I IRAN ER FRIHEDEN EN BY I RUSLAND

” Gud fader i det høje! I varetægt mig tag!”, bad jeg som lille dreng i min aftenbøn vejledt af min mor, som forklarede mig, at ’varetægt’ betyder, at nogen passer på mig og beskytter mig. Det kom jeg til at tænke på, da jeg for nyligt fra medierne kunne erfare, at den 22-årige iransk-kurdiske kvinde Masha Amini var afgået ved døden, mens hun var i politiets ’varetægt’. Hun var blevet arresteret for ikke at have båret den påbudte hijab på forskriftsmæssig vis. Den ellers sunde og raske kvinde havde under hijab-træning i fængslet fået et ildebefindende med efterfølgende hjertestop, forklarede politiet. Mashas familie fik en læge til at undersøge liget. Lægen konstaterede, at hijab-øvelserne i politiets ’varetægt’ havde medført alvorlige læsioner på Mashas legeme og tilmed et kraniebrud, der var den direkte dødsårsag.

Siden Mahsa Amini blev torteret og pryglet ihjel af politiet, har der været voldsomme uroligheder og demonstrationer i de fleste iranske byer. Tusindvis af kvinder har været på gaden i protest mod det forhadte præstestyre. Mange har offentligt brændt deres muslimske tørklæde med råbet: ” Død over tyrannen!” Det igangværende oprør skyldes ikke kun drabet på Masha Amini. Iran, der bruger statsbudgettet på finansiering af terrorbrigader i Syrien, Irak, Yemen og Libanon, har vendt ryggen til landets egen befolkning, der lider under en tårnhøj arbejdsløshed og en forrygende inflation. Den iranske arbejder er blevet tvangsvegetar, da han ikke mere har råd til fisk, æg og kød i madskålen. Samtidig har de sociale medier og internettet afsløret for iranerne, hvor frit befolkningerne lever i de vestlige demokratier i skarp kontrast til hverdagen i den islamiske slavestat, som Iran er blevet til siden revolutionen i 1979.

I Vesten holder vi vejret og beder til, at oprøret bliver totalt og afskaffer præstestyret, der har tyranniseret og brutaliseret iranerne i mere end 40 år. Det er imidlertid ikke ayatollaherne, der er den virkelige forhindring på vejen mod frihed og folkestyre i Iran. Problemet er militæret, som er den kraft, der holder præsterne ved magten. Officerskorpset i Iran er ikke så islamisk, at det gør noget. Inden ayatollah Khomeinis magtovertagelse i 1979 var der tætte faglige og venskabelige forbindelser mellem det iranske og amerikanske militær, der modtog mange iranske officerer til kurser og træning. For at tage og bevare  magten måtte Khomeini indgå en uhellig alliance med det iranske militær, der til gengæld for ubetinget støtte til præstestyret fik frie hænder til at rage til sig i landets olieproduktion, landbrug, industri og udenrigshandel. Iranske generaler og oberster er i dag særdeles velhavende og råder over lukkede country klubber, feriepaladser og luksusbutikker uden adgang for civilbefolkningen. Den dag, militæret ikke mere støtter ayatollaherne, er præstestyret væk på et sekund.

Man skal således ikke vente, at en folkelig revolution fører til frihed og demokrati i Iran. Militæret vil brutalt forsvare sine privilegier og status til sidste civile iraner. Iran kan ikke forvente frihed og folkestyre efter vestligt forbillede, men kan med vilje og international assistance få en formynderstat, den model, der er opfundet i Singapore og som nu er realiseret i Kina, Rusland, Egypten og Tyrkiet. Det kaldes ’Guided Democracy’ eller ’Styret Demokrati’, hvor et dominerende politisk parti sidder på magten, men hvor borgerne kan nyde godt af markedsøkonomi og udstrakt personlig frihed og noget, der ligner en retsstat. Hvis beslutsomme internationale kræfter ville garantere det iranske militær en fortsat dominerende politisk og økonomisk magtposition, ville officererne fyre præsterne i morgen. Det iranske militær er ikke interesseret i islam, men i magt. Her ligger nøglen til mere frihed og tryghed for den iranske befolkning.

Præstestyret er så forhadt, at det kun er et spørgsmål om tid, før det falder, men hvis ikke det iranske militær er indforstået med sin rolle i en fremtidig sekulær stat, kan der gå årtier, inden det kan gennemføres. USA under præsident Biden er fortabt og hjælpeløst, men kommer Donald Trump eller Ron DeSantis i 2024 til fadet i Det Hvide Hus, vil det være muligt at etablere et Styret Demokrati i Iran. Når først ayatollaherne er sat på porten, har Iran ikke mere en forpligtelse til at udslette Israel, at skaffe sig atomvåben eller at bekrige sunni-islam. Hele Mellemøsten vil få helt nye muligheder for reformer, samarbejde og fred. Et sekulært Iran vil betyde døden for det militante og hadefulde islam, der i dag  prædikes også i danske moskéer. Et frit og demokratisk Iran er naturligvis den ideelle løsning. Men den får vi ikke. En iransk formynderstat med militæret i førersædet er nu heller ikke at foragte. Det ville være et kæmpeskridt i den rigtige retning og til glæde for os alle sammen.

28.september 2022

29 Thoughts to “I IRAN ER FRIHEDEN EN BY I RUSLAND”

 1. Henrik Larsen

  Hej Asger,
  Dit synspunkt minder i påfaldende grad om Atatürks holdning til den tyrkiske stat, hvor militæret blev “forfatningens vogtere”, med andre ord at holde islam fra at få indflydelse på den sekulære stat, ikke nødvendigvis demokratiske stat?
  I dag er det lykkedes Erdogan at få af-sekulariseret Tyrkiet, i godt samarbejde med EU, som jeg ikke er sikker på misforstod det tyrkiske militærs rolle i at opretholde en sekulær stat…

  Mit slutspørgsmål skal være: Er der ikke en stor ubekendt (og næsten ubenænvt i din artiikel) – elefanten i rummet -. som hedder selve befolkningen og den fælles, islamiske arv, både i Tyrkiet og i Iran, som altid qua islams historie vil favorisere den dogmatiske prædikant, som kun kan holdes i skak med udemokratiske, sekulære midler, tiltag som vesten aldrig støtter officielt?

  1. Jeg har boet og arbejdet i Tyrkiet og kan bevidne, at den tyrkiske befolkning i høj grad så på militæret som garanten for retsstaten og demokratiet. Generalerne greb flere gange ind mod forsøg på både islamiske og kommunistiske revolutioner.. Når ro og orden var genoprettet, trak de militære styrker sig tilbage til deres kaserner. islam har aldrig rigtigt fået fodfæste i Iran før 1979. Iran var før Khomeini en sekulær stat, hvor iranerne opførte sig og klædte sig som i de vestlige samfund. Islam er en arabisk opfindelse, og iranerne er persere og ikke arabere. Ganske vist var islam den dominerende religion også i Shaens tid, men netop kun religion og ikke samfundsmodel som i dag. befolkningen i de iranske by-samfund hader præstestyret og ønsker en sekulær stat. Det ser anderledes ud i landdistrikterne, hvor politisk islam har bedre fat.

   1. Henrik Wegmann

    Hvad er de konkrete forskelle på persere og arabere?

    Når man slår det op, så virker forklaringerne noget sludrevorne, herunder at det afhænger af, hvordan de selv opfatter sig.

    1. Michael Andersen

     Kære Henrik,

     Globalisterne retter i opfattelsen af, hvad det vil sige at høre til og de gør mennesker identitetsløse.

     Hvis jeg må give et bud, afhænger forskellen på persere og arabere, af kriterierne for kategoriseringen.

     Geografi, historie, klima, religion, sprog, genetik og magtforhold er med til at definere tilhørsforhold.

     Generelt bør det man er, ikke være et valg men en kategorisering, der afgøres af klare kriterier.

     Jeg er helt på linje med at Iranere er persere og ikke arabere.

     Venligst

     1. Henrik Wegmann

      Mange tak for dit svar, Michael.

      Jeg er sikker på, at det er afgivet i en god mening, og det vil indgå i mit forsøg på at finde frem til eventuelle forskelle.

      MVH

      Henrik

    2. Finn A. Skov

     Iranere er ikke arabere.
     De bliver betegnet som ariere, og vil ikke sammenlignes med arabere.
     De betegner sig selv som persere, og er stolte af at nedstamme fra et gammelt kultur samfund.

  2. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Den islamistiske ideologi/religion
   har jo vist sig at være meget sejlivet, selvom den har
   ført store mængder af konflikter, ulykker, undertrykkelse,
   grusomheder og blodbade med sig. Noget der er logisk
   når totalitær ideologi blandes med religiøs fanatisme.
   At ændre den islamiske verden vil næppe lykkes blot
   med snak og dialog-kaffe. Men vi kan da i det mindste
   undgå at flytte Afrika og Mellemøsten til Europa. Hvis der
   altså er vilje til det. For foreløbig ser det ud til at EU har
   tænkt sig at fortsætte importen af millioner af migranter.
   Og på kolbøtte-borgen er der et stort flertal for det samme.

   Iflg. Black Pigeon, Eric Semmour og mange steder på
   nettet vil det føre til Europas undergang. Men de fleste
   politikere og journalister lader til at ønske at Europa
   får samme skæbne som det gamle romer-rige hvor
   mange millioner borgere blev nedslagtet eller ført
   bort til slaveri og trældom.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Vi danskere har i allerhøjeste grad
    grund til at være bekymrede for fremtiden.
    Alle de gamle partier har vist sig at være
    uduelige og folkefjendske. Og de er i fuld
    gang med at smadre vores økonomi,
    sundhed, sociale velfærd, infrastruktur,
    fred og sikkerhed.

    Sundhedsvæsnet er i knæ.
    Retssystemet er præget af slaphed og
    uretfærdighed.
    Vi har en uddannelseskrise.
    En inflationskrise.
    Forsvaret er en skygge af sig selv.
    Civilforsvaret er helt væk.
    Politiet kan ikke følge med, antallet af
    forbrydelser overstiger kapaciteten.
    Fængselsvæsnet er i knæ.
    Familie-politikken er skandaløs og grusom.

    Partiernes “stramninger” mht. indvandring
    er ikke andet end bluff.

    Co2 og klima-hysteriet bygger på falsk videnskab.

    Behandlingen af mink-erhvervet har medført tab
    af mange milliarder kr. som så ikke kan bruges
    til sundhed og velfærd. Oveni tab af 10.000
    arbejdspladser = elendighed for mange familier.

    De enorme prisstigninger på strøm, lys og varme
    m.m. lapper regeringen på med symbolske beløb
    som ikke redder nogen.

    De mange restriktioner, smittetest, mundbind,
    nedlukninger/skolelukninger og “vacciner” har
    vist sig nytteløse og meningsløse, de har været
    overreaktioner som har spildt milliarder af kr.
    på ingenting. Og “vaccinerne” har skadet tusinder
    iflg. Youtube/Snaphanen/Hodjas blog.

    Mette “fugle på taget” Frederiksen har ikke holdt
    sine løfter fra 2019 om at forbedre sygehusene,
    psykiatrien og stoppe overforbruget af bureaukrati
    og kolde hænder. Intet er sket i tre år.

    Og hun vil til at samarbejde med WEF !!!!!!!!!!!!!!!!!

    50 andre skandaler kunne opremses.

 2. Michael Andersen

  Iran har helt i stil med EU Kommissionen, en overmyndighed der hedder Vogternes råd.

  I henhold til Vogternes Råds direktiv har denne enhed til opgave at undersøge kandidaters kompetencer til forskellige former for valg. “Dybfølt og praktisk loyalitet over for den øverste leder” er den vigtigste parameter for godkendelse eller afvisning af kandidaters kompetence.

  Viktor Orban får læst og påskrevet fordi statslederen tilsyneladende ikke er dybfølt og praktisk loyal overfor den øverste leder i Vogternes råd afsnit EU.

  Irans præster, det Iranske præstestyre og Vogternes Råd passer perfekt til EU Kommissionens værditænkning og i særdeleshed kravet om grænseløs loyalitet og underkastelse.

  Når man ledes af præster får man et trossamfund.

  1. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

   Er det ikke fantastisk og utroligt?
   Danmarks woke feminister som
   aldrig vil få nok af indvandring,
   islamisering og afrikanisering (som auto-
   matisk vil ende i brutal undertrykkelse og
   iranske, afghanske og svenske tilstande)
   de er nu vildt forargede og/eller
   forbavsede over at kvinder under-
   trykkes på bestialsk vis i den fanatiske
   Iran stat.

   Altså, rabiate feminister fra R og EL som i
   30 år har arbejdet på at gøre Danmark til
   en kopi af Iran, hyler nu op om den under-
   trykkelse af både mænd og kvinder som
   finder sted i Iran. Men hvordan kan det
   være en overraskelse for dem at islamiske
   lande undertrykker og mishandler deres
   befolkninger med uhyrlige og blodtørstige
   metoder?

   Er deres forargelse udtryk for at de har
   været blinde, døve og dumme indtil nu?
   Er de bundløst uvidende ignoranter?
   Eller er forargelsen udtryk for at deres
   hykleri er tommetykt og endeløst?

   Eller er de er komplet irrationelle?
   For de har jo meget længe kæmpet for
   ligestilling, kvoter og kvinderettigheder
   osv., SAMTIDIG med at de har propagan-
   deret for indvandring og islamisering.
   En mere selvmodsigende politik findes vel ikke?

   Disse invasions- og multi-kulti
   begejstrede feminister burde vel først
   og fremmest være forargede over sig
   selv. De har svigtet deres eget land
   og deres egne medsøstre i årevis
   med deres idiotiske, kortsynede
   og forræderiske politik.

   1. Michael Andersen

    Der synes at være en ideologisk blindhed i vesten og det burde tilmed være umuligt at overse Irans mest succesfulde eksportartikel: Hizbollah.

    Caroline Glick har på sin hjemmeside lige skrevet:

    Biden administrationen har “overtalt” den Israelske regering til at overdrage et gasfelt til Libanon, uden Israelsk kontrol eller tilsyn, til en værdi af milliarder af dollars, der gør Hizbollah i stand til at købe tusindvis af missiler og raketter, der vil ramme Israels byer.

    Iran – Hizbollah – Israel.

    Tvinger Demokraterne Israel til at gøre det af med styret, således vesten bagefter kan fordømme og udskamme?

  2. Finn A. Skov

   Godt ramt, og en perfekt beskrivelse af eu.

 3. tavsen

  Khomeinis had til Shahen skyldtes Den hvide Revolution, hvor Shahen konfiskerede store landområder ejet af moskeerne. For at give det til flittige landmænd.

  Læst i Shahens bog Mit svar til Historien. Da han flygtede til Sadat (een af de få statsmænd islam har fostret), rejste jeg sammen med 2 amerikanere. De jublede over hans flugt. Jeg kiggede målløst på dem.

  I skulle have holdt Shahen på tronen, om så det kostede Jer alverdens prestige. Shahen var så vigtig for den vestlige verden, men det kunne de ikke se.

  Jo, mediesmørere bestemmer, hvad mennesker skal tænke, og det er nemmere end selv gøre det.

  1. tavsen

   Hvor må medierne være glade for al den kulturberigelse, de har påført den vestlige verden.

   Så har de noget at fylde i deres hensygnende branche. Norge, og efter et par små reklamer Golden Gate broen i San Fransisco.

   https://tv.vg.no/video/247007/foeres-bort-av-politiet

 4. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Vi diskuterer jo mange ting
  her hos Aamund, men lad os nu ikke
  glemme at der er en folkeudskiftning i gang.
  Den er en tikkende bombe under det danske
  folks fremtid.

  Der er også den igangværende smadring af
  infrastrukturen og en lang række folkelige
  værdier og traditioner m.m.

  Det hele kan ende som en økonomisk og
  kulturel statsbankerot swedish style. Eller
  som et folkemord/ folkedrab.

  Danmarks og danskernes fremtid hænger
  i en tyndere tråd end de fleste forstår.

 5. Hvor er vi på vej hen?

  Den energi-krise vi nu har, med
  vildt stigende el- og varmepriser og dagligvare-priser,
  højere renter og huslejer og masser af butiks- og
  virksomhedslukninger og konkurser,

  og de foregående 2½ år med mink-skandale,
  overflødige restriktioner og “vaccinationer” osv.,
  tyder det ikke på manglende dømmekraft hos
  regeringen og dens støttepartier? Det samme
  med tilbedelsen af co2-dommedagsteorierne,
  som er nonsens. (Se PragerU og Lomborg)

  Dertil kommer at Mette Mink har været ret
  agressiv overfor Rusland, i betragtning af at
  Danmark er næsten uden forsvar og slet
  ingen civilbeskyttelse har tilbage .

  Rusland er gået fra
  at betragte Danmark som en harmløs
  nation til at være et fjendtligt sindet land,
  og har måske nu drejet raketter i retning
  af Danmark. Hvor smart har Mette være
  som militærstrateg?

  Og at Mette har tilsluttet sig Klaus Schwab
  fra WEF er da helt rablende vanvittigt.
  Eller hvad?

 6. Piotr

  Totalitære Regimer.
  Når nu Aamund vender emnet om syge sekter, som Islam, der bliver holdt i ånde af et korrupt militær, skal jeg høfligst gøre opmærksom på, at i 24nyt.dk, i dag bringer en klumme af Klaus Ewald om en anden syg sekt, WEF, der inden længe kan(skal) holdes i ånde, af den nye EU-hær, for at opnå det samme fortryk, som vi oplever der sker i Iran pt.

  MA´s input 10:44 er (desværre) absolut ikke utopi, det er kun spørgsmål om tid.

  Stem NB! Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

 7. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Tre chokerende artikler:

  1: “Det uhelbredeligt syge sundhedsvæsen”

  2: Om WEF og Klaus Schwab: ” Ida Auken har
  solgt sin sjæl til WEF “.

  Og hun er ikke den eneste der har solgt sig selv
  til mørkets fyrste. (se 24nyt.dk)

  3: Snaphanen: videoer om 53.000 døde pga. visse
  lyssky og giftige transaktioner.

 8. Michael Andersen

  Kvinder der smider tørklædet skifter identitet. Man har våben og kugler, men er bange for kvinders hår.

  Aviser censureres og internet adgangen reguleres. Man er bange for kritik og alternative udlægninger.

  Nogle dømmes til døden på anklager om spredning af propaganda. Man er bange for debat.

  Der føres moralpolitik, der bruges moralpoliti og der udføres moralovervågning. Man er bange når værdigrundlaget skrider.

  Google fjerner Georgia Melonis video på youtube. Meloni siger at man IKKE længere må sige man er italiensk, man er kvinde, man er moder og man er kristen. Man er bange for ytringsfriheden.

  Det frie ord er glædeligt og kærligt og spreder budskabet om glæde og kærlighed. Kun undertrykkere har brug for angst og frygt.

  Når ordet er frit, er tanken fri.

  1. Finn A. Skov

   Meget rigtigt, men “Tanke politiet” er på stærk frem march i både USA, England, Holland, Norge, Danmark, Canada og andre dele af verden.
   Hvordan får vi friheden tilbage?

 9. Niels Poulsen

  Et USA-støttet militærkup mod præstestyret i Iran? Det lyder ikke som en særlig god ide.

  I 1973 støttede USA militærkuppet i Chile, som afsatte den folkevalgte præsident Allende og bragte general Pinochet til magten. Det var måske på den korte bane en succes, men det har for altid sværtet – om ikke USA – så Nixon og Kissinger.

  Det er også utænkeligt, at den iranske militære ledelse ville indgå aftaler med en eventuel præsident Trump, da det var ham, der gav ordrer til attentatet og drabet på den prominente militære leder Qassem Soleimani i Bagdad i 2020.

  I denne tid, hvor slyngel- og gangsterstaten Rusland med sin ulovlige krig forsøger at bringe regeringen i Ukraine til fald, er det også vigtigt, at USA holder sig på dydens smalle sti.

  Det eneste positive, man realistisk kan håbe på kommer ud af den triste historie fra Iran, er at det muslimske tørklæde i Europa mister sin status som progressivt symbol, som man desværre har set det i modeshows og reklamer.

  1. Finn A. Skov

   Med det der foregår i USA for øjeblikket, kan man just ikke sige at de holder sig på “Dydens smalle sti”

  2. Michael Andersen

   Ilhan Omar (D-MN) er også kritisk, hun tweetede til støtte for en øjeblikkelig afslutning af den skadelige Iran-aftale, som hun hævdede ville afværge en konflikt i Mellemøsten.

   Hun understregede, at det haster med at sikre en aftale om at ophæve sanktionerne mod Den Islamiske Republik. “Vi er ved at løbe tør for tid til at skabe fred i Mellemøsten og undgå krig,” skrev det muslimske kongresmedlem fra Minnesota. “Det er tid til at færdiggøre Iran-aftalen!”

   Er det sandt at progressive ofte bytter om på rigtigt og forkert?

 10. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Ifølge diverse net-aviser har Biden & co. allerede givet Iran
  grønt lys til at producere atombomber, og oveni får den
  islamiske regering snesevis af milliarder af dollars foræret,
  som den så kan forære videre til diverse terror-bevægelser
  i 20-30 forskellige lande. Der gik heller ikke lang tid før
  Biden, Nancy Pelosi, Obama Hussein og Putin fik den lille
  krig i Ukraine til at blive til en stor krig. Og democrats har
  skabt forøget spænding mellem Kina og Taiwan. Og ved
  at åbne grænsen til Mexico har de “sikret” at hele USA
  bliver oversvømmet med narko, kriminelle bander og
  sociale ulykker. Og “demokraterne” er ved at gøre USA
  til en gestapo- og stasi-stat, og deres “grønne” omstilling
  vil ruinere millioner af amerikanere, fortæller nettet.

  I Danmark påstår politikerne at en grøn nedslagtning af
  halvdelen af landbruget og erhvervslivet plus WEF politik
  vil gøre os alle rigere. Hele avissider bruges af klima-
  ministeren til at oplyse os om at gode og bedre tider
  er på vej, hvis vi støtter de rødes politik. Hos Youtube,
  Hodja og Snaphanen osv. advares der på det kraftigste
  mod WEF og andre totalitære bevægelser.

 11. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

  Ja, det er den røde og grønne omstilling der har skabt
  energi-mangel og enorme prisstigninger på el og gas.
  Men det vendes på hovedet af co2-tosserne der prøver
  at bilde os ind at endnu mere “grøn” politik vil redde
  os fra mørke, kulde, energi-mangel og eksploderende
  priser. (Vindmøllerne har ikke været effektive i lang
  tid pga. meget lidt vind)

  Oveni vil mere “grøn” politik få hundredvis af landmænd,
  butiksejere og erhvervsdrivende til at gå fallit. Hundreder
  af købmænd, bagerier, institutioner m.v. er ved at blive
  lukket af de voldsomme el-priser. Det er mest de
  lokale aviser der fortæller om det.

  Det oveni at de usaglige og unødvendige corona-
  restriktioner har påført mange brancher så store
  tab, at antallet af konkurser og tvangsauktioner
  er det højeste nogensinde eller i årevis.

  Regeringens politik har skabt fattigdom og
  økonomisk elendighed overalt i landet. Men
  sådan set har alle de gamle partier svigtet.

  Man ville have lukket tre “gammeldags” kraft-
  værker, men det nåede man ikke. Nok heldigt
  at krigen ikke ventede med at starte til næste år.

  Studstrup værket nær Århus lader til at være
  ramt af “selvantændelse” (?) Der er ild i 56.000
  tons træpiller. Det kan vare længe før værket
  igen fungerer normalt.

  Læs om “The great reset”, WEF og hollændernes
  kamp mod “grønne” reformer, hos Hodja osv.

 12. Michael Andersen

  Tørklædeprygl eller bilprygl?

  Præsternes Iranske moralpoliti prygler kvinderne når de smider tørklædet offentligt. Persiske kvinder uden tørklæder er et symbol på modet til selvbestemmelse. Et frit hår og et åbent ansigt er tegn på ønsket om frihed og menneskelig anerkendelse.

  I Danmark vil Statsministeren prygle folket til at opgive deres største frihedssymbol, deres bil, deres transportmiddel, mors dyt, fars øse og drengenes yndlingsslæder.

  Hvis der nogensinde har været en opposition, så er det NU slaget skal slås for den personlige frihed til selv at vælge transport.

  Ellers er der prygl til den sidste bedstemor, siger farvel til børnebørnenes udflugter, den sidste rest af frihed og i grådkvalte krampetrækninger afleverer nøglerne til sin Suzuki Alto.

  Om det er tørklædet, bilen eller friheden, enhver der tæskeprygler eller afgiftsprygler folket til underkastelse, går for langt.

  Farvel-bil eller prygl?

  Fingrene væk fra vores personlige frihed.

 13. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i ?

  Adskellige steder på nettet advares der nu om at hvis Putin
  presses for hårdt, kan det ende med atomkrig og masseudryddelse.
  Nogle påstår at han bare bluffer, men hvor véd de det fra?

  Der er også advarsler om at WEFs politik også er en meget farlig
  og potentielt dødbringende politik. Tucker Carlson, Snaphanen
  og Hodja har mere om det.

  Den “grønne” omstilling beskrives mange steder som noget
  humbug der kan ødelægge Europas økonomi, fødevare-
  og energi-forsyning. I Holland er de røde gået til angreb
  på landbrug og erhvervsliv. Se PragerU og Bjørn Lomborg mv.

  De woke bevægelsers undergravning af fred og civilisation
  er også beskrevet, især af PragerU og Hodja.

 14. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Adskellige steder på nettet advares der nu om at hvis Putin
  presses for hårdt, kan det ende med atomkrig og masseudryddelse.
  Nogle påstår at han bare bluffer, men hvor véd de det fra?

  Der er også advarsler om at WEFs politik også er en meget farlig
  og potentielt dødbringende politik. Tucker Carlson, Snaphanen
  og Hodja har mere om det.

  Den “grønne” omstilling beskrives mange steder som noget
  humbug der kan ødelægge Europas økonomi, fødevare-
  og energi-forsyning. I Holland er de røde gået til angreb
  på landbrug og erhvervsliv. Se PragerU og Bjørn Lomborg mv.

  De woke bevægelsers undergravning af fred og civilisation
  er også beskrevet, især af PragerU og Hodja.

 15. Hvor er vi på vej hen?

  Der er mange kommentarer til hvordan Mette Mink regerer.
  Se “Danmark i disse dage” hos Hodja, under Dannebrogsflaget.
  Allan har et meget oplysende indlæg om hvordan nogle poli-
  tikere gerne vil have valgmaskiner til at vælge for os. Og om
  at Trine Bramsen er klogere end IT-eksperterne.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *