VALGFLÆSK I SOMMERVARMEN

Jakob Ellemann- Jensen, der som bekendt er det største dyr på Christiansborgs savanne, har nu skudt valgkampen i gang ved at lancere Venstre som fremtidens førende reformparti. Hvis Venstre kan danne regering efter det kommende folketingsvalg, vil Ellemann nedsætte et reformråd med ham selv for bordenden. Det er hensigten, at rådet skal barsle med planer, der reformerer og moderniserer det danske samfund. Vi ved jo alle sammen, at når en regering nedsætter et udvalg eller danner et råd, sparker den konkrete resultater to-tre år ned ad vejen, hvorefter der ikke rigtigt sker noget, der fører til markante forbedringer. Det kommer også til at ske denne gang. Siden Anders Fogh Rasmussen overtog Socialdemokratiets velfærdspolitik i 2001 bistået af Dansk Folkeparti, har der nok været reformer, der har rationaliseret den offentlige sektor, men ikke reformer, der har bragt økonomisk vækst og velstand til hele folket.

Venstre i dag er et blegrødt, konsensussøgende socialdemokrati, som politisk ligger milevidt fra at kunne gennemføre reformer, der moderniserer og effektiviserer det danske samfund. Under valgkampen i 2019 stod jeg i en TV-debat lige ved siden af Jakob Ellemann, der uden at skamme sig proklamerede, at Venstre ønskede at bruge hele det anslåede økonomiske råderum på over 70 milliarder kroner på en forbedring af velfærden. Ikke et ord om reformer, vækst og jobskabelse. Venstre har været med i samtlige forsvarsforlig, der har ført til, at forsvaret i dag er en rygende ruin, som skal genopbygges fra grunden. Venstre har med begejstring været med i straffeekspeditionen mod vore iværksættere, der brandbeskattes som det eneste land i verden med det resultat, at næsten alle succesrige nye danske virksomheder er opbygget med udenlandsk kapital og ejerskab. Iværksætterskatten blev pålagt erhvervslivets pionerer under en Venstre-ledet regering.

Venstre har afvist at deltage i reformer, der skal effektivisere migration og integration. Partiet har stiltiende og passivt accepteret, at migranter fra islamiske kultursamfund uden tilknytning til arbejdsmarkedet nu koster danske skatteydere 90 milliarder kroner hvert evige eneste år ifølge Finansministeriets økonomiske redegørelser. Jakob Ellemann burde som partileder være klar over, at danskerne slet ikke ønsker reformer, der letter skattebyrden og aktiverer vækst i erhvervslivet. 70 procent af alle voksne borgere er enten på overførselsindkomst eller arbejder for stat eller kommune. Samtlige opinionsundersøgelser de sidste mange år, viser entydigt, at danskerne ønsker statsbetalt tryghed og ikke skattereformer. Dette ændrer sig ikke efter næste valg, hvad den nyslåede reformator kommer til at lære på den hårde måde.

Det er overhovedet ikke nødvendigt at danne endnu et råd, der ad åre skal barsle med en reform- betænkning. Det har længe stået klart, hvilke reelle reformer, det danske samfund har brug for med henblik på at kunne tiltrække kapital, teknologi og kompetent arbejdskraft.  Der er brug for en tilbundsgående skattereform, der reducerer skattetrykket på indkomster, forbrug og investeringer. Skattelovgivningen skal ændres fra at være en straffeekspedition mod landets borgere til at virke motiverende og stimulerende på økonomisk vækst og jobskabelse.  Integration af migranter skal moderniseres, således at kun selvforsørgende indvandrere kan få opholdstilladelse i Danmark. Migranter udvises, hvis de idømmes fængselsstraf. Kontanthjælpen bortfalder ved første arbejdsvægring. Forsvaret hasteoprustes til den påkrævede NATO-standard. Den hysteriske klimapolitik erstattes af sund fornuft og en forstærket indsats på miljøområdet, som vi i modsætning til klimaet kan påvirke i en gunstig retning.

Disse reformer har ikke en kinamands chance for at blive vedtaget hverken efter næste folketingsvalg eller herefter.  Der er ikke og kommer ikke 90 reform-mandater i Folketinget. Men en uspecificeret reformpolitik uden konkrete forslag er jo god at gå til valg på. Bare ikke bagefter, hvor vi må forberede os på endnu 4 år med visse-vasse konsensus- formynderpolitik. Til gengæld er det sikkert, at det bliver ’hen over midten’. Og så kan vi jo alle være glade.

12. juli 2022

40 Thoughts to “VALGFLÆSK I SOMMERVARMEN”

 1. Niels O

  Er det ikke den samme artikel, du genoptrykker cirka hver femte gang?

  Hvem synes du, vi skal stemme på, da alle i rød blok er udelukket, Venstre – som beskrevet – og med alle de politiske emner, du nævner, er hele flokken af eetpunkts populistiske nationalistpartier jo også udelukket? Så ser jeg kun K og LA. Men de er da sikkert også for røde, gætter jeg på.

  Måske opfordrer du til at stemme blank?

  1. Jeg vil anbefale, at man stemmer på det eller de partier, der ønsker de samme reformer, jeg nævner i artiklen.

   1. Jette

    Ja, det står lysende klart, for enhver der læser artiklen – hvad du anbefaler…
    Det kan selvfølgelig sløres, gevaldigt – når man har de ultrarøde briller på …
    :0)

    1. Michael Hove

     Hvorfor bliver du ikke en del af Nye Borgerlige Asger… Du vil passe perfekt ind og være en stor støtte for partiet

   2. Niels O

    Tak for et ikke-svar.

    1. Bastardo

     NielsNul: Hold dig væk, når de voksne debatterer.

     1. Peter

      Enig 👍

 2. Mikael Emmertsen

  Venstre er et midterparti. Ligesom Socialdemokratiet. Det må Inger Støjberg og andre ekstremister respektere. Men held og lykke til alle nye initiativer. Hvor der er vilje, er der en vej. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt den ender. Alle ekstreme partier må erkende, at vedholdende magt kun holder ved at søge mod midten og gennem vilje til samarbejde med alle partier.

  1. Jette

   Jo, sandt nok – men Løkke vil jo holde ydrepartierne ude….
   Det fører efter min mening, ikke til noget godt.
   Vi skal derimod udnytte demokratiet og tage det bedste fra alle partier også de yderste – det giver, på sigt – størst tilfredshed hos alle.

  2. Michael Andersen

   Ekstremer?

   I fysik vil en balanceret masse der forskydes, presse mod en af fløjene.

   Kan man opnå regeringsgrundlaget indenfor demokratiets rammer og bruge grundlaget til at presse landet ud af demokratiets rammer?

   Ved vi hvor midten forskydes hen? Hvordan ved vi at midten er de mest fornuftige?

  3. Torben Caroc

   Citat: “Samtlige opinionsundersøgelser de sidste mange år, viser entydigt, at danskerne ønsker statsbetalt tryghed og ikke skattereformer.” Og mener jeg måske er fordi forbrugsbehovet stort set er dækket.

   Men består livet kun af forbrug ? Hvad med vores børn ? Og dermed også vores egen fremtid og vores egen glæde ved børn og børnebørn som det går godt. Efterkommere, som ved deres demokratiske stemme vil bidrage til et velfungerende Danmark.

   MEN har vi overhovedet tid til vores børn ? Giver far og mor dem noget med i bagagen ? Omsorg, kultur, at være et pålideligt menneske og med en sund nysgerrighed, generationers erfaring osv osv. Er der en mor eller far som har tid og energi at lægge på netop sit barn ?

   I stedet for at fyre en stor del af familiens samlede indkomst af i skatter, ville det skabe mere glæde og være langsigtet mere relevant, at mor eller far brugte betydeligt mere tid med børnene. Samtidigt ville skatten gå ned, så faldet i disponibel indkomst ville være til at overse.

   Og nogle år hen ad barnets livsbane begynder så skolen. Har folkeskolen de lærere som kan udvikle børnene ? Og giver vi lærerne de forhold som gør at de dygtige lærere har lyst til at blive i faget ? Er der er en rimelig månedsløn og ægte respekt til dem ? Eller er lærer blevet et lavstatuserhverv som ingen, heller ikke børnene, rigtigt regner med ? Fagene historie og geografi, som burde ligge til grund for barnets kommende navigation i en kompliceret verden er, så vidt jeg forstår, reduceret til at søge svar på nettet, mest om Vikingetiden og anden Verdenskrig. Og studenter som begynder på universitetet, har huller i sin gymnasiematematik. Og mange er heller ikke særligt gode til at skrive en tekst.

   Og tænk lige på, at paratviden er en forudsætning for at få idéer og for at kunne vurdere rimeligheden i politiske og kommercielle budskaber.

   Altså; måske skulle vi lægge mere tid og penge på vores egne opvoksende børn og unge I stedet for på øget offentlig omsorg til os selv når vi bliver gamle og syge ?

 3. Piotr

  “70 procent af alle voksne borgere er enten på overførselsindkomst eller arbejder for stat eller kommune. ” Det siger det hele!
  Det er velfærdskoalitionen der har magten i DK, og de bliver ikke færre.

  Fogh opdagede dette i 2001 og siden da har alle partier dyrket dette fænomen, fordi det kan holde dem ved magten.

  Sosserne er også i valgkamp og på stemmejagt, DKK 21.300,-, til en enlig forsørger med 2 børn. Udbetalt!
  Hummelgård påstår at det er godt incitament til at søge job(haha), han ved udmærket at borgeren bliver fastholdt i systemet og dermed kan sosserne også fastholde borgerens stemme!

  Velfærdskoalitionen accepterer ligeledes at Mette FUSK lyver, samt at hun bestikker embedsvældet til at holde kæft, når hun begår Grundlovs-brud.
  De tror virkelig hun vil danskerne det bedste.

  Jeg fatter ikke at medarbejdere i den privatesektor gider være med til dette vanvittige fordelings cirkus, der koster dem 85% i skatter& afgifter.
  Alle disse burde lægge sig syge i 4 uger med stress p.gr.a. for høje skatter, så ville systemet bryde sammen.
  Kun et totalt nedbrud i statsadministrationen/ den offentlige sektor, kan få Danmark ud af den onde cirkel socialisterne fastholder borgerne i.

  Denne “bette” Jakop vil så gerne lege statsmand som hans far. Vitterlig hører han til over i sekten hos de radiGale, men Uffe ringede og sagde: “kom nu hjem min dreng”.
  Kunne blive interessant med et valg til høsten, måske Støjberg&DM kan lave rav i forsamlingen på hoPPeBorgen, det frygter den “bette”, hans forsøg på at slippe af med Støjberg og sende hende for en Rød Rigsret kan let gå hen og blive langt mere rød!

  Stem NB! SIAD! P.

 4. Henrik Wegmann

  Reformer, min bare. Når der flyttes et komma i en tekst, så er det en historisk reform. Begrebet reform har forlængst mistet sin oprindelige betydning.

  Vi lever i et de facto et-parti system, hvor en stemme på V, K, A, SF eller et af de andre partier giver nøjagtigt det samme resultat. God fornøjelse med det kommende teaterstykke.

  1. Finn A. Skov

   Så rigtigt Henrik.
   Der findes kun et parti, det er Folketings Partiet.

  2. Karsten Lund

   Eller som salig Mogens Glistrup kaldte dem: “De forenede Gammelpartier”.

 5. Ole Madsen

  Asger Aamund: “Integration af migranter skal moderniseres, således at kun selvforsørgende indvandrere kan få opholdstilladelse i Danmark, og den hysteriske klimapolitik skal erstattes af sund fornuft.”
  Jeg kan kun være helt enig.

  1. E. Frederiksen

   Ole Madsen
   Helt enig.

 6. Alle de gamle partier er utroværdige

  70% på overførselsindkomst
  eller ansat ved stat eller kommune. Ja, og så
  tror de fleste af de 70% at det er bedst at stemme
  på et socialistisk eller radikalt parti, eller lignende.

  Men alle de gamle partier holder vælgerne for nar.
  De går ind for indvandring, EU, co2 hysteri og
  rød omstilling samt en lang række kostbare
  projekter som den brede danske befolkning ikke
  har glæde af.

  En politik som i længden vil ødelægge økonomien,
  velfærden, folkesundheden, demokratiet og folkehjemmet.

  Den personlige frihed og sikkerhed, familiernes trivsel,
  hjemmets fred, infrastrukturen og meget mere vil
  blive destrueret af de gamle partier, som længe har
  været i gang med at køre danskerne ud på et sidespor.
  Afrikaniseringen, islamiseringen og folkeudskiftningen
  beviser det.

  Det er kortsynet at gå efter hvad de gamle parti lover.
  Deres valgløfter om mere velfærd og flere penge er
  intet værd, for alene indvandringen koster mellem
  200 og 300 milliarder om året. Så der er ikke råd
  til at forbedre danskernes vilkår. Tværtimod vil
  flere penge til diverse grupper blot medføre højere
  skattetryk. Hvad politikerne giver med den ene hånd,
  tager de med den anden. Desuden er de fleste løfter
  hykleri, og efter valget får man kun en lang næse.

  Hvis Danmark skal undgå samme uhyggelige skæbne
  som England, Frankrig, Venezuela og Sverige, er vi
  nødt til at være mange som stemmer på NB. Det
  er ikke det ideelle eller perfekte parti, men desværre
  er der ikke noget bedre pt.

  Fattigdom, diktatur, hverdagsterror og meget andet
  slemt, er hvad vi kommer til at opleve, hvis gammel-
  partierne ikke udskiftes med nye og bedre partier.

  Se Snaphanen og Hodja ang. den grusomme og
  dystopiske fremtid vi kan være på vej ind i.

  PS: Vi må håbe at stemmeoptællingen vil ske
  på ærlig vis.

 7. Michael Andersen

  Danskerne bliver ramt af regeringspartiernes og samarbejdspartnernes selvskabte kriser.

  USA’s demokrater trykker for mange dollars og sender den amerikanske økonomi på vej mod recession. I Tyskland får de selvskabte kriser byggeriet til at ligge stille, tempoet på autobahn ned og øger frygten for en kold vinter.

  Alle steder bruges borgernes penge på tvivlsomme diktaturer, afrikanske ulandsprojekter, indbyggere fra Asien og udemokratiske NGOer.

  Selvskabte kriser koster. Højere huslejer, højere benzinpriser, højere afgifter og mere utryghed. Regeringerne har bestemt at borgerne skal skrabe låg, smøre tyndt og tage kolde brusebade.

  Den eneste i verden med en løsning er USA’s mest populære politiker, der er på vej til at vinde valget på en politik der stopper kriserne, stopper priserne og giver borgerne det de ønsker sig mest.

  Hvad med en regering der laver politik for borgerne i deres eget land?

 8. Vimmerby

  Tragisk nok er vores bedste håb, at socialdemokratiet faktisk mente det, da de proklamerede stramninger på udlændinge området, men er blevet forhindret af taburetkløe og tosserne på den yderste venstrefløj.
  Største problem for DK er netop primaterne fra diverse bananstater, der er uhyre vanskelige, at få til at bidrage med noget fornuftigt.

 9. Wiens redning skete 1683

  Der er intet håb når det gælder de gamle partier,
  som alle er overfyldte med håbløse og uduelige
  politikere. Al snak om stramninger er fra deres
  side det rene hykleri. Deres samlede politik
  er marxistisk og fører til islamisering,
  folkeudskiftning og økonomisk ruin.

 10. Wiens redning skete 1683

  Staten og de nuværende politikere er blevet
  folkets fjender, sammen med DR. Se Document i dag.

 11. De tre musketerer

  Der er nu alarmerende
  nyt om Pfizers såkaldte vacciner. Snaphanen melder
  om en stor overdødelighed blandt de “vaccinerede”.
  Alene i USA kan over en million været blevet dræbt
  af “vaccinerne”. Også i Europa har der været mange
  mærkværdige hjertestop blandt unge spartsfolk.

 12. ino

  Ja, NB er ultraliberale, men stem på dem alligevel. Liberalismen bliver aldrig indført i Danmark, for – som Asger skriver – så er 70% af os afhængige af offentlige ydelser. Men Nye Borgerlige kan forhåbentlig bibringe os en ny kærlighed til gamle Danmark, og en voksende forståelse for at de som “vælger Danmark til” (Lars Løkkes mantra) netop sjældent vælger Danmark til, men i høj grad kun vælger danske velfærdsordninger til. Ikke hele pakken, med andre ord, men kun den del af pakken der betaler sig.

 13. Prins Valiant fra Thule

  Man kan nu læse
  om at co2-vanviddet fører til
  sult og død i diverse lande, ligesom den
  meningsløse krig i Ukraine også skaber
  sult. Læs om den grønne død hos Document
  eller Hodja.

 14. Bjørn Nielsen

  Denne artikels kommentarer fungerer fint som dokumentation til sognepræst Marie Høegs udtalelser i interviewet d.d. i Berlingske.

  Det står elendigt til med borgerligheden, tomheden råder, tankerne er få og små, og selvforståelse, omtanke og gennemtænkte planer ejer de såkaldt borgerlige ikke. Socialdemokraternes folkevalgte er derimod selvbevidste, dygtige og fulde af initiativer.

  Der er ingen udsigter til, at disse forhold ændrer sig i mange, mange år. Folk går blot efter, hvad der gavner dem selv, og de fatter ikke, at den tryghed, Socialdemokratiet tilbyder dem, er på lånt tid. og at de mange samfundsnassere blandt indvandrerne blot kopierer danske samfundsnassere. der aldrig er tilfredse.

  Se blot de mange næsten enslydende indlæg her på bloggen. Det er formodentlig den samme person, der skriver dem, under forskellige navne, og intet tyder på, at vedkommende nogensinde selv har ydet noget til samfundet.

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   BJØRN NIELSEN har ret
   i at borgerligheden i de politiske partier og i
   medierne er svag, bovlam, sølle og ikke
   meget bevendt. Men det er fordi den er
   uægte og uærlig. K, V, DF og LA er snart
   mere radikale end konservative. Og medier
   som Politiken, JP, JV, Berlingske, BT og EB
   osv. er allesammen styret af røde og radikale
   venstrefløjsere.

   Hvis vælgerne forstod landets og deres egen
   situation, ville de fravælge alle de gammelkendte
   partier. Og være yderst skeptiske overfor MSM,
   DR og TV2 .

   Anden del af B. Nielsens kommentar lyder som om
   hans virkelige ærinde er at nedgøre bloggen, debatten
   og dem som skriver ind her. Han har ret i at den “tryghed”
   som liste A tilbyder, er på lånt tid, men hvis BN kommer
   fra EL eller radikale, vil han nok gerne have flyttet nogle
   stemmer fra liste A over til et endnu rødere parti.

   Hvis der er nogen der er enslydende, er det de
   blod- og lyserøde partier. Altid ævler de løs om
   co2, grøn bæredygtighed og fjerne landes sociale
   problemer, og altid lover de bedre velfærd og mere
   statsstøtte til alle mulige danske grupper. (desværre
   er det som regel tom snak og tomme løfter)

   Hvem anbefaler BN vi skal stemme på?

  2. Michael Andersen

   En socialdemokratisk statsminister, departementschefer og resten af toppen af poppen har fået den skarpeste kritik nogensinde med prædikatet ”at have groft vildledt minkbranchen og befolkningen”. Efterfølgende laves der aftaler så ingen reelt rigtigt drages til ansvar.

   Dermed bliver regeringen og regeringsgrundlaget til et ærgerligt eksempel, både for lovlydige og for lovovertrædere. Det er på en måde værre end tomt, det er trist. Særligt overfor partiernes egne vælgere men også overfor resten af danskerne, der gik og troede på forsikringerne om høj moral, tillidsposter og gensidig respekt.

   Folket vil i al fremtid hviske og tiske i krogene om en statsminister der frikendte sig og sine. På en rødhætte og ulvenagtig måde. Sådan er det med skumle eventyr.

   Der er nu meget få tilbage som på ærlig vis lever op til befolkningens tillid og som har formatet til at vise retningen for danskerne. De synger ikke sange fra de varme lande, de binder ikke folk noget på ærmet og de spiller heller ikke på verdens mindste violin.

   Her vil folket når det gives chancen, med respekt og beundring mindes eventyret om askepot, der i en moderne version regerede landet til alles glæde og tilfredshed. Sådan er virkelige eventyr.

  3. ino

   ja, ja. Du har ret i at vi har en lettere skizofren kommentator i blandt os. Det tolererer Asger Aamund åbenbart, og jeg har også lært at leve med ham, selvom han ind imellem er anstrengende.
   Din fejl er at du tilsyneladende abonnerer på Lügenpressen, i dette tilfælde Berlingske, som excellerer i fortielser om klimaet, om indvandringen, om virksom medicin mod Covid-19, om bivirkningerne af de såkaldte “vacciner” mod samme, om Trump , om “stormløbet” mod Kongressen, om krigen i Ukraine, om bondeoprøret i Holland, om årsagerne til problemerne i Sri Lanka, og – ja, taxachaufførerne i Rom er også på gaderne i disse dage.
   Berlingske? Dyb tavshed.

   1. Allan Frederiksen

    ino du glemmer at Berlingske Tidende er en Københavnsk lokalavis (det er Politiken i øvrigt også). Du bør derfor ikke stille højere krav til dem end du ville til Skive Folkeblad (som også er radikal).

    Tanten har med al tydelighed signaleret at den ikke længere er konservativ, men er skiftet til at være radikal, med deres mange fyringer af borgerlige skribenter og ansættelse af radikale redaktører.

    1. ino

     Jeg stiller ingen krav til danske medier, Jeg ser deres overskrifter på nettet (Skive Folkeblad har jeg åbenbart til gode). Jeg græmmer mig over at en del af mine skattebetalinger går til mediernes løgnepropaganda, og jeg glæder mig til den dag hvor jeg slipper for at betale til ikke mindst DR. Hvis DR er pengene værd, vil folk nok også betale prisen. Pt. er DR ikke pengene værd – så langt fra.

 15. Privatdetektiven

  Det kan anbefales af læse (under rødt-hvidt flag) “Danmark
  i disse dage” hos Hodja. Hvor man også kan læse om hvordan
  Pfizers “vacciner” er skyld i svære lidelser eller hjertestop. Og
  man får noget at vide om hvordan vold og mord m.m.
  hærger vores land.

 16. Michael Andersen

  Det er forhåbentligt passende at bidrage til fordel for Hr. Aamunds fornuftige klimatese.

  Situationen er at CO2 er klimastridens omdrejningspunkt og udledning af CO2 forårsaget af afbrænding af fossile brændstoffer er genstand for politiske krav om en betydelig reduktion.

  En særlig viden om CO2 hentes i et nyligt forslag til SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) der har til formål at bidrage til en standard til risikovurdering af klima relaterede investeringer.

  Forslaget er bemærkelsesværdigt for særligt en underbygget konklusion, der også støttes af anden forskning og NASA.

  1. Det fastslås at CO2 også er ”a plant fertilizer”. CO2 er altså også et effektivt plantegødningsmiddel. Det fastslås at forøget CO2, har forøget væksthastigheden af planter og afgrøder.

  Fænomenet kan iagttages i væksthuse, der tilsætter CO2 for at forøge
  væksthastigheden og dermed udbyttet. Samtidig reduceres vandbehovet og der opnås et bedre ”water management”.

  Heraf følger:

  A. En reduktion i klodens CO2 reducerer væksthastigheden i planter og afgrøder og dermed reduceres udbyttet af klodens plante og afgrøde baserede fødevareproduktion.

  B. En betydelig CO2 reduktion vil med stor sikkerhed skabe sult og hungersnøds problemer for dele af klodens befolkninger.

  C. Sult og hungersnøds problemer skal løses først og CO2 reduceres sidst.

  Hvad ved vi nu?
  Det skal forhindres at en CO2 reduktion fører til sult, hungersnøds problemer og folkevandringer.

  Hvad vil være klogt?
  At kende konsekvenserne til bunds før vi handler.

  Comment and Declaration on the SEC’s Proposed Rule
  “The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors,”
  File No. S7-10-22, 87 Fed. Reg. 21334 (April 11,2022)
  co2coalition dot org
  June 17, 2022

  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf

 17. De syv små dværge

  Danske politikeres og aktivisters co2 hysteri er ikke
  andet end uvidenhed og komplet tåbelighed. Det er
  forlængst fastslået at co2 er en uskadelig luftart.
  Det er f.eks. co2 der giver bobler og brus i sodavander
  som de fleste har drukket som børn, på varme dage.
  Og co2 er nødvendig for planter, blomster og træer.
  De kan ikke undvære den, selvom der kun er 0,03%
  co2 i luften. I Danmark er co2 hysteriet særlig
  fjollet. Luften over Danmark udskiftes hele tiden,
  og blæses videre. Og Danmark er desuden et lille
  land, det betyder intet om der er mere eller mindre
  co2 i den “danske” luft. At bruge mange, mange
  milliarder af kroner på en krig mod co2, er rendyrket
  galskab. Læs B. Lomborg, Svensmark og bøger om
  hvordan solen styrer klimaet.

  1. Michael Andersen

   Mange tak for den venlige omtanke og kommentar.

   Danskerne har høst efter høst fået fortalt at rekorderne i høstudbyttet skyldes en kombination af vejr, nedbør og temperatur.

   Forklaringen der manglede var den stigende mængde CO2s gunstige indflydelse på væksten. Det burde have været fortalt.

   Det begynder at stå klart hvorfor nogen hader Jordan B. Han udstiller manglen på logik. Logik ødelægger yderfløjens såkaldte sande fortællinger.

   Hvis A fører til B som fører til en udgift på 90 milliarder. Så er beslutningen om A årsag til udgiften.

   Det er logisk at nogle beslutninger har katastrofale konsekvenser. Er logik racistisk?

 18. De syv små dværge

  Iøvrigt påviser både Hodja og Snaphanen
  at der er noget riv rav ruskende galt med
  nutidens politiske partier og røde medier.
  Uhyggelige og livsfarlige bevægelser ønsker
  at fratage menneskeheden al frihed, al
  sikkerhed, al ejendom og alle rettigheder.
  PragerU oplyser om hvordan samfund og
  familier undergraves med forrykte og
  ondskabsfulde idéer.

 19. Ursula Marta Ilse Overgaard

  DANMARK – ET FORSØRGERSAMFUND. – Ét af problemerne er, at Danmark har et flertal af ”røde” vælgere og mange indvandrere og asylanter. – Det flertal, som ikke arbejder, kan i dag stemme sig til de penge, der tilhører det mindretal, der arbejder. Denne kendsgerning har medført en ændring i sammensætningen af Folketinget, hvis flertal i dag består af partier, der mindre interesserer sig for at skabe vækst og velstand end for masserne af fremtidige vælgere.

  Underholdningsværdien ved udskiftning af persongalleriet kan måske være interessant, men den nedadgående spiral med selvdestruktion af det danske samfund vil fortsætte. Vi har passeret: Point of no return – i mere end en forstand.
  Alt fortsætter – også ud over en økonomisk afgrund – så længe der er stemmer i det!

  1. tavsen

   Ursula Marta Ilse Overgaard

   Fuldstændig korrekt. Glistrup advarede mod det ved at foreslå at afskaffe valgretten for offentlige ansatte.

   Statskapitalismen i form af rød fløj har sejret, og vil blive udbygget i hvert valg. Alt for mange vælgere har penge i klemme.

 20. De syv små dværge

  Som tidligere forklaret:
  de danskere som TROR at de stemmer sig
  til flere sociale velfærdspenge til sig selv,
  ved at stemme på socialist-partier som
  EL, S, SF, R, V, K eller lignende, tager
  fuldstændig fejl !!! For disse partier ødsler
  danskernes penge væk på indvandring,
  co2 vanvid og rød omstilling osv., osv.
  Resourcer og penge til danskernes sund-
  hed og velfærd spares væk, for at de
  “sociale”, radikale og falske borgerlige
  partier kan dyrke deres kæpheste og
  finansiere alle mulige skøre projekter.
  Stemmer man som “almindelig” dansker
  på de gamle partier, stemmer man på
  velfærds-forringelser, nedskæringer i
  sundhedsvæsnet, smadring af endnu
  mere infrastruktur, voksende krimina-
  litet, opløsning af familier, nedbrydning
  af alt med normer, traditioner og
  folkelige og kulturelle værdier.

  Danmark vil om få år være et ødelagt
  samfund, hvis Christiansborg fortsætter
  på samme kurs. Der må nye partier og
  politikere på banen, ellers kan man
  være stensikker på at Danmark ender
  på historiens losseplads. Inden 5 eller
  10 år kan vores land være en kopi af Sverige.
  Se Hodja og Snaphanen.

 21. Ivan Dybdal

  Enig. Som der står “70 procent af alle voksne borgere er enten på overførselsindkomst eller arbejder for stat eller kommune”. Mens der i 1951 var 13 privat beskæftigede for hver offentligt ansat, er der i dag kun 2 privat beskæftigede pr. offentligt ansat.

  Vi har for længst passeret point of no return. Kun bankerot, kaos og et internationalt økonomisk krak a la 1929, kan ændre den udvikling i retning af at det offentlige overtager af alle erhverv.

  Stemmekøb er måden man får stemmer på. Det ved venstres formand Jakob Ellemann- Jensen, men det gør de andre partiledere også. Så der er travlt i boden med gaver til stemmekøb. Julemanden er de facto 24syv statsleder af DK! 🙂

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *