BLIVER DONALD TRUMP AFSAT SOM PRÆSIDENT?

Af Asger Aamund, den 20.12.19

I juli 2017 skrev jeg her i bladet, at den nyvalgte præsident ville opleve fire års total krig med Clintonkombinatet, der dominerer politiske hjerter og sind på begge sider af Atlanten. Og ganske rigtigt
formulerede Demokraterne støttet af hovedmedierne en strategi, der skulle føre til en afsættelse af
præsident Trump eller som en plan B, at gennemføre et aldrig ophørende karakterattentat med det formål,
at USA’s vælgerbefolkning i væmmelse ville vende ham ryggen ved præsidentvalget i 2020. Først satsede
man på en anklage om en kriminel sammensværgelse mellem Trump og Putin, der angiveligt stjal valget fra
Hillary Clinton. Ifølge formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus Adam Schiff forelå der
’uomstødelige beviser’ for denne sammensværgelse. Samme Schiff bliver af den stærkt Trump-fjendtlige
Washington Post portrætteret med en lang Pinnochio-næse, fordi han er kendt for at omgås sandheden
med den yderste forsigtighed. Robert Mueller-rapporten, der skulle fælde præsidenten leverede ikke varen.
Der var ingen sammensværgelse med russerne, og Demokraterne måtte finde på noget nyt.
Adam Schiff fremtryllede nu en informant ( whistleblower), der kunne dokumentere, at Trump havde
afpresset den ukrainske præsident Zelensky et løfte om at grave noget skidt frem om præsidentkandidat
Joe Biden. Beviserne smuldrede, og Demokraterne måtte atter være kreative. Man beskyldte nu Trump for
bestikkelse, men den anklage faldt også til jorden, og Schiff & Co lagde sig til sidst fast på at føre en
rigsretssag mod Trump på grundlag af en anklage om ’magtmisbrug’ og ’obstruktion af Kongressen’. Den
respekterede jurist, professor Alan Dershowitz stemplede dette juridiske grundlag som forfatningsstridigt,
idet den amerikanske forfatning kun tillader en afsættelse af en præsident, hvis denne tiltales og dømmes
for landsforræderi, bestikkelse og andre alvorlige forbrydelser og lovovertrædelser. Ifølge Dershowitz skulle
den sovjetiske politichef Lavrentij Beria have sagt til Stalin: ” Vis mig manden, så skaffer jeg forbrydelsen!” I
Sovjetunionen kunne man altid blive dømt for ’forbrydelser mod staten’, og Demokraterne vil også gerne
kunne dømme Trump for ’ magtmisbrug’, der ikke figurerer i USA’s forfatning eller straffelov.
Rigsretsprocessen kan nu for alvor begynde, idet den på det foreliggende grundlag blev godkendt i
retsudvalget og af et flertal i Repræsentanternes Hus. En afsættelse af en præsident er en politisk og ikke
en juridisk proces, selv om man følger visse retsstatsprincipper. Man kan derfor sige, at præsident Trump
nu er tiltalt for kriminelle handlinger, men om han bliver dømt, afgøres i Senatet, hvor Republikanerne har
flertal. I konsultation med den anklagede præsident Trump kan Senatet nu vælge mellem en fuld procedure
med indkaldelse af vidner, dokumentation, forhør og krydsforhør eller man kan afvise sagen som grundløs.
Ifølge Lindsey Graham, der er formand for Senatets Retsudvalg vil sagen blive ført uden indkaldelse af
vidner, men udelukkende på grundlag af den eksisterende dokumentation. Dette betyder, at tiltalen bliver
afvist efter en kort proces. Mitch McConnel, der er Formand for Senatet, erklærer, at der er ’nul chance’
for at Trump bliver afsat som præsident. Så nu må Demokraterne iværksætte plan C, der er sidste udkald,
nu da plan A og B er faldet sammen. Plan C hedder et mistillidsvotum (censure), som kan stemmes hjem i
Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal. Et mistillidsvotum har ingen retsvirkning, men er
alligevel en alvorlig begmand til Trump. Et mistillidsvotum vil ikke splitte befolkningen på samme måde som
en afsættelse. Den giver Demokraterne en mulighed for at komme tilbage til det parlamentariske
samarbejde, som de totalt har forsømt siden Trumps indsættelse. Og et mistillidsvotum udgør et slags
ersatz- brændstof i den kommende valgkamp, hvor man kan fortælle et eventyr om, at man har bevist, at
Trump er kriminel, men at de dumstædige republikanske senatorer nægtede at vedkende sig sandheden og
retfærdigheden. Forfatteren til dette eventyr bliver nok Adam Schiff, der som ung drømte om at blive en
berømt manuskriptforfatter i Hollywood, men som i stedet blev en berygtet politiker, der nu skriver fiktion
for Demokraterne. Trump er nok ligeglad. Han går glad til valg på ryggen af en bomstærk økonomi og den
laveste arbejdsløshed i en menneskealder. Og hvad afgør så præsidentvalget? It’s the economy, stupid!

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *