SÅ ER DET SIDSTE UDKALD FOR DEN SUNDE FORNUFT

Hvis danskerne stemmer ja til en afvikling af forsvarsforbeholdet, er det et kynisk vælgerkup iværksat af regeringen. Hvis vi skulle have stemt om forbeholdet den 1. februar, var det blevet et tordnende nej, fordi vi er godt klar over, at vort NATO-forsvar er nødlidende og ikke skal udvandes yderligere gennem Danmarks deltagelse i en EU-militarisering. Men Ruslands invasion af Ukraine har hensat store dele af befolkningen i angst og utryghed. Og i den tilstand mister man overblik og fornuft og bliver villig til hvad som helst, der kan ligne mere tryghed og sikkerhed. Debatterne op til folkeafstemningen har været præget af ja-partiernes udnyttelse af de vælgere, der er ramt af Putin-panikken. Regeringen har forsøgt at sælge budskabet om, at et ja til det militære samarbejde betyder en støtte til Ukraine. Et nej vil derimod få Putin til frydefuldt at gnide sig i hænderne, selv om den russiske præsident nok ikke har nogen anelse om, at der på onsdag er en folkeafstemning i et land, der rummer omkring 1 procent af EU’s befolkning. Endvidere har ja-partierne slået på, at en afvikling af forbeholdet vil være udtryk for, at Danmark ønsker at give sit bidrag til sammenhold og solidaritet i Europa.

Her er imidlertid 4 grunde til at vi bør bevare ro og omtanke og stemme nej til afviklingen af forsvarsforbeholdet:

 1. EU’s demokratiske struktur er alt for mangelfuld og skrøbelig til, at vi kan overlade bare en lille del af vores sikkerhed og tryghed til Unionen. EU er et skindemokrati, et departementchefstyre iklædt  demokratiske kulisser, som ligner et demokrati, men ikke er det. EU-parlamentet har ikke ret til at fremsætte lovforslag. Parlamentets autoritet kommer ikke fra folket, men fra de lunser EU-kommissionen kaster ned til det. Kun EU’s regering, som er Kommissionen, har ret til at fremsætte lovforslag. Kommissionens medlemmer er ikke folkevalgte, men udpeget af de 27 medlemsstater.  De 27 statsministre, der udgør Ministerrådet er valgt nationalt og skal genvælges i deres hjemlande og ikke ved et EU-valg. Ministerrådet interesserer sig derfor ikke meget for EU og tilstræber ikke resultater, men konsensus for enhver pris. Og konsensus er også, at vi er enige om, at vi ikke kan blive enige.
 2. EU kan ikke magte at styre større tværnationale projekter. I 1997 fik Kommissionen efter eget ønske ansvaret for at bevogte og sikre EU’s ydre grænser. I de efterfølgende år fremlagde Kommissionen aldrig en plan for, hvordan de ville løse opgaven. Hverken Parlamentet eller Ministerrådet fulgte sagen op, og pressen stillede ikke et eneste kritisk spørgsmål om, hvordan det mon gik med at sikre EU’s ydre grænser? Da 2 millioner illegale migranter væltede ind i EU i 2015, måtte vi konstatere, at Kommissionen i 18 år intet havde gjort for at løse sin opgave. Ledelsesmæssigt, politisk og organisatorisk en total katastrofe, som jo er fortsat til i dag. EU’s ydre grænser er som før porøse, og migranter strømmer og siver dagligt ind i Unionen.
 3. Vi skal ikke deltage i EU’s militære eventyr, før vi har fejet for egen dør. Vores generaler skriver i deres interne dokumenter, at det danske forsvar ikke bare skal styrkes, men ’genopbygges’. Det er et stærkt udtryk, men bruger om en bygning, der ligger i ruiner. Og det gør det danske forsvar slagtet gennem årtier af de partier, der nu vil have os ind i militariseringen af EU. Vores bidrag skal efter planen finansieres af forsvarsbudgettet. Her mangler der alt: støvler, uniformer, ammunition og moderne personelvåben. Flyvevåbnet skal have flere kampfly, overvågningsfly, transportfly, missilsystemer og kampsoldater til forsvar af flyvestationerne. Flåden mangler ubåde, missilbevæbnede korvetter og fregatter, og hæren skal udstyres med nye kampvogne, infanterikampkøretøjer, selvkørende haubitser, artilleri og missilvåben. Der er behov for at uddanne en krigsstyrke på 60 000 mand, der kan mobiliseres i en skarp situation ud over den planlagte kampbrigade på 5000 mand.
 4. Danmark er med i EI2 (European Intervention Initiative), som er en militær sammenslutning af 13  europæiske demokratier, der ønsker at kunne opstille væbnede styrker, som internationalt kan løse konfliktdæmpende og fredsbevarende opgaver enten selvstændigt eller i samarbejde med FN, NATO eller EU. Hvis vi ønsker at bidrage militært til at løse konflikter i Bosnien eller i Libyen, er der rig mulighed for at deltage i løjerne med de andre 12 lande, der er medlemmer af EI2- alliancen  heriblandt England, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Frankrig.

Hvis vi ønsker at bekæmpe piraterne ved Afrikas Horn, kan vi i dag indgå i et frivilligt sømilitært samarbejde med andre store søfartsnationer som Grækenland, Norge, UK og USA, der tilsammen kan stille den nødvendige kampkraft på benene. Det behøver vi ikke EU til.

Danmark har således alle muligheder for at forsvare og opretholde sin nationale tryghed og sikkerhed inden for sine eksisterende alliancer og militære konstellationer. Hvis Bornholm bliver besat af russerne i morgen, hvem kommer os så til undsætning? Er det FN? Er det EU? Nej, det er NATO. Lad os nu være fornuftige og lægge alle vores æg i NATO- kurven. Det gør vi ved at stemme NEJ på onsdag.

35 Thoughts to “SÅ ER DET SIDSTE UDKALD FOR DEN SUNDE FORNUFT”

 1. Niels O

  “Der er stigende tilslutning til at droppe forsvarsforbeholdet, som vælgerne skal stemme om 1. juni.

  48 procent af de stemmeberettigede danskere ville stemme ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU, hvis der skulle stemmes i dag.

  Det viser den seneste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

  Målingen er foretaget fra 23. maj til 29. maj og er den sidste inden afstemningen. Der er indsamlet svar fra 1001 repræsentative respondenter fra telefoniske interview.

  I den forrige måling ville 46 procent stemme ja. 31 procent ville stemme nej mod 30 procent i den forrige måling.

  Over en femtedel har svaret »ved ikke«. Der er tale om 21 procent. Dermed daler antallet af personer, som svarer »ved ikke«. I den forrige måling var der tale om 25 procent.

  ….”

  https://www.berlingske.dk/politik/tilslutning-til-at-droppe-forsvarsforbehold-stiger-hos-danskerne

  1. Wiens redning skete 1683

   De tal kan ikke bruges til noget fornuftigt. Dels er de
   usikre, dels er der i dem ingen argumenter for det
   ene eller det andet. At stemme ja vil være meget
   letsindigt. Vi har ikke brug for mere EU, men for
   mindre EU. I forvejen bruger vi milliarder og atter
   milliarder af kroner på EU-kontingentet og på at
   bekæmpe de negative konsekvenser af de pivåbne
   grænser, og for det andet vil det kun være til skade
   for de almindelige danskere at afskaffe forbeholdet.
   Og ikke mindst vil det føre til død eller lemlæstelse
   af endnu flere danske soldater, hvis det bliver et ja.

   Et NEJ er det eneste rigtige. Vores forbehold overfor EU
   er en beskyttelse af danskernes liv, frihed og sikkerhed.
   At bevare forbeholdet med et NEJ er det klogeste.

 2. ALLE DE GAMLE PARTIER ER UTROVÆRDIGE

  Valget onsdag drejer sig om vi ønsker
  endnu mere EU, endnu mere fjernstyring,
  endnu flere bureaukratiske regler og påbud,
  endnu flere afgifter og udgifter, og endnu
  flere danske drenge sendt ned til død og
  invalidering langt nede i Afrika eller Mellemøsten.

  Så enkelt er det faktisk. Stem NEJ den 1. juni.

 3. ALLE DE GAMLE PARTIER ER UTROVÆRDIGE

  Valget onsdag drejer sig om vi ønsker
  endnu mere EU, endnu mere fjernstyring,
  endnu flere bureaukratiske regler og påbud,
  endnu flere afgifter og udgifter, og endnu
  flere danske drenge sendt ned til død og
  invalidering langt nede i Afrika eller Mellemøsten.

  Så enkelt er det faktisk. Stem NEJ den 1. juni.

 4. Bent A

  Der er absolut ingen
  grund til at have tillid til mediernes EU-propaganda.
  Der er heller ingen fornuftig anledning til at have
  tillid til regeringen og Borgens flertal. For det ser
  ud til at næsten alle politikerne derinde ønsker at
  blæse på grundloven og al moral og etik, og alle
  danskeres ret til folkehjemmet og en civiliseret fremtid.
  Læs de frygtelige nyheder om WHO og WEF mv. hos
  Hodja og Snaphanen mv.

  Og stem NEJ til at ophæve og fjerne forsvarsforbeholdet.
  De EU-liderlige kan ikke få EU nok, men hvis vi ønsker at
  Danmark skal bestå som vi danskeres land, vil det være
  bedst med et nej på valgdagen. Der er manipuleret med
  ordene i spørgsmålet på stemmesedlen, men med et NEJ
  garderer man sig mod en yderligere udhuling af vores
  demokratiske rettigheder.
  (hvis der sker en ærlig optælling af stemmerne)

  Altså stem NEJ.

  1. E. Frederiksen

   Bent A.
   —————————————————-
   Grusom læsning og film på Snaphanen og oplysninger om WHO. Disse to har jeg læst en del fra.
   Rystende. Indlægget om Sverige, giver kuldegys.
   Enig med dig, Asger Aamund, Klaus Ewald m.fl. om
   det kaos, diverse politikere bringer alle befolkningerne i.
   Lad os i det mindste håbe, der stemmes flest NEJ’er.

 5. Michael Andersen

  Det er fornuftigt for Danmark at stå ved forsvarsforbeholdet.

  EU prøver at snige solidarisk hæftelse for et EU militær, ind af bagvejen. I 2020 blev det klart at EU sniger solidarisk gældshæftelse ind af bagvejen. Det er ikke i orden.

  Det er bekymrende at støtten til at afskaffe forsvarsforbeholdet kommer fra politikere, der er belastet af en fængslet og løsladt spionchef, slettede sms’er og forseglede kuverter i justitsministeriet der først kunne åbnes efter kommunalvalget. Det er heller ikke i orden.

  Det er heller ikke i orden at danskernes sundhed, danskernes uddannelser og danskernes forsvar er blevet misligholdt og udpint.

  Der er taget mange tvivlsomme beslutninger og der er taget rigeligt fra danskerne.

  Den 1. juni siger danskerne venligt men bestemt, nej tak til mere EU.

 6. Bent A

  Er danskerne overhovedet
  klar over hvilke enorme trusler de står overfor?
  Det vælter ind med ildevarslende nyheder og
  oplysninger. På nettet kan man finde et væld
  af videoer og foredrag som vise at vores politikere
  og massemedier er ved at gå helt fra snøvsen.
  Den samlede politik bliver mere og mere forrykt,
  fladpandet og menneskefjendsk. Ikke siden siden
  trediverne i forrige århundrede er der set magen
  til ophobning af vanvittig, ubegavet, landsskadelig
  og potentielt ruinerende og dødbringende politik.
  Kunne skrive længe om den tiltagende sindssyge
  i amerikansk, europæisk og skandinavisk politik,
  men slå selv op hos Hodja, Snaphanen, den korte
  avis, 24nyt og Document samt Youtube, Gravitas
  og Black Pigeon, som alle melder om at Vesten
  er gået fra forstanden eller er på vej til at begå
  kollektivt selvmord.

  1. E. Frederiksen

   Bent A
   Alle burde læse nedennævnte medier, som jeg også
   læser med stor interesse og (afsky for handlinger fra politikere, magtmennesker m.v.)
   Men vi er jo
   vide, hvad der foregår, og der er desværre for mange, der lukker øjnene.
   Der kommer en dag med en BRAT OPVÅGN.
   Desværre.

 7. Bent A

  Er danskerne overhovedet
  klar over hvilke enorme trusler de står overfor?
  Det vælter ind med ildevarslende nyheder og
  oplysninger. På nettet kan man finde et væld
  af videoer og foredrag som vise at vores politikere
  og massemedier er ved at gå helt fra snøvsen.
  Den samlede politik bliver mere og mere forrykt,
  fladpandet og menneskefjendsk. Ikke siden siden
  trediverne i forrige århundrede er der set magen
  til ophobning af vanvittig, ubegavet, landsskadelig
  og potentielt ruinerende og dødbringende politik.
  Kunne skrive længe om den tiltagende sindssyge
  i amerikansk, europæisk og skandinavisk politik,
  men slå selv op hos Hodja, Snaphanen, den korte
  avis, 24nyt og Document samt Youtube, Gravitas
  og Black Pigeon, som alle melder om at Vesten
  er gået fra forstanden eller er på vej til at begå
  kollektivt selvmord.

 8. Bent A

  Beklager, en tast drillede,
  så kommentaren kom på to gange.
  Aamund må gerne slette de ekstra.

 9. JA til afskaffelse af forsvarsforbeholdet

  Som føderalist køber jeg ikke Aamunds argumentation.

  Aamund skrev: “..selv om den russiske præsident nok ikke har nogen anelse om, at der på onsdag er en folkeafstemning i et land, der rummer omkring 1 procent af EU’s befolkning. ..”

  Netop!

  99% af EU´s befolkninger har IKKE noget forsvarsforbehold og deltager i NATO, FN og andre missioner, hvis de finder det formålstjenligt.

  Befolkningerne i resten af EU´s lande har en udmærket tilværelse og mærker stort set intet til de mange plager og fortrædeligheder, som mange af nej-sigerne i denne blog fremfører og som åbenbart gør tilværelsen ulidelig for dem. Det er heldigvis et meget lokalt dansk problem, der er begrænset til mindre ekkokammergrupper.

  Og skulle Rusland besætte Bornholm, så er det et NATO, der består af USA, England og en række store EU-lande uden forsvarsforbehold, der kommer os til hjælp – helt uafhængigt af om vi stemmer ja eller nej til et forbehold, som ingen andre EU-lande har.

  1. De syv små dværge

   Forbehold som ingen andre
   lande i EU har, påstår Henrik Pedersen.
   Men er sandheden ikke at han bare efterplaprer mediernes
   og ja-partiernes propaganda. For hvor véd han det fra? Har
   han været rundt i 27 lande og har undersøgt deres forhold
   til EU på forsvarsområdet? Det har han nok ikke. Og iøvrigt
   har et lille land mere brug for forbehold end et stort land.
   HP er en uvidende og faktaresistent føderalist, eller en
   selvudnævnt EU lobbyist, kan man gætte på. Hans bedste
   “argument” indtil nu har været at nej-sigerne er nogle
   totaltåber. Hans viden om EUs og det danske samfunds
   bagsider lader til at være minimal. Mon ikke HP er med i
   den vælgergruppe der stemmer på det samme parti 25
   år i træk, uden nogensinde at opdage at partiets politikere
   er en samling hyklere og plattenslagere. Noget der kende-
   tegner alle de gamle partier. Alle har de jo deltaget i
   ødelæggelsen af det Danmark vi kendte og kender.

   Et godt råd til danskerne: Stem NEJ som i NEJ..!!!

 10. De tre musketerer

  Befolkningerne i EU har en udmærket tilværelse
  og mærker intet til plager og fortrædeligheder,
  mener HP. Er det de hundredtusindvis af ofre
  for migrant-forbrydelser og islamisk terror, er
  det de millioner af ofre for velfærds- og
  sundhedsforringelser, HP tænker på? Eller er
  det de millioner af svenskere som dagligt
  lider under at deres land er besat og er ved at
  blive overtaget af klaner, bander og aggressive
  og voldelige evighedsturister?

  De radikale i Sverige ville skabe en “humanistisk
  stormagt”, men resultatet er blevet et samfundshelvede.
  Og mange idylliske byer i Europa er blevet omdannet til byer
  præget af vold og frygt.

 11. Vimmerby

  Jeg frygter desværre, at det bliver et ja. Når det sagt er jeg dog fortrøstningsfuld idet, der er så meget rod i de sydeuropæiske økonomier, så det begynder at blive realistisk, at diskutere ud af den politiske del af EU inden for det næste årti. EU har i øvrigt underskud på handelsbalancen nu – Der er således lagt op til “fest”, når markedskræfterne tvinger politikkerne i syden til omprioriteringer.
  Og i guder, hvor har vi over en bred kam ringe politikere. Det har været en ynk – sporadisk at følge hovedparten af politikernes sølle evner til på redelig vis at argumentere for et ja.

  1. Finn Jensen

   Vimmerby
   Enig

 12. Piotr

  NEJ til mere EU!
  EU´s topmøde for regeringschefer idag viser med al tydelighed hvilket rænkespil der foregår i EU-toppen.
  Scholz og Markronen snakker og lover alt muligt, men når alle løfter skal indfries er de knap så kække, fordi de ved at Putin lukker for gassen og det vil være en katastrofe for deres egne milliard-industrier. Hvilket betyder alt !

  (Mutti sørgede for at binde hele EU på hænder&fødder, med Putin som eneste energi-leverandør til EU og alle klappede idiotisk i deres små hænder, Mutti var velnok en rigtig verdens-dame! BRAVO!
  Putin fik Mutti & EU præcis hvor han ville! + Putin støttede ligeledes miljø-fascisterne i Tyskland, der forlangte af A-kraftværkerne skulle nedlægges på en gang.
  Mutti må jo være både blind&døv!
  De eneste der ikke købte Mutti´s puntinske energieventyr var Finland, de havde nemlig smagt på den russiske putin-kultur, så de byggede et A-kraftværk mere, hvilket de nyder godt idag).

  Det passer Scholz&Markonen glimerende, at Mette FUSK sender noget gammelt militært-isenkram til Ukraine, fordi, så slipper de selv!
  Mette FUSK er så forblændet af disse 2 nationer at hun lader sig skubbe foran dem, hun lader sig bruge som skjold, således at de stiller sig selv langt bedre, og sikre deres egen position.

  FuskeN fatter simpelthen ikke at hun & hele Danmark bliver brugt som nyttige idioter, i de store EU´s-landes spil om magt, rigdom & energi.
  Mette FUSK + en majoritet af kolBøtterne på hoPPeborgen forlanger, at Danmark skal underlægges endnu mere magt fra de store EU-lande.
  Det forlyder; vi sidder med ved bordet når der skal stemmes, og der skal være enstemmigt flertal. Jamen, Godaw do!
  Lige indtil de store EU-lande ikke får deres vilje, så bliver det flertals afgørelser frem for enstemmighed der gælder. EU har det nemlig med, at ændre deres regler, så det passer til det de stor EU-lande forlanger.
  At Danmark skal bindes endnu tættere til dette U-demokratiske, totalitære regime er det rene vanvid!

  Hvad skal det koste? hvor mange soldater? skal EU-hæren sættes ind mod EU-lande, der ikke adlyder Ursula?

  Anvend heller pengene på at støtte op om NATO samt at få opbygget de danske forsvar. NATO er trods alt noget mere pålideligt end EU nogensinde kan blive, de store vil altid hytte sig selv, gerne på de små´s bekostning!
  NATO har ikke ligefrem billireret med deres rolle som fredsbevarende forhandler ved konflikten i Ukraine.

  Hvorfor er Stoltenberg ikke mere forhandlings ivrig, hvorfor har han ikke formået at få Zelenski og Putin til forhandlingsbordet?
  Er NATO kun interesseret i total krig og ødelæggelse, med tusundevis af døde, p.gr.a. Biden?
  Tænker NATO ikke på hvem der skal leve med Russland som naboer i mange år fremover?
  Danske kolbøtte-politikere løber en kæmpe risiko ved, at bære mere benzin til det bål NATO er med til at holde ved lige i Ukraine.
  Kaliningrad ligger ikke langt fra Bornholm!

  At stemme ja til afskaffelse af Forsvars-Forbeholdet er afgivelse af dansk suverænitet samt at, sende endnu en blanco-check til Brussels + at det bliver kun dyrere for danskerne at være med i EU og hvad har vi egentlig ud af det?

  NEJ til mere EU! Stem NEJ til ophævelse af Forsvars-Forbeholdet!
  Stem NB! SIAD! P.

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Piotr forstår hvad det handler om,
   i modsætning til vores Big Mother Mette og
   hendes veninder og den dresserede mand
   Magnus Heunicke. Læs om det uhyggelige
   spil regeringen og dens medløbere nu
   spiller sammen med WHO og WEF. Hodja
   og Snaphanen har mere om det.

 13. Fra velfærdsstat til terrorstat

  De politikere der er langt
  flest af, ca. 9 af 10, er nogle evnesvage og skruppelløse
  platugler. Med syvmileskridt eller stormskridt er Danmark
  nu på vej mod en både økonomisk, moralsk, intellektuel og
  kulturel statsbankerot. For en del danskere er samfundet
  allerede et rædselskabinet. Og meget tyder på at vi om
  et par år eller fem har tilstande lignende dem i hårdt
  ramte dele af Frankrig, England, Congo og Venezuela.
  I Sverige er et folkemord begyndt. Det kan sagtens
  blive det samme her hos os.

 14. Piotr

  @ Vimmerby: “Og i guder, hvor har vi over en bred kam ringe politikere.
  Det har været en ynk – sporadisk at følge hovedparten af politikernes sølle evner til på redelig vis at argumentere for et ja”.

  Jamen det er så pinligt.
  DE tænker kun på sig selv og sig selv og sig selv!
  Hvis vi ikke får en taburet på hoPPeBorgen efter næste valg, kan vi så få en taburet et sted i EU via en eller anden skatte finansieret organisation, med fede diæter & fed løn!
  De 175 kolbøtter tænker ikke et sekund på Danmarks & danskernes ve & vel!

  Stem NB! SIAD! P.

 15. Bent A

  Politikerne er ofte ufatteligt ringe og vælgerbedrageriske.
  Og det kan de tillade sig at være, fordi vælgerne oftest
  er alt for tålmodige og overbærende. Eller glemsomme.
  Politikere som er notoriske vælgerbedragere, kan som
  regel fortsætte som om intet e hændt. Som Feks. Lars
  Ulykke Buksetrold der lovede straks-stop for indvandring
  op til valget i 2015. Han lod 40.000 kulturfremmede
  flytte ind, og skrev under på Marokko-traktaten.

  DF blev straffet for sit totale svigt 2015-2019. Men
  vatnissen Tullesen er stadig med i top-ledelsen. Manden
  tager intet alvorligt. Selv når krig diskuteres, fniser han
  uafbrudt. Det med ansvaret for Danmark har han heller
  aldrig taget alvorligt. Snakken om at passe godt på
  fædrelandet, er tilsyneladende hyklerisk. I det hele
  taget er topledelsen en samling vatnisser. Selv Messer
  er blevet påfaldende vattet når han udtaler sig i radioen.
  Han står også svagt efter at Tullesen og Skaarup faldt
  ham i ryggen. Pia K ser ud til stadig at bakke Tullesen
  op, selvom han har smadret partiet og nu er hoppet
  på co2-vognen, op til Greta Tunfisk og de andre klima-tosser.

  DF er dog stadig meget bedre end R, EL, SF, K og V osv.
  Det vil være trist hvis partiet forsvinder helt. Det kan
  måske genrejses, hvis de værste kagekoner udskiftes.

  PS: Det er tydeligt at flertallet af politikere gerne lægger
  alle mulige tunge byrder på unge danske soldater. De
  menneskelige omkostninger ved at sende soldater dybt
  ned i Afrika, ind i Afghanistan og Bosnien osv. bekymrer
  ikke det mindste, og milliard-udgifterne betyder intet,
  for de tages fra skatteyderne eller sundheds-budgetterne.

  Kynismen og arrogancen er massiv. En soldat som forsvarer
  sit land mod et fjendtligt angreb, må naturligvis løbe en
  risiko. Men at forlange at soldater skal være klar til at ofre
  liv og helbred for at nogle politikere kan fremme deres
  karriere ved at lefle for et eller andet tvivlsomt EU-formål
  i et fjernt land, er en sjofelhed eller en forbrydelse.
  De mange soldater-tragedier i Afghanistan, Bosnien
  og Irak, de 48 tabte liv og de 5-600 hårdt sårede soldater,
  har man ikke lært noget af. Både R, EL, SF, S, K og V er
  klar til at sende mange flere afsted til steder 3000 og
  10.000 km væk fra Danmark.

  Stem NEJ til mere EU.

 16. Bent A

  Der kommer ingen EU-hær garanterer Mette F.
  En garanti som må betragtes som værdiløs.
  For Mette F kan ikke se ind i fremtiden. Hendes
  bombastiske udmeldinger kan man ikke tage
  alvorligt, for tidligere er det sket mange gange
  at garantier og løfter viste sig at være valgflæsk.
  95% af politikerne går iøvrigt mere op i at please
  EU end i at værne om danskernes interesser.
  Det BEVISES af at en folkeudskiftning er i gang,
  hvad enhver kan iagttage i byernes gader,
  banker og butikker osv. Se også den korte avis
  og snaphanen.

  Og hvad bilder DR og partierne sig ind, når de
  sender et kyller af uvidende og aktivistiske piger
  i hovedet på lytterne og vælgerne. Man lader 17-23
  årige piger spille visdoms-orakler der véd alt om
  hvordan verden, økonomien, klimaet, krigene, FN, WHO,
  erhvervslivet og kriserne skal håndteres. De kæfter op, er
  fulde af ord, afbryder konstant og lufter deres udenadlærte
  lyserøde remser. De har ingen fuldført uddannelse,
  ingen erhvervskundskab og ingen livserfaring. Om de så
  er nok så woke, bruges de som orakler, militæreksperter,
  videnskabs genier og meningsdannere vedr. 200 forskellige emner.

 17. Bent A

  En tak til E. Frederiksen for svar,
  og for at henlede opmærksomheden
  på de opsigtsvækkende, dystre
  og meget alarmerende oplysninger
  på Snaphanen og Hodja om hvad
  WHO, WEF, FN og Pfizer samt
  Heunicke og Mette, Lars Fadbamse
  og Ida Auken har af aktiviteter og
  planer. Det er virkelig chokerende
  nyheder og videoer.

 18. Michael Andersen

  Snart skal statsministeren holde talen ovenpå afstemningsresultatet. Det bliver den grønne tale. Den indledes med:

  Regeringen respekterer danskernes nej til forsvarssamarbejdet og danskerne beholder forsvarsforbeholdet.

  Regeringen beklager at ordlyden til afstemningen kunne opfattes som manipulerende.
  Regeringen beklager også at begrundelserne for afstemningen ikke var særligt skarpe.
  Regeringen lod sig rive med af de røde og blå støttepartiers EU ambitioner.

  Danmarks slingrekurs er ophørt og vi støtter nu helt og uforbeholdent NATO.….

  Hvad ellers?

 19. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Det vil være bedst at bevare forbeholdet. Særlig
  hvis vi får nogle bedre politikere ind i partierne.
  For hvis man ikke bruger forbeholdet, men
  ignorerer det, ligesom man ignorerer grundloven,
  er vi sådan set lige vidt. Men det vil være klogt
  at vise skepsis overfor EU, for EU er allerede
  ved at opsluge, kolonisere og islamisere Danmark.

  I Sverige har rødnazisterne på svenskernes vegne
  valgt at landet skal foræres væk til Arabere og Afrikanere.
  Her i Danmark er det mere EU, pladderhumanisterne og
  indvandringsindustrien der maser på for at udskifte
  befolkningen, danskerne, med kulturfremmede.

  Læs om rædslerne i vanvidslandet lidt øst for Danmark,
  og forstå så at samme slags rædsler også er ankommet
  til os, om end endnu ikke i samme omfang. Men en
  Chrborg-støttet guerillakrig mod danskerne ER begyndt ,
  iflg. den korte avis og snaphanen mv.
  og

 20. Vimmerby

  20%+ af befolkningen i den østlige del af Ukraine opfatter og definerer sig som russere. Det således tragisk, hvordan den “vi” har kunnet lade os manipulere til at tro der er krig – lokal skærmydsel, brutalt, ja bestemt. Hvordan ukraine har behandlet denne massive minoritet kan kun ses, som invitation til Putin om at træde i karakter.
  Med mindre man er idiot, bør man kunne se, at det er fremprovokeret af USA og fæet Zelensky. Hvad har har Rusland reelt bedrevet af aggressiviteter siden Afghanistan 1.0 ? Demokratiet har for længst for længst udviklet sig til pøbleri 1.0 og uden udsigt til forbedringer 100 år+. Det hele må således forventes, at blive meget være før det kan blibe bedre. Suk !
  11*11= ?

 21. Thomas Poulsen

  Mette drager kynisk nytte af konflikten i Ukraine, hun ved jo godt, at hovedparten af de danske vælgere stemmer med maven og følelserne i stedet for fx. at lytte til Aamund m.fl. og måske bruge den rationelle del af hjernen.

  Mette får desværre sit ja.

 22. Bent A

  Ja, den gennemsnitlige vælger stemmer med
  de følelser, idéer og meninger som de af Christiansborg
  opkøbte massemediers propaganda har fyldt ham eller
  hende med. Danskerne er ved at være et ensrettet
  folkefærd der er klar til at blive grå skygger i et
  rødradikalt “1984” samfund, hvor staten og systemet
  er alt, og det enkelte menneske og familierne er
  intet, nul og nix, blot kvægnumre i en digitaliseret,
  iskold og mareridtagtig løgneverden.

  Danmark som Nordkorea eller et moderniseret
  DDR, er ikke nær så langt væk som den typiske
  indoktrinerede dansker forestiller sig.

 23. Thomas Poulsen

  Så gik det desværre præcis som jeg forudsagde. Men de mange, som stemte ja har nu en god følelse i maven.

  Hvor er vi trygge nu og hvor er det bare en dejlig fornemmelse.

  Jeg brækker mig.

 24. Martin Jørgensen

  Fedt at få denne besked nogle timer før man skal stemme, at flere borgere ikke har modtaget valg kort. Vi taler om DK som det mest demokratiske land som man må erkende at de er mere på vej mod kommunisme sammen med resten af vesten. Det hele køre mere og mere på et sidespor. Med så mange der ikke har fået valgkort så betegnes dette netop som planlagt fusk og langt fra i orden. Hvis regeringen havde været normale og ikke en del af lobbyismen i EU, så havde man lavet et genvalg hvor alle borger havde fået lov til at stemmer. Det hele bygger mere og mere på løgn og fusk🤥

  https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-06-01-er-du-blandt-dem-der-ikke-har-modtaget-valgkort-det-skal-du-goere

 25. tavsen

  Kun den statsstøttede fornuft kan vinde. Vi er hastigt på vej fra privat kapitalisme til statskapitalisme.

 26. Niels O

  One down, three to go.

 27. Ole Madsen

  Den sunde fornuft kom ikke til at råde. 50% af befolkningen med en IQ under 100 er letmodtagelige for manipulation, og med DR og TV2’s ihærdige bestræbelser for et ja, er det klart, at ‘Ja’-fløjen måtte vinde. Men at hævde, som journalisterne på DR og TV2 nu gør, at et stort flertal af danskerne stemte ‘Ja’ er også manipulation, eftersom det faktisk kun var 44% af de stemmeberettigede, der stemte ‘Ja’.

 28. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  Aamund skriver nogle
  fantastisk gode artikler.
  Men hvad hjælper det, når de bliver læst af
  alt for få, fordi netaviserne bliver læst af alt
  for få. For det er vel kun 2-5 eller højst 10%
  af danskerne som følger med i hvad de endnu
  frie net-aviser bringer.

  Man kan opfordre nok så mange gange til at
  uddele løbesedler og pjecer om at læse de
  ærlige, frie og oplysende net-aviser, men
  ingen svarer og ingen reagerer. Og valgkampen
  var en sløj omgang fra nej-partiernes side. I
  tre ret store provinsbyers gader var der tirsdag
  ingen som uddelte sedler, flyers eller andet
  som gav argumenter for et nej. At det var
  dagen før et vigtigt valg, var ikke til at se.

  Danskernes flertal ligner svenskernes flertal.
  Villigt lader de sig manipulere af MSM.

 29. Hvis jeg kunne poste skærmklip kunne jeg vise:
  Danmarkskortet til venstre er fra 2015, højre fra i år.
  Kan JA/NEJ fordelingen virkelig ændre sig så meget på så få år?
  Næppe.
  Lad os se nærmere på “valget”:

  1. Nogle modtog ikke stemmesedler.
  2. Røde penne på afstemningssteder
  3. Nogle mødte op og fik at vide at de havde stemt.
  4. Smartmatic
  AD 1: Vi ved, at de fører opsyn med hvem der er frihedskæmpere på fb. Kan det tænkes, at det er disse, der ikke modtog en valgseddel? (MIn datter fik f.eks. ikke en stemmeseddel)
  Ad 2: Nogle forhørte sig på stemmestedet, bl.a. denne vælger i Ålborg:
  “Fik en snak med valgstedet, der stod i vedtægterne at blå og sort var tilladt, mens rød og andre farver som kunne gøre det nemmere at læse på stemmesedlen, skulle godkendes af kommunalbestyrelsen. Jeg spurgte til at se godkendelsen. Den havde de ikke. Man jeg kunne jo klage. Fik ny stemmeseddel og en blå kuglepen.”
  Ad 3: Se skærmklip fra EkstraBladet (kan jeg desværre heller ikke vise her, men det er fra EB i går.)
  Ad 4: Kort tid efter valgtyveriet i USA så jeg MF være ude og sige, at de havde besluttet at investere i elektronisk valgsystem, Smartmatic – for at være “sikre på at der ikke blev snydt”.
  WOW – hvor mange danskere er mon klar over at “up is down, left is right”? Dvs. “for at være sikre på, at vi kan snyde.”
  Vi havde aldrig en chance for at stemme nej.
  Jeg ser frem til den dag, hvor EU bliver opløst.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *