USA’S DEMOKRATER HAR KURS MOD FORMYNDERSTATEN

Af Asger Aamund, den 25.10.2019

Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy ville vende sig i deres grave, hvis de kunne se, hvad der er sket
med deres glorværdige Demokratiske parti, der i generationer har båret USA gennem kriser og krige. Hillary
Clinton troede, at præsidentvalget i 2016 ville blive en ekspeditionssag, der ville anbringe hende sikkert i
Det Hvide Hus. Hun førte en rodet valgkamp, optrådte bedrevidende og arrogant og blev fravalgt af USA’s
vælgerbefolkning. De slagne demokrater sank sammen i kaos og lammelse og blev tromlet over af en
politisk paladsrevolution, som blev anført af det nyvalgte medlem af Repræsentanternes Hus, Alexandria
Ocasio-Cortez, der tvang Demokraterne ud på en socialistisk kurs uden at møde nævneværdig modstand fra
partiets formelle ledelse.

Ocasio-Cortez – eller AOC, som hun nu hedder i folkemunde – går ind for jobgaranti og støttet bolig for
trængende, offentlig sygesikring for alle, forbud mod fossile brændstoffer, åbne landegrænser og indførelse
af 70 procents indkomstskat for de velhavende. Hvis alt dette blev gennemført ville USA’s infrastruktur og
økonomi bryde sammen, men ikke desto mindre finder vi AOC’s synspunkter genspejlet i holdningerne hos
Demokraternes præsidentkandidater.

I USA hersker der en hidsig debat om abortlovgivningen. Nogle stater ønsker forbud mod abort, andre går
ind for abort-stop, når fostret har hjertelyd, og igen andre støtter kvindens frie valg til abort helt frem til
fødslen. Med undtagelse af Joe Biden, der er katolik, mener de øvrige Demokratiske kandidater, at
beslutningen om abort ikke skal afgøres ved lov, men udelukkende er en sag mellem en kvinde og hendes
læge. Denne diskussion bliver et centralt emne i præsidentvalgkampen næste år. I 2008 udtalte Barack
Obama, at han ikke støttede homo-ægteskaber. Der er sket meget siden, og i dag er kønsidentitet ikke
noget, man er født med, men noget, man selv vælger. Demokraterne støtter nu den californiske lovgivning
på området, der giver borgerne ret til på dåbsattest, pas og kørekort at anføre om de er mand, kvinde eller
’kønsfrie’ markeret med NB (non-binary) eller med et X, der vist symboliserer ’uden for kategori’. Endvidere
skal der i børnehaver undervises i selvvalgt kønsidentitet, hvilket har resulteret i rasende protester fra
forældre, der modsætter sig, at pædagogerne sætter sære griller i hovedet på de sagesløse små: Lille Bruce
drog glad af sted til børnehaven som dreng, men kom grædende hjem som trans. Spidskandidat Elizabeth
Warren støtter helhjertet, at de californiske kønslove gøres obligatoriske for hele USA.

Samme Warren vil som præsident forbyde privat sundhedsforsikring, der skal erstattes af en
statsfinansieret helbredsforsikring for alle amerikanere og også for 10-13 millioner illegale migranter, der
opholder sig i USA. Warren nægter konsekvent at redegøre for finansieringen af denne plan ud over, at livet
bliver dyrere for de rige og for erhvervslivet, men billigere for den almindelige lønmodtager. Tænketanken
Urban Institute har foretaget en beregning, der viser, at den offentlige forsikring vil koste over halvdelen af
USA’s årlige statsbudget og svare til en meromkostning per capita på 10 000 $ om året. Endnu en varm
kartoffel i den kommende valgkamp. Det er nu også demokratisk politik, at inddrage skattefritagelsen for
kirker, synagoger og moskeer, at indføre gratis universitetsuddannelse og eftergive al studiegæld.
Kandidaterne Warren og Bernie Sanders vil give US Postal Service ret til at drive en statsbank, der skal
konkurrere med de private banker og støtter, at de nye californiske sprogdirektiver udbredes til resten af
landet. Bystyret i San Francisco har ifølge avisen San Francisco Chronicle vedtaget en række ikkekrænkende nye betegnelser, der skal indarbejdes i det offentlige sprogbrug: ord som ’kriminelle’ og
’misbrugere’ skal erstattes af ’rets-berørte personer’. En løsladt kriminel hedder nu en ’hjemvendt borger’,
arbejdsløse skal tituleres som ’jobsøgende’ eller ’konsulenter,’ fattige blive til ’økonomisk udfordrede’. Og
perlen i samlingen er, at blottere, der offentligt vifter med viktualierne, nu bliver til ’personer med
mangelfuld beklædning’.

De prominente Demokratiske kandidater Elizabeth Warren og Bernie Sanders anklager den nuværende
regering for ” kun at hjælpe de rige og sparke skidt i hovedet på resten af befolkningen” ( Warren).
Imidlertid viser en meningsmåling fra Marist Poll, at 66 procent af alle amerikanere har oplevet
privatøkonomisk fremgang under den siddende præsident. Hvis det igangværende afsættelsesforsøg mod
præsident Trump mislykkes, bliver han svær at slå i 2020 med Demokraternes nye, røde dagsorden. USA er
vist endnu ikke klar til den socialistiske formynderstat.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *