EXIT JESUS

Det er en af Danmarks store landskampe. Jeg sidder i parken med 40 000 andre begejstrede tilskuere. Stemning og fest. I pausen stiller en mand sig op midt på banen. Han har havfruehår og et veltrimmet fuldskæg og er iført flagrende, hvide gevandter. Manden hæver armene, og pludselig sidder jeg ligesom de 40 000 andre med en hot dog i den ene hånd og et krus skummende fadøl i den anden. Manden råber med høj røst: ” Jeg er Jesus og Gud Herren er min far!” Jeg rejser mig op og råber tilbage: ”Den køber jeg!” Hvis vi nu forestiller os, at den samme Jesus gennem hele sit korte liv vandrede rundt i landet, hvor han opsøgte hjemløse, ludere og lommetyve. Han havde sin gang på hospitalerne, hvor han med håndspålæggelse fik de blinde til at se, de lamme til at gå. Han vakte døde mennesker til live og fjernede sygdommen for kræftpatienter. Han viste, at han kunne gå på Øresunds bølger under en brandstorm, og han forvandlede vand til vin, så også fattige kunne holde fest. En sådan Jesus ville jo med sine undere og mirakler blive folkehelt på linje med dronningen og Rasmus Seebach. Men det var jo ikke det, der skete med virkelighedens eller evangeliernes Jesus, der blev dømt for anstiftelse til statskup og henrettet som en gemen forbryder. Dagen efter var han glemt i datidens Israel. Når kristendommen alligevel gik hen og blev den største af verdensreligionerne, var det ikke på grund af gudesønnen eller manden Jesus, men på grund af myten om ham.

Hele det mægtige romerske imperiums eksistens hvilede på slavers arbejde. Der var slaver på markerne, på galejerne, i værkstederne, i hjemmene, på byggepladser og bordeller. En død slave blev kastet i et hul i jorden og kulet ned som en hund. Men så kommer der pludseligt et budskab om, at en frelser har ladet sig henrette ved korsfæstelse for at give dig et evigt liv, hvis du bekender dig til ham, lader dig døbe og prøver at leve efter hans budskaber. Ved himlens port vil det være de fortabte og de fattige, der står først i køen. De rige sidst. Det, at man som slave eller daglejer kunne få en chance til, var et budskab, der gik rent ind i folkemasserne på Romerrigets bund. Og hos kvinderne, der elskede budskabet om næstekærlighed, omsorg og tilgivelse, begreber der ikke eksisterede i den ekstremt brutale romerske kultur. I de efterfølgende 600 år efter Jesu korsfæstelse gik kristendommen sin sejrsgang i alle lande omkring Middelhavet og langt ind i Mellemøsten. Men hvor kristendommen var revolutionen, blev islam kontrarevolutionen, da den arabiske klankultur væmmedes ved evangeliernes vamle budskab om altomfattende kærlighed og omsorg. Islam blev udviklet som politisk og religiøs modgift i perioden år 7-900 og fortrængte kristendommen fra Mellemøsten, Nordafrika og Spanien.

Samtidig ændrede oldkirken karakter fra en pagt mellem det enkelte menneske og Gud til en institution med enorm verdslig magt og rigdom, et religiøst kejserrige, hvor paven i Rom bestemte, hvem der skulle krones som konge rundt om i det kristne Europa.  Det katolske diktatur blev knækket, først ved reformationen i 1500-tallet og endeligt ved den franske revolution i 1789, der ikke var et oprør mod den kristne tro, men mod den katolske kirke og adelsvældet. Dette førte til en adskillelse mellem stat og kirke, men også indirekte til noget endnu mere samfundsomvæltende, nemlig demokratiet. I 1770erne var der i Nordamerika en gruppe progressive og troende mænd, der stillede sig selv et fundamentalt spørgsmål: Hvis alle mennesker er lige for Gud, kan de vel også være det for mennesker? I 1776 var de klar med Den Amerikanske Uafhængighedserklæring, der blev grundlaget for det moderne folkestyre i USA og senere i Europa: ”Alle mennesker er skabt lige og har af Skaberen fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til livet, friheden og stræben efter lykken.”

Den kristne kirke har op gennem historien bragt megen vold og ondskab med sig. Blodige religionskrige, åndelig ensretning og forfølgelse af andre religioner, men gav os som tro også en bekendelse til menneskets frie valg mellem det gode og det onde og budskabet om omsorg, tilgivelse og næstekærlighed. Ikke desto mindre må vi konstatere, at den kristne tro som samfundets religiøse og åndelige grundlag i  Danmark er på vej mod udgangen. Da jeg var dreng, var påskeugen en hellig uge, hvor butikker, restauranter, biografer og teatre var lukket ned. Tv var der ikke noget af, og radioen leverede orgelmusik, gudstjenester og åndelige foredrag. I dag markerer de to store Statskanaler DR og TV2 overhovedet ikke den kristne påske, som helt er forsvundet fra mediebilledet. Det er nærmest lidt kikset at bekende sig til den kristne tro, som af politikere og medier anses for diskriminerende over for andre trosretninger og kulturer. De moderne helligbevægelser, der har klimakampen som evangelium, mener at kristendom rimer på racisme og islamofobi.

Selv om man ikke er troende kristen, bør vi alle – nu da påsken er her – glæde os over, at den kristelige etik og værdigrundlag har givet os det moderne folkestyre, retsstaten og velfærdssamfundet. Vi har ikke det perfekte samfund, men de vestlige demokratier har med deres fejl og mangler vist sig enhver anden styreform overlegen, hvad angår frihed, menneskelig værdighed og livskvalitet. Det er da værd at fejre netop i denne uge, hvor vi bør sende en kærlig tanke til manden på korset, der satte det hele i gang.

7. april 2023

52 Thoughts to “EXIT JESUS”

  1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

   Når tidens åndsfyrster og politiske genier
   der har samlet sig flokkevis i den store borg, de store bladhuse, radio- og TV-
   paladserne, og i ministerier, råd og styrelser, når de nu har vedtaget at Gud
   er død og at kong klima og co2 gespensterne har indtaget den nu tomme
   plads, så må det jo være rigtigt. Så ER Gudfader død og borte, og så er det
   nødvendigt at det fra nu af er teknologien, videnskaben, politikerne og jour-
   nalisterne der styrer klimaet, verden, solen og universet. Og det vil nok
   også være det bedste, for det er jo efterhånden blevet tydeligt at Gud ikke
   har haft meget forstand på det med klima, vind og vejr. Og det med de
   små co2 djævle har Vor Herre da slet ikke haft styr på.

   (Vi går naturligvis ud fra at Guds død er blevet besluttet uden at ulovligheder
   eller grundlovskrænkelser har været på spil, og at der heller ikke er tale om
   en forhastet eller dårligt gennemtænkt beslutning)

   Ja, det er nok meget heldigt at vi nu fremover kan få en masse marxistisk
   og islamistisk kultur frem for den håbløst gammeldags og oldnordiske
   kristne kultur som i 2000 år har spærret for fremskridtet, ligestillingen,
   berigelsen, klodens redning, LGBTQ+ bevægelsen og kvindernes adgang
   til at bestemme det hele.

   De sidste nye videnskabelige opdagelser tyder ganske vist på at teorien
   om Big Bang alligevel ikke passer, og det begynder at se ud som om
   atomerne og universet må være skabt af en overmenneskelig intelligens,
   men det må vi tage en anden gang. Foreløbig må vi sætte vores lid til
   at Karl Marx i 1848 vitterlig havde gennemskuet alting, og at det næste
   kommunistiske eksperiment nr. 50 lykkes, selvom de foregående 49 alle
   endte som frygtelige samfunds-katastrofer.

   1. Fra velfærdsstater til terrorstater

    Der skal nu gøres plads til islamisterne fra Afrika
    og Mellemøsten, og så må vi have revet kirkerne ned, eller se
    at få dem omdannet til moskeer i en fart. Det er vel også der-
    for at DR har fået besked om at ignorere påsken og klø på med
    udsendelser der kan betvivle og nedgøre vores egen kultur.
    Og der skal jo også gøres plads til klima-religionen. Så er det
    jo bedst at det kristne pjat fjernes og udryddes.

    Hvis man følger med på nettet, hos Snaphanen, Hodja og Tucker
    Carlson mv., er det krystal klart at Vesten befinder sig i en meget
    farlig krise der ikke har det mindste med klimaet eller “pandemien”
    at gøre, men er resultatet af ufatteligt dårlige politiske ledere.
    Som synes at være gået fuldstændig fra forstanden. Deres politik
    lægger op til at udskifte civilisation, velstand og fred med barbari,
    fattigdom og krig. Intet er helligt for dem. Intet. Hvis de kan blive
    ved med at fremture med deres politiske galskab kan det næsten
    kun ende med en ødelæggelse af Vestens lande og befolkninger.
    Men læs selv på nettet om det morderiske vanvid som synes at
    brede sig næsten uden modstand. ( Med Holland, Frankrig og
    Ungarn som undtagelser )

   2. Gud bevare Danmark

    NÅR POLITIKERNE NU IKKE VIL.
    ELLER SOM DRONNINGEN SIGER I NYTÅRSTALEN.

    Her et link til emnet Gud, universet og naturlovene.
    Teksten “Astronomien vandt over fantasien” er interessant og gav
    en rekord i kommentarer.

    https://hodjasblog.one/what-is-intelligent-design-how-did-the-universe-
    begin-3-til/

    Gå ned under de fem farvebilleder, ned blandt teksterne/
    kommentarerne. Se også “Pallas Athene” og “Husmanden”

    Linket viser tilbage til debat 22/12-2021 hos Hoda. Man kan dog også
    finde det hele, det samme, ved at gå til Hodja i dag 7-4-23.

    Hvis linket her ikke virker, er det jo nemt at smutte over til Hodja,
    hvor det virkede for få minutter siden.

    1. Hvor er vi på vej hen?

     Der er nu på nettet mange oplysninger om

     1: OVERDØDELIGHED…. en kunstigt frembragt sundheds-krise,
     hvor der nu er tusinder af ofre.

     2: WHO og WEF planer som kan udvikle sig til et kæmpeangreb
     på millioner af danskeres helbred fra næste år, evt. før.

     3: EU planer der vil kunne ruinere 800.000 danske boligejere.
     (og lejere) Deres økonomi kan blive hårdt ramt, og for nogle,
     måske halvdelen af husejerne, kan det ende med tvangsauktion.

     4: Andre former for politik vil kunne forpeste livet for næsten
     alle danskere. Det er tiltag der rammer meget bredt. Det vil
     være klogt via nettet (Aamund, Hodja og Snaphanen) at følge
     med i hvad der er på vej. Det kan hjælpe en til at undgå
     grimme overraskelser.

     ET ANDET EMNE:

     Det er en ærlig sag at værre i tvivl om det er bedst eller
     klogest, at være kristen eller ateist, og det må være en
     privatsag. Men at nutidens kristne kultur er mere men-
     neske-venlig end den røde, fascistiske eller islamistiske
     kultur er vel indiskutabelt. (Så længe der ikke er tale om
     woke og pladderhumanistisk “kultur”). Ihvertfald er de
     ikke-kristne totalitære kulturer meget brutale og smålige
     i deres bekæmpelse af statens fjender eller “Guds fjender”.
     (Men hvordan kan en almægtig gud have brug for små
     svage menneskers hjælp til at bekæmpe sine fjender?
     Det giver da ingen mening)

     1. Der var engang et yndigt land

      Efter fire årtiers blodrød propaganda
      er Danmark ved at være et afkristnet land. Desværre.
      For jo mere ateisme desto værre. For ateisme fører
      let til nihilisme, kommunisme og menneskeforagt.
      Den enkelte ateist kan sagtens være et herligt, godt,
      ordentligt, beundringsværdigt, retfærdigt og ædelt
      menneske, men som massebevægelse er ateisme
      ikke godt for et samfund.

      Hvis dem på Christiansborg var kristne, ville de næppe
      mishandle og tyrannisere danskerne, deres eget folk.
      Men det er jo hvad de gør. Der er megen mishandling
      af borgerne i vores land. Samfundet er gennemsyret
      af uretfærdighed, ondskab, løgn, magtmisbrug, kynisme
      og hensynsløs forvaltning. Og det er kun blevet værre
      i de senere år. Politikerne har tilsyneladende droppet
      alt med moral og etik. Mere og mere opfører de sig som
      om Kina, Nordkorea og Sverige er deres forbilleder.

      Men er de i overensstemmelse med vælgerne, hvoraf
      over 80% er medlemmer af folkekirken. Mon de går ind
      for brandrød nihilisme? Og uden mediernes konstante
      trommeild af løgne og halve sandheder, ville Danmark
      næppe være et så sygt, dekadent, depraveret, korrupt
      og demoraliseret samfund som det nu er tilfældet.

      Ustandselig kan man høre om umenneskelig behand-
      ling af de gamle, af tusindvis af patienter, af voldsofre,
      af arbejdsløse, af hjemløse, af børn og unge, af trafik-
      ofre, af familier, af mænd/fædre, af erhvervsdrivende,
      fraskilte, boligejere, bilister, konkursramte. Flere og
      flere danskere oplever retsløshed, ensomhed, afmagt,
      stress, diskrimination og depression. Eller overfald
      med knivstik osv.

      Men at sagerne kommer frem ser ikke
      ud til at hjælpe. Fra politikerne kommer ikke meget
      andet end falsk snak, tomme løfter og syltekrukker. År
      for år er situationen i vores land kun blevet værre. Det
      har stået på gennem de sidste 25 år eller mere. Og det
      ser pt. ud til at utrolige former for svindel, magtmis-
      brug og rædsler er i anmarch.

 1. Michael Andersen

  Mange tak, fantastisk fortalt.

  Hvis religion er nødvendig for et sundt politisk fællesskab og moral afhænger af religion.

  Hvor er vi så med grøn overtro og nymiddelalderlig afpresning?

  1. Privatdetektiven

   Der er SENSATIONELT NYT om indkøb af for ikke mindre
   end 29 milliarder kroner covid test-kits allerede i 2017. Noget som tyder på eller
   afslører at der foregik mystiske transaktioner længe før “pandemien” var begyndt.
   Der er flere oplysninger på nettet, Snaphanen og Hodja osv.

 2. De syv små dværge

  Massemedierne har bildt danskerne
  og andre skandinaver ind at kristendommen er dum og forældet,
  mens kommunismen, feminismen og klima-løgnen er klog, ret-
  færdig, moderne og lykkebringende. De kristne er latterlige, ind-
  skrænkede, selvundertrykkende, blinde og overtroiske….

  hvorimod marxisterne, de woke, de rabiate, de radikale og de glo-
  balistiske frontløbere er alt hvad der er godt, ædelt og næstekærligt.

  De kan tilbyde en frelse der er nutidig, realistisk, humanistisk
  og tilpasset tidens krav og behov.

  For de røde er ikke blinde og over-
  troiske, de er seende og har gennemskuet alt. De vil ikke være
  gammeldags og bagstræberiske, men bruge videnskaben og
  teknologien til at skabe en bedre og mere menneskevenlig verden.

  Ja, de røde er værdige, værdifulde, sociale, ansvarsbevidste og
  fremsynede…. og kan tilbyde at redde hele verden plus klimaet,
  demokratiet, nationen, familien, folkesundheden, retsstaten og
  alt med økonomi, kultur, fred, frihed og velstand/velfærd.

  Dette herlige budskab har kommunisterne og de gudløse ført sig
  frem med siden 1848 og 1917. Og man har prøvet den nye religion
  af i snesevis af lande. Mærkværdigvis er den hver gang endt i fiasko,
  tyranni, misvækst, fattigdom, undertrykkelse, forfald og elendighed.
  Eller i statsterror, perversiteter, vanvid, blodbade og massemord.

  Et eller andet må der jo være galt med kommunismen, skulle man
  tro. Eller er det bare os der er overtroiske eller ikke har forstået det
  røde budskab? Eller har vi ikke lyttet nok til de sandheder og den
  visdom der strømmer ud gennem statens højttalere i radio- og tv-
  apparaterne?

  1. E. Frederiksen

   STORT BRAVO til
   De syv små dværge og Asger Aamund

   Fantastisk gode indlæg fra jer begge ,
   burde læses af ALLE

   Fortsat god Påske

   1. De syv små dværge

    E. FREDERIKSEN

    Tak for svar. Måske det vil interessere dig at læse
    “ASTRONOMIEN VANDT OVER FANTASIEN”.

    Du kan finde den i dag hos Hodjas blog under “Nyd Trump
    håndtere de fjendtlige fake news medier”, nede i kommen-
    tarerne er der et link der virker. Der er også et link her oven
    over, men vi er lidt i tvivl om det virker. Mvh fra os.

    1. E. Frederiksen

     Tusind tak
     SYV SMÅ DVÆRGE
     jeg prøver.
     Respekt for jer, Aamund og adskillige, der her
     heldigvis endnu har fornuften i behold.
     God Påske

 3. Flaben Fræk

  Hvad angår religioner af alle slags, inklusiv kristendom, er jeg helt afklaret. Mit genmæle (trommer, basuner og trompeter) lyder således: BULLSHIT! – En hvilken som helst religiøs konstruktion er ren forretning, og har blot det ene formål, at få et givet medmenneske ned med nakken – At påstå, at religiøst styret adfærd skulle være synonym med en særlig fin årgang af medmenneskelighed er selvfølgelig skruppelløs forretning – Period!

  Engang for mindst 30 år siden, medens jeg gik hjemme og kom mig efter en slem forkølelse, ringede det på døren. Frem for mig åbenbarede der sig et par nydeligt klædte unge mænd som lovede mig frelse- og evigt liv – (efter mere end 50 år i byggebranchen med forretningsmæssige, økonomiske og tekniske slagsmål, har jeg ellers nok i dette ene liv, skulle jeg mene)

  Nå, da det var ved frokosttid bød jeg drengene indenfor til det der udviklede sig til et veldækket frokostbord – Ikke særligt sultne påstod de; ikke desto mindre åd de som tærskere (det var dem vel undt) – Efterfølgende rullede de et lille lærred ud og viste mig lysbilleder fra paradisets have. Alle deltagerne klædt i hvide gevandter, damerne med nydelige 50-er frisurer.

  Så var det, at Fanden blandede sig i løjerne – Jeg forklarede drengene, at de såkaldte ti bud var konstrueret af datidens potentater, alt naturligvis for at beskytte egen ejendom og interesser – Du må ikke stjæle, du må ikke begære din næstes ejendom, hustru(er), osv. – (især det frække med hustruerne var vist ikke velset) – Jeg forklarede at den fattige ingen ejendom og ingen hustru havde, så hvem er det lige der profiterer her, spørger jeg? – Drengene gabte højere og højere – Efterfølgende så vi ikke meget til de unge mennesker i kvarteret. Jeg bliver sgu helt ked af det, når jeg tænker tilbage – Nå, men god påske, trods alt!

  1. Prins Valiant fra Thule

   Er der aldrig noget ude i universet,
   eller inde i atomerne og molekylerne som har undret dig?
   Synes du ikke at det er mærkeligt hvordan immun-systemet
   oftest kan helbrede os, selvom vi er ramt af en slem infektion?
   Er det ikke sært at hvis to halve “fodbolde” af plutonium samles
   som een fodbold, vil den eksplodere med en sådan kraft at en
   storby pulveriseres og flere kvadratkilometer lægges øde? Er
   det ikke meget sælsomt at atomerne er utroligt komplicerede
   og at der gælder et utal af forskellige kræfter, tilstande og natur-
   love inde i de bittesmå atomer. Prøv at studere noget atomfysik
   og se om du så ikke får noget at undre dig over.

   1. Flaben Fræk

    Endnu en ypperstepræst som står klar med forkyndelse og udskamning – Tag dine atomer og molekyler og stop dem langt op der hvor solen aldrig skinner! – Gosh!

    1. Prins Valiant fra Thule

     Er hverken præst eller medlem af en
     menighed, og du har da ingen grund til at tage på vej over en
     henvisning til immunsystemet og nogle atomer. Der er da ingen
     udskamning i det. Og det er din ret at være ateist og at forkynde
     det, som du gør. Og tror du hellere på at verden er i den ondes
     vold, er det fuldt ud forståeligt. For det er den langt hen ad vejen.

     Men i styrtende fly med brand i motorerne plejer der ikke at være
     mange ateister blandt passagererne. Og har man oplevet mirakler
     er det også svært at være ateist. Ligesådan hvis man har blik for
     hvor fantastisk verden er. Jo mere man véd om den, des mere
     utrolig virker den.

     Iøvrigt eksisterer “stof” nærmest ikke. Atomet er 99,999 procent
     tomrum. Eller 100% tomrum. Det er kræfter det hele. Svært at
     forstå ikke sandt? Og så er det bevist at der er “partikler” som
     er både partikler og bølger på samme tid. Og der er andre par-tikler som er langt fra hinanden og flyver hver sin vej, men
     alligevel “véd” hvad den anden foretager sig. Noget der kræver
     hastigheder langt over lysets hastighed, for ellers er det helt
     uforklarligt. Men fred være med at atomernes verden er langt
     mærkeligere end folk har fantasi til at forestille sig.

  2. Michael Andersen

   Præfabrikerede konklusioner har et kæmpe publikum af mennesker på venstrefløjen, der først og fremmest er drevet af ressentiment. Altså en uvilje på grænsen til vrede imod alle, de betragter som deres fjender: Mænd. Religion. Konservatisme.

   (JP 8/4 – Den politiske elite, der mæsker sig i penge, der er tiltænkt den brede befolkning, bliver ikke afsløret på en dag. Men nogen skal sige noget. Henrik Dahl/LA)

  3. jdm

   > En hvilken som helst religiøs konstruktion er ren forretning,
   > og har blot det ene formål, at få et givet medmenneske ned
   > med nakken

   Mærkligt da at de to mest vigtige grundlæggere af kristendom, Jesus og Paul (Peter endda også), døde i en tidlig alder uden at kunne nyde deres forretning.

   1. Flaben Fræk

    Det var da ikke hverken Jesus, Poul eller Peter som grundlagde kristendommen, det var de sgu da for dumme til – Kristendommen er, i min bog, udviklet af et konglomerat af driftige forretningsfolk, som så mulighederne i, at anvende, kultivere og udbygge, et i sin oprindelse forvrøvlet koncept, alt selvfølgelig med henblik på at tryne godtroende dummerniks – Dummerniks som er/var for dovne til selv at fostre en brugbar tanke – Roger?

    1. Prins Valiant fra Thule

     Hvis Flaben Fræk vil, kan han hos Hodjas blog finde
     nogle videoer som måske vil interessere ham, hvis
     han ikke allerede véd alt om alting.

     Flaben har ret i at der findes en del kristne hyklere og
     svindlere. Men det gør der jo på alle områder. De
     mest skadelige er nok de politiske svindlere.

 4. Per Ullidt,

  Er det kristne budskab ikke at man skal se bjælken i sit eget øje?

 5. Michael Andersen

  De som ønsker at leve et evigt og ubekymret liv, mener som regel ikke, at religion har nogen betydning. Pudsigt nok er også socialister og kommunister helst fri for religion.

  Problemerne opstår når ledere sætter sig i Guds sted og insisterer på at klimatrusler, uhyrer og jordens undergang er fænomener der kræver deres guddommelige indgriben.

  Vi får balladen når religion gøres til forretning, fordi religion almindeligvis anses for at bestå af den måde, hvorpå folk håndterer ultimative bekymringer om deres liv og deres skæbne efter døden.

  Det er umenneskeligt dyrt når menneskers narres af de kloge uden religion, og det er altid de mindre kloge, der betaler.

  Til gengæld er det gratis at tro på at Jesus er Guds søn.

 6. Henrik Pedersen

  Nej – Exit Aamund,

  i forrige blog havde jeg en kraftig kritik af Trump-hadende journalister fra DR + P.Skov.

  Det var åbenbart for stram kost for mimosen Aamund.

  Det er sørgeligt, og er Aamund en hanrej og logrende dikkehale?

  Efter sidste erfaring min optik ja.

  1. Michael Andersen

   Hr. HP

   Der er mere grund til at være kritisk over årsagerne til Exit Jesus fordi der er blevet plads til et grønt Taliban der effektivt nedbryder de værdier, vi har arbejdet sammen om de sidste 100 år.

   På et tidspunkt er folket trætte af tvang og fattigdom og så bliver børnebogsforfattere, komikere og skolepiger fravalgt, til fordel for demokratiske ledere der træffer beslutninger begrundet i forskningsviden og socialvidenskab.

   Der er også grund til at være kritisk over begæret efter de lande der klarer sig godt. Alternativet er og har altid været, at konkurrere på dygtighed.

   Der er adskillige regeringer i EU som er garanti for at strømmen vender.

   Venligst

   1. Henrik Pedersen

    Højstærede Michael Andersen,

    vil du venligst uddybe hvilken relevans, dit malplacerede irrelevante indlæg har som en kommentar til min kritik af Aamund?

    Dine mange besynderlige indlæg indikerer, at du er under kraftig medicinering og reelt ikke kan svare for dig selv.

    Derfor bærer jeg over med dit nonsens og ønsker dig god bedring.

    I dyb respekt.

    1. Michael Andersen

     Det er oppe i tiden at gaslighte, der er en manipulationstaktik, der skal få mennesker til at sætte spørgsmålstegn ved deres dømmekraft, følelser, minder og virkelighed. På grund af gaslightings lumske natur kan det være svært at genkende hvad der sker.

     Gaslighting er en måde at opnå og opretholde magt og kontrol, således menneskers selvtillid og egen fortolkning af begivenheder drages i tvivl. De der ikke autentisk argumenterer for deres synspunkter eller står ved deres egne ord, kommer ofte til at bruge gaslighting som værktøj og tyer derved til forvirringsskabende taktikker.

     Jeg vil gerne anerkende Hr. HP for modet til at afprøve grænser i forsøget på at gøre ethvert argument til et godt argument.

     Jeg mener at man skal tilstræbe at sige tingene rent og lade saglighed være god kommunikation.

     Venligst

  2. Peter F

   Henrik Pedersen

   Din kommentar her er da ubehøvlet og uforskammet. Hvis du ikke
   har fået en kommentar på, kan det vel være et teknisk kiks, eller dit
   sprog har været en tand for groft? For man bliver da ikke udelukket
   for at kritisere journalister fra DR og P. Skov. Det kan også være at
   du har haft en lille fejl i din indtastning, der skal næsten ingenting
   til før robot-filtret blokerer.

   1. Henrik Pedersen

    Peter F,
    tak for din kommentar.

    I mit indlæg beskyldte jeg en navngivet DR-journalist for at være en “s k o d j o u r n a l i s t”, idet vedkommende ikke formåede at undertrykke sin personlige holdning til Trump.

    Det er ikke ok i en nyhedsudsendelse – men som jeg påpegede er OK i et debatprogram.

    Mht. P.Skov skrev jeg, at han var langt ude, når han beskyldte Trump for togulykker, og at jeg aldrig tilsvarende kunne drømme om at beskylde Lars Løkke Rasmussen for togulykken på Storebæltsbroen.

   2. Henrik Pedersen

    Jeg gentager herunder mit indlæg, idet filteret ikke forstår, hvis man indlægger mellemrum i det “forbudte ord”:

    P.Skov,
    Trump er ikke just min kop te, men du har en uvederhæftig bias mod hans person, når du tilskriver ham ansvaret for bla. togafsporinger i USA. Her er du ude på herrens mark. Mener du tilsvarende, at Lars Løkke Rasmussen var ansvarlig for togulykken på Storebæltsbroen? Og er Merkel ansvarlig for togulykker i Tyskland?

    Du har muligvis din viden fra “s k o d j o u r n a l i s t e n” Kretz, der eksempelvis om den åbenlyst politiske retssag mod Trump i går aftes sagde: “It is not the crime, it is the cover up”. Helt misvisende, for der ikke nogen “crime”.

    En retvisende beskrivelse ville have været “It is not the act, it is the cover up” (og så kan man lægge i “act”, hvad man vil).

    Det viser noget om hendes negative bias overfor Trump. Og når hun optræder som “s k o d j o u r n a l i s t”, er det fordi, hun ikke undertrykker sin personlige holdning i en nyhedsudsendelse. Den kan hun lufte i debatprogrammer, hvor hun repræsenterer sig selv.

    P.Skov,
    vidste du, at SIDEN 1964 HAR DET REPUBLIKANSKE PARTI FÅET FLERTAL AF DE HVIDE STEMMER VED SAMTLIGE PRÆSIDENTVALG.

    Det er en del af forklaringerne på, hvorfor republikanerne er ivrige efter at begrænse indvandring fra syd, mens demokraterne ikke er det.

    Det kan synes paradoksalt for historieløse, at det republikanske parti i sin tid var imod slaveriet, mens det demokratiske var for.

    De “demokratiske” racistiske rødskjorter bekæmpede republikanerne (https://da.wikipedia.org/wiki/Republikanske_parti_(USA)), det samme gjorde den demokratiske “White League” (https://en.wikipedia.org/wiki/White_League), og det demokratiske parti var gennem disse bevægelser grundlæggere af Ku Klux Klan!!!

    Vidste du det Skov?

    Trump er i min optik en storskryder, men det gør ham ikke til en forbryder. Den demokratiske pøbels opførsel foran retten i New York er ikke en retsstat værdig. De ville bogstavelig talt have Trump hængt, uden end ikke at kende til anklageskriftet.

    Pt. er tidligere verserende anklager mod Trump faldet til jorden. Hvis der nogle vidende, kunne det være af interesse at få dem listet, for jeg er gennem danske medier blevet overlæsset med beskrivelser af anklager mod Trump, uden at det har ført til noget udover efterfølgende medie tavshed.

    I min optik har republikanerne i Ron Desantis og Nikki Haley to gode kandidater i en fornuftig alder til præsidentposten i USA. Er der nogen, som er bekendt med, om demokraterne også fører smædekampagner mod dem?

    P.Skov,
    hvilke demokratiske præsidentkandidater mener du, der kunne berige USA udover oldsagen Joe Biden ? Personligt ser jeg gerne en midaldrende kandidat, så U.S. borgerne får et reelt valg mellem politik og ideer.

    I min optik har U.S. borgerne fortjent bedre end “kustoden” Joe Biden.

    Helst en midaldrende republikaner, men til nød også en ditto demokrat.

 7. Niels Poulsen

  Lad os give hovedpersonen ordet:

  Du skal elske din næste som dig selv.

  I har hørt, at der er sagt: ”Du skal elske din næste og hade din fjende.” Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem.

  Saml jer ikke skatte på jorden.

  I kan ikke tjene både Gud og mammon

  Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige.

  Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.

  Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

  Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.

  I har hørt, at der er sagt: ”Du må ikke bryde et ægteskab.” Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.

  Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen.

 8. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Lidt besynderligt at det er netop Niels Poulsen
  der citerer fra bibelen. Iøvrigt er de bud eller regler som kan læses
  i NPs skriv nok formuleret som de er, fordi overdrivelse fremmer
  forståelsen. Eller de kan være oversat af nogen som har “strammet
  op” på budene. For de passer bedst på en ideel verden. For det er
  jo næsten umuligt at forstå eller leve helt op til disse krav i nutidens
  verden og samfund. F.eks. kravet om at elske dem som overfalder
  dig, overfalder og mishandler dine børn, angriber og voldtager
  dit land og din kultur, udleverer dig og din familie til sygdom,
  lidelse, håbløshed og død ved magtmisbrug, forræderi og lovgivning
  af den mest forrykte slags. Og hvad med dem som lyver og svindler
  op i dit åbne ansigt året rundt for at fratage og frarøve dig alt? De
  er dine dødsfjender som gerne forgifter dig, fordriver dig og udnytter
  dig til sidste blodsdråbe. Hvordan kan det være muligt at elske disse
  hyklere som også Jesus beskriver som øgler og kryb? Se de mange
  oplysninger om grufulde forbrydelser begået inden for de senere
  år af iskolde skruppelløse forbrydere. Nettet vrimler med videoer
  om disse onde mennesker. Og hvorfor skulle vi have medlidenhed
  med massemordere, lystmordere, barnemordere og sadister, der
  aldrig har haft medlidenhed med deres ofre? Stalin f.eks. var en
  ren satan, et uhyre. Som startede sin karriere som tyv, røver og
  morder. Selvfølgelig kan der være formildende omstændigheder
  selv ved vold og mord, men Jesus gik vel næppe ind for pladder-
  humanisme. Og han talte også om at bringe ikke alene fred, men
  også sværd. I det hele taget er mange tekster i bibelen blevet mis-
  forstået, eller de bliver forvrænget af nutidens kommunister og
  fascister. Som når f.eks. DR udlægger teksten.

  At tro at rød religion, klimareligion, islamistisk religion er bedre
  end kristen kultur, er en stor fejltagelse. Og nihilisme, woke
  feminisme, trans-identitet, LGBTQ- og BLM ideologi er heller
  ikke vejen til en bedre verden. Lige nu er der hos Youtube og
  Hodja videoer som påviser og forklarer hvordan LGBTQ- og
  trans-propaganda mv. har ført til grusomme overgreb på
  tusinder af børn og unge i Canada og USA mv.

  1. Niels Poulsen

   Herlig kommentar, hvor Jesus Kristus bliver belært om, hvad kristendom er.

   1. Michael Andersen

    Elsk de fjerneste. Vil du være fuldkommen, så sælg, hvad du ejer, og giv det til fremmede. Døm ikke LGBTQ+, for at I ikke selv skal dømmes. Vig bort, forbandede fossiler, som er Djævelens værk

    For jeg var sulten, og I gav mig insekter, jeg var nøgen, og I gav mig swingerparties, jeg var syg og I gav mig vacciner, jeg var i tvivl og I gav mig facebookfængsel

    Slår nogen fremmed dig på din højre kind skal du vende den anden til. Vil nogen fremmed ved rettens hjælp tage din kjortel, så får han også kappen

    Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en fremmed hustru, har allerede begået lovbrud

    Thi dit er riget, grønt, feministisk og kunstigt intelligent

    1. Niels Poulsen

     Det kommer ikke bag på mig, at også du forsøger at forvanske Jesu ord.

     1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

      Nu er Danmark blevet et så fattigt land, at massevis
      af busruter snart nedlægges. Der er ikke længere råd
      til at fortsætte kørslen. Det bliver et hårdt slag for
      mange landområder, skole-elever og andre ikke-bilister.
      I længden bliver det også et stort problem for butikker,
      patienter, virksomheder, husejere, fordi fravær af
      busser vil medvirke til affolkning af byer på landet.

      DR har udnævnt co2 til at være en klima-GAS. Det er
      øregas og en rendyrket løgn.

      Det med “pandemien” var også løgn.

      Michael Bang Pedersen er politisk korrekt, og
      derfor kan DR bruge ham til at mistænkeliggøre
      folk der har mistillid til “systemet”.

      Men hvordan kan man have tillid til et system
      som hvert år producerer hundredvis af skandaler,
      tåbeligheder og overgreb? Og som via MSM fylder
      os med usandheder året rundt.

      l

 9. Privatdetektiven

  Hos Youtube og PragerU er der nu også videoer:

  om en mangedobling af antallet af hjertetilfælde og mystiske dødsfald..

  om at Moderna, Pfizer og Astra-Zenica vil blive søgt dømt til at
  betale mange milliarder i erstatning..

  om at klima-propagandaen bygger på falske statistikker og data..

  om en mangedobling af kriminaliteten i Chicago, San Francisco..
  London, Paris, Stockholm, Malmø og Berlin..

  om at marxisterne spiller mænd og kvinder ud mod hinanden,
  og sætter børn op mod deres forældre..

  om at tik-tok og andre pc-spil gør de unge tykkere og dummere..

  om at dollaren og storbanker er tæt på kursfald og kollaps..

  om at narkotika-problemerne i USA er kommet helt ud af kontrol..

  om at krigen i Ukraine har flere årsager (Gravitas)

  om at dem der styrer WHO, WEF, EU ikke har rent mel i posen..

  om at el-biler tit bryder i brand, med totalskade til følge..

  om at LGBTQ+ og trans-bevægelsen anklages for at ødelægge
  børns barndom og helbred.

 10. Ursula Marta Ilse Overgaard

  ”Den kristne kirke ….gav os som tro også en bekendelse til menneskets frie valg mellem det gode og det onde og budskabet om omsorg, tilgivelse og næstekærlighed.”

  ”Menneskets frie valg”? Men mennesket har ikke frie valg med henblik af konsekvenserne af sine frie valg.

  Derfor gav Bibelen os nogle ord, som udtrykker Karma (et sanskritord), uden dog at nævne ordet karma, fordi ordet findes ikke indenfor vore begreber. – Men utallige af Bibelens skriftsteder omhandler karmaen. – Efterfølgende kun nogle skriftsteder fra Bibelen, der bekræfter, at karmaloven må har været realitet for Jesus:

  Karma – “Thi hvad et menneske sår, det skal han også høste.” (i Bibelen, Gal. 6, 7).

  Karma – “Derfor, alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem; thi således er loven og profeterne.” (Matt. 7, 12)

  “Thi hvad et menneske sår, det skal han også høste.” (Gal. 6, 7)

  “Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighed med sine engle; og da skal han gengælde enhver hans gerning.” (Matt. 16, 27)

  “Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I få tilmålt.

  “Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men tilgiver I ikke mennes­kene deres overtrædelser, vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” (Matt. 6, 14 + 15)

  “Hvis nogen vil anbringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab; hvis nogen dræber med sværd, han skal selv dræbes med sværd.” (Joh. Åb. 13, 10)

  “Om nogen udøser menneskers blod, ved menneskers blod skal hans blod udøses.” (Mose. 9, 6)

  Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, thi deres ger­ninger følger dem. (Joh. Åb. 14, 13)

  ”…..jeg er den, som ransager nyrer og hjerter; og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger. (Joh. Åb. 2, 23)

  ”Den som har bjærget sit liv, skal miste det; og den som har mistet sit liv for min skyld, skal bjærge det”. (Matt. 10, 39 (-42).

  “derfor, enhver, som kendes ved mig over for mennes­kene, ham vil også jeg kendes ved over for min fader, som er i himlene. – men den, som fornægter mig over for mennes­kene, ham vil også jeg fornægte over for min fader, som er i himlene.” (Matt.1o, 32 – 33)

  “Da siger Jesus til ham: Stik dit sværd i skeden; thi alle der griber til sværd, skal falde for sværd.” (Matt. 26, 52)

  “…den, som tager imod en profet, fordi han er en profet, skal få en profets løn; og den, som tager imod en retfæ­rdig, fordi han er retfærdig, skal få en retfærdigst løn. Og den, som giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi han er en discipel, sandelig siger jeg eder: han skal ingenlunde gå glip af sin løn.” (Matt­.1o, 41 – 42)

  ”Onde mennesker bringer ondt over sig selv.” (1.Sam.24:13)

  “Jeg Herren, jeg ransager hjerte og prøver nyrer for at gengælde hver hans færd, hans gerningers frugt.” (Jeremias 17, 10)

  Eller som Winston Churchills øverstkommanderende for alle britiske styrker engang skal have udtrykt det: ”Måske må menneskene igennem flere generationer opleve så megen lidelse, for at lære at elske sin næste som sig selv”.

  1. Niels Poulsen

   Den overstående udlægning er i strid med den danske folkekirke og dens kirkefader Martin Luthers teologi, hvis grundlæggende tanke er: sola fide.

   Mennesket retfærdiggøres ikke gennem gerninger, men alene ved tro.

   Guds retfærdighed er en anden end menneskets. Tilgivelse findes.

   Den er overstående udlægning er også i strid med påskens budskab om, at Jesus døde for vores synders skyld.

   Jeg ved af erfaring, at syndernes forladelse forarger mange kirkefremmede, som fokuserer på straf frem for kærlighed. Men der ingen tvivl om, at det har virket frisættende for vores driftige protestantiske kultur.

   1. Hvis der stadig findes ærlige valg....?

    Mon dette svar til Niels Poulsen også
    havner et andet sted end tilsigtet?

    Dine påstande om at Ursula Overgaards indlæg er fejlagtigt, er
    vist ikke andet end din sædvanlige Rasmus Modsat taktik. Du
    plejer at være rød eller radikal, men pludselig er du blevet “kristen”.
    Og et sted opfatter du en tekst til dig som som en belæring af
    Jesus. Eller er du måske den genopstandne Jesus? Eller var det
    bare et retorisk trick og en stråmand?

    Luther er temmelig omstridt, og ikke alle tror på at gerninger er
    uden betydning.

    Du nedgør Ursulas indlæg, og viser derved at du ikke er kommet
    ud af vanen med for enhver pris at modsige, være på tværs og
    udsprede forvirring, hvad enten det drejer sig om politik, tro eller
    samfundsforhold.

    1. Niels Poulsen

     Jeg skal ikke tale teologi med et tydeligt vis uvidende og kirkefremmed menneske som dig.

     Jeg vil blot fortælle en lille anekdote, som for mig illustrerer kernen i det kristne budskab.

     Der er begået et indbrud, og vidner har set nogle drengene flygte fra stedet. En dreng bliver indkaldt til forhør på politistationen. Kommissæren kender hans mor og far.

     “Var du med til det?” spørger kommissæren.

     “Nej,” siger drengen.

     Kommissæren ser længe på drengen med et gennemtrængende blik og siger så: “Det vælger jeg at tro på.”

     Herefter lever drengen et eksemplarisk og får som voksen en ledende stilling og stor betydning for lokalsamfundet.

     En dag opsøger han den nu tidligere kommissær, som er blevet en gammel mand.

     “Jeg var med i indbruddet,” siger manden. “Jeg ved godt, at du vidste, at jeg løj. Tak, fordi du gav mig en ekstra chance.”

     1. Michael Andersen

      1. Anklager anker: Vil have to mænd i sag om 794 forhold udvist. Statsadvokaten anker dommen i en sag om mange kriminelle forhold, hvor to mænd fik en advarsel om udvisning.

      2. Tidligere dømt for personfarlig kriminalitet og betinget udvist. Klienten var tidligere gentagne gange dømt for personfarlig kriminalitet og 3 gange tidligere betinget udvist og en gang efter lovændringen i 2018 tildelt en advarsel om udvisning.

      3. Voldtægtsdømt har fået fire advarsler om udvisning

      4. Udlændinge dømt for grov vold gentagne gange bliver ikke udvist

      5. Undgår udvisning for at have kørt mand ihjel under kapløb

     2. Hvis der stadig findes ærlige valg....?

      Det er fint at drengen fik en ekstra chance.
      Men i andre tilfælde er det absolut ikke godt at
      hårdkogte vaneforbrydere får ekstra chancer. I
      tilfældet med Peter Lundin kostede det to drenge
      og deres mor at de blev myrdet og derefter skåret
      i småstykker. Det forhindrede dog ikke at han
      efter fængsling fik mange kvindelige fans)

      Og tusindvis af tilfælde af slap justits og plad-
      der humanisme har ført til tusindvis af ekstra mord
      som kunne have været undgået.

      Drab i selvforsvar hvis
      man angribes af en knivstikker kan være ok, og selvtægt overfor et svin der har myrdet ens familie
      kan vel også, selvom dommerne vogter skinsygt
      over at de selv skal dømme. Retfærdighed og
      paragrafrytteri er ikke altid det samme. Når folk
      der uden grund har myrdet tilfældige ofre, når
      den slags løslades for hurtigt, er det kynisme over-
      for deres næste ofre. (Lundin er vist forlængst
      sat på fri fod, under et nyt navn)

      Men Niels Poulsen eller P. Skov eller hvad han
      hedder, er nok mest optaget af at forsvare de
      kriminelle. Rødkålshoveder plejer ikke at interes-
      sere sig ret meget for ofrene.

     3. Niels Poulsen

      Min anekdote var en illustration af den evangelisk-lutherske kirkes lære om, at gode gerninger ikke er forudsætningen for frelsen, men frugterne af troen – og ikke en kommentar til dansk lov og ret.

      I husker vel for øvrigt, at Jesus blev korsfæstet som en forbryder, og at han til den ene af de to forbrydere, han blev korsfæstet sammen med – ham som tog ham i forsvar – sagde:

      “I dag skal du være med mig i Paradis.”

   2. Henrik Pedersen

    Nuvel Niels Poulsen,

    deler du den “danske kirkes kirkefaders Martin Luthers” besynderlige udsagn om jøder og muslimer?

    I min optik (og jeg er medlem af folkekirken), tager jeg klart afstand fra hans ugudelige afstands tagen vendt mod anderledes troende.

    I Luthers optik er der ingen nåde for jøder og muslimer!

    Hvordan har du det med det?

    1. Michael Andersen

     I 1520erne repræsenterede Islam og Jødedommen et alternativ til Protestantismen. Luther mente ikke der var plads til religiøs inklusion, mangfoldighed og lighed.

     Vestens problem i dag er at der er for mange sandheder og at for meget er rigtigt på en gang.

     Hvorfor? Exit Jesus

    2. Niels Poulsen

     “deler du den “danske kirkes kirkefaders Martin Luthers” besynderlige udsagn om jøder og muslimer?”

     Nej, det gør jeg ikke. Men Luthers had mod pavekirken var vel trods alt større?

     Luther satte gang i en frigørelsesproces for det nordeuropæiske menneske, som førte det ind i moderniteten. For nogen var der store tab, den katolske kirkes ejendom blev beslaglagt, munke- og nonneordner forsvandt, mariastatuer og andet kirkeinventar vandaliseret. Det kan man også græde over, hvis man holder af historie og kultur.

     Luther skal om sin egen rolle i reformationen have sagt cirka sådan: “Jeg forstod i grunden ikke, hvad der foregik. Jeg synes bare, at jeg sad på et værtshus og drak øl.”

     Han er – mig bekendt – ikke skyld i nogle andres død, modsat pavekirken som f.eks. etablerede inkvisitionen og udryddede katharerne. Men han førte hadefuld tale mod jøder og muslimer, som ikke anerkender Jesus som Guds Søn og hans nye aftale med menneskeheden. Det er et faktum. Det må vi som moderne mennesker i liberale demokratier med religionsfrihed tage afstand fra.

  2. Hvis der stadig findes ærlige valg

   Ursula O. har ret i det med karma og løn som forskyldt.

   Mange må håbe på en højere retfærdighed,
   men endnu flere har grund til at frygte en højere retfærdighed.

   Kommunister, fascister og nihilister frygter ikke bibelens advarsler.
   Men hvis de tager fejl og har begået mange ugerninger, er der tale
   om en evig skam og skændsel, som den der klæber til nazisternes
   forbrydelser i Babi Jar og Ausschwitz. Eller til kommunisternes
   massemord på uskyldige bønder og byboere. Eller til masse-
   mordene på civile i ISIS og ISIL områderne. Eller til almindelige
   forbryderes mishandling af tilfældige og sagesløse medmennesker.

   Deres tro på straffrihed kan blive den frygteligste af alle
   fejltagelser. De vil sandelig få grund til fortrydelse hvis de
   straffes med evig fortabelse eller hvis deres sjæle sendes
   til straf i helvede. 100% sikre kan de jo aldrig være på at
   bibelens ord om Guds vrede mod onde mennesker er
   tomme ord. De kan jo også være sande ord om at der
   venter en dom.

  3. Hvis der stadig findes ærlige valg....?
  4. Hvis der stadig findes ærlige valg....?

   Ursula O. har ret i det med karma og løn som forskyldt.

   Mange må håbe på en højere retfærdighed,
   men endnu flere har grund til at frygte en højere retfærdighed.

   Kommunister, fascister og nihilister frygter ikke bibelens advarsler.
   Men hvis de tager fejl og har begået mange ugerninger, er der tale
   om en evig skam og skændsel, som den der klæber til nazisternes
   forbrydelser i Babi Jar og Ausschwitz. Eller til kommunisternes
   massemord på uskyldige bønder og byboere. Eller til masse-
   mordene på civile i ISIS og ISIL områderne. Eller til almindelige
   forbryderes mishandling af tilfældige og sagesløse medmennesker.

   Deres tro på straffrihed kan blive den frygteligste af alle
   fejltagelser. De vil sandelig få grund til fortrydelse hvis de
   straffes med evig fortabelse eller hvis deres sjæle sendes
   til straf i helvede. 100% sikre kan de jo aldrig være på at
   bibelens ord om Guds vrede mod onde mennesker er
   tomme ord. De kan jo også være sande ord om at der
   venter en dom.

   (der er vist noget galt med elektronikken)(eller hvorfor ændres der
   på rækkefølge og placering?) Der var ingen tekster imellem da der
   blev begyndt på et svar til Ursula O.)

 11. Michael Andersen

  # Flaben Fræk

  Moderne adgang til skole – en solid vej til uddannelsesniveau – afhænger af et lands uddannelsesinfrastruktur. I mange tilfælde er grundlaget for infrastruktur baseret på faciliteter, der oprindeligt blev bygget af religiøse ledere og organisationer, for at fremme læring og sprede troen.

  I Mellemøsten og Europa byggede kristne munke biblioteker og bevarede i dagene før trykpresser vigtige tidligere skrifter produceret på latin, græsk og arabisk. I mange tilfælde udviklede disse religiøse klostre sig til universiteter. Andre universiteter, især i USA og Europa, blev bygget af kristne kirkesamfund for at uddanne deres præster og lægfolk.

  De fleste af disse institutioner er siden blevet sekulære i orientering, men deres tilstedeværelse kan hjælpe med at forklare, hvorfor befolkninger i USA og Europa er højtuddannede. Bortset fra deres roller i at skabe uddannelsesinfrastruktur var religiøse grupper grundlæggende for at fremme samfundsmæssige holdninger til uddannelse. (Pewresearch)

  Hvorfor er niveauet i skole og uddannelse blevet nedprioriteret?

  How religion may affect educational attainment: scholarly theories and historical background

  En ny undersøgelse foretaget af Gallup på vegne af Barbara Bush Foundation for Family Literacy finder, at lave niveauer af voksnes læsefærdigheder kan koste USA $ 2200 mia. om året. Ifølge det amerikanske undervisningsministerium mangler 54 % af amerikanske voksne 16-74 år – omkring 130 millioner mennesker – færdigheder i at læse og læser under hvad der svarer til sjette klasses niveau. (Forbes)

  Low Literacy Levels Among U.S. Adults Could Be Costing The Economy $2.2 Trillion A Year

 12. Privatdetektiven

  SENSATIONLLE OPLYSNINGER OM EL-BILER,
  VINDMØLLER OG CO2.

  Redacted med Clayton Morris viser nu at det er løgnepropaganda
  og falsk reklame når det påstås at el-bliver gavner miljøet og klimaet.

  PragerU viser at de fugledræbende vindmøller ikke gavner klimaet.

  Lomborg, Svensmark og Tom Moser påviser at propagandaen
  om co2 og klima-“krise” ikke har noget med virkeligheden at
  gøre. (Youtube)

  Tucker Carlson, Thomas Soltau og mange andre beviser at
  “pandemien” var humbug. Og at Pfizer og Moderna styres
  af skruppelløse kliker. Det samme gælder WHO og WEF.

  Man kan også blive oplyst om at wokeisme, trans- og køns-
  aktivisme og LGBTQ politik altsammen er noget som går
  ud på at undergrave den vestlige civilisation. (Hodja)

  PragerU påviser at kommunisme bl.a. fører til statslige
  overgreb på børn, forældre, familier, mænd/fædre.
  Familieværdierne og hjemmets fred angribes og undergraves.

  Black Pigeon forklarer hvordan EU er i færd med at nedlægge
  og afskaffe nationerne, demokratierne, velfærdsstaterne og
  alle menige europæeres frihed, helbred/sundhed og sikkerhed.

 13. Felix Krull

  Dagen efter var han glemt i datidens Israel.

  Dengang kunne man ikke sparke sig frem for healere og mirakelmagere i Palæstina, som “datidens Israel” hed. At helbrede spedalske eller genopstå fra de døde var fuldkommen dagligdags.

  Og helt glemt blev han jo ikke…

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *