DEMOKRATIET PÅ STØTTEN

Hvis man vil have noget ud af tilværelsen i dagens Danmark, gælder det om at blive anerkendt som en del af en ’svag gruppe’, der har krav på offentlig støtte. Modefænomener har det jo med at brede sig, og politikerne har således udnævnt sig selv til en svag gruppe, der har ret til et sugerør i statskassen i form af statsbetalt partistøtte. Og for at medierne ikke skal brokke sig for meget, har vi indført mediestøtte, så pressen også anerkendes som en svag gruppe.

Det er ellers vigtigt for et velfungerende folkestyre, at både medier og politiske partier er frie og uafhængige af statsmagten både direkte og indirekte. I Danmark betyder folkestyre ikke, at folket styrer, men tværtimod, at folket bliver styret, sådan som det skal være i den formynderstat, vi nu er blevet. Et politisk flertal har bevilliget sig selv en partistøtte på kr. 33,50 for hver afgivet stemme ved seneste folketingsvalg. Det betyder, at de store etablerede og velhavende partier kan rage mest til sig, og at de små og fattige får mindst. Skatteyderne betaler således Socialdemokratiet 30 millioner kroner om året til driften af partiet. Venstre kan næsten også være med i vognen med en støtte på 27 millioner kroner. Det betyder jo så, at en hel del vælgere er tvunget til at medfinansiere partier, de aldrig ville stemme på. Men sådan er demokratiet altså også.

Medierne har som de fleste af landets borgere valgt at ofre friheden for trygheden. Den årlige mediestøtte til 70 aviser, tidsskrifter og andre udgivelser er nu oppe på næsten 400 millioner kroner. Her er der liv og glade dage. Alle får noget af statskassen, men også her er det størrelsen, der tæller. Det kommunistiske tidsskrift ’Arbejderen’ og de hjemløses pamflet ’Hus Forbi’ får mediestøtte, men langt størstedelen af kagen går til de tunge drenge, der ellers nok burde kunne tjene deres penge selv. Berlingske får således årligt 44 millioner kroner, og JP/Politiken indkasserer 35 millioner kroner, hvilket er 5 millioner kroner mere, end Socialdemokratiet beregner sig i partistøtte.

 Man siger jo, at den der betaler for orkestret, bestemmer, hvad der skal spilles. Det betyder naturligvis ikke, at regering og folketing bestemmer, hvad der skal stå i aviserne, og hvordan nyheder vinkles på tv. Og så alligevel. Danmark er blevet et socialdemokratisk samfund, som også de såkaldt borgerlige partier og medier er blevet en del af. Hvis vi betragter nogle af de store samfundspolitiske mærkesager som indvandring og integration, Covid-pandemien, Ukraine-krigen, den politiske udvikling i USA og EU, er der pæn overensstemmelse mellem regeringens holdning og mediernes valg og præsentation af nyheder og kommentarer. Sidst så vi, at samtlige medier og partier som med én stemme sluttede op om afviklingen af forsvarsforbeholdet. Typisk kunne Berlingske melde efter at et ja-flertal var i hus, at forsvaret er udsat for en massiv personaleflugt. En nyhed avisen ikke ville drømme om at bringe på forsiden under valgkampen.

Statsmagtens kontrol af medierne slår fuldt igennem på radio og tv. Siden Statsradiofoniens opstart i 1925, har staten siddet tungt på den æterbårne nyhedsformidling og meningsdannelse i Danmark til trods for at alle andre europæiske lande siden 1960erne gradvist har liberaliseret deres lovgivning, så der blev plads til privatejede radio- og tv- stationer. Da det private radioinitiativ, Radio Mercur blev en stor lyttersucces, skred politikerne med et stort flertal bag sig ind og likviderede den populære radio i 1962. Radio Mercurs søsterkanal i Holland, Radio Veronica fik derimod sendetilladelse og kunne derefter forlade sit sendeskib i internationalt farvand og gå i land som lovlig og populær radio. Fra 1984 kunne man i Danmark modtage programmerne fra de satellit-bårne tyske tv-stationer RTL og Sat1 og fra 1988 også tv3. Regeringen forbød omgående brugen af private parabolantenner. Fremskridtspartiets Helge Dohrmann opsatte i protest sin egen parabolantenne, som straks blev nedtaget af politiet. Fy-fy skam-skam, næh, det må man ikke! Lanceringen af TV2 i 1988 var ikke et monopolbrud, som den lydige presse ellers skrev, men et delt statsmonopol, et såkaldt duopol, da staten til i dag ejer og driver al tv-public service i Danmark. Det har medført, at der ikke er et modspil til DR og TV2, der begge er rettet smukt ind til venstre med de rigtige stuerene holdninger til klimaet, Covid, indvandring og alle dem, som det ifølge Politiken er synd for. Statsmagtens voksende fangarme ind i politik og medier er gift for retsstaten og folkestyret. Men det er åbenbart sådan, vi vil have det.

15.juni 2022

33 Thoughts to “DEMOKRATIET PÅ STØTTEN”

 1. Espen Kehler

  Fri presse eller selvcensur

  Det er godt AA sætter fokus på pressefriheden. I mange år har jeg undret mig over, at dansk presse fra DR til de store mediehuse helt ukritisk har kunnet komme afsted med at knægte objektiviteten – at lade os høre argumenter fra begge sider.

  Fx viste man billeder af interview med Osama Bin Laden men man havde slukket for lyden. Den dag i dag ved mange ikke, hvad var hans hensigt.

  I Ukraine – Rusland krigen nævnes ikke med et ord de russiske argumenter – ingen historiske baggrundsanalyser og fortielser af Ruslands bevæggrunde.

  Oplysninger om indvandreres kriminalitet, overførselsindkomster og antal forties og fordrejes.

  Me-too bevægelsens angreb på sagesløse mænd får lov at stå fuldstændig uimodsagte og det lægges op til folkedomstolen at dømme uden skygge af hensyn til retssikkerheden.

  Angsten og middelmådigheden blandt journalister og politikere til at turde gå imod strømmen og rapportere objektivt og fair, styrer dansk presse.

  Det er sørgeligt, at så få protesterer mod dette fald for ikke at turde sige sandheden eller i det mindste søge den.

  Det er ikke demokrati – vi i vesten tror vi lever i et, men det er blændværk.

  1. Espen Kehler

   PS

   Alligevel må må give Churchill ret – demokrati er den mindst ringe styreform, men vi må passe på det også når det har omkostninger for den enkelte.

  2. Lis Walker

   Vi er i mine øjne på vej mod et hardcore diktatur desværre 🤮

 2. Susanne Kjær laursen

  Kære Asger, hvor er det dog så sandt det du skriver.
  Måske, vi lige så godt kan give op, med de folketingsvalg ?? De er jo så ens og magtsyge levebrødspolitikere og partier!!
  Hvem kan redde os?? For danskerne er lige glade og gider ikke kæmpe!! Det ender med Danmark bliver et islamisk land med sharia lov og hvad ved jeg!!
  Tænk, at danskerne var så dumme at stemme ja til st afskaffe retsforbeholdet , jeg stemte nej i håb om, at det blev et Stort Nej!
  Staten og MF styrer og manipulere danskerne! Fnyser højt!! Tak for dig og din blog, som er så ærlig og sandt

 3. JC holland

  Danske rødes greb om statsmedierne ligner til forveksling Putins om russernes, Zi Jinpings om kinesernes.!!
  Føj for s….!!!

  Siden 1968 har Vesten ikke haft rigtige journalister, rigtige kunstnere, rigtige politikere som kæmper danskernes sag….
  kun landsforræderiske plattenslagere uden hjerne og hjerte.!!

  Stormen på Bastillen #2 må nærme sig.!!

 4. tavsen

  “Den årlige mediestøtte til 70 aviser, tidsskrifter og andre udgivelser er nu oppe på næsten 400 millioner kroner. ”

  Er der virkelig brug for så mange i et lille land, når de alle udbasunerer det samme? For ingen tvivl om, de alle skeler til mediestøtten.

  For nogle år siden udregnede jeg, at “bestikkelsen” svarede til 600 “journalisters” gennemsnitsløn. Og nu skal de 600 statskøbte på den årlige picnic på Bornholm. Hvorfra de alle reporterer nøjagtig det samme.

  https://danmarksfremtid.dk/nyhed/kommunistisk-partiavis-far-skattekroner/
  “Vi har tidligere her på Danmarks Fremtid beskrevet, hvordan den socialdemokratiske partiavis Netavisen Pio får mediestøtte og dermed skattekroner, selv om det strider mod bekendtgørelsen om mediestøtte.”

 5. tavsen

  Den stærkeste vælgergruppe er de importerede på overførselsindkomster. Imponerende hvad de kan rage til sig af skattekroner. For at børnene kan gå til f.eks. spejder. Hvor meget deltager børnene i sociale aktiviteter?

  Der jamres dagligt om manglende arbejdskraft. Lyder fantastisk med disse tal.

  “1. januar 2022 er der i alt 847.041 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 14,4 pct. af den samlede befolkning. 534.731 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 288.406 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet”

  Var det multietniske nirvana en kæmpefejltagelse?

  På samme vis flokkes alle partier på midten. Det er sikrest ikke at mene noget “kontroversielt”, statsstøtten skulle nødig forsvinde.

 6. Tom mika Jørgensen

  👌👌

 7. Gunnar Johansen

  Af alle tidens triste udviklinger er manglen på en fri og uafhængig presse den mest kritiske udvikling af dem alle.
  Ikke at pressen normalt lyver, men den undlader og udelader normalt vigtige emner og synspunkter på vigtige emner. Det er formentlig både ejerne og staten som i skøn forening lægger låg på visse oplysninger, emner og meninger.
  Jeg betaler ikke længere for nogen som helst avis, og jeg kommer ikke til det, før de ændrer deres adfærd og stiller sig på borgernes side.

  1. Finn A. Skov

   Man bider ikke den hånd der fodrer en!

 8. Michael Andersen

  Det er pudsigt hvordan flere sjæle har tankerne inde over det samme område. Overordnet er de beskrevne forhold måske? et udtryk for at fremtiden bliver problematisk for midten af dansk politik.

  Indflydelsesgrupperne er tilfredse. Midtens støtter er velsmurte og politikken glider.

  Deri ligger udfordringen.

  Der er lidt tilbage der kan gøres op med og der er få principper tilbage at bryde. Nye partier får svært ved at opstille tiltrækkende mærkesager og midten i dansk politik får svært ved at forny sig. Tilbage er der kun, mere af det samme, indtil det bliver for meget.

  Midten byder på opvarmet mad fra sidste uge og kogekaffe der har stået for længe. Der er spillerum til de to yderfløje, på hver side, med deres faste principper og særlige specialiteter.

  Snart bliver der bud efter noget særligt. Det kræver kun mere af det samme.

 9. Henrik Wegmann

  Statens ubændige appetit på magt og detailstyring af borgernes liv er et vigtigt, ja nødvendigt emne at tage op. Og i takt med en hastigt tiltagende tvangsdigitalisering bliver emnet kun endnu mere nødvendigt.

  Men den debat kommer vi ikke til at se – bortset fra i disse små, lukkede fora. For medierne bliver holdt i et jerngreb af statsmagten. Demokratiet er blevet et skin-demokrati. En kulisse. De yngre generationer vil opleve et liv som undersåtter, ikke borgere i et frit samfund. De kender ikke andet, og de vil tilpasse sig. Vi, der kender forskellen, er blevet for gamle til at gå på barrikaderne.

  Fremtiden byder på ensretning, censur, overvågning, kontrol og straf. Og en fin karriere med god økonomi – hvis man lydigt retter ind. Skulle man være i tvivl, at dette er retningen, så kan man jo kaste et blik på de love, der er blevet gennemført med stort flertal de seneste par årtier. De taler deres tydelige sprog.

  En stor tak til Asger Aamund for at bringe det op, men løbet er kørt.

  1. Gunnar Johansen

   Censur er ikke fremtiden. Den er allerede indført i Danmark. Prøv at gå på Russia Today, rt.com.
   På min gamle Android-mobil får jeg den rigtige forklaring, nemlig at EU har pålagt teleselskaberne at blokere pågældende tjeneste i henhold til Rådsforordning 2022/350 af 1. marts 2022. Helt i modstrid med grundlovens par. 77: “…Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”
   På min computer får jeg intet at vide.
   “Man” synes ikke vi har godt af at vide, tænke og tage stilling selv.

 10. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Atter en oplysende og værdifuld artikel fra Aamund.
  Men desværre er danskernes situation på vej til at
  blive håbløs. Alt for få læser netaviserne, og
  det er nok kun 1-2% af danskerne som helt forstår
  hvor katastrofal og grufuld en fremtid vi er på vej
  ind i. Og de allerfleste forstår heller at de gammel-
  kendte politikere allerede har påført danskerne
  hundredtusindvis eller millioner af overgreb, tab,
  uretfærdigheder, ulykker og tragedier. Utallige
  knuste skæbner og dødsfald skyldes Christians-
  borg politikernes dumheder og udskejelser. Deres
  uduelighed og kynisme er ubeskrivelig.

  Inden længe vil Danmark være en fejlslagen,
  ødelagt stat. Og danskerne vil få valget mellem
  at flygte eller blive arbejdsslaver i en islamiseret diktaturstat.
  (der vil ikke være mange steder de kan flygte hen)

  Rosa Lund, Sofie Carsten og mange godhedsdamer kalder
  det umenneskeligt, ukristeligt, afstumpet, barbarisk og
  fascistisk at nogen mener at Danmark bliver et uudholdeligt
  samfund, hvis indvandringen ikke snart stoppes. Dem som
  vil beskytte danskerne mod at blive terroriseret og udryddet,
  kaldes racister, kældermennesker og nedrige smålige egoister.
  EL, R, godhedsindustrien og DR står sammen om at hetze de
  formastelige.

  Kun få siger dem imod. Derfor vil smadringen af danskernes
  kultur og fremtid fortsætte, til intet er tilbage. Friheden,
  familieværdierne, demokratiet, trygheden og civilisationen
  vil blive udslettet.

  Lige nu har Heunicke og Mette noget i gang med WEF og
  WHO. Se Snaphanen, Hodja, 24nyt og Document.

  1. E, Frederiksen

   Enig om, at alt for få læser netaviserne. Desværre.
   Dette er uhyggeligt: “Lige nu har Heunicke og Mette noget i gang med WEF og
   WHO. Se Snaphanen, Hodja, 24nyt og Document.”
   Burde læses af mange, mange flere.

 11. Simon Riedel

  Hvad angår medier, har TV 2 også fuldstændigt glemt, hvilken rolle de skulle spille – som blå i forhold til røde DR, da TV2 -loven blev vedtaget omkring 1989. I dag er situationen næsten omvendt. TV 2 er rød og DR er også blå og linder på låget for temaer som frihed og frisind på DR 2.
  Under den velplanlagte pandemi glimrede TV 2 også med konsekvent at spørge de samme “eksperter”. Den førende professor i Danmark blev indenfor vacciner var udelukket.
  Således frembragte TV 2 noget, der for en ikke-kender kunne se ud til at være en korrekt og journalistiske nyhedsudsendelse igen og igen – men det var under al kritik. Nogen vil mene, det har kostet mange menneskeliv.
  Siden 1. februar har jeg nægtet at se TV 2.
  Bedste hilsener fra ham der Simon Riedel, der skrev for bla B.T. og Berlingske

  1. Michael Andersen

   Det største skulderklap til en journalist i dag?

   At man ikke er nem at arbejde sammen med, fordi man har en holdning til redeligheden af stoffet og etikken i arbejdsformen.

   Redelighed burde være en offentlig selvfølge allerede i børnehaven og folkeskolen.

   Private virksomheder pålægges kædeansvar, ansvarliggøres over børnearbejde og tvinges til filtre der opsamler udledning af skadelige partikler.

   Når offentligt støttede medier, arbejder uetisk, udleder “åndelig forurening” og skadelige artikler, skræmmes kritiske og oplyste forbrugere væk.

   Hvordan gavner det sammenhængskraften i et samfund?

 12. Poul Clausen

  Tiden er vokset fra winston.

  Demokrati findes ikke mere.
  Det er kun masse diktatur.
  Ubeskrivelig elendighed star vi i. Aldrig verre ,all ower.
  Store tilskud til papir, vi ikke anvender.
  Tv- Radio DDR.
  Har ikke haft ,radio/ tv i
  15 ar her.

 13. Peter Krogsten

  Desværre nytter det ikke at stemme med fødderne, at lade væremed at læse Danske medier, for de kan klare sig uden købere. Ligesom DR sagtens kan klare sig for de over 10 mio. kr. der hver dag bliver afleveret i receptionen. Der er jo mange steder på nettet, blandt andet her, hvor man orienteres bedre om forholdene i Danmark og resten af verden. Uafhængige netaviser, hvor frivillige ildsjæle gør det som magelige danske journalister ikke gider: Sætte sig ind i tingene, checke kilderne og fortælle den ubarmhjertige sandhed. Det er jo tankevækkende at hvis man skal til udlandet for at vide hvad der sker i ens eget land, bor man enten i Nordkorea, eller i Danmark. Det gælder også, hvis man vil følge lidt med i USA’s dødsspiral.

 14. Thomas Poulsen

  Det gælder jo på hele MSM-mediefladen. Heldigvis kan man opsige tvpakken og gå ind på YouTube og Rumble og følge spændende kanaler.

  Statsstøtten via skatten er svær at slippe af med, selvom der stadig er muligheder.

  Kun en tåbe frygter ikke MSM.

 15. Piotr

  Regimets medlemmer styrker deres egen position.
  I ugen, kunne man på UP læse om et udvalg, nedsat af hoPPeborgen, der er kommet frem til, at den parti-støtte hvert opstillings-berettiget parti mortager pr stemmer i en valgkamp, MEN, ikke opnår valg til FT, nu skal slettes!

  Kun de partier der opnår valg skal modtage partistøtte. Dette er med til at forstærke
  de allerede etablerede partier i deres position, med flere ressourcer kan de yde større indflydelse i valgkompen.
  Men, hvad skal partier med partistøtte, hvis de ikke bliver repræsenteret op hoPPeBorgen? Tjae…..
  Eller, hvad skal partier der er/bliver repræsenteret på hoPPeBorgen med partistøtte?

  Disse partier får allerede en fed månedlig støtte pr medlem på DKK 285.000,- , som følger medlemmet(ellers var der ingen løs-gængere).
  Dette spild af statslige midler/støtte til håbefulde kolbøtter må gælde alle, både om støtten skal forsætte eller den skal afskaffes.

  Toppen af Regimet i DK tåler ikke konkurrence og ser til at alle tilløb bliver kvalt i opstarten! Man skulle da gerne side til evig tid, lige som BertelBims!

  Demokratiet er sat ud af kraft i DK. Det parlamentariske system trænger til en reformering(modernisering), men Regimet har sat sig på magten og tænker ikke at slippe den.

 16. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Christiansborg er blevet et sammenrend af
  selvglade, selvoptagede og selvdyrkende
  umuliusser, der ikke leverer andet end tomme
  løfter, skøre projekter, landskadelige 5 og 10
  års planer samt folkefjendske “reformer”.
  Hvortil kommer at de via en stedfortræderkrig
  lægger op til at danskerne bliver fordrevet og
  udskiftet. Forbilledet er Sverige.

  Snaphanen og Hodja har nogle meget barske
  artikler om Pfizers “vacciner”, WHO og WEF mv.
  Går man nogle dage tilbage, vælter det frem
  med fantastiske afsløringer af organiseret ondskab.

 17. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Man kan lige så godt gøre det klart for sig selv,
  at indvandringen vil fortsætte og fortsætte, indtil
  vi danskere er en lille jaget minoritet i vores
  eget land. Den megen snak om stram flygtninge-
  politik er rent hykleri beregnet på at dysse
  befolkningen i søvn. Hensigten er at mange
  millioner kulturfremmede skal have fast og gratis
  ophold i Danmark.

  Borgen bekriger danskheden og undergraver det
  danske folks frihed, sikkerhed, kultur og økonomi.
  Den bekriger også familiens enhed og hjemmets
  fred. Ligesom den bekriger mændene, demokratiet
  og folkesundheden.

  Vi har ikke een diktator eller tyran, vi har nærmere
  175. Der er enige om at sende danskerne ud i
  kulden, mørket og undergangen.

  Læs hos National Geographic og You
  tube om hvordan marxisme eller islamisme
  i 50 lande endte i terror, blodbade og massemord.

  1. Niels O

   Ja, det er noget værre noget.

   1. Piotr

    Niels NUL, gaven til en hver blog!
    Kendt fra mange blogs, men et absolut NUL!

    Stem NB! SIAD!
    P.

 18. tavsen

  Mediestøtte dræber. Kritik tåles ikke, VI, den privilegerede overklasse alene vide

  https://danmarksfremtid.dk/nyhed/tv-2-udelukker-os-fra-debat-pa-facebook/
  Efter at vi har kritiseret TV 2 for deres vinkling og varedeklareret deres journalister, så har de nu udelukket os fra at kommentere på Facebook.”

 19. Den Nervøse

  I Danmark har vi berufsverbot.
  Hvis du ønsker at være ansat i den offentlige administration, som embedsmand eller bare en højere stilling inden for det offentlige, så er det en absolut fordel at være socialdemokrat og i øvrigt at have partibogen i orden.
  Hvis du vil ansættes inden for medieverdenen, så er det en fordel at være af anden etnisk herkomst end dansk, som en ung journalist af anden etnisk oprindelse, ved en fortalelse kom til at røbe efter at være blevet ansat hos DR i Aalborg.
  Hvis du vil være forsker, og i øvrigt lave grundforskning, så skal din forskning ikke ende op med, at Co2 i atmosfæren ikke har nogen særlig indflydelse på klimaet. Det må den internationalt anerkendte klimaforsker Henrik Svensmark sande! Han blev ikke fyret, dertil er parnasset for raffineret! Nej han blev bedt indhente eksterne forskningsmidler, så han kunne aflønne sig selv. Nu er eksterne forskningsmidler til grundforskning og forskning der sår tvivl om Co2 indflydelse på klimaet, ikke lige noget der hænger på træerne.
  Nej er du rigtig magtfuld og en del af den bestemmende klasse, så før endelig ikke selv kniven. Lad andre fører den!

 20. Fra velfærdsstat til terrorstat

  DANMARKS FREMTID.DK ser ud til at være en ægte
  borgerlig netavis. Men i en tid med berufsverbot og
  politisk forfølgelse, virker det mærkeligt at man ikke
  har fri debat som her og hos Hodja, men absolut skal
  have navn, adresse osv. Før eller siden vil sådanne
  private oplysninger jo blive hacket eller ryge videre
  til uvedkommende. Det er det samme med flere
  andre netaviser som er meget emsige med at
  kræve login til fjæsbogen. En decideret uskik.
  Meget kortsynet.

 21. Michael Andersen

  Man siger at kærlighed gør blind

  Den progressive socialismes forføriske karakter, med karismatiske ledere, budskaber om renhed, godhed og fællesskab, er intet andet end radikal og ekstrem magtpolitik i forklædning.

  Tysklands progressive socialister forførte folket, med løfter om forandring og fællesskabets styrke. Tysklands største tænker, Martin Heidegger blev også forført.

  Tyskland i perioden 1900 til 1920erne er et eksempel på hvordan progressive ideer blev til datidens identitetspolitik. Om hvordan ideer om renhed og hygiejne førte til at et oplyst folk bakkede om en rensning af samfundet for urene tanker, ideer og tendenser.

  Progressive socialister kendes på kampen for renhed, rent miljø, ren natur, rent vand, rent landbrug og et samfund renset for racisme. Samt velviljen over at målet helliger midlet.

  Progressive socialister forfører stadig folket og tænkerne.

 22. Kirsten Hildebrandt

  … og så er der kommet de sociale medier. Dem vil de også gerne gribe ind overfor.
  Det bliver dog, trods alt, noget sværere…

 23. Ursula Marta Ilse Overgaard

  AAS – ”Den Altvidende og Almægtige Stat holder folk til flasken og den tryghedskabende narresut” – De to statsdrevne og toneangivende DR og TV2 minder om det tidligere Sovjetsystem. Det er som om Sovjetunionen blot er flyttet vestpå.

  Desuden interesserer de fleste borgere sig slet ikke for politik. De stemmer på partier, der lover mest af utopierne – indtil de “trojanske heste” overtager regeringsmagten. – Det store flertal er godtroende og aner ikke, at fx den tiltagende afrikanisering og islamisering i Danmark – med tiden – vil blive en kæmpe trussel mod deres liv, velfærd, økonomi, sundhedssystem og kultur.

  Historien viser, at den, der sover i demokratiet, vågner op i diktaturet.

  1. tavsen

   “Historien viser, at den, der sover i demokratiet, vågner op i diktaturet.”

   Men så længe Tornerosesøvnen er så givtigt, så fortsætter den .

   Statsaflønnede “journalister” har ellers travlt med donationer til partier, men her er de tavse.

   https://denkorteavis.dk/2022/naesten-hver-tredje-frikirke-og-moskeer-laver-fejl-i-indberetningerne-om-donationer-kirkeministeriet-sover/
   “Det har med rette vakt opsigt, at Statsrevisorerne har afgivet en ny beretning, hvori der langes ud efter Kirkeministeriet. Kontrollen med pengestrømmen til frikirker og moskeer er ikke god nok, og nye tal viser, at næsten hvert tredje trossamfund laver fejl i indberetningerne om donationer. ”

   Og hvor Mette er på vej hen?

   Benito Mussolini
   The state reserves the right to be the sole interpreter of the needs of society.

 24. Fra velfærdsstat til terrorstat

  En guerilla-krig og folkeudryddelse
  ER begyndt i byer få km øst for Danmark.
  Svenskerne sov for længe, og er nu vågnet op til terror, vold og mord
  samt et samfund i frit fald. Danskerne kan sove videre lidt endnu,
  inden de vågner op til det samme. Se Snaphanen og Hodja.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *