DANSKE MEDIER ER RETTET SMUKT IND TIL VENSTRE

Det moderne retssamfund er som bekendt bygget på en tredeling af magten. Den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Hertil kommer dog medierne, som ubeskedent har udråbt sig selv til den fjerde statsmagt, der holder opsyn med retsstatens liv og levned. Da moderne danske medier nu er en del af en vestlig ensretningskampagne og censurbevægelse, er ’den fjerde statsmagt’ en vildledende betegnelse, som i stedet burde være ’ femte kolonne’, da medierne i høj grad er med til at undergrave folkestyret og den frie meningsdannelse. Mottoet for en fri presse har altid været princippet om, at reportagen skal være objektiv, men pressens holdninger og kommentarer skal være subjektive og give klart udtryk for det enkelte medies egne holdninger. Men den gyldne presseregel kræver, at man klart skal kunne skelne mellem kendsgerninger og holdninger.

Det er jo ædle principper, der dog aldrig har fungeret i virkeligheden. Mediernes subjektive holdninger sniger sig ind allerede i udvælgelsen og prioriteringen af nyheder og reportager, hvor redaktionerne dæmper eller skjuler meldinger, der forstyrrer deres vedtagne verdensbillede. Tidligere, da der fandtes ægte borgerlige aviser som Jyllands-Posten og Berlingske, kunne man under den kolde krig være sikker på, at nyheder om Sovjetstyrets grusomheder og USA’s kamp mod verdenskommunismen i Vietnam blev højt prioriteret i prominent opsætning. Politiken, Information og DR udstillede derimod det vietnamesiske folks lidelser under det amerikanske åg, ligesom det var småt med reportager og nyheder om det grå og triste ikke-liv i det socialistiske arbejderparadis øst for jerntæppet.  Man kan derfor konkludere, at det bærende princip i produktion og præsentation af mediestoffet er at bekræfte brugerne i deres meninger og holdninger og at opdrage dem til at fastholde dette mønster.

Men hvor man tidligere dog kunne ane konturerne af princippet om adskillelse af fakta og fiktion, er danske medier nu sammensluttet i et internationalt, ’progressivt’ meningskollektiv, en permanent censurerende nyhedsstyring, der er endt i en rendyrket kampagnejournalistik. Nyheder, der anses for ubehagelige eller stødende mod den offentlige mening fjernes brutalt fra medieformidlingen til fordel for politisk korrekte reportager og nyheder, der bekræfter det, man bør tro og tænke. Denne udvikling har længe været i gang, men tog for alvor fat under Muhammedkrisen i 2006. Danske medier tør i dag ikke bringe de famøse tegninger, men er fyldt med pinlige undskyldninger for, hvorfor man ikke gør det. Islams blodige og talløse terrorangreb på liv og ejendom i de vestlige demokratier bliver i medierne aldrig forbundet med netop islam, som altid omtales med respekt og forståelse. De islamiske terrorister omtales som galninge, ensomme ulve eller psykisk syge, der er afsporet fra fredens og kærlighedens religion.

Danske medier har overgivet sig betingelsesløst til klimahysteriet og har forladt objektive og redelige informationer om, hvad der er kendsgerninger, og hvad der er tro og propaganda i klimadebatten. Enhver oversvømmelse, tørke eller orkan tilskrives automatisk den globale opvarmning forårsaget af stigende CO2-udledning med det resultat, at en hel ungdomsgeneration nu sidder lammet af rædsel over klodens kommende undergang. Medierne afviser pure at give plads til kommentarer fra respekterede klimaforskere som Johannes Krüger og Henrik Svensmark, der ikke bekender sig til klimahysteriet. Kun kommentatorer, hvis meninger flugter med FN’s klimapanel (IPCC) kommer til orde i danske medier.

Under Covid pandemien lagde dansk presse sig fladt ned og accepterede uden kritik regeringens hårdhændede nedlukning af det danske samfund. Ingen avislæsere eller tv-seer blev orienteret om, at amerikanske delstater som Florida og til dels Texas kom flot igennem epidemien, selv om de holdt skoler, erhvervsliv, restauranter og forlystelser åbne gennem hele forløbet. Medierne censurerede ligeledes robuste forskningsresultater, der påviste at mundbind var uden effekt på smittespredningen.

Danske medier tilsluttede sig siden 2016 helhjertet smædekampagnen mod Donald Trump, hvis reformer og resultater aldrig bliver omtalt i dansk presse. Trump genoprettede amerikansk økonomi og beskæftigelse, gennemførte en moderne kriminalreform, fik bremset den ulovlige indvandring, skabte Abraham aftalen mellem Sunni-islam og Israel og revitaliserede det amerikanske forsvar samt bremsede Kinas udplyndring af amerikansk økonomi. Ikke et ord i dansk presse, der til gengæld kritikløst viderebragte Demokraternes mange sammensværgelser mod Trump med det resultat, at de fleste danskere tror på løgnehistorierne om, at Trump er landsforræder, afpresser og omstyrter af demokratiet. Til gengæld hører vi ikke et ord om præsident Bidens korruptionscirkus, hvor ti medlemmer af Biden familien gennem op til 20 internationale skuffeselskaber har modtaget enorme summer fra Kina, Ukraine og Rusland til gengæld for politisk indflydelse, mens Joe Biden var vicepræsident.

Uden nogen som helst form for omtanke og kritik kårede den samlede danske presse Mette Frederiksen som ny NATO-chef. NATO i dag er ikke den samme alliance som før Ukraine-krigen, hvor NATO var degenereret til en slags frokostbevægelse for højerestående officerer. NATO er nu revitaliseret og har ikke behov for den tredje generalsekretær i træk fra et lille nordisk land. Og slet ikke fra Danmark, der gennem de seneste 30 år systematisk har afmonteret sit forsvar. Ingen danske medier har villet indse, at hvis ikke Stoltenberg tvinges til at fortsætte, vil den nye chef blive hentet fra et land, der holder sine aftalte rustningsmål som UK, Polen og de baltiske lande.

Danske tv-seere og avislæsere, der ikke formår at orientere sig internationalt, lever i dag under et nyheds- og meningsdiktatur, hvor de udelukkende bliver madet med udvalgte, censurerede nyheder og holdninger.  Danske medier burde kunne idømmes en lang og hård kollektiv straf for mordet på anstændig presseetik og for usømmelig omgang med lig. Liget af den frie presse.

96 Thoughts to “DANSKE MEDIER ER RETTET SMUKT IND TIL VENSTRE”

 1. Niels O

  Mig bekendt var det Edmund Burke, der opfandt begrebet “den fjerde statsmagt” om pressen.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Det er den rene sandhed, Aamund lægger frem her.

   Massemedierne med DR, TV og Politiken/JP/JV i spidsen har
   skabt en komplet og kompleks løgneverden hvor millioner af danskere
   lever i et tæt mørke af bedrag, løgne, uvidenhed, propaganda og vildfarelser.
   Solen skinner endnu, det er stadig lyst om dagen, og om natten kan der være
   måneskin. Så mange tror at alt er ved det gamle. De har ikke observeret det
   åndelige mørke som medierne har indhyllet dem i.

   (( De burde nok læse bogen
   “Mørke midt på dagen”. Eller de kunne læse bøger om nazismen og kommunis-
   men, hvor alt i samfundet var lyst og godt udadtil, og hvor alle officielle faca-
   der var renskurede, og hvor alle “sandheder” gik ud på at partiet var ufejlbar-
   ligt og døgnet rundt vildt og inderligt optaget af at tjene folket og gøre det
   lykkeligt, ved at skaffe mad, arbejde, boliger, sundhed og velstand til alle, og
   ved at afskaffe al udnyttelse, undertrykkelse og uretfærdighed. Den ægte sand-
   hed var at folket blev udnyttet, tyranniseret, terrorriseret, mishandlet og myrdet
   af de brune og røde politikere. Hitler og Stalin/Mao begik mange helt tåbelige
   fejl og de var lystmordere og massemordere ))

   Men tilbage til Danmark. Der nu står overfor flere meget alvorlige kriser.
   Som tilsammen udgør den største krise i landets mere end 2000 år lange
   historie. En krise der kan fjerne både nationen, folkehjemmet, fædrelandet
   og folket selv fra landkortet.

   Nærmere forklaring følger.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Nå, i denne uge kniber det med at få tid til
    at skrive om hvor tæt vi er på velfærdsstatens,
    folkesundhedens, økonomiens og demokratiets sammenbrud.
    Og om hvor tæt vi er på at Danmark bliver til et diktatur, en
    fattiggård, en vanvids- og terrorstat. Men hvis man går ind under
    det blafrende dannebrogsflag hos Hodjas blog den 30. maj, kan man
    se en oversigt på omkring 29 punkter, hvor Danmark er i rivende
    tilbagegang eller allerede har nået bunden. Siden 2010 har der været
    en nedtur i gang som har gjort livet surt, træls og besværligt for en
    stor del af befolkningen, og som har påført titusinder af danskere
    betydelige ulykker/dybe tragedier. (nedturen startede i1968 og
    1983, men er nu ved for alvor at slå igennem)

    1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

     Vi danskere snydes, svigtes og terroriseres
     af politiserende mafia-grupper. I et omfang så
     samtlige danskere risikerer at miste alt, formuen,
     jobbet, hjemmet, familien, helbredet og livet.
     Og glem ikke at en folkeudskiftning er begyndt.
     Det plejer at være den sikre opskrift på blodig
     konflikt og massedød. Det er 70 landes erfaring.
     Ovre i Sverrigstan mærker de det i denne tid.
     Overfald, røverier, knivstik, skyderier, bandevold,
     eksplosioner, nedbrænding af biler, huse, skoler,
     butikker og kirker, tortur og mord foregår på daglig
     basis. Det er en slags politisk stedfortræderkrig mod
     egne landsmænd og medsøstre. Men politikerne og
     journalisterne kalder det verdensredning, berigelse,
     næstekærlighed og ædel humanisme.

     I Danmark går det også vildt til.
     Danskerne nedgøres, udskiftes og aflives efterhånden
     på talrige måder. Oveni den iværksatte invasion og
     besættelse, har man siden 2010 haft travlt med at
     smadre betydelige dele af sundhedsvæsnet. Det kan
     gøres diskret og lydløst med store nedskæringer og
     besparelser m.m. Tusindvis af patienter har lidt en
     krank skæbne pga. kyniske forringelser. Og det bliver
     ikke bedre, men værre i fremtiden.

     En del danskere har også mistet livet eller helbredet
     pga. elendig håndtering af covid-influenzaen, der var
     en ret almindelig og ret ufarlig influenza. For folk med
     normalt helbred var den ufarlig. Den største fare var
     produkterne fra Pfizer og Moderna. Og så var der de
     meningsløse restriktioner, som har ruineret mange
     erhvervsdrivende.

     Endnu flere har fået en stresset økonomi pga. den
     kunstigt frembragte energi-krise, som har startet en
     inflation der udhuler alle opsparinger og svækker
     forbrugernes købekraft.

     Der var alt for mange mink, mente Mette. Nu synes
     hun også at der er alt for mange danskere. De fylder
     alt for meget i indvandringslandet. Så nu vil hun og-
     så i gang med noget aktiv dødshjælp. Lægeforeningen
     og etisk råd advarer imod det. Dødshjælp kan staten
     let misbruge, og det kan blive en glidebane. Det
     affejer Mette med et par friske bemærkninger og et smil.

     Ældreplejen er nu en skændsel og en rædsel. Der er ingen
     udsigt til forbedringer.

     Børn og unge mistrives som aldrig set tidligere.

     Man kunne blive ved.

     1. Fra velfærdsstater til terrorstater

      Uhyggelige og farlige former for
      DIGITALISERING og KUNSTIG INTELLIGENS
      er nu ved at snige sig ind på os. Vistnok
      med regeringens fulde velsignelse. Det
      kan blive et hårdt slag mod næsten alle
      borgere, titusinder af arbejdspladser kan
      gå tabt, middelklassen kan blive alvorligt
      svækket, og 95-99% af befolkningen kan
      blive gjort til tabere. Læs mere herom hos
      Hodja, Snaphanen og nederst i denne stribe
      under den 22. juni.

    2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     Stigning på 500 procent i skadelige og ubehagelige
     bivirkninger fra covid-19/ corona-“vaccinerne”.
     Se “Trialsite News” hos Youtube. Der er også nye
     videoer om superskurke som er til fare for folke-
     sundheden i hele Vesten mv. De beskyldes for
     at være skyld i utallige dødsfald.

 2. Skjoldungen

  Det moderne retssamfund er som bekendt bygget på en tredeling af magten. Den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt.

  Det burde vel retteligen hedde: den lovprisende, den fordømmende og den uøvede magt. Hermed rettet.

  1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

   Er folketingets partier i virkeligheden
   danskernes værste fjender? Er visse kredse i indland
   eller udland ved at planlægge et massemord på hvide
   mennesker? Eller er de allerede begyndt på det? Har
   EU til hensigt at undergrave og udradere nationerne
   og deres lokale selvstyre, med henblik på at etablere
   et fjernstyrende diktatur, hvor alt ned i små detaljer af-
   gøres, bestemmes og reguleres af anonyme bureaukrater
   i Berlin og Paris? Er WHO, WEF og FN de folkefjendske
   og menneskefjendske foretagender som de beskyldes
   for at være? ( i talrige videoer hos Youtube og Hodja…
   hvor der bl.a. fortælles om “pandemien”, “vaccine”-skader
   og hundredtusinder af pludselige og mystiske dødsfald )

   Hvis fem gange ja er svaret på de fem spørgsmål,
   befinder vi danskere os i en faretruende situation som
   kalder på protester som dem i Holland.

   1. De tre musketerer

    I gamle dage kaldte man det massakrer og massemord.
    Men dengang, for 50 og 75 år siden, var menneskene jo
    utrolig bramfri og primitive. Idag har man omdøbt det til
    “befolknings-reduction”, “folketilpasning” eller “optimering
    af folketallet”, og det lyder da meget pænere og langt mere
    civiliseret.

    Du kan læse mere om menneske-vennerne i WEF og WHO.
    Der har det ligesom kannibalerne som også holder meget af
    mennesker. Især med en god sovs til.

    Læs om tidens galninge hos Snaphanen og Hodja inden du
    selv bliver offer for de politiserende morderbander, øh, undskyld,
    for de handlekraftige “humanister” der så gerne vil tilpasse
    menneskene til “tidens krav” med den “nødvendige” politik.

    1. Hvor er vi på vej hen?

     SPIS NU BARE DE LÆKRE KAKERLAKKER
     (EAT ZE BUGS)

     Der er nu videoer som oplyser om den ekstreme
     galskab der hersker i de kredse hvor man vil tvinge
     folk til at spise insekter, og til at modtage stik med
     giftige kemikalier. Se Tucker Carlson video om
     Klaus Schwab….. og andre videoer om massedød
     hvor WHO anklages for medskyld. ( Youtube eller Hodja)

     SMV regeringen er begyndt at samarbejde med
     WHO og Klaus Schwab & co.

     1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

      Ja, hvor er vi på vej hen?

      Når vælgerne ikke kan forstå at hvis man
      fylder partierne med pladderhumanister,
      kommunister og magtsyge rappenskralder,
      så får man et skørt og og sygt samfund….
      når vælgerne ikke begriber det…. er det
      logisk at de er på vej mod at ødelægge
      både samfundet og sig selv.

      Masseindvandringen, løgnepropagandaen,
      den svækkede økonomi, det delvis kollapsede
      sundhedsvæsen, de utallige skandaler, de
      opløste familier, skilsmisse-rekorderne, den
      hærgende kriminalitet osv., osv. er et resultat
      af vælgernes glemsomhed, uvidenhed og
      overnaive tillid til partiernes og mediernes
      budskaber. (plus eventuelt valgsvindel?)

      Danskerne ligger måske som de selv har redt?

 3. P. Skov

  Floridas guvernør DeSantis påstår ganske vist i sin valgkamp, at Florida har klaret sig godt under coronaepidemien. Men det står i skærende kontrast til fakta.

  De store byer i New York og Californien var i starten af epidemien hårdere ramt end Florida. Men senere blev billedet vendt 180 grader, og Florida har haft langt højere dødelighed efter, at vaccinerne blev tilgængelige.

  I starten bakkede DeSantis nemlig op om nedlukninger, mundbind osv., hvilket var med til at holde smitten nede i Florida. Men siden skiftede han kurs, modarbejdede vaccinationer og mundbind og åbnede Florida op … hvorefter dødeligheden steg markant og blev en af USA’s højeste. Så der er faktisk ikke noget at prale af.

  1. Michael Andersen

   Faktuelt er Hr. Skovs indlæg særdeles upræcist og derfor umuligt at kontrollere.

   Ingen ref. ingen datoer og ingen kilder.

   Det er en ommer, hvis der skal være noget at prale af.

   Veenligst

   1. Sandhed er bedre end løgn

    P. Skov er et forvirret betonhoved
    og en syg lystløgner der finder behag i at
    være en Rasmus Modsat på samme måde som NP.
    Begge gentager som papegøjer hvad radio- og
    tv-apparatet udsender af lyde.

    Ingen af de to har opdaget at “pandemien” er et
    stort bedrag, og at “vaccinerne” og restriktionerne
    var nytteløse og skadelige. ( se videoerne med
    læger som dr. Campbell, dr. Malone, dr. Philip
    McMillan osv. hos Hodja og Youtube ) Og der
    er 100 andre emner de heller ikke véd noget
    om.

    Ingen af de to lader sig påvirke af saglige
    oplysninger. De er et par debat-klovne og
    en slags amatør femte-kolonne. Det er vel
    en fritids-hobby for dem at være støjsendere.

    1. Christiansborgs politi er ved at være en almindelig dødsårsag

     Er folketingets partier i virkeligheden
     danskernes værste fjender? Er visse kredse i indland
     eller udland ved at planlægge et massemord på hvide
     mennesker? Eller er de allerede begyndt på det? Har
     EU til hensigt at undergrave og udradere nationerne
     og deres lokale selvstyre, med henblik på at etablere
     et fjernstyrende diktatur, hvor alt ned i små detaljer af-
     gøres, bestemmes og reguleres af anonyme bureaukrater
     i Berlin og Paris? Er WHO, WEF og FN de folkefjendske
     og menneskefjendske foretagender som de beskyldes
     for at være? ( i talrige videoer hos Youtube og Hodja…
     hvor der bl.a. fortælles om “pandemien”, “vaccine”-skader
     og hundredtusinder af pludselige og mystiske dødsfald )

     Hvis fem gange ja er svaret på de fem spørgsmål,
     befinder vi danskere os i en faretruende situation som
     kalder på protester som dem i Holland.

   2. P. Skov

    Det er paratviden, hvis man bare har fulgt lidt med. Men du kan studere staternes performance her: https://usafacts.org/visualizations/coronavirus-covid-19-spread-map/state/florida/

   3. P. Skov

    Her er Floridas “succes” forklaret: https://youtu.be/dj0s_TTArYo

    1. Michael Andersen

     Hvis man vil kritisere må man selv forholde sig til CDC og Floridas data på Floridahealth.gov og analysere.

     Men det gider Hr. Skov ikke.

     Istedet henvises der til MSNBC, der er citeret for interessekonflikter, fake news, usande tweets, og konspirationsteorier. (Pkt. 1 – 7)

     1. MSNBC’s Nicolle Wallace Faces ‘Conflict of Interest … – RedState
     2. MSNBC Caught Spreading Fake News as Fire Burns Behind Reporter
     3. MSNBC Blindsided When PA Voters Repeatedly Correct Host’s Narrative …
     4. MSNBC’s Rachel Maddow flamed for not deleting false tweet … – Fox News
     5. MSNBC Apologizes for Fake News – YouTube
     6. A Clinton Fan Manufactured Fake News That MSNBC Personalities Spread to …
     7. 10 times MSNBC’s Joy Reid spread conspiracy theories or … – Fox News

     På Hodja insisterer Hr. Skov på at ville tages seriøst. Der skal mere til, meget mere.

     Venligst

     1. P. Skov

      Kig først og fremmest på tallene på usafacts – det er nok en lidt mere uvildig kilde end floridahealth.gov, når man skal sammenligne stater. Hvis du vil have tallene forklaret og uddybet, kan du se videoen på Youtube.

      Du kan ikke afskrive et bestemt medie generelt, fordi nogen ikke kan lide det. Forhold dig til substansen. Hvis du har noget konkret at kritisere ved den konkrete video, vil jeg gerne diskutere det. Men ellers gider jeg ikke bruge mere tid på dig, Michael.

 4. Michael Andersen

  Ikke alle køber fortællingen om at venstre-klonerne ikke kan genskabe nogen slettede sms’er i den betændte minksag.

  Måske bør konservative og borgerlige snart markere sig?

  Inden Paludan løber med støtten og sympatien.

 5. John V

  Altid sobert og godt skrevet af Asger Aamund. Tak for det!

  Aamund skrev tidligere artikler i Berlingske. Det gør han ikke mere. Debatredaktør ‘PICO’ og chefredaktør ‘TOMJ’ frygter naturligvis, at sådanne artikler fjerner hele grundlaget for avisens eksistens!

  Jeg er enig med Aamund i, at de fleste journalister og ikke mindst deres uduelige chefer/chefredaktører på de store statsstøttede medier kun skriver, hvad de selv (og de elitære) vil høre, og ikke sandheden om, hvad der reelt sker, selvom det vel er det, de er sat i verden og bliver betalt for?

  Enhver, der blot følger lidt med og læser nyheder på nettet, indser hurtigt, at noget er helt ravruskende galt. Her kan jeg – udover aamund.dk – nævne Den Korte Avis m.fl.

  Er du abonnent på Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten m.fl., så bliver du ganske enkelt ført bag lyset. Du betaler og bliver fyldt med løgn! Selvfølgelig er der også artikler, der beskriver sandheden, og alene det, at jeg tilføjet dette, fortæller jo alt om, hvor galt det står til.

  Apropos forureningsdebatten: Forestil dig, at hele verdens befolkning – ca. 8 milliarder mennesker – valfartede til Danmark for eksempelvis at betragte en total solformørkelse. Hver eneste person ville – hvis de blev jævnt fordelt på Danmarks samlede areal på 43.000 km2 – få tildelt et areal på 2,3 x 2,3 meter, dvs. godt 5 kvadratmeter. Hvordan skulle så få mennesker kunne forurene vores jordklode, når Danmark stort set ikke anes ved at betragte en helt almindelig globus? Jordkloden ville være ubeboet denne dag! Når alle igen er rejst hjem, så vil kloden stadigvæk være ubeboet, når de 8 milliarder er fordelt over et kolossalt større område?

 6. Jette

  Mon ikke Forsvarsministeren – skulle kigge sig om, efter et nyt job??
  Når man helt uden blusel, kan stå og sige: “Jeg ved ikke hvordan man kontakter Apple”!? –
  er man vist ikke egnet til et topjob…
  At journalisterne bare godtager dette, og ikke prikker til de manglende evner – viser også at de har glemt, hvad deres rolle er.
  Man græmmes!!

  1. Finn Jensen

   Jette
   Enig, det er sølle.

 7. Henrik Wegmann

  Allerede med tvangslukningen af Radio Mercur i sin tid viste den danske statsmagt, at den ikke tolererede, at andre blandede sig i den meningsdannende mediedrift. Der gik ganske vist nogle årtier, før det også lykkedes Staten at bestikke/true de trykte medier til underkastelse og absolut lydighed. Men det er jo som bekendt for længst lykkedes.

  Alle landsdækkende medier fungerer i dag som statslige propagandaorganer. Og da der kun er et parti i det danske Parlament – Folketingspartiet, som Asger Aamund så rammende kalder – så er det jo nemt for medierne at adlyde deres herre.

  Nå ja, da Statsministeren jo er pressens minister, så er det vel en dame og ikke en herre, nemlig Fru Frederiksen. Eller er det monstro Barbara B?

  1. ino

   Da jeg sidste år klagede til Statsministeriet over den indførte censur (af bl.a. Russia Today), blev jeg henvist til Kulturministeriet.
   Så pressen har måske ikke nogen minister.

   1. Skjoldungen

    Du må have kludder i din PC, for jeg kan da uden problemer se RT (som iøvrigt er langt mere sober end dansk TV).

    1. ino

     Jeg kan også se RT.com via BitChute, men ikke i min normale browser.

     1. Skjoldungen

      Det er formentlig fordi din internetudbyder adlyder censurens krav og blokerer RT (og velsagtens mange andre frie medier) på DNS-serveren. Skift til en udenlandsk DNS-server, f.eks. Cloudflare. Det er pærenemt. I din opsætning (på routeren og/eller på din PC) sætter du IPv4 til: 1.1.1.1 og 1.0.0.1 samt IPv6 til
      2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 og det er så det. Kontrollér at det virker på http://www.dnsleaktest.com. Så har du givet censuren langfingeren.

  2. Jeg havde et godt studenterjob ved at læse timenyheder op fra studiet på Mercurs sendeskib midt i Øresund. Det var en bitter dag, da politiet bordede skibet og dræbte min gode arbejdsplads. Det var næsten et enigt folketing, der likviderede Mercur, der havde flere lyttere i aftentimerne end DR. De borgerlige partier var bange for at radioreklamerne ville skade annoncesalget i deres aviser, og socialdemokraterne mente, at reklamer i æteren virkede fordummende og ville skade folkeopdragelsen. Som sædvanligt gad politikerne ikke sætte sig ind i kendsgerningerne. Som økonomistuderende havde jeg kendskab til internationale undersøgelser, der påviste, at TV- og radioreklamer virkede stimulerende på avisernes annoncesalg, ikke bremsende. Og hvis æterbårne reklamer skulle være fordummende, skulle amerikanerne, der havde haft reklame-tv siden 1946 bevisligt være dummere end danskerne, hvilket ingen har kunnet bekræfte. I Holland valgte politikerne at give den maritimt placerede piratsender Radio Veronica sendetilladelse på landjorden, hvor den blev en stor succes.

 8. Ivan Dybdal

  Alle ved, at det i mere end 70 år har været staten, der ejede de altdominerende massemedier, DR og Tv2. Det var den samme statslige mediemagt, der var i DDR, Sovjet og de øvrige østbloklande før Jerntæppet og Muren faldt i 1989.

  Jeg tror folketingets magt over de dominerende tv-medier er noget folketingets politikere værdsætter, fordi det sikrer dem enorm og gratis taletid og mulighed for at blive omtalt relativt ukritisk uden at nyhedsværdien er mediekriteriet. I mange lande må politikerne og partierne selv betale for deres tv-reklamer 🙂

  Ved hvert medieforlig vinder staten altid i DK. Derfor har overskriften i nedenstående analyse fra Cepos kunnet genbruges ved hvert medieforlig så lang tid tilbage, jeg kan huske. Er der nogen der kender til medieforlig i folketinget, der ikke har haft staten som den sikre vinder? Næppe.

  “Nyt medieforlig tilgodeser endnu en gang DR
  Danmark er et af de sammenlignelige lande, hvor staten fylder mest i mediebilledet. Staten ejer de to store tv-selskaber og dominerer radiomediet.
  Langt størstedelen af mediestøtten går til Danmarks Radio – selv når man inkluderer den indirekte støtte til dagbladene via nulmomsen. De trykte aviser er i forvejen teknologisk udfordrede og har faldende læsertal.
  Blandt netmedierne er DR og TV2 blandt de mest læste – modsat for eksempel i Tyskland hvor dagbladene har den rolle.
  Vi nærmer os det punkt, hvor halvdelen af nyhedsjournalisterne er ansat i offentligt ejede medier eller direkte hos myndighederne.
  I den årlige europæiske undersøgelse af pluralismen i medierne, finansieret af EU, slår Danmark mest negativt ud, når det gælder koncentrationen af ejerskabet i medierne. Forklaringen er statens rolle.”
  (Cepos. Center for Politiske Studier. 29. MAJ 2022)

 9. Piotr

  @ MA 19/6 20:36
  “Ikke alle køber fortællingen om at venstre-klonerne ikke kan genskabe nogen slettede sms’er i den betændte minksag”.

  NEJ! er det ikke pudsigt. Selvfølgelig kan SMS´erne genskabes.
  Barbara ringede lige til fodermesteren, undskyld forsvarsministeren, “hvis du lader FE genskabe SMS´erne, skal jeg få dig og Jakop skyllet helt ud gylletanken!”
  Ikke så underligt, at Jakop-(Spr)ællemannen ikke kan få pulsen ned, med projekt han har gang i med V.
  Som saglige Poul Nyrup sagde: korruption, det har vi ikke i Danmark”.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  OBS.: PS, HP, NP er alias for den samme TROLL!

  1. Michael Andersen

   Genialt:-)

 10. Jc Holland

  De tvangsfinansierede medier støtter venstrefløjen, de røde partier. Venstrefløjen, de røde partier, sørger for at de tvangs-finansierede medier opretholder støtten.
  Det er så KORRUPT man tror det er løgn.

  1000 tak til Asger Aamund for at blotlægge fakta.

  Tænk sig at vor tids journalister elsker når Sheriffen Fra Nottingham frarøver folkets penge mod deres vilje.
  SÅ KAN MAN IKKE SYNKE DYBERE.!!

 11. Ivan Dybdal

  PS til 20/06/2023 at 12:55:
  “Langt størstedelen af mediestøtten går til Danmarks Radio – selv når man inkluderer den indirekte støtte til dagbladene via nulmomsen. De trykte aviser er i forvejen teknologisk udfordrede og har faldende læsertal.”

  Hvorfor skal danskerne i det hele taget betale medie tvangslicens – og nu medie tvangs skat? Privat tv og radio er jo GRATIS ! 🙂 Der er slet ikke brug for DR og Tv2 burde ikke være statsejet. Det er mediepolitik DDR style! 🙂

  Afskaf alle statsejede radio-og tv stationer og spar de danske skatteydere for at betale de ca. 5 mia kroner årligt. De har ikke brug for stats radio-og tv.
  Der er snesevis af tv stationer, de kan se gratis og der er f.eks mere end 1000 radiostationer man kan køre gratis online. Et tusinde ! 🙂

  De statsansatte mediemedarbejder herunder journalisterne og de venstreorienterede folketingspolitikere er hinandens gidsler i et typisk dansk mediepolitisk/økonomisk kompleks. De holder hinanden i et fast greb, der koster skatteyderne mindst 5 mia kroner årligt. Slip dem dog fri ! 🙂

  1. Michael Andersen

   Ivan, tak

   Spanien står over for et valg den 23/7, hvor Folkepartiet og VOX kan vinde.

   Det er logisk at Spanien herefter slutter sig til Polen, Ungarn, Italien, Finland og Sverige og dermed har man 37,9 procent af EU’s befolkninger på en bevarende og mere fornuftig kurs.

   Således vil det ikke længere være muligt at vedtage EU resolutioner imod et fornuftigt mindretal. Og lige præcis derfor har de grønne og røde travlt.

   Hvordan skal stakkels Danmark komme sig over chokket, hvis vinden snart blæser i en bevarende og mere fornuftig retning?

   Venligst

 12. Jc Holland

  Lige nu kan store erhvervsfirmaer, Mærsk, Lego, Novo Nordisk m.fl. godt holde varmen ved at tisse i bukserne. Ved at holde lav profil overfor de venstreorienterede medier og al deres propaganda. Men det er på lånt tid før socialisterne vil frarøve mastodonternes pengetanke.!!

  Derfor er det NU SOM I NU… at mastodonterne skal bruge en stor del af deres kapital og energi til at starte modpol til Fake News/ Pravda-industrien.
  Altså starte danske, vesteuropæiske “Fox-News”-medier, hvor socialister, løgnere og bedragere, psykopat- og massemorder-tilhængere er bandlyste på direktions-gangene.!!

  UDEN FRIHED ER VI FORTABTE..!

  1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

   Et fremsynet indlæg af Jc Holland.

   For selvfølgelig vil kommunisterne konfiskere og beslaglægge
   de enorme formuer og værdier som disse firmaer råder over.
   Det er de allerede begyndt på med de enorme milliard-bøder
   som EU stanger ud i tide og utide, og med de store co2-afgifter
   som de pålægger virksomheder og landbruget. Socialisternes
   mål er at staten skal eje alt og borgerne intet. De nyeste planer
   går endda ud på at vi skal eje mindre end intet. Hvad man kan
   forvisse sig om ved at studere WEF, WHO og beskatningen af
   huse og boliger. Eller se på mink-skandalen og den “grønne”
   omstilling. Et studium af de røde/brune rædsels-regimer i
   en række lande vil nok også være med til at skabe klarhed.

 13. Niels Poulsen

  Medier er også forretning. Der er ingen penge i den yderste højrefløjs konspirationsteorier og misinformation. Målgruppen i Danmark er under 2.500 og plus 70 år.

  Efter endt læsning af Aamunds blogindlæg og de efterfølgende kommentarer kom jeg til at tænke på Hermann Görings bevingede ord om, at det er sejrherrerne, som skriver historien. Göring valgte cyanidpillen.

  1. Gud bevare Danmark

   Det har intet at gøre med normal forretning,
   når man kun klarer sig i kraft af statstilskud i
   milliardklassen. NP burde være den sidste til at beskylde
   andre for misinformation, eftersom næsten alt hvad han
   skriver er for at bedrage og vildlede.

   Det er flere millioner danskere der er målgruppen, for de
   har alle en livsvigtig interesse i at få at vide hvad der er
   sandheden om mafia-borgens politik. Og fra Aamunds
   blog kan der være mange sandheder der når videre ud
   via andre net-medier og via samtaler mand og mand imellem.

   NP er et pjat- og rødkålshoved.

  2. Michael Andersen

   Historien skrives ikke af vinderne, men af dem, der ved, hvordan man skriver.

   Hele bibelen er skrevet ud fra perspektivet af hebraiske slaver, profeter og landflygtige, snarere end faraoer, konger og erobrere. Bibelen er med 5-7 milliarder eksemplarer også verdens mest succesfulde historie.

   Hr. NP, hvornår ophører chatbotter med at være overfladiske og selvmodsigende?

   Venligst

   1. Niels Poulsen

    Kære Michael Andersen, som altid er at finde i skammekrogen iført dosmerhat, når det handler om elementær logisk tænkning

    Kristendommen er netop et udtryk for, at sejrherren skriver historien. Overalt i verden, hvor kristendommen sejrede, fortrængte, udslettede og overtog den de tidligere kulturer. Det gælder f.eks. Danmark og Norden, hvor vi kun kender asatroen formidlet gennem et kristent filter.

    Den sejrende kristne etik er så sammenvævet med danskernes DNA, at vi danskere, hver gang det yderste højre åbner for jeres hadtale mod vores smukke verden med dens mangfoldige eksistenser og livsformer, slår korset tegn for os og beder til at I må gå i jeres moder, Satan, underverdens hersker, igen.

    Den yderste højrefløj – aldrende, decimeret – er på den sidste rejse mod helvedeskaktens niende kreds. Det er endnu ikke for sent at omvende sig og lytte Jesu Kristi kærlighedsbudskab. Om ikke andet, Michael, så gør det for din skuffede mors skyld 🙂

    1. Michael Andersen

     Godt oplyste er bevidste om ideologier maskeret som religion og dets følgere af animale mennesker. 68erne ledte til woke-bevægelsen der påstår at afskæring af bryster og kønsdele giver større livskvalitet.

     Vi er godt på vej til førerskikkelser, oligarske styreformer samt røde og grønne religionserstatninger der er uetiske.

     Med venlig hilsen

     PS Styrthjelm dk har tilbud

    2. Sandhed er bedre end løgn

     Hvorfor skriver debatklovnen NP aldrig om at
     overalt i verden hvor kommunismen eller islamismen
     sejrede, fortrængte, udslettede og ødelagde de den
     hidtidige kultur…. plus millioner af sagesløse og
     (alt for) fredelige civile.

     Grunden til NPs tavshed om den totalitære terror
     er vel at NP er fascist eller bare en uvidende og
     historieløs debatklovn…? Eller måske en typisk vælger?

 14. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  I en del lande kom regeringer til magten
  under stor folkelig begejstring. Men efterfølgende blev
  borgerne dybt skuffede. Det viste det sig at den regering
  man først troede på, var så uduelig, løgnagtig, ondskabsfuld,
  vanvittig og blodtørstig, at den blev til lidelse, sorg og
  rædsel for stort set hele befolkningen.

  At tro at politikere og ministre automatisk er kloge og
  velmenende mennesker, er infantilt og primitivt. De viste
  sig i mange lande at være forbrydere af værste slags,
  selvom de dækkede sig bag tykke lag af hykleri og falsk godhed.

 15. Ivan Dybdal1

  Mediet er budskabet i den globale landsby (Marshall McLuhan 1964)

  “Venstrefløjen raser mod kunstner, der var tegner i retten. De hævder, at Donald Trump så for godt ud på hans tegninger. I retten, hvor kameraer ikke er tilladt, er det tegnere, der dokumenterer med tegninger af retshandlingen. Derfor eksploderer mange venstreorienterede i raseri over de ret så neutrale tegninger af William Hennessey, Jr. Han siger, at hans tegninger aldrig har vakt så meget opmærksomhed som nu. Ifølge Jack Montgomery, National Pulse: Venstreorienterede var rasende på en obskur skitsekunstner efter Trumps retsmøde i Miami. De var helt gloende og sydede af vrede over, at den tidligere præsident så for ung og smuk ud på hans tegninger fra retssalen”.
  De har ham sikkert inden aften ! (Frit efter Storm P. 🙂 )
  (Link fra Hodjanernes blog til artikel i American Thinker 21. Juni 2023; oversat af overtegnede)

 16. Piotr

  @ Sandhed er bedre end løgn. 21/06/2023 at 17:17

  “Grunden til NPs tavshed om den totalitære terror
  er vel at NP er fascist eller bare en uvidende og
  historieløs debatklovn…? Eller måske en typisk vælger?

  TROLLen NP er fascist!
  Det har hen, en afrikansk multi-hybrid, selv givet udtryk for og erkendt ved flere lejligheder.

  @ Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden. 21/06/2023 at 12:32
  “At tro at politikere og ministre automatisk er kloge og velmenende mennesker,
  er infantilt og primitivt. De viste sig i mange lande at være forbrydere af værste slags,
  selvom de dækkede sig bag tykke lag af hykleri og falsk godhed”. Enig!

  Apropos: Politikere & ministre automatisk er kloge og velmenende. “you wish”
  Idag kan man flere steder læse at Morten Bødsgård har udpeget en ny chef for Finanstilsynet. Han udtaler at denne trunde, efter hans overbevisning er det bedste valg som chef, for dette tilsyn. Nå for den……ringede han bare til DJØF og spurgte hvem der stod for tur?
  Jeg undre, hvilke kvalifikationer er det MB besidder, der kvalificere ham, til at foretage denne udnævnelse? Svar: nul & en skid!
  Jeg husker MB engang hos Krasnikof, 27 gange svarede at han intet kunne huske. Så blev han vist nok sat om på bageste række på borgen. Men, han har partibogen siden han blev døbt og nu er han tilbage som Erhvervsminister.

  Stakkels dansk erhverv & industri. Stakkels Danmark og iværksættere.
  Bødsgård afløste Kollerup, som intet formåede, og, en forbedring er ikke i sigte.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 17. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Verden er blevet sindssyg. Eller er det kun 2% af befolkningerne?
  Medierne får det til at se ud som om de 2% er 60-70%. De blæser
  woke-isme, globalisme, idioti og LGBTQ+ osv. op til at fylde så
  meget, at det ligner at det er normal-tilstanden at være skør.
  Tosser får så megen taletid og spalteplads, at det virker som
  om de udgør et stort flertal. Og så er der dem som hopper med
  på den værste, fordi de regner med at der er penge i det. Det kan
  føre til at 4% af befolkningen, de skøre og de korrupte, lykkes
  med at få de 96% skubbet ud i afmagt og endeløs elendighed.
  Det var hvad der skete i nazisternes Tyskland og kommunisternes
  Sovjet-union. Og det er hvad der sker i Sverige i denne tid. En
  kæmpemæssig terror-katastrofe er i gang derovre. Feministerne
  og pladderhumanisterne i Stockholm har sejret ad helvede til,
  og det blå-gule land er nu en døende nation.

  De 96% kunne sagtens overleve og klare sig, hvis der var vilje,
  beslutsomhed og sammenhold, men det er der ikke, og derfor
  er Sverige en døende nation. Og det er det samme i England,
  USA, Canada, Norge og Tyskland, hvor woke-isme, feminisme
  og almindeligt vanvid også vinder frem. Snaphanen og Youtube
  fortæller nu om planer om at udrydde op til 90-95% af landenes
  befolkninger…!!!!!!!

  Hodja oplyser at EU vil tre- eller femdoble antallet
  af indvandrere.

  Og der er noget om Lars Quislings “Moderaterne” som har
  udnævnt en Muhammed fra Afghanistan til at være ordfører
  ang. indvandring. Muhammed mener, ligesom Lars, at der
  er brug for at få mange flere afrikanere og afghanere til
  Danmark.

  Og der er tal fra DKs Statistik som viser at man ikke kan
  stole på deres tal.

 18. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Teori er når man kan kloge sig på alt,
  men ikke kan få noget til at virke.

  Praksis er at man får noget til at virke,
  uden at vide hvorfor.

  Her i huset har vi forenet teori og praksis,
  intet fungerer og ingen véd hvorfor.

  Lyder ovenstående ikke lidt som en beskrivelse
  af hvordan borgen og regeringen arbejder?

  Der er i hvert fald intet der fungere til fordel
  for danskerne.

  1. Ole Jensen

   En befolkning som finder sig i alt, behøver
   man ikke at tage hensyn til. Det udnytter politikerne. Danskerne er
   rolige og føjelige som tamkvæg, høns og kyllinger i slagtetiden.

   Det er fordi vælgerne ikke evner at gennemskue politikerne.
   Flere årtier i træk har vælgernes flertal ikke kunnet gennemskue
   snakken om “berigelse” og den evigt “faldende” kriminalitet. At
   staten hurtigt kan gå fra en god tjener til en ond herre har de
   heller ikke forstået. Kommunisterne, kvindesagskvinderne og
   godhedsindustrien evner de ikke de ikke at gennemskue. Og
   nutidens klima-propaganda har de slugt råt. Og de vil sikkert
   blive ved med at tro på at vi har demokrati, selvom det mest
   er et fjernstyret pseudo-demokrati/ kleptokrati/ dilettant-teater.
   Politikere uden moral kan ikke se een eneste grund til at tage
   hensyn til en befolkning der ligner en flok mæhlam eller en
   strandet død hval.

   Det er derfor de ikke længere gider skjule at de har til hensigt
   at undertrykke, mishandle og udrydde os. (Se Snaphanen,
   Den korte avis, 24nyt.dk og Hodja)

 19. Fra velfærdsstater til terrorstater

  Flere steder på nettet fortælles det nu at
  DIGITALISERING og kunstig intelligens er ved at udvikle
  sig til en dødelig trussel mod danskerne og europæerne.
  I forvejen har digitaliseringen påført borgerne mange
  ulemper og skader: sundhedsplatformen fungerer meget
  dårligt, milliarder af kroner er blevet spildt på fjollede
  IT-projekter der aldrig kom til at virke, børn og unge
  spilder en stor del af deres tid og ungdom på at glo på
  en skærm og skrive sms’er, postvæsnet har man smadret,
  folk har fået bøder på tusinder af kroner for at overse
  en email, undervisningen er blevet ringere på mange
  skoler, udfasningen af bøger har haft mange negative
  virkninger osv.

  Men det er altsammen småting i forhold til de nye trusler
  som er i anmarch. Se videoer hos Snaphanen, Youtube, Hodja osv.

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   FORANDRINGENS VIND BLÆSER HEN OVER DANMARK,
   og er ved at nå stormstyrke.

   Konge- og dronningeriget vil blive til et EU-amt, til en afrikansk koloni,
   til et kalifat og sultanat. Og danskerne vil blive “behandlet” med den
   “nødvendige” politik, efter retningslinjer udfærdiget af Klaus Schwab,
   Fauci, WEF og WHO. (der går ind for insekter og tvangs-“vaccinering”)

   Danskerne er ganske enkelt for dumme til at have deres eget land,
   mener regeringen og partierne. Så er det bedre med EU-fjernstyring,
   multi-kulti og muslimsk og islamistisk overhøjhed.

   1. Niels Poulsen

    Det lyder herligt. Jeg glæder mig til at få nogle kameler, et harem og en sort slave på hver finger. De danske landsbykirker bliver lavet om til moskeer og vindmøllerne til minareter.

    Aamund, som har nærstuderet islams hellige skrifter, bliver efter lidt overtalelse imam og og forestår fredagsbønnen.

    Sikke lækre retter vi kommer til at spise på de trestjernede Michelin-restauranter. Grillede ørentviste, eghjort og næsehornsbille i hvidløgsmayonnaise – den sidste giver potens sammen med vaccinen inden den uendelige sommernat med haremmet.

    Klaus Schwab som kalif og Anthony Fauci som storvesir, arvinger til Muhammeds verdensomspændende islamiske rige. Min ven med de 1001 falske navne har ingen grund til sin angstneurose. Fremtiden bliver paradisisk.

    1. Piotr

     @ TROLLen Niels Poulsen. 22/06/2023 at 13:32

     Nu kommer sandheden for dagen.
     Endnu en indrømmelse fra TROLLen NP!
     TROLLen går ind for at holde kvinder i et harem.
     TROLLen går ind for slaveri, det skal være sorte slaver, som ham selv. JAja, de første slavehandlere var også sorte.
     Vores kirker skal af-kristenes og tvangs omgøres til moskeer.

     Fantastisk at TROLLen, NP erkender sin fascistiske agenda!

     Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

     1. Niels Poulsen

      Du kan blive eunuk og passe på kvinderne i mit harem – efter et lille bitte kirurgisk indgreb udført af doktor Fauci.

      Min gode ven, filosoffen Michael Andersen, som har bevist at virkning medfører årsag, kan blive professor i islamisk logik.

      Som Michel Houellebecq viser med sin roman “Underkastelse” kan der være mange fordele for højreorienterede mænd ved at islamisere de vestlige samfund: flerkoneri, kvinderne tilbage til kødgryderne og deraf følgende fald i arbejdsløsheden. Der er også markante sammenfald i livssyn og værdier mellem traditionel islam og den yderste højrefløj, så hvorfor frygter I fremtiden?

     2. Wiens redning skete 1683

      I alle de politisk korrekte kliker og partier er
      fascisme den store modedille for tiden. Det er derfor
      vi nu har WHO og WEF fascisme, woke fascisme, EU
      fascisme, humanistisk fascisme, ligestillings fascisme,
      feministisk fascisme og klima-fascisme. NP er blot
      en af de talrige medløbere der ikke forstår at fascistisk
      politik kombineret med islamisering er vejen til total
      katastrofe. Han forstår heller ikke at han selv kan
      blive ramt ved et samfunds kollaps.

     3. Michael Andersen

      @ Hr. NP

      Stakkels Piotr
      For selv at få lov til at beholde nødder og knækker, sender jeg en halal fatwa retur, på en halv flæskeside.
      Tak er et fattigt ord

 20. Michael Andersen

  Problemet med danske mediers pænt friserede artikler om madopskrifter, provinsnepotisme og el-cykler, er at der ikke er plads til nyheder fra O’Keefe Media Group (OMG).

  De seneste dage har OMG været i overskrifterne med en headhunter fra BlackRock. Det mest interessante er ikke det skjulte kamera men at headhunteren helt ærligt mener at almindelige mennesker ikke interesserer sig for barske realiteter.

  Det er barsk at headhunteren afslører prisen på politikere, det er barsk at krig er en bedre forretning end fred og det er barsk at BlackRock ifølge headhunteren bestyrer værdier i størrelse med USA eller Kinas BNP.

  Hvorfra kommer opfattelsen af at almindelige mennesker ikke interesserer sig for barske realiteter? Vælger man selv oplysning fra eller træffes fravalget af journalister og redaktører?

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Under Mette, Lars og V-mændene synes alt at blive værre.

   Det kan ihvertfald være hårdt at være dansker. For mere og mere
   fungerer ad H til. F.eks. Sundhedsvæsnet er blevet livsfarligt. Og
   så er der Post Nord. En pakke afsendt for en uge siden fra Fyn
   til Vejle er nu havnet i Nordnorge. Hvad den skal dér er noget af
   et mysterium. Eller har de også en Vejle by i Lapland? Og nu
   går der vel 2-3 uger inden den kommer tilbage til Danmark.
   For 400 år siden tog det to dage. Samfundet ligner snart det
   absurde teaterstykke “Vi venter på Godot”. Eller stykket “Bieder-
   Meyer og brandstifterne”.

   Mette véd godt at det er blevet dyrt, besværligt og plagsomt at
   være borger i Big-Mother-landet eller bananstaten. Derfor har
   hun fået medlidenhed med os og vil tilbyde dødshjælp til alle
   danskere. Endda gratis dødshjælp. Mette er blevet til dødens
   hjælper, altså en humanistisk og aktivistisk dødsengel som af
   godhed og udfra næstekærlige principper vil bistå danskerne
   med at slippe væk fra stress, kriser, plager, multi-kulti og
   bureaukratiske/politiske ulemper og svinestreger. Det er da
   sødt af hende at hun i smuk socialdemokratisk ånd udvider
   velfærden til også at omfatte aflivning af borgerne.

   Den nye art af velfærd vil også blive et smadderfint supplement
   til WHOs og WEFs politik som går ud på at fremme den “grønne”
   omstilling og klima-redningen ved at “reducere” Europas og USAs
   befolkninger med mindst 50% og gerne 95%.

   Læs videre hos Snaphanen, Hodja, Youtube, Twitter og Hindustan Times
   samt eksperterne Campbell, Philip McMillan, Malone og Yeadon.

   1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

    RYSTENDE OG CHOKERENDE FREMTIDS-PERSPEKTIVER:

    PANDEMI-PASSET KAN BLIVE EN DØDSDOM FOR MILLIONER

    LØGNENS LAND

    DET SLAVEGJORTE MENNESKE ER FREMTIDEN

    MASSEUDRYDDELSE KAN BEGYNDE OM FÅ MÅNEDER

    Videoerne kan ses hos Snaphanen 20., 21. og 22. juni.

   2. Piotr

    @ Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?
    22/06/2023 at 19:57

    Tak for en skarp observation og rapport om fædrelandet tilstand pt.

    Direkte Demokrati NU! Stem BLankt! SIAD! P.

 21. Tinamaria

  Som altid SPOT ON – direkte, ærligt og redeligt. I LOVE og er fan :o)

  Apropos medier, båndlagt ytringsfrihed, grundlovsbrud, korruption m.m., så har jeg som whistleblower lige indbragt Danmark for EU for diverse overtrædelser af EU-direktivet for whistleblowere.

  Enhver form for hjælp, støtte etc. til praktiske opgaver vil være kærkomment. Konto 5319-0000347133 kan bruges. Det er også muligt at købe e-bøger, bøger samt konsultationer. Jeg kan kontaktes på tinamariaannaliva [ @ ] protonmail.com.

  #whistleblower #korruption #EUdirektivet #EUkommission

 22. Flaben Fræk

  En journalist/(metrolog?) i de skatteyderbetalte statsmedier oplyser i dag (22.06.2023): Lørdag bliver den varmeste dag – så tidligt på sommeren – siden 1917, sammenlignet med denne sommerdag i 2023?

  Så vidt jeg er orienteret boede der i 2017 ca. 3.000.000.000 på denne klode (ca. halvdelen af den nuværende befolkning) – Var der på daværende tidspunkt, mange flyvere, automobiler, industrianlæg, m.v., som forurenede- og forpestede tilværelsen for klodens befolkning? – NEGATIV!?

  Er ovenstående bemærkning fra den pågældende journalist en fortalelse (“Lørdag blev den varmeste dag så tidligt på sommeren siden 1917”) – og hvis ikke, hvorfor beder den pågældende journalist ikke IPCC, om en forklaring på fænomenet? – (Jeg efterlyser selvfølgelig ikke kommentarer fra typer som Greta Thunberg, m.fl. som jer anser for hjernevaskede- og utilregnelige)

  Og, er der en forklaring på, hvordan det stod til med de menneskeligt påvirkede klima forandringer af Great Barrier Reef i 1917? – Var den også, helt ad helvede til i 1917?

  Er det, som Asger antyder, at Pressen/journalist-segmentet, skider højt og flot på den virkelige virkelighed? – Og iøvrigt gør det som tjener dem bedst – alt henset til karrieren i de woke-skatteyderbetalte medier?

  1. Flaben Fræk

   Rettelse: “Så vidt jeg er orienteret boede der i 2017 ca. 3.000.000.000 på denne klode” – Der skulle selvfølgelig have stået 1917 – Sorry…

   1. Sandhed er bedre end løgn

    ja, vejret var altså varmere for 100 år siden.
    Hvis det ikke bare er et tal de slynger ud. For co2-hysteriet
    vælter ud i stride strømme fra de grønrøde “tænketanke”,
    råd og styrelser. Sandheden er at klima-propagandaen er
    bluff og humbug og snedig hjernevask til fordel for diverse
    særinteresser. Se hvad PragerU, bjørn Lomborg, Svensmark
    og Tom Moser oplyser om co2, fotosyntesen, solen, skyerne
    og havet.

   2. ino

    Ja, ja, og metrologi er læren om mål og vægt.
    Den er svær:
    Meteorologi er læren om vejret.
    Jeg kan ikke lade være, men fortsæt endelig skriveriet om mål og vægt og vejr og mennesker og meget andet. Jeg forstår meningen som regel; jeg er bare gammel skolemester.

   3. Niels Poulsen

    Til dem på bageste række: En metrolog er en hvid mand (arabere, afrikanere og kvinder kan ikke finde ud af matematik og ingeniørvidenskab) som konstruerer underjordiske jernbaner som i København og Paris. Metro. Metrologi. Hokuspokus: Det er læren om underjordiske jernbaner, ofte fyldt med passagerer af anden etnisk herkomst end dansk. Vi hvide overmennesker foretrækker at lade os transportere ved hjælp af fossile brændstoffer i vores veteranbiler, hvis ellers de grønne kommunister/fascister ville give os lov.

    Vejr og klima er naturligvis det samme, det har logikeren Michael Andersen bevist. Hvis det skulle sne én dag i løbet af en vinter, så kan sølvpapirshattene ikke få armene ned: Den globale opvarmning og de menneskeskabte klimaforandringer er hermed tilbagevist. At Lomborg har skiftet side i debatten, og at betydningen af Svensmarks solpletteori for den globale opvarmning er blevet tilbagevist, har den yderste højrefløj endnu ikke opdaget.

    Konspirationsteoretikerne elsker sidste år fake news.

 23. Sandhed er bedre end løgn

  ja, vejret var altså varmere for 100 år siden.
  Hvis det ikke bare er et tal de slynger ud. For co2-hysteriet
  vælter ud i stride strømme fra de grønrøde “tænketanke”,
  råd og styrelser. Sandheden er at klima-propagandaen er
  bluff og humbug og snedig hjernevask til fordel for diverse
  særinteresser. Se hvad PragerU, bjørn Lomborg, Svensmark
  og Tom Moser oplyser om co2, fotosyntesen, solen, skyerne
  og havet.

 24. Gud bevare Danmark

  Det ser nu ud til at ALDI synger på sidste vers. Corona-influenzaen
  blev for dyr for dem, lige som for mange andre virksomheder.
  Dog har en mærkelig firkantet drift af butikkerne nok medvirket.
  Tit forsvandt deres bedste varer efter kort tid, nogle madvarer
  var pakket dårligt ind, ærter og kartofler kunne være af meget
  ringe kvalitet mv. Blev butikkerne styret af regnearks-teoretikere
  siddende i Berlin?

  Nu tager Rema så over. Det betyder mindre konkurrence og
  højere priser. Og de virkelig gode tilbud som ALDI havde på
  færdigretter (hvor Rema ikke kunne være med) er nok fortid.
  (750 gram for 25 kr, topfin kvalitet)

  I det hele taget er mange forretninger blevet kedeligere at
  handle i. Det gælder især Føtex, Brugsen, Fakta/365, Netto
  og Meny. Og så er der inflationen som på en del varer
  ligger på over 100%. Meny/Superbest har dog i årevis haft
  deres egen “inflation” i form af ågerpriser.

  Men mange danske forbrugere er jo nærmest prisblinde.

 25. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  RYSTENDE OG CHOKERENDE FREMTIDS-PERSPEKTIVER:

  PANDEMI-PASSET KAN BLIVE EN DØDSDOM FOR MILLIONER

  LØGNENS LAND

  DET SLAVEGJORTE MENNESKER ER FREMTIDEN

  MASSEUDRYDDELSE KAN BEGYNDE OM FÅ MÅNEDER

  Videoerne kan ses hos Snaphanen 20., 21. og 22. juni.

 26. Hvor er vi på vej hen?

  På Chrborg er de tilsyneladende ved at gå helt amok.
  EU bestemmer det meste, men så kaster man sig bare
  over alle mulige ting hvor EU endnu ikke har blandet sig.
  Man er aktivister mht. kvinderettigheder, “danske” børn
  i Syrien, skolekarakterer afskaffes, pakker med kun 10
  cigaretter er blevet forbudt, cyklister skal nok snart
  forbydes at køre uden hjelm, parkeringsregler skal
  strammes osv., så folk ikke opdager at politikerne har
  gjort sig selv næsten overflødige, ved at uddelegere
  ansvaret og alle mulige opgaver og til EU, FN, WEF,
  WHO, Klima-rådet, etisk råd, Consito, indvandrings-
  industrien, Røde Kors, Red Barnet og et hav af
  forskellige styrelser og organisationer. Så har man
  altid nogle andre man kan give skylden når noget
  går galt. Og oveni har man DR og TV2 til at bort-
  forklare alle dumheder og fadæser. Og til at bilde
  folk ind at det eneste der virkelig betyder noget er
  kampen mod de co2-skeptiske, kampen mod dem
  der betaler for lidt i skat, dem der krænker de
  krænkelsesparate og så dem som ikke har forstået
  hvor berigende det er med “berigelse.

 27. Michael Andersen

  @ Hr. Aamund

  Hr. Aamund er med rette omtalt positivt i EB’s leder i dag, den 23/6. EB skriver blandt andet:

  ”Det danske udviklingsministerium må være befolket af amatører. Det er hårde ord, men jeg kan ikke se det på anden måde, når man ikke kan finde ud af at evaluere bedre, efter man har brugt 14 milliarder.

  Jeg har faktisk så lidt tillid til, at det bliver bedre i fremtiden, at jeg synes, man burde udlicitere dataindsamling, evaluering og kommunikation om fejlslagne projekter til sine værste kritikere. Sæt nogle glubske rovfisk i hyttefadet!

  Nedsæt en bestyrelse med kompetente og højreorienterede erhvervsfolk med Asger Aamund i spidsen, og giv dem ansvaret for at følge op og evaluere”. Citat slut.

  Forhåbentligt indser flere og flere, behovet overalt for kompetencer, dygtighed og flid.

  Venligst

  1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

   Vores ministre er så besatte af at være gode,
   retfærdige, gavmilde og anstændige overfor fremmede folkeslag,
   at de ender med at være onde, uretfærdige, nærige og grusomme
   overfor danskerne, deres egne landsmænd og landskvinder.

   For meget af det som de foretager sig overfor danskerne, er så
   infamt og kynisk, at det ikke kan betegnes som andet end ondskab.

   Mette, Lars og Troels har lige givet 1.2 mia. til Sydafrika. Altså
   1200 millioner kroner. Og i forvejen har de givet mange milliarder
   væk til fjerne og fremmede lande og til Pfizer osv.

   Men der er sandelig ikke råd til at få rettet op på sundhedsvæsnet.
   Ja, man er slet ikke interesseret i en opretning. Hvad man giver til
   danskerne er syltekrukker, tomme løfter og fugle på taget. Eller
   man opstiller tyve- og tredive års planer. At det har ført til mange
   tragedier at der er mangel på personale, sengepladser, moderne
   udstyr og andet, blæser man på.

   Lige nu vil man til at lade WHO og WEF få ret til at bestemme over
   liv og død på danske hospitaler. Og man vil sætte aktiv dødshjælp
   i gang. Det er Mettes ambition at den kommer i fuldt sving om kort
   tid. Selvom der er mange advarsler om at det kan blive en glidebane
   eller noget med nazistiske undertoner.

   Man har ladet retssystemet forfalde. Og klagesystemet der skulle
   hjælpe patienter, har man forringet, så patienter og pårørende
   er magtesløse og retsløse, hvis de udsættes for overgreb og
   fejlmedicinering m.m.

   Man kan nu med korte mellemrum konstatere at voldsofre og
   andre ofre for kriminalitet og svineri hånes af retssystemet. Og
   det kan tage 10-15 år og koste en herregaard at få ret, selv i
   enkle og soleklare sager.

   Og hvordan er det man behandler børn? Man gør dem moderløse,
   faderløse og helt forældreløse, i tusinder af sager. Sidst gør man
   små børn moderløse, selvom de er helt uskyldige i at deres mor
   rejste til Syrien og var husmor sammen med sin islamiske mand.
   Det er sgu da børnemishandling. At gøre børn forældreløse ved
   brug af iskold politik og skøre regler kan vel godt kaldes ondskab
   eller grusomhed.

   Det med de syriske kvinde og deres børn er sjældne sager, men
   tusinder af danske børn udsættes for statslig og bureaukratisk
   mishandling. Danmarks retssystem og familiepolitik er gennem-
   syret af blodrød feministisk kynisme overfor børn og forældre.
   Og det har ofte haft forfærdelige og grusomme konsekvenser.

   1. Fra velfærdsstater til terrorstater

    Det er VILDT, VILDT, VILDT og TOTALT VANVITTIGT,

    hvad der nu foregår af SADISTISK statslig mishandling af børn
    i USA og Canada. Læs om forrykte sekter, politikere og skole-
    lærere/lærerinder der forgriber sig på forsvarsløse børn. Det
    er kønsfascisme og kønsidioti når det er værst. Transbevægelsen
    synes at bestå af klinisk sindssyge der mener at kønnet er en
    politisk-social konstruktion, og at det er fint, godt og rigtigt at
    lemlæste børn, så de bliver til invalider og stakler resten af
    deres liv. Forældre er blevet fængslet for at protestere mod
    de uhyrlige overgreb. Se straks Snaphanen om de røde satani-
    sters grusomheder.

    1. Sandhed er bedre end løgn

     Herunder følger to fjollede indlæg
     skrevet af debatklovnen Niels Poulsen.
     Det er infantile fantasier, pjat, løgn, vås
     og vrøvl hele vejen igennem. Nu er man advaret.

 28. Niels Poulsen

  Breaking news

  Donald Trump tilbyder at mægle mellem Putin og Prigozjin i den russiske borgerkrig. Dette fredselskende initiativ fra den orange førers side forties naturligvis af femtekolonne journalisterne i Danmark og resten af landene i det såkaldte “frie Vesten”.

  Trump udtaler:

  “Det er vigtigste er at afsætte diktatoren, den demente Hunter Biden og hans perverse lgbt+ søn Joe. Putin har ret til Ukraine (og Polen, de baltiske stater og Bornholm med omvandrende isbjørne i det dybt kommunistiske Denmark). Jeg tilbyder hædersmanden Prigozjin amnesti i USA. Han og Wagnergruppen kan holde vagt ved Kongressen og sikre vores demokrati og retsstat mod valgsvindel fra de marxistiske demokrater og sikre mit genvalg som præsident i 2024.

  Prigozjin er en fantastisk fyr. Meget fantastisk. Jeg glæder mig til at spille golf med ham. Han må godt låne min selvbrunercreme og sorte slave Nauta til at påføre den. Nauta og jeg skal ikke i fængsel i flere hundrede år. Det skal Putin nok forhindre.”

  Det republikanske parti støtter op om Trump. DeSantis bemærker, at Ukraines præsident er jøde og undrer sig over, hvilken ret han med dette etniske tilhørsforhold har til at gøre oprør mod den hvide mands røde Sovjetunionen.

  Vi stiller nu over til Putin-støtterne, vaccinemodstanderne og klimabenægterne på Aamunds blog.

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Er ret sikker på at NP har skrevet sine
   to lange kommentarer for at aflede opmærksomheden
   fra de hårrejsende og blodige rædsler der foregår omkring os,
   i Sverige, Ukraine, USA og Canada, og som omtales lige
   ovenover NPs to seneste skriverier.

   Det er en ondskab som nu også er på vej til os via
   WHO, WEF og folkemordstinget. Snaphanen og Hodja har
   mere om det røde og morderiske vanvid der er i gang, og
   som breder sig mere og mere. Det er meget ildevarslende
   at partierne og medierne ikke advarer mod galskaben, men
   tværtimod bakker den op. Selvom det kan ende med en
   udslettelse af det hjemland og folkehjem vi kender og
   dårligt kan undvære.

   Lidt mærkeligt iøvrigt at ingen har kommenteret de
   nyeste trusler om er omtalt hos Youtube, Twitter,
   Snaphanen, Redacted, Hodja og Snaphanen.

   Redacted og Youtube har meget om hvordan WHO,
   WEF og andre lyssky foretagender planlægger at
   få kontrol over millioner af mennesker, med metoder
   der vil gøre dem til ufrie og forkrøblede stakler.

 29. Niels Poulsen

  Slutspil i Rusland

  Det forlyder nu fra pålidelige kilder, at Wagnergruppen er på vej mod Moskva for at ovetage ledelsen af Rusland. De russiske soldater overgiver sig til Wagnergruppen, som under jubel modtages af mødre og enker til dræbte russiske soldater.

  Prigozjin skal have indgået fredsaftale med Zelenskyj om, at Rusland øjeblikkeligt forlader de ulovligt besatte område i Østukraine og Krim.

  Republikanerne i USA kritiserer Natos aggressive fremfærd over for vores ven Rusland.

  Ruslandssympatisørerne, Ino, Michael Andersen og personen med de 1001 falske navne, er blevet indlagt på den lukkede.

  Trump: “Putin er velkommen i USA”.

  1. Privatdetektiven

   Net-trolden NP tager intet alvorligt. Og tror at han er
   vældig morsom når han skriver “satirer” fra sit lille
   kontor hos enhedslisten eller de radikale.

  2. Michael Andersen

   Kære Hr. NP,

   Det er formentlig en prøvelse når overbevisning møder argumenter.
   Derfor er det en glæde igen at meddele, at den mørkeblå frihed også er friheden til at ytre sig, friheden til at debattere og til at være uenig.

   Samt friheden til at være overfor andre som man også vil, at de skal være overfor en selv.
   Hæng ikke med mulen, i morgen er atter en dag.

   Venligst

  3. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Er ret sikker på at NP har skrevet sine
   to lange kommentarer for at aflede opmærksomheden
   fra de hårrejsende og blodige rædsler der foregår omkring os,
   i Sverige, Ukraine, USA og Canada, og som omtales lige
   ovenover NPs to seneste skriverier.

   Det er en ondskab som nu også er på vej til os via
   WHO, WEF og folkemordstinget. Snaphanen og Hodja har
   mere om det røde og morderiske vanvid der er i gang, og
   som breder sig mere og mere. Det er meget ildevarslende
   at partierne og medierne ikke advarer mod galskaben, men
   tværtimod bakker den op. Selvom det kan ende med en
   udslettelse af det hjemland og folkehjem vi kender og
   dårligt kan undvære.

   Lidt mærkeligt iøvrigt at ingen har kommenteret de
   nyeste trusler om er omtalt hos Youtube, Twitter,
   Snaphanen, Redacted, Hodja og Snaphanen.

   Redacted og Youtube har meget om hvordan WHO,
   WEF og andre lyssky foretagender planlægger at
   få kontrol over millioner af mennesker, med metoder
   der vil gøre dem til ufrie og forkrøblede stakler.

 30. Piotr

  @ Michael Andersen. 24/06/2023 at 10:40

  TROLLen NP. “Hæng ikke med mulen, i morgen er atter en dag”.

  Selvfølgelig hænger TROLLen med mulen, det er fuldt ud menneskeligt.
  TROLLen har fattet, at hans fascistiske bagland kun anvender ham som kanonføde, nyttig idiot og den dag de ikke længere kan bruge ham som debatsabotør & løgnermager, bliver hen elimineret.
  Fuldt forståligt at TROLLen frygter morgendagen.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  1. Michael Andersen

   Piotr, tak

   Obamas vinkel på milliardær-ubåden og den sure tykke kok redder det regnbuefarvede hus fra skandaløs omtale. Danske medier er for nemme men heldigvis er der en skeptisk befolkning.

   Der er en ting vi ved med sikkerhed og det er at sidste års ord var: gaslighting. Gaslighting kan godt blive dette års ord igen.

   Venligst

 31. Niels Poulsen

  Det har været en underholdende dag. Putin, som flygtede som en kylling fra Kreml, måtte have hjælp fra Hvideruslands kommunistiske diktator, Lukasjenko, for at standse Prigozjins fremmarch mod Moskva. Vi ved endnu ikke, hvilke krav Prigozjin, efter at have indtaget millionbyer og deres militære anlæg, har fået opfyldt, for at vende om.

  Der tales på Aamunds blog tit om, at den offentlige sektor er for stor. Politi og militær aflønnes eksempelvis af staten og stemmer derfor på det “kommunistiske” styre af Venstre og Konservative.

  Prigozjins Wagnergruppe er en privat hær og er et succesfuld eksempel på det private erhvervsliv. Må man høfligt foreslå, at militæret i Danmark privatiseres efter russisk forbillede? Det vil om ikke andet bringe underholdning til vores fædreland.

  Lad dog Rasmus Paludan oprette en privat hær til at chikanere danskere af afrikansk og arabisk oprindelse. Koranen skal som minimum afbrændes hver dag i klassens time i folkeskolerne, ellers vil jeg ikke være med. Rasmus Paludans private hær skal hurtigt få demokratiseret diktaturet Christiansborg.

  Hvad mon der sker af sjove ting i morgen? Jeg er løbet tør for popkorn. Det smager faktisk ikke særligt godt. Det er også de satans femtekolonnejournalisters skyld.

  1. Træt

   Der findes ikke danskere af afrikansk og arabisk oprindelse.
   De er herboende udlændinge.

 32. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Enig med Piotr i at NP er en troll og “nyttig idiot”.
  Men NPs skriverier viser også at han har en vis humor. Desværre
  er den kombineret med afstumpethed, så humoren kun bruges
  i en dårlig sags tjeneste. NP er så verdensfjern at han er helt afkoblet
  fra virkeligheden. Han tror stadig på at kommunisme/ nyfascisme er
  svaret på samfundets problemer. Og han tror på at masseindvandring,
  kamp mod co2 og bekæmpelse af landbruget vil føre til et bedre sam-
  fund. Og han tror på “pandemien” og “vaccinerne”, og han er begejstret
  for Chrborgs politik. I det hele taget tror NP på alle de løgne som løgne-
  fabrikkerne udspyr. NP er en enfoldig, overnaiv, historieløs stakkel som
  er blevet hjernevasket af medierne og sine røde omgivelser fra han var
  12-14 år. Derfor fatter han ikke at Chrborg har udviklet sig til et center
  for systematisk nedbrydning af al velfærd, sundhed, frihed og kultur.
  Og han fatter ikke at vi har kurs mod den største katastrofe i landets
  3000 år lange historie. At Chrborgs politik er ved at sende ulykke,
  elendighed, fattigdom, ensomhed, sygdom, urét, elendighed, mistriv-
  sel og død ind i hundredtusinder af danske hjem, går helt hen over
  hovedet på NP. Han burde læse bøger om hvordan kommunister,
  nazister og fanatiske islamister har mishandlet og terroriseret egne
  befolkninger i over 30 lande. Eller han kan kunne se de videoer hos
  Hodja, Snaphanen og Youtube som afslører nye røde rædsler og
  massemord i Canada, USA, Sverige og flere lande i Afrika. Og som
  påviser at WHO, WEF og EU har sindssyge og morderiske totalitære
  planer for millioner af hvide menneskers liv og fremtid.

 33. Niels Poulsen

  Tømmermændene efter Wagnergruppens mislykkede statskup i går melder sig så sagte her til morgen. Popcorn slår hårdt.

  Jeg har skiftet side til Aamund og co. efter at have overværet DRs og TV2s femtekolonne journalistløgnernes ukritiske mikrofonholderi over for den delvist prorussiske “ekspert” Niels Viggo “at hvad det hedder” Jakobsen.

  I går sagde han 50+ gange “at hvad det hedder” uden at nogen af femtekolonne journalistløgnerne spurgte, om hvad det betyder.

  At hvad det hedder Putin. At hvad det hedder Prigozjin. At hvad det hedder Hviderusland. At hvad det hedder Lukasjenko. At hvad det hedder selvmordsaktion etc.

  Manden er top ét terrorist mod vores smukke modersmål. Jeg anbefaler at der udstedes en enkeltbillet til Kreml og efter Putins skuffelse en sidste tid i – at hvad det hedder – Gulag.

  Jeg er på randen af et nervøst sammenbrud og er klar til at forhandle med “Træt” om restaurering af det af venstrefløjen så sørgeligt misholdte Auschwitz med henblik på internering af fredløse arabere og afrikanere.

  At hvad det hedder!

  1. Træt

   Det er ikke nødvendigt med udryddelseslejre. Ikke-danskerne tager bare de samme rutefly som de bruger når de tager på ferie i deres hjemlande. Uden returbillet.
   Niels Poulsen og Niels Nul er velkommen til at følge med og blive der, hvis de savner kulturberigelsen.

  2. Piotr

   TROLLen NPs ordforråd. Good Lord.
   Med sit skriv, totalt blottet for saglighed, beviser TROLLen NP sit afrikanske ophav, hen har et IQ på 2x skostørrelsen(det er nok lige stort nok!) og er udstyret med en amøbe-hjerne.

   Apropos Militær Analytiker Niels Viggo Jakobsen, er uden tvivl den mest sandfærdige militær-analytiker i DK nogensinde.
   Som alle andre fra akademiet, slikker Jakobsen ikke røv på regimet og får checket sine analyser før han udtaler sig.
   Derfor har han i nogen tid været udelukket fra MSM p.gr.a. at hans udtalelser, der gik imod det danske regimes interesser(Barbara tolerer ikke den slags) ved bl.a. at fastholde sin analyse omkring den danske fregat der kom i sørøver-kamp i Afrika.

   Jakobsens analyse af Wagner-gruppens ageren, er præcis og aktuel. At han konstant skulle bruge udtrykket “at hvad det hedder!” er blot endnu en løgn fra TROLLen & krybet NP! (men det nu engang TrOLLens niveau)!

   Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 34. Niels Poulsen

  Tak for endnu en god kommentar fra “Træt”.

  Jeg tager gerne med indvandrerne tilbage til deres oprindelseslande. Pyt med, at det danske velfærdssamfund kollapser bag os. Der er ingen varme hænder tilbage i Danmark, når det sidste fly er lettet og den hvide overklasse står tilbage med deres rollatorer og iltmasker.

  Det bliver lidt, som da den jødiske diaspora efter holocaust vendte hjem og grundlagde den moderne stat Israel. De fortabte sønner af arabisk og afrikansk oprindelse vil vende tilbage og efter dansk forbillede grundlægge velfærdsstater i Mellemøsten og Nordafrika. Med vindmøller og ikke mindst solcelleanlæg. “Se, de stjal vores teknologi og velfærd,” vil den yderste højrefløj hvæse. “Vi forsøgte at banke lidt demokrati og ytringsfrihed ind i de brune og sorte hoveder ved at brænde deres hellige bog. Og nu stikker de af med vores kebab og hummus, de feje svin. Hvem skal vi nu hade, ud over marxisterne i Venstre og Konservative?”

  Dog håber jeg, at “Træt” kan sørge for, at jeg ikke kommer til at sidde ved siden af “Niels Nul” i flyveren til det lykkelige Arabien.

  Jeg skal i øvrigt beklage, at jeg omtalte Putin-sympatisøren som “Niels”. Han hedder rettelig “Peter Viggo – at hvad det hedder – Jakobsen”.

  At hvad det hedder!

  1. Michael Andersen

   Hr. NP, tak

   Kan man være sikker på de såkaldte eksperter?
   For hvem børn gerne må træffe endegyldige kønsbeslutninger og for hvem der ikke længere findes kvinder.
   Fakta er at nogle politikere skaber to problemer, hver gang de løser et.

   Hr. NP, hvorfor har så mange gennem tiden forsvaret radikale illusioner?

   Venligst

   1. Niel Poulsen

    Mange tak for den gode kommentar, kære hr. Michael Andersen.

    Det lader til, at eksperterne er på tilbagetog.

    “OPSIGTSVÆKKENDE NYT: SUNDHEDSMINISTEREN LOVER STOP FOR KØNSSKIFTE TIL BØRN MED RAPID ONSET GENDER DYSPHORIA SAMT STOP FOR KIRURGISK KØNSSKIFTE TIL BØRN U. 18.”

    https://www.danskregnbueraad.dk/nyt/fep893s4pbg4injlvy8gm2esppdpw9

    (Uha, det er en lgbt-hjemmeside, men det er en forening, som kæmper imod kønsskifteoperationer for børn. Alt er altså ikke sort-hvidt hos de regnbuefarvede).

    Megen lovgivning bliver rettet hen ad vejen. Jeg ser det som en trial and error-proces. Illusioner brister i mødet med realiteter og erfaringer.

    At hvad det hedder!

  2. Træt

   Danskerne vil kun have godt af at der bliver længere mellem junkfood stederne, kioskerne og de øvrige små butikker som perkerne driver uden smålig skelen til moms, afgifter og regler for omgang med fødevarer. For så vidt sosu’er, så belaster berigerne sundhedssystemet uforholdsmæssigt meget, hvorved der ikke kommer til at mangle hænder. Da det såkaldte retssystem, der i dag er tostrenget, med forskellige retspraksis for danskere og berigere, alligevel bruger store ressourcer på berigerne, vil de utallige muslimaer, der kom igennem jura på en badebillet, ikke blive savnet, da deres brødre og fætre ikke længere begår kriminalitet i Danmark.
   Der er 4-5 gange så mange taxier som nødvendigt i Danmark, og behovet for chauffører kan som før dækkes af studerende, ældre og helt almindelige mennesker.
   Ligeså med distribution og budkørsel.
   Endelig er der jo ukrainske velfærdsmigranter, som er langt mere Kulturkompatible.
   De mange tomme lejligheder vil også åbne nye muligheder.
   For ikke at glemme turismen. Hvide storbyer er attraktive

   1. Piotr

    @ Træt. 25/06/2023 at 14:58
    “Der er 4-5 gange så mange taxier som nødvendigt i Danmark, og behovet for chauffører kan som før dækkes af studerende, ældre og helt almindelige mennesker. Ligeså med distribution og budkørsel.”

    Altså hvis der endelig mangler arbejdskraft i fædrelandet, så kunne man jo sætte skat&afgifter ned!
    Så ville borgerne føle, at der var en belønning for sliddet. Det er der ikke i dag!
    De sidste 500.000 der er komet i arbejde, arbejder kun på deltid. Hvorfor?
    Joe, såmænd, MetteFUSK & socialisterne konfiskerer 85% af indkomsten, hvis man vil leve et normalt i liv i DK. Så borgere der kan klare sig med mindre, gider squda ikke arbejde fuldtid.
    OG, endelig sidder der > 800000 på den fede, i den offentlige sektor, incl. DJØFere, mon ikke der kunne spares et par 100000 her, der kunne gøre gavn i den private sektor (men, så kan de selvfølgelig ikke være syge hver 14, dag!).

    Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 35. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  TIL DANSKERNE ER DER INGEN FREMTID,

  for iflg. Mette og Lars har de ikke gjort sig fortjent
  til andet end udplyndring, tyranni og aktiv dødshjælp.
  Se Hodjas debat i dag. Og se Snaphanens sidste
  rystende og chokerende afsløringer af overdødelighed og babydød.

  Forårsaget af særdeles kyniske
  og lyssky transaktioner foretaget af WHO,
  Pfizer, WEF og visse politikere og medier.

 36. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Stigning på 500 procent i skadelige og ubehagelige
  bivirkninger fra covid-19/ corona-“vaccinerne”.
  Se “Trialsite News” hos Youtube. Der er også nye
  videoer om superskurke som er til fare for folke-
  sundheden i hele Vesten mv. De beskyldes for
  at være skyld i utallige dødsfald.

 37. Michael Andersen

  ” … er danske medier nu sammensluttet i et internationalt, ’progressivt’ meningskollektiv, en permanent censurerende nyhedsstyring, der er endt i en rendyrket kampagne-journalistik”.

  Søsteren til Titanic, ubåden Titan har været sunket i omkring en uge, ved siden af verdens mest berømte skibsvrag. Nu er Titan sammen med det synkefri skib, en moderne myte om menneskeligt overmod.

  Dengang som nu, svigtede nogens dømmekraft og dengang som nu, er der i overmodet en hårfin grænse mellem succes og tragedie. Wokeness var ikke skyld i tragedien, uanset hvad konservative siger. Påstår de progressive der tror på det grænseløse og lader andre om konsekvenserne.

  Hvor er grænsen for wokeness, der konflikter med tal, beregninger og dømmekraft?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *