DET DANSKE FORSVAR LIGGER I RUINER. OPGAVEN HEDDER GENOPBYGNING. UDEN EU

De traditionelle partier i forsvarspolitikken har i fællesskab gennem årtier beskåret, reduceret og udsultet det danske forsvar, således at vi i dag står med en kampkraft, som NATO betegner som ’uanvendelig’ (Defence Planning Capability Review 2019/2020). Vi havde ellers i 2014 forpligtet os til at bruge 2 procent af BNP på forsvaret, men forsvarsforliget for perioden 2013-2017 gennemtvang alligevel besparelser på yderligere 2,3 milliarder kroner, hvad der betød den endelige kastration af vores militære beredskab. Det var, hvad man kunne forvente sig af forligspartnerne SF og de Radikale, men næppe af Konservative og Venstre, som også var med i forligskredsen. Det er de samme partier, der efter at have ruineret vores forsvar nu vil have os med i et EU-forsvar, der nok efter planen starter beskedent med en kampbrigade på 5000 mand, men som på længere sigt tilstræber ’strategisk uafhængighed’, altså et EU-forsvar, der kan operere uafhængigt af NATO.

Forsvaret er nu så afpillet, at regeringen har lagt det ind under forsvarsministeriet som en styrelse. Forsvarschefen har ikke mere ansvar for planlægningen af den militære opbygning. Ansvaret for indkøb af materiel ligger nu hos embedsværket i ministeriet uden for generalernes bemyndigelse. Hæren ønskede for nyligt at indkøbe israelske selvkørende haubitser (en kanon på larvefødder), men Israel er forhadt i FN og upopulær i EU og derfor også i det danske embedsværk. Derfor kom der ingen moderne, israelske haubitser til hæren. Pålidelige kilder tæt på og i forsvaret har givet mig adgang til interne dokumenter, der viser behovet for moderne udstyr og mandskab, som er påkrævet for at stille med et forsvar, der kan løse sine forpligtelser i en krigssituation. Det er rystende læsning og i skarp kontrast til politikernes stædige selvbedrag om et dansk forsvar i forsvarlig stand.

Flyvevåbnet skal have mindst 12 yderligere F-35 kampfly og langtrækkende luft-til-luft missiler. Nye Patriot luftforsvarssystemer, nye helikoptere til troppetransport, nye fly til overvågningsopgaver i Østersøen og Arktis. Transportfly med transatlantisk rækkevidde samt langtrækkende droner. Endvidere skal flyvevåbnet reetablere de tidligere kup-eskadriller, der havde til opgave at bevogte og forsvare flyvestationerne.

Flåden ønsker nye korvetter bevæbnet med sømålsmissiler og fregatter udstyret med missilsystemer til angreb på både land- og sømål. Der er hårdt brug for en genetablering af ubådsvåbnet i form af mindst 3 moderne ubåde til operationer i Østersøen. Også nye Patriot missilsystemer er påkrævet.

Danmark har i dag ikke ressourcer til en stående hær, der må genskabes. Udover den aftalte 1.kampbrigade på 6000 mand skal der over en årrække uddannes en krigsstyrke på 60 000 mand, der kan mobiliseres i en skarp situation. Hæren mangler nye kampvogne, infanterikampkøretøjer og nye selvkørende haubitser. Helst den sydkoreanske Black Panther kampvogn og den ligeledes sydkoreanske K9 Thunder haubits. Hertil kommer nye opklaringskøretøjer og et nyt luftværnssystem (M-SHORAD) og et mandbåret system (MANPAD). Forsvaret har i dag mangel på næsten alt. Det gælder ammunition, reservedele, støvler, uniformer og personelvåben. Hertil kommer et langsommeligt rekvisitionssystem, der forsinker og besværliggør indkøb af materiel og udstyr af enhver art. En officer måtte vente et halvt år på at få et usb-stik.

I de planlægningsdokumenter, der cirkulerer blandt danske generaler og oberster, tales der ikke om behovet for at styrke forsvaret, men om nødvendigheden for en GENOPBYGNING af forsvaret.  Man genopbygger kun noget, der er styrtet totalt sammen, og det er, hvad politikerne har udrettet mod de danske væbnede styrker. Hvordan kan forligspartierne få sig selv til yderlige at udvande vores udpinte ressourcer ved at gå ind i et militært EU-samarbejde, der er unødvendigt, dårligt gennemtænkt og dårligt planlagt? Von Clausewitz: ” Sikring af egen base er forudsætningen for en offensiv!” Genopbygningen af det danske forsvar er en herkulisk opgave, der kræver handlekraft, enorme ressourcer og en stålsat vilje til at løse opgaven. Vore politikere har demonstreret, at de hverken vil eller kan leve op til dette ansvar. Men det kan det danske folk den 1. juni. Et nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet er et ja til et troværdigt dansk forsvar.

29 Thoughts to “DET DANSKE FORSVAR LIGGER I RUINER. OPGAVEN HEDDER GENOPBYGNING. UDEN EU”

 1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  “Uanvendeligt”, det er Natos betegnelse
  for det danske forsvar. Og civilforsvaret er ikke-eksisterende.

  Det er sådan de gamle partier passer på Danmark.
  Og ikke et kvæk har vi hørt før nu, fra V, K og DF om
  forsvarets miserable tilstand. DF har gjort et stort
  nummer ud af at de ville “passe på Danmark”, men
  det var kun bedrageri og hykleri.

  Det kan ikke overraske at forsvaret er blevet forsømt,
  for det er den samme forsømmelighed på alle om-
  råder og hele vejen igennem.

  Også danskernes hverdags sikkerhed, også sundheds-
  væsnet, familieværdierne, den sociale velfærd og
  landets demokrati og suverænitet er blevet forsømt,
  beskåret, udsultet, reduceret, sjoflet og udhulet.

  Det vil tage 10-15 år inden forsvaret kan være gen-
  opbygget. Det er umuligt at genoprette et effektivt
  forsvar på kort tid. F.eks. skal U-både først bygges
  eller indkøbes, og den forsvundne ekspertise gen-
  etableres. Det lader sig ikke gøre på dage eller
  uger, men vil kræve lang tids planlægning,
  uddannelse og træning. Det er lidt det samme
  med droner og missil-forsvar m.m.

  Også ledelsen af forsvaret ligger i ruiner. Den er
  i betydeligt omfang overtaget af politik-kvinder
  uden forstand på militære forhold. Men de har
  været dygtige til at forhåne og mistænkeliggøre
  officerer fra alle tre værn, og til at gøre det til
  en stor sag om kvinder i forsvaret risikerede
  at blive krænket af “for frisk” snak. Og Trine
  Bramsen overreagerede ved flere lejligheder.

  Spørgsmålet er om der overhovedet er penge
  og resourcer til at genoprette forsvaret, efter
  at regeringen har soldet masser af milliarder
  af kroner på formål som danskerne ikke har
  haft mindste gavn af.

 2. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Forsvarets jammerlige tilstand
  afspejler klart og tydeligt, hvor kortsynet, uansvarligt,
  tankeløst, lemfældigt og illoyalt de gamle partier agerer.
  I tilfælde af at krigen kommer til Danmark indenfor et
  års tid eller to, vil danskerne være prisgivet, for det
  civile forsvar er praktisk taget værdiløst. Antallet og
  kvaliteten af beskyttelsesrum er på så lavt og usselt
  et niveau at nærmest ingen vil overleve et angreb
  med taktiske atomvåben.

  Fordi Danmark ikke selv har et forsvar af betydning,
  er USA nu blevet inviteret til at placere krigsskibe i
  DK. Men ombord på dem kan der måske være
  atomvåben. Dermed har Mette F skrottet 70 års politik
  med at der ikke måtte være atombomber på dansk
  område. Yderligere har hun med sin retorik plus
  diverse udspil sikret sig at Rusland nu betragter DK
  som en fjendtligt sindet nation. Måske ikke det
  klogeste overfor verdens største land med verdens
  største arsenal af atombombe bærende raketter.

  Man kan også tænke på om det er smart af Sveriges
  og Finlands politik-kvinder at melde sig ind i Nato
  lige nu. For det vil mangedoble spændingen i
  Østersø-området betydeligt. Vi har ingen garanti
  for at krigen i Ukraine ikke breder sig, og hvis
  Rusland føler sig omringet, indkredset og truet
  på sin eksistens, og Østersøen blokeres fuldstændig,
  kan det blive katastrofalt for hele Skandinavien.

 3. Michael Andersen

  EU opstemte politikere ignorerer at tryghed og tillid skabes og trives i det nære. Danmark og danskerne har krav på et nært og troværdigt forsvar. Danskernes forsvar skal forsvare danskerne. Danskernes penge skal bruges i Danmark.

  EU opstemte politikere forsvarer fjerne lande og kæmper for borgere langt væk. Sig nej til de opstemte og sig fra overfor de uansvarlige. Sig nej til flere penge til EU.

  Sig nej til mere EU den 1. juni.

 4. De syv små dværge

  Noget er sikkert. Flertallet af politikere og journalister
  regner ikke danskerne for det skidt de træder på.
  Fordi danskerne er så sløve, træge og enfoldige, at
  de finder sig i alt. Om man så tager deres land,
  byer, kvinder, penge, velfærd og sundhed og
  forærer det hele væk til kulturfremmede fra Afrika
  og Mellemøsten, om man så fjoller hundredvis
  af milliarder af skattekroner væk til åndssvage
  formål, om man så fylder deres land med ulykker,
  tragedier, vold og mord og forberedelser til terror
  og folkeudskiftning, forbliver danskerne søvnige
  og passive i lænestolene og på sofaerne.

  Danskerne er hjernevasket til at tro at politikerne
  og deres medløbere er velmenende, dygtige og
  optaget af at forsvare landet og almenvellet. Men
  politikerne er ingen af delene. De gamle partier
  er degenererede, dekadente, korrupte, afstumpede,
  smalsporede og svigefulde.

  Det er derfor Danmark snart vil ligne en mellemting
  mellem Afghanistan, Sverige og Afrikas Horn.

  1. Børge R. Nielsen

   Må jeg dele med een som trænger til rigtige oplysninger om Danmarks nuværende situation.

 5. Skjoldungen

  For vore EUforiske politikere handler det ikke om forsvaret af Danmark. Intet kunne være dem mere ligegyldigt, hvilket ses af de sidste 20-30 års politik.
  Husker I billederne fra Ukraine-krigens begyndelse? – Her kunne man se, hvorledes civile fik udleveret våben og ammunition, idet man stolede på borgerne.
  Hvad gør man i Danmark? – Jo, her beskærer man Hjemmeværnet til sokkeholderne (helt bogstavdligt) og de få, der stadig har våben, må ikke opbevare de dertil hørende bundstykker og ammunition hjemme. En mistilllidserklæring til de frivillige, som med rette kan føle sig spyttet på af politikerne.

  Ligeledes må jægere og sportsskytter finde sig i stedse flere restriktioner og åbenlyst chikane, som nu hvor Politiet grovsylter alle sager om våbentilladelser i en sådan grad at de ellers rutineprægede fornyelser er indstillet, og lovlydige borgere følgelig må skrotte deres i dyre domme indkøbte våben.

  Men hvad handler det så om? – Sleskeri! – Man vil gerne tækkes EU-camarillaen, være salonfæhig og komme ind i varmen, hvor avancementerne i EU-hierarkiet ligger. I dette tilfælde ved at stille et par hundrede danske soldater til rådighed for EU’s krigseventyr i fjerne lande, såsom Afrika. At de så – i lighed med de 42 dræbte danskere i Irak og Afghanistan – kommer hjem i ligposer, spiller ingen rolle. Bare vi har vist passende underdanighed.

  Endelig må vi iikke glemme, at politikerne har noget at hævne. Sidst de sendte danske soldater til Østfronten gik det jo ikke så godt… Men nu er chancen der, så mon ikke JA-sigerne i deres våde EU-drømme ser de danske Jenser i Leibstandarte von der Leyen marchere frem i f.eks. Afrika, mens de synger Es rasseln die Ketten, es dröhnt der Motor, Panzer rollen in Afrika vor!?

 6. Frihed er det bedste guld

  Zombiernes højborg

  Christiansborg har i årtier været et sted hvor
  rigets og folkets fjender samledes for at drøfte
  hvordan man bedst kunne samarbejde om at gøre
  kål på landet og folket. Der opstod hurtigt enighed
  mellem de forsamlede om at de bedste måder ville
  være noget med hjernevask og propaganda, noget
  med masseindvandring & folkeudskiftning… noget
  med skatteplyndring, EU-fjernstyring og
  klima hysteri…. samt endelig grundig smadring
  af familiemønstret, skolevæsnet, infrastrukturen
  og folkesundheden osv.

  Det har partierne så holdt fast ved lige siden 1968
  og 1983. Og i dag ser de med slet skjult stolthed
  tilbage på det brede spor af ødelæggelser, smadrede
  mennesker og perverse udskejelser de har efterladt
  sig, ligesom de med glæde ser frem til en
  velgennemført folkeudskiftning.

  Snart vil succésen være total. Alle normer, traditioner
  og borgerrettigheder vil være tromlet ned, danskerne
  vil være “untermenchen” i deres eget land, og kultur
  og civilisation vil være udskiftet med kaos og barbari.

  Man kan ikke andet end beundre de røde zombier og
  pladderhumanister for deres effektivitet og store
  samarbejdsevner.

 7. Jan Fabritius

  Aldrig mere 9. april ?
  Efter 2. verdenskrig var der bred enighed om, at det danske forsvar aldrig igen måtte blive så uforberedt og svækket, som det var 9. april 1940.

  Dengang blev Danmark svigtet af sine politikere.

  Idag er forsvaret i endnu ringere forfatning end i 1940 og igen er Danmark blevet svigtet af de regeringsbærende partier – såvel røde som blå.

  Vort beskedne forsvar vil de nu stille til rådighed for EU, der først ad åre vil have opbygget de kommandostrukturer, fælles træning, logistik og alt andet der skal til for at kunne kæmpe effektivt.

  Det vil uvægerligt gå ud over vores evne til at bidrage til NATO-opgaver, jf. at vi knap kan stille den lovede tunge bataljon til rådighed for NATO.

  Ja sigernes argument er at vi ikke kan deltage i EU fællesindkøb??? Og for det skulle vi svække vort NATO bidrag?

  Har verden glemt Frankrigs ambition under de Gaulle om at kunne klare sig uden NATO og amerikanerne, Macron lagde sig på den linje fornylig ved at omtale NATO som “hjernedødt”.

  Husk at 80% af NATO budgettet betales af ikke-EU lande. Husk at Europas lande sagtens kan samarbejde om forsvarsindkøb via en europæisk NATO-sojle.

  Husk at det her drejer sig om at Frankrig gerne vil have et marked for sin egen våbenteknologi og tage markedsandele fra amerikanerne og englænderne.

  Stem nej til at opgive forsvarsforbeholdet!

 8. Danielle Lindstrøm

  Det er mange ord,at bruge på at forklare danskerne situatuonen,både politisk og forsvarsmæssigt.
  Det kan siges med en sætning.
  “Børnehaven”Kristiansborg.!
  De fleste har ingen reel erhvervserfaring,og andre ved ikke hvad et forsvar er for en størrelse !!

 9. De syv små dværge

  Censuren vil måske snart være overalt. Allerede nu er
  der kun fri debat her hos Aamund og på Hodjas blog.
  EU forbereder en omfattende censur, hos Document,
  24nyt.dk., Den korte avis og UP m.fl. er der censur,
  direkte eller indirekte. Og politiet har været ude
  efter en hr. Naturlig og andre som har udtrykt at
  de ikke er tilfredse med masseindvandringen og
  folkeudskiftningen. Se Document.

  Er der nogen der uddeler løbesedler om at læse de
  netaviser der bringer vigtige, patriotiske og ærlige
  oplysninger om Danmarks situation? Det er der
  vel, men nok alt for få. Resultatet kan bl.a. blive
  at nej-siden taber den 1. juni.

  Som det er nu, er vores demokrati, frihed og fremtid
  ved at forsvinde. Danskerne er et truet folk, og Danmark
  et truet land. Men det store flertal aner ikke hvad der
  foregår, for de får kun deres “viden” fra MSM.

  Derfor er det livsvigtigt at få mange flere til at læse de
  dansksindede net-aviser, Aamunds, Hodsjas, Snaphanens
  og den korte mv. Og det er ikke nok at hamre løs på
  et enkelt emne, for der er mere end eet hul i skroget
  på Titanic-Danmark. Hvad hjælper det at stoppe en
  enkelt lækage, hvis der er syv-otte steder hvor vandet
  strømmer ind?

 10. Gud bevare Danmark

  Som dronningen siger

  Hvis en patient er angrebet
  af 75 alvorlige sygdomme på een gang,
  har vedkommende næppe langt igen.

  En sådan patient er Sverige. Den politiske klasse,
  socialkammeraterne derovre, har spillet totalt fallit.
  De pralede af deres humanisme og det rige og
  velfungerende samfund. Nu er der hverken
  humanisme, rigdom eller noget menneskeværdigt
  samfund tilbage.

  I stedet har man skaffet svenskerne en guerilla-krig
  på halsen. Landet hærges nu af skyderier, bomber,
  voldtægter, mord, terror, fattigdom og vanvittige
  tilstande. Det kan snart udvikle sig til en regulær
  borgerkrig eller noget med folkemord på svenskerne.

  Svenskerne har stort set overladt styringen af landet
  til kommunister og woke feminister. Resultatet er
  en nation i frit fald. Snaphanen fortæller hvor
  katastrofalt det står til i de svenske byer og distrikter.

 11. Thomas Poulsen

  Lad os nu bare være ærlige. EU-hæren har intet med beskyttelse af EU-staterne at gøre. Forbilledet er Nationalgarden i USA, som primært benyttes til, at lægge en dæmper på uroligheder i de forskellige stater, altså at kontrollere gemytterne blandt egne borgere.

  EU-hæren kan derfor sendes rundt i de forskellige medlemsstater, hvis det skønnes at tingene er ved at løbe ud af kontrol, fx. store demonstrationer mod EU og lignende.

  Det skønnes også, at det er nemmere for en spansk EU-soldat, at banke en dansk demonstrant på plads, da det jo ikke er en landmand og vice versa.

  Vi kigger ind i en dyster fremtid, med dette korps, som skal styre den indre sikkerhed i EUs medlemsstater.

  Blir det et ja, det frygter jeg virkelig.

  1. Finn A. Skov

   Som talt ud af min mund!

 12. Espen kehler

  Fra asken til ilden

  For hver flitsbue, slangebøsse, israelsk selvkørende larvefodbåren kanon, sydkoreansk leopardtank eller amerikansk atombase – godt man ikke bor i Esbjerg – , der opstilles på dansk jord, jo mere fare udsætter vi os selv for.

  Vi er så små og ubetydelige, at vi ikke skal spille med musklerne men tale os ud af situationen. Vores geografiske beliggenhed er så irriterende for de store krigsførende nationer, at begge parter har planer liggende klar i skuffen til at udradere Danmark totalt, så man kan se hvad der sker og komme til.

  Den lidet agtværdige samarbejdspolitik med nazisterne var vi jo nødt til for at undgå den totale krig og få unge og modige reddede lidt af vores ære ved attentater og jødesmugling til Sverige. Gillelejefiskerne tog ganske vist 25.000 kr i 1943 for en overfart, men de troede også at de kunne få dødsstraf for det.

  Hvis vi skulle forbedre det danske forsvar, så er det nok mere effektivt at udlevere Stingermissiler – hver mand sit missil!

  Da amerikanerne gav Taleban Stingermissiler, så trak Rusland sig ud af Afghanistan .

  Danske militære analytikere giver indtryk af, at de ikke forstår, hvorfor russerne ikke sidder på luftrummet i Ukraine. Det på trods af efterretninger om adskillige troppefly proppet med tusindvis af unge russiske drenge blot blev pif paf puf pløkket ned af billige antiluftskytsmissiler – sådan et koster ikke meget mere end en folkevogn med soltag. Mon ikke russerne frygter et utal af løsgående missiler iblandt den ukrainske milits og befolkning.

  Gud giv mig tålmodighed til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre
  Mod til at kæmpe for hvad jeg kan ændre og
  Visdom til at se forskellen

  Vi må lade de store nationer tage slagsmålene og forsøge at deltage med diplomati og rådgivning.

  Og hvis vi ser på Ukraine, så virker det som Vesten virkelig forpassede en chance for at lande sagen diplomatisk. Stædigt stod vi fast på NATO, EU, Krim, sanktioner, ingen sikkerhed for 8 millioner russere i Ukraine – vi kunne i det mindste have forsøgt.

  I stedet sagde vi – Vesten – vi vil og kan ikke blande os i en krig i Ukraine – så gik Putin ind og vupti så ville vi alligevel godt blande os. Enten opførte Vesten sig som med hovedet under armen eller også er der en dagsorden, som ikke umiddelbart er synlig.

  Det første offer i krig er sandheden.

  Og nu er vi i en fuldstændig uholdbar og uforudsigelig situationen, hvor alle kun går og venter på, at Putin skal dø enten ved fald i hjemmet, sygdom eller attentat. Det første er nok mest sandsynligt.

  Og oprustningen eskalerer fuldstændig ud af proportioner til ingen verdens nytte. Nå nej det er godt for beskæftigelsen og profitten.

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Esben Kehler

   Ja, det ser ud som om en række politikere
   er grebet af storhedsvanvid på lille Danmarks
   vegne. En vis Mette mener endda at den
   rigtige politik er at provokere Rusland med
   kritiske udtalelser, våbenleverancer til
   Ukraine og udsmidning af diplomater m.v.
   På nettet skrives der om at hvis Sverige og
   Finland ikke vil nøjes med at forsvare
   sig, men vil spærre den russiske flåde
   inde i Østerssøen, kan det udløse en
   atomkrig mod København, Stockholm
   og Helsingfors m.m.

 13. Jc Holland

  Hvad er forskellen på Danmark 2022 og Danmark 1939.??
  De røde hærger vores øregange fra morgen til aften, kommunister i øst, nazi-socialister i syd= drømmen om Stortyskland=EU=Et folk =En Fører=En Fælles Hær.!!!!!

  4 valg ude i fremtiden vil vi MÅSKE gide at betale vores kontingent 2% til NATO… MÅSKE…. men hvis vi inden 2035 har fået en EU-hær med EN FØRER…ET FOLK …kan de røde og rødbrune give NATO, især englændere og amerikanere en fuck-finger… som de har haft lyst til siden 2WW.!!!

  SØGES: CHURCHILL TYPER.!!

 14. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Forsvaret ligger i ruiner,
  skriver Aamund. Og det er jo den barske sandhed.
  Men det er langtfra det eneste som ligger i ruiner.

  Læs den kommentar hos Hodja der påviser at
  hele Danmark og hele det danske folks fremtid
  er ved at blive ruineret og udslettet af politikere
  som giver pokker i hvad der sker med danskerne.

 15. Michael Andersen

  Hvad med at spørge vores politikere om eksperimentet, der skiftede fra at bruge penge på forsvar til at bruge penge på flygtninge og indvandrere?

  I dag har vi et udsultet forsvar og nye danskere der ikke blev som os. Regeringen og støttepartierne forventer at vi indgår i et nyt eksperiment uden at vi tager erfaringerne med.

  Alle erfaringer viser at når danske politikere overlader tænkningen og beslutningerne til udemokratiske organisationer og ikke-valgte ledere, så går det galt med interessekonflikter og kortsigtede løsninger.

  Udenrigsministeren siger at der ikke er noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Statsministeren siger at hun ikke en eneste gang i sin tid som statsminister har oplevet forbeholdene som en begrænsning. (Altinget)

  Afstemningen den 1. juni handler derfor ikke om forsvarsforbeholdet. Når afstemningen ikke handler om forbeholdet, hvorfor i alverden skal danskerne så sige ja? For at støtte våbenindustrien og for at give EU et kram?

  De dygtigste politikere ved at succes ikke følger af eksperimenter og halve sandheder. Danskerne vil være godt tjent med politikere der lærer af de dygtigste. Politikere der vil i mål, kommer det med rollemodeller som Alice Weidel, Kari Lake og Ayelet Shaked.

  Tre fænomenale kvinder som ethvert forsvar eller samfund vil være godt tjent med.

  Eller hvad?

  1. Ifølge finansministeriets økonomiske redegørelser koster det samfundet hvert år 90 milliarder kroner at finansiere livet for eksotiske migranter og deres efterkommere, altså en sum, der er fire gange større end forsvarsbudgettet. I øvrigt er Danmark allerede med i et europæisk forsvarssamarbejde uden for NATO og EU. Det er European Initiative 2, som består af 13 lande – heriblandt UK og Norge- som ikke er med i EU-, men også med Tyskland, Frankrig, Finland og Sverige. Dette samarbejde ønsker at stille bevæbnede styrker til rådighed for fredsskabende operationer, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Gerne i samarbejde med FN og NATO, men også på EI2’s eget initiativ.

   1. Michael Andersen

    Tak:-)

 16. Hvor er vi på vej hen?

  NY farlig udvikling.

  Joe Biden og Nancy Pelosi synes grebet
  af sindsforvirring. Iflg. youtube er nye
  voldsomme våben på vej til Ukraine der
  så vil kunne bombardere russiske byer.
  For 3 dage siden ville man IKKE sende
  raketvåbnene, da Biden & co. frygtede
  en eskalering af krigen.

 17. Frihed er det bedste guld

  De tre kvinder som
  Michael Andersen nævner, er sikkert udmærkede,
  for der findes vitterlig kvinder som er kloge, gode,
  ærlige, velmenende, dygtige, beundringsværdige
  og uundværlige. Som et gammelt ord siger: Nogle
  kvinder er som engle eller helgeninder. Desværre
  er der så tilføjelsen: men andre er som kællinger
  fra helvede.

  Det overordnede er at blandt politik-kvinder er
  der en betydelig overvægt af rabiate feminister og
  woke pladderhumanister. De er ikke som de
  normale, søde og fornuftige kvinder, for de er
  magtsyge, overambitiøse og impulsive/lunefulde,
  og de går meget op i verdensredning, klimaredning,
  fjerne folkeslags velfærd og utopiske marxistiske
  projekter. Mange af dem er stride og fanatiske,
  letsindige med økonomien, og de bruger en
  stor del af deres tid på at konspirere mod
  mændene, landet, familieværdierne og demokratiet.
  Hvor skadelige de er fremgår af hvordan de har
  været stærkt medvirkende til at skabe utryghed
  og ufrihed i Sverige, Norge, England, Frankrig,
  Belgien, Holland og Tyskland. De har destabiliseret
  hele Europa. Deres hårdkogte feminisme risikerer
  at blive Europas undergang.

  Men ellers enig med MA i næsten alt hvad han
  mener om dansk politik.

  Black Pigeon har nogle videoer om at Europa er
  tæt på den største katastrofe nogensinde. En omvæltning
  værre end 1. og 2. verdenskrig tilsammen. Og der er en
  video: Why women destroy families, nations and civilizations.

 18. Frihed er det bedste guld

  Er der stadig læsere på nuværende tidspunkt,
  eller er det forgæves at skrive indlæg når
  debatten er et par dage gammel?

 19. Thomas Poulsen

  Den krigsliderlige danske regering har netop besluttet at sende Harpoon misiler til Ukraine.

  Vi har snart intet at forsvare os med her til lands og jo mere vi sender til Ukraine jo mere synlige bliver vi på skydeskiven.

  Ufatteligt.

 20. Gud bevare Danmark

  Mette regerer enevældigt

  Det må være Mette F selv som har besluttet det.
  Hun er jo altid egenrådig, bombastisk og opsat
  på at vise at Danmark er et foregangsland som
  nok skal vise Rusland og verden, at vi er en
  militær stormagt, selvom vi er et lille land.
  Samtidig får hun vist at vi har råd til det hele,
  og at vi nu også smider det med Danmark som
  en atomvåben-ri zone overbord, ved at lade
  USA krigsskibe lægge til i danske havnebyer.
  Mette er en amazone der står sammen med
  Biden, Pelosi, Kamela og democrats. Koste
  hvad det vil.

  Det minder om da Sveriges militær var svækket
  og halvvejs nedlagt, og Palme osv. til gengæld
  ville have Sverige til at være en humanistisk
  stormagt. I stedet blev landet ruineret og ødelagt.

  1. Thomas Poulsen

   Enig, absolut enig. Hvad Palme angår så ville han spille den store fredsmægler mellem Iran og Irak samtidig med at Bofors solgte våben til Iran, det blev en dødelig cocktail. Og ja, Palme lagde grundstenen til Sveriges ødelæggelse, men han var jo også en ægte marxist.

 21. Michael Andersen

  I de grønnes rapport “THE COSTS OF CORRUPTION ACROSS THE EU” anslås det, at der hvert år “forsvinder” 904 milliarder EUR i EU.

  I Le Monde og The French Daily News peges der på omfattende ugennemsigtighed med midler og våbenhjælp i Ukraine. Midler og våbenhjælp fordeles i Ukraine uden overvågning og uden gennemsigtighed for donorerne.

  Af den samlede officielle støtte på 2,8 milliarder EUR og 53 milliarder US dollar, anslår eksperter anslår at dele af våbenhjælpen “forsvinder” og sælges videre til Afrika.

  Hvorfor har danske politikere ikke for længst krævet ansvarlighed og gennemsigtighed?

  Vi kunne have haft et effektivt forsvar, i stedet skal vi forsvare et ineffektivt EU.

  Sig nej til mere EU pengespild. Det er til at forsvare.

 22. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Bare lille Danmark har et pengespild på massevis
  af milliarder kroner om året. Christiansborg fjoller
  og pjatter snesevis og hundredvis af milliarder
  væk på skøre formål som ikke er til fordel for
  skatteyderne og borgerne, men går til utopiske,
  tropiske, tåbelige, korrupte og landsskadelige formål.

  Hvergang milliarder fjolles væk, jubler politikerne,
  især i det radikale parti, enhedslisten og SF. De
  såkaldt borgerlige partier V, K, LA og DF deltager
  dog også lystigt i løjerne. S er ikke i en klasse for sig
  selv, idet partiet øger skattetrykket, ruinerer brancher
  og skærer ned på velfærd og sundhed, samt lader
  indvandringen fortsætte, under et propaganda
  røgslør om en stram migrant-politik.

  Så det med 904 milliarder euro skal nok passe.

 23. De syv små dværge

  Nå, nu vil Mette sammen med Biden ombygge
  Bornholm til en raketstation med missiler der
  kan nå russiske byer. Det er dæleme smart.
  Og de fire kvindelige statsministre i Danmark,
  Norge, Sverige og Finland vil trænge Rusland
  op i en krog ved at spærre Østersøen. Hvor
  er det genialt. Så er vi da sikre på at ryge
  med, hvis krigen løber ud af kontrol. Nu
  mangler vi kun at få Trine Bramsen udnævnt
  til forsvarschef for hele Skandinavien. Se
  Snaphanen og Document om hvor trygt
  og dejligt vi får det, med alle de atomvåben
  Mette får til Danmark med amerikanske
  krigsskibe. Plus at vi sender Danmarks
  sidste militær ud af landet, til Ukraine
  og Baltikum.

  Det er dog den reneste sunde fornuft.

  Det næste bliver vel en officiel krigserklæring
  fra Mette til Rusland?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *