FLOP 26

Søndag den 1. november begynder COP 26 i Glasgow med deltagelse af næsten samtlige klodens lande. En del af deltagerne er dog rekrutteret fra reservebænkene, da nogle af de store stjerner midt i den globale opvarmning alligevel har fået kolde fødder og er blevet hjemme i den lune stue. For det første har hverken Putin eller Xi Jinping lyst til at stille til prygl for deres udledning af klimagasser, og for det andet har de nok fået pålidelige oplysninger om, at de globale temperaturer ikke stiger så meget, som FN’s klimapanel (IPCC) gerne vil have det. Faktisk er de gennemsnitlige temperaturer i USA ikke steget de seneste 90 år. Det er nok derfor, at klimaevangelisterne ikke mere taler om kampen mod den globale opvarmning, men om klimakampen.

I IPCC-rapporten SR15 fra 2018 konkluderes det, at hele opvarmningen siden slutningen af Den Lille Istid  (1300-1850) og indtil i dag skyldes menneskeskabt udledning af CO2 gennem afbrænding af fossile brændstoffer. Det er imidlertid videnskabeligt veldokumenteret, at solens varierende aktivitet, kosmisk stråling og skydannelsen har afgørende indvirkning på jordens klima, men sådan spiller klaveret hos IPCC ikke. CO2 er skurken. Intet andet. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at solen veksler mellem høj aktivitet (mange solpletter) og lav aktivitet (få solpletter), hvilket historisk har styret dramatiske klimavariationer på kloden.

 Middelaldervarmen med rige høstudbytter var en opgangstid for folkeslagene, men omkring år 1300 indtræffer den Lille Istid med korte, kølige somre og lange, iskolde vintre med følgesvendene sult, sygdom og tidlig død. Kuldeperioden kulminerede omkring 1650, hvor solpletterne helt forsvandt og solen gik i en dvaletilstand. Solen kan skrue op og ned for jordens skydække og dermed bestemme, hvor meget energi, der skal trænge igennem til jordens overflade, som påvist af DTU-fysikeren Henrik Svensmark. Hvis sol, kosmisk stråling og skydækket spiller en afgørende klimatisk rolle, kan CO2 udledningen jo ikke gøre det samme. Til trods for, at de videnskabelige beviser om solens afgørende indflydelse hober sig op, er solen dømt ude af IPCC, som nu udelukkende prædiker CO2 -evangeliet, der sluges råt af politikere, medier, erhvervsliv og af klodens letpåvirkelige ungdom: ” There is no Planet B!”

For nyligt er der publiceret tre videnskabelige studier, der uafhængigt af hinanden påviser, at temperaturstigningen mellem 2001 og 2019 skyldes øget absorption af solstrålingen og ikke udledning af klimagasser. Det drejer sig om (Loeb et al, 2021), (Dübal og Vahrenholt,2021) og om (Ollila, 2021). Stadig flere af de tunge drenge inden for klimaforskningen vælger at hoppe af IPCC’s gøglervogn. Senest udtaler professor Richard Lindzen (MIT), at klimaet er et regionalt og ikke et globalt fænomen og, at ”når temperaturen stiger ét sted, falder den et andet”. Han mener, at klima- alarmen bygger på manipulerede statistikker, og at myten om, at 97 procent af forskere er enige om, at CO2 er skurken, er ren svindel.

Kendsgerningerne banker stadig mere højlydt på IPCC’s lukkede port, som på et tidspunkt må give efter for realiteternes tryk. Hvad gør IPCC-forskerne så? Deres fremtid ligger nok på Planet B.

18 Thoughts to “FLOP 26”

 1. Henrik Wegmann

  Der er så mange faktorer, der påvirker klimaet, at end ikke faktorernes antal, deres indbyrdes samspil og vægt i forhold til hinanden er kendt af noget menneske på jorden. Vores sammenhængende viden herom er stadig så begrænset, at det end ikke giver mening at kalde det en videnskab.

  At man så fra FN’s side har valgt at gøre et Co2 indhold i atmosfæren på 0,05% – den måske mindst betydende faktor overhoved – til selve omdrejningspunktet for klimaets udvikling, understreger kun, at hele Co2 hysteriet bunder i en ren politisk beslutning.

  Mennesket har åbenbart brug for en religion, hvor dommedag og aflad indgår. Det har man tydeligvis været meget bevidste om i FN, da man i sin tid satte hele dette cirkus i gang. Set fra deres synspunkt er det jo gået over al forventning.

 2. Per Ullidt,

  Vi er midt i en Istid.
  Både Sydpol og Nordpol er kostant frosne, og det har de nu været i 2,6 millioner år. Det er en meget usædvanlig tilstand for jorden. Sidst der skete var for ca. 300 millioner år siden, ved overgangen fra Kul til Perm. Dengang varede Istiden omkring 6 millioner år, så hvis den nuværende holder lige så længe, er vi knap halvvejs.
  I mellemtiden har jordens gennemsnitlige temperatur været 5-6 grader varmere end idag, og for 50 millioner år siden var det 10-12 grader varmere. Livet trivedes fint, især pattedyrene, som var sluppet af med dinosaurerne.
  Atmosfærens indhold af CO2 har til tider været 10 gange så høj som idag, og det var til stor gavn for planterne. Lige som stigningen af CO2 er idag. De sidste 30 år har man fra satellitter kunnet følge hvordan planeten grønnes, med et areal svarende til Amazonas, og ørkenerne skrumper. Sahara alene er skrumpet mef 500.000 km2. Og planeten sætter næsten hvert år rekordhøst.

  1. Frank Stamm

   Nemlig – Greta og de andre “klima-eksperter” har bare ikke viden til at fatte det !

 3. Ole B. Jensen

  Ja, de klimahysteriske aktivister i partierne og medierne er så uvidende at det næsten er utroligt. De fører sig frem som om de er klogere end Vor Herre og al ægte videnskab, men de véd ingenting, og de er ikke andet end ekkoer af løgnepropagandaen om co2. De er fuldstændig fanatiske når de rabler løs , men forstår ikke hvad klima-sagen handler om. De véd ikke at FN i dag er noget helt andet end FN for 50 år siden. De véd ikke at de er nyttige idioter for kommercielle, finansielle og lyssky interesser. De véd nok heller ikke at det er revnende ligegyldigt for verdensklimaet om lille Danmark udleder en smule co2 fra eller til.

  De har nok heller ikke sat sig ind i hvad luften består af. Nemlig 21% ilt, 78% kvælstof, knap 1% argon og 0,03% co2. Og de har sikkert heller ikke nævneværdig viden om solprocesserne og magnetfelterne m.m.m. og solens varierende udstråling der varierer klimaet. Greta Thunberg der af MSM er gjort til et orakel og det store dyr i åbenbaringen, aner ikke hvad hun taler om. Bevist ved flere lejligheder.

  Enhedslisten og de radikale aner heller ikke hvad de taler om, selvom deres udenadlærte foredrag kan lyde ret overbevisende, indtil man går deres påstande efter i sømmene.

  Sandheden er at co2 er en ufarlig og ret ubetydelig del af atmosfæren. Alligevel er den livsvigtig for træerne og planterne. Den fotosyntese der sætter planter i stand til ved sollysets hjælp at opbygge organisk stof kunne ikke lade sig gøre uden co2. Og uden planterne ville det se meget sort ud for menneskeheden.

  Rablerierne i DR osv. om co2 minder en hel del om løgnepropagandaen om at masseindvandring er en nødvendighed og en berigelse. Der er også løgn altsammen. Og i det hele taget har MSM skabt en løgneverden som omgiver alle danskere, nordmænd og svenskere. Der lyves efterhånden systematisk om næsten alt. Om racismen, om de to køn, om EU, om økonomien, velfærden, historien, om kommunismen osv. Og hvor løgnen hører op, begynder fortielserne.

  Læs en bog om Danmarks vejr de sidste 110 år, kig ud af vinduet og konstatér med egne øjne at vejret er som det plejer.

  Iøvrigt skal man som dansker være yderst uheldig for at blive skadet eller dræbt af co2-molekylerne eller deres effekter. Derimod behøver man ikke være specielt uheldig for at blive ramt af masseindvandringens konsekvenser. Det er titusindvis af danskere allerede blevet. Og en del af dem overlevede ikke.

  1. E. Frederiksen

   Ole, det er et pragtfuldt indlæg.
   Hold da op, hvor er jeg enig med dig.

   Også så enig med Asger, der altid er så
   klartseende og netop ser det vanvid,
   der p.t. udfolder sig. TAK

 4. Thomas Poulsen

  Mainstreammedierne er blot mikrofonholdere for de skingre og hysteriske klimaprædikanter, der en efter en fremfører vildere og vildere dommedagsprofetier.

  Gud nåde at trøste den, der modsiger dogmerne, det er en gang vedtaget at klimaændringerne er menneskeskabte og det er os der er de skyldige. Os her i vesten, os hvide, den hvide mand, det er hans skyld det hele og nu kommer straffen.

  Når man fjerner et dogme ( religion) så kommer der nye til.

 5. Ivan Dybdal

  Klima er den nye verdensreligion. Den afløser ikke, men viderefører den marxistiske religion. Alle religioner – nye som gamle – forudser jordens undergang. Mange apokalyptiske bevægelser torede de vidste, hvornår dommedag ville indtræffer, men alle forudsigelser har hidtil vist sig at været forkerte (bl.a. Jehovas Vidner og Orthon bevægelsen). Dem og de andre troende venter stadig på verdens undergang, som er den dag retfærdigheden sker fyldest og de troende bliver skilt fra de vantro på dramatisk vis 🙂

  1. E. Frederiksen

   Hej Ivan.
   Jordens undergang eller nogle voldsomme krige er på vej, hvis ikke
   der sættes ind mod befolkningseksplosionen.
   Den skulle verdenssamfundet hellere tage sig af

   “Du har i øvrigt mange, mange super gode kommentarer
   de steder, hvor jeg læser dine udtalelser.”
   .
   Min holdning til resten ses vist tydeligt i ovennævnte kommentar.

 6. Piotr

  Det store klima-Bedrag er kun sat i verdenen for at indbringe flere skatter & afgifter,
  til det marxistiske NWO Regime.
  Fablen om Co2. Ingen tvivl om at vi slider på klodens resurser, men der har aldrig været så lidt regnskov/urskov på kloden som pt. Hvilket skyldtes klodens overbefolkning, der bruger træ til bl.a. madlavning, samt at der drives rovdrift på exotiske træsorter.
  Med væsentligt mindre skov på kloden skal Co2 indholdet i atmosfæren stige.
  Det store klimabedrag blev sat i verdenen af FN og Gro Harlem-Bruntland, i 70´erne.
  Stem NB! SIAD!

 7. Henrik Pedersen

  Så sent som i dag, 30. oktober, kan man på TV2Nyheder læse en større artikel af en Peter Møller, der udskammer klimaskeptikere. Vi bliver sammenlignet med billeder af en overdimensioneret bodybuilder, en mand med et grotesk udseende pga. et kunstigt øje og en olding. Som en ukritisk selvfølgelighed nævnes de 97% forskere, der skulle have blåstemplet ideen om den menneskeskabte, globale opvarmning. Når listen over disse “forskere” blev gennemgået, viste det sig at være en blandet landhandel med titler som “husmoder”, “togrevisor”, “økonom” osv. osv. En af de mest morsomme var signeret: “Mickey Mouse fra Museinstituttet for Blinde i Namibia”.

  1. Myten om 97 procent enighed blandt klimaforskere om menneskeskabt global opvarmning stammer fra en artikel af J. Cook fra 2013, som forinden har frasorteret 7930 relevante klimaartikler, der ikke flugtede med Cooks synspunkter. I en dybdeborende artikel af B. Shollenburger ( The Climate Wars -how the consensus is enforced) afsløres det, at i Cooks datamateriale var der kun 41 artikler, der støttede teorien om menneskeskabt global opvarmning. Til trods for, at Cooks artikel er afsløret som ren svindel, bruges den ukritisk som reference af medier og politikere verden over. Og også af TV2, der ikke tillader synspunkter der afviger fra IPCC’s undergangsscenario.

   1. Henrik Pedersen

    Jeg havde faktisk gemt et link fra tidsskriftet Forskerforum, tidligere Forskeren fra juli 2019 med en artikel, der netop handlede om løgnen om de 97% forskere. Pudsigt nok er artiklen der ikke mere, mens andre fra den tid stadig findes! Tilfældigt?????

    1. Historien om svindelnummeret om 97 procent konsensus er fint analyseret og præsenteret i professor Johannes Krügers nye bog om de 32 myter om klimaet, man ikke skal hoppe på.

 8. Bent Kim Jepsen

  Aamund er inde på det rigtige. Forskerne kan ikke mere finde CO2 varmen i atmosfæren. F.eks. forskere fra “Risø”. Derfor søger de i havets dyb efter CO2 varmen. Imens de leder har The Guardian’s chefredaktør mistet tålmodigheden. Damen (en kvinde) har opdaget at global opvarmning er blevet til “Klimakrisen”. Derfor har journalister skiftet til at tale om en Klimakrise, som The Guardian er de første, der har opdaget. Ingen videnskabsmand/kvinde har endnu kunnet påvise dens eksistens. De redigerede medier tjener til livets ophold ved at sætte dagorden i samfundet. Klimaideologien er som skabt til at sætte dagsorden. At den ikke har noget med klimaet at gøre, er uden betydning.

 9. E. Frederiksen

  Rystende politik omkring klimaet.
  Vores tilværelse bliver jo totalt ødelagt på et løgnagtigt grundlag.
  Ubeskrivelig forfærdeligt.
  Når vi mon til, at nogle af de seriøse videnskabsmænd kan komme
  igennem med sandheden??????

 10. Tommy Sørensen

  Alle burde læse bogen: 32 Myter om klimaet du ikke skal hoppe på skrevet af, tidligere professor Johannes Kruger. I denne bog afdækkes hvordan der manipuleres med alle videnskabelige informationer, og hvordan udvælgelser af videnskabsmænd foregår.

 11. Thomas Poulsen

  Alt hvad der er woke er kedeligt. Køn, klima, race, antifa, vegan bla bla.

  Som Trump siger “If you are woke, it means’you’re a loser”.

  Mere præcis kan det ikke siges.

 12. Ursula Overgaard

  ”Regering og støttepartier sælger skindet, før bjørnen er skudt. De roser sig selv for deres indsats i klimakampen. Men det er på tide at vente med selvros og gensidige skulderklap, til de politiske aftaler, man har indgået, faktisk begynder at virke efter den grønne hensigt.” (efter Børsens Helle Ib)

Skriv et svar til Ursula Overgaard Annuller svar

Bekræft at du ikke er en robot *