KÆRLIGHEDENS OG FREDENS TERROR

Af Asger Aamund, Den korte avis. Den 23. august 2017

Når medier og politikere finder sammen om at skabe en myte, bliver denne myte sædvanligvis til den
tilvalgte sandhed, fordi den hjemmestrikkede virkelighed er lettere at leve med end den reelle virkelighed.
Således tog det ikke mange måneder efter den tyske besættelse af Danmark, før vores regering og presse
havde skabt fortællingen om den store folkelige modstand mod Hitlers Værnemagt, til trods for at Danmark
i virkeligheden havde et tæt økonomisk og militært samarbejde med Nazi-Tyskland under hele krigen. Vi var
Tyskland næststørste handelspartner (efter Italien) og leverede en hel division danske elite-SS tropper til
Ruslandsfelttoget. På samme måde er der konstrueret bredt accepterede myter om den globale
opvarmning, om Trump som sindssyg og om Putin som den nye Hitler. Og nu er vi på vej ind i den næste
opfundne og bekvemme sandhed: Den internationale terrorbølge har ikke noget med islam at gøre, som jo
er kærlighedens og fredens religion, men skyldes Vestmagternes aggression mod klodens uskyldige 1,3
milliarder muslimer. Vi har ført krige i Afghanistan, Irak, Syrien og bombedræbt muslimske kvinder og børn.
Vi har oprettet den demokratiske stat Israel til trods for at folkestyret ikke hører hjemme i Mellemøsten. Vi
stigmatiserer muslimske asylanter og indvandrere og beskylder dem for at være arbejdssky, kriminelle og
sexforbrydere. Denne fortælling er nu hos den internationale tænkepøbel ved at vinde fodfæste som
sandheden om årsagen til den islamiske terror.

Kendsgerningerne peger imidlertid på helt andre årsager. Hvis det var staters aggression mod muslimer,
der var årsager til terroren, skulle lande som Kenya, Nigeria og Sverige aldrig kunne rammes af de islamiske
myrderier. Ingen af disse lande har deltaget i militære operationer mod islamiske samfund eller har
diskrimineret muslimer på nogen måde. Ikke desto mindre er netop disse tre nationer blev hårdt ramt af
islamiske terrorhandlinger. Mest sørgeligt er det at det skulle ramme Sverige, der har modtaget de
islamiske masser med åbne arme og pengekassser. Men det førte ikke til frifindelse ved Allahs domstol.
Det er kernen i enhver fascistisk bevægelse – både den nazistiske, den kommunistiske og den islamiske – at
bevægelsen undertrykker og myrder andre mennesker ikke for, hvad de har gjort, men for, hvad de er. 6
millioner jøder blev likvideret, fordi de var jøder. 5 millioner husmænd i Ukraine blev udslettet af Stalin,
fordi de ejede en stump jord. Pol Pot-styret dræbte 2 millioner cambodianere, fordi de var udnævnt til
statsfjender. Og islamisk terror myrder os, fordi vi er vantro. Den islamiske globale terror er systemisk
indbygget i islam og er en integreret del af den islamiske forfatning. Koranen påbyder enhver muslim at
bidrage til islams ekspanderende dominans, indtil Allahs overordnede mål er realiseret: islam hersker
overalt på kloden, som så kan erklæres for ’fredens hus’. Alle pålidelige, internationale meningsmålinger
viser, at et flertal af muslimer i både islamiske og vestlige samfund ønsker, at koranens love skal følges fuldt
ud. Det er derfor umuligt at integrere mennesker i en demokratisk retsstat, så længe de fastholder, at
Allahs love skal stå over den menneskeskabte forfatning. Islam har med succes modstået alle forsøg på
sekularisering siden 632. Hvis ikke vi erkender, at den globale islamiske terror er en integreret del af islam i
praksis og handler derefter, vil det ikke være muligt for os at bevare vores tryghed, vores folkestyre og
vores frihed.

Leave a Comment