I USA er corona ikke en epidemi, men et politisk våben

Af Asger Aamund, den 3. september 20

Når det kommer til coronavirus, fravalgte Danmark tidligt en balancepolitik mellem hensynet til
samfundsøkonomien på den ene side og til folkesundheden på den anden side. I stedet besluttede
regeringen sig for en hård omsorgspolitisk linje, hvor intet økonomisk offer var for stort for at redde bare et
enkelt menneskeliv mere. Den vej kunne og ville Trump ikke gå.

Sociologen og epidemi-eksperten Andrew Lakoff skriver i en artikel for USC Dornsife, at hverken USA eller
den øvrige vestlige verden var tilstrækkeligt forberedt på invasionen af covid-19. Ifølge Lakoff kunne det
næppe være anderledes, da vi effektivt kan forsvare os mod sandsynlige epidemier. Vi kan i nogen grad
forsvare os mod mulige epidemier, men vi er hjælpeløse over for ukendte og nye epidemier.
USA er godt beskyttet mod kendte trusler fra dødelige sygdomme som kopper, miltbrand og botulinum
toksin, som er bioteknologiske terrorvåben, men blev løbet over ende af svineinfluenzaen i 2009, der ramte
60 millioner amerikanere. Men da det netop var en influenzavirus, lykkedes det hurtigt for forskerne at
udvikle en effektiv vaccine. Lakoff konkluderer, at vi ikke kan beskytte os mod ukendte farer, men at vi i
fremtiden skal prioritere en hurtig og koordineret samfundsindsats, der kan møde epidemiske
udfordringer, efterhånden som de opstår.

Et hurtigt og effektivt globalt covid-19-beredskab blev grundigt saboteret af den kinesiske regering, der
ønskede at dele ikke information, men derimod smitten med resten af verden, så Kina ikke stod alene med
smerten og epidemien til ubodelig skade for landets økonomi og velfærd. Vores eksperter måtte så reagere
på de få oplysninger, der var tilgængelige. Det førte til, at anerkendte dr. Fauci i USA erklærede, at det ikke
var sandsynligt at Wuhan-virussen ville blive et problem. Og herhjemme sagde sundhedsmyndighederne
det samme og ønskede os god skiferie i Italien.

Med den accelererende smittespredning opstod der både i USA og i Danmark netop det problem, Andrew
Lakoff påpeger, at vi er ret hjælpeløse over for helt nye og ukendte sygdomme. Der var mangel på
værnemidler, respiratorer og diagnostika (tests). Danmark fravalgte en balancepolitik mellem hensynet til
samfundsøkonomien på den ene side og til folkesundheden på den anden side. I stedet besluttede
regeringen sig for en hård omsorgspolitisk linje, hvor intet økonomisk offer var for stort for at redde bare et
enkelt menneskeliv mere. Da vi samtidig er et lille, homogent samfund, var det muligt for Mettemor at
tilrive sig den totale kommando og diktere de angste borgere, hvad de i dag havde lov til og især, hvad de
ikke havde lov til.

Dette statsministerprivilegium har præsident Trump ikke, da magten i USA hviler på et princip om kontrol
og balance således, at der altid skal være nogen, der vogter vogterne. Den amerikanske forfatning fra 1789
organiserede USA som et demokratisk samarbejde mellem uafhængige stater netop for at forhindre
præsidenten i at tilrane sig diktatoriske beføjelser. Ansvaret for covid-19-bekæmpelsen ligger hos de
enkelte guvernører og borgmestre i delstaterne, dog således, at disse skal følge retningslinjerne fra det
føderale CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Det viste sig hurtigt, at de demokratiske
guvernører traf en række forkerte beslutninger, der fik smittetallet til at stige med raketfart. For eksempel i
New York, hvor bystyret sendte coronasmittede pensionister ind på plejehjemmene, hvor de gamle
efterfølgende døde som fluer. Det er valgår i år, og Demokraterne har givet Trump skylden for epidemiens
udbredelse i USA. Deres leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, udtalte 29. marts til CNN, at »mens
Trump fjumrer, dør folk« af det, hun nu kalder ’Trump virus’.

I virkeligheden har den amerikanske regering gjort store anstrengelser for at dæmme op for smitten. 30.
januar indførte Trump indrejsestop for Kina, hvilket Joe Biden kaldte »fremmedfjendsk hysteri«. Det
kinesiske nytår faldt i ugen efter, og Nancy Pelosi opfordrede alle amerikanere til at stimle sammen i USAs
Chinatowns for at fejre det nye år. Der er nu 10-12 vaccineprojekter i udvikling, regeringen har vredet
armen rundt på amerikansk industri, som har iværksat en hasteproduktion af værnemidler og respiratorer.
Den amerikanske hær og flåde opretter felthospitaler og udsender hospitalsskibe til smittebrændpunkter.
Mere end 50.000 amerikanere er fløjet hjem fra udenlandske smitteområder. Ultimo april havde USA
udført flere virustests end Frankrig, UK, Sydkorea, Japan, Singapore, Indien, Østrig, Australien, Sverige og
Canada tilsammen.

Dødeligheden fra covid-19 per million indbyggere er lavere end i lande som Belgien, Italien og Spanien.
Præsidentvalget i november handler om økonomien, lov og orden og om coronavirus. Hvis vælgerne
anerkender Trumps herkuliske arbejde og store indsats i smittebekæmpelsen, kan han fortsætte. Hvis de
derimod køber Demokraternes fortælling om Trump som anstifteren af al viral ondskab og død, må
amerikanerne nøjes med Joe Biden.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *