SKAL FOLKESTYRET PÅ MØDDINGEN?

Af Asger Aamund, 2. August 2011

Nej det skal det naturligvis ikke. Heller ikke selv om ph.d.-studerende Jakob Hariri i gårsdagens kronik i
Berlingske så gerne vil have mig til at mene det. Men et lands demokrati skal plejes og udvikles, hvis det
skal tjene folket i en verden under stadig forandring. I Danmark skal vi naturligvis ikke følge Kina og Rusland
efter Singapore-modellen. Det ville være en delvis afmontering af vores hårdt tilkæmpede folkestyre. Vi får
intet ud af at rulle udviklingen tilbage. For os er løsningen at tilføre demokratiet et stærkt tiltrængt
kompetenceløft. Hverken rød eller blå blok kan i dag fremlægge en rammeplan for ny vækst og velstand til
det stadigt mere ramponerede danske velfærdssamfund. Vi har mange dygtige politikere, men Folketinget
som samarbejdende organisation med ansvar for udviklingen af det danske samfund er blevet både
impotent og inkompetent. Demokrati betyder folkestyre, ikke flertalstyranni og netop hensyntagen til
mindretallets interesser er kernen i demokratiet som begreb. I Danmark er vi på vej mod flertalstyranniet,
hvor det arbejdende Danmarks interesser groft tilsidesættes for at tækkes det flertal af klientvælgere, der
står uden for arbejdsmarkedet. Det demokratiske kompetenceløft kunne bestå i en grundlovsændring, der
reducerer antallet af folketingsmedlemmer fra 179 til 89. Gagen til parlamentarikerne skulle fordobles.
Ligeså ministerlønnen. Hvert folketingsmedlem udstyres med en akademisk uddannet sekretær ud over en
servicesekretær, og der indføres en spærregrænse på 5 procent. Hermed skabes der konkurrence om
pladserne. Skaren af folketingsmedlemmer, der rekrutteres direkte fra skoler og politiske
ungdomsorganisationer vil blive reduceret, og antallet af kompetente og engagerede repræsentanter fra
det arbejdende Danmark vil blive øget. Løsningen på det vækstpolitiske dødvande er således ikke at
beskære folkestyret men at udvikle det, således at det beskytter og beriger det danske samfund i den hårde
kamp for overlevelse i en globaliseret verden. Har 179 folketingsmedlemmer en indiskutabel ret til at
bringe 5 millioner danskere til tiggerstaven? Er det folkestyre?.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *