UFFE ELLEMANN JENSEN – DEN PASSIONEREDE STATSMAND

I en rolle som politiker havde Groucho Marx følgende replik: ” Dette er mine urokkelige holdninger og faste synspunkter! Og kan I ikke lide dem, har jeg også nogle andre”. Uffe Ellemann Jensen var ingen Groucho Marx – politiker. I modsætning til Jens Otto Krag, der som bekendt havde et standpunkt til han tog et nyt, holdt Uffe Ellemann fast på sine holdninger og er aldrig blevet taget i at skifte standpunkt i større sager. Og det uanset om hans holdninger skaffede ham skarer af modstandere i folketinget og i medierne.

Jeg havde et godt personligt forhold til Uffe, selv om vi begge vidste, at der var emner, det ikke var godt for os at diskutere. I en årrække var vi de to danske repræsentanter i den mest prominente europæiske tænketank, European Council on Foreign Relations. I 1990 inviterede Uffe mig til OSCE- konferencen i Bonn. Her kunne jeg erfare, at Uffe Ellemann havde et lydhørt publikum i sin tale til plenarforsamlingen.  Andre danske udenrigsministre ville have indledt med: ” Ganske vist er Danmark et lille land, men………..”. Sådan var Uffe ikke. Han satte ikke Danmarks lys under en skæppe og holdt sin tale med en autoritet, som var han USA’s præsident. Jeg blev senere bedt om at holde talen for ham, da Danske Civiløkonomer kårede Uffe som Årets Mand i Danmark. Europasagen, Baltikum og NATO var højdepunkterne i Uffe Ellemanns politiske karriere. Et lavpunkt var hans holdning til Muhammed-krisen, hvor han fordømte Jyllandspostens tegninger af islams profet og krævede, at avisen skulle give en undskyldning.

EU-samarbejdet var hjerteblod for Uffe. Ingen kritik, ingen betænkeligheder mod svaghederne i EU’s demokratiske konstruktion. Til trods for, at et flertal i hele vælgerbefolkningen nok gik ind for et tæt europæisk samarbejde, men også så med stigende skepsis på den stadigt mere magtfulde Union. Som Hans Engell udtrykte det: ” Vi skal sige ja, men ikke halleluja”. I årene inden Murens fald i 1989 dannede der sig et forsvarspolitisk flertal i folketinget uden om Schlüters regering, hvor Ellemann var udenrigsminister. Regeringens støtte til NATO’s modsvar på Sovjetimperiets accelererende oprustning blev konstant udvandet af fodnoter påtvunget Uffe Ellemann af de Radikale og de røde partier. Meningen var at udvande  Danmarks position i NATO til et passivt medlemskab, men uden at vælte regeringen. Man vidste jo, at der var en stærk værnevilje i befolkningen, der ville have styrket den borgerlige regering, hvis det var kommet til et valg om forsvaret. Uffes stædige kamp mod fodnoterne og hans konsekvente afstandtagen fra dem på NATO-møderne indbragte ham ikke mindre end 80 påtaler, de såkaldte ’næser’, som han modtog uden at blinke, fordi han dermed havde bevist, at regeringen stod samlet bag Danmarks engagement i NATO. Efter at Ellemann forlod formandsposten for Venstre efter sit knappe valgnederlag i 1998, gled både Venstre og Konservative lige så stille over i det alternative flertal. De efterfølgende forsvarsforlig, der alle havde fuld borgerlig deltagelse, afmonterede det danske forsvar til den ruin, det er i dag. Det forsvar som NATO karakteriserer som ’ukampdygtigt’.

Uffe Ellemann var også noget af en sørøver, der kunne handle resolut, når chancen bød sig. Det viste han, da Sovjetunionen gik i opløsning, og de baltiske stater forsøgte at slide sig fri af sovjetfascismens lænker. Mens andre demokratiske lande sad og trillede tommelfingre, fik Ellemann ved et hurtigt kup dansk politisk støtte til anerkendelse af de tre baltiske lande som frie og suveræne stater, nu med fulde diplomatiske forbindelser til Danmark. Dermed brød Uffe med generationers forbandelse over dansk udenrigspolitik, hvis jammerlige dogme altid har været: ” Vi er for små til at være pionerer og sætte os i spidsen. De store må tage initiativerne, og så må vi se, hvad vi kan være med til”. Her viste Uffe, at uanset størrelsen så er der en vej, hvor der er vilje.

Uffes stædighed og holdningskonsekvens ramte imidlertid ham selv under Muhammedkrisen, der eksploderede i begyndelsen af 2006. Uffe Ellemann og Jyllandsposten var ikke gode venner, og da JP publicerede en serie karikaturtegninger af islams profet Muhammed, tog Ellemann automatisk det modsatte standpunkt og forlangte, at avisen skulle give islam en officiel undskyldning. Superdemokraten Ellemann sagde offentligt, at ytringsfrihed var godt, men derfor kunne man jo godt tænke sig om. Det var nøjagtigt, hvad Stauning-regeringen docerede for de danske medier, der efter Hitlers magtovertagelse i 1933, skrev kritisk om nazismen. ” When you are in a hole stop digging!”, sagde USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld. Men Uffe gravede videre og påtog sig rollen som islams forsvarer mod de hensynsløse krænkere fra især JP og Dansk Folkeparti. Ellemann nægtede at anerkende islam for det, det er, nemlig en personkult, et totalitært samfundssystem og en tro smeltet sammen til en uløselig legering. Ellemann så kun troen og ville ikke vide af islams brutale og omfattende undertrykkelse af kvinder, homoseksuelle og alle ikke-troende.

Uffe Ellemann var en international statsmand af stort format og en skarp kontrast til de moderne danske evigt konsensussøgende politiske vatnisser. Til trods for en karismatisk og viljestærk karakter havde Uffe Ellemann nok et hav af modstandere, men ingen fjender. Det er statsmandskunst. Danmark har brug for en håndfuld karismatiske, viljestærke politikere som Uffe Ellemann Jensen. Hvor mon de bliver af?

20. juni 2022

21 Thoughts to “UFFE ELLEMANN JENSEN – DEN PASSIONEREDE STATSMAND”

 1. tavsen

  Da han som udenrigsminister besøgte et fjernt muslimsk land, fik FRP i en gallup 25% af stemmerne. Hans svar på det, at der kunne umuligt være så mange idioter i DK.

  Med den fantastiske dygtighed in mente undrer det mig stadig, han blev fyret på gråt papir på avisen Børsen. Han så ikke for sig en fremtid som journalist, men øjnede en åbning i Venstre, der havde Henning Christophersen som formand.

  Men han glemte ikke branchens infame metoder. Var der en politiker, de ikke kunne lide (borgerlige) brugte de Hitchcock metoden. At gøre politikeren suspekt ved at fotografere dem nedefra.

  https://www.youtube.com/watch?v=Yd-JtwaNBhs
  Uffe Elleman Jensen: Jeg vil kraftedme ikke fotograferes nedefra!!

 2. Tom mika Jørgensen

  Han kunne også virke skide arrogant på os dødelige der så ham i fjerneren dengang og det med Muhammedkrisen der tabte jeg alt for ham når det er sagt ,havde han mange gode bedrifter som du så godt beskriver.

  1. Jette

   Man kan sagtens virke arrogant, når man er vidende – men det betyder ikke man er det.
   Ellemann havde noget at have det i!

   1. Tom mika Jørgensen

    Ja det kan du have ret i , men så anderledes på ham dengang end jeg gør i dag.

  2. E. Frederiksen

   Enig Tom

 3. Henrik Wegmann

  Som nok mange andre havde jeg selv i hans storhedstid i 1980-90’erne et betydeligt mere positivt syn på UEJ, end jeg har i dag. Måske fulgte jeg ikke godt nok med. Måske troede jeg naivt, at når man sagde, at man var borgerlig, så var man det. Måske blev jeg snydt af hans veltalenhed og entusiasme, hans humor og charmerende fremtoning.

  Men i snart en del år har jeg indset, at han brændte for at nedlægge Danmark som selvstændig, suveræn og demokratisk nation. Demokrati er nu en gang forankret i enkeltlande, hvor politikere og deres beslutninger regelmæssigt skal vurderes af et vælgerkorps. Det var så ikke det UEJ ville. Han ville forskyde magten til Bruxelles og dermed efterlade det danske Folketing som en tom og ligegyldig kulisse. Og danskerne uden skygge af kontrol med, hvordan Danmark blev regeret.

  Samtidig påstod han, at muslimsk indvandring fra Afrika og Mellemøsten ikke kun var en fordel, men også en berigelse som ingen måtte kritisere. Det kan han naturligvis umuligt selv have troet på, da han både havde øjne i hovedet og en ikke ubetydelig intelligens.

  Det siges, at man ikke skal tale ondt om de afdøde. Men i netop dette tilfælde ville jeg godt kunne tilgive folk, der her måtte vælge at gøre en undtagelse

  1. E. Frederiksen

   Henrik, det er da ok at sige sandheden.
   Håber ikke sønnen følger op på hans holdning.
   Det er slemt nok i forvejen.
   Der skal ske store ændringer, ellers er vi danskere
   fortab.

 4. ALLE DE GAMLE PARTIER ER UTROVÆRDIGE

  Intelligens, veltalenhed
  og karisma kan være udmærket i sig selv, især for
  indehaveren af disse egenskaber, men hvis de ikke
  ledsages af ægte humanisme og moralske kvaliteter,
  kan den begavede person udvikle sig til et blålys, en
  folkeforfører, en egocentrisk psykopat eller ligefrem
  et blodtørstigt uhyre. Hitler og Stalin er nok de bedste eksempler.

  Nu var Uffe Ellemann i en helt, helt anden kategori, så der er
  ingen sammenligning, men at han var en radikaler der sammen
  med sit parti svigtede sit eget folk, kan man vel godt konstatere.
  Han var lidt for glad for rampelyset, de bonede gulve og de
  overdådige middage. Det med at tjene sit folk og sit land gik
  han vist ikke så meget op i. Deri lignede han de fleste andre
  politikere og journalister.

  De radikalt tænkende politikere har nu bragt danskerne i den
  situation, at om 10 eller 25 år vil det være slut med Danmark
  og danskernes hjemstavn, fædreland og folkehjem. Slut, kaput
  og finito i den forstand at til den tid vil det ikke længere være
  det danske folk der ejer Danmark. Magten vil være overgået
  til asylanterne, evighedsturisterne og fremmede magter.

  Når man ser på hvad der sker med de oprindelige befolkninger
  i lande som invaderes, erobres og overtages af kulturfremmede,
  er det svært at forestille at der er en fremtid til danskerne og deres børn.
  Det er der næppe. Deres kultur, frihed, sikkerhed, livsgrundlag og hele
  fremtid vil blive tilintetgjort, vil blive nedtromlet og udslettet. Det er
  den normale proces når et land afrikaniseres mv. af andre stammer.

  Danmarks historie gennem 3000 år er virkelig fantastisk. Men de sidste
  60 år har været een lang nedtur. Hoppeborgen og MSM har Sverige
  som deres forbillede, og de vil bringe Danmark ned i samme afgrund.

  Følger man med hos Snaphanen, Hodja, PragerU, Youtube og Gravitas,
  læser man bøger af Antony Beevor og Solsjenitsyn, læser man artikler
  af Aamund, M. Jalving, André Rossmann, Klaus Ewald og andre tænkere,
  vil man ikke være i tvivl om at Danmark synger på sidste vers.

  Medmindre der sker et mirakel, vil danskerne sove videre, indtil
  alt er tabt og alt er for sent. Vi skal nok ikke regne med Europas
  redning som den ved Wien 1683.

 5. Michael Andersen

  Når almindelige danskeres største beslutning er at købe eller sælge hus, så er en stor statsmands største beslutning, hvordan Danmark, er købt eller solgt.

  Scavenius blev anerkendt som en smidig, handlekraftig og lejlighedsvis dristig udenrigsminister, der med sit diplomati opnåede det mål, som der i alle kvarterer af dansk politik var enighed om.

  Scavenius var som statsmand også en af hovedkræfterne bag samarbejdspolitikken. Læren om store statsmænd er at de træffer beslutninger med betydelige konsekvenser, ude såvel som hjemme.

  Danskerne har brug for et demokrati de kan have tillid til. Beslutningen om demokrati fungerer ikke på alle sprog.

  Æret være mindet om Hr. Ellemann.

 6. De syv små dværge

  Borgen er blevet
  til et asocialt og anti-dansk sammenrend, som
  angriber danskernes økonomi og trivsel på alle
  mulige måder. Det sidste nye er at citronen
  skal presses endnu mere. Det forlyder at alle
  partierne undtagen eet, i denne uge har
  vedtaget en ny lov, der gør det muligt for staten at
  gå endnu hårdere til værks, når den vil krasse
  penge ind hos de danskere der har allermindst,
  syge, arbejdsløse, fraskilte og hjemløse
  samt folkepensionister på laveste sats. Alle
  sociale hensyn sættes til side, for danskerne
  betaler alt for lidt i skat, og det kan slet ikke
  gå an at nogle har gæld til staten. Er de kommet
  bagud med at betale, skal der nu sættes fart
  på fogedretterne, og politiet er ved at gøre klar
  til at hente selv de fattigste, så de sidste kroner
  kan vrides ud af dem. Jo, socialistisk politik
  er ofte det modsatte af social politik og
  hensyntagen til de svage.

  I forvejen har politiet fået ordre til at udskrive
  så mange bøder som muligt, og bøderne er
  blevet større. Der er endda sat minimum på antallet af bøder.

  Men at S og SF, DF og NB osv. er kommet så langt
  ud i grådighed på statens vegne, er da uhyggeligt.

 7. JC holland

  Hvis et menneske er modig de første 6 dage men utrolig ussel den syvende er vedkommende dumpet når historiebøgerne skal skrives.!!
  At lefle for fremmede og skide på egne landsmænd er usselt ud over alle grænser.!!

  Uffe fattede at Ukraine er ukrainernes land.
  men ikke at Danmark er danskernes.
  Sørgeligt..
  hvil i fred ..!!

 8. Magga

  Tak til Asger Aamund for det personlige portræt af Uffe Ellemann-Jensen. Så vidt jeg ved, var et af Ellemann­-Jensens børn under Muhammedkrisen muslimsk gift, og for et familiemenneske må det have spillet ind i hans stillingtagen, der var en skuffelse for mange af os, der deler hans klassiske liberalisme men sætter en grænse ved islam.

  I Berlingskes debatforum havde læserne for få år siden lejlighed til at diskutere med Uffe Ellemann-Jensen, der i modsætning til andre holdt en god tone og stillede begavede spørgsmål, for at få folk til at tænke i nye baner. Da jeg ytrede uro over, at danske soldater blev sendt til Mali, spurgte han fx tørt, om jeg troede, at amerikanerne kommer og redder os en tredje gang? Jeg husker ikke mit svar, men formoder at det har vævet rundt i, at det ville være for meget at forlange, selv om jeg på den anden side heller ikke tror, at amerikanerne ville turde andet end at forsøge. Vi var helt enige om, at der var behov for oprustning.

  Det var givende at læse Uffes oplæg og bemærkninger og helt forskelligt fra visse andres, der blot gik ud på at nedgøre anderledes tænkende og trumfe egne synspunkter igennem Jeg hørte til dem, der af en kendt forfatter blev kaldt for ”en kloak”, skønt hendes meget roste bog om Margrete 1. viser, at hun magter at skrive både skarpsindigt og overjordisk smukt. Jeg havde heller ikke held med Søren Pind, der hurtigt fandt ud af konsekvent at slette mine kommentarer, hvis vi ikke var enige, og det var vi ikke om Syrien.

  Forhåbentlig lærer andre politikere af at erfare, hvad der i disse dage skrives og udtales om fighteren Uffe Ellemann-Jensen, der formåede at være både patriotisk og europær. De 80 ”næser” var utvivlsomt opslidende at modtage, men i dag er de blot komiske eksempler på andre tiders dårskaber. Nu længes vi efter konsekvens, det helstøbte og modet. Det ægte passionerede. Som det kommer til udtyk i vor støtte til Ukraine.

  1. Michael Andersen

   Magga! Som oftest nuanceret, interessant og med kant men måske? med en anelse knaphed i dybdeperspektivet?

   Det synes som de selvstændigt tænkende og frihedselskende bliver bekræftet i deres forudsigelser om EU. Påtvungen budgetlov, mindsteløn og nu også med inflation, varemangel og energikrise.

   Om Ukraine siger ganske almindelige og fornuftige tyskere og amerikanere, at vi fører krig mod Rusland til sidste ukrainer. Selv Paven er kritisk og taler om provokerede handlinger, der kunne være undgået.

   Hvordan giver det mening (hvis det er i de her kontekster) at man roses for at være patriotisk og europæer?

   Det virker som om mange for tiden påskønner en radikal og ekstrem stræben efter politisk, kulturel og økonomisk ensretning i EU.

   Hvad siger den eftertænksomme og fornuftige Magga?

 9. Finn Skov

  Ja, Ja, klap nu lige hesten inden Uffe bliver ophøjet til helgen og den store statsmand.
  Uffe havde sine mørke sider, som far, Jens Peder Jensen sagde, da sønnen blev lidt for vidtløftig:
  For meget Ellemand og for lidt Jensen.
  En politiker kollega, kaldte ham den “Rumænske hønetyv” nok ikke uden grund.
  Privatlivet var vist heller ikke ideelt, det kan hustruen vist nok bevidne.
  Alice Vestergård så vidt jeg husker.
  Uffe manden var en dominerende personlighed, og efter min mening med et snert af Narcisisme, men det kendetegner nok mange politikere.
  Store egoer uden ret meget at have det i.
  Man skal ikke tale ondt om de døde, det er heller ikke intentionen, men der burde være plads til en vis nuancering.
  Fred være med dig “Uffemand”

 10. De tre musketerer

  Aamund skrev at vi burde holde os væk fra Ukraine. Havde Vesten
  gjort det, havde krigen allerede været forbi. Det havde været det
  bedste for Ukraine og verden. Millioner af mennesker var blevet
  sparet for problemer, lidelser og tab. Men politikerne Biden,
  Stoltenberg, Boris, Ursula, Ylva og Mette F ville have krig, og
  helst en der var så stor som muligt. Læs hvad Gravitas skriver
  om Zelensky og om den krig der allerede startede i 2014, da
  Ukraine iflg. nettet ikke ville lade de russisk sindede og talende
  områder beholde deres kultur, sprog og frihed m.m. Konflikten
  er nok slet ikke så sort hvid som DR og aviserne fortæller. Dog
  ingen tvivl om at Putin har dummet sig.

  Uffe Ellemanns tænkning var ikke sammenhængende. Hvorfor
  skulle danske soldater dog sendes dybt ned i Afrika for at kæmpe
  for franske og danske interesser, når EU samtidig havde travlt
  med at importere millioner af kulturfremmede fra 50 afrikanske
  lande? Og når Christiansborg arbejdede på at gøre Danmark til
  en indvandrer-magnet. Et arbejde der fortsætter i disse dage.

  Hvad er det for en Ellemann der er muslimsk gift? Fik nogen
  på den måde en klemme på Uffe?

 11. Arne Lago von Kappelgaard

  Indern man skal til at kannonisere U.E.-J. bør man have disse udtalelser in mente:

  ”Danskerne må vågne op og vænne sig til de fremmede.
  (Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske Tidende 29.7.1985).

  ”Vi kommer ikke udenom, at den danske lovgivning virker som en magnet. Der skal ikke kun være plads til flygtninge, der kan købe sig plads til Danmark.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, udenrigsminister + formand for Venstre . Jyllands-Posten 16.08.1986).

  ” Det generer min liberale livsholdning, når nogen siger ’skik følge eller land fly’. For jeg holder nu på, at vi skal respektere hinandens forskellige skikke (..). Mennesker i nød skal altid kunne finde et fristed i Danmark. Det er dansk tradition – og en tradition, vi ikke vil forlade.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, (V), udenrigsminister i Jyllands Posten 04.10.1987).

  ”Jeg har det ofte skidt, når jeg hører hvilke holdninger til fremmede, der også findes i Danmark. Når man hører gode danskere afvise enhver form for solidaritet med andre folkeslag, når man hører hånlig afvisning af andres religion og kultur. Det er toner, vi ikke må acceptere. Vi må gøre indsigelse. Det er vores pligt som liberale at værne om dansk kultur. Og det gør man ikke ved at vende ryggen til andre, ved at bygge mure omkring os selv og vores egen velstand.
  Intet menneske er en ø, intet folk, intet land. Vi bliver fattige og kulturløse, hvis vi vender ryggen til den nød og ulykke, vi finder andre steder, og bare søger at hytte os selv og vore egne.”
  (Uffe Ellemann Jensen, (V), på Venstres landsmøde i 1988 og Ekstra Bladet 31.12.2018 s.02 ”Slyngelstuen”).

  Om Pia Kjærsgaard udtalte han i folketingssalen 1992: ”-din lede kælling,”, det skete efter danskernes NEJ til Maastricht-traktaten (EU) den 2. juni 1992.
  (Uffe Ellemann-Jensen, i Folketingssalen juni 1992), se ”Succes-Historien om Pia Kjærsgaard” og
  ”Pia Kjærsgaard-Fordi jeg var nød til det.”
  Flere socialdemokratiske borgmestre fra Københavns vestegns-kommuner, Brøndby, Ishøj, Ballerup, Hvidovre og Herlev prøvede forgæves at råbe politikerne på Christiansborg op, men forgæves, og på Venstres landsmøde i 1993 udtalte Uffe Ellemann-Jensen snerrende: ”-at vestegnens borgmestrene gav ham en dårlig smag i munden. Problemerne skyldes ikke udlændinge, men dårlig kommunal ledelse.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, på Venstres landsmøde i 1993).

  ” 180 årlige familiesammenføringer er ikke noget problem sammenlignet med at der er 350.000 arbejdsløse.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, Politiken 21.9.1993).
  ”Jeg tror ikke, at der er mange – om nogen overhovedet – som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at oppiske et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra”.
  (Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Politiken 1/7 1994).

  Tidligere formand for Venstre, Uffe Elleman-Jensen udtalte på Venstres landsmøde 1997 i Herning, at 10.000 havde fået opholdstilladelse, selvom de strengt taget ikke var flygtninge, men han forstod godt deres bevæggrunde.
  Og videre, i stedet for at rette vreden mod de nyankomne, burde man rette vreden mod dem, der havde gjort det muligt for dem at slå sig ned her, med ordene: “Lad os rette vreden mod de skyldige.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, (V) citeret i ”Opgøret om 30 års udlændingepolitik” s.45 af Eva Agnete Selsing og Kasper Elbjørn).

  ”Danmark er i dag et multietnisk samfund, hvor forskellige religioner og kulturer skal leve sammen.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, (Venstre) i tale i Publicistklubben. 20/3 2006 ). UE-J krævede under Muhammed krisen JP redaktør fyret for fornærmelsermod samme, og i en pakistansk avis omtalte han Muhammed som ”islams hellige profet.

  ” Det er værd at bide mærke i hvem i Europa, der har hilst Trumps valgsejr velkommen: Marine Le Pen, Geert Wilders, Farrage, Orban og så videre. Vi kender dem på travet… . Alle med en smule historisk indsigt ved, at det beskriver den situation, som i 30erne førte Europa og verden mod katastrofen.”
  (Uffe Ellemann-Jensen, Berlingske 10.11.2016).

  ” Det er altså en gigantisk opgave at forsøge at integrere mennesker, der kommer fra så forskellige baggrunde, så jeg vil ikke sige, at vi har været for tolerante – vi har nok været for dårligt forberedt, og det giver nogle sammenstød hist og her. Der er den der med håndtrykket, der er den der med badereglerne i Århus. Der er sådan forskellige ting, der begynder at dukke op.
  Ja. Og der er det så, jeg siger, at man har været for dårlige til at se i øjnene, hvad det var for store problemer….”
  (Uffe Ellemann-Jensen, sagt i ”Vi ses hos Clement” 12.2.2017 og Berlingske 12.2.2017).

  ” Grænsekontrol og smykkelov har skadet Danmarks image. Det kan få store konsekvenser, og derfor er politikerne nød til at holde op med at bruge ”frygten” som værktøj”.
  (Uffe Ellemann-Jensen, i Berlingske Tidende (uge 39) og Weekendavisen nr.39, 29.09.2017 ”Samfund”, s.02.

  ” Overdreven nationalisme svækker en lille nation. Nationalismen er kommet til udtryk i dansk politik de senere år. Blandt andet i form af stigende bekrymring for dansk kultur og de danske grænser. Og der er stramme regler ikke svaret.Der er behov for at man lader være med at føre det, man kalder bodega politik. Vi har behov for et opgør med nationalismen”.
  (Uffe Ellemann-Jensen, fhv. udenrigsminister (V) i TV2 Nyheder 18.10.2017, Uriasposten 19.10.2017 og Snaphanen 19.10.2017).

  ”Jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra af dig!” sagt af UE-J september 1989.”

  Vi ser hvad der sker i hele Vesteuropa, leflen, imødekommenhed, særregler og knæfald for islam, vi er på vej til at gøre os selv overflødige. Se på lande som Sverige, Norge, England, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, de bliver ædt op indefra, derfor burde vi også sætte hælene i, og simpelthen stoppe alt hvad der hedder islam, inden det er for sent.

 12. Magga

  Der er ingen tvivl om, at den muslimske verden både ville finde det rimeligt og elske det, hvis den ikke-muslimske verden udelukkende blev bedømt på sit forhold til islam, for så havde den virkelig fået krammet på os.

  Men sådan forholder det sig heldigvis ikke.

  Hvis jeg havde kunnet fortsætte diskussionen med Uffe Ellemann-Jensen, ville jeg gerne have spurgt ham, hvad han mener om, at amerikanske teknikere finder amerikansk fremstillet “isenkram” i avancerede russiske missiler?

  1. Michael Andersen

   Marxistisk-leninistisk ideologi findes i hovederne på mange i vesten.

   Ideologien indebærer at man giver køb på principper, omfavner modstandere og sælger ud af arvegodset.

   Giver det mening? Til begge problematikker?

   1. Magga

    Det ved jeg ikke, men jeg synes, at jeg ser slendrian og uforsigtighed alle vegne.

    Og hvad med Estonia? Sabotage?

 13. Vimmerby

  Man må i sagens natur bestræbe sig på at fremhæve det positive. Det gøres rigtigt godt. Ellers ligger det særdeles i det hinsides, hvad kanaljen har bedrevet af positivt for DK. Otiummet blev brugt på at fremstå stueren og kær. Eftermælet i pøbelversionen må formodes sejrrigt netop, at ende lige netop sådan i første omgang.
  Lykkes Løkke ikke med sit galeprojekt, ser man for sig at han efter nogen eftertænksomhed melder sig ind i de Radikale. RIP.

 14. Ole C G Olesen

  Men Asger … Uffe var en svoren ZIO ANGLO-GLOBALIST og arbejdede stenhårdt for USA og UK. Det var derfor han som belønning for et livs Tjenester fik en Bestyrelsespost hos REUTER .. som ganske vist er en FOND men som Styres af ROTHSCHILDT Maffiaen … og sidder på en stor del af NYHEDSFORMIDLINGEN .. GLOBALT . Jeg glemmer ikke dengang han i artikel efter artikel truede lille ISLAND MED BÅL OG BRAND HVIS DE IKKE BETALTE englænderne deres SPEKULATIVE udplyndringspenge … Det gjorde iSLAND ikke .. Og det er ikke gået helt så dårligt endda Uffes RUSSOFOBI havde sin berettigelse under Sovjet staten .. men havde efter Sovjets sammenbrud lige som NATO INGEN BERETTIGELSE. Uffe deltog derfor i den KYNISKE UDPLYNDRING af RUSLAND som kun Idioter og Uvidende ikke er klar over foregik .. men som efter PUTIN kom til blev standset ..meget til Anglosaxernes Fortrydelse .. det var så herligt med Gratis Grundstoffer og forarmede Russiske LUDDERE ! Desværre fortsatte UDPLYNDRINGEN i UKRAINE… og hele hændelses forløbet er KARAKTERISTISK for dem UFFE var POT og PANDE MED .. KORRUPTE ; GRÅDIGE PENGEMÆND , fuldstændig ligeglade med alle andre end sig selv , gennemsyret af MEGALOMANI som det kommer til Udtryk hos CLAUS SCHWAB og WORLDF ECONOMIC FORUM ….eller GEØRGY SOROS og BILL GATES …. KRIGEN i UKRAINE er UDELUKKENDE USA og STORBRITANNIENS VÆRK .. nøje PLANLAGT med 2 MÅL : 1. Destruktion af RUSLAND ..alternativt 2. DESTRUKTION af EUROPA … Det første var mere end BANKEROTTE og DEMORALISEREDE USA og UK kunne prestere .. men så kan de glæde sog over at de endelig fik ram på EUROPA

Skriv et svar til JC holland Annuller svar

Bekræft at du ikke er en robot *