ÅRETS AFBRÆNDTE HEKS HEDDER NADIA NADIM

Det er heldigvis nogle århundreder siden, at den danske statsmagt satte kvinder på heksebålet. Men gamle vaner er svære at komme til livs, og politikere og medier udfører stadig virtuelle hekseprocesser mod mænd og kvinder, hvis adfærd strider mod fællesskabets vedtagne normer. Sidste år måtte Inger Støjberg en tur på bålet, efter at et flertal i folketinget assisteret af Højesteret fusionerede den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt fik hende smidt i flammerne. Heldigvis rejste den forkullede Støjberg sig af asken. Hun sidder atter på kosteskaftet med kurs mod Christiansborg og med tasken fuld af nye heksekunster.

I år fik inkvisitionen fat på den professionelle fodboldspiller Nadia Nadim, der af Qatar er udnævnt til ambassadør for efterårets VM-turnering i fodbold. Som alle Mellemøstens islamiske gas- og olieregimer beskæftiger ministaten Qatar mange tusinde migrantarbejdere, der bor og arbejder under slavelignende forhold. Det er der ikke noget nyt i. Arabiske civilisationer har altid haft slavehold -også før islam slog fuldt igennem omkring år 900. Ifølge islams tre hellige bøger havde profeten Muhammed en hel del slaver til at arbejde i marken, i husholdningen, i staldene og i profetens seng. Da Muhammed af enhver muslim anses for at være det mest perfekte menneske, der har eksisteret, er det opgaven for den troende at efterligne Muhammeds liv og adfærd i videst mulige udstrækning. Slavehold eller den moderne udgave som vi kan kalde for retsløse lønslaver flugter derfor fint med islamisk etik og retsopfattelse. Det lille ængstelige  Danmark tør som sædvanlig ikke tage et politisk og moralsk opgør med de tunge islamiske slavestater som Saudi-Arabien, der årligt importerer for milliarder af kroner af danske fødevarer og industriprodukter. Men med vores moderne dobbeltmoralske holdning vil vi gerne med begejstring deltage i efterårets fodbold-VM, men vi vil også gerne give lille Qatarerne et rap over nallerne for at vise vores foragt for deres menneskesyn og dermed udstille vores egen uplettede moral. Vi tør ikke protestere officielt, men vi kan altid finde ud af at finde en ufarlig og sagesløs Prügelknabe eller heks, som vi kan fordømme og sætte på kætterbålet, så alle kan se, at danske politikere og medier står på den rigtige side. Nadia Nadim var den ideelle heks: sportsstjerne, politisk uvidende og beæret over at være udpeget som VM-ambassadør. Den totalt uforberedte Nadim blev pludselig trukket gennem mediernes plørede rendestene sekunderet af forargede politikere, der alle glæder sig til at se VM-bold på tv, men som stempler Nadia Nadim som medansvarlig for mange tusinde slavearbejderes død i Qatar siden 2010, hvor landet blev tildelt fodbold-VM i 2022.

Danmark har ellers en stolt tradition for sportssamkvem med fascistiske og totalitære stater uanset, hvor mange af deres egne borgere de har myrdet. Vi deltog med fynd og klem i olympiaden i Berlin i 1936, mens jøder overalt i Tyskland blev mishandlet og frarøvet alt, hvad de ejede. Vi deltog i sommer- OL i Sovjetunionen i 1980 kun et år efter sovjetfascismens invasion i Afghanistan, hvor den røde hær i bedste russiske tradition nedslagtede civilbefolkningen. USA valgte derfor at boykotte OL i Moskva. Ifølge det historiske værk, Kommunismens Sorte Bog myrdede det kinesiske kommunistparti 60 millioner kinesiske borgere mellem 1949 og år 2000. Den kinesiske regering har aldrig beklaget dette folkemord, men vi deltog uden at mukke i sommer -Ol i Kina i 2008 og også i Vinter-Ol i 2022 med fuld viden om, at Kina stadig brutalt forfølger sine kristne, muslimer og etniske minoriteter.

Det er jo typisk for den statsautoriserede danske fejhed og dobbeltmoral, at vi aldrig tør tage den frontale konfrontation med vores etiske og politiske modstandere. Vi finder i stedet et offer, der er magtesløst, og som ikke kan skade os. En heks, der må bære skylden og tage det ansvar, der ikke er hendes. Men medier og politikere sørger i fællesskab for, at dette ansvar må Nadia tage på sig. Denne Synd må sones på den offentlige menings heksebål, hvor Nadia Nadim nu står bundet og venter på, at medierne kaster faklen ind under hende. Pressen fordømmer Nadim som hykler, men hykleriet er udelukkende pressens eget. Når Nadia Nadim er brændt af, har vi udstillet vore rene hjerter og enestående moral. Vi kan nu med god samvittighed både sove godt om natten og heppe på de rød-hvide danske drenge til efterårets VM.

24.juni 2022

41 Thoughts to “ÅRETS AFBRÆNDTE HEKS HEDDER NADIA NADIM”

 1. tavsen

  “men hykleriet er udelukkende pressens eget.”

  Også i den grad. Statsstøttede medier kunne have forhindret Qatar i at få værtsskabet. Men det turde man ikke. Islams syn på slaver har været kendt i årtier. Men muslimers overmenneskelige “kvaliteter” må ikke anfægtes.

  LÆS KORANEN

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Påstanden i Støjberg sagen,
   om at Støjberg ikke havde overholdt loven, er en meget
   tvivlsom påstand. Jura er ikke en eksakt videnskab,
   der er plads til forskellige fortolkninger, der er lovsjusk,
   gummi-paragraffer og dunkelt formulerede love. Ofte
   gider FT ikke gennemtænke ordlyden ordentligt.
   Masser af regler er skøre, fjollede eller åndssvage.
   Se f.eks. hvordan personalet på hospitalerne af
   tåbelige regler ofte tvinges til at bruge mere tid på
   computer-bøvl end på at passe patienterne.

   I rigsretssagen blev loven fortolket temmelig
   negativt eller fjendtligt.

   Under alle omstændigheder har de partier som
   fik hende dømt, svigtet danskerne på det groveste
   i årtier. De har haft umådelig travlt med at forsyne
   fremmede og fjerne folkeslag med penge, velfærd,
   boliger, bespisning, service, sundhedspleje, skoler,
   ekstra ydelser, menneskerettigheder m.m., mens
   de har diskrimineret, forsømt og sjoflet danskerne,
   som nu er 3. klasses borgere i deres eget land.
   Og som lider under kommunistisk familiepolitik,
   skatteplyndring, asocial boligpolitik og et hav
   af nedskæringer og forringelser på sundheds-
   området osv.

   Udgifterne til servicering af lande i Afrika og af
   indvandrere er antagelig på 300 milliarder om
   året eller mere. Oveni er der co2 galskaben som
   også er en dyr omgang. Og der er flere andre
   vanvittige og anti-danske projekter.

   Kun naive og historieløse vælgere har
   stadig tillid til de partier som står bag
   denne politik, som er så ekstrem at Danmark
   måske om få år er en fejlslagen stat med samme
   tilstande som i Sverige, eller som de havde i DDR.

 2. Michael Andersen

  Tak til Hr. Aamund for at påpege hykleriet og for at side med fornuften.

  På den ene side deltager EU landene i Qatars fremtidige aktiviteter, hvor airconditionerede rum og haller sørger for behageligt ophold, men 8 stadioner, byggeri og lufttransport er næppe klimavenligt.

  På den anden side har EU oven i energikrisen, netop vedtaget ”Fit for 55” en nådeløs plan for yderligere reduktion af udledninger og fordyrelse af energi.

  Dristes man til at læse medier udenfor Danmark, amerikanske, franske, østrigske og tyske, sniger der sig kritiske kommentarer igennem censuren, kritiske kommentarer over dobbeltmoral og hykleri.

  Det er blevet tydeligt for flere, hvordan kriserne de sidste år, udnyttes til skade for almindelige mennesker, der rammes direkte på deres økonomi, deres omdømme og deres sikkerhed.

  Dermed spås der handlerum til fornuftige ledere og partier, der kun behøver en enkelt mærkesag.

  Nej tak til rød ideologi, uanset farve.

 3. P. Skov

  Hvad mener du med, at “et flertal i folketinget assisteret af Højesteret fusionerede den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt”? Vil du uddybe det?

  1. Det er meget enkelt. Ministeransvarsloven er vedtaget af folketinget ( lovgivende). Et flertal i folketinget optrådte som anklagemyndighed og halvdelen af Rigsretten bestod af lægdommere udpeget af medlemmer af folketinget ( dømmende). Dommen på 2 måneders ubetinget fængsel skete også med et flertal af de politisk valgte dommere, som derefter havde fastlåst afsoningsalternativerne (udøvende). Denne sammensmeltning er ikke betryggende for retssamfundet, hvor folketinget burde holde sig til sit lovgivende arbejde. I Danmark er det Højesteret, der er forfatningsdomstol, og det burde udelukkende være op til forfatningsdomstolen, om der skal rejses tiltale for brud på ministeransvarsloven. Det havde ikke reddet Støjberg, for højesteretsdommerne ville alle have hende i spjældet, men så havde der været rene linjer.

   1. P. Skov

    Rigsretten består af 15 højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk udvalgte dommere, som vel at mærke IKKE må sidde i Folketinget, og altså IKKE er lovgivende (§2 i LBK nr. 641 om rigsretten). Ved stemmelighed tæller den for tiltalte gunstigste mening (§67). Man kan altså ikke blive dømt alene ud fra politiske motiver.

    Støjberg blev dømt af en meget enig rigsret for at have overtrådt ministeransvarsloven. Dommen på 60 dages ubetinget fængsel faldt med 25 ud af 26 stemmer.

    Afsoningen varetages af den udøvende magt … jeg forstår ikke, hvordan du blander Folketinget ind i det.

    1. Michael Andersen

     Nu skal det ikke opfattes som en provokation eller en upassende hetz, men kneb det ikke også med forståelsen af ubalancen i J6 komiteen?

     Man bliver nødt til (også selvom det er en imod), at forholde sig objektivt til retfærdighed. Love, processer, komiteer og domme skal være afbalancerede i alle henseender, hvis ikke, må man tåle kritikken.

     1. P. Skov

      Jeg forholder mig særdeles objektivt til LBK om rigsretten. Aamund har ganske enkelt misforstået loven, når han skriver, at folketingsmedlemmer kan være dommere i Rigsretten.

 4. Niels O

  Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er fruen i huset, der har skrevet artiklen.

  1. Det er rigtigt, at medlemmer af folketinget ikke personligt kan være medlemmer af Rigsretten, men det kan de alligevel pr stedfortræder. De vælger selv de repræsentanter, hvis holdninger naturligvis flugter med deres egne. Et flertal i folketinget mente, at Støjberg havde overtrådt ministeransvarsloven. Et flertal af de politisk udpegede lægdommere mente det samme. Det betyder, at folketingets partier de facto sad med i rigsretten. jeg korrigerer mit svar til Skov.

   1. P. Skov

    Eftersom 25 ud af 26 dommere, herunder samtlige højesteretsdommere, dømte Støjberg, kan der ikke være tvivl om skyldsspørgsmålet. Det er uklædeligt spin at antyde, at denne dom var politisk. (Hvis noget var politisk, var det den dommer, der ville frikende trods alle beviser.) Men du mener måske, at ministre gerne må administrere i strid med lovgivningen? Det mener jeg bestemt ikke – og det gælder i øvrigt ministre af alle farver.

    1. Michael Andersen

     P. Skov og objektiv dømmekraft?

     ”I nyere tid har flere lande imidlertid afskaffet den særlige rigsret og henlagt opgaven med at dømme i straffesager mod ministre direkte til landets Højesteret.”

     ”Det skete fx i Sverige i 1975, og samme ordning er gennemført i en række andre vesteuropæiske lande. Man har dermed også undgået, at der kan opstå tvivl om tilliden til Rigsrettens partipolitiske uafhængighed og upartiskhed.”

     ”Erfaringen fra de danske rigsretssager underbygger rent historisk en sådan tvivl, idet de politisk udpegede medlemmer af Rigsretten i den anden, tredje og fjerde rigsretssag viste betydelig tillbøjelighed til at stemme i overensstemmelse med partibogen.”

     Artikel af Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen på denstoredanske dot lex dot dk/Rigsretten.

 5. Vimmerby

  Personligt havde jeg foretrukket en vinkling, hvor der fokuseres på, at olielande i sandkassen importerer millioner af asiater til det arbejde de ikke evner, magter eller gider. Dejligt med en oliebrønd i baghaven. Hilton tilværelse. De muslimske stammefrænder magter åbenbart ikke opgaven. De havner så i stedet som uerkendte (indledningsvis) som raket ingeniører i vesten, og siden hen på evig offentlig forsørgelse. Hilton light tilværelse. Galeanstalten skal naturligvis finansieres. Vi lever længere, tosserne i Danmark labber ivrigt alternative forklaringer på behovet for yderlige finansiering af galeanstalten i sig. Qatar er en bananstat, og vi gør som om det kommer som en overraskelse,

  1. Michael Andersen

   Vimmerby har flere vigtige observationer.

   Man ser ofte danskerne nævnt som verdens mest lykkelige folkefærd, målt på hygge. Man ser ofte tyskerne nævnt som verdens mest flittige folkefærd, målt på arbejdsmoral.

   Både danskerne og tyskerne har i nyere tid bestemt sig for flere flygtninge og mindre fossil energi.

   1. Dog ser det ikke ud til at danskerne og tyskerne hygger sig med fremmede og
   modsatte kulturer.
   2. Det ser ikke ud til at tyskerne har energi nok til at være flittige på arbejdet.
   3. Det virker ikke særligt hyggeligt med kolde huse og biler man ikke har råd til at
   tanke.

   Vi er flere der undrer os.

   Hvordan hænger det sammen? Hvordan giver de valg mening, hvis følgerne ikke gavner?

 6. Lars Nielsen

  Helt enig Asger

 7. DANMARKS TUNGESTE BYRDE ER POLITIKERBYRDEN

  Der er nogle mennesker
  som kun tænker i regler, formaliteter, detaljer
  og hvad der er politisk korrekt. Noget overblik har de
  ikke, for de lider af tunnelsyn. Mon ikke P. Skov er
  med i dette i dette segment. Han lyder som en
  artsfælle.

  Hvis man ser på Støjberg sagen ovenfra, kan man da vanskeligt
  være i tvivl om at der var tale om politisk forfølgelse. Startende
  med at Jacob Ellemann ikke tåler at folk omkring ham ikke er
  99 eller 100% radikale som han selv er. Og det videre forløb
  var heller ikke kønt.

  Men P. Skov ønsker ikke sandheden frem. Han ser sagen fra
  skyttegravens, jordhulens eller muddergrøftens perspektiv: nedefra.
  Han vil begrave hvad der virkelig skete under dynger af juridiske
  formaliteter og udenomsværker. P. Skov er konen i muddergrøften,
  anno 2022.

  Bortset fra det, så har Asger Aamund som sædvanlig ret. Hykleriet
  i partierne og medierne har nået et omfang som er dødsensfarligt
  for alt med demokrati, familieliv, folkesundhed og social velfærd.
  Der lyves, manipuleres og vildledes uafbrudt, og det kan ende med
  at vores kultur, økonomi, sikkerhed, frihed og fremtid smuldrer væk.

  Se hvordan Sverige nu er i frit fald. Danmark kan snart følge efter.
  Læg mærke til hvordan alle de gamle partier med enhedslisten og
  de radikale i spidsen, systematisk angriber danske værdier og
  traditioner, sundhedsvæsnets økonomi, nationens suverænitet
  og borgernes tryghed overfor kriminalitet m.m. De kan ikke
  få nok af indvandring, EU, WEF, WHO og konventioner.

  Vesten risikerer at stå i flammer og gå op i røg inden for få år. De
  marxistiske, globalistiske og woke bevægelser er ved at få skovlen
  under os allesammen. Hold øje med WEF, WHO, FN, USA, EU og
  Chr.borg. Der foregår grimme og meget farlige ting alle de steder.

 8. Henrik Wegmann

  Nadia Nadim er ikke et uskyldigt lille lam. At der findes mange andre hyklere, gør ikke Nadims hykleri mindre. Tværtimod er der her tale om et dobbelt-hykleri.

  Første hykleri er, når hun i et forsøg på at hvidvaske det modbydelige styre i Qatar nedtoner regimets fuldstændige foragt for menneskeliv.

  Det andet er, når hun foregiver at være en del af dansk kultur, mens hun er solidt plantet i den islamiske – med alt hvad det indebærer.

  Nej, hun er ikke en symbolsk heks, der bliver brændt på forargelsens bål. Hun er den ægte vare.

  1. Magga

   Det tror jeg, at du har ret i. Nadia Nadims udtalelser om de mange døde slavearbejdere har været afstumpede.

   Hvad angår Inger Støjberg, har jeg aldrig tilhørt hendes fanklub, og jeg har fundet hendes kagestunts tarvelige og ikke en minister værdig. Jeg forventer desuden af en minister, at vedkommende naturligvis overholder loven.

   Men, undervejs i den ulyksalige rigsretssag har jeg alligevel hele tiden haft en stærk fornemmelse af, at den aldrig var blevet til noget, hvis ikke den havde handlet om indvandrere. Jeg føler mig overbevist om, at man kunne have nøjedes med at give Inger Støjberg en næse og evt. finde en ny minister.

   Den famøse sag kostede det hvide ud af øjnene, og der var fra første færd noget galt med proportionerne. Her blev der smidt en politiker på bålet. Måske mente Venstre, at det derefter blev nemmere at ramme statsministeren i Minksagen.

   Men en rigtig heks er hun ikke, den Inger, og jeg under hende den positive opmærksomhed og kan sagtens forestille mig, at hendes parti kan trives sideløbende med Nye Borgerlige.

   1. Hvor er vi på vej hen?

    Det kan godt være at Nadia Nadim har udtrykt sig
    dumt, forhastet eller afstumpet. Men er de journalister
    og politikere som fordømmer hende, bedre selv? Og
    Nadim er fodboldspiller og ikke trænet i at udtale
    sig om politiske emner.

    Dem der hetzer hende er nok mere scenevante og
    trænede i at formulere sig. Og hvad har de så brugt
    deres rutiner til. De har brugt dem til at bringe
    Danmark frem til afgrundens rand, frem til samme
    slags afgrund som den vores naboland overfor
    København er ved at falde ned i.

    Medierne og partierne er, generelt sagt, så afstumpede
    at de går ind for en folkeudskiftning. Selvom den vil
    blive en blodig og dødbringende katastrofe for danskerne.
    Så hvem er mest afstumpet i denne sag?

    1. Magga

     Forvent ikke, at jeg tager journalister i forsvar. Der er alt for mange af de dårlige, der blæser på. hvad de gør mod andre. De har alt for meget magt og ødelægger alt for meget for andre mennesker. Men der er minsandten også mange idioter, der kaster sig i armene på dem for at få opmærksomhed.

     Men værst er den journalistik, der dagligt fylder os med skidt og spilder vores tid. Hvorfor har en konservativ avis som Berlingske fx tilladt sig at jage kronprinsparret i flere måneder? Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har jo kun gjort, hvad vi kunne forvente af dem, og de fleste af os vel ville have gjort i deres sted. Set tiden an og ladet deres søn gå til eksamen på Herlufholm.

     Men Berlinskes nuydnævnte “kongehusekspert” har opført sig som en sjuft, og forleden også i DR sammen med den selvudnævnte kommuniktationsekspert Anna Thygesen, der tillader sig at kalde kronsprinsparrets nedæmpede reaktioner for en katastrofe. Hun skulle skamme sig, men det gør hun ikke, for hun indser ikke, hvor destruktivt han handler og misbruger situationen.

     Kongehuset og Herlufholm er også blev smidt på bålet, og det giver jo overskrifter, der sælger aviser. Bag det hele blomster – som sædvanligt Janteloven.

   2. P. Skov

    Inger Støjberg havde formentlig også bare fået en “næse”, hvis hun havde erkendt, at hun havde overtrådt lovgivningen. I stedet gav hun sig til at spinne uærligt om, at sagen handlede om at være for eller imod barnebrude, og vildledte befolkningen om sagens fakta. Det ville folketinget trods alt ikke finde sig i. At dette spin nu har givet Støjberg mange tilhængere og politisk medvind er trist.

    1. Michael Andersen

     De dygtigste og mest intelligente skaber brillante opfindelser og innovation. De bedste opfindelser og den mest givende innovation skabes i miljøer hvor tanker og ideer flyder frit.
     Derfor fører broer og samarbejder til succesfulde nationer.
     Derfor bliver samfund rigere og friere.

     Bare ikke socialistiske samfund.

     Der er man mere optaget af at udrense intelligens.

 9. Magga

  “Det ville folketinget trods alt ikke finde sig i.”.

  Er det så enkelt? Det tror jeg ikke. En muslimsk kvinde, der er folketingsmedlem for Venstre, stemte fx ikke for rigsretssagen. Andre var i tankerne flere skaktræk længere fremme.

  At man forsvarer sig under en retssag er naturligt, men det ville have klædt Inger Støjberg at være mindre skråsikker. Måske magtede hun det ikke og holdt sig oppe vha. sin stædighed.

  ” At dette spin nu har givet Støjberg mange tilhængere og politisk medvind er trist”

  Det var forudsigeligt. for den sag var bare alt,. alt for meget. Måned efter måned tæskede man løs på Inger Støjberg, skønt hendes fejl ikke fik varige følger for de berørte.

  Jeg forudser, at Herlufsholm også ender med at komme styrket ud af problemerne. Foreløbig er deres sommerskole udsolgt. så mange forældre og deres børn blæser på de daglige hekseafbrændinger.

  https://sommerskole.herlufsholm.dk/

  1. P. Skov

   “Den sag var bare alt, alt for meget”. Der ville jo ikke have været nogen rigsretssag, hvis ikke Støjberg havde fremprovokeret sagen med sit spin – og sagen kunne have været afgjort hurtigt med en “næse” i et samråd. Med sin stædighed og sit spin opnåede hun at trække sagen i langdrag og gøre sig til politisk martyr – og det var smart, for tiden har jo vist, at det gav hende en politisk gevinst.

   “skønt hendes fejl ikke fik varige følger for de berørte”. Hvad ved du om det, som vi andre ikke ved? Fejlen fik umiddelbart meget store følger for unge, sårbare flygtninge, som allerede havde været udsat for alt for meget. I flere tilfælde var pigernes kærester ikke meget ældre – i et tilfælde var et ungt par flygtet fra et truende tvangsægteskab for den unge kvindes vedkommende. Mange var ikke “barnebrude” (og ja, enkelte var). Om de psykiske følger (angst, depression, selvmordstanker osv.) evt. kunne overvindes på sigt (og altså ikke var varige) eller “bare” stod på i månedsvis, er for mig det samme. Det var uanstændigt ikke at vurdere deres sager individuelt, som blot var det, lovgivningen krævede, og som Støjberg nægtede dem.

   1. Michael Andersen

    Hvad er spin?

    1. P. Skov

     Det er for eksempel, når man konsekvent kalder “Instrukskommissionen” (som skal undersøge, om der er givet en ulovlig instruks) for “Barnebrudskommissionen” for at give folk det – fejlagtige – indtryk, at sagen handlede om at være for eller imod barnebrude.

     1. Magga

      Det var ingenting sammenlignet med, hvor skinhelligt andre gebærdede sig, og at Inger Støjberg blev ydmyget og smidt ud af Folketinget foran rullende kameraer.

      Uanset hvor juridisk korrekt der kan argumenteres, oparbejdedes der sideløbende en folkelig forargelse over det passerede Inger Støjberg blev martyr for en syg indvandrerpolitik, og Danmarksdemokraterne er om føje tid repræsenteret i Folketinget via fhv. DF’ere.

     2. Michael Andersen

      P. Skov – Den største spinner?

      ”Det er for eksempel, når man konsekvent kalder “Instrukskommissionen” (som skal undersøge, om der er givet en ulovlig instruks) for “Barnebrudskommissionen” for at give folk det – fejlagtige – indtryk, at sagen handlede om at være for eller imod barnebrude”

      En anklaget har ret til at udtale sig om forhold i egen sag. Det følger dels af retten til at den anklagede fører sagen som vedkommende ser den og dels af retten til at udlægge egne forhold gunstigst muligt. Derfor er der altid to sider af en sag.

      P. Skov misforstår bananstat med retsstat.

      Den radikale venstrefløj har påtaget sig retten til at udvide spillerummet for at personer kan definere køn, seksualitet, pronomer og ikke mindst påstanden om at mænd kan føde børn.

      P. Skov overser at der i politik gælder et ekstra udvidet spillerum.
      P. Skov overser at friheden gælder for Loke såvel som for Thor.

 10. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Se hos Hodja nogle
  videoer som viser hvilket sygt og perverst
  samfund vi lever i. Der er noget om “vacciner”
  og “Danmark i disse dage”.

  Vanvittige og ekstreme har fået så stor magt,
  at vi alle er alvorligt truet på liv og helbred mv.

  Og tænke sig, Anders Fog Rasmussen som tog
  så grueligt fejl mht. Irak, mener nu at man skal
  bruge sanktioner der blokerer for Ruslands
  forbindelse til Kaliningrad, selvom det risikerer
  at forværre Ukraine-krigen. For at kunne genere
  en togforbindelse vil AFR gerne risikere at eskalere
  konflikten yderligere. 3. verdenskrig kan blive det næste.
  (Fog udtalte sig i DRs bagklog)

  Og AFR går ind for at krigen SKAL vindes. Men
  iflg. Gravitas og andre medier er krigen meningsløs,
  og vil gå ud over millioner af uskyldige. Man antyder
  at man burde have tilladt Rusland at fordrive Zelensky,
  hvorved krigen kunne være undgået. Zelensky og Biden
  og hans dukkeførere har begået flere store fejl, iflg. Gravitas.

 11. Piotr

  Ja-ja, så fik vi den med!
  P. Skov går altså ind for pædofili. Velbekommen!
  Det er ligesom hos kommunisterne i Enhedslisten.
  Faktaresistent som få.
  Opfordre dig på det kraftigste at søge professionel hjælp.

  Stem NB! SIAD!
  P.

 12. Magga skriver: “Men Berlinskes nyudnævnte “kongehus ekspert” har opført sig som en sjuft, og forleden også i DR sammen med den selvudnævnte kommunikations ekspert Anna Thygesen, der tillader sig at kalde kronprinseparrets neddæmpede reaktioner for en katastrofe.”

  Nu har Deadline (DR-2) sammen med Politiken og Information længe været kendt som dødens selvsupplerende trekant. Så man skal ikke forvente objektivitet.

  Jeg har en anden opfattelse end dig, Magga. Jeg ser Thygesen og Berlingskes opblæste nar som selvudleveringer. De er parate med aparte holdninger – blot for at kunne optræde i TV – men ser ikke utilsigtet, at de blot udstiller deres egne lave tilbøjeligheder.

  Deadline er fuld af den slags eksempler. Tåberne ved det bare ikke selv. Til stor moro for undertegnede.

  1. Magga

   “Jeg har en anden opfattelse end dig, Magga”

   Nej, vi er enige. Det ene udelukker ikke det andet.

   Hvis danske journalister fortsætter i det nuværende spor som bl.a. de engelske, kan jeg ikke forestille mig andet, end at der opstår en dyb lede fra begge sider, som ødelægger den symbolik, der er monarkiets essens og berettigelse, hvis man altså går ind for monarki. I vore dage står og falder det hele jo med, om de kongelige er tilstrækkeligt begavede og psykisk velegnede til at udfylde rollen og tåle konstant at blive overvåget.

   Forleden fortalte grevinde Alexandra til BT, at hun havde været i Østrig for at besøge sin mor, der var “blevet gammel”. Denne uskyldige udtalelse fra en bekymret datter blev i avisen vinklet vha. et ikke særligt flatterende fotografi af Alexandra samt overskriften: “Hun er blevet gammel”. Hvorfor havde man behov for denne ondskabsfuldhed, og hvem henvender man sig til med den slags?

   Er man i journalisternes fokus, kan man blive smidt på bålet på mange måder, som det er umuligt at forudse.

 13. P.Skov skrev om de adskilte syriske par:

  “Om de psykiske følger (angst, depression, selvmordstanker osv.) evt. kunne overvindes på sigt (og altså ikke var varige) eller “bare” stod på i månedsvis, er for mig det samme. ”

  Barnebrude er ulovlige i Danmark, og flygtninge skal selvfølgelig og uden undtagelse overholde danske love.

  Der er ingen tvivl om, at Støjbergs instruks var ulovlig, men jeg synes, at din fantasi løber af med dig. Kan det slet ikke have påvirket disse syriske “par” psykisk, at de var flygtet over tusinde kilometer fra et terrorregime?

  De var trods alt ikke mere medtagne, at de sagsøgte den danske stat og fik tilkendt kr. 20.000,- i erstatning for “adskillelsen”.

  I øvrigt typisk for “flygtninge”, der forstår at rage til sig i det land, som yder dem sikkerhed.

  Jeg ser frem til, at de pågældende nu sagsøger Bashar al-Assad for den skade, han har forvoldt dem.

  Bare for at perspektivere det hele !

  1. Michael Andersen

   Den lovgivning der i nyeste tid har medført mest splid og skabt flest kontroverser, er lovgivning der direkte eller indirekte fører til undertrykkelse af danskernes kultur.

   Så længe følgerne af gode hensigter er undertrykkelse af danskernes kultur, så længe er der lovgivning der er demokratiet uværdigt.

   Gode hensigter opvejer ikke alt.

  2. P. Skov

   @Henrik P.: I Danmark forbyder man ikke en 17-årig og fx en 19-årig at dele seng og bord, og de kan såmænd også blive gift med “kongebrev”. Det har vi aldrig kaldt “barnebrude”, vel?

   Pointen er jo, at ikke alle de unge piger var “barnebrude” (nogle var), og at Udlændingestyrelsen ifølge lovgivningen skulle foretage en individuel vurdering af parrene, netop for at vurdere, om pigerne var tvunget ind i forholdet eller ej. Hele sagen drejer sig om, at Støjberg ikke ville overholde lovgivningen, men hellere ville fremstå handlekraftig for at tækkes fremmedfjendske vælgere.

   Og jo, de var NETOP ekstra sårbare, fordi de var flygtet fra et terrorregime – derfor var der en ekstra grund til at vurdere deres situation individuelt. Lur mig, om ikke nogen hjalp dem med at sagsøge … det var de næppe i stand til hverken at finde på eller at gennemføre selv.

   Du skriver gåseøjne om “par”, “flygtninge” og “adskillelsen”, hvilket må betyde, at du hverken anser dem som par, flygtninge eller adskilt. Prøv at læse beskrivelserne af deres situation – måske du så kan fremtrylle lidt empati.

   1. Michael Andersen

    Må man venligt og høfligt spørge ind til det principielle?

    Danskerne har ord de ikke tør anvende og betydninger de ikke tør udtrykke
    Danskerne tør ikke vælge frit

    Hvis danskerne i princippet ikke vælger frit, hvor reelt er det så at spille empati-kortet?

    Afpresses danskerne til empati?

    1. Magga

     Ja, danskerne afpresses hele tiden til empati, men vi kæmper langt mere imod end mange andre, fx nordmænd og svenskere gør. Det hænger nok sammen med vor lidenhed, det er jo vanvid at friste hele verden til at blive forsørget på vore få kvadratmeter.

     Enhver kan også sige sig selv, at den pseudogodhed nødvendigvis har en udløbsdato. og der er masser af eksempler på, hvordan et folk er blevet kulturelt overlagt af indvandring.

     P. Skov skriver om at tækkes “fremmedfjendske vælgere”. men man behøver ikke at være det mindste fremmedfjendsk for at frygte udviklingen. Erfaringerne viser, at det er sund fornuft, hvis man vil bevare friheden og velstanden.

    2. P. Skov

     Ja, Michael – det principielle er, at ministre skal administrere i overensstemmelse med lovgivningen, og at Støjberg blev dømt for ikke at gøre det med 25 dommerstemmer ud af 26. Du og alle andre danskere har lov at sige, lige hvad vi vil. Sæt pris på det!

     1. Michael Andersen

      Ministre skal administrere i overensstemmelse med lovgivningen. Når 25 ud 26 dommere stemte for retfærdighed, så er det et tegn på at retsstaten fungerer.

      Der kan således umuligt være rum i lovgivningen til ”grov vildledning” af både minkavlere og offentlighed.

      Vi er mange der forventer den samme ihærdighed i den kommende rigsret i Minksagen.

 14. Der var et yndigt land

  P. Skov ser alt fra et
  radikalt perspektiv. Og han er
  tilhænger af indvandring og folkeudskiftning.
  Længere er den sådan set ikke. En typisk krypto-kommunist.

 15. Benjamin

  En velhavende mand har som regel adgang til viden og er rational, men dette er ikke et tilfælde.

  Hvilket viser at du er en mand fuld af ondskab af er eller anden grund.

  Hvad er grunden Aamund?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *