NEJ, DE VIL IKKE VÆRE LIGESOM OS

I Danmark stiller politikere og journalister sig foran spejlet og siger: ” Vi er så heldige, at vi lever i en demokratisk retsstat med lige ret og lige pligt for alle, høj som lav. Vi lever i et tolerant og gæstfrit samfund, hvor alle kan leve i fredelig sameksistens. Migranter, der kommer hertil fra tyranniske formynderstater vil i løbet af en generation eller to lære at værdsætte folkestyret og vores nationale fællesskab og blive lige som os andre.”

Uanset kendsgerningerne nægter medier og politikere at forlade deres overbevisning om den glidende integration ind i det folkelige fællesskab. Det er jo klart for enhver, at årtiers integrationspolitik er en tordnende fiasko, men det skyldes ifølge den officielle forklaring, at vi ikke har været dygtige nok til at sluse de nye danskere ind i samfundet. På Christiansborg ser man integrationen som en samfundsopgave. I virkeligheden er det ikke samfundets ansvar at integrere indvandrere. Det er indvandrernes ansvar at integrere sig i deres nye hjemland. Danske udvandrere fik ikke modersmålsundervisning i USA eller Australien, hvor de heller ikke kunne forvente, at deres børn kom i danske friskoler og, at de selv kunne leve for andre menneskers penge, hvis de fravalgte arbejdsmarkedet.  Hvis ikke man hurtigt lærte sig engelsk og skaffede sig et arbejde var der kun tiggerskålen tilbage, en skæbne værre end døden for tidligere tiders migranter.

Indvandrere fra islamiske kultursamfund har konsekvent og permanent forkastet den danske demokratiske retsstat. De er derimod dybt og uløseligt rodfæstet i islams kultur, samfundssystem og tro, som er fuldstændigt uforenelige med vestlige værdier. En omfattende Wilke/Jyllandsposten- opinionsundersøgelse fra 2015 viste, at hele 77 procent af de adspurgte, herboende muslimer ønskede, at det danske folkestyre blev udskiftet med en islamisk formynderstat styret efter sharia-loven. Det er altså ligegyldigt, om man som muslim har været her i én, to eller tre generationer. Er man muslim, skrotter man folkestyre og retsstat, fordi man vil jo ikke være forræder mod Allah’s personlige påbud om, hvordan en troende muslim skal leve sit liv.

Hvad enten vi vil eller ej, må vi leve med den kendsgerning, at migranter fra de islamiske kultursamfund aldrig nogen sinde bliver en del af det danske folkestyre og kulturelle fællesskab. Men ikke desto mindre er vi nu parate til at åbne dørene for endnu flere migranter, der til deres død vil afvise og foragte det danske samfund. I de kommende år vil tusindvis af afghanere finde vej ind i Danmark uanset, hvad politikerne siger lige i øjeblikket. Vi ved med sikkerhed, at de vil have samme politiske og religiøse  indstilling som andre indvandrere fra islamiske kultursamfund.

Det amerikanske PEW opinionsinstitut foretog i 2013 en omfattende meningsmåling i Afghanistan, der jo dengang ikke var under Talibans kontrol. Undersøgelsen viste, at hele 99 procent af de adspurgte afghanere ønskede sharia som landets forfatning. 73 procent anså sharia for Allah’s egne ord og 61 procent mente, at sharia også skulle gælde for ikke-muslimer. Endelig ønskede 81 procent, at sharias straffelov skulle indføres konsekvent i Afghanistan. Det er den såkaldte Hudud, som omfatter halshugning, stening, piskning og afhugning af lemmer. Det mener de stadig, når de er landet i Danmark, og det mener også deres senere børn og børnebørn.

Vi skal hjælpe ægte flygtninge, men helst til et nyt liv i et islamisk samfund, hvor de vil føle sig hjemme. Og ikke i Danmark, hvor de alligevel aldrig ’bliver som os andre’.

14 Thoughts to “NEJ, DE VIL IKKE VÆRE LIGESOM OS”

 1. Ole B. Jensen

  Næsten alle politikerne og næsten alle redaktørjournalister er i gang med et dødsensfarligt hasardspil, hvor det danske folks liv og lykke er indsatsen, og hvor der ingen udsigt er til gevinst overhovedet.

  Alt i forbindelse med de radikales , gak-gak humanisternes og de korruptes såkaldte berigelse af Danmark gennem import af hundredtusindvis af kulturfremmede, har bygget på løgn, hykleri , tåbelighed og falsk humanisme. Man kunne have hjulpet 25 eller 50 gange så mange for de samme penge, hvis man havde hjulpet i deres egne lande. Men de skulle absolut flyttes til Danmark, fordi det gav indvandrings- og godhedsindustrien den fedeste fortjeneste. Eller man kunne have hjulpet samme antal og have sparet et par tusinde milliarder kroner siden 1983.

  Alle de problemer, ulykker, sygdomme , ,fudgifter oforbrydelser og konsekvenser som en sådan fremmedinvasion uundgåeligt påfører danskerne, har de gamle partier ignoreret i årtier. Og nu hvor der er op mod 1.5 millioner kulturfremmede i landet, og tusinder af danskere har oplevet yderst negative og tragiske konsekvenser af masseindvandringen, nægter man stadig at forstå. Man VIL ikke forstå. Med de radikale, enhedslisten og DR i spidsen fremturer man.

  Ser man på mange andre landes erfaringer med storstilet indvandring, lærer man at det oftest ender med voldsomme og blodige konflikter. Det nærmeste skrækeksempel er selvfølgelig landet få km øst for København.

  Danmarks fremtid er nu truet som aldrig før. Hvis Borgens store flertal lader indvandringen fortsætte, og ikke påbegynder effektive udvisninger og hjemsendelser, kan det hele ende som en slags russisk roulette hvor revolveren er ladet med syv patroner i de syv kamre, og hvor der derfor ingen chance er for happy ending.

  (stavefejl pga. pc

 2. Ole B. Jensen

  Vil høfligst foreslå at vi får et debatoplæg om Danmarks generelle situation og fremtidsudsigter. Det går den forkerte vej på rigtig mange områder, og forholdene i Danmark kan være ganske forfærdelige allerede om 5 eller 10 år.

  Men den enkelte dansker kan jo blive ramt i morgen, i næste uge eller måned.

  1. Thomas Poulsen

   Danmark er jo allerede forandret, selv i mindre byer skal den almindelige dansker finde sig i chikane og “hverdagsterror” fra arabere og afrikanere.

   Se på Tyskland, Sverige, Frankrig, Belgien m.fl. tendensen er den samme, mere eller mindre fremskreden i de forskellige lande.

 3. Kjeld Hesselmann

  Tilløbet til migrations amok løbet er langt – i hvert fald fra 1983 og frem. Årsagerne er flere. Dels en misforstået humanisme fremmet af den opkommende 70’er generation, som nu har entret stats- og kommunalforvaltningerne – og ikke mindst undervisningsinstitutionerne. Dels et særdeles vellykket nedbrydningsarbejde foranstaltet af diverse kommunistiske studiekredse og partier som SF, Venstresocialisterne og Kommunistisk Arbejdsgruppe (KAP).

  Disse påvirkninger sivede ned og ud til såkaldt borgerlige og afsatte tydelige mærker på vores meninger.
  Siden har Socialdemokratiet forstået at manøvrere – både mellem venstregrupperingerne og den almindelige meningsdannelse.

  Det er jo ikke for de fremmedes brune øjnes skyld, at det kommunistiske parti, Enhedslisten, samt SF og andre ønsker så mange kulturfremmede hertil. Der er stemmer i skidtet: “Kom til mig I forsultne og fremmedgjorte!” Det er socialisternes nye pjalteproletarer, da denne “klasse” jo nu er uddød i Danmark.

 4. Thomas Poulsen

  Det er ikke meget nyt du bringer på bordet, selv den mest forhærdede flygtningeven fra Nørrebro har efterhånden forstået at integrationen ikke er en mulighed.

  Dit skriv kommer heller ikke til at ændre en snus, kursen er lagt for mange år siden, Danmark skal islamiseres.

  Nyd dit otium og trøst dig med, at du idet mindste ikke selv når at opleve den totale undergang.

  1. E. Frederiksen

   Thomas Poulsen, det er virkelig en nedladende kommentar fra din side til en af Danmarks absolut dygtigste mænd omkring den muslimske indvandring.
   Og – som Ole skriver – “de mest forhærdede flygtningevenner og feltmadrasser har da stadig ikke forstået en pind af det hele”.
   Desuden kan jeg se, at du ikke tænker på vore efterkommere, da det jo ikke bare er os nulevende, ældre, det drejer sig om. Vi tænker nemlig meget på vore børn, børnebørn m.v.
   På denne måde, som det foregår nu, vil de aldrig komme til at opleve det dejlige Danmark, vi er vokset op i.
   Prøv at tænke på det.

 5. Ole B. Jensen

  Thomas 10.37: En noget nedladende kommentar fra din side. Og de mest forhærdede flygtningevenner og feltmadrasser har da stadig ikke forstået en pind af det hele.

  Men desværre får du muligvis ret i at den skumle borg midt i København lykkes med at afskaffe Danmark og udskifte danskerne med et andet folk. Politikerne nægter jo at tage ved lære af Sverige og Libanon.

 6. Rasmus Rask

  Kære Asger,
  Det er altid interessant at diskutere integration, jeg er bestemt heller ikke tilfreds med tingenes tilstand, men diskussionen bør foregå på en oplyst baggrund og det er desværre ikke tilfældet Dine tal passer ikke, enten har du svært ved at læse statistik, hvilket jeg har svært ved at tro på, eller også manipulerer du bevidst med tallene som kan findes her:

  https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8145237/Muslimske-stemmer-Alle-meningsm%C3%A5lingerne/

  Den eneste forklaring jeg kan finde er på din påstand er at 77% mener at Koranens anvisninger bør overholdes, det tolker du som et ønske om indførelse af Sharia, der er der ganske enkelt ikke belæg for, da det ikke er de det spørges ind til. Fejlen bliver endnu mere graverende da undersøgelsen indeholder et spørgsmål om hvad der bør være grundlag for dansk lovgivning. Her svarer 11% at det bør være Koranen, mens 56% svarer at det udelukkende bør være Grundloven, mens 23% ønsker en blanding af Koranen og Grundloven.

  I det hele taget giver undersøgelsen ikke belæg for at sige at Muslimer over en kam ikke ønsker at integrere sig og foragter alt det vi står for. Du inddrager også PEW’s undersøgelse om Sharia fra 2013 og konkluderer at når 99% af afghanere i Afghanistan ønsker Sharia, så gælder det også for de afghanere der bor i Danmark. Udover at det er noget af et sidespor, så har du ikke noget belæg for den påstand, medmindre du kan dokumentere at der ikke sker en ændring af deres holdninger når de flytter.

  Personligt mener jeg at integration både er samfundets og den enkelte invandrerer, flygtning eller migrants ansvar, samfundet skal hjælpe med at skabe rammerne, individet skal leve op til de krav der stilles og deltage aktivt i samfundet -det indebærer også at søge arbejde og ikke forvente særbehandling.

  Det hjælper ikke på hverken debat eller integration at argumentere på baggrund af talmanipulation og hvem er så i øvrigt de “os andre” du refererer til? Indfødte danskere? Danske statsborgere med kristen baggrund? Fok der tænker som dig? I så fald så er jeg heller ikke med i den gruppe.

  1. Den islamiske ‘bibel’ består af tre bøger: koranen, haddith og sira, der tilsammen anses for hellige og udtryk for Allahs vilje. Når muslimer ønsker, at koranens bud følges fuldt ud, mener de hele trilogien ikke bare koranen. Sharia er nøje fastlagt i trilogien, og ingen muslim kan være rettroende og ønske sekulær lov stående over Allahs bud. Enhver imam vil bekræfte, at man kan ikke være rettroende muslim og demokrat. Islam er uforenelig med folkestyret og retsstaten. Politisk islam i praksis kan opleves i Saudi-Arabien, Iran, Pakistan og nu igen i Afghanistan. Det er virkeligheden.

 7. Rasmus Rask

  Jeg respekterer din mening, men at ophøje det til virkeligheden er måske nok at trække den lidt i ørerne, som sagt ønsker et meget beskedent mindretal at dansk lov skal bygge på Koranen udfra den undersøgelse der refereres til, hvilket vil være at sidestille med Sharia. På globalt og nationalt plan er der afgjort udfordringer i forhold til at kombinere islam og demokrati, men ser man lidt på den forskning der foreligger på området og de betænkninger der findes fra respekterede tænketanke, så er det ikke helt så sort/hvidt som der gives udtryk for. Det giver næppe mening at føre denne diskussion videre da vores udgangspunkter er for forskellige, men interessant at følge debatten.

 8. Maj-Britt Svane

  Rasmus.
  For mig at se. Er det nu dig der ikke er helt i tråd, med virkeligheden.
  Det er Asger der har ret.

  1. E. Frederiksen

   ENIG Maj-Britt
   Iøvrigt er det fløjtende lige meget om alle tallene er korrekt, da tendensen er 100% korrekt, og det er den sørgelige kendsgerning.
   Danmark er på vej til sin undergang, hvis det fortsætter som nu.

 9. Jan Jepsen

  Problemet er blot at man kalder islam for en religion, da det er en ideologi. JJ

Skriv et svar til tavsen Annuller svar

Bekræft at du ikke er en robot *