefindende
  end af danskernes. Man sluttede med at vi bør forære
  350 milliarder kroner til Pakistan som bod for vores klima-
  synder. Hele klima-kampagnen bygger på nonsens og
  hysteri, hvad man selv kan konstatere ved at læse PragerU,
  Bjørn Lomborg, Svensmark, Hodjas blog og bøger om
  solen, co2 og fotosyntesen.

  DR-kvinderne er kommunister, nihilister og feminister som
  har umådelig travlt med at være mikrofon-stativer for skøre
  og uvidende politikere og aktivister. Man burde spare de fire
  ud af de fem milliarder man bruger pr. år på dette rødradikale
  folkefjendske foretagende.

  Klima-gøglet er for at skræmme og lokke folk til at stemme
  på de ræverøde partier, og for at fremme visse industri-
  interesser. Det danske folks økonomier og interesser ser
  man på kynisk vis bort fra.

  1. Michael Andersen

   FNs COP27 klimakonference med repræsentanter fra 190 lande, incl. 100 statsoverhoveder, lægger op til at tempoet i omstillingen skrues i vejret. Problemet er at de enorme summer, regeringer, politikere, private og fonde har investeret i teknologi, forskning og udvikling, skal forrentes.

   Derfor er det tabsgivende når omstillingen går for langsomt. Nu haster det med at trække penge ud af skatteborgerne.

   Man bør dog undre sig over at planlæggerne ikke har taget højde for, at det er kobberudvindingen der bestemmer tempoet for produktionen af elbiler, vindmøller og solceller. Verdens største kobberproducent i Chile, siger der går op til 4 år, før de kan nå produktionsniveauet fra 2021.

   Dernæst er der kobberproduktionen i Kina og Rusland, hvor de to lande handler både råvarer og færdigprodukter.

   Kan man med god samvittighed købe kinesiske elbiler, vindmøller, solceller og andet, der indeholder kobber?

   I Danmark bliver offentlige beslutningstagere og private leverandører straffet, hvis der er gratis Champagne, Havanesere, sportsbilletter og rejser imellem dem, for så er man ikke længere neutral og uafhængig.

   Politikere og lobbyister med investeringer i den grønne omstilling, træffer ikke neutrale og uafhængige beslutninger. Den grønne omstilling er en investeringsbeslutning der har til formål at gavne investorerne.

   Det smarte er at skatteborgerne betaler.

 19. Dejligt indlæg, jeg har delt det med mine venner.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *